Top 20 # Xem Nhiều Nhất Vi Phạm Luật Xuất Bản / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Athena4me.com

Tiêu Hủy Xuất Bản Phẩm Vi Phạm Pháp Luật 2022 / 2023

         Thực hiện Quyết định số 1612/QĐ-STTTT ngày 12/12/2018 về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy xuất bản vi phạm pháp luật năm 2018 của Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên. Đội liên ngành phòng chống in lậu tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành tiêu hủy 1908 đầu xuất bản phẩm, 04kg xuất bản phẩm và tài liệu thu nhỏ vi phạm pháp luật.

Đội Liên ngành kiểm tra tịch thu xuất bản phẩm vi phạm Luật xuất bản

         Số xuất bản phẩm trên do Đội liên ngành phòng chống in lậu tỉnh Thái Nguyên, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, thu giữ trong năm 2018, gồm các sản phẩm in do cơ sở in không có giấy phép xuất bản; cơ sở in không đủ điều kiện trong hoạt động in, cơ sở photocopy sử dụng máy photocopy thực hiện nhân bản trái phép các xuất bản phẩm nhằm mục đích kinh doanh. Số xuất bản phẩm tiêu hủy năm nay tăng hơn so với năm trước.           Nguyên nhân được đánh giá là do bị ảnh hưởng suy giảm nền kinh tế chung, lạm phát tăng cao, in nối bản nhiều, in xuất bản phảm không có quyết định xuất bản, công tác kiểm tra được tiến hành thường xuyên nhưng khó phát hiện được việc in lậu, in nối bản, do các cơ sở in hoạt động ở các thành phố lớn, một lượng sách khá lớn được chuyển về các tỉnh thông qua các cơ sở phát hành, khi Đội liên ngành kiểm tra thì các cơ sở phát đều xuất trình được hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc sách, một hiện tượng rất khó là việc phát hiện là “sách giả” và “sách thật” hoàn toàn giống nhau, bằng mắt thường không thể phân biệt được đâu là sách giả và đâu là sách thật, đây là một thực tế vô cùng khó khăn của Đội liên ngành.

Đội Liên ngành thực hiện tiêu hủy xuất bản phẩm vi phạm Luật xuất bản

         Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có nhiều Trường Đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đóng trên địa bàn, Qua kiểm tra, Đội kiểm tra Liên ngành cũng đã xử lý nghiêm một số cơ sở in, cơ sở photocopy sai phạm như: Photo nhân bản hàng loạt bài giảng, sách giáo khoa của các nhà xuất bản để bán cho học sinh, sinh viên. Photocopy tài liệu thu nhỏ, in xuất bản phẩm nhưng cơ sở in không đủ điều kiện hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm không có hóa đơn chứng từ thể hiện nguồn gốc xuất bản phẩm hợp pháp,. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã lập biên bản nhắc nhở 25 cá nhân, tổ chức; Xử phạt vi phạm hành chính: 08 cá nhân, tổ chức. Số tiền xử phạt vi phạm hành chính 31.500.000 đồng (Ba mốt triệu năm trăm ngàn đồng). Qua đó nhắc nhở các cơ sở thực hiện đúng các quy định của Luật Xuất bản, tăng cường kế hoạch kiểm tra việc thực thi Luật Xuất bản của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, in và các đơn vị phát hành; phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thị trường xuất bản sản phẩm, xử lý các vi phạm và tiêu hủy các xuất bản phẩm tịch thu theo quy định của pháp luật./.

Nguyễn Hiền – Phó Chánh thanh tra

Tội Vi Phạm Các Quy Định Về Hoạt Động Xuất Bản / 2023

– Chủ thể.

Theo đó, Vi phạm các quy định về xuất bản được hiểu là hành vi không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ các qui định của pháp luật về xuất bản và phát hành các ấn phẩm nêu trên.

– Về hình phạt + Khung 1 (khoản 1)

Mặt khách quan của tội phạm này có một trong các dấu hiệu sau:

– Có hành vi vi phạm các quy định về xuất bản. Được thể hiện qua hành vi không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ các qui định về xuất bản (bao gồm cả việc cấp giấy phép xuất bản, in ấn) các loại sách, báo, đĩa âm thanh, băng âm thanh, đĩa hình, băng hình hoặc các ấn phẩm khác có nội dung phản động, đồi trụy, xuất bản ấn phẩm chưa được cấp giấy phép…).

– Có hành vi vi phạm về phát hành sách, báo, đĩa âm thanh, băng âm thanh, đĩa hình, băng hình hoặc các ấn phẩm khác. Được thể hiện qua hành vi phát tán, cho lưu thông trên thị trường các loại sách, báo, băng, đĩa và các ấn phẩm khác có nội dung không lành mạnh bị cấm, chưa được cấp giấy phép, bị đình chỉ phải thu hồi…

Trong trường hợp xuất bản các ấn phẩm có nội dung xấu như tuyên truyền chống chế độ, kích động bạo lực hoặc dâm ô (như phim ảnh khỏa thân…) mà có đủ dấu hiệu cấu thành các tội “Tuyên truyền chông Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” thì người có hành vi này ngoài việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm các qui định vể xuất bản, phát hành sách, báo, đĩa âm thanh, băng âm thanh, đĩa hình, băng hình hoặc ấn phẩm khác họ còn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm đó.

Hành vi phạm tội nêu trên xâm phạm đến chế độ quản lý hoạt động xuất bản của Nhà nước.

– Mặt chủ quan.

Người phạm tội thực hiện tội này với lỗi cố ý.

Chủ thể của tội này là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự.

Phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm đối với những hành vi sau:

– Không tuân thủ quy định về biên tập và duyệt bản thảo nhưng vẫn xuất bản xuất bản phẩm, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm;

– In trên 2.000 bản đối với từng xuất bản phẩm mà không có xác nhận đăng ký xuất bản, không có quyết định xuất bản hoặc giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; không có bản thảo đã được ký duyệt theo quy định của pháp luật;

+ Hình phạt bổ sung (khoản 3)

– Xuất bản, in hoặc phát hành xuất bản phẩm đã bị đình chỉ phát hành, bị thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu hủy hoặc nhập khẩu trái phép với số lượng 500 bản trở lên đối với từng xuất bản phẩm;

– Đăng tải trên phương tiện điện tử xuất bản phẩm có nội dung bị cấm theo quy định của pháp luật hoặc không có xác nhận đăng ký xuất bản, không có quyết định xuất bản, không có bản thảo đã được ký duyệt mà xuất bản xuất bản phẩm đó;

– Phạm tội có số lượng xuất bản phẩm dưới mức quy định tại một trong các điểm b hoặc điểm c khoản này, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại điểm b và điểm c khoản này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

– Không nộp xuất bản phẩm lưu chiểu nhưng vẫn phát hành xuất bản phẩm, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 117 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

– Có tổ chức;

– Thay đổi, làm sai lệch nội dung bản thảo đã được ký duyệt hoặc bản thảo tài liệu không kinh doanh đã có dấu của cơ quan cấp giấy phép xuất bản để xuất bản có nội dung bị cấm theo quy định của Luật xuất bản;

– Phát hành xuất bản phẩm có nội dung bị cấm theo quy định của Luật xuất bản.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định t ừ 01 năm đến 05 năm.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, khách hàng có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI 19006557 để được tư vấn.

Tác giả

Nguyễn Văn Phi

Singapore Trục Xuất Những Người Vi Phạm Luật Nhập Cảnh Thế Nào? / 2023

Có nhiều quy định về vi phạm Luật Xuất nhập cảnh của Singapore. Thời gian Singapore ra quyết định trục xuất là trong vòng 14 ngày.

Hiện tại Luật Xuất nhập cảnh Singapore (2008) quy định như sau về việc bắt giữ một người (arrest):

“Bất kỳ cảnh sát, viên chức nhập cảnh hoặc hải quan nào cũng có thể bắt giữ mà không cần lệnh bắt đối với một người mà anh ta có lý do để tin rằng đã vi phạm Đạo luật này hoặc các quy định” (khoản 3, điều 51).

Thời hạn trục xuất

“Bất cứ người nào có lý do để bị trục xuất khỏi Singapore theo Đạo luật này đều có thể bị bắt giữ bởi bất kỳ quan chức nhập cư nào nói chung, hay người được cơ quan kiểm soát ủy quyền hoặc một cảnh sát. (Người này cũng) có thể bị giam giữ trong bất kỳ nhà tù, đồn cảnh sát hoặc trụ sở quan lý nhập cư nào trong thời gian không quá 14 ngày tùy thuộc vào quyết định có ra lệnh trục xuất người đó hay không” (điều 35).

Như vậy, nếu suy từ điều 51, vi phạm Luật Xuất nhập cảnh của Singapore có thể rất rộng tùy thuộc theo luật. Còn nếu bị bắt theo quy định của điều 35, Singapore có thể trục xuất người bị sai phạm trong 14 ngày.

Đối tượng có thể bị trục xuất

Về cụm từ “có lý do để bị trục xuất”, khái niệm này xuất hiện 5 lần trong Đạo luật Nhập cư và dùng cho các loại đối tượng sau: Thứ nhất, những người “nhập cảnh bất hợp pháp, có ý định nhập cảnh bất hợp pháp hoặc lưu trú bất hợp pháp tại Singapore”. Thứ hai, những người “từng bị trục xuất khỏi Singapore nhưng trở lại và cư trú ở Singapore mà không có giấy phép bằng văn bản của cơ quan kiểm soát”. Thứ ba, người phạm các tội quy định ở điều 5,6,8 hoặc 9. Thứ tư, người hiện diện bất hợp pháp tại Singapore theo quy định trong điều 15 và 62.

Nhiều quy định để trục xuất

Tuy nhiên, quy định về các tội trong những điều trên rất rộng. Chỉ riêng điều 8, quy định về “người nhập cư bị cấm” đã bao gồm các sai phạm như việc người nhập cảnh khai báo sai với cơ quan xuất nhập cảnh, môi giới mại dâm cho đến có bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Nằm trong danh sách “người nhập cư bị cấm” bao gồm cả đối tượng “theo quy định của luật hiện hành phải có giấy tờ đi đường có hiệu lực nhưng lại không có các giấy tờ này hoặc có giấy tờ giả mạo, hoặc giấy tờ đã bị sửa đổi, hoặc giấy tờ không tuân thủ đúng luật thành văn”.

Những người từng bị kết án tù ở một quốc gia khác cũng nằm trong danh sách “người nhập cư bị cấm”. Tuy nhiên, Đạo luật Nhập cư Singapore không đề cập đến đối tượng bị chính phủ một nước khác truy nã.

Nếu giới chức Singapore ra quyết định trục xuất một người, theo quy định trong khoản 2, điều 31 về việc trục xuất khỏi Singapore, người này có thể bị trả về quốc gia nơi ông đã khởi hành để đến Singapore, hoặc nơi sinh, đất nước ông mang hộ chiếu hoặc một nơi nào đó do cơ quan kiểm soát quyết định.

Trong trường hợp bị tuyên trục xuất, người đại diện của người bị trục xuất có thể kháng án trong thời gian và quy định được hướng dẫn. Tuy nhiên, việc kháng án không được xem là cơ sở để trì hoãn việc trục xuất.

Sau khi đã bị tuyên trục xuất, cơ quan kiểm soát có quyền ra lệnh tạm giữ người sắp bị trục xuất trong thời gian sắp xếp chi tiết việc trục xuất ông/bà ta. Dù vậy, cơ quan kiểm soát cũng có quyền thả tự do cho người đã bị quyết định trục xuất nhưng đã nộp đơn kháng án chống lại quyết định này, giới chức cũng có thể tạm ngưng việc ra quyết định về kháng cáo dựa theo các điều kiện để đảm bảo an ninh mà cơ quan kiểm soát nhập cư cho là phù hợp.

‘Cuộc Chiến’ Với Xuất Bản Phẩm Giả: Bài 2: Khó Khăn Trong Xử Lý Vi Phạm / 2023

Thế nhưng, đến nay, việc thực thi các quy định pháp luật về vấn đề này vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế. Nhiều đối tượng vẫn bất chấp, cố tình thực hiện hành vi in lậu, in giả, in nối bản trái phép, bởi lợi nhuận mang lại cao hơn rất nhiều so với mức xử phạt.

Các cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn hoạt động in lậu sách, bởi với công nghệ hiện đại, khép kín như hiện nay, mọi công đoạn của việc in lậu sách được tiến hành một cách nhanh gọn. Ảnh: sachthongtan.vn

Nhiều thủ đoạn đối phó cơ quan chức năng

Cuối năm 2018, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã kiểm tra đột xuất hai nhà sách Ngoại ngữ và Mạnh Hương tại Hà Nội. Kết quả kiểm tra cho thấy, hai nhà sách trên đã phát hành, bày bán nhiều xuất bản phẩm in lậu không có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp, vi phạm Nghị định 159/2013/NĐ-CP.

Cục Xuất bản, In và Phát hành đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với các nhà sách này; đồng thời buộc tiêu hủy các xuất bản phẩm không có hóa đơn, chứng từ đối với các xuất bản phẩm trên.

Tháng 7/2019, Đội Quản lý thị trường số 12 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã thu giữ 3.577 sách giáo khoa có dán tem giả (sách tiếng Anh từ lớp 1 đến lớp 9; sách bài tập bổ trợ từ lớp 3 đến lớp 7; sách tin học) được tàng trữ, bày bán tại ba cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Tại thời điểm kiểm tra, các chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số sách trên. Đội Quản lý thị trường số 12 đang tạm giữ số hàng hóa trên để chờ xác minh, làm rõ…

Đây chỉ là hai trong số hàng trăm vụ việc in, phát hành ấn bản phẩm giả bị các cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ, nhưng việc xử lý này vẫn như “đá ném ao bèo”. Bởi để đối phó với các cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi hơn, khó phát hiện hơn.

Theo Phó Cục trưởng Cục Xuất bản – In và Phát hành Nguyễn Ngọc Bảo, việc in, tiêu thụ sách lậu là một quy trình khép kín hết sức tinh vi. Các cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn hoạt động in lậu sách, bởi với công nghệ hiện đại, khép kín như hiện nay, mọi công đoạn của việc in lậu sách được tiến hành một cách nhanh gọn.

Địa điểm hoạt động của các cơ sở in lậu sách hầu hết đã chuyển ra vành đai, vùng ngoại ô các thành phố lớn hoặc tỉnh giáp ranh nhằm tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng. Hoạt động in, phát hành sách lậu diễn ra nhiều ở các công ty, doanh nghiệp in tư nhân, thậm chí trong nhà dân.

Để đối phó với cơ quan chức năng, các cơ sở in lậu sách thường hoạt động ngoài giờ hành chính, thường tổ chức chạy máy in, gia công sách lậu vào ban đêm, ngừng trước 6 giờ, vào những giờ các lực lượng chức năng nghỉ trưa hoặc hết giờ hành chính, nhất là vào những dịp cuối tuần, ngày nghỉ lễ.

Việc chuyên chở, giao nhận sách lậu thường được giao cho người thân, các đối tượng in lậu tự thực hiện hoặc thuê bao trọn gói. Mạng lưới tiếp thị, tiêu thụ sách lậu có mặt ở khắp nơi, phổ biến là các nhà sách, cửa hàng sách, điểm bán sách, quầy sách, chiếu sách trên vỉa hè, trong công viên, trước cổng các trường đại học, các quán ăn.

Sách lậu còn được đưa vào các cơ quan, các nhà sách tại các thành phố, thị trấn dưới hình thức ký gửi trừ chiết khấu cao. Khi lực lượng chuyên chở sách in lậu bị phát hiện, bắt giữ, họ chỉ nhận vai trò là người chở thuê như đã bàn định trước với lực lượng in sách lậu; nhiều khi họ thực hiện ba không: “Không nhớ, không biết, không rõ” – ông Nguyễn Ngọc Bảo chỉ rõ.

Cụ thể, tại Điều 344, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bởi Khoản 127 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017) quy định cả khung hình phạt tù lẫn phạt hành chính, khiến cho việc áp dụng, xử lý thường được chuyển sang phạt hành chính (từ 20 triệu đến 200 triệu đồng).

Điều này mới chỉ chế tài đối với hành vi in lậu, chưa quy định đối với hành vi phát hành sách in lậu, sách giả. Nghị định 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, tại điểm 7 điều 24 quy định: “Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi in xuất bản phẩm không có quyết định xuất bản”.

Cũng tại Nghị định số 159/2013/ NĐ-CP, điểm 5 điều 27 quy định: Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi tàng trữ, phát hành xuất bản phẩm in, nhân bản lậu, in giả, in nối bản trái phép… từ 300 bản trở lên…

Một số văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đã quy định, bổ sung chế tài xử phạt đối với hành vi in lậu, in giả, in nối bản trái phép xuất bản phẩm, nhưng vẫn chưa thật đầy đủ, chưa bao quát hết thực tiễn.

Hơn nữa, khung hình phạt đối với hành vi này hiện rất thấp, chưa đủ nghiêm khắc, trong khi lợi nhuận từ việc in, tiêu thụ xuất bản phẩm lậu là hàng chục, hàng trăm tỷ đồng/năm, những khoản phạt này (tối đa 200 triệu đồng) là không đáng kể. Nhiều cơ sở vi phạm sẵn sàng nộp phạt hành chính, sau đó quay lại hoạt động với thủ đoạn tinh vi, quy mô lớn hơn.

Tiến sỹ Nguyễn Đăng Quang, nguyên Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam dẫn chứng: Thời gian qua, các cơ quan chức năng bắt giữ, xử lý được nhiều vụ vi phạm, nhưng mức xử phạt còn quá nhẹ. Đây không phải lỗi của các cơ quan chức năng, bởi việc xử phạt hành vi in, phát hành, xuất bản xuất bản phẩm giả chủ yếu được thực hiện theo Nghị định 159/2013/NĐ-CP.

Theo đó, các cơ sở này dù có in cả nghìn cuốn sách giả cũng chỉ bị phạt ở mức 30 triệu đồng, chưa đủ sức răn đe. Trong khi đó, quy định pháp luật của Việt Nam có nhiều hình phạt mang tính răn đe hơn đối với tội sản xuất, buôn bán hàng giả, cụ thể như tại điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nhiều vụ việc bị phát hiện, cơ quan chức năng đề nghị chính nhà xuất bản có sách bị in lậu xác minh đâu là thật, đâu là giả, nhưng cũng không thể khẳng định được một cách chuẩn xác, vì vậy quy trình xử lý rất khó khăn, chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.

Công tác thanh tra, xử lý vi phạm trong hoạt động in theo kế hoạch hiệu quả chưa cao, chủ yếu là thanh tra đột xuất mới phát hiện được sai phạm. Việc này mất rất nhiều thời gian từ khâu nắm thông tin, trinh sát địa bàn.

Rất nhiều cơ sở in từ khi hoạt động đến nay chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lĩnh vực này thanh, kiểm tra, trong khi đó tình trạng in lậu diễn biến rất phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, có tổ chức, quy mô lớn, công nghệ hiện đại, diễn ra ở nhiều địa bàn trong toàn quốc.

Thực trạng này đòi hỏi cần có những giải pháp tích cực để khắc phục, giải quyết, không để tình trạng “thật giả lẫn lộn”, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tác giả, độc giả; gây thiệt hại lớn về kinh tế cho các nhà xuất bản, làm thất thu ngân sách Nhà nước.

Bài 3: Nói “Không” với sách giả, sách không bản quyền