Phòng Giáo Dục Huyện Bù Đăng

--- Bài mới hơn ---

 • Đề Cương Kiểm Tra Văn 6, 7, 8 Hk2 Nh 2022
 • Đề Cương Thi Hk2 Môn Văn 6,7,8
 • Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Lớp 8 Môn Ngữ Văn Phòng Gd&đt Bù Đăng Năm Học 2022
 • Tập Huấn Các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Về Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh
 • Hội Nghị Trực Tuyến Tập Huấn Các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Về Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh
 • Phòng Giáo Dục Huyện Bù Đăng, Giáo Trình Những Vấn Đề Cơ Bản Về Xây Dưng Khu Vưc Phòng Thủ Tỉnh Huyện, Đảng Bộ Huyện Lãnh Đạo Phát Triển Giáo Dục Và Đào Tạo, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Báo Cáo Thực Tập Phòng Nội Vụ Huyện, Khu Vực Phòng Thủ Tỉnh Huyện Là Gì, Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Huyện, Quoc Hôi, Khu Vực Phong Thủ Tỉnh, Huyện, Báo Cáo Thực Tập ở Phòng Tài Chính Huyện, Quy Định Số Lượng Phó Phòng Cấp Huyện, Bài Thu Hoạch Về Xây Dựng Khu Vưc Phòng Thủ Cấp Huyện, Thủ Tục Đăng Ký Văn Phòng Giao Dịch, Biên Bản Bàn Giao Con Dấu Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai, Những Vấn Đề Cơ Bản Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Tỉnh Huyện, Bài Giảng Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Tỉnh Huyện, Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Tư Pháp Huyện, Bài Thu Hoạch Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Tỉnh Huyện, Tình Huống Kế Toán Tài Chính ở Văn Phòng Huyện, Mau Giay Moi Cua Ubnd Xa Phong Phu Huyen Binh Chanh, Chuyên Đề Những Vấn Đề Cơ Bản Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Tỉnh, Huyện, Ke Hoach Cua Huyen Uy Thuc Hien Ct 36 Ve Phong Chong Ma Tuy, Tình Huống Kế Toán Văn Phòng HĐnd Và Ubdn Huyện, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Tư Pháp Huyện, Đại Hội Đảng Cấp Huyện, Báo Cáo Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Văn Kiện Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Góp ý Dự Thảo Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Đại Hội Đảng Bộ Huyện Việt Yên, Dự Thảo Văn Kiện Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Tham Luận Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Bài Tham Luận Tại Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Dự Thảo Báo Cáo Chính Trị Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Văn Kiện Đại Hội Đảng Bộ Huyện Kim Bảng Lần Thứ 24, Báo Cáo Tham Luận Tại Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Báo Cáo Tham Luận Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Bài Tham Luận Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Dự Thảo Văn Kiện Đại Hội Đảng Bộ Huyện Kim Bảng, Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Kim Bảng Lần Thứ Xxv, Đơn Đăng Ký Dự Tuyển Công Chức Cấp Huyện, Báo Cáo Tình Hình Nhân Dân Đại Hội Đảng Cấp Huyện, Chỉ Thị Về Giáo Dục Đào Tạo Huyện Kim Bảng, Huyện ủy Kim Bảng Về Giáo Dục Đào Tạo, Tiểu Luận Xây Dưng Nông Thôn Huyện Huyện Bảo Thắng, Quá Trình Xây Dựng Và Phát Triển Của Đảng Bộ Huyện Hậu Lộc, Giáo Dục Đào Tạo Hiện Nay Huyện Kim Bảng, Đề án Phát Triển Giáo Dục Huyện, Bao Cao Giao Vien Gioi Huyen Mon Anh, Báo Cáo Kiểm Điểm Của Ban Chấp Hành Đảng Bộ Công An Huyện, Kế Hoạch Triển Khai Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Biên Bàn Bàn Giao Nhiệm Vụ Chủ Tịch Huyện, Và Theo Quy Chế Làm Việc Của Đảng ủy Quân Sự Huyện Phân Công Phụ Trách, Bài Thu Hoạch Di Tích Đầu Cầu Tiếp Nhận Vũ Khí Bắc-nam ở Xã Thạnh Phong Huyện Thạnh Phú Tỉnh Bến Tre, Bai Thuyết Trình Thi Giao Viên Giỏi Cấp Huyện Môn Thể Dục, Bài Thuyết Trình Thi Giáo Viên Dạy Giỏi Cấp Huyện Môn Thể Dục, Bài Thuyết Trình Thi Giáo Viên Giỏi Cấp Huyện, Bài Thuyết Trình Thi Giáo Viên Dạy Giỏi Cấp Huyện, Tuyển Tập Truyện Huyền Huyễn Hay Nhất, Truyện Ngôn Tình Huyền Huyễn, Ngay Sau Khi Có Kết Quqr Thi Hsg Cấp Huyện Cô Giáo Chủ Nhiệm Lớp 8a Đã Mua 136 Quyển Vở Để Thuow4ng , Ngay Sau Khi Có Kết Quqr Thi Hsg Cấp Huyện Cô Giáo Chủ Nhiệm Lớp 8a Đã Mua 136 Quyển Vở Để Thuow4ng, Mẫu Giấy Chứng Nhận Giáo Viên Dạy Giỏi Cấp Huyện, Chuyên Đề Nội Dung Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Tỉnh, Huyện , Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Huyện, Tỉnh Về Chính Trị Tinh Thần, Nghị Quyết Chuyên Đề Phát Triển Giáo Dục Đào Tạo Huyện Kim Bảng Năm 2010, Nội Dung Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Tỉnh Huyện, 9 Truyện Huyền Huyễn Hay Nhất, Quy Định Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp Công Lập Cấp Huyện, Nội Dung Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Huyện, Quy Định Số 3989-qĐ/vptw Của Văn Phòng Trung ương Đảng Về Chế Độ Chi Tổ Chức Đại Hội Đảng Bộ Các Cấp, Quy Định Số 3989-qĐ/vptw Của Văn Phòng Trung ương Đảng Về Chế Độ Chi Tổ Chức Đại Hội Đảng Bộ Các Cấp, Quy Định Số 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2019 Của Văn Phòng Tw Đảng Về Chế Độ Chi Tổ Chức Đại Hội Đảng, 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2019 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Về “chế Độ Chi Tổ Chức Đại Hội Đảng Các Cấ, 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2019 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Về “chế Độ Chi Tổ Chức Đại Hội Đảng Các Cấ, 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2019 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Về “chế Độ Chi Tổ Chức Đại Hội Đảng Các Cấ, Truyện Huyền Huyễn, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Phong Cách Của Giáo Viên Cơ Sở Giáo Dục Phổ Thông Trong B, Giao Trinh Mudun 3 Phong Cách Lam Viecj Khoa Học Cua Ngươi Giao Vien Mam Non, Xây Dựng Phong Cách Của Giáo Viên Cơ Sở Giáo Dục Phổ Thông Trong Bối Cảnh Hiện Nay, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh Lớp 11, Giáo Trình Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3, Giáo Trình Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Quốc Phòng Lớp 11, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Quốc Phòng 12, Giáo Trình Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Văn Phòng, Giáo án Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh Lớp 10, Giao Trinh Giao Duc Quoc Phong, Báo Mạng Điện Tử Với Vai Trò Giáo Dục Chính Trị – Tư Tưởng Cho Đội Ngũ Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt , Báo Mạng Điện Tử Với Vai Trò Giáo Dục Chính Trị – Tư Tưởng Cho Đội Ngũ Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt, Đại Chỉ Văn Phòng Đảng ủy, Đơn Đăng Ký Phỏng Vấn, Bài Dự Thi 50 Năm Phong Trào Ba Đảm Đang, Đại Hội Đảng Thành Phố Hải Phòng, Thư Mời Phỏng Kết Nạp Đảng Viên, Form Đăng Ký Phòng Họp, Thủ Tục Đăng Ký Văn Phòng Đại Diện,

  Phòng Giáo Dục Huyện Bù Đăng, Giáo Trình Những Vấn Đề Cơ Bản Về Xây Dưng Khu Vưc Phòng Thủ Tỉnh Huyện, Đảng Bộ Huyện Lãnh Đạo Phát Triển Giáo Dục Và Đào Tạo, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Báo Cáo Thực Tập Phòng Nội Vụ Huyện, Khu Vực Phòng Thủ Tỉnh Huyện Là Gì, Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Huyện, Quoc Hôi, Khu Vực Phong Thủ Tỉnh, Huyện, Báo Cáo Thực Tập ở Phòng Tài Chính Huyện, Quy Định Số Lượng Phó Phòng Cấp Huyện, Bài Thu Hoạch Về Xây Dựng Khu Vưc Phòng Thủ Cấp Huyện, Thủ Tục Đăng Ký Văn Phòng Giao Dịch, Biên Bản Bàn Giao Con Dấu Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai, Những Vấn Đề Cơ Bản Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Tỉnh Huyện, Bài Giảng Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Tỉnh Huyện, Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Tư Pháp Huyện, Bài Thu Hoạch Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Tỉnh Huyện, Tình Huống Kế Toán Tài Chính ở Văn Phòng Huyện, Mau Giay Moi Cua Ubnd Xa Phong Phu Huyen Binh Chanh, Chuyên Đề Những Vấn Đề Cơ Bản Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Tỉnh, Huyện, Ke Hoach Cua Huyen Uy Thuc Hien Ct 36 Ve Phong Chong Ma Tuy, Tình Huống Kế Toán Văn Phòng HĐnd Và Ubdn Huyện, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Tư Pháp Huyện, Đại Hội Đảng Cấp Huyện, Báo Cáo Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Văn Kiện Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Góp ý Dự Thảo Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Đại Hội Đảng Bộ Huyện Việt Yên, Dự Thảo Văn Kiện Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Tham Luận Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Bài Tham Luận Tại Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Dự Thảo Báo Cáo Chính Trị Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Văn Kiện Đại Hội Đảng Bộ Huyện Kim Bảng Lần Thứ 24, Báo Cáo Tham Luận Tại Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Báo Cáo Tham Luận Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Bài Tham Luận Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Dự Thảo Văn Kiện Đại Hội Đảng Bộ Huyện Kim Bảng, Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Kim Bảng Lần Thứ Xxv, Đơn Đăng Ký Dự Tuyển Công Chức Cấp Huyện, Báo Cáo Tình Hình Nhân Dân Đại Hội Đảng Cấp Huyện, Chỉ Thị Về Giáo Dục Đào Tạo Huyện Kim Bảng, Huyện ủy Kim Bảng Về Giáo Dục Đào Tạo, Tiểu Luận Xây Dưng Nông Thôn Huyện Huyện Bảo Thắng, Quá Trình Xây Dựng Và Phát Triển Của Đảng Bộ Huyện Hậu Lộc, Giáo Dục Đào Tạo Hiện Nay Huyện Kim Bảng, Đề án Phát Triển Giáo Dục Huyện,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tờ Trình Xet Tăng Danh Hiệu Tập Thể Lao Động Tiên Tiến
 • Văn Bản Thành Lập Hội Đồng Trường 2012
 • Giấy Chứng Nhận Đã Tham Dự Các Lớp Tập Huấn Kiến Thức Chuyên Môn Và Văn Bản Pháp Luật Mới Về Thuốc Bảo Vệ Thực Vật.
 • Cấp Giấy Chứng Nhận Bồi Dưỡng Kiến Thức Chuyên Môn Và Văn Bản Pháp Luật Mới Về Thuốc Bảo Vệ Thực Vật
 • Giấy Chứng Nhận Đã Tham Dự Các Lớp Tập Huấn Kiến Thức Chuyên Môn Và Văn Bản Pháp Luật Mới Về Thuốc Bảo Vệ Thực Vật
 • Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện Đồng Phú: Tổ Chức Hội Thao Ngành Giáo Dục Và Đào Tạo Chào Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam… 14/11/2017

  --- Bài mới hơn ---

 • Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Huyện A Lưới
 • Làm Việc Ở Phòng Giáo Dục Nhưng Nhận Lương Ở Trường Học
 • Bvpl: Hàng Loạt Sai Phạm Tại Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện Tây Hòa
 • Phú Yên: Nhiều Sai Phạm Tại Phòng Gd&đt Huyện Tây Hòa Nơi Hàng Chục Giáo Viên Đang Khởi Kiện
 • Hàng Loạt Sai Phạm Tại Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện Tây Hòa
 • Từ ngày 05/11/2017 đến ngày 12/11/2017 (vào các ngày thứ 7 và CN) phòng GD&ĐT tổ chức Hội thao gồm các môn: Bóng chuyền nam, cầu lông, đá cầu, bóng bàn, điền kinh và kéo co. Với hơn 632 VĐV đến từ 41 trường MN TH THCS trong huyện và trường PT DTNT THCS Đồng Phú. Ở môn bóng chuyền nam có 12 đội tham gia BTC chia làm 4 bảng thi đấu vòng tròn 01 lượt và chọn 1 đội nhất nhì bảng vào thi đấu bán kết. Ở môn cầu lông, bóng bàn, đá cầu có 250 VĐV tham gia gồm các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ; ở môn kéo co nữ có 41 đội tham gia thi đấu BCT đã tiến hành tổ chức bốc thăm và thi đấu loại trực tiếp. Riêng môn điền kinh có những nội dung như chạy 100m nam, nữ; chạy 800m nữ; chạy 1.500m nam.

  Đại biểu tặng cờ lưu niệm cho các đội về tham dự giải

  Ở môn bóng chuyền nam đã diễn ra những trận đấu sôi nổi, hấp dẫn đầy kịch tính như trận bóng giữa liên trường THCS Thuận Phú, THCS Thuận Lợi gặp THCS Tân Phú và trận chung kết bóng chuyền nam đầy kịch tính giữa THCS Tân Phú gặp trường TH&THCS Tân Hưng . Đối với môn kéo co, đá cầu đây là môn thể thao mang tính dân gian do đó các đơn vị đã có sự chuẩn bị tập luyện tương đối tốt. Một số trận đấu đã để lại những ấn tượng đẹp trong lòng khán giả như trận tứ kết kéo co nữ giữa MN Tân Hưng gặp MN Đồng Tâm hay trận chung kết THCS Tân Phú gặp TH Đồng Tiến B, trận chung kết đá cầu giữa THCS Tân Tiến và TH Tân Lập A, TH Đồng Tiến B gặp THCS Thuận Lợi…

  So với giải lần trước, lần này chất lượng của giải đã được nâng lên rõ rệt bởi có sự đầu tư thích đáng. Có những đội thi đấu rất tốt cả về kỹ thuật lẫn chiến thuật bởi có sự đầu tư và luyện tập chu đáo như trường trường TH&THCS Tân Hưng, THCS Tân Phú, trường MN Tân Hưng, THCS Tân Tiến…

  Kết quả chung cuộc ở môn bóng chuyền nam trường TH&THCS Tân Hưng đạt giải nhất; Ở môn kéo co nam THCS Tân Tiến đạt giải nhất, môn kéo co nữ THCS Tân Phú đạt giải nhất…. Ngoài ra BTC còn trao 14 giải nhất môn đá cầu, cầu lông, bóng bàn, chạy 100m, 800m, 1.500m, vận động viên Nguyễn Thị Phương Uyên trường TH Tân Lập A được chọn VĐV nữ xuất sắc nhất giải khi dành 2 giải nhất, 1 giải nhì; vận động viên trường TH&THCS Tân Hưng được chọn VĐV nam xuất sắc nhất giải khi dành 3 giải nhất.

  Ông Hoàng Thanh Sỹ, Trưởng phòng GD&ĐT trao cờ toàn đoàn cho 3 trường đạt giải

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thọ Xuân (Thanh Hóa): Chú Trọng Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Toàn Diện
 • Cv Số 111/pgd&đt Công Tác Cấptiểu Học Tháng 5/2014
 • Kế Hoạch Kiểm Tra Nội Bộ Ke Hoach Kiem Tra Noi Bo Doc
 • Gói Thầu Mua Sắm Bàn Ghế Ở Huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre: Nhà Thầu “gõ Cửa” Cấp Trên
 • Phương Án Cắt Giảm, Tiết Kiệm Nguồn Kinh Phí Phuong An Tiet Kiem Nam 2014 Doc
 • Giám Sát Tại Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Phú Giáo

  --- Bài mới hơn ---

 • Chính Sách, Pháp Luật Về Giáo Dục Nghề Nghiệp: Hoàn Thiện Để Đáp Ứng Nhu Cầu
 • Ðẩy Mạnh Tuyên Truyền Luật Giao Thông Đường Thủy Nội Địa
 • Văn Bản Hợp Nhất Luật Giao Thông Đường Thủy Nội Địa 2022
 • Góp Ý Luật Giao Thông Đường Thủy Nội Địa
 • Điều 24 Luật Giao Thông Đường Thủy Nội Địa
 • Sáng 24/4, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương đã có buổi giám sát về kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện Phú Giáo.

  Sáng 24/4, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương đã có buổi giám sát về kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện Phú Giáo.

  Trong những năm qua, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện Phú Giáo đã liên kết với các trường có chuyên ngành đào tạo thế mạnh thực hiện đúng theo Thông tư số 29 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo. Hiện Trung tâm liên kết đào tạo được 13 lớp trung cấp. Trong công tác giới thiệu việc làm, trong thời gian tới, Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế LILAMA 2 trực thuộc Bộ xây dựng sẽ cấp học bổng cho 06 hoc sinh tốt nghiệp năm 2022 với tổng số tiền 480 triệu đồng đi xuất khẩu lao động nước ngoài. Ngoài ra, Trung tâm đang liên kết với các Khu công nghiệp, công ty, trang trại để giới thiệu việc làm cho các em. Bên cạnh đó, Trung tâm đang xin chủ trương của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, để liên kết với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đào tạo tay nghề cho lao động nhằm đáp ứng quá trình sản xuất của các doanh nghiệp.

  Đoàn giám sát lưu ý trong thời gian tới, Trung tâm cần tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, phụ huynh để tránh tư tưởng con phải đi học Đại học mới xin được việc làm; làm tốt công tác tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh; xây dựng đề án dự báo ngành nghề có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm với mức thu nhập khá; đồng thời chú trọng công tác liên kết giới thiệu việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhiệm Vụ Và Quyền Của Người Học Tại Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp Được Pháp Luật Quy Định Như Thế Nào?
 • Quy Định Pháp Luật Về Hợp Tác Quốc Tế Trong Giáo Dục Nghề Nghiệp
 • Thanh Tra Chấp Hành Các Quy Định Của Pháp Luật Về Giáo Dục Nghề Nghiệp
 • Lại “kiến Nghị Khẩn” Về Luật Giáo Dục Nghề Nghiệp
 • Luật Giáo Dục Nghề Nghiệp Đã Sửa Đổi, Bổ Sung, Bãi Bỏ Những Điều Khoản Nào Của Luật Giáo Dục?
 • Văn Bản Của Phòng Giáo Dục

  --- Bài mới hơn ---

 • Kế Hoạch Phổ Cập 5 Tuổi
 • Biên Bản Họp Triển Khai Và Tổ Chức Thực Hiện Kế Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Năm Học 2014
 • Mẫu Kế Hoạch Truyền Thông Sự Kiện Dễ Lập Và Dễ Triển Khai Nhất (Có Ví Dụ Minh Hoạ)
 • Kế Hoạch Triển Khai Công Tác Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật Năm 2022
 • Kế Hoạch Tổ Chức Triển Khai Văn Bản Pháp Luật Mới Ban Hành Đợt 1 Năm 2022
 • – Lập danh sách con nhà nghèo học giỏi, con thương binh, bệnh binh học khá giỏi. Có xác nhận của UBND xã và kèm theo giấy khen ( bản sao) V/v Hướng dẫn một số công việc Hoạt động GDNGLL trước khi nghỉ hè Kính gửi: Ông ( bà) HT các trường TH, THCS trong huyện Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo Hè 2011 của Huyện Núi Thành, chủ trương tặng sách giáo khoa cho con thương binh, liệt sĩ năm học 2011- 2012 Nay phòng GD -ĐT Núi Thành hướng dẫn các trường TH,THCS thực hiện một số công việc sau: – Rà soát đối tượng con thương binh, liệt sĩ của đơn vị để làm hồ sơ tặng sách giáo khoa theo tinh thần Công văn 55/In-PHS của Công ty CP In – PHS & TBTH . Nộp bổ sung hồ sơ của các em năm trước chưa được nhận SGK. Hồ sơ gồm có Khai sinh và giấy chứng nhận con thương binh, liệt sĩ có công chứng cho Phòng GD – ĐT ( ông Huân nhận). Hạn chót ngày 18/5/2011 – Lập danh sách toàn bộ con nhà nghèo ( nộp cho Ông Biểu) – Tổ chức bàn giao học sinh về địa phương, tiến hành trong lễ Bế giảng năm học. – Nộp báo cáo tình hình thực hiện công tác giáo dục pháp luật từ tháng 3-5/2011 ( để huyện tổ chức họp giao ban quý II/2011). Nộp báo cáo tình hình thực hiện công tác giáo dục pháp luật năm học 2010- 2011 ( để tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong trường học theo tinh thần Thông tư Liên tịch giữa Bộ Giáo dục – Đào tạo và Bộ Công an). Hai nội dung báo cáo trên có kèm theo danh sách cán bộ, GV, học sinh làm tốt công tác an ninh, trật tự và vi phạm pháp luật. ( Nộp cho ông Huân) có mẫu kèm theo. Mỗi đối tượng chọn 1 cá nhân xuất sắc, điển hình nhất về hoàn cảnh và tinh thần vượt khó học tập tốt để viết Bản báo cáo thành tích nộp cho Phòng GD -ĐT. Hạn chót ngày 25/5 ( ông Huân nhận).

  TRƯỜNG:…..DANH SÁCH HỌC SINH NGHÈO HỌC GIỎI ( Con LS,TB)

  Con TB,LS thêm cột TB loại sau cột con ông Xác nhận UBND xã Hiệu trưởng Nhận được công văn này yêu cầu Ông ( bà) HT các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo về Phòng GD-ĐT đúng thời gian quy định.

  – Các trường TH, THCS

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vè Về Kế Hoạch Hóa Gia Đình
 • Thơ Về Kế Hoạch Hóa Gia Đình
 • Tư Vấn Quy Định Của Pháp Luật Về Kế Hoạch Hóa Gia Đình
 • Thực Hiện Kế Hoạch Bổ Sung Chương Trình Xây Dựng Văn Bản Qppl Năm 2022
 • Phát Triển Kỹ Năng Lập Kế Hoạch, Nghiên Cứu Và Xây Dựng Văn Bản Qppl Ngành Thanh Tra
 • Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Huyện A Lưới

  --- Bài mới hơn ---

 • Làm Việc Ở Phòng Giáo Dục Nhưng Nhận Lương Ở Trường Học
 • Bvpl: Hàng Loạt Sai Phạm Tại Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện Tây Hòa
 • Phú Yên: Nhiều Sai Phạm Tại Phòng Gd&đt Huyện Tây Hòa Nơi Hàng Chục Giáo Viên Đang Khởi Kiện
 • Hàng Loạt Sai Phạm Tại Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện Tây Hòa
 • 12 Giáo Viên Ở Phú Yên Kiện Trưởng Phòng Giáo Dục
 • (1) Điểm b, Khoản 4, điều 63 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp báo cáo và thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được thông báo trong trường hợp nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp chưa thống nhất. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo yêu cầu tại điểm này thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

  (2) Điểm a, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

  (3) Điểm b, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

  (4) Điều 23, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục II-6 ban hành kèm theo Thông tư này.

  (5) Đề nghị Quý Doanh nghiệp khi thực hiện đính hoặc bổ sung thông tin về đăng ký doanh nghiệp mang theo thông báo “V/v rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp” trên website https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,đăng ký thuế.

  (6) Quý Doanh nghiệp có thể truy cập theo địa chỉ https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ hoặc https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết và tải các mẫu thông báo:

  1. Thông báo cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp;
  2. Phụ lục II-5;
  3. Phụ lục II-6.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện Đồng Phú: Tổ Chức Hội Thao Ngành Giáo Dục Và Đào Tạo Chào Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam… 14/11/2017
 • Thọ Xuân (Thanh Hóa): Chú Trọng Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Toàn Diện
 • Cv Số 111/pgd&đt Công Tác Cấptiểu Học Tháng 5/2014
 • Kế Hoạch Kiểm Tra Nội Bộ Ke Hoach Kiem Tra Noi Bo Doc
 • Gói Thầu Mua Sắm Bàn Ghế Ở Huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre: Nhà Thầu “gõ Cửa” Cấp Trên
 • 12 Giáo Viên Ở Phú Yên Kiện Trưởng Phòng Giáo Dục

  --- Bài mới hơn ---

 • Nhiều Sai Phạm Tại Phòng Giáo Dục
 • 12 Giáo Viên Kiện Phòng Giáo Dục: Hoãn Tòa Để Bổ Sung Hồ Sơ
 • Điều Lệ Điền Kinh Học Sinh Cấp Huyện Dieu Le Chinh Thuc Giai Dien Kinh Hoc Sinh Nam 20122013 Chinh Thuc Doc
 • Báo Cáo Sơ Kết Năm Học 2011
 • Hd Thi Giaitoan Máy Tính Cầm Tay
 • Cho rằng việc chấm dứt hợp đồng lao động là trái luật, 12 giáo viên đã khởi kiện bà Trương Thị Dân, Trưởng phòng Giáo dục huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, để đòi quyền lợi.

  TAND huyện Tây Hòa (Phú Yên) vừa ra quyết định đưa vụ việc “Tranh chấp về chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) và bồi thường thiệt hại khi chấm dứt HĐLĐ” ra xét xử công khai đầu tháng 2/2018.

  Theo đó, 12 giáo viên là nguyên đơn khởi kiện bà Trương Thị Dân vì cho thôi việc trái pháp luật, đồng thời yêu cầu bồi thường tổn thất.

  Anh Huỳnh Đức Thành (giáo viên trường THCS Lê Hoàn) cho biết: “Việc Trưởng phòng Giáo dục huyện Tây Hòa cho tôi thôi việc là trái pháp luật, đã gây tổn thất lớn cho tôi về tinh thần. Do đó, người này phải bồi thường cho tôi số tiền bằng 5 tháng lương cơ bản”.

  Cũng như các giáo viên khác, anh Thành đề nghị tòa án yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện Tây Hòa chi trả phụ cấp đứng lớp từ năm 2011 đến nay, hủy thông báo thôi hợp đồng làm việc nhận anh vào giảng dạy trở lại và ký hợp đồng không xác định thời hạn theo đúng quy định.

  Tuy vậy, anh Thành không đồng tình rằng bị đơn trong vụ án dân sự này mà các giáo viên khởi kiện là bà Trương Thị Dân – Trưởng phòng Giáo dục huyện Tây Hòa. Tuy nhiên, tại quyết định đưa vụ án ra xét xử của TAND huyện Tây Hòa lại ghi là phòng GD&ĐT.

  Trước đó, giữa tháng 8/2017, Phòng Giáo dục Tây Hòa ra thông báo, gửi 51 giáo viên (trong đó 36 giáo viên bị thôi HĐLĐ từ ngày 15/8/2017 và 15 giáo viên còn lại sẽ bị thôi HĐLĐ từ ngày 31/1).

  Hầu hết giáo viên này làm việc từ năm 2011 đến nay. Cho rằng quyền lợi bị ảnh hưởng, nhiều người đã gửi đơn khiếu nại, đề nghị giải quyết cho họ được giữ lại giảng dạy lâu dài nhưng không được xem xét.

  Anh Lương Văn Chinh – nguyên giáo viên Tin học trường THCS Nguyễn Tất Thành (huyện Tây Hòa) – cho biết Phòng Giáo dục huyện Tây Hòa ký với anh đến bốn hợp đồng (1 năm, 3 năm, 1 năm và 1 năm) là sai so với quy định của Luật Lao động.

  “Lẽ ra, sau hai hợp đồng trước đó, tôi phải được ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Đáng nói là trong số 51 giáo viên bị ra thông báo cắt hợp đồng lao động, có người đang nuôi con nhỏ… Tuy vậy, họ vẫn bị cắt hợp đồng khiến tinh thần suy sụp”, anh Chinh bức xúc nói.

  Theo tìm hiểu của PV, ngày 26/9, UBND tỉnh Phú Yên có văn bản giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp UBND huyện Tây Hòa kiểm tra, rà soát.

  Ngoài hai trường hợp là bà Ngô Thị Thu và Trần Thị Hiền đang mang thai, nuôi con dưới 12 tháng tuổi tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động, còn có trường hợp nào khác mà theo quy định pháp luật không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hay không? Hướng giải cụ thể đối với các trường hợp này như thế nào? Đồng thời, báo cáo rõ tới thời điểm này đã chấm dứt hợp đồng lao động bao nhiêu trường hợp.

  Căn cứ khoản 2, Điều 22 Bộ Luật Lao động, ông Nguyễn Chí Hiến – Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh – yêu cầu Sở Nội vụ và UBND huyện Tây Hòa có ý kiến và đề xuất cụ thể hướng xử lý đối với việc ký kết hợp đồng có thời hạn không được vượt quá hai lần. Tuy nhiên, Phòng Giáo dục huyện Tây Hòa lại ký hợp đồng phần lớn trên hai lần mà không chuyển qua hợp đồng không xác định thời hạn.

  UBND tỉnh cũng yêu cầu rà soát việc giải quyết các chế độ cho những trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động đã đúng và đảm bảo theo quy định pháp luật chưa?

  Theo Quế Sơn / Tiền Phong​

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hàng Loạt Sai Phạm Tại Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện Tây Hòa
 • Phú Yên: Nhiều Sai Phạm Tại Phòng Gd&đt Huyện Tây Hòa Nơi Hàng Chục Giáo Viên Đang Khởi Kiện
 • Bvpl: Hàng Loạt Sai Phạm Tại Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện Tây Hòa
 • Làm Việc Ở Phòng Giáo Dục Nhưng Nhận Lương Ở Trường Học
 • Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Huyện A Lưới
 • Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện Can Lộc

  --- Bài mới hơn ---

 • Chợ Lách Sẳn Sàng Cho Năm Học Mới
 • Mẫu Quyết Định Cử Đi Công Tác Năm 2022
 • Quyết Định Kỷ Luật Sinh Viên Vi Phạm Nội Quy
 • Các Cơ Chế Của Liên Hợp Quốc Về Bảo Vệ Và Thúc Đẩy Quyền Con Người
 • Soạn Bài: Qua Đèo Ngang – Ngữ Văn 7 Tập 1
 • Website: http://www.canloc.edu.vn

  Can Lộc là huyện có truyền thống văn hóa lâu đời, là vùng địa linh nhân kiệt, vùng đất có nhiều di tích lịch sử văn hóa, nhiều danh thắng nổi tiếng như Ngã ba Nghèn Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 – 1931, Ngã ba Đồng Lộc, chùa Hương tích trên dãy núi Hồng Lĩnh,…

  NGƯT Trần Đình Sửu

  Về truyền thống hiếu học, học giỏi từ xưa đến nay nổi tiếng là đất học, đỗ đạt, có nhiều bậc đại khoa, tiến sỹ trong các triều đại phong kiến. Tiêu biểu Đặng Dung, Đặng Tất, Hà Tông Mục ở Tùng Lộc, Nguyễn Huy Oánh, Nguyễn Huy Tự, Nguyễn Huy Hổ ở Trường Lưu, La sơn Phu tử Nguyễn Thiếp ở Kim Lộc, Lưỡng quốc Thám hoa Phan Kính ở Song Lộc, tiến sỹ Dương Trí Dũng, Dương Trí Trạch ở Yên Huy, Kiệt thạch tam khoa, tam tiến sỹ. Tự hào về các thế hệ sau này nhiều nhà nho yêu nước, chí sỹ cách mạng, nhiều nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ nổi tiếng làm rạng danh đất học Can Lộc. Chí sỹ yêu nước thầy giáo Võ Liêm Sơn ở Thiên Lộc, người bạn thủy chung tâm đắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là thầy giáo của Tổng Bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều nhà khoa học khác, chí sỹ cách mạng Ngô Đức Kế, Nhà thơ Xuân Diệu, viện sỹ Nguyễn Huy Mỹ và bao lớp thế hệ trẻ ngày nay đang phấn đấu thành đạt trên con đường nghiên cứu khoa học và công tác.

  Phát huy truyền thống nhân văn cách mạng Anh hùng, Đảng bộ, nhân dân, ngành Giáo dục Can Lộc đã nổ lực phấn đấu tập trung đầu tư phát triển toàn diện vững chắc sự nghiệp GD – ĐT và đã đạt được những thành tựu xuất sắc.

  Về truyền thống hiếu học, học giỏi từ xưa đến nay nổi tiếng là đất học, đỗ đạt, có nhiều bậc đại khoa, tiến sỹ trong các triều đại phong kiến. Tiêu biểu Đặng Dung, Đặng Tất, Hà Tông Mục ở Tùng Lộc, Nguyễn Huy Oánh, Nguyễn Huy Tự, Nguyễn Huy Hổ ở Trường Lưu, La sơn Phu tử Nguyễn Thiếp ở Kim Lộc, Lưỡng quốc Thám hoa Phan Kính ở Song Lộc, tiến sỹ Dương Trí Dũng, Dương Trí Trạch ở Yên Huy, Kiệt thạch tam khoa, tam tiến sỹ. Tự hào về các thế hệ sau này nhiều nhà nho yêu nước, chí sỹ cách mạng, nhiều nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ nổi tiếng làm rạng danh đất học Can Lộc. Chí sỹ yêu nước thầy giáo Võ Liêm Sơn ở Thiên Lộc, người bạn thủy chung tâm đắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là thầy giáo của Tổng Bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều nhà khoa học khác, chí sỹ cách mạng Ngô Đức Kế, Nhà thơ Xuân Diệu, viện sỹ Nguyễn Huy Mỹ và bao lớp thế hệ trẻ ngày nay đang phấn đấu thành đạt trên con đường nghiên cứu khoa học và công tác.Phát huy truyền thống nhân văn cách mạng Anh hùng, Đảng bộ, nhân dân, ngành Giáo dục Can Lộc đã nổ lực phấn đấu tập trung đầu tư phát triển toàn diện vững chắc sự nghiệp GD – ĐT và đã đạt được những thành tựu xuất sắc.

  Can Lộc là huyện đi đầu trong phong trào bình dân học vụ, xóa nạn mù chữ, phổ cập cấp I, phấn đấu quyết liệt đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ năm 1991, đạt PCTH đúng độ tuổi tháng 4/2002, PC THCS tháng 10/2002 và đang tập trung công tác PC bậc trung học đến nay đã có 14/23 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập bậc trung học. Hệ thống các trường học được quy hoạch phát triển đảm bảo quy mô, đa dạng hóa, được tập trung đầu tư theo hướng chuẩn hóa, kiên cố hóa, đáp ứng cao nhất nhu cầu học tập của học sinh và nhân dân lao động.

  Toàn huyện có 24 trường MN, 29 trường TH, 18 trường THCS, trong đó có 6 trường liên xã, 5 trường THPT, Dân lập, 2 trung tâm GDTX, HNDN, 1 trường Trung cấp nghề Phạm Dương và 23 trung tâm học tập cộng đồng xã, thị trấn với 38.630 học sinh và hàng vạn lượt người lao động học tập tại các trung tâm học tập cộng đồng.

  Trong nhiều năm qua, xã hội hóa giáo dục là huyện xuất sắc nhất của tỉnh. Huyện và các địa phơng đã huy động mọi nguồn lực, nhất là nội lực đóng góp của nhân dân và đấu thầu đất, các chương trình dự án, tập trung đầu tư xây dựng CSVC trường học, xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường trọng điểm chất lợng cao, trường học kiên cố hóa. 100 các xã, thị trấn, 100% trường TH, THCS, THPT, GDTX, HNDN, 70% trường MN có trường học cao tầng, 50/74 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó 12 trường TH đạt chuẩn quốc gia mức 2.

  Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học từng bộ môn, khối lớp, đảm bảo kiến thức cơ bản, trọng tâm theo chuẩn kiến thức, chống dạy đọc chép. Tăng cờng kiểm tra việc học tập của học sinh ở lớp, ở nhà, thực hiện tốt quy chế kiểm tra đánh giá phân loại học sinh. Tăng cường bồi dưỡng phụ đạo học sinh yếu kém, giao chỉ tiêu xóa dần học sinh yếu kém cho từng giáo viên. Với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt thường xuyên của Phòng, của các trường học, chất lượng giảng dạy được nâng lên, xóa dần học sinh yếu kém ở các khối lớp, chất lượng tuyển sinh vào các cấp đạt cao hơn các năm trước.

  Công tác phát hiện bồi dỡng HSG ở tất cả các bộ môn, khối lớp là nhiệm vụ thường xuyên, có tính chiến lược của toàn ngành, thực hiện chiến lợc bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

  Phát huy truyền thống hiếu học, học giỏi của quê hương, Giáo dục Can Lộc nhiều năm qua là đơn vị dẫn đầu về thành tích HSG tỉnh, HSG quốc gia. 5 năm qua, toàn huyện có 14.675 HSG huyện, 2.298 HSG tỉnh, 42 HSG quốc gia. Nhiều đội tuyển nhiều năm đạt nhất HSG tỉnh như đội tuyển Toán 9, giải Toán trên máy tính điện tử Casiô, giải Toán qua mạng, Tin học trẻ, ý tưởng tuổi thơ. Đặc biệt năm học 2009 – 2010  có 2.248 HSG huyện, 326 HSG tỉnh, 13 HSG quốc gia. Đội tuyển HSG giải Toán qua mạng Iiternet, Tin học trẻ, ý tưởng tuổi thơ đạt nhất tỉnh. Đội tuyển HSG khối 9 xếp thứ 2 tỉnh.

  Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật được tổ chức thường xuyên, nhất là giáo dục ý thức chấp hành luật ATGT, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS, phòng chống bão lụt, lũ quét, đuối nớc, điện giật đảm bảo an ninh trật tự trong toàn ngành.

  Với những thành tích xuất sắc trong 65 năm xây dựng nền giáo dục cách mạng của Đảng bộ, nhân dân và toàn ngành Giáo dục, Giáo dục Can Lộc vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba năm 2001, Huân chương lao động hạng Nhì năm 2005, có 5 trường học được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba. Nhiều tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được công nhận tập thể lao động xuất sắc được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Phòng GD – ĐT Can Lộc liên tục 16 năm đạt đơn vị tập thể lao động xuất sắc, năm học 2003 – 2004, 2004 – 2005 là đơn vị dẫn đầu Giáo dục Hà Tĩnh được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, toàn ngành có 4 nhà giáo được Chủ tịch Nước tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, 4 GVG quốc gia, nhiều CBQLG, GVG được công nhận CSTĐ cấp tỉnh, cấp cơ sở được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh tặng Bằng khen.

  Ngành Giáo dục – Đào tạo Can Lộc đang nổ lực phấn đấu phát triển toàn diện vững chắc “Tiếp tục đổi mới quản lý nâng cao chất lượng Giáo dục” theo mục tiêu, Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ 34 nhiệm kỳ 2010 – 2022 lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, chào mừng 65 năm cách mạng tháng 8, Quốc khánh 02/9, chào mừng 65 năm nền giáo dục cách mạng Việt Nam.

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CAN LỘC TỈNH HÀ TĨNH

  Địa chỉ: Thị trấn Nghèn – Huyện Can Lộc – tỉnh Hà Tĩnh

  Điện thoại: 0393.841.301 – Fax: 0393.840.556 – Hotline: 0904.001.227

  Email: [email protected] / Website: http://www.canloc.edu.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện Bù Đăng Tổng Kết Năm Học 2022 – 2022
 • Tập Quán Quốc Tế Là Gì? Khái Niệm Tập Quán Quốc Tế
 • Quyền Dân Tộc Tự Quyết Và Quyền Của Các Dân Tộc Thiểu Số Theo Pháp Luật Quốc Tế Và Việt Nam
 • Bàn Thêm Về Điều Chỉnh Hợp Đồng Khi Hoàn Cảnh Thay Đổi
 • Một Số Bài Học Về Đấu Tranh Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng Trong Thời Kỳ Hội Nhập Quốc Tế
 • Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện Lộc Ninh

  --- Bài mới hơn ---

 • Ubnd Huyện A Lưới Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo
 • Bài 14. Một Thứ Quà Của Lúa Non: Cốm
 • Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Tỉnh Kiểm Tra Phổ Cập Giáo Dục Và Xóa Mù Chữ Tại Huyện
 • Sở Giáo Dục Và Đào Tạo
 • Các Văn Bản Chỉ Đạo Cngvn Doc
 • (1) Điểm b, Khoản 4, điều 63 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp báo cáo và thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được thông báo trong trường hợp nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp chưa thống nhất. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo yêu cầu tại điểm này thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

  (2) Điểm a, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

  (3) Điểm b, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

  (4) Điều 23, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục II-6 ban hành kèm theo Thông tư này.

  (5) Đề nghị Quý Doanh nghiệp khi thực hiện đính hoặc bổ sung thông tin về đăng ký doanh nghiệp mang theo thông báo “V/v rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp” trên website https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,đăng ký thuế.

  (6) Quý Doanh nghiệp có thể truy cập theo địa chỉ https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ hoặc https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết và tải các mẫu thông báo:

  1. Thông báo cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp;
  2. Phụ lục II-5;
  3. Phụ lục II-6.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kinh Nghiệm Từ Công Tác Tham Mưu Giáo Dục Lý Luận Chính Trị, Tư Tưởng, Phát Triển Đảng Viên Và Xây Dựng Trường Đạt Chuẩn Quốc Gia Ở Thị Xã Đồng Xoài
 • Bài 13. Máy Cơ Đơn Giản
 • Bổ Sung Báo Cáo Tổng Kết Năm Học 2009
 • Hd Thi Giaitoan Máy Tính Cầm Tay
 • Báo Cáo Sơ Kết Năm Học 2011
 • Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện Phúc Thọ

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Trung Ương 8 Khóa Xi Về Đổi Mới Gdđt
 • Tư Tưởng Hồ Chí Minh Và Nghị Quyết Trung Ương 4 Về Xây Dựng Đảng
 • 4 Lý Do Để Trung Ương Bàn Và Ra Nghị Quyết Về Xây Dựng Đảng (Tiếp)
 • Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 3 Khóa Viii
 • Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 3 (Khóa Viii)
 • Nội dung Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương ĐCS Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 30-10-2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

  27 biểu hiện suy thoái được chia làm 3 nhóm :

  * 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị

  1) Phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh

  2) Xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phụ hoạ theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái.

  3) Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

  4) Không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao.

  5) Trong tự phê bình còn giấu giếm, không dám nhận khuyết điểm; khi có khuyết điểm thì thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng.

  6) Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói không đi đôi với làm; hứa nhiều làm ít; nói một đằng, làm một nẻo; nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác; nói và làm không nhất quán giữa khi đương chức với lúc về nghỉ hưu.

  7) Duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình; không chịu học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác.

  8) Tham vọng chức quyền, không chấp hành sự phân công của tổ chức; kén chọn chức danh, vị trí công tác; chọn nơi có nhiều lợi ích, chọn việc dễ, bỏ việc khó; không sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi xa, nơi có khó khăn. Thậm chí còn tìm mọi cách để vận động, tác động, tranh thủ phiếu bầu, phiếu tín nhiệm cho cá nhân một cách không lành mạnh.

  9) Vướng vào “tư duy nhiệm kỳ”, chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt, có lợi cho mình; tranh thủ bổ nhiệm người thân, người quen, người nhà dù không đủ tiêu chuẩn, điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc bố trí, sắp xếp vào vị trí có nhiều lợi ích.

  * 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống

  1) Cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể; ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình.

  2) Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ; đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức; cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền; độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành.

  3) Kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.

  4) Mắc bệnh “thành tích”, háo danh, phô trương, che dấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, “đánh bóng” tên tuổi; thích được đề cao, ca ngợi; “chạy thành tích”, “chạy khen thưởng”, “chạy danh hiệu”.

  5) Quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân.

  6) Quyết định hoặc tổ chức thực hiện gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước, đất đai, tài nguyên…; đầu tư công tràn lan, hiệu quả thấp hoặc không hiệu quả; mua sắm, sử dụng tài sản công vượt quy định; chi tiêu công quỹ tuỳ tiện, vô nguyên tắc. Sử dụng lãng phí nguồn nhân lực, phí phạm thời gian lao động.

  7) Tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với doanh nghiệp, với đối tượng khác để trục lợi. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực.

  8) Thao túng trong công tác cán bộ; chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội… Sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

  * 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ

  1) Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; đòi thực hiện ” đa nguyên, đa đảng“.

  2) Phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế “, phát triển ” tam quyền phân lập” (3 quyền của nhà nước là: Hành pháp, Lập pháp, Tư pháp) xã hội dân sự “. Phủ nhận nền “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” (1990) , chế độ sở hữu toàn dân về đất đai.

  3) Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước. Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

  4) Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

  5) Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi ” phi chính trị hoá” quân đội và công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; chia rẽ quân đội với công an; chia rẽ nhân dân với quân đội và công an.

  6) Móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước.

  7) Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước.

  8) Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học-nghệ thuật. Tác động, lôi kéo, lái dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng; cổ suý cho quan điểm, tư tưởng dân chủ cực đoan; thổi phồng mặt trái của xã hội. Sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hoá, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng.

  9) Có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan. Lợi dụng vấn đề ‘dân chủ”, “nhân quyền”, dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa dân tộc và tôn giáo, giữa các dân tộc, tôn giáo với Đảng và Nhà nước.

  VTH_02/04/2018

  Bách khoa toàn thư mở

  --- Bài cũ hơn ---

 • 27 Biểu Hiện Suy Thoái Trong Nghị Quyết Trung Ương 4
 • Nghị Quyết Tw4: Đảng Viên Tự “soi Mình” Vào 27 Biểu Hiện Suy Thoái
 • Nghị Quyết Trung Ương 8 (Khoá Xi) Về “chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới”
 • Kế Hoạch Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 8 Về “chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới” 17 Thuc Hien Nq Tw 8 Ve Bvantq Doc
 • Tổng Hợp Điểm Mới Của Nghị Quyết 28 Về Cải Cách Bảo Hiểm Xã Hội
 • Ubnd Huyện A Lưới Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 14. Một Thứ Quà Của Lúa Non: Cốm
 • Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Tỉnh Kiểm Tra Phổ Cập Giáo Dục Và Xóa Mù Chữ Tại Huyện
 • Sở Giáo Dục Và Đào Tạo
 • Các Văn Bản Chỉ Đạo Cngvn Doc
 • Phân Biệt Văn Bản Hành Chính Thông Thường Và Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Do Hđnd Và Ubnd Ban Hành
 • KẾ HOẠCH

  Tổ chức Hội thi Giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi

  Năm học 2022-2018

  Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2018 của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế, Phòng Giáo dục và Đào tạo A Lưới;

  Căn cứ Công văn số 2399/SGDĐT-CTTT-HSSV ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác học sinh, y tế trường học năm học 2022-2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo A Lưới xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên tổng phụ trách Đội giỏi năm học 2022-2018, cụ thể sau:

  I. Mục đích, yêu cầu

  1. Mục đích:

  – Nhằm tạo điều kiện để giáo viên làm TPT Đội thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác Đội và phong trào Thiếu nhi trong trường học, đồng thời công nhận và tuyên dương giáo viên làm TPT Đội đạt danh hiệu giáo viên làm TPT Đội giỏi.

  – Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên làm TPT Đội rèn luyện, tự học và sáng tạo. Qua hội thi sẽ tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phâng nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh.

  – Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá đội ngữ giáo viên làm TPT Đội, từ đó tiếp tục bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên làm TPT Đội, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đổi mới công tác Đội và phong trào Thiếu nhi.

  2. Yêu cầu:

  – Hội thi được tổ chức chặt chẽ, khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên làm TPT Đội hoc hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm, mô hình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi trong trường học.

  – Giáo viên TPT Đội các trường học tham gia một cách nghiêm túc, có hiệu quả.

  II. Thừi gian và địa điểm

  1. Thời gian: Dự kiến tổ chức vào cuối tháng 01 năm 2022.

  2. Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo A Lưới.

  3. Đối tượng:

  – Là giáo viên đang làm TPT Đội năm học 2022-2018 tại các trường.

  – Liên đội trường có giáo viên TPT tham gia dự thi phải đạt danh hiệu Liên đội mạnh cấp huyện trở lên trong năm học 2022-2017.

  III. Nội dung và hình thức

  1. Nội dung: Nội dung thi gồm có 05 phần.

  1.1. Sáng kiến kinh nghiệm.

  1.2. Một bài thi đánh giá sự hiểu biết về tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh, các phong trào và các cuộc vận động lớn của Đội, những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành.

  1.3. Kỹ năng Morse, mật thư.

  1.4. Thi thực hành kĩ năng, nghiệp vụ làm công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

  1.5. Phần thi năng khiếu TPT Đội và các lĩnh vực nghệ thuật do giáo viên tham gia dự thi lựa chọn.

  2. Hình thức:

  2.1. Giáo viên nộp cho BTC hội thi báo cáo sáng kiến kinh nghiệm, mô hình hoặc kết qủa nghiên cứu khoa học sư phạm về lĩnh vực công tác Đội và phong trào Thiếu nhi có kèm theo nhận xét, đánh giá và xếp loại của nhà trường. Điểm tối đa 10 điểm.

  2.2. Bài thi kiểm tra hiểu biết bằng hình thức trắc nghiệm và viết tự luận (thời gian 90). Điểm tối đa 10 điểm.

  – Bài thi kiến thức: Giáo viên TPT Đội phải trả lời các câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm (A, B, C, D) trên giấy.

  – Nội dung trọng tâm:

  + Hiểu biết về truyền thống, lịch sử đất nước, Đảng Cộng sản Việt nam, Bác Hồ kính yêu, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh.

  + Các phong trào và các cuộc vận động lớn của Đội, những kiến thức về chủ trương, chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022-2017 và năm học 2022-2018.

  + Những vấn đề cơ bản của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; phong trào thi đua ” Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực “.

  + Kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội: Nghi thức, Điều lệ Đội, kỹ năng dã ngoại, kỹ năng sống, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích…

  + Những kiến thức cơ bản của Chương trình Rèn luyện phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, Chương trình Rèn luyện đội viên, Chương trình Dự bị đội viên.

  – Bài thi kỹ năng: Theo hình thức tự luận.

  2.3. Phần Thi kỹ năng Morse, mật thư: Giáo viên dự thi giải 01 mật thư và 01 bảng tín hiệu Morse do BTC phát. Điểm tối đa 10 điểm. (Morse: 05 điểm, mật thư: 05 điểm)

  2.4. Phần thi kỹ năng, nghiệp vụ: Điểm tối đa 10 điểm.

  Thực hành các bài múa hát mới và 5 bài trống quy định ( Chào cơ, Quốc ca, Đội ca, chào mừng, hành tiến). BTC chia thí sinh thành nhiều nhóm và các nhóm đại diện bốc thăm nội dung thi.

  2.5. Phần thi năng khiếu: Giáo viên thể hiện phần thi năng khiếu của mình theo thứ tự bốc thăm, thời gian không quá 10 phút. Điểm tối đá 10 điểm.

  IV. Tổ chức thực hiện

  1. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

  – Phối hợp với Hội đồng Đội Huyện xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi cấp huyện; chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí tổ chức, khen thưởng hội thi.

  – Ban hành kế hoạch, nội dung tổ chức hội thi.

  – Thành lập BTC, Hội đồng giám khảo.

  – Xét công nhận giáo viên TPT Đội giỏi cho các giáo viên tham gia hội thi đạt kết quả cao.

  – Cấp giấy khen và chứng nhận ” Danh hiệu giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi cấp huyện ” năm học 2022-2018.

  2. BGH các trường:

  – Chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để giáo viên TPT Đội chuẩn bị các nội dung tham gia tốt hội thi.

  – Hổ trợ kinh phí cho giáo viên TPT Đội chuẩn bị các nội dung tham gia hội thi.

  – Kết quả hội thi được sử dùng làm căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua của đơn vị và cá nhận, danh hiệu giáo viên TPT Đội giỏi tương đương với danh hiệu giáo viên dạy giỏi và được bảo lưu công nhận đến kì thi sau.

  V. Khen thưởng và kỉ luật

  1. Khen thưởng: Ban Tổ chức trao giải và chứng nhận đạt giáo viên TPT Đội giỏi căn cứ số lượng đăng kí tham gia và kết quả thi của giáo viên.

  2. Kỷ luật: Thí sinh vi phạm quy chế thi sẽ bị đình chỉ thi, hủy kết quả và đề nghị hội đồng thi đua khen thưởng của ngành có hình thức xử lý tùy theo mức đội vi phạm.

  Căn cứ vào các nội dung nêu trên, đề nghị BGH các trường triển khai và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho giáo viên TPT Đội của đơn vị mình tham gia tốt hội thi, nhằm góp phần xây dựng phong trào Đội TNTP Hồ Chí Minh của huyện ngày càng vững mạnh./.

  Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG

  – HĐĐ ( phối hợp ); (Đã ký)

  – Các trường TH, TH-THCS, THCS; Trần Duy Nguyên

  – Website Phòng;

  – Lưu: VT, CM.

  Поделитесь с Вашими друзьями:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện Lộc Ninh
 • Kinh Nghiệm Từ Công Tác Tham Mưu Giáo Dục Lý Luận Chính Trị, Tư Tưởng, Phát Triển Đảng Viên Và Xây Dựng Trường Đạt Chuẩn Quốc Gia Ở Thị Xã Đồng Xoài
 • Bài 13. Máy Cơ Đơn Giản
 • Bổ Sung Báo Cáo Tổng Kết Năm Học 2009
 • Hd Thi Giaitoan Máy Tính Cầm Tay
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100