Top 6 # Xem Nhiều Nhất Viết Bài Văn Về Văn Bản Sống Chết Mặc Bay Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Athena4me.com

Bài Soạn Văn Bản Sống Chết Mặc Bay

Soạn Văn 7 Văn Bản Sống Chết Mặc Bay, Soạn Ngữ Văn 7 Văn Bản Sống Chết Mặc Bay, Soạn Văn Lớp 7 Văn Bản Sống Chết Mặc Bay, Bài Soạn Văn Bản Sống Chết Mặc Bay, Soạn Văn 7 Tập 2 Văn Bản Sống Chết Mặc Bay, Ngữ Văn Lớp 7 Văn Bản Sống Chết Mặc Bay, Bài 26 Văn Bản Sống Chết Mặc Bay, Văn Bản Sống Chết Mặc Bay, Sống Chết Mặc Bay, Ngữ Văn 7 Văn Bản Sống Chết Mặc Bay, Tóm Tắt Văn Bản Sống Chết Mặc Bay, Văn Bản 7 Sống Chết Mặc Bay, Tóm Tắt Sống Chết Mặc Bay, Ngữ Văn 7 Tóm Tắt Văn Bản Sống Chết Mặc Bay, Văn Bản Sống Chết Mặc Bay Ngữ Văn 7, Ngữ Văn 7 Văn Bản Sống Chết Mặc Bay Violet, Nội Dung Bài Văn Sống Chết Mặc Bay, Nội Dung Bài Sống Chết Mặc Bay, Giáo án Sống Chết Mặc Bay, Giáo án Văn Bản Sống Chết Mặc Bay, ý Nghĩa Văn Bản Sống Chết Mặc Bay, Bài Giảng Sống Chết Mặc Bay, ý Nghĩa Của Văn Bản Sống Chết Mặc Bay, Nêu ý Nghĩa Văn Bản Sống Chết Mặc Bay, Nêu ý Nghĩa Của Văn Bản Sống Chết Mặc Bay, ý Nghĩa Nhan Đề Văn Bản Sống Chết Mặc Bay, Văn Bản Sống Chết Mặc Bay Thuộc Thể Loại Nào, Văn Bản Sống Chết Mặc Bay Thuộc Thể Loại Gì, Truyện Ngắn Sống Chết Mặc Bay, Nghệ Thuật Chủ Yếu Của Văn Bản “sống Chết Mặc Bay” Là Gì, Văn Bản Sống Chết Mặc Bay Được Viết Theo Thể Loại Nào, Hãy Giải Thích Nhan Đề Của Truyện Sống Chết Mặc Bay, Khi Nói Về Sóng Điện Từ Phát Biểu Nào Sau Đây Là Sai Sóng Điện Từ Là Sóng Ngang, Dàn ý Đường Đi Khó Không Khó Vì Ngăn Sông Cách Núi Mà Khó Vì Lòng Người Ngại Núi E Sông, Trên Đường Bộ, Người Lái Xe ô Tô Có Được Phép Dừng Xe, Đỗ Xe Song Song Với Một Xe Khác, Sóng Điện Từ Và Sóng Cơ Học Không Có Chung Tính Chất Nào Dưới Đây?, Một Máy Thu Thanh Đang Thu Sóng Ngắn. Để Chuyển Sang Thu Sóng Trung, Mạch Dao Động Lí Tưởng Lc Có Thể Phát Ra Sóng Vô Tuyến Truyền Trong Không Khí Với Bước Sóng, Tia Hồng Ngoại Và Tia Rơnghen Đều Có Bản Chất Là Sóng Điện Từ, Có Bước Sóng Dài Ngắn Khác Nhau Nên, Sóng Điện Từ Và Sóng Cơ Học Không Có Cùng Tính Chất, Trắc Nghiệm ôn Tập Dao Động Và Sóng Điện Từ – Sóng ánh Sáng, Sóng Điện Từ Và Sóng Cơ Học Không Có Cùng Tính Chất Nào, Phương Trình 2 Đường Thẳng Song Song, 2 Phương Trình Đường Thẳng Song Song, Khái Niệm 2 Đường Thẳng Song Song, Quan Niệm Thế Nào Là Cuộc Sống Đáng Sống, Một Sóng Điện Từ Đang Lan Truyền Từ Một Đài Phát Sóng ở Hà Nội Đến Máy Thu, Đề Xuất Giải Pháp Bảo Vệ Bờ Cửa Sông Ven Biển Cửa Sông Cái Lớn, Định Nghĩa 2 Đường Thẳng Song Song, Định Nghĩa 2 Mặt Phẳng Song Song, Sóng Điện Từ Và Sóng Cơ Giống Nhau ở Chỗ, Định Lý 2 Đường Thẳng Song Song, Trắc Nghiệm 2 Mặt Phẳng Song Song, Sóng Điện Từ Và Sóng Cơ Học Khác Nhau ở, Tia Rơn-ghen (tia X) Là Sóng Điện Từ Có Bước Sóng, Bài Giảng 2 Đường Thẳng Song Song, Mẫu Báo Cáo Thực Hành Đo Cường Độ Dòng Điện Và Hiệu Điện Thế Đối Với Đoạn Mạch Song Song, Báo Cáo Thực Hành Đo Hiệu Điện Thế Và Cường Độ Dòng Điện Đối Với Đoạn Mạch Song Song, Chọn Câu Sai. Sóng Điện Từ Là Sóng, Định Lý Từ Vuông Góc Đến Song Song, Tiểu Thuyết Sóng ở Đáy Sông, Định Lý 2 Mặt Phẳng Song Song, 2 Phương Trình Song Song, Công Thức R Song Song, Công Thức 2 Bản Mặt Song Song, Định Lý 2 Đường Song Song, Chuyên Đề 2 Mặt Phẳng Song Song, Bài Giảng 2 Mặt Phẳng Song Song, Ta ₫ến ₫ể Cho Chiên ₫ược Sống Và Sống Sung Mãn, Phương Trình Song Song Với Ox, Bài Tập Chuyên Đề Hai Mặt Phẳng Song Song, Giải Bài Tập 2 Mặt Phẳng Song Song, Soạn Văn Bản Bác ơi, Soạn Lý 9 Bài 3 Mẫu Báo Cáo, Soạn Văn 7 Bài Thơ Lục Bát, Soạn Văn 7 Bài Thơ Đỏ, Soạn Ngữ Văn 7 Báo Cáo, Soạn Cụm Từ, Soạn Văn Lớp 6 Bài Thi Làm Thơ 5 Chữ, Soạn Anh 8 Đề án, Mục Lục Soạn Văn 10, Soạn Anh Văn 8 Đề án, Soạn Bài 3 Văn Bản Lớp 10, Soạn Văn 7 Văn Bản Báo Cáo, Soạn Bài ôn Tập Dấu Câu, Soạn Địa 8 Bài 7 ôn Thi Địa Lý, Soạn Bài ôn Tập Dấu Câu 8, Soạn Bài ôn Tập Dấu Câu Lớp 6, Soạn Bài ôn Tập Dấu Câu Lớp 8, Soạn Bài ôn Tập Làm Văn Lớp 7, Soạn Bài ôn Tập Làm Văn Lớp 9, Mục Lục Soạn Văn 8, Soạn Anh Văn 7 Đề án, Mục Lục Soạn Văn 6, Mục Lục Soạn Văn 7, Khi Nói Về Sóng Điện Từ Phát Biểu Nào Dưới Đây Là Sai Trong Quá Trình Truyền Sóng Điện Từ, Soạn Văn Lớp 9 Bài Kiểm Tra Về Thơ, Văn Bản Soạn Thảo, Hướng Dẫn Soạn Bài Văn Bản Văn Học, Soạn Văn 9 Hợp Đồng,

Soạn Văn 7 Văn Bản Sống Chết Mặc Bay, Soạn Ngữ Văn 7 Văn Bản Sống Chết Mặc Bay, Soạn Văn Lớp 7 Văn Bản Sống Chết Mặc Bay, Bài Soạn Văn Bản Sống Chết Mặc Bay, Soạn Văn 7 Tập 2 Văn Bản Sống Chết Mặc Bay, Ngữ Văn Lớp 7 Văn Bản Sống Chết Mặc Bay, Bài 26 Văn Bản Sống Chết Mặc Bay, Văn Bản Sống Chết Mặc Bay, Sống Chết Mặc Bay, Ngữ Văn 7 Văn Bản Sống Chết Mặc Bay, Tóm Tắt Văn Bản Sống Chết Mặc Bay, Văn Bản 7 Sống Chết Mặc Bay, Tóm Tắt Sống Chết Mặc Bay, Ngữ Văn 7 Tóm Tắt Văn Bản Sống Chết Mặc Bay, Văn Bản Sống Chết Mặc Bay Ngữ Văn 7, Ngữ Văn 7 Văn Bản Sống Chết Mặc Bay Violet, Nội Dung Bài Văn Sống Chết Mặc Bay, Nội Dung Bài Sống Chết Mặc Bay, Giáo án Sống Chết Mặc Bay, Giáo án Văn Bản Sống Chết Mặc Bay, ý Nghĩa Văn Bản Sống Chết Mặc Bay, Bài Giảng Sống Chết Mặc Bay, ý Nghĩa Của Văn Bản Sống Chết Mặc Bay, Nêu ý Nghĩa Văn Bản Sống Chết Mặc Bay, Nêu ý Nghĩa Của Văn Bản Sống Chết Mặc Bay, ý Nghĩa Nhan Đề Văn Bản Sống Chết Mặc Bay, Văn Bản Sống Chết Mặc Bay Thuộc Thể Loại Nào, Văn Bản Sống Chết Mặc Bay Thuộc Thể Loại Gì, Truyện Ngắn Sống Chết Mặc Bay, Nghệ Thuật Chủ Yếu Của Văn Bản “sống Chết Mặc Bay” Là Gì, Văn Bản Sống Chết Mặc Bay Được Viết Theo Thể Loại Nào, Hãy Giải Thích Nhan Đề Của Truyện Sống Chết Mặc Bay, Khi Nói Về Sóng Điện Từ Phát Biểu Nào Sau Đây Là Sai Sóng Điện Từ Là Sóng Ngang, Dàn ý Đường Đi Khó Không Khó Vì Ngăn Sông Cách Núi Mà Khó Vì Lòng Người Ngại Núi E Sông, Trên Đường Bộ, Người Lái Xe ô Tô Có Được Phép Dừng Xe, Đỗ Xe Song Song Với Một Xe Khác, Sóng Điện Từ Và Sóng Cơ Học Không Có Chung Tính Chất Nào Dưới Đây?, Một Máy Thu Thanh Đang Thu Sóng Ngắn. Để Chuyển Sang Thu Sóng Trung, Mạch Dao Động Lí Tưởng Lc Có Thể Phát Ra Sóng Vô Tuyến Truyền Trong Không Khí Với Bước Sóng, Tia Hồng Ngoại Và Tia Rơnghen Đều Có Bản Chất Là Sóng Điện Từ, Có Bước Sóng Dài Ngắn Khác Nhau Nên, Sóng Điện Từ Và Sóng Cơ Học Không Có Cùng Tính Chất, Trắc Nghiệm ôn Tập Dao Động Và Sóng Điện Từ – Sóng ánh Sáng, Sóng Điện Từ Và Sóng Cơ Học Không Có Cùng Tính Chất Nào, Phương Trình 2 Đường Thẳng Song Song, 2 Phương Trình Đường Thẳng Song Song, Khái Niệm 2 Đường Thẳng Song Song, Quan Niệm Thế Nào Là Cuộc Sống Đáng Sống, Một Sóng Điện Từ Đang Lan Truyền Từ Một Đài Phát Sóng ở Hà Nội Đến Máy Thu, Đề Xuất Giải Pháp Bảo Vệ Bờ Cửa Sông Ven Biển Cửa Sông Cái Lớn, Định Nghĩa 2 Đường Thẳng Song Song, Định Nghĩa 2 Mặt Phẳng Song Song,

Tìm Hiểu Văn Bản: Sống Chết Mặc Bay

– Là một trong những nhà văn đầu tiên đạt thành tựu về thể loại truyện ngắn hiện đại

* Truyện ngắn hiện đại: thể loại văn xuôi, viết bằng chữ quốc ngữ, sáng tấc từ thế kỉ thứ XX. Cốt truyện khá phong phú, sử dụng nghệ thuật đa dạng. Nội dung chủ yếu:phản ảnh hiện thực, qua đó thể hiện tư tưởng, quan điểm của nhà văn.

– Truyện ngắn được đăng trên tạp chí Nam Phong, số tháng 12/1918

– Truyện lấy bối cảnh vùng nông thôn Việt Nam đầu thế kỉ XX: đêm khuya, một khúc sông Nhị Hà sắp vỡ.

– Văn bản có thể chia thành ba phần:

+ Từ đầu đến “Khúc đê này hỏng mất”: Nguy cơ đê vỡ và sự chống cự tuyệt vọng của dân phu.

+ Tiếp theo đến “Điếu, mày!”: Cảnh quan phủ cùng nha lại hộ đê ở trong đình.

+ Còn lại: Cảnh đê vỡ, nhân dân lâm vào tình trạng thảm sầu.

– Nhan đề ngắn gọn, đặc sắc bắt nguồn từ câu tục ngữ: “Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”.

Hai hình ảnh nổi bật được thể hiện trong văn bản là: dân phu ngoài đê và quan ở trong đình. Bằng cách sử dụng biện pháp đối lập – tương phản và tăng cấp, tác giả đã khắc họa rõ nét hai hình ảnh này. Từ đó thể hiện được toàn bộ nội dung, tư tưởng của tác phẩm.

1. Sự tương phản giữa sức người, sức nước và hình ảnh dân phu

– Thời điểm: Gần một giờ đêm. Địa điểm: tại một khúc đê sắp vỡ, trời mưa tầm tã à Làm tăng thêm khó khăn, vất vả; nhấn mạnh sự nguy cấp.

– Tác giả sử dụng hàng loạt các câu cảm thán: Sự lo lắng, xót xa của tác giả cũng chính là nỗi lòng của những người dân.

2. Sự tương phản giữa cảnh trong đình – ngoài đê và hình ảnh quan phủ

– Cách giới thiệu: thế – thưa rằng à câu chuyện vừa được dẫn dắt một cách tự nhiên, vừa mang tính chất trào phúng, thể hiện thái độ của tác giả.

+ Địa điểm: đình cao, rất vững chãi, đê vỡ cũng không việc gì – khác biệt hoàn toàn với địa điểm lầy lội của những người dân phu.

+ Quan phụ mẫu có dáng ngồi oại vệ, đường bệ; cử chỉ, cách nói năng hách dịch, độc đoán của quan với đám nha lại và tay sai.

+ Cảnh đánh tổ tôm lúc mau, lúc khoan, ung dung, êm ái, khi cười, khi nói, vui vẻ, dịu dàng.

– Thái độ trước việc đê vỡ:

+ Bọn nha lại, thầy đề: lo sợ nhưng không dám làm trái lệnh quan à vẫn còn có lương tâm, trách nhiệm nhưng lại hèn nhát, không dám làm trái ý quan.

+ Quan phủ: chỉ quan tâm đến ván bài; đổ trách nhiệm cho cấp dưới, cho dân

– Giá trị hiện thực: Phản ánh sự đối lập gay gắt và hoàn toàn giữa cuộc sống của nhân dân với cuộc sống của bọn quan lại tiêu biểu là tên quan phủ.

– Giá trị nhân đạo: Truyện thể hiện sự thương cảm, xót xa của tác giả trước cảnh nhân dân hộ đê và cảnh nhân dân điêu linh; sự căm thù sâu sắc bọn quan lại sâu mọt.

– Kết hợp đối lập, tương phản và tăng cấp

– Sử dụng ngôn ngữ sinh động

Ôn Tập Văn Bản “Sống Chết Mặc Bay”

Hình ảnh người dân lao động qua chùm Ca dao than thân và trong truyện ngắn Sống chết mặc bay của Phạm Duy Tốn.

Bài làm tham khảo

Hình tượng người nông dân lao động là đề tài xuyên suốt trong nền văn học Việt Nam từ cổ chí kim, từ dân ca, ca dao đến tục ngữ, từ văn học Trung đại đến văn học Hiện đại. Đó có thể là người lao động như thân phận cái cò, cái vạc, như con kiến con tằm…có thể là nỗi bất hạnh là người nông dân bần cùng hoá như Chí phèo (Nam Cao), có thể là cuộc đời đắng cay, đen tối với bao nỗi áp bức đoạ đày như chị Dậu (Tắt đèn), anh Pha (bước đường cùng)…Và một lần nữa cuộc đời của họ được thể hiện một cách rõ nét, chân thực qua chùm ca dao than thân và văn bản “Sống chết mặc bay” của Phạm Duy Tốn.

Trước hết ,  hình ảnh người dân lao động trong được thể hiện sâu sắc trong chùm ca dao than thân. Đó là  người lao động gian khổ vất vã, nhọc nhằn, gian khổ

Thương thay lũ kiến li ti

Kiếm ăn đợc mấy phải đi tìm mồi

Lũ kiến li ti là hình ảnh ẩn dụ cho người lao động thấp cổ, bé họng…

Hai chữ Thương thay được điệp lại bốn lần ở vị trí đầu câu lục là lời tự than và than cho những kiếp người khác của người dân lao động đã làm cho giọng điệu bài ca dao đầy xót thương, oán trách.

+) Đó còn là hình ảnh người lao động bị bòn rút sức lực đến cạn kiệt.

Thương thay thân phận con tằm

Kiếm ăn được mấy phải nằm nhả tơ

+ Con tằm và lũ kiến là hai hình ảnh ẩn dụ cho những thân phận nhỏ nhoi, thấp cổ bé họng sống âm thầm dưới đáy xã hội cũ. Đó là những kiếp người suốt đời đầu tắt mặt tối bị bòn rút sức lực, kiếm ăn được mấy mà cả đời phải đi tìm mồi. Thật bất công, kẻ thì ngồi chỗ mát ăn bát vàng; kẻ thì ăn không hết, người lần chẳng ra.

+) Ca dao còn phản ánh hình ảnh người lao động

+ Hạc và con cuốc lại là ẩn dụ về những thân phận phải nếm trải nhiều oan trái, bi kịch cuộc đời. Hạc muốn lánh đường mây để tìm một cuộc sống khoáng đạt, để thỏa chí tự do nhưng chim cứ bay mỏi cánh giữa bầu trời với những cố gắng thật vô vọng. Con cuốc lại là biểu hiện của phận người với nỗi oan trái, bất công dù có kêu ra máu cũng không được lẽ công bằng nào soi tỏ.

+ Đánh giá:

Với biện pháp nghệ thuật điệp ngữ và ẩn dụ, bài ca dao như một bức tranh sống động về nỗi khổ nhiều bề của người dân lao động trong xã hội cũ qua đó, thể hiện niềm đồng cảm, xót thương với người nông dân đồng thời lên án, tố cáo xã hội phong kiến bất công, tàn bạo.

Hình ảnh người dân lao động với trăm nỗi đớn đau còn thể hiện chân thực trong truyện ngắn “Sống chết mặc bay” của Phạm Duy Tốn:

+ Sống chết mặc bay của Phạm Duy Tốn được coi là bông hoa đầu mùa của truyện ngắn hiện đại Việt Nam. Với hai thủ pháp đặc sắc là tương phản và tăng cấp, tác giả đã làm sống lại cuộc sống lầm than, cơ cực của người dân lao động dưới chế độ thực dân nửa phong kiến.

+ Trong tác phẩm, Phạm Duy Tốn đã đặt người dân vào bối cảnh: Ra sức vật lộn để giữ gìn tính mạng một khúc đê làng X, thuộc phủ X (Học sinh lựa chọn chi tiết để phân tích). Đó là một cảnh tượng nhốn nháo, căng thẳng, cơ cực, khốn khổ và nguy hiểm vô cùng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

+ Sự bất lực của sức người trước sức nước, sự yếu kém của thế đê trước sức mạnh ngày càng tăng của thiên nhiên thì thảm họa tất sẽ xảy ra: cảnh đê vỡ. Người dân rơi vào thảm cảnh, kẻ sống không chỗ ở, kẻ chết không nơi chôn, lênh đênh mặt nước, chiếc bóng bơ vơ, tình cảnh thảm sầu, kể sao cho xiết.

+ Đánh giá: 

Với hai thủ pháp tương phản và tăng cấp, Sống chết mặc bay đã thể hiện niềm cảm thương của tác giả trước cuộc sống lầm than cơ cực của người dân lao động đồng thời lên án, tố cáo thái độ vô trách nhiệm, vô nhân tính của quan lại phong kiến với bản chất lòng lang dạ thú.

– Lòng cảm thương cho số phận của người nông dân lao động thấp cổ bé họng

– Lên án, vạch trần tội ác, lòng lang dạ thú của tên quan và cả XHPK bất công, vô nhân tính

2.  Khái quát lại vấn đề và rút ra bài học.

Giáo Án Ngữ Văn Bài 26: Văn Bản Sống Chết Mặc Bay

A: Kết quả cần đạt

– Hiểu được giá trị hiện thực, nhân đạo và những thành công nghệ thuật của tác phẩm – một trong những truyện ngắn được coi là mở đầu cho thể loại truyện ngắn hiện đại ở VN đầu TK XX.

– Kĩ năng: Đọc, kể tóm tắt truyện, phân tích nhân vật qua các cảnh đối lập – tương phản và tăng cấp.

B: Tiến trình lên lớp

– Ổn định lớp học.

– Kiểm tra bài cũ: Trình bày những luận điểm chính của Hoài Thanh khi ông luận bản về ý nghĩa văn chương. Theo em, những luận điểm ấy đã bao quát đầy đủ, toàn diện tất cả các ý nghĩa của văn chương hay chưa? Vì sao?

Câu tục ngữ Sống chết mặc bay (tiền thầy bỏ túi) thể hiện thói vô trách nhiệm một cách trắng trợn của một viên phụ mẫu chỉ dân trong lần hộ đê vô tiền khoáng hậu!

Câu chuyện đặc sắc đã được ngòi bút hiện thực và nhân đạo của Phạm Duy Tốn kể lại như một màn bi kịch – hài rất hấp dẫn.

Bài 26: Văn bản. . Phạm Duy Tốn Tiết 105 - 106: Đọc - hiểu văn bản. A: Kết quả cần đạt - Hiểu được giá trị hiện thực, nhân đạo và những thành công nghệ thuật của tác phẩm - một trong những truyện ngắn được coi là mở đầu cho thể loại truyện ngắn hiện đại ở VN đầu TK XX. - Kĩ năng: Đọc, kể tóm tắt truyện, phân tích nhân vật qua các cảnh đối lập - tương phản và tăng cấp. B: Tiến trình lên lớp Ổn định lớp học. Kiểm tra bài cũ: Trình bày những luận điểm chính của Hoài Thanh khi ông luận bản về ý nghĩa văn chương. Theo em, những luận điểm ấy đã bao quát đầy đủ, toàn diện tất cả các ý nghĩa của văn chương hay chưa? Vì sao? Bài mới: Câu tục ngữ Sống chết mặc bay (tiền thầy bỏ túi) thể hiện thói vô trách nhiệm một cách trắng trợn của một viên phụ mẫu chỉ dân trong lần hộ đê vô tiền khoáng hậu! Câu chuyện đặc sắc đã được ngòi bút hiện thực và nhân đạo của Phạm Duy Tốn kể lại như một màn bi kịch - hài rất hấp dẫn. Hoạt động của thầy và trò Nội dung cần đạt được HĐ 1: Hướng dẫn đọc - hiểu khái quát GV: Trình bày một cách ngắn gọn về tác giả PDT? HS: Trả lời. Năm sinh - năm mất. Quê quán. Bản thân. GV: Dựa vào phần chuẩn bị ở nhà, em hãy nêu xuất xứ của truyện ngắn Sống chết mặc bay? HS: Trả lời theo phần chuẩn bị. GV: Gọi 1 học sinh có giọng đọc tốt lên đọc truyện. GV: Yêu cầu. Chú ý phân biệt các giọng đọc. - Giọng - kể tả của tác giả, quan phụ phụ mẫu luôn hách dịch, hống hách, nạt nộ, giọng sợ sệt, khúm núm của thầy đề, dân phu giọng càng khẩn thiết, lo sợ của họ cùng với giọng càng bẳn gắt và sung sướng vì được ù to của quan phụ mẫu. HS: 1 học sinh đọc diễn cảm, cả lớp chú ý cách đọc, nhận xét cách đọc của bạn. GV: Theo em, truyện ngắn này có thể chia ra làm mấy đoạn? Mỗi đoạn nói gì? HS: Trả lời: Truyện ngắn này có thể chia ra làm 2 hoặc 3 phần. - P1: Từ đầu đến "khúc đê này hỏng mất". - P2: Tiếp theo đến "Điếu, mày!". - P3: Còn lại. GV: Em hãy cho biết truyện được kể theo ngôi thứ mấy và tình tự của truyện như thế nào? HS: Trả lời. GV: Nêu vấn đề bằng câu hỏi. Đọc kĩ toàn truyện, theo dõi mạch truyện từ đầu đến cuối, chúng ta thấy tác giả đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật chủ yêu nào? Cụ thể như thế nào? HS: Trả lời. - Hai biện pháp NT chủ yếu là: Đối lập và tăng cấp. + giữa sức trời và sức người. + giữa cảnh hộ đê ngoài đình của dân phu và cảnh hộ đê trong đình của quan phụ mẫu và đám nha lại HĐ 2: Hướng dẫn đọc - hiểu chi tiết truyện GV: Đoạn văn gồm mấy đoạn nhỏ? Mỗi đoạn nói gì? HS: Quan sát các đoạn và trả lời. - Giới thiệu hoàn cảnh thời gian, địa điểm, thế nước to quá và nguy cơ vỡ đêà tình huống căng thẳng ở phần đầu truyện. - Cảnh dân phu kéo đê. - So sánh sức nước và sức người, nguy cơ vỡ đê. GV: Những cảnh ấy được đối lập tương phản và tăng cấp như thế nào, tạo được hiệu quả nghệ thuật gi? HS: Trả lời. Thời điểm Mưa gió Đê Nước sông Không khí, cảnh tượng hộ đê Những âm thanh và tiếng động. HS: Đọc đoạn văn từ: Thưa rằngcùng ngồi hầu bài. HS: Phát hiện sắp xếp chi tiết và nêu nhận xét. GV: Phép tăng cấp được thể hiện như thế nào trong hai cảnh tương phản: Mưa gió nước dâng - dân phu hộ đê và cảnh trong đình? Tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó là gi? HS: Liệt kê, so sánh, phát biểu. GV: Hệ thống bằng bảng so sánh sau. Trong đình Ngoài đê - Quang cảnh, không khí tính mịch, nghiêm trang, xa hoaàcác quan hộ đê bằng việc chơi tổ tôm từ nhịp nhàng, vui vẻ đến say sưa cao trào. - Sự đam mê thái quá à vô trách nhiệm. - Không ngó gì đến việc hộ đê, cứ ở trong đình ăn yến, chơi bài - Mưa càng to vẫn không để ý, tiếng reo hò, kêu thét từ ngoài đê vọng vào cũng không để vào tai. - Khi có người vào báo tin đê vỡ vẫn cứ ngồi chơi bài, không hề lo lắng mà lại ra sức quá nạt, dọa dẫm, đuổi người báo tin ra ngoài và tiếp tục chơi đến lúc ù to trong niềm vui sướng cực độ. - Mưa tầm tã ànước sông Nhị Hà lên caoàkhúc sống núng thếàhai ba đoạn thẩm lậuàtrống đánhàốc thổiàtừng người xao xác gọiàai ai cũng mệt lửàvẫn mưa tầm tãàduới sông nước cứ cuồn cuộn bốc lếnàkhúc đê hỏng mấtàtrăm họ vất vả lấm láp, gội gió tắm mưaàgà, chó, trâu, bò kêu vang tứ phíaànước tràn lênh lángàxoáy thành vựcànhà trôi, lúa ngậpàkẻ sống không chỗ ở, người chết không nơi chônkể xao xiết. HĐ 3: Hướng dẫn tổng kết và luyện tập. GV: Qua cảnh đắp đê, đê vỡ - đánh tổ tôm và ù to, em hãy khái quát giá trị hiện thực và nhân đạo của truyện ngắn Sống chết mặc bay. HS: Khái quát lại. GV: Về nghệ thuật, truyện hấp dẫn người đọc nhờ những yếu tố nào? HS: Trả lời. I: Tìm hiểu chung về văn bản. 1: Tác giả. Là nhà văn hiện thực đầu tiên của nền văn học hiện đại Việt Nam. 2: Xuất xứ. Sống chết mặc bay ra đời trong buổi đầu hình thành thể loại truyện ngắn hiện đại VN đầu thế kỉ XX, được coi là bông hoa đầu mùa của truyện ngắn hiện đại Việt Nam. 3: Đọc và giải nghĩa từ khó. Đọc Từ khó: 40 từ 4: Bố cục. - Nguy cơ vỡ đê và sự chống đỡ của người dân phu. - Cảnh quan phủ cùng lũ nha lại hộ đê ở trong đình. - Cảnh vỡ đê, nhân dân lâm vào tình trạng thảm sầu. * Nhận xét Truyện được kể theo ngôi thứ 3, theo trình tự thời gian và sự việc. II: Đọc - hiểu chi tiết. 1: Đối lập tương phản và tăng cấp giữa sức người, nguy cơ đê vỡ và nhân dân cứu đê. - Thời điểm: Gần một giờ đêm - khuya khoắt, càng làm tăng thêm khó khăn, khi mọi người đều cố sức, mệt mỏi cao độ. - Đê yếu ớt, hai ba đoạn thẩm lậu thấm qua thân đê sang phía trong đồng, rất nguy hiểm. - Nước sông cuồn cuộn bốc lên. - Không khí, cảnh tượng hộ đê cả hàng trăm dân phu trong đói khát, mệt, cố gắng từ chiều, trong mưa gió, ướt như chuột lột, nhốn nháo, căng thẳng, sôi động và lộn xộn, sợ hãi và bất lực. - Những âm thanh và tiếng động gợi không khí khẩn cấp, nguy hiểm của thiên tai đang từng lúc đe dọa cuộc sống con người nơi đây. è Điều tác giả muốn tô đậm là sự bất lực của sức người trước sức sức trời, sự yêu kém của thế đê trước thế nước. 2: Đối lập - tương phản và tăng cấp giữa cảnh trong đình và ngoài đề. + Địa điểm: Đình cao, rất vững chãi, đê vỡ cùng không sợ gì. + Quang cảnh: Tĩnh mịch, trang nghiêm, nhàn nhã, đường bệ, nguy nga. - Đò dùng sinh hoạt khi đi hộ đê: gối, quạt lông, điếu đóm, khay khảm, tráp đồi mồi chữ nhật, ống thuốc bạc, đồng hồ vàng, dao chuôi ngà, ống vôi chạm, ví thuốc à cuộc sống quý phái, rất cách biệt với đám dân đen. - Cảnh tượng người hầu kẻ hạ khúm núm, sợ sệt. Ai cũng chỉ muốn làm vừa lòng quan, mặc dù cũng có phần sợ hãi, lo lắng vì tình hình đê ở ngoài kia. - Quang cảnh đánh tổ tôm lúc mau, lúc khoan, ung dung, êm ái, khi cười, nói, vui vẻ dịu dàng - Sự đam mê tổ tôm đến quên tất cả trách nhiệm của mình. - Thái độ của bọn nha lại khi có người báo tin đê vỡ: thầy đề run run, nhưng vẫn phải theo lệnh quan chơi bài. - Thái độ của quan phủ khi có người báo tin đê vỡ: Đổ trách nhiệm cho cấp dưới, cho dân, đe dọa, bỏ tù, đuổi người báo tin ra ngoàivẫn say sưa với ván bài sắp được ù to. * Phép đối lập - tương phản và tăng cấp có tác dụng: - Làm câu chuyện càng thêm hấp dẫn, nút truyện càng thắt chặt, mâu thuẫn càng bị đẩy tới cao trào. - Tâm lí, tính cách nhân vật càng thêm rõ nét. III: Tổng kết 1: Giá trị hiện thực Phản ánh sự đối lập giữa cuộc sống của nhân dân lao động với cuộc sống của bọn quan lại, mà kẻ đứng đầu là tên quan phủ lòng lang dạ thú. 2: Giá trị nhân đạo Thể hiện niềm cảm thương của tác giả trước cuộc sống cơ cực, lầm than của nhân dân do thái độ vô trách nhiệm của bọn cầm quyền đưa đến. 3: Giá trị nghệ thuật - Kết hợp các biện pháp đối lập - tương phản và tằng cấp. - Kể chuyện, miêu tả cụ thể, gọn gàng. - Đối thoại ngắn, sinh động.