Đề Xuất 4/2023 # Xác Nhận Số Thuế Đã Nộp Vào Ngân Sách Nhà Nước (Nsnn) Bằng Phương Thức Điện Tử # Top 7 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 4/2023 # Xác Nhận Số Thuế Đã Nộp Vào Ngân Sách Nhà Nước (Nsnn) Bằng Phương Thức Điện Tử # Top 7 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Xác Nhận Số Thuế Đã Nộp Vào Ngân Sách Nhà Nước (Nsnn) Bằng Phương Thức Điện Tử mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

        Ngành thuế đã nỗ lực cải cách nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho NNT thông qua việc cung cấp dịch vụ thuế điện tử nói chung và xác nhận số thuế đã nộp NSNN bằng phương thức điện tử nói riêng. Cục Thuế TP Hà Nội tổ chức thực hiện tiếp nhận Giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp NSNN (Mẫu số C1-10a/NSNN-TĐT) của NNT và trả kết quả Giấy xác nhận/ Không xác nhận số thuế đã nộp NSNN (Mẫu số C1-10b/NS-TĐT) cho NNT bằng phương thức điện tử tại Văn phòng cục và các chi cục thuế quận, huyện, thị xã và khu vực trên địa bàn Tp Hà Nội.

        Để thực hiện lập Giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp NSNN bằng phương thức điện tử, NNT đăng nhập vào hệ thống eTax theo tài khoản đã được cơ quan thuế cấp. NNT sử dụng chức năng đề nghị xác nhận số thuế đã nộp NSNN và thực hiện theo “Tài liệu hướng dẫn sử dụng Đề nghị xác nhận số thuế đã nộp NSNN điện tử”.

        Nhằm đảm bảo cho việc xác nhận số thuế đã nộp NSNN của NNT được kịp thời, chính xác, NNT không phải thực hiện nhiều lần do kết quả nhận được là: Giấy không xác nhận số thuế đã nộp NSNN hoặc Giấy xác nhận số thuế đã nộp NSNN bằng phương thức ký điện tử nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu mục đích sử dụng đặc biệt của NNT. NNT có thể lựa chọn sử dụng một trong hai hình thức xác nhận số nộp NSNN bằng phương thức điện tử hoặc bằng hồ sơ giấy.

        Các trường hợp NNT áp dụng phương thức xác nhận điện tử gồm:

        + NNT xác nhận số thuế đã nộp cho mã số thuế đã được đăng ký thông tin tài khoản đăng nhập trên hệ thống Thuế điện tử eTax và mã số thuế đơn vị phụ thuộc (có cùng mã số thuế 10 nếu có).

        + NNT chỉ thực hiện xác nhận số thuế đã nộp từ ngày 01/01/2015 trở đi.

        Khi áp dụng phương thức xác nhận điện tử, NNT có thể lựa chọn hai hình thức xác nhận số thuế đã nộp NSNN theo: “Chứng từ nộp thuế” hoặc “Loại thuế” trên cơ sở những lưu ý sau:

        – Hình thức xác nhận theo Chứng từ nộp thuế phù hợp cho việc xác nhận các khoản nộp tiền vào NSNN được NNT thực hiện bằng hình thức lập Giấy nộp tiền qua trang Web thuế điện tử.

        – Hình thức xác nhận theo Loại thuế cho phép NNT xác nhận số thuế đã nộp NSNN trên cơ sở số liệu theo file tài liệu gửi kèm là: Bảng kê tổng hợp số thuế đã nộp NSNN theo từng loại thuế và theo thời gian nộp tiền vào NSNN hoặc Bảng kê chứng từ nộp thuế có cộng tổng theo từng loại thuế và thời gian nộp tiền vào NSNN. Bảng kê chứng từ này bao gồm các hình thức nộp tiền như: điện tử, tiền mặt, được nộp thay …, dưới dạng file Excel hoặc Word. Căn cứ vào số liệu này, cơ quan thuế đối chiếu xác định cụ thể khoản chênh lệch (nếu có) và tổng hợp xác nhận số thuế đã nộp cho NNT.

        Các trường hợp NNT chưa thể áp dụng phương thức xác nhận điện tử gồm:

        – Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của NNT hoặc Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế xảy ra sự cố làm cho NNT không thể thực hiện lập và gửi Giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp NSNN;

        – NNT không thuộc đối tượng đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử;

        – NNT xác nhận số thuế đã nộp NSNN cho từng nhà thầu theo mã số nộp thay nhà thầu 13 số hoặc các nhà thầu theo mã số thuế nộp thay mã số 10 (mã số thuế này chưa/không đăng ký tài khoản đăng nhập trên hệ thống thuế điện tử eTax); 

        – NNT thực hiện xác nhận số thuế đã nộp NSNN cho các khoản nộp từ trước năm 2015;

        – NNT xác nhận số thuế thu nhập cá nhân đã nộp NSNN và  số thuế đã khấu trừ/ phải nộp để nộp thay cho một cá nhân do cơ quan chi trả;

        – NNT là cá nhân tự nộp thuế TNCN theo tờ khai quyết toán thuế TNCN; 

        – NNT có nhu cầu sử dụng kết quả xác nhận số thuế đã nộp NSNN cho những mục đích đòi hỏi yêu cầu đặc biệt như: chữ ký tươi, dấu đỏ …

        Đối với các trường hợp NNT chưa thể áp dụng phương thức xác nhận điện tử nêu trên, NNT nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua đường bưu chính và thực hiện theo dõi, nhận kết quả xác nhận số thuế đã nộp NSNN theo Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế đang thực hiện.

CHI CỤC THUẾ QUẬN LONG BIÊN

Mẫu Xác Nhận Số Thuế Đã Nộp

Nhận Làm Báo Cáo Thuế Giá Rẻ, Thủ Tục Cấp Mã Số Thuế Cá Nhân, Nhận Báo Cáo Thuế Về Làm, Nhận Báo Cáo Thuế Về Nhà Làm, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Nộp Thuế Đất, Xác Nhận Nộp Thuế, Đơn Xin Xác Nhận Số Thuế Đã Nộp, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Đã Nộp Thuế, Đơn Xin Xác Nhận Nộp Thuế Đất, Mẫu Xác Nhận Số Thuế Đã Nộp, Mẫu Đơn Xin Cấp Mã Số Thuế Cá Nhân, Thủ Tục Làm Mã Số Thuế Cá Nhân, Mẫu 08 Khai Báo Thuế Cá Nhân, Bản Cam Kết Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Không Nợ Thuế, Bản Cam Kết Nộp Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Hợp Đồng Thuê Hlv Cá Nhân, Xác Nhận Hoàn Thuế, Mẫu Xin Xác Nhận Không Nợ Thuế, Đơn Xin Xác Nhận Không Nợ Thuế, Mẫu Xác Nhận Nghĩa Vụ Nộp Thuế, Bản Đăng Ký Mã Số Thuế Cá Nhân, Mẫu Xác Nhận Không Nợ Thuế, Mẫu Xác Nhận Miễn Thuế, Mẫu Đơn Đăng Ký Mã Số Thuế Cá Nhân, Văn Bản Xác Nhận Không Nợ Thuế, Thủ Tục Xin Xác Nhận Không Nợ Thuế, Bản Cam Kết Về Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Biên Bản Xác Nhận Thuê Xe, Mẫu Đăng Ký Mã Số Thuế Cá Nhân, Thủ Tục Đăng Ký Mã Số Thuế Cá Nhân, Báo Cáo Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Mẫu Xác Nhận Nghĩa Vụ Thuế, Báo Cáo Thuế Thu Nhập Cá Nhân Năm 2019, Mẫu Excel Đăng Ký Mã Số Thuế Cá Nhân, Thông Tư Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Rút Hồ Sơ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Biểu Mẫu Đăng Ký Mã Số Thuế Cá Nhân, Thông Tư Về Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Thủ Tục Thay Đổi Địa Chỉ Nhận Thông Báo Thuế, Bien Nhan Tien Thue Xe, Giấy Biên Nhận Đặt Cọc Thuê Nhà, Hướng Dẫn Đăng Ký Mã Số Thuế Cá Nhân, Giấy Xác Nhận Không Nợ Thuế, Mẫu Đăng Ký Mã Số Thuế Cá Nhân 2013, Đơn Xin Miễn Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Thủ Tục Làm Miễn Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Đơn Xin Miễn Trừ Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Biên Bản Giao Nhận Nhà Cho Thuê, Công Văn Về Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Mẫu Giấy Đăng Ký Mã Số Thuế Cá Nhân, Văn Bản Đề Nghị Xác Nhận Nghĩa Vụ Thuế, Văn Bản Đề Nghị Xác Nhận Không Nợ Thuế, Mẫu Giấy Biên Nhận Thuê Xe, Mẫu Xác Nhận Khấu Trừ Thuế Tncn, Giấy Đề Nghị Xác Nhận Số Thuế Đã Nộp, Các Câu Hỏi Đáp Về Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Thông Tư Số 111 Về Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Báo Cáo Thuế Cho Doanh Nghiệp Tư Nhân, Mẫu Đăng Ký Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Công Văn Xác Nhận Không Nợ Thuế, Hậu Quả Và Nguyên Nhân Lợi Nhuận Sau Thuế, Thủ Tục Xin Hoàn Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Đơn Xin Rút Hồ Sơ Hoàn Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Quy Định Nộp Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Mẫu Đăng Ký Mã Số Thuế Cá Nhân 2014, Hồ Sơ Xin Miễn Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Mẫu Tờ Khai Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Biên Nhận Tiền Cọc Thuê Nhà, Báo Cáo Thuế Doanh Nghiệp Tư Nhân, Mẫu Chứng Từ Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Tải Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Mẫu Hóa Đơn Khấu Trừ Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Mẫu Chứng Từ Nộp Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Quy Định Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Biên Bản Xác Nhận Không Nợ Thuế, Thông Tư Số 84 Về Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Giấy Nhận Tiền Thuê Nhà, Mẫu Khai Báo Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Quy Định Về Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Mẫu Thanh Lý Hợp Đồng Thuê Nhân Công, Giấy Biên Nhận Tiền Thuê Nhà, Hướng Dẫn Thủ Tục Hoàn Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Mẫu Tờ Khai Đăng Ký Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Mẫu Giấy Uỷ Quyền Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Mẫu Tờ Khai Khấu Trừ Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Mẫu Tờ Khai Hoàn Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Dự Thảo Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Điều 3 Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Bài Thảo Luận Về Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Mẫu Số 10 Mst Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Thuế, Hướng Dẫn Thi Hành Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Điều 4 Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Biên Bản Xác Nhận Thời Gian Thuê Máy, Điều 22 Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân,

Nhận Làm Báo Cáo Thuế Giá Rẻ, Thủ Tục Cấp Mã Số Thuế Cá Nhân, Nhận Báo Cáo Thuế Về Làm, Nhận Báo Cáo Thuế Về Nhà Làm, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Nộp Thuế Đất, Xác Nhận Nộp Thuế, Đơn Xin Xác Nhận Số Thuế Đã Nộp, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Đã Nộp Thuế, Đơn Xin Xác Nhận Nộp Thuế Đất, Mẫu Xác Nhận Số Thuế Đã Nộp, Mẫu Đơn Xin Cấp Mã Số Thuế Cá Nhân, Thủ Tục Làm Mã Số Thuế Cá Nhân, Mẫu 08 Khai Báo Thuế Cá Nhân, Bản Cam Kết Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Không Nợ Thuế, Bản Cam Kết Nộp Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Hợp Đồng Thuê Hlv Cá Nhân, Xác Nhận Hoàn Thuế, Mẫu Xin Xác Nhận Không Nợ Thuế, Đơn Xin Xác Nhận Không Nợ Thuế, Mẫu Xác Nhận Nghĩa Vụ Nộp Thuế, Bản Đăng Ký Mã Số Thuế Cá Nhân, Mẫu Xác Nhận Không Nợ Thuế, Mẫu Xác Nhận Miễn Thuế, Mẫu Đơn Đăng Ký Mã Số Thuế Cá Nhân, Văn Bản Xác Nhận Không Nợ Thuế, Thủ Tục Xin Xác Nhận Không Nợ Thuế, Bản Cam Kết Về Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Biên Bản Xác Nhận Thuê Xe, Mẫu Đăng Ký Mã Số Thuế Cá Nhân, Thủ Tục Đăng Ký Mã Số Thuế Cá Nhân, Báo Cáo Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Mẫu Xác Nhận Nghĩa Vụ Thuế, Báo Cáo Thuế Thu Nhập Cá Nhân Năm 2019, Mẫu Excel Đăng Ký Mã Số Thuế Cá Nhân, Thông Tư Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Rút Hồ Sơ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Biểu Mẫu Đăng Ký Mã Số Thuế Cá Nhân, Thông Tư Về Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Thủ Tục Thay Đổi Địa Chỉ Nhận Thông Báo Thuế, Bien Nhan Tien Thue Xe, Giấy Biên Nhận Đặt Cọc Thuê Nhà, Hướng Dẫn Đăng Ký Mã Số Thuế Cá Nhân, Giấy Xác Nhận Không Nợ Thuế, Mẫu Đăng Ký Mã Số Thuế Cá Nhân 2013, Đơn Xin Miễn Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Thủ Tục Làm Miễn Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Đơn Xin Miễn Trừ Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân,

Nghị Quyết Số 94/2019/Qh14 Về Khoanh Nợ Tiền Thuế, Xóa Nợ Tiền Phạt Chậm Nộp, Tiền Chậm Nộp Đối Với Người Nộp Thuế Không Còn Khả Năng Nộp Ngân Sách Nhà Nước

          Ngày 26 tháng 11 năm 2019, tại kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khoá XIV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là Nghị quyết xử lý nợ), cụ thể:

1. Phạm vi điều chỉnh (quy định tại điều 1 của Nghị quyết 94/2019/QH14)

Nghị quyết quy định về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp phát sinh trước ngày 01/7/2020 (ngày Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực thi hành) đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, bao gồm tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan.

2. Đối tượng được xử lý nợ (quy định tại điều 4 của Nghị quyết 94/2019/QH14)

Đối tượng được xử lý nợ là người nộp thuế nợ tiền thuế, nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2020 mà không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, bao gồm 7 nhóm đối tượng:

(1) Người nộp thuế là người đã chết, người bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

(2) Người nộp thuế có quyết định giải thể gửi cơ quan quản lý thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh để làm thủ tục giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh đã thông báo người nộp thuế đang làm thủ tục giải thể trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nhưng người nộp thuế chưa hoàn thành thủ tục giải thể;

(4) Người nộp thuế không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý thuế đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người nộp thuế có trụ sở hoặc địa chỉ liên lạc để kiểm tra, xác minh thông tin người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh, địa chỉ liên lạc đã đăng ký với cơ quan quản lý thuế;

(5) Người nộp thuế đã bị cơ quan quản lý thuế có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi hoặc đã bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy phép hành nghề theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế;

(6) Người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ;

(7) Người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán trực tiếp bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, bao gồm cả nhà thầu phụ được quy định trong hợp đồng ký với chủ đầu tư và được chủ đầu tư trực tiếp thanh toán nhưng chưa được thanh toán.

3. Các biện pháp xử lý nợ (quy định tại điều 5 của Nghị quyết 94/2019/QH14)

(1) Khoanh nợ tiền thuế kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 4 của Nghị quyết.

(2) Xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp còn nợ trước ngày 01 tháng 7 năm 2020 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 4 của Nghị quyết:

- Điều kiện xóa nợ theo từng đối tượng như sau:

a) Người nộp thuế quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị quyết có giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc các giấy tờ thay cho giấy báo tử theo quy định của pháp luật;

b) Người nộp thuế quy định tại khoản 2 Điều 4 của Nghị quyết có quyết định giải thể hoặc thông báo của cơ quan đăng ký kinh doanh về việc người nộp thuế đang làm thủ tục giải thể trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

c) Người nộp thuế quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị quyết đã có đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hoặc Tòa án có thông báo thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

d) Người nộp thuế quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 4 của Nghị quyết không còn hoạt động sản xuất, kinh doanh và có biên bản xác nhận giữa cơ quan quản lý thuế với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người nộp thuế có trụ sở hoặc địa chỉ liên lạc về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh, địa chỉ liên lạc hoặc cơ quan quản lý thuế có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế.

(3) Xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp còn nợ trước ngày 01 tháng 7 năm 2020 đối với đối tượng quy định tại khoản 6 Điều 4 của Nghị quyết, bảo đảm các điều kiện sau đây:

– Có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc người nộp thuế bị thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ và thời gian, địa điểm xảy ra;

- Chưa được xử lý miễn tiền chậm nộp từ khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 có hiệu lực thi hành;

- Có văn bản đánh giá giá trị thiệt hại vật chất do người nộp thuế lập và có xác nhận về giá trị thiệt hại của tổ chức kiểm toán độc lập, cơ quan thẩm định giá hoặc cơ quan bảo hiểm;

- Số nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa tính trên số nợ tiền thuế phát sinh không có khả năng thu do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ gây ra và không vượt quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại sau khi trừ các khoản được bồi thường, bảo hiểm (nếu có).

(4) Xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp còn nợ trước ngày 01 tháng 7 năm 2020 đối với đối tượng quy định tại khoản 7 Điều 4 của Nghị quyết, bảo đảm các điều kiện sau đây:

- Có văn bản xác nhận của đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước về việc người nộp thuế chưa được thanh toán, số tiền chưa thanh toán và thời gian chậm thanh toán cho người nộp thuế;

– Có hợp đồng kinh tế ký với đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước, đối với nhà thầu phụ phải được quy định cụ thể trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng và được đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước trực tiếp thanh toán nhưng chưa được thanh toán và biên bản nghiệm thu công trình, hạng mục công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc hóa đơn cung ứng hàng hóa dịch vụ;

- Số nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa được tính trên số nợ tiền thuế nhưng số nợ tiền thuế không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chậm thanh toán cho người nộp thuế và số tiền được xóa phát sinh trong khoảng thời gian ngân sách nhà nước chậm thanh toán.

4. Thẩm quyền và hồ sơ, trình tự thủ tục xử lý nợ (quy định tại điều 6 của Nghị quyết 94/2019/QH14)

(1) Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế quyết định việc khoanh nợ tiền thuế.

(2) Thẩm quyền xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với doanh nghiệp và tổ chức được quy định như sau:

– Thủ tướng Chính phủ quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp từ 15 tỷ đồng trở lên;

a) Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp từ 10 tỷ đồng đến dưới 15 tỷ đồng;

b) Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp từ 05 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng;

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp dưới 05 tỷ đồng.

(3) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với cá nhân, cá nhân kinh doanh, hộ gia đình, hộ kinh doanh.

Ngoài ra, Nghị quyết giao Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hồ sơ và hướng dẫn trình tự, thủ tục xử lý nợ.

5. Về hiệu lực thi hành (quy định tại điều 8 của Nghị quyết 94/2019/QH14)

Thời gian Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và được tổ chức thực hiện trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành./.

Lưu ý: Trường hợp cơ quan có thẩm quyền, cơ quan quản lý thuế phát hiện việc khoanh nợ, xóa nợ không đúng quy định hoặc người nộp thuế đã được xóa nợ mà quay lại sản xuất, kinh doanh hoặc thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh mới, trừ đối tượng quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều 4 của Nghị quyết thì phải hủy quyết định khoanh nợ, xóa nợ và phải thu vào ngân sách nhà nước khoản nợ đã được xóa.

                                                     CHI CỤC THUẾ QUẬN LONG BIÊN

‘Ngân Hàng Nhà Nước Không Chấp Nhận Ví Điện Tử Bị Hacker Tấn Công Xâm Nhập Hệ Thống’

Như ICTnews đã có bài phản ánh, Bộ Công an vừa công bố phá vụ án 4 hacker 9x tấn công xâm nhập qua lỗ hổng bảo mật của các website, các đối tượng đã chiếm quyền kiểm soát admin của hàng trăm trang web, đánh cắp dữ liệu thông tin hoặc xâm nhập trái phép hệ thống máy chủ của hàng trăm đơn vị, trong đó có 5 doanh nghiệp ví điện tử, rồi từ đó thực hiện các giao dịch mua bán, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Sự việc đã gây rúng động dư luận vì tính an toàn, bảo mật của người dùng ví điện tử.

Dù thanh toán nhỏ nhưng ví điện tử phải coi an ninh là số 1

Trong một phát biểu mới đây về dự thảo nguyên tắc quản lý khi Chính phủ chính thức cho phép các nhà mạng di động làm dịch vụ trung gian thanh toán qua tài khoản viễn thông (Mobile Money), ông Phạm Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán – NHNN đã nhấn mạnh đến yêu cầu đảm bảo về bảo mật dữ liệu mà các đơn vị trung gian thanh toán phải làm. Bảo mật an ninh an toàn dữ liệu là vấn đề hết sức quan trọng, các ví điện tử cần có quy định hết sức rõ ràng, các công ty cung cấp ví điện tử phải có công cụ mã hóa thế nào, giao dịch bao nhiêu tiền phải có mật khẩu OTP, đảm bảo an toàn dữ liệu.

“NHNN sẽ không chấp nhận đơn vị ví điện tử mà bị hacker có thể xâm nhập hệ thống lấy toàn bộ dữ liệu khách hàng, đổi số dư từ 1 triệu thành 10 triệu là điều không được phép xảy ra. Và dù thanh toán nhỏ, rủi ro thấp nhưng các đơn vị cung cấp ví điện tử (Mobile Money) cũng phải làm để bảo đảm an ninh và phòng chống rửa tiền”, ông Dũng nhấn mạnh.

Đối với hoạt động Ngân hàng trên thế giới nói chung đều coi an ninh an toàn là số 1, lĩnh vực bảo vệ an toàn được đầu tư đắt nhất, từ bảo vệ an ninh an toàn dữ liệu, tới việc phòng ngừa chống tấn công. Ngành ngân hàng Việt Nam còn có quy định bắt buộc phải có trung tâm dự phòng để phòng ngừa rủi ro.

Ngân hàng NN đã yêu cầu các ví điện tử phải phòng chống tấn công

Đối với dịch vụ trung gian thanh toán, ngày 9/10/2017, NHNN có văn bản số 8104/NHNN-TT yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đảm bảo an toàn hoạt động, tuân thủ quy định pháp luật về hoạt động trung gian thanh toán.

Đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử, NHNN yêu cầu khẩn trương phối hợp với các ngân hàng liên kết để kiểm tra, rà soát và bổ sung hoàn thiện quy trình nhận diện khách hàng (KYC), đảm bảo thực hiện có hiệu quả và tuân thủ đúng quy định.

Song song với đó, các tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử cần kiểm tra, rà soát toàn bộ các tài khoản ví điện tử, đảm bảo tuân thủ quy trình thực hiện việc gắn kết tài khoản ngân hàng, kích hoạt ví điện tử; thực hiện kích hoạt lại hoặc đóng toàn bộ các ví điện tử không được gắn kết với tài khoản ngân hàng và kích hoạt không đúng quy định, không nhận diện được ví điện tử.

KYC (Know Your Customer) là quá trình xác minh danh tính của các thành viên nhằm giúp cho hệ thống tuân thủ luật chống rửa tiền (AML) và bảo vệ hệ thống trước các hành vi phạm pháp. Theo ông Dũng, câu chuyện bảo đảm an toàn trong xác thực điện tử (KYC) sẽ được nói nhiều đến khi mà ngân hàng số, kinh tế số ngày càng phát triển. Và việc cho xác thực KYC chỉ có thể áp dụng khi có một cơ sở dữ liệu dùng chung, như hiện giờ chưa thể làm được. Tuy nhiên, bắt buộc các ví điện tử phải hết sức chú ý phòng chống tấn công, phòng chống rửa tiền, có biện pháp theo dõi những giao dịch đáng ngờ là điều bắt buộc phải làm.

Như ICTnews đã đưa tin, cơ quan công an mớibắt giữ 4 đối tượng (2 nam, 2 nữ) là sinh viên trường Đại học Công nghệ thông tin Thái Nguyên và Đại học Công nghiệp Thái Nguyên. Nhóm đối tượng sử dụng công cụ rà quét lỗ hổng các website của 5 công ty trung gian thanh toán để thực hiện hành vi tấn công xâm nhập trái phép chiếm đoạt dữ liệu, tạo khống số dư cho những tài khoản là ví điện tử, sau đó sử dụng những tài khoản này để mua thẻ cào.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an đã xác định được quy mô, tính chất, phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội, vai trò vị trí của các đối tượng, làm rõ nhân thân, lý lịch của 4 đối tượng chính trong vụ án, gồm: Đỗ Tuấn Anh (sinh năm 1996, quê quán Cẩm Phả, Quảng Ninh); Nguyễn Thị Anh ( sinh năm 1996, quê quán Bình Xuyên, Vĩnh Phúc); Đỗ Văn Phi (anh ruột của Đỗ Tuấn Anh, sinh năm 1995; quê quán Cẩm Phả, Quảng Ninh); Nguyễn Thị Bảo Thoa (sinh năm 1996; quê quán Cẩm Phả, Quảng Ninh).

Riêng từ tháng 9/2018 đến tháng 4/2019, các đối tượng đã tấn công vào hệ thống cơ sở dữ liệu của 5 doanh nghiệp ví điện tử, chiếm đoạt hàng chục nghìn dữ liệu thẻ cào điện thoại, thẻ game các loại với giá trị lên đến gần 5 tỷ đồng.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Xác Nhận Số Thuế Đã Nộp Vào Ngân Sách Nhà Nước (Nsnn) Bằng Phương Thức Điện Tử trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!