Top 12 # Xem Nhiều Nhất Văn Kiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Lần Thứ 12 Mới Nhất 6/2023 # Top Like | Athena4me.com

Nghị Quyết Đại Hội Đảng Lần Thứ 12

Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng Của Đảng ủy, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên Của Đảng ủy, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Nghị Quyết Đảng Bộ Về Đề Nghị Kiện Toan, Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên, Nghị Quyết 4 Của Đảng, Nghị Quyết Lần Thứ 12 Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Ix Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng, Nghị Quyết Dại Hội Đảng Lần Thứ 11, Nghị Quyết Đảng ủy Xã, Nghị Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Nghị Quyết Đh 12 Của Đảng, Chỉ Thị Nghị Quyết Của Đảng, Mẫu Văn Bản Nghị Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Dân Vận Của Đảng, Nghị Quyết 12 Của Đảng, Nghị Quyết Xii Của Đảng, Nghị Quyết Xi Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội 12 Của Đảng, Nghị Quyết Đảng ủy, Nghị Quyết X Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng 9, Nghị Quyết 6 Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Lần Thứ 10, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Lần Thứ 12, Nghị Quyết Đại Hội Đảng V, Nghị Quyết Mới Của Đảng, Nghị Quyết Ra Khỏi Đảng, Chỉ Thị Nghị Quyết Của Đảng Năm 2018, Nghị Quyết Cho Ra Khỏi Đảng, Nghị Quyết Xây Dựng Đảng, Nghị Quyết Xii Của Đảng Về Giáo Dục, Bài Thi Tìm Hiểu Nghị Quyết 12 Của Đảng, Nghị Quyết Xin Ra Khỏi Đảng, Nghị Quyết Khóa Xii Của Đảng, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng ủy Xã, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng ủy, Mẫu Nghị Quyết Chuyên Đề Của Đảng, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng, Nghị Quyết 9 Của Đảng Bộ Tphcm, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên, Nghị Quyết Mới Nhất Của Đảng Về Văn Hóa, Nghị Quyết Năm 2019 Của Đảng, Nghị Quyết 9 Bch Tw Đảng Khóa Xi, Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Nội Dung Nghị Quyết Số 11 Của Đảng, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên Dự Bị, Mẫu Bìa Bài Dự Thi Tìm Hiểu Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên, Mẫu Bài Thu Hoach Học Tập Nghị Quyết 12 Của Đảng, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Thị Xã Hương Trà, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Thành Phố Hà Nội, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Xã, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đảng 13, 3 Chuyên Đề Nghị Quyết Đại Hội 12 Của Đảng, Viết Bản Thu Học Nghị Quyết Khóa 6 Lần Thứ 12 Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 11, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng Viên Của Chi Đoàn, Nghị Quyết 9 Của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nghị Quyết Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Chấp Hành Nghị Quyết Của Đảng, Nghi Quyet Phat Trien Dang, Nghị Quyết Nhận Xét Đảng Viên Dự Bị, Nghị Quyết Xvi Của Đảng Bộ Tỉnh Hà Giang, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 13, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết 35 Về Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Đăk Nông, Nghị Quyết Trung Uong Dang Xii, Nghị Quyết Trung ương Số 29-nq/tw Của Đảng,

Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Một Số Nội Dung Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lânhx Đạo Của Các Cấp Uỷ Chi Bộ Trong Đảng Bộ, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng Của Đảng ủy, 3 Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Số 18-nq/tw Hội Nghị Lần Thứ 6 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii , Bài Thu Hoạch Qua Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Bch Trung ương Đảng (khóa Xii), ỷ Xxi, Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khoá X) Đã Thông Qua Nghị Quyết Số 09-nq/t, Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Viii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghi Quyet So 28 Ngay 25/10/2013 Cua Hoi Nghi Lan Thu 8 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa Xi, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Số 33-nq/tw, Ngày 9/6/2014, Hội Nghị Lần Thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa Xi) Về, Nghị Quyết Đề Nghị Chuyển Đảng Chính Thức Của Chi Bộ, Bài Thu Hoạch Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa 12, Bài Thu Hoạch Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Năm Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Xóa Tên Đảng Viên Của Đảng ủy, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Nghị Quyết Đảng Bộ Về Đề Nghị Kiện Toan, Nghị Quyết Đề Nghị Kết Nạp Đảng Viên, Nghị Quyết 4 Của Đảng, Nghị Quyết Lần Thứ 12 Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Ix Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Nghị Quyết Kết Nạp Đảng, Nghị Quyết Dại Hội Đảng Lần Thứ 11, Nghị Quyết Đảng ủy Xã, Nghị Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ, Nghị Quyết Đh 12 Của Đảng, Chỉ Thị Nghị Quyết Của Đảng, Mẫu Văn Bản Nghị Quyết Của Đảng, Nghị Quyết Dân Vận Của Đảng, Nghị Quyết 12 Của Đảng, Nghị Quyết Xii Của Đảng, Nghị Quyết Xi Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội 12 Của Đảng, Nghị Quyết Đảng ủy, Nghị Quyết X Của Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng, Nghị Quyết Đại Hội Đảng 9, Nghị Quyết 6 Của Đảng,

Học Tập Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ 12 Của Đảng

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCHI BỘ TRƯỜNG THPT Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBÀI THU HOẠCH

Học tập nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng

Họ và tên: Nguyễn Đức ThuậnChức vụ: Giáo viênĐơn vị công tác: Trường THCS Bông Trang

1. Sau thời gian học tập nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảngbản thân tôi thấm nhuần nội dung cơ bản của Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứXII của Đảng đó là:+ Năm năm tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ còn nhiều diễn biến rất phức tạp,tác động trực tiếp đến nước ta, tạo ra cả thời cơ và thách thức. Hoà bình, độc lập dântộc, dân chủ, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế,cách mạng khoa học – công nghệ, kinh tế tri thức tiếp tục được đẩy mạnh. Châu Á -Thái Bình Dương, trong đó có khu vực Đông Nam Á đã trở thành một cộng đồng, tiếp tục là trung tâm phát triển năng động, có vị trí địa – kinh tế – chính trị chiến lược ngàycàng quan trọng; đồng thời, đây cũng là khu vực cạnh tranh chiến lược giữa một sốnước lớn; tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo trong khu vực và trên Biển Đôngcòn diễn ra gay gắt.+ Ở trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên, uy tín quốctế của đất nước ngày càng được nâng cao. Nước ta sẽ thực hiện đầy đủ các cam kếttrong cộng đồng ASEAN và WTO, tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới,hội nhập quốc tế với tầm mức sâu rộng hơn nhiều so với giai đoạn trước. Thời cơ, vậnhội phát triển mở ra rộng lớn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Bốn nguycơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại, nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với cácnước trong khu vực và trên thế giới; nguy cơ “diễn biến hoà bình” của thế lực thù địchnhằm chống phá nước ta; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,Những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên,công chức, viên chức; sự tồn tại và Các diễn biến phức tạp của tệ quan liêu, thamnhũng, lãng phí,…+ Để tận dụng, phát huy tốt nhất thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, tháchthức, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiệnthắng lợi mục tiêu, các chỉ tiêu và nhiệm vụ sau :Mục tiêu tổng quát của Đại hội Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạovà sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnhtoàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổimới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thànhnước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thốngnhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hộichủ nghĩa. Giữ gìn hoà bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Các chỉ tiêu quan trọng :– Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 6,5 – 7%/năm. Đến năm2020, GDP bình quân đầu người khoảng 3.200 – 3.500 USD; tỉ trọng công nghiệp vàdịch vụ trong GDP khoảng 85%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm bằngkhoảng 32 – 34% GDP; bội chi ngân sách nhà nước còn khoảng 4% GDP. Năng suất cácnhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng khoảng 30 – 35%; năng suất lao độngxã hội bình quân tăng khoảng 5%/năm; tiêu hao năng lượng tính trên GDP bình quângiảm 1 – 1,5%/năm. Tỉ lệ đô thị hoá đến năm 2020 đạt 38 – 40%.– Về xã hội : Đến năm 2020, tỉ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hộikhoảng 40%; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 65 – 70%, trong đó có bằng cấp,chứng chỉ đạt 25%; tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; có 9 – 10 bác sĩ vàtrên 26,5 giường bệnh trên 1 vạn dân; tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 80%

Cách Viết Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Đại Hội Đảng Lần Thứ 12

Sau khi các cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức,…tham gia hội nghị học tập, quán triệt và triển khai tích cực nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12, họ đều sẽ được yêu cầu viết bài thu hoạch sau khi kết thúc hội nghị. Vậy bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12 phải viết như thế nào để đúng, đủ và được đánh giá cao? Duy Kiệt bật mí cách viết bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng Đảng đầy đủ nhất ngay sau đây. Mời tham khảo!

Nội dung Nghị quyết 04 Đại hội Đảng lần thứ 12 là gì?

Trước khi bắt tay vào viết bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12, bạn cần nắm vững tinh thần của Nghị quyết 04 thì mới có được bài thu hoạch chính xác và đầy đủ nhất.

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12 hay còn được biết đến với tên gọi 27 biểu hiện suy thoái của cán bộ nhà nước cần được phát hiện sớm. Cụ thể: Ngày 30/10 đánh dấu sự ra đời của Nghị quyết số 04-NQ/TW Đại hội Đảng lần thứ 12. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là người thay mặt cho các đồng chí trong Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 ký quyết định ban hành Nghị quyết 04.

Nghị quyết 04 trình bày nội dung quan trọng đó là công tác tăng cường chỉnh đốn, xây dựng Đảng. Cần tập trung phát hiện các biểu hiện “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến”, suy thoái tư tưởng chính trị, lối sống, đạo đức trong tập thể cán bộ để sớm ngăn chặn, đẩy lùi và chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh.

Theo đó khi được yêu cầu làm bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng Đảng, người thực hiện cần làm nổi bật được nội dung trọng tâm, mấu chốt của Nghị quyết 04 của Đảng. Kèm theo đó phần liên hệ bản thân, đề xuất kiến nghị xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh tại địa phương là mục không thể thiếu. Và để làm được điều này cần không ít thời gian và công sức thì bài viết mới chỉnh chu, trau chuốt và được đánh giá tốt.

Cách viết bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12

Bí quyết viết bài thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12 sẽ được Duy Kiệt bật mí chia sẻ ngay sau đây:

Sao chép các bài thu hoạch mẫu trên mạng không chắc đã dùng được

Hàng năm có rất nhiều cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên,…được yêu cầu tham gia hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết 04. Và sau khi kết thúc hội nghị họ đều phải hoàn thành một bài thu hoạch để thể hiện rằng họ giác ngộ đúng tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng. Đồng thời từ tinh thần giác ngộ đó liên hệ thực tế, phát huy năng lực bản thân để có những cách thức xây dựng Đảng vững mạnh.

Thực tế có quá nhiều người được yêu cầu thực hiện bài thu hoạch. Bản thân những cán bộ, công chức nhà nước này cũng muốn có một bài thu hoạch “đẹp” nhất. Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12 phải “chuẩn đẹp”, nhiều trang web không chỉ hướng dẫn cách viết mà còn “mạnh tay” đưa ra luôn mẫu bài viết thu hoạch Nghị quyết Trung ương 4. Người nào cần chỉ việc thực hiện 2 thao tác copy và paste là xong.

Tuy nhiên bạn nên biết rằng các mẫu bài viết thu hoạch Nghị quyết Trung ương 4 không thực sự hoàn hảo như tưởng tượng. Bài mẫu bài viết thu hoạch Nghị quyết Trung ương 4 tràn lan trên mạng cũng là được admin của trang web đó copy, lắp ghép và chỉnh sửa từ nhiều nguồn khác nhau.

Những bài mẫu thu hoạch kiểu này không phải lúc nào cũng đúng với vị trí, chức vụ bạn đang đảm nhận trong nhà nước và đều có thể dùng được toàn bộ. Bạn cần chú ý sàng lọc thông tin và liên hệ thực tiễn tại từng thời điểm thực hiện Nghị quyết 04, tại từng địa phương thì bài thu hoạch mới đáng giá.

Những chú ý quan trọng khi làm bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng Đảng

Để bài thu hoạch có thể đưa vào áp dụng được trên thực tế hoặc chí ít cũng phải bám sát tinh thần của Nghị quyết 04 là quyết tâm “thanh lọc Đảng” bạn cần bảo đảm những ý sau phải có trong bài viết:

Tiêu đề bài thu hoạch không thể thiếu

Tức là bạn cần căn chỉnh tiêu đề vào chính giữa trang giấy, chữ in hoa, tô đậm như này: ” BÀI THU HOẠCH HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ 12 “. Nhờ vậy khi nhìn vào người đọc mới biết bạn đang viết bài thu hoạch về vấn đề gì, tiêu điểm của bài viết là gì.

Bạn cần ghi rõ thông tin cá nhân ngay bên dưới tiêu đề

Cụ thể: Họ và tên, chức vụ, đơn vị hiện đang công tác của người thực hiện bài thu hoạch. Mỗi mục bạn nên xuống dòng cho rõ ràng. Tuyệt đối không trình bày chen chúc chúng trên 1 hàng ngang, rất kém khoa học và có thể khiến người đọc khó hiểu.

Nội dung bài thu hoạch cần đầy đủ các ý và phải mang tính cá nhân

Tiếp đến là phần nội dung bài thu hoạch. Phần này là quan trọng nhất và cũng đòi hỏi tốn nhiều giấy mực, chất xám nhất. Sau thời gian học tập Nghị quyết mỗi cá nhân đều phải viết bài thu hoạch, bài thu hoạch mang tính chất cá nhân, nhận thức cá nhân. Do đó, dù bạn là cán bộ nguồn, lãnh đạo chủ chốt hay công chức viên chức trong cơ quan nào đó của nước ta khi viết bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12 phần nội dung cũng không thể thiếu những điều này:

Khái quát những vấn đề mấu chốt, mới trong Nghị quyết Trung ương Đảng mà bản thân nhận thức sâu sắc

Trong phần này, bạn chỉ cần nêu được 4 yếu tố trọng tâm bao gồm thực trạng thực hiện Nghị quyết, thành tựu đạt được, những điểm hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó khi triển khai Nghị quyết ở từng địa phương. Vì là khái quát thế nên phần này bạn không cần kể lể quá dài dòng, chỉ cần tóm tắt là được. Hãy tập trung vào mục tiếp theo.

Liên hệ công việc bản thân đang đảm nhiệm và thực tiễn quá trình thực hiện Nghị quyết tại chính đơn vị, địa phương bạn công tác

Tức là những gì bạn học được, nhận thức sâu sắc được từ Nghị quyết 04 bạn cần nêu được trong bài thu hoạch. Đồng thời địa phương bạn có đang thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12 cũng cần nêu được. Những hạn chế nào còn tồn đọng, khó khăn nào trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 4 khóa 12 về xây dựng Đảng khiến quá trình “thanh lọc Đảng” bị “chững lại”.

Cuối cùng là đưa ra các kiến nghị, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 04

Sau khi đã liên hệ thực tiễn tại địa phương và tại vị trí bạn đang công tác, để bài thu hoạch chỉn chu hơn, bạn nên đưa ra các kiến nghị, giải pháp để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 04 trên thực tế trong thời gian tới. Khi đưa ra đề xuất, bạn cũng cần chú ý bám sát nội dung Nghị quyết. Tức là tập trung tìm ra các biểu hiện suy thoái trong đơn vị. Đồng thời các giải pháp bạn đề xuất không được xa rời thực tiễn của địa phương, càng bám sát thực tế càng được đánh giá cao.

Kết luận

Nghị Quyết Đại Hội Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ 12

Nghị Quyết Đại Hội Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết Đại Hội Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ Xii, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 13, Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 11, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/1999/bca-hccb Về Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc, Nghị Quyết Về Việc Bãi Nhiệm Đại Biểu Quốc Hội Phạm Phú Quốc, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Toan Van Quyet Dinh 04 Cua Bo Quoc Phong, Quyet Dinh Su Dung Dat Tho Cu Cho Toan Quoc, Quyết Định Công Bố Dịch Toàn Quốc, Nghị Quyết 60 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội, Nghị Quyết Số 37 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Số 35 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Về Xử Lý Nợ Xấu, Nghị Quyết Số 63 Của Quốc Hội, Nghị Quyết 96 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Của Quốc Hội, Nghị Quyết 97 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Về án Phí, Nghị Quyết 28 Về Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Quốc Hội Là Gì, Nghị Quyết 88 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Nợ Xấu Của Quốc Hội, Mục 3 Nghị Quyết Số 32 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Về Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2017, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Năm 2016, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách Năm 2016, Đon Đe Nghị Thanh Toán Quốc Tế Của Eximbank, Nghị Quyết Ubtv Quốc Hội, Nghị Quyết Số 22 Về Hội Nhập Quốc Tế, Nghị Quyết Giám Sát Của Quốc Hội, Nghị Quyết ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Nghị Quyết 99/2019 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 8 Quốc Hội Khóa 14, Nghị Quyết Trung Quốc, Nghị Quyết Quốc Hội Mới Nhất, Nghi Quyet So 28 Cua Bo Chinh Trị Ve Bao Ve To Quoc, Nghị Quyết Quốc Hội Sáp Nhập Xã, Nghị Quyết Mới Nhất Của Quốc Hội, Nghị Quyết 51 Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Quốc Hội Khóa 14, Nghị Quyết Quốc Hội Khóa 13, Nghị Quyết Quốc Hội 2020, Nghị Quyết Quốc Hội 2016, Nghị Quyết 104 Của Bộ Quốc Phòng, Nghị Quyết Của ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Về Pccc, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 7 Quốc Hội Khóa Xiv, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách, Nghị Quyết Đề Nghị Kiện Toàn Chức Danh Chủ Tịch Mttq, Điều 3 Nghị Quyết 35 Năm 2000 Của Quốc Hội, Nghị Quyết 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Số 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Số 64/2013/qh13 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Phòng An Ninh, Nghị Quyết Quốc Hội Về Luật Quy Hoạch, Nghị Quyết Quốc Hội Về Công Tác Tư Pháp, Nghị Quyết Số 96/2015/qh13 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Sáp Nhập Huyện Xã, Nghị Quyết An Ninh Quốc Phòng, Nghị Quyết 51 Của Bộ Quốc Phòng Năm 2005, Nghị Quyết Số 7 Về Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế, Nghị Quyết 28 Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Đảng Bộ Về Đề Nghị Kiện Toan, Kế Hoạch Số 16/kh-ubnd V/v Phối Hợp Tổ Chức Hội Nghị Toàn Quốc, Nghị Quyết Số 08 Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 11 Ve Bao Ve To Quoc, Nghị Quyết 08 Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 51 Về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghi Quyet 28 Ve Bao Ve To Quoc Trong Tinh Hinh Moi, Nghị Quyết Liên Tịch ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Nghị Quyết 28 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Bầu Chủ Nhiệm Uỷ Ban Pháp Luật Quốc Hội, Nghị Quyết 08/bct Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 51 Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghi Quyet 08 Cp 1998 Ve Chien Luoc An Ninh Quoc Gia, Nghị Quyết 2013 Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 08-nq/tư Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Trung ưng 8 Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghi Quyết Số 08 Năm 1998 Về Chiến Lược An Ninh Quôc Gia, Nghi Quyet So 08 Khoa 8 Cua Bo Chunh Tri Ve Chien Luo C Bao Vẹ An Njnh Quoc Gia, Nghi Quyet 08 Khoa 8 Ve Chien Luoc An Ninh Quoc Gia, Nghị Quyết Số 08 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Quốc Hội Thuộc Loại Văn Bản Nào Giải Thích, Nghị Quyết 51 Ngày 5/9/2019 Về Chiến Lược Bv An Quốc Gia, Nghị Quyết Số 51 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 08 Của Bộ Chính Trị Về Chiến Lược An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Quy Định Về Bộ Máy Giúp Việc Của Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia, Nghị Quyết Số 28/nq/tw Ngày 25/10/2013 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Toàn Văn Nghị Quyết Hội Nghị T.ư 8 Khóa Xii, Nghị Quyết Trung ương 8 Khóa 11 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Số 51-nq/tw Ngày 5/9/2019 Về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới , Nghị Quyết 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nghị Quyết Số 08 Ngày 17/12/1998 Về Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia,

Nghị Quyết Đại Hội Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết Đại Hội Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ Xii, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 13, Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Phụ Nữ Toàn Quốc Lần Thứ 12, Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ 11, Nghị Quyết Liên Tịch Số 01/1999/bca-hccb Về Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc, Nghị Quyết Về Việc Bãi Nhiệm Đại Biểu Quốc Hội Phạm Phú Quốc, Nghị Quyết Số 28-nq/tw Của Hội Nghị Tw Viii Khóa Xi Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Toan Van Quyet Dinh 04 Cua Bo Quoc Phong, Quyet Dinh Su Dung Dat Tho Cu Cho Toan Quoc, Quyết Định Công Bố Dịch Toàn Quốc, Nghị Quyết 60 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội, Nghị Quyết Số 37 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Số 35 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Về Xử Lý Nợ Xấu, Nghị Quyết Số 63 Của Quốc Hội, Nghị Quyết 96 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Của Quốc Hội, Nghị Quyết 97 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Quốc Hội Về án Phí, Nghị Quyết 28 Về Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Quốc Hội Là Gì, Nghị Quyết 88 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Nợ Xấu Của Quốc Hội, Mục 3 Nghị Quyết Số 32 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Về Bảo Vệ Tổ Quốc, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2017, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Năm 2016, Nghị Quyết Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách, Nghị Quyết Quyết Toán Ngân Sách Năm 2016, Đon Đe Nghị Thanh Toán Quốc Tế Của Eximbank, Nghị Quyết Ubtv Quốc Hội, Nghị Quyết Số 22 Về Hội Nhập Quốc Tế, Nghị Quyết Giám Sát Của Quốc Hội, Nghị Quyết ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Nghị Quyết 99/2019 Của Quốc Hội, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 8 Quốc Hội Khóa 14, Nghị Quyết Trung Quốc, Nghị Quyết Quốc Hội Mới Nhất, Nghi Quyet So 28 Cua Bo Chinh Trị Ve Bao Ve To Quoc, Nghị Quyết Quốc Hội Sáp Nhập Xã, Nghị Quyết Mới Nhất Của Quốc Hội, Nghị Quyết 51 Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết Quốc Hội Khóa 14, Nghị Quyết Quốc Hội Khóa 13, Nghị Quyết Quốc Hội 2020, Nghị Quyết Quốc Hội 2016, Nghị Quyết 104 Của Bộ Quốc Phòng,