Văn Bản Pháp Luật Về An Toàn Thực Phẩm

--- Bài mới hơn ---

 • Triển Khai Các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Về An Toàn Thực Phẩm
 • Dự Thảo Nghị Định An Toàn Thực Phẩm : “tréo Ngoe” Trong Quản Lý
 • Luật Attp Có Hiệu Lực Từ 1/7: Sẽ Không Còn “miếng Ăn, Miếng Lo”?
 • Luật An Toàn Thực Phẩm Chưa Ra Đến Chợ
 • Bếp Ăn Công Ty Có Phải Cấp Giấy Chứng Nhận Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm
 • Văn Bản Pháp Luật Về An Toàn Thực Phẩm, Pháp Luật Về An Toàn Thực Phẩm, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Luật An Toàn Thực Phẩm, Bộ Luật An Toàn Thực Phẩm, Bồi Thường Thiệt Hại Do Vi Phạm Hợp Đồng Quy Định Của Pháp Luật Và Thực Tiễn áp Dụng, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Luật Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Văn Bản Hướng Dẫn Luật An Toàn Thực Phẩm, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Đề án Xây Dựng, Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Về Phòng, Chống Tội Phạm, Luật An Toàn Thực Phẩm Số 55/2010/qh12, Hướng Dẫn Thi Hành Luật An Toàn Thực Phẩm, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Luật An Toàn Thực Phẩm Ngày 17 Tháng 6 Năm 2010, Thực Trạng Và Những Giải Pháp Chính Nhằm Kiện Toàn Hệ Thống Bảo Tàng Trong Phạm Vi Cả Nước, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật,pháp Luật Trong Quân Đội, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Số 80/2015/qh13, Dự Thảo Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Kiến Thức Thái Độ Thực Hành An Toàn Thực Phẩm, Vi Phạm Pháp Luật, Quy Phạm Của Pháp Luật Là Gì, Quy Phạm Của Pháp Luật, Văn Bản Quy Pham Pháp Luật, Quy Phạm Văn Bản Pháp Luật, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Quy Phạm Xung Đột Pháp Luật, Quy Phạm Luật Hiến Pháp, Văn Bản Quy Pham Pháp Luật 2022, 5 Văn Bản Quy Pham Pháp Luật 2022, 5 Văn Bản Quy Pham Pháp Luật 2022, Xử Phạt Vi Phạm Pháp Luật Về Nhà ở, Mẫu Văn Bản Quy Pham Pháp Luật 2022, Bãi Bỏ Văn Bản Vi Phạm Nội Dung Pháp Luật, Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Không Đi Vào Đời Sống, Hãy Kể Tên Các Phương Pháp Làm Chín Thực Phẩm, Hãy Kể Tên Các Phương Pháp Chế Biến Thực Phẩm, Văn Phạm Tiếng Pháp Thực Hành, Hãy Kể Tên Phương Pháp Làm Chín Thực Phẩm, Mẫu Phiếu Khảo Sát Xã Hội Học Về ý Thức An Toàn Thực Phẩm Của Sinh Viên Trên Địa Bàn Hà Nội, Quy Phạm Và Quan Hệ Pháp Luật Hành Chính, Một Số Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Về Giáo Dục Nghề Nghiệp, Hướng Dẫn Thực Hành Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Giấy Xác Nhận Kiến Thức Về An Toàn Thực Phẩm, Luận án Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Thức ăn Đường Phố, Đơn Đề Nghị Xác Nhận Kiến Thức Về An Toàn Thực Phẩm, Phụ Lục Danh Mục Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Có Nội Dung Liên Quan, Khảo Sát ý Thức An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Mẫu Phiếu Khảo Sát Xã Hội Học Về ý Thức An Toàn Thực Phẩm, Bài Kiểm Tra Kiến Thức Về An Toàn Thực Phẩm, Hãy Kể Tên Và Cho Ví Dụ Các Phương Pháp Chế Biến Thực Phẩm Có Dùng Nhiệt, Tình Hình Tệ Nạn Xã Hội, Vi Phạm Kỷ Luật, Pháp Luật Có Liên Quan Đến Quân Đội, Báo Cáo Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện 08 Năm Pháp Lệnh Xử Lý Vi Phạm, Bài Thu Hoạch Yêu Cầu Và Biện Pháp Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật Nghiêm Trọng Tr, Báo Cáo Đề án Xây Dựng, Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Về Phòng Chống Tội Phạm, Đề án Xây Dựng, Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Về Phòng, Chống Tội Phạm, Khải 48 Nếu Vb Quy Phạm Pháp Luật Là Của Công Chúng Thì Mình Có Quyền Làm Gì Với Văn Bản Đấy Cũng Đc, Công Tác Lãnh Đạo Thực Hieenjchur Trương Của Đảng Chính Sách Pháp Luật Nhà Nwowcsvaf Thực Hiện Chỉ T, Tiểu Luận Xử Lý Tình Huống Người Nước Ngoài Vi Phạm Pháp Luật, Đề án An Toàn Thực Phẩm, Thủ Tục An Toàn Thực Phẩm, Báo Cáo Sơ Kết An Toàn Thực Phẩm, Dàn Bài An Toàn Thực Phẩm, Văn Bản An Toàn Thực Phẩm, Mẫu Báo Cáo An Toàn Thực Phẩm, Chỉ Thị Về An Toàn Thực Phẩm, Chỉ Thị An Toàn Thực Phẩm, Báo Cáo An Toàn Thực Phẩm, Đề Tài An Toàn Thực Phẩm, An Toàn Thực Phẩm Khi Mua Sắm , Bản Cam Kết Về An Toàn Thực Phẩm, Bản Cam Kết An Toàn Thực Phẩm, Mẫu Bản Cam Kết Về An Toàn Thực Phẩm, Đồ án An Toàn Thực Phẩm, Dàn ý An Toàn Thực Phẩm, Hãy Kể Tên Các Phương Pháp Làm Chín Thực Phẩm Thường Được Sử Dụng Hàng Ngày, Bản Cam Kết Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Bản Cam Kết Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Hợp Đồng An Toàn Thực Phẩm, Quy Trình An Toàn Thực Phẩm, Bản Cam Kết Bảo Đảm Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Bep An Tap The Dam Bao Ve Sinh An Toan Thuc Phảm, Giấy Cam Kết An Toàn Thực Phẩm, Quy Chuẩn An Toàn Thực Phẩm, Quy Định An Toàn Thực Phẩm, An Toàn Thực Phẩm Đường Phố, Biên Bản An Toàn Thực Phẩm, Báo Khoa Học Về An Toàn Thực Phẩm, Bản Cam Kết Đảm Bảo Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, An Toàn Thực Phẩm ở Nhật Bản, Kế Hoạch An Toàn Thực Phẩm, Luận Văn An Toàn Thực Phẩm, Bản Cam Kết Sản Xuất Thực Phẩm An Toàn, Mẫu Hồ Sơ An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm ,

  Văn Bản Pháp Luật Về An Toàn Thực Phẩm, Pháp Luật Về An Toàn Thực Phẩm, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Luật An Toàn Thực Phẩm, Bộ Luật An Toàn Thực Phẩm, Bồi Thường Thiệt Hại Do Vi Phạm Hợp Đồng Quy Định Của Pháp Luật Và Thực Tiễn áp Dụng, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Luật Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Văn Bản Hướng Dẫn Luật An Toàn Thực Phẩm, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Đề án Xây Dựng, Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Về Phòng, Chống Tội Phạm, Luật An Toàn Thực Phẩm Số 55/2010/qh12, Hướng Dẫn Thi Hành Luật An Toàn Thực Phẩm, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Luật An Toàn Thực Phẩm Ngày 17 Tháng 6 Năm 2010, Thực Trạng Và Những Giải Pháp Chính Nhằm Kiện Toàn Hệ Thống Bảo Tàng Trong Phạm Vi Cả Nước, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật,pháp Luật Trong Quân Đội, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Số 80/2015/qh13, Dự Thảo Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Kiến Thức Thái Độ Thực Hành An Toàn Thực Phẩm, Vi Phạm Pháp Luật, Quy Phạm Của Pháp Luật Là Gì, Quy Phạm Của Pháp Luật, Văn Bản Quy Pham Pháp Luật, Quy Phạm Văn Bản Pháp Luật, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Quy Phạm Xung Đột Pháp Luật, Quy Phạm Luật Hiến Pháp, Văn Bản Quy Pham Pháp Luật 2022, 5 Văn Bản Quy Pham Pháp Luật 2022, 5 Văn Bản Quy Pham Pháp Luật 2022, Xử Phạt Vi Phạm Pháp Luật Về Nhà ở, Mẫu Văn Bản Quy Pham Pháp Luật 2022, Bãi Bỏ Văn Bản Vi Phạm Nội Dung Pháp Luật, Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Không Đi Vào Đời Sống, Hãy Kể Tên Các Phương Pháp Làm Chín Thực Phẩm, Hãy Kể Tên Các Phương Pháp Chế Biến Thực Phẩm, Văn Phạm Tiếng Pháp Thực Hành, Hãy Kể Tên Phương Pháp Làm Chín Thực Phẩm, Mẫu Phiếu Khảo Sát Xã Hội Học Về ý Thức An Toàn Thực Phẩm Của Sinh Viên Trên Địa Bàn Hà Nội, Quy Phạm Và Quan Hệ Pháp Luật Hành Chính, Một Số Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Về Giáo Dục Nghề Nghiệp, Hướng Dẫn Thực Hành Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Giấy Xác Nhận Kiến Thức Về An Toàn Thực Phẩm, Luận án Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Thức ăn Đường Phố,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Doanh Nghiệp Xuất Khẩu Tôm Và Mực Vn Vẫn Vi Phạm Luật An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Nhật Bản
 • Tư Vấn Luật Về Việc Bảo Đảm An Toàn Thực Phẩm Hiện Nay
 • Cẩm Nang Nghiệp Vụ Quản Lý An Toàn Thực Phẩm
 • Danh Mục Một Số Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Mới Về An Toàn Thực Phẩm
 • Luật An Toàn Thực Phẩm 2010 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn
 • Triển Khai Các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Về An Toàn Thực Phẩm

  --- Bài mới hơn ---

 • Dự Thảo Nghị Định An Toàn Thực Phẩm : “tréo Ngoe” Trong Quản Lý
 • Luật Attp Có Hiệu Lực Từ 1/7: Sẽ Không Còn “miếng Ăn, Miếng Lo”?
 • Luật An Toàn Thực Phẩm Chưa Ra Đến Chợ
 • Bếp Ăn Công Ty Có Phải Cấp Giấy Chứng Nhận Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm
 • Xin Cấp Giấy Phép An Toàn Thực Phẩm Tại Đồng Nai
 • Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về An toàn thực phẩm

  Các đại biểu nghe TS Phạm Thị Thanh Huyền – Giảng viên Khoa Công nghệ thực phẩm và Công nghệ sinh học, Trường Cao đẳng Công nghiệp thực phẩm phổ biến nội dung các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP

  PTĐT-Sáng 28-9, Sở Công thương tổ chức hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về An toàn thực phẩm. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Công thương, cán bộ phòng Kinh tế hạ tầng các huyện thành thị, công chức các xã, thị trấn và đại diện các đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong toàn tỉnh.

  Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật: Luật An toàn thực phẩm 2010; Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP; Nghị định 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về ATTP; Nghị 105/2017/NĐ-CP của Chính Phủ về kinh doanh doanh rượu; Thông tư 58/2014/TT-BCT của Bộ Công thương quy định cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương; Quyết định 1426/QĐ- UBND của UBND tỉnh Phú Thọ về phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm và phối hợp trong hoạt động bảo đảm ATTP của các sở và UBND cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh…

  Đây là dịp để các cán bộ quản lý Nhà nước cấp cơ sở cũng như chủ các đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nắm bắt tổng thể, toàn diện hành lang pháp lý của công tác đảm bảo ATTP, từ đó nâng cao nhận thức, có những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực trong bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như kịp thời phát hiện, ngăn chặn các mối nguy hại về ATTP, góp phần tích cực vào việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, chế biến, lưu thông tiêu thụ sản phẩm thực phẩm, ngộ độc thực phẩm… nhằm thực hiện tốt mục tiêu đưa thực phẩm Việt Nam đảm bảo an toàn cho người sử dụng, đáp ứng các tiêu chuẩn để xuất khẩu trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Bản Pháp Luật Về An Toàn Thực Phẩm
 • Các Doanh Nghiệp Xuất Khẩu Tôm Và Mực Vn Vẫn Vi Phạm Luật An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Nhật Bản
 • Tư Vấn Luật Về Việc Bảo Đảm An Toàn Thực Phẩm Hiện Nay
 • Cẩm Nang Nghiệp Vụ Quản Lý An Toàn Thực Phẩm
 • Danh Mục Một Số Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Mới Về An Toàn Thực Phẩm
 • Văn Bản Pháp Luật Về Thực Phẩm

  --- Bài mới hơn ---

 • Cục Quản Lý Chất Lượng Nông Lâm Sản Và Thủy Sản
 • Quy Định Về An Toàn Thực Phẩm Đối Với Thủy Sản Nuôi Tại Nhật Bản
 • Ubnd Huyện Bắc Trà My
 • Gia Hạn Giấy An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Thế Nào ?
 • Đối Tượng Thực Hiện Tự Công Bố Sản Phẩm
 • Thông tư số 25/2019/TT-BYT của Bộ Y tế quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế

  Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.

  Thông tư 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

  Ngày 14/11/2016 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 279/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

  Quyết định số 4288/QĐ-BYT Ban hành tài liệu hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Health Supplements)

  Ngày 08/08/2016, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4288/QĐ-BYT về việc “Ban hành tài liệu hướng Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Health Supplements)”. Tài liệu này nêu rõ: Việc áp dụng GMP đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe là một hợp phần thiết yếu trong quản lý quá trình sản xuất ra các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả nhằm đáp ứng và duy trì cho việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

  Nghị định 67/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế

  Ngày 01/07/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 67/2016/NĐ-CP về điều kiện đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, nước đá dùng liền, nước khoáng thiên nhiên và nước khoáng đóng chai.

  Nghị định số 09/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm

  Nghị định 09/2016/NĐ-CP quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm quy định về vi chất dinh dưỡng bắt buộc tăng cường vào thực phẩm, thực phẩm bắt buộc tăng cường vi chất dinh dưỡng và trách nhiệm trong việc tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm.

  Thông tư 52/2015/TT-BYT Quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

  Thông tư 52/2015/TT-BYT quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế được ban hành ngày 21/12/2015.

  Thông tư 48/2015/TT-BYT quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

  Thông tư 48/2015/TT-BYT Quy định hoạt động kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế với các nội dung về trách nhiệm kiểm tra an toàn thực phẩm; nội dung, hình thức kiểm tra; trình tự kiểm tra ATTP;…

  Nghị định số 100/2014/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo

  Ngày 06/11/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 100/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Giấy Chứng Nhận Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Tiếng Anh
 • Quy Định Về Giấy Phép Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm
 • Điều Kiện Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Sản Phẩm, Dịch Vụ Mật Mã Dân Sự
 • Ban Hành 7 Văn Bản Hướng Dẫn Luật An Toàn Mạng Trước 1
 • Quy Định Của Pháp Luật Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Các Quy Định Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Theo Pháp Luật
 • Pháp Luật Về An Toàn Thực Phẩm Trung Quốc: Quy Về Một Mối
 • Trung Quốc Chính Thức Thực Thi Luật An Toàn Thực Phẩm
 • Quy Định Và Tiêu Chuẩn Gạo Trung Quốc
 • Luật 55/2010/qh12 Về An Toàn Thực Phẩm
 • Vệ sinh an toàn thực phẩm nghĩa là gì?

  Cơ sở pháp lý vệ sinh an toàn thực phẩm

  – Dựa trên Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6/2010 Quốc hội ban hành: Quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm;

  – Dựa vào Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

  – Dựa theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 9/4/2014 hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

  Một số cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

  Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ được cấp bởi một số cơ quan chức năng khác nhau tùy theo từng loại sản phẩm khác nhau. Vậy, làm thế nào để biết được mặt hàng của bạn sẽ do cơ quan nào cấp giấy chứng nhận?

  a. Do Sở Công Thương cấp

  Sở Công Thương có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đối với một vài mặt hàng ví dụ như: Bia, rượu, cồn và đồ uống có cồn, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, bánh, mứt, kẹo, bột và tinh bột….

  b. Do Sở Nông Nghiệp cấp

  Đối với những sản phẩm nông nghiệp thí dụ : Ngũ cốc, thịt, thủy sản, trứng, sữa tươi nguyên liệu, mật ong, chè, cà phê…và các loại nông sản khác… sẽ do Sở Nông Nghiệp cấp giấy chứng nhận vsattp cho những doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm này.

  c. Do Sở Y Tế cấp

  Khi doanh nghiệp đã đủ điều kiện, Sở Y Tế sẽ cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm áp dụng cho những doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm: Nước uống tinh khiết, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn, suất ăn công nghiệp…

  d. Do Cục vsattp – Bộ Y Tế cấp

  Đối với những mặt hàng nhập khẩu, thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, thực phẩm nguy cơ cao… sẽ do cục vệ sinh an toàn thực phẩm – Bộ Y Tế cấp giấy chứng nhận khi đã đạt yêu cầu.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hoàn Thiện Pháp Luật Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Trong Hoạt Động Thương Mại
 • Pháp Luật Về An Toàn Thực Phẩm Của Hoa Kỳ: Kinh Nghiệm Cho Việt Nam
 • Đề Thi Môn Pháp Luật Về Y Tế Và An Toàn Thực Phẩm
 • Luận Văn: Pháp Luật Về An Toàn Thực Phẩm Trong Kinh Doanh, 9Đ
 • Đề Tài: Pháp Luật Về An Toàn Thực Phẩm Ở Tp Buôn Ma Thuột, Hot
 • Pháp Luật Về An Toàn Thực Phẩm Trung Quốc: Quy Về Một Mối

  --- Bài mới hơn ---

 • Trung Quốc Chính Thức Thực Thi Luật An Toàn Thực Phẩm
 • Quy Định Và Tiêu Chuẩn Gạo Trung Quốc
 • Luật 55/2010/qh12 Về An Toàn Thực Phẩm
 • Các Quy Định Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm
 • Luật An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Và Những Điều Cần Lưu Ý Hiện Nay
 • Luật An toàn thực phẩm đầu tiên của Trung Quốc được ban hành vào năm 2009. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn, chính các nhà làm luật cũng thừa nhận có nhiều điểm lỏng lẻo. Mặt khác, đó cũng là giai đoạn mà một loạt vụ bê bối an toàn thực phẩm được đưa ra ánh sáng. Sau 3 năm nghiên cứu kỹ lưỡng, năm 2022, Luật sửa đổi được ban hành với kỳ vọng sẽ chấm dứt được tình trạng lộn xộn của thị trường thực phẩm.

  Luật sửa đổi có nhiều điểm tiến bộ và cập nhật xu hướng sử dụng thực phẩm nói chung. Chẳng hạn, nhận thức được nhu cầu mua bán thực phẩm trên mạng ngày càng cao, Luật đã quy định trách nhiệm của bên vận hành sàn giao dịch thực phẩm (bên thứ 3) là xem xét giấy phép của nhà cung cấp và đăng ký với nhà chức trách. Nếu bên vận hành phát hiện thấy vi phạm quy định an toàn thực phẩm, phải ngay lập tức dừng giao dịch của nhà cung cấp và báo cáo với cơ quan quản lý. Nếu khách hàng bị thiệt hại khi sử dụng thực phẩm mua từ sàn giao dịch, trước hết họ sẽ được đòi nhà cung cấp bồi thường. Nếu bên vận hành không cung cấp được thông tin của nhà cung cấp, họ sẽ phải bồi thường cho khách hàng.

  Trung Quốc đang tăng cường kiểm soát ATTPNguồn: foodnavigator.com

  Một sửa đổi quan trọng là siết chặt các quy định về thực phẩm công thức cho trẻ sơ sinh. Thành phần, phụ gia thực phẩm, công thức, nhãn, hồ sơ nghiên cứu phát triển công thức của thực phẩm cho trẻ sơ sinh phải được thông báo và lưu trữ tại kho dữ liệu của cơ quan quản lý. Sữa công thức nhập khẩu không được phép thay đổi bao bì. Đối với nhà sản xuất sữa bột trẻ em, một công thức không được sử dụng cho nhiều nhãn hiệu khác nhau. Nhà sản xuất cũng phải thường xuyên kiểm tra chất lượng lô hàng, thực hiện kiểm tra quy trình sản xuất định kỳ và làm báo cáo gửi cho cơ quan quản lý. Ngoài ra, lần đầu tiên thực phẩm biến đổi gene được đưa vào điều chỉnh trong Luật. Trên nhãn của loại thực phẩm này phải ghi rõ là biến đổi gene. Mọi sự gian dối nhằm che giấu thành phần biến đổi gene đều bị phạt nặng.

  Chế tài đối với các hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm được nâng lên rất cao. Người buôn bán thực phẩm tham gia sản xuất thực phẩm hoặc phụ gia không có giấy phép có thể bị phạt số tiền bằng tối đa 20 lần giá trị của sản phẩm. Mức phạt này cũng áp dụng với nhà sản xuất không xuất trình đầy đủ thông tin của thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức hoặc sữa công thức cho trẻ em. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, nhà sản xuất có thể bị thu hồi giấy phép. Đối với hành vi sản xuất thực phẩm không đủ chất lượng, nhà sản xuất có thể bị phạt tới 30 lần giá trị sản phẩm, tức gấp 3 lần mức phạt cũ. Người tiêu dùng có quyền yêu cầu bồi thường tối đa là 3 lần mức thiệt hại gặp phải. Đáng chú ý là các quy định về liên đới trách nhiệm. Chủ đất biết về hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm diễn ra trên đất của mình, cũng như nhà cung cấp bán thành phần bất hợp pháp mà biết rằng thành phần đó sẽ được đưa vào thực phẩm, sẽ bị phạt tối đa là 200.000 NDT, đồng thời doanh thu từ hành vi bất hợp pháp sẽ bị tịch thu. Quan chức không kịp thời phát hiện hành vi vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm trong phạm vi chức trách của mình, hoặc tham gia che giấu hành vi trên, có thể bị cách chức hoặc sa thải, nặng hơn có thể bị truy tố hình sự.

  Đáng kể nhất của lần sửa đổi này là việc tập trung công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm về một mối. Trước đây, có 3 cơ quan phụ trách công tác này: Cơ quan Thực phẩm và thuốc quốc gia (CFDA), Cơ quan Công thương quốc gia (SAIC) và Cơ quan Giám sát và kiểm tra chất lượng (AQSIQ). Nhưng theo luật mới, CFDA sẽ là cơ quan quản lý duy nhất, đồng thời nhận thêm trách nhiệm giám sát về mặt chất lượng vốn thuộc về AQSIQ và về mặt sản xuất, buôn bán vốn thuộc về SAIC.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Các Quy Định Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Theo Pháp Luật
 • Quy Định Của Pháp Luật Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm
 • Hoàn Thiện Pháp Luật Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Trong Hoạt Động Thương Mại
 • Pháp Luật Về An Toàn Thực Phẩm Của Hoa Kỳ: Kinh Nghiệm Cho Việt Nam
 • Đề Thi Môn Pháp Luật Về Y Tế Và An Toàn Thực Phẩm
 • Pháp Luật Về An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm

  --- Bài mới hơn ---

 • Luật Vệ Sinh Attp Tiếng Anh Là Gì? Hồ Sơ Xin Giấy Phép Attp
 • Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Tiếng Anh Là Gì ? Tư Vấn Giấy Phép Vsattp
 • Sách Luật An Toàn Thực Phẩm Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
 • Luật An Toàn Thực Phẩm 2010 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn
 • Danh Mục Một Số Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Mới Về An Toàn Thực Phẩm
 • 1. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

  2. Luật An toàn thực phẩm năm 2010;

  5. Các thông tư của Bộ Công thương, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định về việc quản lý, trình tự, thủ tục cấp các giấy chứng nhận về an toàn thực phẩm

  3. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

  Số liệu của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho hay, tính đến hết tháng 10/2018, cả nước đã xảy ra 91 vụ ngộ độc thực phẩm (giảm 40 vụ so với cùng kỳ 2022), khiến hơn 2.010 người ngộ độc (năm 2022 là 2.583 ca, giảm 24%). Tuy số vụ ngộ độc thực phẩm có giảm nhưng lại nổi cộm tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường học.

  Theo báo cáo, trong năm 2022, Ban quản lý ATTP chúng tôi cùng các quận huyện đã kiểm tra 41.032 cơ sở, trường hợp; phát hiện vi phạm ATTP là 11.395 trường hợp (tỷ lệ 27,8%); phạt tiền 2.780 trường hợp với tổng số tiền phạt gần 17 tỉ đồng.

  Thời gian vừa qua các vụ việc chế biến, kinh doanh động vật nhiễm bệnh với số lượng lớn cũng được các tổ chức truyền thông đưa tin. Điều đó cho thấy lĩnh vực an toàn thực phẩm vẫn còn nhiều lo ngại với tình trạng sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn diễn biến vô cùng phức tạp.

  1. Về xử phạt hành chính, các hành vi vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn đối với sản phẩm thực phẩm, vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, cung cấp thực phẩm như sử dụng nguyên liệu quá thời hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc; sử dụng sản phẩm từ động vật, thực vật để sản xuất, chế biến thực phẩm mà không được kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch thực vật theo quy định, sử dụn theo quy định của pháp luật để chế biến thực phẩm… có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 115/2018/NĐ-CP với hình thức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức.

  Kèm theo các hình phạt bổ sung như: tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm từ 01 tháng đến 06 tháng, Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm từ 01 tháng đến 24 tháng, đình chỉ hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm đến 12 tháng, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm…

  Và các biện pháp khắc phục hậu quả khác như: Buộc tiêu hủy thực phẩm, phụ gia thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, nguyên liệu, chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật… không bảo đảm an toàn thực phẩm, buộc thu hồi thực phẩm, phụ gia thực phẩm vi phạm, buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật vi phạm trong trường hợp tang vật vi phạm không còn…

  2. Về trách nhiệm hình sự: trong trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định tại Điều 317 Bộ luật hình sự với mức phạt tiền từ 50 triệu đến 200 triệu hoặc phạt tù đến 5 năm; với những vi phạm nghiêm trọng hơn, mức phạt có thể lên đến 20 năm tù.

  3. Về trách nhiệm dân sự: người bị ảnh hưởng bởi các hành vi vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm có quyền yêu cầu người vi phạm bồi thường thiệt hại do sức khỏe, tính mạng bị xâm phạm.

  “Điều 608 BLDS. Bồi thường thiệt hại do vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng

  Cá nhân, pháp nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ mà gây thiệt hại cho người tiêu dùng thì phải bồi thường”.

  “Điều 588. Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại

  Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm”.

  Cùng với việc ban hành các chế tài xử lý về hành chính, dân sự, hình sự, việc Nhà nước ban hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Luật An toàn thực phẩm đã nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước từ trung ương đến địa phương. Tuy nhiên, mất an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn còn là vấn nạn nhức nhối trong xã hội bởi các quy định pháp luật vẫn chưa đi sâu vào thực tiễn. Một số nguyên nhân khiến pháp luật chưa thực sự đi vào cuộc sống như:

  1. Trình độ, quy mô sản xuất, chế biến thực phẩm ở nước ta chủ yếu là chế biến thủ công, hộ gia đình, cá thể. Vì vậy, điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm của các cơ sở chế biến thực phẩm loại này thường không đảm bảo yêu cầu theo quy định.

  2. Có đến ba cơ quan quản lý là Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Y tế và Bộ Công Thương nhưng hiện vẫn còn một số lĩnh vực thiếu sự phân định rõ ràng về trách nhiệm quản lý của từng cơ quan;

  3. Một số văn bản pháp luật còn mâu thuẫn, chồng chéo do chịu sự quản lý của nhiều cơ quan; tính ổn định chưa cao khi có những văn bản phải sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ trong thời gian ngắn sau khi được ban hành hoặc các lĩnh vực thay đổi cơ quan quản lý (từ Bộ Y tế sang Bộ Công thương) gây khó khăn cho các chủ thể kinh doanh cũng như công tác kiểm soát của cơ quan chức năng.

  4. Đội ngũ thực thi về an toàn vệ sinh thực phẩm còn hạn chế, chưa làm tròn trách nhiệm, thiếu thốn trang thiệt bị kiểm tra, kiểm nghiệm;

  1. Để khắc phục, giải quyết thực trạng áp dụng pháp luật như hiện nay, trước tiên các cơ quan lập pháp cần phải ra soát, điều chỉnh, bổ sung, đồng bộ các quy định pháp luật, hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về an toàn thực phẩm phù hợp với thực tiễn, đặc thù trong nước cũng như theo chuẩn quốc tế.

  3. Nâng cao năng lực công tác chuyên môn của các đội ngũ thực thi pháp luật; nghiên cứu, đầu tư, nâng cấp các trang thiết bị chuyên dụng phù hợp với môi trường công tác.

  4. Xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm từ giai đoạn nuôi, trồng, thu mua, chế biến tại các chợ, cơ sở đầu mối đến các siêu thị, trung tâm thương mại và các cửa hàng thực phẩm an toàn…

  5. Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm đến các cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh thực phẩm cũng như người tiêu dùng để nâng cao sự hiểu biết pháp luật của người dân cũng như tạo văn hóa tiêu dùng thực phẩm sạch, bài trừ thực phẩm bẩn trong xã hội.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm
 • Luật An Toàn Thực Phẩm Số 55
 • Sách Hướng Dẫn Chi Tiết Thi Hành Luật An Toàn Thực Phẩm
 • Luật An Toàn Thực Phẩm Số 55/2010/qh12
 • Luật An Toàn Thực Phẩm Số 55/2010/qh12 Của Quốc Hội
 • Văn Bản An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Văn Bản Liên Quan Đến Kiểm Tra Chất Lượng, Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm?
 • Các Quy Định Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm
 • Chỉ Thị Về An Toàn Thực Phẩm
 • Bình Luận Về Vấn Đề An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm
 • Giới Thiệu Một Số Văn Bản Quy Định Về Quản Lý Chất Lượng, An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Thủy Sản
 • Mẫu Phiếu Khảo Sát Xã Hội Học Về ý Thức An Toàn Thực Phẩm Của Sinh Viên Trên Địa Bàn Hà Nội, Luận án Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Thức ăn Đường Phố, Hướng Dẫn Thực Hành Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Khảo Sát ý Thức An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Bản Cam Kết Đảm Bảo Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Bản Cam Kết Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Bản Cam Kết Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Bản Cam Kết Bảo Đảm Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm , Văn Bản An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Mẫu Hồ Sơ An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Văn Bản Chỉ Đạo Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Bep An Tap The Dam Bao Ve Sinh An Toan Thuc Phảm, Cẩm Nang An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Công Văn An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Phương án Đảm Bảo Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Luận án Về An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Kế Hoạch An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Kế Hoạch Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Thủ Tục Xin Giấy An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Mẫu Đơn Đăng Ký Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Luận Văn An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Giấy Cam Kết Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Xử Phạt Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Vệ Sinh Môi Trường An Toàn Thực Phẩm, Thủ Tục Đăng Ký Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Phương án Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Thủ Tục Cấp Giấy An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Thủ Tục Đăng Ký An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Tạp Chí Kia Học Về Vệ Sinh An Toan Thực Phẩm Đường Phố, Mẫu Tổng Kết Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Tại Y Tế Xã, Luật Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Thông Tư An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Báo Khoa Học Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Đường Phố, Biên Bản Kiểm Tra An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Giấy ủy Quyền An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Bài Tham Luận Về An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Mẫu Biên Bản Kiểm Tra An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Kế Hoạch Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Năm 2022, Thủ Tục Xin Giấy Phép An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Bai Tham Luan Ve Sinh An Toan Thuc Pham, Van Ban Huong Dan Phuong An Dam Bao Ve Sinh An Toan Thuc Pham, Bài Thi Trắc Nghiệm Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Bài Tham Luận Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Mẫu Báo Cáo Tổng Kết Cuối Năm An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Mẫu Chứng Nhận Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Biểu Mẫu Đăng Ký Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Nghị Định An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Mẫu Giấy Chứng Nhận An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Nghiên Cứu Về An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Đường Phố Tỉng Đâk Lắk, Bài Thuyết Trình Về An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Đường Phố, Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Trong Doanh Nghiệp, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Thủ Tục Cấp Giấy Chứng Nhận An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Mẫu Giấy Chứng Nhận Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Biên Bản Kiểm Tra Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Trong Trường Học, Van Ban Huong Dan Phuong An Dam Bao Ve Sinh An Toan Thuc Pham Trong Truong Hoc, Luận Văn Điều Kiện Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Và Hàm Lượng Histamin Trong Cá Nục Tại Các Cơ Sở Kinh D, Luận Văn Điều Kiện Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Và Hàm Lượng Histamin Trong Cá Nục Tại Các Cơ Sở Kinh D, Danh Mục Hàng Hoá Nhập Khẩu Phải Kiểm Tra Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Theo Mã Số Hs, Kiến Thức Thái Độ Thực Hành An Toàn Thực Phẩm, Đơn Đề Nghị Xác Nhận Kiến Thức Về An Toàn Thực Phẩm, Giấy Xác Nhận Kiến Thức Về An Toàn Thực Phẩm, Mẫu Phiếu Khảo Sát Xã Hội Học Về ý Thức An Toàn Thực Phẩm, Bài Kiểm Tra Kiến Thức Về An Toàn Thực Phẩm, Báo Cáo Thực Hành Vi Sinh Thực Phẩm, Hóa Sinh Học Thực Phẩm, Báo Khoa Học Về Vệ Sinh Thực Phẩm Dsuwofng Phố, An Toàn Thực Phẩm Khi Mua Sắm , Thủ Tục An Toàn Thực Phẩm, Bản Cam Kết Về An Toàn Thực Phẩm, Báo Cáo Sơ Kết An Toàn Thực Phẩm, Đề án An Toàn Thực Phẩm, Đồ án An Toàn Thực Phẩm, Văn Bản An Toàn Thực Phẩm, Đề Tài An Toàn Thực Phẩm, Báo Cáo An Toàn Thực Phẩm, Mẫu Bản Cam Kết Về An Toàn Thực Phẩm, Chỉ Thị Về An Toàn Thực Phẩm, Dàn ý An Toàn Thực Phẩm, Chỉ Thị An Toàn Thực Phẩm, Dàn Bài An Toàn Thực Phẩm, Mẫu Báo Cáo An Toàn Thực Phẩm, Bản Cam Kết An Toàn Thực Phẩm, Báo Cáo Thực Hành Công Nghệ Sinh Phẩm, Kế Hoạch An Toàn Thực Phẩm, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Tra An Toàn Thực Phẩm, Mẫu Hợp Đồng An Toàn Thực Phẩm, Công Văn An Toàn Thực Phẩm, Quy Trình An Toàn Thực Phẩm, Thủ Tục Xin Giấy An Toàn Thực Phẩm, An Toàn Thực Phẩm Đường Phố, Biên Bản An Toàn Thực Phẩm, Mẫu Phiếu An Toàn Thực Phẩm, Luận Văn An Toàn Thực Phẩm, Bộ Luật An Toàn Thực Phẩm, Luật An Toàn Thực Phẩm, Bộ Tiêu Chí An Toàn Thực Phẩm,

  Mẫu Phiếu Khảo Sát Xã Hội Học Về ý Thức An Toàn Thực Phẩm Của Sinh Viên Trên Địa Bàn Hà Nội, Luận án Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Thức ăn Đường Phố, Hướng Dẫn Thực Hành Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Khảo Sát ý Thức An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Bản Cam Kết Đảm Bảo Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Bản Cam Kết Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Bản Cam Kết Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Bản Cam Kết Bảo Đảm Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm , Văn Bản An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Mẫu Hồ Sơ An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Văn Bản Chỉ Đạo Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Bep An Tap The Dam Bao Ve Sinh An Toan Thuc Phảm, Cẩm Nang An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Công Văn An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Phương án Đảm Bảo Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Luận án Về An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Kế Hoạch An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Kế Hoạch Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Thủ Tục Xin Giấy An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Mẫu Đơn Đăng Ký Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Luận Văn An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Giấy Cam Kết Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Xử Phạt Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Vệ Sinh Môi Trường An Toàn Thực Phẩm, Thủ Tục Đăng Ký Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Phương án Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Thủ Tục Cấp Giấy An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Thủ Tục Đăng Ký An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Tạp Chí Kia Học Về Vệ Sinh An Toan Thực Phẩm Đường Phố, Mẫu Tổng Kết Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Tại Y Tế Xã, Luật Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Thông Tư An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Báo Khoa Học Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Đường Phố, Biên Bản Kiểm Tra An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Giấy ủy Quyền An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Bài Tham Luận Về An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Mẫu Biên Bản Kiểm Tra An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Kế Hoạch Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Năm 2022, Thủ Tục Xin Giấy Phép An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Bai Tham Luan Ve Sinh An Toan Thuc Pham, Van Ban Huong Dan Phuong An Dam Bao Ve Sinh An Toan Thuc Pham, Bài Thi Trắc Nghiệm Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Bài Tham Luận Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Mẫu Báo Cáo Tổng Kết Cuối Năm An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Mẫu Chứng Nhận Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Biểu Mẫu Đăng Ký Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Nghị Định An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Bản Chỉ Đạo Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm
 • Nghị Luận Xã Hội Về Vấn Đề Thực Phẩm Bẩn
 • Bài Văn Mẫu Nghị Luận Về Thực Phẩm Bẩn Hiện Nay Hay, Đặc Sắc
 • Nghị Luận Về An Toàn Thực Phẩm
 • Nghị Luận Xã Hội Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm
 • Hệ Thống Một Số Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Về An Toàn Thực Phẩm Do Ngành Y Tế Quản Lý

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Bản Pháp Luật Tỉnh Hưng Yên
 • Văn Bản Pháp Luật Về Bảo Hiểm Y Tế
 • Cấp Giấy Chứng Nhận Đã Tham Dự Các Lớp Tập Huấn Kiến Thức Chuyên Môn Và Văn Bản Pháp Luật Mới Về Thú Y
 • Hội Nghị Phổ Biến Các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thú Y
 • Hệ Thống Các Văn Bản Pháp Luật Liên Quan Lĩnh Vực Thú Y
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

  VIỆN CNSH VÀ CNTP

  TIỂU LUẬN

  ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM

  PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

  DO NGÀNH Y TẾ QUẢN LÝ

  Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của chúng ta có thể sắp xếp từ cao đến

  thấp như sau:

  1. Hiến Pháp

  2. Các bộ luật

  3. Các Nghị định

  4. Các thông tư, thông tư liên tịch, …

  5. Các quyết định của Bộ trưởng

  6. Các văn bản dưới luật khác.

  Trong lĩnh vực An toàn thực phẩm, Bộ y tế được giao quản lý chuyên ngành các

  nhóm thực phẩm sau: Nước uống đóng chai và nước khoáng thiên nhiên, phụ gia và

  chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, các thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung và thực

  phẩm dinh dưỡng đặc biệt khác, các dụng cụ chứa đựng thực phẩm.

  Các bộ luật gần với vấn đề an toàn thực phẩm nhất: Luật Thương Mại, Luật

  Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật, Luật An

  toàn thực phẩm.

  Các bộ luật có liên hệ với vấn đề an toàn thực phẩm: Luật dân sự, luật hình sự,

  luật thuế, …..

  Sau khi ban hành các bộ luật, Chính phủ thường ban hành nghị định để cụ thể

  hóa và hướng dẫn chi tiết một số điều trong các bộ luật:

  + Nghị định 74/2000/NĐ-CP ngày 06/12/2000 Về kinh doanh và sử dụng các

  sản phẩm thay thế sữa mẹ để bảo vệ và khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ.

  + Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 Về ghi nhãn hàng hóa.

  + Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 Quy định chi tiết thi hành một

  số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Nghị định 67/2009/NĐCP ngày 03/8/2009 Về việc sửa đổi một số điều của Nghị định 127/2007/NĐCP.

  + Nghị định 132/2008/NĐ-CP Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều

  của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa.

  + Nghị định 38/2012 ngày 25/04/2012 Quy định chi tiết thi hành một số điều

  của Luật an toàn thực phẩm.

  + Nghị định số 91/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 Quy định xử phạt vi phạm

  hành chính về an toàn thực phẩm.

  + Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 Về sản xuất và kinh doanh

  rượu.

  Ngành Y tế đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật để quản lý các sản

  phẩm thực phẩm do ngành quản lý như sau:

  1. Các thông tư:

  Thông tư số 01/2000 ngày 21/01/2000: Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra,

  đăng ký chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

  Thông tư liên tịch 08/2008/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 08/07/2008 của Bộ Y tế

  và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác bảo đảm vệ sinh an

  toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

  Thông tư liên tịch 12/2008/TTLT-BYT-BNV của Bộ Y Tế – Bộ Nội Vụ ngày

  30/12/2008 về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức

  và biên chế của chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc sở y tế các tỉnh,

  thành phố trực thuộc trung ương.

  Thông tư 04/2009/TT-BYT ngày 17/06/2009 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn

  kỹ thuật quốc gia đối với nước ăn uống (QCVN 01:2009/BYT)

  Thông tư 41/2010/TT-BYT ngày 18/11/2010 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn

  kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa lên men.

  Thông tư 44/2010/TT-BYT ngày 22/12/2010 của Bộ Y tế ban hành các Quy

  chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm:

  Thông tư 45/2010/TT-BYT ngày 22/12/2010 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn

  kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn.

  Thông tư 01/2011/TT-BYT ngày 08/01/2011 của Bộ Y tế ban hành các Quy

  chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm:

  Thông tư 02/2011/TT-BYT ngày 13/01/2011 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn

  kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm hóa học trong thực phẩm:

  Thông tư 03/2011/TT-BYT ngày 13/01/2011 của Bộ Y tế ban hành các Quy

  chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các chất được sử dụng để bổ sung vi chất dinh

  duỡng vào thực phẩm:

  Thông tư 13/2011/TT-BYT ngày 31/3/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn phân tuyến

  các nhiệm vụ, chỉ tiêu kiểm nghiệm và quy trình kiểm nghiệm phục vụ quản lý

  nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngành y tế.

  Thông tư 14/2011/TT-BYT ngày 01/04/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn chung về

  lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực

  phẩm.

  Thông tư 17/2011/TT-BYT ngày 1/05/2011 của Bộ Y tế ban hành quy định

  mức giới hạn nhiễm phóng xạ trong thực phẩm.

  Thông tư 18/2011/TT-BYT ngày 30/5/2011 của Bộ Y tế về việc ban hành các

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thực phẩm bổ sung vi chất dưỡng.

  Thông tư 28/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ

  sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BYT ngày 12/05/2010 hướng

  dẫn quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm.

  Thông tư số 05/2012/TT-BYT ngày 01/03/2012 của Bộ Y tế về việc ban hành

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm.

  Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12/09/2012 của Bộ Y tế về việc ban hành

  quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản

  xuất, kinh doanh thực phẩm.

  Thông tư số 16/2012/TT-BYT ngày 22/10/2012 của Bộ Y tế về việc ban hành

  quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh

  thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm.

  Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 09/11/2012 của Bộ Y tế về việc ban hành

  hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực

  phẩm.

  Thông tư số 23/2012/TT-BYT ngày 15/11/2012 của Bộ Y tế về việc ban hành

  quy chuẩn quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc cho trẻ

  từ 6 đến 36 tháng tuổi.

  Thông tư số 22/2012/TT-BYT ngày 15/11/2012 của Bộ Y tế về việc ban hành

  quy chuẩn quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn

  bổ sung cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi.

  Thông tư số 21/2012/TT-BYT ngày 15/11/2012 của Bộ Y tế về việc ban hành

  quy chuẩn quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích y tế

  đặc biệt cho trẻ đến 12 tháng tuổi.

  Thông tư số 20/2012/TT-BYT ngày 15/11/2012 của Bộ Y tế về việc ban quy

  chuẩn quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 12 tháng

  tuổi.

  Thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ Y tế về việc

  hướng dẫn quản lý phụ gia thực phẩm ( Quy định danh mục 400 loại

  PGTP được phép sử dụng và giới hạn của một số loại phụ gia trong thực

  phẩm)

  Thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ Y tế về việc ban

  hành quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực

  phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực

  phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng.

  Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 05/12/2012 của Bộ Y tế về việc ban

  hành Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh

  dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố.

  Các QCVN (50) về các sản phẩm thực phẩm đã được Bộ y tế ban hành có

  thể thống kê trong bảng sau:

  QCVN đã ban hành

  QCVN 01:2009/BYT

  QCVN về Chất lượng nước ăn uống

  QCVN 02:2009/BYT

  QCVN về Chất lượng nước sinh hoạt

  QCVN 3-1:2010/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung kẽm

  vào thực phẩm.

  QCVN 3-2:2010/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về acid folic được sử dụng để bổ sung

  vào thực phẩm.

  QCVN 3-3:2010/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung sắt

  vào thực phẩm.

  QCVN 3-4:2010/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung calci

  vào thực phẩm.

  QCVN 3-5:2011/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các chất được sử dụng để bổ sung

  Magnesi vào thực phẩm

  QCVN 3-6:2011/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các chất được sử dụng để bổ sung

  Iod vào thực phẩm

  QCVN 4-1:2010/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất điều vị.

  QCVN 4-2:2010/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất làm ẩm.

  QCVN 4-3:2010/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất tạo xốp.

  QCVN 4-4:2010/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất chống đông

  vón.

  QCVN 4-5:2010/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất giữ màu.

  QCVN 4-6:2010/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất chống oxy

  hoá.

  QCVN 4-7:2010/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất chống tạo

  bọt.

  QCVN 4-8:2010/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất ngọt tổng

  hợp.

  QCVN 4-9:2010/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất làm rắn

  chắc.

  QCVN 4-10:2010/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Phẩm màu.

  QCVN 4-11:2010/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất điều chỉnh

  độ acid.

  QCVN 4-12:2010/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất bảo quản.

  QCVN 4-13:2010/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất ổn định.

  QCVN 4-14:2010/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất tạo phức

  kim loại.

  QCVN 4-15:2010/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất xử lý bột.

  QCVN 4-16:2010/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất độn.

  QCVN 4-17:2010/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất khí đẩy.

  QCVN 4-18:2011/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực phẩm – Nhóm chế phẩm

  tinh bột

  QCVN 4-19:2011/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực phẩm – Enzym

  QCVN 4-20:2011/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực phẩm – Nhóm chất làm

  bóng

  QCVN 4-21:2011/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực phẩm – Nhóm chất làm

  dày

  QCVN 4-22:2011/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực phẩm – Nhóm chất nhũ

  hóa

  QCVN 4-23:2011/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực phẩm – Nhóm chất tạo

  bọt

  QCVN 5-1:2010/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng.

  QCVN 5-2:2010/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng bột.

  QCVN 5-3:2010/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm phomat.

  QCVN 5-4:2010/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm chất bột từ sữa.

  QCVN 5-5:2010/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa lên men.

  QCVN 6-1:2010/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước

  uống đóng chai.

  QCVN 6-2:2010/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn.

  QCVN 6-3:2010/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn.

  QCVN 8-1:2011/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng

  trong thực phẩm

  QCVN 8-2:2011/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm

  trong thực phẩm

  QCVN 9-1:2011/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối Iod

  QCVN 10:2011/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước đá dùng liền.

  QCVN 11-1:2012/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức

  cho trẻ đến 12 tháng tuổi.

  QCVN 11-1:2012/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức

  với mục đích y tế đặc biệt cho trẻ đến 12 tháng tuổi.

  QCVN 11-3:2012/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức

  với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi.

  QCVN 11-4:2012/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng chế biến

  từ ngũ cốc cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi.

  QCVN 12-1:2011/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ

  tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng nhựa tổng hợp

  QCVN 12-2:2011/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ

  tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng cao su

  QCVN 12-3:2011/BYT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ

  tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng kim loại

  2.

  Các quyết định:

  Quyết định 3616/2004/QĐ-BYT ngày 14/10/2004 của Bộ Y tế về việc

  ban hành “Quy định vệ sinh an toàn đối với thực phẩm bảo quản bằng

  phương pháp chiếu xạ.

  KẾT LUẬN:

  Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về An toàn thực phẩm của nước

  ta đã và đang được xây dựng ngày càng hoàn thiện hơn. Tuy nhiên các

  văn bản QPPL hiện nay của chúng ta nhiều khi không có tính thực tiễn và

  các văn bản còn có sự sai khác đôi khi là trái ngược nhau. Vì vậy chúng

  ta cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp lý nói chung và về vấn đề An

  toàn thực phẩm nói chung để đảm bảo sức khỏe và sự phát triển của nòi

  giống Việt Nam.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đẩy Mạnh Phổ Biến Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Và Tuyên Truyền Ngăn Ngừa Tội Phạm Trong Ngành Y Tế Quảng Ninh
 • Bản Tin Thông Tin, Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Về Y Tế Số 6/2019
 • Văn Bản Pháp Luật Ngành Điện
 • Văn Bản Pháp Luật Về Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • 7. Thủ Tục Đề Nghị Xử Lý Xóa Hoặc Khoanh Nợ Cho Các Trường Hợp Hộ Vay Vốn Xóa Đói Giảm Nghèo Mất Khả Năng Thanh Toán.
 • Các Quy Định Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm

  --- Bài mới hơn ---

 • Luật An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Và Những Điều Cần Lưu Ý Hiện Nay
 • Sách Luật An Toàn Thực Phẩm, Quy Định Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
 • Sách Luật An Toàn Thực Phẩm
 • Sách Luật An Toàn Thực Phẩm, Quy Định Và Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính
 • Sách Luật An Toàn Thực Phẩm Online Giá Rẻ Uy Tín Chất Lượng Tại Hà Nội
 • Hotline tư vấn: 0909 730 849

  Cách quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm của những cá nhân có tổ chức và có trách nhiệm trong việc như:

  Bảo đảm an toàn thực phẩm và điều kiện bảo đảm với quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm, xuất nhập khẩu thực phẩm;

  Kiểm nghiệm phân tích nguy cơ với an toàn thực phẩm để có cách phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục những sự cố về thực phẩm;

  Những nguyên tắc trong việc quản lý an toàn thực phẩm

  Sản xuất, kinh doanh thực phẩm được biết như một hoạt động có điều kiện cụ thể, bởi những đơn vị sản xuất, kinh doanh thực phẩm có trách nhiệm về việc an toàn thực phẩm bởi đơn vị sản xuất, kinh doanh;

  Quản lý an toàn thực phẩm dựa vào cơ sở những quy chuẩn kỹ thuật tương ứng đó, những quy định bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành và những tiêu chuẩn bởi những tổ chức, cá nhân sản xuất công bố áp dụng;

  Quản lý an toàn thực phẩm được thực hiện trong toàn bộ quy trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên cơ sở phân tích các nguy cơ gây mất đi an toàn với thực phẩm;

  Quản lý an toàn thực phẩm phải rõ ràng sự phân công, phân cấp rõ ràng chi tiết và phối hợp những hoạt động liên ngành;

  Quản lý an toàn thực phẩm phải đáp ứng được những yêu cầu phát triển kinh tế xã hội cho đất nước;

  Hiện nay nhà nước đã có chủ trương về những hoạt động bị nghiêm cấp trong quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong đó bao gồm:

  Dùng những nguyên liệu chế biến thực phẩm không dành cho việc sản xuất sản phẩm đó;

  Dùng những nguyên liệu chế biến thực phẩm đã hết hạn sử dụng, nguyên liệu không có nguồn gốc rõ ràng, xuất xứ;

  Dùng nhiều hóa chất độc hại, không rõ nguồn gốc, hóa chất bị nhà nước cấm sử dụng trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm bởi nhà nước quy định;

  Sản xuất kinh doanh thực phẩm từ thịt của nhiều động vật đã chết và chúng đã chết vì những bệnh hay chết không rõ nguyên nhân chết;

  Sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm những quy định về nhãn năng lượng, những quy chuẩn kỹ thuật; cung cấp sai hay giả mạo kết quả thử nghiệm, không công bố hợp quy lúc những sản phẩm đó bắt buộc phải công bố chính quy, những cơ sở sản xuất kinh doanh không có giấy chứng nhận mình đã đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật Việt Nam;

  Nhãn mác không có, không đúng sự thật, gây nhầm lẫn với người tiêu dùng;

  Xử lý vi phạm pháp luật theo quy định an toàn thực phẩm

  Việc xử phạt còn phụ thuộc vào mức độ vi phạm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Lúc đó sẽ có hình phạt nặng nhẹ dân sự hay hình sự. Nếu như gây thiệt hại lớn, lúc đó sẽ phải bồi thường và khắc phục hậu quả theo đúng quy định của pháp luật;

  Phụ thuộc vào mức độ vi phạm mà sẽ có mức tiền phạt khác nhau. Những trường hợp được áp dụng mức phạt cao nhất theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Mức phạt sẽ tăng dần theo số lần vi phạm.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luật 55/2010/qh12 Về An Toàn Thực Phẩm
 • Quy Định Và Tiêu Chuẩn Gạo Trung Quốc
 • Trung Quốc Chính Thức Thực Thi Luật An Toàn Thực Phẩm
 • Pháp Luật Về An Toàn Thực Phẩm Trung Quốc: Quy Về Một Mối
 • Tổng Hợp Các Quy Định Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Theo Pháp Luật
 • Văn Bản Hướng Dẫn Luật An Toàn Thực Phẩm

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Để Đảm Bảo An Toàn Cho Cơ Sở Kinh Doanh Dịch Vụ Ăn Uống
 • Văn Bản Hợp Nhất Luật An Toàn Thực Phẩm Chuẩn Nhất 2022
 • Bài Văn Nghị Luận Xã Hội Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm
 • Nghị Luận Xã Hội Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm
 • Nghị Luận Về An Toàn Thực Phẩm
 • Văn Bản Hướng Dẫn Luật An Toàn Thực Phẩm, Hướng Dẫn Thi Hành Luật An Toàn Thực Phẩm, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Hướng Dẫn Thực Hành Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Luật An Toàn Thực Phẩm, Bộ Luật An Toàn Thực Phẩm, Luật Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Pháp Luật Về An Toàn Thực Phẩm, Văn Bản Pháp Luật Về An Toàn Thực Phẩm, Luật An Toàn Thực Phẩm Số 55/2010/qh12, Thông Tư Hướng Dẫn An Toàn Thực Phẩm, Luật An Toàn Thực Phẩm Ngày 17 Tháng 6 Năm 2010, Van Ban Huong Dan Phuong An Dam Bao Ve Sinh An Toan Thuc Pham, Tiểu Luận Xử Lý Tình Huống An Toàn Thực Phẩm, Sổ Tay Hướng Dẫn Truyền Thông Nguy Cơ Đối Với An Toàn Thực Phẩm, Van Ban Huong Dan Phuong An Dam Bao Ve Sinh An Toan Thuc Pham Trong Truong Hoc, Kiến Thức Thái Độ Thực Hành An Toàn Thực Phẩm, Mẫu Phiếu Khảo Sát Xã Hội Học Về ý Thức An Toàn Thực Phẩm Của Sinh Viên Trên Địa Bàn Hà Nội, Luận án Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Thức ăn Đường Phố, Giấy Xác Nhận Kiến Thức Về An Toàn Thực Phẩm, Đơn Đề Nghị Xác Nhận Kiến Thức Về An Toàn Thực Phẩm, Mẫu Phiếu Khảo Sát Xã Hội Học Về ý Thức An Toàn Thực Phẩm, Bài Kiểm Tra Kiến Thức Về An Toàn Thực Phẩm, Khảo Sát ý Thức An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Báo Cáo An Toàn Thực Phẩm, Dàn Bài An Toàn Thực Phẩm, Đồ án An Toàn Thực Phẩm, Bản Cam Kết Về An Toàn Thực Phẩm, Báo Cáo Sơ Kết An Toàn Thực Phẩm, Dàn ý An Toàn Thực Phẩm, Mẫu Bản Cam Kết Về An Toàn Thực Phẩm, Bản Cam Kết An Toàn Thực Phẩm, Đề án An Toàn Thực Phẩm, Mẫu Báo Cáo An Toàn Thực Phẩm, Thủ Tục An Toàn Thực Phẩm, Chỉ Thị An Toàn Thực Phẩm, Văn Bản An Toàn Thực Phẩm, Chỉ Thị Về An Toàn Thực Phẩm, Đề Tài An Toàn Thực Phẩm, An Toàn Thực Phẩm Khi Mua Sắm , Bản Cam Kết Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Quy Chuẩn An Toàn Thực Phẩm, Bản Cam Kết Bảo Đảm Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Văn Bản An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Bản Cam Kết Đảm Bảo Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Bộ Tiêu Chí An Toàn Thực Phẩm, Hợp Đồng An Toàn Thực Phẩm, Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm , Bep An Tap The Dam Bao Ve Sinh An Toan Thuc Phảm, Bản Cam Kết Sản Xuất Thực Phẩm An Toàn, Báo Cáo Kết Quả Giám Sát An Toàn Thực Phẩm, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Tra An Toàn Thực Phẩm, Văn Bản Chỉ Đạo Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Mẫu Hồ Sơ An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Thông Tư An Toàn Thực Phẩm, Công Văn An Toàn Thực Phẩm, Mẫu Hợp Đồng An Toàn Thực Phẩm, An Toàn Thực Phẩm ở Nhật Bản, Thủ Tục Đăng Ký An Toàn Thực Phẩm, Giấy Cam Kết An Toàn Thực Phẩm, Biên Bản An Toàn Thực Phẩm, Tập Huấn An Toàn Thực Phẩm, Mẫu Giấy An Toàn Thực Phẩm, Quy Định An Toàn Thực Phẩm, Bản Cam Kết Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Kế Hoạch An Toàn Thực Phẩm, Quy Trình An Toàn Thực Phẩm, Thủ Tục Xin Giấy An Toàn Thực Phẩm, Luận Văn An Toàn Thực Phẩm, Báo Khoa Học Về An Toàn Thực Phẩm, Báo Cáo Tổng Kết An Toàn Thực Phẩm, Mẫu Phiếu An Toàn Thực Phẩm, An Toàn Thực Phẩm Đường Phố, Giấy Cam Kết Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Nghị Định 178 Về An Toàn Thực Phẩm, Chính Sách An Toàn Thực Phẩm, Khái Niệm An Toàn Thực Phẩm, Phiếu Khảo Sát Về An Toàn Thực Phẩm, Bài Thuyết Trình Về An Toàn Thực Phẩm, Phiếu Khảo Sát An Toàn Thực Phẩm, Nghị Định An Toàn Thực Phẩm, Kế Hoạch Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Công Văn An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Thủ Tục Đăng Ký An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Kế Hoạch An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Thủ Tục Xin Giấy An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Kế Hoạch An Toàn Thực Phẩm Năm 2022, Thông Tư An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Bài Thuyết Trình An Toàn Thực Phẩm, Thủ Tục Đăng Ký Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Kế Hoạch Đảm Bảo An Toàn Thực Phẩm Năm 2022, Thủ Tục Cấp Giấy An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Biên Bản Kiểm Tra An Toàn Thực Phẩm, Mẫu Đơn Đăng Ký Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Xử Phạt Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Tham Luận An Toàn Thực Phẩm, Luận Văn An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Luận án Về An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Bài Tham Luận Về An Toàn Thực Phẩm, Tạp Chí Kia Học Về Vệ Sinh An Toan Thực Phẩm Đường Phố,

  Văn Bản Hướng Dẫn Luật An Toàn Thực Phẩm, Hướng Dẫn Thi Hành Luật An Toàn Thực Phẩm, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Hướng Dẫn Thực Hành Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Luật An Toàn Thực Phẩm, Bộ Luật An Toàn Thực Phẩm, Luật Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Pháp Luật Về An Toàn Thực Phẩm, Văn Bản Pháp Luật Về An Toàn Thực Phẩm, Luật An Toàn Thực Phẩm Số 55/2010/qh12, Thông Tư Hướng Dẫn An Toàn Thực Phẩm, Luật An Toàn Thực Phẩm Ngày 17 Tháng 6 Năm 2010, Van Ban Huong Dan Phuong An Dam Bao Ve Sinh An Toan Thuc Pham, Tiểu Luận Xử Lý Tình Huống An Toàn Thực Phẩm, Sổ Tay Hướng Dẫn Truyền Thông Nguy Cơ Đối Với An Toàn Thực Phẩm, Van Ban Huong Dan Phuong An Dam Bao Ve Sinh An Toan Thuc Pham Trong Truong Hoc, Kiến Thức Thái Độ Thực Hành An Toàn Thực Phẩm, Mẫu Phiếu Khảo Sát Xã Hội Học Về ý Thức An Toàn Thực Phẩm Của Sinh Viên Trên Địa Bàn Hà Nội, Luận án Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Thức ăn Đường Phố, Giấy Xác Nhận Kiến Thức Về An Toàn Thực Phẩm, Đơn Đề Nghị Xác Nhận Kiến Thức Về An Toàn Thực Phẩm, Mẫu Phiếu Khảo Sát Xã Hội Học Về ý Thức An Toàn Thực Phẩm, Bài Kiểm Tra Kiến Thức Về An Toàn Thực Phẩm, Khảo Sát ý Thức An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Báo Cáo An Toàn Thực Phẩm, Dàn Bài An Toàn Thực Phẩm, Đồ án An Toàn Thực Phẩm, Bản Cam Kết Về An Toàn Thực Phẩm, Báo Cáo Sơ Kết An Toàn Thực Phẩm, Dàn ý An Toàn Thực Phẩm, Mẫu Bản Cam Kết Về An Toàn Thực Phẩm, Bản Cam Kết An Toàn Thực Phẩm, Đề án An Toàn Thực Phẩm, Mẫu Báo Cáo An Toàn Thực Phẩm, Thủ Tục An Toàn Thực Phẩm, Chỉ Thị An Toàn Thực Phẩm, Văn Bản An Toàn Thực Phẩm, Chỉ Thị Về An Toàn Thực Phẩm, Đề Tài An Toàn Thực Phẩm, An Toàn Thực Phẩm Khi Mua Sắm , Bản Cam Kết Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Quy Chuẩn An Toàn Thực Phẩm, Bản Cam Kết Bảo Đảm Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Văn Bản An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Bản Cam Kết Đảm Bảo Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Bộ Tiêu Chí An Toàn Thực Phẩm, Hợp Đồng An Toàn Thực Phẩm, Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm , Bep An Tap The Dam Bao Ve Sinh An Toan Thuc Phảm, Bản Cam Kết Sản Xuất Thực Phẩm An Toàn,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tóm Tắt Truyện Hai Đứa Trẻ Của Thạch Lam
 • Tóm Tắt Văn Bản Lặng Lẽ Sa Pa
 • 5 Bài Tóm Tắt Truyện Ngắn Lặng Lẽ Sa Pa Ngắn Gọn, Dễ Hiểu
 • Nghị Luận Về An Toàn Giao Thông Hiện Nay
 • Nghị Luận Xã Hội 200 Chữ Về An Toàn Giao Thông
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100