Đề Xuất 3/2023 # Xây Dựng Kế Hoạch Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 5 Về Chính Sách Xã Hội : # Top 4 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 3/2023 # Xây Dựng Kế Hoạch Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 5 Về Chính Sách Xã Hội : # Top 4 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Xây Dựng Kế Hoạch Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 5 Về Chính Sách Xã Hội : mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Sáng 12/06, tại Hà Nội đã diễn ra chương trình Hội thảo Xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 về: “Một số vấn đề của chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020” với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đại diện các tổ chức hợp tác đến từ Cộng hòa Liên bang Đức (GIZ) cùng các đại biểu đến từ nhiều cơ quan, đơn vị.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm cho biết: “Hiện nay, các chính sách an sinh xã hội của nước ta rất đa dạng, bao gồm: chính sách đối với người có công, chính sách lao động – việc làm, chính sách giảm nghèo, bảo trợ và cứu trợ xã hội, hỗ trợ và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản… Chính sách xã hội cùng với chính sách kinh tế luôn song hành đảm bảo sự phát triển và tăng trưởng chung đối với đất nước. Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng phát triển chính sách xã hội, coi đây là nhân tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ tới các vấn đề dân sinh. Tuy nhiên, chúng ta cần đảm bảo một hệ thống an sinh phát triển bền vững, phù hợp với điều kiện chung của đất nước, khả năng phải cân đối với nguồn lực…”. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh: “Muốn xây dựng được hệ thống an sinh như trong kế hoạch đến năm 2020, chúng ta phải biết tranh thủ được kinh nghiệm, nguồn lực, kỹ thuật và tài chính. Có như vậy chúng ta mới có thể từng bước nâng cao được đời sống cho nhân dân, đảm bảo tối thiểu sự thụ hưởng của họ đối với các dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là về nhà ở và sử dụng nước sạch; giảm thiểu được sự chênh lệch về các chỉ số an sinh xã hội giữa miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với mức trung bình cả nước”… Các bài học kinh nghiệm được rút ra từ những hạn chế trong việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội thời gian qua cũng đã được đề cập trong hội thảo. Đó là chính sách xã hội có vai trò đặc biệt quan trọng, là động lực, là mục tiêu để phát triển nhanh và bền vững trong mọi giai đoạn; chính sách xã hội phải được thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên thực hiện tốt chính sách đối với người có công; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và truyền thống tốt đẹp, tương thân tương ái của dân tộc; xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển phù hợp… Trong thời gian tới, theo nội dung định hướng chính sách xã hội 2012 – 2020, tiếp tục thực hiện đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, phấn đấu đến năm 2015 cơ bản đảm bảo cho gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư trên địa bàn. Đến năm 2020, cơ bản bảo đảm an sinh xã hội toàn dân, bảo đảm mức tối thiểu về thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và thông tin, truyền thông, góp phần từng bước nâng cao thu nhập, bảo đảm cho nhân dân cuộc sống an toàn, bình đẳng./.

(Theo Bộ Lao động Thương binh và xã hội)

Kế Hoạch Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 5 Khóa Xi

Mục đích của Kế hoạch nhằm đánh giá toàn diện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012- 2020. Phân tích, đánh giá rõ những kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, tồn tại, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012- 2020 và định hướng cho giai đoạn 2021- 2030.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong quá trình sơ kết cần đánh giá các mặt quán triệt, triển khai thực hiện, cơ chế, biện pháp tổ chức; nêu bật thành tựu đạt được; nhận rõ những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm.

Xuất phát từ thực tiễn triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020, tập trung làm rõ những nội dung nào/mục tiêu nào chưa phù hợp, thậm chí không đạt được; cần tập trung nhận diện các vấn đề mới xuất hiện chưa được đưa vào nội dung Nghị quyết; đề xuất phương hướng và giải pháp cho năm 2020 và giai đoạn 2021-2030.

Một trong những nội dung của Kế hoạch là công tác tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch và chỉ đạo triển khai nghị quyết, trong đó đánh giá việc triển khai phổ biến, quán triệt Nghị quyết; những kết quả chuyển biến về nhận thức và hành động; cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết vào kế hoạch, chương trình hành động của bộ, ngành và địa phương; công tác chỉ đạo, đôn đốc; chế độ kiểm tra, giám sát; chế độ báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của các bộ, ngành và địa phương.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết, cần tập trung làm rõ nhận thức, trách nhiệm và kết quả thực hiện ở các bộ, ngành và địa phương đối với các nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết, công tác xây dựng và triển khai các văn bản, chính sách pháp luật, kết quả thực hiện.

Theo Kế hoạch, các Bộ, ngành và địa phương tiến hành tổng kết đến ngày 30/6/2019. Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương cuối tháng 9/2019.

Kế Hoạch Hành Động Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii

……………………., ngày 15 tháng 2 năm 2017

Họ và tên: Năm sinh: Quê quán: Chức vụ công tác: Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII), Hướng dẫn số 50-HD/TG ngày 2/01/2017 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về xây dựng chương trình hành động của cấp ủy; Kế hoạch hành động của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và Bài thu hoạch của đảng viên thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Căn cứ vào chức trách nhiệm được giao, Tôi xây dựng kế hoạch hành động của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, cụ thể như sau:

Tài liệu này được tính phí là : 50.000 Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

, số tài khoản: 12001010915309, Ngân hàng Hàng Hải, Chi nhánh Vĩnh Phúc.

Hoặc

, số tài khoản: 2808215005300, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………………., ngày 15 tháng 2 năm 2017

Họ và tên: Năm sinh: Quê quán: Chức vụ công tác: Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII), Hướng dẫn số 50-HD/TG ngày 2/01/2017 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về xây dựng chương trình hành động của cấp ủy; Kế hoạch hành động của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và Bài thu hoạch của đảng viên thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Căn cứ vào chức trách nhiệm được giao, Tôi xây dựng kế hoạch hành động của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, cụ thể như sau:

Bộ Xây Dựng Dự Thảo Kế Hoạch Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Số 84/Nq

(Xây dựng) – Sáng 5/6 tại Hà Nội, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà chủ trì của cuộc họp lấy ý kiến cho dự thảo kế hoạch hành động Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ và triển khai các nhiệm vụ về xây dựng Chính phủ điện tử cơ quan Bộ.

Toàn cảnh cuộc họp.

Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, dự thảo kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng gồm những nội dung chủ yếu, đó là: Thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo quan điểm, định hướng của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19; Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nhằm nỗ lực phấn đấu cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 đề ra theo Kết luận của Trung ương và các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ…

Bên cạnh đó, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; động viên, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có sáng kiến, nâng cao hiệu quả làm việc; xử lý nghiêm, kịp thời các đơn vị, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trình độ, suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, gây nhũng nhiễu, thao túng, chi phối khi thực thi công vụ, vi phạm quy định của pháp luật; khắc phục triệt để tình trạng trì trệ, thiếu trách nhiệm…

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; xử lý nghiêm, kịp thời các đơn vị, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trình độ, suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, gây nhũng nhiễu, thao túng, chi phối khi thực thi công vụ, vi phạm quy định của pháp luật; các đơn vị thuộc Bộ đẩy mạnh triển khai sử dụng chữ ký số và gửi nhận văn bản, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử thay thế văn bản giấy…

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà giao các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục bổ sung, tổng hợp ý kiến đề xuất và chuyển cho Vụ Kế hoạch tổ chức điều chỉnh, hoàn thiện dự thảo trình Bộ trưởng ký phê duyệt.

Linh Đan

Theo

Link gốc:

Bạn đang đọc nội dung bài viết Xây Dựng Kế Hoạch Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 5 Về Chính Sách Xã Hội : trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!