Đề Xuất 11/2022 # Xử Lý Vi Phạm Trong Kinh Doanh Mua Bán Thuốc Lá, Thuốc Lào ? Xin Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Thuốc Lá ? / 2023 # Top 12 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 11/2022 # Xử Lý Vi Phạm Trong Kinh Doanh Mua Bán Thuốc Lá, Thuốc Lào ? Xin Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Thuốc Lá ? / 2023 # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Xử Lý Vi Phạm Trong Kinh Doanh Mua Bán Thuốc Lá, Thuốc Lào ? Xin Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Thuốc Lá ? / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

1. Xử lý vi phạm trong kinh doanh mua bán thuốc lá, thuốc lào ?

Kính thưa văn phòng luật sư. Kính đề nghị quý văn phòng luật sư cho tôi hỏi vấn đề như sau: Hiện nay, tôi có mua thuốc lào (thuốc lá) của 1 thương lái, người đó trực tiếp mua của bà con nông dân. Trên đường vận chuyển từ Nam ra Bắc thì bị Chi cục Quản lý thị trường tịch thu hàng. Quý văn phòng luật sư tư vấn cho tôi, việc kinh doanh mua bán của tôi, theo luật sẽ có những lỗi vi phạm hành chính và hình thức xử phạt như thế nào? (Hàng của tôi không phải là hàng lậu) ?

Vì thuốc lá là loại hàng hóa có hại cho sức khỏe, thuộc vào hàng hóa hạn chế kinh doanh nên để tiến hành kinh doanh loại hàng hóa này thì cần phải được cấp giấy phép kinh doanh. Điều 4 NGhị định 67/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi nghị định số 17/2020/NĐ-CP như sau:

2. Kinh doanh thuốc lá là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân sản xuất, mua bán sản phẩm thuốc lá; chế biến nguyên liệu thuốc lá, mua bán nguyên liệu thuốc lá và đầu tư trồng cây thuốc lá phải có giấy phép theo quy định.”

……..

Điều 26. Điều kiện cấp Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá (Nghị định 67/2013/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi nghị định 106/2017/NĐ-CP và nghị định 08/2018/NĐ-CP)

1. Điều kiện cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá:

– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;”

– Có hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá trên địa bàn từ 02 tỉnh trở lên (tại địa bàn mỗi tỉnh, thành phố phải có tối thiểu 01 thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá).”

– Có văn bản giới thiệu mua bán của Nhà cung cấp thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;”

2. Điều kiện cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá:

– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;”

– Địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không được bán thuốc lá theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012″.

– Có hệ thống bán buôn sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh nơi thương nhân đặt trụ sở chính (tối thiểu phải từ 02 thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá trở lên);

– Có văn bản giới thiệu của Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc của các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;”

– Thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;”

– Địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không được bán thuốc lá theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012″.

– Có văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;”

Như vậy để thực hiện và hợp pháp hóa hoạt động kinh doanh, bán buôn bán lẻ thuốc lá, thuốc lào bạn cần đáp ứng đủ các điêu kiện trên và được cơ quan nha nước có thẩm quyền cấp phép. Nếu không có giấy phép hoạt động bạn có thể bị xử lý như sau:

Vi phạm và xử lý vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc lá.

Quy định về xử lý vi phạm tại Điều 44 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. Chủ thể vi phạm có thể bị xử lý như sau:

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc lá tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, trường hợp gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.”

Mức xử phạt xử lý vi phạm cụ thể theo quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc lá trong trường hợp trên theo Nghị định số 185/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng . Theo như bạn cung cấp thì bạn mua lại thuốc lá từ 1 thương lái, thương lái này thu mua trực tiếp của bà con nông dân, có thể hiểu là bạn đang mua nguyên liệu sản xuất thuốc lá. Về vấn đề xử lý vi phạm, Điều 23 Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định:

“Điều 23. Hành vi vi phạm về điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá và kinh doanh nguyên liệu thuốc lá

2. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá (phụ lục 8) ban hành kèm theo Thông tư số 57/2018TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương

PHỤ LỤC 8 (Kèm theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương) ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MUA BÁN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ

1. Tên doanh nghiệp:…………………………………………………………………………..;

2. Địa chỉ trụ sở chính:……………….Điện thoại:…………………Fax:………………;

3. Văn phòng đại diện (nếu có)……………………Điện thoại…………Fax…………;

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số………..do………………………cấp ngày…….tháng……… năm…………

5. Đề nghị …….(1) xem xét cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá, cụ thể như sau:

– Loại nguyên liệu thuốc lá:…………(2)

– Được phép nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá của các doanh nghiệp:……….(3)

(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép

(2): Ghi cụ thể các loại nguyên liệu thuốc lá (ví dụ: lá thuốc lá, sợi thuốc lá, thuốc lá tấm, lá tách cọng…).

(3): Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại của các doanh nghiệp ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu.

(4): Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép

3. Mẫu đơn đề nghị cấp sửa đổi giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá

Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá (Phụ lục 42) ban hành kèm theo Thông tư số 58/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương

PHỤ LỤC 42 (Kèm theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương) ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI SẢN PHẨM THUỐC LÁ

Kính gửi: Bộ Công Thương

1. Tên thương nhân : …………………..:

2. Địa chỉ trụ sở chính: ………………….;

3. Điện thoại:……………………. Fax:……………;

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số………… do……………………….. cấp đăng ký lần đầu ngày…….. tháng……… năm……., đăng ký thay đổi lần thứ ….. ngày ………. tháng……… năm…….;

5. Chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh (nếu có):

– Điện thoại:……………………. Fax:……………;

6. Đã được Bộ Công Thương cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá số……….ngày….. tháng…..năm……

7. Đã được Bộ Công Thương cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá (sửa đổi, bổ sung lần thứ…….) số ……. ngày ….. tháng …..năm …..(nếu đã có)

8. Sửa đổi thông tin chung (tên thương nhân, trụ sở chính, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh,…)

Thông tin cũ:………………

Thông tin mới:………….

9. Sửa đổi, bổ sung về tổ chức phân phối sản phẩm thuốc lá, như sau:

– Được phép mua sản phẩm thuốc lá của các Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá và của các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá có tên sau:

– Được phép tổ chức phân phối sản phẩm thuốc lá tại các tỉnh, thành phố có tên sau:

10. Sửa đổi, bổ sung các địa điểm tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá:

a) Đề nghị sửa đổi:

Thông tin cũ:……………….

Thông tin mới:……………………………………(4)

b) Đề nghị bổ sung:

(1): Ghi rõ từng lần sửa đổi, bổ sung, số giấy phép, ngày cấp (nếu có).

(2): Ghi rõ tên, địa chỉ các Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá và của các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá

(3): Ghi rõ các tỉnh, thành phố thương nhân xin phép để tổ chức phân phối sản phẩm thuốc lá.

(4): Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại các địa điểm thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

(5): Ghi rõ các nội dung khác cần sửa đổi, bổ sung.

4. Mẫu danh sách thương nhân được cấp giấy phép bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu danh sách thương nhân được cấp giấy phép bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá (Phụ lục 57) ban hành kèm theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 22 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương

PHỤ LỤC 57 (Kèm theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương) DANH SÁCH THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP BÁN BUÔN, BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ (6 tháng đầu năm ……… (hoặc 6 tháng cuối năm…..) ; cả năm ……..) II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

5. Mẫu báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm thuốc lá

Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm thuốc lá (phụ lục 58) ban hành kèm theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự – Công ty luật Minh Khuê

Thủ Tục Xin Giấy Phép Kinh Doanh Bán Lẻ Thuốc Lá / 2023

Tiêu chuẩn được xét cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá và trình tự thủ tục cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá.

Câu hỏi: Kính chào luật sư Công ty luật Thái An, tôi là Phan Quân (Thanh Trì – Hà Nội). Tôi muốn nhờ luật sư tư vấn cho tôi những thủ tục, điều kiện cần thiết để có giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá. Xin cảm ơn luật sư!

Cơ sở pháp lý:

Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Nghị định 67/2013/NĐ – CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

      2.Tiêu chuẩn được xét cấp giấy phép:

a) Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá:

+ Thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá;

+ Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;

+ Diện tích điểm kinh doanh dành cho thuốc lá tối thiểu phải có từ 03 m2 trở lên;

+ Có văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá;

+ Phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Hiệu lực của giấy phép

Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá có thời hạn hiệu lực là 05 năm kể từ ngày cấp.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế;

+ Bản sao các văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá;

+ Hồ sơ về địa điểm kinh doanh, gồm có:

Địa chỉ, diện tích và mô tả khu vực kinh doanh thuốc lá;

Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);

Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh thuốc lá.

Trình tự thủ tục cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá:

a) Thẩm quyền cấp giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá

Phòng Công thương hoặc Phòng Kinh tế (cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh – sau đây gọi chung là Phòng Công Thương cấp, cấp lại, sửa  đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

b) Trình tự thủ tục cấp giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá:

+ Thương nhân mua bán sản phẩm thuốc lá đề nghị cấp Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá lập 02 bộ hồ sơ theo quy định nêu trên, 01 bộ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp phép, thương nhân lưu 01 bộ;

+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp phép xem xét và cấp giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá. Trường hợp thương nhân không đáp ứng được điều kiện theo quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp phép sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do;

+ Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, cơ quan cấp phép có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ.

Công ty luật Thái An

Những Hành Vi Vi Phạm Luật Trong Kinh Doanh Thuốc Lá / 2023

Những hành vi vi phạm luật trong kinh doanh thuốc lá. Kinh doanh thuốc lá phải có những giấy phép gì? Kinh doanh thuốc lá không có giấy phép xử phạt thế nào?

Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ người dân hút thuốc lá rất cao. Việc hút thuốc lá cũng gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân rất nhiều. Để ngăn chặn tình trạng về việc người dân hút thuốc lá không ngừng gia tăng thì Luật phòng chống tác hại của thuốc lá đã được ban hành, những điểm bán lẻ thuốc lá buộc phải tuân theo những quy định pháp luật. Mặt khác, vấn đề về sử dụng thuốc lá hay như việc buôn bán, kinh doanh mặt hàng này luôn là vấn đề gây nhức nhối trong xã hội.

2. Những hành vi vi phạm luật trong kinh doanh thuốc lá

Theo quy định tại Nghị định 67/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá thì những hành vi sau được coi là vi phạm pháp luật về kinh doanh thuốc lá như sau

Thứ nhất, sản xuất, mua bán sản phẩm, mua bán nguyên liệu thuốc lá, chế biến nguyên liệu thuốc lá không có giấy phép, đầu tư trồng cây thuốc lá không có giấy chứng nhận đủ điều kiện. Theo đó, việc kinh doanh thuốc lá của cá nhân hay công ty bắt buộc phải có Giấy phép kinh doanh, nếu không có giấy phép kinh doanh sẽ bị coi là vi phạm quy định của pháp luật.

Thứ hai, sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển sản phẩ quy địnhm thuốc lá nhập lậu (trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép ), thuốc lá giả, các sản phẩm thuốc lá mang nhãn hiệu không được bảo hộ tại Việt Nam, không đảm bảo chất lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc lá, kém phẩm chất hoặc đã hết hạn sử dụng, ghi nhãn trên bao bì không đúng quy định, không dán tem theo quy định của pháp luật. Các cơ sở kinh doanh thuốc lá do chi cục quản lý thị trường kiểm tra về việc sản xuất, mua bán, nhập khẩu, vận chuyển, việc bất cứ cơ sở nào kinh doanh thuốc giả, kém chất lượng,… sẽ bị xử phạt theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ ba, sử dụng, thanh, lý, nhập khẩu, xuất khẩu, tái xuất, nhượng bán máy móc, thiết bị chuyên ngàn thuốc lá không theo quy định của Nghị định này và quy định của pháp luật. Ví dụ như theo quy định doanh nghiệp chỉ được nhượng bán máy móc thiết bị còn giá trị sử dụng cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất thuốc lá.

Thứ tư, sản xuất sản phẩm thuốc lá vượt sản lượng cho phép sản xuất. Như vậy, tổng sản lượng sản xuất và nhập khẩu thuốc lá hằng năm của toàn ngành để tiêu thụ trong nước không được vượt quá tổng sản lượng sản xuất của toàn ngành thuốc lá đã được Bộ Công Thương công bố trước ngày ban hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Thứ năm, không thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh đối với sản phẩm thuốc lá, phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Thứ sáu, mua bán, chuyển nhượng tem sản phẩm thuốc lá.

Thứ bảy, mua bán, chuyển nhượng trái phép giấy cuốn điếu thuốc lá.

3. Kinh doanh thuốc lá phải có những giấy phép gì?

Khi các cơ sở kinh doanh mặt hàng thuốc lá thì cần lưu ý ở đây là phải có giấy phép đăng kí kinh doanh thuốc lá.

Đối với trường hợp như nhập khẩu, xuất khẩu thuốc lá cần giấy phép đăng kí kinh doanh, giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá hoặc Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá được xuất khẩu sản phẩm thuốc lá có nguồn gốc hợp pháp;

4. Kinh doanh thuốc lá không có giấy phép xử phạt thế nào?

Điều kiện để kinh doanh thuốc lá phải có giấy phép đăng kí kinh doanh. Theo đó khi kinh doanh mặt hàng thuốc lá thì kinh doanh thuốc lá là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân mua bán, chế biến, nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá; sản xuất, mua bán, nhập khẩu thuốc lá phải có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Như vậy, các cơ sở kinh doanh thuốc lá là ngành nghề kinh doanh có điều kiện với điều kiện, khi kinh doanh thuốc lá các cơ sở kinh doanh cần phải có giấy đăng kí kinh doanh.

Về hành vi vi phạm trong việc kinh doanh thuốc lá được quy định rõ tại Điều 42 Nghị định 67/2013/NĐ-CP có quy định về các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc lá đó là: “Sản xuất, mua bán sản phẩm, mua bán nguyên liệu thuốc lá, chế biến nguyên liệu thuốc lá không có giấy phép; đầu tư trồng cây thuốc lá không có giấy chứng nhận đủ điều kiện.”

Việc các cơ sở kinh doanh thuốc lá không có giấy phép kinh doanh nếu cơ quan chức năng yêu cầu gia đình bạn xuất trình Giấy phép kinh doanh ở đây thì cơ sở bạn sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Hành vi bán thuốc lá không có Giấy phép kinh doanh của các cơ sở là hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc lá. Về mức xử phạt thì được quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 185/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung Nghị định 124/2015/NĐ-CP:

Thứ nhất, phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động kinh doanh không đúng địa điểm, trụ sở ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Thứ hai, phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh mà không có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định

Thứ ba, phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Thứ tư, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi tiếp tục hoạt động kinh doanh trong thời gian bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Như vậy, đối với hành vi buôn bán thuốc lá mà chủ cơ sở không có Giấy phép kinh doanh thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt theo từng mức phạt vi phạm hành chính ở các quy định. Các cơ sở kinh doanh muốn kinh doanh bán sản phẩm thuốc lá thì phải đến Phòng Công thương hoặc Phòng Kinh tế để xin Giấy phép bán lẻ thuốc lá.

Luật sư cho tôi hỏi trong quy định của pháp luật, thì những hành vi nào được coi là vi phạm pháp luật khi kinh doanh mặt hàng thuốc lá? Xin cảm ơn!

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty Luật Dương Gia. Với thắc mắc của bạn, Công ty Luật Dương Gia xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Theo quy định tại Nghị định 67/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá thì những hành vi sau được coi là vi phạm pháp luật về kinh doanh thuốc lá:

1. Sản xuất, mua bán sản phẩm, mua bán nguyên liệu thuốc lá, chế biến nguyên liệu thuốc lá không có giấy phép; đầu tư trồng cây thuốc lá không có giấy chứng nhận đủ điều kiện.

2. Sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển sản phẩm thuốc lá nhập lậu (trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tái xuất), thuốc lá giả, các sản phẩm thuốc lá mang nhãn hiệu không được bảo hộ tại Việt Nam, không đảm bảo chất lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc lá, kém phẩm chất hoặc đã hết hạn sử dụng, ghi nhãn trên bao bì không đúng quy định, không dán tem theo quy định của pháp luật.

3. Sử dụng, thanh, lý, nhập khẩu, xuất khẩu, tái xuất, nhượng bán máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá không theo quy định của Nghị định này và quy định của pháp luật.

4. Sản xuất sản phẩm thuốc lá vượt sản lượng cho phép sản xuất.

5. Không thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh đối với sản phẩm thuốc lá, phòng, chống tác hại của thuốc lá.

6. Mua bán, chuyển nhượng tem sản phẩm thuốc lá.

7. Mua bán, chuyển nhượng trái phép giấy cuốn điếu thuốc lá.

8. Bán thuốc lá tại khu vực công sở, trường học, bệnh viện, rạp chiếu phim, nhà biểu diễn văn hóa nghệ thuật, nhà thi đấu thể thao và tại các nơi công cộng khác theo quy định của pháp luật.

9. Các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, nếu chủ cơ sở kinh doanh thực hiện những hành vi trên thì bị coi là vi phạm pháp luật khi kinh doanh mặt hàng thuốc lá.

Xử L‎ý Vi Phạm Quy Định Của Pháp Luật Về Kinh Doanh Thuốc Lá / 2023

Xử l‎ý vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc lá: tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc lá tùy theo

XỬ LÝ VI PHẠM QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH THUỐC LÁ

Xử l‎ý vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc lá

Cơ sở pháp lý

Nghị định 67/2013 NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá về:

Nội dung tư vấn về xử l‎ý vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc lá

1. Các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc lá

– Sản xuất, mua bán sản phẩm, mua bán nguyên liệu thuốc lá, chế biến nguyên liệu thuốc lá không có giấy phép; đầu tư trồng cây thuốc lá không có giấy chứng nhận đủ điều kiện.

– Sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển sản phẩm thuốc lá nhập lậu (trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tái xuất), thuốc lá giả, các sản phẩm thuốc lá mang nhãn hiệu không được bảo hộ tại Việt Nam, không đảm bảo chất lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc lá, kém phẩm chất hoặc đã hết hạn sử dụng, ghi nhãn trên bao bì không đúng quy định, không dán tem theo quy định của pháp luật.

– Sử dụng, thanh, lý, nhập khẩu, xuất khẩu, tái xuất, nhượng bán máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá không theo quy định của Nghị định này và quy định của pháp luật.

– Sản xuất sản phẩm thuốc lá vượt sản lượng cho phép sản xuất.

– Không thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh đối với sản phẩm thuốc lá, phòng, chống tác hại của thuốc lá.

– Mua bán, chuyển nhượng tem sản phẩm thuốc lá.

– Mua bán, chuyển nhượng trái phép giấy cuốn điếu thuốc lá.

– Bán thuốc lá tại khu vực công sở, trường học, bệnh viện, rạp chiếu phim, nhà biểu diễn văn hóa nghệ thuật, nhà thi đấu thể thao và tại các nơi công cộng khác theo quy định của pháp luật.

2. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá, Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá.

Tổ chức, cá nhân sẽ bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá, Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá trong trường hợp vi phạm điều kiện về đầu tư, kinh doanh, chế biến nguyên liệu thuốc lá; sản xuất, mua bán thuốc lá và vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn một năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá, Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá nếu không đi vào hoạt động sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận hoặc giấy phép.

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc lá tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, trường hợp gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Luật Toàn Quốc mong là những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có thêm những kiến thức tốt nhất về quản lý nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7: 19006500 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi qua Email: lienhe@luattoanquoc.com

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Xử Lý Vi Phạm Trong Kinh Doanh Mua Bán Thuốc Lá, Thuốc Lào ? Xin Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Thuốc Lá ? / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!