Đề Xuất 5/2023 # Trang Tuyên Truyền, Phổ Biến Pháp Luật # Top 6 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 5/2023 # Trang Thông Tin Tuyên Truyền, Phổ Biến Pháp Luật # Top 6 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Trang Tuyên Truyền, Phổ Biến Pháp Luật mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Công ty TNHH sản xuất và thương mại nội thất LP bị lập biên bản về hành vi không duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống chiếu sáng sự cố theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 34 Nghị định 167/2013/NĐ-CP và hành vi xây tường ngăn cháy, vách ngăn cháy hoặc làm cửa ngăn cháy và các giải pháp ngăn cháy khác không bảo đảm yêu cầu theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

Tôi là cán bộ tham mưu giải quyết vụ việc, xin hỏi mức phạt đối với công ty LP như thế nào ? Chủ tịch UBND cấp phường có thẩm quyền xử phạt đối với vụ việc này không?

Trả lời

1. Xác định mức phạt áp dụng với công ty LP.

Theo quy định tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, hai hành vi vi phạm của công ty LP được quy định như sau:

Hành vi thứ nhất vi phạm quy định khoản 3 Điều 34 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013:

“3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Không duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống chiếu sáng sự cố;

b) Thay đổi thiết kế hoặc thay đổi kết cấu, thông số chủ yếu của hệ thống điện, thiết bị điện mà không được người hoặc cơ quan có thẩm quyền chấp thuận;

c) Lắp đặt, sử dụng dây dẫn điện, cáp dẫn điện hoặc thiết bị đóng ngắt, bảo vệ hoặc thiết bị tiêu thụ điện không đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy;

d) Sử dụng thiết bị điện quá tải so với thiết kế;

đ) Sử dụng thiết bị điện ở những nơi đã có quy định cấm.”

Hành vi thứ hai vi phạm khoản 2 Điều 37 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013:

“2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi xây tường ngăn cháy, vách ngăn cháy hoặc làm cửa ngăn cháy và các giải pháp ngăn cháy khác không bảo đảm yêu cầu theo quy định”

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định mức phạt tiền quy định tại Nghị định là mức phạt đối với cá nhân, mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân; và Điều 23 Luật Xử  lý vi phạm hành chính “Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tiền phạt tối đa của khung tiền phạt”, xác định mức trung bình khung tiền phạt áp dụng với công ty LP với hành vi thứ nhất là 7.000.000 đồng và hành vi thứ hai là 7.000.000. Vậy tổng mức tiền phạt áp dụng với công ty là 14.000.000 đồng.

2. Thẩm quyền xử phạt 

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định về thẩm quyền phạt tiền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã như sau: “b) Phạt tiền đến 10% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng không quá 5.000.000 đồng”.

Hành vi vi phạm của công ty LP thuộc lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy. Hiện nay, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này đang được điều chỉnh tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp xã được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 67 Nghị định 167/2013/NĐ-CP: “Phạt tiền đến 3.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình; đến 4.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội; đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy”

Như vậy Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền phạt tiền đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy.

Theo Điều 52 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định về nguyên tắc xác định và phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả thì:

“1. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của những người được quy định tại các điều từ 38 đến 51 của Luật này là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân; trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt tổ chức gấp 02 lần thẩm quyền xử phạt cá nhân và được xác định theo tỉ lệ phần trăm quy định tại Luật này đối với chức danh đó.

………

2. Thẩm quyền phạt tiền quy định tại khoản 1 Điều này được xác định căn cứ vào mức tối đa của khung tiền phạt quy định đối với từng hành vi vi phạm cụ thể.

……

4. Trường hợp xử phạt một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được xác định theo nguyên tắc sau đây:

a) Nếu hình thức, mức xử phạt, trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, biện pháp khắc phục hậu quả được quy định đối với từng hành vi đều thuộc thẩm quyền của người xử phạt vi phạm hành chính thì thẩm quyền xử phạt vẫn thuộc người đó;

b) Nếu hình thức, mức xử phạt, trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, biện pháp khắc phục hậu quả được quy định đối với một trong các hành vi vượt quá thẩm quyền của người xử phạt vi phạm hành chính thì người đó phải chuyển vụ vi phạm đến cấp có thẩm quyền xử phạt.”

Như vậy, thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp xã căn cứ vào mức tối đa của khung tiền phạt áp dụng đối với cá nhân cho một hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt tổ chức gấp 02 lần thẩm quyền xử phạt cá nhân. Đối với trường hợp của công ty LP, thẩm quyền của Chủ tịch UBND phường là 10.000.000 đồng đối với 1 hành vi vi phạm hành chính.

Công ty LP thực hiện 2 hành vi vi phạm hành chính trong cùng một lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy, mỗi hành vi vi phạm bị phạt tiền 7.000.000 đồng (tổng mức phạt tiền cho 2 hành vi là 14.000.000 đồng) thì chủ tịch UBND phường có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Phong Nguyễn

Xử lý Vi phạm Hành chính

Hội Nghị Tuyên Truyền, Phổ Biến Pháp Luật Lao Động

Ngày 1/4, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và một số nhiệm vụ năm 2021. Tham dự hội nghị có đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên minh Hợp tác xã, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh và đại diện lãnh đạo, cán bộ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị đã tuyên truyền, triển khai những nội dung mới của Bộ luật Lao động năm 2019; các văn bản về quản lý, ngăn chặn tình trạng công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê; hướng dẫn một số nội dung về Bộ luật Lao động; các văn bản về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới; những nhiệm vụ trọng tâm tại Kế hoạch số 1039 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 37 của Ban Bí thư, Quyết định số 416 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Tỉnh ủy Cao Bằng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện công tác việc làm, đưa người lao động đi làm việc có thời hạn nước ngoài theo hợp đồng năm 2020, kế hoạch thực hiện năm 2021; đánh giá việc thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất; thông tin thị trường lao động trong tỉnh, trong nước, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; Nghị định số 61 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của Nghị định số 28 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp và một số văn bản quan trọng khác.

Thúy Hằng – La Tuấn

Bộ Công An: Tuyên Truyền, Phổ Biến Luật An Ninh Mạng

Ngày 23-7, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật an ninh mạng cho các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức chính trị, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước ở Trung ương.

Luật an ninh mạng được Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV thông qua với tỷ lệ 86,86% phiếu tán thành. Luật gồm 7 chương, 43 điều, quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức với 4 trọng tâm và 5 chính sách lớn của Nhà nước về bảo vệ an ninh mạng.

Bộ Công an tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Luật an ninh mạng

Nhiều quy định trong Luật an ninh mạng cũng quy định rõ trách nhiệm với cộng đồng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong quản lý hệ thống thông tin và cung cấp dịch vụ trên không gian mạng; góp phần quan trọng hình thành không gian mạng an toàn, lành mạnh; góp phần nâng cao khả năng bảo vệ an ninh mạng trước những nguy cơ đến từ không gian mạng, đảm bảo hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này.

Bộ Công an đang khẩn trương hoàn tất dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật an ninh mạng và Nghị định quy định trình tự, thủ tục thực hiện một số biện pháp nghiệp vụ bảo vệ an ninh mạng, trình Chính phủ ban hành để triển khai thực hiện.

Tại hội nghị, Bộ Công an báo cáo 2 chuyên đề gồm: Quá trình xây dựng, nội dung cơ bản và một số vấn đề đặt ra trong triển khai thi hành Luật an ninh mạng; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong triển khai thi hành Luật an ninh mạng…

Các đại biểu cũng đã được xem phóng sự tư liệu về những thách thức đối với an ninh mạng; tọa đàm chia sẻ, làm rõ thêm những nội dung trong Luật an ninh mạng như cách phòng, chống thông tin xấu độc, sai sự thật, chống Nhà nước và trách nhiệm xây dựng không gian mạng lành mạnh; bảo vệ thông tin cá nhân…

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam nêu rõ: Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, không gian mạng đã mang lại những lợi ích vô cùng to lớn cho xã hội cũng như làm thay đổi nhận thức, hành vi và lối sống của con người; đặt ra nhiều nguy cơ, thách thức tác động trực tiếp đến chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Điểm lại tình hình thế giới và khu vực; những ưu tiên chiến lược trong đầu tư ngân sách cho an ninh mạng của các cường quốc trên thế giới, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã chỉ ra những nguy cơ và thách thức đối với Việt Nam về an ninh mạng.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh: Bảo vệ quyền, lợi ích và an ninh quốc gia trên không gian mạng và ứng phó với những nguy cơ mới đến từ không gian mạng đã trở thành vấn đề toàn cầu, được xác định là nhiệm vụ chiến lược ở nhiều quốc gia trên thế giới. Trên cơ sở đó, các nước đã ban hành các văn bản pháp luật và thiết lập quy tắc ứng xử để điều chỉnh các hành vi, mối quan hệ xã hội trên không gian mạng, góp phần nâng cao năng lực bảo vệ an ninh mạng và phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Luật an ninh mạng của Việt Nam được ban hành đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng. Đây là văn bản quan trọng, được xây dựng công phu, chặt chẽ, đã tham khảo, tiếp thu những văn bản quy phạm pháp luật của các nước trên thế giới, phù hợp với quan hệ quốc tế và xu hướng phát triển; qua đó góp phần điều chỉnh những vấn đề mang tính cấp thiết, cấp bách đang đặt ra hiện nay.

Tăng Cường Tuyên Truyền, Phổ Biến Pháp Luật Về Xuất, Nhập Cảnh

Căn cứ chức năng quản lý của đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 14/7/2020 triển khai thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Mục đích là xác định trách nhiệm và phân công rõ nhiệm vụ cụ thể giữa các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trong triển khai thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Luật) bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong quá trình triển khai thi hành Luật.

Thành phố cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ, Sở Công thương, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Công an Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông hàng năm căn cứ chức năng quản lý của đơn vị, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản của Luật cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân; tổ chức kinh tế, xã hội; các cơ quan đại diện nước ngoài và tổ chức kinh tế, quốc tế có trụ sở đóng trên địa bàn Thành phố (có thể lồng ghép với các hội nghị khác, tuyên truyền qua tạp chí, đặc san, ấn phẩm, niêm yết tại trụ sở cơ quan, đăng tải trên website của đơn vị…) 

UBND Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông, Cổng thông tin điện tử UBND Thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới đăng tải Luật, các văn bản hướng dẫn và quy định chi tiết thi hành Luật trên cổng thông tin điện tử của UBND Thành phố và trên các phương tiện thông tin đại chúng; Giao UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành gắn với việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn quản lý.

Các cơ quan, đơn vị khác chủ động lựa chọn hình thức, nội dung tuyên truyền Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành bảo đảm phù hợp với đặc điểm của cơ quan, đơn vị mình.

ctv 1

Bạn đang đọc nội dung bài viết Trang Tuyên Truyền, Phổ Biến Pháp Luật trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!