Top 9 # Xem Nhiều Nhất Viết Quyết Định Tuyển Dụng Nhân Sự Mới Nhất 5/2023 # Top Like | Athena4me.com

Mẫu Quyết Định Tuyển Dụng Nhân Sự

Mẫu quyết định tuyển dụng nhân sự là một trong những tài liệu quan trọng mà nhà tuyển dụng sẽ chuẩn bị để gửi đến ứng viên sau khi cả hai bên đã thỏa thuận với nhau các điều khoản làm việc. Vậy mẫu quyết định tuyển dụng gồm những thông tin gì? Cách viết một bản quyết định tuyển dụng đúng chuẩn sẽ được đề cập qua bài viết bên dưới.

Mẫu quyết định tuyển dụng nhân sự là gì?

Sau khi đăng thông tin tuyển dụng, chọn lọc hồ sơ, phỏng vấn ứng tuyển và tìm ra được những ứng viên phù hợp nhất với vị trí cần tuyển, nhà tuyển dụng sẽ gửi thư mời nhận việc đến ứng viên. Nếu ứng viên và nhà tuyển dụng đều đã thỏa thuận xong tất cả các điều khoản hợp đồng và ứng viên đồng ý làm việc tại công ty thì lúc này, nhà tuyển dụng sẽ gửi mẫu quyết định tuyển dụng nhân sự đến ứng viên. Mẫu quyết định tuyển dụng nhân sự dùng để thông báo về việc quyết định một ứng viên chính thức đảm nhận một vị trí của công ty và làm việc hưởng lương, hưởng chế độ tại đó theo đúng hợp đồng đã ký.

Ngày nay, mẫu quyết định tuyển dụng nhân sự không còn được gọi phổ biến như trước. Chủ yếu, việc đưa ra quyết định tuyển dụng nhân sự chính thức được tiến hành qua email; nhưng về bản chất vẫn cùng là thông báo về quyết định một ứng viên chính thức đảm nhận một vị trí của công ty và làm việc hưởng lương, hưởng chế độ tại đó.

Trước đó, những ứng viên này đã nhận được thư mời nhận việc. Song do vì một lí do nào đó mà ứng viên từ chối, khi ấy sẽ không có quyết định tuyển dụng. Quyết định tuyển dụng chỉ được đưa ra khi ứng viên đã thỏa thuận xong với nhà tuyển dụng về tất cả các điều khoản hợp đồng và đồng ý làm việc tại công ty.

Vậy làm sao để thảo được quyết định tuyển dụng nhân sự?

Mẫu quyết định tuyển dụng nhân sự nhân sự cần có những thông tin sau:

* Quốc hiệu, tiêu ngữ. * Tên tài liệu, trong trường hợp này đó là Quyết định tuyển dụng nhân sự. * Thông tin ứng viên được tuyển dụng chính thức, gồm: Họ tên, phòng/ bộ phận/ vị trí sẽ làm việc; ngày tháng năm bắt đầu vào làm việc. * Thông tin người Quản lý trực tiếp. * Những người có trách nhiệm thi hành quyết định. * Ngày tháng năm quyết định chính thức có hiệu lực. * Phần ký tên của người ra quyết định, gồm chức danh, tên và chữ ký.

Đó là một số thông tin cần thiết phải có trong mẫu quyết định tuyển dụng nhân sự. Tùy vào văn hóa đơn vị mà cách viết mẫu quyết định sẽ có những nét đặc trưng riêng. Tuy nhiên, về cơ bản vẫn phải đảm bảo các nội dung trên và đáp ứng một số tiêu chí sau:

* Ngôn ngữ mạch lạc, rõ ràng. * Trình bày chuyên nghiệp. * Đầy đủ nội dung, ngắn gọn, súc tích. * Giọng điệu niềm nở.

Tiêu đề mail: Chúc mừng, bạn đã là thành viên của đại gia đình [Tên công ty]!

Nội dung mail:

Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho công việc của bạn, rất mong bạn sẽ đến đúng giờ vào ngày đầu làm việc để được toàn thể công ty chào đón nhiệt liệt nhất!

Mọi công việc đào tạo, học việc và quá trình thử việc của bạn sẽ được giảm sát, hướng dẫn bởi bộ phận HR. Mọi vấn đề thắc mắc xin liên hệ phụ trách tuyển dụng để được giải đáp!

Một lần nữa xin chúc mừng bạn, hẹn gặp lại bạn vào ngày làm việc đầu tiên của công ty!

Thân, [Tên và chữ ký của quản lý]

Kết luận

Nguồn: chúng tôi

Sưu tầm bởi EMSC – Giải pháp phần mềm quản lý nhân sự hiệu quả

Hướng Dẫn Thực Hiện Mẫu Quyết Định Tuyển Dụng Nhân Sự

Mẫu quyết định tuyển dụng nhân sự là một trong những tài liệu quan trọng mà nhà tuyển dụng sẽ chuẩn bị để gửi đến ứng viên sau khi cả hai bên đã thỏa thuận với nhau các điều khoản làm việc. Vậy mẫu quyết định tuyển dụng gồm những thông tin gì? Cách viết một bản quyết định tuyển dụng đúng chuẩn sẽ được đề cập qua bài viết bên dưới.

Mẫu quyết định tuyển dụng là gì?

Sau khi đăng thông tin tuyển dụng, chọn lọc hồ sơ, phỏng vấn ứng tuyển và tìm ra được những ứng viên phù hợp nhất với vị trí cần tuyển, nhà tuyển dụng sẽ gửi thư mời nhận việc đến ứng viên. Nếu ứng viên và nhà tuyển dụng đều đã thỏa thuận xong tất cả các điều khoản hợp đồng và ứng viên đồng ý làm việc tại công ty thì lúc này, nhà tuyển dụng sẽ gửi mẫu quyết định tuyển dụng nhân sự đến ứng viên. Mẫu quyết định tuyển dụng dùng để thông báo về việc quyết định một ứng viên chính thức đảm nhận một vị trí của công ty và làm việc hưởng lương, hưởng chế độ tại đó theo đúng hợp đồng đã ký.

Ngày nay, mẫu quyết định tuyển dụng không còn được gọi phổ biến như trước. Chủ yếu, việc đưa ra quyết định tuyển dụng chính thức được tiến hành qua email; nhưng về bản chất vẫn cùng là thông báo về quyết định một ứng viên chính thức đảm nhận một vị trí của công ty và làm việc hưởng lương, hưởng chế độ tại đó.

Trước đó, những ứng viên này đã nhận được thư mời nhận việc. Song do vì một lí do nào đó mà ứng viên từ chối, khi ấy sẽ không có quyết định tuyển dụng. Quyết định tuyển dụng chỉ được đưa ra khi ứng viên đã thỏa thuận xong với nhà tuyển dụng về tất cả các điều khoản hợp đồng và đồng ý làm việc tại công ty.

Vậy làm sao để thảo được quyết định tuyển dụng chuyên nghiệp?

Mẫu quyết định tuyển dụng nhân sự cần có những thông tin sau:

• Quốc hiệu, tiêu ngữ. • Tên tài liệu, trong trường hợp này đó là Quyết định tuyển dụng nhân sự. • Thông tin ứng viên được tuyển dụng chính thức, gồm: Họ tên, phòng/ bộ phận/ vị trí sẽ làm việc; ngày tháng năm bắt đầu vào làm việc. • Thông tin người Quản lý trực tiếp. • Những người có trách nhiệm thi hành quyết định. • Ngày tháng năm quyết định chính thức có hiệu lực. • Phần ký tên của người ra quyết định, gồm chức danh, tên và chữ ký.

Đó là một số thông tin cần thiết phải có trong mẫu quyết định tuyển dụng nhân sự. Tùy vào văn hóa đơn vị mà cách viết mẫu quyết định sẽ có những nét đặc trưng riêng. Tuy nhiên, về cơ bản vẫn phải đảm bảo các nội dung trên và đáp ứng một số tiêu chí sau:

• Ngôn ngữ mạch lạc, rõ ràng. • Trình bày chuyên nghiệp. • Đầy đủ nội dung, ngắn gọn, súc tích. • Giọng điệu niềm nở.

Tiêu đề mail: Chúc mừng, bạn đã là thành viên của đại gia đình [Tên công ty]!

Ngày: … Vị trí: … Bộ phận/ Phòng/ Ban: …

Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho công việc của bạn, rất mong bạn sẽ đến đúng giờ vào ngày đầu làm việc để được toàn thể công ty chào đón nhiệt liệt nhất!

Mọi công việc đào tạo, học việc và quá trình thử việc của bạn sẽ được giảm sát, hướng dẫn bởi bộ phận HR. Mọi vấn đề thắc mắc xin liên hệ phụ trách tuyển dụng để được giải đáp!

Một lần nữa xin chúc mừng bạn, hẹn gặp lại bạn vào ngày làm việc đầu tiên của công ty!

Thân, [Tên và chữ ký của quản lý]

Kết luận

Ra Quyết Định Tuyển Dụng

Quyết Định Tuyển Dụng, Mẫu Quyết Định Tuyển Dụng, Ra Quyết Định Tuyển Dụng, Mẫu Văn Bản Quyết Định Tuyển Dụng, Quyết Định Về Việc Tuyển Dụng Công Chức, Quyết Định Tuyển Dụng Và Bổ Nhiệm Công Chức Mảng Tư Pháp- Hộ Tịch, Nghị Định Quy Định Về Tuyển Dụng, Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Về Tuyển Dụng Sử Dụng Và Quản Lý Công , Dự Thảo Nghị Định Về Tuyển Dụng Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Về Tuyển Dụng Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức, Quyết Định Ban Hành Quy Định Tuyển Sinh Và Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định Hủy Bỏ Kết Quả Trúng Tuyển, Quyết Định Số 49 Dân Công Hỏa Tuyến, Quyết Định Số 49 Về Dân Công Hỏa Tuyến, Quyết Định Dân Công Hỏa Tuyến, Nhận Thức Rủi Ro Của Khách Hàng Đến Quyết Định Sử Dụng Thẻ Tín Dụng, Quyết Định Đặt Phòng Khách Sạn Trực Tuyến, Kế Hoạch Công Bố Quyết Định Thành Lập Đội Tuyển, Quy Trình Phát Triển Các Quy Định Về Tuyển Dụng Công Hức, Kế Hoạch Công Bố Quyết Định Thành Lập Đội Tuyển Tdtt, Quy Định Về Tuyển Dụng Viên Chức Tỉnh Thanh Hóa Năm 2017, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Tại Sao Việc Xác Định Động Cơ Vào Đảng Đúng Đắn Được Đặt Lên Hàng Đầu Và Có ý Nghĩa Quyết Định, Nội Dung Của Quyết Định, Quyết Định Số 08 Bộ Xây Dựng, Quyết Định Số 79 Của Bộ Xây Dựng, Quyết Định Số 10 Bộ Xây Dựng, Quyết Định Dùng Để Làm Gì, Quyết Định Số 79 Bộ Xây Dựng, Noi Dung Quyết Dinh 04, Noi Dung Quyet Dinh So 438, Quyết Định Số 957 Bộ Xây Dựng, Nội Dung Quyết Định 438/qĐ-ct, Quyết Định 97 Bộ Xây Dựng, Quyết Định Đúng Đắn, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Sử Dụng Xe ô To, Nội Dung Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Số 1751 Của Bộ Xây Dựng, Đứng Trước 1 Quyết Định, Em Đã Quyết Định Sẽ Dừng Lại ở Đây Thôi, Quyết Định Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử, Quyết Định Số 04/2008 Của Bộ Xây Dựng, Quyet Dinh Quyen Su Dung Dat Tai Tp Hcm, Quyết Định Số 24 Về Rừng Đặc Dụng, Quyết Định Số 04 Năm 2008 Của Bộ Xây Dựng, Quyết Định Ban Hành Giá Xây Dựng, Thông Báo Tuyển Dụng Giáo Viên Sở Giáo Dục Đào Tạo Bình Định, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Xây Dựng, Quyết Định Số 15 áp Dụng Cho Doanh Nghiệp Nào, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Sử Dụng Điện, Quyết Định Số 491 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Bổ Nhiệm Thứ Trưởng Bộ Xây Dựng, Quyết Định Khen Thưởng Đồ Dùng Dạy Học, Quyết Định Về Việc áp Dụng Hóa Đơn Điện Tử, Quyết Định Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Phê Duyệt Kế Hoạch Sử Dụng Đất, Quyet Dinh Su Dung Dat Tho Cu Cho Toan Quoc, Quyết Định Dừng Thực Hiện Dự án, ý Thức Quyết Định Vật Chất Đúng Hay Sai, Quyết Định Số 800 Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Số 800 Về Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Định Dừng Giãn Cách Xã Hội, Quyết Định Bổ Nhiệm Người Đứng Đầu Chi Nhánh, Nội Dung Quyết Định 438/qĐ-ctcủa Tổng Cục Chính Trị, Nội Dung Quyết Định 08 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Noi Dung Quyet Dinh 04 Cua Bo Truong Bo Quoc Phong, Quyết Định Ban Hành Quy Chuẩn Xây Dựng Việt Nam, Các Yếu Tố ảnh Hưởng Đến Việc Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định, Quyết Định Sa Thải Đúng Pháp Luật, Nội Dung Nêu Gương Của Cán Bộ Chủ Chốt Theo Quyết Định Số 272, Quyết Định Mua Hàng Của Người Tiêu Dùng, Quyết Định Bổ Nhiệm Người Đứng Đầu Văn Phòng Đại Diện, Quyết Dịnh Về Việc Phê Duyệt Chương Trình ứng Dụng, Nghị Quyết Quy Định Về Mức Thu Miễn Giảm Thu Nộp Quản Lý Và Sử Dụng án Phí Và Lệ Phí Tòa án, Quyết Định Khen Thưởng Xây Dựng Nông Thôn Mới, Quyết Đinh Phê Duyệt Vật Liệu áp Dụng Công Trình, Quyết Định Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Tphcm, Quyết Định Về Việc Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, Xây Dựng Đề Cương Tuyên Truyền Miệng Về Xây Dựng Nông Thôn Mới , Những Nội Dung Mục Tiêu Của Công Tác Giáo Dục Chính Trị Trong Quyết Định 438/qĐ-ct, Nội Dung Quy Chế Gdct Trong QĐnd Và Dqtv Việt Nam(ban Hành Kèm Theo Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/, Nội Dung Quy Chế Gdct Trong QĐnd Và Dqtv Việt Nam(ban Hành Kèm Theo Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/, Quy Định Quản Lý Sử Dụng Và Quyết Toán Kinh Phí Thực Hiện Các Cuộc Điều Tra Thống Kê, Nghị Quyết Về Tổ Chức Bộ Tuyên Truyền Và Công Tác Tuyên Truyền, Quyết Định 1319 Năm 2015 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Quyết Định 1319 Năm 2015 Quy Định Về Quy Trình Tiếp Nhận Giải Quyết Tố Giác, Tin Báo Tội Phạm Và Kiế, Quy Định Tuyển Thẳng, ưu Tiên Xét Tuyển, Xét Tuyển Thẳng Vào Đại Học, Thông Báo Tuyển Dụng Kỹ Sư Xây Dựng, Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Mẫu Số 45-ds Quyết Định Đình Chỉ Giải Quyết Vụ án Dân Sự (dành Cho Thẩm Phán), Toi Roi Tuyen Dung, Thủ Tục Tuyển Dụng Và Đào Tạo, Tuyển Dụng ở Nội Bài, Tuyển Dụng Dân Sự, Mẫu Hồ Sơ Tuyển Dụng, Mẫu Thư Mời Tuyển Dụng, Đơn Xin Tuyển Dụng, Chế Độ Tuyển Dụng Của Fpt, Toi Rơi Tuyển Dụng Đẹp,

Quyết Định Tuyển Dụng, Mẫu Quyết Định Tuyển Dụng, Ra Quyết Định Tuyển Dụng, Mẫu Văn Bản Quyết Định Tuyển Dụng, Quyết Định Về Việc Tuyển Dụng Công Chức, Quyết Định Tuyển Dụng Và Bổ Nhiệm Công Chức Mảng Tư Pháp- Hộ Tịch, Nghị Định Quy Định Về Tuyển Dụng, Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Quy Định Về Tuyển Dụng Sử Dụng Và Quản Lý Công , Dự Thảo Nghị Định Về Tuyển Dụng Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức, Góp ý Dự Thảo Nghị Định Về Tuyển Dụng Sử Dụng Và Quản Lý Viên Chức, Quyết Định Ban Hành Quy Định Tuyển Sinh Và Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định Hủy Bỏ Kết Quả Trúng Tuyển, Quyết Định Số 49 Dân Công Hỏa Tuyến, Quyết Định Số 49 Về Dân Công Hỏa Tuyến, Quyết Định Dân Công Hỏa Tuyến, Nhận Thức Rủi Ro Của Khách Hàng Đến Quyết Định Sử Dụng Thẻ Tín Dụng, Quyết Định Đặt Phòng Khách Sạn Trực Tuyến, Kế Hoạch Công Bố Quyết Định Thành Lập Đội Tuyển, Quy Trình Phát Triển Các Quy Định Về Tuyển Dụng Công Hức, Kế Hoạch Công Bố Quyết Định Thành Lập Đội Tuyển Tdtt, Quy Định Về Tuyển Dụng Viên Chức Tỉnh Thanh Hóa Năm 2017, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Tại Sao Việc Xác Định Động Cơ Vào Đảng Đúng Đắn Được Đặt Lên Hàng Đầu Và Có ý Nghĩa Quyết Định, Nội Dung Của Quyết Định, Quyết Định Số 08 Bộ Xây Dựng, Quyết Định Số 79 Của Bộ Xây Dựng, Quyết Định Số 10 Bộ Xây Dựng, Quyết Định Dùng Để Làm Gì, Quyết Định Số 79 Bộ Xây Dựng, Noi Dung Quyết Dinh 04, Noi Dung Quyet Dinh So 438, Quyết Định Số 957 Bộ Xây Dựng, Nội Dung Quyết Định 438/qĐ-ct, Quyết Định 97 Bộ Xây Dựng, Quyết Định Đúng Đắn, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Sử Dụng Xe ô To, Nội Dung Quyết Định Sa Thải, Quyết Định Số 1751 Của Bộ Xây Dựng, Đứng Trước 1 Quyết Định, Em Đã Quyết Định Sẽ Dừng Lại ở Đây Thôi, Quyết Định Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử, Quyết Định Số 04/2008 Của Bộ Xây Dựng, Quyet Dinh Quyen Su Dung Dat Tai Tp Hcm, Quyết Định Số 24 Về Rừng Đặc Dụng, Quyết Định Số 04 Năm 2008 Của Bộ Xây Dựng, Quyết Định Ban Hành Giá Xây Dựng, Thông Báo Tuyển Dụng Giáo Viên Sở Giáo Dục Đào Tạo Bình Định, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Sở Xây Dựng, Quyết Định Số 15 áp Dụng Cho Doanh Nghiệp Nào, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Sử Dụng Điện,

Mẫu Thông Báo Tuyển Dụng Nhân Sự Hay, Thu Hút Ứng Viên

Để thu hút được nhiều người tham gia ứng tuyển thì trước hết các thông báo tuyển dụng cần có những thông tin rõ ràng, chính xác, bên cạnh đó là những điểm nổi bật được nhiều người quan tâm đến vị trí công việc đó, thông báo tuyển dụng được coi như bộ mặt của công ty, hãy để lại ấn tượng tốt trong lần đầu tiên các ứng viên tìm việc làm thấy nó.

2. Một số mẫu thông báo tuyển dụng nhân sự chuẩn nhất

Để việc tuyển dụng thành công, thu hút nhiều ứng viên giỏi tham gia phỏng vấn thì việc đầu tiên các nhà tuyển dụng cần làm là chuẩn bị một mẫu thông báo tuyển dụng với nội dung ấn tượng, có đầy đủ các thông tin cần thiết đáp ứng các thông tin các ứng viên đang cần.

Mẫu đơn tuyển dụng chuẩn

Form thông báo tuyển dụng

Tong hop mau thong bao tuyen chúng tôi

Nội dung cần có trong mẫu thông báo tuyển dụng

3. Cách viết thông báo tuyển dụng

Nhà tuyển dụng cần giới thiệu khái quát về công ty/doanh nghiệp. Nêu bật những thông tin quan trọng để ứng viên có thể hiểu và nắm được lịch sử hình thành và tình hình hoạt động, phát triển của công ty. Nếu muốn tạo dựng lòng tin tuyệt đối với ứng viên thì người tuyển dụng có thể đăng kèm giấy giới thiệu công ty trong bản tin tuyển dụng online.

Để có được một mẫu tin tuyển dụng hay nhà tuyển dụng cần nêu bật một số vấn đề như: Tên công ty, qúa trình hình thành và phát triển (Thời gian, những thành tựu công ty đạt được…) Lĩnh vực mà công ty đang phát triển là gì?

– Vị trí công việc cần tuyển: Ví dụ: Nhân viên marketing/ Trưởng phòng Marketing/ Nhân viên kinh doanh

– Miêu tả chi tiết công việc: Nếu bạn là một người soạn mẫu tuyển dụng chuyên nghiệp thì nội dung trong phần miêu tả công việc bạn cần phải làm rõ cho ứng viên thấy tầm quan trọng và trách nghiệm của ứng viên trong vị trí mà công ty đang cần tuyển.

Không phải chỉ có một mẫu from tuyển dụng dập khuôn nhà tuyển dụng có thể biến hóa mẫu tin tuyển dụng của mình hấp dẫn hơn bằng cách thay đổi ngôn ngữ sao cho phù hợp với từng lĩnh vực: Giả dụ như: Một mẫu thông báo tuyển dụng nhân viên bán hàng cách miêu tả chi công việc sẽ khác với mẫu thông báo tuyển dụng nhân viên kinh doanh.

– Số lượng: Tiếp theo, trong mẫu đơn tuyển dụng nhà tuyển dụng phải đề cập đến số lượng nhân viên cần tuyển là bao nhiêu, độ tuổi, giới tính

3.3. Địa chỉ văn phòng, thời gian làm việc

Nói rõ tính chất về thời gian làm việc toàn thời gian cố định (fulltime hay partime), địa điểm làm việc tại đâu, thời gian nộp hồ sơ và thời gian đi làm.

3.4. Mức lương (Thỏa thuận / mức lương cụ thể…)

Một mẫu thông báo tuyển dụng nhân sự không thể thiếu mục mức lương, đây là một yếu tố rất quan trọng và được coi như một lời thỏa thuận trên giấy tờ giữa hai bên (nhà tuyển dụng và ứng viên).

– Yêu cầu hồ sơ: Liệt kê những giấy tờ, văn bản cần có trong bản hồ sơ của người ứng tuyển: Thư xin việc; CV online (tiếng Anh/Việt); Sơ yếu lý lịch; ảnh; Bản sao giấy khai sinh; CMND; Đơn xin việc;…

– Hạn nộp hồ sơ: Nhà tuyển dụng ghi rõ thời hạn nộp hồ sơ để người ứng tuyển nhanh chóng nộp trước khi hết hạn.

Ngoài ra, trong mẫu tuyển dụng nhân viên, nhà tuyển dụng cần để cập đến địa chỉ nhận hồ sơ các hình thức nộp hồ sơ như: Nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng tuyển dụng (ghi rõ địa chỉ văn phòng) hoặc nộp hồ sơ qua email (ghi rõ địa chỉ email tuyển dụng) hoặc nộp hồ sơ trực tuyến.

Timviec365.vn đã cung cấp các mẫu thông báo tuyển dụng đang được sử dụng nhiều cũng như hướng dẫn cách viết thông báo tuyển dụng chung và chuẩn nhất, giúp các nhà tuyển dụng dễ dàng làm bản thông báo mỗi khi công ty hay doanh nghiệp của bạn có nhu cầu tuyển dụng. Nhà tuyển dụng có thể tải các mẫu đơn tuyển dụng về và sửa lại theo mục đích, chúc nhà tuyển dụng hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển dụng và người tìm việc có thể tìm được công việc ưng ý!