Mẫu Xác Nhận Nơi Làm Việc

--- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Nơi Làm Việc
 • Mẫu Văn Bản Nhận Con Chung
 • Mẫu Xác Nhận Số Thuế Đã Nộp
 • Thủ Tục Để Thành Lập Câu Lạc Bộ Như Thế Nào ?
 • Quy Định Về Thành Lập Câu Lạc Bộ Ở Việt Nam
 • Tiểu Luận Về Việc Bệnh Nhân Vào Việc Cấp Cứu Không Có Người Nhà, Mẫu Giấy Chứng Nhận Giỏi Việc Nước Đảm Việc Nhà, Đơn Đề Nghị Về Việc Xác Nhận Hộ Gia Đình Cá Nhân Trực Tiếp Sản Xuất Nôn, Đơn Xin Xác Nhận Việc Trích Đo Đạc Lại Đất Để Cấp Đổi Giấy Chứng Nhận, Bản Mô Tả Công Việc Nhân Viên Nhân Sự, Bản Nhận Xét Cá Nhân Sau Thời Gian Thử Việc, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Sự Việc, Mẫu Thư Mời Nhận Việc, Mau Don Xac Nhan Viec Tu, Đơn Xin Xác Nhận Sự Việc, Đơn Xin Xác Nhận Việc Làm, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Việc Tử, Mẫu Hồ Sơ Cá Nhân Xin Việc, Quy Chế Làm Việc Của ủy Ban Nhân Dân Xã, Xac Nhan Viec Tu, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Nơi Làm Việc, Mẫu Xác Nhận Việc Làm, Đơn Xin Xác Nhận Làm Việc, Mẫu Đơn Xin Việc Có Xác Nhận, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Việc Làm, Don Xin Xác Nhận Việc Tử, Mẫu Cv Xin Việc Nhân Sự, Mẫu Xác Nhận Nơi Làm Việc, Thư Mời Nhận Việc, Kế Hoạch Làm Việc Cá Nhân, Giấy Xác Nhận Sự Việc, Biên Bản Xác Nhận Sự Việc, Biên Bản Xác Nhận Sự Việc Mất Hóa Đơn, Đơn Xin Xác Nhận Việc Chết, Mẫu Thư Mời Nhận Việc Tiếng Anh, Giấy Xác Nhận Việc Làm, Giấy Xác Nhận Làm Việc, Mẫu Đơn Tự Nhận Xét Quá Trình Thử Việc, Sổ Đăng Ký Việc Nhận Cha Mẹ Con, Bản Tự Thuật Cá Nhân Xin Việc, Mau Don Xin Xac Nhan Viec Chet, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Làm Việc Tại Công Ty, Mẫu Hồ Sơ Cá Nhân Xin Việc Online, Mẫu Cv Xin Việc Nhân Viên Y Tế, Đơn Xin Xác Nhận Việc Trích Đo Đạc Lại Đất, Biên Bản Xác Nhận Làm Việc, Về Việc Chỉ Định Nhân Sự, Giấy Xác Nhận Làm Việc 1 Năm, Biên Bản Xác Nhận Về Việc Mất Hóa Đơn, Mẫu Đơn Xin Việc Công Nhân, Nhận Xét Bản Mô Tả Công Việc, Báo Cáo Kết Quả Làm Việc Của Nhân Viên, Mẫu Đơn Xin Việc Có Xác Nhận Địa Phương, Mẫu Đơn Xin Việc Cho Công Nhân, Mẫu Xác Nhận Làm Việc Tại Công Ty, Mẫu Đơn Xin Việc Có Xác Nhận Của Địa Phương, Mẫu Đơn Xin Việc Nhân Viên Y Tế, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Công Nhân, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Dang Lam Viec, Biên Bản Xác Nhận Vụ Việc, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Làm Việc Tại Cơ Quan, Mẫu Đơn Xin Việc Làm Công Nhân, Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Cá Nhân Xin Viec, Mẫu Xác Nhận Đã Làm Việc Tại Công Ty, Mẫu Xác Nhận Quá Trình Làm Việc, Mẫu Giấy Xác Nhận Làm Việc 1 Năm, Bản Nhận Xét Hết Thời Gian Thử Việc, Thúc Đẩy Nhân Viên Làm Việc Tốt, Tờ Trình Viêc Bô Sung Nhân Sự, Kế Hoạch Làm Việc Của Tiểu Ban Nhân Sự, Xây Dựng Kế Hoạch Làm Việc Cá Nhân, Biên Bản Xác Nhận Làm Việc Tại Công Ty, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Cho Công Nhân, Mẫu Thư Mời Nhận Việc Bằng Tiếng Anh, Bản Đánh Giá Nhân Viên Thử Việc, Biên Bản Xác Nhận Việc Mất Sổ Bhxh, Mẫu Giấy Xác Nhận Làm Việc Tại Công Ty, Thu Moi Nhan Viec Bang Tieng Anh, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Của Công Nhân, Mẫu Đơn Xin Việc Nhân Viên Bán Hàng, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Của Nhân Viên Y Tế, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Của Công Nhân, Tờ Trình Về Việc Thay Đổi Nhân Sự, Văn Bản Xác Nhận Số Năm Kinh Nghiệm Làm Việc, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Nhân Viên Văn Phòng, Đơn Xin Nghỉ Việc Cho Công Nhân, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Công Nhân, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Thời Gian Làm Việc, Giấy Xác Nhận Việc Chết, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Kinh Nghiệm Làm Việc, Mẫu Đơn Xin Việc Viết Tay Vào Phòng Nhân Sự, Đơn Xin Nghỉ Việc Công Nhân, Biên Bản Xác Nhận Nghỉ Việc, Mẫu Giấy Chứng Nhận Việc Làm, Biên Bản Xác Nhận Công Việc, Đơn Xin Nghỉ Việc Của Công Nhân, Mẫu Giấy Chứng Nhận Làm Việc, Bản Mô Tả Công Việc Nhân Viên It, Mẫu Đơn Xin Việc Hành Chính Nhân Sự, Mẫu Cv Xin Việc Hành Chính Nhân Sự, Đơn Xin Thôi Việc Của Công Nhân, Mẫu Phụ Lục 1a Thống Kê Công Việc Cá Nhân, Đơn Xin Xác Nhận Sự Việc Của Công An Phường, Đơn Xin Thôi Việc Cho Công Nhân, Mẫu Xác Nhận Dang Lam Viec Tai Cong Ty,

  Tiểu Luận Về Việc Bệnh Nhân Vào Việc Cấp Cứu Không Có Người Nhà, Mẫu Giấy Chứng Nhận Giỏi Việc Nước Đảm Việc Nhà, Đơn Đề Nghị Về Việc Xác Nhận Hộ Gia Đình Cá Nhân Trực Tiếp Sản Xuất Nôn, Đơn Xin Xác Nhận Việc Trích Đo Đạc Lại Đất Để Cấp Đổi Giấy Chứng Nhận, Bản Mô Tả Công Việc Nhân Viên Nhân Sự, Bản Nhận Xét Cá Nhân Sau Thời Gian Thử Việc, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Sự Việc, Mẫu Thư Mời Nhận Việc, Mau Don Xac Nhan Viec Tu, Đơn Xin Xác Nhận Sự Việc, Đơn Xin Xác Nhận Việc Làm, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Việc Tử, Mẫu Hồ Sơ Cá Nhân Xin Việc, Quy Chế Làm Việc Của ủy Ban Nhân Dân Xã, Xac Nhan Viec Tu, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Nơi Làm Việc, Mẫu Xác Nhận Việc Làm, Đơn Xin Xác Nhận Làm Việc, Mẫu Đơn Xin Việc Có Xác Nhận, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Việc Làm, Don Xin Xác Nhận Việc Tử, Mẫu Cv Xin Việc Nhân Sự, Mẫu Xác Nhận Nơi Làm Việc, Thư Mời Nhận Việc, Kế Hoạch Làm Việc Cá Nhân, Giấy Xác Nhận Sự Việc, Biên Bản Xác Nhận Sự Việc, Biên Bản Xác Nhận Sự Việc Mất Hóa Đơn, Đơn Xin Xác Nhận Việc Chết, Mẫu Thư Mời Nhận Việc Tiếng Anh, Giấy Xác Nhận Việc Làm, Giấy Xác Nhận Làm Việc, Mẫu Đơn Tự Nhận Xét Quá Trình Thử Việc, Sổ Đăng Ký Việc Nhận Cha Mẹ Con, Bản Tự Thuật Cá Nhân Xin Việc, Mau Don Xin Xac Nhan Viec Chet, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Làm Việc Tại Công Ty, Mẫu Hồ Sơ Cá Nhân Xin Việc Online, Mẫu Cv Xin Việc Nhân Viên Y Tế, Đơn Xin Xác Nhận Việc Trích Đo Đạc Lại Đất, Biên Bản Xác Nhận Làm Việc, Về Việc Chỉ Định Nhân Sự, Giấy Xác Nhận Làm Việc 1 Năm, Biên Bản Xác Nhận Về Việc Mất Hóa Đơn, Mẫu Đơn Xin Việc Công Nhân, Nhận Xét Bản Mô Tả Công Việc, Báo Cáo Kết Quả Làm Việc Của Nhân Viên, Mẫu Đơn Xin Việc Có Xác Nhận Địa Phương, Mẫu Đơn Xin Việc Cho Công Nhân, Mẫu Xác Nhận Làm Việc Tại Công Ty,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tục Cấp Mới Giấy Phép Lao Động Cho Nhà Quản Lý, Giám Đốc Điều Hành
 • Thủ Tục Cấp Phép Lao Động Đối Với Người Lao Động Nước Ngoài Vào Làm Việc Tại Việt Nam Theo Các Hình Thức Là Nhà Quản Lý, Giám Đốc Điều Hành
 • Thủ Tục Xin Giấy Phép Lao Động Cho Nhà Quản Lý Là Người Nước Ngoài
 • Giấy Xác Nhận Là Nhà Quản Lý
 • Mẫu Giấy Xác Nhận Thu Nhập Tiền Lương, Tiền Công 2022
 • Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Nơi Làm Việc

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Văn Bản Nhận Con Chung
 • Mẫu Xác Nhận Số Thuế Đã Nộp
 • Thủ Tục Để Thành Lập Câu Lạc Bộ Như Thế Nào ?
 • Quy Định Về Thành Lập Câu Lạc Bộ Ở Việt Nam
 • Thủ Tục Xác Nhận, Cấp, Đổi Hiện Vật Khen Thưởng Thuộc Thẩm Quyền Cấp Tỉnh
 • Tiểu Luận Về Việc Bệnh Nhân Vào Việc Cấp Cứu Không Có Người Nhà, Mẫu Giấy Chứng Nhận Giỏi Việc Nước Đảm Việc Nhà, Đơn Đề Nghị Về Việc Xác Nhận Hộ Gia Đình Cá Nhân Trực Tiếp Sản Xuất Nôn, Đơn Xin Xác Nhận Việc Trích Đo Đạc Lại Đất Để Cấp Đổi Giấy Chứng Nhận, Bản Mô Tả Công Việc Nhân Viên Nhân Sự, Bản Nhận Xét Cá Nhân Sau Thời Gian Thử Việc, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Sự Việc, Mẫu Thư Mời Nhận Việc, Mau Don Xac Nhan Viec Tu, Đơn Xin Xác Nhận Sự Việc, Đơn Xin Xác Nhận Việc Làm, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Việc Tử, Mẫu Hồ Sơ Cá Nhân Xin Việc, Quy Chế Làm Việc Của ủy Ban Nhân Dân Xã, Xac Nhan Viec Tu, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Nơi Làm Việc, Mẫu Xác Nhận Việc Làm, Đơn Xin Xác Nhận Làm Việc, Mẫu Đơn Xin Việc Có Xác Nhận, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Việc Làm, Don Xin Xác Nhận Việc Tử, Mẫu Cv Xin Việc Nhân Sự, Mẫu Xác Nhận Nơi Làm Việc, Thư Mời Nhận Việc, Kế Hoạch Làm Việc Cá Nhân, Giấy Xác Nhận Sự Việc, Biên Bản Xác Nhận Sự Việc, Biên Bản Xác Nhận Sự Việc Mất Hóa Đơn, Đơn Xin Xác Nhận Việc Chết, Mẫu Thư Mời Nhận Việc Tiếng Anh, Giấy Xác Nhận Việc Làm, Giấy Xác Nhận Làm Việc, Mẫu Đơn Tự Nhận Xét Quá Trình Thử Việc, Sổ Đăng Ký Việc Nhận Cha Mẹ Con, Bản Tự Thuật Cá Nhân Xin Việc, Mau Don Xin Xac Nhan Viec Chet, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Làm Việc Tại Công Ty, Mẫu Hồ Sơ Cá Nhân Xin Việc Online, Mẫu Cv Xin Việc Nhân Viên Y Tế, Đơn Xin Xác Nhận Việc Trích Đo Đạc Lại Đất, Biên Bản Xác Nhận Làm Việc, Về Việc Chỉ Định Nhân Sự, Giấy Xác Nhận Làm Việc 1 Năm, Biên Bản Xác Nhận Về Việc Mất Hóa Đơn, Mẫu Đơn Xin Việc Công Nhân, Nhận Xét Bản Mô Tả Công Việc, Báo Cáo Kết Quả Làm Việc Của Nhân Viên, Mẫu Đơn Xin Việc Có Xác Nhận Địa Phương, Mẫu Đơn Xin Việc Cho Công Nhân, Mẫu Xác Nhận Làm Việc Tại Công Ty, Mẫu Đơn Xin Việc Có Xác Nhận Của Địa Phương, Mẫu Đơn Xin Việc Nhân Viên Y Tế, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Công Nhân, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Dang Lam Viec, Biên Bản Xác Nhận Vụ Việc, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Làm Việc Tại Cơ Quan, Mẫu Đơn Xin Việc Làm Công Nhân, Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Cá Nhân Xin Viec, Mẫu Xác Nhận Đã Làm Việc Tại Công Ty, Mẫu Xác Nhận Quá Trình Làm Việc, Mẫu Giấy Xác Nhận Làm Việc 1 Năm, Bản Nhận Xét Hết Thời Gian Thử Việc, Thúc Đẩy Nhân Viên Làm Việc Tốt, Tờ Trình Viêc Bô Sung Nhân Sự, Kế Hoạch Làm Việc Của Tiểu Ban Nhân Sự, Xây Dựng Kế Hoạch Làm Việc Cá Nhân, Biên Bản Xác Nhận Làm Việc Tại Công Ty, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Cho Công Nhân, Mẫu Thư Mời Nhận Việc Bằng Tiếng Anh, Bản Đánh Giá Nhân Viên Thử Việc, Biên Bản Xác Nhận Việc Mất Sổ Bhxh, Mẫu Giấy Xác Nhận Làm Việc Tại Công Ty, Thu Moi Nhan Viec Bang Tieng Anh, Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Của Công Nhân, Mẫu Đơn Xin Việc Nhân Viên Bán Hàng, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Của Nhân Viên Y Tế, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Của Công Nhân, Tờ Trình Về Việc Thay Đổi Nhân Sự, Văn Bản Xác Nhận Số Năm Kinh Nghiệm Làm Việc, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Nhân Viên Văn Phòng, Đơn Xin Nghỉ Việc Cho Công Nhân, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Công Nhân, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Thời Gian Làm Việc, Giấy Xác Nhận Việc Chết, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Kinh Nghiệm Làm Việc, Mẫu Đơn Xin Việc Viết Tay Vào Phòng Nhân Sự, Đơn Xin Nghỉ Việc Công Nhân, Biên Bản Xác Nhận Nghỉ Việc, Mẫu Giấy Chứng Nhận Việc Làm, Biên Bản Xác Nhận Công Việc, Đơn Xin Nghỉ Việc Của Công Nhân, Mẫu Giấy Chứng Nhận Làm Việc, Bản Mô Tả Công Việc Nhân Viên It, Mẫu Đơn Xin Việc Hành Chính Nhân Sự, Mẫu Cv Xin Việc Hành Chính Nhân Sự, Đơn Xin Thôi Việc Của Công Nhân, Mẫu Phụ Lục 1a Thống Kê Công Việc Cá Nhân, Đơn Xin Xác Nhận Sự Việc Của Công An Phường, Đơn Xin Thôi Việc Cho Công Nhân, Mẫu Xác Nhận Dang Lam Viec Tai Cong Ty,

  Tiểu Luận Về Việc Bệnh Nhân Vào Việc Cấp Cứu Không Có Người Nhà, Mẫu Giấy Chứng Nhận Giỏi Việc Nước Đảm Việc Nhà, Đơn Đề Nghị Về Việc Xác Nhận Hộ Gia Đình Cá Nhân Trực Tiếp Sản Xuất Nôn, Đơn Xin Xác Nhận Việc Trích Đo Đạc Lại Đất Để Cấp Đổi Giấy Chứng Nhận, Bản Mô Tả Công Việc Nhân Viên Nhân Sự, Bản Nhận Xét Cá Nhân Sau Thời Gian Thử Việc, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Sự Việc, Mẫu Thư Mời Nhận Việc, Mau Don Xac Nhan Viec Tu, Đơn Xin Xác Nhận Sự Việc, Đơn Xin Xác Nhận Việc Làm, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Việc Tử, Mẫu Hồ Sơ Cá Nhân Xin Việc, Quy Chế Làm Việc Của ủy Ban Nhân Dân Xã, Xac Nhan Viec Tu, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Nơi Làm Việc, Mẫu Xác Nhận Việc Làm, Đơn Xin Xác Nhận Làm Việc, Mẫu Đơn Xin Việc Có Xác Nhận, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Việc Làm, Don Xin Xác Nhận Việc Tử, Mẫu Cv Xin Việc Nhân Sự, Mẫu Xác Nhận Nơi Làm Việc, Thư Mời Nhận Việc, Kế Hoạch Làm Việc Cá Nhân, Giấy Xác Nhận Sự Việc, Biên Bản Xác Nhận Sự Việc, Biên Bản Xác Nhận Sự Việc Mất Hóa Đơn, Đơn Xin Xác Nhận Việc Chết, Mẫu Thư Mời Nhận Việc Tiếng Anh, Giấy Xác Nhận Việc Làm, Giấy Xác Nhận Làm Việc, Mẫu Đơn Tự Nhận Xét Quá Trình Thử Việc, Sổ Đăng Ký Việc Nhận Cha Mẹ Con, Bản Tự Thuật Cá Nhân Xin Việc, Mau Don Xin Xac Nhan Viec Chet, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Làm Việc Tại Công Ty, Mẫu Hồ Sơ Cá Nhân Xin Việc Online, Mẫu Cv Xin Việc Nhân Viên Y Tế, Đơn Xin Xác Nhận Việc Trích Đo Đạc Lại Đất, Biên Bản Xác Nhận Làm Việc, Về Việc Chỉ Định Nhân Sự, Giấy Xác Nhận Làm Việc 1 Năm, Biên Bản Xác Nhận Về Việc Mất Hóa Đơn, Mẫu Đơn Xin Việc Công Nhân, Nhận Xét Bản Mô Tả Công Việc, Báo Cáo Kết Quả Làm Việc Của Nhân Viên, Mẫu Đơn Xin Việc Có Xác Nhận Địa Phương, Mẫu Đơn Xin Việc Cho Công Nhân, Mẫu Xác Nhận Làm Việc Tại Công Ty,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Xác Nhận Nơi Làm Việc
 • Thủ Tục Cấp Mới Giấy Phép Lao Động Cho Nhà Quản Lý, Giám Đốc Điều Hành
 • Thủ Tục Cấp Phép Lao Động Đối Với Người Lao Động Nước Ngoài Vào Làm Việc Tại Việt Nam Theo Các Hình Thức Là Nhà Quản Lý, Giám Đốc Điều Hành
 • Thủ Tục Xin Giấy Phép Lao Động Cho Nhà Quản Lý Là Người Nước Ngoài
 • Giấy Xác Nhận Là Nhà Quản Lý
 • Mẫu Văn Bản Xác Nhận Con Chung Của Vợ Chồng

  --- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Xác Nhận Quan Hệ Cha Con Khi Chưa Đăng Ký Kết Hôn
 • Xác Định Con Chung Của Vợ Chồng Theo Quy Định Của Pháp Luật
 • Thủ Tục Nhận Con Và Làm Giấy Khai Sinh Cho Con Ngoài Giá Thú?
 • Đăng Ký Khai Sinh Cho Con Sinh Ra Trước Ngày Đăng Ký Kết Hôn
 • Mẫu Tờ Khai Đăng Ký Nhận Cha, Mẹ, Con
 • Mẫu Văn Bản Xác Nhận Con Chung Của Vợ Chồng, Văn Bản Thừa Nhận Con Chung Của Hai Vợ Chồng, Don Xac Nhan Song Chung Nhu Vo Chong .khi Chua Dang Ky Ket Hon De Duoc Gham Nui Nha Hanh Phuc, Văn Bản Đề Nghị Cấp Giấy Chứng Nhận Trường Học An Toàn Phòng Chống Tai Nạn Thương Tích, Mẫu Di Chúc Chung Vợ Chồng, Mẫu Di Chúc Chung Của Vợ Chồng, Tử Vi Đẩu Số Tân Biên Coi Số Vợ Chồng, Nam Nữ Coi Chung, Tóm Tắt Sống Chung Với Mẹ Chồng, Chia Tài Sản Chung Của Vợ Chồng Khi Ly Hôn, Tóm Tắt Phim Sống Chung Với Mẹ Chồng, Luật Phòng Chống Vi Rút Gây Ra Hội Chứng, Tiểu Thuyết Sống Chung Với Mẹ Chồng, Xem Tiểu Thuyết Sống Chung Với Mẹ Chồng, Văn Bản Thỏa Thuận Chia Tài Sản Chung Của Vợ Chồng, Tiểu Thuyết Phim Sống Chung Với Mẹ Chồng, Tiểu Thuyết Sống Chung Với Mẹ Chồng Của Trung Quốc, Chia Tài Sản Chung Của Vợ Chồng Theo Pháp Luật Việt Nam, Luật Phòng Chống Nhiễm Vi Rút Gây Ra Hội Chứng Suy Giảm Miễn Dịch Mắc Phải ở Người (hiv/aids), Nghị Định Quy Định Về Chứng Nhận Chủng Loại Gạo Thơm Xuất Khẩu Sang Liên Minh Châu âu, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Vợ Chồng, Don Xin Xac Nhan La Vo Chong, Dàn ý Giá Trị Nhân Đạo Của Vợ Chồng A Phủ, Mau Don Xin Xac Nhan Chong Da Mat, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Là Vợ Chồng, Mẫu Đơn Xác Nhận Chồng Đã Mất , Đơn Xác Nhân Bố Mẹ Chồng Đã Mất, Đơn Xin Xác Nhận Là Vợ Chồng, Dàn Bài Giá Trị Nhân Đạo Của Vợ Chồng A Phủ, Xác Nhận Vợ Chồng, Don Xac Nhan Vo Chong, Đơn Xin Xác Nhận Vợ Chồng, Mẫu Xác Nhận Vợ Chồng, Đơn Xin Xác Nhận Chồng Đã Chết, Mau Don Xin Xac Nhan Chong Chet, Đơn Xin Xác Nhận Ba Mẹ Chồng Đã Chết, Xác Nhận Chồng Chết, Mẫu Đơn Xác Nhận Quan Hệ Vợ Chồng, Giấy Xác Nhận Vợ Chồng, Giấy Xin Xác Nhận Bố Mẹ Chồng Đã Mất , Don Xin Xac Nhan Quan He Vo Chong, Dàn ý Giá Trị Nhân Đạo Trong Vợ Chồng A Phủ, Đơn Xin Xác Nhận Quan Hệ Vợ Chồng, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Quan Hệ Vợ Chồng, Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Nhãn Hiệu, Mẫu Giấy Đăng Ký Chứng Nhận Dán Nhãn Năng Lượng, Giay Xã Nhan Quan He Vo Chong, Phân Tích Giá Trị Nhân Đạo Của Vợ Chồng A Phủ, Đơn Yêu Cầu Không Công Nhận Vợ Chồng, Dan Y Cam Nhan Ve Sac Mau Tay Bac Qua Tac Pham Vo Chong A Phu Cua To Hoai, Bản Đăng Ký Về Chống Chủ Nghĩa Cá Nhân, Giấy Chứng Nhận Nhân Viên Công Ty, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận 2 Số Chứng Minh Nhân Dân Là Cùng Một Người , Đơn Xin Nghỉ Họcxác Nhận Số Chứng Minh Nhân Dân, Đơn Xin Xác Nhận Việc Trích Đo Đạc Lại Đất Để Cấp Đổi Giấy Chứng Nhận, Giấy Chứng Nhận Nhân Viên Xuất Sắc, Giấy Xác Nhận Tài Sản Riêng Của Vợ Hoặc Chồng, Don Khong Cong Nhan Quan He Vo Chong, Đơn Yêu Cầu Không Công Nhận Quan Hệ Vợ Chồng, Phân Tích Giá Trị Hiện Thực Và Giá Trị Nhân Đạo Của Vợ Chồng A Phủ, Nghị Định Chống Tin Nhắn Rác, Thư Điện Tử Rác, Cuộc Gọi Rác, Phân Tích Giá Trị Nhân Đạo Trong Tác Phẩm Vợ Chồng A Phủ, ủy Quyêng Nhận Giấy Chứng Nhận, Đơn Xin Xác Nhận Mất Giấy Chứng Minh Nhân Dân, Giấy Xác Nhận Số Chứng Minh Nhân Dân, Giấy Xác Nhận Chứng Minh Nhân Dân, Mẫu Giấy Chứng Nhận Công An Nhân Dân, Đơn Xin Xác Nhận Giấy Chứng Minh Nhân Dân, Phân Tích Giá Trị Nhân Đạo Trong Truyện Ngắn Vợ Chồng A Phủ, Luật Phòng Chống Khủng Bố Trong Công An Nhân Dân, Phân Tích Giá Trị Hiện Thực Và Nhân Đạo Trong Vợ Chồng A Phủ, Nhận Định Nào Sau Đây Phản ánh ý Nghĩa Lịch Sử Của Cuộc Kháng Chiến Chống , Phân Tích Sức Sống Tiềm Tàng Của Nhân Vật Mị Trong Tác Phẩm Vợ Chồng A Phủ, Mẫu Xác Nhận Chứng Minh Thư Nhân Dân, Mẫu Xác Nhận 2 Chứng Minh Nhân Dân Là 1, Đon Xin Xac Nhan Mat Chung Minh Nhan Dan, Mai Don Xin Xac Nhan Mat Chung Minh Nhan Dan, Mẫu Đơn Xác Nhận 2 Số Chứng Minh Nhân Dân Đó Là Một, Đơn Xin Xác Nhận Số Chứng Minh Nhân Dân, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận 2 Số Chứng Minh Nhân Dân, Mẫu Xác Nhận Số Chứng Minh Nhân Dân, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Mất Chứng Minh Nhân Dân, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Số Chứng Minh Nhân Dân, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Chứng Minh Nhân Dân, Đơn Xin Xác Nhận 2 Số Chứng Minh Nhân Dân, Đấu Tranh Phòng Chống Địch Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc Và Tôn Giáo Chống Phá Cách Mạng Việt Nam, Đồng Chí Nêu Quan Điểm Của Đảng Ta Về Phòng Chống Dbhb Của Các Thế Lực Thù Địch Chống Phá Cách Mạng, Đồng Chí Nêu Quan Điểm Của Đảng Ta Về Phòng Chống Dbhb Của Các Thế Lực Thù Địch Chống Phá Cách Mạng , Muc Tieu Phuong Cham Giai Phap Phong Chong Chong Dich Loi Dung Dan Toc Ton Giao , Chính Sách Chống Tham Nhũng Và Chống Hối Lộ Toàn Cầu, Đơn Xác Nhận Chuyển Đổi Chứng Minh Thư Quân Đội Cũ Sang Chứng Minh Tguw Quân Đội Mới, Giải Pháp Đấu Tranh Phòng Chống Địch Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc, Ttoon Giáo Chống Phá Cách Mạng Nươcs T, Giải Pháp Đấu Tranh Phòng Chống Địch Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc, Ttoon Giáo Chống Phá Cách Mạng Nươcs T, Chứng Nhận Đại Lý, Đơn Xin Xác Nhận Lối Đi Chung, Đơn Xin Cấp Chứng Nhận Độc Thân, Chứng Nhận Bố Mẹ Đã Mất, Mẫu Văn Bản Nhận Con Chung, Chứng Nhận Hợp Quy, Chứng Nhận, Đơn Xin Xác Nhận Chứng Tử,

  Mẫu Văn Bản Xác Nhận Con Chung Của Vợ Chồng, Văn Bản Thừa Nhận Con Chung Của Hai Vợ Chồng, Don Xac Nhan Song Chung Nhu Vo Chong .khi Chua Dang Ky Ket Hon De Duoc Gham Nui Nha Hanh Phuc, Văn Bản Đề Nghị Cấp Giấy Chứng Nhận Trường Học An Toàn Phòng Chống Tai Nạn Thương Tích, Mẫu Di Chúc Chung Vợ Chồng, Mẫu Di Chúc Chung Của Vợ Chồng, Tử Vi Đẩu Số Tân Biên Coi Số Vợ Chồng, Nam Nữ Coi Chung, Tóm Tắt Sống Chung Với Mẹ Chồng, Chia Tài Sản Chung Của Vợ Chồng Khi Ly Hôn, Tóm Tắt Phim Sống Chung Với Mẹ Chồng, Luật Phòng Chống Vi Rút Gây Ra Hội Chứng, Tiểu Thuyết Sống Chung Với Mẹ Chồng, Xem Tiểu Thuyết Sống Chung Với Mẹ Chồng, Văn Bản Thỏa Thuận Chia Tài Sản Chung Của Vợ Chồng, Tiểu Thuyết Phim Sống Chung Với Mẹ Chồng, Tiểu Thuyết Sống Chung Với Mẹ Chồng Của Trung Quốc, Chia Tài Sản Chung Của Vợ Chồng Theo Pháp Luật Việt Nam, Luật Phòng Chống Nhiễm Vi Rút Gây Ra Hội Chứng Suy Giảm Miễn Dịch Mắc Phải ở Người (hiv/aids), Nghị Định Quy Định Về Chứng Nhận Chủng Loại Gạo Thơm Xuất Khẩu Sang Liên Minh Châu âu, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Vợ Chồng, Don Xin Xac Nhan La Vo Chong, Dàn ý Giá Trị Nhân Đạo Của Vợ Chồng A Phủ, Mau Don Xin Xac Nhan Chong Da Mat, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Là Vợ Chồng, Mẫu Đơn Xác Nhận Chồng Đã Mất , Đơn Xác Nhân Bố Mẹ Chồng Đã Mất, Đơn Xin Xác Nhận Là Vợ Chồng, Dàn Bài Giá Trị Nhân Đạo Của Vợ Chồng A Phủ, Xác Nhận Vợ Chồng, Don Xac Nhan Vo Chong, Đơn Xin Xác Nhận Vợ Chồng, Mẫu Xác Nhận Vợ Chồng, Đơn Xin Xác Nhận Chồng Đã Chết, Mau Don Xin Xac Nhan Chong Chet, Đơn Xin Xác Nhận Ba Mẹ Chồng Đã Chết, Xác Nhận Chồng Chết, Mẫu Đơn Xác Nhận Quan Hệ Vợ Chồng, Giấy Xác Nhận Vợ Chồng, Giấy Xin Xác Nhận Bố Mẹ Chồng Đã Mất , Don Xin Xac Nhan Quan He Vo Chong, Dàn ý Giá Trị Nhân Đạo Trong Vợ Chồng A Phủ, Đơn Xin Xác Nhận Quan Hệ Vợ Chồng, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Quan Hệ Vợ Chồng, Tờ Khai Yêu Cầu Cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Nhãn Hiệu, Mẫu Giấy Đăng Ký Chứng Nhận Dán Nhãn Năng Lượng, Giay Xã Nhan Quan He Vo Chong, Phân Tích Giá Trị Nhân Đạo Của Vợ Chồng A Phủ, Đơn Yêu Cầu Không Công Nhận Vợ Chồng, Dan Y Cam Nhan Ve Sac Mau Tay Bac Qua Tac Pham Vo Chong A Phu Cua To Hoai, Bản Đăng Ký Về Chống Chủ Nghĩa Cá Nhân,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Bản Chuyển Nhượng Hợp Đồng Thuê Mua Nhà Ở Hình Thành Trong Tương Lai
 • Thụ Lý Hồ Sơ Đề Nghị Thu Hồi Đất, Thu Hồi Giấy Chứng Nhận Đầu Tư Có Phát Sinh Chuyển Nhượng Tài Sản Trên Đất Gắn Liền Với Quyền Sử Dụng Đất Tại Các Khu Công Nghiệp Bắc Ninh
 • Quy Định Về Chuyển Nhượng Hợp Đồng Mua Bán Nhà Ở Thương Mại
 • Chủ Đầu Tư Xác Nhận Vào Văn Bản Chuyển Nhượng Hợp Đồng Mua Bán Nhà Ở Khi Bên Bán Chưa Thực Hiện Nộp Thuế Thu Nhập Cá Nhân Có Được Không?
 • Thời Điểm Chủ Đầu Tư Xác Nhận Vào Văn Bản Chuyển Nhượng Hợp Đồng Mua Bán Nhà Ở Thương Mại
 • Văn Bản Xác Nhận Việc Chết Của Người Làm Chứng

  --- Bài mới hơn ---

 • Giấy Xác Nhận Việc Chết Của Người Làm Chứng
 • Xin Giấy Báo Tử Bị Làm Khó
 • Quy Định Của Pháp Luật Về Thủ Tục Khai Tử, Báo Tử ?
 • Giấy Báo Tử Và Thủ Tục Khai Tử
 • Mẫu Tờ Khai Hoàn Cảnh Gia Đình Của Người Nhận Con Nuôi
 • Văn Bản Xác Nhận Việc Chết Của Người Làm Chứng, Giấy Xác Nhận Việc Chết Của Người Làm Chứng, Mau Xac Nhan Cha Chet Co Nguoi Lam Chung, Đơn Xin Xác Nhận Người Thân Đã Chết, Xác Nhận Người Đã Chết, Xac Nhan Người Chet, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Một Người Đã Chết, Mau Don Xac Nhan Nguoi Chet, Đơn Xin Xác Nhận Người Đã Chết, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Người Đã Chết, Dơn Xin Xác Nhận Cho Người Đã Chết, Đơn Xác Nhận Người Thân Đã Chết, Don Xac Nhan Nguoi Da Chet, Đơn Xin Xá Nhận Người Đã Chết, Mẫu Đơn Xác Nhận Người Đã Chết, Đơn Xin Xác Nhận 1 Người Đã Chết, Mẫu Đơn Xác Nhận Người Thân Đã Chết, Mãu Đơn Xin Xcs Nhận Người Đã Chet, Đơn Xin Xác Nhận Mối Quan Hệ Với Người Đã Chết, Mẫu Giấy Xác Nhận Người Đã Chết, Giấy Xác Nhận Người Đã Chết, Don Xin Xác Nhận Quan Hệ Với Người Chết, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Thông Tin Người Thân Đã Chết, Tờ Khai Của Thân Nhân Người Chết (mẫu Số 09a-hsb), Dọn Xin Xác Nhan Người Da Chết Tai Địa Phương, Đơn Xin Xác Nhận Việc Chết, Mau Don Xin Xac Nhan Viec Chet, Giấy Xác Nhận Việc Chết, Cách Viết Giấy Xác Nhận Quan Hệ Với Người Chết, Mau Đơn Xin Xác Nhan Người Thân Nhân Chêt, Mau Don Xác Nhận Nhan Than Người Da Chet, Mẫu Giấy Chứng Nhận Giỏi Việc Nước Đảm Việc Nhà, Tiểu Luận Về Việc Bệnh Nhân Vào Việc Cấp Cứu Không Có Người Nhà, Số Người Chết, Số Người Bị Thương, Số Vụ Tai Nạn Từ Năm 2013,2014,2015,2016, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận 2 Số Chứng Minh Nhân Dân Là Cùng Một Người , Đơn Xin Xác Nhận Việc Trích Đo Đạc Lại Đất Để Cấp Đổi Giấy Chứng Nhận, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận 2 Số Chứng Minh Thư Là Cùng Một Người, Mẫu Đơn Xác Nhận 2 Số Chứng Minh Thư Là Cùng 1 Người, Mẫu Giấy Chứng Nhận Rút Tiết Kiệm Của Người Đã Mất, Chúng Ta Tôn Trọng Con Người Và Trái Đất Nhân Quyền, Hướng Dẫn Khai Và Chứng Nhận Lý Lịch Của Người Xin Vào Đảng, Giáy Chứng Nhận Nguoi Phu Thuoc Giam Tru Gia Canh, Mẫu Giấy Chứng Nhận Làm Việc 1 Năm, Mẫu Giấy Chứng Nhận Làm Việc, Mẫu Giấy Chứng Nhận Việc Làm, Tờ Trình Về Việc Mất Giấy Chứng Nhận Con Dấu, Giấy Chứng Nhận Làm Việc Tại Công Ty, Mẫu Giấy Chứng Nhận Làm Việc Tại Công Ty, Mẫu Giấy Chứng Nhận Làm Việc Tại Cơ Quan, Mẫu Giấy Chứng Nhận Kinh Nghiệm Làm Việc, Thủ Tục Ly Hôn Với Người Đã Chết, Văn Tế Người Chết, Người Chết Trẻ, Tờ Trình Về Việc Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, Mẫu Tờ Trình Về Việc Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, Mau Doc Bieu Van Nguoi Chet Tre, Điếu Van Người Chết Trẻ, Thủ Tục Yêu Cầu Tuyên Bố Một Người Đã Chết, Điếu Văn Cjo Người Chết Trẻ, Mẫu Điếu Văn Người Chết Trẻ, Mẫu Điếu Văn Cho Người Chết Trẻ, Mau Dieu Van Nguoi Chet Tre 48, Bài Điếu Văn Cho Người Chết Trẻ, Mẫu Điếu Văn Người Chết, Bieu Van Nguoi Chet Tre, Điếu Văn Người Chết 45, Truyện Ma Yêu Người Cõi Chết, Văn Viếng Người Chết Trẻ, Điếu Văn Cho Người Chết Trẻ , Điếu Văn Cho Người Chết Còn Trẻ, Điêu Văn Cho Người Chết Trẻ 18 , Người Chết 48 Tuổi, Điếu Văn Người Chết, Mẫu Văn Điếu Cho Người Chết Trẻ, Nguyên Tắc 1 Công Việc Không Nuôi Người Nhàn Hạ, Quyết Định Về Việc Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, Điều Vẫn Người Chết ở Tuoi 37, Lời Điếu Người Chết Tuổi 55, Quá Trình Người Chết Xuống âm Phủ, Mẫu Điếu Văn Người Chêt Tuổi 48, Thủ Tục Cúng 49 Ngày Cho Người Chết, Điếu Văn Người Chết Trẻ 48 Tuổi, Lời Tiễn Biệt Người Chết, Mẫu Điếu Văn Người Chết Trẻ 48 Tuổi, Điêu Văn Người Chết Trẻ 18 Tuổi, Dieu Van Cho Nguoi Chet Tre 48 Tuoi, Dieu Van Vieng Nguoi Chet Tre, Điếu Văn Người Chết 18 Tuổi, Mẫu Điếu Văn Cho Người Chết Trẻ 18 Tuổi, Mẫu Điếu Văn Cho Người Chết Trẻ 52 Tuổi , Mẫu Điếu Văn Người Chết Tuổi 49, Dieu Van Nguoi Chet Tre 42 Tupi, Mẫu Điếu Văn Người Chết Trẻ 19tuoi, Văn Khấn 3 Ngày Người Chết, Mẫu Điếu Văn Người Chết Trẻ Tuôi 48, Điếu Văn Người Chết 45tuổi, Điêu Van Nguoi Chet Tre Tuoi 45, Điếu Văn Người Chết Trẻ 28 Tuổi, Điếu Văn Cho Người Chết Trẻ 37 Tuổi, Mẩu Điếu Văn Người Chết 18 Tuổi,

  Văn Bản Xác Nhận Việc Chết Của Người Làm Chứng, Giấy Xác Nhận Việc Chết Của Người Làm Chứng, Mau Xac Nhan Cha Chet Co Nguoi Lam Chung, Đơn Xin Xác Nhận Người Thân Đã Chết, Xác Nhận Người Đã Chết, Xac Nhan Người Chet, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Một Người Đã Chết, Mau Don Xac Nhan Nguoi Chet, Đơn Xin Xác Nhận Người Đã Chết, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Người Đã Chết, Dơn Xin Xác Nhận Cho Người Đã Chết, Đơn Xác Nhận Người Thân Đã Chết, Don Xac Nhan Nguoi Da Chet, Đơn Xin Xá Nhận Người Đã Chết, Mẫu Đơn Xác Nhận Người Đã Chết, Đơn Xin Xác Nhận 1 Người Đã Chết, Mẫu Đơn Xác Nhận Người Thân Đã Chết, Mãu Đơn Xin Xcs Nhận Người Đã Chet, Đơn Xin Xác Nhận Mối Quan Hệ Với Người Đã Chết, Mẫu Giấy Xác Nhận Người Đã Chết, Giấy Xác Nhận Người Đã Chết, Don Xin Xác Nhận Quan Hệ Với Người Chết, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Thông Tin Người Thân Đã Chết, Tờ Khai Của Thân Nhân Người Chết (mẫu Số 09a-hsb), Dọn Xin Xác Nhan Người Da Chết Tai Địa Phương, Đơn Xin Xác Nhận Việc Chết, Mau Don Xin Xac Nhan Viec Chet, Giấy Xác Nhận Việc Chết, Cách Viết Giấy Xác Nhận Quan Hệ Với Người Chết, Mau Đơn Xin Xác Nhan Người Thân Nhân Chêt, Mau Don Xác Nhận Nhan Than Người Da Chet, Mẫu Giấy Chứng Nhận Giỏi Việc Nước Đảm Việc Nhà, Tiểu Luận Về Việc Bệnh Nhân Vào Việc Cấp Cứu Không Có Người Nhà, Số Người Chết, Số Người Bị Thương, Số Vụ Tai Nạn Từ Năm 2013,2014,2015,2016, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận 2 Số Chứng Minh Nhân Dân Là Cùng Một Người , Đơn Xin Xác Nhận Việc Trích Đo Đạc Lại Đất Để Cấp Đổi Giấy Chứng Nhận, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận 2 Số Chứng Minh Thư Là Cùng Một Người, Mẫu Đơn Xác Nhận 2 Số Chứng Minh Thư Là Cùng 1 Người, Mẫu Giấy Chứng Nhận Rút Tiết Kiệm Của Người Đã Mất, Chúng Ta Tôn Trọng Con Người Và Trái Đất Nhân Quyền, Hướng Dẫn Khai Và Chứng Nhận Lý Lịch Của Người Xin Vào Đảng, Giáy Chứng Nhận Nguoi Phu Thuoc Giam Tru Gia Canh, Mẫu Giấy Chứng Nhận Làm Việc 1 Năm, Mẫu Giấy Chứng Nhận Làm Việc, Mẫu Giấy Chứng Nhận Việc Làm, Tờ Trình Về Việc Mất Giấy Chứng Nhận Con Dấu, Giấy Chứng Nhận Làm Việc Tại Công Ty, Mẫu Giấy Chứng Nhận Làm Việc Tại Công Ty, Mẫu Giấy Chứng Nhận Làm Việc Tại Cơ Quan, Mẫu Giấy Chứng Nhận Kinh Nghiệm Làm Việc,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phân Tích Bài Xin Lập Khoa Luật
 • Hướng Dẫn Đọc Hiểu Tác Phẩm Xin Lập Khoa Luật
 • Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Văn Bản Xa Ngắm Thác Núi Lư
 • Soạn Bài Xa Ngắm Thác Núi Lư (Chi Tiết)
 • Soạn Bài : Xa Ngắm Thác Núi Lư
 • Văn Bản Xác Nhận Tài Sản Chung Của Vợ Chồng

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Giấy Xác Nhận Tài Sản Chung Vợ Chồng
 • 28.thủ Tục Công Chứng Văn Bản Thỏa Thuận Nhập Tài Sản Riêng Vào Tài Sản Chung Của Vợ Chồng
 • Bị Tai Nạn Trên Đường Từ Nhà Đến Chỗ Làm Thì Cần Giấy Tờ Gì Để Giải Quyết Tnlđ?
 • Bị Tai Nạn Giao Thông Mà Chỉ Có Người Làm Chứng Thì Có Được Công An Xác Nhận?
 • Bị Tai Nạn Trên Đường Đi Làm Thì Có Cần Biên Bản Điều Tra Tai Nạn Giao Thông Không?
 • Thông tin thủ tục hành chính Văn bản xác nhận tài sản chung của vợ chồng – Tiền Giang

  Cách thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận tài sản chung của vợ chồng – Tiền Giang

  Trình tự thực hiện

  Bước 1:

  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

  Bước 2:

  Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ công chứng trong phòng công chứng:

  – Phòng công chứng số 1 tại 43 Hùng Vương, Phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

  – Phòng công chứng số 2 tại đường Nguyễn Văn Côn, khu phố 1, phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang

  – Phòng công chứng số 3 tại 17/1 khu 6, đường 868, thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

  Chuyên viên tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ yêu cầu công chứng, nếu đầy đủ, hợp lệ thì thụ lý, ghi vào sổ công chứng.

  – Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và Văn bản xác nhận tài sản chung của vợ chồng đã được soạn thảo sẵn, không phải sửa chữa thì chuyển cho công chứng viên giải quyết.

  – Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ nhưng Văn bản xác nhận tài sản chung của vợ chồng chưa được soạn thảo sẵn và người yêu cầu công chứng đề nghị công chứng viên soạn thảo thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

  Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ hoặc Văn bản xác nhận tài sản chung của vợ chồng mặc dù đã được soạn thảo sẵn nhưng cần phải được sửa chữa thì chuyên viên tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người yêu cầu công chứng hồ sơ bổ sung, sửa chữa

  Bước 3:

  Giải quyết hồ sơ

  Công chứng viên kiểm tra nội dung của Văn bản xác nhận tài sản chung của vợ chồng, bản chính của các giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng, năng lực hành vi của những người yêu cầu công chứng; cho những người yêu cầu công chứng ký tên vào Văn bản xác nhận tài sản chung của vợ chồng; công chứng viên ký chứng nhận Văn bản xác nhận tài sản chung của vợ chồng

  Bước 4:

  Nhận lại Văn bản xác nhận tài sản chung của vợ chồng đã được công chứng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ yêu cầu công chứng nằm trong phòng công chứng theo bước sau:

  Bộ phận trả hồ sơ đóng dấu vào Văn bản xác nhận tài sản chung của vợ chồng, vào sổ công chứng, viết biên lai thu lệ phí.

  Người nhận hồ sơ nộp lệ phí và nhận hồ sơ công chứng đã được chứng nhận.

  Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

  Các ngày thứ hai, ba, tư, năm, sáu trong tuần: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ. Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ. Thứ bảy từ 7 giờ đến 11 giờ

  (Chiều thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ: nghỉ)

  Điều kiện thực hiện

  Nội dung Văn bản quy định

  Điều kiện đối với người yêu cầu công chứng để được công chứng Văn bản xác nhận tài sản chung của vợ chồng: Người yêu cầu công chứng có năng lực hành vi dân sự, tự nguyện.Trường hợp người yêu cầu công chứng không đọc được hoặc không nghe được, hoặc không ký và không điểm chỉ được thì phải có người làm chứng

  Chưa có văn bản!

  Điều kiện đối với tài sản để được công chứng Văn bản xác nhận tài sản chung của vợ chồng: Phải có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, sử dụng và không bị tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án

  Chưa có văn bản!

  Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Văn bản xác nhận tài sản chung của vợ chồng – Tiền Giang

  Phiếu yêu cầu công chứng Văn bản xác nhận tài sản chung của vợ chồng (Mẫu M-PYC)

  Ít nhất 03 bản dự thảo Văn bản xác nhận tài sản chung của vợ chồng (nếu có)

  Bản sao giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu)

  Bản sao Sổ hộ khẩu

  Bản sao giấy chứng nhận kết hôn

  Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng

  Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Văn bản xác nhận tài sản chung của vợ chồng – Tiền Giang

  Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Văn bản xác nhận tài sản chung của vợ chồng – Tiền Giang

  Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Văn bản xác nhận tài sản chung của vợ chồng – Tiền Giang

  Lược đồ Văn bản xác nhận tài sản chung của vợ chồng – Tiền Giang

  --- Bài cũ hơn ---

 • Di Chúc Có Cần Người Làm Chứng ? Quyền Định Đoạt Tài Sản Của Người Để Lại Di Sản Thừa Kế ?
 • Giải Thể Doanh Nghiệp Phải Có Xác Nhận Hoàn Thành Nghĩa Vụ Thuế?
 • Cách Xóa Trang Trắng Trong Word Cực Dễ
 • Cách Xóa Trang Trắng Trong Word 2022, 2022, 2013, 2010, 2007, 2003 Cực
 • Cách Tạo Khung Và Xóa Khung Đường Viền Trong Word 2007 2010 2013 2022
 • Văn Bản Xác Nhận Chuyên Gia

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Bản Xác Nhận Là Chuyên Gia
 • Văn Bản Xác Nhận Là Chuyên Gia Nước Ngoài Cho Người Nước Ngoài Muốn Làm Việc Về Chuyên Gia Tại Việt Nam
 • Giấy Chứng Nhận Góp Vốn
 • Mẫu Văn Bản Xác Nhận Là Chuyên Gia
 • Mẫu Tờ Khai Hoàn Cảnh Gia Đình Của Người Nhận Con Nuôi ? Quyền Chấm Dứt Việc Nuôi Con Nuôi ?
 • Câu hỏi: Công ty tôi có hai người lao động quốc tịch Hàn Quốc làm việc ở chức vụ Trưởng phòng và Phó phòng tư vấn tài chính. Họ đã có nhiều kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực này. Hiện công ty đang tiến hành xin Giấy phép lao động để người lao động được làm việc hợp pháp ở Việt Nam. Quý Công ty vui lòng tư vấn để tôi có thể chuẩn bị Văn bản xác nhận là chuyên gia phù hợp theo quy định hiện hành.

  Chân thành cảm ơn LTL.

  Trả lời: Câu hỏi của Quý khách hàng cũng là thắc mắc phổ biến của các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng chuyên gia nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp của mình.

  Nghị định 11/2016/NĐ-CP đã thắt chặt hơn các điều kiện để người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Đối với các vị trí đòi hỏi chứng minh kinh nghiệm và năng lực làm việc như vị trí chuyên gia thì Văn bản xác nhận chuyên gia là một tài liệu bắt buộc.

  Vậy Văn bản xác nhận chuyên gia thường có các nội dung nào?

  Mỗi doanh nghiệp/ tổ chức sẽ có các form mẫu khác nhau khi xác nhận vị trí làm việc của người lao động. Trong đó, cơ bản làm rõ được các nội dung như sau:

  • Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xác nhận;
  • Thông tin về chuyên gia: họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch
  • Ngành nghề của chuyên gia phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam;

  Văn bản xác nhận chuyên gia phải được hợp pháp hóa lãnh sự để có giá trị sử dụng tại Việt Nam.

  Ngoài Văn bản xác nhận là chuyên gia, doanh nghiệp cần phải chuẩn bị các tài liệu khác để chứng mình nhân thân (lý lịch tư pháp nước ngoài hoặc lý lịch tư pháp Việt Nam), sức khỏe làm việc (bản kết quả khám sức khỏe tại Bệnh viên được khám chữa bệnh cho người nước ngoài), chấp thuận sử dụng lao động của cơ quan có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp, passport, ảnh thẻ của người lao động …

  LTL rất hân hạnh cung cấp cho Quý khách hàng các nội dung tư vấn nhằm mục đích tham khảo như trên.

  Danh sách bệnh viện đủ điều kiện khám sức khoẻ 2022

  Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn miễn phí cho các thắc mắc và trường hợp cụ thể của mình.

  Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

  Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

  Mail: [email protected]

  --- Bài cũ hơn ---

 • 7 Điều Cần Biết Về Mẫu Văn Bản, Giấy Xác Nhận Chuyên Gia Nước Ngoài
 • Mẫu Giấy Chứng Nhận Phần Vốn Góp Công Ty Tnhh 2022 Và Hướng Dẫn Soạn Thảo Giấy Chứng Nhận Phần Vốn Góp
 • Mẫu Giấy Chứng Nhận Góp Vốn Sử Dụng Năm 2022
 • Các Mẫu Phiếu Yêu Cầu Xác Minh Thông Dụng 2022
 • Mẫu Văn Bản Xác Nhận Vốn Pháp Định Của Cơ Quan Tổ Chức Có Thẩm Quyền
 • Văn Bản Xác Nhận Không Nợ Thuế

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Bản Đề Nghị Xác Nhận Không Nợ Thuế
 • Văn Bản Xác Nhận Quá Trình Thực Hành
 • Giấy Xác Nhận Quá Trình Thực Hành
 • Mẫu Xác Nhận Quá Trình Thực Hành
 • Quy Định Về Việc Xác Nhận Thời Gian Thực Hành Khám, Chữa Bệnh
 • Mẫu Xin Xác Nhận Không Nợ Thuế, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Không Nợ Thuế, Văn Bản Xác Nhận Không Nợ Thuế, Đơn Xin Xác Nhận Không Nợ Thuế, Mẫu Xác Nhận Không Nợ Thuế, Thủ Tục Xin Xác Nhận Không Nợ Thuế, Văn Bản Đề Nghị Xác Nhận Không Nợ Thuế, Công Văn Xác Nhận Không Nợ Thuế, Biên Bản Xác Nhận Không Nợ Thuế, Giấy Xác Nhận Không Nợ Thuế, Mẫu Xác Nhận Doanh Nghiệp Không Nợ Thuế, Văn Bản Xác Nhận Không Nợ Thuế Hộ Kinh Doanh Cá Thể, Mẫu Công Văn Về Việc Xác Nhận Không Nợ Thuế, Văn Bản Xác Nhận Không Nợ Thuế Của Hộ Kinh Doanh Cá Thể, Văn Bản Đề Nghị Xác Nhận Không Phát Sinh Thuế, Văn Bản Đề Nghị Xác Nhận Không Nợ Thuế Hộ Kinh Doanh, Đơn Xin Xác Nhận Không Nợ Thuế Xuất Nhập Khẩu, Không Nộp Báo Cáo Thuế, Không Báo Cáo Thuế, Báo Cáo Thuế Khống, Không Có Xác Nhận Đợt Thực Tập Tốt Nghiệm Có Được Làm Đồ án Không, Hóa Đơn Phần Mềm Có Thuế Không, Công Ty Không Báo Cáo Thuế, Hóa Đơn Không Ghi Thuế Suất, Mẫu Hóa Đơn Không Chịu Thuế, Hoá Đơn Huỷ Có Kê Khai Thuế Không, Báo Cáo Thuế Không Phát Sinh, Mẫu Hóa Đơn Không Chịu Thuế Gtgt, In Tờ Khai Thuế Không Có Mã Vạch, Doanh Nghiệp Không Báo Cáo Thuế, Không Nộp Được Báo Cáo Thuế Qua Mạng, Không Gửi Được Báo Cáo Thuế Qua Mạng, Không Ký Biên Bản Kiểm Tra Thuế, Hóa Đơn ăn Uống Có Được Khấu Trừ Thuế Không, Không Gửi Được Bản Đăng Ký Nộp Thuế Điện Tử, Không In Được Báo Cáo Thuế Từ Phần Mềm Htkk, Không Ký Được Bản Đăng Ký Nộp Thuế Điện Tử, Danh Mục Hàng Hoá Không Chịu Thuế Gtgt, Không Ký Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Về Thuế, Các Yếu Tố ảnh Hưởng Đến Không Tuân Thủ Thuế Của Doanh Nghiệp, Danh Mục Hàng Hoá Dịch Vụ Không Chịu Thuế Vat, Hoá Đơn Bán Hàng Thông Thường Có Phải Kê Khai Thuế Không, Danh Mục Hàng Hoá Dịch Vụ Không Chịu Thuế Gtgt, Danh Sách Doanh Nghiệp Được Cục Thuế Chấp Thuận Không Nhất Thiết Phải Có Tiêu Thức Dấu Trên Hóa Đơn, Trong Các Nguyên Nhân Nêu Dưới Đây, Nguyên Nhân Nào Làm Động Cơ Diezen Không Nổ?, Đơn Xin Xác Nhận Số Thuế Đã Nộp, Thủ Tục Cấp Mã Số Thuế Cá Nhân, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Đã Nộp Thuế, Thủ Tục Làm Mã Số Thuế Cá Nhân, Mẫu Xác Nhận Số Thuế Đã Nộp, Nhận Làm Báo Cáo Thuế Giá Rẻ, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Nộp Thuế Đất, Nhận Báo Cáo Thuế Về Nhà Làm, Nhận Báo Cáo Thuế Về Làm, Đơn Xin Xác Nhận Nộp Thuế Đất, Xác Nhận Nộp Thuế, Mẫu Đơn Xin Cấp Mã Số Thuế Cá Nhân, Thủ Tục Đăng Ký Mã Số Thuế Cá Nhân, Mẫu Xác Nhận Nghĩa Vụ Thuế, Mẫu Xác Nhận Nghĩa Vụ Nộp Thuế, Hợp Đồng Thuê Hlv Cá Nhân, Mẫu Xác Nhận Miễn Thuế, Mẫu Đăng Ký Mã Số Thuế Cá Nhân, Bản Cam Kết Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Bản Cam Kết Về Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Mẫu Đơn Đăng Ký Mã Số Thuế Cá Nhân, Bản Đăng Ký Mã Số Thuế Cá Nhân, Biên Bản Xác Nhận Thuê Xe, Xác Nhận Hoàn Thuế, Bản Cam Kết Nộp Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Báo Cáo Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Mẫu 08 Khai Báo Thuế Cá Nhân, Xac Nhan Khong Co Luong Huu, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Không Tiền án, Mẫu Đơn Xác Nhận Không Phạm Tội Mới, Don-xac-nhan-khong-luong-huu, Giấy Xác Nhận Dân Sự Có Cần ảnh Không, Đơn Xin Xác Nhận Không Thu Nhập, Đơn Xác Nhận Không Có Thu Nhập, Don Xin Xac Nhan Khong Pham Toi Moi, Don Xin Xac Nhan Khong Co Luong Huu, Mau-don-xin-xac-nhan-khong-co-luong-huu, Câu Thơ Nào Không Sử Phép Nhân Hóa, Mau Don Xac Nhan Khong Luonghuu, Mau Don Xac Nhan Khong Luong Huu, Báo Cáo Sơ Kết Phòng Không Nhân Dân, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Không Có Thu Nhập, Đơn Xin Xác Nhận Không Có Thu Nhập, Giấy Xác Nhận Không Vay Vốn, Đơn Xin Xác Nhận Bố Mẹ Không Có Thu Nhập, Đơn Xin Xác Nhận Không Có Lương Hưu, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Không Phạm Tội, Đơn Xin Xác Nhận Không Phạm Tội Mới, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Không Phạm Tội Mới, Xac Nhan Khong Luong Huu, Bien Nhan Tien Thue Xe, Biểu Mẫu Đăng Ký Mã Số Thuế Cá Nhân, Quy Định Nộp Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Thông Tư Số 84 Về Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Mẫu Giấy Biên Nhận Thuê Xe,

  Mẫu Xin Xác Nhận Không Nợ Thuế, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Không Nợ Thuế, Văn Bản Xác Nhận Không Nợ Thuế, Đơn Xin Xác Nhận Không Nợ Thuế, Mẫu Xác Nhận Không Nợ Thuế, Thủ Tục Xin Xác Nhận Không Nợ Thuế, Văn Bản Đề Nghị Xác Nhận Không Nợ Thuế, Công Văn Xác Nhận Không Nợ Thuế, Biên Bản Xác Nhận Không Nợ Thuế, Giấy Xác Nhận Không Nợ Thuế, Mẫu Xác Nhận Doanh Nghiệp Không Nợ Thuế, Văn Bản Xác Nhận Không Nợ Thuế Hộ Kinh Doanh Cá Thể, Mẫu Công Văn Về Việc Xác Nhận Không Nợ Thuế, Văn Bản Xác Nhận Không Nợ Thuế Của Hộ Kinh Doanh Cá Thể, Văn Bản Đề Nghị Xác Nhận Không Phát Sinh Thuế, Văn Bản Đề Nghị Xác Nhận Không Nợ Thuế Hộ Kinh Doanh, Đơn Xin Xác Nhận Không Nợ Thuế Xuất Nhập Khẩu, Không Nộp Báo Cáo Thuế, Không Báo Cáo Thuế, Báo Cáo Thuế Khống, Không Có Xác Nhận Đợt Thực Tập Tốt Nghiệm Có Được Làm Đồ án Không, Hóa Đơn Phần Mềm Có Thuế Không, Công Ty Không Báo Cáo Thuế, Hóa Đơn Không Ghi Thuế Suất, Mẫu Hóa Đơn Không Chịu Thuế, Hoá Đơn Huỷ Có Kê Khai Thuế Không, Báo Cáo Thuế Không Phát Sinh, Mẫu Hóa Đơn Không Chịu Thuế Gtgt, In Tờ Khai Thuế Không Có Mã Vạch, Doanh Nghiệp Không Báo Cáo Thuế, Không Nộp Được Báo Cáo Thuế Qua Mạng, Không Gửi Được Báo Cáo Thuế Qua Mạng, Không Ký Biên Bản Kiểm Tra Thuế, Hóa Đơn ăn Uống Có Được Khấu Trừ Thuế Không, Không Gửi Được Bản Đăng Ký Nộp Thuế Điện Tử, Không In Được Báo Cáo Thuế Từ Phần Mềm Htkk, Không Ký Được Bản Đăng Ký Nộp Thuế Điện Tử, Danh Mục Hàng Hoá Không Chịu Thuế Gtgt, Không Ký Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Về Thuế, Các Yếu Tố ảnh Hưởng Đến Không Tuân Thủ Thuế Của Doanh Nghiệp, Danh Mục Hàng Hoá Dịch Vụ Không Chịu Thuế Vat, Hoá Đơn Bán Hàng Thông Thường Có Phải Kê Khai Thuế Không, Danh Mục Hàng Hoá Dịch Vụ Không Chịu Thuế Gtgt, Danh Sách Doanh Nghiệp Được Cục Thuế Chấp Thuận Không Nhất Thiết Phải Có Tiêu Thức Dấu Trên Hóa Đơn, Trong Các Nguyên Nhân Nêu Dưới Đây, Nguyên Nhân Nào Làm Động Cơ Diezen Không Nổ?, Đơn Xin Xác Nhận Số Thuế Đã Nộp, Thủ Tục Cấp Mã Số Thuế Cá Nhân, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Đã Nộp Thuế, Thủ Tục Làm Mã Số Thuế Cá Nhân, Mẫu Xác Nhận Số Thuế Đã Nộp,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Bản Xác Nhận Không Nợ Thuế Của Hộ Kinh Doanh Cá Thể
 • Mẫu Đơn, Công Văn Đề Nghị Xác Nhận Không Nợ Thuế Năm 2022
 • Cách Sửa Lỗi Font Chữ Trong Word Hiệu Quả 100%
 • Sửa Lỗi Font Chữ Trong Word 2010, 2003, 2022, 2010, 2013
 • 3 Cách Sửa Lỗi Font Chữ Trong Word Đơn Giản Nhất Và Nhanh Nhất
 • Hướng Dẫn Về Văn Bản Xác Nhận Bị Tai Nạn Của Cơ Quan Công An Xã, Phường, Thị Trấn Nơi Xảy Ra Tai Nạn

  --- Bài mới hơn ---

 • Thời Hạn Để Xin Văn Bản Xác Nhận Bị Tai Nạn Lao Động?
 • Mẫu Giấy Xác Nhận Bảng Lương Năm 2022
 • Vi Bằng Ghi Nhận Chứng Cứ Ghi Âm, Ghi Hình Và Dữ Liệu Điện Tử
 • Mẫu Biên Bản Xác Nhận Công Nợ 2022
 • Mẫu Biên Bản Xác Nhận Công Nợ Theo Văn Bản Quy Định Pháp Luật
 • Câu hỏi: Đề nghị BHXH Việt Nam hướng dẫn về văn bản xác nhận bị tai nạn của cơ quan Công an xã, phường, thị trấn nơi xảy ra tai nạn (theo đề nghị của NLĐ hoặc thân nhân của NLĐ); nếu NLĐ, thân nhân của NLĐ làm đơn công an xác nhận trực tiếp vào đơn có được không?

  Trả lời:

  Theo quy định tại Điều 57 Luật An toàn, vệ sinh lao động thì hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động bao gồm:

  1. Sổ BHXH.

  2. Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi đã điều trị tai nạn lao động đối với trường hợp nội trú.

  3. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa.

  4. Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động theo mẫu do BHXH Việt Nam ban hành sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

  Tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/1/2019, BHXH Việt Nam đã ban hành Mẫu số 05A-HSB (Văn bản đề nghị giải quyết trợ cấp TNLĐ, BNN), trong đó trường hợp tai nạn giao thông được xác định là TNLĐ thì ghi thêm nội dung vào cuối Điểm 1 của văn bản nội dung: (biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường vụ tai nạn lập ngày … tháng … năm … của …). Trường hợp vụ tai nạn không có Biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường vụ tai nạn; Biên bản điều tra tai nạn giao thông thì phải ghi số, ngày tháng năm của văn bản xác nhận bị tai nạn của cơ quan Công an xã, phường, thị trấn nơi xảy ra tai nạn theo đề nghị của NLĐ hoặc thân nhân của NLĐ.

  .

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lời Khai Của Đương Sự, Người Làm Chứng Trong Vụ Án Hành Chính
 • Xoá Bỏ Formatting Trong Word
 • Cách Xóa 1 Trang Trong Word
 • Hướng Dẫn 3 Cách Ngắt Trang Và Xóa Ngắt Trang Trong Word Cực Dễ
 • Cách Xoay Ngang 1 Khổ Giấy A4 Trong Word 2010
 • Thay Đổi Trụ Sở Công Ty

  --- Bài mới hơn ---

 • Dịch Vụ Thay Đổi Địa Chỉ Đăng Ký Kinh Doanh
 • Dịch Vụ Thay Đổi Trụ Sở Công Ty Khác Quận , Thay Đổi Dkkd, Con Dấu Công Ty
 • Thủ Tục Thay Đổi Trụ Sở Chính Của Công Ty
 • Thủ Tục Thay Đổi Địa Chỉ Kinh Doanh Của Công Ty
 • Dịch Vụ Thay Đổi Người Đại Diện Theo Pháp Luật Của Công Ty
 • Địa chỉ trụ sở công ty là nơi tiến hành giao dịch và liên lạc với khách hàng, đối tác. Địa chỉ trụ sở doanh nghiệp phải ở trên lãnh thổ Việt Nam có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

  Trong suốt quá trình hoạt động sản xuất của mình, vì nhiều lý do khác nhau mà doanh nghiệp có nhu cầu cần thay đổi địa chỉ trụ sở chính. Điều này bắt buộc, doanh nghiệp phải tiến hành các thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh để thay đổi những thông tin trong giấy phép kinh doanh.

   Trình tự thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở công ty cùng quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện)

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ gồm:

  + Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chuyển trụ sở công ty;

  + Biên bản về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chuyển trụ sở công ty (đối với công ty TNHH và Công ty cổ phần);

  + Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc chuyển trụ sở công ty;

  + Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp (nếu không phải là người đại diện theo pháp luật);

  + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ.

  Bước 2: Nộp hồ sơ sau đó nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng ĐKKD hoàn tất kết quả giải quyết và chuyển cho Bộ phận một cửa phòng ĐKKD để trả kết quả (nếu hồ sơ hợp lệ).

   Trình tự thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở công ty khác huyện

  – Hồ sơ chốt thuế bao gồm:

  + Biên bản họp về việc thay đổi đăng ký kinh doanh chuyển trụ sở khác huyện.

  + Quyết định về việc thay đổi đăng ký kinh doanh chuyển trụ sở.

  + Công văn gửi cơ quan quản lý thuế về việc xin chốt thuế do chuyển trụ sở Công ty.

  + Giấy đăng ký kinh doanh bản sao có chứng thực.

  + Giấy giới thiệu cho người đi nộp hồ sơ.

  Bước 2: Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh – Hồ sơ gồm:

  + Văn bản xác nhận không nợ thuế do cơ quan thuế cấp cho doanh nghiệp khi thực hiện xong thủ tục chốt thuế.

  + Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chuyển trụ sở công ty.

  + Biên bản về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chuyển trụ sở công ty (đối với công ty TNHH và Công ty cổ phần).

  + Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc chuyển trụ sở công ty.

  + Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp (nếu không phải là người đại diện theo pháp luật).

  + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ.

  Bước 3: Nộp hồ sơ sau đó nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng ĐKKD hoàn tất kết quả giải quyết và chuyển cho Bộ phận một cửa phòng ĐKKD để trả kết quả (nếu hồ sơ hợp lệ).

  Bước 4: Khắc lại con dấu và thông báo thay đổi mẫu dấu

  Sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với tên trụ sở mới, doanh nghiệp tiến hành thủ tục khắc con dấu mới và đăng thông báo con dấu mới trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

   Trình tự thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở công ty khác tỉnh, thành phố

  Bước 1: Doanh nghiệp thực hiện thủ tục chốt thuế với cơ quan thuế cũ

  Tương tự như thay đổi trụ sở doanh nghiệp khác huyện trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính trong trường hợp khác tỉnh, thành phố, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục chốt thuế với cơ quan quản lý thuế.

  Bước 2: Doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp chuyển tới – Hồ sơ thay đổi trụ sở công ty khác tỉnh, thành phố

  + Thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo mẫu.

  + Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

  + Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp (nếu không phải là người đại diện theo pháp luật).

  + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ.

  Bước 3: Nộp hồ sơ sau đó nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng ĐKKD hoàn tất kết quả giải quyết và chuyển cho Bộ phận một cửa phòng ĐKKD để trả kết quả (nếu hồ sơ hợp lệ).

  Bước 4: Khắc lại con dấu và thông báo thay đổi mẫu dấu

  Sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với tên trụ sở mới, doanh nghiệp tiến hành thủ tục khắc con dấu mới và đăng thông báo con dấu mới trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  Căn cứ pháp lý:

  – Luật Doanh nghiệp 2014;

  – Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015;

  – Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015;

  – Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019;

  – Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019.

  chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Công Ty
 • Quy Định Mới Về Phí Trông Giữ Xe Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Bình Lục: Công Bố Quyết Định Về Sáp Nhập Đơn Vị Hành Chính Cấp Xã
 • Hải Hà: Công Bố Quyết Định Về Sáp Nhập Đơn Vị Hành Chính Cấp Xã
 • Trình Tự Lập, Báo Cáo Phương Án Sắp Xếp Lại, Xử Lý Nhà, Đất Thuộc Sở Hữu Nhà Nước
 • Văn Bản Xác Nhận Vốn Pháp Định

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Văn Bản Xác Nhận Vốn Pháp Định Của Cơ Quan Tổ Chức Có Thẩm Quyền
 • Các Mẫu Phiếu Yêu Cầu Xác Minh Thông Dụng 2022
 • Mẫu Giấy Chứng Nhận Góp Vốn Sử Dụng Năm 2022
 • Mẫu Giấy Chứng Nhận Phần Vốn Góp Công Ty Tnhh 2022 Và Hướng Dẫn Soạn Thảo Giấy Chứng Nhận Phần Vốn Góp
 • 7 Điều Cần Biết Về Mẫu Văn Bản, Giấy Xác Nhận Chuyên Gia Nước Ngoài
 • Văn Bản Xác Nhận Vốn Pháp Định, Mẫu Xác Nhận Vốn Pháp Định, Định Nghĩa Pháp Nhân, Văn Bản Pháp Luật Hôn Nhân Và Gia Đình, Mẫu Giấy Chứng Nhận Vốn Pháp Định, Nhận Định Nào Sau Đây Thể Hiện Được Đặc Trưng Của Pháp Luật, Mẫu Văn Bản Xác Nhận Vốn Pháp Định Của Cơ Quan Tổ Chức Có Thẩm Quyền, Nhận Định Nào Sau Đây Thể Hiện Đúng Mối Quan Hệ Giữa Công Pháp Quốc Tế Và, Luận Văn Về Điều Kiện Kết Hôn Trong Pháp Luật Hôn Nhân Và Gia Đình 2014, Thực Tế Hoạt Động Của ủy Ban Nhân Dân Theo Qui Định Của Pháp Luật Hiện Hành, Giấy ủy Quyền ( Dành Cho Các Hộ Gia Đình, Kinh Doanh, Tổ Chức Khác Không Có Tư Cách Pháp Nhân), Giấy ủy Quyền Danh Cho Các Thành Viên Hộ Gia Đình Kinh Doanh,tổ Chức Không Có Tư Cách Pháp Nhân, Thảo Luận, Nhấn Mạnh, Làm Rõ Về Định Hướng Nhiệm Vụ, Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế; Tập Trung Nội Dun, Thảo Luận, Nhấn Mạnh, Làm Rõ Về Định Hướng Nhiệm Vụ, Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế; Tập Trung Nội Dun, Báo Cáo Kết Quả Qua Giám Sát Việc Tuân Thủ Hiến Pháp Và Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Xã, Tư Cách Pháp Nhân Trong Tư Pháp Quốc Tế, Pháp Nhân Trong Tư Pháp Quốc Tế, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Yêu Cầu Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức Trách Nhiệm Của Quân Nhân, Yêu Cầu Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Bảo Vệ An Toàn An Ninh Mạng, Quốc Tịch Của Pháp Nhân Trong Tư Pháp Quốc Tế, Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vên An Toàn, An Ninh Mạng, Yeu Cau, Giai Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn Mạng, Những Yêu Cầu, Giải Pháp Nâng Cao Nhân Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn…, Những Yêu Cầu, Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, A, Những Yêu Cầu, Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, A, Thông Tư Quy Định Phương Pháp Xác Định Và Mức Chi Phí Ngừng, Cấp Điện Trở Lại, Nghị Định Quy Định Hệ Thống Bảo Đảm Gỗ Hợp Pháp Việt Nam, Đơn Xin Xác Nhận Nhà ở Hợp Pháp, Mẫu Xác Nhận Chỗ ở Hợp Pháp, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Có Nhà ở Hợp Pháp, Mẫu Đơn Xác Nhận Nhà ở Hợp Pháp, Mau Don Xat Nhan Nha O Hop Phap, Mẫu Xác Nhận Nhà ở Hợp Pháp, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Chỗ ở Hợp Pháp, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Nhà ở Hợp Pháp, Xác Nhận Nhà ở Hợp Pháp, Don Xac Nhan Nha ơ Hop Phap, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Tư Pháp, Don Xin Xac Nhan Cho O Hop Phap, Nhận Thức Cần Thiết Yêu Cầu Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân, Ngữ Pháp Đại Từ Nhân Xưng, Giấy Xác Nhận Chỗ ở Hợp Pháp, Khế ước Ma Pháp Luyến Nhân, Thủ Tục Xin Xác Nhận Lý Lịch Tư Pháp, Giấy Xác Nhận Nhà ở Hợp Pháp, Nhận Xét 5 Bản Hiến Pháp, Đơn Xin Xác Nhận Lý Lịch Tư Pháp, Thủ Tục Làm Xác Nhận Lý Lịch Tư Pháp, Ddơn Xác Nhận Nhà ở Hợp Pháp, Mẫu Đơn Đề Nghị Xác Nhận Chỗ ở Hợp Pháp, Điều Lệ Pháp Nhân, Học Thuyết Pháp Nhân, Mẫu Đơn Đề Nghị Xác Nhận Nhà ở Hợp Pháp, Mẫu Giấy Xác Nhận Chỗ ở Hợp Pháp, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Lý Lịch Tư Pháp, Ai Nhận Thức Cần Thiết Yêu Cầu Biện Pháp Tăng Quan Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Cảu Quân Nhân ở Đơn Vị , Ai Nhận Thức Cần Thiết Yêu Cầu Biện Pháp Tăng Quan Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Cảu Quân Nhân ở Đơn Vị, Bai Nhận Thức Cần Thiết Yêu Cầu Biện Pháp Tăng Quan Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Cảu Quân Nhân ở Đơn Vị, Đơn Xin Xác Nhận Đạo Đưc Bằng Tiếng Pháp , Điều 84 Bộ Luật Dân Sự Về Pháp Nhân, Giấy Đề Nghị Hỗ Trợ Làm Dấu Pháp Nhân, Quốc Tịch Của Pháp Nhân, Mau Giay De Nghi Xac Nhan Cho O Hop Phap, Đơn Xác Nhận Quyền Thừa Kế Hợp Pháp, Mẫu Giấy Chứng Nhận Nhà ở Hợp Pháp, Mẫu Giấy ủy Quyền Pháp Nhân, Phương Pháp Nhân Giống Cây ăn Quả Có Múi, Văn Bản Xác Nhận Quyền Thừa Kế Hợp Pháp, Xác Nhận Và Đáp ứng Hoạt Động Ma Túy Bất Hợp Pháp, Khái Niệm Pháp Nhân, Giấy Xác Nhận Lý Lịch Tư Pháp, Thủ Tục Thay Đổi Pháp Nhân Công Ty, Xác Nhận Giá Trị Sử Dụng Phương Pháp, Nêu Các Giải Pháp Cơ Bản Nhận Diện Và Đấu Tranh, Các Phương Pháp Nghiên Cứu Nhân Trắc Học May Mặc, Bai 6 Phuong Phap Nhan Giong Bang Hat, Hợp Đồng ủy Quyền Giữa Hai Pháp Nhân, Nguyên Tắc Và Phương Pháp Ghi Nhận Doanh Thu, Giấy Xác Nhận Quyền Thừa Kế Hợp Pháp, Các Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Nhân Học, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn, Các Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Nhân Trắc Học May Mặc, ưu Điểm Của Phương Pháp Nhân Giống Bằng Hạt Là, Các Phương Pháp Ngiên Cứu Trong Nhân Trắc Học, Phương Pháp Ngang Trong Nhân Trắc Học Máy Mac, Phương Pháp Ngang Trong Nhân Trắc Học, Giấy ủy Quyền Hợp Pháp Của Dn Cho Cá Nhân Thanh Toán, ủy Thác Giữa Unbd Với Pháp Nhân Phi Thương Mại, Yêu Câu Biên Phap Tcqlcmqhxhc Quân Nhân Tthm, Biện Pháp Nâng Cao Tác Phong Quân Nhân, Thực Trạng, Nguyên Nhân Hậu Quả Giải Pháp, Bài 1 Pháp Luân Công Chân Thiện Nhân, Tiết 12 Phương Pháp Nhân Gióng Bằng Hạt, 3 Bài Thơ Nói Lên Tinh Thần Quyết Tâm Đánh Pháp Cứu Nước Của Nhân Dân Ta, Bảo Hộ Nhãn Hiệu Nổi Tiếng Theo Pháp Luật Việt Nam, Phương Pháp Ngang Trong Nghiên Cứu Nhân Trắc Học May Mặc, Phương Pháp Chuyên Gia Trong Nghiên Cứu Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn, Yeu Cau Giai Phap Hoc Tap Ren Luyen Dao Duc Cach Mang Cua Quan Nhan, Dự Thảo Pháp Lệnh Quân Nhân Chuyên Nghiệp,

  Văn Bản Xác Nhận Vốn Pháp Định, Mẫu Xác Nhận Vốn Pháp Định, Định Nghĩa Pháp Nhân, Văn Bản Pháp Luật Hôn Nhân Và Gia Đình, Mẫu Giấy Chứng Nhận Vốn Pháp Định, Nhận Định Nào Sau Đây Thể Hiện Được Đặc Trưng Của Pháp Luật, Mẫu Văn Bản Xác Nhận Vốn Pháp Định Của Cơ Quan Tổ Chức Có Thẩm Quyền, Nhận Định Nào Sau Đây Thể Hiện Đúng Mối Quan Hệ Giữa Công Pháp Quốc Tế Và, Luận Văn Về Điều Kiện Kết Hôn Trong Pháp Luật Hôn Nhân Và Gia Đình 2014, Thực Tế Hoạt Động Của ủy Ban Nhân Dân Theo Qui Định Của Pháp Luật Hiện Hành, Giấy ủy Quyền ( Dành Cho Các Hộ Gia Đình, Kinh Doanh, Tổ Chức Khác Không Có Tư Cách Pháp Nhân), Giấy ủy Quyền Danh Cho Các Thành Viên Hộ Gia Đình Kinh Doanh,tổ Chức Không Có Tư Cách Pháp Nhân, Thảo Luận, Nhấn Mạnh, Làm Rõ Về Định Hướng Nhiệm Vụ, Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế; Tập Trung Nội Dun, Thảo Luận, Nhấn Mạnh, Làm Rõ Về Định Hướng Nhiệm Vụ, Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế; Tập Trung Nội Dun, Báo Cáo Kết Quả Qua Giám Sát Việc Tuân Thủ Hiến Pháp Và Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Xã, Tư Cách Pháp Nhân Trong Tư Pháp Quốc Tế, Pháp Nhân Trong Tư Pháp Quốc Tế, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Yêu Cầu Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức Trách Nhiệm Của Quân Nhân, Yêu Cầu Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Bảo Vệ An Toàn An Ninh Mạng, Quốc Tịch Của Pháp Nhân Trong Tư Pháp Quốc Tế, Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vên An Toàn, An Ninh Mạng, Yeu Cau, Giai Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn Mạng, Những Yêu Cầu, Giải Pháp Nâng Cao Nhân Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn…, Những Yêu Cầu, Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, A, Những Yêu Cầu, Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, A, Thông Tư Quy Định Phương Pháp Xác Định Và Mức Chi Phí Ngừng, Cấp Điện Trở Lại, Nghị Định Quy Định Hệ Thống Bảo Đảm Gỗ Hợp Pháp Việt Nam, Đơn Xin Xác Nhận Nhà ở Hợp Pháp, Mẫu Xác Nhận Chỗ ở Hợp Pháp, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Có Nhà ở Hợp Pháp, Mẫu Đơn Xác Nhận Nhà ở Hợp Pháp, Mau Don Xat Nhan Nha O Hop Phap, Mẫu Xác Nhận Nhà ở Hợp Pháp, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Chỗ ở Hợp Pháp, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Nhà ở Hợp Pháp, Xác Nhận Nhà ở Hợp Pháp, Don Xac Nhan Nha ơ Hop Phap, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Tư Pháp, Don Xin Xac Nhan Cho O Hop Phap, Nhận Thức Cần Thiết Yêu Cầu Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân, Ngữ Pháp Đại Từ Nhân Xưng, Giấy Xác Nhận Chỗ ở Hợp Pháp, Khế ước Ma Pháp Luyến Nhân, Thủ Tục Xin Xác Nhận Lý Lịch Tư Pháp, Giấy Xác Nhận Nhà ở Hợp Pháp, Nhận Xét 5 Bản Hiến Pháp, Đơn Xin Xác Nhận Lý Lịch Tư Pháp, Thủ Tục Làm Xác Nhận Lý Lịch Tư Pháp, Ddơn Xác Nhận Nhà ở Hợp Pháp,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xin Giấy Xác Nhận Nội Dung Quảng Cáo Thực Phẩm Chức Năng Ra Sao?
 • Giấy Xác Nhận Nội Dung Quảng Cáo
 • Mẫu Văn Bản Thỏa Thuận Cử Đại Diện Đứng Tên Sổ Đỏ
 • Đại Diện Hợp Pháp Trong Tố Tụng Hình Sự
 • Xác Nhận Chưa Khắc Dấu Chi Nhánh
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100