Top 10 # Xem Nhiều Nhất Xem Báo Pháp Luật Và Đời Sống Hôm Nay Mới Nhất 5/2023 # Top Like | Athena4me.com

Pháp Luật Và Đời Sống

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH.KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊNHÓM 1: NGÔ THỊ THU TRANG VÒNG ĐÌNH TÚ TRINH NGUYỄN THỊ XUÂN LÊ THỊ KIM XUYẾN TRẦN THANH XUYÊN LÊ THỊ YẾNLỚP: GDCT 4B-K30

GVHD: TH.S PHẠM THỊ THU THANHNỘI DUNG BÀI HỌC1.Khái niệm và các đặc trưng của pháp luậta.Khái niệm pháp luật.b. Các đặc trưng của pháp luật.2. Bản chất của pháp luật.a. Bản chất của pháp luật.b. Mối quan hệ giữa pháp luật và kinh tế, chính trị và đạo đức.3. Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội.Pháp luật là phương tiện để Nhà nước quản lý xã hội.b. Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình.Bài 1: PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG1. Khái niệm và các đặc trưng của pháp luật

Cho biết đoạn phim sau nói về điều gì?

a. Khi ni?m php lu?t Là hệ thống các chúng tôi ……………………, thể hiện ý chí của Nhà nước, được……………………………… bằng quyền lực Nhà nước.quy tắc xử sự chung Nhà nước ban hànhNhà nước bảo đảm thực hiệnQuốc hộiCác đặc trưng của pháp luậtTính quy phạm phổ biếnTính quyền lực, tính bắt buộc chungTính xác định chặt chẽ về hình thứcb. Các đặc trưng của pháp luậtTính quy phạm phổ biếnTính quy phạm: khuôn mẫuTính phổ biến: áp dụng nhiều lần, đối với nhiều người, ở nhiều nơiQuy tắc xử sự Quy phạm pháp luật

Tại sao tính quy phạm phổ biến này lại làm nên giá trị công bằng, bình đẳng trước pháp luật?

? B?t k? ai ? trong di?u ki?n, hồn c?nh nh?t d?nh cung ph?i th?c hi?n theo khuơn m?u php lu?t quy d?nh. – Tính quy phạm phổ biến làm nên giá trị công bằng, bình đẳng trước pháp luật. – Cc quy ph?m php lu?t do…….. v du?c b?o d?m th?c hi?n b?ng………. Điều 7: Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính 2002 Người chưa thành niên vi phạm hành chính gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Nhà nước ban hànhquyền lực Nhà nướcEm hãy cho ví dụ?Tính quyền lực, tính bắt buộc chung – Hình thức thể hiện của pháp luật là các văn bản có chứa quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành. Văn bản này được gọi là văn bản quy phạm pháp luật.Tính xác định chặt chẽ về hình thứcYêu cầu chặt chẽ về hình thức Văn phong diễn đạt chính xác, một nghĩa. Cơ quan ban hành văn bản và hiệu lực của văn bản phải được quy định chặt chẽ trong hiến pháp hoặc luật.NỘI DUNG Nội dung của văn bản do cơ quan cấp dưới ban hành không được trái với nội dung của văn bản do cấp trên ban hành Nội dung của tất cả các văn bản đều phải phù hợp, không được trái Hiến pháp. Hiến pháp năm 1992 quy định nguyên tắc: “Nhà nước và xã hội không thừa nhận việc phân biệt đối xử giữa các con” (điều 64). Phù hợp với Hiến pháp, Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 khẳng định quy tắc chung “cha mẹ không được phân biệt giữa các con” (điều 34).CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Ở TRUNG ƯƠNGCƠ QUAN NHÀ NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG Mối quan hệ giữa pháp luật và chính trịChính trị theo em hiểu nghĩa là gì?

Chính trị là………….giữa các giai cấp, các tầng lớp xã hội, là………….của giai cấp thống trị đối với các giai cấp tầng lớp khác, thể hiện tập trung nhất ở các đường lối, chính sách mà giai cấp thống trị đặt ra trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hộiquan hệthái độPháp luật và chính trị có mối quan hệ như thế nào?Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước và xã hội bằng đường lối chính trị.Đường lối chính trị được thể chế hóa thành pháp luật và được bảo đảm thi hành bằng quyền lực nhà nước Pháp luật là một công cụ hiệu quả để đảm bảo đường lối của Đảng được thực thi nghiêm chỉnh trong trong tòan xã hội Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đứcHình thành từ đời sống xã hội.

Hình thành từ đời sống xã hội, được Nhà nước thể chế hóa.

Các quan niệm, chuẩn mực thuộc đời sống tinh thần, tình cảm của con người (về thiện ác, công bằng, danh dự, nhân phẩm , bổn phận….).

Các quy tắc xử sự, quyềnvà nghĩa vụ pháp lý của các cá nhân, tổ chức, trong các quan hệ do pháp luật điều chỉnh

Trong nhân thức, tình cảm của con người

Văn bản do nhà nước ban hành

Dư luận xã hội

Giáo dục cưỡng chế bằng quyền lực nhà nước

Các quy phạm pháp luật và quy phạm đạo đức đều là các chuẩn mực để điều chỉnh các quan hệ xã hội nhưng khác nhau về hình thức thể hiện, về phương thức tác động.

Pháp luật và đạo đức có mối quan hệ như thế nào?

Pháp luật là thể hiện của sự công mịnh, lẽ phải, tự do và công bằng – các giá trị đạo đức cao cả.Nhiều quy tắc đạo dức có tính phổ biến, phù hợp với sự phát triển và tiến bộ của xã hội đã được Nhà nước ghi nhận thành các quy phạm pháp luật. Pháp luật là một phương tiện đặc thù để thể hiện và bảo vệ các giá trị đạo đứcEm hãy tìm một quy tắc đạo đức đồng thời là quy phạm pháp luật“Công cha như núi Thái SơnNghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy raMột lòng thờ mẹ, kính cha…”Điều 35, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định: “Con có bổn phận yêu quý, kính trọng, biêt ơn, hiếu thảo với cha mẹ, lắng nghe những lời khuyên bảo đúng đắn của cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình. Con có nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cha, mẹ”.

Em hãy tìm một quy tắc đạo đức mà không phải quy phạm pháp luậtỞ một số địa phương, theo tập quán, hôn nhân giữa những người có họ trong vòng 5 đời bị coi là không hợp đạo lý.Luật Hôn nhân và gia đình chỉ quy định không được kết hôn giữa những người có cùng dòng máu trực hệ, giữa những người có họ trong phạm vi ba đời (điều 10)KẾT LUẬN Đường lối chính trị đúng đắn, các quan hệ kinh tế – xã hội tiên tiến, các nguyên tắc đạo đức tiến bộ là nền tảng nội dung của một hệ thống pháp luật tốt; ngược lại, một hệ thống pháp luật tốt là phương tiện có hiệu lực đưa đường lối chính trị của Đảng cầm quyền đi vào cuộc sống, tạo hành lang tin cậy cho sự phát triển kinh tế, thúc đẩy tiến bộ xã hội và hòan thiện nhân cách con người.2. Bản chất của pháp luậta. Bản chất của pháp luậtBản chấtcủa phápluậtBản chất xã hộiBản chất giai cấpBản chất xã hội của pháp luậtCác quy phạm pháp luật có nguồn gốc từ các quan hệ xã hộiQuy phạm pháp luật là hình thức thể hiện của pháp luật thành một quy tắc xử sự nhất định mà chủ thể phải tuân theổtng trường hợp cụ thể do Nhà nước quy định, và được đảm bảo thực hiện bằng sự cưỡng chế của Nhà nước

Em hãy nêu một số quy tắc xử sự trong xã hội?

Quan hệ gia đìnhQuan hệ mua bánQuan hệ hợp tácTrong xã họi có nhiều quy tắc xử sự khác nhau. Mỗi một quy tắc xử sự đều phản ánh một nhu cầu, lợi ích nhất định của các cá nhân, cộng đồng, các tầng lớp khác nhau trong xã hội.

Bản chất giai cấp của pháp luậtTheo em bản chất giai cấp của pháp luật được thể hiện như thế nào?Nhà nước chỉ công nhận và pháp luật hoá các quy tắc xử sự phổ biến phù hợp với ý chí của Nhà nước nhằm giữ gìn trật tự xã hội, bảo vệ hài hoà lợi ích của Nhà nước, xã hội và của công dân.

Em hãy nêu một ví dụ về pháp luật do nhà nước ban hành mà thể hiện ý chí của nhà nước và phục vụ lợi ích của nhân dân?Theo em nhà nước Việt Nam đại diện cho giai cấp nào?Nhà nứơc Việt Nam đại diện cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động, là nhà nước dân chủ nhằm phục vụ cho lợi ích của toàn thể nhân dân. Pháp luật do nhà nước dân chủ làm ra là pháp luật dân chủ, pháp luật thể hiện ý chí, nhu cầu, lợi ích của đa số nhân dân lao động.Một số hình ảnh thể hiện nhà nước dân chủb. Mối quan hệ giữa pháp luật và kinh tế, chính trị, đạo đứcQuan hệ giữa pháp luật và kinh tếChế độ kinh tế là cơ sở của pháp luật chế độ kinh tế là chế định pháp lý bao gồm nhiều quy phạm pháp luật quy định mục tiêu, phương hướng, nguyên tắc hoạt động kinh tế và quản lý kinh tế của Nhà nước.Nội dung của pháp luật phản ánh nhu cầu, tính chất và trình độ phát triển của các quan hệ kinh tế. Nhà nước ban hành pháp luật để điều chỉnh các quan hệ sản xuất xã hội phát triển theo hướng phù hợp, phục vụ tốt nhất lợi ích của giai cấp lãnh đạo và của toàn xã hội.Vd: Trước 1986, nền kinh tế nước ta là nền kinh tế bao cấp cho nên không có luật doanh nghiệp tư nhân. Nhưng hiện nay là nền kinh tế nhiều thành phần, Nhà nước đưa ra luật doanh nghiệp tư nhânCác quan hệ kinh tế phát triểnBiến đổi nội dung và hình thức của pháp luậtKiểm tra bài cũ(Tiết 3) Câu 1. Em hãy nêu bản chất của pháp luậtBản chất của pháp luật: Bản chất xã hội của pháp luật: Tính quy phạm phổ biến do bản chất xã hội của pháp luật quy định Bản chất giai cấp của pháp luật: tính quyền lực Nhà nước, tính bắt buộc chung do bản chất giai cấp của pháp luật quy định. Tóm lại, pháp luật là một hiện tượng vừa mang bản chất xã hội vừa mang bản chất giai cấp.Câu 2. Bản chất của pháp luật thể hiện qua ………………………………………. giữa pháp luật và kinh tế, pháp luật và chính trị, pháp luật và đạo đức theo quan điểm của triết học Mác -Lênin Câu 3. Pháp luật là một công cụ hiệu quả để đảm bảo đường lối, chính sách của Đảng, thực thi nghiêm chỉnh trong toàn xã hội. theo em, quan điểm trên: A. Đúng B. Saimối quan hệ biện chứng, hai chiều,A. Đúng3. Vai trò của pháp luật trong đời sống Vì sao Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật?

a) Pháp luật là phương tiện để Nhà nước quản lý xã hội

Pháp luật có tính khuôn mẫu, có tính phổ biến và bắt buộc chung nên đảm bảo dân chủ, công bằng, phù hợp với ý chí và lợi ích của đa số nhân dân lao động, tạo được sự đồng thuận, tự giác cao trong xã hội đối với việc thực hiện pháp luật.CÁN CÂN CÔNG LÝ

Pháp luật do Nhà nước làm ra để điều chỉnh các quan hệ xã hội một cách thống nhất trong toàn quốc và đảm bảo bằng sức mạnh của quyền lực Nhà nước nên hiệu quả thi hành cao.Nhà nước quản lý xã hội như thế nào? Trước tiên Nhà nước phải làm ra pháp luật và pháp luật đó phải là pháp luật tốt. Một pháp luật được coi là tốt nếu nó được đáp ứng các tiêu chuẩn cơ bản như:+ Tính toàn diện+ Tính đồng bộ, thống nhất+ Tính phù hợpQuản lý xã hội bằng pháp luật nghĩa là Nhà nước tổ chức thực hiện pháp luật trên quy mô toàn xã hội, đưa pháp luật vào đời sống của xã hội và từng người dân.Nhà nước phải công bố công khai, kịp thời các văn bản, quy phạm pháp luật tiến hành nhiều biện pháp thông tin phổ biến.Tóm lại, để phát huy vai trò là công cụ chủ yếu để Nhà nước quản lý xã hội thì nhà nước phải tổ chức ba khâu: Xây dựng pháp luật. thực hiện pháp luật và bảo vệ pháp luật.

Theo em pháp luật có vai trò gì đối với mỗi công dân? Vai trò ấy được thể hiện như thế nào? b. Pháp luật là công cụ để công dân thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình

Giới hạn – đảm bảo và phát huy quyền tự do của mỗi công dânPháp luật Thước đo và bảo đảm quyền bình đẳng giữa các công dân

Đảm bảo bằng Hệ thống pháp luật; Hiến pháp luật; văn bản QPPL

CÂU CHUYỆN PHÁP LUẬT:

Chuyện xảy ra trong một lớp học, bốn bạn A, B, C, D đều chưa được học và hiểu biết nhiều về pháp luật. Thế nhưng có một đặc điểm chung là các bạn rất ham học hỏi và khám phá cái mới. Một hôm bạn A đưa ra một vấn đề: Trong nhà nước ta hiện nay quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân là quan hệ gì? Câu trả lời của các bạn như sau:Quan hệ phụ thuộcQuan hệ trách nhiệm pháp lí qua lạiQuan hệ tình cảm, tự nguyện, tự giácQuan hệ quyền lực

Theo em ai có câu trả lời đúng nhất? Trong nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân là gì?

có nghĩa vụ tôn trọng quyềnvà thực hiện quyền công dân

có quyền yêu cầu nhà nước giải quyếttheo quy định của pháp luật nếu có sự vi phạm thiệt hại đến lợi ích hợp pháp

Vụ án Lê Minh Hoàng

QUYỀNTự do dân chủ

QUYỀNPhát triểnVai trò pháp luật với 3 nhóm quyền cơ bản của công dân: CỦNG CỐ: Câu 1: Pháp luật là:Quy tắc xử sự chung do nhân dân đề ra Quy tắc xử sự do giai cấp thống trị đặt raQuy tắc xử sự chung do nhà nước ban hànhQuy tắc xử sự phù hợp với từng giai cấp

Câu 2: Em hãy lấy một số ví dụ thể hiện mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế, chính trị, đạo đức?

DẶN DÒ

Các em về nhà học bài cũ Chuẩn bị bài 2

Báo Đời Sống Và Pháp Luật Đưa Tin Về Sản Phẩm Apharin

Trích dẫn nội dụng Bài viết “APHARIN- Món quà sức khỏe quý giá cho người bệnh cao huyết áp ” được đăng tải trên báo Pháp luật và đời sống 2019

APHARIN- Món quà sức khỏe quý giá cho người bệnh cao huyết áp

(ĐS&PL) Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc tăng huyết áp đang gia tăng một cách nhanh chóng, hiện tại cứ 5 người trưởng thành 25-64 tuổi thì có 1 người bị tăng huyết áp. Tăng huyết áp được coi là yếu tố nguy cơ chính đối với bệnh tim mạch, đặc biệt là nhồi máu cơ tim và đột quỵ nếu không được điều trị kịp thời.

Một khi mắc phải căn bệnh mãn tính tăng huyết áp, bệnh nhân thường lo lắng, suy nghĩ tiêu cực, điều này góp phần làm cho bệnh ngày một tiến triển theo chiều hướng nặng hơn.

Thấu hiểu được những khó khăn, khổ sở mà người bệnh cao huyết áp đang mắc phải, với mong muốn tháo gỡ những đau đớn và áp lực về cả thể chất lẫn tinh thần nơi người bệnh, sau nhiều năm nghiên cứu, CÔng ty cổ phần NESFACO đã cho ra đời bài thuốc Nam đông y APHARIN, được chiết xuất 100% thảo dược lành tính, giúp bệnh nhân Cao huyết áp ổn định được sức khỏe, ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm và đặc biệt là không gây tác dụng phụ.

Đặc biệt, bài thuốc còn giúp bệnh nhân Cao huyết áp khôi phục được sức khỏe của tim, thận, … các cơ quan bị ảnh hưởng trong quá trình mắc bệnh.

Một công dụng vượt trội chỉ có ở APHARIN đó là giúp khôi phục chức năng của các cơ quan đang hư tổn trong cơ thể, trong đó có tim và thận, qua đó giúp khôi phục khả năng tự ổn định huyết áp của cơ thể. Người bệnh sẽ không phải lo lắng gì nữa về việc huyết áp tăng cao đột ngột mỗi khi thức dậy buổi sáng hay mỗi tối trước khi đi ngủ.

Theo Lương y Nguyễn Công Đức, Ủy viên Ban chấp hành hội Đông y chúng tôi APHARIN thực sự là lựa chọn tuyệt vời và toàn diện giúp bệnh nhân Cao huyết áp sống vui, sống khỏe mỗi ngày.

Kế thừa tinh hoa từ nhiều chục năm phát triển, APHARIN là sản phẩm chất lượng, uy tín, góp phần không nhỏ trong việc chăm sóc sức khỏe cho người bệnh Cao huyết áp. Hơn 10.000 người Cao huyết áp đã thoát khỏi nỗi lo bệnh tật, không phải chịu tác dụng phụ do sử dụng nhiều thuốc Tây gây ra.

Người bệnh nên sử dụng APHARIN theo liệu trình được khuyến cáo của các chuyên gia, dược sĩ tư vấn để đạt hiệu quả tốt nhất. Ổn định huyết áp trong tháng đầu sử dụng, giảm chỉ số mỡ máu cao, khôi phục sức khỏe, chứng hồi hộp lo lắng, … là những gì mà người bệnh nhận được khi bắt đầu sử dụng APHARIN.

– Người muốn ngăn ngừa bệnh huyết áp cao

– Ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 viên

– Uống duy trì ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 viên

– Uống sau khi ăn 30 phút đến 60 phút.

Sử dụng thảo dược APHARIN giúp bệnh nhân cao huyết áp cắt được liều lượng thuốc Tây điều trị bệnh, từ đó giảm được tác dụng phụ do thuốc Tây gây ra. Theo thời gian cùng với những phản hồi tích cực từ phía bệnh nhân, công ty cổ phần NESFACO luôn xác định phương châm “Tất cả vì sức khỏe cộng đồng”, đặt chữ tín lên hàng đầu. Qua đó, công ty luôn cố gắng hoàn thiện sản phẩm hơn nữa với việc nâng cao chất lượng, nghiên cứu theo chiều sâu, để đáp ứng hơn nữa nhu cầu chữa bệnh của khách hàng, không phụ lòng mong mỏi của bệnh nhân.

Sản phẩm của Công ty Cổ phần NESFACO (Sản xuất tại Việt Nam) đã được Bộ Y Tế (Cục An Toàn Thực Phẩm) cấp giấy xác nhận lưu hành trên toàn quốc, giấy phép mới nhất số: 8503/2019/ĐKSP

Hotline: (028) 7300 2328 – 0938 786 025 – 0326 571 357.

Địa chỉ: Tòa nhà TOÀN AN, 228B Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC.

GPQC: 00845/2019/ATTP-XNQC – ĐKSP: 8503/2019/ĐKSP

Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Bài 1 Pháp Luật Và Đời Sống

Bài 1 : Pháp Luật Và Đời Sống

A. Công dân. B. Tổ chức. C. Nhà nước. D. Xã hội.

Câu 2. Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự được áp dụng cho

A. Một số giai cấp trong xã hội.

B. Một số người trong xã hội.

C. Tất cả các giai cấp trong xã hội.

D. Tất cả mọi người trong xã hội.

A. Tính quy phạm phổ biến.

B. Tính thuyết phục, nêu gương.

C. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

D. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

Câu 4. Khẳng định “Nội dung của tất cả các văn bản quy phạm pháp luật đều phải

phù hợp, không được trái Hiến pháp” đềcập đến

A. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

B. Tính khuôn mẫu, ràng buộc.

C. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

D. Tính quy phạm phổ biến.

Câu 5. Đặc trưng làm nên giá trị công bằng, bình đẳng của pháp luật là

A. Tính chính xác, một nghĩa trong diễn đạt văn bản.

B. Tính quy phạm phổ biến.

C. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

D. Tính ràng buộc chặt chẽ.

Câu 6. Pháp luật là phương tiện để

A. Quản lí nhà nước.

B. Quản lí công dân.

C. Quản lí xã hội.

D. Quản lí kinh tế.

A. Tính quy phạm phổ biến.

B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

C. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.

D. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.

Câu 8. Pháp luật là phương tiện để Nhà nước thực hiện vai trò

A. Bảo vệ xã hội. B. bảo vệ công dân.

C. Quản lí xã hội. D. quản lí công dân.

Câu 9. Pháp luật là phương tiện đế công dân thực hiện và bảo vệ

A. Quyền và lợi ích kinh tế của mình.

B. Các quyền và nghĩa vụ của mình.

C. Các quyền và lợi ích cơ bản của mình.

D. Quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

A. Tính quy phạm phố biến.

B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

C. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức,

D. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.

Câu 11. Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành phù hợp với ý chí của giai Cấp cầm quyền thể hiện bản chất

A. Chính trị của pháp luật.

B. Kinh tế của pháp luật.

C. Xã hội của pháp luật.

D. Giai cấp của pháp luật.

Câu 12. Nhà nước đưa các quy phạm đạo đức có tính phổ biến, phù hợp với sự phát triển xã hội vào các trong các quy phạm pháp luật nhằm bảo vệ

A. Các quyền của công dân.

B. Các giá trị đạo đức.

C. Tính phổ biến của pháp luật.

D. Tính quyền lực của pháp luật.

Câu 13. “Hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước” là khẳng định về

A. Vai trô của pháp luật. B. đặc trưng của pháp luật.

C. Khái niệm pháp luật. D. chức năng của pháp luật.

Câu 14. Điểm giống nhau cơ bản giữa pháp luật và đạo đức là

A. Đều điều chỉnh hành vi để hướng tới các giá trị xã hội.

B. Đều là những quy tắc bắt buộc mọi người phải tuân theo,

C. Đều điều chỉnh hành vi dựa trên sức ép của dư luận xã hội.

D. Đều điều chỉnh hành vi dựa trên tính tự giác của công dân.

Câu 15. Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành phù hợp với

A. Nguyện vọng của mọi giai cấp và tầng lớp trong xã hội.

B. Nguyện vọng của giai cấp cầm quyền mà nhà nước đại diện,

C. Ý chí của giai cấp cầm quyền mà nhà nước là đại diện.

D. Ý chí của mọi giai cấp và tầng lớp trong xã hội.

Câu 16. Các quy phạm pháp luật được hình thành dựa trên

A. Ý chí của giai cấp cầm quyền.

B. Các quan hệ kinh tế.

C. Chuẩn mực đạo đức xã hội.

D. Thực tiễn đời sống xã hội,

Câu 17. Pháp luật mang bản chất giai cấp sâu sắc vì

A. Pháp luật do nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện.

B. Pháp luật chỉ phục vụ giai cấp cầm quyền,

C. Pháp luật mang tính cưỡng chế, trấn áp.

D. Pháp luật được áp dụng đối với tất cả mọi người.

A. Pháp luật bắt nguôn từ thực tiễn đời sống xã hội.

B. Pháp luật do các thành viên của xã hội thực hiện,

C. Pháp luật đảm bảo sự phát triển của xã hội.

D. Pháp luật phản ánh ý chí của giai cấp cầm quyền.

Câu 19. Pháp luật mang bản chất xã hội vì pháp luật bắt nguồn từ

A. Xã hội. B. chính trị. C. kinh tế. D. đạo đức.

Câu 20. Pháp luật xã hội chủ nghĩa thể hiện ý chí của

A. Giai cấp công nhân. B. giai cấp nông dân.

C. Tầng lớp trí thức. D. giai cấp cầm quyền.

A. Nhân dân. B. Nhà nước. C. Công dân. D. Giai cấp.

Câu 22. Nội dung : “Pháp luật do nhà nước ban hành phù hơp với ỷ chí của giai cấp cầm quyền mà nhà nước là đại diện” phản ánh

A. Tính quyền lực của pháp luật.

B. Bản chất giai cấp của pháp luật.

C. Bản chất xã hội của pháp luật.

D. Tính bắt buộc chung của pháp luật.

Câu 23. Để thể hiện và bảo vệ các giá trị đạo đức, pháp luật là một phương tiện

A. Quan trọng. B. quyết định. C. đặc thù. D. chủ yếu.

Câu 24. Những giá trị cơ bản mà pháp luật và đạo đức cùng hướng tới là

A. Công minh, trung thực, bình đẳng, bác ái.

B. Công bằng, bình đẳng, tự do, lẽ phải,

C. Công bằng, hoà bình, tôn trọng, tự do.

D. Công minh, lẽ phải, bác ái, bình đẳng.

A. Nhà nước sử dụng pháp luật để phát huy quyền lực của mình.

B. Nhà nước sử dụng pháp luật để kiểm tra, kiểm soát hoạt động của mọi cá nhân, tổ chức, cơ quan trong cả nước.

C. Nhà nước khuyến khích nhân dân tìm hiểu pháp luật.

D. Nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật sẽ đảm bảo dân chủ và công bàng.

Câu 26. “Nhờ có pháp luật nhà nước mới kiểm tra, kiểm soát được các hoạt động của mọi cá nhân, tổ chức, cơ quan trong phạm vi lãnh thổ của mình”. Nhận định này muốn cập đến

A. Chức năng của pháp luật. B. vai trò của pháp luật,

C. Đặc trưng của pháp luật. D. nhiệm vụ của pháp luật.

Câu 27. Pháp luật quy định rõ cách thức để công dân thực hiện quyền khiếu nại của mình là biểu hiện cụ thể về

A. Vai trò của pháp luật. B. bản chất của pháp luật.

C. Đặc trưng của pháp luật. D. chức năng của pháp luật.

Câu 28. Việc pháp luật chỉ rõ cách thức để công dân thực hiện các quyền cũng như trình tự và thủ tục pháp lí là thể hiện

A. Vai trò của pháp luật. B. đặc trưng của pháp luật.

C. Chức năng của pháp luật. D. nhiệm vụ của pháp luật.

Câu 29. Việc anh A bị xử phạt hành chính vì mở cơ sở kinh doanh nhưng không chịu nộp thuế là thể hiện

A. Tính quy phạm phố biến của pháp luật.

B. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức của pháp luật,

C. Tính quyền lực, bắt buộc chung của pháp luật.

D. Tính xác định chặt chẽ về nội dung của pháp luật.

Câu 30. Các quy phạm pháp luật được thực hiện trong thực tiễn đời sống xã hội vì

A. Lợi ích của nhà nước.

B. Lợi ích của giai cấp cầm quyền.

C. Sự tồn tại của nhà nước.

D. Sự phát triển của xã hội.

Câu 31. Bạn H cho rằng : “Pháp luật chỉ là phương tiện để nhà nước quản lí xã hội”. Nhận định này xuất phát từ

A. Bản chất của pháp luật.

B. Đặc trưng của pháp luật.

C. Vai trò của pháp luật.

D. Chức năng của pháp luật.

A. Tính quy phạm phổ biến.

B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

C. Tính chặt chẽ về hình thức.

D. Tính chặt chẽ về nội dung.

Câu 33. Giám đốc công ty X đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn với chị A. Nhờ được tư vấn về pháp luật nên chị A đã làm đơn khiếu nại và được nhận trở lại công ty làm việc. Trong trường hợp này, pháp luật đã

A. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chị A.

B. Đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của chị A.

C. Bảo vệ mọi lợi ích của phụ nữ.

D. Bảo vệ đặc quyên của lao động nữ.

Câu 34. Nhà nước quản lí xã hội một cách dân chủ và hiệu quả nhất là quản lí bằng

A. Kế hoạch. B. pháp luật. C. đạo đức D. giáo dục.

A. Là phương tiện để nhà nước quản lí xã hội.

B. Là phương tiện đế nhà nước phát huy quyền lực.

C. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

D. Bảo vệ các quyền tự do cơ bản của công dân.

Chuyên Mục Pháp Luật Và Đời Sống

Hưng Hà: Xử phạt tài xế xe “luồng xanh” chở người từ vùng dịch về địa phương

UBND huyện Hưng Hà vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một tài xế xe “luồng xanh” vi phạm quy định chở người từ vùng dịch về địa phương.

Xử lý 132 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19

Từ đầu tháng 8/2021 đến nay, Công an tỉnh tập trung chỉ đạo công an các địa phương, đơn vị tăng cường tuần tra, tuyên truyền nhắc nhở người dân trên địa bàn thực hiện nghiêm các biện pháp…

Xử phạt 28 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 tại chốt kiểm soát dịch cầu Tân Đệ

Công an huyện Vũ Thư cho biết, tính từ ngày 20/7 đến ngày 23/8, lực lượng chức năng đã xử phạt 28 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 tại chốt kiểm soát dịch cầu Tân Đệ.

Đông Hưng: Xử phạt 139 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Đông Hưng đã ra quyết định xử phạt hành chính 139 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền trên 260 triệu đồng; trong đó từ ngày 15/7 đến…