Top 4 # Xem Nhiều Nhất Viết Văn Bản Thông Báo Bằng Tiếng Anh Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Athena4me.com

Mẫu Văn Bản Thông Báo Bằng Tiếng Anh

Mẫu Thông Báo Bằng Tiếng Anh, Thông Tư 156 Bằng Tiếng Anh, Mẫu Văn Bản Thông Báo Bằng Tiếng Anh, Mẫu Email Thông Báo Bằng Tiếng Anh, Mẫu Công Văn Thông Báo Bằng Tiếng Anh, Thông Báo Tuyển Dụng Bằng Tiếng Anh, Thông Báo Tuyển Sinh Văn Bằng 2 Tiếng Anh, Tài Khoản Thông Tư 200 Bằng Tiếng 33/2010, Luật Giao Thông Bằng Tiếng Anh, 5 Luật Giao Thông Bằng Tiếng Anh, Thông Báo Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thông Báo Tuyển Dụng Bằng Tiếng Anh, Cv Mẫu Bằng Tiếng Anh Ngành Công Nghệ Thông Tin, Mẫu Thông Báo Thay Đổi Địa Chỉ Kinh Doanh Bằng Tiếng Anh, Thông Tin Cuộc Sống Bằng Nhiều Thứ Tiếng, Tài Liệu Cân Băng Định Lượng Băng Tiếng Việt, Bảng Kiểm Điểm Bằng Tiếng Nhạt, Mẫu Hợp Đồng Tư Vấn Xây Dựng Bằng Tiếng Anh Tiếng Nhật, 4 Bảng Báo Cáo Tài Chính Bằng Tiếng Anh, Bảng Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Bằng Tiếng Anh, Bảng Cửu Chương Bằng Tiếng Anh, Mẫu Bảng Báo Giá Bằng Tiếng Anh, Gia Phả Bằng Tiếng Anh, Mẫu Báo Giá Bằng Tiếng Anh, Bằng Tiếng Anh A, Bằng Tiếng Anh B, Bằng Tiếng Anh B1, Bằng Tiếng Anh 4.5, Mẫu Cv Bằng Tiếng Anh, Mẫu Lc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Du Học Bằng Tiếng Anh, Mẫu Cảm ơn Bằng Tiếng Anh, Mẫu C.v Bằng Tiếng Anh, Bằng Tiếng Anh Là Gì, Mẫu Phụ Lục Bằng Tiếng Anh, Bằng Tiếng Anh Esl, Mẫu 1 Lá Thư Bằng Tiếng Anh, Bằng Tiếng Anh C, Bằng Tiếng Anh B2, Bản Cam Kết Bằng Tiếng Anh, Mẫu Báo Cáo Bằng Tiếng Anh, Bản Cv Mẫu Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Mời Hợp Tác Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Xin Lỗi Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Yêu Cầu Bằng Tiếng Anh, Tấm Cam Bang Tieng Anh, Mẫu Văn Bản Bằng Tiếng Anh, Tải Mẫu Cv Bằng Tiếng Anh, Mục Lục Bằng Tiếng Anh, Mẫu Bảng Báo Giá Tiếng Anh, Mẫu Yêu Cầu Báo Giá Bằng Tiếng Anh, Nội Quy Lớp Học Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Mời Họp Bằng Tiếng Anh, Bằng C Tiếng Anh, Mẫu Bằng Tiếng Anh B1, Mẫu Thư Cảm ơn Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Đòi Nợ Bằng Tiếng Anh, 597 Mẫu Lá Thư Bằng Tiếng Anh, Thư Yêu Cầu Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Mời Bằng Tiếng Anh, Thư Mời Hợp Tác Bằng Tiếng Anh, Thư Mẫu Bằng Tiếng Anh, 500 Mẫu Thư Bằng Tiếng Anh, Bài Cv Mẫu Bằng Tiếng Anh, Một Số Cv Mẫu Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Bằng Tiếng Anh, Mẫu Cv Bằng Tiếng Anh Hay, 1 Số Mẫu Cv Bằng Tiếng Anh, Các Mẫu C.v Bằng Tiếng Anh Hay, Cv Mẫu Bằng Tiếng Anh, Mẫu Cv Bằng Tiếng Anh It, Down Mẫu Cv Bằng Tiếng Anh, Mẫu Cv Bằng Tiếng Hàn, Lá Thư Mẫu Bằng Tiếng Anh, Mẫu Hóa Đơn Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Cv Bằng Tiếng Anh, Cv Mẫu Bằng Tiếng Anh Hay, Mẫu Bằng Tiếng Anh, Mẫu Bản Cam Kết Bằng Tiếng Anh, Bức Thư Mẫu Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Bằng Tiếng Nhật, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Nga, Hợp Đồng Mẫu Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Mời Làm Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Mời Phỏng Vấn Bằng Tiếng Anh, Mẫu Bảng Lương Tiếng Anh, Mẫu Thư Ngỏ Báo Giá Xây Dựng Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Phàn Nàn Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Mời ăn Trưa Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Than Phiền Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Làm Quen Bằng Tiếng Anh, Mẫu Email Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Mời Bằng Tiếng Pháp, Tả Về Lớp Học Bằng Tiếng Pháp, Bài Báo Cáo Thực Tập Bằng Tiếng Anh, Hợp Đồng Cho Vay Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn 48r Bằng Tiếng Việt, Tả Lóp Học Bằng Tiếng Pahps, Mẫu Đơn Xin Việc It Bằng Tiếng Anh,

Mẫu Thông Báo Bằng Tiếng Anh, Thông Tư 156 Bằng Tiếng Anh, Mẫu Văn Bản Thông Báo Bằng Tiếng Anh, Mẫu Email Thông Báo Bằng Tiếng Anh, Mẫu Công Văn Thông Báo Bằng Tiếng Anh, Thông Báo Tuyển Dụng Bằng Tiếng Anh, Thông Báo Tuyển Sinh Văn Bằng 2 Tiếng Anh, Tài Khoản Thông Tư 200 Bằng Tiếng 33/2010, Luật Giao Thông Bằng Tiếng Anh, 5 Luật Giao Thông Bằng Tiếng Anh, Thông Báo Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thông Báo Tuyển Dụng Bằng Tiếng Anh, Cv Mẫu Bằng Tiếng Anh Ngành Công Nghệ Thông Tin, Mẫu Thông Báo Thay Đổi Địa Chỉ Kinh Doanh Bằng Tiếng Anh, Thông Tin Cuộc Sống Bằng Nhiều Thứ Tiếng, Tài Liệu Cân Băng Định Lượng Băng Tiếng Việt, Bảng Kiểm Điểm Bằng Tiếng Nhạt, Mẫu Hợp Đồng Tư Vấn Xây Dựng Bằng Tiếng Anh Tiếng Nhật, 4 Bảng Báo Cáo Tài Chính Bằng Tiếng Anh, Bảng Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Bằng Tiếng Anh, Bảng Cửu Chương Bằng Tiếng Anh, Mẫu Bảng Báo Giá Bằng Tiếng Anh, Gia Phả Bằng Tiếng Anh, Mẫu Báo Giá Bằng Tiếng Anh, Bằng Tiếng Anh A, Bằng Tiếng Anh B, Bằng Tiếng Anh B1, Bằng Tiếng Anh 4.5, Mẫu Cv Bằng Tiếng Anh, Mẫu Lc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Du Học Bằng Tiếng Anh, Mẫu Cảm ơn Bằng Tiếng Anh, Mẫu C.v Bằng Tiếng Anh, Bằng Tiếng Anh Là Gì, Mẫu Phụ Lục Bằng Tiếng Anh, Bằng Tiếng Anh Esl, Mẫu 1 Lá Thư Bằng Tiếng Anh, Bằng Tiếng Anh C, Bằng Tiếng Anh B2, Bản Cam Kết Bằng Tiếng Anh, Mẫu Báo Cáo Bằng Tiếng Anh, Bản Cv Mẫu Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Mời Hợp Tác Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Xin Lỗi Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Yêu Cầu Bằng Tiếng Anh, Tấm Cam Bang Tieng Anh, Mẫu Văn Bản Bằng Tiếng Anh, Tải Mẫu Cv Bằng Tiếng Anh, Mục Lục Bằng Tiếng Anh, Mẫu Bảng Báo Giá Tiếng Anh,

Mẫu Thông Báo Bằng Tiếng Anh

Mẫu Thông Báo Bằng Tiếng Anh, Mẫu Văn Bản Thông Báo Bằng Tiếng Anh, Thông Tư 156 Bằng Tiếng Anh, Mẫu Email Thông Báo Bằng Tiếng Anh, Mẫu Công Văn Thông Báo Bằng Tiếng Anh, Luật Giao Thông Bằng Tiếng Anh, Thông Báo Tuyển Sinh Văn Bằng 2 Tiếng Anh, Mẫu Thông Báo Tuyển Dụng Bằng Tiếng Anh, Tài Khoản Thông Tư 200 Bằng Tiếng 33/2010, Thông Báo Tuyển Dụng Bằng Tiếng Anh, 5 Luật Giao Thông Bằng Tiếng Anh, Thông Báo Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thông Báo Thay Đổi Địa Chỉ Kinh Doanh Bằng Tiếng Anh, Thông Tin Cuộc Sống Bằng Nhiều Thứ Tiếng, Cv Mẫu Bằng Tiếng Anh Ngành Công Nghệ Thông Tin, Tài Liệu Cân Băng Định Lượng Băng Tiếng Việt, Bảng Kiểm Điểm Bằng Tiếng Nhạt, Mẫu Hợp Đồng Tư Vấn Xây Dựng Bằng Tiếng Anh Tiếng Nhật, Bảng Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Bằng Tiếng Anh, 4 Bảng Báo Cáo Tài Chính Bằng Tiếng Anh, Bảng Cửu Chương Bằng Tiếng Anh, Mẫu Bảng Báo Giá Bằng Tiếng Anh, Mẫu Báo Giá Bằng Tiếng Anh, Mẫu Cv Bằng Tiếng Anh Hay, Bằng Tiếng Anh Esl, Mẫu Văn Bản Bằng Tiếng Anh, Mẫu Cảm ơn Bằng Tiếng Anh, Mẫu Cv Bằng Tiếng Anh, Cv Mẫu Bằng Tiếng Anh Hay, Cv Mẫu Bằng Tiếng Anh, Tấm Cam Bang Tieng Anh, Các Mẫu C.v Bằng Tiếng Anh Hay, Mẫu Bằng Tiếng Anh, Mẫu Bằng Tiếng Anh B1, Mẫu Báo Cáo Bằng Tiếng Anh, Mẫu C.v Bằng Tiếng Anh, Bằng Tiếng Anh Là Gì, Mẫu Cv Bằng Tiếng Anh It, Mẫu Cv Bằng Tiếng Hàn, Bằng Tiếng Anh C, Bằng Tiếng Anh B1, Mẫu Thư Mời Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Du Học Bằng Tiếng Anh, Bằng Tiếng Anh B, Mẫu Hóa Đơn Bằng Tiếng Anh, Bằng Tiếng Anh 4.5, Mẫu Thư Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Cảm ơn Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Mời Họp Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Mời Hợp Tác Bằng Tiếng Anh, 500 Mẫu Thư Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Yêu Cầu Bằng Tiếng Anh, Mẫu Lc Bằng Tiếng Anh, Tải Mẫu Cv Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Xin Lỗi Bằng Tiếng Anh, Bằng Tiếng Anh A, Mẫu Đơn Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Cv Bằng Tiếng Anh, 597 Mẫu Lá Thư Bằng Tiếng Anh, Bằng Tiếng Anh B2, Mẫu Thư Đòi Nợ Bằng Tiếng Anh, Mẫu Phụ Lục Bằng Tiếng Anh, Một Số Cv Mẫu Bằng Tiếng Anh, Bài Cv Mẫu Bằng Tiếng Anh, Gia Phả Bằng Tiếng Anh, Bản Cam Kết Bằng Tiếng Anh, 1 Số Mẫu Cv Bằng Tiếng Anh, Thư Yêu Cầu Bằng Tiếng Anh, Lá Thư Mẫu Bằng Tiếng Anh, Mục Lục Bằng Tiếng Anh, Bằng C Tiếng Anh, Mẫu 1 Lá Thư Bằng Tiếng Anh, Nội Quy Lớp Học Bằng Tiếng Anh, Thư Mẫu Bằng Tiếng Anh, Down Mẫu Cv Bằng Tiếng Anh, Thư Mời Hợp Tác Bằng Tiếng Anh, Mẫu Yêu Cầu Báo Giá Bằng Tiếng Anh, Mẫu Bản Cam Kết Bằng Tiếng Anh, Bản Cv Mẫu Bằng Tiếng Anh, Bức Thư Mẫu Bằng Tiếng Anh, Mẫu Bảng Báo Giá Tiếng Anh, Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Bằng Tiếng Anh , Thư Gửi Cho ông Già Noel Bằng Tiếng Anh , Thu Gui Ong Gia Noel Bang Tieng Anh, Thư Gửi ông Già Nooen Bằng Tiếng Anh, Thư Mời Bằng Tiếng Hàn Quốc, Mẫu Hợp Đồng Bằng Tiếng Anh, Thư Hỏi Hàng Bằng Tiếng Anh , Truyện Ba Anh Em Tóm Tắt Bằng Tiếng Anh, Báo Cáo Tài Chính Bằng Tiếng Anh, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Báo Cáo Tài Chính Bằng Tiếng Hàn, Mẫu Giấy Mời Bằng Tiếng Anh, Tóm Tắt Truyện Tấm Cám Bằng Tiếng Anh, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Bằng Tiếng Hàn, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Làm Bằng Tiếng Anh, Báo Cáo Thực Tập Bằng Tiếng Anh, Báo Cáo Thuế Bằng Tiếng Anh, Báo Cáo Tổng Hợp Bằng Tiếng Anh, Kể Chuyện Tấm Cám Bằng Tiếng Anh,

Mẫu Thông Báo Bằng Tiếng Anh, Mẫu Văn Bản Thông Báo Bằng Tiếng Anh, Thông Tư 156 Bằng Tiếng Anh, Mẫu Email Thông Báo Bằng Tiếng Anh, Mẫu Công Văn Thông Báo Bằng Tiếng Anh, Luật Giao Thông Bằng Tiếng Anh, Thông Báo Tuyển Sinh Văn Bằng 2 Tiếng Anh, Mẫu Thông Báo Tuyển Dụng Bằng Tiếng Anh, Tài Khoản Thông Tư 200 Bằng Tiếng 33/2010, Thông Báo Tuyển Dụng Bằng Tiếng Anh, 5 Luật Giao Thông Bằng Tiếng Anh, Thông Báo Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thông Báo Thay Đổi Địa Chỉ Kinh Doanh Bằng Tiếng Anh, Thông Tin Cuộc Sống Bằng Nhiều Thứ Tiếng, Cv Mẫu Bằng Tiếng Anh Ngành Công Nghệ Thông Tin, Tài Liệu Cân Băng Định Lượng Băng Tiếng Việt, Bảng Kiểm Điểm Bằng Tiếng Nhạt, Mẫu Hợp Đồng Tư Vấn Xây Dựng Bằng Tiếng Anh Tiếng Nhật, Bảng Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Bằng Tiếng Anh, 4 Bảng Báo Cáo Tài Chính Bằng Tiếng Anh, Bảng Cửu Chương Bằng Tiếng Anh, Mẫu Bảng Báo Giá Bằng Tiếng Anh, Mẫu Báo Giá Bằng Tiếng Anh, Mẫu Cv Bằng Tiếng Anh Hay, Bằng Tiếng Anh Esl, Mẫu Văn Bản Bằng Tiếng Anh, Mẫu Cảm ơn Bằng Tiếng Anh, Mẫu Cv Bằng Tiếng Anh, Cv Mẫu Bằng Tiếng Anh Hay, Cv Mẫu Bằng Tiếng Anh, Tấm Cam Bang Tieng Anh, Các Mẫu C.v Bằng Tiếng Anh Hay, Mẫu Bằng Tiếng Anh, Mẫu Bằng Tiếng Anh B1, Mẫu Báo Cáo Bằng Tiếng Anh, Mẫu C.v Bằng Tiếng Anh, Bằng Tiếng Anh Là Gì, Mẫu Cv Bằng Tiếng Anh It, Mẫu Cv Bằng Tiếng Hàn, Bằng Tiếng Anh C, Bằng Tiếng Anh B1, Mẫu Thư Mời Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Du Học Bằng Tiếng Anh, Bằng Tiếng Anh B, Mẫu Hóa Đơn Bằng Tiếng Anh, Bằng Tiếng Anh 4.5, Mẫu Thư Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Cảm ơn Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Mời Họp Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Mời Hợp Tác Bằng Tiếng Anh,

Thông Báo Tiếng Anh Là Gì ? Dịch Thông Báo Trong Tiếng Anh

Tìm hiểu rõ về thông báo tiếng anh là gì ?

Trong công việc, học tập, cuộc sống của chúng ta có thể gặp rất nhiều thông báo khác nhau. Các thông báo này được sử dụng để truyền đạt những nội dung của một số hoạt động, một mệnh lệnh, tin tức, sự việc… Theo đó, các nội dung thông báo có thể sử dụng bằng cách truyền miệng, thông báo bằng văn bản hoặc trên đài báo, tivi…

Tuy nhiên, thông báo tiếng anh là gì thì vẫn là vấn đề được nhiều người quan tâm đến. Bởi hiện nay tiếng anh đang được ứng dụng nhiều trong đời sống, học tập, công việc. Do đó việc nắm bắt được các từ tiếng anh thông dụng sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc sống của bạn. Nhất là các thông báo được bằng tiếng Anh trong các công ty lớn cũng như trong học tập.

Với thắc mắc của các bạn đọc về thông báo tiếng anh là gì thì thực chất nó có thể viết thành nhiều từ khác nhau. Tùy theo mỗi trường hợp, chức năng danh từ hay động từ mà sử dụng câu cho phù hợp. Thông thường thì thông báo được viết trong tiếng Anh là Announcement. Tuy nhiên, một số trường hợp cũng sử dụng đến các từ đồng nghĩa, có nghĩa tương tự như: notice, notification, inform, communique, message…

Thông báo trong tiếng Anh cũng được hiểu như tiếng Việt. Nó được dùng với tính chất bắt buộc bạn phải chú ý tới nó và thực hiện theo các thông báo đó. Dù là thông báo ở bất cứ hình thức nào thì mỗi người cũng cần phải chú ý tới. Chẳng hạn trong mỗi doanh nghiệp sẽ có những thông báo như: thông báo nghỉ việc, thông báo mức độ xử phạt, thông báo thưởng tết, thông báo giờ làm việc…

Cách sử dụng thông báo trong tiếng Anh

Để hiểu rõ hơn về từ thông báo trong tiếng Anh thì bạn cần phải tìm hiểu rõ về các ví dụ cụ thể. Cùng tham khảo các ví dụ về thông báo như sau:

The announcement of salary increase takes effect from next month ( Thông báo tăng lương có hiệu lực từ tháng tới)

The company has just announced a new working hour ( công ty vừa thông báo giờ làm việc mới)

Giải Đáp Câu Hỏi –

Thông Báo Tiếng Anh Là Gì? Có Những Loại Thông Báo Tiếng Anh Nào?

Wednesday, 22/01/2020

1. Thông báo trong tiếng Anh là gì?

Thông báo tiếng Anh được biết tới với rất nhiều những từ khác nhau với chức năng danh từ hoặc động từ ứng với mỗi mẫu câu và mỗi trường hợp. Nhưng hầu hết từ thông báo mà chúng ta hay gặp nhất đó chính là Announcement. Một số từ đồng nghĩa khác như: notice, inform, message, notification, communique,…Thông báo ở đây mang tính chất là những tin nhắn hay những văn bản mang tính chất bắt buộc để bạn chú ý tới nó

Thông báo trong tiếng Anh là gì?

Thông báo được hiểu là một văn bản hành chính thông thường, dùng để truyền đạt nội dung của một quyết định, tin tức cho cơ quan, các cá nhân có thể biết và giới thiệu một chủ trương hay chính sách chưa được thể chế hóa bằng văn bản

Do thông báo cũng chính là một văn bản hành chính nên nó cũng có những tính chất quy phạm Nhà nước, cụ thể hóa những việc thi hành văn bản pháp quy, thực hiện giải quyết những công việc cụ thể trong khâu quản lý

Qua những điều trên ta cũng có thể rút ra, thông báo Tiếng Anh đó sẽ là một văn bản hành chính, được thể hiện bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Việc ngày nay thời đại hội nhập, khiến cho không ít những doanh nghiệp nước ngoài đã chọn Việt Nam làm một thị trường tiềm năng để xây dựng cơ sở phát triển đã khiến cho những thông báo tiếng Anh trở nên phổ biến hơn bao giờ hết

2. Lợi ích của việc sử dụng thông báo

Thông qua thông báo ở bất kỳ hình thức nào thì đó cũng chính là những thông tin quan trọng mà mỗi người cần phải nắm bắt. Ví dụ như trong công ty sẽ có những văn bản thông báo về mức độ thưởng phạt cho nhân viên mỗi bộ phận khác nhau. Nếu như bạn không nắm rõ được những thông tin này thì bạn sẽ rất dễ bị thiệt.

Bên cạnh đó, nó còn là cách mà nơi bạn làm việc có những thay đổi và thông qua những văn bản thông báo mà bạn có thể biết được sự thay đổi trong công ty là thế nào để có sự điều chỉnh sao cho phù hợp hay ở bất cứ môi trường nào

3. Phân loại hình thức văn bản thông báo

– Văn bản thông báo cá biệt (văn bản hành chính cá biệt): là những quyết định quản lý của cơ quan quản lý hành chính Nhà nước có thẩm quyền dựa trên những cơ sở quy định chung, quyết định những quy phạm của cơ quan Nhà nước cấp trên hoặc những quy định của cơ quan nhằm giải quyết những vấn đề như: quyết định cá biệt, chỉ thị cá biệt, nghị quyết cá biệt,…

Phân loại hình thức văn bản thông báo

– Văn bản thông báo thông thường (văn bản hành chính thông thường): là những văn bản mang tính thông tin điều hành với mục đích thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật khác hoặc giải quyết những công việc cụ thể, văn bản quy phạm pháp luật khác, phản ánh tình hình , ghi chép trong công việc của các cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, loại văn bản này lại có tính chất phức tạp hơn và bao gồm hai loại:

+ Văn bản không có tên gọi: Hay còn gọi là công văn – những văn bản dùng để trao đổi về công việc giữa các cơ quan đoàn thể. Ở phần đầu của văn bản này sẽ không thể hiện tên văn bản.

+ Văn bản có tên gọi: thông cáo, báo cáo, biên bản hay tờ trình,… các loại giấy tờ (giấy giới thiệu, giấy ủy nhiệm,…) các loại phiếu (phiếu gửi, phiếu báo,…)

4. Cấu trúc của một văn bản thông báo

Hầu hết bất cứ một văn bản nào cũng đều có cấu trúc gồm ba phần: mở đầu,nội dung và kết văn bản

Phần này sẽ bao gồm những phần sau:

– Ngày tháng và nơi viết thông báo

– Trích yếu nội dung và tên văn bản

– Giới thiệu trực tiếp phần nội dung cần thông báo ngay ở phần mở đầu

– Văn phong ngắn gọn, cụ thể và dễ hiểu

– Không yêu cầu lập luận hay bộc lộ những tình cảm riêng trong văn bản

– Phần kết thúc không cần mang tính xã giao, cảm ơn hoặc không cần phần giao nhiệm vụ

Cấu trúc của một văn bản thông báo

– Viết thành nhiều đoạn văn khác nhau hoặc chia thông báo với nhiều nội dung hình thức thành các mục hay các điều cho dễ nhớ

Tuy nhiên cần chú ý, nếu như thông báo dùng để giới thiệu một quyết định được thông qua tại các cuộc họp hay Hội nghị thì cần nhắc lại tên Hội nghị, tên văn bản

– Nhấn mạnh nội dung cần thông báo

– Xác định thời gian có hiệu lực của văn bản thông báo

– Những quy tắc xử sự được áp dụng nếu có vi phạm

– Ký và đóng dấu cơ quan. Không bắt buộc phải là người đứng đầu cơ quan ký

5.1. Thông báo với mục đích truyền đạt một văn bản mới ban hành, một chủ trương hay chính sách mới

– Nhắc lại tên văn bản cần được truyền đạt

– Tóm tắt nội dung cơ bản của văn bản cần truyền đạt

– Yêu cầu quán triệt nội dung, triển khai thực hiện những nội dung thông báo đó

5.2. Thông báo nhằm mục đích thông báo một sự việc hay tin tức

– Nêu rõ ngày, giờ họp và thành phần tham dự cũng như người chủ trì

– Tóm tắt các quyết định của Hội nghị, cuộc họp

– Đưa ra các quyết định của Hội nghị nếu có

Thông báo nhằm mục đích thông báo một sự việc hay tin tức

5.3. Thông báo nhằm mục đích thông báo về nhiệm vụ được giao

– Viết ngắn gọn, đầy đủ những nhiệm vụ được giao

– Những yêu cầu khi thực hiện nhiệm vụ đó

– Đưa ra những biện pháp áp dụng để triển khai nhiệm vụ đó

6. Mẫu thông báo tiếng Anh cho người mới đi làm

Ví dụ mẫu thông báo với sếp khi gặp trường hợp xảy ra tranh cãi với đồng nghiệp trong Công ty

Thank you for agreeing to read my email.

You know I don’t want to add anything more to your plate, but I’d like to discuss something to you. I’m sure it won’t take a worthy few minutes of you.

I hope you know that I’m not here to complain anything, but that situation is coming up, I’m a part of and I’m here to find a solution with your help.

Here’s what’s happening:

Whenever [person’s name who you want he/she to know] [describe which is causing the conflict], I feel [describe how you are feeling now ].

I really respect [person’s name who you want he/she to know] and I like being a member of this team, but my feeling now is actually making it harder for me to do my work. I am not sure about this feeling but I’d have to guess that this situation affects[person’s name who you want he/she to know] well.

I’ve tried to resolve it on my own way by [describe something you’ve tried], but that was different from everything I was hoping for.

Although It maybe a good solution I’m not seeing it clearly, which is why I’m here to seek some help.

I hope that you could be willing to offer and hold a conversation with the two of us.

Thank you for your listening.”

7. Những lưu ý về nội dung của thông báo

– Thông báo cần phải có tính mục đích: Đây là văn bản được đưa ra nhằm giải quyết các vấn đề, sự việc cụ thể, rõ ràng thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đó. Vì vậy, khi tiến hành soạn thảo phải hướng tới một mục đích rõ ràng, thể hiện được mục tiêu và giới hạn của nó

– Cần có tính khoa học: Viết ngắn gọn, đủ ý, rõ ràng và dễ hiểu, tuân thủ theo quy định của Nhà nước và có nội dung xuyên suốt văn bản phải nhất quán với nhau, cần đảm bảo thông tin quy phạm và thông tin thực tế cần thiết, thông tin cần được xử lý và đảm bảo chính xác, bố cục chặt chẽ, đảm bảo tính hệ thống của văn bản

Những lưu ý về nội dung của thông báo

– Có tính bắt buộc thực hiện: Tùy theo tính chất nội dung, văn bản sẽ phản ánh và thể hiện được quyền lực của cơ quan cao nhất với những mức độ khác nhau, đảm bảo những cơ ở pháp lý của Nhà nước Việt Nam, truyền đạt được ý của cấp trên tới những chủ thể khác