Top 6 # Xem Nhiều Nhất Vi Phạm Luật Doanh Nghiệp Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Athena4me.com

Doanh Nghiệp Và Vấn Đề Vi Phạm Pháp Luật !

Vídụ: Tại Nghị định 69/2011/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực…

Điều 4. Vi phạm các quy định về thông tin, giáo dục truyền thông trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm

1. Phạt tiền đối với hành vi không tổ chức định kỳ 2 năm/lần việc phổ biến, tuyên truyền về phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm cho người lao động trong phạm vi quản lý với các mức sau đây:

a) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với cơ sở có sử dụng lao động dưới 50 người;

b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cơ sở có sử dụng lao động từ 50 người đến dưới 200 người;

c) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cơ sở có sử dụng lao động từ 200 người đến dưới 500 người;

d) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cơ sở có sử dụng lao động từ 500 người đến dưới 1.000 người;

đ) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với cơ sở có sử dụng lao động từ 1.000 người đến dưới 1.500 người;

e) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cơ sở có sử dụng lao động từ 1.500 người đến dưới 2.500 người;

g) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với cơ sở có sử dụng lao động từ 2.500 người trở lên.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không tổ chức giảng dạy cho học sinh, sinh viên, học viên về phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo chương trình giảng dạy đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp hoặc đưa tin sai về số liệu, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm so với số liệu, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm mà cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về y tế đã công bố.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Công bố sai thẩm quyền về số liệu, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm;

5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định về thời điểm, thời lượng, vị trí đăng tải thông tin về phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật;

b) Lợi dụng hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống bệnh truyền nhiễm để kích động, gây phương hại đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, truyền thống văn hóa, dân tộc, đạo đức xã hội.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc xin lỗi, đính chính trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn liên tục trong 3 ngày đối với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này;

Cập nhật bởi hasosa ngày 01/02/2012 10:27:30 CH

3 điều làm nên giá trị con người: Siêng năng – Chân thành – Thành đạt

Xử Phạt 11 Doanh Nghiệp Vi Phạm An Toàn Thực Phẩm

Hoàng Linh

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 11 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm với tổng số tiền phạt gần 900 triệu đồng.

Căn cứ quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Cục An toàn thực phẩm tổng hợp kết quả thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính từ ngày 23/1/2019 đến 31/1/2019, ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 11 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm với tổng số tiền phạt là 873, 9 triệu đồng bao gồm:

Công ty TNHH PTTM Hưng Thịnh Phát, địa chỉ số 11A, ngõ 281/65 Trương Định, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Công ty này vi phạm quy định về nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa đối với 03 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Pracare-Nano (số lô 010717, NSX: 140717, HSD: 140720), thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bogavip new (số lô 021217, NSX: 091217, HSD: 091220),thực phẩm bảo vệ sức khỏe Oba trí não (số lô 010717, NSX: 120717, HSD: 120720) và bị xử phạt trên 27 triệu đồng.

Công ty TNHH Mat Xi S.G địa chỉ tại số J29 đường Võ Thị Sáu, KP 7, Phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, có hành vi 1: Không công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định trong sản xuất 03 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Go Lean Detox (lô sản xuất ngày 01/4/2018, 1/5/2018 và 04/6/2018.

Hành vi 2: Không công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định trong buôn bán trên thị trường 03 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Go Lean Detox (lô sản xuất ngày 01/4/2018, 1/5/2018 và 04/6/2018.

Hành vi 3: Vi phạm quy định về nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa đối với 04 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Go Lean Detox (lô sản xuất ngày 10/7/2017, 29/8/2018, 01/9/2018 và 20/10/2018, hạn sử dụng 1 năm).

Hành vi 4: Sản xuất 02 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Go Lean Detox: NSX 29/8/2018, HSD: 29/8/2019 và NSX: 20/10/2018, HSD: 20/10/2019 thuộc diện đăng ký bản công bố sản phẩm mà có ít nhất một trong các chỉ tiêu an toàn thực phẩm (chỉ tiêu Sibutramine) không phù hợp với tiêu chuẩn sản phẩm số 01/2018/TCSP-MATXI S.G ngày 10/5/2018. (Dương tính: Sibutramine)

Hành vi 5: Buôn bán lưu thông trên thị trường 02 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Go Lean Detox: NSX 29/8/2018, HSD: 29/8/2019 và NSX: 20/10/2018, HSD: 20/10/2019 thuộc diện đăng ký bản công bố sản phẩm mà có ít nhất một trong các chỉ tiêu an toàn thực phẩm (chỉ tiêu Sibutramine) không phù hợp với tiêu chuẩn sản phẩm số 01/2018/TCSP-MATXI S.G ngày 10/5/2018. (Dương tính: Sibutramine). Công ty này bị xử phạt trên 160 triệu đồng.

Xử phạt Công ty TNHH Mat Xi S.G vì không công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định trong sản xuất và quy định trong buôn bán trên thị trường 3 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Go Lean Detox.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Sao Kim có địa chỉ tại Khu Công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội. Công ty này có hành vi 1: Sản xuất 02 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kỳ Dương Đan: lô số 091117, NSX: 30/11/2017, HSD: 30/11/2020 và lô số 081117, NSX: 30/11/2017, HSD: 30/11/2020 có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố đã áp dụng (Dương tính: Homosildenafin).

Hành vi 2: Bán 02 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kỳ Dương Đan: lô số 091117, NSX: 30/11/2017, HSD: 30/11/2020 và lô số 081117, NSX: 30/11/2017, HSD: 30/11/2020 có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng (Dương tính: Homosildenafin). Công ty này bị xử phạt trên 163 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương có địa chỉ tại 102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Công ty này có hành vi sản xuất lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mãnh lực (Bổ thận tráng dương), số lô: 010618, NSX: 200618, HSD: 200621 có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố đã áp dụng (Dương tính: Hydroxyhomosildenafin). Công ty này bị xử phạt 30 triệu đồng.

Công ty Dược phẩm và Thương mại Phương Đông (TNHH) có địa chỉ tại cụm CN Hạp Lĩnh, phường Hạp Lĩnh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Công ty này có hành vi sản xuất 02 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Rasmuseld hoạt huyết dưỡng não, số lô: 360318, NSX: 08/03/2018, HSD: 07/03/2021; lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kezakold, số lô: 1440317, NSX: 31/03/2017, HSD: 30/03/2020 có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng. Công ty này bị xử phạt 30 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Linh Đạt có địa chỉ tại Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên bán sản phẩm hàng hóa là 02 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Rasmuseld hoạt huyết dưỡng não, số lô: 360318, NSX: 08/03/2018, HSD: 07/03/2021; lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kezakold, số lô: 1440317, NSX: 31/03/2017, HSD: 30/03/2020 có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng. Công ty này bị xử phạt hơn 287 triệu đồng.

Công ty Cổ phần phát triển & đầu tư Thương mại Thiên Phú có địa chỉ tại số 30 Khu biệt thự 2, Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội có hành vi 1: Vi phạm quy định về nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa đối với lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoạt huyết an thần khang (số lô: 031018, NSX: 221018, HSD: 221021).

Hành vi 2: Bán hàng hóa là lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mãnh Lực (Ginsenoside ≥30mcg/viên), số lô: 010618, NSX: 200618, HSD: 200621 có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng (Dương tính Hydroxyhomosildenafin). Công ty này bị xử phạt gần 5 triệu đồng.

Mua ô tô trả góp du xuân được nhiều người quan tâm nhất là khi tài chính còn eo hẹp. Tuy nhiên trước khi quyết định mua xe trả góp cần những lưu ý sau.

Mùng 4 Tết Kỷ Hợi ghi nhận chợ truyền thống thu hút người dân mua sắm thì siêu thị vắng khách, giá sản phẩm chợ truyền thống tăng mạnh so với ngày thường.

Ngay những ngày đầu năm mới Tết Kỷ Hợi giá cả hàng hóa như rau xanh, gà, vịt cháy hàng. Những dịch vụ như bún phở ăn sáng, cà phê đắt đỏ.

Làm Thế Nào Để Doanh Nghiệp Đóng Ít Thuế Mà Không Vi Phạm Pháp Luật?

Làm thế nào để doanh nghiệp đóng ít thuế mà không vi phạm pháp luật?

Với mỗi doanh nghiệp làm như thế nào để có thể có thể đóng thuế ít nhất. Nhưng phải làm cách nào mà doanh nghiệp không mắc phải sai lầm và có thể đóng thuế ít bây giờ?  Bài toán ở đây kế toán cần phải chú trọng và hiểu rõ hơn nữa về những khái niệm cần thiết này . Định nghĩa cơ bản nhất đó là : Tránh thuế, trốn thuế và lập kế hoạch.

Trốn thuế là hành vi mà pháp luật không cho phép để giảm số thuế phải nộp

Ngoài ra còn chúng ta còn hiểu khái quát hơn

Tội trốn thuế là hành vi khai báo gian dối trong sản xuất, kinh doanh để không phải đóng thuế hoặc đóng mức thuế thấp hơn nhiều so với mức phải đóng, tội trốn thuế đã được sửa đổi về số tiền trốn thuế trong Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung, với hình phạt nghiêm khắc nhất là bảy năm tù và phạt tiền gấp ba lần số tiền trốn thuế.

Ví dụ như :

+ Giấu thông tin mà lẽ ra phải cung cấp cho cơ quan nhà nước ví dụ như bán hàng nhưng không xuất hoá đơn để giảm doanh thu

+ Tạo ra thông tin không có thật ví dụ như mua hoá đơn để tăng chi phí được khấu trừ thuế, tạo hồ sơ giả để hoàn thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu. Hiển nhiên việc trốn thuế là phi pháp và có thể bị kết án

Tránh thuế cho doanh nghiệp

Tránh thuế khó định nghĩa hơn một chút. Ở một khía cạnh nào đó, đó là việc sử dụng các phương thức trong khuôn khổ của pháp luật để giảm thiểu chi phí thuế ví dụ việc vận dụng các chính sách ưu đãi thuế hoặc áp dụng các khoảng trống mà pháp luật chưa quy định tới để thực hiện các giao dịch. Ở đây chúng ta phải rất thận trọng vì nếu sa sẩy một bước chân có thể từ tránh thuế hợp pháp sang trốn thuế bất hợp pháp.

 - Lập kế hoạch thuế là làm sao phải tối ưu hóa của khuôn khổ pháp luật

Với cách nghĩ là cần phải tối ưu là làm sao đó để mức giảm thuế là tương đối so với việc giảm thu nhập hoặc gia tăng các chi phí khác. Nói cách khác là chúng ta hoàn toàn có thể chấp nhận tăng mức thuế phải nộp nếu tốc độ tăng của thuế thấp hơn tốc độ tăng của thu nhậpNhư thế.Để làm được việc này, người lập kế hoạch thuế phải có được một cái nhìn, một bức tranh tổng thể trong mối tương tác giữa kinh doanh và các loại thuế có thể có tác động tới túi tiền của chúng ta.

Kế toán cần nên quan tâm và chú trọng những điều sau :

Nếu không thì những DN không có ý gian lận, không bao giờ có ý định trốn thuế vẫn bị rơi vào tình trạng bị phạt vì hành vi trốn thuế. Bởi vì họ không nắm vững luật quy định như thế nào, và khi làm sai họ cũng không biết, và họ vi pham các quy định của pháp luât họ cũng không hay (vì họ không biết làm sai là vi pham luật- ví dụ như họ cứ nghỉ rằng chỉ cần có hóa đơn đầu vào có tên của DN, đúng MST, đúng quy định về hóa đơn thì nó phải là chi phí của DN, nhưng thực tế còn nhiều quy định khác). Trốn thuế được định nghĩa dựa trên hành vi và kết quả của hành vi đó

Để giảm được tình trạng trên chúng ta cần phải hiểu rõ quy luật, đọc hiểu thông tư để tin chắc rằng doanh nghiệp mình làm đúng luật để tránh sai lầm.Hãy đến với học kế toán thực hành của chúng tôi sẽ truyền đạt cho bạn những kinh nghiệm là chúng tôi đã tích lũy được trong nhiều thời gian qua. Với nhiều giảng viên là kế toán trưởng lâu năm hoạt động nhiều lĩnh vực như : dịch vụ- thương mại, sản xuất- xây dựng, và xuất nhập khẩu.

Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng đem lại những kinh nghiệm truyền đạt lại cho các bạn .

Tag : học kế toán thực hành , học kế toán thuế

Những Hành Vi Vi Phạm Luật Trong Kinh Doanh Thuốc Lá

Những hành vi vi phạm luật trong kinh doanh thuốc lá. Kinh doanh thuốc lá phải có những giấy phép gì? Kinh doanh thuốc lá không có giấy phép xử phạt thế nào?

Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ người dân hút thuốc lá rất cao. Việc hút thuốc lá cũng gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân rất nhiều. Để ngăn chặn tình trạng về việc người dân hút thuốc lá không ngừng gia tăng thì Luật phòng chống tác hại của thuốc lá đã được ban hành, những điểm bán lẻ thuốc lá buộc phải tuân theo những quy định pháp luật. Mặt khác, vấn đề về sử dụng thuốc lá hay như việc buôn bán, kinh doanh mặt hàng này luôn là vấn đề gây nhức nhối trong xã hội.

2. Những hành vi vi phạm luật trong kinh doanh thuốc lá

Theo quy định tại Nghị định 67/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá thì những hành vi sau được coi là vi phạm pháp luật về kinh doanh thuốc lá như sau

Thứ nhất, sản xuất, mua bán sản phẩm, mua bán nguyên liệu thuốc lá, chế biến nguyên liệu thuốc lá không có giấy phép, đầu tư trồng cây thuốc lá không có giấy chứng nhận đủ điều kiện. Theo đó, việc kinh doanh thuốc lá của cá nhân hay công ty bắt buộc phải có Giấy phép kinh doanh, nếu không có giấy phép kinh doanh sẽ bị coi là vi phạm quy định của pháp luật.

Thứ hai, sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển sản phẩ quy địnhm thuốc lá nhập lậu (trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép ), thuốc lá giả, các sản phẩm thuốc lá mang nhãn hiệu không được bảo hộ tại Việt Nam, không đảm bảo chất lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc lá, kém phẩm chất hoặc đã hết hạn sử dụng, ghi nhãn trên bao bì không đúng quy định, không dán tem theo quy định của pháp luật. Các cơ sở kinh doanh thuốc lá do chi cục quản lý thị trường kiểm tra về việc sản xuất, mua bán, nhập khẩu, vận chuyển, việc bất cứ cơ sở nào kinh doanh thuốc giả, kém chất lượng,… sẽ bị xử phạt theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ ba, sử dụng, thanh, lý, nhập khẩu, xuất khẩu, tái xuất, nhượng bán máy móc, thiết bị chuyên ngàn thuốc lá không theo quy định của Nghị định này và quy định của pháp luật. Ví dụ như theo quy định doanh nghiệp chỉ được nhượng bán máy móc thiết bị còn giá trị sử dụng cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất thuốc lá.

Thứ tư, sản xuất sản phẩm thuốc lá vượt sản lượng cho phép sản xuất. Như vậy, tổng sản lượng sản xuất và nhập khẩu thuốc lá hằng năm của toàn ngành để tiêu thụ trong nước không được vượt quá tổng sản lượng sản xuất của toàn ngành thuốc lá đã được Bộ Công Thương công bố trước ngày ban hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Thứ năm, không thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh đối với sản phẩm thuốc lá, phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Thứ sáu, mua bán, chuyển nhượng tem sản phẩm thuốc lá.

Thứ bảy, mua bán, chuyển nhượng trái phép giấy cuốn điếu thuốc lá.

3. Kinh doanh thuốc lá phải có những giấy phép gì?

Khi các cơ sở kinh doanh mặt hàng thuốc lá thì cần lưu ý ở đây là phải có giấy phép đăng kí kinh doanh thuốc lá.

Đối với trường hợp như nhập khẩu, xuất khẩu thuốc lá cần giấy phép đăng kí kinh doanh, giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá hoặc Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá được xuất khẩu sản phẩm thuốc lá có nguồn gốc hợp pháp;

4. Kinh doanh thuốc lá không có giấy phép xử phạt thế nào?

Điều kiện để kinh doanh thuốc lá phải có giấy phép đăng kí kinh doanh. Theo đó khi kinh doanh mặt hàng thuốc lá thì kinh doanh thuốc lá là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân mua bán, chế biến, nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá; sản xuất, mua bán, nhập khẩu thuốc lá phải có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Như vậy, các cơ sở kinh doanh thuốc lá là ngành nghề kinh doanh có điều kiện với điều kiện, khi kinh doanh thuốc lá các cơ sở kinh doanh cần phải có giấy đăng kí kinh doanh.

Về hành vi vi phạm trong việc kinh doanh thuốc lá được quy định rõ tại Điều 42 Nghị định 67/2013/NĐ-CP có quy định về các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc lá đó là: “Sản xuất, mua bán sản phẩm, mua bán nguyên liệu thuốc lá, chế biến nguyên liệu thuốc lá không có giấy phép; đầu tư trồng cây thuốc lá không có giấy chứng nhận đủ điều kiện.”

Việc các cơ sở kinh doanh thuốc lá không có giấy phép kinh doanh nếu cơ quan chức năng yêu cầu gia đình bạn xuất trình Giấy phép kinh doanh ở đây thì cơ sở bạn sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Hành vi bán thuốc lá không có Giấy phép kinh doanh của các cơ sở là hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc lá. Về mức xử phạt thì được quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 185/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung Nghị định 124/2015/NĐ-CP:

Thứ nhất, phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động kinh doanh không đúng địa điểm, trụ sở ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Thứ hai, phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh mà không có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định

Thứ ba, phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Thứ tư, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi tiếp tục hoạt động kinh doanh trong thời gian bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Như vậy, đối với hành vi buôn bán thuốc lá mà chủ cơ sở không có Giấy phép kinh doanh thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt theo từng mức phạt vi phạm hành chính ở các quy định. Các cơ sở kinh doanh muốn kinh doanh bán sản phẩm thuốc lá thì phải đến Phòng Công thương hoặc Phòng Kinh tế để xin Giấy phép bán lẻ thuốc lá.

Luật sư cho tôi hỏi trong quy định của pháp luật, thì những hành vi nào được coi là vi phạm pháp luật khi kinh doanh mặt hàng thuốc lá? Xin cảm ơn!

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty Luật Dương Gia. Với thắc mắc của bạn, Công ty Luật Dương Gia xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Theo quy định tại Nghị định 67/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá thì những hành vi sau được coi là vi phạm pháp luật về kinh doanh thuốc lá:

1. Sản xuất, mua bán sản phẩm, mua bán nguyên liệu thuốc lá, chế biến nguyên liệu thuốc lá không có giấy phép; đầu tư trồng cây thuốc lá không có giấy chứng nhận đủ điều kiện.

2. Sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển sản phẩm thuốc lá nhập lậu (trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tái xuất), thuốc lá giả, các sản phẩm thuốc lá mang nhãn hiệu không được bảo hộ tại Việt Nam, không đảm bảo chất lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc lá, kém phẩm chất hoặc đã hết hạn sử dụng, ghi nhãn trên bao bì không đúng quy định, không dán tem theo quy định của pháp luật.

3. Sử dụng, thanh, lý, nhập khẩu, xuất khẩu, tái xuất, nhượng bán máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá không theo quy định của Nghị định này và quy định của pháp luật.

4. Sản xuất sản phẩm thuốc lá vượt sản lượng cho phép sản xuất.

5. Không thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh đối với sản phẩm thuốc lá, phòng, chống tác hại của thuốc lá.

6. Mua bán, chuyển nhượng tem sản phẩm thuốc lá.

7. Mua bán, chuyển nhượng trái phép giấy cuốn điếu thuốc lá.

8. Bán thuốc lá tại khu vực công sở, trường học, bệnh viện, rạp chiếu phim, nhà biểu diễn văn hóa nghệ thuật, nhà thi đấu thể thao và tại các nơi công cộng khác theo quy định của pháp luật.

9. Các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, nếu chủ cơ sở kinh doanh thực hiện những hành vi trên thì bị coi là vi phạm pháp luật khi kinh doanh mặt hàng thuốc lá.