Đề Xuất 5/2023 # Vai Trò Của Văn Bản Pháp Luật # Top 10 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 5/2023 # Vai Trò Của Văn Bản Pháp Luật # Top 10 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Vai Trò Của Văn Bản Pháp Luật mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

I.LỜI MỞ ĐẦUVăn bản pháp luậtlà những hình thức pháp luật sử dụng trong công tác quản lý kinh tế, xã hội.Nhà nước ta quản lý kinh tế, xã hội bằng pháp luật và theo nguyên tắc pháp chế.Vai trò quan trọng của văn bản pháp luật chính là phương tiện để quản lý Nhànước, để thể chế hoá và thực hiện sư lãnh đạo của Đảng và quyền làm chủ củanhân dân. Văn bản pháp luật còn là nguồn thông tin của quy phạm Nhà nước. Khôngthể quản lý xã hội tốt, nếu thiếu nguồn thông tin này.Chính vì vai trò đặc biệtquan trọng của văn bản pháp luật chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu khái niệm, đặcđiểm của nó.II.NỘI DUNG1,văn bảnpháp luật được xác lập bằng ngôn ngữ viết2.Văn bảnpháp luật được ban hành bởi chủ thể có thẩm quyền do pháp luật quy định3.văn bảnpháp luật có nội dung là ý chí của chủ thể ban hành4.Văn bảnpháp luật có hình thức do pháp luật quy định5.Văn bảnpháp luật được ban hành theo thủ tục do pháp luật quy định6.Văn bảnpháp luật được nhà nước bảo đảm thực hiệnIII.KẾT LUẬNTÀI LIỆU THAM KHẢO

Văn bản pháp luật là những hình thức pháp luật sử dụng trong công tác quản lý kinh tế, xã hội. Nhà nước ta quản lý kinh tế, xã hội bằng pháp luật và theo nguyên tắc pháp chế. Vai trò quan trọng của văn bản pháp luật chính là phương tiện để quản lý Nhà nước, để thể chế hoá và thực hiện sư lãnh đạo của Đảng và quyền làm chủ của nhân dân. Văn bản pháp luật còn là nguồn thông tin của quy phạm Nhà nước. Không thể quản lý xã hội tốt, nếu thiếu nguồn thông tin này.Chính vì vai trò đặc biệt quan trọng của văn bản pháp luật chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu khái niệm, đặc điểm của nó. II.NỘI DUNG Hiện nay, trên thực tế đang tồn tại một số khái niệm khác nhau về thuật ngữ văn bản pháp luật. -coi đó là khái niêm đồng nghĩa với khái niệm văn bản quy phạm pháp luật. -là khái niệm bao hàm các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật. -bao hàm cả ba nhóm văn bản là: văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật và văn bản hành chính. Theo em quan điẻm thứ ba là quan điểm có cơ sở hơn cả nhưng cả ba quan điẻm này đều có cơ sở pháp lý, lý luận và thực tiễn nhất định. 1,văn bản pháp luật được xác lập bằng ngôn ngữ viết Ngôn ngữ viết được thể hiện trên nhiều chất liệu khác nhau nhưng chủ yếu vẫn là giấy viết.Thể hiện bằng ngôn ngữ viết sẽ giúp chủ thể ban hành văn bản pháp luật trình, bày đầy đủ,mạch lạc toàn bộ ý trí của mình về các vấn đề phát sinh trong quản lý nhà nước,giúp đối tượng thi hành biết được và hiểu được để thực hiện.Cách thức thực hiện này tiện lợi cho việc chuyển tải tiếp cận khai thác,lưu trữ thông tin để phục vụ cho hoạt động quản lý. 2.Văn bản pháp luật được ban hành bởi chủ thể có thẩm quyền do pháp luật quy định Chỉ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cá nhân có thẩm quyền ban hành.Các cơ quan nhà nước,cá nhân có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật bao gồm:quốc hội,ủy ban thường vụ quốc hội,chủ tịch nước,chính phủ,thủ tướng chính phủ,bộ trưởng,thủ trưởng cơ quan ngang bộ,hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao,chánh án tòa án nhân dân tối cao,viện kiểm sát nhân dân tối cao,hội đồng nhân dân,ủy ban nhân dân tổ chức chính trị-xã hội khi tổ chức chính trị xã hội đó tham gia vào quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.Chỉ những chủ thể do pháp luật quy định mới có quyền ban hành văn bản pháp luật.Nếu văn bản được ban hành bởi một cá nhân hay tổ chức mà pháp luật không quy định về thẩm quyền ban hành thì văn bản đó không có hiệu lực pháp luật. 3.văn bản pháp luật có nội dung là ý chí của chủ thể ban hành ý chí đó được xác lập theo cơ sở pháp luật hiện hành và nhận thức chủ quan của cán bộ,công chức nhà nước về những yếu tố khách quan của đời sống xã hội,phù hợp với mục tiêu của từng văn bản. 4.Văn bản pháp luật có hình thức do pháp luật quy định Hình thức văn bản pháp luật bao gồm hai yếu tố cấu thành là tên gọi và thể thức của văn bản.Pháp luật hiện nay quy định rất nhiều loại văn bản pháp luật có tên gọi khác nhau như:hiến pháp,luật,pháp lệnh,nghị quyết,nghị định,…những quy định đó có ý nghĩa quan trọng trong việc phân biệt các văn bản pháp luật luật khác nhau trong cùng hệ thống,phân biệt văn bản pháp luật với văn bản khác của nhà nước,xác định thứ bậc hiệu lực của từng văn bản tạo điều kiện cần thiết cho việc thực hiện ban hành,thực hiện hoặc xử lý văn bản khiếm khuyết.Bên cạnh đó pháp luật còn quy định về thể thức văn bản pháp luật,có tác dụng tạo sự liên kết chặt chẽ giữa hình thức và nội dung của văn bản,đảm bảo sự thống nhất. 5.Văn bản pháp luật được ban hành theo thủ tục do pháp luật quy định Thủ tục ban hành đối với mỗi loại văn bản được pháp luật quy định một cách cụ thể.Thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật được quy định trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau như:luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật,luật khiếu nại tố cáo,pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính… Trong mỗi thủ tục đó có thể có những nét riêng biệt nhưng nhìn chung bao gồm những hoạt động mang tính chuyên môn,nghiệp vị có vai trò trợ giúp cho người soạn thảo đồng thời tạo cơ chế trong việc phối hợp kiểm tra giám sát của những cơ quan có thẩm quyền đối với hoạt động ban hành văn bản pháp luật nhằm hạn chế những khiếm khuyết trong hoạt động của nhà nước. Ví dụ theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008,việc ban hành luật bởi quốc hội(nguồn đạo luật,bộ luật,nghị quyết…có chứa đựng các quy phạm pháp luật phải tuân theo trình tự thủ tuch sau:lập và thông qua chương trình xây dựng luật,soạn thảo dự thảo luật,thẩm tra dự thảo luật,lấy ý kiến nội dung về dự thảo luật,lấy ý kiến của quốc hội và đoàn đại biểu quốc hội về dự thảo luật tại quốc hội công bố luật đã được thông qua bằng leengj của chủ tịch nước. 6.Văn bản pháp luật được nhà nước bảo đảm thực hiện Qua những phân tích ở trên có thể hiểu văn bản pháp luật thể hiện ý chí của chủ thể có thẩm quyền,thể hiện dưới dạng ngôn ngữ đọc,ban hành theo hình thức thủ tục do pháp luật quy định nhằm đạt được mục tiêu quản lý đặt ra.Văn bản pháp luật bao gồm 3 nhóm:văn bản quy phạm pháp luật,văn bản áp dụng pháp luật và văn bản hành chính. Ngoài những đặc điểm chung thì các văn bản này còn có những đặc thù riêng: Văn bản quy phạm pháp luật có chứa đựng các quy phạm pháp luật được áp dụng nhiều lần trong thực tiễn là cơ sở để ban hành ra các văn bản áp dụng pháp luật và văn bản hành chính. Văn bản áp dụng pháp luật có chứa đựng những mệnh lệnh cá biệt,áp dụng một lần trong các trường hợp cụ thể. Văn bản hành chính có chứa đựng các quy tắc chung mang tính pháp lý hoặc những mệnh lệnh cá biệt được ban hành để tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật. III.KẾT LUẬN Như vậy văn bản pháp luật là phương tiện chủ yếu có tác động trưc tiếp và sâu sắc tới hiệu lực,hiệu quả quản lý nhà nước.Việc hiểu chính xác và cụ thể về khái niệm và đặc điểm của văn bản pháp luật có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1Giáo trình xây dựng văn bản pháp luật-trường đại học luật hà nội.Nhà xuất bản công an nhân dân.Hà Nội năm 2008 2.Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 3.Hiệu lực của văn bản pháp luật,những vấn đề lý luận và thực tiễn-TS Nguyễn thế Quyền.Nhà xuất bản chính trị quốc gia năm 2005 4.Hướng dẫn soạn thảo văn bản- nhà xuất bản trẻ 1996

Các file đính kèm theo tài liệu này:

Bài tập cá nhan XDVB- vai trò của văn bản pháp luật.doc

Vai Trò Của Pháp Luật Phá Sản

Bảo vệ quyền lợi cho chủ nợ trước tiên là bảo vệ các quyền về tài sản của các chủ nợ. Khi doanh nghiệp mắc nợ không trả được nợ cho các chủ nợ thì chủ nợ có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố phá sản doanh nghiệp để bán toàn bộ tài sản còn lại của doanh nghiệp để trả cho các chủ nợ.

Luật Phá sản còn bảo đảm sự bình đẳng của các chủ nợ trong việc đòi nợ. Không một con nợ nào được quyền đòi nợ một cách riêng lẻ. Không một chủ nợ nào được con nợ trả nợ cho mình trong khi các chủ nợ khác chưa được trả nợ. Tất cả các chủ nợ đều phải đợi đến khi Tòa án tuyên bố phá sản doanh nghiệp và cùng nhau chia số tài sản còn lại của doanh nghiệp theo những tỷ lệ (trừ những chủ nợ có một sự đảm bảo đặc biệt cho món nợ của mình như có tài sản cầm cố, thế chấp).

b.Bảo vệ quyền lợi cho con nợ:

Pháp luật tạo điều kiện để cho con nợ khắc phục khó khăn để khôi phục sản xuất kinh doanh. Chỉ khi nào không thể cứu vãn nổi mới tuyên bố phá sản. Đồng thời, khi bị tuyên bố phá sản, người kinh doanh được giải thoát khỏi các khoản nợ khi đã giao lại toàn bộ tài sản còn lại để chi trả cho các chủ nợ. Sau đó một thời gian họ có thể trở lại môi trường kinh doanh khi có cơ hội.

c. Bảo vệ người lao động:

Khi doanh nghiệp bị phá sản thì những người lao động trong doanh nghiệp sẽ phải chịu hậu quả trực tiếp, họ sẽ bị mất việc làm, mất nguồn thu nhập để đảm bảo đời sống. Sự bảo vệ của Luật Phá sản đối với người làm công thể hiện ở chỗ pháp luật cho phép người lao động được quyền nộp đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố phá sản doanh nghiệp hoặc phản đối yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, quyền được tham gia quá trình giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản, quyền được ưu tiên thanh toán nợ lương trước các khoản nợ khác của doanh nghiệp, ….

d. Góp phần bảo vệ trật tự kỷ cương trong xã hội:

Khi doanh nghiệp bị phá sản thì chủ nợ nào cũng muốn lấy được càng nhiều càng tốt tài sản còn lại của doanh nghiệp bị phá sản. Như vậy nếu không có Luật để đưa vấn đề phân chia tài sản của con nợ theo một trật tự nhất định, nhằm bảo đảm sự công bằng và khách quan mà cứ để mạnh ai người nấy lấy một cách vô tổ chức thì sẽ gây ra tình trạng lộn xộn, mất trật tự, gây ra mâu thuẫn giữa chủ nợ với con nợ, giữa chủ nợ với nhau. Bằng việc giải quyết công bằng, thỏa đáng mối quan hệ về lợi ích giữa chủ nợ và con nợ và giữa các chủ nợ với nhau, pháp luật về phá sản góp phần giải quyết mâu thuẫn, hạn chế những căng thẳng có thể có giữa họ với nhau, nhờ đó đảm bảo được trật tự kỷ cương của xã hội.

e. Tái tổ chức lại doanh nghiệp và cơ cấu lại nền kinh tế:

Phá sản bao giờ cũng kéo theo những hậu quả về kinh tế xã hội nhất định nhưng phá sản không phải là hiện tượng hoàn toàn tiêu cực. Phá sản là một giải pháp hữu hiệu trong việc cơ cấu lại nền kinh tế, là sự đào thải tự nhiên đối với doanh nghiệp làm ăn yếu kém, góp phần duy trì sự tồn tại của doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả. Vì vậy, Luật Phá sản là công cụ răn đe buộc các nhà kinh doanh luôn luôn phải năng động sáng tạo nhưng không được mạo hiểm và liều lĩnh, đồng thời, Luật Phá sản doanh nghiệp là cơ sở pháp lý để xóa bỏ doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho các nhà đầu tư.

chứng minh vai trò của pháp luật phá sản

vai trò của pháp luật phá sản

,

Phát Huy Vai Trò Của Tủ Sách Pháp Luật

(QBĐT) – Xây dựng tủ sách pháp luật ở cơ sở là một trong những hoạt động nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật rộng rãi trong cán bộ, nhân dân. Ở một số địa phương, tủ sách pháp luật đã được duy trì và phát huy hiệu quả, là công cụ truyền tải những chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Thực tế nếu được quan tâm và đầu tư đúng mức thì hiệu quả tuyên truyền của tủ sách pháp luật sẽ còn phát huy hiệu quả hơn nữa.

Ra đời từ năm 2000, thư viện làng Quảng Xá đã trở thành địa chỉ của nhiều người dân tìm đến để mở rộng kiến thức và hiểu biết của mình. Với số lượng đầu sách ban đầu ít nhưng qua nhiều năm nhờ sự đóng góp của con em trong làng gần xa gửi về nên số lượng sách, báo, tạp chí hàng tăng lên. Nhiều đầu sách với các lĩnh vực khác nhau, trong đó những sách về pháp luật như: Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật đất đai, Luật phòng, chống tham nhũng…cũng đã có mặt trên kệ sách của làng.

Nhiều đầu sách pháp luật của tủ sách làng Quảng Xá đã nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật cho bà con

Theo ông Dương Viết Trung, người phụ trách thư viện cho hay: Việc người dân đến đọc sách, nhất là các sách pháp luật đã giúp nâng cao nhận thức về pháp luật cho bà con. Từ đó mà họ chấp hành pháp luật nghiêm túc hơn. Bên cạnh đó, những tài liệu hướng dẫn tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, những mô hình kinh tế mới được giới thiệu qua sách báo cũng được người dân tìm đọc và áp dụng vào quá trình sản xuất, góp phần vào việc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Xây dựng tủ sách pháp luật là chủ trương đúng đắn theo quyết định 1067/QĐ-TTg ngày 25-11-1989 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Dự án xây dựng và quản lý tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn. Với tinh thần đó, tủ sách pháp luật của thị trấn Quán Hàu cũng đã ra đời với mục đích tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ và người dân của thị trấn. Sau hơn mười năm hoạt động, đến nay tủ sách đã có hơn 376 đầu sách về pháp luật.

Việc xây dựng những tủ sách pháp luật ở các địa phương tuy còn gặp không ít khó khăn nhưng với hiệu quả hoạt động của nó đã góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền pháp luật, đưa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với mọi người dân. Từ đó xây dựng nên ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật cho mọi tầng lớp nhân dân.

Đoàn Nguyệt

Vai Trò, Ý Nghĩa Của Ngày Pháp Luật 9/11

Ngày 09/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được ban hành. Sau Hiến pháp năm 1946, nước ta đã có Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992, nhưng tư tưởng lập hiến, những giá trị dân chủ, quyền con người, quyền công dân, tư tưởng và mô hình tổ chức nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các Hiến pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ta. Chính vì vậy, theo đề xuất của Chính phủ, ngày 09/11- Ngày ban hành Hiến pháp năm 1946-đạo luật cơ bản đầu tiên của Nhà nước ta được xác định là Ngày pháp luật Việt Nam; đã được chính thức luật hóa trong Luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012. Điều 8 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 quy định: ” Ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.

Như vậy, sau qui định của Hiến pháp về ngày quốc khánh, đây là lần thứ hai, có một đạo luật qui định về một sự kiện chính trị, pháp lý được tổ chức hằng năm- Ngày pháp luật Việt Nam của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

1. Mô hình “Ngày Pháp luật” trước khi Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013 có hiệu lực

“Ngày Pháp luật” được Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ triển khai từ ngày 4/10/2010 thông qua Công văn số 3535/HĐPH gửi cho Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức pháp chế các Bộ, ngành, đoàn thể ở trung ương.

Trước khi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu lực, dù chưa được quy định trong văn bản luật, nhưng Ngày Pháp luật đã trở thành một hoạt động quen thuộc, giúp cho việc phổ biến, quán triệt, tìm hiểu văn bản qui phạm pháp luật không còn khô cứng. Pháp luật nhờ đó cũng đến được gần hơn với cuộc sống, hiện diện nhiều hơn, thường xuyên hơn trong hành vi của mỗi cá nhân, tổ chức, góp phần tạo chuyển biến nhận thức về việc thượng tôn Hiến pháp và pháp luật.

2. “Ngày Pháp luật” theo quy định của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013.

Sau hơn 02 năm thi hành hiệu quả, mô hình “Ngày Pháp luật” đã chính thức được luật hóa trong Luật Phổ biến giáo dục pháp luật (ban hành ngày 02/7/2012, và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013). Luật đã dành hẳn 1 Điều (Điều 8) để quy định về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tại Điều 8 cụ thể như sau: ” Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội “. (Ngày 9/11 là ngày ban hành Hiến pháp năm 1946 – đạo luật cơ bản đầu tiên của Nhà nước ta). Như vậy, bắt đầu từ năm 2013, chúng ta có một ngày quan trọng để khẳng định tính thượng tôn của pháp luật, là năm đầu tiên tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật trong phạm vi toàn quốc, là năm ghi nhận một sự kiện rất quan trọng trong đời sống chính trị – pháp lý của đất nước ta.

Ngày Pháp luật thực sự có ý nghĩa pháp lý sâu rộng, nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, nâng cao và phát huy ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong thực hành “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật, góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong tình hình mới.

, về nội dung tổ chức “Ngày Pháp luật”, theo quy định của khoản 1 Điều 6 Nghị định số 28, “Ngày Pháp luật” được tổ chức với các nội dung:

– (1) Khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội;

– (2) Giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và người dân ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật;

– (3) Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Hiến pháp, pháp luật thiết thực với đời sống của nhân dân, gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị;

– (4) Vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật;

– (5) Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật;

– (6)Nội dung khác theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Thứ hai, về hình thức tổ chức “Ngày Pháp luật”, khoản 2 Điều 6 Nghị định số 28 khẳng định “Ngày Pháp luật” được tổ chức dưới các hình thức sau:

– (1) Mít tinh; hội thảo; tọa đàm;

– (2) Thi tìm hiểu pháp luật;

– (3) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lưu động; triển lãm;

– (4) Các hình thức khác theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Thứ ba, về trách nhiệm hướng dẫn và trách nhiệm tổ chức “Ngày Pháp luật”. Hàng năm, Bộ Tư pháp sẽ có trách nhiệm hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức Ngày pháp luật trong phạm vi cả nước. Trên cơ sở hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật của Bộ Tư pháp, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp hướng dẫn về nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật; Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật cho các tổ chức thành viên.

Thứ tư, về chính sách hỗ trợ đối với cá nhân, tổ chức tham gia vào hoạt động “Ngày Pháp luật”. Với mục đích khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật hoặc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động này, Nghị định số 28 quy định rõ các chính sách hỗ trợ đối với các cá nhân, tổ chức tham gia công tác này. Cụ thể, tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 28 quy định các tổ chức, doanh nghiệp tham gia thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật hoặc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật được hưởng các chính sách hỗ trợ sau đây:

Đồng thời nhằm xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật, theo Nghị định số 28, Nhà nước khuyến khích Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các hội công chứng, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp khác về pháp luật, trung tâm tư vấn pháp luật, tổ chức hành nghề luật sư, công chứng tham gia thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật miễn phí cho nhân dân; tạo điều kiện cho thành viên của tổ chức mình tham gia phổ biến giáo dục pháp luật miễn phí cho nhân dân thông qua hoạt động chuyên môn hoặc theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức…

III. CHỦ ĐỀ, KHẨU HIỆU NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2013 1. Chủ đề:

Có thể khẳng định “Ngày Pháp luật” sẽ là một hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật rất hiệu quả, bởi pháp luật quy định cho “Ngày Pháp luật” được triển khai dưới nhiều hình thức khác nhau. Với các hình thức đa dạng “Ngày Pháp luật” sẽ giúp cho những chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến gần với người dân hơn và dễ dàng đi vào cuộc sống.

“Ngày Pháp luật” sẽ góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của luật pháp trong đời sống xã hội và mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền của Đảng và Nhà nước ta.

“Ngày Pháp luật” được triển khai tại tất cả các tỉnh thành trong cả nước, từ các cơ quan Nhà nước cấp trung ương đến địa phương với nhiều hình thức phong phú, đa dạng: Mít tinh, hội thảo, tọa đàm, thi tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền, phổ biến pháp luật lưu động, triển lãm,… thực sự sẽ trở nên gần gũi, thiết thực với các cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân, từ đó, giúp các cán bộ, công chức, viên chức và người dân dễ dàng tiếp cận, nắm bắt các quy định của pháp luật, tuân thủ và thực hiện pháp luật một cách nghiêm minh. Với ý nghĩa đó “Ngày Pháp luật” thực sự sẽ trở thành ngày thượng tôn pháp luật.

Ngày Pháp luật được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, đề cao giá trị của Hiến pháp và pháp luật trong nhà nước pháp quyền, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Với ý nghĩa đó, trong ngày này, mọi tổ chức, cá nhân tập trung nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, góp phần đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, từ đó lan tỏa sâu rộng để từ một ngày này góp phần để tất cả các ngày còn lại trong năm đều là Ngày pháp luật.

Pháp luật của nước ta đảm bảo nguyên tắc công bằng, minh bạch, ghi nhận, bảo vệ, bảo đảm quyền, lợi ích cho mỗi cá nhân và sự hài hòa các loại lợi ích trong xã hội. Ngày pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật; xây dựng niềm tin,tình cảm, thái độ, hành vi ứng xử phù hợp với qui định của hệ thống pháp luật, ý thức bảo vệ pháp luật của toàn dân.

Ngày pháp luật được tổ chức nhằm đề cao giá trị con người, xây dựng nhân cách; đề cao ý thức làm chủ, tôn trọng kỷ luật, tự do trong khuôn khổ pháp luật; coi trọng các giá trị đạo đức tốt đẹp; ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, lòng yêu nước, xây dựng lối sống, nếp sống văn hóa; bồi dưỡng ý thức và năng lực phát huy giá trị văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại là những điều kiện quan trọng góp phần hình thành con người về mặt tâm hồn, nhân cách, để mỗi con người tự ý thức về mình, về cộng đồng, về dân tộc, về đất nước. Đây chính là yếu tố tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, kỷ cương, phép nước, cùng tích cực hành động vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bản chất của nhà nước pháp quyền chính là tính thượng tôn pháp luật trong tổ chức đời sống kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Nhà nước pháp quyền đòi hỏi một hệ thống pháp luật hoàn thiện, bao gồm tính thống nhất, ổn định, minh bạch, dân chủ và công bằng. Tổ chức Ngày pháp luật Việt Nam góp phần đáp ứng các yêu cầu trên và hình thành một trong những điều kiện quan trọng, thúc đẩy tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Xây dựng nhà nước pháp quyền đòi hỏi việc nâng cao mạnh mẽ nhận thức pháp luật của cán bộ, nhân dân, thể hiện thái độ của các thành viên trong xã hội đối với kỷ cương pháp luật, là sự đánh giá và ghi nhận tính công bằng của pháp luật. Pháp luật chỉ có thể trở thành công cụ điều chỉnh tốt nhất hành vi khi được chấp nhận; chấp hành một cách tự nguyện, thực sự trở thành nhu cầu tự thân, có ý thức của mỗi người. Bởi thế, phổ biến giáo dục pháp luật được coi là khâu đầu tiên của việc thi hành pháp luật, là cầu nối để đưa pháp luật vào đời sống. Ngày pháp luật được tổ chức nhằm động viên toàn dân đoàn kết, nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật, tự giác chấp hành Hiến pháp và pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ pháp luật.

Đối với việc thi hành pháp luật, tổ chức Ngày pháp luật nhằm động viên toàn xã hội thi hành pháp luật nghiêm minh, công bằng, thống nhất, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, tham nhũng, quan tâm giải quyết khiếu nại, tố cáo; xây dựng nền hành chính trong sạch; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động hành chính, từ đó nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, khả năng thực thi pháp luật trong mọi hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế xã hội và sinh hoạt hằng ngày của nhân dân.

Để “Ngày Pháp luật” được triển khai thống nhất, hiệu quả trong cả nước, ngày 25/9/2013, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 6902/BTP-PBGDPL về việc tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2013. Theo đó, Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện “Ngày Pháp luật” năm 2013 với chủ đề Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và các khẩu hiệu bao gồm: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam “; “Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật là bảo vệ chính bạn, gia đình bạn và xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”; “Thực hiện pháp luật là quyền và nghĩa vụ của mọi công dân”; “Tôn trọng và chấp hành pháp luật là nét đẹp văn hóa của mỗi người dân”; “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ pháp luật”.

Năm 2013 là năm đầu tiên chúng ta tổ chức Ngày Pháp luật theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật với quy mô rộng lớn, thống nhất trong phạm vi cả nước. Đồng thời, đây cũng là năm ghi nhận một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị – pháp lý của đất nước, đó là việc toàn dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Hiến pháp (sửa đổi) của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Vì vậy, Ngày Pháp luật năm 2013 có ý nghĩa quan trọng, trở thành ngày hội sinh hoạt chính trị – pháp lý sâu rộng trong phạm vi toàn quốc, nhằm phát huy ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong thực hành “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Để triển khai Ngày Pháp luật năm 2013 thống nhất và đạt hiệu quả thiết thực, theo trách nhiệm được giao quy định tại Điều 7 Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và trên cơ sở ý kiến của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 6902/BTP-PBGDPL ngày 23/9/2013 hướng dẫn về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

Vào sáng 9/11, Thủ tướng Chính phủ sẽ tới dự và công bố Ngày Pháp luật tại buổi lễ công bố được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam.

– Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật;

– Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;

– Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật là bảo vệ chính bạn, gia đình bạn và xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh;

– Thực hiện pháp luật là quyền và nghĩa vụ của mọi công dân;

– Tôn trọng và chấp hành pháp luật là nét đẹp văn hóa của mỗi người dân;

– Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ pháp luật.

Các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày pháp luật gắn với lĩnh vực của Bộ, ngành, địa phương.

Vì vậy trình độ hiểu biết về pháp luật của nhân dân huyện Nông Sơn ngày càng được nâng cao, ý thức chấp hành pháp luật được cán bộ và nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh; nhiều sáng kiến mô hình hay được triển khai thực hiện. Điều đó dẫn đến kết quả tình trạng vi phạm pháp luật trong nhân dân giảm theo từng năm, nhiều thôn, khối phố, gia đình được công nhận gia đình văn hóa, thôn khối phố tiêu biểu.

Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam, huyện Nông Sơn đã đồng loạt triển khai nhiều hình thức khác nhau, từ phát động trong cán bộ, công chức đến nhân dân trên địa bàn huyện và cán bộ giáo viên các trường học.

Kết luận: Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đóng vai trò quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng nói chung. Để công tác này thực sự có hiệu quả và giúp nhân dân hiểu biết pháp luật từ đó hình thành ý thức sống và làm việc theo hiến pháp, đòi hỏi những người làm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật phải thực sự kiên trì, bền bĩ và hết mình vì công việc. Các cấp ủy Đảng và chính quyền cần quan tâm nhiều hơn nữa, sâu sắc hơn nữa, các đoàn thể và ban ngành tăng cường sự phối hợp chặt chẽ và thực sự có hiệu với mục tiêu: mọi văn bản pháp luật đều được phổ biến đến cán bộ và nhân dân và mục tiêu cao hơn là góp phần xây dựng thành công nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Với mỗi người dân sống trong môi trường đất nước ta xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Vì vậy mỗi cán bộ công chức, viên chức, mỗi người dân cần thực hiện nghiêm chỉnh: Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật/.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Vai Trò Của Văn Bản Pháp Luật trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!