Các Ý Trong Đoạn Trích Trong Lòng Mẹ Được Sắp Xếp Theo Trình Tự Nào

--- Bài mới hơn ---

 • Các Ý Trong Đoạn Trích “trong Lòng Mẹ” Được Sắp Xếp Theo Trình Tự
 • Các Ý Trong Đoạn Trích Trong Lòng Mẹ Được Sắp Xếp Theo Trình Tự Nào? A. Không Gian B. Thời Gian C. Sự Phát Triển Của…
 • Nêu Các Sự Việc Chính Của 3 Văn Bản Trong Lòng Mẹ , Tức Nc Vỡ Bờ Và Lão Hạc ( Ko Chép Trên Mạng Hay Vietjack Nha) Giúp Mik Với!!!!!!mai Phải Nộp Cho Cô Rùi.
 • Giới Thiệu Văn Bản Trong Lòng Mẹ Trích Từ Những Ngày Thơ Ấu
 • Soạn Bài Giao Tiếp, Văn Bản Và Phương Thức Biểu Đạt Trang 15 Sgk Ngữ V
 • ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC Kİ 11 LỚP 8

  Năm hoc: 2022- 2022

  TRƯỜNG THCS YÊN HOÀ

  Môn thi: Ngữ văn

  Ngày thi: 11 tháng 3 nam 2022

  Thời gian làm bài: 90 phút

  Câu 1, (5 điểm)

  Mở đầu bài thơ “Khi con tu hú”, nhà thơ Tô Hữu viết:

  “Khi con tu hú gọi bầy”

  1. Chép chính xác 5 câu thơ tiếp theo để hoàn chỉnh khổ thơ và cho biết hài thơ dược ra đời

  trong hoàn cảnh nào? (1 điểm).

  2. Dựa vào khổ thơ vừa chép, kết hợp hiểu biết của em về tác phẩm, hãy trình bày mạch

  cảm xúc của bài thơ. (1 điểm)

  3. Viết đoạn văn theo cách quy nạp (khoảng 12 câu), trong doạn có sử dụng một câu cảm

  thán, nêu cảm nhận của em về bức tranh mùa hè sang trong đoạn thơ vừa chép. (gach dưới câu

  cảm thán) (3 diêm)

  Cau 2. (2,5 diêm)

  Doc doan văn sau và tra loi câu hoi:

  ( ) “Huống gì thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương: ở vào nơi trung tâm trời đất;

  được cái thế rồng cuộn hổ ngồi. Đã đúng ngôi nam bắc đông tây, lại tiện hướng nhìn sông dựa

  núi. địa thế rộng mà bằng: dất đai cao mà thoáng. Dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt

  muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi. Xem khắp đất Việt ta, chỉ nơi này là thắng địa

  Thật là chôn hội tụ trọng yếu của bốn phương đất nước; cũng là kinh đô bậc nhất của đế

  vương muôn đời. “(..)

  (Trích “Chiếu dời dô” – Lí Công Uẩn)

  1. “Chiéu doi do” được viết vào năm nào và vớii mục đích gì? (1 diêm)

  2. Xác duh nội dung của đoạn văn trên. Nội dung đó được thế hiện c câu văn nào? Qua đó,

  em thấy đoạn văn dược viết theo kiểu đoạn gì? (1 diêm)

  mình. Hãy ghi lại tên một văn bản nghị luận trung đại khác da hoc trong chuong trinh Ngữ van

  lop 8 hoc ki II cung viét vè chú dè trên. (ghi ro tên tác giá) (0,5 diểm)

  Câu 3. (2,5 diểm)

  Hãy viết một doan văn theo cách diễn dịch (khoảng 10 câu) cảm nhận về tâm lòng yêu

  nuoc, can thù giặc của Trần Quốc Tuấn được thể hiện trong đoạn văn sau:

  ( ) “Huông chi ta cung các ngrơi sinh phải thời loạn lạc, lớn gặp buổi gian nan. Ngó thấy

  sự giặc di lại nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi củ diệu mà si ming triều đình, đem thân dê

  chó mà bát nat té phu, thác mênh Hot Tá Liệt mà doi ngoc lua, dé thôa long tham khong cing.

  giá hieu Vân Nam iromg mà thnu bac vang, vét cuia kho co han. That khác nào dem thit ma

  nuói ho dói, sao cho khôi tai va ve sau!”..

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Văn Chất Trữ Tình Trong Văn Bản Tôi Đi Học Của Thanh Tịnh, Văn Mẫu
 • Qua Đoạn Trích Trong Lòng Mẹ Hãy Chứng Minh Rằng Văn Nguyên Hồng Giàu Chất Trữ Tình
 • Chứng Minh Văn Nguyên Hồng Giàu Chất Trữ Tình
 • Qua Đoạn Trích Trong Lòng Mẹ Hãy Chứng Minh Nguyên Hồng Giàu Chất Trữ Tình
 • Phân Tích Chất Trữ Tình Thấm Đượm Của Đoạn Trích Trong Lòng Mẹ
 • Các Ý Trong Đoạn Trích “trong Lòng Mẹ” Được Sắp Xếp Theo Trình Tự

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Ý Trong Đoạn Trích Trong Lòng Mẹ Được Sắp Xếp Theo Trình Tự Nào? A. Không Gian B. Thời Gian C. Sự Phát Triển Của…
 • Nêu Các Sự Việc Chính Của 3 Văn Bản Trong Lòng Mẹ , Tức Nc Vỡ Bờ Và Lão Hạc ( Ko Chép Trên Mạng Hay Vietjack Nha) Giúp Mik Với!!!!!!mai Phải Nộp Cho Cô Rùi.
 • Giới Thiệu Văn Bản Trong Lòng Mẹ Trích Từ Những Ngày Thơ Ấu
 • Soạn Bài Giao Tiếp, Văn Bản Và Phương Thức Biểu Đạt Trang 15 Sgk Ngữ V
 • Soạn Văn Lớp 6 Bài Giao Tiếp, Văn Bản Và Phương Thức Biểu Đạt Đúng & Hay Nhất
 • Ông Chu Văn An đời Trần nổi tiếng là một thầy giáo giỏi, tính tình cứng cỏi, không màng danh lợi. Học trò theo ông rất đông. Nhiều người đỗ cao và sau này giữ những trọng trách trong triều đình như các ông Phạm Sư Mạnh, Lê Bá Quát, vì thế vua Trần Minh Tông vời ông ra dạy thái tử học. Đến đời Dụ Tông, vua thích vui chơi, không coi sóc tới việc triều đình, lại tin dùng bọn nịnh thần. Ông nhiều lần can ngăn nhưng vua không nghe. Cuối cùng ông trả lại mũ áo cho triều đình, từ quan về làng. Học trò của ông, từ người làm qua to tới những người bình thường, khi có dịp thăm thầy cũ, ai cũng giữ lễ. Nếu họ có điều gì không phải, ông trách mắng ngay, có khi không cho vào thăm. Khi ông mất,mọi người đều thương tiếc. Ông được thờ tại Văn Miếu ở kinh đô Thăng Long.

  (Theo Phan Huy Chú)

  Văn bản trên có thể chia làm mấy phần? Chỉ ra các phần đó.

  A. 3 phần, cụ thể là:

  – Phần 1 (mở bài): Giới thiệu về thầy Chu Văn An.

  – Phần 2 (thân bài): Thầy Chu Văn An vừa là người thầy giỏi, nghiêm khắc có nhiều học trò theo học thành tài vừa là bậc trung thần, đức trọng.

  – Phần 3 (kết bài): Niềm tiếc thương và kính trọng đối với thầy Chu Văn An.

  B. 2 phần, cụ thể là:

  – Phần 1 (mở bài): Giới thiệu về thầy Chu Văn An vừa là người thầy giỏi, nghiêm khắc có nhiều học trò theo học thành tài. Thầy lại là bậc trung thần, đức trọng.

  – Phần 2 (kết bài): Niềm tiếc thương và kính trọng đối với thầy Chu Văn An.

  C. 2 phần, cụ thể là:

  – Phần 1 (mở bài): Giới thiệu về thầy Chu Văn An.

  – Phần 2 (thân bài): Thầy Chu Văn An vừa là người thầy giỏi, nghiêm khắc có nhiều học trò theo học thành tài vừa là bậc trung thần, đức trọng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Ý Trong Đoạn Trích Trong Lòng Mẹ Được Sắp Xếp Theo Trình Tự Nào
 • Bài Văn Chất Trữ Tình Trong Văn Bản Tôi Đi Học Của Thanh Tịnh, Văn Mẫu
 • Qua Đoạn Trích Trong Lòng Mẹ Hãy Chứng Minh Rằng Văn Nguyên Hồng Giàu Chất Trữ Tình
 • Chứng Minh Văn Nguyên Hồng Giàu Chất Trữ Tình
 • Qua Đoạn Trích Trong Lòng Mẹ Hãy Chứng Minh Nguyên Hồng Giàu Chất Trữ Tình
 • Các Ý Trong Đoạn Trích Trong Lòng Mẹ Được Sắp Xếp Theo Trình Tự Nào? A. Không Gian B. Thời Gian C. Sự Phát Triển Của…

  --- Bài mới hơn ---

 • Nêu Các Sự Việc Chính Của 3 Văn Bản Trong Lòng Mẹ , Tức Nc Vỡ Bờ Và Lão Hạc ( Ko Chép Trên Mạng Hay Vietjack Nha) Giúp Mik Với!!!!!!mai Phải Nộp Cho Cô Rùi.
 • Giới Thiệu Văn Bản Trong Lòng Mẹ Trích Từ Những Ngày Thơ Ấu
 • Soạn Bài Giao Tiếp, Văn Bản Và Phương Thức Biểu Đạt Trang 15 Sgk Ngữ V
 • Soạn Văn Lớp 6 Bài Giao Tiếp, Văn Bản Và Phương Thức Biểu Đạt Đúng & Hay Nhất
 • Bài Tập Giao Tiếp, Văn Bản Và Phương Thức Biểu Đạt
 • B. Truyện ngắn trữ tình

  C. Tiểu thuyết

  Câu 2. Theo em nhân vật chính trong tác phẩm Tôi đi học của Thanh Tịnh được thể hiện chủ yếu ở phương diện nào?

  C. Ngoại hình

  Câu 3. Trong tác phẩm Tôi đi học của Thanh Tịnh , ông Đốc và thầy cô giáo đón các học sinh bằng thái độ, cử chỉ:

  A. Nghiêm khắc, lạnh lùng

  B. Không tỏ thái độ gì đặc biệt

  C. Rất ân cần niềm nở

  D. Thái độ khác

  Câu 4. Tự ngữ nghĩa rộng là gì?

  A. Là từ ngữ mà nghĩa của nó giống với nghĩa của một số từ ngữ khác

  B. Là từ ngữ mà nghĩa của nó đối lập với nghĩa của một số từ ngữ khác

  C. Là từ ngữ mà nghĩa của nó bao hàm nghĩa của một số từ ngữ khác

  D. Là từ ngữ mà nghĩa của nó bao hàm tất cả nghĩa của từ ngữ khác

  Câu 5. Dòng nào chứa từ ngữ không phù hợp trong mổi nhóm sau đây:

  A. Đồ dùng học tập: bút chì, thước kẻ, vở

  B. Xe cộ: xe đạp, xe máy, ô tô, tàu điện

  C. Cây cối: cây tre, cây chuối, cây cao

  D. Nghệ thuật: âm nhạc, văn học, điện ảnh

  Câu 6. Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng được viết theo thể loại nào?

  B. Truyện ngắn

  D. Tiểu thuyết

  Câu 7. Nhân vật bà cô hiện lên trong cuộc trò chuyện với bé Hồng là một người như thế nào?

  A. Là một người đàn bà xấu xa, xảo quyệt, thâm độc, với những “rắp tâm nhơ bẩn”

  B. Là một người đại diện cho những thành kiến phi nhân đạo, cổ hủ của xã hội lúc bấy giờ

  C. La một người có tính cách tiêu biểu cho những người phụ nữ từ xưa đến nay

  D. Cả A và B đều đúng

  Câu 8. Em hiểu gì về bé Hồng qua đoạn trích Trong lòng mẹ?

  A. Là một chú bé phải chịu nhiều nỗi đau mất mát

  B. Là một chú bé dễ xúc động, tinh tế và nhạy cảm

  C. Là một chú bé có tình yêu thương vô bờ bến đối với mẹ

  D. Cả A, B, C đều đúng

  Câu 9. Thán từ là gì?

  A. Là từ dùng để bộc lộ tình cảm, cảm xúc của người nói hoặc dùng để gọi đáp

  B. Là từ dùng để nhấn mạnh hoặc đánh giá sự vật, sự việc

  C. Là từ dùng để biểu thị gọi tên các sự vật, hiện tượng

  D. Là từ dùng để biểu thị đặc điểm các hoạt động, tính chất của sự vật

  Câu 10. Câu nào trong các câu sau đây có dùng thán từ?

  A. Ngày mai con chơi với ai?

  B. Con ngủ với ai?

  C. Khốn nạn thân con!

  Câu 11. Nhận xét nào đúng nhất về tiểu thuyết Đôn-ki-hô-tê?

  A. Là một tiểu thuyết hiệp sĩ nhầm chế nhạo và tạo tiếng cười đối với hiệp sĩ Đôn-ki-hô-tê

  B. Là một tiểu thuyết nhái lại tiểu thuyết hiệp sĩ để chế giễu loại tiểu thuyết này

  C. Là một tiểu thuyết viết về giới quý tộc ở Tây Ban Nha thế kỉ 16

  D. Là một tiếu thuyết viết về mối quan hệ giữa quý tộc và nông dân ở Tây Ban Nha thế kỉ 16

  Câu 12. Khi nhìn thấy những chiếc cối xay gió, Xan-chô-pan-xa ở trong tình trạng như thế nào?

  B. Không tỉnh táo lắm

  C. Mê muội đến mức mù quáng

  D. Đang say rượu

  Câu 13. Đôn-ki-hô-tê bị ngã nhưng không hề kêu đau vì?

  A. Lão muốn giữ thể diện trước Xan-chô-pan-xa

  B. Lão không biết đau vì làm hiệp sĩ giang hồ

  C. Lão cho rằng, đã làm hiệp sĩ giang hồ thì dù có đau đớn đến đâu cũng không được rên rỉ

  D. Lão tự xấu hổ với bản thân mình

  Câu 14. Nguyên nhân nào dẫn đến thất bại của Đôn-ki-hô-tê khi đánh nhau với cối xay gió?

  A. Vì lão không lường trước được sức mạnh của kẻ thù

  B. Vì những chiếc cối xay gió được phù phép

  C. Vì lão không có đủ vũ khí lợi hại

  D. Vì đầu óc lão mê muội, không tỉnh táo

  Câu 15. Tình thái từ là gì?

  A. Là những từ đùng để gọi đáp, kêu than

  B. Là những từ đùng để biểu thị hoạt động, trạng thái sự vật

  C. Là những từ được thêm vào câu để cấu tạo các kiểu câu nghi vấn, cầu khiến, cảm thán và để biểu thị sắc thái tình cảm của người nói

  D. Là những từ dùng để biểu thị mối quan hệ giữa các đơn vị ngôn ngữ

  Câu 16. Khi sử dụng tình thái từ cần chú ý đến điều gì?

  A. Điều cần nhấn mạnh trong câu

  B. Phù hợp với tầng lớp xã hội của người nói

  C. Phù hợp với địa phương

  D. Phù hợp với hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp

  Câu 17. Trường từ vựng là:

  A. Là tập hợp tất cả các từ cò chung cách phát âm

  B. Là tập hợp tất cả các từ cùng từ loại (danh từ, động từ, …)

  C. Là tập hợp tất cả các từ có nét chung về nghĩa

  D. Là tập hợp tất cả các từ có chung nguồn gốc (thuần Việt, Hán Việt)

  Câu 18. Các từ sau đây thuộc trường từ vựng nào : bờ biển, đáy biển, cửa biển, bãi biển, bán đảo.

  A. Vẻ đẹp thiên nhiên

  C. Thời tiết biển

  D. Sinh vật sống ở biển

  Câu 19. Nhận xét nào sau đây không đúng với đoạn trích Tức nước vỡ bờ?

  A. Có giá trị châm biếm sâu sắc

  B. Là đoạn trích có giá trị kịch tính cao nhất

  C. Thể hiện tài năng xây dựng nhân vật của Ngô Tất Tố

  D. Có giá hiện thực và nhân đạo lớn

  Câu 20. Trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ chị Dậu hiện lên là người như thế nào?

  A. Giàu tình yêu thương với chồng con

  B. Căm thù bọn tay sai của Thực dân Phong kiến

  C. Có thái độ phản kháng mạnh mẽ

  Câu 21. Theo em nhận định nào nói đúng nhất tư tưởng mà nhà văn muốn gửi gắm qua đoạn trích Tức nước vỡ bờ?

  A. Nông dân là lớp người có sức mạnh lớn nhất, có thể chiến thắng tất cả

  B. Trong đời sống có một quy luật tất yếu: có áp bức là có đấu tranh

  C. Nông dân là người bị áp bức nhiều nhất trong xã hội cũ

  D. Bọn tay sai trong xã hội cũ là những kẻ tàn bạo và bất nhân nhất

  Câu 22. Ý nào nói đúng nhất nội dung truyện Lão Hạc?

  A. Tác động của cái đói và miếng ăn đến đời sống con người

  B. Phẩm chất cao quý của người nông dân

  C. Số phận đau thương của người nông dân

  D. Cả 3 ý trên đều đúng

  Câu 23. Nhận định nào dứng nhất về ý nghĩa cái chết của Lão Hạc?

  A. Là bằng chứng cảm động về tình phụ tử mộc mạc, giản dị nhưng cao quý vô ngần

  B. Gián tiếp tố cáo xã hội thực dân phong kiến đã đẩy người nông dân vào hoàn cảnh khốn cùng

  C.Thể hiện tính tự trọng và quyết tâm không rơi vào con đường tha hoá của một người nông dân

  D. Cả 3 ý trên đều đúng

  Câu 24. Tác phẩm Lão Hạc có sự kết hợp các phương thức biểu đạt nào?

  A. Tự sự, miêu tả và biểu cảm

  B. Tự sự, biểu cảm và nghị luận

  C. Miêu tả, biểu cảm và nghị luận

  D. Tự sự , miêu tả và nghị luận

  Câu 25. Từ tượng thanh là gì?

  A. Là từ có hình thức âm thanh giống nhau

  B. Là từ mô phỏng âm thanh cảu tự nhiên và con người

  C. Là từ có hình thức cấu tạo giống nhau

  D. Là từ có ít nhất một nét chung về nghĩa

  Câu 27. Các từ tượng thanh sau mô phỏng âm thanh gì: bập bẹ, the thé, ồm ồm, oang oang, thỏ thẻ.

  A. Gợi tả tiếng người cười

  B. Gợi tả tiếng gió thổi

  C. Gợi tả tiếng chân người đi

  D. Gợi tả tiếng người nói

  Câu 28. Biệt ngữ xã hội là gì?

  A. Là từ ngữ được sử dụng ở một địa phương nhất định

  B. Là từ ngữ được sử dụng trong tất cả các tầng ớp nhân dân

  C. Là từ ngữ được sử dụng trong một tầng lớp xã hội nhất định

  D. Là từ ngữ được sử dụng trong nhiều tầng lớp xã hội

  Câu 29. Khi sử dụng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội, cần chú ý:

  A. Tình huống giao tiếp

  B. Tiếng địa phương của người nói

  C. Địa vị của người nói trong xã hội

  D. Nghề nghiệp của người nói

  Câu 30. Các từ ngữ sau đây thuộc loại nào trong các loại biết ngữ xã hội: trẫm, khanh, long bào, ngự giá, ngự bút.

  A. Biệt ngữ của những người buôn bán, kinh doanh

  B. Biệt ngữ của những người theo đạo Thiên chúa

  C. Biệt ngữ của sinh viên, học sinh

  D. Biệt ngữ của vua quan trong triều đình pong kiến xưa

  Câu 31. Nhân vật chính trong tác phẩm Tôi đi học của Thanh Tịnh là ai?

  Câu 32. Trong tác phẩm Tôi đi học của Thanh Tịnh, tâm trạng chủ yếu của nhân vật “Tôi” trong ngày tựu trường như thế nào?

  A. Vui vẻ, nô đùa

  B. Không có gì đặc biệt

  C. Mong chóng đến giờ vào lớp

  D. Ngập ngừng e sợ, đứng nép bên người thân

  Câu 33. Qua truyện Tôi đi học, “Tôi” có thái đó như thế nào đối với những người xung quanh?

  B. Thân thiện, dễ gần

  C. Quyến luyến, gần gũi

  Câu 34. Khi nào một từ ngữ được coi là có nghĩa hẹp?

  A. Khi phạm vi nghĩa của từ ngữ đó bao hàm phạm vi nghĩa của một số từ ngữ khác

  B. Khi từ ngữ đó có cách phát âm giống với một số từ ngữ khác

  C. Khi phạm vi nghĩa của từ ngữ đó được bao hàm trong phạm vi nghĩa của một từ ngữ khác

  D. Khi nghĩa của từ ngữ đó trái ngược với nghĩa của một số từ ngữ khác

  Câu 35. Từ ngữ nào có nghĩa bao hàm phạm vi nghĩa của các từ sau đây: thợ may, kỹ sư, giáo viên, bác sĩ.

  B. Nghề nghiệp

  Câu 36. Nhận định nào sau đây nói đúng nhất về nội dung cảu đoạn trích Trong lòng mẹ?

  A. Trình bày nổi đau khổ của mẹ bé Hồng

  B. Trình bày tâm đia độc ác của người cô của bé Hồng

  C. Trình bày sự hờn tủi của Hồng khi gặp mẹ

  D. Trình bày tâm trạng của chú bé Hồng

  Câu 37. Trong những nội dung sau của văn bản Trong lòng mẹ, nội dung nào quan trọng nhất?

  A. Tâm địa độc ác của bà cô

  B. Nổi tủi hỗ cảu chú bé khi bà cô nói xấu mẹ

  C. Tình yêu thương cháy bỏng của Hồng đối với người mẹ bất hạnh

  D. Nổi nhớ mẹ da diết

  Câu 38. Trợ từ là gì?

  A. Là những từ đi kèm một từ ngữ trong câu để nhấn mạnh hoặc biểu thị thái độ đánh giá sự vật, sự việc

  B. Là những từ biểu thị sự vật, hiện tượng trong thực tế khách quan

  C. Là những từ biểu thị hoạt động, trạng thái của sự vật

  D. Là những từ biểu thị đặc điểm, tính chất của sự vật

  Câu 39. Trong những từ ngữ được gạch chân dước đây, từ ngữ nào không phải là thán từ?

  A. Ông ấy chính là thầy hiệu trưởng.

  Câu 40. Trong văn bản tự sự, yếu tố miêu tả có vai trò ý nghĩa như thế nào đối với sự việc được kể?

  A. Làm cho sự việc được kể ngắn gọn hơn

  B. Làm cho sự việc được kể đơn giản hơn

  C. Làm cho sự việc được kể đầy đủ hơn

  D. Làm cho sự việc được kể sinh động và hiện lên như thật

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Ý Trong Đoạn Trích “trong Lòng Mẹ” Được Sắp Xếp Theo Trình Tự
 • Các Ý Trong Đoạn Trích Trong Lòng Mẹ Được Sắp Xếp Theo Trình Tự Nào
 • Bài Văn Chất Trữ Tình Trong Văn Bản Tôi Đi Học Của Thanh Tịnh, Văn Mẫu
 • Qua Đoạn Trích Trong Lòng Mẹ Hãy Chứng Minh Rằng Văn Nguyên Hồng Giàu Chất Trữ Tình
 • Chứng Minh Văn Nguyên Hồng Giàu Chất Trữ Tình
 • Sắp Xếp Tên Theo Thứ Tự Abc Trong Word

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Sắp Xếp Tài Liệu Tham Khảo Theo Abc Trong Word 2010
 • Cách Sắp Xếp Tên Theo Abc Trong Word 2010 Siêu Dễ
 • Chia Sẻ Cách Sắp Xếp Tên Theo Abc Trong Word 2010 Nhanh Nhất
 • Đánh Số Thứ Tự Trong Nội Dung Văn Bản
 • Điền Số Thứ Tự, Ký Tự Đầu Dòng Tự Động Ms Word
 • Sau khi đã thiết lập xong các bạn nhấn OK để bắt đầu sắp xếp.

  Như vậy các bạn sẽ được kết quả như sau:

  (1) chọn Sort by là Tên và Then by là Họ.

  (2) chọn kiểu sắp xếp Ascending hoặc Descending.

  (3) Trong phần My list has các bạn lựa chọn tương tự ở trên, nếu chọn cả tiêu đề cột thì chọn Header row, nếu không thì chọn No header row.

  (4) nhấn OK để sắp xếp theo họ và tên.

  Trong hộp thoại Sort, thực hiện các thiết lập

  Kết quả các bạn sẽ được như sau:

  3. Sắp xếp tên trong trường hợp có cột số thứ tự

  Trường hợp nếu bảng dữ liệu của các bạn có cột số thứ tự, nếu các bạn sắp xếp theo họ và tên thì cột thứ tự sẽ sắp xếp theo mà không giữ nguyên trật tự từ 1 đến hết. Vậy các bạn hãy thực hiện như sau:

  Chọn Sort by là Tên, Then by là Họ, chọn kiểu sắp xếp và nhấn OK để sắp xếp

  Kết quả các bạn sẽ được như sau:

  Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

  Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

  Bảng giá khóa học

  TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

  Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

  HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN – TIN HỌC ĐỨC MINH

  Cơ Sở Đống Đa: Phòng 815, tòa 15 tầng – B14 đường Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hn. (tầng 1 là Techcombank và KFC- gửi xe đi vào ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch) – 0339.418.980

  Cơ Sở Cầu Giấy: Tầng 2 – Tòa nhà B6A Nam Trung Yên – đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN – 0339.156.806

  Cơ Sở Linh Đàm: Phòng 404 – Chung cư CT4A1 – Đường nguyễn Hữu Thọ – Linh Đàm – Hoàng Mai Hà Nội. (Ngay đèn xanh đỏ cổng chào Linh Đàm, Tầng 1 siêu thị Bài Thơ, Highlands Cofee) – 0342.254.883

  Cơ Sở Hà Đông: Phòng 1001 tầng 10, CT2 tòa nhà Fodacon (tầng 1 là siêu thị Coopmart, đối diện Học Viện An Ninh) – Trần Phú – Hà Đông – 0339.421.606

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Sắp Xếp Tên Theo Thứ Tự Chữ Cái Trong Word
 • Định Dạng Văn Bản
 • Nghị Luận: Vấn Đề Sử Dụng Ngôn Ngữ Chat Trong Giới Trẻ Hiện Nay
 • Download Huong Dan Nhap Mon Html (Ngon Ngu Danh Giau Sieu Van Ban)
 • Html Là Gì? Tại Sao Nên Dùng Html5?
 • Cách Sắp Xếp Tên Theo Thứ Tự Chữ Cái Trong Word

  --- Bài mới hơn ---

 • Sắp Xếp Tên Theo Thứ Tự Abc Trong Word
 • Cách Sắp Xếp Tài Liệu Tham Khảo Theo Abc Trong Word 2010
 • Cách Sắp Xếp Tên Theo Abc Trong Word 2010 Siêu Dễ
 • Chia Sẻ Cách Sắp Xếp Tên Theo Abc Trong Word 2010 Nhanh Nhất
 • Đánh Số Thứ Tự Trong Nội Dung Văn Bản
 • Khi xử lý bảng biểu Word, đặc biệt với bảng dữ liệu có Họ tên thì người dùng cần phải sắp xếp nội dung theo bảng chữ cái ABC. Điều này sẽ giúp người xem dễ dàng tìm kiếm tên và nội dung đi kèm, thay vì bảng dữ liệu xếp lộn xộn tên.

  1. Sắp xếp tên trên Word theo thứ tự ABC

  Bước 1:

  Tại bảng Word bôi đen vào cột Tên hoặc bất kỳ cột nào mà chúng ta muốn sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

  Bước 2:

  Nhấn vào tab Layout rồi chọn vào công cụ Sort để mở hộp thoại Sort.

  Phần Sort by nhập tên cột cần sắp xếp, My list has bạn chọn Header row nếu bước 1 bạn chọn cả tiêu đề cột để Word không sắp xếp ô đầu tiên. Nếu không chọn tiêu đề cột thì tích chọn vào No header row.

  Cuối cùng nhấn OK để lưu lại tiến hành xếp dữ liệu.

  Kết quả bảng dữ liệu đã được sắp xếp lại cột Họ và Tên theo đúng bảng chữ cái ABC, các cột dữ liệu còn lại cũng sẽ tự động được xếp theo.

  2. Sắp xếp tên trùng nhau theo ABC

  Trong trường hợp tên trùng nhau thì chúng ta cần phải sắp theo Họ và Tên đệm đi kèm.

  Bước 1:

  Bạn cần bôi đen cả cột Họ và cột Tên trong bảng dữ liệu sau đó cũng tích vào tab Layout rồi chọn công cụ Sort.

  Bước 2:

  Trong giao diện này chúng ta sẽ tiến hành thiết lập các mục bao gồm:

  • Sort by sẽ nhập cột Tên trong bảng dữ liệu.
  • Then by nhập cột Họ trong bảng dữ liệu.
  • Kiểu sắp xếp chọn lựa giữa Ascending hoặc Descending.
  • Phần My list has nếu chọn cả tiêu đề cột thì chọn Header row, nếu không thì chọn No header row.

  Cuối cùng nhấn OK để sắp xếp dữ liệu.

  3. Sắp xếp tên trên Word có cột thứ tự

  Trong trường hợp bảng biểu có cả cột thứ tự nếu làm theo cách trên thì số ở các ô sẽ không sắp xếp lại theo thứ tự 1, 2, 3,… mà vẫn giữ nguyên số kèm tên.

  Bước 1:

  Tại bảng biểu trên Word chúng ta bôi đen cột Số TT rồi cũng chọn vào tab Layout và chọn công cụ Sort.

  Bước 2:

  Xuất hiện hộp thoại Sort nhấp vào nút Options ở bên dưới.

  Trong giao diện Sort Options tích chọn vào Sort column only để tiến hành thiết lập sắp xếp những cột bạn chọn trong bảng biểu Word. Nhấn OK.

  Bước 3:

  Tiếp đến người dùng bôi đen tất cả các cột cần sắp xếp theo nhưng bỏ cột Số TT và nhấn vào tab Layout và chọn công cụ Sort.

  Xuất hiện giao diện mới phần Sort by là Tên, Then by là Họ, chọn kiểu sắp xếp và nhấn OK. Như vậy chỉ những cột chọn sẽ xếp theo đúng thứ tự còn cột Số TT vẫn giữ nguyên.

  Kết quả chúng ta sẽ được bảng sắp xếp theo đúng thứ tự ABC kể cả những tên trùng nhau.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Định Dạng Văn Bản
 • Nghị Luận: Vấn Đề Sử Dụng Ngôn Ngữ Chat Trong Giới Trẻ Hiện Nay
 • Download Huong Dan Nhap Mon Html (Ngon Ngu Danh Giau Sieu Van Ban)
 • Html Là Gì? Tại Sao Nên Dùng Html5?
 • Dùng Ngôn Ngữ Gì, Công Nghệ Gì Thiết Kế Website Và Phần Mềm
 • Thứ Tự Sắp Xếp Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật

  --- Bài mới hơn ---

 • Cơ Sở Pháp Lý Là Gì? Nâng Cao Hiểu Biết Về Các Định Nghĩa Pháp Lý
 • Giá Trị Pháp Lý Của Văn Bản Công Chứng Theo Quy Định Của Pháp Luật
 • Văn Bản Pháp Lý Là Gì
 • Đọc Hiểu Điều Gì Là Quan Trọng
 • Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Văn
 • Các loại văn bản pháp luật thì luôn được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến người dân để người dân biết các quy định và thực thi theo đúng quy định. Vì thế phần lớn người dân đều biết đến các loại văn bản pháp luật hiện giờ.

  Trong nội dung bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ tư vấn rõ hơn về văn bản pháp luật cũng như thứ tự sắp xếp hệ thống văn bản pháp luật để Quý độc giả hiểu rõ.

  Văn bản pháp luật là văn bản có chứa đựng những quy tắc xử sự chung do những chủ thể có thẩm quyền của cơ quan nhà nước ban hành theo trình tự, thủ tục và hình thức theo luật định. Nội dung của văn bản pháp luật là ý chí của nhà nước, mang tính bắt buộc thực hiện và được quyền lực nhà nước đảm bảo thi hành.

  Đặc điểm của văn bản pháp luật:

  – Văn bản pháp luật do chủ thể có thẩm quyền theo quy định ban hành.

  Những chủ thể có thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật ở Việt Nam là cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp; các cơ quan này được ban hành văn bản trong phạm vi quản lý do luật quy định. Ngoài ra, một số người đứng đầu một số cơ quan nhà nước, thủ trưởng cơ quan đơn vị… cũng được ban hành văn bản pháp luật.

  – Hình thức do pháp luật quy định.

  Tên gọi của văn bản pháp luật có nhiều loại: luật, nghị định, thông tư, hiến pháp, pháp lệnh nghị quyết.

  Cách trình bày của văn bản pháp luật: trình bày theo khuôn mẫu, kết cấu nhằm tạo sự liên kết và thống nhất trong hệ thống văn bản của cơ quan nhà nước.

  – Có trình tự, thủ tục ban hành nhất định.

  Văn bản pháp luật của Việt Nam được ban hành theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các văn bản đều có điểm chung là những quy định mang tính chuyên môn, nghiệp vụ, tạo cơ chế trong việc phối hợp theo dõi việc thi hành văn bản.

  – Văn bản pháp luật có ý chí của chủ thể.

  Ý chí của chủ thể thông qua các quy định bao gồm: cấm, cho phép hay bắt buộc, mệnh lệnh của người có thẩm quyền.

  – Mang tính bắt buộc, được nhà nước bảo đảm thực hiện.

  Văn bản pháp luật được chia thành 03 nhóm: văn bản quy phạm pháp luật, áp dụng pháp luật và văn bản hành chính.

  – Văn bản quy phạm pháp luật: chứa đựng các quy định pháp luật được áp sụng nhiều lần, là cơ sở để ban hành các văn bản áp dụng pháp luật và văn bản hành chính như Hiến pháp. Luật, Nghị định…

  – Văn bản áp dụng pháp luật: được ban hành theo trình tự, thủ tục và có chứa những mệnh lệnh, được áp dụng một lần do chủ thể có thẩm quyền ban hành như quyết định khen thưởng…

  – Văn bản hành chính: được ban hành nhằm triển khai thực hiện văn bản pháp luật trong lĩnh vực hành chính như quyết định xử lý vi phạm hành chính về giao thông, về trật tự công cộng…

  Văn bản nào có hiệu lực cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam?

  Theo quy định tại Điều 4 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 về hệ thống văn bản pháp luật của Việt Nam thì văn bản được nêu đầu tiên là Hiến pháp. Tại điều này không phải chỉ là sự liệt kê đơn thuần mà còn thể hiện thứ tự sắp xếp hệ thống văn bản pháp luật theo hiệu lực thi hành của văn bản.

  Như vậy, hiến pháp là văn bản pháp luật có giá trị cao nhất trên hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam cũng như ở một số nước.

  Bởi hiến pháp là hệ thống quy định những nguyên tắc chính trị cơ bản, thiết lập cấu trúc, nhiệm vụ, quyền hạn trong chính quyền nhân dân; là đạo luật cơ bản của một nhà nước, thể hiện ý chí, nguyện vọng của đại đa số người dân; mọi văn bản pháp luật khác ra đời đều phải phù hợp với hiến pháp.

  Cách sắp xếp thứ tự các văn bản

  Theo quy định tại Điều 10 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Điều 58 Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc đánh số thứ tự các văn bản như sau:

  – Số và ký hiệu của văn bản pháp luật phải bao gồm số thứ tự văn bản, năm ban hành, loại văn bản và cơ quan ban hành.

  – Số văn bản được ghi bằng số Ả Rập, được đánh số thứ tự từ 01 bắt đầu vào ngày 01 tháng 01 đến 31 tháng 12 hàng năm, về năm ban hành văn bản phải ghi đầy đủ các số.

  – Ký hiệu văn bản sẽ là chữ viết tắt của loại văn bản và chữ viết tắt của cơ quan ban hành văn bản.

  Sơ đồ hệ thống văn bản pháp luật

  – Hiến pháp

  – Luật, bộ luật.

  – Pháp lệnh, nghị quyết do Quốc Hội ban hành.

  – Lệnh, quyết định do Chủ tịch nước ban hành.

  – Nghị định.

  – Thông tư.

  – Nghị quyết do HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành.

  – Quyết định do UBND cấp tỉnh ban hành.

  – Văn bản pháp luật của chính quyền đơn vị hành chính đặc biệt.

  – Nghị quyết do HĐND cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ban hành.

  – Quyết định do UBND cấp huyện ban hành.

  – Quyết định do HĐND cấp xã ban hành.

  – Quyết định do UBND cấp xã ban hành.

  CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

  1900 6557 – “Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Pdf Là Gì? Cách Đọc File Có Đuôi .pdf Trên Máy Tính Pc & Laptop
 • Sự Khác Nhau Giữa Pdf Và Doc, Văn Bản Pdf Và Word
 • File Pdf Là Gì? Những Thủ Thuật Cần Có Để Sử Dụng Pdf Hiện Nay
 • Anchor Text Là Gì? 6 Phương Pháp Tối Ưu Văn Bản Liên Kết Hay Nhất
 • Hướng Dẫn Tạo Liên Kết Neo (Anchor Link) Trong Seo
 • Cách Sắp Xếp Văn Bản Trong Word

  --- Bài mới hơn ---

 • Tập Huấn Công Tác Rà Soát, Sắp Xếp Văn Bản Còn Hiệu Lực
 • Nguyên Tắc Áp Dụng Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
 • Tinh Thần Yêu Nước Của Nhân Dân Ta
 • Bài 20. Tinh Thần Yêu Nước Của Nhân Dân Ta
 • Bộ Xử Lý Word Là Gì?
 • Khi hầu hết mọi người nghĩ về sắp xếp văn bản trong một ứng dụng, họ nghĩ đến việc sắp xếp các ô trong bảng tính Excel. Tuy nhiên, bạn có thể sắp xếp văn bản trong Word miễn là có điều gì đó cho Word biết các phần văn bản khác nhau bắt đầu và kết thúc ở đâu.

  Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn một số cách bạn có thể sắp xếp văn bản, danh sách và bảng trong Word. Lưu ý rằng nếu bạn đã có dữ liệu trong Excel, bạn có thể dễ dàng chèn một bảng tính Excel vào tài liệu Word của bạn.

  Danh sách sắp xếp trong Word

  Có ba loại danh sách bạn có thể sắp xếp Word. Loại đầu tiên chỉ đơn giản là một danh sách các từ hoặc cụm từ mà mỗi từ chiếm một dòng riêng biệt. Loại thứ hai là danh sách không có thứ tự hoặc dấu đầu dòng. Thứ ba là danh sách được sắp xếp hoặc đánh số.

  Trong mỗi trường hợp này, ngắt dòng (còn gọi là trả về vận chuyển) cho Word biết một từ hoặc cụm từ kết thúc và từ nào bắt đầu. Đây là cách Word có thể sắp xếp văn bản trong tài liệu.

  Để sắp xếp bất kỳ loại danh sách nào trong số này, hãy bắt đầu bằng cách chọn danh sách con chuột của bạn. Chỉ cần bắt đầu ở đầu danh sách, giữ nút chuột trái và kéo chuột cho đến khi toàn bộ danh sách được chọn.

  Sau đó, nhấp vào tab Trang chủtrên Băngvà tìm phần có tiêu đề Đoạn. Tìm nút có các chữ cái AZtrên đó và mũi tên chỉ xuống. Đây là lệnh Sắp xếp. Nhấp vào nút Sắp xếpvà Word sẽ mở cửa sổ Sắp xếp văn bản.

  Tiếp theo, chúng ta cần nói với Word những gì chúng ta sắp xếp. Tìm trình đơn thả xuống có gắn nhãn Loạivà chọn Văn bản. Đây cũng là tùy chọn mặc định. Cuối cùng, chúng ta cần phải nói Word cho dù chúng ta muốn sắp xếp các văn bản theo thứ tự tăng dần (A đến Z) hoặc thứ tự giảm dần (Z đến A). Thứ tự tăng dầnlà tùy chọn mặc định. Khi hoàn tất, nhấp vào nút OK và Word sẽ sắp xếp văn bản của bạn với các tùy chọn bạn đã chọn.

  Lưu ý rằng bây giờ văn bản được sắp xếp từ A đến Z theo thứ tự tăng dần. Ngoài ra, nếu bạn nhấp vào nút Tùy chọn, bạn có thể định cấu hình cài đặt nâng cao như trình phân tách trường và liệu nó có phân biệt chữ hoa chữ thường hay không.

  Sắp xếp văn bản trong bảng

  Kiểu sắp xếp này có vẻ quen thuộc hơn một chút nếu bạn thường sắp xếp dữ liệu trong Excel. Giống như một bảng tính Excel, một bảng chứa các hàng, cột và có thể chứa các tiêu đề trong hàng đầu tiên. May mắn thay, Word cung cấp cho bạn nhiều tính linh hoạt tương tự để sắp xếp văn bản như được tìm thấy trong Excel.

  Giả sử bạn có một bảng trong Word trông giống như bên dưới.

  Lưu ý rằng có các tiêu đề cột trong hàng đầu tiên và cột đầu tiên chứa văn bản mà chúng ta muốn sắp xếp. Giả sử rằng chúng tôi muốn sắp xếp dữ liệu theo thứ tự giảm dần lần này. Chọn toàn bộ bảng và một lần nữa nhấp vào nút Sắp xếptrong phần Đoạncủa Dải băng.

  Thông báo trong góc dưới cùng bên trái của cửa sổ Sắp xếpmà Word đã phát hiện các tiêu đề trong hàng đầu tiên. Cũng lưu ý rằng trình đơn thả xuống Sắp xếp theođầu tiên đã có tiêu đề cột Tên trong hộp tùy chọn.

  Phần còn lại của các tùy chọn vẫn giữ nguyên ngoại trừ việc nhớ thay đổi hướng sắp xếp thành Giảm dần. Khi hoàn tất, nhấp vào nút OK và Word sẽ sắp xếp bảng bằng cách sử dụng các tùy chọn chúng tôi đã chọn.

  Sắp xếp văn bản trong Word rất đơn giản, miễn là bạn có cách để nói cho Word biết phần nào tách một phần tử dữ liệu khỏi phần tử tiếp theo. Nếu bạn chơi với các thiết lập sắp xếp một chút, bạn sẽ khám phá ra rằng bạn có thể sắp xếp bằng cách sử dụng nhiều cột và thậm chí cả tab và văn bản được phân tách bằng dấu phẩy trong tài liệu Word.

  Mặc dù không hữu ích như sắp xếp dữ liệu trong Excel, bạn có thể tiết kiệm cho mình một số thời gian trong Word bằng cách sử dụng đoạn sắp xếp ứng dụng và văn bản bảng cho bạn bằng cách sử dụng một giao diện tương tự như được tìm thấy trong trang tính Excel. Hãy tận hưởng!

  Cách xắp sếp tên theo thứ tự ABC nhanh nhất

  Related posts:

  23.06.2010

  --- Bài cũ hơn ---

 • Soạn Bài Quá Trình Tạo Lập Văn Bản Trang 45 Sgk Ngữ Văn 7 Tập 1
 • Nội Dung Cơ Bản Môn Kỹ Thuật Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật
 • Tóm Tắt Cốt Truyện Một Số Tác Phẩm Văn Xuôi Lớp 9
 • Những Gì Bạn Cần Biết Về Văn Xuôi ·
 • Thơ, Văn Xuôi, Và Những Kết Hợp Nghệ Thuật
 • Văn 8 Văn Bản Trong Lòng Mẹ

  --- Bài mới hơn ---

 • Tóm Tắt Văn Bản: Trong Lòng Mẹ (Nguyên Hồng)
 • Cảm Nhận Tình Mẫu Tử Từ Đoạn Trích Trong Lòng Mẹ Của Nguyên Hồng
 • Viết Bài Văn Ngắn Chứng Minh Ý Kiến Cho Rằng Văn Bản Trong Lòng Mẹ Là 1 Bài Ca Về Tình Mẫu Tử Dàn Ý Cô Mình Cho Ở Dưới Câu Hỏi 1195938
 • Tác Dụng Của Biện Pháp So Sánh Trong Bài Tôi Đi Học
 • Hiểu Về Tác Dụng Của Biện Pháp So Sánh Trong Tiếng Việt
 • Dàn Bài Suy Nghĩ Của Em Về Tình Mẫu Tử Trong Đoạn Trích Trong Lòng Mẹ, Bài 2 Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Tóm Tắt Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Văn 8 Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Em Hãy Tóm Tắt Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Dàn ý Lòng Tự Trọng, Dàn Bài Lòng Tự Trọng, Trong Long Me, Văn 8 Tóm Tắt Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Câu Thơ Yêu Bác Lòng Ta Trong Sáng Hơn, ý Nghĩa Văn Bản Trong Lòng Mẹ, ý Nghĩa Của Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Người Bạn Sống Mãi Trong Lòng Tôi, Đề Bài Người Bạn ấy Sống Mãi Trong Lòng Tôi, Lòng Tin Trong Kinh Kalama, Vấn Đề Lồng Ghép Trong Giáo Dục, Dàn ý Lòng Yêu Nước Thầm Kín Trong Tràng Giang, Các Bệnh Hại Lúa Quan Trọng ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, Xay Dung Hinh Anh Chien Si Csgt Trong Long Nhan Dan, Phẩm Vật Trong Lễ Cưới Người Việt ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, Các Yếu Tố Quyết Định Sự Hài Lòng Và Sự Sẵn Lòng Quay Lại Của Khách Du Lịch, Làng Nghề Truyền Thống Đồng Bằng Sông Cửu Long Trong Quá Trình Hiện Đại Hoá, Nhận Định Nào Sau Đây Nói Đúng Nhất Về Nội Dung Đoạn Trích Trong Lòng Mẹ, Hướng Dẫn Về Quản Lý Chất Lượng Đo Lường Trong Kinh Doanh Khí Dầu Mỏ Hóa Lỏng, Phân Tích Nhân Vật Anh Thanh Niên Trong Truyện Ngắn “lặng Lẽ Sapa” – Nguyễn Thành Long, Khi Chiếu Một ánh Sáng Kích Thích Vào Một Chất Lỏng Thì Chất Lỏng Này Phát ánh Sáng Huỳnh Quang Màu, Khi Chiếu Một ánh Sáng Kích Thích Vào Một Chất Lỏng Thì Chất Lỏng Này Phát ánh Sáng Huỳnh Quang Màu , Bùi Kim Long, Đức Hòa Long An, Nội Quy Sân Cầu Lông, Long Man, Tỏ Lòng Văn 10, Văn Bản Tỏ Lòng 10, Quy ước Vẽ Bu Lông, Sự Hài Lòng, Bài Thơ Lòng Mẹ, Dàn ý Bài Tỏ Lòng, Long Thọ, Lòng Mẹ, Thể Lệ Thi Đấu Cầu Lông, Tỏ Lòng, Hạ Long, Con Lân, Con Long Mã, A Very Long Way!, Ha Long Bay, Dàn ý Bài Lòng Biết ơn, Hài Lòng Về Sản Phẩm, ô Long Viện, ở Cừu Gen A Quy Định Lông Dài, Su Hai Long Online, Khảo Sát Hài Lòng Spa, Thiên Long, Lông Chym Có Quâ, Nguyên Tố Nào Lỏng Đỏ Nâu, Phun Lông Mày , Dàn Bài Lòng Nhân ái, Tóm Tắt Lòng Yêu Nước, Dàn ý Lòng Yêu Nước, Đề Thi Về Lòng Biết ơn, Dàn ý Lòng Biết ơn, Vĩnh Long, Lê Quang Long, Thể Lệ Giải Cầu Lông, Dàn Bài Lòng Biết ơn, Lông Mày Phun, Kỹ Thuật Vẽ Lông Mày:, Thanh Long, Lông Mày Mảnh, Dàn ý Lòng Khiêm Tốn, Xã Thạch Long, Nguyễn Bá Long , Cảm Nhận Về Tỏ Lòng, Huỳnh Long Vũ, Giá Phụ Kiện Kin Long, Cà Phê Phúc Long, Dàn ý Về Lòng Kiên Trì, Bài Văn Mẫu Về Lòng Biết ơn, Sac Ky Long Khoi Pho, Khảo Sát Mực Độ Hài Lòng, Đây Là Con Ta Yêu Dấu Đẹp Lòng Ta Mọi Đàng, ô Lông Viện Tập 6, ở Mèo Gen B Quy Định Màu Lông Đen, Ham Long Kinh, Khảo Sát Sự Hài Lòng, ở Bò Gen D Quy Định Lông Đen, Điều Lệ Môn Cầu Lông, Đánh Giá Sự Hài Lòng, ở Mèo Gen D Quy Định Lông Đen, Long Biet On, ở Mèo Gen D Quy Định Màu Lông Đen, Phúc Long, Luật Gia Long, Tu Nhien Long An, Luật Cầu Lông, Trà Sữa Phúc Long, Long Thư Tịnh Độ, Dàn ý Về Lòng Dũng Cảm, Quy Cách Bu Lông Neo, Quy Chuẩn Bu Lông, Quy Cách Bu Lông,

  Dàn Bài Suy Nghĩ Của Em Về Tình Mẫu Tử Trong Đoạn Trích Trong Lòng Mẹ, Bài 2 Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Tóm Tắt Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Văn 8 Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Em Hãy Tóm Tắt Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Dàn ý Lòng Tự Trọng, Dàn Bài Lòng Tự Trọng, Trong Long Me, Văn 8 Tóm Tắt Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Câu Thơ Yêu Bác Lòng Ta Trong Sáng Hơn, ý Nghĩa Văn Bản Trong Lòng Mẹ, ý Nghĩa Của Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Người Bạn Sống Mãi Trong Lòng Tôi, Đề Bài Người Bạn ấy Sống Mãi Trong Lòng Tôi, Lòng Tin Trong Kinh Kalama, Vấn Đề Lồng Ghép Trong Giáo Dục, Dàn ý Lòng Yêu Nước Thầm Kín Trong Tràng Giang, Các Bệnh Hại Lúa Quan Trọng ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, Xay Dung Hinh Anh Chien Si Csgt Trong Long Nhan Dan, Phẩm Vật Trong Lễ Cưới Người Việt ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, Các Yếu Tố Quyết Định Sự Hài Lòng Và Sự Sẵn Lòng Quay Lại Của Khách Du Lịch, Làng Nghề Truyền Thống Đồng Bằng Sông Cửu Long Trong Quá Trình Hiện Đại Hoá, Nhận Định Nào Sau Đây Nói Đúng Nhất Về Nội Dung Đoạn Trích Trong Lòng Mẹ, Hướng Dẫn Về Quản Lý Chất Lượng Đo Lường Trong Kinh Doanh Khí Dầu Mỏ Hóa Lỏng, Phân Tích Nhân Vật Anh Thanh Niên Trong Truyện Ngắn “lặng Lẽ Sapa” – Nguyễn Thành Long, Khi Chiếu Một ánh Sáng Kích Thích Vào Một Chất Lỏng Thì Chất Lỏng Này Phát ánh Sáng Huỳnh Quang Màu, Khi Chiếu Một ánh Sáng Kích Thích Vào Một Chất Lỏng Thì Chất Lỏng Này Phát ánh Sáng Huỳnh Quang Màu , Bùi Kim Long, Đức Hòa Long An, Nội Quy Sân Cầu Lông, Long Man, Tỏ Lòng Văn 10, Văn Bản Tỏ Lòng 10, Quy ước Vẽ Bu Lông, Sự Hài Lòng, Bài Thơ Lòng Mẹ, Dàn ý Bài Tỏ Lòng, Long Thọ, Lòng Mẹ, Thể Lệ Thi Đấu Cầu Lông, Tỏ Lòng, Hạ Long, Con Lân, Con Long Mã, A Very Long Way!, Ha Long Bay, Dàn ý Bài Lòng Biết ơn, Hài Lòng Về Sản Phẩm, ô Long Viện, ở Cừu Gen A Quy Định Lông Dài, Su Hai Long Online,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Soạn Văn 8: Từ Tượng Hình, Từ Tượng Thanh
 • Soạn Văn Từ Tượng Hình, Từ Tượng Thanh (Chi Tiết)
 • Bài 4. Từ Tượng Hình, Từ Tượng Thanh
 • Soạn Bài: Từ Tượng Hình, Từ Tượng Thanh
 • Giới Thiệu Về Nhà Văn Nguyên Hồng Và Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Trong Văn Đàn Việt Nam, Nhà Văn Nguyên
 • Kể Lại Văn Bản Trong Lòng Mẹ Theo Ngôi Thứ 3

  --- Bài mới hơn ---

 • Kể Lại Văn Bản “trong Lòng Mẹ” Bằng Ngôi Kể Thứ Nhất
 • Đề Kiểm Tra Văn (Tiết 41)
 • Ma Trận Đề Theo Chuẩn Kiến Thức Kỹ Năng Văn 8
 • Bài Soạn Ngữ Văn 8 Tiết 5
 • Ý Nghĩa Văn Bản Trong Lòng Mẹ
 • Văn của Nguyên hồng giàu cảm xúc,ngọt ngào và nhuần nhị rất hợp với những kỉ niệm về mẹ và về tuổi thơ.Phải chăng vì lẽ đó mà có ý kiến đã cho rằng “Nguyên hồng là nhà văn của phụ nhữ và nhi đồng”.Lời nhận định khái quát gần trọn sự nghiệp sáng tác của Nguyên hồng và đặc biệt đúng ở đoạn trích Trong lòng mẹ.

  Nguyên hồng đến với phụ nữ và trẻ em không phải như là một sự ngẫu nhiên.Ngay từ hai tập sách đầu tay,tiểu thuyết Bỉ vỏ và hồi ký Những ngày thơ ấu,nhà văn đã dụng công viết về những gian truân của họ.Từng có lúc nếm trải cuộc sống cùng cực ở xóm Cấm,Hải Phòng,Nguyên hồng hiểu những nỗi đắng cay kia như chính cuộc đời mình.Có thể nói những trang hồi ký về “ngày thơ ấu”là những trang văn đậm sâu kỷ niệm về tình mẫu tử,ở đó,tác giả đã để cho tình thương yêu vượt lên bao định kiến hằn học mà tỏa sáng.

  Trong lòng mẹ là một đoạn trích ngắn gọn gồm ba nhân vật:hai người phụ nữ và một cậu bé chúng tôi nhân vật khác nhau về tính cách nhưng đều đã hiện lên sinh động và đầy ấn tượng dưới ngòi bút của Nguyên hồng.Đoạn trích chứng tỏ sự am hiểu sắc của nhà văn về phụ nữ và trẻ em.Đặc biệt là sự nắm bắt cá tính và tâm lý.

  Nhân vật người cô được nhà văn xây dựng qua đối thoại.Nhân vật không được đặc tả nhưng tính cách cứ lộ dần qua lời đối thoại.Đó là một hình mẫu điển hình cho sự tàn nhẫn và lòng đố kỵ.Sự nhỏ nhoi của người cô làm bé Hồng đau nhói.Những lời nói lạnh lùng mà quái ác của người cô như được chắt ra từ bao cảnh đời ngang trái mà Nguyên hồng đã gặp.Cái ác có nhiều loại nhưng sự tàn nhẫn giả dối và đố kỵ thì ở đâu chẳng có những nét mặt giống nhân vật của Nguyên hồng.

  Hiểu sâu sắc về nhân vật phản diện nhưng tác giả còn tỏ ra tinh tế hơn nhiều khi lật mở những vẻ đẹp của tình yêu thương trong tâm hồn non nớt của bé Hồng.Tình yêu mẹ của bé Hồng vượt qua tất cả những dèm pha nanh nọc của bà cô.Ở trong em,kỷ niệm về mẹ,hình ảnh của mẹ bao giờ cũng tươi đẹp và trong sáng vô cùng.Dù có những lúc boăn khoăn nhưng cậu bé Hồng vẫn kiên trì một suy nghĩ đầy yêu thương về mẹ.Thế mới biết Nguyên Hồng hiểu và rất hiểu tuổi thơ.Ở đó,có thể nói trong tất cả chúng ta,cái anh sáng chiếu rọi lung linh và duy nhất đó là sự hiền hòa,yêu thương của lòng mẹ.Với hình ảnh bé Hồng,nhà văn dường như đã làm cho tình mẫu tử trên thế gian này thiêng liêng và ý nghĩa hơn gấp nhiều lần.

  Nhân vật kiệm lời nhất nhưng lại để lại cho chúng ta nhiều day dứt nhất chính là mẹ bé Hồng.Một người phụ nữ hẳn phải hiền hậu vô cùng.Chỉ cần xem cái nhìn nhân vật đón bé Hồng,ôm trọn cái sinh linh bé nhỏ vào lòng mà ta cảm thấy cái tình mẫu tử sâu nặng và cao quý biết bao.Không thể diễn tả hiết nỗi đau của người mẹ khi phải xa con và cũng không thể diễn tả hết niềm hạnh phúc trong ngày gặp lại con,nhà văn để cho người mẹ đáng thương im lặng.Ngày gặp lại con không biết có bao nhiêu cảm giác trong lòng người mẹ đang được ngân lên:vui có,buồn có,lo lắng,tủi hờn cũng có.Vậy sự im lặng đã trở thành sự diễn đạt tình tế nhất.

  Viết về phụ nữ,nhi đồng,viết về những kỷ niệm tuổi thơ không khó nhưng viết cho hay thì không dễ chút nào.Văn của Nguyên Hồng có nguồn mạch tự nhiên về đề tài người phụ nữ,về tuổi thơ.Cái nguồn mạch ấy chính là sự chắt lọc từ lòng yêu thương của Nguyên Hồng,từ những kỷ niệm tuổi thơ đẹp đẽ và sâu sắc về người mẹ kính yêu.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Tài Phương Pháp Dạy Học Văn Bản Kịch Trong Chương Trình Ngữ Văn Thcs Theo Đặc Trưng Phương Thức Biểu Đạt
 • Bồi Dưỡng Môn Văn 8
 • Soạn Văn 8: Trong Lòng Mẹ
 • Soạn Văn Lớp 8 Bài Bố Cục Của Văn Bản Ngắn Gọn Hay Nhất
 • Nêu Nội Dung Chính Của Văn Bản : +Trong Lòng Mẹ +Tức Nước Vỡ Bờ +Lão Hạc +Cô Bé Bán Diêm +Hai Cây Phong +Chiếc Lá Cuối Cùng +Đánh Nhau Với Cối Xay Gió
 • Ôn Tập Văn Bản Trong Lòng Mẹ

  --- Bài mới hơn ---

 • Để Học Tốt Ngữ Văn 8: Đọc Hiểu Tác Phẩm “trong Lòng Mẹ”
 • Viết Một Đoạn Văn Ngắn ( Từ 7 Đến 10 Câu) Kể Lại Một Việc Tốt Em Đã Làm Để Bảo Vệ Môi Trường.
 • Viết Một Đoạn Văn Ngắn ( Từ 7 Đến 10 Câu) Kể Lại Một Việc Tốt Em Đã Làm Để Bảo Vệ Môi Trường
 • Soạn Văn 8 Bài Trong Lòng Mẹ Ngắn Gọn
 • Bài 2 Văn Bản Trong Lòng Mẹ
 • Ôn tập Ngữ Văn 8

  Văn bản: Trong lòng mẹ

  Nguyên Hồng

  I. Tác giả: (SGK)

  * Tại sao các nhà nghiên cứu, phê bình văn học thờng gọi Nguyên Hồng là nhà văn của những

  ngời nghèo khổ ?

  – Các nhà nghiên cứu thờng gọi Nguyên Hồng là nhà văn của những ngời nghèo khổ. Ông thực sự

  xứng đáng với danh hiệu ấy vì suốt đời ông chỉ viết về những ngời dới đáy của xã hội cũ. Song là

  một cây bút đợc mệnh danh là nhà văn của những ngời cùng khổ không chỉ vì Nguyên Hồng đã

  viết nhiều, viết chuyên về những lớp ngời đó. Điều quan trọng hơn là ông đã dành cho họ những

  dòng tâm huyết nhất, nóng bỏng nhất, trân trọng nhất. Đọc Nguyên Hồng, thấy dờng nh ông muốn

  đặt lên vai những nhân vật của mình những nỗi thống khổ chồng chất để thử thách sức bền của đức

  tin và lòng nhẫn nại gan góc của họ.

  II. Văn bản Trong lòng mẹ

  1. Nhan đề văn bản Trong lòng mẹ gợi cho em hiểu điều gì?

  – Tên văn bản trớc hết có ý nghĩa tả thực, gắn với một sự việc cụ thể: Hồng đợc gặp mẹ, đợc ngồi

  trong lòng mẹ, đợc mẹ yêu thơng, âu yếm.

  – Song nhan đề văn bản còn mang ý nghĩa tợng trng: trong lòng mẹ cũng là trong tình thơng của

  mẹ.

  – Từ nhan đề văn bản, ngời đọc đã phần nào hiểu đợc tình yêu thơng mẹ tha thiết, sự khao khát đợc

  sống trong tình mẹ của chú bé Hồng, một chú bé có tuổi thơ đầy cay đắng.

  2. Hãy kể tóm tắt chơng truyện Trong lòng mẹ

  – Chú bé Hồng có một tuổi thơ đầy bất hạnh: bố chết sớm vì nghiện ngập, mẹ vì cảnh cùng túng quá

  phải bỏ con đi tha hơng cầu thực, chú sống với bà cô cay nghiệt.

  – Một hôm, bà cô gọi Hồng đến và hỏi có muốn vào Thanh Hoá với mẹ không. Nhận ra vẻ mặt rất

  kịch và tâm địa độc ác của bà cô, Hồng nén lại niềm thơng nhớ mẹ và trả lời không muốn vào.

  – Nhng bà cô vẫn cố tình kể chuyện mẹ Hồng khốn khổ, đã có con với ngời khác làm cho Hồng đau

  đớn, thơng mẹ và căm phẫn những cổ tục đã đầy đoạ mẹ mình.

  – Gần đến ngày giỗ bố, trên đờng đi học về, Hồng thấy bóng ngời ngồi trên xe kéo giống mẹ. Chú đã

  đuổi theo và khi nhận ra mẹ, Hồng đã oà khóc nức nở.

  – Hồng cảm thấy sung sớng và hạnh phúc vô cùng khi đợc ở trong lòng mẹ. Hồng thấy mẹ vẫn đẹp

  nh ngày nào. Chú đã quên hết mọi lời xúc xiểm của bà cô.

  3. Đọc đoạn trích, em hiểu gì về hoàn cảnh đau khổ và trớ trêu của chú bé Hồng?

  – Chú bé Hồng- nhân vật chính trong đoạn trích Trong lòng mẹ sống trong một cảnh ngộ đau khổ,

  trớ trêu và thật đáng thơng.

  – Hồng lớn lên trong một gia đình sa sút. Ngời cha sống u uất, trầm lặng rồi chết trong nghèo túng,

  nghiện ngập. Ngời mẹ có trái tim khao khát yêu thơng đành chôn vùi tuổi xuân trong cuộc hôn nhân

  không hạnh phúc. Sau khi chồng chết, ngời phụ nữ đáng thơng ấy vì quá cùng túng đã phải bỏ con đi

  kiếm ăn phơng xa.

  – Chú bé Hồng đã mồ côi cha lại vắng mẹ sống thui thủi, cô đơn giữa sự ghẻ lạnh, cay nghiệt của

  những ngời họ hàng giàu có, trở thành đứa bé đói rách, lêu lổng.

  – Tuy xa mẹ nhng cậu luôn nhớ mẹ, yêu mẹ, khao khát ngày gặp lại mẹ. Tình yêu mẹ vô bờ bến đã

  khiến Hồng trở nên cứng cỏi hơn, bản lĩnh hơn, già dặn hơn trớc những lời dèm pha và thái độ cay

  nghiệt của bà cô để bảo vệ đến cùng hình ảnh đẹp đẽ của ngời mẹ trong lòng chú bé.

  4. Hình thức tự truyện (dới dạng hồi kí) ở văn bản Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng có

  ý nghĩa gì trong việc bộc lộ thế giới nội tâm nhân vật?

  – Trong lòng mẹ là chơng IV của tác phẩm Những ngày thơ ấu một tập hồi kí viết về tuổi thơ

  cay đắng của nhà văn Nguyên Hồng.

  – Thể loại hồi kí tự truyện, trong đó nhân vật chính tự kể chuyện và trực tiếp bộc lộ cảm nghĩ đã giúp

  cho nhà văn Nguyên Hồng diễn tả một cách sâu sắc hoàn cảnh đáng thơng, nỗi đau tinh thần và tình

  yêu mẹ mãnh liệt của một cậu bé mồ côi bất hạnh. Diễn biến tâm trạng, đặc biệt đời sống nội tâm vô

  cùng phong phú của Hồng đợc kể lại một cách chân thực, sống động nhất.

  – Việc lựa chọn ngôi kể thứ nhất chứ không phải ngôi kể thứ ba khiến câu chuyện kể của nhân vật

  tôi có sức thuyết phục hơn, hấp dẫn hơn với ngời đọc.

  1

  Ôn tập Ngữ Văn 8

  5. Phân tích diễn biến tâm trạng của chú bé Hồng qua 2 thời điểm: cuộc trò chuyện với

  bà cô và giây phút đợc gặp lại mẹ để qua đó hiểu đợc thế giới nội tâm vô cùng phong phú của

  chú bé.

  – Tình yêu thơng của Hồng với mẹ là lẽ tự nhiên, dù còn rất ít tuổi nhng em đã thấu hiểu, cảm thông

  cho hoàn cảnh bất hạnh của mẹ. Em không giận hờn mà luôn yêu quí, mong mỏi, nhớ thơng ngời

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Án Ôn Tập Ngữ Văn 8
 • Tóm Tắt Lại 2 Trrong 4 Văn Bản Sau: Lão Hạc, Trong Lòng Mẹ, Tôi Đi Học, Tức Nước Vỡ Bờ (Không Chép Mạng Hay Vietjack, Lời Giải Hay Nha )
 • Soạn Bài Trong Lòng Mẹ (Trích Những Ngày Thơ Ấu) Siêu Ngắn
 • Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 1 Môn Văn Lớp 8 Phòng Gd&đt Duy Tiên 2022
 • Đề Kiểm Tra 15 Phút Môn Ngữ Văn Lớp 8 Bài: Trong Lòng Mẹ
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100