Top 10 # Xem Nhiều Nhất Viết Đoạn Văn Giới Thiệu Về Văn Bản Làng Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Athena4me.com

Hướng Dẫn Viết Đoạn Văn Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Trung

Thông tin cần có trong bài

giới thiệu bản thân bằng tiếng trung

Thông tin cá nhân

– Tôi tên là Quỳnh Chi: 我叫…… 。/ wǒ jiào……

– Quốc tịch: 我是…… 人。/ wǒ shì….rén/ Tôi là người ở……

– Quê tôi ở: 我家乡在……  /wǒjiāxiāng zài……

– Tuổi tác: 我今年………岁 /Wǒ jīnnián……… Suì/ Năm nay tôi……. tuổi

– Gia đình: 我家有……口人: 爸爸、妈妈、弟弟和我

wǒ jiā yǒu…… Kǒu rén: Bàba, māmā, dìdi hé wǒ…

Nhà tôi có….. người: Bố, mẹ, em trai và tôi…

– Tình trạng hôn nhân:

我有女朋友/男朋友了

Wǒ yǒu nǚ péngyǒu/nán péngyǒule

Tôi đã có bạn gái/bạn trai rồi

我还没有女朋友/男朋友

wǒ hái méiyǒu nǚ péngyǒu/nán péngyǒu

Tôi vẫn chưa có bạn gái/ bạn trai.

我已经结婚了

wǒ yǐjīng jiéhūnle

Tôi đã kết hôn rồi

现在我有一个儿子/女儿

Xiànzài wǒ yǒu yígè érzi/ nǚ’ér

Hiện tại tôi có một con trai/ con gái.

– Sở thích

我的爱好是…

wǒ de àihào shì…

Sở thích của tôi là…

我喜欢…

Wǒ xǐhuān…

Tôi thích…

  Trình độ học vấn

  – 我还在读 中学/高中/大学

  wǒ hái zàidú zhōngxué/gāozhōng/dàxué

  Tôi vẫn đang học cấp 2/ cấp 3/ đại học

  – 我在…………大学学习

  wǒ zài………… Dàxué xuéxí

  Tôi học ở Đại học………

  – 我毕业于……..大学

  Wǒ bìyè yú…….. Dàxué

  Tôi tốt nghiệp tại Đại học…..

  Bài văn mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Trung khi phỏng vấn

  兄弟姐妹们,您好,我叫黄玉英。 我今年22岁。 我是越南人。 我来自胡志明市。 我家有4个人:父亲,母亲,弟弟和我。

  我刚刚从胡志明市经济大学毕业,主修媒体标记。

  我的爱好是看书,看电影,旅行

  很高兴与您合作。 我希望在公司学习新东西。

  Xiōngdì jiěmèimen, nín hǎo, wǒ jiào Huáng Yù Yīng. Wǒ jīnnián 22 suì. Wǒ shì yuènán rén. Wǒ láizì húzhìmíng shì. Wǒjiā yǒu 4 gèrén: Fùqīn, mǔqīn, dìdì hé wǒ.

  Wǒ gānggāng cóng húzhìmíng shì jīngjì dàxué bìyè, zhǔ xiū méitǐ biāojì.

  Wǒ de àihào shì kànshū, kàn diànyǐng, lǚxíng.

  hěn gāoxìng yǔ nín hézuò. Wǒ xīwàng zài gōngsī xuéxí xīn dōngxī.

  Xin chào anh (chị), tôi tên là Hoàng Ngọc Anh. Năm nay tôi 22 tuổi. Tôi là người Việt Nam. Tôi đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình tôi có 4 người là bố tôi, mẹ tôi, em trai tôi và tôi.

  Tôi vừa tốt nghiệp tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành markerting truyền thông.

  Tôi có sở thích là đọc sách, xem phim, đi du lịch.

  Rất vui khi được làm việc chung với anh (chị). Tôi hy vọng sẽ học hỏi được nhiều điều mới ở công ty.

  Một số từ vựng tiếng Trung phỏng vấn xin việc

  – 薪水要求 xīnshuǐ yāoqiú  Yêu cầu mức lương

  – 本人要求  běnrén yāoqiú  Yêu cầu của bản thân

  – 自 2003年至 2011 年  zì 2003 nián zhì 2011 nián  Từ năm 2003 đến năm 2011

  – 自我评价 zìwǒ píngjià  Tự đánh giá bản thân

  – 毕业学校 bìyè xuéxiào  Trường học tốt nghiệp

  – 文化程度  wénhuà chéngdù  Trình độ văn hóa

  – 汉语普通话水平 hànyǔ pǔtōng huà shuǐpíng  Trình độ Tiếng Trung phổ thông

  – 汉语水平 hànyǔ shuǐpíng Trình độ Tiếng Trung

  – 英语水平 yīngyǔ shuǐpíng Trình độ Tiếng Anh

  – 外语等级  wàiyǔ děngjí Trình độ ngoại ngữ

  – 计算机水平 jìsuànjī shuǐpíng  Trình độ máy tính

  – 教育情况  jiàoyù qíngkuàng  Trình độ giáo dục

  – 专业水平 zhuānyè shuǐpíng  Trình độ chuyên ngành

  – 省市,城市,县,郡  Shěng shì,chéngshì,xiàn,jùn  Tỉnh, Thành phố, Huyện, Quận

  – 婚姻状况  hūnyīn zhuàngkuàng Tình trạng hôn nhân 

  – 以往就业详情 yǐwǎng jiùyè xiángqíng  Tình hình chi tiết đã công tác trước đây

  – 所属部门  suǒshǔ bùmén  Thuộc bộ môn, ban ngành

  – 秘书  mìshū Thư ký

  – 通讯地址  tōngxùn dìzhǐ  Thông tin địa chỉ

  – 毕业时间  bìyè shíjiān  Thời gian tốt nghiệp

  – 就读时间  jiùdú shíjiān  Thời gian học tập

  – 工作时间  gōngzuò shíjiān  Thời gian công tác

  – 培训时间 péixùn shíjiān  Thời gian đào tạo

  – 健康状况  Jiànkāng zhuàngkuàng  Tình trạng sức khỏe

  – 公司名称 gōngsī míngchēng Tên công ty

  – 职位名称 zhíwèi míngchēng Tên chức vụ

  – 特长 tècháng Sở trường

  – 爱好 àihào Sở thích

  – 手机号 shǒujī hào Số điện thoại di động

  – 国籍  guójí Quốc tịch

  – 身份证号 shēnfèn zhèng hào Số Chứng minh thư

  – 学历 xuélì Quá trình học

  – 联系方式 liánxì fāngshì Phương thức liên hệ

  – 申请人签名 shēnqǐng rén qiānmíng Người viết đơn ký tên

  – 出生日期 chūshēng rìqí Ngày tháng năm sinh

  – 希望待遇  xīwàng dàiyù Mong muốn đãi ngộ

  – 职业技能 zhíyè jìnéng Kỹ năng nghề nghiệp

  – 工作经验 gōngzuò jīngyàn Kinh nghiệm làm việc

  – 越文姓名 yuè wén xìngmíng Họ tên Tiếng Việt 

  – 中文姓名 zhōngwén xìngmíng Họ tên Tiếng Trung

  – 性别 xìngbié Giới tính

  – 经理 jīnglǐ Giám đốc

  – 电子邮箱 diànzǐ yóuxiāng Email

  – 应聘单位 yìngpìn dānwèi Đơn vị ứng tuyển

  – 联系地址 liánxì dìzhǐ  Địa chỉ liên lạc

  – 民族 mínzú Dân tộc

  – 个人简历 Gèrén jiǎnlì  CV cá nhân

  – 专业 zhuānyè Chuyên ngành

  – 应聘职位 yìngpìn zhíwèi Chức vụ ứng tuyển

  – 证书 zhèngshū Bằng cấp, giấy chứng nhận

  – 个人荣誉 gèrén róngyù Khen thưởng cá nhân

  Xem Thêm:

  Kết Luận

  Học tiếng trung giao tiếp thành thạo và hiệu quả. mang lại cho người học những kiến thức cơ bản cũng như những kĩ năng giao tiếp tiếng Trung điêu luyện.

Đoạn Văn Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh

Những Thông Tin Cần Có Trong Một Đoạn Văn Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh

Dù ngắn hay dài thì một bài giới thiệu cũng cần có những thông tin cơ bản sau đây:

1. Lời Chào

Thông thường, chúng ta thường dùng các cấu trúc sau để chào hỏi:

– Hello/ Hello everyone/ Hello everybody.

– Good morning! / Good afternoon! / Good evening!

Nếu trong các tình huống giao tiếp tiếng Anh hàng ngày với bạn bè đồng trang lứa bạn có thể dùng:

Hi/ Hi there/ Hey, what’s up, guys?

Morning. (không dùng: Afternoon/ Evening)

Hey, it’s nice/ good to see you.

2. Giới Thiệu Tên

Để giới thiệu tên của mình cho đối phương, bạn dùng cấu trúc:

My name is …/ I’m …

My full/ first/ last name is …

You can call me …/ They call me …/ Please call me …/ Everyone calls me …(+ nickname/ name)

My nickname is …

3. Quê Quán

Khi nói về quê quán, ta dùng các mẫu câu sau:

I’m from …/ I hail from …/ I come from …/ My hometown is …/ I’m originally from … (country)

I’m … (nationality)

I was born in …

4. Địa Chỉ Nhà Cụ Thể

Một số trường hợp, bạn phải nêu rõ nơi bạn sinh sống, khi đó, ta dùng các cấu trúc:

I live in … / My address is … (city)

I live on … (name) street.

I live at …

I spent most of my life in …

I have lived in … for/ since …

I grew up in …

5. Tuổi Tác

Để nói tuổi chính xác hoặc xấp xỉ, ta sử dụng các mẫu câu thông dụng sau:

I’m … (years old).

I’m over/ almost/ nearly …

I am around your age.

I’m in my early twenties/ late thirties. (chú ý số đếm phải thêm s/es).

6. Nghề Nghiệp

Khi luyện nói tiếng Anh về nghề nghiệp của bản thân, bạn có thể tham khảo các cấu trúc sau:

I am a/ an …

I work as a/ an …

I work for (company) … as a/ an …

I’m unemployed./ I am out of work./ I have been made redundant./ I am between jobs.

I earn my living as a/ an …

I am looking for a job. / I am looking for work.

I’m retired.

I would like to be a/ an …/ I want to be a/ an …

I used to work as a/ an … at … (place)

I just started as … in the … department.

I work in/at a … (place)

I have been working in … (city) for … years.

Một số nghề nghiệp trong tiếng Anh:

Một số địa điểm làm việc trong tiếng Anh:

I like/ love/ enjoy/ … (sports/ movies/ …)

I am interested in …

I am good at …

My hobby is …

My hobbies are …/ My hobby is …

My favorite sport/ color is …

I have a passion for …

My favorite place is …

I sometimes go to … (places), I like it because …

I don’t like/ dislike/ hate …

My favorite food/ drink is …

My favorite singer/ band is …

My favorite day of the week is … because …

In my free time, I like …

I like … when I’m free.

At weekends I often go to … (places)

Because (nêu rõ lý do tại sao bạn có sở thích đó):

there are many things to see and do.

This is one of the most beautiful places I have ever visited.

I can relax there.

it’s relaxing/ popular/ nice/ …

Một số cụm từ chỉ sở thích trong tiếng Anh:

Reading, painting, drawing

Playing computer games

Surfing the Internet

Collecting stamps/ coins/ …

Going to the cinema

Playing with friends

Chatting with best friends

Going to the park/ beach/ zoo/ museum/ …

Listening to music

Shopping, singing, dancing, travelling, camping, hiking, …

Một số thể loại phim trong tiếng Anh:

action movie, comedy, romance, horror, document, thriller, cartoons, …

Một số môn thể thao trong tiếng Anh:

volleyball, badminton, tennis, yoga, cycling, running, fishing, …

Mẫu Đoạn Văn Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Ngắn Gọn

Mẫu 1 (ngắn 10-20 giây)

Hello. My name is Brian Thornton. I was born in England but now I am living in New York, USA with my parents. I am thirty-five years old. I am an English teacher and blog writer. Having taken some hiking expeditions on Himalayas, few day-long cycling trips, and many weekend excursions, I’m quite an outdoor enthusiast. I would love to meet people in the group and participate in outdoor activities organized by the group in the future.

Mẫu 2 (dài 20-40 giây)

Hi. My name is Tran Nam Anh, I am 21 years old, and I am a student at ACB university at the moment. My major is Engineering, and I am studying in year three. I come from Long An, a province right next to Ho Chi Minh City. I love to explore the electronic devices, and most of the little things at my home such as radio, watch, hanging clock, blender, old phone etc have at least been disassembled by me once. Besides that, my other hobbies are playing sports, playing video games, and reading books. I have a lot of friends who play sports as well as video games with me, and we build up a team to compete with others in our free time. They see me as a friendly, trustworthy and outgoing person, because I always appear with smiles on my face, and it is not a hard thing to get on well with me.

Top 5 bài viết học tiếng Anh hay nhất

Đoạn Văn Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh (Có Mẫu)

Xem video cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Ms Thuỷ KISS English

Trong quá trình học tiếng Anh, chắc hẳn điều ai cũng muốn làm đó là thực hiện những đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh và thậm chí là giao tiếp với người nước ngoài bằng đoạn giới thiệu đó. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng rất nhiều người đều không nắm rõ trong đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh gồm những thông tin nào. Đôi khi việc truyền tải thông tin cho người đối diện còn gặp khá nhiều khó khăn.

NHẬN MIỄN PHÍ

Cấu Trúc Đoạn Văn Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh

Một đoạn văn giới thiệu bản thân cần đảm bảo có chứa đầy đủ thông tin sau để người đối diện có thể hiểu được. Ms Thủy KISS English xin chia sẻ cho bạn bao gồm:

Lời chào hỏi.

Giới thiệu họ tên, tuổi tác.

Nơi ở, quê quán.

Học vấn và nghề nghiệp hiện tại.

Chia sẻ về sở thích của bản thân. Nếu muốn bạn có thể chia sẻ thêm về gia đình mình.

Một Số Mẫu Câu Tiếng Anh Cho Bạn Tham Khảo

Khi làm đoạn văn giới thiệu, bạn cần phải nắm rõ những mẫu câu sau để có thể giao tiếp tốt hơn:

Chào hỏi: Hello/ Hi/ Good Morning/ Good Afternoon.

Giới thiệu tên: My name is…/ I am…/ You can call me…

Giới thiệu tuổi: I am …. years old.

Giới thiệu quê quán: I’m from …/ I come from …/ I was born in …/ My hometown is …

Giới thiệu nghề nghiệp: I am a/ an …/ I work as a/ an …/ I work for … company/ I work in/ at …

Nói về sở thích: I am interested in …/ I have a passion for …/ My hobby is …/ I like …/ I love …

Chúng tôi chia sẻ cho bạn một số đoạn văn mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh. Theo đó, các bạn có thể tự phát triển những đoạn văn giới thiệu chính bản thân mình.

Đoạn Văn 1:

“Hello everyone. My name is Lan. I am a girl of twelve. When I look at myself in the mirror I see a blond girl with short straight hair, black eyes. As to my appearance I’m rather tall and slim. I have never thought I’m a beautiful girl, I wish I were more beautiful day by day. I think that I’m even tempered, rather reserved, calm and self-effacing. But sometimes I can lose my calm and become either angry or sad.”

Đoạn văn này giới thiệu về một cô bạn tên Lan, 12 tuổi. Cô bạn này có chia sẻ về ngoại hình và tính cách của mình với đối phương. Đây là cách giới thiệu khá ấn tượng.

Đoạn Văn 2:

“Hello everyone, my name is Le Ngoc Diep. This year I am 12 years old, I live in Dong Da, Hanoi. There are four members in my family, including my parents, elder brother and me.

Now, I am studying in class 9B at Chu Van An school. At school I have a lot of friends, they are all docile and lovely. Everyone says that I am a very active and energetic child so they love me so much. My favorite subject is Physics and English. My hobbies are cooking and reading books.”

Xem video hướng dẫn giới thiệu về gia đình bằng tiếng Anh – Ms Thuỷ KISS English

Viết Bài Văn Thuyết Minh Giới Thiệu Đoạn Trích Chị Em Thúy Kiều Câu Hỏi 46385

A. Mở bài

– Giới thiệu khái quát tác phẩm, tác giả

B. Thân bài

– Sự nghiệp sáng tác

– Hoàn cảnh sáng tác

– Nội dung

+ Bố cục tác phẩm, kèm theo khái quát nội dung

+ Tóm tắt nội dung

– Nghệ thuật

3. Bài học

– Rút ra những bài học đạo đức, nhân cách nào từ các nhân vật, nội dung của tác phẩm

– Liên hệ, mở rộng

C. Kết bài

– Đánh giá vị trí của tác phẩm, tác giả đối với văn học dân tộc

– Khẳng định giá trị

Nguyễn Du là một thi hào dân tộc ta. Tên tuổi của ông gắn liền với tác phẩm “Truyện Kiều” – kiệt tác số một của văn học trung đại Việt Nam. Truyện Kiều là một bài ca lớn về giá trị nhân đạo, một bản cáo trạng nghiệm khắc về cái ác, cái phản nhân bản, một tập đại thành của nghệ thuật văn chương . Chỉ xét riêng về nghệ thuật miêu tả nhận vật, Nguyễn Du đã đạt đến đỉnh cao chói lọi nhất trong lịch sử tiểu thuyết bằng thơ trích đoạn Chị em Thúy Kiều đả thể hiện được trọn vẹn vè đẹp, tài năng va đức hạnh của hai chị em nàng Thúy kiều. Chỉ bằng 24 câu thơ lục bát, Nguyễn Du đã miêu tả cả tài, sắc và đức hạnh của hai chị em Thuý Vân, Thuý Kiều với tất cả lòng quý mến, trân trọng của nhà thơ. Đoạn trích “Chị em Thuý Kiều” nằm trong phần : “Gặp gỡ và đính ước”, sau phần giới thiệu gia cảnh gia đình Thuý Kiều. Với nhiệt tình trân trọng ngợi ca, Nguyễn Du đã sử dụng bút pháp nghệ thuật ước lệ cổ điển, lấy những hình ảnh thiên nhiên để gợi, tả, khắc hoạ vẻ đẹp chị em Thuý Kiều thành những tuyệt sắc giai nhân. Trước hết, Nguyễn Du cho ta thấy vẻ đẹp bao quát của hai chị em Thuý Kiều trong bốn câu đầu: “Đầu lòng hai ả tố nga, Thuý Kiều là chị, em là Thuý Vân. Mai cốt cách, tuyết tinh thần, Mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười.” Nhà thơ dùng từ Hán Việt “tố nga” chỉ những người con gái đẹp tinh tế để gọi chung hai chị em Thuý Vân, Thuý Kiều. Hai chị em được ví von có cốt cách thanh cao như hoa mai, có tâm hồn trong sáng như tuyết trắng. Mỗi người có vẻ đẹp riêng và đều đẹp một cách toàn diện. Từ cái nhìn bao quát ấy, nhà thơ đi miêu tả từng người. Bằng nghệ thuật ước lệ tượng trưng, liệt kê, nhân hoá, tác giả miêu tả vẻ đẹp của Thuý Vân là vẻ đẹp trang trọng, quý phái, phúc hậu: Sau khi giới thiệu vẻ dẹp chung về hình thức lẫn tâm hồn của hai chị em bằng bốn câu thơ , Nguyễn Du bắt đầu miêu tả vẻ đẹp riêng của Thúy Vân : “Vân xem trang trong khác vời, Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang. Hoa cười ngóc thốt đoan trang, Mây thua nước tóc , tuyêếtnhường màu da, Chỉ vài nét chấm phá, bức chân dung của Thúy Vân hiện lên thật nghiêm trang , đứng đắn và phúc hậu. Gương mặt của nàng đầy đặn như mặt trăng tròn. chân mày của nàng đẹp như mày của con bướm tằm. Đuôi mắt của nàng đẹp như mắt phượng . miệng của nàng nở nụ cười tươi như đóa hoa đang khoe sắc , tỏa hương. Tiếng nói của nàng trong như ngọc. Những làn mây trên không trung vẫn không đẹp bằng mái tóc mượt mà của nàng. Tuyết là biểu tượng của màu trắng nhưng không nhường màu cho da mịn màng, trắng trẻo của nàng. Bằng cách phối hợp các biện pháp nghệ thuật ước lệ, tượng trưng, ẩn dụ, nhân hóa, liệt kê, đối ngữ, thậm xưng và cách dùng các từ láy, từ Hán Việt một cách điệu luyện, Nguyễn Du không những miêu tả được vẻ đẹp ưa nhìn của Thúy Vân mà còn dự báo được tương lai của nàng. Đặc biệt, các từ ” thua “, “nhương ” cho chúng ta thấy số phận bình an, tốt lành của Thúy Vân trên những chặng đường đời . Còn đây là bức chân dung của nàng kiều : “Kiều càng sắc sảo mặn mà, So bề tài sắc lại là phần hơn Làn thủy tinh , nét xuân sơn” Cặp mắt của nàng trong trẻo và long lanh như làn nước mùa thu. Còn lông mày lại thanh nhẹ, tương đẹp như nét núi mùa xuân nghiêng nghiêng, duyên dáng .đây cũng là vẻ đẹp ước lệ, tượg trưng thường gặp trong thơ văn cổ. Những nghệ thuật nhân hóa , thậm xưng, so sánh, hoán dụ, ẩn dụ, điển cố,liệt kê, đối ngữ, tương hỗ đã tiếp tục đưa sắc đẹp của Thúy kiều đến tuyệt điỉnh, khiến cho : “Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh” “Hoa” và “liễu” là những loài vô tri, vô giác, vậy là phải “ghen” , “hờn”, tức giận trước vẻ đẹp “sắc sảo mạn mà”, “mười phân vẹn mười” của nàng. Còn đối với con người , nàng Kiều chỉ cần ngoảnh lại một cái thì thành người ta bị xiêu, ngoảnh lại cái nữa thì nước người ta bị đổ Chao ôi ! Thúy Kiều đúng là một tuyệt thế giai nhân Nhưng qua nghệ thuật miêu tả vẻ đẹp lộng lẫy ,đài các, kiêu sao , có sức cuốn hút mãnh liệt của Thúy Kiều . Nhất là các từ “ghen” , “hờn” , Nguyễn Du đã hé mở cho chúng ta thấy những cơn sóng gió bảo tố của cuộc đời như chờ trực để vùi dập thân phận của nàng . Nếu như ở Thúy Vân , Nguyễn Du chỉ miêu tả sắc đẹp thì ở Thúy Kiều , nhà thơ vưa miêu tả nhan sắc , vừa ca ngợi tài năng : “Sắc đành tài một , tại đành hoạ hai” Như vậy, về sắc thì đành chỉ có một mình Thúy Kiều về tài thì may ra, họa hoằn lắm mới có người thứ hai. Thứ nhất là trí thông minh sẵn có do tạo hóa ban tặng: “Thông minh vốn sẵn tính trời Pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm Cung thương lầu bậc ngũ âm , Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương. Khúc nhà tay lựa nên chương.” Xét riêng về tài đánh đàn thì Thúy kiều vượt xa những người khác . Những nốt cung , thương , giốc , chũy , vũ trong âm giai của nạhc cổ trung Quốc và Việt Nam được nàng phối hợp một cách nhuần nhuyễn , tinh thông , dạt dào cảm xúc . Đặt biệt , một bản nhạc nhan đề là ” Bạc mệnh ” – đưa con tinh thần của Thúy Kiều – đã tác động vào cõi sâu thẳm trong tâm hồn của con người , khiến ai thưởng thức cũng phải đau khổ , sâầunão đến rơi nước mắt , đến buốt nhói tim . Phải chăng ” một thiên bạc mệnh lại càng não nhân ” ấy như muốn dư báo những đâu khổ , bất hạnh chồng chất trong suốt 15 năm ròng của đời người con gái tài sắc vạn toàn ? Nhìn chung , Nguyễn Du có dụng ý rất rõ trong việc nhấn mạnh tài sắc của Thúy Kiều , nhà thơ đã cực tả Thúy vân , tưởng như sắc đạp của Thúy Vân không ai hơn được nữa , để rồi sau đó , Thúy Kiều xuất hiện thì Thúy Vân trở thành một cái nền làm tôn sắc đẹpcủa Thúy Kiều là tuyệt đỉnh . Có thế nói rằng , lần đầu tiên trong lịch sử văn học nước nhà , hình ảnh người phụ nữ hoàn mĩ về hình thức lẫn tâm hồn được thể hiện dưới ngòi bút của thiên tài Nguyễn du một cách say sưa , nồng nhiệt ,tập trung và trân trọng nhất. Đó là một cái nhìn của con gnười có tấm lòng nhân dạo mênh mông như ngọn nước triều dâng . Nguyễn du dã mở đườngbcho tư tưởng của mình đi trước thời đại . Bởi lẽ , trong xã hôi phong kiền đầy rẫy nhưng bất công , ngang trái , hà khắc , phụ nữ luôn bị lép vế , bị ruồn rẫy , chà đạp , xô đẩy đến bức đường cùng . Một lần nữa ở bốn câu kết thúc của trích đoạn Chị em Thúy Kiều , Nguyễn Du miêu tả cuộc sống phong lưu, êm đềm, khuôn phép , mẫu mực và ngợi ca đức hạnh của cá hay chị em. Mặc dù đã đến tuổi búi tóc cài trâm , có thể lấy chồng nhưng Thúy Vân và Thúy Kiều vẫn sống hòa thuận , vui vẻ trong cảnh trướng rủ màn che , không tơ tươởngđến những kẻ dđ tìm tình yêu , đi ve vãn con gái như ong bướm tìm hoa . Chính những nét hồn nhiên , trong sáng . thơ ngây đã nuôi dưỡng , bồi đắp cho sự hình thành – phát triển nhân cách và ý thức làm người cao cả của hai chị em sau này , đặc biệt là Thúy Kiều . Tóm lại bằng một thế giới ngôn ngữ phong phú , tính tế , kỳ diệu , bằng một bút pháp điêu luyện, bằng một thiên tài khám phá tuyệt vời kết hợp với lòng thương yêu của con người , nhất là người phụ nữa, Nguyễn du vẽ lên bức chân dung vừa điển nhã , vừa có sức gợi cảm mãnh liệt của Thúy Vân và Thúy Kiều trong trích đoạn chị em Thúy Kiều. Có thế nói rằng , lần đầu tiên trong lịch sử văn học nước nhà , hình ảnh người phụ nữ hoàn mĩ về hình thức lẫn tâm hồn được thể hiện dưới ngòi bút của thiên tài Nguyễn du một cách say sưa , nồng nhiệt ,tập trung và trân trọng nhất. Càng nâng niu , quý trọng truyện Kiều ,chúng ta càng cảm phục tài năng và đức độ của đại thi hào dân tộc Nguyễn Du. Đó là một cái nhìn của con người có tấm lòng nhân dạo mênh mông như ngọn nước tràn ly.