Văn Bản Hướng Dẫn Về Cấp Giấy Phép Xây Dựng

--- Bài mới hơn ---

 • Cấp Giấy Phép Xây Dựng
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Xin Cấp Phép Xây Dựng Nhà Ở
 • Mẫu Biên Bản Vi Phạm Về Xây Dựng
 • Những Sai Phạm Trật Tự Xây Dựng Ở Phường Xuân Đỉnh: Trách Nhiệm Thuộc Về Ai?
 • Đơn Giá Nhân Công Tỉnh Quảng Ninh 2021 Quyết Định 3691/qđ
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Xin Giấy Phép Xây Dựng, Văn Bản Hướng Dẫn Về Cấp Giấy Phép Xây Dựng, Hướng Dẫn Về Giấy Phép Và Thanh Tra Công Trình Dân Dụng, Mẫu Giấy ưng Thuận Cho Đứng Tên Giấy Phép Xây Dựng, Giay Uy Quyen Xin Giấy Phép Xây Dựng, Mẫu Đơn Xin Giấy Phép Xây Dựng Nhà Cấp 4, Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy Phép Xây Dựng Tạm, Thủ Tục Xin Giấy Phép Xây Dựng, Mẫu Đơn Xin Giấy Phép Xây Dựng, Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy Phép Xây Dựng, Đơn Xin Giấy Phép Xây Dựng, Mẫu Giấy Phép Xây Dựng, Đơn Xin Cấp Giấy Phép Xây Dựng Tạm, Mẫu Giấy Phép Xây Dựng Nhà ở, Cấp Giấy Phép Sử Dụng Vũ Khí, Mẫu Đơn Xin Trích Lục Giấy Phép Xây Dựng, Đơn Đề Nghị Cấp Giấy Phép Xây Dựng, Thủ Tục Xin Trích Lục Giấy Phép Xây Dựng, Giấy ủy Quyền Xin Phép Xây Dựng, Giấy Phép Xây Dựng Tường Rào, Mẫu Giấy Phép Xây Dựng Có Thời Hạn, Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Giấy Phép Xây Dựng, Thủ Tục Xin Giấy Phép Xây Dựng Quận 9, Thủ Tục Xin Giấy Phép Xây Dựng Quận 7, Tôi Cần Những Bản Vẽ Sơ Đồ Nào Để Xin Giấy Phép Xây Dựng?, Thủ Tục Xin Giấy Phép Xây Dựng Nhà 7 Tầng, Mẫu Đơn Đề Nghị Gia Hạn Giấy Phép Xây Dựng, Mẫu Giấy ủy Quyền Xin Phép Xây Dựng, Giấy Cho Phép Sử Dụng Hình ảnh, Cấp Giấy Phép Xây Dựng Có Thời Hạn Đối Với Nhà ở Đô Thị, Đơn Xin Trích Lục Giấy Phép Xây Dựng, ủy Quyền Xin Giấy Phép Xây Dựng, Mai Don Xin Trichluc Giay Phep Xay Dung, Giấy ủy Quyền Cấp Phép Xây Dựng, Hướng Dẫn Thủ Tục Đổi Giấy Phép Lái Xe, Thủ Tục Hành Chính Xin Giấy Phép Xây Dựng, Mẫu Văn Bản Đề Nghị Cấp Lại Giấy Phép Sử Dụng Công Cụ Hỗ Trợ, Hướng Dẫn Viết Giấy Xin Phép, Hướng Dẫn Về Giấy Phép Và Thanh Tra Khu Dân Cư, Đáp án 450 Câu Hỏi Dùng Cho Sát Hạch Cấp Giấy Phép Lái Xe Cơ Giới Đường Bộ, Đơn Đề Nghị Điều Chỉnh Giấy Phép Xây Dựng, Hướng Dẫn Đăng Ký Đổi Giấy Phép Lái Xe Qua Mạng, Giấy Cho Phép Sử Dụng Và Công Bố Cơ Sở Dữ Liệu Tiếng Nói Và Hình ảnh, Hướng Dẫn Thủ Tục Cấp Phép Xây Dựng, Bản Khai Đề Nghị Cấp Giấy Phép Sử Dụng Tần Số Và Thiết Bị Vô Tuyến Điện, Thông Tư Hướng Dẫn Cấp Phép Xây Dựng, Theo Hướng Bên Phải Có Được Phép Đỗ Xe Dừng Xe Không?, Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản Của Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Vật Liệu Xây Dựng Đồng Tháp Ngày 17/8/, Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản Của Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Vật Liệu Xây Dựng Đồng Tháp Ngày 17/8/, Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản Của Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Vật Liệu Xây Dựng Đồng Tháp Ngày 17/8/, Tiểu Luận Xử Lý Tình Huống Vi Phạm Hành Chính Xây Dựng Nhà Không Phép, Giấy Đề Nghị Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Vận Tải Bằng Xe ô Tô, Giay Xác Nhan Mat Giay Phép Dang Ky Kinh Doanh, Thông Tư Hướng Dẫn Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, Hướng Dẫn Viết Đơn Đăng Ký Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, Giấy Uỷ Quyền Lấy Giấy Phép Lái Xe, Mẫu Giấy Xin Phép, Thủ Tục Cấp Mới Giấy Phép Lái Xe, 600 Câu Hỏi ôn Thi Giấy Phép Lái Xe, Thủ Tục Mua Giấy Phép Vào Phố Cấm, Mẫu Đơn Xin Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe, Mẫu Giấy Phép Lái Xe, Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy Phép Dạy Thêm Học Thêm, Thủ Tục Xin Giấy Phép Xây Nhà Cấp 4, Mẫu Đơn Xin Đổi Giấy Phép Lái Xe Mô Tô, Thủ Tục Xin Giấy Phép Nhà Cấp 4, Mẫu Đơn Xin Đổi Giấy Phép Lái Xe B2, Mẫu Đơn Xin Đổi Giấy Phép Lái Xe, Đơn Báo Mất Giấy Phép Lái Xe Oto, Mất Giấy Phép Lái Xe, Mẫu Đơn Xin Đổi Giấy Phép Lái Xe Hà Nội, Đơn Xin Giấy Phép Vào Phố Cấm, Mẫu Đơn Xin Đổi Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe, Thủ Tục Cấp Đổi Giấy Phép Lái Xe, Mẫu Đơn Xin Đổi Giấy Phép Lái Xe Mới, Mẫu Đơn Xin Đổi Giấy Phép Lái Xe ô Tô, Giấy Phép Cat, Mẫu Đơn Xin Giấy Phép Vào Phố Cấm Hà Nội, Mẫu Giấy Phép, Thủ Tục Xin Giấy Phép Sửa Nhà Cấp 4, Mẫu Đơn Xin Đổi Giấy Phép Lái Xe Pet, Đơn Xin Xác Nhận Giấy Phép Lái Xe, Mẫu Đơn Đề Nghị Đổi Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe, Đơn Trình Báo Mất Giấy Phép Lái Xe ô Tô, Giấy Xin Phép Ra Ngoài, Mẫu Giấy Phép Bán Hàng, Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe, Bộ Đề Thi Giấy Phép Lái Xe Hạng A1, Mẫu Đơn Đăng Ký Đổi Giấy Phép Lái Xe, Tài Liệu ôn Thi Giấy Phép Lái Xe B2, Đơn Đề Nghị Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe, Đơn Đề Nghị Đổi Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe, Đơn Đề Nghị Đổi Giấy Phép Lái Xe, Thủ Tục Xin Giấy Phép Mở Quán ăn, Giấy Về Phép Quân Đội, Mẫu Giấy Nghỉ Phép, Bộ Đề Thi Giấy Phép Lái Xe Hạng B2, Mẫu Đơn Xin Trình Báo Mất Giấy Phép Lái Xe, Mẫu Đơn Đăng Ký Thi Giấy Phép Lái Xe, Đơn Trình Báo Mất Giấy Phép Lái Xe,

  Hướng Dẫn Thủ Tục Xin Giấy Phép Xây Dựng, Văn Bản Hướng Dẫn Về Cấp Giấy Phép Xây Dựng, Hướng Dẫn Về Giấy Phép Và Thanh Tra Công Trình Dân Dụng, Mẫu Giấy ưng Thuận Cho Đứng Tên Giấy Phép Xây Dựng, Giay Uy Quyen Xin Giấy Phép Xây Dựng, Mẫu Đơn Xin Giấy Phép Xây Dựng Nhà Cấp 4, Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy Phép Xây Dựng Tạm, Thủ Tục Xin Giấy Phép Xây Dựng, Mẫu Đơn Xin Giấy Phép Xây Dựng, Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy Phép Xây Dựng, Đơn Xin Giấy Phép Xây Dựng, Mẫu Giấy Phép Xây Dựng, Đơn Xin Cấp Giấy Phép Xây Dựng Tạm, Mẫu Giấy Phép Xây Dựng Nhà ở, Cấp Giấy Phép Sử Dụng Vũ Khí, Mẫu Đơn Xin Trích Lục Giấy Phép Xây Dựng, Đơn Đề Nghị Cấp Giấy Phép Xây Dựng, Thủ Tục Xin Trích Lục Giấy Phép Xây Dựng, Giấy ủy Quyền Xin Phép Xây Dựng, Giấy Phép Xây Dựng Tường Rào, Mẫu Giấy Phép Xây Dựng Có Thời Hạn, Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Giấy Phép Xây Dựng, Thủ Tục Xin Giấy Phép Xây Dựng Quận 9, Thủ Tục Xin Giấy Phép Xây Dựng Quận 7, Tôi Cần Những Bản Vẽ Sơ Đồ Nào Để Xin Giấy Phép Xây Dựng?, Thủ Tục Xin Giấy Phép Xây Dựng Nhà 7 Tầng, Mẫu Đơn Đề Nghị Gia Hạn Giấy Phép Xây Dựng, Mẫu Giấy ủy Quyền Xin Phép Xây Dựng, Giấy Cho Phép Sử Dụng Hình ảnh, Cấp Giấy Phép Xây Dựng Có Thời Hạn Đối Với Nhà ở Đô Thị, Đơn Xin Trích Lục Giấy Phép Xây Dựng, ủy Quyền Xin Giấy Phép Xây Dựng, Mai Don Xin Trichluc Giay Phep Xay Dung, Giấy ủy Quyền Cấp Phép Xây Dựng, Hướng Dẫn Thủ Tục Đổi Giấy Phép Lái Xe, Thủ Tục Hành Chính Xin Giấy Phép Xây Dựng, Mẫu Văn Bản Đề Nghị Cấp Lại Giấy Phép Sử Dụng Công Cụ Hỗ Trợ, Hướng Dẫn Viết Giấy Xin Phép, Hướng Dẫn Về Giấy Phép Và Thanh Tra Khu Dân Cư, Đáp án 450 Câu Hỏi Dùng Cho Sát Hạch Cấp Giấy Phép Lái Xe Cơ Giới Đường Bộ, Đơn Đề Nghị Điều Chỉnh Giấy Phép Xây Dựng, Hướng Dẫn Đăng Ký Đổi Giấy Phép Lái Xe Qua Mạng, Giấy Cho Phép Sử Dụng Và Công Bố Cơ Sở Dữ Liệu Tiếng Nói Và Hình ảnh, Hướng Dẫn Thủ Tục Cấp Phép Xây Dựng, Bản Khai Đề Nghị Cấp Giấy Phép Sử Dụng Tần Số Và Thiết Bị Vô Tuyến Điện, Thông Tư Hướng Dẫn Cấp Phép Xây Dựng, Theo Hướng Bên Phải Có Được Phép Đỗ Xe Dừng Xe Không?, Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản Của Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Vật Liệu Xây Dựng Đồng Tháp Ngày 17/8/, Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản Của Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Vật Liệu Xây Dựng Đồng Tháp Ngày 17/8/, Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản Của Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Vật Liệu Xây Dựng Đồng Tháp Ngày 17/8/,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dần Khẳng Định Chất Lượng Các Công Trình Xây Dựng Qua Công Tác Kiểm Tra Nghiệm Thu Công Trình Đưa Vào Sử Dụng
 • Vĩnh Phúc: Chi Cục Giám Định Xây Dựng Tăng Cường Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng
 • Công Tác Tham Mưu Xây Dựng Văn Bản Của Chi Cục Giám Định Xây Dựng
 • Xây Dựng Mô Hình Trồng Rau An Toàn Tại Vĩnh Phúc.
 • Hướng Dẫn Lập Dự Toán Vĩnh Phúc Năm 2021
 • Giấy Tờ, Văn Bản Cần Chứng Thực Chữ Ký Và Thẩm Quyền Chứng Thực Chữ Ký

  --- Bài mới hơn ---

 • Đọc Hiểu Văn Bản: Xa Ngắm Thác Núi Lư
 • Bài Thơ Xa Ngắm Thác Núi Lư
 • Nội Dung Bài Xa Ngắm Thác Núi Lư
 • Nội Dung Bài Thơ Xa Ngắm Thác Núi Lư
 • Phân Tích Bài Thơ Xa Ngắm Thác Núi Lư Của Lí Bạch
 • 1. Về các giấy tờ, văn bản cần chứng thực chữ ký

  Theo quy định tại khoản 6 Điều 2 và Điều 3 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, thì “chứng thực chữ ký” là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 5 của Nghị định này chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản là chữ ký của người đã yêu cầu chứng thực. Chữ ký được chứng thực theo quy định tại Nghị định này có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó, là căn cứ để xác định trách nhiệm của người ký về nội dung của giấy tờ, văn bản.

  2. Thẩm quyền chứng thực chữ ký

  Khoản 2 và khoản 4 Điều 5 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký quy định về thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký cụ thể như sau:

  “2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) có thẩm quyền và trách nhiệm:

  a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt;

  b) Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt.

  Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chứng thực các việc theo quy định tại khoản 2 Điều này và đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã.

  4. Thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính, chữ ký quy định tại Điều này không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực”.

  Như vậy, việc Ủy ban nhân dân phường nơi ông/bà cư trú từ chối không chứng thực chữ ký trên Tờ khai thừa kế là không đúng pháp luật. Việc công chứng viên yêu cầu có chứng thực chữ ký trên Tờ khai thừa kế là cần thiết. Ông/bà có thể đến Ủy ban nhân dân cấp xã để tiến hành thủ tục chứng thực chữ ký theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 32.thủ Tục Công Chứng Văn Bản Thỏa Thuận Mang Thai Vì Mục Đích Nhân Đạo
 • Vì Sao Xác Nhận Sơ Yếu Lý Lịch Không Cần Về Nơi Thường Trú?
 • Bộ Tư Pháp Hướng Dẫn Xác Nhận Sơ Yếu Lý Lịch
 • Quy Định Về Xác Nhận Sơ Yếu Lý Lịch
 • Hướng Dẫn Xác Nhận Sơ Yếu Lý Lịch Của Công Dân 2021
 • Hướng Dẫn In Văn Bản Ra Giấy

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách In Khổ Giấy A5 Nhỏ Trên Máy In Đơn Giản Nhất
 • Hướng Dẫn Toàn Tập Word 2021 (Phần 11): In Văn Bản
 • Trình Bày Trang Văn Bản Và In (Tt) Giao An Tin 6 T28 T53 Lt Doc
 • Cđ3. Bài 8. Thực Hành: Bổ Sung Một Số Kĩ Thuật Soạn Thảo Văn Bản Tuan 26 Docx
 • Máy In Văn Phòng, Máy In Màu, Đa Năng, Giá Rẻ
 • Hướng Dẫn In Văn Bản Ra Giấy, Hướng Dẫn Làm Hoa Giấy Đẹp, Hướng Dẫn Làm Chậu Hoa Giấy Đẹp, Mẫu Giấy Mời Họp Đồng Hương, Hướng Dẫn Thủ Tục Đổi Giấy Phép Lái Xe, Giấy Xác Nhận Hưởng Chế Độ ưu Đãi, Hướng Dẫn Viết Giấy Ly Hôn, Mẫu Giấy Hưởng Bảo Hiểm Xã Hội, Hướng Dẫn Viết Giấy Mua Bán Xe, Mẫu Giấy Mời Họp Mặt Hội Đồng Hương, Mẫu Giấy Ra Viện Hưởng Bảo Hiểm Xã Hội, Hướng Dẫn Viết Giấy Đi Đường, Thủ Tục Xin Hồi Hương, Cấp Giấy Thông Hành, Giấy Cam Kết Không Làm ảnh Hưởng Môi Trường, Văn Bản Hướng Dẫn Về Cấp Giấy Phép Xây Dựng, Hướng Dẫn Viết Giấy ủy Quyền, Hướng Dẫn Thủ Tục Làm Giấy Khai Sinh Cho Con, Hướng Dẫn Viết Giấy Xin Phép, Mẫu Giấy Nghỉ Hưởng Bhxh, Hướng Dẫn Viết Chữ 3d Trên Giấy, Giấy Đề Nghị Hưởng Trợ Cấp Thất Nghiệp, Hướng Dẫn Thủ Tục Xin Giấy Phép Xây Dựng, Hướng Dẫn Về Giấy Phép Và Thanh Tra Khu Dân Cư, Mẫu Giấy Xác Nhận Hưởng Chế Độ ưu Tiên, Giấy ủy Quyền Hưởng Bhxh 1 Lần, Giấy Xác Nhận Được Hưởng Chế Độ ưu Tiên, Quyết Định Ban Hành Hướng Dẫn Cho Vay Cầm Cố Giấy Tờ Có Giá, Hướng Dẫn Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Trên Giấy, Hướng Dẫn Đăng Ký Đổi Giấy Phép Lái Xe Qua Mạng, Hướng Dẫn Viết Giấy Giới Thiệu, Hướng Dẫn Thủ Tục Cấp Đổi Hộ Chiếu, Giấy Thông Hành, Giấy Cam Kết Không Làm ảnh Hưởng Đến Vệ Sinh Môi Trường Cảnh Quan Đô Thị, Hướng Dẫn Viết Giấy Giới Thiệu Người Vào Đảng, Thông Tư Hướng Dẫn Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, Hướng Dẫn Về Giấy Phép Và Thanh Tra Công Trình Dân Dụng, Hướng Dẫn Viết Đơn Đăng Ký Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, Hướng Dẫn Viết Giấy Giới Thiệu Sinh Hoạt Đảng, Hướng Dẫn In Văn Bản Nhiều Trang Chỉ Trong 1 Trang Giấy, Giấy Giới Thiệu Giấy ủy Quyền Ngân Hàng Bidv, Giấy Đề Nghị Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Vận Tải Bằng Xe ô Tô, Giay Xác Nhan Mat Giay Phép Dang Ky Kinh Doanh, Giấy Khai Báo Việc Mất Giấy Chứng Nhận, Giấy Uye Quyền/ Giấy Giới Thiệu Bidv, Mẫu Giấy Giới Thiệu/ Giấy ủy Quyền Bidv, Giấy Giới Thiệu/ Giấy ủy Quyền Bidv, Mẫu Giấy Báo Nợ Giấy Báo Có Của Ngân Hàng Vietcombank, Giấy Giới Thiệu Và Giấy ủy Quyền, Giấy Gới Thiệu / Giấy ủy Quyền Bidv, Giấy ủy Quyền Làm Giấy Khai Sinh, Giay Uy Quyen Xin Giấy Phép Xây Dựng, Giấy Giới Thiệu/giấy ủy Quyền, Mẫu Giấy Biên Nhận Giấy Tờ, Giấy Uỷ Quyền Lấy Giấy Phép Lái Xe, Phân Biệt Khác Nhau Của 3 Khái Niệm Tư Vấn Hướng Nghiệp, Hướng Nghiệp, Giáo Dục Hướng Nghiệp, Giấy Đề Nghị Cho Vay, Cầm Cố Giấy Tờ Có Giá, Giấy Xác Nhận Mất Giấy Tờ, Mẫu Giấy Xác Nhận Roi Giay To, Giấy Cam Đoan Mất Giấy Tờ, Ba Khái Niệm Hướng Nghiệp Và Gd Hướng Nghiệp Tư Vấn Hướng Nghiệp Khác Nhau Như Thế Nào, Hướng Dẫn Số 23-hd/btctw Hướng Dẫn Số 23-hd/tctw Ngày 14-12-2003 Của Ban Tổ Chức Trung ương, Số : 3790/lĐtbxh-lĐ. Về Hướng … Sở Lao Động – Thương Binh Và Xã Hội Đã Có Công Văn Hướng Dẫn Số 12, Số : 3790/lĐtbxh-lĐ. Về Hướng … Sở Lao Động – Thương Binh Và Xã Hội Đã Có Công Văn Hướng Dẫn Số 12, Hướng Dẫn Số 1677-hd/ct Của Tcct Ngày 28/9/2018 Hướng Dẫn Một Số Vấn Đề Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạ, Hướng Dẫn Số 23-hd/btctw Ngày 14 Tháng 10 Năm 2003 Về Việc Hướng Dẫn Thực Hiện Quy Định 76 Của Bộ Ch, Hướng Dẩn 23-hd/tw Ngày 14-03-2003 Của Ban Tổ Chức Trung ương Về Hướng Dẫn Thực Hiện Quy Định 76, Hướng Dẫn Số 1677- Hd/ct Của Tcct Ngày 28/9/2018 Hướng Dẫn Một Số Vấn Đề Nâng Cao Chất Lượng Sinh Ho, Hướng Dẫn So 23 -hd/btctw Ngay 14/10/2003 Cua Ban To Chuc Trung Uong Ve Huong Dan Thuc Hien Quy Dinh, Hướng Dẫn 23-hd/btctw Ngày 14-10-2003 Của Ban Tổ Chức Trung ương Hướng Dẫn Thực Hiện Quy Định 76, Hướng Dẫn Số 23-hd/btctw Ngày 14/10/2003 Của Ban Tổ Chức Trung ương Về Hướng Dẫn Thực Hiện Qui Định, Hướng Dẫn 23-hd/tctw Ngày 14- 03-2003 Của Ban Tổ Chức Trung ương Về Hướng Dẫn Thực Hiện Qui Định 76, Hướng Dẫn So 23 -hd/btctw Ngay 14/10/2003 Cua Ban To Chuc Trung Uong Ve Huong Dan Thuc Hien Quy Dinh, Luật Sư Cho Tôi Xin Mẫu Đơn Xin Hưởng Phụ Cấp Độc Hại Và Hướng Dẫn Tôi Cách Viết Đơn Được Không ạ, Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Website Hướng Nghiệp Học Đường, Mẫu Giấy ưng Thuận Cho Đứng Tên Giấy Phép Xây Dựng, Hướng Dẫn Số 03-hd/tw Hướng Dẫn Một Số Vấn Đề Cụ Thể Thực Hiện Quy Chế Bầu Cử Trong Đảng, Hướng Dẫn Số 23 Ngày 14/10/2003 Về Hướng Dẫn Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ, Hướng Dẫn Số 23/hd-btctw Hướng Dẫn Thực Hiện Quy Định 76/qĐ-tw, Hướng Dẫn Số 23/hd-tctw Hướng Dẫn Thực Hiện Quy Định 76/qĐ-tw, Hướng Dẫn âm Và Hướng Trọng Lực Dương Của Rễ Có ý Nghĩa Gì Đối Với Đời Sống Của Cây, Phạt Chuyển Hướng Không Có Tín Hiệu Báo Hướng Rẽ, Hướng Dẫn Dành Cho Người Nhập Cư Hồi Hương, Hướng Dẫn Thủ Tục Hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp, Thông Tư Hướng Dẫn Xây Dựng Hương ước, Bài Thu Hoạch Hương Nghiệp 9 Định Hướng Nghề Nghiệp Trong Tương Lai, Tài Liệu Tiểu Luận Tình Huống Xử Lý Tình Huống Vi Phạm Của Cơ Sở Khám Bệnh, Chữa Bệnh, Tiểu Luận Tình Huống Xử Lý Tình Huống Vi Phạm Của Cơ Sở Khám Bệnh, Chữa Bệnh, Hướng Dẫn Thủ Tục Hưởng Chế Độ Thai Sản, Hướng Dẫn Thủ Tục Hưởng Trợ Cấp Thất Nghiệp, Hướng Hóa Hướng Nước, Hướng Dẫn Sử Dụng Dạ Hương, Hướng Dẫn Học Tốt Tiếng Anh 9 Mai Lan Hương Pdf, Hướng Dẫn Viết Đơn Xin Hưởng Trợ Cấp Xã Hội, Hướng Dẫn Thủ Tục Hưởng Bhxh 1 Lần, Quê Huong Huong ước Làng Xóm , Giấy Mời Tứ Cửu, Giấy Mời Làm Thủ Tục Hết Khó, Mẫu Giấy A5, Mẫu Giấy Tri ân, Giấy Báo Có, Mất Giấy Tờ,

  Hướng Dẫn In Văn Bản Ra Giấy, Hướng Dẫn Làm Hoa Giấy Đẹp, Hướng Dẫn Làm Chậu Hoa Giấy Đẹp, Mẫu Giấy Mời Họp Đồng Hương, Hướng Dẫn Thủ Tục Đổi Giấy Phép Lái Xe, Giấy Xác Nhận Hưởng Chế Độ ưu Đãi, Hướng Dẫn Viết Giấy Ly Hôn, Mẫu Giấy Hưởng Bảo Hiểm Xã Hội, Hướng Dẫn Viết Giấy Mua Bán Xe, Mẫu Giấy Mời Họp Mặt Hội Đồng Hương, Mẫu Giấy Ra Viện Hưởng Bảo Hiểm Xã Hội, Hướng Dẫn Viết Giấy Đi Đường, Thủ Tục Xin Hồi Hương, Cấp Giấy Thông Hành, Giấy Cam Kết Không Làm ảnh Hưởng Môi Trường, Văn Bản Hướng Dẫn Về Cấp Giấy Phép Xây Dựng, Hướng Dẫn Viết Giấy ủy Quyền, Hướng Dẫn Thủ Tục Làm Giấy Khai Sinh Cho Con, Hướng Dẫn Viết Giấy Xin Phép, Mẫu Giấy Nghỉ Hưởng Bhxh, Hướng Dẫn Viết Chữ 3d Trên Giấy, Giấy Đề Nghị Hưởng Trợ Cấp Thất Nghiệp, Hướng Dẫn Thủ Tục Xin Giấy Phép Xây Dựng, Hướng Dẫn Về Giấy Phép Và Thanh Tra Khu Dân Cư, Mẫu Giấy Xác Nhận Hưởng Chế Độ ưu Tiên, Giấy ủy Quyền Hưởng Bhxh 1 Lần, Giấy Xác Nhận Được Hưởng Chế Độ ưu Tiên, Quyết Định Ban Hành Hướng Dẫn Cho Vay Cầm Cố Giấy Tờ Có Giá, Hướng Dẫn Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Trên Giấy, Hướng Dẫn Đăng Ký Đổi Giấy Phép Lái Xe Qua Mạng, Hướng Dẫn Viết Giấy Giới Thiệu, Hướng Dẫn Thủ Tục Cấp Đổi Hộ Chiếu, Giấy Thông Hành, Giấy Cam Kết Không Làm ảnh Hưởng Đến Vệ Sinh Môi Trường Cảnh Quan Đô Thị, Hướng Dẫn Viết Giấy Giới Thiệu Người Vào Đảng, Thông Tư Hướng Dẫn Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, Hướng Dẫn Về Giấy Phép Và Thanh Tra Công Trình Dân Dụng, Hướng Dẫn Viết Đơn Đăng Ký Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, Hướng Dẫn Viết Giấy Giới Thiệu Sinh Hoạt Đảng, Hướng Dẫn In Văn Bản Nhiều Trang Chỉ Trong 1 Trang Giấy, Giấy Giới Thiệu Giấy ủy Quyền Ngân Hàng Bidv, Giấy Đề Nghị Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Vận Tải Bằng Xe ô Tô, Giay Xác Nhan Mat Giay Phép Dang Ky Kinh Doanh, Giấy Khai Báo Việc Mất Giấy Chứng Nhận, Giấy Uye Quyền/ Giấy Giới Thiệu Bidv, Mẫu Giấy Giới Thiệu/ Giấy ủy Quyền Bidv, Giấy Giới Thiệu/ Giấy ủy Quyền Bidv, Mẫu Giấy Báo Nợ Giấy Báo Có Của Ngân Hàng Vietcombank, Giấy Giới Thiệu Và Giấy ủy Quyền, Giấy Gới Thiệu / Giấy ủy Quyền Bidv, Giấy ủy Quyền Làm Giấy Khai Sinh, Giay Uy Quyen Xin Giấy Phép Xây Dựng,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn 2 Cách In Giấy A5 Đơn Giản Nhất
 • Hướng Dẫn Cách Kết Nối Máy In Qua Wifi
 • Cách In Văn Bản Trong Word, Excel, Pdf Chi Tiết Nhất
 • Tổng Hợp Phím Tắt Trong Word, Phím Nóng Microsoft Word
 • Hướng Dẫn Cách In Giấy Tờ Hành Chính Ở Combini Bằng Thẻ My Number
 • Mẫu Văn Bản Giới Thiệu Mẫu Con Dấu Chữ Ký Và Chức Danh

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Kịch Bản Giới Thiệu Doanh Nghiệp
 • 1 Bài Giới Thiệu Về Bản Thân Bằng Tiếng Anh
 • Mẫu Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh
 • Gây Chú Ý Với Bài Giới Thiệu Về Gia Đình Bằng Tiếng Anh Cực Kỳ Thú Vị
 • Quy Trình Giới Thiệu Đoàn Viên Ưu Tú Vào Đảng
 • Mẫu Văn Bản Giới Thiệu Mẫu Con Dấu Chữ Ký Và Chức Danh, Văn Bản Giới Thiệu Mẫu Con Dấu Chữ Ký Và Chức Danh, Tờ Trình Giới Thiệu Bổ Sung Các Chức Danh, Đề Cương Giới Thiệu Luật Tổ Chức Chính Phủ, Đề Cương Giới Thiệu Nội Dung Cơ Bản Của Luật Tổ Chức Chính Quyền, Đề Cương Giới Thiệu Luật Tổ Chức Cơ Quan Điều Tra Hình Sự, Ban Chấp Hành Tổ Chức Cơ Sở Hội Làm Giấy Giới Thiệu Chuyển Sinh Hoạt Cho Hội Viên, Dàn Bài Giới Thiệu Một Danh Lam Thắng Cảnh, Giới Thiệu Một Danh Lam Thắng Cảnh ở Quê Hương Em, Danh Mục Xuất Bản Phẩm Của Thư Viện Tổ Chức Y Tế Thế Giới, Bài 2 Giới Thiệu Các Giới Sinh Vật Nâng Cao Violet, Loi Gioi Thieu Ve Minh Trong Hoi Thi Bi Thu Chi Bo Gioi, Bài 2 Giới Thiệu Các Giới Sinh Vật Nâng Cao, Bài 2 Giới Thiệu Các Giới Sinh Vật Violet, Bài 2 Giới Thiệu Các Giới Sinh Vật, Lời Giới Thiệu Về Mình Hội Thi Bí Thư Chi Bộ Giỏi, Bài 4 Giới Thiệu Bản Thân, Mẫu Văn Bản Giới Thiệu Chữ Ký, Gioi Thieu The Tho Luc Bat, Bài Văn Mẫu Giới Thiệu Bản Thân, Mẫu Hồ Sơ Giới Thiệu Bản Thân, Bài Tập Làm Văn Giới Thiệu Về Bản Thân, Mẫu Đơn Giới Thiệu Bản Thân, Bài Gioi Thieu Chi Bo, Bài Tập Làm Văn Giới Thiệu Về Tổ Em, Bài Văn Mẫu Giới Thiệu Về Bản Thân, Bản Tự Giới Thiệu Bản Thân, Giới Thiệu Bản Thân, Giới Thiệu, Câu Thơ Giới Thiệu Từ Hải, Văn Bản Giới Thiệu Bản Thân, Đề Bài Giới Thiệu Về Bản Thân, Mẫu Đơn Giới Thiệu, Dàn ý Giới Thiệu Về Hoa Mai, Bài Luận Giới Thiệu Bản Thân Mẫu, Giới Thiệu Công Ty , Giới Thiệu Vinacafe, Giấu Giới Thiệu, Bài Luận Giới Thiệu Bản Thân, Văn Bản Giới Thiệu Sản Phẩm Mới, Mẫu Powerpoint Giới Thiệu Bản Thân, Đơn Giới Thiệu Xin Số Liệu, Giấy Giới Thiệu Của Ban Trị Sự, Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy Giới Thiệu, Giấy Giới Thiệu, Mẫu 3-knĐ Giấy Giới Thiệu, Bản Tự Giới Thiệu Bản Thân Khi Xin Việc, Mẫu 1.11 Giấy Giới Thiệu, Bài 3 Giới Thiệu Máy Tính, Bài 3 Giới Thiệu Về Máy Tính, Lập Dàn ý Giới Thiệu Bài Thơ Nhớ Rưng, Giới Thiệu Về Thành Phố Đà Lạt, Giới Thiệu Đơn Vị Thực Tập, Công Văn Giới Thiệu, Giới Thiệu Về Viện, Giới Thiệu Về Gia Đình, Bản Tự Giới Thiệu Khi Xin Việc, Mẫu Cv Xin Việc Giới Thiệu Bản Thân, Gioi Thieu Uy Quyen, Bm 13 Giay Gioi Thieu, Từ Vựng Giới Thiệu Bản Thân, Giấy Giới Thiệu, Giới Thiệu Ao Dai Viên Nam, Mẫu Văn Bản Xin Giới Thiệu Địa Điểm Đầu Tư, Bài Thi Giới Thiệu Sách, Đề Tài Giới Thiệu Sách, Mẫu Văn Bản Giấy Giới Thiệu, Giới Thiệu 7 Chuyên Đề Hóa Học 10, Giới Thiệu Về Sách Mới, Giấy Giới Thiêu Ccb, Giới Thiệu Bản Thân Hay Trong Cv, Truyện Thiếu Nhi Thế Giới, Văn Bản Giới Thiệu Nhân Sự, Mục Lục Giới Thiệu Sách, Mẫu Giấy Giới Thiệu, Giới Thiệu Các Tác Phẩm Phi Mác Xit, Mẫu Giấy Giới Thiệu 76, Bài Văn Mẫu Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân, Mẫu Văn Bản Giới Thiệu Nhân Sự, Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Giới Thiệu Bản Thân, Gioi Thieu Sach chúng tôi Bài Giới Thiệu Về Bí Thư Chi Bộ Giỏi, Mẫu Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Hàn, Bản Tự Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Hàn, Mẫu Giấy Giới Thiệu Của Công Ty, Mẫu Giới Thiệu Chung Về Công Ty, Giới Thiệu Sơ Lược Gara ô To9, Bài 3 Giới Thiệu Microsoft Access, Mẫu Giấy Giới Thiệu Thực Tập, Mẫu Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh, Bài Thuyết Trình Giới Thiệu Về Bản Thân, Mẫu Giấy Giới Thiệu Xin Số Liệu, Cách Viết Giới Thiệu Bản Thân, Mẫu Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Hay, Mẫu Giấy Giới Thiệu Mới Nhất, Bài 3 Giới Thiệu Về Máy Tính Violet, Mẫu Giới Thiệu Sinh Hội Viên Ccb, Truyện Thiếu Nhi Thế Giới Hay Nhất, Truyện Thiếu Nhi Hay Nhất Thế Giới, Giấy Giới Thiệu, ủy Quyền,

  Mẫu Văn Bản Giới Thiệu Mẫu Con Dấu Chữ Ký Và Chức Danh, Văn Bản Giới Thiệu Mẫu Con Dấu Chữ Ký Và Chức Danh, Tờ Trình Giới Thiệu Bổ Sung Các Chức Danh, Đề Cương Giới Thiệu Luật Tổ Chức Chính Phủ, Đề Cương Giới Thiệu Nội Dung Cơ Bản Của Luật Tổ Chức Chính Quyền, Đề Cương Giới Thiệu Luật Tổ Chức Cơ Quan Điều Tra Hình Sự, Ban Chấp Hành Tổ Chức Cơ Sở Hội Làm Giấy Giới Thiệu Chuyển Sinh Hoạt Cho Hội Viên, Dàn Bài Giới Thiệu Một Danh Lam Thắng Cảnh, Giới Thiệu Một Danh Lam Thắng Cảnh ở Quê Hương Em, Danh Mục Xuất Bản Phẩm Của Thư Viện Tổ Chức Y Tế Thế Giới, Bài 2 Giới Thiệu Các Giới Sinh Vật Nâng Cao Violet, Loi Gioi Thieu Ve Minh Trong Hoi Thi Bi Thu Chi Bo Gioi, Bài 2 Giới Thiệu Các Giới Sinh Vật Nâng Cao, Bài 2 Giới Thiệu Các Giới Sinh Vật Violet, Bài 2 Giới Thiệu Các Giới Sinh Vật, Lời Giới Thiệu Về Mình Hội Thi Bí Thư Chi Bộ Giỏi, Bài 4 Giới Thiệu Bản Thân, Mẫu Văn Bản Giới Thiệu Chữ Ký, Gioi Thieu The Tho Luc Bat, Bài Văn Mẫu Giới Thiệu Bản Thân, Mẫu Hồ Sơ Giới Thiệu Bản Thân, Bài Tập Làm Văn Giới Thiệu Về Bản Thân, Mẫu Đơn Giới Thiệu Bản Thân, Bài Gioi Thieu Chi Bo, Bài Tập Làm Văn Giới Thiệu Về Tổ Em, Bài Văn Mẫu Giới Thiệu Về Bản Thân, Bản Tự Giới Thiệu Bản Thân, Giới Thiệu Bản Thân, Giới Thiệu, Câu Thơ Giới Thiệu Từ Hải, Văn Bản Giới Thiệu Bản Thân, Đề Bài Giới Thiệu Về Bản Thân, Mẫu Đơn Giới Thiệu, Dàn ý Giới Thiệu Về Hoa Mai, Bài Luận Giới Thiệu Bản Thân Mẫu, Giới Thiệu Công Ty , Giới Thiệu Vinacafe, Giấu Giới Thiệu, Bài Luận Giới Thiệu Bản Thân, Văn Bản Giới Thiệu Sản Phẩm Mới, Mẫu Powerpoint Giới Thiệu Bản Thân, Đơn Giới Thiệu Xin Số Liệu, Giấy Giới Thiệu Của Ban Trị Sự, Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy Giới Thiệu, Giấy Giới Thiệu, Mẫu 3-knĐ Giấy Giới Thiệu, Bản Tự Giới Thiệu Bản Thân Khi Xin Việc, Mẫu 1.11 Giấy Giới Thiệu, Bài 3 Giới Thiệu Máy Tính, Bài 3 Giới Thiệu Về Máy Tính,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Bản Giới Thiệu Mẫu Con Dấu Chữ Ký Và Chức Danh
 • Giới Thiệu Mẫu Con Dấu, Mẫu Chữ Ký Và Chức Danh Khi Chứng Nhận Lãnh Sự, Hợp Pháp Hóa Lãnh Sự
 • Mẫu Con Dấu, Chữ Ký Và Chức Danh Gửi Bộ Ngoại Giao
 • Biên Bản Giải Trình Theo Thông Tư 166 Năm 2013
 • Mẫu Văn Bản Yêu Cầu Được Giải Trình
 • Văn Bản Giới Thiệu Mẫu Con Dấu Chữ Ký Và Chức Danh

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Văn Bản Giới Thiệu Mẫu Con Dấu Chữ Ký Và Chức Danh
 • Mẫu Kịch Bản Giới Thiệu Doanh Nghiệp
 • 1 Bài Giới Thiệu Về Bản Thân Bằng Tiếng Anh
 • Mẫu Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh
 • Gây Chú Ý Với Bài Giới Thiệu Về Gia Đình Bằng Tiếng Anh Cực Kỳ Thú Vị
 • Mẫu Văn Bản Giới Thiệu Mẫu Con Dấu Chữ Ký Và Chức Danh, Văn Bản Giới Thiệu Mẫu Con Dấu Chữ Ký Và Chức Danh, Tờ Trình Giới Thiệu Bổ Sung Các Chức Danh, Đề Cương Giới Thiệu Luật Tổ Chức Chính Phủ, Đề Cương Giới Thiệu Nội Dung Cơ Bản Của Luật Tổ Chức Chính Quyền, Đề Cương Giới Thiệu Luật Tổ Chức Cơ Quan Điều Tra Hình Sự, Ban Chấp Hành Tổ Chức Cơ Sở Hội Làm Giấy Giới Thiệu Chuyển Sinh Hoạt Cho Hội Viên, Dàn Bài Giới Thiệu Một Danh Lam Thắng Cảnh, Giới Thiệu Một Danh Lam Thắng Cảnh ở Quê Hương Em, Danh Mục Xuất Bản Phẩm Của Thư Viện Tổ Chức Y Tế Thế Giới, Bài 2 Giới Thiệu Các Giới Sinh Vật Nâng Cao Violet, Loi Gioi Thieu Ve Minh Trong Hoi Thi Bi Thu Chi Bo Gioi, Bài 2 Giới Thiệu Các Giới Sinh Vật Nâng Cao, Bài 2 Giới Thiệu Các Giới Sinh Vật Violet, Bài 2 Giới Thiệu Các Giới Sinh Vật, Lời Giới Thiệu Về Mình Hội Thi Bí Thư Chi Bộ Giỏi, Bài 4 Giới Thiệu Bản Thân, Mẫu Văn Bản Giới Thiệu Chữ Ký, Gioi Thieu The Tho Luc Bat, Bài Văn Mẫu Giới Thiệu Bản Thân, Mẫu Hồ Sơ Giới Thiệu Bản Thân, Bài Tập Làm Văn Giới Thiệu Về Bản Thân, Mẫu Đơn Giới Thiệu Bản Thân, Bài Gioi Thieu Chi Bo, Bài Tập Làm Văn Giới Thiệu Về Tổ Em, Bài Văn Mẫu Giới Thiệu Về Bản Thân, Bản Tự Giới Thiệu Bản Thân, Giới Thiệu Bản Thân, Giới Thiệu, Câu Thơ Giới Thiệu Từ Hải, Văn Bản Giới Thiệu Bản Thân, Đề Bài Giới Thiệu Về Bản Thân, Mẫu Đơn Giới Thiệu, Dàn ý Giới Thiệu Về Hoa Mai, Bài Luận Giới Thiệu Bản Thân Mẫu, Giới Thiệu Công Ty , Giới Thiệu Vinacafe, Giấu Giới Thiệu, Bài Luận Giới Thiệu Bản Thân, Văn Bản Giới Thiệu Sản Phẩm Mới, Mẫu Powerpoint Giới Thiệu Bản Thân, Đơn Giới Thiệu Xin Số Liệu, Giấy Giới Thiệu Của Ban Trị Sự, Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy Giới Thiệu, Giấy Giới Thiệu, Mẫu 3-knĐ Giấy Giới Thiệu, Bản Tự Giới Thiệu Bản Thân Khi Xin Việc, Mẫu 1.11 Giấy Giới Thiệu, Bài 3 Giới Thiệu Máy Tính, Bài 3 Giới Thiệu Về Máy Tính, Lập Dàn ý Giới Thiệu Bài Thơ Nhớ Rưng, Giới Thiệu Về Thành Phố Đà Lạt, Giới Thiệu Đơn Vị Thực Tập, Công Văn Giới Thiệu, Giới Thiệu Về Viện, Giới Thiệu Về Gia Đình, Bản Tự Giới Thiệu Khi Xin Việc, Mẫu Cv Xin Việc Giới Thiệu Bản Thân, Gioi Thieu Uy Quyen, Bm 13 Giay Gioi Thieu, Từ Vựng Giới Thiệu Bản Thân, Giấy Giới Thiệu, Giới Thiệu Ao Dai Viên Nam, Mẫu Văn Bản Xin Giới Thiệu Địa Điểm Đầu Tư, Bài Thi Giới Thiệu Sách, Đề Tài Giới Thiệu Sách, Mẫu Văn Bản Giấy Giới Thiệu, Giới Thiệu 7 Chuyên Đề Hóa Học 10, Giới Thiệu Về Sách Mới, Giấy Giới Thiêu Ccb, Giới Thiệu Bản Thân Hay Trong Cv, Truyện Thiếu Nhi Thế Giới, Văn Bản Giới Thiệu Nhân Sự, Mục Lục Giới Thiệu Sách, Mẫu Giấy Giới Thiệu, Giới Thiệu Các Tác Phẩm Phi Mác Xit, Mẫu Giấy Giới Thiệu 76, Bài Văn Mẫu Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân, Mẫu Văn Bản Giới Thiệu Nhân Sự, Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Giới Thiệu Bản Thân, Gioi Thieu Sach chúng tôi Bài Giới Thiệu Về Bí Thư Chi Bộ Giỏi, Mẫu Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Hàn, Bản Tự Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Hàn, Mẫu Giấy Giới Thiệu Của Công Ty, Mẫu Giới Thiệu Chung Về Công Ty, Giới Thiệu Sơ Lược Gara ô To9, Bài 3 Giới Thiệu Microsoft Access, Mẫu Giấy Giới Thiệu Thực Tập, Mẫu Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh, Bài Thuyết Trình Giới Thiệu Về Bản Thân, Mẫu Giấy Giới Thiệu Xin Số Liệu, Cách Viết Giới Thiệu Bản Thân, Mẫu Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Hay, Mẫu Giấy Giới Thiệu Mới Nhất, Bài 3 Giới Thiệu Về Máy Tính Violet, Mẫu Giới Thiệu Sinh Hội Viên Ccb, Truyện Thiếu Nhi Thế Giới Hay Nhất, Truyện Thiếu Nhi Hay Nhất Thế Giới, Giấy Giới Thiệu, ủy Quyền,

  Mẫu Văn Bản Giới Thiệu Mẫu Con Dấu Chữ Ký Và Chức Danh, Văn Bản Giới Thiệu Mẫu Con Dấu Chữ Ký Và Chức Danh, Tờ Trình Giới Thiệu Bổ Sung Các Chức Danh, Đề Cương Giới Thiệu Luật Tổ Chức Chính Phủ, Đề Cương Giới Thiệu Nội Dung Cơ Bản Của Luật Tổ Chức Chính Quyền, Đề Cương Giới Thiệu Luật Tổ Chức Cơ Quan Điều Tra Hình Sự, Ban Chấp Hành Tổ Chức Cơ Sở Hội Làm Giấy Giới Thiệu Chuyển Sinh Hoạt Cho Hội Viên, Dàn Bài Giới Thiệu Một Danh Lam Thắng Cảnh, Giới Thiệu Một Danh Lam Thắng Cảnh ở Quê Hương Em, Danh Mục Xuất Bản Phẩm Của Thư Viện Tổ Chức Y Tế Thế Giới, Bài 2 Giới Thiệu Các Giới Sinh Vật Nâng Cao Violet, Loi Gioi Thieu Ve Minh Trong Hoi Thi Bi Thu Chi Bo Gioi, Bài 2 Giới Thiệu Các Giới Sinh Vật Nâng Cao, Bài 2 Giới Thiệu Các Giới Sinh Vật Violet, Bài 2 Giới Thiệu Các Giới Sinh Vật, Lời Giới Thiệu Về Mình Hội Thi Bí Thư Chi Bộ Giỏi, Bài 4 Giới Thiệu Bản Thân, Mẫu Văn Bản Giới Thiệu Chữ Ký, Gioi Thieu The Tho Luc Bat, Bài Văn Mẫu Giới Thiệu Bản Thân, Mẫu Hồ Sơ Giới Thiệu Bản Thân, Bài Tập Làm Văn Giới Thiệu Về Bản Thân, Mẫu Đơn Giới Thiệu Bản Thân, Bài Gioi Thieu Chi Bo, Bài Tập Làm Văn Giới Thiệu Về Tổ Em, Bài Văn Mẫu Giới Thiệu Về Bản Thân, Bản Tự Giới Thiệu Bản Thân, Giới Thiệu Bản Thân, Giới Thiệu, Câu Thơ Giới Thiệu Từ Hải, Văn Bản Giới Thiệu Bản Thân, Đề Bài Giới Thiệu Về Bản Thân, Mẫu Đơn Giới Thiệu, Dàn ý Giới Thiệu Về Hoa Mai, Bài Luận Giới Thiệu Bản Thân Mẫu, Giới Thiệu Công Ty , Giới Thiệu Vinacafe, Giấu Giới Thiệu, Bài Luận Giới Thiệu Bản Thân, Văn Bản Giới Thiệu Sản Phẩm Mới, Mẫu Powerpoint Giới Thiệu Bản Thân, Đơn Giới Thiệu Xin Số Liệu, Giấy Giới Thiệu Của Ban Trị Sự, Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy Giới Thiệu, Giấy Giới Thiệu, Mẫu 3-knĐ Giấy Giới Thiệu, Bản Tự Giới Thiệu Bản Thân Khi Xin Việc, Mẫu 1.11 Giấy Giới Thiệu, Bài 3 Giới Thiệu Máy Tính, Bài 3 Giới Thiệu Về Máy Tính,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giới Thiệu Mẫu Con Dấu, Mẫu Chữ Ký Và Chức Danh Khi Chứng Nhận Lãnh Sự, Hợp Pháp Hóa Lãnh Sự
 • Mẫu Con Dấu, Chữ Ký Và Chức Danh Gửi Bộ Ngoại Giao
 • Biên Bản Giải Trình Theo Thông Tư 166 Năm 2013
 • Mẫu Văn Bản Yêu Cầu Được Giải Trình
 • Hướng Dẫn Viết Công Văn Giải Trình Hồ Sơ Đăng Ký Kinh Doanh
 • Giấy Ủy Quyền Bằng Tiếng Anh (Power Of Attorney)

  --- Bài mới hơn ---

 • Giấy Ủy Quyền Tiếng Anh Là Gì?
 • Giấy Ủy Quyền Tiếng Anh Là Gì
 • Quy Đổi Chứng Chỉ Ngoại Ngữ Tiếng Anh Trong Tuyển Dụng Công Chức, Viên Chức Giáo Dục
 • Ninh Bình: Hướng Dẫn Quy Đổi, Sử Dụng Chứng Chỉ Ngoại Ngữ Tiếng Anh
 • Dịch Văn Bản Tiếng Anh Sang Tiếng Việt Chính Xác, Nhanh Nhất 0976.681.815
 • Giấy ủy quyền giao nhận chứng từ bằng tiếng Anh

  1. Giấy ủy quyền bằng tiếng Anh số 1

  Ocialist Republic Of Vietnam Independence – Freedom – HappinessLETTER OF AUTHORIZATION

  –oo0oo–

  Mandator (“hereinafter referred to as “We”)

  Name:…………………………………………………………………………………

  Date of birth:…………………………………………………………………………………

  ID No.:…………………………………………………………………………………

  Current residence address:……………………………………………………………………….

  Be legal repsentative of:……………………………………………………………………

  Business Registration Certificate No.:……………………………………………………………..

  I hereby authorize the Attorney:…………………………………………………………..

  Name:…………………………………………………………………………………

  Date of birth:…………………………………………………………………………………

  ID No.:…………………………………………………………………………………

  Place of issue:…………………………………………………………………………………

  Date of issue:…………………………………………………………………………………

  Current residence address:………………………………………………………………………

  The Principal authorizes Mr/Ms:…… to carry out the following tasks:

  1. …………………………………………………………………………………

  2. …………………………………………………………………………………

  3. …………………………………………………………………………………

  4. …………………………………………………………………………………

  5. …………………………………………………………………………………

  Article 1: The term of authorization

  From the official assigned date till when this authorization document shall be replaced with another one.

  Article 2: Obligations of parties

  The Principal and the Attorney shall be responsible for the following commitments:

  1. The Principal shall be liable for undertakings given by the attorney within the scope of the authorization.

  2. The Attorney shall report fully on the performance of the authorized act to the Principal.

  3. This agreement of authorization shall be made on the basis of voluntarily entering of parties.

  4. The Pricipal and The Attorney guarantee to fulfill all of the regulations hereof.

  Article 3: Other terms

  1. Parties confirm to understand clearly about the rights,the obligations and benefits of each other, and the legal consequences of such written authorization.

  2. Parties have been read, understood clearly and accepted all the terms hereof, and finally signed in such document.

  3. Such authorization document will be in full force from the official assigned date.

  GIẤY ỦY QUYỀN / LETTER OF AUTHORIZATION

  V/v giao, nhận chứng từ / Delivering and receiving payment document

  Principal Attorney

  I/ BÊN ỦY QUYỀN/Mandator (“hereinafter referred to as “We”)

  2. Giấy ủy quyền bằng tiếng Anh số 2

  TP. Hồ Chí Minh, dated:………………………..

  – Căn cứ Bộ Luật Dân Sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành năm 2021.

  Pursuant to the Civil Code of the Socialist Republic of Vietnam issued on 2021.

  – Căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành.

  Pursuant to current Laws.

  Họ và tên/ Full Name:…………………………………………………………………………………………

  Số Hộ chiếu/ CMND:………………………………………………………………………………………….

  Passport/ ID Number :………………………………………………………………………………………..

  Ngày cấp / Dated: Nơicấp / Issued at:………………………………………………………………….

  II/ Bên được ủy quyền (Bên B)/Authorized Party (hereinafter referred to as “Party B”):

  Quốc tịch/Nationality:………………………………………………………………………………………..

  III/ Nội dung ủy quyền/Content of Authorization:

  Địa chỉ thường trú/ ermanent Address:…………………………………………………………………

  Địa chỉ thư điện tử/ E-mail Address……………………………………………………………………..

  Là chủ tài khoản số/ Being the owner of Account Number(s):

  IV/ Thời hạn ủy quyền/Period of Authorization:

  CÔNG TY CHỨNG KHOÁN / Securities Company:

  – Bên B được ủy quyền lại cho các nhân viên của bên B để thực hiện nội dung ủy quyền nêu trên.

  Party B’s staffs are allowed to conduct above authorization contents.

  – Bên B có trách nhiệm thông báo danh sách các nhân viên thực hiện nội dung trên cho Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

  Party B has to inform BIDV – Nam Ky Khoi Nghia branch of specific staffs to conduct above authorization contents.

  −Giấy ủy quyền này không hủy ngang và có hiệu lực từ ngày ký đến ngày đăng ký lại./This Authorization is irrevocable and effective as from the signing date to the date of re-registration.

  −Giấy ủy quyền này được lập thành 02 (hai) bản. Mỗi bên giữ một bản có hiệu lực như nhau. Trong trường hợp có sự hiểu không đồng nhất giữa ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh thì tiếng Việt được ưu tiên./This Authorization shall be made into two (02) copies. Each party keeps one (01) copy of equal validity. In case of having any conflict between Vietnamese and English language, Vietnamese shall be pvailed

  Xác nhận của Phòng Giao dịch KH Cá nhân/Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

  Confirmation of Inpidual Service Division or the relevant departments

  --- Bài cũ hơn ---

 • Người Được Ủy Quyền Là Gì? Người Được Ủy Quyền Tiếng Anh Là Gì?
 • Top 4 Ứng Dụng Chuyển Ảnh Thành Văn Bản Bạn Nên Dùng Thử
 • Top 3 Phần Mềm Phát Âm Tiếng Anh Hay Nhất Hiện Nay
 • Kinh Nghiệm Biên Dịch Các Văn Bản Pháp Lý Tiếng Anh Và Tiếng Việt
 • Phiên Dịch Tiếng Anh Part Time: Không Bó Buộc Thời Gian, Thù Lao Dư Dả
 • Mẫu Giấy Ủy Quyền Tiếng Anh, Song Ngữ (Letter Of Authorization)

  --- Bài mới hơn ---

 • Giấy Uỷ Quyền Bằng Tiếng Anh, Song Ngữ (Power Of Attorney)
 • Dịch Ra Tiếng Anh Dịch Ra Tiếng Anh Chuyên Nghiệp Uy Tín
 • 6 Mẹo Giúp Bạn Ra Quyết Định Sáng Suốt
 • Quyết Định Sáng Suốt Khi Đi Du Học Ý
 • Mẹo Giúp Bạn Đưa Ra Quyết Định Sáng Suốt
 • Mẫu giấy ủy quyền tiếng anh (Mẫu giấy ủy quyền song ngữ)

  GIẤY ỦY QUYỀN / letter of authorization

  V/v giao, nhận chứng từ / Delivering and receiving payment document

  – Căn cứ Bộ Luật Dân Sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành năm 2005.

  Pursuant to the Civil Code of the Socialist Republic of Vietnam issued on 2005

  – Căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành.

  Pursuant to current Laws.

  I/ Bên ủy quyền (Bên A)/ Mandator (hereinafter referred to as “Party A”)

  Họ và tên khách hàng / Full Name of Customer : ……………………………………………….

  Số CMND/Hộ chiếu/ ID No./Passport Number: …………………………………………………

  Ngày cấp/ Dated: ……………………………..

  Nơi cấp/ Issued at: ……………………………….

  Địa chỉ/ Address: …………………………………………………………………………………..

  Điện thoại/ Telephone Number: ……………………………………………………………………

  Email:………………………………………………………………………………………………

  II/ Bên được ủy quyền (Bên B)/ Authorized Party (hereinafter referred to as “Party B”): CÔNG TY CHỨNG KHOÁN / Securities Company ……………………………………………

  Người đại diện / Repsentative: …………………………………………………………………………..

  Chức vụ / Position: ………………………………………………………………………………………….. Địa chỉ/ Address:……………………………………………………………………………………

  Điện thoại/ Phone Number:…………………………………………………………………………

  Số Fax/ Fax Number:………………………………………………………………………………

  III/ Nội dung ủy quyền/ Content of Authorization:

  • Bên B được ủy quyền lại cho các nhân viên của bên B để thực hiện nội dung ủy quyền nêu trên. / Party B’s staffs are allowed to conduct above authorization
  • Bên B có trách nhiệm thông báo danh sách các nhân viên thực hiện nội dung trên cho Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Nam Kỳ Khởi Nghĩa. / Party B has to inform BIDV – Nam Ky Khoi Nghia branch of specific staffs to conduct above authorization

  IV/ Thời hạn ủy quyền/ Period of Authorization:

  • Giấy ủy quyền này không hủy ngang và có hiệu lực từ ngày ký đến ngày đăng ký lại. / This Authorization is irrevocable and effective as from the signing date to the date of re-registration.
  • Giấy ủy quyền này được lập thành 02 (hai) bản. Mỗi bên giữ một bản có hiệu lực như nhau. Trong trường hợp có sự hiểu không đồng nhất giữa ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh thì tiếng Việt được ưu tiên. / This Authorization shall be made into two (02) Each party keeps one (01) copy of equal validity. In case of having any conflict between Vietnamese and English language, Vietnamese shall be pvailed.

  Bên ủy quyền Bên được ủy quyền

  The Mandator For and on Behalf of the Authorized Party

  Xác nhận của Phòng GDKHCN/Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

  Confirmation of Inpidual Service Division or the relevant departments

  Luatquochuy.vn xin trân trọng cảm ơn quý khách ./.

  Chuyên viên tư vấn: Luật Quốc Huy

  --- Bài cũ hơn ---

 • Top 8 Quyết Định Khó Khăn Nhất Trong Cuộc Đời
 • Quyết Định Phê Duyệt Chương Trình Đào Tạo Tiếng Anh Chuyên Ngành Hệ Trung Cấp Số 1608/qđ
 • Bảng Giá Dịch Thuật Tiếng Việt Sang Tiếng Anh
 • Dịch Tiếng Nhật Sang Tiếng Anh Chính Xác 100%
 • Câu Lạc Bộ Tiếng Anh Ubnd Huyen Anh Son Cong Hoa Xa Hoi Chu Nghia Viet Nam Doc
 • Mẹo Để Đăng Ký Bảo Hộ Thương Hiệu Logo Thành Công Và Nhanh Chóng

  --- Bài mới hơn ---

 • Giá Vàng 18K Ngọc Thẫm Hôm Nay
 • Gia Vang Doji Tai Da Nang
 • Giá Vàng Trong Nước Sáng Nay 9999
 • Bang Gia Vang Ca Mau Hom Nay
 • Bảng Giá Vàng Bao Nhiêu 1 Chỉ
 • Logo có khả năng tạo ra sự khác biệt giữa các thương hiệu, nói chính xác hơn việc đăng ký logo tạo ra được dấu hiệu dùng để phân biệt sản phẩm, dịch vụ của một đơn vị tổ chức, cá nhân.

  Việc làm này nhằm công nhận và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ với lợi ích công cộng. Vậy, những cách đăng ký bảo hộ thương hiệu logo hiện nay như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc này.

  Tra cứu logo trước khi đăng ký bảo hộ thương hiệu logo ra sao?

  Hiện nay có hai cách để tra cứu logo trước khi đăng ký bảo hộ thương hiệu logo . Đó là tra cứu sơ bộ và tra cứu chi tiết.

  Để tra cứu sở bộ, chủ thể vào trang web của Cục sở hữu trí tuệ. Tại trang Web này bạn có thể tìm kiếm thông tin về các đơn yêu cầu bảo hộ logo đã công bố và các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng, đang được bảo hộ tại Việt Nam.

  Link đường web: http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearch.php

  Để tra cứu chi tiết. Gửi mẫu logo cho các công ty luật hoặc các đơn vị đại diện sở hữu trí tuệ để họ tra cứu. Thông thường các đơn vị này thường thiết lập một “kênh tra cứu riêng” với cục sở hữu trí tuệ.

  Cần chuẩn bị hồ sơ trước khi đi đăng ký bảo hộ thương hiệu logo ?

  Các cá nhân, tổ chức khi đi đăng ký logo cần chuẩn bị hồ sơ thật đầy đủ và chính xác. Bởi trong quá trình giải quyết đơn đăng ký logo, sẽ có giai đoạn Cục sở hữu trí tuệ xem xét đơn đăng ký. Là một trong những yếu tố để xem xét đơn có hợp lệ hay không.

  Khi đơn đăng ký không hợp lệ, Cục sẽ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ trong đó nêu rõ các lý do, thiếu sót khiến cho đơn có thể bị từ chối chấp nhận và ấn định thời hạn 2 tháng để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót.

  Nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót/sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu/không có ý kiến phản đối/ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục sẽ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn.

  Văn bằng bảo hộ thương hiệu logo có hiệu lực bao lâu?

  Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm. Để gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí gia hạn hiệu lực. Mức lệ phí và thủ tục duy trì, gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ do Chính phủ quy định.

  Qua bài viết mẹo để đăng ký bảo hộ thương hiệu logo thành công và nhanh chóng. Mong sẽ giúp cho các bạn một phần nào đó trong việc bảo vệ quyền lợi của mình. Để được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Tự tin là nơi cung cấp dịch vụ tư vấn tận tâm, chuyên nghiệp với những luật sư giỏi, giàu kinh nghiệm.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẹo Để Đi Đăng Ký Bảo Hộ Giải Pháp Hữu Ích Hiệu Quả
 • Nên Đăng Ký Nhãn Hiệu Ở Đâu Đối Với Các Thương Hiệu Cá Nhân?
 • Những Điều Cần Biết Về Phí Đăng Ký Logo Độc Quyền Năm 2021
 • Những Điều Cần Biết Khi Đăng Ký Nhãn Hiệu Ở Nước Ngoài
 • Những Căn Cứ Để Đăng Ký Nhãn Hiệu Tại Mỹ
 • Mẹo Để Đi Đăng Ký Bảo Hộ Giải Pháp Hữu Ích Hiệu Quả

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẹo Để Đăng Ký Bảo Hộ Thương Hiệu Logo Thành Công Và Nhanh Chóng
 • Giá Vàng 18K Ngọc Thẫm Hôm Nay
 • Gia Vang Doji Tai Da Nang
 • Giá Vàng Trong Nước Sáng Nay 9999
 • Bang Gia Vang Ca Mau Hom Nay
 • Hiện nay, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã có những quy định rõ ràng về điều kiện và thủ tục đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích. Do vậy, khi cá nhân, tổ chức có nhu cầu đi đăng ký thì cần phải tìm hiểu thật kỹ.

  Tránh trường hợp vừa mất thời gian lẫn tiền bạc mà không đạt được kết quả. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ mẹo để bạn có thể đi đăng ký sao cho hiệu quả. Mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.

  Sự cần thiết của việc đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích ra sao?

  Ngay sau khi tạo ra thành công giải pháp hữu ích thì cần xác lập quyền sở hữu sáng chế đó thông qua việc đi đăng ký giải pháp hữu ích. Bởi việc tạo ra một giải pháp hữu ích là một quá trình phức tạp, không đơn giản, nó đòi hỏi sự đầu tư về thời gian, công sức và tiền của. Việc đi đăng ký cũng nhằm tránh việc bị ăn bởi chủ thể khác bởi chủ sở hữu sẽ được sự thừa nhận, sự bảo vệ từ Nhà nước.

  Thành phần hồ sơ đi đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích là gì?

  Những giấy tờ trong hồ sơ đi đăng ký bảo hộ độc quyền giải pháp hữu ích gồm:

  • Tờ khai đăng ký
  • Bản mô tả giải pháp hữu ích và yêu cầu bảo hộ giải pháp hữu ích (02 bản, bao gồm cả hình vẽ, nếu có)
  • Bản tóm tắt giải pháp hữu ích (02 bản)
  • Tài liệu xác nhận quyền đăng ký nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký của người khác.
  • Tài liệu chứng minh cơ sở hưởng quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.
  • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí.
  • Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện)

  Tra cứu sáng chế khi đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích ra sao?

  Tại trang web thư viện số về sở hữu công nghiệp của Cục sở hữu trí tuệ, bạn có thể tìm kiếm thông tin về các đơn yêu cầu bảo hộ giải pháp hữu ích đã được cấp văn bằng, đang được bảo hộ tại Việt Nam. Nhằm xác định khả năng được bảo hộ của giải pháp hữu ích.

  Link web: http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearchPAT.php

  Trên đây là các nội dung tư vấn về các vấn đề liên quan đến mẹo để đi đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích hiệu quả. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nên Đăng Ký Nhãn Hiệu Ở Đâu Đối Với Các Thương Hiệu Cá Nhân?
 • Những Điều Cần Biết Về Phí Đăng Ký Logo Độc Quyền Năm 2021
 • Những Điều Cần Biết Khi Đăng Ký Nhãn Hiệu Ở Nước Ngoài
 • Những Căn Cứ Để Đăng Ký Nhãn Hiệu Tại Mỹ
 • Những Điều Cần Biết Về Thủ Tục Bảo Hộ Logo Công Ty Năm 2021
 • Những Điều Cần Biết Về Phí Đăng Ký Logo Độc Quyền Năm 2021

  --- Bài mới hơn ---

 • Nên Đăng Ký Nhãn Hiệu Ở Đâu Đối Với Các Thương Hiệu Cá Nhân?
 • Mẹo Để Đi Đăng Ký Bảo Hộ Giải Pháp Hữu Ích Hiệu Quả
 • Mẹo Để Đăng Ký Bảo Hộ Thương Hiệu Logo Thành Công Và Nhanh Chóng
 • Giá Vàng 18K Ngọc Thẫm Hôm Nay
 • Gia Vang Doji Tai Da Nang
 • Đăng ký nhãn hiệu là một công việc vô cùng quan trọng nhưng ít được các doanh nghiệp Việt để tâm, dù đã có rất rất nhiều bài học đắt giá. Một trong những lý do chính là các chủ sở hữu e ngại về mức chi phải bỏ ra khi đăng ký bảo hộ.

  Chi phí đăng ký logo độc quyền là khoản chi phí mà chủ sở hữu cần nộp cho cơ quan nhà nước cùng thời điểm nộp hồ sơ để làm căn cứ để Cục sở hữu trí tuệ xem xét thẩm định đơn đăng ký cho chủ sở hữu. Tìm hiểu ngay mức chi phí này để chuẩn bị cho thủ tục bảo hộ logo thương hiệu của mình tốt nhất nhé!

  Bạn biết gì về phí đăng ký logo độc quyền năm 2021?

  Cục Sở hữu trí tuệ hiện vẫn tính phí đăng ký logo thương hiệu độc quyền theo quy định tại Thông tư 22/2009/TT-BTC của Bộ Tài Chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

  Theo đó, mức phí đăng ký logo độc quyền thương hiệu năm 2021 vẫn sẽ được tính dựa trên số nhóm sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa trong đơn đăng ký và số lượng sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa trong một nhóm đăng ký. Ví dụ: Khi bạn đăng ký bảo hộ một logo nhãn hiệu cụ thể với 05 nhóm sản phẩm dịch vụ (mỗi nhóm 1 sản phẩm) bạn sẽ phải nộp lệ phí đăng ký bảo hộ hộ cho năm nhóm sản phẩm dịch vụ này, kèm theo các mức phí bắt buộc khác như

  Phí thẩm định nội dung; Phí tra cứu thông tin, Lệ phí công bố đơn, lệ phí đăng bạ Giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu, lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu, lệ phí công bố Giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu…

  Tiết kiệm tối đa chi phí đăng ký logo độc quyền với Phan Law Việt Nam

  Chi phí đăng ký logo độc quyền của bạn sẽ được giảm thiểu tối đa nếu bạn đồng hành của Phan Law! Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn:

  • Tư vấn tất cả các vấn đề về bảo hộ thương hiệu độc quyền theo pháp luật hiện hành
  • Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để kiểm tra trước khả năng được bảo hộ cụ thể của logo thương hiệu. Từ đó, đưa ra những định hướng tối ưu cho việc bảo hộ logo thương hiệu của bạn và báo giá công khai chi phí tiến hành.
  • Hướng dẫn, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ pháp lý cần thiết cho bộ hồ sơ đăng ký thương hiệu hoàn chỉnh
  • Thay mặt bạn làm việc với cơ quan nhà nước liên quan để đảm bảo quá trình bảo hộ diễn ra nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm
  • Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình đăng ký bảo hộ logo thương hiệu

  Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể tham khảo tại website: hoặc liên hệ ngay với chúng tôi để đặt mức chi phí đăng ký logo độc quyền tiết kiệm nhất dành riêng cho thương hiệu của bạn. Tổng đài tư vấn pháp lý của Phan Law luôn sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn cho bạn bất cứ lúc nào!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Điều Cần Biết Khi Đăng Ký Nhãn Hiệu Ở Nước Ngoài
 • Những Căn Cứ Để Đăng Ký Nhãn Hiệu Tại Mỹ
 • Những Điều Cần Biết Về Thủ Tục Bảo Hộ Logo Công Ty Năm 2021
 • Mức Độ Quan Trọng Của Thủ Tục Bảo Hộ Logo Theo Quy Định
 • Mục Đích Của Việc Đăng Ký Bảo Hộ Thương Hiệu
 • Tin tức online tv