Top 9 # Xem Nhiều Nhất Ý Nghĩa Văn Bản Rô-Bin-Xơn Ngoài Đảo Hoang Mới Nhất 4/2023 # Top Like | Athena4me.com

Văn Bản Rô Bin Xơn Ngoài Đảo Hoang

Tóm Tắt Rô Bin Xơn Ngoài Đảo Hoang Ngữ Văn 9, Tóm Tắt On Ngoài Đảo Hoang Ngu Van 9, Rô Bin Xơn Ngoài Đảo Hoang, Văn Bản Rô Bin Xơn Ngoài Đảo Hoang, Giáo án On Ngoài Đảo Hoang, Bài Giảng Rô Bin Xơn Ngoài Đảo Hoang, Văn Bản On Ngoài Đảo Hoang Violet, Nội Dung Bài Rô Bin Xơn Ngoài Đảo Hoang, Văn Bản Rô Bin Xơn Ngoài Đảo Hoang Facebook, Giáo án Rô Bin Xơn Ngoài Đảo Hoang, Tóm Tắt Robinson Ngoài Đảo Hoang Ngu Van 9, Văn Bản Robinson Ngoài Đảo Hoang Violet, Phân Tích Rô Bin Xơn Ngoài Đảo Hoang, Giáo án Robinson Ngoài Đảo Hoang, Tóm Tắt Đoạn Trích Rô Bin Xơn Ngoài Đảo Hoang, Mẫu Giấy Đề Nghị Bán, Chuyển Ngoại Tệ Ra Nước Ngoài Eximbank, Trong Các Loại Tia: Rơn-ghen, Hồng Ngoại, Tự Ngoại, Đơn Sắc Màu Lục; Tia Có Tần Số Nhỏ Nhất Là, Giáo Trình Tiếng Việt Cho Ngoài Nước Ngoài 2, Giấy Đê Nghị Bán, Chuyển Mang Ngoại Tệ Ra Nước Ngoài, Giấy Đề Nghị Bán Chuyển Ngoại Tệ Ra Nươc Ngoài, Mẫu Giấy Đề Nghị Bán, Chuyển Ngoại Tệ Ra Nước Ngoài , Giấy Đề Nghị Mua Chuyển Ngoại Tệ Ra Nước Ngoài, Khi Nói Về Tia Hồng Ngoại Và Tia Tử Ngoại, Phát Biểu Nào Sau Đây Là Đúng?, Chọn Câu Đúng Về Tia Tử Ngoại Và Tia Hồng Ngoại, Tia Hồng Ngoại Tia Tử Ngoại Tia X Và Tia Gamma Đều, Kết Hôn Với Người Nước Ngoài / Giữa Người Nước Ngoài Với Nhau, Hoang Anh Son, Hoang Sin Cô, Lưu Hoằng Trí 7, ở Nơi Hoang Dã Lớp 8, Lớp 11 Lưu Hoằng Trí, Hoàng Đế, Bài Tập Lưu Hoằng Trí Lớp 9, Vb ở Nơi Hoang Dã, Hoàng Hậu Tái Hôn, Tan Hoang, Đáp án Bài Tập Lưu Hoằng Trí Lớp 9, Hoàng Hạc Lâu, Đáp án Lưu Hoằng Trí Lớp 12, Sổ Tay Dạy Dỗ Hoàng Đế, Lưu Hoàng Trí 7 Cũ Đáp án, Gia Phả Hoàng Gia Anh, Đáp án Lưu Hoằng Trí Lớp 6, Đáp án Lưu Hoằng Trí Lớp 11, Đáp án Lưu Hoằng Trí Lớp 10, Đáp án Bài Tập Anh 7 Lưu Hoằng Trí, Đáp An Anh 9 Lưu Hoằng Trí, Dap An Luu Hoang Tri 8, Dap An Bai Tap Anh 7 Luu Hoang Qui, Dap An Bai Tap Anh 9 Cua Luu Hoang Tri, Nữ Hoàng Ai Cập, Lưu Hoằng Trí 7 Key, Đáp án Lưu Hoằng Trí Lớp 7, Luu Hoang Tri Lop 12, Gia Phả Họ Hoàng, Hoàng Tử Bé, Hoàng Thị Hảo, Dap An Luu Hoang Tri 9, Lưu Hoằng Trí 6 Có Đáp An, Nữ Hoàng Ai Cập Tập 1, Đáp án Lưu Hoằng Trí Lớp 9, Lưu Hoằng Trí 7 Cũ, Đáp án Lưu Hoằng Trí Lớp 8, Lớp 12 Lưu Hoằng Trí, Dap An Luu Hoang Tri 6, Lưu Hoằng Trí Lớp 8, Luư Hơàng Trí Lớp 9, Luu Hoang Tri 6, Lưu Hoằng Trí Lớp 9 Có Đáp án, Lưu Hoằng Trí 6 Đáp án, Tam Thất Hoang, Luu Hoang Tri 8, Đáp án Lưu Hoằng Trí, Lưu Hoằng Trí 11, Lưu Hoằng Trí 10 Có Đáp án, Luu Hoang Tri 7 Co Dap An, Lưu Hoằng Trí 7 Đáp án, Lưu Hoằng Trí Lớp 6 Có Đáp án, Lưu Hoằng Trí Lớp 10, Lưu Hoằng Trí 9 Đáp án, Luu Hoang Tri 9, Lưu Hoằng Trí Lớp 7, Văn Bản ở Nơi Hoang Dã, Lưu Hoằng Trí 8 Đáp án, Bài Tập Lưu Hoằng Trí Lop 11, Lưu Hoàng Trí 7 Uni 12, Đáp An Lưu Hoằng Trí Lớp 7 Cũ, Lưu Hoằng Trí, Lưu Hoằng Trí 12, ở Nơi Hoang Dã, Đáp án Lưu Hoàng Trí 7, Sâm Đất Hoàng Sin Cô, Lưu Hoằng Trí 10, Luu Hoang Chi, Lưu Hoàng Trí 58, Tiếng Anh 8 Lưu Hoằng Trí, Đapps án Lưu Hoang Trí Lop 9 Cũ, Dap An Sach Luu Hoang Tri 7 Cũ, Lưu Hoằng Trí Lớp 8 Unit 9, Toi Hoàng Van Ngân ,

Tóm Tắt Rô Bin Xơn Ngoài Đảo Hoang Ngữ Văn 9, Tóm Tắt On Ngoài Đảo Hoang Ngu Van 9, Rô Bin Xơn Ngoài Đảo Hoang, Văn Bản Rô Bin Xơn Ngoài Đảo Hoang, Giáo án On Ngoài Đảo Hoang, Bài Giảng Rô Bin Xơn Ngoài Đảo Hoang, Văn Bản On Ngoài Đảo Hoang Violet, Nội Dung Bài Rô Bin Xơn Ngoài Đảo Hoang, Văn Bản Rô Bin Xơn Ngoài Đảo Hoang Facebook, Giáo án Rô Bin Xơn Ngoài Đảo Hoang, Tóm Tắt Robinson Ngoài Đảo Hoang Ngu Van 9, Văn Bản Robinson Ngoài Đảo Hoang Violet, Phân Tích Rô Bin Xơn Ngoài Đảo Hoang, Giáo án Robinson Ngoài Đảo Hoang, Tóm Tắt Đoạn Trích Rô Bin Xơn Ngoài Đảo Hoang, Mẫu Giấy Đề Nghị Bán, Chuyển Ngoại Tệ Ra Nước Ngoài Eximbank, Trong Các Loại Tia: Rơn-ghen, Hồng Ngoại, Tự Ngoại, Đơn Sắc Màu Lục; Tia Có Tần Số Nhỏ Nhất Là, Giáo Trình Tiếng Việt Cho Ngoài Nước Ngoài 2, Giấy Đê Nghị Bán, Chuyển Mang Ngoại Tệ Ra Nước Ngoài, Giấy Đề Nghị Bán Chuyển Ngoại Tệ Ra Nươc Ngoài, Mẫu Giấy Đề Nghị Bán, Chuyển Ngoại Tệ Ra Nước Ngoài , Giấy Đề Nghị Mua Chuyển Ngoại Tệ Ra Nước Ngoài, Khi Nói Về Tia Hồng Ngoại Và Tia Tử Ngoại, Phát Biểu Nào Sau Đây Là Đúng?, Chọn Câu Đúng Về Tia Tử Ngoại Và Tia Hồng Ngoại, Tia Hồng Ngoại Tia Tử Ngoại Tia X Và Tia Gamma Đều, Kết Hôn Với Người Nước Ngoài / Giữa Người Nước Ngoài Với Nhau, Hoang Anh Son, Hoang Sin Cô, Lưu Hoằng Trí 7, ở Nơi Hoang Dã Lớp 8, Lớp 11 Lưu Hoằng Trí, Hoàng Đế, Bài Tập Lưu Hoằng Trí Lớp 9, Vb ở Nơi Hoang Dã, Hoàng Hậu Tái Hôn, Tan Hoang, Đáp án Bài Tập Lưu Hoằng Trí Lớp 9, Hoàng Hạc Lâu, Đáp án Lưu Hoằng Trí Lớp 12, Sổ Tay Dạy Dỗ Hoàng Đế, Lưu Hoàng Trí 7 Cũ Đáp án, Gia Phả Hoàng Gia Anh, Đáp án Lưu Hoằng Trí Lớp 6, Đáp án Lưu Hoằng Trí Lớp 11, Đáp án Lưu Hoằng Trí Lớp 10, Đáp án Bài Tập Anh 7 Lưu Hoằng Trí, Đáp An Anh 9 Lưu Hoằng Trí, Dap An Luu Hoang Tri 8, Dap An Bai Tap Anh 7 Luu Hoang Qui, Dap An Bai Tap Anh 9 Cua Luu Hoang Tri,

Nội Dung Bài Rô Bin Xơn Ngoài Đảo Hoang

Nội Dung Bài Rô Bin Xơn Ngoài Đảo Hoang, Tóm Tắt On Ngoài Đảo Hoang Ngu Van 9, Tóm Tắt Rô Bin Xơn Ngoài Đảo Hoang Ngữ Văn 9, Rô Bin Xơn Ngoài Đảo Hoang, Văn Bản Rô Bin Xơn Ngoài Đảo Hoang, Văn Bản On Ngoài Đảo Hoang Violet, Tóm Tắt Robinson Ngoài Đảo Hoang Ngu Van 9, Giáo án On Ngoài Đảo Hoang, Bài Giảng Rô Bin Xơn Ngoài Đảo Hoang, Văn Bản Rô Bin Xơn Ngoài Đảo Hoang Facebook, Giáo án Rô Bin Xơn Ngoài Đảo Hoang, Văn Bản Robinson Ngoài Đảo Hoang Violet, Phân Tích Rô Bin Xơn Ngoài Đảo Hoang, Tóm Tắt Đoạn Trích Rô Bin Xơn Ngoài Đảo Hoang, Giáo án Robinson Ngoài Đảo Hoang, Khi Nói Về Tia Hồng Ngoại Và Tia Tử Ngoại, Phát Biểu Nào Sau Đây Là Đúng?, Chọn Câu Đúng Về Tia Tử Ngoại Và Tia Hồng Ngoại, Tác Dụng Của Tam Thất Hoang, Tá Dụng Của Tam Thất Hoang, Chọn Câu Đúng, Về Tia Tử Ngoại, Tia Tử Ngoại Được Dùng, Don Xin Dung Rap Ngoai Duong, Nội Dung Bài Ga-vrốt Ngoài Chiến Lũy, Hướng Dẫn Sử Dụng ổ Cứng Ngoài Wd, Quy Phạm Xây Dựng Mạng Ngoại Vi, Hướng Dẫn Sử Dụng ổ Cứng Ngoài, Hướng Dẫn Sử Dụng ổ Cứng Gắn Ngoài, Kết Luận Nào Sau Đây Chưa Đúng Với Tia Tử Ngoại, Bản Cam Kết Sử Dụng Thành Thạo Ngoại Ngữ, Hướng Dẫn Sử Dụng ổ Cứng Ngoài Transcend, Hướng Dẫn Sử Dụng ổ Cứng Ngoài Wd Elements, Chuyên Đề 10 Xây Dựng Mối Quan Hệ Trong Và Ngoài Nhà Trường, ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Dạy Học Ngoại Ngữ, Tìm Hiểu Nội Dung Đường Lối Đối Ngoại Của Đảng Thời Kì Đổi Mới, Thông Báo Tuyển Dụng Doanh Nghiệp Nước Ngoài, Tiếng Việt Thực Hành Dùng Cho Người Nước Ngoài, Tài Liệu Khóa Luận Nghiên Cứu Bào Chế Kem Biposa Dùng Để Dưỡng Da Và Hỗ Trợ Trị Bệnh Ngoài Da Từ Dịc, Tài Liệu Khóa Luận Nghiên Cứu Bào Chế Kem Biposa Dùng Để Dưỡng Da Và Hỗ Trợ Trị Bệnh Ngoài Da Từ Dịc, Nội Dung, Giải Pháp Của Đảng Và Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh Và Đối Ngoại, Phiếu Khảo Sát Thực Trạng ứng Dụng Microsoft Teams Trong Dạy Và Học Trường Đại Học Ngoại Thương, Giấy Đê Nghị Bán, Chuyển Mang Ngoại Tệ Ra Nước Ngoài, Giáo Trình Tiếng Việt Cho Ngoài Nước Ngoài 2, Mẫu Giấy Đề Nghị Bán, Chuyển Ngoại Tệ Ra Nước Ngoài Eximbank, Trong Các Loại Tia: Rơn-ghen, Hồng Ngoại, Tự Ngoại, Đơn Sắc Màu Lục; Tia Có Tần Số Nhỏ Nhất Là, Giấy Đề Nghị Mua Chuyển Ngoại Tệ Ra Nước Ngoài, Giấy Đề Nghị Bán Chuyển Ngoại Tệ Ra Nươc Ngoài, Mẫu Giấy Đề Nghị Bán, Chuyển Ngoại Tệ Ra Nước Ngoài , Quy Hoạch Xây Dựng Vùng Tỉnh Quảng Ninh Đến Năm 2030 Tầm Nhìn Đến Năm 2050 Và Ngoài 2050, Tia Hồng Ngoại Tia Tử Ngoại Tia X Và Tia Gamma Đều, Kết Hôn Với Người Nước Ngoài / Giữa Người Nước Ngoài Với Nhau, Đáp án Lưu Hoằng Trí Lớp 6, Lưu Hoằng Trí 7, Lưu Hoằng Trí 11, ở Nơi Hoang Dã Lớp 8, Lưu Hoằng Trí, Lưu Hoàng Trí 7 Uni 12, Lưu Hoằng Trí 10, Lưu Hoằng Trí 10 Có Đáp án, Luu Hoang Tri 6, Lưu Hoằng Trí 6 Đáp án, Lưu Hoằng Trí 7 Key, Đáp án Bài Tập Anh 7 Lưu Hoằng Trí, Bài Tập Lưu Hoằng Trí Lop 11, Đáp An Anh 9 Lưu Hoằng Trí, Đáp án Lưu Hoàng Trí 7, Luu Hoang Tri 7 Co Dap An, Đáp án Lưu Hoằng Trí Lớp 10, Gia Phả Họ Hoàng, Đáp án Lưu Hoằng Trí Lớp 7, Gia Phả Hoàng Gia Anh, Lớp 11 Lưu Hoằng Trí, Đáp án Lưu Hoằng Trí Lớp 11, Lưu Hoàng Trí 7 Cũ Đáp án, Đáp án Lưu Hoằng Trí Lớp 8, Luu Hoang Tri 9, Lưu Hoằng Trí 6 Có Đáp An, Lưu Hoằng Trí 12, Vb ở Nơi Hoang Dã, Đáp án Lưu Hoằng Trí, Đáp án Bài Tập Lưu Hoằng Trí Lớp 9, Đáp án Lưu Hoằng Trí Lớp 9, Hoang Sin Cô, Hoàng Hậu Tái Hôn, Luu Hoang Chi, Hoàng Thị Hảo, Hoàng Tử Bé, Sbt Lưu Hoằng Trí 7, Luu Hoang Tri Lop 12, Lưu Hoằng Trí 9 Đáp án, Lưu Hoàng Trí 58, ở Nơi Hoang Dã, Lưu Hoằng Trí Lớp 8, Sâm Đất Hoàng Sin Cô, Lưu Hoằng Trí Lớp 9 Có Đáp án, Nữ Hoàng Ai Cập, Bài Tập Lưu Hoằng Trí Lớp 9, Sổ Tay Dạy Dỗ Hoàng Đế, Lưu Hoằng Trí 7 Cũ, Lưu Hoằng Trí Lớp 6 Có Đáp án, Lưu Hoằng Trí Lớp 7,

Nội Dung Bài Rô Bin Xơn Ngoài Đảo Hoang, Tóm Tắt On Ngoài Đảo Hoang Ngu Van 9, Tóm Tắt Rô Bin Xơn Ngoài Đảo Hoang Ngữ Văn 9, Rô Bin Xơn Ngoài Đảo Hoang, Văn Bản Rô Bin Xơn Ngoài Đảo Hoang, Văn Bản On Ngoài Đảo Hoang Violet, Tóm Tắt Robinson Ngoài Đảo Hoang Ngu Van 9, Giáo án On Ngoài Đảo Hoang, Bài Giảng Rô Bin Xơn Ngoài Đảo Hoang, Văn Bản Rô Bin Xơn Ngoài Đảo Hoang Facebook, Giáo án Rô Bin Xơn Ngoài Đảo Hoang, Văn Bản Robinson Ngoài Đảo Hoang Violet, Phân Tích Rô Bin Xơn Ngoài Đảo Hoang, Tóm Tắt Đoạn Trích Rô Bin Xơn Ngoài Đảo Hoang, Giáo án Robinson Ngoài Đảo Hoang, Khi Nói Về Tia Hồng Ngoại Và Tia Tử Ngoại, Phát Biểu Nào Sau Đây Là Đúng?, Chọn Câu Đúng Về Tia Tử Ngoại Và Tia Hồng Ngoại, Tác Dụng Của Tam Thất Hoang, Tá Dụng Của Tam Thất Hoang, Chọn Câu Đúng, Về Tia Tử Ngoại, Tia Tử Ngoại Được Dùng, Don Xin Dung Rap Ngoai Duong, Nội Dung Bài Ga-vrốt Ngoài Chiến Lũy, Hướng Dẫn Sử Dụng ổ Cứng Ngoài Wd, Quy Phạm Xây Dựng Mạng Ngoại Vi, Hướng Dẫn Sử Dụng ổ Cứng Ngoài, Hướng Dẫn Sử Dụng ổ Cứng Gắn Ngoài, Kết Luận Nào Sau Đây Chưa Đúng Với Tia Tử Ngoại, Bản Cam Kết Sử Dụng Thành Thạo Ngoại Ngữ, Hướng Dẫn Sử Dụng ổ Cứng Ngoài Transcend, Hướng Dẫn Sử Dụng ổ Cứng Ngoài Wd Elements, Chuyên Đề 10 Xây Dựng Mối Quan Hệ Trong Và Ngoài Nhà Trường, ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Dạy Học Ngoại Ngữ, Tìm Hiểu Nội Dung Đường Lối Đối Ngoại Của Đảng Thời Kì Đổi Mới, Thông Báo Tuyển Dụng Doanh Nghiệp Nước Ngoài, Tiếng Việt Thực Hành Dùng Cho Người Nước Ngoài, Tài Liệu Khóa Luận Nghiên Cứu Bào Chế Kem Biposa Dùng Để Dưỡng Da Và Hỗ Trợ Trị Bệnh Ngoài Da Từ Dịc, Tài Liệu Khóa Luận Nghiên Cứu Bào Chế Kem Biposa Dùng Để Dưỡng Da Và Hỗ Trợ Trị Bệnh Ngoài Da Từ Dịc, Nội Dung, Giải Pháp Của Đảng Và Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh Và Đối Ngoại, Phiếu Khảo Sát Thực Trạng ứng Dụng Microsoft Teams Trong Dạy Và Học Trường Đại Học Ngoại Thương, Giấy Đê Nghị Bán, Chuyển Mang Ngoại Tệ Ra Nước Ngoài, Giáo Trình Tiếng Việt Cho Ngoài Nước Ngoài 2, Mẫu Giấy Đề Nghị Bán, Chuyển Ngoại Tệ Ra Nước Ngoài Eximbank, Trong Các Loại Tia: Rơn-ghen, Hồng Ngoại, Tự Ngoại, Đơn Sắc Màu Lục; Tia Có Tần Số Nhỏ Nhất Là, Giấy Đề Nghị Mua Chuyển Ngoại Tệ Ra Nước Ngoài, Giấy Đề Nghị Bán Chuyển Ngoại Tệ Ra Nươc Ngoài, Mẫu Giấy Đề Nghị Bán, Chuyển Ngoại Tệ Ra Nước Ngoài , Quy Hoạch Xây Dựng Vùng Tỉnh Quảng Ninh Đến Năm 2030 Tầm Nhìn Đến Năm 2050 Và Ngoài 2050, Tia Hồng Ngoại Tia Tử Ngoại Tia X Và Tia Gamma Đều, Kết Hôn Với Người Nước Ngoài / Giữa Người Nước Ngoài Với Nhau,

Văn Bản Ở Nơi Hoang Dã

Dap An Bai Tap Anh 7 Luu Hoang Qui, Luư Hơàng Trí Lớp 9, Lưu Hoằng Trí 6 Có Đáp An, Đáp án Lưu Hoằng Trí Lớp 10, Đáp án Lưu Hoằng Trí Lớp 11, Đáp án Lưu Hoằng Trí Lớp 6, Đáp án Lưu Hoằng Trí Lớp 7, Đáp án Lưu Hoằng Trí Lớp 8, Đáp án Lưu Hoằng Trí Lớp 12, Lưu Hoằng Trí Lớp 8, Đáp án Lưu Hoằng Trí Lớp 9, Lưu Hoằng Trí Lớp 7, Lưu Hoằng Trí 12, Lưu Hoằng Trí Lớp 9 Có Đáp án, Lưu Hoàng Trí 58, Lưu Hoằng Trí 7 Key, Dap An Bai Tap Anh 9 Cua Luu Hoang Tri, Lưu Hoằng Trí 7 Cũ, Lớp 12 Lưu Hoằng Trí, Hoàng Thị Hảo, Luu Hoang Tri Lop 12, Hoàng Tử Bé, Dap An Luu Hoang Tri 6, Dap An Luu Hoang Tri 8, Dap An Luu Hoang Tri 9, Đáp án Bài Tập Lưu Hoằng Trí Lớp 9, Đáp An Anh 9 Lưu Hoằng Trí, Đáp án Bài Tập Anh 7 Lưu Hoằng Trí, Lưu Hoằng Trí Lớp 6 Có Đáp án, Lưu Hoằng Trí Lớp 10, Lưu Hoằng Trí, Luu Hoang Chi, Lớp 11 Lưu Hoằng Trí, Lưu Hoàng Trí 7 Cũ Đáp án, Hoang Anh Son, Hoàng Hạc Lâu, Hoàng Hậu Tái Hôn, Hoàng Đế, Tam Thất Hoang, Đáp An Lưu Hoằng Trí Lớp 7 Cũ, Sâm Đất Hoàng Sin Cô, Đáp án Lưu Hoàng Trí 7, Lưu Hoằng Trí 10, Lưu Hoằng Trí 10 Có Đáp án, Lưu Hoằng Trí 11, Lưu Hoằng Trí 9 Đáp án, Luu Hoang Tri 9, Lưu Hoằng Trí 8 Đáp án, Luu Hoang Tri 8, Lưu Hoàng Trí 7 Uni 12, Lưu Hoằng Trí 7 Đáp án, Luu Hoang Tri 7 Co Dap An, Lưu Hoằng Trí 7, Gia Phả Họ Hoàng, Lưu Hoằng Trí 6 Đáp án, Gia Phả Hoàng Gia Anh, Luu Hoang Tri 6, ở Nơi Hoang Dã, Nữ Hoàng Ai Cập, Vb ở Nơi Hoang Dã, ở Nơi Hoang Dã Lớp 8, Tan Hoang, Bài Tập Lưu Hoằng Trí Lop 11, Sổ Tay Dạy Dỗ Hoàng Đế, Nữ Hoàng Ai Cập Tập 1, Sbt Lưu Hoằng Trí 7, Văn Bản ở Nơi Hoang Dã, Bài Tập Lưu Hoằng Trí Lớp 9, Hoang Sin Cô, Đáp án Lưu Hoằng Trí, Lịch Thi Đấu Hoàng Anh, Văn Khấn ô Hoàng 10, Lưu Hoằng Tr1i Lớp 9, Đáp án Lưu Hoằng Trí Lớp 10 Unit 2, Khế ước Kinh Hoàng, Sách Lưu Hoằng Trí Lớp 8, Văn Khấn ô Hoàng Bảy, Tóm Tắt Rô Bin Xơn Ngoài Đảo Hoang Ngữ Văn 9, Hai Cô Gái Lấy Chồng Hoàng Tử, Lưu Hoàng Trí 6 Unit 7 Đáp án, Luu Hoang Tri 6 Unit 7, Giải Sbt Lưu Hoằng Trí 8, Xin Rút Hồ Sơ Hoàng Thuế, Võ Hoàng Triều, Toi Hoàng Van Ngân , Tóm Tắt 12 Cung Hoàng Đạo, Văn Khấn ông Hoàng Bảy, Tóm Tắt On Ngoài Đảo Hoang Ngu Van 9, Hồng Hoang, Hoang. Van Hoaa, Hoàng Văn Dưỡng , Unit 15 Lưa Hoằng Trí, Cung Hoàng Đạo, Tuyển Tập Thơ Hoàng Anh Tú, Lưu Hoằng Trí 7 Không Đáp án, Lưu Hoằng Trí 8 Unit 3, Đáp án Lưu Hoằng Trí Unit 1 Lớp 6, Giải Vbt Lưu Hoằng Trí 9, Tu Hoang Thhong, Truyện Ma Bãi Đất Hoang Sau Nhà,

Dap An Bai Tap Anh 7 Luu Hoang Qui, Luư Hơàng Trí Lớp 9, Lưu Hoằng Trí 6 Có Đáp An, Đáp án Lưu Hoằng Trí Lớp 10, Đáp án Lưu Hoằng Trí Lớp 11, Đáp án Lưu Hoằng Trí Lớp 6, Đáp án Lưu Hoằng Trí Lớp 7, Đáp án Lưu Hoằng Trí Lớp 8, Đáp án Lưu Hoằng Trí Lớp 12, Lưu Hoằng Trí Lớp 8, Đáp án Lưu Hoằng Trí Lớp 9, Lưu Hoằng Trí Lớp 7, Lưu Hoằng Trí 12, Lưu Hoằng Trí Lớp 9 Có Đáp án, Lưu Hoàng Trí 58, Lưu Hoằng Trí 7 Key, Dap An Bai Tap Anh 9 Cua Luu Hoang Tri, Lưu Hoằng Trí 7 Cũ, Lớp 12 Lưu Hoằng Trí, Hoàng Thị Hảo, Luu Hoang Tri Lop 12, Hoàng Tử Bé, Dap An Luu Hoang Tri 6, Dap An Luu Hoang Tri 8, Dap An Luu Hoang Tri 9, Đáp án Bài Tập Lưu Hoằng Trí Lớp 9, Đáp An Anh 9 Lưu Hoằng Trí, Đáp án Bài Tập Anh 7 Lưu Hoằng Trí, Lưu Hoằng Trí Lớp 6 Có Đáp án, Lưu Hoằng Trí Lớp 10, Lưu Hoằng Trí, Luu Hoang Chi, Lớp 11 Lưu Hoằng Trí, Lưu Hoàng Trí 7 Cũ Đáp án, Hoang Anh Son, Hoàng Hạc Lâu, Hoàng Hậu Tái Hôn, Hoàng Đế, Tam Thất Hoang, Đáp An Lưu Hoằng Trí Lớp 7 Cũ, Sâm Đất Hoàng Sin Cô, Đáp án Lưu Hoàng Trí 7, Lưu Hoằng Trí 10, Lưu Hoằng Trí 10 Có Đáp án, Lưu Hoằng Trí 11, Lưu Hoằng Trí 9 Đáp án, Luu Hoang Tri 9, Lưu Hoằng Trí 8 Đáp án, Luu Hoang Tri 8, Lưu Hoàng Trí 7 Uni 12,

Ý Nghĩa Văn Bản Chiếc Lược Ngà

“Có câu nói: “Những tình cảm đẹp sẽ là động lực mạnh mẽ trong tâm hồn mỗi người!” Vì lòng yêu cha,một cô bé nhỏ mới tám tuổi nhưng nhất quyết không nhận người khác làm bố,cho dù bị đánh.Vì lòng thương con,một người chiến sỹ dù ở sa trường vẫn luôn cặm cụi làm một chiếc lược để tặng đứa con gái bé bỏng. Có người nhận xét rằng “tình phụ tử không thể ấm áp và đẹp đẽ như tình mẫu tử”.Song nếu đọc truyện ngắn “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng ,có thể bạn sẽ phải có cái nhìn khác mới mẻ và chân thực hơn.Câu chuyện khắc họa hình ảnh một nhân vật bé Thu đầy ấn tượng và tinh tế, hơn thế lại ca ngợi tình cha con thiêng liêng,vĩnh cửu dù trong chiến tranh. Hình ảnh bé Thu là nhân vật trọng tâm của câu chuyện, được tác giả khắc họa hết sức tinh tế và nhạy bén, là một cô bé giàu cá tính,bướng bỉnh và gan góc. Bé Thu gây ấn tượng cho người đọc về một cô bé dường như lì lợm đến ghê gớm, khi mà trong mọi tình huống em cũng nhất quyết không gọi tiếng “Ba” , hay khi hất cái trứng mà ông Sáu gắp cho xuống,cuối cùng khi ông Sáu tức giận đánh một cái thì bỏ về nhà bà ngoại. Nguyễn Quang Sáng đã khéo léo xây dựng nhiều tình huống thử thách cá tính của bé Thu,nhưng điều khiến người đọc phải bất ngờ là sự nhất quán trong tính cách của bé,dù là bị mẹ quơ đũa dọa đánh, dù là bị dồn vào thế bí, dù là bị ông Sáu đánh, bé Thu luôn bộc lộ một con người kiên quyết , mạnh mẽ. Có người cho rằng tác giả đã xây dựng tính cách bé Thu hơi “thái quá”, song thiết nghĩ chính thái độ ngang ngạnh đó lại là biểu hiện vô cùng đẹp đẽ mà đứa con dành cho người cha yêu quý. Trong tâm trí bé Thu chỉ có duy nhất hình ảnh của một người cha “chụp chung trong bức ảnh với má”. Người cha ấy không giống ông Sáu,không phải bởi thời gian đã làm ông Sáu già đi mà do cái thẹo trên má. Vết thẹo, dấu tích của chiến tranh đã hằn sâu làm biến dạng khuôn mặt ông Sáu. Có lẽ trong hoàn cảnh xa cách và trắc trở của chiến tranh,nó còn quá bé để có thể biết đến sự khốc liệt của bom lửa đạn,biết đến cái cay xè của mùi thuốc súng và sự khắc nghiệt của cuộc sống người chiến sỹ. Cái cảm giác đó không đơn thuần là sự bướng bỉnh của một cô bé đỏng đảnh, nhiễu sách mà là sự kiên định, thẳng thắn, có lập trường bền chặt,bộc lộ phần nào đó tính cách cứng cỏi ngoan cường của cô giao liên giải phóng sau này. Nhưng xét cho cùng, cô bé ấy có bướng bỉnh, gan góc,tình cảm có sâu sắc, mạnh mẽ thế nào thì Thu vẫn chỉ là một đứa trẻ mới 8 tuổi, với tất cả nét hồn nhiên, ngây thơ của con trẻ. Nhà văn tỏ ra rất am hiểu tâm lý của trẻ thơ và diễn tả rất sinh động với tấm lòng yêu mến và trân trọng một cách đẹp đẽ,thiêng liêng những tâm tư tình cảm vô giá ấy. Khi bị ba đánh, bé Thu “cầm đũa gắp lại cái trứng cá để vào chén rồi lặng lẽ đứng dậy,bước ra khỏi mâm”. Có cảm giác bé Thu sợ ông Sáu sẽ nhìn thấy những giot nước mắt trong chính tâm tư của mình? Hay bé Thu dường như lờ mờ nhận ra mình có lỗi? Lại một loạt hành động tiếp theo “Xuống bến nó nhảy xuống xuồng,mở lòi tói,cố làm cho dây lòi tói khua rổn rang ,khua thật to,rồi lấy dầm bơi qua sông”. Bé Thu bỏ đi lúc bữa cơm nhưng lại có ý tạo tiếng động gây sự chú ý. Có lẽ co bé muốn mọi người trong nhà biết bé sắp đi , mà chạy ra vỗ về, dỗ dành. Có một sự đối lập trong những hành động của bé Thu, giữa một bên là sự cứng cỏi,già giặn hơn tuổi, nhưng ở khía cạnh khác cô bé vẫn mong được yêu quý vỗ về. Song khi “Chiều đó,mẹ nó sang dỗ dành mấy nó cũng không chịu về”, cái cá tính cố chấp một cách trẻ con của bé Thu được tác giả khắc họa vừa gần gũi,vừa tinh tế. Dù như thế thì bé Thu vẫn chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi hồn nhiên, dẫu có vẻ như cứng rắn và mạnh mẽ trước tuổi. Ở đoạn cuối, khi mà bé Thu nhận ra cha, thật khó để phủ nhận bé Thu là đứa bé giàu tính cảm. Tình cha con trong Thu giữ gìn bấy lâu nay, giờ trỗi dậy, vào cái giây phút mà cha con phải tạm biệt nhau. Có ai ngờ một cô bé không được gặp cha từ năm 1 tuổi vẫn luôn vun đắp một tình yêu bền bỉ và mãnh liệt với cha mình, dù người cha ấy chưa hề bồng bế nó, cưng nựng nó, săn sóc, chăm lo cho nó, làm cho nó một món đồ chơi kể từ khi nó bắt đầu làm quen với cuộc sống. Nó gần như chưa có chú ấn tượng nào về cha, song chắc không ít lần nó đã tự tưởng tượng hình ảnh người cha nó tài giỏi nhường nào,cao lớn nhường nào, có vòng tay rộng để ôm nó vào lòng ra sao? Tình cảm mãnh liệt trong nó ngăn không cho nó nhận một người đàn ông lại kia làm bố.Khi đến ngày ông Sáu phải đi,con bé cứng cỏi mạnh mẽ ngày hôm nào lại “như thể bị bỏ rơi”, “lúc đứng ở góc nhà, lúc đứng tựa cửa” và cứ nhìn mọi người vây quanh ba nó, dường như nó thèm khát cái sự ấm áp của tình cảm gia đình, nó cũng muốn chạy lại và ôm hôn cha nó lắm chứ, nhưng lại có cái gì chặn ngang cổ họng nó, làm nó cứ đứng nguyên ở ấy, ước mong cha nó sẽ nhận ra sự có mặt của nó. Và rồi đến khi cha nó chào nó trước khi đi, có cảm giác mọi tình cảm trong lòng bé Thu bỗng trào dâng. Nó không nén nổi tình cảm như trước đây nữa,nó bỗng kêu hét lên “Ba…” , “vừa kêu vừa chạy xô đến nhanh như một con sóc ,nó chạy thót lên và dang hai tay ôm chặt lấy cổ ba nó”, “Nó hôn ba nó cùng khắp. Nó hôn tóc, hôn cổ, hôn vai, hôn cả vết thẹo dài trên má của ba nó nữa”. Tiếng kêu “Ba” từ sâu thẳm trái tim bé Thu,tiếng gọi mà ba nó đã dùng mọi cách để ép nó gọi trong mấy ngày qua, tiếng gọi ba gần gũi lần đầu tiên trong đời nó như thể nó là đứa trẻ mới bi bô tập nói, tiếng gọi mà ba nó tha thiết được nghe một lần. Bao nhiêu mơ ước, khao khát như muốn vỡ òa ra trong một tiếng gọi cha. Tiếng gọi ấy không chỉ khiến ba nó bật khóc mà còn mang một giá trị thiêng liêng với nó. Lần đầu tiên nó cảm nhận mơ hồ về niềm sung sướng của một đứa con có cha. Dường như bé Thu đã lớn lên trong đầu óc non nớt của nó. Ngòi bút nhà văn khẳng định một nhân vật giảu tình cảm, có cá tính mạnh mẽ, kiên quyết nhưng vẫn hồn nhiên, ngây thơ: Nhân vật bé Thu. Không chỉ khắc họa thành công nhân vật bé Thu,truyện ngắn “Chiếc lược ngà” ca ngợi tình cha con sâu đậm mà đẹp đẽ. Bên cạnh hình ảnh bé Thu, hình ảnh ông Sáu được giới thiệu là người lính chiến tranh, vì nhiệm vụ cao cả mà phải tham gia chiến đấu,bỏ lại gia đình, quê hương; và đặc biệt ông là người yêu con tha thiết. Sau ngần ấy năm tham gia kháng chiến, ông Sáu vẫn luôn nung nấu khao khát cháy bỏng là được gặp con và nghe con gọi một tiếng cha. Nhưng cái ngày gặp lại con thì lại nảy sinh một nỗi éo le là bé Thu không nhận cha. Ông Sáu càng muốn gần gũi thì dường như sự lạnh lùng, bướng bỉnh của con bé làm tổn thương những tình cảm da diết nhất trong lòng ông. Còn gì đau đớn hơn một người cha giàu lòng thương con mà bị chính đứa con gái ấy từ chối. Có thể coi việc bé Thu hất cái trứng ra khỏi chén như một ngòi nổ làm bùng lên những tình cảm mà bấy lâu nay ông dồn nén, chứa chất trong lòng. Có lẽ ông biết rằng mình cũng không đúng vì suốt bảy năm trời chẳng thể về thăm con, chẳng làm gì được cho con, nên nhân những ngày này ông muốn bù đắp cho con phần nào. Giá gì không có cái bi kịch ấy, giá gì bé Thu nhận ra ông Sáu sớm hơn, thì có thể ông Sáu và bé Thu sẽ có nhiều thời gian vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng sợ rằng một câu truyện như vậy sẽ chẳng thể gây được cảm động cho người đọc với những xúc cảm khác nhau, có lúc dồn nén,có lúc lại thương xót, có lúc lại “mừng mừng tủi tủi” cho ông Sáu khi mà bé Thu cất tiếng gọi “Ba”, tiếng gọi muộn màng nhưng lại có ý nghĩa đẹp đẽ! Ai có thể ngờ được một người lính dạn dày nơi chiến trường, quen với cái chết cận kề lại là người vô cùng yếu mềm trước con gái mình. Những giọt nước mắt hiếm hoi của một cuộc đời từng trải nhiều gian khổ vất vả,song lại rơi khi lần đầu tiên ông cảm nhận được sự ấm áp của cha con thực sự!(“Không ghìm được xúc động và không muôn cho con thấy mình khóc,anh Sáu một tày ôm con,một tay rút khăn lau nước mắt”).”Ba về! Ba mua cho con một cây lược nghe ba!”, đó là mong ước đơn sơ của con gái bé bỏng trong giây phút cha con từ biệt. Nhưng đối với người cha thì đó là mơ ước đầu tiên và duy nhất, cho nên nó cứ thôi thúc trong lòng ông. Tình cảm ông Sáu dành cho bé Thu trở nên thiêng liêng, cao cả và mãnh liệt hơn biết bao khi ông tự tay làm chiếc lược ngà cho con. “Khi ông Sáu tìm được khúc ngà sung sướng như trẻ con vớ được quà”,” Ông thận trọng, tỉ mỉ…”, “Ông gò lưng khắc từng nét…” . Một loạt hành động cảm động như khẳng định tình cha con sâu đậm. Tất cả tình yêu, nỗi nhớ con dồn cả vào công việc làm chiếc lược ấy. Ông nâng niu chiếc lược như nâng niu đứa con bé nhỏ của mình. Lòng yêu con đã biến một người chiến sỹ trở thành một nghệ nhân sáng tạo tài tình, dù chỉ sáng tạo môt tác phẩm duy nhất trong đời. Cuối truyện có chi tiết ông Sáu đưa tay vào túi, móc lấy cây lược, đưa cho bác Ba và nhìn một hồi lâu. Ông Sáu hi sinh mà không kịp trăn trối điều gì, chỉ có một ánh mắt với niềm ước nguyện cháy bỏng mong người bạn của mình sẽ là người thực hiện nốt lời hứa duy nhất của mình với con. Tình cảm của ông sáu khiến người ta phải thấy ấm lòng và cảm động sâu sắc. Người mất, người còn nhưng kỷ vật duy nhất, gạch nối giữa cái mất mát và sự tồn tại, chiếc lược ngà vẫn còn ở đây. Chiếc lược ngà là kết tinh tình phụ tử mộc mạc, đơn sơ mà đằm thắm, kỳ diệu, là hiện hữu của tình cha con bất tử giữa ông Sáu và bé Thu; và là minh chứng chứng kiến lòng yêu thương vô bờ bến của ông Sáu với con. Có thể chiếc lược ấy chưa chải được mái tóc của bé Thu nhưng lại gỡ rối được tâm trạng của ông. Chiếc lược ngà xuất hiện đánh dấu một kết cấu vòng tròn cho câu chuyện, và cũng là bài ca đẹp tồn tại vĩnh cửu của tình cha con. (Nhan đề của chuyện cũng là “Chiếc lược ngà”!)

Cái mất mát lớn nhất mà thiên truyện ngắn đề cập là những người đã khuất, là tổ ấm gia đình không còn trọn vẹn. (Người đọc có thể bắt gặp tình huống này một lần nữa ở truyện “Chuyện người con gái Nam Xương”). Đó thật sự là tội ác, những đau thương mất mát mà chiến tranh tàn bạo đã gây ra. Chính chiến tranh đã làm cho con người phải xa nhau, chiến tranh làm khuôn mặt ông Sáu biến dạng,chiến tranh khiến cuộc gặp gỡ của hai cha con vô cùng éo le, bị thử thác, rồi một lần nữa chiến tranh lại khắc nghiệt để ông Sáu chưa kịp trao chiếc lược ngà đến tận tay cho con mà đã phải hi sinh trên chiến trường. Câu chuyện như một lời tố cáo chiến tranh phi nghĩa gây đổ máu vô ích, làm nhà nhà li tán, người người xa nhau vĩnh viễn. Song cái chúng ta thấy lại không có sự bi lụy ma là sức mạnh, lòng căm thù đã biến Thu trở thành một cô giao liên dũng cảm, mạnh mẽ, đã gắn bó với cuộc đời con người mất mát xích lại gần nhau để cuùng đứng lên hát tiếp bài ca chiến thắng. “Chiếc lược ngà” như một câu chuyện cổ tích hiện đại, thành công trong việc xây dựng hình thượng bé Thu và gửi gắm thông điệp đẹp về tình cha con. Nhân vật ông Ba-người kể chuyện hay chính là nhà văn Nguyễn Quang Sáng, phải là người từng trải,sống hết minh vì cách mạng kháng chiến của quê hương, gắn bó máu thịt với những con người giàu tình yêu,nhân hậu mà rất kiên cường,bất khuất, nhà văn mới có thể nhập hồn được vào các nhân vật, sáng tạo nhiều hình tượng với các chi tiết sinh động, bất ngờ, hơn nữa lại có giọng văn dung dị, cảm động! Chiến tranh là hiện thực đau xót của nhân loại, nhưng từ chính trong gian khổ khốc liệt, có những thứ tình cảm đẹp vẫn nảy nở: tình đồng chí,tình yêu đôi lứa,tình cảm gia đình,và cả tình của một người cha với con gái. Truyện ngắn “Chiếc lược ngà” là một áng văn bất hủ ca ngợi tình phụ tử giản dị mà thiêng liêng, với những con người giàu tình cảm và đẹp đẽ, như nhân vật bé Thu.” (Tài liệu của Thầy Phạm Hữu Cường)