Đề Xuất 5/2022 # Về Thụ Lý Vụ Án Hành Chính “khởi Kiện Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc” Đối Với Viên Chức Có Thuộc Thẩm Quyền Thụ Lý Của Tòa Án Không. # Top Like

Xem 14,652

Cập nhật nội dung chi tiết về Về Thụ Lý Vụ Án Hành Chính “khởi Kiện Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc” Đối Với Viên Chức Có Thuộc Thẩm Quyền Thụ Lý Của Tòa Án Không. mới nhất ngày 24/05/2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 14,652 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Khiếu Nại, Giải Quyết Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức
 • Quyền Khiếu Nại Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Của Viên Chức
 • Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Công Chức
 • Các Hình Thức Kỷ Luật Đảng Viên
 • Công Bố Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên Khi Họ Không Có Mặt Thì Có Được Khiếu Nại Không?
 • Thứ năm – 26/04/2018 14:44

  Qua công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính đối với yêu cầu khởi kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc, còn có những quan điểm trái chiều nhau khi việc xác định việc khởi kiện có thuộc thẩm quyền thụ lý giải quyết của Tòa án hay không theo quy định của Luật tố tụng hành chính năm 2022.

  Để bạn đọc tiện theo dõi, tôi tóm tắt nội dung vụ kiện như sau: Sau khi chị Nguyễn Thị A có kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển giáo viên. Ngày 01/9/2013, Chủ tịch UBND huyện B ban hành quyết định tuyển dụng đối với chị A và phân công về giảng dạy tại trường trung học cơ sở công lập xã Y. Trong quá trình công tác chị A có nhiều vi phạm, ngày 30/10/2016 Chủ tịch UBND huyện B ra quyết định xử lý kỷ luật buộc thôi việc đối với chị A. Không đồng ý với quyết định này, ngày 05/7/2017 Chị A khởi kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc của Chủ tịch UBND huyện ra Tòa án nhân dân.

  Trước hết để xác định chị Nguyễn Thị A là công chức hay viên chức thì phải căn cứ vào quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008, Luật viên chức năm 2010.

  Luật cán bộ, công chức quy định:

  Điều 4. Cán bộ, công chức

  1. Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

  2. Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

  3. Cán bộ xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) là công dân Việt Nam, được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội; công chức cấp xã là công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

  Luật viên chức quy định:

  Điều 2. Viên chức

  Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

  Từ những quy định nêu trên, xác định chị Nguyễn Thị A được tuyển dụng làm giáo viên giảng dạy không có chức danh quản lý nên chị A là viên chức. Trong quá trình Tòa án thụ lý giải quyết thì còn nhiều ý kiến khác nhau:

  Quan điểm thứ nhất: cho rằng chị Nguyễn Thị A là viên chức nên khởi kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc không thuộc thẩm quyền thụ lý của Tòa án. Vì Luật tố tụng hành chính năm 2022 quy định đối tượng khởi kiện quyết định buộc thôi việc phải là công chức. Khoản 5 Điều 3 quy định: ” Quyết định kỷ luật buộc thôi việc là quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức thuộc quyền quản lý của mình“; khoản 2 Điều 30 Khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án quy định: 2. Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc công chức giữ chức vụ từ Tổng Cục trưởng và tương đương trở xuống”; khoản 2 Điều 31. Thẩm quyền của Tòa án cấp huyện 2. Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức đó“.

  Quan điểm thứ hai: cho rằng mặc dù Nguyễn Thị A là viên chức nên khởi kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc vẫn thuộc thẩm quyền thụ lý của Tòa án. Vì: theo quy định tại khoản 6 Điều 56 Luật viên chức 2010 quy định: ” 6. Viên chức bị xử lý kỷ luật, bị tạm đình chỉ công tác hoặc phải bồi thường, hoàn trả theo quyết định của đơn vị sự nghiệp công lập nếu thấy không thỏa đáng thì có quyền khiếu nại, khởi kiện hoặc yêu cầu giải quyết theo trình tự do pháp luật quy định”; Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại, khoản 1 Điều 3 quy định 1. Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính trong đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước là việc công dân, cơ quan, tổ chức, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước (sau đây gọi chung là người khiếu nại) theo thủ tục được quy định tại Luật khiếu nại và Nghị định này đề nghị đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, người có thẩm quyền trong đơn vị, doanh nghiệp đó xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình”; khoản 1 Điều 4 Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ, quy định: ” 1. Việc khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; thời hiệu khiếu nại; thời hạn giải quyết khiếu nại; thẩm quyền giải quyết khiếu nại; trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật của công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, người lao động trongdoanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định về khiếu nại, giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức tại Chương IV của Luật khiếu nại và Nghị định này“; Chương IV Luật khiếu nại năm 2011 quy định khiếu nại, giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức từ Điều 47 đến Điều 58. Trong đó điểm k khoản 1 Điều 54; điểm i khoản 1 Điều 56 quy định: Quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án đối với quyết định kỷ luật buộc thôi việc; khoản 3 Điều 57 Luật khiếu nại năm 2011 quy định:3. Trường hợp công chức giữ chức vụ từ Tổng cục trưởng và tương đương trở xuống bị kỷ luật buộc thôi việc mà không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật buộc thôi việc hoặc hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu, lần hai theo quy định tại Điều 50 của Luật này mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính”.

  Theo quan điểm cá nhân, tôi đồng tình với quan điểm thứ hai, vì mặc dù theo Luật tố tụng hành chính năm 2022 chỉ quy định đối tượng khởi kiện vụ án hành chính là quyết định kỷ luật buộc thôi việc áp dụng cho đối tượng là công chức. Tuy nhiên, theo Luật khiếu nại năm 2011, Nghị định 75/2012/CP hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại thì người bị quyết định kỷ luật buộc thôi việc có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

  Mong sự tham gia góp ý của bạn đọc.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thời Hiệu Khởi Kiện Đối Với Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc
 • Khởi Kiện Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc
 • Hình Thức Kỷ Luật Khiển Trách Đối Với Viên Chức
 • Thẩm Quyền, Trình Tự Xử Lý Kỷ Luật Khiển Trách
 • Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm Chính Sách Dân Số
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Về Thụ Lý Vụ Án Hành Chính “khởi Kiện Quyết Định Kỷ Luật Buộc Thôi Việc” Đối Với Viên Chức Có Thuộc Thẩm Quyền Thụ Lý Của Tòa Án Không. trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100