Đề Xuất 5/2022 # Xã Kỳ Xuân: Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw 5 ( Khoá X ) Về Tiếp Tục Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Hệ Thống Chính Trị Và Sơ Kết Kết Luận 64 Kl/tw Của Hội Nghị Tw 7 ( Khóa Xi). # Top Like

Xem 47,817

Cập nhật nội dung chi tiết về Xã Kỳ Xuân: Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw 5 ( Khoá X ) Về Tiếp Tục Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Hệ Thống Chính Trị Và Sơ Kết Kết Luận 64 Kl/tw Của Hội Nghị Tw 7 ( Khóa Xi). mới nhất ngày 24/05/2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 47,817 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Báo Cáo Tổng Kết Nghị Quyết Trung Ương 5
 • Báo Cáo Kết Quả Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Trung Ương 5 Khóa Xii
 • Báo Cáo Kết Quả 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 5 Khóa Xii Về Phát Triển Kinh Tế Tư Nhân
 • Hội Nghị Lần Thứ Viii Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Và Quyết Định Tiến Hành Công Cuộc Giải Phóng Dân Tộc (Từ Ngày 10 Đến Ngày 19/5/1941).
 • Sự Kiện Lịch Sử Việt Nam
 • Sáng ngày 10/2, xã Kỳ Xuân – huyện Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết TW5 ( Khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và Sơ kết kết luận 64 KL/TW của hội nghị TW 7 ( Khóa XI ). Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Danh – TUV – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; Đặng Xuân Lự – UVBTV Huyện ủy- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Nguyễn Anh Đông – UVBTV Huyện ủy- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đại diện các phòng ban cấp huyện.

  Sau khi tiếp thu Nghị quyết số 15NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng ( Khóa X) và Kết luận 64-KL/TW của Ban Chấp hành TW Đảng ( Khóa XI), Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kỳ Xuân đã xây dựng kế hoạch quán triệt học tập cho toàn thể đảng viên, cán bộ cốt cán trong toàn xã, việc học tập được triển khai nghiêm túc, kịp thời. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, sự lãnh đạo của ban thường vụ, ban chấp hành Đảng bộ đối với HĐND, UBND thể hiện bằng đề ra chủ trương, Nghị quyết, giới thiệu cán bộ tham gia ứng cử để bầu giữ các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND xã được tăng cường nhằm đảm bảo hoạt động đúng hiến pháp, pháp luật. Tổ chức và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, gần dân, gắn bó với nhân dân, vận động nhân dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, xây dựng phong trào tự quản về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, đoàn kết chung sức xây dựng Nông thôn mới.

  Đại biểu tham dự hội nghị.

  Đại biểu tham dự hội nghị.

  Các đồng chí chủ trì hội nghị tổng kết.

  Công tác lãnh đạo, quản lý và giới thiệu cán bộ để bầu các chức danh được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định đảm bảo điều kiện chức danh, chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ, tăng kiêm nhiệm đối với một sô chức danh không chuyên trách góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tinh gọn tổ chức bộ máy. Kết quả sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ cơ bản tạo được sự chuyển biến, góp phần tích cực đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.. Đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở theo tinh thần kết luận 64KL/TW, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên, thông qua việc phân công nhiệm vụ, duy trì chế độ sinh hoạt, chế độ làm việc, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện điều lệ Đảng và quy định những điều đảng viên không được làm…

  Đại biểu phát biểu tại hội nghị tổng kết.

  Đại biểu tham dự hội nghị tổng kết.

  Theo đó, hệ thống chính trị ở địa phương được củng cố, kiện toàn; chất lượng hoạt động của cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội từng bước được nâng lên. Nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng có nhiều đổi mới; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm; Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên; Chế độ làm việc, cải cách hành chính được duy trì nghiêm túc; Kết quả đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội; củng cố quốc phòng – an ninh, hệ thống chính trị và nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới.

  Đồng chí Nguyễn Văn Danh- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Anh phát biểu tại hội nghị Tổng kết thực hiện

  nghị quyết TW 5 ( Khoá X ) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và Sơ kết kết luận 64 KL/TW của hội nghị TW 7 ( Khóa XI) ở xã Kỳ Xuân.

  Phát biểu tại hội nghị tổng kết, đồng chí Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Anh Nguyễn Văn Danh đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ xã Kỳ Xuân đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết TW5 (Khóa X) về tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị, đồng chí lưu ý thời gian tới phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tâp trung dân chủ trong Đảng; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa chính quyền với MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt; Nâng cao chất lượng hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các tổ chức trong hệ thống chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở địa phương; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế và triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết, Kết luận của trung ương, của tỉnh, của huyện và nhiệm vụ chính trị của cả hệ thống chính trị…/.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Huyện Ủy Kỳ Anh: Hội Nghị Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw 5 Của Bch Tw Đảng Khóa X Về Việc Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng; Xây Dựng Tổ Chức Bộ Máy Của Hệ Thống Chính Trị Tinh Gọn, Hoạt Động Hiệu Lực, Hiệu Quả Và 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 05 Của Ban Chấp Hành Đảng Bộ Tỉnh Khóa Xvi Về Lãnh Đạo Thực Hiện Nhiệm Vụ Quốc Phòng
 • Hội Nghị Tw 5 (Khoá X): Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Đối Với Nhà Nước
 • Tiếp Tục Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Ðảng Đối Với Hoạt Động Của Hệ Thống Chính Trị Theo Tinh Thần Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 5 (Khóa X)
 • Đánh Giá Kết Quả 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 5 Khóa X
 • Nghị Quyết Trung Ương 5 Khóa X
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Xã Kỳ Xuân: Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw 5 ( Khoá X ) Về Tiếp Tục Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Hệ Thống Chính Trị Và Sơ Kết Kết Luận 64 Kl/tw Của Hội Nghị Tw 7 ( Khóa Xi). trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100