Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Huyện A Lưới

--- Bài mới hơn ---

 • Làm Việc Ở Phòng Giáo Dục Nhưng Nhận Lương Ở Trường Học
 • Bvpl: Hàng Loạt Sai Phạm Tại Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện Tây Hòa
 • Phú Yên: Nhiều Sai Phạm Tại Phòng Gd&đt Huyện Tây Hòa Nơi Hàng Chục Giáo Viên Đang Khởi Kiện
 • Hàng Loạt Sai Phạm Tại Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện Tây Hòa
 • 12 Giáo Viên Ở Phú Yên Kiện Trưởng Phòng Giáo Dục
 • (1) Điểm b, Khoản 4, điều 63 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp báo cáo và thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được thông báo trong trường hợp nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp chưa thống nhất. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo yêu cầu tại điểm này thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

  (2) Điểm a, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

  (3) Điểm b, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

  (4) Điều 23, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục II-6 ban hành kèm theo Thông tư này.

  (5) Đề nghị Quý Doanh nghiệp khi thực hiện đính hoặc bổ sung thông tin về đăng ký doanh nghiệp mang theo thông báo “V/v rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp” trên website https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,đăng ký thuế.

  (6) Quý Doanh nghiệp có thể truy cập theo địa chỉ https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ hoặc https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết và tải các mẫu thông báo:

  1. Thông báo cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp;
  2. Phụ lục II-5;
  3. Phụ lục II-6.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện Đồng Phú: Tổ Chức Hội Thao Ngành Giáo Dục Và Đào Tạo Chào Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam… 14/11/2017
 • Thọ Xuân (Thanh Hóa): Chú Trọng Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Toàn Diện
 • Cv Số 111/pgd&đt Công Tác Cấptiểu Học Tháng 5/2014
 • Kế Hoạch Kiểm Tra Nội Bộ Ke Hoach Kiem Tra Noi Bo Doc
 • Gói Thầu Mua Sắm Bàn Ghế Ở Huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre: Nhà Thầu “gõ Cửa” Cấp Trên
 • Ubnd Huyện A Lưới Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 14. Một Thứ Quà Của Lúa Non: Cốm
 • Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Tỉnh Kiểm Tra Phổ Cập Giáo Dục Và Xóa Mù Chữ Tại Huyện
 • Sở Giáo Dục Và Đào Tạo
 • Các Văn Bản Chỉ Đạo Cngvn Doc
 • Phân Biệt Văn Bản Hành Chính Thông Thường Và Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Do Hđnd Và Ubnd Ban Hành
 • KẾ HOẠCH

  Tổ chức Hội thi Giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi

  Năm học 2022-2018

  Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2018 của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế, Phòng Giáo dục và Đào tạo A Lưới;

  Căn cứ Công văn số 2399/SGDĐT-CTTT-HSSV ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác học sinh, y tế trường học năm học 2022-2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo A Lưới xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên tổng phụ trách Đội giỏi năm học 2022-2018, cụ thể sau:

  I. Mục đích, yêu cầu

  1. Mục đích:

  – Nhằm tạo điều kiện để giáo viên làm TPT Đội thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác Đội và phong trào Thiếu nhi trong trường học, đồng thời công nhận và tuyên dương giáo viên làm TPT Đội đạt danh hiệu giáo viên làm TPT Đội giỏi.

  – Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên làm TPT Đội rèn luyện, tự học và sáng tạo. Qua hội thi sẽ tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phâng nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh.

  – Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá đội ngữ giáo viên làm TPT Đội, từ đó tiếp tục bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên làm TPT Đội, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đổi mới công tác Đội và phong trào Thiếu nhi.

  2. Yêu cầu:

  – Hội thi được tổ chức chặt chẽ, khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên làm TPT Đội hoc hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm, mô hình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi trong trường học.

  – Giáo viên TPT Đội các trường học tham gia một cách nghiêm túc, có hiệu quả.

  II. Thừi gian và địa điểm

  1. Thời gian: Dự kiến tổ chức vào cuối tháng 01 năm 2022.

  2. Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo A Lưới.

  3. Đối tượng:

  – Là giáo viên đang làm TPT Đội năm học 2022-2018 tại các trường.

  – Liên đội trường có giáo viên TPT tham gia dự thi phải đạt danh hiệu Liên đội mạnh cấp huyện trở lên trong năm học 2022-2017.

  III. Nội dung và hình thức

  1. Nội dung: Nội dung thi gồm có 05 phần.

  1.1. Sáng kiến kinh nghiệm.

  1.2. Một bài thi đánh giá sự hiểu biết về tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh, các phong trào và các cuộc vận động lớn của Đội, những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành.

  1.3. Kỹ năng Morse, mật thư.

  1.4. Thi thực hành kĩ năng, nghiệp vụ làm công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

  1.5. Phần thi năng khiếu TPT Đội và các lĩnh vực nghệ thuật do giáo viên tham gia dự thi lựa chọn.

  2. Hình thức:

  2.1. Giáo viên nộp cho BTC hội thi báo cáo sáng kiến kinh nghiệm, mô hình hoặc kết qủa nghiên cứu khoa học sư phạm về lĩnh vực công tác Đội và phong trào Thiếu nhi có kèm theo nhận xét, đánh giá và xếp loại của nhà trường. Điểm tối đa 10 điểm.

  2.2. Bài thi kiểm tra hiểu biết bằng hình thức trắc nghiệm và viết tự luận (thời gian 90). Điểm tối đa 10 điểm.

  – Bài thi kiến thức: Giáo viên TPT Đội phải trả lời các câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm (A, B, C, D) trên giấy.

  – Nội dung trọng tâm:

  + Hiểu biết về truyền thống, lịch sử đất nước, Đảng Cộng sản Việt nam, Bác Hồ kính yêu, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh.

  + Các phong trào và các cuộc vận động lớn của Đội, những kiến thức về chủ trương, chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022-2017 và năm học 2022-2018.

  + Những vấn đề cơ bản của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; phong trào thi đua ” Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực “.

  + Kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội: Nghi thức, Điều lệ Đội, kỹ năng dã ngoại, kỹ năng sống, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích…

  + Những kiến thức cơ bản của Chương trình Rèn luyện phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, Chương trình Rèn luyện đội viên, Chương trình Dự bị đội viên.

  – Bài thi kỹ năng: Theo hình thức tự luận.

  2.3. Phần Thi kỹ năng Morse, mật thư: Giáo viên dự thi giải 01 mật thư và 01 bảng tín hiệu Morse do BTC phát. Điểm tối đa 10 điểm. (Morse: 05 điểm, mật thư: 05 điểm)

  2.4. Phần thi kỹ năng, nghiệp vụ: Điểm tối đa 10 điểm.

  Thực hành các bài múa hát mới và 5 bài trống quy định ( Chào cơ, Quốc ca, Đội ca, chào mừng, hành tiến). BTC chia thí sinh thành nhiều nhóm và các nhóm đại diện bốc thăm nội dung thi.

  2.5. Phần thi năng khiếu: Giáo viên thể hiện phần thi năng khiếu của mình theo thứ tự bốc thăm, thời gian không quá 10 phút. Điểm tối đá 10 điểm.

  IV. Tổ chức thực hiện

  1. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

  – Phối hợp với Hội đồng Đội Huyện xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi cấp huyện; chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí tổ chức, khen thưởng hội thi.

  – Ban hành kế hoạch, nội dung tổ chức hội thi.

  – Thành lập BTC, Hội đồng giám khảo.

  – Xét công nhận giáo viên TPT Đội giỏi cho các giáo viên tham gia hội thi đạt kết quả cao.

  – Cấp giấy khen và chứng nhận ” Danh hiệu giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi cấp huyện ” năm học 2022-2018.

  2. BGH các trường:

  – Chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để giáo viên TPT Đội chuẩn bị các nội dung tham gia tốt hội thi.

  – Hổ trợ kinh phí cho giáo viên TPT Đội chuẩn bị các nội dung tham gia hội thi.

  – Kết quả hội thi được sử dùng làm căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua của đơn vị và cá nhận, danh hiệu giáo viên TPT Đội giỏi tương đương với danh hiệu giáo viên dạy giỏi và được bảo lưu công nhận đến kì thi sau.

  V. Khen thưởng và kỉ luật

  1. Khen thưởng: Ban Tổ chức trao giải và chứng nhận đạt giáo viên TPT Đội giỏi căn cứ số lượng đăng kí tham gia và kết quả thi của giáo viên.

  2. Kỷ luật: Thí sinh vi phạm quy chế thi sẽ bị đình chỉ thi, hủy kết quả và đề nghị hội đồng thi đua khen thưởng của ngành có hình thức xử lý tùy theo mức đội vi phạm.

  Căn cứ vào các nội dung nêu trên, đề nghị BGH các trường triển khai và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho giáo viên TPT Đội của đơn vị mình tham gia tốt hội thi, nhằm góp phần xây dựng phong trào Đội TNTP Hồ Chí Minh của huyện ngày càng vững mạnh./.

  Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG

  – HĐĐ ( phối hợp ); (Đã ký)

  – Các trường TH, TH-THCS, THCS; Trần Duy Nguyên

  – Website Phòng;

  – Lưu: VT, CM.

  Поделитесь с Вашими друзьями:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện Lộc Ninh
 • Kinh Nghiệm Từ Công Tác Tham Mưu Giáo Dục Lý Luận Chính Trị, Tư Tưởng, Phát Triển Đảng Viên Và Xây Dựng Trường Đạt Chuẩn Quốc Gia Ở Thị Xã Đồng Xoài
 • Bài 13. Máy Cơ Đơn Giản
 • Bổ Sung Báo Cáo Tổng Kết Năm Học 2009
 • Hd Thi Giaitoan Máy Tính Cầm Tay
 • Phòng Giáo Dục Huyện Bù Đăng

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Cương Kiểm Tra Văn 6, 7, 8 Hk2 Nh 2022
 • Đề Cương Thi Hk2 Môn Văn 6,7,8
 • Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Lớp 8 Môn Ngữ Văn Phòng Gd&đt Bù Đăng Năm Học 2022
 • Tập Huấn Các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Về Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh
 • Hội Nghị Trực Tuyến Tập Huấn Các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Về Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh
 • Phòng Giáo Dục Huyện Bù Đăng, Giáo Trình Những Vấn Đề Cơ Bản Về Xây Dưng Khu Vưc Phòng Thủ Tỉnh Huyện, Đảng Bộ Huyện Lãnh Đạo Phát Triển Giáo Dục Và Đào Tạo, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Báo Cáo Thực Tập Phòng Nội Vụ Huyện, Khu Vực Phòng Thủ Tỉnh Huyện Là Gì, Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Huyện, Quoc Hôi, Khu Vực Phong Thủ Tỉnh, Huyện, Báo Cáo Thực Tập ở Phòng Tài Chính Huyện, Quy Định Số Lượng Phó Phòng Cấp Huyện, Bài Thu Hoạch Về Xây Dựng Khu Vưc Phòng Thủ Cấp Huyện, Thủ Tục Đăng Ký Văn Phòng Giao Dịch, Biên Bản Bàn Giao Con Dấu Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai, Những Vấn Đề Cơ Bản Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Tỉnh Huyện, Bài Giảng Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Tỉnh Huyện, Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Tư Pháp Huyện, Bài Thu Hoạch Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Tỉnh Huyện, Tình Huống Kế Toán Tài Chính ở Văn Phòng Huyện, Mau Giay Moi Cua Ubnd Xa Phong Phu Huyen Binh Chanh, Chuyên Đề Những Vấn Đề Cơ Bản Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Tỉnh, Huyện, Ke Hoach Cua Huyen Uy Thuc Hien Ct 36 Ve Phong Chong Ma Tuy, Tình Huống Kế Toán Văn Phòng HĐnd Và Ubdn Huyện, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Tư Pháp Huyện, Đại Hội Đảng Cấp Huyện, Báo Cáo Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Văn Kiện Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Góp ý Dự Thảo Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Đại Hội Đảng Bộ Huyện Việt Yên, Dự Thảo Văn Kiện Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Tham Luận Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Bài Tham Luận Tại Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Dự Thảo Báo Cáo Chính Trị Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Văn Kiện Đại Hội Đảng Bộ Huyện Kim Bảng Lần Thứ 24, Báo Cáo Tham Luận Tại Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Báo Cáo Tham Luận Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Bài Tham Luận Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Dự Thảo Văn Kiện Đại Hội Đảng Bộ Huyện Kim Bảng, Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Kim Bảng Lần Thứ Xxv, Đơn Đăng Ký Dự Tuyển Công Chức Cấp Huyện, Báo Cáo Tình Hình Nhân Dân Đại Hội Đảng Cấp Huyện, Chỉ Thị Về Giáo Dục Đào Tạo Huyện Kim Bảng, Huyện ủy Kim Bảng Về Giáo Dục Đào Tạo, Tiểu Luận Xây Dưng Nông Thôn Huyện Huyện Bảo Thắng, Quá Trình Xây Dựng Và Phát Triển Của Đảng Bộ Huyện Hậu Lộc, Giáo Dục Đào Tạo Hiện Nay Huyện Kim Bảng, Đề án Phát Triển Giáo Dục Huyện, Bao Cao Giao Vien Gioi Huyen Mon Anh, Báo Cáo Kiểm Điểm Của Ban Chấp Hành Đảng Bộ Công An Huyện, Kế Hoạch Triển Khai Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Biên Bàn Bàn Giao Nhiệm Vụ Chủ Tịch Huyện, Và Theo Quy Chế Làm Việc Của Đảng ủy Quân Sự Huyện Phân Công Phụ Trách, Bài Thu Hoạch Di Tích Đầu Cầu Tiếp Nhận Vũ Khí Bắc-nam ở Xã Thạnh Phong Huyện Thạnh Phú Tỉnh Bến Tre, Bai Thuyết Trình Thi Giao Viên Giỏi Cấp Huyện Môn Thể Dục, Bài Thuyết Trình Thi Giáo Viên Dạy Giỏi Cấp Huyện Môn Thể Dục, Bài Thuyết Trình Thi Giáo Viên Giỏi Cấp Huyện, Bài Thuyết Trình Thi Giáo Viên Dạy Giỏi Cấp Huyện, Tuyển Tập Truyện Huyền Huyễn Hay Nhất, Truyện Ngôn Tình Huyền Huyễn, Ngay Sau Khi Có Kết Quqr Thi Hsg Cấp Huyện Cô Giáo Chủ Nhiệm Lớp 8a Đã Mua 136 Quyển Vở Để Thuow4ng , Ngay Sau Khi Có Kết Quqr Thi Hsg Cấp Huyện Cô Giáo Chủ Nhiệm Lớp 8a Đã Mua 136 Quyển Vở Để Thuow4ng, Mẫu Giấy Chứng Nhận Giáo Viên Dạy Giỏi Cấp Huyện, Chuyên Đề Nội Dung Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Tỉnh, Huyện , Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Huyện, Tỉnh Về Chính Trị Tinh Thần, Nghị Quyết Chuyên Đề Phát Triển Giáo Dục Đào Tạo Huyện Kim Bảng Năm 2010, Nội Dung Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Tỉnh Huyện, 9 Truyện Huyền Huyễn Hay Nhất, Quy Định Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp Công Lập Cấp Huyện, Nội Dung Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Huyện, Quy Định Số 3989-qĐ/vptw Của Văn Phòng Trung ương Đảng Về Chế Độ Chi Tổ Chức Đại Hội Đảng Bộ Các Cấp, Quy Định Số 3989-qĐ/vptw Của Văn Phòng Trung ương Đảng Về Chế Độ Chi Tổ Chức Đại Hội Đảng Bộ Các Cấp, Quy Định Số 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2019 Của Văn Phòng Tw Đảng Về Chế Độ Chi Tổ Chức Đại Hội Đảng, 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2019 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Về “chế Độ Chi Tổ Chức Đại Hội Đảng Các Cấ, 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2019 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Về “chế Độ Chi Tổ Chức Đại Hội Đảng Các Cấ, 3989-qĐ/vptw Ngày 16/8/2019 Của Văn Phòng Trung ương Đảng Về “chế Độ Chi Tổ Chức Đại Hội Đảng Các Cấ, Truyện Huyền Huyễn, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Phong Cách Của Giáo Viên Cơ Sở Giáo Dục Phổ Thông Trong B, Giao Trinh Mudun 3 Phong Cách Lam Viecj Khoa Học Cua Ngươi Giao Vien Mam Non, Xây Dựng Phong Cách Của Giáo Viên Cơ Sở Giáo Dục Phổ Thông Trong Bối Cảnh Hiện Nay, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh Lớp 11, Giáo Trình Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3, Giáo Trình Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Quốc Phòng Lớp 11, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Quốc Phòng 12, Giáo Trình Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Văn Phòng, Giáo án Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh Lớp 10, Giao Trinh Giao Duc Quoc Phong, Báo Mạng Điện Tử Với Vai Trò Giáo Dục Chính Trị – Tư Tưởng Cho Đội Ngũ Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt , Báo Mạng Điện Tử Với Vai Trò Giáo Dục Chính Trị – Tư Tưởng Cho Đội Ngũ Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt, Đại Chỉ Văn Phòng Đảng ủy, Đơn Đăng Ký Phỏng Vấn, Bài Dự Thi 50 Năm Phong Trào Ba Đảm Đang, Đại Hội Đảng Thành Phố Hải Phòng, Thư Mời Phỏng Kết Nạp Đảng Viên, Form Đăng Ký Phòng Họp, Thủ Tục Đăng Ký Văn Phòng Đại Diện,

  Phòng Giáo Dục Huyện Bù Đăng, Giáo Trình Những Vấn Đề Cơ Bản Về Xây Dưng Khu Vưc Phòng Thủ Tỉnh Huyện, Đảng Bộ Huyện Lãnh Đạo Phát Triển Giáo Dục Và Đào Tạo, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Báo Cáo Thực Tập Phòng Nội Vụ Huyện, Khu Vực Phòng Thủ Tỉnh Huyện Là Gì, Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Huyện, Quoc Hôi, Khu Vực Phong Thủ Tỉnh, Huyện, Báo Cáo Thực Tập ở Phòng Tài Chính Huyện, Quy Định Số Lượng Phó Phòng Cấp Huyện, Bài Thu Hoạch Về Xây Dựng Khu Vưc Phòng Thủ Cấp Huyện, Thủ Tục Đăng Ký Văn Phòng Giao Dịch, Biên Bản Bàn Giao Con Dấu Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai, Những Vấn Đề Cơ Bản Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Tỉnh Huyện, Bài Giảng Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Tỉnh Huyện, Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Tư Pháp Huyện, Bài Thu Hoạch Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Tỉnh Huyện, Tình Huống Kế Toán Tài Chính ở Văn Phòng Huyện, Mau Giay Moi Cua Ubnd Xa Phong Phu Huyen Binh Chanh, Chuyên Đề Những Vấn Đề Cơ Bản Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Tỉnh, Huyện, Ke Hoach Cua Huyen Uy Thuc Hien Ct 36 Ve Phong Chong Ma Tuy, Tình Huống Kế Toán Văn Phòng HĐnd Và Ubdn Huyện, Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Tư Pháp Huyện, Đại Hội Đảng Cấp Huyện, Báo Cáo Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Văn Kiện Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Góp ý Dự Thảo Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Đại Hội Đảng Bộ Huyện Việt Yên, Dự Thảo Văn Kiện Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Tham Luận Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Bài Tham Luận Tại Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Dự Thảo Báo Cáo Chính Trị Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Văn Kiện Đại Hội Đảng Bộ Huyện Kim Bảng Lần Thứ 24, Báo Cáo Tham Luận Tại Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Báo Cáo Tham Luận Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Bài Tham Luận Đại Hội Đảng Bộ Huyện, Dự Thảo Văn Kiện Đại Hội Đảng Bộ Huyện Kim Bảng, Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Kim Bảng Lần Thứ Xxv, Đơn Đăng Ký Dự Tuyển Công Chức Cấp Huyện, Báo Cáo Tình Hình Nhân Dân Đại Hội Đảng Cấp Huyện, Chỉ Thị Về Giáo Dục Đào Tạo Huyện Kim Bảng, Huyện ủy Kim Bảng Về Giáo Dục Đào Tạo, Tiểu Luận Xây Dưng Nông Thôn Huyện Huyện Bảo Thắng, Quá Trình Xây Dựng Và Phát Triển Của Đảng Bộ Huyện Hậu Lộc, Giáo Dục Đào Tạo Hiện Nay Huyện Kim Bảng, Đề án Phát Triển Giáo Dục Huyện,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tờ Trình Xet Tăng Danh Hiệu Tập Thể Lao Động Tiên Tiến
 • Văn Bản Thành Lập Hội Đồng Trường 2012
 • Giấy Chứng Nhận Đã Tham Dự Các Lớp Tập Huấn Kiến Thức Chuyên Môn Và Văn Bản Pháp Luật Mới Về Thuốc Bảo Vệ Thực Vật.
 • Cấp Giấy Chứng Nhận Bồi Dưỡng Kiến Thức Chuyên Môn Và Văn Bản Pháp Luật Mới Về Thuốc Bảo Vệ Thực Vật
 • Giấy Chứng Nhận Đã Tham Dự Các Lớp Tập Huấn Kiến Thức Chuyên Môn Và Văn Bản Pháp Luật Mới Về Thuốc Bảo Vệ Thực Vật
 • Văn Bản Của Phòng Giáo Dục

  --- Bài mới hơn ---

 • Kế Hoạch Phổ Cập 5 Tuổi
 • Biên Bản Họp Triển Khai Và Tổ Chức Thực Hiện Kế Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Năm Học 2014
 • Mẫu Kế Hoạch Truyền Thông Sự Kiện Dễ Lập Và Dễ Triển Khai Nhất (Có Ví Dụ Minh Hoạ)
 • Kế Hoạch Triển Khai Công Tác Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật Năm 2022
 • Kế Hoạch Tổ Chức Triển Khai Văn Bản Pháp Luật Mới Ban Hành Đợt 1 Năm 2022
 • – Lập danh sách con nhà nghèo học giỏi, con thương binh, bệnh binh học khá giỏi. Có xác nhận của UBND xã và kèm theo giấy khen ( bản sao) V/v Hướng dẫn một số công việc Hoạt động GDNGLL trước khi nghỉ hè Kính gửi: Ông ( bà) HT các trường TH, THCS trong huyện Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo Hè 2011 của Huyện Núi Thành, chủ trương tặng sách giáo khoa cho con thương binh, liệt sĩ năm học 2011- 2012 Nay phòng GD -ĐT Núi Thành hướng dẫn các trường TH,THCS thực hiện một số công việc sau: – Rà soát đối tượng con thương binh, liệt sĩ của đơn vị để làm hồ sơ tặng sách giáo khoa theo tinh thần Công văn 55/In-PHS của Công ty CP In – PHS & TBTH . Nộp bổ sung hồ sơ của các em năm trước chưa được nhận SGK. Hồ sơ gồm có Khai sinh và giấy chứng nhận con thương binh, liệt sĩ có công chứng cho Phòng GD – ĐT ( ông Huân nhận). Hạn chót ngày 18/5/2011 – Lập danh sách toàn bộ con nhà nghèo ( nộp cho Ông Biểu) – Tổ chức bàn giao học sinh về địa phương, tiến hành trong lễ Bế giảng năm học. – Nộp báo cáo tình hình thực hiện công tác giáo dục pháp luật từ tháng 3-5/2011 ( để huyện tổ chức họp giao ban quý II/2011). Nộp báo cáo tình hình thực hiện công tác giáo dục pháp luật năm học 2010- 2011 ( để tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong trường học theo tinh thần Thông tư Liên tịch giữa Bộ Giáo dục – Đào tạo và Bộ Công an). Hai nội dung báo cáo trên có kèm theo danh sách cán bộ, GV, học sinh làm tốt công tác an ninh, trật tự và vi phạm pháp luật. ( Nộp cho ông Huân) có mẫu kèm theo. Mỗi đối tượng chọn 1 cá nhân xuất sắc, điển hình nhất về hoàn cảnh và tinh thần vượt khó học tập tốt để viết Bản báo cáo thành tích nộp cho Phòng GD -ĐT. Hạn chót ngày 25/5 ( ông Huân nhận).

  TRƯỜNG:…..DANH SÁCH HỌC SINH NGHÈO HỌC GIỎI ( Con LS,TB)

  Con TB,LS thêm cột TB loại sau cột con ông Xác nhận UBND xã Hiệu trưởng Nhận được công văn này yêu cầu Ông ( bà) HT các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo về Phòng GD-ĐT đúng thời gian quy định.

  – Các trường TH, THCS

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vè Về Kế Hoạch Hóa Gia Đình
 • Thơ Về Kế Hoạch Hóa Gia Đình
 • Tư Vấn Quy Định Của Pháp Luật Về Kế Hoạch Hóa Gia Đình
 • Thực Hiện Kế Hoạch Bổ Sung Chương Trình Xây Dựng Văn Bản Qppl Năm 2022
 • Phát Triển Kỹ Năng Lập Kế Hoạch, Nghiên Cứu Và Xây Dựng Văn Bản Qppl Ngành Thanh Tra
 • Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện Can Lộc

  --- Bài mới hơn ---

 • Chợ Lách Sẳn Sàng Cho Năm Học Mới
 • Mẫu Quyết Định Cử Đi Công Tác Năm 2022
 • Quyết Định Kỷ Luật Sinh Viên Vi Phạm Nội Quy
 • Các Cơ Chế Của Liên Hợp Quốc Về Bảo Vệ Và Thúc Đẩy Quyền Con Người
 • Soạn Bài: Qua Đèo Ngang – Ngữ Văn 7 Tập 1
 • Website: http://www.canloc.edu.vn

  Can Lộc là huyện có truyền thống văn hóa lâu đời, là vùng địa linh nhân kiệt, vùng đất có nhiều di tích lịch sử văn hóa, nhiều danh thắng nổi tiếng như Ngã ba Nghèn Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 – 1931, Ngã ba Đồng Lộc, chùa Hương tích trên dãy núi Hồng Lĩnh,…

  NGƯT Trần Đình Sửu

  Về truyền thống hiếu học, học giỏi từ xưa đến nay nổi tiếng là đất học, đỗ đạt, có nhiều bậc đại khoa, tiến sỹ trong các triều đại phong kiến. Tiêu biểu Đặng Dung, Đặng Tất, Hà Tông Mục ở Tùng Lộc, Nguyễn Huy Oánh, Nguyễn Huy Tự, Nguyễn Huy Hổ ở Trường Lưu, La sơn Phu tử Nguyễn Thiếp ở Kim Lộc, Lưỡng quốc Thám hoa Phan Kính ở Song Lộc, tiến sỹ Dương Trí Dũng, Dương Trí Trạch ở Yên Huy, Kiệt thạch tam khoa, tam tiến sỹ. Tự hào về các thế hệ sau này nhiều nhà nho yêu nước, chí sỹ cách mạng, nhiều nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ nổi tiếng làm rạng danh đất học Can Lộc. Chí sỹ yêu nước thầy giáo Võ Liêm Sơn ở Thiên Lộc, người bạn thủy chung tâm đắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là thầy giáo của Tổng Bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều nhà khoa học khác, chí sỹ cách mạng Ngô Đức Kế, Nhà thơ Xuân Diệu, viện sỹ Nguyễn Huy Mỹ và bao lớp thế hệ trẻ ngày nay đang phấn đấu thành đạt trên con đường nghiên cứu khoa học và công tác.

  Phát huy truyền thống nhân văn cách mạng Anh hùng, Đảng bộ, nhân dân, ngành Giáo dục Can Lộc đã nổ lực phấn đấu tập trung đầu tư phát triển toàn diện vững chắc sự nghiệp GD – ĐT và đã đạt được những thành tựu xuất sắc.

  Về truyền thống hiếu học, học giỏi từ xưa đến nay nổi tiếng là đất học, đỗ đạt, có nhiều bậc đại khoa, tiến sỹ trong các triều đại phong kiến. Tiêu biểu Đặng Dung, Đặng Tất, Hà Tông Mục ở Tùng Lộc, Nguyễn Huy Oánh, Nguyễn Huy Tự, Nguyễn Huy Hổ ở Trường Lưu, La sơn Phu tử Nguyễn Thiếp ở Kim Lộc, Lưỡng quốc Thám hoa Phan Kính ở Song Lộc, tiến sỹ Dương Trí Dũng, Dương Trí Trạch ở Yên Huy, Kiệt thạch tam khoa, tam tiến sỹ. Tự hào về các thế hệ sau này nhiều nhà nho yêu nước, chí sỹ cách mạng, nhiều nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ nổi tiếng làm rạng danh đất học Can Lộc. Chí sỹ yêu nước thầy giáo Võ Liêm Sơn ở Thiên Lộc, người bạn thủy chung tâm đắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là thầy giáo của Tổng Bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều nhà khoa học khác, chí sỹ cách mạng Ngô Đức Kế, Nhà thơ Xuân Diệu, viện sỹ Nguyễn Huy Mỹ và bao lớp thế hệ trẻ ngày nay đang phấn đấu thành đạt trên con đường nghiên cứu khoa học và công tác.Phát huy truyền thống nhân văn cách mạng Anh hùng, Đảng bộ, nhân dân, ngành Giáo dục Can Lộc đã nổ lực phấn đấu tập trung đầu tư phát triển toàn diện vững chắc sự nghiệp GD – ĐT và đã đạt được những thành tựu xuất sắc.

  Can Lộc là huyện đi đầu trong phong trào bình dân học vụ, xóa nạn mù chữ, phổ cập cấp I, phấn đấu quyết liệt đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ năm 1991, đạt PCTH đúng độ tuổi tháng 4/2002, PC THCS tháng 10/2002 và đang tập trung công tác PC bậc trung học đến nay đã có 14/23 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập bậc trung học. Hệ thống các trường học được quy hoạch phát triển đảm bảo quy mô, đa dạng hóa, được tập trung đầu tư theo hướng chuẩn hóa, kiên cố hóa, đáp ứng cao nhất nhu cầu học tập của học sinh và nhân dân lao động.

  Toàn huyện có 24 trường MN, 29 trường TH, 18 trường THCS, trong đó có 6 trường liên xã, 5 trường THPT, Dân lập, 2 trung tâm GDTX, HNDN, 1 trường Trung cấp nghề Phạm Dương và 23 trung tâm học tập cộng đồng xã, thị trấn với 38.630 học sinh và hàng vạn lượt người lao động học tập tại các trung tâm học tập cộng đồng.

  Trong nhiều năm qua, xã hội hóa giáo dục là huyện xuất sắc nhất của tỉnh. Huyện và các địa phơng đã huy động mọi nguồn lực, nhất là nội lực đóng góp của nhân dân và đấu thầu đất, các chương trình dự án, tập trung đầu tư xây dựng CSVC trường học, xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường trọng điểm chất lợng cao, trường học kiên cố hóa. 100 các xã, thị trấn, 100% trường TH, THCS, THPT, GDTX, HNDN, 70% trường MN có trường học cao tầng, 50/74 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó 12 trường TH đạt chuẩn quốc gia mức 2.

  Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học từng bộ môn, khối lớp, đảm bảo kiến thức cơ bản, trọng tâm theo chuẩn kiến thức, chống dạy đọc chép. Tăng cờng kiểm tra việc học tập của học sinh ở lớp, ở nhà, thực hiện tốt quy chế kiểm tra đánh giá phân loại học sinh. Tăng cường bồi dưỡng phụ đạo học sinh yếu kém, giao chỉ tiêu xóa dần học sinh yếu kém cho từng giáo viên. Với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt thường xuyên của Phòng, của các trường học, chất lượng giảng dạy được nâng lên, xóa dần học sinh yếu kém ở các khối lớp, chất lượng tuyển sinh vào các cấp đạt cao hơn các năm trước.

  Công tác phát hiện bồi dỡng HSG ở tất cả các bộ môn, khối lớp là nhiệm vụ thường xuyên, có tính chiến lược của toàn ngành, thực hiện chiến lợc bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

  Phát huy truyền thống hiếu học, học giỏi của quê hương, Giáo dục Can Lộc nhiều năm qua là đơn vị dẫn đầu về thành tích HSG tỉnh, HSG quốc gia. 5 năm qua, toàn huyện có 14.675 HSG huyện, 2.298 HSG tỉnh, 42 HSG quốc gia. Nhiều đội tuyển nhiều năm đạt nhất HSG tỉnh như đội tuyển Toán 9, giải Toán trên máy tính điện tử Casiô, giải Toán qua mạng, Tin học trẻ, ý tưởng tuổi thơ. Đặc biệt năm học 2009 – 2010  có 2.248 HSG huyện, 326 HSG tỉnh, 13 HSG quốc gia. Đội tuyển HSG giải Toán qua mạng Iiternet, Tin học trẻ, ý tưởng tuổi thơ đạt nhất tỉnh. Đội tuyển HSG khối 9 xếp thứ 2 tỉnh.

  Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật được tổ chức thường xuyên, nhất là giáo dục ý thức chấp hành luật ATGT, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS, phòng chống bão lụt, lũ quét, đuối nớc, điện giật đảm bảo an ninh trật tự trong toàn ngành.

  Với những thành tích xuất sắc trong 65 năm xây dựng nền giáo dục cách mạng của Đảng bộ, nhân dân và toàn ngành Giáo dục, Giáo dục Can Lộc vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba năm 2001, Huân chương lao động hạng Nhì năm 2005, có 5 trường học được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba. Nhiều tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được công nhận tập thể lao động xuất sắc được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Phòng GD – ĐT Can Lộc liên tục 16 năm đạt đơn vị tập thể lao động xuất sắc, năm học 2003 – 2004, 2004 – 2005 là đơn vị dẫn đầu Giáo dục Hà Tĩnh được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, toàn ngành có 4 nhà giáo được Chủ tịch Nước tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, 4 GVG quốc gia, nhiều CBQLG, GVG được công nhận CSTĐ cấp tỉnh, cấp cơ sở được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh tặng Bằng khen.

  Ngành Giáo dục – Đào tạo Can Lộc đang nổ lực phấn đấu phát triển toàn diện vững chắc “Tiếp tục đổi mới quản lý nâng cao chất lượng Giáo dục” theo mục tiêu, Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ 34 nhiệm kỳ 2010 – 2022 lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, chào mừng 65 năm cách mạng tháng 8, Quốc khánh 02/9, chào mừng 65 năm nền giáo dục cách mạng Việt Nam.

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CAN LỘC TỈNH HÀ TĨNH

  Địa chỉ: Thị trấn Nghèn – Huyện Can Lộc – tỉnh Hà Tĩnh

  Điện thoại: 0393.841.301 – Fax: 0393.840.556 – Hotline: 0904.001.227

  Email: [email protected] / Website: http://www.canloc.edu.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện Bù Đăng Tổng Kết Năm Học 2022 – 2022
 • Tập Quán Quốc Tế Là Gì? Khái Niệm Tập Quán Quốc Tế
 • Quyền Dân Tộc Tự Quyết Và Quyền Của Các Dân Tộc Thiểu Số Theo Pháp Luật Quốc Tế Và Việt Nam
 • Bàn Thêm Về Điều Chỉnh Hợp Đồng Khi Hoàn Cảnh Thay Đổi
 • Một Số Bài Học Về Đấu Tranh Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng Trong Thời Kỳ Hội Nhập Quốc Tế
 • Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện Lộc Ninh

  --- Bài mới hơn ---

 • Ubnd Huyện A Lưới Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo
 • Bài 14. Một Thứ Quà Của Lúa Non: Cốm
 • Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Tỉnh Kiểm Tra Phổ Cập Giáo Dục Và Xóa Mù Chữ Tại Huyện
 • Sở Giáo Dục Và Đào Tạo
 • Các Văn Bản Chỉ Đạo Cngvn Doc
 • (1) Điểm b, Khoản 4, điều 63 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp báo cáo và thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được thông báo trong trường hợp nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp chưa thống nhất. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo yêu cầu tại điểm này thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

  (2) Điểm a, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

  (3) Điểm b, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

  (4) Điều 23, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục II-6 ban hành kèm theo Thông tư này.

  (5) Đề nghị Quý Doanh nghiệp khi thực hiện đính hoặc bổ sung thông tin về đăng ký doanh nghiệp mang theo thông báo “V/v rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp” trên website https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,đăng ký thuế.

  (6) Quý Doanh nghiệp có thể truy cập theo địa chỉ https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ hoặc https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết và tải các mẫu thông báo:

  1. Thông báo cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp;
  2. Phụ lục II-5;
  3. Phụ lục II-6.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kinh Nghiệm Từ Công Tác Tham Mưu Giáo Dục Lý Luận Chính Trị, Tư Tưởng, Phát Triển Đảng Viên Và Xây Dựng Trường Đạt Chuẩn Quốc Gia Ở Thị Xã Đồng Xoài
 • Bài 13. Máy Cơ Đơn Giản
 • Bổ Sung Báo Cáo Tổng Kết Năm Học 2009
 • Hd Thi Giaitoan Máy Tính Cầm Tay
 • Báo Cáo Sơ Kết Năm Học 2011
 • Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện Phúc Thọ

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghị Quyết Trung Ương 8 Khóa Xi Về Đổi Mới Gdđt
 • Tư Tưởng Hồ Chí Minh Và Nghị Quyết Trung Ương 4 Về Xây Dựng Đảng
 • 4 Lý Do Để Trung Ương Bàn Và Ra Nghị Quyết Về Xây Dựng Đảng (Tiếp)
 • Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 3 Khóa Viii
 • Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 3 (Khóa Viii)
 • Nội dung Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương ĐCS Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 30-10-2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

  27 biểu hiện suy thoái được chia làm 3 nhóm :

  * 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị

  1) Phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh

  2) Xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phụ hoạ theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái.

  3) Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

  4) Không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao.

  5) Trong tự phê bình còn giấu giếm, không dám nhận khuyết điểm; khi có khuyết điểm thì thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng.

  6) Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói không đi đôi với làm; hứa nhiều làm ít; nói một đằng, làm một nẻo; nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác; nói và làm không nhất quán giữa khi đương chức với lúc về nghỉ hưu.

  7) Duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình; không chịu học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác.

  8) Tham vọng chức quyền, không chấp hành sự phân công của tổ chức; kén chọn chức danh, vị trí công tác; chọn nơi có nhiều lợi ích, chọn việc dễ, bỏ việc khó; không sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi xa, nơi có khó khăn. Thậm chí còn tìm mọi cách để vận động, tác động, tranh thủ phiếu bầu, phiếu tín nhiệm cho cá nhân một cách không lành mạnh.

  9) Vướng vào “tư duy nhiệm kỳ”, chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt, có lợi cho mình; tranh thủ bổ nhiệm người thân, người quen, người nhà dù không đủ tiêu chuẩn, điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc bố trí, sắp xếp vào vị trí có nhiều lợi ích.

  * 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống

  1) Cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể; ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình.

  2) Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ; đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức; cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền; độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành.

  3) Kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.

  4) Mắc bệnh “thành tích”, háo danh, phô trương, che dấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, “đánh bóng” tên tuổi; thích được đề cao, ca ngợi; “chạy thành tích”, “chạy khen thưởng”, “chạy danh hiệu”.

  5) Quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân.

  6) Quyết định hoặc tổ chức thực hiện gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước, đất đai, tài nguyên…; đầu tư công tràn lan, hiệu quả thấp hoặc không hiệu quả; mua sắm, sử dụng tài sản công vượt quy định; chi tiêu công quỹ tuỳ tiện, vô nguyên tắc. Sử dụng lãng phí nguồn nhân lực, phí phạm thời gian lao động.

  7) Tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với doanh nghiệp, với đối tượng khác để trục lợi. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực.

  8) Thao túng trong công tác cán bộ; chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội… Sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

  * 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ

  1) Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; đòi thực hiện ” đa nguyên, đa đảng“.

  2) Phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế “, phát triển ” tam quyền phân lập” (3 quyền của nhà nước là: Hành pháp, Lập pháp, Tư pháp) xã hội dân sự “. Phủ nhận nền “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” (1990) , chế độ sở hữu toàn dân về đất đai.

  3) Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước. Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

  4) Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

  5) Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi ” phi chính trị hoá” quân đội và công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; chia rẽ quân đội với công an; chia rẽ nhân dân với quân đội và công an.

  6) Móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước.

  7) Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước.

  8) Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học-nghệ thuật. Tác động, lôi kéo, lái dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng; cổ suý cho quan điểm, tư tưởng dân chủ cực đoan; thổi phồng mặt trái của xã hội. Sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hoá, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng.

  9) Có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan. Lợi dụng vấn đề ‘dân chủ”, “nhân quyền”, dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa dân tộc và tôn giáo, giữa các dân tộc, tôn giáo với Đảng và Nhà nước.

  VTH_02/04/2018

  Bách khoa toàn thư mở

  --- Bài cũ hơn ---

 • 27 Biểu Hiện Suy Thoái Trong Nghị Quyết Trung Ương 4
 • Nghị Quyết Tw4: Đảng Viên Tự “soi Mình” Vào 27 Biểu Hiện Suy Thoái
 • Nghị Quyết Trung Ương 8 (Khoá Xi) Về “chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới”
 • Kế Hoạch Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 8 Về “chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới” 17 Thuc Hien Nq Tw 8 Ve Bvantq Doc
 • Tổng Hợp Điểm Mới Của Nghị Quyết 28 Về Cải Cách Bảo Hiểm Xã Hội
 • Giáo Dục Quốc Phòng

  --- Bài mới hơn ---

 • Hàn Quốc Thông Qua Dự Luật Sửa Đổi Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, Bts Nằm Trong Diện Có Thể Được Hoãn Nhập Ngũ
 • Tại Sao Nhiều Người Tự Nguyện Nhập Ngũ Ở Mỹ?
 • Cục Quân Lực Trả Lời Về Thực Hiện Nghĩa Vụ Quân Sự Đối Với Sinh Viên Tốt Nghiệp Thuộc Đề Án 607
 • Một Số Nội Dung Cơ Bản Của Pháp Luật Nghĩa Vụ Quân Sự
 • Điểm Mới Trong Luật Nghĩa Vụ Quân Sự Năm 2022
 • BÀI 2: LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH

  I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ(NVQS )

  – Để kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân.

  – Thực hiện quyền làm chủ của công dân và tạo điều kiện cho công dân làm tròn nghĩa vụ bảo vệ rổ quốc.

  – Đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá.

  II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
  1. Giới thiệu khái quát về luật

  Luật NVQS gồm: 09 chương, 61 điều.

  Bố cục:

  • Chương 1: Gồm 10 điều: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  • Chương 2: Gồm 10 điều: ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ VÀ QUẢN LÝ CÔNG DÂN TRONG ĐỘ TUỔI THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
  • Chương 3: Gồm 9 điều: PHỤC VỤ CỦA HẠ SĨ QUAN, BINH SĨ TẠI NGŨ VÀ HẠ SĨ QUAN, BINH SĨ DỰ BỊ
  • Chương 4: Gồm 11 điều: NHẬP NGŨ VÀ XUẤT NGŨ TRONG THỜI BÌNH
  • Chương 5: Gồm 3 điều: NHẬP NGŨ THEO LỆNH ĐỘNG VIÊN, XUẤT NGŨ KHI BÃI BỎ TÌNH TRẠNG CHIẾN TRANH HOẶC TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP VỀ QUỐC PHÒNG
  • Chương 6: Gồm 5 điều: CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH VÀ NGÂN SÁCH BẢO ĐẢM TRONG VIỆC THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
  • Chương 7: Gồm 4 điều: NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC
  • Chương 8: Gồm 2 điều: XỬ LÝ VI PHẠM
  • Chương 9: Gồm 2 điều: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

  2. Nội dung cơ bản của luật nghĩa vụ quân sự
  a. Những quy định chung.
  • Một số khái niệm:

  – NVQS là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam. Làm nghĩa vụ quân sự gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị.

  +Công dân phục vụ tại ngũ gọi là quân nhân tại ngũ .

  +Công dân phục vụ trong ngạch dự bị gọi là quân nhân dự bị..

  +Công dân làm nghĩa vụ quân sự ( tại ngũ và dự bị ) nam đến hết 45 tuổi, nữ đến hết 40 tuổi.

  • Nghĩa vụ của quân nhân tại ngũ và quân nhân dự bị.

  – Tuyệt đối trung thành với tổ quốc, nhân dân và nhà nước CHXHCN việt nam. Nêu cao tinh thần cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, hi sinh bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam XHCN và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

  – Tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, kiên quyết bảo vệ tài sản XHCN, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

  – Gương mẫu chấp hành đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nứơc, điều lệnh điều lệ của quân đội .

  – Ra sức học tập chính trị, quân sự, văn hoá, kỹ thuật nghiệp vụ, rèn luyện tính tổ chức, kỷ luật, thể lực, không ngừng nâng cao bản lĩnh chiến đấu.

  • Những nghĩa vụ quân nhân nói lên bản chất cách mạng của quân đội, của mỗi quân nhân và yêu cầu họ phải luôn trao dồi bản chất cách mạng đó.

  – Mọi quân nhân ( tại ngũ và dự bị ) trong thời gian tập trung làm nhiệm vụ có quyền và nghĩa vụ của công dân.

  – Mọi công dân nam: không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng, trình độ văn hoá hay nơi cư trú…có nghĩa vụ phục vụ tại ngũ trong quân đội nhân dân việt nam.

  – Do phụ nữ có đặc điểm về thể chất và sinh hoạt, khó hoạt động trong quân đội nên luật quy định: “Công dân nữ trong độ tuổi từ 18 – 40 có chuyên môn cần cho quân đội , trong thời bình phải đăng ký nghĩa vụ quân sự và được gọi huấn luỵện. Nếu tự nguyện có thể được phục vụ tại ngũ. Trong thời chiến: Theo quy định của chính phủ, công dân nữ được gọi nhập ngũ và đảm nhiệm công tác thích hợp”.

  b. Chuẩn bị cho thanh niên phục vụ tại ngũ.

  – Huấn luyện quân sự phổ thông ( giáo dục quốc phòng ).

  – Đào tạo cán bộ nhân viên có chuyên môn kỹ thuật cho quân đội- Đăng ký nghĩa vụ quân sự và kiểm tra sức khoẻ đối với công dân nam giới đủ 17 tuổi, nữ đủ 18 tuổi trở lên – nhằm nắm chắc lực lượng để gọi thanh niên nhập ngũ năm sau.

  c. Phục vụ tại ngũ trong thời bình.
  • Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình:

  + Hạ sĩ quan binh sĩ là 24 tháng.

  + Thời gian đào ngũ không tính vào thời gian phục vụ tại ngũ.

  • Những người sau đây được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình:

  – Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

  – Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

  – Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

  – Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

  – Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

  – Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

  – Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

  • Những người sau đây được miễn gọi nhập ngũ trong thời bình:

  – Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

  – Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

  – Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

  – Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

  – Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

  • Chế độ chính sách đối vớí hạ sĩ quan binh sĩ phục vụ tại ngũ:

   - Được bảo đảm cung cấp kịp thời, đủ số lượng, đúng chất lượng về lương thực, thực phẩm, quân trang, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh; được bảo đảm chỗ ở, phụ cấp hàng tháng, nhu yếu phẩm và nhu cầu về văn hóa, tinh thần phù hợp với tính chất nhiệm vụ của quân đội; được bảo đảm chế độ trong các ngày lễ, tết; được bảo đảm chăm sóc sức khỏe khi bị thương, bị ốm đau, bị tai nạn theo quy định của pháp luật;

   - Từ tháng thứ mười ba trở đi được nghỉ phép theo chế độ; các trường hợp nghỉ vì lý do đột xuất khác do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định;

   - Từ tháng thứ hai mươi lăm trở đi được hưởng thêm 250% phụ cấp quân hàm hiện hưởng hàng tháng;

   - Được tính nhân khẩu trong gia đình khi gia đình được giao hoặc điều chỉnh diện tích nhà ở, đất xây dựng nhà ở và đất canh tác;

   - Được tính thời gian phục vụ tại ngũ vào thời gian công tác;

   - Được ưu đãi về bưu phí;

   - Có thành tích trong chiến đấu, công tác, huấn luyện được khen thưởng theo quy định của pháp luật;

   - Trong trường hợp bị thương, bị bệnh khi làm nhiệm vụ thi được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật;

   - Được Nhà nước bảo đảm chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm y tế;

   - Được tạm hoãn trả và không tính lãi suất khoản vay từ Ngân hàng chính sách xã hội mà trước khi nhập ngũ là thành viên hộ nghèo, học sinh, sinh viên theo quy định của pháp luật;

   - Được ưu tiên trong tuyển sinh quân sự.

  • Đối với thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ:

  – Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của Luật bảo hiểm y tế, được hưởng trợ cấp khó khăn do ngân sách nhà nước bảo đảm;

  – Con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được miễn, giảm học phí khi học tại cơ sở giáo dục phổ thông công lập và ngoài công lập theo quy định của pháp luật về chế độ miễn, giảm học phí;

  – Trường hợp hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ hy sinh, từ trần trong khi làm nhiệm vụ thì gia đình được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật.

  • Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ:

  – Được cấp tiền tàu xe, phụ cấp đi đường, trợ cấp xuất ngũ;

  -Trước khi nhập ngũ đang học tập hoặc có giấy gọi vào học tập tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thì được bảo lưu kết quả, được tiếp nhận vào học ở các trường đó;

  – Được trợ cấp tạo việc làm;

  – Trước khi nhập ngũ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thì khi xuất ngũ cơ quan, tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm thu nhập không thấp hơn trước khi nhập ngũ; trường hợp cơ quan, tổ chức đó đã giải thể thì cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp có trách nhiệm bố trí việc làm phù hợp;

  – Trước khi nhập ngũ đang làm việc tại tổ chức kinh tế thi khi xuất ngũ tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm tiền lương, tiền công tương xứng với vị trí việc làm và tiền lương, tiền công trước khi nhập ngũ; trường hợp tổ chức kinh tế đã chấm dứt hoạt động, giải thể hoặc phá sản thì việc giải quyết chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ được thực hiện như đối với người lao động của tổ chức kinh tế đó theo quy định của pháp luật;

  – Được giải quyết quyền lợi về bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội;

  – Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ theo quy định tại khoản 1 Điều 43 và khoản 1 Điều 48 của Luật này, khi về địa phương được chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức ưu tiên sắp xếp việc làm và cộng điểm trong tuyển sinh, tuyển dụng công chức, viên chức; trong thời gian tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo.

  d. Xử lý các vi phạm luật NVQS.

  III.Trách nhiệm của học sinh
  a. Học tập QS, chính trị, rèn luyện thể lực do nhà trường tổ chức.
  • Trách nhiệm của HS đang học ở các trường:

  + Phải học tập xong chương trình GDQP theo quy định.

  + Có thái độ nghiêm túc, trách nhiệm đầy đủ trong học tập rèn luyện, phấn đấu đạt kết quả cao.

  + Kết hợp học đi đôi với hành, vận dụng kiến thức đã học vào việc xây dựng nếp sống văn minh chấp hành đầy đủ các quy định trong luật NVQS.

  b. Chấp hành những quy định về đăng ký NVQS.

  – Tuổi đăng ký NVQS: Mọi công dân nam đủ 17 tuổi trong năm. Vào tháng 4 hàng năm theo lệnh gọi của chỉ huy quân sự quận, huyện.

  – Ý nghĩa của việc đăng ký NVQS :

  + Đăng ký NVQS để nắm tình hình bản thân, gia đình học sinh. Giúp cho việc tuyển chọn, gọi nhập ngũ chính xác.

  + Đảm bảo công bằng xã hội trong thực hiện luật NVQS.

  + Học sinh phải đăng ký kê khai đầy đủ chính xác đúng thời gian quy định.

  c. Đi kiểm tra sức khoẻ và khám sức khoẻ

  – Trách nhiệm của cơ quan

  – Trách nhiệm của HS:

  + Đi kiểm tra và khám sức khoẻ theo giấy gọi của ban chỉ huy quân sự huyện.

  + Đi đúng thời gian, địa điểm theo quy định trong giấy gọi.

  + Khi kiểm tra hoặc khám sức khoẻ, phải tuân theo đầy đủ các nguyên tắc thủ tục ở phòng khám.

  d. Chấp hành nghiêm chỉnh lệnh gọi nhập ngũ.

  – Trách nhiệm của cơ quan. Lệnh gọi nhập ngũ phải đưa trước 15 ngày.

  – Trách nhiệm của công dân được gọi nhập ngũ:

  + Phải có mặt đúng thời gian địa điểm ghi trong lệnh gọi nhập ngũ.

  + Công dân nào kkhông thể đúng thời gian phải có giấy chứng nhận của uỷ ban nhân dân.

  + Công dân không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị xử lý theo luật NVQS.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Quy Định Của Luật Nghĩa Vụ Quân Sự
 • Chiến Sĩ Nghĩa Vụ Được Xuất Ngũ Trước Thời Hạn Khi Nào?
 • Thông Tư Quy Định Về Thực Hiện Nghĩa Vụ Tham Gia Công An Nhân Dân .công An Tra Vinh
 • Được Tạm Hoãn Nghĩa Vụ Quân Sự Trong Trường Hợp Nào?
 • Huyện Mỹ Lộc Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Luật Nghĩa Vụ Quân Sự
 • Hàng Loạt Sai Phạm Tại Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện Tây Hòa

  --- Bài mới hơn ---

 • 12 Giáo Viên Ở Phú Yên Kiện Trưởng Phòng Giáo Dục
 • Nhiều Sai Phạm Tại Phòng Giáo Dục
 • 12 Giáo Viên Kiện Phòng Giáo Dục: Hoãn Tòa Để Bổ Sung Hồ Sơ
 • Điều Lệ Điền Kinh Học Sinh Cấp Huyện Dieu Le Chinh Thuc Giai Dien Kinh Hoc Sinh Nam 20122013 Chinh Thuc Doc
 • Báo Cáo Sơ Kết Năm Học 2011
 • Thanh tra tỉnh Phú Yên vừa ban hành kết luận thanh tra việc quản lý, tuyển dụng, điều động công chức, viên chức; quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí từ 2014-2018 tại Phòng Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Tây Hòa và các đơn vị trực thuộc, đã chỉ ra hàng loạt sai phạm.

  Thừa giáo viên vẫn ký hàng loạt hợp đồng lao động

  Tại Quyết định 1556/QĐ-UBND, ngày 24/8/2015, UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt chỉ tiêu tuyển viên chức giáo viên năm 2022 cho huyện Tây Hòa 113 chỉ tiêu, gồm thi tuyển 110 chỉ tiêu, xét tuyển đặc cách 3 chỉ tiêu.

  Ngày 15/8/2016, tại Quyết định 1917/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt kết quả điểm và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức giáo viên năm 2022, trong đó huyện Tây Hòa có 102 thí sinh trúng tuyển (3 giáo viên xét đặc cách và 99 thí sinh trúng tuyển). Như vậy, huyện Tây Hòa còn thiếu 11 chỉ tiêu.

  Tuy nhiên, ngày 22/2/2017, Phòng GD&ĐT huyện Tây Hòa đã đề xuất, Phòng Nội vụ thẩm định và UBND huyện thống nhất cho chủ trương hợp đồng 36 giáo viên, trong đó mầm non 11, tiểu học 6, THCS 9.

  Đề xuất của Phòng GD&ĐT huyện Tây Hòa trái với ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Yên tại văn bản số 422/UBND-NC, ngày 25/1/2017, về việc giải quyết số hợp đồng lao động là giáo không trúng tuyển kỳ thi viên chức giáo viên năm 2022.

  Điều động giáo viên… ngẫu hứng!?

  Theo kết quả thanh tra, trong giai đoạn 2014-2018, Phòng GD&ĐT, Phòng Nội vụ huyện Tây Hòa đã tham mưu cho UBND huyện trình cấp có thẩm quyền điều động 138 giáo viên. Nhiều trường hợp trong số này được xác định điều động bất hợp lý. Cụ thể, năm học 2022-2016, Trường THCS Lê Lợi (nay là Trường TH&THCS Sơn Thành Tây) và Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng không thừa, không thiếu giáo viên vật lý nhưng Phòng GD&ĐT điều 1 giáo viên từ Trường THCS Lê Lợi đến Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, dẫn đến Trường THCS Lê Lợi thiếu 1 giáo viên vật lý, ngược lại khiên Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng thừa giáo viên môn này.

  Trường THCS Đồng Khởi không thừa, không thiếu giáo viên ngữ văn nhưng Phòng GD&ĐT lại điều 1 giáo viên đến công tác tại Trường THCS Phạm Đình Quy (thừa 1 giáo viên), dẫn đến Trường THCS Đồng Khởi thiếu 1 giáo viên ngữ văn, trong khi Trường THCS Phạm Đình Quy thừa 2 giáo viên môn này.

  Năm học 2022-2017 các trường THCS Lê Lợi, Huỳnh Thúc Kháng, Đồng Khởi, Phạm Đình Quy cũng xảy ra tình trạng điều chuyển giáo viên ngữ văn lộn xộn, dẫn đến trường bị điều đi thiếu giáo viên, trường được điều đến thừa giáo viên môn này.

  Quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tùy tiện

  Kiểm tra việc quản lý, thu chi các nguồn kinh phí của Phòng GD&ĐT huyện Tây Hòa, Thanh tra tỉnh Phú Yên phát hiện, từ năm 2014-2018, đơn vị dùng nguồn chi thường xuyên để trả lương cho giáo viên hợp đồng với tổng số tiền trên 35 tỷ đồng.

  Thanh tra việc sử dụng các nguồn kinh phí ngẫu nhiên tại 10 trường học thuộc huyện Tây Hòa, cơ quan thanh tra phát hiện nhiều sai sót. Trong đó, chứng từ thanh toán mua vật tư, thiết bị, đơn vị chưa có dự trù nhu cầu sử dụng; chưa thực hiện thủ tục khảo giá, thiếu báo giá của cơ sở bán hàng. Vật tư, thiết bị đưa vào sử dụng nhưng không lập thủ tục giao thiết bị cho người quản lý sử dụng. Điều ngạc nhiên, việc lập hợp đồng thi công, sửa chữa các công trình ở các trường không thể hiện điều khoản bảo hành trong hợp đồng, trái với quy định tại Điều 35, Nghị định 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

  Đối với khoản thu tiền ăn của học sinh mầm non, nhà trường có mở sổ sách theo dõi việc thu chi nhưng không hạch toán vào báo cáo tài chính đơn vị, trái với quy định tại khoản 3, Mục 1, Phần thứ nhất Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

  Công tác kế toán theo dõi tài sản cố định, dụng cụ, kế toán hạch toán, phân loại tài sản cố định chưa đúng tiêu chuẩn loại từng tài sản. Số liệu tài sản cố định, hao mòn chưa khớp đúng với số liệu kiểm kê của từng tài sản thực tế sử dụng vào báo cáo quyết toán.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phú Yên: Nhiều Sai Phạm Tại Phòng Gd&đt Huyện Tây Hòa Nơi Hàng Chục Giáo Viên Đang Khởi Kiện
 • Bvpl: Hàng Loạt Sai Phạm Tại Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện Tây Hòa
 • Làm Việc Ở Phòng Giáo Dục Nhưng Nhận Lương Ở Trường Học
 • Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Huyện A Lưới
 • Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện Đồng Phú: Tổ Chức Hội Thao Ngành Giáo Dục Và Đào Tạo Chào Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam… 14/11/2017
 • Luật Giáo Dục Và Văn Bản Pháp Quy Về Luật Giáo Dục

  --- Bài mới hơn ---

 • Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Huyện Lương Sơn: Chủ Động Phòng Chống Dịch Bệnh Sốt Xuất Huyết
 • Công Ty Điện Lực Hòa Bình
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Hải Quan Điện Tử Đối Với Hàng Nhập Khẩu Gia Công Cho Thương Nhân Nước Ngoài
 • Ngành Hải Quan Khẩn Trương Hoàn Thiện Văn Bản Pháp Quy Theo Kế Hoạch
 • Quyền Lợi Của Người Có Đất Khi Đất Bị Quy Hoạch Treo Quy Định Thế Nào?
 • PHẦN THỨ NHẤT.

  MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài

  Sau khi Luật giáo dục được Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ tư thông qua

  ngày 2 tháng 12 năm 1998, vấn đề đặt ra là phải có kế hoạch hành động

  nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật giáo dục trong toàn ngành

  và xã hội. Đồng thời phải xây dựng một hệ thống các văn bản pháp qui,

  hoàn thiện pháp luật về giáo dục cả về số lượng và chất lượng, tạo ra một

  hành lang pháp lý, đưa pháp luật vào cuộc sống. Có thể nói đây là một

  công tác trọng tâm của những năm trước mắt, là nhiệm vụ chiến lược

  quan trọng hàng đầu của ngành giáo dục trong hàng chục năm tới.

  Vì lí lẽ đó, việc quán triệt tinh thần và nội dung của Luật giáo dục cho

  đội ngũ cán bộ quản lý là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng đặc biệt. Các

  chuyên đề bài giảng ở Trường cán bộ quản lý giáo dục nói chung và ở

  Khoa cơ sở (khoa II) nói riêng đều phải đi sát với những qui định của đạo

  luật này. Việc nghiên cứu, tìm hiểu nội dung của luật để phục vụ cho việc

  giảng dạy, học tập cần phải được tiến hành hơn nữa.

  Đề tài này nghiên cứu, tìm hiểu về Luật giáo dục là một sự cần thiết

  để giải quyết những vấn đề trên, góp phần nhỏ bé để Luật giáo dục đi vào

  cuộc sống thực tế.

  2. Mục đích nghiên cứu

  triển. Chính quyền thực dân Pháp vừa thi hành chính sách chia để trị, vừa thi

  hành chính sách ngu dân. Chúng phát triển giáo dục chỉ nhằm mục đích đào

  tạo ra một số ít người thừa hành như thư ký, viên chức, đốc công, cai lý. Giáo

  dục trung học ở Việt Nam phát triển rất chậm chạp, quy mô rất nhỏ bé. Ở

  một số rất ít thành phố và tỉnh lỵ lớn có các trường cao đẳng tiểu học (tương

  đương trung học cơ sở hiện nay) được mở ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn. Từ sau

  những năm 30 có thêm các trường tư, số học sinh có tăng thêm, nhưng chỉ

  chiếm 2,11% so với dân số trong đó học sinh cao đẳng tiểu học và trung học

  chỉ chiếm 0,01%.

  Trường công Trường tư

  Số trường Số học sinh Số trường Số học sinh

  Trung học 3 652

  Cao đẳng Tiểu học 16 5521 9 1203

  Tiểu học 503 58629 234 29573

  Sơ học 8775 486362 906 48675

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cập Nhật Các Văn Bản Pháp Quy Liên Quan Đến Hoạt Động Cảnh Giác Dược
 • Lịch Sử Các Văn Bản Pháp Quy Về Thư Viện Ở Việt Nam Craziers Ppt
 • Lịch Sử Các Văn Bản Pháp Quy Về Thư Viện Ở Việt Nam
 • Qđ Ban Hành Về Quy Chế Thi Đua Khen Thưởng
 • Trả Lời Của Bộ Tư Pháp Về Thế Nào Là Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Văn Bản Quy Định Chi Tiết
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100