Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh

--- Bài mới hơn ---

 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh Và Phó Giám Đốc Sở Du Lịch
 • Lễ Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh Ninh Bình
 • Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng Vụ Tổ Chức Cán Bộ Nhnn
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng
 • Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng Vụ Giáo Dục Đại Học
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chánh Văn Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Vụ Chánh Văn Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh án Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chánh Thanh Tra Sở, Mau Giay Moi Cua Ubnd Xa Phong Phu Huyen Binh Chanh, Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2022 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2020 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Quyết Định Bổ Nhiệm Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Ubnd Huyện, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Phường, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Quyết Định Ubnd Tỉnh Hà Tĩnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyết Định Ubnd Tỉnh Kon Tum, Quyết Định Ubnd Tỉnh, Quyết Định 691 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Số 10 Ubnd Tỉnh Cà Mau, Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 2680 Của Ubnd Thành Phố Hải Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Phụ Trách Mảng Tư Pháp Của Ubnd Cấp Xã, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Trị, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Nghệ An, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 22/2018 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Dự Thảo Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 15 Ubnd Tỉnh Tây Ninh, Quyết Định Số 12/2011 Của Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyết Định 861 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Số 12/2010 Của Ubnd Tỉnh Gia Lai, Quyết Định Số 22/2018/qĐ-ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Ubnd Tỉnh Bạc Liêu, Quyết Định Số 01/2015/qĐ-ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định 689/qĐ-ubnd Tỉnh Thừa Thiên Huế, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 35/2014/qĐ-ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 87/2017 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định 12/2015 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định 12 Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 41 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 3462 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 13/2019 Của Ubnd Tỉnh Đồng Nai, Quyết Định Số 1415 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quy Trình Ban Hành Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyết Định 1775 Của Ubnd Tỉnh Bạc Liêu, Quyết Định Số 20 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 4545 Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 04/2010 Của Ubnd Tỉnh Nghệ An, Quyết Định 08/2018 Của Ubnd Tỉnh Đồng Nai, Quyết Định Số 12/2012/qĐ-ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 178/qĐ-ubnd Ngày 14/01/2014 Của ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hải Phòng, Quyết Định Số 539 Ubnd Tỉnh Quảng Ninh 2022, Tờ Trình Đề Nghị Ubnd Tỉnh Ban Hành Quyết Định, Quyết Định 50a/2017 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi0/qĐ-ttg, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định 4416/qĐ-ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định 12/2013 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 04/2014 Của Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyet Dinh Bso 08/qĐ Ngày 11/10/2017 Cua Ubnd Tinh Dong Nai, Quyết Định Số 12/2013 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Quyet Dinh So 08/qĐ-tu Ngày 11/10/2017 Cua Ubnd Tinh Dong Nai, Quyết Định 38/2014 Của Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyết Định Số 3000 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định 1775 Của Ubnd Tỉnh Bạc Liêu Ngày 18/8/2009, Quyết Định Số 12/2012/qĐ-ubnd Tỉnh Quảng Ngãi 27/02/2013, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Phòng,

  Quyết Định Bổ Nhiệm Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chánh Văn Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Vụ Chánh Văn Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh án Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chánh Thanh Tra Sở, Mau Giay Moi Cua Ubnd Xa Phong Phu Huyen Binh Chanh, Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2022 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2020 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Quyết Định Bổ Nhiệm Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Ubnd Huyện, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Phường, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Quyết Định Ubnd Tỉnh Hà Tĩnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyết Định Ubnd Tỉnh Kon Tum, Quyết Định Ubnd Tỉnh, Quyết Định 691 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Số 10 Ubnd Tỉnh Cà Mau, Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 2680 Của Ubnd Thành Phố Hải Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Phụ Trách Mảng Tư Pháp Của Ubnd Cấp Xã, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Trị, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Nghệ An, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 22/2018 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Dự Thảo Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 15 Ubnd Tỉnh Tây Ninh, Quyết Định Số 12/2011 Của Ubnd Tỉnh Lào Cai,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Bổ Nhiệm Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh
 • Chủ Tịch Ubnd Quận Công Bố Quyết Định Điều Động, Bổ Nhiệm
 • Lễ Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Phường Thắng Tam
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Các Chức Danh Cấp Ubnd Phường
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Phường
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh Và Phó Giám Đốc Sở Du Lịch
 • Lễ Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh Ninh Bình
 • Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng Vụ Tổ Chức Cán Bộ Nhnn
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chánh Văn Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Vụ Chánh Văn Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh án Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chánh Thanh Tra Sở, Mau Giay Moi Cua Ubnd Xa Phong Phu Huyen Binh Chanh, Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2022 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2020 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Quyết Định Bổ Nhiệm Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Ubnd Huyện, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Phường, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Quyết Định Ubnd Tỉnh Hà Tĩnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyết Định Ubnd Tỉnh Kon Tum, Quyết Định Ubnd Tỉnh, Quyết Định 691 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Số 10 Ubnd Tỉnh Cà Mau, Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 2680 Của Ubnd Thành Phố Hải Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Phụ Trách Mảng Tư Pháp Của Ubnd Cấp Xã, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Trị, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Nghệ An, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 22/2018 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Dự Thảo Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 15 Ubnd Tỉnh Tây Ninh, Quyết Định Số 12/2011 Của Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyết Định 861 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Số 12/2010 Của Ubnd Tỉnh Gia Lai, Quyết Định Số 22/2018/qĐ-ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Ubnd Tỉnh Bạc Liêu, Quyết Định Số 01/2015/qĐ-ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định 689/qĐ-ubnd Tỉnh Thừa Thiên Huế, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 35/2014/qĐ-ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 87/2017 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định 12/2015 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định 12 Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 41 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 3462 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 13/2019 Của Ubnd Tỉnh Đồng Nai, Quyết Định Số 1415 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quy Trình Ban Hành Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyết Định 1775 Của Ubnd Tỉnh Bạc Liêu, Quyết Định Số 20 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 4545 Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 04/2010 Của Ubnd Tỉnh Nghệ An, Quyết Định 08/2018 Của Ubnd Tỉnh Đồng Nai, Quyết Định Số 12/2012/qĐ-ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 178/qĐ-ubnd Ngày 14/01/2014 Của ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hải Phòng, Quyết Định Số 539 Ubnd Tỉnh Quảng Ninh 2022, Tờ Trình Đề Nghị Ubnd Tỉnh Ban Hành Quyết Định, Quyết Định 50a/2017 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi0/qĐ-ttg, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định 4416/qĐ-ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định 12/2013 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 04/2014 Của Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyet Dinh Bso 08/qĐ Ngày 11/10/2017 Cua Ubnd Tinh Dong Nai, Quyết Định Số 12/2013 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Quyet Dinh So 08/qĐ-tu Ngày 11/10/2017 Cua Ubnd Tinh Dong Nai, Quyết Định 38/2014 Của Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyết Định Số 3000 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định 1775 Của Ubnd Tỉnh Bạc Liêu Ngày 18/8/2009, Quyết Định Số 12/2012/qĐ-ubnd Tỉnh Quảng Ngãi 27/02/2013, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Phòng,

  Quyết Định Bổ Nhiệm Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chánh Văn Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Vụ Chánh Văn Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh án Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chánh Thanh Tra Sở, Mau Giay Moi Cua Ubnd Xa Phong Phu Huyen Binh Chanh, Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2022 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2020 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Quyết Định Bổ Nhiệm Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Ubnd Huyện, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Phường, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Quyết Định Ubnd Tỉnh Hà Tĩnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyết Định Ubnd Tỉnh Kon Tum, Quyết Định Ubnd Tỉnh, Quyết Định 691 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Số 10 Ubnd Tỉnh Cà Mau, Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 2680 Của Ubnd Thành Phố Hải Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Phụ Trách Mảng Tư Pháp Của Ubnd Cấp Xã, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Trị, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Nghệ An, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 22/2018 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Dự Thảo Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Số 15 Ubnd Tỉnh Tây Ninh, Quyết Định Số 12/2011 Của Ubnd Tỉnh Lào Cai,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chủ Tịch Ubnd Quận Công Bố Quyết Định Điều Động, Bổ Nhiệm
 • Lễ Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Phường Thắng Tam
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Các Chức Danh Cấp Ubnd Phường
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Phường
 • Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện Bình Liêu
 • Lễ Công Bố Và Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ
 • Mẫu Văn Bản Bổ Nhiệm Chức Vụ
 • Mẫu Quyết Định Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty Tnhh Như Thế Nào?
 • Mẫu Giấy Quyết Định Cử Đi Công Tác 2022
 • Quyết Định Cử Đi Công Tác
 • Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

  Ngày đăng: 07-08-2018, 04:00 – Lượt truy cập: 1431

  ​Sáng 07/8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức buổi Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Trương Công Hoài giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Tham dự buổi Lễ có đồng chí: Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Huỳnh Nữ Thu Hà; Nguyễn Đức Hoàng; đồng chí Ngô Ngọc Sinh – Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Huỳnh Văn Tâm – Giám đốc Sở Nội vụ. Cùng dự có các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, người la o động của Văn phòng UBND tỉnh.

  Quang cảnh buổi Lễ

  Tại buổi Lễ, Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc bổ nhiệm đồng chí Trương Công Hoài – Trưởng phòng Hành chính – Quản trị Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Võ Ngọc Thành – Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Quyết định và giao nhiệm vụ cho đồng chí Trương Công Hoài. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đồng chí Trương Công Hoài trên cương vị công tác mới không ngừng nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao, cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng, cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất, phục vụ hậu cần cho sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong thời gian đến có hiệu quả hơn nữa.

  Đồng chí Võ Ngọc Thành trao Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Trương Công Hoài

  Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Trương Công Hoài – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong Văn phòng UBND tỉnh để đồng chí trưởng thành như hôm nay, đồng thời hứa hẹn trên cương vị công tác mới sẽ không ngừng phấn đấu, tăng cường đoàn kết trong nội bộ, cùng với lãnh đạo Văn phòng và các đồng chí công chức, viên chức Văn phòng phát huy sức mạnh tập thể để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

  Ngọc Minh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giấy Khen Thưởng Tiếng Anh
 • Mẫu Quyết Định Tăng Lương 2022
 • Mẫu Văn Bản Quyết Định Tăng Lương
 • Văn Bản Quyết Định Khen Thưởng
 • Nhận Xét Sự Thay Đổi Về Thẩm Quyền Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Theo Quy Định Của Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật 2008 So Với Năm 1996 (Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2002)
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh Và Phó Giám Đốc Sở Du Lịch

  --- Bài mới hơn ---

 • Lễ Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh Ninh Bình
 • Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng Vụ Tổ Chức Cán Bộ Nhnn
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng
 • Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng Vụ Giáo Dục Đại Học
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
 • Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Phan Lê Hiến

  Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nội vụ Bạch Chơn Đông đã công bố các Quyết định bổ nhiệm. Theo đó, ông Phan Lê Hiến, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh được điều động đến nhận công tác tại Văn phòng UBND tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh từ ngày 01 tháng 11 năm 2022 đến ngày 21 tháng 10 năm 2024; ông Trần Hữu Thùy Giang, Trưởng phòng Phòng Tuyên truyền – Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được tiếp nhận đến công tác tại Sở Du lịch và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Du lịch kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2022 đến ngày 21 tháng 10 năm 2024.

  Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Trần Hữu Thùy Giang

  Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ông Phan Lê Hiến phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo làm tốt vai trò tổng hợp, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh; Cùng với tập thể lãnh đạo Văn phòng xây dựng Văn phòng UBND tỉnh là “Cơ quan hành chính nhà nước kiểu mẫu”, hướng đến xây dựng một chính quyền sẵn sàng, thân thiện và phục vụ.

  Đối với ông Trần Hữu Thùy Giang, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ông Giang vận dụng tốt kiến thức, kinh nghiệm trong quá trình học tập và công tác, cùng với tập thể lãnh đạo Sở Du lịch có những đề xuất, ý tưởng, chương trình hành động nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch dịch vụ Thừa Thiên Huế trong giai đoạn mới, xứng tầm là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

  Đại diện phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phan Lê Hiến cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và hứa sẽ làm việc, cống hiến hết mình, tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống của những người đi trước, làm tốt chức năng, nhiệm vụ mà tỉnh đã giao; tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

  Lãnh đạo tỉnh và các đơn vị tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm với ông Phan Lê Hiến và ông Trần Hữu Thùy Giang

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh
 • Chủ Tịch Ubnd Quận Công Bố Quyết Định Điều Động, Bổ Nhiệm
 • Lễ Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Phường Thắng Tam
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Các Chức Danh Cấp Ubnd Phường
 • Phó Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh Bắc Ninh Ra Văn Bản Trái Luật

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Bản Pháp Luật Ubnd Tỉnh Thanh Hóa
 • Văn Bản Pháp Luật Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa
 • Quy Trình Ban Hành Văn Bản Hành Chính Tại Ubnd Tỉnh Thanh Hóa
 • Văn Bản Pháp Luật Của Ubnd Tỉnh Gia Lai
 • Văn Bản Chỉ Đạo Của Ubnd Tỉnh Gia Lai
 • Lá đơn có nhiều nội dung bịa đặt của cổ đông Nguyễn Thị Nhung

  Về lá đơn đứng danh cổ đông Nguyễn Thị Nhung, Dương Quốc Tuấn gửi UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị “Xem xét thẩm quyền đề nghị thực hiện dự án của Công ty Tây Hồ” nội dung đề cập: Bà Nhung chiếm 22.29% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, còn ông Tuấn chiếm 1,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Theo đơn trình bày: bà Nhung, ông Tuấn được biết Công ty Tây Hồ đang thực hiện dự án nhà ở xã hội trên khu đất tại Khu đô thị mới Quế Võ I với suất đầu tư 300 tỷ đồng và dự án mở rộng hạ tầng khu đô thị mới Quế Võ I trên tổng diện tích khoảng 28ha với tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng. Đối với chiếu Điều lệ công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp, ông Tuấn bà Nhung cho rằng, hai dự án trên phải thông qua đại hội đồng cổ đông, song họ chưa được biết và chưa đồng thuận. Vì vậy “chúng tôi đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và các ngành chức năng xem xét, trước khi cấp phép cho Công ty Tây Hồ thực hiện hai dự án trên yêu cầu Công ty Tây Hồ phải thông qua đại hội đồng cổ đông và thông qua nghị quyết để phê duyệt chủ trương đầu tư thực hiện hai dự án…”.

  Theo lãnh đạo Công ty Tây Hồ, đề nghị trên là không thể chấp nhận bởi hai người nêu trên không có đủ cổ phần có quyền biểu quyết, hơn nữa gửi đơn thư như vậy là vi phạm chính điều lệ của công ty. Họ cũng hoàn toàn không phải không biết chủ trương triển khai hai dự án vì chủ trương này đã có từ trước khi họ trở thành cổ đông.

  Đơn thư khiếu tố gửi tràn lan, theo lãnh đạo Công ty Tây Hồ là chỉ nhằm phá rối, cản phá việc UBND tỉnh Bắc Ninh giao đất lại cho Công ty, không nhằm mục đích của cổ đông chân chính là giúp doanh nghiệp triển khai dự án để phát triển.

  Công văn chỉ đạo trái luật của UBND tỉnh Bắc Ninh do ông Nguyễn Nhân Thắng ký

  Công văn nêu rõ: UBND tỉnh Bắc Ninh nhận được đơn đề nghị xem xét thẩm quyền thực hiện dự án của Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ do bà Nguyễn Thị Nhung – cổ đông của công ty đứng tên. Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo số 232/KHĐT-DN ngày 21-5-2018, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

  Một điều khá lạ lùng nữa là công văn được gửi kèm theo đơn đề nghị xem xét thẩm quyền thực hiện dự án của Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ do bà Nguyễn Thị Nhung – cổ đông của công ty đứng tên.

  Văn bản yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

  Như vậy, với các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn trên, nhìn sơ bộ cũng đủ thấy sự việc giao đất lại cho doanh nghiệp sẽ bị kéo dài ít nhất một tháng chỉ để xử lý một lá đơn vu vơ, đồng nghĩa với doanh nghiệp lại bị câu giờ, bị gây khó sau nhiều năm rơi vào cảnh bị “hành” như vậy.

  Doanh nghiệp phản ứng sau văn bản chỉ đạo “mù luật”

  Phía Công ty Tây Hồ đã có phản ứng dữ dội với văn bản nêu trên. Cụ thể ngày 8-6-2018, ông Phan Việt Anh, Phó Tổng giám đốc Công ty Tây Hồ đã có văn bản số 248/CV-CT gửi UBND tỉnh Bắc Ninh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh. Văn bản “giải trình” nêu rõ: “Thực hiện nghị quyết của Công ty, chúng tôi đã đề xuất chủ trương, kế hoạch đầu tư xây dựng khu đô thị mới Quế Võ và năm 2006 được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt, giao làm chủ đầu tư Khu đô thị mới Quế Võ với quy mô 58,14ha. UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đã cấp giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Tây Hồ.

  Công văn phản bác của Công ty Tây Hồ

  Tại thời điểm cổ phần hóa, thành lập Công ty Tây Hồ và đại hội đồng cổ đông đã thông qua nghị quyết, quyết định việc đầu tư vào dự án Khu đô thị mới Quế Võ, bà Nguyễn Thị Nhung chưa phải là cổ đông của công ty. Năm 2010, công ty Tây Hồ ký hợp đồng thuê doanh nghiệp của bà Nguyễn Thị Nhung thực hiện một phần việc tại dự án thì bà Nhung mới nhận chuyển nhượng một phần rất nhỏ cổ phần để trở thành cổ đông của Công ty Tây Hồ. Tới đầu năm 2022, bà Nhung tiếp tục thu gom cổ phần và hiện giữ khoảng 22% cổ phần tại công ty theo ghi nhận tại danh sách cổ đông ngày 16-4-2018″.

  Theo văn bản giải trình, Công ty Tây Hồ ghi nhận, mọi định hướng phát triển công ty về đầu tư, kinh doanh phải được đại hội đồng cổ đông của công ty thông qua trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014. Cổ đông Nguyễn Thị Nhung đã luôn thực hiện quyền cổ đông tại các kỳ họp đại hội đồng cổ đông và gần đây nhất trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 8-5-2017, 100% cổ đông của công ty Tây Hồ, trong đó có cổ đông Nguyễn Thị Nhung đã biểu quyết, thông qua định hướng phát triển của công ty trong năm và những năm tiếp theo.

  “Không những vậy, với số lượng 22% cổ phần hiện đang nắm giữ tại Công ty Tây Hồ, cổ đông Nguyễn Thị Nhung cũng chưa sở hữu đủ số lượng cổ phần để có quyền quyết định hoặc phủ quyết nghị quyết cuộc họp đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật” – công văn của Công ty Tây Hồ khẳng định.

  Không dừng ở đó, theo lãnh đạo Công ty Tây Hồ, bà Nhung còn vi phạm nghiêm trọng chính điều lệ công ty khi gửi đơn thư khiếu nại đến UBND tỉnh Bắc Ninh và các Sở, ngành.

  Theo quy định tại Điều 161 Luật Doanh nghiệp 2014, mọi cổ đông đều có quyền nêu kiến nghị, yêu cầu trả lời, yêu cầu giải trình xử lý vi phạm đối với thành viên HĐQT, Giám đốc, Tổng giám đốc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của công ty. Nếu Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của cổ đông thì cổ đông có quyền khiếu nại, tố cáo tại cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan bảo vệ pháp luật, hoặc khởi kiện tại Tòa án….khi phát hiện những người này vi phạm pháp luật và có các vi phạm khác làm tổn hại, xâm phạm đến quyền và lợi ích của cổ đông công ty.

  Tranh chấp nếu có thì đây là vấn đề trong nội bộ giữa cổ đông Công ty và Hội đồng quản trị Công ty, không phải thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chức năng là UBND tỉnh Bắc Ninh, các Sở, ngành tỉnh Bắc Ninh.

  Như vậy, qua giải trình của Công ty Tây Hồ đã cho thấy bà Nguyễn Thị Nhung đã gửi một lá đơn với nhiều nội dung bịa đặt, vô căn cứ (như đã biết và biểu quyết chủ trương đầu tư lại viết đơn nói không được biết, không đồng thuận; không đủ cổ phần biểu quyết lại nói có quyền biểu quyết); vi phạm chính điều lệ công ty về việc giải quyết khiếu nại. Thế nhưng, không hiểu dựa vào đâu, chưa có xác minh, thẩm tra, chưa nắm vững bản chất vụ việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư vẫn tham mưu UBND tỉnh thụ lý đơn, bắt doanh nghiệp giải trình.

  Bức xúc về việc UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành văn bản chỉ đạo không đúng, do ông Nguyễn Nhân Thắng ký, Công ty Tây Hồ cho rằng, việc cổ đông Nhung có đơn yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh xem xét thẩm quyền thực hiện các dự án đầu tư, sau đó lãnh đạo tỉnh này chỉ đạo và các sở ngành vào cuộc kiểm tra, làm rõ, yêu cầu doanh nghiệp giải trình, cung cấp hồ sơ…kéo dài cả tháng trời là một công vụ trái pháp luật, không phù hợp chức năng quản lý Nhà nước của UBDN tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, không phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

  Việc Sở Kế hoạch và Đầu tư ra yêu cầu buộc công ty Tây Hồ phải giải trình, cung cấp tài liệu để làm rõ thông tin theo đơn yêu cầu trái luật của bà Nhung còn vi phạm quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp được hiến định tại Điều 33 Hiến pháp 2013. Những việc làm trên, theo doanh nghiệp, còn vi phạm nghiêm trọng Luật Doanh nghiệp, cụ thể gồm Điều 7 về “quyền của doanh nghiệp”, điều 208 về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước”, Điều 209 về thẩm quyền của cơ quan đăng ký kinh doanh.

  Vậy sai sót của ông Nguyễn Nhân Thắng là do thiếu hiểu biết pháp luật hay do Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo sai, ông Thắng chỉ là người thừa lệnh ký văn bản?

  Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong sự việc này đến đâu, việc tham mưu sai là do yếu kém trong hiểu biết pháp luật hay do bị chi phối bởi một động cơ nào khác? UBND tỉnh Bắc Ninh có nên thu hồi văn bản chỉ đạo trái luật nói trên?

  Trong các số báo tới, chúng tôi sẽ làm việc với các cơ quan chức năng và UBND tỉnh Bắc Ninh để làm rõ sự việc.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Bản Pháp Luật Ubnd Tỉnh Quảng Nam
 • Văn Bản Ubnd Tỉnh Quảng Nam
 • Phân Tích Ý Nghĩa Văn Bản “uy
 • Đề Đọc Hiểu Văn Bản Uy Lít Xơ Trở Về
 • Đề Kiểm 15 Phút Môn Ngữ Văn Lớp 6
 • Lễ Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh Ninh Bình

  --- Bài mới hơn ---

 • Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng Vụ Tổ Chức Cán Bộ Nhnn
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng
 • Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng Vụ Giáo Dục Đại Học
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
 • Quy Định Về Bổ Nhiệm Viên Chức Quản Lý
 • Sáng ngày 10/5, tại Văn phòng UBND tỉnh đã diễn ra Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình.

  Đến dự buổi Lễ công bố có đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo sở Nội vụ; lãnh đạo và cán bộ cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động cơ quan Văn phòng.

  Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Bùi Hoàng Hà, TUV, Giám đốc Sở Nội Vụ đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm đồng chí Đặng Đức Tân, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh kể từ ngày 09/5/2019.

  Tại buổi Lễ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Điến đã trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí tân Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá công tác quản lý nhà nước của cơ quan Văn phòng có vai trò quan trọng trong công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

  Đồng chí Chủ tịch tin tưởng và hy vọng trên cương vị công tác mới, đồng chí Đặng Đức Tân, Chánh Văn phòng UBND tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao năng lực, nỗ lực phấn đấu học hỏi, rèn luyện hơn nữa, phát huy hết khả năng của mình cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự phát triển của tỉnh.

  Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đặng Đức Tân trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của UBND tỉnh đã tin tưởng giao cho đồng chí trọng trách mới. Đồng chí tân Chánh Văn phòng UBND tỉnh hứa trên cương vị là người đứng đầu, đồng chí đem hết tâm huyết, trách nhiệm của bản thân quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo và CBCCVC Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh làm tốt chức năng tham mưu, tổng hợp, phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành cho UBND tỉnh, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ mà Lãnh đạo tỉnh đã giao phó.

  Theo chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh Và Phó Giám Đốc Sở Du Lịch
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh
 • Chủ Tịch Ubnd Quận Công Bố Quyết Định Điều Động, Bổ Nhiệm
 • Lễ Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Phường Thắng Tam
 • Chánh Văn Phòng Được Bầu Làm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh Lai Châu

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Về Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng 1900.6363,92
 • Quy Định Về Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng ?
 • Những Điểm Mới Về Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng
 • Hướng Dẫn Về Bồi Thường Thiệt Hại Tai Nạn Giao Thông ?
 • Công Văn 98/2003/khxx Của Toà Án Nhân Dân Tối Cao Ban Hành Ngày 05/08/2003
 • Lãnh đạo tỉnh Lai Châu tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải và ông Trần Văn Bắc.

  Sáng 22/7, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2022 đã tiến hành kiện toàn nhân sự UBND tỉnh.

  Theo đó, các đại biểu đã bầu ông Hà Trọng Hải, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.

  Ông Hà Trọng Hải sinh ngày 6/6/1974; dân tộc Kinh; quê quán: xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên; trình độ chuyên môn Đại học Lâm nghiệp; Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

  Ông Hà Trọng Hải vào Đảng ngày 19/5/2000; có trình độ chuyên môn Đại học ngành Lâm nghiệp; thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Trình độ Lý luận chính trị Cao cấp.

  Trước khi được bổ nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, ông Hà Trọng Hải từng giữ các chức vụ: Trưởng ban Quản lý dự án di dân Tái định cư Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát, huyện Than Uyên; Phó Chủ tịch UBND huyện Than Uyên; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên; Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

  Từ tháng 5/2019 đến nay, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

  Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu cũng bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2022 – 2022 đối với ông Trần Văn Bắc, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu.

  HĐND tỉnh Lai Châu thông qua Nghị quyết thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Đỗ Ngọc An, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, do được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; Nghị quyết miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh đối với ông Sùng A Hồ, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ông Nguyễn Đăng Khải, nguyên Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do chuyển công tác.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổ Chức Bầu Các Chức Danh Chủ Chốt Hđnd Và Ubnd Huyện Bàu Bàng Nhiệm Kỳ 2022
 • Nghị Quyết Bầu Thành Viên Ủy Ban Nhân Dân
 • Nghệ An Bầu 2 Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh
 • Lục Nam: Bầu Bổ Sung Chức Danh Chủ Tịch Hđnd Và Phó Chủ Tịch Ubnd Huyện Nhiệm Kỳ 2011
 • Hđnd Huyện Yên Dũng: Bầu Bổ Sung Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Huyện
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh Quảng Ninh
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh Quảng Ninh
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện Hướng Hoá.
 • Đà Nẵng: Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Quận Huyện
 • Chủ Tịch Ubnd Huyện Ký Nhiều Quyết Định Tuyển Dụng, Bổ Nhiệm Sai Quy Định
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Phường, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh, Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2022 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2020 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Ubnd Huyện, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Quyết Định Ubnd Tỉnh Hà Tĩnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh, Quyết Định 691 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Kon Tum, Quyết Định Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyết Định Số 10 Ubnd Tỉnh Cà Mau, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Phụ Trách Mảng Tư Pháp Của Ubnd Cấp Xã, Quyết Định Số 15 Ubnd Tỉnh Tây Ninh, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Quyết Định Ubnd Tỉnh Bạc Liêu, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 12/2010 Của Ubnd Tỉnh Gia Lai, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Số 12/2011 Của Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Nghệ An, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Trị, Quyết Định Số 22/2018 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định 861 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Số 22/2018/qĐ-ubnd Tỉnh Sơn La, Dự Thảo Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định 08/2018 Của Ubnd Tỉnh Đồng Nai, Quyết Định Số 04/2010 Của Ubnd Tỉnh Nghệ An, Quyết Định Số 13/2019 Của Ubnd Tỉnh Đồng Nai, Quyết Định 1775 Của Ubnd Tỉnh Bạc Liêu, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 41 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp, Quyết Định Số 1415 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 12/2012/qĐ-ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 3462 Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 01/2015/qĐ-ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định 12/2015 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quy Trình Ban Hành Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định 12 Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Số 4545 Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định Số 20 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định 689/qĐ-ubnd Tỉnh Thừa Thiên Huế, Quyết Định Số 87/2017 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyết Định Số 35/2014/qĐ-ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyet Dinh Bso 08/qĐ Ngày 11/10/2017 Cua Ubnd Tinh Dong Nai, Quyết Định 4416/qĐ-ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định Số 12/2013 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Quyết Định 50a/2017 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ngãi0/qĐ-ttg, Quyết Định 12/2013 Của Ubnd Tỉnh Tiền Giang, Quyết Định 38/2014 Của Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyet Dinh So 08/qĐ-tu Ngày 11/10/2017 Cua Ubnd Tinh Dong Nai, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Số 3000 Của Ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh An Giang, Tờ Trình Đề Nghị Ubnd Tỉnh Ban Hành Quyết Định, Quyết Định Số 539 Ubnd Tỉnh Quảng Ninh 2022, Quyết Định Số 04/2014 Của Ubnd Tỉnh Thái Nguyên, Quyết Định Số 12/2012/qĐ-ubnd Tỉnh Quảng Ngãi 27/02/2013, Quyết Định 1775 Của Ubnd Tỉnh Bạc Liêu Ngày 18/8/2009, Quyết Định Khen Thưởng Của Ubnd Tỉnh Quảng Ninh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Xã, Quyết Định Số 2179/qĐ-ub Ngày 30 Tháng 7 Năm 2001 Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Công Đoàn, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch HĐnd, Quyết Định Bãi Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị,

  Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Phường, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Quyết Định Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh, Quyết Định 1098 Của Ubnd Tỉnh Đồng Tháp Ubnd Tỉnh Hưng Yên, Quyết Định 458/qĐ-ubnd Ngày 15 Tháng 2 Năm 2022 Của Ubnd Tỉnh Bình Định, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chủ Tịch Ubnd, Quyết Định 2375/qĐ-ubnd Ngày 31/8/2020 Của Ubnd Tỉnh Sóc Trăng, Quyết Định Số 2663/qĐ -ubnd Ngày 06/10/2010 Của Ubnd Tỉnh Hải Dương, Nghị Quyết Miễn Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Ubnd Xã, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Quyết Định Số 3140/qĐ-ubnd Ngày 08/11/2019 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Phê Duyệt Quy Hoạch Xây Dựng Vùng H, Quyết Định Số 2167/qĐ – Ubnd Ngày 19/6/2017 Của Ubnd Tỉnh Về Việc Cho Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiệ, Nghị Quyết Bầu Chủ Tịch Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 1744/qĐ-ubnd Ngày 18/7/2017 Của Ubnd Tỉnh Bình Phước Về Việc Ban Hành Kế Hoạch Thời Gi, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Ubnd Huyện, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd, Quyết Định Miễn Nhiệm Thành Viên Ubnd, Quyết Định Ubnd Tỉnh Hà Tĩnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh, Quyết Định 691 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Ubnd Tỉnh Kon Tum, Quyết Định Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyết Định Số 10 Ubnd Tỉnh Cà Mau, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Phụ Trách Mảng Tư Pháp Của Ubnd Cấp Xã, Quyết Định Số 15 Ubnd Tỉnh Tây Ninh, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh Hà Giang, Quyết Định Ubnd Tỉnh Bạc Liêu, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Số 12/2010 Của Ubnd Tỉnh Gia Lai, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Số 12/2011 Của Ubnd Tỉnh Lào Cai, Quyết Định Số 14 Của Ubnd Tỉnh Nghệ An, Quyết Định 12 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Quyết Định Số 12 Của Ubnd Tỉnh An Giang, Quyết Định Ubnd Tỉnh Quảng Trị, Quyết Định Số 22/2018 Của Ubnd Tỉnh Sơn La, Quyết Định Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Quyết Định 861 Của Ubnd Tỉnh Quảng Nam,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiêu Chuẩn Đối Với Chủ Tịch Ubnd Cấp Xã Thế Nào?
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Tỉnh
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Xã
 • Công Bố Quyết Định Của Ubnd Huyện Về Điều Động, Bổ Nhiệm Công Chức Lãnh Đạo, Quản Lý
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Ubnd Huyện
 • Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng Vụ Pháp Chế Và Phó Chánh Văn Phòng Bộ Nội Vụ

  --- Bài mới hơn ---

 • Lễ Công Bố Và Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Vụ Trưởng Vụ Pháp Chế (Bộ Nội Vụ)
 • Cách Bổ Nhiệm Ngạch Và Xếp Lương Công Chức Hành Chính
 • Bổ Nhiệm Vào Ngạch Và Xếp Lương Đối Với Công Chức, Viên Chức
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Tổ Trưởng Sản Xuất
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Tổ Trưởng
 • Ngày đăng: 27/03/2020 01:51

  Sáng ngày 27/3/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Phan Trung Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Pháp chế; bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Phi Đa, Chuyên viên chính Phòng Tổng hợp – Thư ký, Văn phòng Bộ giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì buổi Lễ.

  Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trao Quyết định điều động, bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Trung Tuấn (bên trái) và đồng chí Nguyễn Phi Đa.

  Tham dự buổi Lễ có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ.

  Tại buổi Lễ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Hữu Tuấn đã công bố Quyết định số 227/QĐ-BNV ngày 26/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Trung Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ giữ chức Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ; Quyết định số 228/QĐ-BNV ngày 26/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Phi Đa, Chuyên viên chính Phòng Tổng hợp – Thư ký, Văn phòng Bộ giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ. Các quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Vụ trưởng Vụ Pháp chế Phan Trung Tuấn và tân Phó Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Phi Đa, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đánh giá cao năng lực và những đóng góp của đồng chí Phan Trung Tuấn và Nguyễn Phi Đa trong quá trình công tác; đồng thời đề nghị các đồng chí được điều động, bổ nhiệm phải luôn đề cao tinh thần học tập, học hỏi kinh nghiệm những người đi trước, nỗ lực rèn luyện, trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của đơn vị, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong tập thể lãnh đạo, công chức Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ Nội vụ giao.

  Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Bộ, đặc biệt là lãnh đạo, công chức Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện trong công tác để các đồng chí mới được điều động, bổ nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  Trên cương vị công tác mới, bản thân các đồng chí được điều động, bổ nhiệm sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân; mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Bộ cũng như tập thể lãnh đạo, công chức Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ; hứa sẽ luôn nỗ lực học tập, rèn luyện để nâng cao năng lực bản thân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ ngày càng phát triển vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ Nội vụ giao./.

  Trí Đức

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tandtc Bổ Nhiệm Vụ Trưởng Vụ Pháp Chế Và Quản Lý Khoa Học
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm 02 Phó Vụ Trưởng Vụ Pháp Chế Và Quản Lý Khoa Học
 • Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Vụ Trưởng Vụ Pháp Chế, Bộ Tn Mt
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Vụ Trưởng Vụ Pháp Chế
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Ngạch Công Chức
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Phòng

  --- Bài mới hơn ---

 • Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Tư Pháp
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Giám Đốc
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Giám Đốc
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Trưởng Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Phòng Kỹ Thuật, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Bãi Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Chánh Văn Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Quốc Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Tư Pháp, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Thuộc Sở, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Phòng Kinh Doanh, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Trưởng Phòng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Vụ Chánh Văn Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Lãnh Đạo Chức Vụ Cấp Phòng, Mẫu Quyết Đinh Bổ Nhiệm Phó Phòng Kinh Doanh, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Marketing, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Giáo Dục, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Kỹ Thuật, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Giáo Dục Song Ngư, Quyết Định Bổ Nhiệm Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Kinh Doanh, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Văn Phòng Đại Diện Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Tư Pháp Huyện, Quyết Định Bổ Nhiệm Người Đứng Đầu Văn Phòng Đại Diện, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Thanh Tra Pháp Chế, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Bổ Nhiệm Kiêm Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Bổ Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Và Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Nghị Quyết Lãnh Đạo Nhiệm Vụ Phòng Chống Lụt Bão, Nghị Quyết Lãnh Đạo Nhiệm Vụ Diễn Tập Phòng Chống Bão Lụt, Nghị Quyết Lãnh Đạo Thực Hiện Nhiệm Vụ Diễn Tập Chiến Đấu Phòng Thủ, Quyết Định Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Số 27 Về Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Nhiệm Hợp Tác Xã, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm, Đọc Quyết Định Bổ Nhiệm, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Thủ Kho, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Qmr, Quyết Định Bổ Nhiệm Đại Sứ, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Bí Thư Chi Bộ, Quyết Định Bãi Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Là Gì, Quyet Dinh Bo Nhiem Thu Qui, Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ, Mẫu Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Doc, Đơn Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Thủ Quỹ, Quyết Định 43 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Vị Trí, Quyết Định Bổ Nhiệm Lái Xe, Quyết Định 105 Về Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định 27 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định 27 Về Bổ Nhiệm Cán Bộ, Căn Cứ Ra Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Văn Thư, Quyết Định 15 Về Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm .doc, Quyết Định Bổ Nhiệm Của Sở Nội Vụ, Quyết Định Bổ Nhiệm Dân Sự, Quyết Định Bổ Nhiệm Mẫu, Quyết Định Bổ Nhiệm Có Thời Hạn, Quyết Định Bổ Nhiệm Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Có Thời Hạn, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Có Thời Hạn, Quyết Định Bổ Nhiệm Tổ Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Nhân Sự, Quyết Định Bổ Nhiệm Cục Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm 2022, Quyết Định Bổ Nhiệm Tiếng Anh Là Gì, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Bộ Môn, Quyết Định Bổ Nhiệm Bếp Trưởng, Quyết Định Bổ Nhiệm Công An Xã, Mẫu Công Văn Quyết Định Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Vụ, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Ban Iso, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Thứ Trưởng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Quản Lý, Quyết Định Bổ Nhiệm Có Thời Hạn Bao Lâu, Ra Quyết Định Là Nhiệm Vụ Cơ Bản Của Nhà Quản Trị, Quyết Định Bổ Nhiệm Đi Công Tác, Quyết Định Bổ Nhiệm Có Hiệu Lực Khi Nào, Quyết Định Bổ Nhiệm Bí Thư Chi Đoàn, Quyết Định Bổ Nhiệm Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Xã, Quyết Định Bổ Nhiệm Lãnh Đạo,

  Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Trưởng Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Phòng Kỹ Thuật, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Bãi Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Chánh Văn Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Bộ Quốc Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Tư Pháp, Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Thuộc Sở, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Phòng Kinh Doanh, Quyết Định Bổ Nhiệm Quyền Trưởng Phòng, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Vụ Chánh Văn Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd, Quyết Định Bổ Nhiệm Lãnh Đạo Chức Vụ Cấp Phòng, Mẫu Quyết Đinh Bổ Nhiệm Phó Phòng Kinh Doanh, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Marketing, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Giáo Dục, Mẫu Quyết Định Miễn Nhiệm Trưởng Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Kỹ Thuật, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Giáo Dục Song Ngư, Quyết Định Bổ Nhiệm Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Kinh Doanh, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Văn Phòng Đại Diện Song Ngữ, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Tư Pháp Huyện, Quyết Định Bổ Nhiệm Người Đứng Đầu Văn Phòng Đại Diện, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Thanh Tra Pháp Chế, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Số 75-qĐ/tw Ngày 21/8/2007 Của Ban Bí Thư Ban Hành Quy Chế Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Khen Thư, Quyết Định Bổ Nhiệm Kiêm Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Bổ Nhiệm, Quyết Định Miễn Nhiệm Và Bổ Nhiệm, Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Miễn Nhiệm, Nghị Quyết Lãnh Đạo Nhiệm Vụ Phòng Chống Lụt Bão, Nghị Quyết Lãnh Đạo Nhiệm Vụ Diễn Tập Phòng Chống Bão Lụt, Nghị Quyết Lãnh Đạo Thực Hiện Nhiệm Vụ Diễn Tập Chiến Đấu Phòng Thủ, Quyết Định Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Số 27 Về Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Nhiệm Hợp Tác Xã, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Nghị Định Hướng Dẫn Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm, Đọc Quyết Định Bổ Nhiệm, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Thủ Kho, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại Cán Bộ, Quyết Định Bổ Nhiệm Lại, Quyết Định Bổ Nhiệm Qmr,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Nội Vụ Tỉnh Thanh Hóa
 • Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Y Tế
 • Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Sở Nội Vụ
 • Trao Quyết Định Bổ Nhiệm 02 Phó Giám Đốc Sở Công Thương
 • Hướng Dẫn Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty Tnhh Một Thành Viên ?
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100