Đề Xuất 6/2023 # Văn Phòng Luật Sư Cao Khánh # Top 9 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 6/2023 # Văn Phòng Luật Sư Cao Khánh # Top 9 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Văn Phòng Luật Sư Cao Khánh mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

(1) Điểm b, Khoản 4, điều 63 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp báo cáo và thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được thông báo trong trường hợp nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp chưa thống nhất. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo yêu cầu tại điểm này thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

(2) Điểm a, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(3) Điểm b, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(4) Điều 23, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục II-6 ban hành kèm theo Thông tư này.

(5) Đề nghị Quý Doanh nghiệp khi thực hiện đính hoặc bổ sung thông tin về đăng ký doanh nghiệp mang theo thông báo “V/v rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp” trên website https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,đăng ký thuế.

(6) Quý Doanh nghiệp có thể truy cập theo địa chỉ https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ hoặc https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết và tải các mẫu thông báo:

Thông báo cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp;

Phụ lục II-5;

Phụ lục II-6.

Văn Phòng Luật Sư Cao Đức Nhuận

(1) Điểm b, Khoản 4, điều 63 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp báo cáo và thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được thông báo trong trường hợp nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp chưa thống nhất. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo yêu cầu tại điểm này thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

(2) Điểm a, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(3) Điểm b, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(4) Điều 23, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục II-6 ban hành kèm theo Thông tư này.

(5) Đề nghị Quý Doanh nghiệp khi thực hiện đính hoặc bổ sung thông tin về đăng ký doanh nghiệp mang theo thông báo “V/v rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp” trên website https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,đăng ký thuế.

(6) Quý Doanh nghiệp có thể truy cập theo địa chỉ https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ hoặc https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết và tải các mẫu thông báo:

Thông báo cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp;

Phụ lục II-5;

Phụ lục II-6.

Văn Phòng Luật Sư Tại Long Khánh Tư Vấn Về Tín Dụng Đen

– Cho vay lãi suất ưu đãi;

– Thủ tục đơn giản, chỉ cần chứng minh nhân dân hoặc bằng lái xe.

Đây là những dấu hiệu đầu tiên để nhận diện tín dụng đen tại Đồng Nai.

Cho vay lãi suất tính theo ngày, thủ tục đơn giản

Thủ đoạn của tín dụng đen tại Đồng Nai là cho vay với lãi suất tính theo ngày, thủ tục đơn giản. Trong khi đó, nếu vay vốn của ngân hàng, quy trình, thủ tục xét duyệt cho vay khá phức tạp, mất nhiều thời gian và đòi hỏi nhiều điều kiện kèm theo như: chứng minh thu nhập, tài sản thế chấp, bảo lãnh,…

Ký Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất tại Văn phòng Công chứng

Một trong những thủ đoạn tinh vi khác của tín dụng đen là ép người vay ký Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất tại Văn phòng công chứng và giữ bản chính Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất của người vay. Khi người vay không còn khả năng trả lãi và gốc thì Tín dụng đen tại Đồng Nai đã hợp thức hóa khoản vay bằng giao dịch nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người vay.

Đe dọa, cưỡng ép gia đình nạn nhân

Đối với những trường hợp vay không có tài sản đảm bảo, khi người vay không còn khả năng thanh toán, tín dụng đen sẽ liên hệ gia đình, người thân của người vay, nhắn tin, gọi điện đe dọa, gây sức ép, thậm chí có thể có những hành vi cưỡng ép, dùng bạo lực.

Chị Trần Thị A trong trạng thái tinh thần hoảng loạn tìm đến với Văn phòng Luật sư tại Long Khánh dù không đặt lịch hẹn trước.

Theo chị trình bày, do cần tiền làm ăn, gia đình chị có vay tín dụng đen tại Đồng Nai 100.000.000 đồng, với lãi suất: 667.000 đồng/ngày, khoảng 20.000.000 đồng/tháng. Gia đình chị đã trả lãi được 5 tháng, tổng cộng hơn 100.000.000 đồng. Hiện nay, gia đình chị không còn khả năng thanh toán nữa. Đã bỏ trốn lên Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, bên tín dụng đen liên tục đến căn nhà chị tại Long Khánh, Đồng Nai, đe dọa, uy hiếp các con chị. Chị muốn nhờ Văn phòng Luật sư tại Long Khánh hỗ trợ chị.

Dựa trên yêu cầu của chị A, Văn phòng Luật sư tại Long Khánh – Gia Vinh Luật đã hỗ trợ chị như sau:

3.1. Không nên bỏ trốn khi không còn khả năng thanh toán

Có thể bị truy cứu hình sự về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”

Căn cứ quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 thì nếu chị A thực hiện hành vi: Vay tài sản của người khác rồi bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó (giá trị tài sản từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng) thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Ngoài ra, khoản 5 Điều này cũng đã quy định: Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Như vậy, trong trường hợp chị bỏ trốn, cơ quan điều tra hoàn toàn có khả năng truy cứu trách nhiệm hình sự đối với chị về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” nếu chứng minh được việc chị bỏ trốn nhằm chiếm đoạt số tiền vay.

Tín dụng đen uy hiếp gia đình nạn nhân

Bên cạnh đó, như trường hợp của chị A, mặc dù chị đã chuyển lên Thành phố Hồ Chí Minh để trốn tránh việc Tín dụng đen đòi nợ nhưng người thân vẫn đang cư trú tại Long Khánh. Tín dụng đen vẫn sẽ tìm đến đe dọa, gây sức ép với gia đình chị, thậm chí có thể uy hiếp sức khỏe, tính mạng của các con chị.

3.2. Nên nhờ các cơ quan có thẩm quyền can thiệp

Trong trường hợp chị và gia đình bị Tín dụng đen đe dọa, uy hiếp, chị có thể gửi Đơn tố cáo, nhờ cơ quan điều tra can thiệp, hỗ trợ.

3.3. Có thể khởi kiện yêu cầu Tòa án xác định Hợp đồng vay vô hiệu

Điều 117 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định một trong các điều kiện để một giao dịch dân sự có hiệu lực, bao gồm: Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Theo quy định tại Điều 201 Bộ luật hình sự năm 2015 thì việc cho vay của Tín dụng đen trong trường hợp của chị đã có dấu hiệu vi phạm hình sự về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Từ đó, có thể kết luận, hành vi cho vay nặng lãi của Tín dụng đen đã vi phạm điều cấm của luật. Chị có thể căn cứ quy định tại Điều 123 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì giao dịch dân sự có mục đích, nội sung vi phạm điều cấm của luật thì vô hiệu (điều cấm của luật là những quy định của luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định).

3.4. Hệ quả pháp lý của việc khởi kiện Tín dụng đen

Việc cho vay tài sản và thỏa thuận về lãi suất là quyền dân sự do các bên tham gia giao dịch tự định đoạt. Tuy nhiên, việc định đoạt của các bên không được trái với các quy định của pháp luật (không được vi phạm điều cấm) như nội dung Văn phòng Luật sư tại Long Khánh đã phân tích ở trên.

Theo quy định tại Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015 thì: Lãi suất vay do các bên thỏa thuận. Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay. Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn nêu trên thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

Như vậy, nếu chị A khởi kiện thì khả năng chị A sẽ chỉ phải trả tiền gốc cộng với mức lãi suất: 20%/năm đối với khoản vay.

https://luatgiavinh.vn/luat-su-dong-nai/

Mọi thông tin xin liên hệ:

Hotline: 0986649686, 0905798868 hoặc 0936649686

Email: luatgiavinh@gmail.com

Công Ty Luật, Văn Phòng Luật Sư Tư Vấn Pháp Luật Tại Cao Lãnh

Luật sư nhiều năm kinh nghiệm tại Cao Lãnh. Công ty luật, văn phòng luật sư với nhiều luật sư uy tín chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp luật tại Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Với nhiều lợi thế, Cao Lãnh đã đang và sẽ tiếp tục là khu vực trọng điểm của Đồng Tháp trong việc phát triển kinh tế – văn hoá – xã hội. Luật Dương Gia – một công ty tư vấn luật có gần 10 năm kinh nghiệm luôn sẵn sàng tư vấn – hỗ trợ mọi vấn đề pháp luật cho mọi quý khách hàng tại Cao Lãnh nói riêng, tại tỉnh Đồng Tháp và cả nước nói chung.

Với lực lượng Luật sư – Chuyên viên – Chuyên gia đông đảo. Với 03 chi nhánh tại 03 miền Bắc – Trung – Nam. Với gần 10 năm trong hoạt động tư vấn pháp luật trên toàn quốc Luật Dương Gia tự tin có thể cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp luật, dịch vụ Luật sư trên hầu hết tất cả các lĩnh vực. Bao gồm nhưng không hạn chế 18 lĩnh vực pháp luật chính sau:

– Luật sư tư vấn pháp luật dân sự tại Cao Lãnh

– Luật sư tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự tại Cao Lãnh

– Luật sư tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ tại Cao Lãnh

– Luật sư tư vấn pháp luật thương mại tại Cao Lãnh

– Luật sư tư vấn pháp luật xây dựng tại Cao Lãnh

– Luật sư tư vấn pháp luật về thuế tại Cao Lãnh

– Luật sư tư vấn pháp luật tài chính – ngân hàng tại Cao Lãnh

– Luật sư tư vấn pháp luật hình sự, tố tụng hình sự tại Cao Lãnh

– Luật sư tư vấn pháp luật thừa kế tại Cao Lãnh

– Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư tại Cao Lãnh

– Luật sư tư vấn các lĩnh vực pháp luật khác tại Cao Lãnh…

Quý khách hàng tại Cao Lãnh nói riêng và trên toàn quốc nói chung đều có thể sử dụng loại hình dịch vụ pháp lý này. Luật Dương Gia hiện đang là công ty luật có số lượng khách hàng tư vấn trực tuyến qua điện thoại lớn nhất trên cả nước. Với hình thức này, bạn có thể:

– Trò chuyện, xin tư vấn, xin ý kiến của Luật sư – Chuyên viên – Chuyên gia của Luật Dương Gia một cách hoàn toàn trực tuyến chỉ qua 01 cuộc điện thoại.

– Không cần đi đâu, không cần phải tìm bất cứ VPLS nào, không cần trả thêm bất cứ khoản phí Luật sư nào, các tình huống pháp lý đều được chúng tôi hỗ trợ tư vấn chính xác, tiện lợi, tiết kiệm và ngay lập tức!

Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua điện thoại, bạn chỉ cần nhấc điện thoại lên, gọi tới số để được các Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn của chúng tôi tư vấn!

Video giới thiệu về Luật Dương Gia và các dịch vụ pháp lý mà Luật Dương Gia hiện đang cung cấp!

a/ Lợi ích khi tư vấn có trả phí qua Email:

– Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

– Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

– Hỗ trợ giải quyết “hết vấn đề”: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

– Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

b/ Phí dịch vụ tư vấn qua Email:

+ Tư vấn qua email: Phí dịch vụ 300.000 VNĐ/Email tư vấn

c/ Các bước để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua Email:

Hoặc bạn cũng có thể đặt câu hỏi ngay qua Website cho chúng tôi qua đường dẫn sau:

– Yêu cầu tư vấn pháp luật qua email có trả phí

– Họ và tên người yêu cầu

– Số điện thoại người yêu cầu

– Nội dung câu hỏi cần tư vấn

Hoặc bạn cũng có thể đặt câu hỏi ngay qua Website cho chúng tôi qua đường dẫn sau:

Bước 2: Thanh toán phí tư vấn qua tài khoản sau:

Tài khoản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBbank):

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Nga (Giám đốc Tài chính – Kế toán công ty)

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBbank) – Chi nhánh Hà Nội

Nội dung chuyển khoản: Tư vấn email + Họ và tên + Số điện thoại

Bước 3: Xác nhận thanh toán và xác nhận yêu cầu tư vấn:

Sau khi đã gửi câu hỏi + gửi thanh toán vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số Hotline tiếp nhận yêu cầu tư vấn pháp luật qua email: 0989.914.898 để được xác nhận yêu cầu tư vấn và xác nhận đã nhận thanh toán. Luật sư sẽ tiếp nhận và tư vấn ngay sau khi bạn xác nhận thông tin thành công.

Trong vòng 24h-48h kể từ khi xác nhận thành công, bạn sẽ nhận được phản hồi tư vấn của các Luật sư qua email bạn gửi. Bạn có quyền sử dụng tư vấn đó là ý kiến tư vấn cuối cùng của Luật sư để giải quyết các vấn đề trên thực tế.

4. Các dịch vụ luật sư tại Cao Lãnh của Công ty luật Dương Gia

a/ Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng của Luật Dương Gia:

Hiện tại, Luật Dương Gia mới có văn phòng tại 03 tỉnh thành phố trên cả nước tại 03 miền Bắc – Trung – Nam là: Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM. Vì vậy, với loại hình dịch vụ này, chúng tôi hiện mới chỉ đáp ứng được các yêu cầu tư vấn của các quý khách hàng tại các tỉnh, thành phố nếu trên tại các địa chỉ cụ thể như sau:

+ Tại Hà Nội: Số 89, phố Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội [Xem chỉ đường]

+ Tại Đà Nẵng: 454/18 đường Nguyễn Tri Phương, phường Hoà Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng [Xem chỉ đường]

+ Tại TPHCM: 248/7 Nguyễn Văn Khối (Đường Cây Trâm cũ), phường 9, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh [Xem Chỉ Đường]

b/ Tư vấn luật trực tiếp tại nơi quý khách hàng yêu cầu:

Là dịch vụ mà Luật sư – Chuyên viên – Chuyên gia của Luật Dương Gia sẽ đến tận nơi quý khách hàng yêu cầu để tư vấn – hỗ trợ trực tiếp. Với dịch vụ này, bạn sẽ được phục vụ tư vấn tận nơi mà không cần phải đi bất cứ đâu!

Đây là loại hình dịch vụ tiện ích nhưng lại không phổ biến vì chi phí cao. Ngoài việc phải trả chi phí Luật sư, bạn còn phải trả thêm các khoản chi phí đi lại, công tác phí cho Luật sư. Vì vậy, để sử dụng dịch vụ Luật sư một cách tiết kiệm nhất, chúng tôi vẫn khuyến khích khách hàng tư vấn qua tổng đài điện thoại 1900.6568 . Nếu vụ việc quá phức tạp, chúng tôi không thể hỗ trợ trực tuyến thì mới cần sử dụng các dịch vụ pháp lý tốn kém hơn!

Luật Dương Gia luôn mong muốn giải quyết mọi vấn đề pháp lý cho mọi quý khách hàng theo cách thức tiết kiệm – hợp lý – nhánh chóng và hiệu quả nhất!

c/ Dịch vụ đại diện ngoài tố tụng, luật sư tranh tụng, các dịch vụ pháp lý khác…

Với đội ngũ Luật sư/Chuyên viên/Chuyên gia đông đảo, ngoài các dịch vụ tư vấn, Luật Dương Gia còn cung cấp các dịch vụ Luật sư đại diện, tranh tụng như sau:

+ Dịch vụ tư vấn luật thường xuyên, dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân/công ty/tổ chức…

+ Dịch vụ tư vấn các thủ tục hành chính, đại diện thực hiện các thủ tục hành chính thay khách hàng

+ Dịch vụ Luật sư đại diện giải quyết tranh chấp bằng phương pháp hoà giải, thương lượng, khởi kiện tại Toà

+ Dịch vụ Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong các vụ án, vụ việc

+ Dịch vụ Luật sư bào chữa cho bị can/bị cáo trong các vụ án hình sự

Để được báo giá chi tiết từng vụ việc, vui lòng gửi yêu cầu cho chúng tôi qua email: dichvu@luatduonggia.vn hoặc gọi cho chúng tôi qua Hotline dịch vụ: 0989.914.898 để được báo giá dịch vụ chi tiết!

Lưu ý: Để được tư vấn trực tuyến quý khách hàng vui lòng gọi đến Tổng đài 1900.6568 để được hỗ trợ tư vấn. Các số đặt lịch hẹn tư vấn trực tiếp, số hotline dịch vụ chỉ làm đúng chức năng – nhiệm vụ. Người phụ trách không thực hiện và cũng không có chuyên môn để thực hiện tư vấn qua các số này!

5. Lý do sử dụng dịch vụ Luật sư của Công ty luật Dương Gia tại Cao Lãnh

– Vì chúng tôi có đội ngũ Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên đông đảo, nhiều năm kinh nghiệm, tư vấn tận tình – cặn kẽ mọi vấn đề pháp lý

– Vì chúng tôi có gần 10 năm phát triển các loại hình dịch vụ Luật sư trên phạm vi cả nước

– Vì chúng tôi là đơn vị tư vấn trực tuyến có số lượng khách hàng lớn nhất tại Việt Nam

– Vì chúng tôi luôn coi khách hàng là số 1, vấn đề của khách hàng là trách nhiệm của chúng tôi

– Vì các loại hình dịch vụ của chúng tôi đa dạng nhất, tiên tiến nhất, tiếp cận dễ dàng nhất…

Chúng tôi luôn cố gắng hoàn thiện đội ngũ, năng lực, dịch vụ để đáp ứng mọi nhu cầu tư vấn của mọi quý khách hàng trên toàn quốc!

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Luật Dương Gia hiện chỉ có 03 chi nhánh tại 03 tỉnh thành phố nêu trên. Chúng tôi hiện chưa có văn phòng giao dịch, chi nhánh tại Cao Lãnh – Đồng Tháp. Chúng tôi chỉ hỗ trợ tư vấn pháp luật qua các phương thức trực tuyến cho các quý khách hàng tại Cao Lãnh – Đồng Tháp. Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ Luật sư trực tiếp, chúng tôi sẽ cử Luật sư ở chi nhánh gần nhất xuống tận nơi để giải quyết vụ việc theo yêu cầu!

Bạn đang đọc nội dung bài viết Văn Phòng Luật Sư Cao Khánh trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!