Top 20 # Xem Nhiều Nhất Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xi / 2023 Mới Nhất 11/2022 # Top Like | Athena4me.com

Tiếp Tục Kiểm Tra Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xi) / 2023

Chiều 13-9, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên nhằm kiểm tra việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” .

Báo cáo của Thành ủy Thái Nguyên cho thấy: Việc ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai, quán triệt học tập Nghị quyết đã được thực hiện đúng kế hoạch. Tính đến tháng 6-2012, toàn Đảng bộ tổ chức được 90 lớp học Nghị quyết, với 14.260 đảng viên tham dự (đạt 98,61%). Tập thể Ban Thường vụ cũng như 74/74 chi đảng, bộ cơ sở đã hoàn thành việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình. Ban Thường vụ Thành ủy đã xác định 11 nội dung cần làm ngay, phân công các Ủy viên Ban Thường vụ theo dõi, kiểm tra việc khắc phục khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm. Các mặt khắc phục hạn chế về: đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng đã đạt nhiều kết quả.

Qua nghe báo cáo tại buổi làm việc, kết hợp với kiểm tra ở 3 Đảng bộ: Phường Hoàng Văn Thụ, Phú Xá và Trường bưu chính viễn thông, các thành viên Đoàn Kiểm tra cho biết việc bổ sung, điều chỉnh quy chế làm việc ở một số đảng bộ cấp xã chưa kịp thời; giải pháp khắc phục khuyết điểm còn chung chung, chưa gắn với trách nhiệm cá nhân; chưa rõ những việc đã làm được sau kiểm điểm; không có kế hoạch cụ thể triển khai những việc cần làm ngay…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng khẳng định những ưu điểm khi thực hiện NQTW4 của Thành ủy Thái Nguyên: công tác lãnh đạo, chỉ đạo; ban hành văn bản; báo cáo kiểm điểm của tập thể, cá nhân đúng nội dung, đảm bảo yêu cầu; báo cáo tiếp thu rõ ràng; các gợi ý kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được thực hiện nghiêm túc. Đồng chí cũng yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy rà soát, xem xét những yếu kém, tồn tại như ý kiến Đoàn công tác đã nêu; tiếp tục chỉ đạo thực hiện NQTW4, gắn với thực hiện Cuộc vận động học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chỉ đạo các đảng bộ tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo, thống nhất trong điều hành; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc; giải quyết dứt điểm những vấn đề mới phát sinh, nổi cộm…

Kế Hoạch 02 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xi / 2023

Kế Hoạch 02 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Kế Hoạch 04 Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Của Chi Bộ, Bản Cam Kết Và Kế Hoạch Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii3 Năm Thực Hiện Luật Hộ Tịch, Bài Thu Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Báo Cáo Sơ Kết 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa Xi, Báo Cáo So Kết 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Uong 4 Khóa 12, Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Báo Cáo Kết Quả 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Báo Cáo Một Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Và Chỉ Thị 05, Kế Hoạch Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Báo Cáo Tổng Kết 20 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Bản Cam Kết Và Đăng Ký Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Violet, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Bản Cam Kết Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Của Đảng Viên, Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Và Quy Định Nêu Gương, Bản Đăng Ký Và Cam Kết Năm 2017 Về Thực Hiện Chỉ Thị 05-ct/tw Và Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii), Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá 12, Báo Cáo Tổng Kết 20 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 (khóa Viii), Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Báo Cáo Tổng Kết Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, De Cuong Bao Cao Tong Ket Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 3 Khóa Viii, Bao Cao 1 Nam Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 4 Khoa 12 Tu Dien Bien Tu Chuyen Hoa, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii Về Chiến Lược Cán Bộ, Báo Cáo Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Kết Quả 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 12 Về Thực Trạng , Thành Tựu, Hạn Chế Và Nguyen Nhân, 9 Biểu Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 10 11 12 Trung ương 5 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 10 Khóa 11, Bài Thu Hoạch Nghi Quyet Trung Uong 7 Khoa 11, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 10 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 10 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 11 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 11, Bai Mâu Vê Thu Hoach Nghi Quyêt Trung ương 5 Khoa Xii, Báo Cáo Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 12, Bai Thu Hoach Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 8, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Mẫu Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 10, Bai Thu Hoach Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Báo Cáo Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bai Thu Hoach Nghi Quyet Trung Uong 5 Khoa 11, Báo Cáo Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghi Quyết Trung ương 6 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa Xi, Bài Thu Hoạch Sau Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Về Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Uong 8 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa Xi, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Uong 8 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghi Quyet Trung Uong 8 Khoa 11, Bài Thu Hoạch 3 Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Sau Học Tập Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 9 Khóa 11, Bài Thu Hoạch 3 Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 9 Khóa Xi, Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 5 Của Bí Thư Chi Bộ, Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 8, Ket Qua Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 4, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Mẫu Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Tìm Kiếm Bài Thu Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Năm 2017, Bai Thu Hoach Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa Xii 2017, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Năm 2017, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Violet, Bai Thu Hoach Ca Nhan Hoc Tc Tap Nghi Quyet Trung Uong 5 Khoa 13, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Violet, Bài Thu Hoạch Cá Nhân Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Viết Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Chi Tiết Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 12 Violet, Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Số 04 05 06 Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Bản Đăng Ký Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4,

Kế Hoạch 02 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Kế Hoạch 04 Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Của Chi Bộ, Bản Cam Kết Và Kế Hoạch Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Và Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii3 Năm Thực Hiện Luật Hộ Tịch, Bài Thu Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Báo Cáo Sơ Kết 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa Xi, Báo Cáo So Kết 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Uong 4 Khóa 12, Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Báo Cáo Kết Quả 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Báo Cáo Một Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Và Chỉ Thị 05, Kế Hoạch Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Báo Cáo Tổng Kết 20 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Bản Cam Kết Và Đăng Ký Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Violet, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Bản Cam Kết Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa 8, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Của Đảng Viên, Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12 Và Quy Định Nêu Gương, Bản Đăng Ký Và Cam Kết Năm 2017 Về Thực Hiện Chỉ Thị 05-ct/tw Và Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa Xii), Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá 12, Báo Cáo Tổng Kết 20 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 (khóa Viii), Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Báo Cáo Tổng Kết Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, De Cuong Bao Cao Tong Ket Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 3 Khóa Viii, Bao Cao 1 Nam Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 4 Khoa 12 Tu Dien Bien Tu Chuyen Hoa, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii Về Chiến Lược Cán Bộ, Báo Cáo Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3 Khóa Viii, Báo Cáo Kết Quả 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 6 Khóa 12 Về Thực Trạng , Thành Tựu, Hạn Chế Và Nguyen Nhân, 9 Biểu Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 10 11 12 Trung ương 5 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 10 Khóa 11, Bài Thu Hoạch Nghi Quyet Trung Uong 7 Khoa 11, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 10 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Trung ương 5 Khóa 12, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung ương 10 Khóa Xii,

Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 4 (Khóa Xi) / 2023

(GD&TĐ)-Trong các ngày 3 và 4/4, các tỉnh Nghệ An, Bà Rịa- Vũng Tàu, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Học viện Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cho đội ngũ cán bộ chủ chốt.

(GD&TĐ)-Trong các ngày 3 và 4/4, các tỉnh Nghệ An, Bà Rịa- Vũng Tàu, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Học viện Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cho đội ngũ cán bộ chủ chốt.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết trung ương 4 tại tỉnh Nghệ An

Tỉnh Nghệ An: Tại Hội nghị các đại biểu được quán triệt tầm quan trọng, những thành tựu và hạn chế, yếu kém của công tác xây dựng Đảng từ khi thực hiện đường lối đổi mới đến nay cũng như nguyên nhân của thành tựu, hạn chế và yếu kém đó. Trên cơ sở ba vấn đề cấp bách cần tập trung giải quyết mà Nghị quyết Trung ương 4 đề ra, cụ thể hoá tại địa phương, các đại biểu cũng được quán triệt sâu sắc quan điểm tự phê bình và phê bình vừa là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đồng thời là yêu cầu cấp bách của công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, từng đảng viên phải thường xuyên tự giác xem xét, nhìn lại mình để phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, không chờ đến khi tổ chức hội nghị kiểm điểm, không chờ sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cơ chế, chính sách. Trong khi kiểm điểm tự phê bình, phê bình phải chân thành, thẳng thắn, xây dựng, dựa trên nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, không chủ quan, quy chụp, xen động cơ cá nhân. Phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để xác định đúng tính chất, mức độ thiếu sót, khuyết điểm. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để các thế lực thù địch, phần tử cơ hội lợi dụng, kích động, xuyên tạc, đả kích gây rối nội bộ.

Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu đã chọn việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình làm khâu đột phá trong việc thực hiện Nghị quyết. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Ðảng bộ tỉnh, từ tỉnh đến cơ sở đều phải tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập trung vào ba nội dung chính: về tư tưởng, đạo đức, lối sống và việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và từng đảng viên, người đứng đầu để xảy ra tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái; về những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ, nhất là trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Khi kiểm điểm, cần tập trung liên hệ, làm rõ những hạn chế, yếu kém cụ thể; làm rõ tại sao những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra nhiều năm nhưng chậm được khắc phục.

Sáng 4/4, tại Hà Nội, Thường vụ Ðảng ủy Học viện Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay” cho 451 cán bộ, giảng viên, học viên là sĩ quan từ cấp tá trở lên trong toàn Học viện.

Tại hội nghị, Thường vụ Ðảng ủy Học viện giới thiệu nội dung chủ yếu Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI); phổ biến, triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) của Quân ủy T.Ư và của Ðảng ủy Học viện; hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát và quán triệt Quy định những điều đảng viên không được làm; công tác tuyên truyền, giáo dục và tự phê bình, giúp cán bộ, đảng viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, quan điểm chỉ đạo và nội dung cơ bản của Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI), tạo sự thống nhất cao trong nhận thức tư tưởng và hành động; củng cố niềm tin, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm lệch lạc trong cán bộ, đảng viên…

Sau hội nghị này, Thường vụ Ðảng ủy Học viện Quốc phòng chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tập trung xây dựng kế hoạch, chương trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) phù hợp điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, coi trọng làm tốt công tác tự phê bình và phê bình. Khắc phục tình trạng xuê xoa, nể nang, né tránh, không dám đấu tranh hoặc lợi dụng tự phê bình và phê bình để gây mất đoàn kết nội bộ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và triển khai kế hoạch Đại hội Công đoàn các cấp cho gần 150 đại biểu là lãnh đạo liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố phía Bắc, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Văn Ngàng nhấn mạnh: Hội nghị xác định việc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 4 phải đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, đồng bộ, toàn diện, kiên trì, không nóng vội, nhưng phải khẩn trương, kiên quyết, không để rơi vào trì trệ, hình thức. Chú trọng công tác tuyên truyền để cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ hiểu biết sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, yêu cầu, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết đối với công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, hoạt động chống phá, chia rẽ nội bộ Đảng, phá hoại mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng.

Sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, các cấp cần duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ tự phê bình, phê bình hàng năm, gắn với kiểm điểm theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ngọc Mai-Minh Tiến-Nguyễn Thái

Kiên Trì Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xi Về Xây Dựng Đảng / 2023

Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng nhận định: 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, Đảng ta đã kiên trì, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ then chốt về xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Các cấp ủy, tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện bài bản, quyết liệt Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị, góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, suy thoái trong Đảng.

Bên lề Đại hội, các đại biểu thể hiện sự đồng tình cao với nội dung này và cho rằng những năm tới đòi hỏi phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng.

Các đại biểu dự đại hội sáng 25/1/2016. Ảnh: TTXVN

Đại biểu Vũ Trọng Kim (Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) đánh giá, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng là phù hợp với yêu cầu, mong muốn của cán bộ, đảng viên và nhân dân; vấn đề xây dựng, đổi mới và chỉnh đốn Đảng phải làm thường xuyên. Thời gian vừa qua, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng đã đạt được một số kết quả quan trọng, nhưng chúng ta còn phải tiếp tục đẩy mạnh. Theo đại biểu, trước những yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao, chất lượng của đội ngũ đảng viên cũng phải nâng cao. Vì vậy, vấn đề rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên về đức, về tài cần phải làm tiếp, kiên trì, với tinh thần trách nhiệm cao.