Hướng Dẫn Viết Đoạn Văn Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Trung

--- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Giấy Giới Thiệu Công Tác Cho Các Công Ty Và Doanh Nghiệp
 • Soạn Bài: Chiếu Dời Đô – Ngữ Văn 8 Tập 2
 • Giới Thiệu Tác Giả Nguyễn Quang Sáng Và Truyện Ngắn Chiếc Lược Ngà
 • Mẫu Giấy Giới Thiệu 2022 Tải File Word
 • Thuyết Minh Thủ Đô Hà Nội
 • Thông tin cần có trong bài

  giới thiệu bản thân bằng tiếng trung

  1. Thông tin cá nhân

  – Tôi tên là Quỳnh Chi: 我叫…… 。/ wǒ jiào……

  – Quốc tịch: 我是…… 人。/ wǒ shì….rén/ Tôi là người ở……

  – Quê tôi ở: 我家乡在……  /wǒjiāxiāng zài……

  – Tuổi tác: 我今年………岁 /Wǒ jīnnián……… Suì/ Năm nay tôi……. tuổi

  – Gia đình: 我家有……口人: 爸爸、妈妈、弟弟和我

  wǒ jiā yǒu…… Kǒu rén: Bàba, māmā, dìdi hé wǒ…

  Nhà tôi có….. người: Bố, mẹ, em trai và tôi…

  – Tình trạng hôn nhân:

  我有女朋友/男朋友了

  Wǒ yǒu nǚ péngyǒu/nán péngyǒule

  Tôi đã có bạn gái/bạn trai rồi

  我还没有女朋友/男朋友

  wǒ hái méiyǒu nǚ péngyǒu/nán péngyǒu

  Tôi vẫn chưa có bạn gái/ bạn trai.

  我已经结婚了

  wǒ yǐjīng jiéhūnle

  Tôi đã kết hôn rồi

  现在我有一个儿子/女儿

  Xiànzài wǒ yǒu yígè érzi/ nǚ’ér

  Hiện tại tôi có một con trai/ con gái.

  – Sở thích

  我的爱好是…

  wǒ de àihào shì…

  Sở thích của tôi là…

  我喜欢…

  Wǒ xǐhuān…

  Tôi thích…

  1. Trình độ học vấn

  – 我还在读 中学/高中/大学

  wǒ hái zàidú zhōngxué/gāozhōng/dàxué

  Tôi vẫn đang học cấp 2/ cấp 3/ đại học

  – 我在…………大学学习

  wǒ zài………… Dàxué xuéxí

  Tôi học ở Đại học………

  – 我毕业于……..大学

  Wǒ bìyè yú…….. Dàxué

  Tôi tốt nghiệp tại Đại học…..

  Bài văn mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Trung khi phỏng vấn

  兄弟姐妹们,您好,我叫黄玉英。 我今年22岁。 我是越南人。 我来自胡志明市。 我家有4个人:父亲,母亲,弟弟和我。

  我刚刚从胡志明市经济大学毕业,主修媒体标记。

  我的爱好是看书,看电影,旅行

  很高兴与您合作。 我希望在公司学习新东西。

  Xiōngdì jiěmèimen, nín hǎo, wǒ jiào Huáng Yù Yīng. Wǒ jīnnián 22 suì. Wǒ shì yuènán rén. Wǒ láizì húzhìmíng shì. Wǒjiā yǒu 4 gèrén: Fùqīn, mǔqīn, dìdì hé wǒ.

  Wǒ gānggāng cóng húzhìmíng shì jīngjì dàxué bìyè, zhǔ xiū méitǐ biāojì.

  Wǒ de àihào shì kànshū, kàn diànyǐng, lǚxíng.

  hěn gāoxìng yǔ nín hézuò. Wǒ xīwàng zài gōngsī xuéxí xīn dōngxī.

  Xin chào anh (chị), tôi tên là Hoàng Ngọc Anh. Năm nay tôi 22 tuổi. Tôi là người Việt Nam. Tôi đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình tôi có 4 người là bố tôi, mẹ tôi, em trai tôi và tôi.

  Tôi vừa tốt nghiệp tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành markerting truyền thông.

  Tôi có sở thích là đọc sách, xem phim, đi du lịch.

  Rất vui khi được làm việc chung với anh (chị). Tôi hy vọng sẽ học hỏi được nhiều điều mới ở công ty.

  Một số từ vựng tiếng Trung phỏng vấn xin việc

  – 薪水要求 xīnshuǐ yāoqiú  Yêu cầu mức lương

  – 本人要求  běnrén yāoqiú  Yêu cầu của bản thân

  – 自 2003年至 2011 年  zì 2003 nián zhì 2011 nián  Từ năm 2003 đến năm 2011

  – 自我评价 zìwǒ píngjià  Tự đánh giá bản thân

  – 毕业学校 bìyè xuéxiào  Trường học tốt nghiệp

  – 文化程度  wénhuà chéngdù  Trình độ văn hóa

  – 汉语普通话水平 hànyǔ pǔtōng huà shuǐpíng  Trình độ Tiếng Trung phổ thông

  – 汉语水平 hànyǔ shuǐpíng Trình độ Tiếng Trung

  – 英语水平 yīngyǔ shuǐpíng Trình độ Tiếng Anh

  – 外语等级  wàiyǔ děngjí Trình độ ngoại ngữ

  – 计算机水平 jìsuànjī shuǐpíng  Trình độ máy tính

  – 教育情况  jiàoyù qíngkuàng  Trình độ giáo dục

  – 专业水平 zhuānyè shuǐpíng  Trình độ chuyên ngành

  – 省市,城市,县,郡  Shěng shì,chéngshì,xiàn,jùn  Tỉnh, Thành phố, Huyện, Quận

  – 婚姻状况  hūnyīn zhuàngkuàng Tình trạng hôn nhân 

  – 以往就业详情 yǐwǎng jiùyè xiángqíng  Tình hình chi tiết đã công tác trước đây

  – 所属部门  suǒshǔ bùmén  Thuộc bộ môn, ban ngành

  – 秘书  mìshū Thư ký

  – 通讯地址  tōngxùn dìzhǐ  Thông tin địa chỉ

  – 毕业时间  bìyè shíjiān  Thời gian tốt nghiệp

  – 就读时间  jiùdú shíjiān  Thời gian học tập

  – 工作时间  gōngzuò shíjiān  Thời gian công tác

  – 培训时间 péixùn shíjiān  Thời gian đào tạo

  – 健康状况  Jiànkāng zhuàngkuàng  Tình trạng sức khỏe

  – 公司名称 gōngsī míngchēng Tên công ty

  – 职位名称 zhíwèi míngchēng Tên chức vụ

  – 特长 tècháng Sở trường

  – 爱好 àihào Sở thích

  – 手机号 shǒujī hào Số điện thoại di động

  – 国籍  guójí Quốc tịch

  – 身份证号 shēnfèn zhèng hào Số Chứng minh thư

  – 学历 xuélì Quá trình học

  – 联系方式 liánxì fāngshì Phương thức liên hệ

  – 申请人签名 shēnqǐng rén qiānmíng Người viết đơn ký tên

  – 出生日期 chūshēng rìqí Ngày tháng năm sinh

  – 希望待遇  xīwàng dàiyù Mong muốn đãi ngộ

  – 职业技能 zhíyè jìnéng Kỹ năng nghề nghiệp

  – 工作经验 gōngzuò jīngyàn Kinh nghiệm làm việc

  – 越文姓名 yuè wén xìngmíng Họ tên Tiếng Việt 

  – 中文姓名 zhōngwén xìngmíng Họ tên Tiếng Trung

  – 性别 xìngbié Giới tính

  – 经理 jīnglǐ Giám đốc

  – 电子邮箱 diànzǐ yóuxiāng Email

  – 应聘单位 yìngpìn dānwèi Đơn vị ứng tuyển

  – 联系地址 liánxì dìzhǐ  Địa chỉ liên lạc

  – 民族 mínzú Dân tộc

  – 个人简历 Gèrén jiǎnlì  CV cá nhân

  – 专业 zhuānyè Chuyên ngành

  – 应聘职位 yìngpìn zhíwèi Chức vụ ứng tuyển

  – 证书 zhèngshū Bằng cấp, giấy chứng nhận

  – 个人荣誉 gèrén róngyù Khen thưởng cá nhân

  Xem Thêm:

  Kết Luận

  Học tiếng trung giao tiếp thành thạo và hiệu quả. mang lại cho người học những kiến thức cơ bản cũng như những kĩ năng giao tiếp tiếng Trung điêu luyện.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Trung Thật Ấn Tượng
 • Học Cách Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Trung Ngắn Gọn, Hay Nhất
 • Mẫu Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Hàn Khi Đi Xin Việc
 • Chia Sẻ 10 Cách Tự Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Hàn
 • Mẫu Giấy Giới Thiệu Công Ty
 • Những Đoạn Văn Giới Thiệu Về Bản Thân Bằng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • 10 Mẫu Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh (Cực Chất)
 • Viết Thư & Giới Thiệu Bản Thân Khi Phỏng Vấn ☑
 • Cách Viết Thư Giới Thiệu Bản Thân
 • Giới Thiệu Bản Thân Khi Phỏng Vấn Như Thế Nào Để Hút Nhà Tuyển Dụng!
 • Mẫu Thư Giới Thiệu Bản Thân
 • Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

  My name is Nguyen Thu Hoai. I’m 22 years old and I’m single. I live in Ho Chi Minh city andhave just graduated from Xuniversity in August with the major in Accounting. I‘ve got 3 months experience as an intern at A company. I like reading books and cooking. I’m a careful and hard-working person. I’m eager to learn new things and willing to work in team. I easily adapt to new working environment and take initiative in work.

  [FREE] Download Ebook Học Tiếng Anh: Bắt Đầu Từ Đâu? -Hướng dẫn cách học tiếng Anh thực dụng, dễ dàng cho người không có năng khiếu và mất gốc. Hơn 1 triệu học viên đã áp dụng thành công với lộ trình học thông minh này.

  My name is Andrew. I’m 30 years old. I’m originally from San Francisco. I moved to Los Angeles over 10 years ago as a student. Well, I’m a dedicated worker and a people person. I enjoy working as a team. I also like being in contact with the public.

  My name is Mai Linh, but you call me Mai. I am originally from Ha Noi but I’ve lived in Ho Chi Minh city for 8 years now. I graduated from the University of Economics in June, and I hope to find a full-time job now.

  I’m Mai Linh. I’m 28 years old and I’m single. I was born and grew up in Ha Noi, but I have been working in HCM City for 5 years. I graduated from the University of Economics and got 4 years of experience in Administration and Human Resource Management. I‘m an active person who enjoy workingin the fieldsrelated to human beings. I’m rather serious and sensitive,so I can quickly catch up withthe psychology of other people. I often read newspapers and listen to music in my free time.

  Những đoạn văn mẫu giúp bạn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh ấn tượng và xúc tích nhất

  My name’s Thu Ha. I’m turning 35 this year and have got married, I’m living in Hoan Kiem district. I have 10 years experience in the Marketing field and I’m a group leader of GMC company. I’m friendly and willing to help other people. Have to say, I enjoyand seem to be good atdealing with problems and challenging issues. I’m rather serious at work and can work under high pssure.

  Hello, my name is Thuy Vy. I’m married with three kids, one son, and two daughters. I enjoystaying around people and helping them. In work, I consider myself a expertise when it comes to problem-solving and challenging work. I’m serious about my work but I’d also like to have fun.

  (Xin chào,tôi tên là Thùy Vy. Tôi đã kết hôn và có 3 con: 1 trai và 2 gái. Tôi thích làm việc và giúp đỡ mọi người. Trong công việc, phải nói tôi là một chuyên gia về giải quyết vấn đề cũng như đảm đương những công việc có tính thách thức cao. Tôi khá nghiêm túc khi làm việc nhưng tôi cũng rất hòa đồng và thích sự vui vẻ.)

  Hello, my name is Richard Walker, you can call me Richard. I’m 15 years old. I have a great passion for reading and listening to music. There are 3 people in my family. That means I don’t have any siblings, but I have liked a sister to play with me. It’s great meeting you. Hope we will have great time together.

  (Chào các bạn, tên mình là Richard Walker, các cậu có thể gọi mình là Richard. Năm nay mình 15 tuổi. Mình thích đọc sách và nghe nhạc trong thời gian rảnh rỗi. Gia đình mình chỉ có 3 thành viên, điều đó có nghĩa là mình không có bất kỳ anh chị em nào cả nhưng mình rất thích có một người chị gái để chơi với mình. Rất vui được làm quen với các bạn. Hi vọng chúng ta sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời cùng nhau).

  Hello, my name is Thanh An. I’m 15 years old and I’m in grade 9. I was born and grew up in HCM city. I feel really honored for being chosen to be the best student of our class in this semester. I promise to study harder and harder to accomplish your believe and also help others in studying.

  (Chào các bạn. Tên mình là Thanh An. Năm nay mình 15 tuổi và đang học lớp 9. Mình sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình cảm thấy rất vinh dự khi được chọn là học sinh xuất sắc nhất của lớp mình trong học kỳ nay. Mình hứa sẽ học hành chăm chỉ hơn nữa để đáp ứng được kỳ vọng của các bạn cũng như giúp đỡ các bạn khác trong học tập.)

  Hello, I’m Richard Walker. I’m 19 years old and I’m a freshman at the university of education. My major is Math and Physics. I was born in London and this is my first time in this city, so I find it very excited to discover new things. I’m a great fan of soccer and I always spend my time playing soccer with my friends, at least once a week. I’m a generous and easy-going person, but when it comes to work I’m a competitive perfectionist.

  (Chào các bạn, tên mình là Richard Walker. Năm nay mình 19 tuổi và hiện đang là sinh viên năm nhất trường đại học sư phạm. Chuyên ngành của mình là Toán học và Vật Lý. Mình sinh ra ở London và đây là lần đầu tiên mình đến thành phố này, chính vì vậy mình cảm thấy rất hào hứng khi có cơ hội khám phá những điều mới mẻ. Tôi rất thích bóng đá và tôi luôn dành một khoảng thời gian để chơi bóng với bạn bè, ít nhất một lần một tuần. Tôi là một người rất rộng lượng và dễ gẫn, nhưng khi làm việc tôi là một người có tính cạnh tranh khá cao).

  Hello, I’m Richard Walker and I’m in the early 20s. I’m going to introduce myself. I’m in my last year in computer science in this technological university. As for my family, I’m the only child in my family. I’m interested in many things such as hi-tech equipment, and watching movies. My other hobbies including hanging with my friends. I want to improve my English skills and I am glad to be here. It takes a long time to improve my English and hope that I’ll be able to meet these challenges and my English skill will be good.

  (Chào các bạn, tên mình là Richard Walker và tôi đầu 20 tuổi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu sơ lược về bản thân mình. Tôi đang học năm cuối ngành khoa học máy tính trường đại học công nghệ. Trong gia đình, tôi là người con duy nhất trong gia đình. Tôi rất thích những thiết bị công nghê cao và xem phim. Ngoài ra, tôi còn thích đi chơi cùng bạn bè trong thời gian rảnh rỗi.Tôi luôn muốn cải thiện kỹ năng tiếng Anh của tôi và tôi rất vui khi được có mặt ở đây. Quá trình cải thiện vốn tiếng Anh của tôi cần khá nhiều thời gian và tôi hi vọng có thể vượt qua những thách thức đó để kỹ năng Anh ngữ của mình trở nên tốt hơn.)

  – Hiểu rõ cách học 1 ngôn ngữ bất kỳ

  – hướng dẫn cho bạn cách lên mục tiêu, lộ trình và kế hoạch học tập

  – các phương pháp, website uy tín giúp bạn có thể cải thiện khả năng tiếng Anh nhanh chóng, hiệu quả.

  The Mastery of English Skills (Ebook hướng dẫn lộ trình học tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng). Nguồn: VOCA

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Viết Mẫu Thư Tự Giới Thiệu Bản Thân Gây Ấn Tượng Bạn Cần Biết
 • Kinh Nghiệm Trình Bày Bài Giới Thiệu Bản Thân Theo Mẫu
 • #1 Mẫu Công Văn Giải Trình Thuế
 • Kinh Nghiệm Giải Trình Số Liệu Thuế
 • Văn Bản Giải Trình Thuế
 • Đoạn Văn Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh
 • 100 Đoạn Hội Thoại Tiếng Anh Giao Tiếp Hằng Ngày
 • Khóa Học Tiếng Anh Giao Tiếp Công Việc Đột Phá
 • Top 5 Phần Mềm Phát Âm Tiếng Anh Miễn Phí (Giọng Chuẩn)
 • Phần Mềm Đọc Tiếng Anh Hay Nhất, Ứng Dụng Phát Âm Tiếng Anh
 • Những Thông Tin Cần Có Trong Một Đoạn Văn Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh

  Dù ngắn hay dài thì một bài giới thiệu cũng cần có những thông tin cơ bản sau đây:

  1. Lời Chào

  Thông thường, chúng ta thường dùng các cấu trúc sau để chào hỏi:

  – Hello/ Hello everyone/ Hello everybody.

  – Good morning! / Good afternoon! / Good evening!

  Nếu trong các tình huống giao tiếp tiếng Anh hàng ngày với bạn bè đồng trang lứa bạn có thể dùng:

  • Hi/ Hi there/ Hey, what’s up, guys?
  • Morning. (không dùng: Afternoon/ Evening)
  • Hey, it’s nice/ good to see you.

  2. Giới Thiệu Tên

  Để giới thiệu tên của mình cho đối phương, bạn dùng cấu trúc:

  • My name is …/ I’m …
  • My full/ first/ last name is …
  • You can call me …/ They call me …/ Please call me …/ Everyone calls me …(+ nickname/ name)
  • My nickname is …

  3. Quê Quán

  Khi nói về quê quán, ta dùng các mẫu câu sau:

  • I’m from …/ I hail from …/ I come from …/ My hometown is …/ I’m originally from … (country)
  • I’m … (nationality)
  • I was born in …

  4. Địa Chỉ Nhà Cụ Thể

  Một số trường hợp, bạn phải nêu rõ nơi bạn sinh sống, khi đó, ta dùng các cấu trúc:

  • I live in … / My address is … (city)
  • I live on … (name) street.
  • I live at …
  • I spent most of my life in …
  • I have lived in … for/ since …
  • I grew up in …

  5. Tuổi Tác

  Để nói tuổi chính xác hoặc xấp xỉ, ta sử dụng các mẫu câu thông dụng sau:

  • I’m … (years old).
  • I’m over/ almost/ nearly …
  • I am around your age.
  • I’m in my early twenties/ late thirties. (chú ý số đếm phải thêm s/es).

  6. Nghề Nghiệp

  Khi luyện nói tiếng Anh về nghề nghiệp của bản thân, bạn có thể tham khảo các cấu trúc sau:

  • I am a/ an …
  • I work as a/ an …
  • I work for (company) … as a/ an …
  • I’m unemployed./ I am out of work./ I have been made redundant./ I am between jobs.
  • I earn my living as a/ an …
  • I am looking for a job. / I am looking for work.
  • I’m retired.
  • I would like to be a/ an …/ I want to be a/ an …
  • I used to work as a/ an … at … (place)
  • I just started as … in the … department.
  • I work in/at a … (place)
  • I have been working in … (city) for … years.

  Một số nghề nghiệp trong tiếng Anh:

  Một số địa điểm làm việc trong tiếng Anh:

  • I like/ love/ enjoy/ … (sports/ movies/ …)
  • I am interested in …
  • I am good at …
  • My hobby is …
  • My hobbies are …/ My hobby is …
  • My favorite sport/ color is …
  • I have a passion for …
  • My favorite place is …
  • I sometimes go to … (places), I like it because …
  • I don’t like/ dislike/ hate …
  • My favorite food/ drink is …
  • My favorite singer/ band is …
  • My favorite day of the week is … because …
  • In my free time, I like …
  • I like … when I’m free.
  • At weekends I often go to … (places)

  Because (nêu rõ lý do tại sao bạn có sở thích đó):

  • there are many things to see and do.
  • This is one of the most beautiful places I have ever visited.
  • I can relax there.
  • it’s relaxing/ popular/ nice/ …

  Một số cụm từ chỉ sở thích trong tiếng Anh:

  • Reading, painting, drawing
  • Playing computer games
  • Surfing the Internet
  • Collecting stamps/ coins/ …
  • Going to the cinema
  • Playing with friends
  • Chatting with best friends
  • Going to the park/ beach/ zoo/ museum/ …
  • Listening to music
  • Shopping, singing, dancing, travelling, camping, hiking, …

  Một số thể loại phim trong tiếng Anh:

   action movie, comedy, romance, horror, document, thriller, cartoons, …

  Một số môn thể thao trong tiếng Anh:

   volleyball, badminton, tennis, yoga, cycling, running, fishing, …

  Mẫu Đoạn Văn Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Ngắn Gọn

  Mẫu 1 (ngắn 10-20 giây)

  Hello. My name is Brian Thornton. I was born in England but now I am living in New York, USA with my parents. I am thirty-five years old. I am an English teacher and blog writer. Having taken some hiking expeditions on Himalayas, few day-long cycling trips, and many weekend excursions, I’m quite an outdoor enthusiast. I would love to meet people in the group and participate in outdoor activities organized by the group in the future.

  Mẫu 2 (dài 20-40 giây)

  Hi. My name is Tran Nam Anh, I am 21 years old, and I am a student at ACB university at the moment. My major is Engineering, and I am studying in year three. I come from Long An, a province right next to Ho Chi Minh City. I love to explore the electronic devices, and most of the little things at my home such as radio, watch, hanging clock, blender, old phone etc have at least been disassembled by me once. Besides that, my other hobbies are playing sports, playing video games, and reading books. I have a lot of friends who play sports as well as video games with me, and we build up a team to compete with others in our free time. They see me as a friendly, trustworthy and outgoing person, because I always appear with smiles on my face, and it is not a hard thing to get on well with me.

  Top 5 bài viết học tiếng Anh hay nhất

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Văn Bản Hành Chính Bằng Tiếng Anh
 • Văn Bản Hành Chính Bằng Tiếng Anh
 • Chuyển Đổi Văn Bản Thành Giọng Nói (Text To Speech)
 • Các Công Cụ Chuyển Văn Bản Viết Thành Giọng Nói Online Miễn Phí Hay Nhất
 • 5 Cách Dịch Văn Bản Cấp Tốc
 • Đoạn Văn Giới Thiệu Về Bản Thân Em Bằng Tiếng Việt

  --- Bài mới hơn ---

 • Em Hãy Tự Giới Thiệu Về Bản Thân Hay Nhất
 • Mẫu Văn Bản Giới Thiệu Con Dấu, Chữ Ký Của Người Có Thẩm Quyền Của Tổ Chức
 • Mẫu Giấy Giới Thiệu Năm 2022 ? Cách Viết Giấy Giới Thiệu
 • Mẫu Văn Bản Giấy Giới Thiệu
 • Cách Ký Tên, Đóng Dấu Văn Bản Chuẩn Theo Nghị Định 30
 • Viết 1 đoạn văn giới thiệu về bản thân em bằng tiếng việt là một trong các bài văn hay do giáo viên yêu cầu thực hiện để giới thiệu bản thân em trước lớp.

  Để viết đoạn văn tự giới thiệu bản thân bằng tiếng việt các em cần lưu ý những điều sau:

  + Thông tin của mình: Tên, tuổi, nhà ở, hiện đang học lớp, trường nào?

  + Thông tin về gia đình: Nhà em có mấy người, gồm những ai? Có thể nêu thêm về địa chỉ nhà, thông tin nghề nghiệp của bố mẹ, ông bà ….

  + Nói về tính cách, sở thích, ước mơ của em.

  Một số đoạn văn hay tự giới thiệu bản thân lớp 6

  Chào các bạn, mình là Hà Thị Chung, học sinh lớp 6A, trường THCS Chương Xá- Huyện Cẩm Khê – tỉnh Phú Thọ. Mình là em út trong gia đình, mình có chị gái đang học lớp 8 và em trai là học sinh lớp 4. Bố mình là Hà Huy Hoàng, bố làm kỹ sư xây dựng, ngôi nhà của mình do bố thiết kế, bố còn dành riêng cho mấy chị em mình một khu vui chơi nữa. Mẹ mình là Nguyễn Thị Hoa, mẹ có tâm sự: Mẹ yêu mọi người xung quanh và yêu cả nghề nghiệp của mẹ nữa, nên mình thấy nghề giáo viên mà mẹ chọn rất phù hợp. Mình thích rất nhiều thứ các bạn ạ! Màu mà mình yêu thích là màu đỏ và màu trắng. Môn học mà mình yêu thích là môn Văn, trong Văn có những câu chuyện hay, những bài học lý thú, những con người, số phận mình chưa được gặp và muốn sẻ chia.Mình cũng thích những môn khoa học nữa, đó là thế giới để mình thấy sự phát triển, sinh sôi. Nên sau này lớn mình rất mong sẽ được làm một nhà khoa học để thỏa thích niềm đam mê tìm hiểu về thế giới và ghi lại những điều mình từng gặp. Đây là những lời giới thiệu về bản thân để các bạn hiểu mình hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

  Bài văn ngắn tự giới thiệu về bản thân hay nhất

  Thân chào các bạn!

  Tôi là Mai Phương Thúy, học sinh lớp 6a, trường Trung học Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

  Gia đình tôi có 6 người: ông, bà nội, ba, mẹ và hai chị em tôi. Ông, bà nội là cán bộ đã hưu trí. Ba, mẹ tôi đều là giáo viên. Em trai tôi có cái tên rất đẹp: Mai Thành Nam. Nhà tôi ở tổ 12, phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, cách trường chỉ vài trăm mét. Ngày ngày, tôi vẫn thường đi bộ đến trường.

  Giống như ông nội và ba, tôi rất yêu thích thiên nhiên. Căn nhà của gia đình tôi tuy không rộng lắm nhưng luôn luôn có màu xanh của cây kiểng; màu vàng hoa cúc, màu đỏ thắm của hoa hồng… mà ông và ba tôi trồng trong những chiếc chậu đặt trước hàng hiên. Ở góc bàn học của tôi kê cạnh cửa sổ, mẹ tôi treo một giò phong lan hoàng điệp, mỗi bông hoa giống hệt một chú bướm vàng xinh xắn. Trước hiên là chiếc lồng chim với chú chích chòe than có giọng hót giòn giã và trong vắt.

  Tôi kính trọng ông bà, ba mẹ và yêu quý em trai nhỏ của tôi. Sau một ngày lao động, học tập, bữa cơm tối là lúc gia đình tôi sum họp đầy đủ, đông vui nhất. Tôi tìm thấy ở mái ấm gia đình một nguồn động viên tinh thần rất lớn trong học tập và trong cuộc sống.

  Ở lớp, tôi có nhiều bạn bè, cả nam lẫn nữ. Tuy mỗi người một tính nhưng chúng tôi chơi với nhau rất thân, luôn đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau. Nhân buổi giao lưu này, tôi rất mong được làm quen với tất cả các bạn!

  -/-

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Trung
 • Một Số Mẫu Câu Giúp Bạn Tự Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Trung Dễ Dàng
 • Tự Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Trung
 • Các Bài Viết Tiếng Trung Về Giới Thiệu Bản Thân “cực Chất”
 • Mẫu Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Trung
 • Đoạn Văn Giới Thiệu Về Gia Đình Bằng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Tại Sao Bạn Cần Luật Sư?
 • Tại Sao Người Hồng Kông Lại Có Những Cái Tên Tiếng Anh Rất Kỳ Lạ?
 • Hóa Đơn Đỏ Là Gì? Tại Sao Phải Xuất Hóa Đơn Đỏ? Mua Ở Đâu?
 • Chỉ 1,2 % Luật Sư Có Thể Tranh Tụng Bằng Tiếng Anh
 • Quán Quân Olympic Tiếng Anh Trường Archimedes Và Ước Mơ Trở Thành Luật Sư Giỏi
 • I come from a nuclear family which consists of 4 members. There are my parents, my older brother and me. My dad is forty-five years old and he is a great doctor. He leaves home at 7 in the morning and only comes back home when it is11pm. There are many days when he has to work overnight and that makes him exhausted.

  My dad is hard-working and responsible. He always put patients in the first place. Meanwhile, my mother is a lawyer. She is even busier than my father. She often has to go on business and spend little time at home. Although they are successful and busy, they still care for us. They teach us and attend every meeting and events at our school.

  No matter how tired they are, my parents sometimes take us to travel and discover new cities. My older brother is 25. He works as a postgraduate. He is handsome, manly and very attractive. He loves science fiction books and philosophy books. I adore him very much. My family is happy. I love them very much and I want us to live together under the same roof for the rest of my life.

  Dịch

  Tôi đến từ một gia đình cơ bản gồm có 4 thành viên. Đó là bố mẹ, anh trai và tôi. Bố tôi năm nay đã 45 tuổi và ông ấy là một bác sĩ tài giỏi. Ông rời khỏi nhà lúc 7h sáng và chỉ trở về khi đồng hồ đã điểm 11h đêm. Có rất nhiều ngày mà bố phải làm làm thâu đêm và điều đó khiến ông kiệt sức.

  Bố tôi rất chăm chỉ và có tinh thần trách nhiệm cao. Ông luôn đặt bệnh nhân của mình lên trên hết. Trong khi đó, mẹ tôi là một luật sư. Mẹ thậm chí còn bận rộn hơn bố. Mẹ thường xuyên phải đi công tác và dành rất ít thời gian ở nhà. Dù họ rất thành công và bận, họ vẫn luôn quan tâm tới chúng tôi. Bố mẹ luôn dạy và tham gia tất cả các buổi họp và sự kiện ở trường chúng tôi.

  Dù mệt ra sao, bố mẹ tôi vẫn thỉnh thoảng đưa chúng tôi du lịch và khám phá các thành phố mới. Anh trai tôi đã 25 tuổi. Anh ấy làm việc như một nghiên cứu sinh. Anh ấy rất đẹp trai, nam tính và rất thu hút. Anh ấy thích những cuốn sách khoa học viễn tưởng và sách viết về triết lý sống. Tôi rất yêu quý anh. Gia đình tôi rất hạnh phúc. Tôi yêu họ rất nhiều và tôi muốn gia đình tôi cùng sống với nhau chung dưới một mái nhà trong suốt phần đời còn lại của mình.

  Đoạn văn giới thiệu về gia đình nâng cao

  I come from an extended family which includes six people. Although I have a lot of relatives, I only live with my grandparents, my parents and my younger sister. My grandpa used to be the captain of a frontier before he retired. He was a great man and admired by many people.

  My grandfather is the person who taught me how to play badminton when I was just a five year old little kid. He took me to school on his bike for six years from I was six to eleven years old. Meanwhile, my grandmother used to be a police. She is brave, strong and very conscientious. She loves me the most among grandchildren. My grandma often gives me money for snacks.

  She is very happy every time I return home from Hanoi. My grandparents love and take care of every child though we have grown up. They worry about us and think us as little kids. My father is a soldier. He is an earnest person but to us, he is generous and has great sense of humor. He has to work far from home.

  Dad calls me every evening to ask if I have eaten or what I have been doing. He does not talk much but I know that he loves and cares for me a lot. My mother has been a teacher for over twenty years. She is a caring mother. My mom takes care of every member in family. Because the age gap between me and my mom is short, she is likely to be a friend of mine. We share same ideas and opinions about many things, especially food and style.

  My parents are always there to support me. My sister is five years younger than me. Now she is a high school student. In contrast to me, my little sister is very energetic, active and approachable. Her personality is quite different from mine. We live in harmony with each other and have many interests in common such as music, movies and so on.

  My family usually gathers to have at least one meal everyday and talk about work as well as our daily lives. We go to abroad together at least twice a year. This is time when we relax, support each other and ppare for a new semester. Like other families, we also have fights but we can talk and solve out the problems.

  My family members always respect each other and become a good example for children to follow. Among members, the person I am close to the most is my grandmother. She has been a big influence on me about the way I talk, my lifestyle or even job orientation.

  I get on well with her. I am proud of saying that my family is full of love and care. Their love for me is unconditional so I am deeply grateful for that. I love my family more than anything else. There is nothing I could not do for my family.

  Tôi đến từ một gia đình lớn gồm có 6 người. Mặc dù tôi có rất nhiều họ hàng nhưng tôi chỉ sống với ông bà nội, bố mẹ và em gái tôi. Ông nội tôi từng là chỉ huy trưởng một đồn biên phòng trước khi ông nghỉ hưu. Ông là một người đàn ông tuyệt vời và được rất nhiều người ngưỡng mộ.

  Ông là người dạy tôi cách chơi cầu lông khi tôi chỉ mới là một đứa trẻ lên năm. Ông đạp xe đưa tôi đến trường trên chiếc xe đạp trong suốt 6 năm từ khi tôi 6 tuổi cho đến khi tôi 12 tuổi. Trong khi ấy, bà nội tôi từng là công an. Bà rất dũng cảm, mạnh mẽ và vô cùng chu đáo. Bà yêu tôi nhất trong tất cả những người cháu.

  Bà thường cho tôi tiền để mua đồ ăn vặt. Bà nội rất vui mỗi khi tôi trở về nhà từ Hà Nội. Ông bà yêu thương và chăm sóc cho từng người cháu dù chúng tôi đều trưởng thành cả rồi. Ông bà lo cho chúng tôi và nghĩ rằng chúng tôi chỉ là những đứa con nít. Bố tôi là bộ đội. Ông ấy rất nghiêm túc nhưng đối với chúng tôi, bố vô cùng hào phóng và hài hước. Bố phải làm việc xa nhà.

  Bố gọi tôi mỗi buổi tối để hỏi xem tôi đã ăn cơm chưa hay là tôi đang làm gì thế. Dù bố không nói nhiều nhưng tôi biết bố yêu và quan tâm tôi rất nhiều. Mẹ tôi đã làm giáo viên trên 20 năm. Mẹ vô cùng tận tâm. Mẹ chăm sóc đến từng thành viên trong gia đình. Vì khoảng cách tuổi giữa tôi và mẹ ngắn nên mẹ giống như một người bạn của tôi vậy.

  Tính cách em ấy khác hoàn toàn so với tôi. Gia đình tôi sống hòa thuận với nhau và có rất nhiều sở thích chung như về âm nhạc hay phim ảnh. Gia đình thường tập trung lại để cùng nhau ăn ít nhất một bữa trong ngày và nói về chuyện công việc cũng như cuộc sống thường nhật.

  Các thành viên trong gia đình luôn tôn trọng nhau và trở thành những tấm gương cho bọn trẻ học tập. Trong số các thành viên, người tôi gần gũi nhất là bà nội của mình. Bà có ảnh hưởng lớn đến tôi từ cách tôi nói chuyện, phong cách sống hay thậm chí là định hướng nghề nghiệp.

  Tôi rất hợp bà. Tôi tự hào khi nói rằng gia đình tôi luôn tràn ngập tình yêu thương và săn sóc. Tình yêu họ dành cho tôi là vô điều kiện và tôi cảm thấy vô cùng biết ơn vì điều đó. Tôi yêu gia đình tôi nhiều hơn bất kì điều gì. Không có gì tôi không thể làm vì gia đình tôi.

  XEM THÊM:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phiên Dịch Việt Anh Các Từ Ngữ Cần Thiết Khi Làm Hồ Sơ Tuyển Sinh Nus
 • Thẻ Tạm Trú Tiếng Anh Là Gì?
 • Giải Thể Doanh Nghiệp Tiếng Anh Là Gì? Tư Vấn Giải Thể Từ A
 • Dịch Thuật Tiếng Anh Tại Bình Dương, Dịch Công Chứng Tiếng Anh Lấy Nhanh
 • Dịch Tiếng Anh Chuyên Ngành Toán Học
 • Đoạn Văn Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh (Có Mẫu)

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản Giấy Mời 8
 • Soạn Bài: Hai Cây Phong – Ngữ Văn 8 Tập 1
 • Công Ty Công Nghệ Vnpt
 • In Lệch Lề Văn Bản Trong Word Hoặc Excel, Giải Quyết Thế Nào Đây?
 • Gợi Ý Cách Chỉnh Lỗi In Lề Dưới Không Đúng Định Dạng Trong Word
 • Xem video cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Ms Thuỷ KISS English

  Trong quá trình học tiếng Anh, chắc hẳn điều ai cũng muốn làm đó là thực hiện những đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh và thậm chí là giao tiếp với người nước ngoài bằng đoạn giới thiệu đó. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng rất nhiều người đều không nắm rõ trong đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh gồm những thông tin nào. Đôi khi việc truyền tải thông tin cho người đối diện còn gặp khá nhiều khó khăn.

  NHẬN MIỄN PHÍ

  Cấu Trúc Đoạn Văn Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh

  Một đoạn văn giới thiệu bản thân cần đảm bảo có chứa đầy đủ thông tin sau để người đối diện có thể hiểu được. Ms Thủy KISS English xin chia sẻ cho bạn bao gồm:

  • Lời chào hỏi.
  • Giới thiệu họ tên, tuổi tác.
  • Nơi ở, quê quán.
  • Học vấn và nghề nghiệp hiện tại.
  • Chia sẻ về sở thích của bản thân. Nếu muốn bạn có thể chia sẻ thêm về gia đình mình.

  Một Số Mẫu Câu Tiếng Anh Cho Bạn Tham Khảo

  Khi làm đoạn văn giới thiệu, bạn cần phải nắm rõ những mẫu câu sau để có thể giao tiếp tốt hơn:

  Chào hỏi: Hello/ Hi/ Good Morning/ Good Afternoon.

  Giới thiệu tên: My name is…/ I am…/ You can call me…

  Giới thiệu tuổi: I am …. years old.

  Giới thiệu quê quán: I’m from …/ I come from …/ I was born in …/ My hometown is …

  Giới thiệu nghề nghiệp: I am a/ an …/ I work as a/ an …/ I work for … company/ I work in/ at …

  Nói về sở thích: I am interested in …/ I have a passion for …/ My hobby is …/ I like …/ I love …

  Chúng tôi chia sẻ cho bạn một số đoạn văn mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh. Theo đó, các bạn có thể tự phát triển những đoạn văn giới thiệu chính bản thân mình.

  Đoạn Văn 1:

  “Hello everyone. My name is Lan. I am a girl of twelve. When I look at myself in the mirror I see a blond girl with short straight hair, black eyes. As to my appearance I’m rather tall and slim. I have never thought I’m a beautiful girl, I wish I were more beautiful day by day. I think that I’m even tempered, rather reserved, calm and self-effacing. But sometimes I can lose my calm and become either angry or sad.”

  Đoạn văn này giới thiệu về một cô bạn tên Lan, 12 tuổi. Cô bạn này có chia sẻ về ngoại hình và tính cách của mình với đối phương. Đây là cách giới thiệu khá ấn tượng.

  Đoạn Văn 2:

  “Hello everyone, my name is Le Ngoc Diep. This year I am 12 years old, I live in Dong Da, Hanoi. There are four members in my family, including my parents, elder brother and me.

  Now, I am studying in class 9B at Chu Van An school. At school I have a lot of friends, they are all docile and lovely. Everyone says that I am a very active and energetic child so they love me so much. My favorite subject is Physics and English. My hobbies are cooking and reading books.”

  Xem video hướng dẫn giới thiệu về gia đình bằng tiếng Anh – Ms Thuỷ KISS English

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Các Mẫu Công Văn Gửi Thuế
 • Top 5 Phần Mềm Chỉnh Sửa File Pdf Tốt Nhất
 • Top 3 Phần Mềm Sửa File Pdf Miễn Phí Nhanh Nhất
 • 3 Cách Sửa File Pdf Bạn Không Thể Bỏ Qua
 • Dễ Dàng Sử Dụng Trình Chỉnh Sửa Pdf Trực Tuyến
 • Viết Một Đoạn Văn Ngắn Nêu Cảm Nhận Của Em Về Nhân Vật Ông Hai Trong Văn Bản Làng

  --- Bài mới hơn ---

 • Viết Một Đoạn Văn Ngắn (10
 • Hãy Nêu Cảm Nhận Của Em Về Hình Tượng Cây Tre Trong Văn Bản Cây Tre Việt Nam Của Nhà Văn Thép Mới.
 • Nêu Nội Dung Chính Của Văn Bản : +Trong Lòng Mẹ +Tức Nước Vỡ Bờ +Lão Hạc +Cô Bé Bán Diêm +Hai Cây Phong +Chiếc Lá Cuối Cùng +Đánh Nhau Với Cối Xay Gió
 • Soạn Văn Lớp 8 Bài Bố Cục Của Văn Bản Ngắn Gọn Hay Nhất
 • Soạn Văn 8: Trong Lòng Mẹ
 • Mỗi người trong chúng ta đều có một nơi chôn rau cắt rốn và ai cũng có quyền được tự hào về hai tiếng quê hương. Ông Hai trong tác phẩm Làng của nhà văn Kim Lân cũng vậy. Ông yêu quí và tự hào về làng Chợ Dầu và hay khoe về nó một cách nhiệt tình, hào hứng. Ở nơi tản cư ông luôn nhớ về làng, theo dõi tin tức kháng chiến và hỏi thăm về Chợ Dầu. Tình yêu làng của ông càng được bộc lộ một cách sâu sắc và cảm động trong hoàn cảnh thử thách, đó là tin làng chợ Dầu lập tề theo giặc. Tình huống gay gắt đó đã bộc lộ chiều sâu tình cảm của nhân vật. Trái tim ông như đau đớn, “cổ ông như nghẹn đắng hẳn lại, da mặt tê rân rân” khi phải đón nhận tin đó. Về đến nhà ông chán chường, nhìn đàn con mà nước mắt ông giàn giụa, ông nghĩ về tương lai của những đứa trẻ khi chúng có quê hương là làng Việt gian. Phải là một người yêu quê, gắn bó với ngôi làng ấy sâu sắc, ông mới cảm nhận được nỗi đau đang giằng xé trong tâm hồn mình. Ông căm thù những kẻ theo Tây, phản bội làng. Tình thế của ông càng trở nên bế tắc, tuyệt vọng khi bà chủ nhà có ý đuổi gia đình ông với lý do không chứa người của làng Việt gian. Trong lúc tưởng tuyệt đường sinh sống ấy,ông thoáng có ý nghĩ quay về làng nhưng rồi lại gạt phắt ngay bởi “về làng tức là bỏ kháng chiến, bỏ Cụ Hồ là “cam chịu quay trở lại làm nô lệ cho thằng Tây”.Tình yêu làng lúc này đã lớn rộng thành tình yêu nước bởi dẫu tình yêu, niềm tin và tự hào về làng Dầu có bị lung lay nhưng niềm tin và Cụ Hồ và cuộc kháng chiến không hề phai nhạt. Rồi khi tin làng chợ Dầu theo giặc được cải chính, ông sung sướng như được sống lại, ông mặc quần áo chỉnh tề và đi báo tin khắp nơi. Tình yêu làng trong ông được sống dậy, niềm tự hào khiến ông vui như một đứa trẻ. Bằng nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật sâu sắc, tinh tế, ngôn ngữ đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm đa dạng, Kim Lân đã miêu tả tâm trạng của ông Hai với những cung bậc cảm xúc chân thực. Qua đó, giúp ta thêm yêu và trân quý vẻ đẹp tâm hồn của người nông dân Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

  Nguồn: Sưu tầm chúng tôi

  Bài tiếp theo

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cảm Nhận Về Bài Thơ Viếng Lăng Bác Của Viễn Phương
 • Nêu Cảm Nhận Của Em Về Bài Thơ Sang Thu Của Hữu Thỉnh
 • Cảm Nhận Về Nhân Vật Ông Hai Trong Tác Phẩm Làng Của Kim Lân
 • Cảm Nhận Về Tình Yêu Làng Của Ông Hai Trong Truyện Ngắn Làng
 • Cảm Nhận Về Nhân Vật Ông Hai Trong Truyện Ngắn Làng Của Kim Lân
 • Cách Viết Thư Giới Thiệu Bản Thân

  --- Bài mới hơn ---

 • Giới Thiệu Bản Thân Khi Phỏng Vấn Như Thế Nào Để Hút Nhà Tuyển Dụng!
 • Mẫu Thư Giới Thiệu Bản Thân
 • Cách Tự Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Trung Quốc Hay Nhất ⇒By Tiếng Trung Chinese
 • Mẫu Giấy Mời Họp, Mẫu Thư Mời Họp Mới Và Chuẩn Nhất Năm 2022
 • Tổng Hợp Các Mẫu Giấy Mời Thường Sử Dụng Nhất Hiện Nay
 • Khi gặp người mới quen, ai cũng đều phải trải qua quá trình giới thiệu bản thân. Chúng ta nói bất cứ gì mình thích, miễn sao việc tự giới thiệu ấy đáp ứng được yêu cầu giao tiếp trong hoàn cảnh đó, đồng thời không làm người kia cảm thấy khó chịu hay không có thiện cảm.

  Đối với những cuộc gặp gỡ mang tính chất xã giao hay giao lưu đơn thuần, yêu cầu của phần giới thiệu bản thân cũng khá dễ dàng. Tuy nhiên, trong một hoàn cảnh trang trọng hơn, nghiêm túc hơn, lời giới thiệu buộc phải rõ ràng, mạch lạc

  Đơn cử như trong trường hợp phỏng vấn xin việc, trong một cuộc đàm thoại làm ăn, thư công việc hoặc trong hoàn cảnh mang tính chất ngoại giao, lời giới thiệu cần rõ ràng, đầy đủ thông tin và phải tuân theo một số yêu cầu, chuẩn mực của một bài giới thiệu bản thân.

  Qua bài viết này, tôi muốn chia sẻ cách viết hay, chuẩn bị cho một bài giới thiệu bản thân đầy đủ, có đáp ứng một số yêu cầu nhất định.

  Mục đích yêu cầu chính của bài giới thiệu bản thân là bố cục phải rõ ràng, đủ ý, mạch lạc, giọng điệu khiêm tốn nhưng tự tin, tuy mềm mỏng nhưng dứt khoát, thành thực nhưng không cục mịch. Bài giới thiệu phải nêu bật được ý chí, tài năng, niềm tin, sự quyết tâm và phải chiếm được tình cảm, sự lưu tâm của người đọc, người nghe.

  Bố cục của một bài giới thiệu nên chia làm sáu phần:

  1. Thông tin khái quát bản thân

  – Tên, tuổi, nghề, quê quán, tình trạng hôn nhân.

  – Chỗ ở hiện tại, cách liên hệ với bạn.

  – Cha, mẹ (không cần kể tên, tuổi) nghề nghiệp, xuất thân… để người khác hiểu thêm chút về xuất thân của mình.

  2. Kinh nghiệm học tập và làm việc

  Học tập

  – Trường cấp 3: Khái quát quá trình học tập, môn giỏi, giáo viên yêu thích, thành tích, tại sao chọn trường và ngành đại học của bạn.

  – Đại học: Giới thiệu sơ lược về trường và khoa. Nhận xét, cảm tưởng về trường, lớp, bạn, giáo viên, khóa học, thành tích, hoạt động, chiến dịch đã tham gia…

  Làm việc

  – Công việc một: Làm sao có được, làm bao lâu, tại sao nghỉ, học được gì từ công việc?

  – Công việc hai: Giống như trên…

  – Công việc hiện tại: Mô tả sơ lược và ngắn gọn công việc hiện tại, làm gì trong công ty, làm bao lâu, thích không, công việc thú vị không, sẽ đổi việc không?

  3. Quá trình hoàn thiện bản thân

  Đây là phần rất quan trọng, cho dù là nhà tuyển dụng hay đối tác làm ăn, bạn mới… họ đều rất lưu ý bởi vì họ cần biết bạn đã nhận ra khuyết điểm, đấu tranh khắc phục hoặc từ bỏ như nào? Bao nhiêu điều ấy sẽ thể hiện bạn là người thông minh, dũng cảm, có ý chí, cầu tiến, cầu toàn ra sao?

  Bởi vì đây là bài chuẩn bị mẫu về giới thiệu bản thân nên bạn phải viết ra hết tất cả những điều, việc, thói quen, định kiến… nói chung là những thứ trước kia bạn bị hạn chế, thiếu sót, vụng về, tự ti, cạn nghĩ và bạn đã sửa chữa, cải thiện, khắc phục, tiêu trừ ra sao?

  Trong những tình huống giao tiếp với đối tượng và mục đích cụ thể, bạn chỉ nên chọn ra vài điểm thích hợp để nói, không nên kể hết vì dễ trở nên dông dài, gây nhàm chán cho người nghe (có thể nói thêm nếu người nghe muốn biết thêm).

  4. Tính cách

  Lưu ý là không cần kể thói quen, sở thích hoặc cá tính bản thân vì điều đó là sự riêng tư của bạn, và người nghe không cần biết điều đó. Thậm chí họ còn cảm thấy phiền lòng vì bạn quá thân thiết không cần thiết.

  Bạn có thể kể ra ba tính cách và giải thích ngắn gọn tại sao mình nghĩ vậy.

  Ví dụ, bạn nói mình thân thiện, bạn nên nói một số ý như sau: Tôi thích gặp gỡ và kết bạn, tôi thích nghe người khác nói, chia sẻ quan điểm. Tôi không muốn làm bạn tôi buồn, tôi có nhiều bạn, tôi thích giúp đỡ người khác, tôi không nóng giận, hay mất bình tĩnh một cách dễ dàng, nói lời tục tĩu là không chấp nhận được…

  5. Kế hoạch tương lai

  Một người thông minh luôn biết định hướng cho cuộc sống của mình, dĩ nhiên anh ta cũng biết định hướng và lên kế hoạch cho bất cứ việc gì anh ta sẽ làm. Người nghe sẽ đánh giá cao bạn vì điều đó.

  – Bạn nên chia kế họach ra làm hai phần: Ngắn hạn và dài hạn.

  + Dài hạn: Mở công ty hay việc kinh doanh riêng, học lên cấp cao hơn, xây nhà, đóng góp cho quê hương, đất nước.

  Lưu ý là kế hoạch này không được mâu thuẫn với tính cách, và chuyên môn học vấn của bạn.

  6. Triết lý sống

  Người thành công trước tiên phải là người có ý chí, kỷ luật và nguyên tắc. Người ta nói: “Người sống không chí hướng giống như thuyền không lái, ngựa không cương, lông bông không ra gì”.

  Triết lý sống sẽ thể hiện niềm tin cuộc sống, trình độ tư duy và ý chí sinh tồn của bạn. Do vậy, bạn hãy chọn một câu nói, một trích dẫn, một câu danh ngôn mà bạn tin tưởng, yêu thích và hãy giải thích thật súc tích ý nghĩa của nó.

  Đó là những phần nên có trong bài giới thiệu của bạn. Bạn nên tập viết thật nhiều lần, viết bằngtiếng Việt trước, đừng e ngại khả năng văn học khiêm tốn của mình. Tôi nói bạn nghe, sự thật bao giờ cũng là sự thật. Bạn cứ thật lòng, chân tình, cầu thị… thì bài giới thiệu của bạn vẫn hay, đáng tin hơn bất cứ bài văn nào với câu từ bay bổng nhưng không thực tâm.

  Theo kinh nghiệm cá nhân, thường thì học trò của tôi phải viết ít nhất 5 bài bằng tiếng Việt trở lên thì mới có được một bài giới thiệu bản thân tương đối hay, sau đó mới bắt đầu dịch qua tiếng Anh.

  Nguyễn Cao An Tôn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Viết Thư & Giới Thiệu Bản Thân Khi Phỏng Vấn ☑
 • 10 Mẫu Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh (Cực Chất)
 • Những Đoạn Văn Giới Thiệu Về Bản Thân Bằng Tiếng Anh
 • Cách Viết Mẫu Thư Tự Giới Thiệu Bản Thân Gây Ấn Tượng Bạn Cần Biết
 • Kinh Nghiệm Trình Bày Bài Giới Thiệu Bản Thân Theo Mẫu
 • Viết Bài Văn Thuyết Minh Giới Thiệu Đoạn Trích Chị Em Thúy Kiều Câu Hỏi 46385

  --- Bài mới hơn ---

 • Giới Thiệu Vẻ Đẹp Của Chị Em Thúy Kiều
 • Kể Lại Đoạn Trích Chị Em Thúy Kiều Bằng Lời Của Em
 • ✅ Văn Mẫu: Chị Em Thúy Kiều
 • Dựa Vào Đoạn Trích ”cảnh Ngày Xuân” Kể Lại Chuyến Du Xuân Của Chị Em Thúy Kiều
 • Dựa Vào Đoạn Trích Cảnh Ngày Xuân Kể Lại Cuộc Đi Chơi Xuân Của Chị Em Thúy Kiều
 • A. Mở bài

  – Giới thiệu khái quát tác phẩm, tác giả

  B. Thân bài

  – Sự nghiệp sáng tác

  – Hoàn cảnh sáng tác

  – Nội dung

  + Bố cục tác phẩm, kèm theo khái quát nội dung

  + Tóm tắt nội dung

  – Nghệ thuật

  3. Bài học

  – Rút ra những bài học đạo đức, nhân cách nào từ các nhân vật, nội dung của tác phẩm

  – Liên hệ, mở rộng

  C. Kết bài

  – Đánh giá vị trí của tác phẩm, tác giả đối với văn học dân tộc

  – Khẳng định giá trị

  Nguyễn Du là một thi hào dân tộc ta. Tên tuổi của ông gắn liền với tác phẩm “Truyện Kiều” – kiệt tác số một của văn học trung đại Việt Nam. Truyện Kiều là một bài ca lớn về giá trị nhân đạo, một bản cáo trạng nghiệm khắc về cái ác, cái phản nhân bản, một tập đại thành của nghệ thuật văn chương . Chỉ xét riêng về nghệ thuật miêu tả nhận vật, Nguyễn Du đã đạt đến đỉnh cao chói lọi nhất trong lịch sử tiểu thuyết bằng thơ trích đoạn Chị em Thúy Kiều đả thể hiện được trọn vẹn vè đẹp, tài năng va đức hạnh của hai chị em nàng Thúy kiều. Chỉ bằng 24 câu thơ lục bát, Nguyễn Du đã miêu tả cả tài, sắc và đức hạnh của hai chị em Thuý Vân, Thuý Kiều với tất cả lòng quý mến, trân trọng của nhà thơ.

  Đoạn trích “Chị em Thuý Kiều” nằm trong phần : “Gặp gỡ và đính ước”, sau phần giới thiệu gia cảnh gia đình Thuý Kiều. Với nhiệt tình trân trọng ngợi ca, Nguyễn Du đã sử dụng bút pháp nghệ thuật ước lệ cổ điển, lấy những hình ảnh thiên nhiên để gợi, tả, khắc hoạ vẻ đẹp chị em Thuý Kiều thành những tuyệt sắc giai nhân. Trước hết, Nguyễn Du cho ta thấy vẻ đẹp bao quát của hai chị em Thuý Kiều trong bốn câu đầu:

  “Đầu lòng hai ả tố nga,

  Thuý Kiều là chị, em là Thuý Vân.

  Mai cốt cách, tuyết tinh thần,

  Mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười.”

  Nhà thơ dùng từ Hán Việt “tố nga” chỉ những người con gái đẹp tinh tế để gọi chung hai chị em Thuý Vân, Thuý Kiều. Hai chị em được ví von có cốt cách thanh cao như hoa mai, có tâm hồn trong sáng như tuyết trắng. Mỗi người có vẻ đẹp riêng và đều đẹp một cách toàn diện. Từ cái nhìn bao quát ấy, nhà thơ đi miêu tả từng người. Bằng nghệ thuật ước lệ tượng trưng, liệt kê, nhân hoá, tác giả miêu tả vẻ đẹp của Thuý Vân là vẻ đẹp trang trọng, quý phái, phúc hậu: Sau khi giới thiệu vẻ dẹp chung về hình thức lẫn tâm hồn của hai chị em bằng bốn câu thơ , Nguyễn Du bắt đầu miêu tả vẻ đẹp riêng của Thúy Vân :

  “Vân xem trang trong khác vời,

  Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang.

  Hoa cười ngóc thốt đoan trang,

  Mây thua nước tóc , tuyêếtnhường màu da,

  Chỉ vài nét chấm phá, bức chân dung của Thúy Vân hiện lên thật nghiêm trang , đứng đắn và phúc hậu. Gương mặt của nàng đầy đặn như mặt trăng tròn. chân mày của nàng đẹp như mày của con bướm tằm. Đuôi mắt của nàng đẹp như mắt phượng . miệng của nàng nở nụ cười tươi như đóa hoa đang khoe sắc , tỏa hương. Tiếng nói của nàng trong như ngọc. Những làn mây trên không trung vẫn không đẹp bằng mái tóc mượt mà của nàng. Tuyết là biểu tượng của màu trắng nhưng không nhường màu cho da mịn màng, trắng trẻo của nàng.

  Bằng cách phối hợp các biện pháp nghệ thuật ước lệ, tượng trưng, ẩn dụ, nhân hóa, liệt kê, đối ngữ, thậm xưng và cách dùng các từ láy, từ Hán Việt một cách điệu luyện, Nguyễn Du không những miêu tả được vẻ đẹp ưa nhìn của Thúy Vân mà còn dự báo được tương lai của nàng. Đặc biệt, các từ ” thua “, “nhương ” cho chúng ta thấy số phận bình an, tốt lành của Thúy Vân trên những chặng đường đời .

  Còn đây là bức chân dung của nàng kiều :

  “Kiều càng sắc sảo mặn mà,

  So bề tài sắc lại là phần hơn

  Làn thủy tinh , nét xuân sơn”

  Cặp mắt của nàng trong trẻo và long lanh như làn nước mùa thu. Còn lông mày lại thanh nhẹ, tương đẹp như nét núi mùa xuân nghiêng nghiêng, duyên dáng .đây cũng là vẻ đẹp ước lệ, tượg trưng thường gặp trong thơ văn cổ. Những nghệ thuật nhân hóa , thậm xưng, so sánh, hoán dụ, ẩn dụ, điển cố,liệt kê, đối ngữ, tương hỗ đã tiếp tục đưa sắc đẹp của Thúy kiều đến tuyệt điỉnh, khiến cho :

  “Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh”

  “Hoa” và “liễu” là những loài vô tri, vô giác, vậy là phải “ghen” , “hờn”, tức giận trước vẻ đẹp “sắc sảo mạn mà”, “mười phân vẹn mười” của nàng. Còn đối với con người , nàng Kiều chỉ cần ngoảnh lại một cái thì thành người ta bị xiêu, ngoảnh lại cái nữa thì nước người ta bị đổ Chao ôi ! Thúy Kiều đúng là một tuyệt thế giai nhân

  Nhưng qua nghệ thuật miêu tả vẻ đẹp lộng lẫy ,đài các, kiêu sao , có sức cuốn hút mãnh liệt của Thúy Kiều . Nhất là các từ “ghen” , “hờn” , Nguyễn Du đã hé mở cho chúng ta thấy những cơn sóng gió bảo tố của cuộc đời như chờ trực để vùi dập thân phận của nàng .

  Nếu như ở Thúy Vân , Nguyễn Du chỉ miêu tả sắc đẹp thì ở Thúy Kiều , nhà thơ vưa miêu tả nhan sắc , vừa ca ngợi tài năng :

  “Sắc đành tài một , tại đành hoạ hai”

  Như vậy, về sắc thì đành chỉ có một mình Thúy Kiều về tài thì may ra, họa hoằn lắm mới có người thứ hai. Thứ nhất là trí thông minh sẵn có do tạo hóa ban tặng:

  “Thông minh vốn sẵn tính trời

  Pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm

  Cung thương lầu bậc ngũ âm ,

  Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương.

  Khúc nhà tay lựa nên chương.”

  Xét riêng về tài đánh đàn thì Thúy kiều vượt xa những người khác . Những nốt cung , thương , giốc , chũy , vũ trong âm giai của nạhc cổ trung Quốc và Việt Nam được nàng phối hợp một cách nhuần nhuyễn , tinh thông , dạt dào cảm xúc . Đặt biệt , một bản nhạc nhan đề là ” Bạc mệnh ” – đưa con tinh thần của Thúy Kiều – đã tác động vào cõi sâu thẳm trong tâm hồn của con người , khiến ai thưởng thức cũng phải đau khổ , sâầunão đến rơi nước mắt , đến buốt nhói tim . Phải chăng ” một thiên bạc mệnh lại càng não nhân ” ấy như muốn dư báo những đâu khổ , bất hạnh chồng chất trong suốt 15 năm ròng của đời người con gái tài sắc vạn toàn ?

  Nhìn chung , Nguyễn Du có dụng ý rất rõ trong việc nhấn mạnh tài sắc của Thúy Kiều , nhà thơ đã cực tả Thúy vân , tưởng như sắc đạp của Thúy Vân không ai hơn được nữa , để rồi sau đó , Thúy Kiều xuất hiện thì Thúy Vân trở thành một cái nền làm tôn sắc đẹpcủa Thúy Kiều là tuyệt đỉnh .

  Có thế nói rằng , lần đầu tiên trong lịch sử văn học nước nhà , hình ảnh người phụ nữ hoàn mĩ về hình thức lẫn tâm hồn được thể hiện dưới ngòi bút của thiên tài Nguyễn du một cách say sưa , nồng nhiệt ,tập trung và trân trọng nhất. Đó là một cái nhìn của con gnười có tấm lòng nhân dạo mênh mông như ngọn nước triều dâng . Nguyễn du dã mở đườngbcho tư tưởng của mình đi trước thời đại . Bởi lẽ , trong xã hôi phong kiền đầy rẫy nhưng bất công , ngang trái , hà khắc , phụ nữ luôn bị lép vế , bị ruồn rẫy , chà đạp , xô đẩy đến bức đường cùng .

  Một lần nữa ở bốn câu kết thúc của trích đoạn Chị em Thúy Kiều , Nguyễn Du miêu tả cuộc sống phong lưu, êm đềm, khuôn phép , mẫu mực và ngợi ca đức hạnh của cá hay chị em. Mặc dù đã đến tuổi búi tóc cài trâm , có thể lấy chồng nhưng Thúy Vân và Thúy Kiều vẫn sống hòa thuận , vui vẻ trong cảnh trướng rủ màn che , không tơ tươởngđến những kẻ dđ tìm tình yêu , đi ve vãn con gái như ong bướm tìm hoa . Chính những nét hồn nhiên , trong sáng . thơ ngây đã nuôi dưỡng , bồi đắp cho sự hình thành – phát triển nhân cách và ý thức làm người cao cả của hai chị em sau này , đặc biệt là Thúy Kiều .

  Tóm lại bằng một thế giới ngôn ngữ phong phú , tính tế , kỳ diệu , bằng một bút pháp điêu luyện, bằng một thiên tài khám phá tuyệt vời kết hợp với lòng thương yêu của con người , nhất là người phụ nữa, Nguyễn du vẽ lên bức chân dung vừa điển nhã , vừa có sức gợi cảm mãnh liệt của Thúy Vân và Thúy Kiều trong trích đoạn chị em Thúy Kiều. Có thế nói rằng , lần đầu tiên trong lịch sử văn học nước nhà , hình ảnh người phụ nữ hoàn mĩ về hình thức lẫn tâm hồn được thể hiện dưới ngòi bút của thiên tài Nguyễn du một cách say sưa , nồng nhiệt ,tập trung và trân trọng nhất. Càng nâng niu , quý trọng truyện Kiều ,chúng ta càng cảm phục tài năng và đức độ của đại thi hào dân tộc Nguyễn Du. Đó là một cái nhìn của con người có tấm lòng nhân dạo mênh mông như ngọn nước tràn ly.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Soạn Bài: Chị Em Thúy Kiều
 • Soạn Bài Chị Em Thúy Kiều Của Nguyễn Du
 • Cảm Nhận Của Em Về Nhân Vật Thúy Kiều
 • Nghị Luận Văn Học Về Đoạn Trích “chị Em Thúy Kiều” Của Nguyễn Du
 • Cảm Nhận Của Em Về Hai Chị Em Thuý, Kiều Trong Đoạn Trích “chị Em Thuý Kiều” Câu Hỏi 29255
 • Văn Bản Giới Thiệu Nhân Sự

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Bản Giải Trình Thuế
 • Kinh Nghiệm Giải Trình Số Liệu Thuế
 • #1 Mẫu Công Văn Giải Trình Thuế
 • Kinh Nghiệm Trình Bày Bài Giới Thiệu Bản Thân Theo Mẫu
 • Cách Viết Mẫu Thư Tự Giới Thiệu Bản Thân Gây Ấn Tượng Bạn Cần Biết
 • Văn Bản Giới Thiệu Nhân Sự, Mẫu Văn Bản Giới Thiệu Nhân Sự, Tờ Trình Giới Thiệu Nhân Sự Đại Hội Chi Bộ, Tờ Trình Giới Thiệu Nhân Sự, Mẫu Tờ Trình Giới Thiệu Nhân Sự, Công Văn Giới Thiệu Nhân Sự, Mẫu Phiếu Giới Thiệu Nhân Sự, Công Văn Về Việc Giới Thiệu Nhân Sự, Bản Nhận Xét Của Người Giới Thiệu Vào Đảng, Công Văn Giới Thiệu Nhân Sự Chủ Tịch Hội Nd Xã, Nghị Quyết Giới Thiệu Nhân Sự, Mẫu Giấy Giới Thiệu Nhân Viên Đi Công Tác, Cong Văn Giới Thiệu Nhân Sự Đoàn Tn Sang Hội Nông Dân, Tuyển Dụng Nhân Viên Giới Thiệu Của Sony, Mẫu Tờ Trình Giới Thiệu Nhân Sự Ubnd Tỉnh Đồng Nai, Giấy Giới Thiệu Nhân Viên Giao Dịch Ngân Hàng Bidv, Mẫu Giấy Giới Thiệu Nhân Viên Công Ty Đến Ngân Hàng Bidv Để Giao Dịch, Bài 2 Giới Thiệu Các Giới Sinh Vật Nâng Cao Violet, Bài 2 Giới Thiệu Các Giới Sinh Vật Nâng Cao, Bài 2 Giới Thiệu Các Giới Sinh Vật Violet, Loi Gioi Thieu Ve Minh Trong Hoi Thi Bi Thu Chi Bo Gioi, Lời Giới Thiệu Về Mình Hội Thi Bí Thư Chi Bộ Giỏi, Bài 2 Giới Thiệu Các Giới Sinh Vật, Gioi Thieu The Tho Luc Bat, Bài Văn Mẫu Giới Thiệu Về Bản Thân, Mẫu Hồ Sơ Giới Thiệu Bản Thân, Bài Văn Mẫu Giới Thiệu Bản Thân, Câu Thơ Giới Thiệu Từ Hải, Giới Thiệu Bản Thân, Mẫu Văn Bản Giới Thiệu Chữ Ký, Bài Gioi Thieu Chi Bo, Dàn ý Giới Thiệu Về Hoa Mai, Đề Bài Giới Thiệu Về Bản Thân, Mẫu Đơn Giới Thiệu, Bài Tập Làm Văn Giới Thiệu Về Tổ Em, Bản Tự Giới Thiệu Bản Thân, Bài Tập Làm Văn Giới Thiệu Về Bản Thân, Giới Thiệu, Mẫu Đơn Giới Thiệu Bản Thân, Văn Bản Giới Thiệu Bản Thân, Bài 4 Giới Thiệu Bản Thân, Mẫu Powerpoint Giới Thiệu Bản Thân, Truyện Thiếu Nhi Thế Giới, Đề Tài Giới Thiệu Sách, Đơn Giới Thiệu Xin Số Liệu, Mục Lục Giới Thiệu Sách, Giới Thiệu Các Tác Phẩm Phi Mác Xit, Gioi Thieu Sach chúng tôi Bài Luận Giới Thiệu Bản Thân Mẫu, Mẫu 3-knĐ Giấy Giới Thiệu, Mẫu Cv Xin Việc Giới Thiệu Bản Thân, Từ Vựng Giới Thiệu Bản Thân, Bài 3 Giới Thiệu Máy Tính, Bài 3 Giới Thiệu Về Máy Tính, Công Văn Giới Thiệu, Bài Luận Giới Thiệu Bản Thân, Mẫu Văn Bản Giấy Giới Thiệu, Giới Thiệu Về Sách Mới, Bài Thi Giới Thiệu Sách, Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Giới Thiệu Bản Thân, Mẫu Văn Bản Xin Giới Thiệu Địa Điểm Đầu Tư, Mẫu 1.11 Giấy Giới Thiệu, Văn Bản Giới Thiệu Sản Phẩm Mới, Lập Dàn ý Giới Thiệu Bài Thơ Nhớ Rưng, Giới Thiệu Về Gia Đình, Bm 13 Giay Gioi Thieu, Giới Thiệu 7 Chuyên Đề Hóa Học 10, Giới Thiệu Ao Dai Viên Nam, Giới Thiệu Bản Thân Hay Trong Cv, Giới Thiệu Về Thành Phố Đà Lạt, Giới Thiệu Công Ty , Giấy Giới Thiêu Ccb, Giấy Giới Thiệu, Giới Thiệu Vinacafe, Giấy Giới Thiệu Của Ban Trị Sự, Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy Giới Thiệu, Gioi Thieu Uy Quyen, Bài Văn Mẫu Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân, Bản Tự Giới Thiệu Bản Thân Khi Xin Việc, Mẫu Giấy Giới Thiệu 76, Mẫu Giấy Giới Thiệu, Giấy Giới Thiệu, Giấu Giới Thiệu, Giới Thiệu Đơn Vị Thực Tập, Giới Thiệu Về Viện, Bản Tự Giới Thiệu Khi Xin Việc, Bài Giới Thiệu Về Bí Thư Chi Bộ Giỏi, Mẫu Giới Thiệu Sinh Hội Viên Ccb, Mẫu Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Hay, Mẫu Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh, Giấy Giới Thiệu, ủy Quyền, Mẫu Báo Cáo Thực Tập Giới Thiệu Về Công Ty, Giấy Giới Thiệu Công Ty, Giay Gioi Thieu Agribank, Bài Luận Giới Thiệu Về Gia Đình, Biểu Mẫu Giấy Giới Thiệu, Bài Luận Giới Thiệu Bản Thân Tiếng Anh, Mẫu Thư Giới Thiệu Bằng Tiếng Anh, Mẫu Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Hàn, Giới Thiệu Alvin Toffler,

  Văn Bản Giới Thiệu Nhân Sự, Mẫu Văn Bản Giới Thiệu Nhân Sự, Tờ Trình Giới Thiệu Nhân Sự Đại Hội Chi Bộ, Tờ Trình Giới Thiệu Nhân Sự, Mẫu Tờ Trình Giới Thiệu Nhân Sự, Công Văn Giới Thiệu Nhân Sự, Mẫu Phiếu Giới Thiệu Nhân Sự, Công Văn Về Việc Giới Thiệu Nhân Sự, Bản Nhận Xét Của Người Giới Thiệu Vào Đảng, Công Văn Giới Thiệu Nhân Sự Chủ Tịch Hội Nd Xã, Nghị Quyết Giới Thiệu Nhân Sự, Mẫu Giấy Giới Thiệu Nhân Viên Đi Công Tác, Cong Văn Giới Thiệu Nhân Sự Đoàn Tn Sang Hội Nông Dân, Tuyển Dụng Nhân Viên Giới Thiệu Của Sony, Mẫu Tờ Trình Giới Thiệu Nhân Sự Ubnd Tỉnh Đồng Nai, Giấy Giới Thiệu Nhân Viên Giao Dịch Ngân Hàng Bidv, Mẫu Giấy Giới Thiệu Nhân Viên Công Ty Đến Ngân Hàng Bidv Để Giao Dịch, Bài 2 Giới Thiệu Các Giới Sinh Vật Nâng Cao Violet, Bài 2 Giới Thiệu Các Giới Sinh Vật Nâng Cao, Bài 2 Giới Thiệu Các Giới Sinh Vật Violet, Loi Gioi Thieu Ve Minh Trong Hoi Thi Bi Thu Chi Bo Gioi, Lời Giới Thiệu Về Mình Hội Thi Bí Thư Chi Bộ Giỏi, Bài 2 Giới Thiệu Các Giới Sinh Vật, Gioi Thieu The Tho Luc Bat, Bài Văn Mẫu Giới Thiệu Về Bản Thân, Mẫu Hồ Sơ Giới Thiệu Bản Thân, Bài Văn Mẫu Giới Thiệu Bản Thân, Câu Thơ Giới Thiệu Từ Hải, Giới Thiệu Bản Thân, Mẫu Văn Bản Giới Thiệu Chữ Ký, Bài Gioi Thieu Chi Bo, Dàn ý Giới Thiệu Về Hoa Mai, Đề Bài Giới Thiệu Về Bản Thân, Mẫu Đơn Giới Thiệu, Bài Tập Làm Văn Giới Thiệu Về Tổ Em, Bản Tự Giới Thiệu Bản Thân, Bài Tập Làm Văn Giới Thiệu Về Bản Thân, Giới Thiệu, Mẫu Đơn Giới Thiệu Bản Thân, Văn Bản Giới Thiệu Bản Thân, Bài 4 Giới Thiệu Bản Thân, Mẫu Powerpoint Giới Thiệu Bản Thân, Truyện Thiếu Nhi Thế Giới, Đề Tài Giới Thiệu Sách, Đơn Giới Thiệu Xin Số Liệu, Mục Lục Giới Thiệu Sách, Giới Thiệu Các Tác Phẩm Phi Mác Xit, Gioi Thieu Sach chúng tôi Bài Luận Giới Thiệu Bản Thân Mẫu, Mẫu 3-knĐ Giấy Giới Thiệu,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Bản Giới Thiệu Sản Phẩm Mới
 • Mẫu Giấy Giới Thiệu Năm 2022
 • Mẫu Giấy Giới Thiệu Công Ty Hay Và Chuẩn Nhất Hiện Nay
 • Đơn Giải Trình Với Cơ Quan Công Tác
 • Cách Chuyển Font Chữ Vntime Sang Time New Roman Giữ Định Dạng
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100