Đề Xuất 3/2023 # Trang Điện Tử Huyện Ủy A Lưới # Top 12 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 3/2023 # Trang Thông Tin Điện Tử Huyện Ủy A Lưới # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Trang Điện Tử Huyện Ủy A Lưới mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Sáng ngày 27 tháng 8 năm 2019, UBND xã A Roàng tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Sửu – TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Pi Loong Mái – UVBTVHU, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; đồng chí Lê Anh Thân – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BCHQS huyện; đồng chí Nguyễn Hữu Vĩnh – Phó Đồn Biên phòng Hương Nguyên; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Xã đội, Công an xã, các ban, ngành, công chức của xã; các Thôn đội trưởng, Bí thư chi bị, Thôn trưởng 7 thôn của xã A Roàng.

Nhìn chung, trong 10 năm qua Đảng ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân xã nhà đã thực hiện tốt các nội dung về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” góp phần bảo đảm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Hoạt động của cả hệ thống chính trị luôn được củng cố và vững mạnh; kinh tế – xã hội ngày càng phát triển và khởi sắc; an ninh, quốc phòng được giữ vững và ổn định.

Đ/c Hồ Văn Bin – Xã Đội phó BCHQS xã A Roàng báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 28 của Ban Chấp hành Trung ương

Đồng chí Bí thư Huyện ủy biểu dương những thành tích mà Đảng ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang xã nhà đã đạt được trong những năm qua; đồng thời mong muốn Đảng ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân xã nhà tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế tồn tại đã được nêu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Đảng ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang xã đã biểu dương, khen thưởng 01 tập thể và 04 các nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng bà bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đ/c Hồ A Lua – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã (áo trắng) và Đ/c A Viết Bương – Xã Đội trưởng chủ trì Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Đ/c Nguyễn Piu Nih – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã tặng giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Trang Thông Tin Điện Tử Huyện Kim Sơn Tỉnh Ninh Bình

Phổ biến pháp luật – Tuyên truyền pháp luật

Một số điểm mới cơ bản của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CƠ BẢN Của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Ngày 19/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Nghị định này gồm có có 4 Chương, 44 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 01 năm 2020. Nghị định 91 thay thế cho Nghi định 102/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ (Nghị định 102).

Phòng Tư pháp huyện xin được giới thiệu một số điểm mới cơ bản của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP:

1. Về bố cục của Nghị định

Nghị định 91/2019/NĐ-CP có 4 chương, 44 điều tăng 6 điều so với Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ.

2. Về đối tượng áp dụng

Nghị định 91/2019/NĐ-CP chia làm 2 nhóm đối tượng, đó là:

– Hộ gia đình, cộng đồng dân cư; cá nhân trong nước, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (sau đây gọi chung là cá nhân);

– Tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ sở tôn giáo (sau đây gọi chung là tổ chức).

Như vậy, ở Nghị định 91/2019/NĐ-CP thì cơ sở tôn giáo đã được đưa vào nhóm tổ chức chứ không tách riêng thành đối tượng áp dụng như Nghị định 102/2014/NĐ-CP ( điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị định 91/2019/NĐ-CP)

3. Về giải thích từ ngữ

– Nghị định 91/2019/NĐ-CP đã mở rộng và nêu cụ thể hành vi , theo đó: Lấn đất là việc người sử dụng đất chuyển dịch mốc giới hoặc ranh giới thửa đất để mở rộng diện tích đất sử dụng mà không được cơ quan quản lý nhà nước về đất đai cho phép hoặc không được người sử dụng hợp pháp diện tích đất bị lấn đó cho phép. (khoản 1 Điều 3)

– Đối với hành vi chiếm đất, bên cạnh việc kế thừa quy định của Nghị định 102/2014/NĐ-CP, Nghị định 91/2019/NĐ-CP đã bổ sung thêm trường hợp chiếm đất đó là: Chiếm đất là việc sử dụng đất thuộc một trong các trường hợp sau đây (khoản 2 Điều 3)

+ Tự ý sử dụng đất mà không được cơ quan quản lý nhà nước về đất đai cho phép;

+ Tự ý sử dụng đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác mà không được tổ chức, cá nhân đó cho phép;

+ Sử dụng đất được Nhà nước giao, cho thuê đất đã hết thời hạn sử dụng mà không được Nhà nước gia hạn sử dụng (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp sử dụng đất nông nghiệp);

+ Sử dụng đất trên thực địa mà chưa hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật.

– Đối với trường hợp Sử dụng đất do được Nhà nước giao, cho thuê đã hết thời hạn sử dụng mà không được Nhà nước gia hạn sử dụng, Nghị định số 91/2019/NĐ-CP bổ sung thêm “trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp sử dụng đất nông nghiệp”.

– Bổ sung giải thích từ ngữ đối với hành vi hủy hoại đất là hành vi làm biến dạng địa hình hoặc làm suy giảm chất lượng đất hoặc gây ô nhiễm đất mà làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích đã được xác định (Điều 3)

4. Về thời hiệu xử phạt Vi phạm hành chính

Nghị định đã bổ sung quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là 2 năm và xác định rõ hành vi đang thực hiện và hành vi đã kết thúc để tính thời hiệu xử phạt (khoản 1 Điều 4)

– Đối với hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm.

– Đối với hành vi vi phạm hành chính đang được thực hiện thì thời hiệu được tính từ thời điểm người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm.

5. Hình thức xử phạt

– Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân do người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính chuyển đến thì thời hiệu xử phạt là 02 năm và cách tính thời hiệu tương tự như trên đến thời điểm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

– Về hình thức xử phạt bổ sung: Ngoài việc ghi nhận lại hình thức xử phạt bổ sung như: Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đất đai từ 06 tháng đến 09 tháng hoặc đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đất đai từ 09 tháng đến 12 tháng. Nghị định 91/2019/NĐ-CP còn bổ sung hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu các giấy tờ đã bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung; giấy tờ giả đã sử dụng trong việc sử dụng đất (Điểm a khoản 1 Điều 5)

– Về biện pháp khắc phục hậu quả: Ngoài việc ghi nhận lại các biện pháp khắc phục hậu quả đã được quy định tại Nghị định số 102/2014/NĐ-CP; Nghị định số 91/2019/NĐ-CP còn bổ sung thêm các biện pháp, như:

+ Đối với biện pháp buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm: Nghị định 91/2019/NĐ-CP đã giao cho UBND cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương để quy định mức độ khôi phục đối với từng loại vi phạm.

+ Bổ sung biện pháp buộc chấm dứt hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất.

6. Bổ sung điều khoản xác định số lợi bất hợp pháp

+ Buộc sử dụng đất đúng mục đích được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất…

Nghị định số 91/2019/NĐ-CP đã hướng dẫn cụ thể công thức tính số lợi bất hợp pháp do vi phạm hành chính có được ( Điều 7).

– Trường hợp sử dụng đất sang mục đích khác mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép quy định tại các Điều 9, 10, 11, 12 và 13 của Nghị định này thì số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm được xác định bằng giá trị chênh lệch của loại đất trước và sau khi vi phạm tính trên diện tích đất đã chuyển mục đích sử dụng đất trong thời gian vi phạm (kể từ thời điểm bắt đầu chuyển mục đích sử dụng đất đến thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính).

– Trường hợp sử dụng đất do lấn, chiếm quy định tại Điều 14 của Nghị định này thì số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm được xác định bằng giá trị của phần diện tích đất lấn, chiếm trong thời gian vi phạm (kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất lấn, chiếm đến thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính), tính theo giá đất cụ thể bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất đối với loại đất đang sử dụng sau khi lấn, chiếm tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính.

– Trường hợp chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất không đủ điều kiện trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 18, khoản 3 Điều 19, khoản 1 Điều 22, Điều 25, khoản 3 Điều 27 của Nghị định này được xác định bằng giá trị chuyển quyền sử dụng đất thực tế theo hợp đồng đã ký, tính trong thời gian đã chuyển quyền, nhưng không thấp hơn giá trị tính theo giá đất cụ thể bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính.

– Trường hợp cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất không đủ điều kiện trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 18, khoản 2 và 4 Điều 19, Điều 20, khoản 2 Điều 27 của Nghị định này được xác định bằng giá trị cho thuê, cho thuê lại đất thực tế theo hợp đồng đã ký, tính trong thời gian đã cho thuê, cho thuê lại đất, nhưng không thấp hơn giá trị tiền thuê đất tính theo đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm theo quy định của pháp luật tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhân (x) với diện tích đất cho thuê, cho thuê lại (x) với số năm đã cho thuê, cho thuê lại (trong đó giá đất xác định cụ thể bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất).

– Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở quy định tại Điều 21 của Nghị định này được tính bằng giá trị chênh lệch giữa tiền sử dụng đất mà chủ đầu tư phải nộp cho Nhà nước khi được giao đất (đối với diện tích đã phân lô, bán nền) và giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế của chủ đầu tư theo các hợp đồng đã ký sau khi đã trừ chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng (nếu có).

– Trường hợp bán tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm mà không đủ điều kiện theo quy định tại Điều 23 của Nghị định này được xác định bằng giá trị khấu hao tài sản trong thời gian đã mua bán (tính theo giá trị của tài sản ghi trong hợp đồng mua bán đã ký). Thời hạn sử dụng của tài sản để tính khấu hao được xác định theo quy định của pháp luật đối với loại tài sản đã mua bán.

– Trường hợp cho thuê tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm mà không đủ điều kiện theo quy định tại Điều 24 của Nghị định này thì được xác định bằng giá trị cho thuê tài sản thực tế theo Hợp đồng đã ký, tính trong thời gian đã cho thuê (kể từ ngày cho thuê đến thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính).

– Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, cho thuê, cho thuê lại đất, bán hoặc cho thuê tài sản gắn liền với đất quy định tại Nghị định này mà đã nộp thuế thu nhập từ việc giao dịch đó thì số lợi bất hợp pháp được xác định bằng số lợi tính theo quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này trừ (-) đi số tiền thuế thu nhập đã nộp.

7. Bổ sung cách xác định diện tích đất vi phạm

– Số năm vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này đối với trường hợp có lẻ ngày, tháng thì số ngày, tháng lẻ đó được quy đổi một ngày bằng 0,0028 năm.

– Trường hợp vi phạm toàn bộ diện tích thửa đất thì xác định theo diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất.

– Trường hợp vi phạm toàn bộ diện tích thửa đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà đã có bản đồ địa chính thì sử dụng bản đồ địa chính để xác định; trường hợp không có bản đồ địa chính mà có bản đồ khác đã, đang sử dụng quản lý đất đai tại địa phương thì sử dụng bản đồ đó để xác định…

Trang Tin Điện Tử Của Ủy Ban Dân Tộc

Nhằm nâng cao chất lượng học sinh dân tộc thiểu số (DTTS), ngày 03/12/2007, Tỉnh uỷ Kon Tum đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS giai đoạn 2008-2015.

Theo Nghị quyết, tỉnh Kon Tum phấn đấu đạt một số chỉ tiêu chủ yếu: Hằng năm huy động trên 70% số trẻ em DTTS từ 3-5 tuổi vào học mẫu giáo (trong đó trẻ 5 tuổi đạt 99%), trên 99% số trẻ em DTTS từ 6-11 tuổi ra học các lớp tiểu học (trong đó trẻ 6 tuổi ra học lớp 1 đạt 100%), 99% số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6. Tỷ lệ trẻ từ 3-5 tuổi suy dinh dưỡng giảm xuống còn 15% vào năm 2010 và dưới 10% vào năm 2015; 95% số trẻ 5 tuổi đạt yêu cầu vào năm 2010 và 100% đạt yêu cầu vào năm 2015; phấn đấu đến năm 2010- cò trên 20% số học sinh tiểu học, 20% số học sinh THCS, 10% số học sinh THPT là học sinh DTTS đạt học lực khá, giỏi và đến 2015 có trên 40% số học sinh tiểu học, 25% số học sinh THCS và 15% số học sinh THPT là học sinh DTTS đạt học lực khá, giỏi.

Đối với cán bộ, giáo viên, phấn đấu đến năm 2015, có 100% số cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục; trên 50% số cán bộ quản lý giáo dục có trình độ trung, cao cấp lý luận chính trị; 100% số giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT đạt chuẩn và 100% số cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên tiểu học được đào tạo, bồi dưỡng tiếng DTTS tại nơi công tác; 100% số phòng học được xây dựng bán kiên cố và kiên cố; 100% số trường có đủ phòng để học 2 buổi/ngày; 50% số trường tiểu học, THCS có phòng máy vi tính để dạy và học.

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Kinh Môn

Theo Nghị quyết 768/NQ – UBTVQH 14 ngày 11/9/2019 của UBTVQH, cùng với việc thành lập thị xã Kinh Môn và 14 phường trực thuộc, chính thức từ ngày 01/11/2019 thành lập xã Quang Thành trên cơ sở nhập toàn bộ 6,63km2 diện tích tự nhiên, 6.596 người của xã Quang Trung và toàn bộ 4,74km2 diện tích tự nhiên, 4.051 người của xã Phúc Thành. Sau khi thành lập, xã Quang Thành có 11,37km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.097 người với 12 thôn.

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập xã Quang Thành, Ban Thường vụ Thị ủy Kinh Môn quyết định giải thể tổ chức cơ sở Đảng đối với hai Đảng bộ xã Phúc Thành và Quang Trung do không còn phù hợp về mặt tổ chức và Quyết định thành lập tổ chức cơ sở Đảng Đảng bộ xã Quang Thành trực thuộc Thị ủy Kinh Môn trên cơ sở nhập Đảng bộ xã Quang Trung và Phúc Thành. Đảng bộ xã Quang Thành gồm 16 Chi bộ trực thuộc và 527 đảng viên. Ban Thường vụ Thị ủy Kinh Môn chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quang Thành gồm 14 đ/c; Chỉ định đ/c Đào Quang Thưởng – Bí thư Đảng bộ xã Quang Thành, các đ/c Vũ Thị Hương, Lương Văn Hè, Lưu Hữu Nhặn giữ chức Phó Bí thư Đảng bộ xã.

Tại hội nghị, Đ/c Nguyễn Thị Liễu – Phó Bí thư Thị ủy – Chủ tịch UBND thị xã đã trao Quyết định thành lập Đảng bộ xã Quang Thành và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã.

Phát biểu tại hội nghị, đ/c nhấn mạnh: “việc thành lập xã Quang Thành cùng với thành lập các Phường và thị xã Kinh Môn là sự kiện chính trị trọng đại có ý nghĩa to lớn với Đảng bộ và nhân dân thị xã nói chung và đặc biệt với Đảng bộ và nhân dân xã Quang Thành. Đây là mốc son, thời khắc quan trọng. Để xã Quang Thành hoạt động hiệu quả, đ/c giao nhiệm vụ cho cấp ủy, chính quyền xã phát huy vai trò, trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất cao, chủ động với vị thế là một xã mới thành lập tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ tại địa phương; Phát huy những tiềm năng, thế mạnh để bứt phá vươn lên, trở thành một trung tâm phát triển các xã khu Nam An Phụ và trở thành Phường trong nhiệm kỳ tới. Trước mắt, cấp ủy, chính quyền xã Quang Thành thực hiện tốt việc chuyển đổi hoạt động sang xã mới, trụ sở chính của xã Quang Thành sẽ đặt tại xã Quang Trung cũ, đồng thời bố trí cán bộ chuyên môn thường trực tiếp dân tại trụ sở xã Phúc Thành cũ để tạo điều kiện cho người dân đến liên hệ, giao dịch công việc; khẩn trương đổi tên, con dấu các cơ quan, đơn vị hành chính, biển chỉ dẫn với tên gọi mới Quang Thành để người dân nắm được. Các hồ sơ, thủ tục hành chính thực hiện giao dịch con dấu mang tên xã Quang Thành chính thức từ ngày 01/11/2019.

Ngay sau lễ công bố quyết định, HĐND xã Quang Thành đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, HĐND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021, tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, các ban HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã và ủy viên UBND xã với số phiếu tín nhiệm cao.

Thu Xuân – ĐPT

Bạn đang đọc nội dung bài viết Trang Điện Tử Huyện Ủy A Lưới trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!