Đề Xuất 3/2023 # Trang Điện Tử Ban Chỉ Huy Phòng Chống Thiên Tai Và Tìm Kiếm Cứu Nạn Tỉnh Khánh Hòa # Top 4 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 3/2023 # Trang Thông Tin Điện Tử Ban Chỉ Huy Phòng Chống Thiên Tai Và Tìm Kiếm Cứu Nạn Tỉnh Khánh Hòa # Top 4 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Trang Điện Tử Ban Chỉ Huy Phòng Chống Thiên Tai Và Tìm Kiếm Cứu Nạn Tỉnh Khánh Hòa mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Hà Nội hiện có 20 tuyến đê chính với tổng chiều dài 469,913km và 25 tuyến đê bồi với tổng chiều dài 82,537km. Khi lũ cao, một số tình huống có thể xảy ra tại các vị trí xung yếu như: tuyến đê hữu Đà sạt trượt mái đê; tuyến đê hữu Hồng qua Ba Vì sạt trượt mái kè, mái đê, mạch sủi; tuyến đê tả Hồng qua Mê Linh sạt lở khu vực kè; tuyến đê tả Đuống thường xuyên bị đùn, sủi…

Công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai, lụt, bão, úng ngập và tìm kiếm cứu nạn nhằm nâng cao tinh thần chủ động, ý thức sẵn sàng đối phó với những diễn biến bất thường của thời tiết; qua đó góp phần thực hiện tốt ba mục tiêu: bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, hồ đập và các công trình thủy lợi; bảo đảm an toàn về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; khắc phục nhanh hậu quả và hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do mưa, bão, lũ, úng ngập gây ra.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào: các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống lụt bão (Luật Đê điều, Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão); các quan điểm chỉ đạo trong công tác phòng chống lụt bão của Thành phố (chủ động, kịp thời, chú trọng tuyên truyền các trọng điểm và các vị trí xung yếu trên các tuyến đê); tuyên truyền tính chất bất thường của mưa, lũ, bão, vận động và hướng dẫn nhân dân những biện pháp chủ động chuẩn bị; tuyên truyền trách nhiệm của chính quyền cấp huyện, cấp xã trong quản lý và bảo vệ đê điều; biểu dương và giới thiệu những kinh nghiệm làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức củng cố đê điều, xây dựng hạ tầng phục vụ phòng, chống thiên tai, lụt, bão, úng ngập./.

Những năm qua tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường, đograve;i hỏi công tác chuẩn bị, chủ động ứng phó với mọi tình huống, ngày 11/4/2012, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 36-HD/BTGTU về tuyên truyền phograve;ng, chống thiên tai, lụt, bão, úng ngập và tìm kiếm cứu nạn năm 2012.

Hà Nội hiện có 20 tuyến đê chính với tổng chiều dài 469,913km và 25 tuyến đê bồi với tổng chiều dài 82,537km. Khi lũ cao, một số tình huống có thể xảy ra tại các vị trí xung yếu như: tuyến đê hữu Đà sạt trượt mái đê; tuyến đê hữu Hồng qua Ba Vì sạt trượt mái kè, mái đê, mạch sủi; tuyến đê tả Hồng qua Mê Linh sạt lở khu vực kè; tuyến đê tả Đuống thường xuyên bị đùn, sủi…

Công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai, lụt, bão, úng ngập và tìm kiếm cứu nạn nhằm nâng cao tinh thần chủ động, ý thức sẵn sàng đối phó với những diễn biến bất thường của thời tiết; qua đó góp phần thực hiện tốt ba mục tiêu: bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, hồ đập và các công trình thủy lợi; bảo đảm an toàn về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; khắc phục nhanh hậu quả và hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do mưa, bão, lũ, úng ngập gây ra.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào: các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống lụt bão (Luật Đê điều, Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão); các quan điểm chỉ đạo trong công tác phòng chống lụt bão của Thành phố (chủ động, kịp thời, chú trọng tuyên truyền các trọng điểm và các vị trí xung yếu trên các tuyến đê); tuyên truyền tính chất bất thường của mưa, lũ, bão, vận động và hướng dẫn nhân dân những biện pháp chủ động chuẩn bị; tuyên truyền trách nhiệm của chính quyền cấp huyện, cấp xã trong quản lý và bảo vệ đê điều; biểu dương và giới thiệu những kinh nghiệm làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức củng cố đê điều, xây dựng hạ tầng phục vụ phòng, chống thiên tai, lụt, bão, úng ngập.

Trang Thông Tin Điện Tử Ban Tổ Chức Tỉnh Ủy Cà Mau

Hỏi: Đảng viên Nguyễn Văn A là đảng viên chính thức năm 2014, qua đợt kiểm tra hồ sơ phát hiện bị mất hết hồ sơ khi đảng viên còn dự bị, gồm: Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; Đơn xin vào Đảng; Lý lịch của người vào Đảng; Giấy giới thiệu của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ; Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị- xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy nơi cư trú đối với người vào Đảng; Nghị quyết xét, đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ; Nghị quyết xét, đề nghị kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở.

Trường hợp này có phải lập lại đầy đủ tất cả các loại hồ sơ trên không, hay chỉ lập lại một số loại. Thời điểm lập, xác nhận lại thời điểm trước đây hay tại thời điểm lập hiện nay, có phải đi thẩm tra lại lý lịch của người vào Đảng hay chỉ cần cấp ủy nơi quản lý hồ sơ xác nhận?

Trả lời: Việc lập lại hồ sơ đảng viên bị mất, bị cháy, hư hỏng, thất lạc được hướng dẫn cụ thể tại Điểm 3 (3.4), Phần II Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 5-6-2017 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên, cụ thể như sau:

– Đảng viên để mất giấy giới thiệu sinh hoạt đảng và hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng phải thực hiện đầy đủ các nội dung tại Điểm 10.1, Tiết a Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 20-9-2016 hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng để báo cáo với cấp uỷ cơ sở nơi đã giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng đi.

– Cấp uỷ cơ sở nơi đã giới thiệu đảng viên chuyển sinh hoạt đảng đi, kiểm tra kỹ lý do để mất hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng nêu trong bản tường trình của đảng viên. Nếu thấy đảng viên quản lý không tốt để mất hồ sơ thì đảng viên phải kiểm điểm rõ khuyết điểm trước khi cho lập lại hồ sơ, việc lập lại hồ sơ bị mất như sau:

(1) Đảng viên viết lại lý lịch đảng viên, phiếu đảng viên và bản tự kiểm điểm theo quy định.

(2) Cấp uỷ cơ sở thẩm tra, xác minh, chứng nhận lý lịch, phiếu đảng viên và ghi nhận xét vào bản tự kiểm điểm của đảng viên (nếu qua thẩm tra, xác minh thấy đảng viên khai không trung thực, phải xem xét thật kỹ lý do để mất hồ sơ, trường hợp thấy rõ hành vi để mất hồ sơ nhằm lược bỏ những nội dung đã ghi trong lý lịch trước đây với mục đích tư lợi thì tuỳ theo mức độ sai phạm để xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo đến khai trừ ra khỏi Đảng).

(3) Sao lại quyết định kết nạp đảng viên, quyết định công nhận đảng viên chính thức (do văn phòng cấp uỷ có thẩm quyền đang lưu giữ).

(4) Làm lại thủ tục giới thiệu đảng viên chuyển sinh hoạt đến đảng bộ mới theo quy định.

– Đối với một số trường hợp đặc biệt, hồ sơ đảng viên bị hư hỏng do lũ lụt, hỏa hoạn… không thể khắc phục được, có xác nhận của cấp ủy quản lý hồ sơ đảng viên, công an xã, phường hoặc quận, huyện nơi xảy ra lũ lụt, hỏa hoạn… thì vận dụng quy trình, thủ tục nêu trên để lập lại hồ sơ đảng viên bị cháy, hỏng.

Lã Như Sao Phòng Tổ chức đảng- Đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Trang Thông Tin Điện Tử Đảng Bộ Tỉnh Sóc Trăng

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh mừng thọ đồng chí Ngô Thị Huệ – đảng viên cao niên tuổi Đảng của Chi bộ xã Mỹ Qưới những năm đầu mới thành lập. Ảnh: Quốc Kiên

Đồng chí Lê Phước Thọ – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng (trong kháng chiến chống Mỹ); nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang (cũ) về thăm khu di tích lịch sử quốc gia Căn cứ Tỉnh ủy Sóc Trăng

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ( thứ 2, bên trái sang) trao đổi với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng tại hội nghị giữa nhiệm kỳ năm 1994. Ảnh Quốc Kiên

Đồng chí Phạm Văn Trà – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo đại hộiĐảng bộ tỉnh lần thứ X,nhiệm kỳ 2001 -2005. Ảnh Quốc Kiên

Đồng chí Huỳnh Thành Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Võ Minh Chiến được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2005 – 2010. Ảnh Quốc Kiên

Đồng chí Nguyễn Hoàng Việt – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí Lê Thành Quân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, nhiệm kỳ

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí Nguyễn Văn Thể làm Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh Quốc Kiên

Đồng chí Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định điều động, phân công cho 2 đồng chí: Nguyễn Văn Thể và Phan Văn Sáu. Ảnh Quốc Kiên

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ IX, nhiệm kỳ 1996 -2000, tháng 5-1996

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2001 -2005. Ảnh Quốc Kiên

Theo thống kê, toàn huyện Cù Lao Dung có trên 24 km bờ biển với 1.700 ha đất diện tích rừng ngập mặn ven biển. Nơi đây, có rất nhiều loài thủy hải sản sinh sống và đây cũng chính là nơi để người dân…

Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình: Năm 1999

Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình: Năm 1998

Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình: Năm 1997

1 2 3 4 5 …

Sáng ngày 03-12, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho 90 đại biểu là văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo đang công…

Đang online: 6

Hôm nay: 148

Trong tuần: 10,841

Tất cả: 834,734

Cổng Thông Tin Điện Tử Sở Y Tế Tỉnh Hòa Bình

1

Công văn số 1556/UBND-NVK

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trước, trong và sau dịp nghỉ lễ 02-9 trên địa bàn tỉnh

28/08/2021

2

Công văn số 175/CV-BCĐ

v/v tăng cường giải pháp trọng tâm phòng chống dịch Covid-19

28/08/2021

3

Hướng dẫn số 931/HD-SNV

v/v tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển công chức, viên chức

23/08/2021

4

Công văn số 2718/SYT-NVD

v/v tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng thuốc

19/08/2021

5

Công văn số 2714/SYT-NVY

v/v triển khai thực hiện công điện 1068/CĐ-TTg tại BV tư nhân

19/08/2021

6

Kế hoạch số 2685/KH-SYT;

v/v tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Y tế năm 2021

17/08/2021

7

Công văn số 5816/VPUBND-KGVX

V/v quản lý người về, đến từ Hà Nội

25/07/2021

8

Công văn số 2428/SYT-NVD

Danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, GPNK kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 6)

31/07/2021

9

Công văn số 6080/BYT-TB-CT

Danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, GPNK kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 6)

31/07/2021

10

Công văn số 2336/SYT-NVD

v/v triển khai cập nhật mẫu Phiếu phân tích sử dụng thuốc theo Quyết định số 3547/QĐ-BYT ngày 22/7/2021

27/07/2021

11

Công văn số 2333/SYT-QLHN

Công văn số 2333/SYT-QLHN; tăng cường sàng lọc, rà soát, những trường hợp đi mua thuốc có dấu hiệu ho, sốt, nghi ngờ COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh dược (lần 2)

27/07/2021

12

Công văn số 2314/SYT-QLHN;

V/v sẵn sàng tham gia phòng chống dịch Covid-19

24/07/2021

13

Thông báo số 108/TB-SYT

v/v Thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng

23/07/2021

14

Công văn số 2270/SYT-NVY

v/v dừng cấp giấy khám sức khỏe (Phòng khám và Quản lý sức khỏe cán bộ)

23/07/2021

15

Công văn số 2250/SYT-NVD;

v/v danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, GPNK kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 5)

23/07/2021

Bạn đang đọc nội dung bài viết Trang Điện Tử Ban Chỉ Huy Phòng Chống Thiên Tai Và Tìm Kiếm Cứu Nạn Tỉnh Khánh Hòa trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!