Đề Xuất 12/2022 # Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Bắc Tổ Chức Học Tập, Quán Triệt, Tuyên Truyền Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Mười, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa Xii / 2023 # Top 14 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Bắc Tổ Chức Học Tập, Quán Triệt, Tuyên Truyền Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Mười, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa Xii / 2023 # Top 14 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Bắc Tổ Chức Học Tập, Quán Triệt, Tuyên Truyền Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Mười, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa Xii / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Sáng ngày 9/8/2019, tại Hội trường B – Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc đã tổ chức Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè cho đội ngũ giáo viên năm 2019 cho toàn thể Đảng viên, CBGV, công nhân viên chức nhà trường.

Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện kế hoạch số: 86-KH/ĐU ngày 12/7/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương Bộ VHTTDL; Hướng dẫn số 50-HD/BTG ngày 01/7/2019 của Thành ủy Thái Nguyên hướng dẫn bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè cho đội ngũ giáo viên năm 2019, nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 khóa XII của Đảng; học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 khóa XII gắn với việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hành động cụ thể, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; nâng cao ý thức, trách nhiệm của Đảng viên trong đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh; đồng thời giúp đội ngũ giáo viên nắm vững nội dung cơ bản trong một số nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ban chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII, những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị, kinh tế – xã hội của địa phương, đất nước, tình hình thời sự quốc tế; các nội dung chuyên môn, nghiệp vụ hằng năm theo kế hoạch, nhiệm vụ của năm học 2019 – 2020, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy.

Tại hội nghị, các đồng chí Đảng viên, CBGV, công nhân viên chức, người lao động đã được nghe báo cáo viên Bùi Quốc Chiều – Phó Hiệu trưởng Nhà trường quán triệt và triển khai tập trung vào các nội dung:

– Thông tin những nội dung cơ bản trong một số nghị quyết, chỉ thị, quy định kết luận của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII, như: Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐi/TW về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 20/CT/TW về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Kết luận số 51-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản,t oàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế,… Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

– Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”

– Quán triệt nội dung chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đại biểu các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

– Chuyên đè học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân;

– Tình hình thời sự quốc tế và trong nước nổi bật 6 tháng đầu năm 2019; một số nội dung về tình hình kinh tế – xã hội của địa phương, đơn vị.

Với thời gian học tập nghiên cứu 1 ngày, các đồng chí đảng viên, CBGV, công nhân viên chức Nhà trường tham gia bồi dưỡng đều có bài thu hoạch cá nhân, trong đó ban tổ chức nhấn mạnh bài viết cần thể hiện nhận thức của cá nhân về các vấn đề được bồi dưỡng và liên hệ với bản thân, vận dụng vào công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tập trung vào các nhiệm vụ Nhà trường đã xây dựng, chuẩn bị cho năm học mới bắt đầu thật sự đi vào chiều sâu và chất lượng, khẳng định vị thế nhà trường về chất lượng đào tạo nghệ thuật đối với khu vực và cả nước.

Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa Xii / 2023

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội

Sáng nay 30/1/2018, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đồng chí Vũ Kim Sơn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố chủ trì hội nghị. Tới dự và làm báo cáo viên cho hội nghị có đồng chí Đào Tiến Dũng, Trưởng phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Đồng chí Đào Tiến Dũng, Trưởng phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII tới các đại biểu. Ảnh Nguyễn Công

Tại hội nghị, các đại biểu là cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố; cán bộ, công chức, người lao động đang làm việc tại Văn phòng, Ủy ban Kiểm tra, các ban LĐLĐ Thành phố, hội viên Hội cựu chiến binh cơ quan LĐLĐ Thành phố đã được nghe đồng chí Đào Tiến Dũng quán triệt những nội dung, quan điểm căn bản, cốt lõi, điểm mới trong các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng gồm: Nghị quyết “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Đông đảo cán bộ, đảng viên Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố tập trung lắng nghe, học tập Nghị quyết

Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cán bộ, đảng viên sau buổi học tập, quán triệt Nghị quyết đều phải viết bài thu hoạch cá nhân (viết tay) không dưới 03 trang A4. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và cá nhân, trong đó chú ý đề xuất kiến nghị các biện pháp thực hiện ở cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

Được biết, việc tham gia học tập, quán triệt nghị quyết và viết thu hoạch cá nhân được coi là một căn cứ đánh giá, phân loại bình xét thi đua cuối năm của các tổ chức cơ sở đảng.

Phạm Diệp

Nguồn :

Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Bảy Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa Xii / 2023

Ngày 03/8/2018, Đảng ủy phường 6 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII. Đến dự Hội nghị có các đồng chí: Đặng Thọ Nhật – Bí thư Đảng ủy/ Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Đỗ Thị Vân – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phan Đình An – Phó Bí thư Đảng ủy/ Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường, đại diện Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phường và hơn 400 cán bộ, Đảng viên trên toàn phường.

Tại Hội nghị, Đồng chí Ngô Thanh Sơn – UVTV Quận ủy/ Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy đã giới thiệu giúp các đồng chí cán bộ, Đảng viên nắm vững những quan điểm cơ bản, những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cùng những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, cụ thể:

– Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19.5.2018 của Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ.

– Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21.5.2018 của Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

– Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23.5.2018 của Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm.

Qua đó, giúp nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết vào cuộc sống; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch và những nhận thức lệch lạc… góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đột phá mà nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết của Hội nghị lần thứ Bảy đề ra.

Kế Hoạch Tổ Chức Học Tập, Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 6 (Khóa Xii) / 2023

Ngày 22/11/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 69-KH/TU về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6).

Việc ban hành kế hoạch nhằm thống nhất về nội dung, đối tượng, phương thức, thời gian tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 trong toàn tỉnh. Thông qua việc quán triệt, học tập Nghị quyết giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6; từ đó làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo sự đồng thuận trong xã hội quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 đề ra. Kế hoạch của cấp ủy phải thể hiện được quan điểm chỉ đạo, những chủ trương, định hướng lớn được quyết định tại Hội nghị Trung ương 6, bám sát kế hoạch của cấp ủy cấp trên và phù hợp với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo điều kiện thực hiện. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên; tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội thực hiện Nghị quyết Hội Nghị Trung ương 6, không để các thế lực thù địch, các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, chống phá, chia rẽ nội bộ. Về việc tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị trực tuyến điểm cầu tại tỉnh và 9 huyện, thành phố, thị xã kết nối với Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức vào ngày 29, 30/11/2017. Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy còn lại tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 cho cán bộ chủ chốt; thời lượng 1,5 ngày và hoàn thành trong tháng 12/2017. Các cấp ủy cơ sở tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 cho toàn thể cán bộ, đảng viên; thời thời lượng 1,5 ngày và hoàn thành trong tháng 01/2018. Báo cáo viên: đồng chí Bí thư cấp ủy các cấp là người chủ trì và chịu trách nhiệm toàn bộ công tác tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 ở địa phương, đơn vị mình; trực tiếp quán triệt hoặc phân công các đồng chí trong thường trực, thường vụ cấp ủy quán triệt Nghị quyết (trường hợp đặc biệt, có thể mời báo cáo viên cấp trên). Cán bộ, đảng viên sau khi được học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 đều phải viết thu hoạch cá nhân (yêu cầu viết tay). Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng, những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân; đặc biệt là đề xuất, kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở ngành, địa phương, đơn vị và phải gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Bài viết thu hoạch của cán bộ, đảng viên cơ sở lưu tại cấp ủy cơ sở; của cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện lưu tại ban tuyên giáo cùng cấp. Đối với đảng viên được miễn sinh hoạt, đảng viên không đủ sức khỏe lao động, thì không phải viết thu hoạch cá nhân. Sau hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, các chi bộ đưa vào sinh hoạt thường kỳ và tổ chức ít nhất 1 lần sinh hoạt chuyên đề về nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6; thời gian thực hiện trong quý I/2018. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội cấp tỉnh, Hội Nhà báo, Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 đến đoàn viên, hội viên; tổ chức tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 bằng các hình thức phù hợp, thông qua các hội nghị, toạ đàm, sinh hoạt tập thể…; thời gian thực hiện trong tháng 01/2018. Các cấp ủy đảng chỉ đạo tổ chức tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết đến các tầng lớp nhân dân thông qua các hình thức phù hợp. Về tổ chức thực hiện: Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu các văn bản của Tỉnh ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6; căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 ở các địa phương, đơn vị theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí bí thư cấp ủy, ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 và kế hoạch của cấp ủy thực hiện Nghị quyết đảm bảo thời gian, chất lượng và hiệu quả; chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6; chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch của cá nhân người đứng đầu và viết thu hoạch một cách nghiêm túc, thiết thực, không qua loa, hình thức… Các đảng bộ trực thuộc tỉnh, cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 về Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

Huy Hoàng

 

Bạn đang đọc nội dung bài viết Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Bắc Tổ Chức Học Tập, Quán Triệt, Tuyên Truyền Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Mười, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa Xii / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!