Đề Xuất 5/2022 # Ubnd Tp. Long Khánh, Đồng Nai Tuyển Dụng Viên Chức Giáo Dục Đợt 2 Năm Học 2022 # Top Like

Xem 20,691

Cập nhật nội dung chi tiết về Ubnd Tp. Long Khánh, Đồng Nai Tuyển Dụng Viên Chức Giáo Dục Đợt 2 Năm Học 2022 mới nhất ngày 25/05/2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 20,691 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Sách Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức Sửa Đổi, Bổ Sung 2022
 • Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức 2022 Sửa Đổi Bổ Sung
 • Học Sinh Việt Nam Giành Huy Chương Vàng Cuộc Thi Tranh Biện Quốc Tế Tại Đh Yale
 • Học Sinh Olympia Dẫn Đầu Tại World Scholar Cup 2022 Vòng Hà Nội
 • Tuyển Sinh Lớp Luyện Thi Wsc Vòng Thế Giới
 • Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

  Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện một số loại hợp đồng công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

  Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2022 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

  Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 14/01/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo đợt 2 năm học 2022 – 2022;

  Thực hiện Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Long Khánh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo đợt 2 năm học 2022 – 2022, Hội đồng tuyển dụng thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo đợt 2 năm học 2022 – 2022 như sau:

  I. ĐIỀU KIỆN, NHU CẦU TUYỂN DỤNG 1. Điều kiện tuyển dụng (căn cứ Điều 22 Luật Viên chức): người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức

  – Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

  – Từ đủ 18 tuổi trở lên;

  – Có phiếu đăng ký dự tuyển;

  – Có lý lịch rõ ràng (được chính quyền địa phương xác nhận);

  – Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

  – Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ, ngoại hình phù hợp với quy định của ngành;

  – Trường hợp có văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

  2. Người dự xét tuyển các chức danh giáo viên phải đạt trình độ chuẩn theo quy định hiện hành tương ứng với chức danh nghề nghiệp giáo viên đăng ký dự tuyển, cụ thể:

  – Đạt trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định hiện hành tương ứng với ngạch giáo viên dự tuyển: tốt nghiệp các trường đại học sư phạm (khoa sư phạm), cao đẳng sư phạm; Tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng khác ngoài sư phạm, phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

  – Thí sinh tốt nghiệp các trường đại học sư phạm (khoa sư phạm), cao đẳng sư phạm trên cả nước.

  a. Yêu cầu về trình độ chuyên môn

  – Giáo viên mầm non hạng IV: tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên.

  – Giáo viên tiểu học hạng IV: tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học, hoặc đại học sư phạm chuyên ngành (môn tin học, âm nhạc, giáo dục thể chất, tiếng Anh) trở lên. Đối với giáo viên tiểu học tổng phụ trách phải đảm bảo đã được đào tạo nghiệp vụ công tác Đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Đội.

  – Giáo viên trung học cơ sở hạng III: tốt nghiệp đại học sư phạm chuyên ngành trở lên.

  b. Yêu cầu về nhiệm vụ, hiểu biết và trình độ ngoại ngữ, tin học

  Đáp ứng yêu cầu quy định theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 20, 21, 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, THCS công lập.

  Đối với giáo viên tiểu học tổng phụ trách ngoài điều kiện đáp ứng yêu cầu Thông tư Liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ,còn phải đáp ứng theo yêu cầu quy định theo quy định tại Thông tư số 27/2017/TT-BGDĐT ngày 08/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

  – Về chứng chỉ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014-TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam.

  – Về chứng chỉ tin học: Có trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theoquy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.Các chứng chỉ tin học ứng dụng A,B,C do Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTTngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

  3. Người dự xét tuyển các chức danh nhân viên phải đạt trình độ chuẩn theo quy định hiện hành tương ứng với chức danh nghề nghiệp nhân viên đăng ký dự tuyển, cụ thể như sau: a. Thư viện viên hạng IV (Mã số V.10.02.07)

  – Có đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19/5/2015 của Liên Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ. Cụ thể:

  – Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

  – Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

  b. Văn thư trung cấp (Mã số 02.008)

  – Có đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp văn thư quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ. Cụ thể:

  – Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành văn thư lưu trữ, nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư;

  – Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước và nghiệp vụ ngạch văn thư trung cấp;

  – Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 1 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  – Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

  c. Viên chức làm kế toán (Mã số 06.031)

  Có đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp văn thư quy định tại Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/09/2010 của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ. Cụ thể:

  – Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán trở lên;

  – Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên;

  – Có ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc một ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí làm việc;

  – Có trình độ tin học văn phòng (các kỹ năng của Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet) và sử dụng thành thạo phần mềm kế toán phục vụ công tác chuyên môn.

  d. Viên chức làm y tế (Mã số: V.08.03.07)

  Có đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp quy định tại Thông tư Liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ và Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học; Đối với viên chức làm công tác y tế ở các trường trung học phổ thông và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể:

  – Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp;

  – Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

  – Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

  4. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

  – Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

  – Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

  – Thiếu một trong những hồ sơ quy định.

  Lưu ý: Không nhận dự tuyển làm giáo viên những trường hợp sau:

  – Có dị dạng, khiếm khuyết về hình thể.

  – Phát âm không chuẩn.

  6. Hình thức tuyển dụng: Theo hình thức xét tuyển.

  II. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

  1. Nội dung tuyển dụng: Căn cứ Điều 11 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định nội dung và hình thức xét tuyển viên chức (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ), thì xét tuyển viên chức được thực hiện 2 vòng cụ thể như sau:

  a) Vòng l

  Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyến theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

  b) Vòng 2 * Đối với giáo viên:

  – Thực hành giảng dạy để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyến.

  – Điểm thực hành được tính theo thang điểm 100.

  – Thời gian thực hành: Giáo viên mầm non từ 20 đến 25 phút, giáo viên tiểu học 35 phút; giáo viên trung học cơ sở 45 phút.

  – Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thực hành.

  * Đối với nhân viên:

  – Kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển bằng hình thức phòng vấn và kiểm tra viết.

  – Điểm phỏng vấn và kiểm tra viết được tính theo thang điểm 100.

  – Thời gian phỏng vấn 05 phút. Thời gian kiểm tra viết 30 phút.

  – Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

  2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển

  Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

  – Có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành hoặc phỏng vấn theo quy định đạt từ 50 điểm trở lên;

  – Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

  – Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành theo quy định cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyến dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụngviên chức quyết định người trúng tuyển.

  – Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyến lần sau.

  – Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

  3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

  – Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kêt quả điểm thị tại vòng 2;

  – Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

  – Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

  – Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

  4. Hình thức đăng ký dự tuyển

  4.1. Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu đính kèm) ban hành kèm theo Nghị định số 161/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.

  4.2 Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo trúng tuyến trong kỳ tuyển dụng, người trúng tuyển phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập theo thông báo và có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ tuyển dụng theo quy định tại đơn vị tuyển dụng. Hồ sơ bao gồm:

  – Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4×6) (theo mẫu), có xác nhận của UBND xã (phường, thị trấn) nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác;

  – Bản sao giấy khai sinh (có thể thay bằng chứng minh nhân dân);

  – Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển: Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp đại học (cao đẳng, trung cấp), bảng điểm; các chứng chỉ nếu có (gồm: quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, tin học, ngoại ngữ);

  – Bản sao các loại giấy tờ ưu tiên (nếu có);

  – Bản sao có công chứng giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận, huyện trở lên cấp (có giá trị trong 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

  – Bản phô tô hộ khẩu gia đình (có công chứng),

  – Những người có quá trình giảng dạy, công tác ứng với ngạch xin dự tuyển, có tham gia đóng BHXH trong các đơn vị trường công lập hoặc trước đây đã giảng dạy, công tác tại các trường công lập, sau đó chuyển sang giảng dạy, công tác ở đơn vị ngoài công lập nay xin đăng ký dự tuyển vào các trường công lập cần bổ sung các giấy tờ sau:

  + Quyết định thôi việc hoặc chấm dứt hợp đồng;

  + Bản photo sổ Bảo hiểm xã hội;

  + Bản photo các Quyết định lương hưởng trước khi xin thôi việc.

  – Đây là căn cứ để Hội đồng tuyển dụng xem xét bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương theo quy định. Quá hạn thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo trúng tuyển mà người được tuyển dụng không bổ sung đủ các giấy tờ trên sẽ không được xem xét bổ nhiệm vào ngạch (miễn tập sự) và xếp lương.

  III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

  1. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong ngày, giờ hành chính từ ngày thông báo 14/01/2020 đến ngày 02/3/2020.

  2. Địa điểm phát hành hồ sơ: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Long Khánh. Địa chỉ: Đường Cách mạng tháng Tám, phường Xuân Hòa, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

  3. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Long Khánh. Địa chỉ: Đường Cách mạng tháng Tám, phường Xuân Hòa, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

  4. Lệ phí tuyển dụng: Thực hiện theo mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính là 500.000 đồng.

  5. Người đủ điều kiện dự tuyển được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và đào tạo tại địa chỉ: kể từ ngày 09/3/2020.

  Thời gian:

  6. Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng:

  – Từ ngày14/01/2020 đến ngày 02/3/2020: Thu Phiếu đăng ký dự tuyển tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (Bộ phận Quản lý Kế hoạch và cơ sở vật chất giáo dục).

  – Từ ngày 03/3/2020 đến ngày 06/3/2020: Hội đồng tuyển dụng tổ chức xét tuyển vòng 1.

  – Từ ngày 09/3/2020 đến ngày 13/3/2020: Hội đồng tuyển dụng lập danh sách người có đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 niêm yết thông báo công khai tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; đồng thời gửi thông báo triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2 phần phỏng vấn, thực hành.

  – Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020: Hội đồng tuyển dụng tổ chức phỏng vấn, thực hành để xét tuyển vòng 2.

  – Từ ngày 23/03/2020 đến ngày 27/3/2020: Hội đồng tuyển dụng tổ chức họp xét kết quả vòng 2; niêm yết công khai kết quả xét tuyển, danh sách người trúng tuyển tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; đồng thời gửi thông báo kết quả xét tuyển đến các thí sinh dự tuyển.

  Địa điểm

  – Từ ngày 30/03/2020 đến ngày 01/4/2020: Thí sinh trúng tuyển nhận công tác tại các đơn vị.

  – Thực hành (đối với giáo viên):

  + Giáo viên mầm non hạng IV thực hành từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020, tại Trường Mầm non An Bình, địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường Xuân Hòa, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

  + Giáo viên tiểu học hạng IV thực hành từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020, tại Trường Tiểu học Long Khánh, địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Xuân Hòa, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

  + Giáo viên THCS hạng III thực hành từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020, tại Trường THCSNguyễn Trãi, địa chỉ: Đường Bùi Thị Xuân, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

  – Phỏng vấn (đối với nhân viên):

  Nhân viên văn thư, kế toán, y tế phỏng vấn tại Phòng Giáo dục và Đào tạo từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020, Địa chỉ: đường Cách mạng tháng Tám, phường Xuân Hòa, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

  7. Điện thoại liên hệ: Mọi phản ánh, thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp ông: Trương Văn Thành – chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo; số điện thoại: 0251. 3877.937 trong giờ hành chính để được hướng dẫn chi tiết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Bản Hợp Nhất Số 26/vbhn
 • Đề Thi Trắc Nghiệm Viên Chức Giáo Viên Mầm Non
 • Luật Cán Bộ Công Chức: 9 Điểm Nổi Bật Nhất 2022
 • Tài Liệu Ôn Thi Viên Chức Giáo Viên Năm 2022 (Tài Liệu Chuẩn)
 • Cấu Trúc Đề Thi Viên Chức Năm 2022
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Ubnd Tp. Long Khánh, Đồng Nai Tuyển Dụng Viên Chức Giáo Dục Đợt 2 Năm Học 2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100