Top 11 # Xem Nhiều Nhất Văn Phòng Luật Sư Tên Tiếng Anh Mới Nhất 4/2023 # Top Like | Athena4me.com

Văn Phòng Luật Sư Trong Tiếng Tiếng Anh

Sau đó, ông phục vụ trong 12 năm tại Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ.

He then served for 12 years in United States Attorney offices.

WikiMatrix

Tớ sẽ đến văn phòng luật sư ngay bây giờ và li hôn.

I’ll go to my lawyer’s office right now and get this marriage annulled.

OpenSubtitles2018.v3

Kể từ năm 2010, Gian hàng biệt thự, cũng ở Watergate Street, có văn phòng luật sư.

As of 2010, Booth Mansion, also in Watergate Street, contains a solicitors’ office.

WikiMatrix

Tôi vừa tới văn phòng luật sư trong thị trấn.

I went to a lawyer’s office in town.

OpenSubtitles2018.v3

Nối máy cho tôi với văn phòng luật sư nước Mỹ.

Get me the U.S. Attorney’s office.

OpenSubtitles2018.v3

Chúng đến văn phòng luật sư thành phố.

They came to the city attorney’s office.

ted2019

Tôi đang trên đường đến văn phòng luật sư của tôi, Remy.

I’m on my way to my lawyer’s office, Remy.

OpenSubtitles2018.v3

Tôi biết rằng nhiều tranh vẽ của tôi hiện nay được treo ở các văn phòng luật sư”.

I am aware that many of my drawings now hang in lawyers’ offices.”

jw2019

Bà muốn văn phòng luật sư quận làm gì cơ?

You want the D.A.’s office to do what?

OpenSubtitles2018.v3

tôi là trợ lý của văn phòng luật sư quận

I’m an assistant district attorney.

OpenSubtitles2018.v3

Tôi muốn có một cuộc họp theo luật được đệ trình với văn phòng luật sư.

I want to make a legal deposition to be filed with the district attorney’s office.

OpenSubtitles2018.v3

Cô ấy chắc đến từ văn phòng luật sư của mình.

She’s gotta be from my attorney’s office.

OpenSubtitles2018.v3

Terry Roberts, văn phòng luật sư công.

Terry Roberts, public defender’s office.

OpenSubtitles2018.v3

Đáng lẽ chúng tôi đã gặp nhau ở văn phòng luật sư Daniel Conley lúc 5:00.

We’re supposed to meet ADA Daniel Conley at 5:00.

OpenSubtitles2018.v3

Nó có chi nhánh trạm điện, văn phòng luật sư, và văn phòng ngân hàng đầu tư.

It’s got an electrical sub-station, lawyers’offices, and the HQ of an investment bank.

OpenSubtitles2018.v3

Văn phòng Luật sư Pháp quyền của ông bị chính quyền buộc đóng cửa vào năm 2009.

Authorities forced his law practice, the Legal Right Firm, to close in 2009.

hrw.org

Tôi ở văn phòng luật sư quận.

I’m with the district attorney’s office.

OpenSubtitles2018.v3

Văn phòng luật sư của quận sẽ bổ nhiệm bên nguyên khác

The district attorney’s office… will assign another prosecutor.

OpenSubtitles2018.v3

Văn phòng luật sư Woo, tôi có thể giúp gì cho ông?

Lawyer woo’s office, how may I help you?

OpenSubtitles2018.v3

Tôi có nghe cô đã tham gia vào văn phòng luật sư quận.

I’d heard you joined the district attorney’s office.

OpenSubtitles2018.v3

Ông là Thượng nghị sĩ từ năm 1908 đến năm 1909, sau khi ông thành lập văn phòng luật sư đại diện.

He was Senator from 1908 to 1909, after which he founded an attorney-at-law office.

WikiMatrix

Một cuộc gặp được sắp xếp tại văn phòng luật sư của Tellegio, Alfonse Simone, tuy nhiên Tellegio vắng mặt.

A meeting is arranged at the offices of Tellegio’s lawyer, Alfonse Simone, but Tellegio does not appear.

WikiMatrix

Là một phần thưởng, Forward đã được trao cho Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Tây Pennsylvania.

As a reward, Forward was offered the office of United States Attorney for the Western District of Pennsylvania.

WikiMatrix

Trở về Úc, sau khi học xong trung học, tôi bắt đầu học khóa huấn luyện của văn phòng luật sư.

Back in Australia, after finishing high school, I took up an office traineeship with a legal firm.

jw2019

Ông làm việc tại một công ty luật ở Salzburg một năm trước khi mở văn phòng luật sư riêng ở Linz.

He worked at a law firm in Salzburg for a year before opening his own law office in Linz.

WikiMatrix

Tên Các Luật Bằng Tiếng Anh

Bộ luật lớn, tổng quát

Được gọi trong tiếng Anh là “Code”, bao gồm:

Bộ Luật Dân sự: The Civil Code Law

Bộ Luật Lao động: The Labor Code

Bộ Luật hình sự Việt Nam: The Criminal Code of Vietnam

Bộ Luật Tố Tụng hình sự: The Criminal Procedure Code

Bộ Luật Lao động: The Labor Code of Vietnam

Bộ Luật Tố tụng dân sự: Code of Civil Procedure

Bộ luật hàng hải Việt Nam: Vietnam Maritime Code

Lưu ý một điều, tên các luật bằng tiếng Anh sẽ gồm: bộ luật là Code, còn luật nhỏ hơn bộ luật là Law.

Luật về Dân sự Hành chính, Hôn nhân gia đình:

Luật Hôn nhân Gia đình 2014: Law on Marriage and Family

Luật Tố Tụng Hành Chính 2015: the Law on Administrative Procedures

Luật việc làm: Law on Employment

Luật Thi hành án dân sự: Law on Enforcement of Civil Judgments

Luật xử lý vi phạm hành chính: Law on handling administrative violations

Luật an toàn, vệ sinh lao động: Law on occupational safety and hygiene

Luật nuôi con nuôi: Law on Adoption

Luật Quốc tịch Việt Nam: Law on Vietnamese Nationality

Luật Sở hữu trí tuệ năm: This Law regulates intellectual property

Luật đấu giá tài sản: Law on Property Auction

Luật về Hình sự và Tư pháp:

Luật thi hành tạm giữ tạm giam: Law on temporary detention or custody

Luật giám định tư pháp: Law on Judicial Expertise

Luật thi hành án hình sự: Law on Execution of Criminal judgments

Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự: Law on Organization of Criminal Investigation Bodies

Luật An ninh mạng: Law on Cybersecurity

Luật Đặc xá: Law on Special Amnesty of Vietnam

Luật Công chứng: Law on Notarization

Luật phòng, chống rửa tiền tiếng Anh: Law on Prevention of money laundering

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ: Law on management and use of weapons, explosives and combat gears

Luật xử lý Đất đai, Nhà ở, Đầu tư và Xây dựng:

Luật Đất Đai: Land Law of Vietnam

Luật Nhà ở: the Law on Housing of Vietnam

Luật Xây dựng: the Construction Law of Vietnam

Luật Đầu tư: Law on Investment

Luật Đầu tư công: Law on Public Investment

Luật Đấu thầu: Law on Bidding

Luật Kinh doanh Bất động sản: Law on Real estate trading

Luật về Thương mại, Thuế, Doanh nghiệp và Kế toán

Luật Thuế giá trị gia tăng: Law on Value Added Tax (VAT)

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp: Law on Enterprise Income Tax

Luật thuế thu nhập cá nhân: Law on Personal Income Tax

Luật quản lý thuế: Law on tax administration

Luật Thương mại: Law on Commerce of Vietnam

Luật Doanh nghiệp: Law on Enterprises

Luật Cạnh tranh: the Competition Law

Luật chứng khoán: Law on Securities

Luật kế toán: Law on Accounting

Luật về quyền Bảo hiểm, sức khỏe thực phẩm, Tài nguyên, khoáng sản, môi trường

Luật Bảo hiểm Y tế: Law on Health Insurance

Luật Bảo hiểm Xã hội: Law on Social Insurance

Luật an toàn thực phẩm: Law on Food Safety

Luật Khoáng sản: the Mineral Law of Vietnam

Luật Bảo vệ môi trường: Law on Environmental Protection

Luật giao thông

Luật giao thông đường bộ: the Law on Road Traffic

Luật Giao thông đường thủy nội địa: Law on inland waterway navigation

Văn Phòng Luật Sư Lê Anh Tuấn

(1) Điểm b, Khoản 4, điều 63 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp báo cáo và thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được thông báo trong trường hợp nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp chưa thống nhất. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo yêu cầu tại điểm này thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

(2) Điểm a, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(3) Điểm b, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(4) Điều 23, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục II-6 ban hành kèm theo Thông tư này.

(5) Đề nghị Quý Doanh nghiệp khi thực hiện đính hoặc bổ sung thông tin về đăng ký doanh nghiệp mang theo thông báo “V/v rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp” trên website https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,đăng ký thuế.

(6) Quý Doanh nghiệp có thể truy cập theo địa chỉ https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ hoặc https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết và tải các mẫu thông báo:

Thông báo cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp;

Phụ lục II-5;

Phụ lục II-6.

Văn Phòng Luật Sư Ngô Anh Tuấn

(1) Điểm b, Khoản 4, điều 63 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp báo cáo và thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được thông báo trong trường hợp nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp chưa thống nhất. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo yêu cầu tại điểm này thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

(2) Điểm a, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(3) Điểm b, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(4) Điều 23, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục II-6 ban hành kèm theo Thông tư này.

(5) Đề nghị Quý Doanh nghiệp khi thực hiện đính hoặc bổ sung thông tin về đăng ký doanh nghiệp mang theo thông báo “V/v rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp” trên website https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,đăng ký thuế.

(6) Quý Doanh nghiệp có thể truy cập theo địa chỉ https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ hoặc https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết và tải các mẫu thông báo:

Thông báo cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp;

Phụ lục II-5;

Phụ lục II-6.