Đề Xuất 5/2022 # Vai Trò Của Giáo Dục Pháp Luật Đối Với Sự Phát Triển Nhân Cách Học Sinh Trong Nhà Trường Phổ Thông # Top Like

Xem 11,088

Cập nhật nội dung chi tiết về Vai Trò Của Giáo Dục Pháp Luật Đối Với Sự Phát Triển Nhân Cách Học Sinh Trong Nhà Trường Phổ Thông mới nhất ngày 20/05/2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 11,088 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Ngày Pháp Luật Việt Nam
 • Ngày Pháp Luật Việt Nam Có Ý Nghĩa Gì?
 • Giải Sách Bài Tập Giáo Dục Công Dân 6
 • Tập Huấn Giáo Dục Kỷ Luật 2 Gdkl2 Ppt
 • Không Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Đời Sống Giảng Viên, Tự Chủ Có Ý Nghĩa Gì?
 • Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của giáo dục trong quá trình hình thành nhân cách con người. Theo Bác, nhân cách được hình thành phần lớn thông qua giáo dục (” Hiền dữ đâu phải là tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên”). Thấm nhuần tư tưởng của Người, công tác giáo dục pháp luật (GDPL) luôn được xác định là một nội dung quan trọng trong nhà trường phổ thông nhằm hình thành cho học sinh ý thức tôn trọng, tuân thủ pháp luật, phát huy vai trò hiệu lực của pháp luật trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng các em trở thành những người công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội.

  1. Giáo dục pháp luật góp phần trang bị tri thức cho học sinh

  Hệ thống tri thức pháp luật là một trong những tiền đề góp phần hình thành và phát triển nhân cách học sinh ở nhà trường phổ thông. Vì vậy, quá trình GDPL phải cung cấp cho học sinh những tri thức toàn diện về hệ thống pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Giáo dục cho học sinh có thái độ đúng đắn; tâm trạng hứng khởi, lạc quan, tin tưởng vào sự công bằng, tính nghiêm minh của pháp luật; thấy rõ sự cần thiết phải chấp hành pháp luật và có thái độ không khoan nhượng với những biểu hiện coi thường pháp luật khi còn ngồi trên ghế nhà trường; tin tưởng vào khả năng chấp hành tự giác, nghiêm minh pháp luật của bản thân và tập thể theo yêu cầu của nhà trường; rèn luyện thói quen chấp hành pháp luật trong cuộc sống hàng ngày của học sinh; quan tâm bồi dưỡng, rèn luyện học sinh ý chí quyết tâm làm chủ bản thân, khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo vượt qua những cám dỗ, suy nghĩ lệch lạc, chấp hành pháp luật với ý thức tự giác cao. Qua đó, góp phần hình thành thái độ, những chuẩn mực văn hóa đạo đức và phẩm chất nhân cách của học sinh trong nhà trường.

  2. Giáo dục pháp luật cho học sinh trực tiếp củng cố động cơ phấn đấu, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện mục tiêu, yêu cầu đào tào của trường phổ thông

  GDPL giúp học sinh bước đầu hình thành tính tự nguyện, tự giác, năng lực làm chủ bản thân; coi sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật là sự thôi thúc nội tâm. Giáo dục nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật giúp học sinh nắm vững và biết xử sự hợp pháp, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hiện tượng vi phạm pháp luật nói chung và nội quy, quy định của nhà trường nói riêng,…đồng thời giúp học sinh tự ý thức về mình một cách đúng dắn. Các em có thể tự kiểm tra, tự nhận thức, xét đoán về những suy nghĩ, hành vi, ứng xử pháp luật của mình đối với tập thể, xã hội…

  GDPL trực tiếp góp phần xây dựng cho học sinh động cơ, thái độ đúng đắn “phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo của người học” (1). Nhờ đó, các em hiểu rõ hơn trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong quá trình học tập và rèn luyện. Trong quá trình học tập, rèn luyện ở nhà trường, các em có ý thức, thái độ đúng đắn, tích cực và tự giác. GDPL là quá trình định hướng cho học sinh những thang giá trị, chuẩn mực người công dân trong tương lai khi các em bước vào cuộc sống thực tiển sau này.

  Hoạt động ngoại khóa: Giáo dục pháp luật về Dân số, m ôi trường và bạo lực học đường

  3. Giáo dục pháp luật cho học sinh góp phần xây dựng nếp sống văn hóa và xây dựng tập thể học sinh vững mạnh toàn

  GDPL cho học sinh trong nhà trường phổ thông là một trong những yếu tố tạo nên sức mạnh trong xây dựng tập thể học sinh có nề nếp, có tình yêu thương, mẫu mực,…Giáo dục ý thức pháp luật của học sinh là cơ sở để thực hiện nghiêm pháp luật, kỉ luật, xây dựng khối đoàn kết ở tập thể lớp, thể hiện mối quan hệ, tình cảm gần gũi, gắn bó, thương yêu có nguyên tắc, kỉ cương của học sinh. Mọi sự vi phạm nề nếp, pháp luật đều dẫn tới làm giảm uy tín, truyền thống, sức mạnh của tập thể lớp, của nhà trường. Do đó, nếu ở tập thể lớp, việc GDPL cho học sinh ít được quan tâm, thực hiện không thường xuyên, đầy đủ, thì chất lượng giáo dục của tập thể thấp, dẫn đến thường xảy ra các vụ việc vi phạm nội quy, nề nếp, tính đoàn kết, gắn bó trong tập thể giảm. Thông qua GDPL cho học sinh, sẽ trực tiếp định hướng tư tưởng, hành động cho mỗi cá nhân và tập thể, hình thành lối sống có văn hóa, tôn trọng và thực hiện nghiêm nề nếp, nôi quy của nhà trường nói riêng và tôn trọng kỉ cương phép nước nói chung, đấu tranh phòng ngừa loại bỏ những tiêu cực, lạc hậu, trong tập thể lớp và nhà trường.

  4. Giáo dục pháp luật cho học sinh góp phần năng cao năng lực tổ chức, quản lý, duy trì kỉ luật, thực thi pháp luật của người công dân trong tương lai

  Sau này các em ra trường bước vào đời, trong tương lai sẽ có những học sinh trưởng thành sẽ là những người trực tiếp làm công tác quản lý, chỉ huy ở các ngành nghề khác nhau ở các đơn vị, cơ quan trong các lĩnh vực của đời sống xã hội,.. Chính các em là nhân tố có ý nghĩa quyết định đến duy trì kỉ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và tổ chức thực hiện mọi nhiêm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho. Năng lực tổ chức, quản lí, duy trì kỉ luật, thực thi pháp luật của người cán bộ, công chức phụ thuộc một phần rất quan trọng vào công tác GDPL khi còn ở nhà trường. Thông qua GDPL giúp cho học sinh hình thành phẩm chất và kỉ năng hành pháp và tư pháp, phương pháp khoa học trong phân tích, xem xét, đánh giá và giải quyết những mâu thuẩn nảy sinh về kỉ luật trong lãnh đạo, quản lý. Nhờ được GDPL nên khi ra trường trong các quan hệ giao tiếp, các em luôn giữ được phong thái, tác phong chững chạc; làm việc có nền nếp, kế hoạch, có nguyên tắc, nhưng lại rất linh hoạt, ứng biến trong các hoàn cảnh khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

  5. Giáo dục pháp luật trực tiếp ngăn ngừa, khắc phục sự suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, chống văn hóa độc hại, vi phạm pháp luật, góp phần hoàn thiện nhân cách cho học sinh

  Hiện nay, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang tiến hành chiến lược ” diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ để chống phá cách mạng nước ta; đồng thời những ảnh hưởng của mặt trái cơ chế thị trường đã tác động rất mạnh mẽ đến giáo dục và đào tạo, đến ý thức chấp hành pháp luật trong học sinh nói riêng và người dân nói chung. Vì vậy, GDPL cho học sinh trong các nhà trường phổ thông càng có vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. Ý thức pháp luật của học sinh được nâng cao sẽ góp phần giúp các em “miễn dịch”, loại trừ, khắc phục những khuyết điểm đã mắc phải, chống lại những tiêu cực của xã hội đang len lõi vào môi trường pháp luật trong các nhà trường. Thông qua GDPL, học sinh luôn có kiến thức toàn diện về các lĩnh vực luật pháp, phong tục, tập quán; có phương pháp xem xét, đánh giá, phân biệt đúng đắn các hiện tượng tiêu cực, có thái độ trách nhiệm cùng với tập thể, nhà trường, “Tích cực đấu tranh chống diễn biến hòa bình, các luận điệu phản động, bảo vệ đường lối quan điểm của Đảng, khắc phục mọi biểu hiện giảm sút ý chí chiến đấu, phai nhật lí tưởng, tha hóa về đạo đức, lối sống”(2)

  Như vậy, GDPL cho học sinh trong nhà trường phổ thông có vai trò quan trọng đối với việc trang bị tri thức pháp luật, xây dựng động cơ học tập, rèn luyện nếp sống tuân thủ theo pháp luật, nâng cao năng lực tổ chức, quản lý, chỉ huy, khắc phục sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường./.

  Tài liệu tham khảo

  (1) Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 14/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

  (2) Đảng ủy Quân sự Trung ương. Nghị quyết số 86 NQ/ĐUQSTW ngày 29/3/2007 về công tác giáo dục- đào tạo trong tình hình mới.

  Trần Ngọc Có – Phòng GDĐT Nguồn: http://pgdclam.khanhhoa.edu.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ứng Dụng Mạng Xã Hội Trong Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật
 • Quy Định Về Mục Tiêu Và Nhiệm Vụ Của Giáo Dục Thường Xuyên
 • Những Chính Sách Giáo Dục Thường Xuyên Cần Được Khẳng Định Trong Luật Giáo Dục Sửa Đổi
 • Học Ở Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên (Gdtx) Có Được Miễn Nghĩa Vụ Quân Sự ?
 • Quy Định Của Pháp Luật Về Giáo Dục Thường Xuyên.
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Vai Trò Của Giáo Dục Pháp Luật Đối Với Sự Phát Triển Nhân Cách Học Sinh Trong Nhà Trường Phổ Thông trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100