Top 7 # Xem Nhiều Nhất Xem Bộ Luật Hình Sự Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Athena4me.com

Aclr: Pháp Luật Hình Sự Người Mỹ Xem Xét

ACLR có nghĩa là gì? ACLR là viết tắt của Pháp luật hình sự người Mỹ xem xét. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Pháp luật hình sự người Mỹ xem xét, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Pháp luật hình sự người Mỹ xem xét trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của ACLR được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài ACLR, Pháp luật hình sự người Mỹ xem xét có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

ACLR = Pháp luật hình sự người Mỹ xem xét

Tìm kiếm định nghĩa chung của ACLR? ACLR có nghĩa là Pháp luật hình sự người Mỹ xem xét. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của ACLR trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của ACLR bằng tiếng Anh: Pháp luật hình sự người Mỹ xem xét. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

Như đã đề cập ở trên, ACLR được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Pháp luật hình sự người Mỹ xem xét. Trang này là tất cả về từ viết tắt của ACLR và ý nghĩa của nó là Pháp luật hình sự người Mỹ xem xét. Xin lưu ý rằng Pháp luật hình sự người Mỹ xem xét không phải là ý nghĩa duy chỉ của ACLR. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của ACLR, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của ACLR từng cái một.

Ý nghĩa khác của ACLR

Bên cạnh Pháp luật hình sự người Mỹ xem xét, ACLR có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của ACLR, vui lòng nhấp vào “thêm “. Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Pháp luật hình sự người Mỹ xem xét bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Pháp luật hình sự người Mỹ xem xét bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

Bộ Luật Hình Sự 015

Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Giáo Trình Luật Tố Tụng Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội, Dựa Vào Quy Luật Của Các Số Trong Hình A Và Hình B Hãy Điền Số Thích Hợp Vào ô Trống Trong Hình C, Luật 125i Điều 3 Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Quốc Triều Hình Luật, Giáo Trình Luật Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội, Giáo Trình Luật Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội Pdf, Điều Luật Trong Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Là Văn Bản Dưới Luật, Tình Hình Tệ Nạn Xã Hội, Vi Phạm Kỷ Luật, Pháp Luật Có Liên Quan Đến Quân Đội, Bộ Luật Hình Sự Có Từ Bao Giờ, Bộ Luật Hình Sự Là Gì, Bộ Luật Hình Thư Lớp 7, Bộ Luật Hình Sự 199, Bộ Luật Hình Sự 175, Bộ Luật Hình Sự 015, Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Ma Túy, Bộ Luật Hình Sự Số 37, Bộ Luật Hình Thư Ra Đời Năm Nào, Bộ Luật Hình Sự Hoa Kỳ, Đề Thi Vấn Đáp Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Tội Lừa Đảo, Bộ Luật Hinh Thu , Báo Cáo Sơ Kết Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Của Lào, Bộ Luật Hình Sự Cờ Bạc, Bộ Luật Hình Sự Của Mỹ, Bộ Luật Hình Sự Của Trẻ Em, Bộ Luật Hình Sự 99, Bộ Luật Hình Sự 321, Bộ Luật Hình Sự Về Ma Túy, Bộ Luật Hình Sự Về Trẻ Em, Góp ý Bộ Luật Hình Sự, Góp ý Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi, Có Mấy Bộ Luật Hình Sự, Xem Bộ Luật Hình Sự, Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Đức, Đề Thi Môn Luật Hình Sự 2, Bộ Luật Hình Sự Pdf, Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi, Bộ Luật 115 Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Năm 99, Luật Tố Tục Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Số 100, Bộ Luật Hình Sự Ra Đời Năm Nào, Bộ Luật Hình Sự Mỹ, Bộ Luật Hình Sự Qua Các Năm, Từ Bộ Luật Hình Sự, Điều Bộ Luật Hình Sự, Điều Luật Hình Sự, Xem Điều 88 Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam, Văn Bản Pháp Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Xoá án Tích, Xem Bộ Luật Hình Sự Năm 2015, Xem Bộ Luật Hình Sự 1999, Bộ Luật Hình Sự Rửa Tiền, Bộ Luật Hình Sự Vbpl, Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi 2017, Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi 2015, Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi 2009, Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi Mới Nhất, Điều 60 Bộ Luật Hình Sự, ý Nghĩa Của Bộ Luật Hình Sự, ý Nghĩa Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Thuvienphapluat, Bộ Luật Hình Sự Tiếng Anh, Bộ Luật Hình Sự Tiếng Anh Là Gì, Bộ Luật Hình Sự Tội Đánh Bạc, Bộ Luật Hình Sự Điều 322, Bộ Luật Hình Sự Tội Nhận Hối Lộ, Bộ Luật Hình Sự Tội Tham ô, Bộ Luật Hình Sự Tội Tham ô Tài Sản, Bộ Luật Hình Sự Văn Bản Hợp Nhất, Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi 2019, Điều 476 Bộ Luật Hình Sự, Điều 65 Bộ Luật Hình Sự, Điều 66 Bộ Luật Hình Sự, Điều 669 Bộ Luật Hình Sự, Điều 69 Bộ Luật Hình Sự, Điều 7 Bộ Luật Hình Sự, Điều 70 Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Khoản 3, Điều 74 Bộ Luật Hình Sự, Điều 76 Bộ Luật Hình Sự, Điều 79 88 Bộ Luật Hình Sự, Điều 63 Bộ Luật Hình Sự, Điều 610 Bộ Luật Hình Sự, Điều 48 Bộ Luật Hình Sự, Điều 49 Bộ Luật Hình Sự, Điều 5 Bộ Luật Hình Sự, Điều 51 Bộ Luật Hình Sự, Điều 52 Bộ Luật Hình Sự, Điều 54 Bộ Luật Hình Sự, Điều 6 Bộ Luật Hình Sự, Điều 604 Bộ Luật Hình Sự, Điều 609 Bộ Luật Hình Sự, Điều 61 Bộ Luật Hình Sự,

Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Giáo Trình Luật Tố Tụng Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội, Dựa Vào Quy Luật Của Các Số Trong Hình A Và Hình B Hãy Điền Số Thích Hợp Vào ô Trống Trong Hình C, Luật 125i Điều 3 Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Quốc Triều Hình Luật, Giáo Trình Luật Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội, Giáo Trình Luật Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội Pdf, Điều Luật Trong Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Là Văn Bản Dưới Luật, Tình Hình Tệ Nạn Xã Hội, Vi Phạm Kỷ Luật, Pháp Luật Có Liên Quan Đến Quân Đội, Bộ Luật Hình Sự Có Từ Bao Giờ, Bộ Luật Hình Sự Là Gì, Bộ Luật Hình Thư Lớp 7, Bộ Luật Hình Sự 199, Bộ Luật Hình Sự 175, Bộ Luật Hình Sự 015, Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Ma Túy, Bộ Luật Hình Sự Số 37, Bộ Luật Hình Thư Ra Đời Năm Nào, Bộ Luật Hình Sự Hoa Kỳ, Đề Thi Vấn Đáp Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Tội Lừa Đảo, Bộ Luật Hinh Thu , Báo Cáo Sơ Kết Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Của Lào, Bộ Luật Hình Sự Cờ Bạc, Bộ Luật Hình Sự Của Mỹ, Bộ Luật Hình Sự Của Trẻ Em, Bộ Luật Hình Sự 99, Bộ Luật Hình Sự 321, Bộ Luật Hình Sự Về Ma Túy, Bộ Luật Hình Sự Về Trẻ Em, Góp ý Bộ Luật Hình Sự, Góp ý Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi, Có Mấy Bộ Luật Hình Sự, Xem Bộ Luật Hình Sự, Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Đức, Đề Thi Môn Luật Hình Sự 2, Bộ Luật Hình Sự Pdf, Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi, Bộ Luật 115 Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Năm 99, Luật Tố Tục Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Số 100, Bộ Luật Hình Sự Ra Đời Năm Nào, Bộ Luật Hình Sự Mỹ, Bộ Luật Hình Sự Qua Các Năm, Từ Bộ Luật Hình Sự,

Bộ Luật Hình Sự 2022

Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi 2017, Bộ Luật Hình Sự 2017 Mục Lục, Bộ Luật Hình Sự 2017 Pdf, Bộ Luật Hình Sự 2017, Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2017, Bộ Luật Hình Sự 2015 Sửa Đổi 2017, Điều 51 Bộ Luật Hình Sự 2017, Bộ Luật Hình Sự Mới Nhất 2017, Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi Bổ Sung 2017, Bộ Luật Hình Sự 12/2017/qh14, Tội Tham ô Tài Sản Bộ Luật Hình Sự 2017, Điều 9 Bộ Luật Hình Sự 2017, Luận Văn Tốt Nghiệp Luật Hình Sự 2017, Tội Rửa Tiền Trong Bộ Luật Hình Sự 2017, Bộ Luật Hình Sự 2017 Cố ý Gây Thương Tích, Bộ Luật Hình Sự 2015 Sửa Đổi Bổ Sung 2017, Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2017, Bộ Luật Hình Sự 2015 Bổ Sung 2017, 01/vbhn-vpqh 2017 Bộ Luật Hình Sự, Báo Cáo Mô Hình Dân Vận Khéo Năm 2017, Đáp án Đuổi Hình Bắt Chữ 2017, Mẫu Báo Cáo Mô Hình Dân Vận Khéo Năm 2017, Lịch Thi Đấu Xe Đạp Cúp Truyền Hình 2017, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Báo Cáo Tình Hình Quản Lý Sử Dụng Tài Sản Nhà Nước Năm 2017, Giáo Trình Luật Tố Tụng Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội, Dựa Vào Quy Luật Của Các Số Trong Hình A Và Hình B Hãy Điền Số Thích Hợp Vào ô Trống Trong Hình C, Quá Trình Hình Thành Phat Triển Cnvc Ldqp 2017, Điều Luật Trong Bộ Luật Hình Sự, Luật 125i Điều 3 Bộ Luật Hình Sự, Giáo Trình Luật Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội Pdf, Giáo Trình Luật Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội, Bộ Luật Quốc Triều Hình Luật, Phan Tich Tinh Hinh Tai Chính Công Ty Vinamilk Trong 3 Năm 2017 Đên 2019, Bộ Luật Hình Sự Là Văn Bản Dưới Luật, Tình Hình Tệ Nạn Xã Hội, Vi Phạm Kỷ Luật, Pháp Luật Có Liên Quan Đến Quân Đội, Bộ Luật 2017, Bộ Luật Dân Sự 2017, Bộ Luật Dân Sự Năm 2017, Bộ Luật Đất Đai 2017, Bộ Luật Dân Sự Sửa Đổi 2017, Luật 2017, Luật ô Tô 2017, Luật Oto 2017, Luật Đất Đai 2017, Bộ Luật Dân Sự 91/2017, Bộ Luật Lao Đông 2017, Luật Yugioh 2017, Luật Bảo Hiểm Y Tế 2017, Bộ Luật Bảo Hiểm Xã Hội 2017, Dự Thảo Luật Về Máu Và Tế Bào Gốc 2017, Luật Kế Toán 2017, Bộ Luật Hình Thư Ra Đời Năm Nào, Bộ Luật Hình Thư Lớp 7, Xem Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Có Từ Bao Giờ, Bộ Luật Hình Sự Của Lào, Bộ Luật 115 Hình Sự, Đề Thi Vấn Đáp Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Của Mỹ, Bộ Luật Hình Sự Của Trẻ Em, Bộ Luật Hình Sự 99, Bộ Luật Hình Sự 321, Luật Tố Tục Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự 015, Góp ý Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự 199, Có Mấy Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự 175, Góp ý Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi, Đề Thi Môn Luật Hình Sự 2, Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hinh Thu , Bộ Luật Hình Sự Cờ Bạc, Bộ Luật Hình Sự Tội Lừa Đảo, Bộ Luật Hình Sự Mỹ, Bộ Luật Hình Sự Năm 99, Bộ Luật Hình Sự Số 100, Bộ Luật Hình Sự Pdf, Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi, Bộ Luật Hình Sự Qua Các Năm, Bộ Luật Hình Sự Ra Đời Năm Nào, Bộ Luật Hình Sự Số 37, Bộ Luật Hình Sự Ma Túy, Bộ Luật Hình Sự Là Gì, Bộ Luật Hình Sự Hoa Kỳ, Bộ Luật Hình Sự Về Ma Túy, Từ Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Hình Sự Về Trẻ Em, Bộ Luật Hình Sự Đức, Báo Cáo Sơ Kết Bộ Luật Hình Sự, Bài Kiểm Tra Năng Lực Đại Học Luật Tp Hcm 2017, Luật Giao Thông Xe Máy 2017, Bộ Luật Lao Đông Mới Nhất Năm 2017, Bộ Luật Nghĩa Vụ Quân Sự 2017, Dự Thảo Luật Thủy Sản Sửa Đổi 2017, Luật Giao Thông Mới 2017, Luật Giao Thông Năm 2017, Dự Thảo Luật Sĩ Quan Mới 2017,

Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi 2017, Bộ Luật Hình Sự 2017 Mục Lục, Bộ Luật Hình Sự 2017 Pdf, Bộ Luật Hình Sự 2017, Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2017, Bộ Luật Hình Sự 2015 Sửa Đổi 2017, Điều 51 Bộ Luật Hình Sự 2017, Bộ Luật Hình Sự Mới Nhất 2017, Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi Bổ Sung 2017, Bộ Luật Hình Sự 12/2017/qh14, Tội Tham ô Tài Sản Bộ Luật Hình Sự 2017, Điều 9 Bộ Luật Hình Sự 2017, Luận Văn Tốt Nghiệp Luật Hình Sự 2017, Tội Rửa Tiền Trong Bộ Luật Hình Sự 2017, Bộ Luật Hình Sự 2017 Cố ý Gây Thương Tích, Bộ Luật Hình Sự 2015 Sửa Đổi Bổ Sung 2017, Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2017, Bộ Luật Hình Sự 2015 Bổ Sung 2017, 01/vbhn-vpqh 2017 Bộ Luật Hình Sự, Báo Cáo Mô Hình Dân Vận Khéo Năm 2017, Đáp án Đuổi Hình Bắt Chữ 2017, Mẫu Báo Cáo Mô Hình Dân Vận Khéo Năm 2017, Lịch Thi Đấu Xe Đạp Cúp Truyền Hình 2017, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Báo Cáo Tình Hình Quản Lý Sử Dụng Tài Sản Nhà Nước Năm 2017, Giáo Trình Luật Tố Tụng Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội, Dựa Vào Quy Luật Của Các Số Trong Hình A Và Hình B Hãy Điền Số Thích Hợp Vào ô Trống Trong Hình C, Quá Trình Hình Thành Phat Triển Cnvc Ldqp 2017, Điều Luật Trong Bộ Luật Hình Sự, Luật 125i Điều 3 Bộ Luật Hình Sự, Giáo Trình Luật Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội Pdf, Giáo Trình Luật Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội, Bộ Luật Quốc Triều Hình Luật, Phan Tich Tinh Hinh Tai Chính Công Ty Vinamilk Trong 3 Năm 2017 Đên 2019, Bộ Luật Hình Sự Là Văn Bản Dưới Luật, Tình Hình Tệ Nạn Xã Hội, Vi Phạm Kỷ Luật, Pháp Luật Có Liên Quan Đến Quân Đội, Bộ Luật 2017, Bộ Luật Dân Sự 2017, Bộ Luật Dân Sự Năm 2017, Bộ Luật Đất Đai 2017, Bộ Luật Dân Sự Sửa Đổi 2017, Luật 2017, Luật ô Tô 2017, Luật Oto 2017, Luật Đất Đai 2017, Bộ Luật Dân Sự 91/2017, Bộ Luật Lao Đông 2017, Luật Yugioh 2017, Luật Bảo Hiểm Y Tế 2017, Bộ Luật Bảo Hiểm Xã Hội 2017,

Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự

Luật tố tụng hình sự 2015

Bộ Luật tố tụng hình sự 2015 số 101/2015/QH13

Bộ Luật tố tụng hình sự 101/2015/QH13 do Quốc hội ban hành, quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và một số thủ tục thi hành án hình sự; nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân; hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự.

Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 Luật kế toán số 88/2015/QH13 Luật tố tụng hành chính số 64/2010/QH12

Bộ Luật tố tụng hình sự 101/2015/QH13 có hiệu lực ngày 01/07/2016 và thay thế cho Bộ Luật tố tụng hình sự 2003.

Tổng hợp 16 Luật mới nhất vừa được Quốc hội thông qua

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Bộ luật tố tụng hình sự,

PHẦN THỨ NHẤT NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Chương I

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, NHIỆM VỤ, HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Bộ luật tố tụng hình sự quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và một số thủ tục thi hành án hình sự; nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân; hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự.

Điều 2. Nhiệm vụ của Bộ luật tố tụng hình sự

Bộ luật tố tụng hình sự có nhiệm vụ bảo đảm phát hiện chính xác và xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm.

Điều 3. Hiệu lực của Bộ luật tố tụng hình sự

1. Bộ luật tố tụng hình sự có hiệu lực đối với mọi hoạt động tố tụng hình sự trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Hoạt động tố tụng hình sự đối với người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tiến hành theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.

Trường hợp người nước ngoài thuộc đối tượng được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự theo pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc tập quán quốc tế thì được giải quyết theo quy định của điều ước quốc tế hoặc tập quán quốc tế đó; trường hợp điều ước quốc tế đó không quy định hoặc không có tập quán quốc tế thì được giải quyết bằng con đường ngoại giao.

a) Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng gồm cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

b) Người có thẩm quyền tiến hành tố tụng gồm người tiến hành tố tụng và người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

c) Người tham gia tố tụng là cá nhân, cơ quan, tổ chức tham gia hoạt động tố tụng theo quy định của Bộ luật này.

d) Nguồn tin về tội phạm gồm tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của cơ quan, tổ chức, cá nhân, lời khai của người phạm tội tự thú và thông tin về tội phạm do cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trực tiếp phát hiện.

đ) Người bị buộc tội gồm người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo.

e) Người thân thích của người tham gia tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng là người có quan hệ với người tham gia tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng gồm vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, bố nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi; ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột; cụ nội, cụ ngoại, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, cháu ruột.

h) Tự thú là việc người phạm tội tự nguyện khai báo với cơ quan, tổ chức về hành vi phạm tội của mình trước khi tội phạm hoặc người phạm tội bị phát hiện.

i) Đầu thú là việc người phạm tội sau khi bị phát hiện đã tự nguyện ra trình diện và khai báo với cơ quan có thẩm quyền về hành vi phạm tội của mình.

k) Áp giải là việc cơ quan có thẩm quyền cưỡng chế người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo đến địa điểm tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử.

l) Dẫn giải là việc cơ quan có thẩm quyền cưỡng chế người làm chứng, người bị tố giác hoặc bị kiến nghị khởi tố đến địa điểm tiến hành điều tra, truy tố, xét xử hoặc người bị hại từ chối giám định.

m) Danh bản là bản ghi thông tin tóm tắt về lý lịch, nhân dạng, ảnh chụp ba tư thế, in dấu vân hai ngón tay trỏ của bị can do cơ quan có thẩm quyền lập và lưu giữ.

n) Chỉ bản là bản ghi thông tin tóm tắt về lý lịch và in dấu vân tất cả các ngón tay của bị can do cơ quan có thẩm quyền lập và lưu giữ.

o) Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng là việc cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định và đã xâm hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng hoặc làm ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan, toàn diện của vụ án.

a) Cơ quan điều tra Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương sau đây gọi là Cơ quan điều tra cấp huyện.

b) Cơ quan điều tra Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau đây gọi là Cơ quan điều tra cấp tỉnh.

c) Cơ quan điều tra quân sự quân khu và tương đương sau đây gọi là Cơ quan điều tra quân sự cấp quân khu.

d) Viện kiểm sát nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương sau đây gọi là Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.

đ) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau đây gọi là Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh.

e) Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương sau đây gọi là Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu.

g) Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương sau đây gọi là Tòa án nhân dân cấp huyện.

h) Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau đây gọi là Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

i) Tòa án quân sự quân khu và tương đương sau đây gọi là Tòa án quân sự cấp quân khu.

Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

1. Trong phạm vi trách nhiệm của mình, cơ quan nhà nước phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thủ trưởng cơ quan nhà nước phải chịu trách nhiệm về việc không thông báo hoặc cung cấp thông tin sai sự thật về hành vi phạm tội xảy ra trong cơ quan và trong lĩnh vực quản lý của mình cho Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát.

2. Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ phát hiện, tố giác, báo tin về tội phạm; tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm.

3. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm tạo điều kiện để cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm.

4. Cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm thực hiện yêu cầu và tạo điều kiện để cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thực hiện nhiệm vụ.

6. Nghiêm cấm mọi hành vi cản trở hoạt động của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thực hiện nhiệm vụ.