Top 14 # Xem Nhiều Nhất Văn Bản Ủy Quyền Cho Người Đại Diện / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Athena4me.com

Người Đại Diện Theo Ủy Quyền Của Doanh Nghiệp / 2023

Doanh nghiệp có thể góp vốn để thành lập công ty TNHH nhiều thành viên, thành lập công ty TNHH MTV hay mua cổ phần của công ty cổ phần. Khi doanh nghiệp là thành viên, chủ sở hữu, cổ đông của một doanh nghiệp khác, thì doanh nghiệp phải có người đại diện theo ủy quyền để thay mặt doanh nghiệp xác lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình trong doanh nghiệp đó.

1. Người đại diện theo ủy quyền là ai?

Người đại diện theo ủy quyền của thành viên, chủ sở hữu, cổ đông là doanh nghiệp phải là cá nhân thay mặt doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

– Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014;

– Thành viên, cổ đông là doanh nghiệp có phần vốn góp hay cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ không được cử vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quản lý và của người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty làm người đại diện theo ủy quyền tại công ty khác;

– Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty quy định.

2. Văn bản ủy quyền

Việc chỉ định người đại diện theo ủy quyền phải được lập thành văn bản với các nội dung sau đây:

– Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

– Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền;

– Thời hạn được ủy quyền tương ứng với từng người đại diện theo ủy quyền, trong đó phải ghi ngày bắt đầu được ủy quyền;

– Họ, tên và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và cả người đại diện theo ủy quyền.

Văn bản này phải được thông báo cho công ty nơi doanh nghiệp là chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và chỉ có hiệu lực với doanh nghiệp kể từ ngày công ty nhận được thông báo.

3. Số lượng người đại diện theo ủy quyền

Nếu Điều lệ công ty không có quy định khác, số lượng người đại diện theo ủy quyền được xác định như sau:

– Doanh nghiệp sở hữu ít nhất 35% vốn điều lệ của công ty TNHH nhiều thành viên thì có thể cử tối đa 03 người đại diện theo ủy quyền;

– Doanh nghiệp sở hữu ít nhất 10% cổ phần phổ thông của công ty cổ phần có thể cử tối đa 03 người đại diện theo ủy quyền.

Doanh nghiệp cử nhiều người đại diện thì phải xác định cụ thể phần góp vốn góp, số cổ phần cho từng người đại diện. Nếu như doanh nghiệp không xác định phần vốn góp, cổ phần cho từng người đại diện thì phần vốn góp và số cổ phần sẽ được chia đều cho từng người đại diện.

4. Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền

– Nhân danh doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông. Mọi hạn chế quyền của doanh nghiệp đối với người đại diện theo ủy quyền trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông đều không có hiệu lực với bên thứ ba.

– Người đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm tham dự đầy đủ cuộc họp của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông; thực hiện các quyền và nghĩa vụ được ủy quyền một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền.

Tài Giỏi

Thay Đổi Thông Tin Người Đại Diện Theo Ủy Quyền / 2023

Theo quy định của luật doanh nghiệp hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo ủy quyền. Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện góp vốn vào công ty cổ phần cũng cần có người đại diện theo ủy quyền. Đây là những đối tượng mà khi đăng ký doanh nghiệp cần nộp giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, do đó, khi có những thay đổi, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thông báo đến cơ quan có thẩm quyền.

Trong trường hợp thay đổi các thông tin của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp cần nộp hồ sơ gồm:

Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (khi có thay đổi về họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ thường trú người đại diện theo ủy quyền);

Văn bản ủy quyền (nếu có).

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có thay đổi thông tin doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

Đối với trường hợp thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hồ sơ gồm:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: thông báo thay đổi nội dung thông tin người đại diện theo ủy quyền;

Danh sách người đại diện theo ủy quyền sau khi thay đổi (theo mẫu tại phụ lục Phụ lục I-10, thông tư 20/2015/ND-CP);

Văn bản ủy quyền (nếu có).

Lưu ý: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi về thông tin người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Sau khi nộp hồ sơ hợp lệ thì Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Khi đó, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục để công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trong các ngành nghề dịch vụ hiện nay, có một ngành đang có tiềm năng phát triển và không có giới hạn, đó là ngành du lịch, là một ngành nằm trong khối

Thời điểm này, Cục thuế các tỉnh đang thực hiện triển khai công tác lập bộ đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong địa bàn tỉnh mình cho đầu năm

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp cần mở tài khoản tại ngân hàng để thuận tiện cho hoạt động kinh doanh và thực hiện

An Giang là tỉnh đầu nguồn Sông Cửu Long, nằm trong tứ giác Long Xuyên cùng với Kiên Giang, Cần Thơ và Cà Mau. Giao thông chính của tỉnh là một phần của mạng

Người Đại Diện Theo Pháp Luật Của Công Ty Có Thể Ủy Quyền Cho Người Khác Ký Hợp Đồng ? / 2023

20/08/2020

Trần Phương Hà

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người thay mặt doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ, ký kết các loại hợp đồng nhân danh doanh nghiệp. Với quyền hạn quản lý hoạt động thường ngày của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và điều lệ, người đại diện pháp luật có thể tự mình ký kết hợp đồng hoặc ủy quyền cho người khác ký kết trong các trường hợp nhất định. Luật Minh Gia giải đáp thắc mắc về vấn đề này như sau:

Nếu bạn đang có thắc mắc, chưa nắm rõ về hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật, hãy gửi câu hỏi của mình qua hòm thư của công ty Luật Minh Gia hoặc liên hệ Hotline: 1900.6169 để được hướng dẫn tư vấn.

2. Hỏi về ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Nội dung câu hỏi: Chào quý công ty luật Minh Gia. Tôi có một số vấn đề thắc mắc như sau cần sự giúp đỡ tư vấn từ quý công ty. Vấn đề như sau: Từ tháng 3/2017 đến 7/2017. Tôi có làm việc tại công ty xây dựng . Thời gian đó, công ty chúng tôi( Bên B) nhận thi công với công ty CP X( Bên A). Sau thời gian thi công, bên B chúng tôi chưa hoàn thành xong các hạng mục đã hợp đồng với bên A nên bên A đã giao các hạng mục đó cho đơn vị khác tiếp tục thi công. Vậy: – Chúng tôi muốn bên A thanh toán tiền mà chúng tôi đã thi công được hay không( có biên bản xác nhận khối lượng chúng tôi làm được do bên A lập). – Vì một số lý do cá nhân, Giám đốc công ty Chúng tôi không thể có mặt để làm việc trực tiếp với bên A. Vậy tôi có thể đại diện cho bên B để làm việc với bên A được hay không. Nếu được thì tôi cần có những loại giấy tờ gì để được đủ thẩm quyền làm việc với bên A. Sự việc tôi đã trình bày như trên, mong nhận được sự giúp đỡ của quý công ty luật Minh Gia. Chân thành Cảm ơn và Hậu Tạ!

Trả lời:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Thứ nhất, vấn đề thanh toán trong hợp đồng

Bộ luật dân sự 2015 xác định nghĩa vụ trả tiền như sa “Điều 280. Thực hiện nghĩa vụ trả tiền

1. Nghĩa vụ trả tiền phải được thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm và phương thức đã thỏa thuận.

2. Nghĩa vụ trả tiền bao gồm cả tiền lãi trên nợ gốc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”

Vì vậy việc bên bạn có được trả tiền như thế nào sẽ phụ thuộc vào sự thỏa thuận trước đó của hai bên trong hợp đồng

Thứ hai, xác định người đại diện của công ty để ký kết các giao dịch dân sự

Luật doanh nghiệp 2014 quy định “Điều 13. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.”

Như vậy, theo những gì bạn trình bày thì có thể trong điều lệ của công ty bạn đã xác định Giám đốc là người đại diện theo pháp luật nên có quyền được ký hợp đồng với bên A. Nếu bạn muốn ký kết hợp đồng với bên A thì bạn phải được người đại diện theo pháp luật của công ty bạn Uỷ quyền cho bạn thực hiện việc ký kết hợp đồng

Người Đại Diện Theo Ủy Quyền Của Doanh Nghiệp Có Quyền Và Nghĩa Vụ Gì? / 2023

Trong trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức trong một công ty sẽ hình thành nên việc ủy quyền cho một người làm đại diện để thực hiện những công việc nhất định. Vậy người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp có những đặc điểm cần lưu ý gì?

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2014, Lawkey xin đưa ra tư vấn về vấn đề này như sau

Chỉ định người đại diện theo ủy quyền

– Người đại diện theo ủy quyền là người thông qua văn bản ủy quyền thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn trong phạm vi được ủy quyền, là người nhân danh và vì lợi ích của người được đại diện xác lập, thực hiện các giao dịch nhất định. Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đó thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp.

– Nội dung của văn bản ủy quyền phải bao gồm các nội dung sau đây:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông;

+ Số lượng người đại diện theo ủy quyền và tỷ lệ cổ phần, phần vốn góp tương ứng mỗi người đại diện theo ủy quyền;

Lưu ý: Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần, cho mỗi người đại diện. Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty không xác định phần vốn góp, số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, phần vốn góp, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền.

+ Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của từng người đại diện theo ủy quyền;

+ Thời hạn ủy quyền tương ứng của từng người đại diện theo ủy quyền; trong đó ghi rõ ngày bắt đầu được ủy quyền;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và của người đại diện theo ủy quyền.

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện theo quy định sau đây:

+ Tổ chức là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có sở hữu ít nhất 35% vốn điều lệ có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện;

+ Tổ chức là cổ đông công ty cổ phần có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện.

Tiêu chuẩn và điều kiện của người đại diện theo ủy quyền

Người đại diện theo ủy quyền phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

– Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp;

– Thành viên, cổ đông là công ty có phần vốn góp hay cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ không được cử vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quản lý và của người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty làm người đại diện theo ủy quyền tại công ty khác;

– Các tiêu chuẩn và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định.

Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền

Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức có những trách nhiệm sau:

– Người đại diện theo ủy quyền nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông.

– Người đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm tham dự đầy đủ cuộc họp của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông; thực hiện các quyền và nghĩa vụ được ủy quyền một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền