Đề Xuất 5/2023 # Văn Bản Hợp Nhất Luật Chứng Khoán # Top 6 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 5/2023 # Văn Bản Hợp Nhất Luật Chứng Khoán # Top 6 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Văn Bản Hợp Nhất Luật Chứng Khoán mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Văn Bản Hợp Nhất Luật Chứng Khoán, Phương Thức Chào Bán Chứng Khoán Đang Được áp Dụng Tại Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam Hiện Nay, ưu Nhược Điểm Của Từng Phương Thức Chào Bán Chứng Khoán Đang Được áp Dụng Tại Thị Trường Chứng Khoán, Giáo Trình Luật Chứng Khoán Đại Học Luật Hà Nội, Bộ Luật Chứng Khoán, Luật Chứng Khoán 2006, Điều 6 Luật Chứng Khoán, Dự Thảo Luật Chứng Khoán, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Chứng Khoán, Dự Thảo Luật Chứng Khoán Sửa Đổi 2019, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Chứng Khoán, Hãy Phân Tích ưu Và Nhược Điểm Của Luật Chứng Khoán Việt Nam 2006, Hãy Chứng Minh Pháp Luật Là Phương Tiện Hữu Hiệu Nhất Mà Nhà Nước Sử Dụng , Chuyên Đề ước Chung Lớn Nhất Và Bội Chung Nhỏ Nhất Violet, Thủ Tục Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Chứng Khoán, 2 Nguyên Tắc Quan Trọng Nhất Trong Quản Trị Rủi Ro Trong Đầu Tư Chứng Khoán, Chuyên Đề ứớc Chung Lớn Nhất Bội Chung Nhỏ Nhất, Bản Điều Khoản Và Điều Kiện Chung Về Tài Khoản Và Dịch Vụ Tại Bidv, Khoản 2 Khoản 3 Điều 31 Bộ Luật Dân Sự, Thủ Tục Mua Bán Chứng Khoán, Thủ Tục Cầm Cố Chứng Khoán, Báo Cáo Kết Quả Đầu Tư Chứng Khoán, Thủ Tục Mua Chứng Khoán, Đáp án 800 Câu Hỏi Chứng Khoán, Chứng Khoán Hôm Nay, Chứng Khoán, Sách Chứng Khoán, Thủ Tục Xin Niêm Yết Chứng Khoán, Xem Bảng Giá Chứng Khoán, Bảng Giá Chứng Khoán, Bảng Giá Chứng Khoán Fpt, Hướng Dẫn Đầu Tư Chứng Khoán, Chỉ Số Giá Thị Trường Chứng Khoán, Chỉ Số Thị Trường Chứng Khoán, Bảng Báo Cáo Kết Quả Đầu Tư Chứng Khoán, Sách Học Đầu Tư Chứng Khoán, Sách Học Chứng Khoán, Chỉ Số Thị Trường Chứng Khoán Là Gì, Đọc Báo Cáo Tài Chính Chứng Khoán, Quy Chế Niêm Yết Chứng Khoán, Thị Trường Chứng Khoán, Mẫu Lệnh Mua Chứng Khoán, Tài Liệu Chứng Khoán, Chào Bán Chứng Khoán, Đáp án 500 Câu Hỏi Về Thị Trường Chứng Khoán, Biểu Phí Lưu Ký Chứng Khoán, Repo Chứng Khoán, Quy Chế Niêm Yết Chứng Khoán Hnx, Mẫu Phiếu Lệnh Mua Bán Chứng Khoán, Phân Tích Chứng Khoán, Hợp Đồng Repo Chứng Khoán, Giao Trình Chứng Khoán, Báo Cáo Thực Tập Công Ty Chứng Khoán, Quy Trình Niêm Yết Chứng Khoán, Dự Thảo Thông Tư 74 Chứng Khoán, Cẩm Nang Chơi Chứng Khoán, 500 Câu Trắc Nghiệm Chứng Khoán Có Đáp án, Thủ Tục Phát Hành Chứng Khoán, Phân Tích Cơ Bản Chứng Khoán, Thủ Tục Đăng Ký Niêm Yết Chứng Khoán, Mẫu Cv Xin Việc Môi Giới Chứng Khoán, Quản Trị Rủi Ro ở Công Ty Chứng Khoán, Giáo Trình Học Đầu Tư Chứng Khoán, Quy Chế Niêm Yết Chứng Khoán Tại Hose, ý Nghĩa Bảng Giá Chứng Khoán, Hướng Dẫn Chơi Chứng Khoán, Biểu Phí Môi Giới Chứng Khoán, ý Nghĩa Của Bảng Giá Chứng Khoán, Mẫu Hợp Đồng Repo Chứng Khoán, Giáo Trình Học Chứng Khoán, Bài Tập Chứng Khoán Phái Sinh, Chứng Khoán Phái Sinh, Quy Chế Giao Dịch Chứng Khoán, Sổ Đăng Ký Người Sở Hữu Chứng Khoán, Văn Bản Pháp Luật Quy Định Những Vấn Đề Cơ Bản Nhất Quan Trọng Nhất Của N, Khóa Luận Môi Giới Chứng Khoán, Biểu Phí Giao Dịch Chứng Khoán, Một Số Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thị Trường Chứng Khoán, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Thị Trường Chứng Khoán, Quy Định Giao Dịch Chứng Khoán, Văn Bản Hướng Dẫn Về Nghiệp Vụ Repo Chứng Khoán, 500 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Thị Trường Chứng Khoán, Phí Giao Dịch Chứng Khoán Vcbs, Giấy Đề Nghị Phong Tỏa Chứng Khoán, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thị Trường Chứng Khoán, Bản Cáo Bạch Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Fpt, Danh Sách Công Ty Chứng Khoán, 800 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thị Trường Chứng Khoán, Bài Tập Chứng Khoán Phái Sinh Có Lời Giải, Hướng Dẫn Về Giao Dịch Chứng Khoán, Mẫu Lệnh Giao Dịch Chứng Khoán, Hướng Dẫn Chơi Chứng Khoẫn 16777, Quy Chế Hướng Dẫn Giao Dịch Ký Quỹ Chứng Khoán, Xem Bảng Giá Chứng Khoán Theo Ngày, Đáp án 500 Câu Trắc Nghiệm Thị Trường Chứng Khoán, Trắc Nghiệm Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Đáp án, Thủ Tục Chuyển Nhượng Chứng Khoán Đã Niêm Yết, Phân Tích Và Đầu Tư Chứng Khoán Nâng Cao, Thông Tư Hướng Dẫn Niêm Yết Chứng Khoán, Từ Tiếng Anh Chuyên Ngành Chứng Khoán,

Văn Bản Hợp Nhất Luật Chứng Khoán, Phương Thức Chào Bán Chứng Khoán Đang Được áp Dụng Tại Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam Hiện Nay, ưu Nhược Điểm Của Từng Phương Thức Chào Bán Chứng Khoán Đang Được áp Dụng Tại Thị Trường Chứng Khoán, Giáo Trình Luật Chứng Khoán Đại Học Luật Hà Nội, Bộ Luật Chứng Khoán, Luật Chứng Khoán 2006, Điều 6 Luật Chứng Khoán, Dự Thảo Luật Chứng Khoán, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Chứng Khoán, Dự Thảo Luật Chứng Khoán Sửa Đổi 2019, Nghị Định 58 Hướng Dẫn Thi Hành Luật Chứng Khoán, Hãy Phân Tích ưu Và Nhược Điểm Của Luật Chứng Khoán Việt Nam 2006, Hãy Chứng Minh Pháp Luật Là Phương Tiện Hữu Hiệu Nhất Mà Nhà Nước Sử Dụng , Chuyên Đề ước Chung Lớn Nhất Và Bội Chung Nhỏ Nhất Violet, Thủ Tục Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Chứng Khoán, 2 Nguyên Tắc Quan Trọng Nhất Trong Quản Trị Rủi Ro Trong Đầu Tư Chứng Khoán, Chuyên Đề ứớc Chung Lớn Nhất Bội Chung Nhỏ Nhất, Bản Điều Khoản Và Điều Kiện Chung Về Tài Khoản Và Dịch Vụ Tại Bidv, Khoản 2 Khoản 3 Điều 31 Bộ Luật Dân Sự, Thủ Tục Mua Bán Chứng Khoán, Thủ Tục Cầm Cố Chứng Khoán, Báo Cáo Kết Quả Đầu Tư Chứng Khoán, Thủ Tục Mua Chứng Khoán, Đáp án 800 Câu Hỏi Chứng Khoán, Chứng Khoán Hôm Nay, Chứng Khoán, Sách Chứng Khoán, Thủ Tục Xin Niêm Yết Chứng Khoán, Xem Bảng Giá Chứng Khoán, Bảng Giá Chứng Khoán, Bảng Giá Chứng Khoán Fpt, Hướng Dẫn Đầu Tư Chứng Khoán, Chỉ Số Giá Thị Trường Chứng Khoán, Chỉ Số Thị Trường Chứng Khoán, Bảng Báo Cáo Kết Quả Đầu Tư Chứng Khoán, Sách Học Đầu Tư Chứng Khoán, Sách Học Chứng Khoán, Chỉ Số Thị Trường Chứng Khoán Là Gì, Đọc Báo Cáo Tài Chính Chứng Khoán, Quy Chế Niêm Yết Chứng Khoán, Thị Trường Chứng Khoán, Mẫu Lệnh Mua Chứng Khoán, Tài Liệu Chứng Khoán, Chào Bán Chứng Khoán, Đáp án 500 Câu Hỏi Về Thị Trường Chứng Khoán, Biểu Phí Lưu Ký Chứng Khoán, Repo Chứng Khoán, Quy Chế Niêm Yết Chứng Khoán Hnx, Mẫu Phiếu Lệnh Mua Bán Chứng Khoán, Phân Tích Chứng Khoán,

Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Về Chứng Khoán

Luật chứng khoán năm 2006;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010;

Luật Chứng khoán năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2021);

Nghị định 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Nghị định 86/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán;

Thông tư 203/2015/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán;

Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Thông tư 123/2015/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;

Thông tư 05/2015/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;

Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Thông tư 202/2015/TT-BTC hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán;

Thông tư 29/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán;

Thông tư 180/2015/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết;

Thông tư 13/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết;

Nghị định 151/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Thông tư 210/2012/TT-BTC hướng dẫn thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

Thông tư 07/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

Thông tư 210/2014/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán;

Thông tư 334/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung và thay thế Phụ lục 02 và 04 của Thông tư 210/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán;

Thông tư 146/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ;

Công ty đầu tư chứng khoán

Thông tư 227/2012/TT-BTC hướng dẫn thành lập, tổ chức hoạt động và quản lý công ty đầu tư chứng khoán;

Thông tư 91/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán.

Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Thông tư 194/2009/TT-BTC hướng dẫn chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng dạng đóng.

Thông tư 212/2012/TT-BTC hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ;

Thông tư 146/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ;

Thông tư 91/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán.

Thông tư 194/2009/TT-BTC hướng dẫn chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng dạng đóng;

Thông tư 91/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán.

Thông tư 183/2011/TT-BTC hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở;

Thông tư 15/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở.

Thông tư 228/2012/TT-BTC hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đầu tư bất động sản.

Thông tư 26/2012/TT-NHNN hướng dẫn thủ tục chấp thuận của ngân hàng nhà nước Việt Nam đối với việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài của tổ chức tín dụng cổ phần

Văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài

Thông tư 91/2013/TT-BTC hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

Xử phạt vi phạm hành chính

Nghị định 108/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Nghị định 145/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Thông tư 217/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Thông tư 36/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 217/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

*Vui lòng xem mục Bản quyền khi muốn sử dụng lại bài viết.

Tổng Hợp Những Điểm Mới Của Luật Chứng Khoán 2022

1. Sẽ thành lập 1 sở giao dịch chứng khoán khi có đủ điều kiện

Theo Quốc hội, trước mắt chưa thể thực hiện ngay việc cơ cấu, sáp nhập 02 sở giao dịch chứng khoán hiện nay mà theo hướng phân định lại chức năng, nhiệm vụ của từng sở giao dịch để tổ chức, vận hành thị trường chứng khoán nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các sở giao dịch.

Theo đó, toàn bộ giao dịch trái phiếu và chứng khoán phái sinh sẽ được thực hiện tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; giao dịch cổ phiếu sẽ được thực hiện tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó sẽ tiến tới thống nhất một hệ thống chỉ số giao dịch.

Hiện nay, theo Luật Chứng khoán 2019, thị trường giao dịch chứng khoán do Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con tổ chức. Theo đó, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Chứng khoán 2019 và Luật Doanh nghiệp, do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần biểu quyết (theo khoản 1 Điều 43 Luật Chứng khoán 2019).

2. Bổ sung thêm nhiều hành vi bị nghiêm cấm

Khác với những hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Chứng khoán 2006 (được sửa đổi, bổ sung năm 2010), tại Điều 12 Luật Chứng khoán 2019 quy định thêm các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động chứng khoán như:

– Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác để thực hiện việc mua, bán chứng khoán nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo;

– Sử dụng tài khoản, tài sản của khách hàng khi không được khách hàng ủy thác hoặc trái quy định của pháp luật hoặc lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

– Cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán, đứng tên sở hữu chứng khoán hộ người khác dẫn đến hành vi thao túng giá chứng khoán.

Như vậy, có thể thấy Luật Chứng khoán 2019 đã bổ sung thêm và quy định rõ hơn các hành vi bị nghiêm cấm để phù hợp với thực tiễn. Tùy vào tính chất và mức độ vi phạm của hành vi mà bị xử lý vi phạm hành chính, bồi thường thiệt hại, truy cứu trách nhiệm hình sự.

3. Phải đưa cổ phiếu, trái phiếu lên sàn khi kết thúc đợt chào bán

Theo điểm h khoản 1 và điểm i khoản 3 Điều 15 Luật Chứng khoán 2019, tổ chức phát hành có văn bản cam kết đáp ứng điều kiện, làm cơ sở cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước xem xét, chấp thuận việc đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng. Đồng thời cổ phiếu, trái phiếu này phải được niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.

4. Chào bán chứng khoán được thống nhất với Luật Doanh nghiệp

Điều 30 Luật Chứng khoán 2019 quy định:

Hiện nay, dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) đã quy định về chào bán cổ phần riêng lẻ tại Điều 123 và chào bán trái phiếu riêng lẻ của tổ chức phát hành không phải là công ty đại chúng tại Điều 127 và dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 9. Do đó sẽ thống nhất quy định chào bán chứng khoán riêng lẻ với Luật Doanh nghiệp, tránh tình trạng một vấn đề mà do 02 Luật cùng điều chỉnh.

Tổng hợp những điểm mới của Luật Chứng khoán 2019

5. Quy định chặt chẽ điều kiện bán cổ phiếu của công ty

Theo khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán 2019, công ty cổ phần chỉ được chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng nếu đáp ứng đủ các điều kiện:

– Mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

– Hoạt động kinh doanh của 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi; đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán;

– Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

– Tối thiểu 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành phải được bán cho ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn; trường hợp vốn điều lệ của tổ chức phát hành từ 1.000 tỷ đồng trở lên, tỷ lệ tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành;

– Cổ đông lớn trước thời điểm chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của tổ chức phát hành phải cam kết cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ của tổ chức phát hành tối thiểu 01 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;

– Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;

– Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán;

– Có cam kết và phải thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;

– Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.

6. Chỉ được bán thêm cổ phiếu nếu có lãi

Theo khoản 2 Điều 15 Luật Chứng khoán 2019, để chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng thì hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán của công ty đại chúng phải có lãi; đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán.

Ngoài ra, giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá không lớn hơn tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành tính theo mệnh giá, trừ trường hợp có bảo lãnh:

– Phát hành với cam kết nhận mua toàn bộ cổ phiếu của tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết của tổ chức phát hành;

– Phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu;

– Phát hành để hoán đổi, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp.

Quy định này nhằm tránh trường hợp doanh nghiệp tăng vốn quá nhanh, trong khi quản trị doanh nghiệp không theo kịp. Qua đó, nhằm bảo đảm việc huy động vốn của doanh nghiệp phải gắn với việc sử dụng vốn và bảo vệ các cổ đông thiểu số trong trường hợp không có đủ khả năng tài chính để thực hiện quyền mua cổ phiếu.

7. Sẽ thành lập Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Khoản 1 Điều 52 Luật Chứng khoán 2019 quy định:

“Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật này và Luật Doanh nghiệp, do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết”.

Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có các quyền như:

– Cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán; đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo yêu cầu của khách hàng; cung cấp các dịch vụ khác theo Điều lệ;

– Thực hiện cấp mã chứng khoán trong nước và mã số định danh chứng khoán quốc tế cho các loại chứng khoán đăng ký tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

– Chấp thuận, thay đổi, hủy bỏ đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam…

Luật Chứng khoán 2019 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Khắc Niệm

Thông Tin Giá Chứng Khoán Gas Mới Nhất

Bạn đang đọc nội dung bài viết Văn Bản Hợp Nhất Luật Chứng Khoán trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!