Đề Xuất 12/2022 # Triển Khai Quyết Định Nghỉ Hưu, Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ Quản Lý / 2023 # Top 14 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Triển Khai Quyết Định Nghỉ Hưu, Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ Quản Lý / 2023 # Top 14 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Triển Khai Quyết Định Nghỉ Hưu, Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ Quản Lý / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

ngày 03/6/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai các quyết định nghỉ hưu, bổ nhiệm lại lãnh đạo các phòng chức năng, chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đến dự có bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng, Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ Tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện Lãnh đạo các phòng chức năng, chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục cùng dự.

Trong buổi triển khai quyết định, Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao 05 quyết định nghỉ hưu, bổ nhiệm lại cho công chức, cụ thể:

Quyết định nghỉ hưu đối với bà Nguyễn Thị Thu Thảo, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Quyết định bổ nhiệm lại đối với ông Ngô Thanh Tú, Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo. Thời hạn bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2020.

Quyết định bổ nhiệm lại đối với ông Võ Dũng Minh, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo. Thời hạn bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2020.

Quyết định bổ nhiệm lại đối với ông Nguyễn Phú Cường, Phó Chánh Thanh tra, Sở Giáo dục và Đào tạo. Thời hạn bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2020.

Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với ông Phạm Minh Cường, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục Tiểu học, từ ngày 25 tháng 4 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 năm 2022.

Phát biểu tại buổi trao quyết định, bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng, Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ Tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ghi nhận những đóng góp của bà Nguyễn Thị Thu Thảo trong 29 năm công tác trong ngành, đặc biệt là 12 năm công tác tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non của tỉnh nhà. Đồng thời, bà cũng gửi lời chúc mừng đến các đồng chí vừa nhận quyết định. Đồng thời, có đôi lời nhắn nhủ đến các đồng chí vừa được bổ nhiệm lại phải luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, không ngừng trau đồi thêm về chuyên môn, nghiệp vụ, đoàn kết với Lãnh đạo phòng điều hành, quản lý đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo

Triển Khai Quyết Định Nghỉ Hưu, Điều Động, Bổ Nhiệm Công Chức / 2023

Đến dự có bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng, Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Nguyễn Hùng Nhiên, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo các phòng chức năng, chuyên môn thuộc Sở và Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng dự.

Trong buổi lễ, Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao 04 quyết định cho cán bộ, công chức, cụ thể:

1. Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Đinh Minh Tri, Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn nghỉ hưu kể từ 01/11/2018.

2. Quyết định điều động, bổ nhiệm công chức đối với ông Nguyễn Thiện Nhẫn, Hiệu trưởng trường THPT Tân Long, giữ chức vụ Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn, thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 01/11/2018.

3. Quyết định điều động, bổ nhiệm công chức đối với ông Trần Văn Ánh, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Hữu đến nhận công tác tại Trường THPT Tân Long, giữ chức vụ Hiệu trưởng. Thời hạn bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 01/11/2018.

4. Quyết định bổ nhiệm công chức đối với ông Cao Minh Ngoan, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phú Hữu giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Phú Hữu. Thời hạn bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 01/11/2018

Phát biểu tại buổi lễ, Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo gửi lời chúc mừng đến các đồng chí vừa nhận quyết định. Đồng thời, có đôi lời nhắn nhủ đến các đồng chí vừa được điều động, bổ nhiệm phải luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, là trung tâm đoàn kết, điều hành, quản lý đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin: Phòng Tổ chức Cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo

Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Viên Chức Quản Lý / 2023

Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Viên Chức Quản Lý, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Viên Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Vào Ngạch Viên Chức, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Cán Bộ Viên Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Ngạch Viên Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Viên Chức Lãnh Đạo, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên, Quyết Định Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Vụ, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Cấp Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp Cấp Xã, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh, Quyết Định Ban Hành Chức Năng Nhiệm Vụ, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Vụ Chánh Văn Phòng, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Bí Thư Chi Bộ, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Cán Bộ Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Lãnh Đạo Chức Vụ Cấp Phòng, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định 791262 Chuc Nang Nhiem Vu Chi Bo Khu Pho, Quyết Định Bổ Nhiệm Ngạch Công Chức, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp, Quyết Định Bãi Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Vào Ngạch Công Chức, Quyet Dinh Miem Nhiem Chuc Danh Bi Thu Chi Bo, Quyết Định Bổ Nhiệm Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân, Quyết Định Bổ Nhiệm Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Viên Trưởng Viện Kiểm Sát Thành Phố, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Mảng Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp Hộ Tịch Cấp Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Cơ Quan Ubnd Huyện, Nêu Chức Trách, Nhiệm Vụ Của Bí Thư Cấp ủy Theo Quy Định Số 104-qĐ/Đu Ngày 16/02/2017 Của Quân ủy, . Nêu Chức Trách, Nhiệm Vụ Của Bí Thư Cấp ủy Theo Quy Định Số 104-qĐ/Đu Ngày 16/02/2017 Của Quân ủy, . Nêu Chức Trách, Nhiệm Vụ Của Bí Thư Cấp ủy Theo Quy Định Số 104-qĐ/Đu Ngày 16/02/2017 Của Quân ủy, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Tổng Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Trưởng Thôn, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Trưởng Thôn, Nghị Quyết Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Quy Chế Bổ Nhiệm, Bổ Nhiệm Lại, Từ Chức, Miễn Nhiệm Viên Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Phụ Trách Mảng Tư Pháp Của Ubnd Cấp Xã, Quy Định Quản Lý Hồ Sơ Viên Chức, Quyết Định Tuyển Dụng Và Bổ Nhiệm Công Chức Mảng Tư Pháp- Hộ Tịch, Quyết Định Viên Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Công An Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Viện Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Công An Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Viên Y Tế, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý, Ra Quyết Định Là Nhiệm Vụ Cơ Bản Của Nhà Quản Trị, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý Dự án, Quyết Định Xử Lý Kỷ Luật Viên Chức, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Cán Bộ Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Công An Viên, Quyet Dinh Mien Nhiem Cong An Vien, Quyết Định Bổ Nhiệm Hội Đồng Thành Viên, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Hội Đồng Thành Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Kiểm Soát Viên, Quyết Định Miễn Nhiệm Cong An Viên, Quyết Định Bổ Nhiệm Công An Viên Thôn, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Viên An Toàn Bức Xạ, Quy Định Nhiệm Vụ Quản Lý Đảng Viên ở Nước Ngoài, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý Sản Xuất, Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Đốc Xưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Sự Của Cơ Quan, Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Đốc Xưởng, Quân Khu 7 Trao Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Khen Thưởng Viên Chức, Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức Sinh Con Thứ 3, Don Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Khiếu Nại Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Ngạch Chuyên Viên Chính, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên HĐqt, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Viên Kinh Doanh, Quyết Định Bổ Nhiệm Công An Viên Thường Trực, Quyết Định Bổ Nhiệm Vào Ngạch Chuyên Viên Chính, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên, Mau Quyet Dinh Bo Nhiem Cong An Vien Thường Truc Xa, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Bãi Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Mau Quyet Dinh Ki Luat Vien Chuc Giao Duc Sinh Con Thu 3,

Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Viên Chức Quản Lý, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Viên Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Vào Ngạch Viên Chức, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Cán Bộ Viên Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Ngạch Viên Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Viên Chức Lãnh Đạo, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên, Quyết Định Bãi Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Vụ, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Cấp Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Giám Đốc, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp Cấp Xã, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh, Quyết Định Ban Hành Chức Năng Nhiệm Vụ, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Vụ Chánh Văn Phòng, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Bí Thư Chi Bộ, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Cán Bộ Công Chức, Quyết Định Bổ Nhiệm Lãnh Đạo Chức Vụ Cấp Phòng, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định 791262 Chuc Nang Nhiem Vu Chi Bo Khu Pho, Quyết Định Bổ Nhiệm Ngạch Công Chức, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp, Quyết Định Bãi Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Vào Ngạch Công Chức, Quyet Dinh Miem Nhiem Chuc Danh Bi Thu Chi Bo, Quyết Định Bổ Nhiệm Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân, Quyết Định Bổ Nhiệm Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Viên Trưởng Viện Kiểm Sát Thành Phố, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Mảng Tư Pháp, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp Hộ Tịch Cấp Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Vụ Kế Toán Trưởng, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Cơ Quan Ubnd Huyện, Nêu Chức Trách, Nhiệm Vụ Của Bí Thư Cấp ủy Theo Quy Định Số 104-qĐ/Đu Ngày 16/02/2017 Của Quân ủy, . Nêu Chức Trách, Nhiệm Vụ Của Bí Thư Cấp ủy Theo Quy Định Số 104-qĐ/Đu Ngày 16/02/2017 Của Quân ủy, . Nêu Chức Trách, Nhiệm Vụ Của Bí Thư Cấp ủy Theo Quy Định Số 104-qĐ/Đu Ngày 16/02/2017 Của Quân ủy, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Phó Tổng Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Trưởng Thôn, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Chức Danh Trưởng Thôn,

Lễ Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ Quản Lý Khoa/Phòng Và Điều Dưỡng Trưởng / 2023

Ngày 24/02/2020, Bệnh viện Phong – Da liễu TW Quỳnh Lập đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm lại đối với 06 cán bộ quản lý cấp khoa/phòng trong Đơn vị.

Tới dự buổi lễ có TS.BsCC. Nguyễn Việt Dương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện, các Đ/c trong Ban thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc và lãnh đạo các khoa/phòng và toàn thể CBVC, người lao động trong Bệnh viện.

Ảnh TS. BsCC Nguyễn Việt Dương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện trao quyết định

và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm lại chức vụ trưởng,

phó khoa/phòng và Điều dưỡng trưởng khoa/phòng.

Phát biểu tại buổi lễ TS.BsCC. Nguyễn Việt Dương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viên đã chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí được bổ nhiệm lại. Với sự tín nhiệm cao, sự tin tưởng của cấp Ủy, chính quyền và cán bộ viên chức, các đồng chí cần tiếp tục phát huy những thế mạnh, kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, thể hiện được vai trò của người quản lý luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động. Tập trung đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn của các cán bộ, viên chức, rèn đức luyện tài, trau dồi phẩm chất chính trị, nâng cao y đức, đổi mới phong cách thái độ phục vụ, nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, chất lượng bệnh viện đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, sự hài lòng của người bệnh và nhân dân. Bí thư đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện nhấn mạnh các đồng chí được bổ nhiệm lại cần mạnh dạn, dám nghĩ dám làm, làm tốt, làm mạnh mẽ hơn nữa, đáp ứng xu thế của thời kì hội nhập sâu rộng, xây dựng Bệnh viện hiện đại, ứng dụng công nghệ cao trong công tác quản lý, khám chữa bệnh, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bệnh viện.

TS.BsCC. Nguyễn Việt Dương chúng tôi Trương Quang Vũ – trưởng phòng Chỉ đạo tuyến – HTQT đại diện cho các đồng chí bổ nhiệm lại phát biểu nhận nhiệm vụ , Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện phát biểu tại buổi lễ. Tin-Bài: CV.Lê Thị Hoan

Thay mặt cho các đồng chí được bổ nhiệm lại, chúng tôi Trương Quang Vũ – trưởng phòng Chỉ đạo tuyến – HTQT cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng, tín nhiệm của Đảng ủy, Ban Giám đốc, lãnh đạo các khoa/phòng và CBVC Bệnh viện đã bổ nhiệm lại chức vụ quản lý cho chúng tôi. Chúng tôi nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo giao nhiệm vụ của Đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh viện. Cố gắng phấn đấu hơn nữa phát huy thế mạnh, khắc phục khó khăn, tiếp tục tu dưỡng rèn luyện phẩm chất người cán bộ, Đảng viên, nâng cao năng lực công tác, kỹ năng lãnh đạo, đoàn kết, chung tay với tập thể và cán bộ, viên chức trong đơn vị hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của Bệnh viện, trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân trong thời kỳ mới.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Triển Khai Quyết Định Nghỉ Hưu, Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ Quản Lý / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!