Đề Xuất 3/2023 # Triển Khai Các Giải Pháp Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận 8 Lần Thứ Xii Nhiệm Kỳ 2022 # Top 12 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 3/2023 # Triển Khai Các Giải Pháp Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận 8 Lần Thứ Xii Nhiệm Kỳ 2022 # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Triển Khai Các Giải Pháp Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận 8 Lần Thứ Xii Nhiệm Kỳ 2022 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 16/9, Quận ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm đánh giá kết quả và rút ra những mặt làm được, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội. Đến dự hội nghị có các đồng chí: Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Ngô Thành Tuấn; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đỗ Hữu Trí;Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Trần Thanh Tùng.

Theo đánh giá, Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, các cấp ủy đảng từ quận đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội, nỗ lực vượt qua khó khăn để đạt mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế – xã hội. Đặc biệt là đã phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tham gia góp ý, xây dựng dự thảo các Văn kiện Đại hội Đảng các cấp; thể hiện tính dân chủ và đảm bảo nguyên tắc, kỷ luật của Đảng.

Công tác nhân sự được triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo kế hoạch, hướng dẫn, quy trình; trên cơ sở quy hoạch, đào tạo cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những năm tiếp theo. Công tác tuyên truyền, trang trí phục vụ Đại hội được đảm bảo, góp phần tạo khí thế cho việc hoàn thành tổ chức Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Ngô Thành Tuấn đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan tham mưu giúp việc Quận ủy và của các cấp ủy Đảng trong tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 – 2025 đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, đồng chí đề nghị cấp ủy cơ sở đảng, chính quyền, khẩn trương triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025 bằng các chương trình, kế hoạch sát hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Tổ chức học tập, quán triệt và đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công chức và Nhân dân nhận thức rõ và thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

Dịp này, Quận ủy đã tặng giấy khen cho 18 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận 8 Lần Thứ Xi Nhiệm Kỳ 2022

Đại hội Đảng bộ Quận 8 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020:

I. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 8 lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 – 2015 và mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển và xây dựng Quận 8 giai đoạn 2015 – 2020 nêu trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội.

Năm năm qua, tình hình kinh tế – xã hội địa phương tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã phát huy được sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân với tinh thần “Đồng tâm vượt khó, chung sức tiến lên” lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X đạt được những thành tựu quan trọng.

Kinh tế quận tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng (dịch vụ, thương mại, công nghiệp sạch); dịch vụ, thương mại phát triển mạnh đạt mức tăng trưởng bình quân 39,92%/năm; tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân đạt 8,83%/năm.

Tập trung đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, từng bước chỉnh trang đô thị, cải thiện hạ tầng giao thông đô thị; thực hiện các công trình trọng điểm, cấp bách của địa phương. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, giải quyết cơ bản nhu cầu nhà ở cho các gia đình chính sách, không còn hộ gia đình chính sách trong diện hộ nghèo; kéo giảm đáng kể tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo; không để bùng phát dịch bệnh; 100% hộ dân được sử dụng nước sạch. Các hoạt động văn hóa – xã hội có tiến bộ; nâng chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng khu phố văn hóa, phường văn minh đô thị vượt chỉ tiêu; xây mới và sửa chữa nhiều trường học đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng giáo dục; đầu tư trang thiết bị, nâng cấp bệnh viện quận phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc, nâng chất lượng chính trị trong dân quân tự vệ, dự bị động viên, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; phát huy phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy.

Tổ chức nghiêm túc việc học tập các Nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; đấu tranh có hiệu quả chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; phản bác các quan điểm sai trái, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa. Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng đã nâng chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quản lý đảng viên, kịp thời kiện toàn cấp ủy, cán bộ chủ chốt ở những nơi yếu kém, mất đoàn kết nội bộ; tập trung xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; tập trung đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; thực hiện tốt công tác quy hoạch, luân chuyển, bố trí cán bộ, tạo nguồn quy hoạch, bồi dưỡng nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, kéo giảm tỷ lệ tổ chức đảng, cán bộ đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật Đảng so nhiệm kỳ trước. Tập trung công tác cải cách hành chính, kiện toàn bộ máy, tăng cường kiểm tra cán bộ, công chức thực thi công vụ, phòng chống tham nhũng; công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền; tăng cường đối thoại với nhân dân, giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân, kịp thời xử lý các vụ khiếu kiện đông người. Công tác Dân vận của Đảng đạt nhiều kết quả, hệ thống chính trị quận và cơ sở được củng cố, phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể về công tác giám sát, phản biện; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở; nâng chất lượng tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo đời sống nhân dân, vận động nhân dân góp ý xây dựng Đảng, Chính quyền.

Tuy nhiên, trong lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X còn những hạn chế, khuyết điểm sau:

Việc triển khai thực hiện các chương trình, công trình trọng điểm, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội còn 6/13 chương trình, công trình trọng điểm và 5/18 chỉ tiêu chưa hoàn thành.

Tăng trưởng kinh tế của quận chưa đảm bảo tính bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng; thu ngân sách đạt thấp so với yêu cầu. Hệ thống kết cấu hạ tầng còn thiếu đồng bộ; công tác quản lý nhà nước về văn hóa có một số thiết chế hoạt động chưa hiệu quả, chưa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân. Tình hình tội phạm ma tuý, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; tội phạm hình sự chưa được kéo giảm. Công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận còn hạn chế một số mặt; công tác tư tưởng chưa đủ sức giải đáp những bức xúc của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nguyên nhân hạn chế, yếu kém: về khách quan do chịu sự tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu; nhiều doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, ngưng hoạt động, giải thể hoặc chuyển hướng đầu tư; hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư chủ yếu từ nguồn vốn ngân sách thành phố do phải cân đối cho nhiều công trình trọng điểm khác nên không đáp ứng đầu tư cho quận; tình hình bất động sản đóng băng; do tái cơ cấu nền kinh tế, nguồn vốn vay từ ngân hàng khó khăn đã ảnh hưởng việc kêu gọi đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư và chỉnh trang đô thị; việc đấu giá nhà thuộc sở hữu Nhà nước dư dôi nhằm tạo nguồn vốn xây dựng trụ sở các cơ quan, các công trình theo Nghị quyết Đại hội khó thực hiện. Về chủ quan do chưa lường hết được sự tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, chưa chủ động, kịp thời điều chỉnh chương trình, kế hoạch và biện pháp trong lãnh đạo, điều hành.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo trong 5 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ quận rút ra một số bài học kinh nghiệm:

1- Luôn xây dựng và phát huy tốt truyền thống đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình trong Đảng, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của Nhân dân. Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải năng động, sáng tạo trên tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”; xây dụng tác phong, phong cách “gần dân, sát dân”.

3- Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ lãnh đạo, quản lý có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, bố trí sử dụng đúng chuyên môn; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

4- Chú trọng xây dựng hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở thực sự vững mạnh; phát huy dân chủ, lắng nghe và giải quyết các tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, tạo cơ sở xây dựng các phong trào hành động cách mạng của Nhân dân.

5- Tăng cường xây dựng mối quan hệ chặt chẽ, hiệu quả nhằm tranh thủ tốt sự lãnh đạo, hỗ trợ, tiếp sức của lãnh đạo thành phố và các sở, ngành thành phố là nhân tố đảm bảo, là điều kiện cần thiết, là động lực quan trọng thúc đẩy quận tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

Trong 5 năm tới, tình hình thế giới và khu vực vẫn còn nhiều biến động khó lường, kinh tế thế giới dần hồi phục; kinh tế vĩ mô đất nước dần ổn định và phát triển, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng nền tảng vững chắc để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; thành phố sẽ tập trung đầu tư phát triển đối với quận, huyện còn khó khăn, nhất là về hệ thống kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị…, nhằm hoàn thành mục tiêu “Đi trước, về đích trước” trong thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Quận có nhiều thuận lợi để đẩy nhanh sự phát triển, song các khó khăn, thử thách vẫn còn nhiều, cần nỗ lực khắc phục vượt qua.

1- Đến năm 2020, nâng tỷ trọng dịch vụ – thương mại chiếm 75%, tỷ trọng công nghiệp – xây dựng chiếm 25%.

2- Hàng năm, phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt từ 6% trở lên so chỉ tiêu pháp lệnh. Đến năm 2020, phấn đấu thu ngân sách đạt trên 1.000 tỷ đồng.

3- 100% trường hợp xây dựng không phép, sai phép được phát hiện kịp thời và xử lý theo đúng quy định.

4- Đến năm 2020, 97 khu phố có địa điểm sinh hoạt ổn định.

5- Đến năm 2020, cơ bản đạt các chỉ tiêu theo chương trình giảm nghèo bền vững của thành phố; giải quyết việc làm từ 9.000 người/năm trở lên.

6- Đến năm 2020, không còn nhà vệ sinh thải trực tiếp ra kênh, rạch; 100% hộ dân và tổ chức đăng ký đổ rác; 100% chất thải rắn được xử lý theo quy định.

7- Đến năm 2020, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý có trình độ đại học và trung cấp chính trị trở lên. 100% cán bộ, công chức, viên chức được tạo điều kiện học tập chuyên môn và chính trị, được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn ít nhất 1 lần/ năm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính; công khai minh bạch 100% thủ tục hành chính, thông tin quy hoạch chi tiết.

8- Đến năm 2020, tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương 86,8%; duy trì tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học ở mức 100%; hiệu suất đào tạo cấp tiểu học trên 98%, hiệu suất đào tạo cấp trung học cơ sở đạt 95% trở lên; đảm bảo trình độ giáo viên trên chuẩn ở các ngành học, bậc học theo chỉ tiêu: Mầm non: 80%, Tiểu học: 98%, Trung học cơ sở: 80%.

9- Đến năm 2020, xây dựng ít nhất 85% (82 khu phố) khu phố đạt chuẩn khu phố văn hoá; phấn đấu 50% phường đăng ký được công nhận “phường văn minh đô thị”; phấn đấu mật độ cây xanh/người từ 1,7-2m2/người.

10- Ðến năm 2020, trên 97% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ; tỷ lệ dân số luyện tập thể dục – thể thao thường xuyên là 33% trở lên.

11- Hàng năm, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; xây dựng lực lượng dân quân đạt tỷ lệ 1% so với tổng dân số.

13- Hàng năm phấn đấu kéo giảm 5% trở lên số vụ tai nạn giao thông, giảm số người chết và bị thương.

14- Xây dựng tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh đúng theo tiêu chuẩn và tỷ lệ quy định; công tác phân tích chất lượng đảng viên cuối năm đạt tỷ lệ đảng viên đủ tư cách từ 99% trở lên.

15- Trong nhiệm kỳ, kết nạp 1.200 đảng viên mới trở lên; trong dân quân đạt 20% trở lên; trong lực lượng dự bị động viên đạt 12% trở lên; trong giáo viên đạt 35% trở lên.

16- Đến năm 2020, thành lập mới từ 10 chi bộ trở lên; kết nạp trên 85 đảng viên; thành lập trên 15 chi đoàn thanh niên; trên 25 Chi hội Liên hiệp thanh niên và thành lập công đoàn cơ sở ở 100% doanh nghiệp ngoài Nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có đủ điều kiện.

1- Tiếp tục thực hiện Chương trình chỉnh trang đô thị, di dời nhà trên và ven kênh rạch (tập trung dọc tuyến Kênh Đôi), cải tạo các chung cư cũ đã hư hỏng, xuống cấp (tập trung chung cư Phạm Thế Hiển phường 4).

2- Hỗ trợ chủ đầu tư hoàn chỉnh hệ thống dịch vụ cảng sông Phú Định, trung tâm thương mại Bình Điền.

3- Đến năm 2020, cơ bản chuyển đổi cụm công nghiệp Bình Đăng thành trung tâm thương mại, dịch vụ và khu dân cư.

4- Hỗ trợ hình thành trên 5 trung tâm thương mại, dịch vụ trên địa bàn quận.

5- Hoàn thành các công trình giao thông: cầu Rạch Cát; đường Tạ Quang Bửu, Cao Lỗ, Ba Đình, bến Bình Đông. Phấn đấu hoàn thành cầu, đường Bình Tiên; đường An Dương Vương.

6- Hoàn thành việc đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới ít nhất 30 trường học.

7- Hoàn thành mở rộng Bệnh viện quận; xây dựng mới Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Văn hóa quận và Trạm y tế phường 10, 11, 12.

Khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế của quận, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ, thương mại, công nghiệp sạch; thực hiện tốt quy hoạch chung và quy hoạch mạng lưới chợ – siêu thị – trung tâm thương mại. Tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch, đầu tư; ưu tiên đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu, phấn đấu hoàn thành các tuyến đường trục chính; thực hiện chỉnh trang đô thị, di dời nhà trên và ven kênh rạch.

Nâng cao chất lượng hoạt động, huy động các nguồn lực phát triển giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục – thể thao; bảo đảm an sinh xã hội. Làm chuyển biến rõ nét chất lượng giáo dục – đào tạo; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Tích cực thực hiện chương trình quốc gia về chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao chất lượng khám và điều trị, tạo điều kiện cho mọi người dân được hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Tăng cường đầu tư ngân sách, vận động có hiệu quả các nguồn lực xã hội thực hiện các chính sách an sinh xã hội nhằm triển khai có hiệu quả các chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 2015 – 2020; nâng thu nhập, điều kiện sống hộ nghèo, hộ cận nghèo; thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với người có công, gia đình chính sách; người khuyết tật, người già neo đơn.

Tăng cường bảo đảm quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị – xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; các âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình”. Tập trung nâng chất lượng, hiệu quả điều tra, khám phá án; chủ động phòng, chống, ngăn chặn hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự hoạt động có tổ chức, tội phạm ma tuý.

Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiếp tục thực hiện có kết quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng; nâng chất lượng thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phòng, chống hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên. Chú trọng kiện toàn tổ chức, nâng chất lượng, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, cơ sở đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên. Thường xuyên đổi mới, nâng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Tăng cường lãnh đạo, đề cao vai trò trách nhiệm và nêu gương người đứng đầu trong công tác, trong thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng xây dựng nền hành chính công trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ; chăm lo xây dựng Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội vững mạnh; thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền. Huy động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; mở rộng và đa dạng hoá các hình thức tập hợp Nhân dân, nâng cao vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc.

II. Thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, của Ban Thường vụ Quận ủy khoá X. Từ những kinh nghiệm của khoá X, Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy khoá XI cần phát huy ưu điểm, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ tới.

V. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ quận khoá XI, căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động để tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của Đảng bộ, năng động, sáng tạo, đồng tâm, chung sức khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN 8 LẦN THỨ XI NHIỆM KỲ 2015 – 2020

Đồng Nai: Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xi, Nhiệm Kỳ 2022

Sáng ngày 6/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến trong toàn tỉnh. Tham dự tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy có các đồng chí: Nguyễn Phú Cường – UV TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Thanh Sơn – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Quản Minh Cường – Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 đã xác định mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới, là: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ý chí và khát vọng phát triển; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tích cực, chủ động tham gia cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư; khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế; nâng cao năng lực canh tranh của tỉnh.

Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; giữ vững ổn định chính trị – xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh; xây dựng Đồng Nai phát triển toàn diện về kinh tế – xã hội; là trung tâm công nghiệp và dịch vụ cảng hàng không, cảng nước sâu, cửa ngõ giao thương quốc tế; một trong những cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và của cả nước vào năm 2025 và thuộc nhóm đầu các tỉnh phát triển”.  

Đồng Nai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết, Đại hội đã xác định 4 lĩnh vực đột phá, gồm: Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu ở các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan ban, ngành, tổ chức chính trị- xã hội; Huy động các nguồn lực tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông đô thị, nông thôn và giao thông kết nối vùng; Tập trung phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm; công nghiệp chế biến sâu nông sản và các dịch vụ nông nghiệp để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Phát triển thương mại, dịch vụ tổng hợp hiện đại mà tỉnh có lợi thế, trọng tâm là dịch vụ du lịch, dịch vụ logistics.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe triển khai các chuyên đề về nhiệm vụ phát triển kinh tế, đầu tư hạ tầng, khai thác và bảo vệ môi trường trong nhiệm kỳ 2020-2025; kết quả và nhiệm vụ về phát triển văn hóa- xã hội, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ; kết quả và nhiệm vụ về công tác xây dựng chính quyền; kết quả và nhiệm vụ về công tác đảm bảo quốc phòng- an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; kết quả và nhiệm vụ về công tác dân vận và kết quả, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường khẳng định, việc học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu toàn diện Nghị quyết để sớm chuyển hóa nhận thức vào hành động, quyết tâm đưa những nội dung của Nghị quyết thành thực tiễn hành động trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tinh ủy Nguyễn Phú Cường cũng đề nghị các cấp ủy đảng trong tỉnh nhanh chóng triển khai Nghị quyết đến từng cấp mình và trong quần chúng nhân dân để tạo sự thống nhât cao trong nhận thức, hành động. Từ đó tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11.  

Dạ Thy – Xuân Tiệp

Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Đoàn 969 Lần Thứ X Và Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quân Đội Lần Thứ Xi Nhiệm Kỳ 2022

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Đoàn 969 lần thứ X và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025

 Hội nghị đã tiến hành quán triệt, triển khai các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn 969 lần thứ X; Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Quân ủy Trung ương phiên cuối năm.

Sáng ngày 09/12, Đảng ủy Đoàn 969 đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đoàn 969 lần thứ X và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho cán bộ trung, cao cấp, cấp ủy, cán bộ chính trị, hưởng lương khối cơ quan Bộ Tư lệnh. Đồng chí Đại tá Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Đại tá Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng đã quán triệt và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Đoàn 969 lần thứ X nhiệm kỳ 2020 – 2025

Theo đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội xác định một số phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu đó là: Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, những thuận lợi, vị thế và uy tín của Quân đội, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại. Nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tạo chuyển biến vững chắc về chấp hành pháp luật, kỷ luật. Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu với chất lượng ngày càng cao, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp. Toàn quân sẵn sàng chiến đấu cao và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.Thay mặt Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, đồng chí Đại tá Phạm Văn Hiếu, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng quán triệt một số nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Quân ủy Trung ương phiên cuối năm.

Cùng với đó, tập trung thực hiện ba đột phá chiến lược về: Tổ chức biên chế; huấn luyện và đào tạo; chấp hành kỷ luật, pháp luật của bộ đội và cải cách hành chính. Trong đó có việc thực hiện Đề án tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2020 – 2025; ưu tiên nguồn lực xây dựng đồng bộ, hiện đại đối với lực lượng phòng không – không quân, hải quân, thông tin liên lạc, tác chiến điện tử, trinh sát kỹ thuật, cảnh sát biển, tác chiến không gian mạng, cơ yếu; hiện đại hóa một số thành phần của lực lượng lục quân.

Cũng tại Hội nghị, thay mặt Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, đồng chí Đại tá Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng đã quán triệt và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Đoàn 969 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sau Hội nghị, Đảng ủy Đoàn 969 yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Đoàn 969 cần chủ động tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn 969 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tư tưởng và hành động, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao; cấp ủy, tổ chức đảng các cấp nghiên cứu, ban hành Quy chế làm việc, chương trình hành động thực hiện nghị quyết và công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ; đồng thời lựa chọn, lồng ghép việc quán triệt nghị quyết vào nội dung học tập chính trị tại đơn vị cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống ngay từ những năm đầu nhiệm kỳ, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao./.

Đức Thi, Ngọc Hà

Bạn đang đọc nội dung bài viết Triển Khai Các Giải Pháp Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quận 8 Lần Thứ Xii Nhiệm Kỳ 2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!