Top 17 # Xem Nhiều Nhất Văn Bản Pháp Luật Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu / 2023 Mới Nhất 11/2022 # Top Like | Athena4me.com

Văn Bản Pháp Luật Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu / 2023

Văn Bản Pháp Luật Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Pháp Luật Có Mấy Đặc Tính? Trình Bày Nội Dung Của Mỗi Đặc Tính. Lấy Ví Dụ Cụ Thể Để Minh Hoạ Mỗi Đặc, Pháp Luật Có Mấy Đặc Tính? Trình Bày Nội Dung Của Mỗi Đặc Tính. Lấy Ví Dụ Cụ Thể Để Minh Hoạ Mỗi Đặc, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Văn Bản Pháp Luật Hà Tĩnh, Văn Bản Pháp Luật Tỉnh Nghệ An, Văn Bản Pháp Luật Của Ubnd Tỉnh Gia Lai, Văn Bản Pháp Luật Tỉnh Hưng Yên, Văn Bản Pháp Luật Không Có Tính Khả Thi, Văn Bản Pháp Luật Tỉnh Quảng Nam, Văn Bản Pháp Luật Tỉnh An Giang, Văn Bản Pháp Luật Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Bài Tập Tình Huống Lý Luận Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Báo Cáo Tình Hình Hợp Tác Quốc Tế Về Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Bài Tập Tình Huống Về Nhà Nước Và Pháp Luật, Biểu Tình Trái Pháp Luật, Báo Cáo Tình Hình Thi Hành Pháp Luật Năm 2019, Báo Cáo Tình Hình Hợp Tác Quốc Tế Về Pháp Luật Năm 2019, Tình Hình Tệ Nạn Xã Hội, Vi Phạm Kỷ Luật, Pháp Luật Có Liên Quan Đến Quân Đội, Bảo Hộ Chương Trình Máy Tính Theo Pháp Luật Việt Nam, Pháp Luật Của Việt Nam Về ưu Đãi Đầu Tư Với Thực Tiễn ở Tỉnh Quảng Bình, Luận Văn Thạc Sĩ Pháp Luật Của Việt Nam Về ưu Đãi Đầu Tư Với Thực Tiễn ở Tỉnh Quảng Bình, Tiểu Luận Xử Lý Tình Huống Người Nước Ngoài Vi Phạm Pháp Luật, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, 3000 Câu Ngữ Pháp Và Từ Vựng Hay Sai, “3000 Câu Ngữ Pháp Và Từ Vựng Hay Sai”, 3000 Câu Ngữ Pháp Và Từ Vựng Hay Sai Pdf, 3000 Câu Ngữ Pháp – Từ Vựng Hay Sai Pdf, Quy Chế Pháp Lý Của Vùng Lãnh Hải, Sách 3000 Câu Ngữ Pháp Từ Vựng Hay Sai Pdf, 5 Từ Vựng Tiếng Pháp Mỗi Ngày, Giai Phap Xuat Khau Ben Vung, Đáp án Đề Thi Thử Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Phương Pháp Dạy Học Từ Vựng Tiếng Anh ở Việt Nam Hiện Nay, Văn Bản Pháp Luật Môn Học Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật, Từ Vựng Chỉ Tính Cách, Từ Vựng Về Tính Cách, Giải Pháp Xay Dung Chi Bo Trong Sạch Vung Mạnh, Phương Pháp Học Từ Vựng Tiếng Anh Và Kỹ Thuật Free Reading, Đề Thi Học Sinh Giỏi Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, 7 Bí Quyết Giúp Tình Yêu Bền Vững, Văn Kiện Đại Hội Đảng Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Từ Vựng Miêu Tả Tính Cách, Thủ Tục Hành Chính Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đơn Giá Ubnd Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Năm 2018, Giải Pháp Giữ Vững Và Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ” Trong Thời Kỳ Mới, Quy Định Các Vùng Để Tính Lương Tối Thiểu, Tinh Vân Tiếp Xúc Văn Chương Nội Vùng Đông á Đầu Thế Kỷ 20, Danh Bạ Điện Thoại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Báo Cáo Kết Quả Qua Giám Sát Việc Tuân Thủ Hiến Pháp Và Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Xã, Biện Pháp Tổ Chức Thực Hiện Xây Dựng Thôn Bản Vững Mạnh, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Giải Thích Câu Tục Ngiải Pháp Chủ Yêu Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đẩng, Nhà Nươc…, Sống Và Làm Việc Theo Hiến Pháp Và Pháp Luật, Danh Sách Học Sinh Giỏi Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Quy Hoạch Xây Dựng Vùng Tỉnh Long An Đến Năm 2020, Tham Luận Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Gắn Với Giảm Nghèo Bền Vững, Bao Cao Tham Luan Giai Phap Xay Dung Dang Bo Trong Sach Vung Manh, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Biện Pháp Xử Lý Văn Bản Pháp Luật Khiếm Khuyết, Văn Bản Pháp Luật Nào Dưới Đây Có Hiệu Lực Pháp Lý Cao Nhất, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Pháp Luật, Phát Triển Bền Vững Ngành Thủy Sản Tại Địa Bàn Tỉnh Thanh Hóa, Nghèo Đa Chiều Và Phát Triển Con Người ở Các Tỉnh Vùng Tây Bắc, Chuyen De Giải Pháp Xây Dựng Đảng Bộ, Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh Hoặc Cũng Cố Cơ Sở Yếu Kém., Phát Triển Du Lịch Theo Hướng Bền Vững Tại Tỉnh Nam Định, – Giải Pháp Xây Dựng Đảng Bộ, Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh Hoặc Củng Cố, Khắc Phục Cơ Sở Yếu Kém;, Giải Pháp Xay Dung Chi Bộ Trong Schj Vung Manh, Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Tiểu Luận Nhiệm Vụ Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Hiện Nay, Đề án Giảm Thiểu Tình Trạng Tảo Hôn Và Hôn Nhân Cận Huyết Thống Trong Vùng D, Hãy Chứng Minh Khí Hậu Vùng Biển Việt Nam Mang Tính Chất Nhiệt Đới Gió Mùa, Em Hãy Chứng Minh Vùng Biển Việt Nam Mang Tính Chất Nhiệt Đới Gió Mùa, Khái Niệm Chính Sách Pháp Luật Và Hệ Thống Chính Sách Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Là Gì Có Mấy Loại Văn Bản Pháp Luật, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm Thư Viện Pháp Luật, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Giám Định Tư Pháp, Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật,pháp Luật Trong Quân Đội, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Khoa Luật Đhqghn, Quản Trị Công Ty Luật Theo Pháp Luật Việt Nam, Chương Trình Khung Pháp Luật Đại Cương Đại Học Luật Hà Nội, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Học Phần Luật Kinh Doanh, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Số 80/2015/qh13, Văn Bản Pháp Luật Hiến Pháp, Văn Bản Pháp Luật Có Giá Trị Pháp Lý Cao Nhất, Dự Thảo Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 2015, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Đại Học Luật Hà Nội, Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật Luật Lao Động, Bài Thu Hoạch Biện Pháp Tổ Chức Thực Hiện Xây Dựng Thôn Bản Vững Mãnh Mạnh ,

Văn Bản Pháp Luật Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Pháp Luật Có Mấy Đặc Tính? Trình Bày Nội Dung Của Mỗi Đặc Tính. Lấy Ví Dụ Cụ Thể Để Minh Hoạ Mỗi Đặc, Pháp Luật Có Mấy Đặc Tính? Trình Bày Nội Dung Của Mỗi Đặc Tính. Lấy Ví Dụ Cụ Thể Để Minh Hoạ Mỗi Đặc, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Văn Bản Pháp Luật Hà Tĩnh, Văn Bản Pháp Luật Tỉnh Nghệ An, Văn Bản Pháp Luật Của Ubnd Tỉnh Gia Lai, Văn Bản Pháp Luật Tỉnh Hưng Yên, Văn Bản Pháp Luật Không Có Tính Khả Thi, Văn Bản Pháp Luật Tỉnh Quảng Nam, Văn Bản Pháp Luật Tỉnh An Giang, Văn Bản Pháp Luật Ubnd Tỉnh Quảng Nam, Bài Tập Tình Huống Lý Luận Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Của Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Báo Cáo Tình Hình Hợp Tác Quốc Tế Về Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Ubnd Tỉnh Thanh Hóa, Bài Tập Tình Huống Về Nhà Nước Và Pháp Luật, Biểu Tình Trái Pháp Luật, Báo Cáo Tình Hình Thi Hành Pháp Luật Năm 2019, Báo Cáo Tình Hình Hợp Tác Quốc Tế Về Pháp Luật Năm 2019, Tình Hình Tệ Nạn Xã Hội, Vi Phạm Kỷ Luật, Pháp Luật Có Liên Quan Đến Quân Đội, Bảo Hộ Chương Trình Máy Tính Theo Pháp Luật Việt Nam, Pháp Luật Của Việt Nam Về ưu Đãi Đầu Tư Với Thực Tiễn ở Tỉnh Quảng Bình, Luận Văn Thạc Sĩ Pháp Luật Của Việt Nam Về ưu Đãi Đầu Tư Với Thực Tiễn ở Tỉnh Quảng Bình, Tiểu Luận Xử Lý Tình Huống Người Nước Ngoài Vi Phạm Pháp Luật, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, 3000 Câu Ngữ Pháp Và Từ Vựng Hay Sai, “3000 Câu Ngữ Pháp Và Từ Vựng Hay Sai”, 3000 Câu Ngữ Pháp Và Từ Vựng Hay Sai Pdf, 3000 Câu Ngữ Pháp – Từ Vựng Hay Sai Pdf, Quy Chế Pháp Lý Của Vùng Lãnh Hải, Sách 3000 Câu Ngữ Pháp Từ Vựng Hay Sai Pdf, 5 Từ Vựng Tiếng Pháp Mỗi Ngày, Giai Phap Xuat Khau Ben Vung, Đáp án Đề Thi Thử Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Phương Pháp Dạy Học Từ Vựng Tiếng Anh ở Việt Nam Hiện Nay, Văn Bản Pháp Luật Môn Học Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật, Từ Vựng Chỉ Tính Cách, Từ Vựng Về Tính Cách, Giải Pháp Xay Dung Chi Bo Trong Sạch Vung Mạnh, Phương Pháp Học Từ Vựng Tiếng Anh Và Kỹ Thuật Free Reading, Đề Thi Học Sinh Giỏi Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, 7 Bí Quyết Giúp Tình Yêu Bền Vững, Văn Kiện Đại Hội Đảng Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Từ Vựng Miêu Tả Tính Cách,

Báo Bà Rịa Vũng Tàu / 2023

XÂY DỰNG ĐẢNG

Ngày 25-10-2018, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (Quy định số 08-QĐi/TW). Báo Bà Rịa – Vũng Tàu trân trọng giới thiệu toàn văn Quy định này.

Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

– Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; 

– Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII; 

– Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về xây dựng Đảng; 

Để nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hiệu quả của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG QUY ĐỊNH

Điều 1. Cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương. Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương.

Điều 2. Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải gương mẫu đi đầu thực hiện: 

1. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam. Nghiên cứu, nắm vững hệ thống các nguyên tắc cơ bản và kiên quyết bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có lập trường tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, chính kiến rõ ràng trước những vấn đề mới, khó, phức tạp, nhạy cảm. Chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch. 

2. Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia – dân tộc và mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng. Không làm bất cứ việc gì có hại cho Đảng, cho đất nước và nhân dân. Lấy ấm no, hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. 

3. Thực hành phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, hiệu quả; thực sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể. Chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác cải cách hành chính, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ. 

4. Sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi được phân công. Tâm huyết, tận tụy với công việc. Tích cực giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài; chủ động, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống khẩn cấp, đột xuất, bất ngờ trong địa phương, lĩnh vực mình phụ trách.

5. Tích cực thực hiện quy định về phân cấp, phân quyền và kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Chủ động thực hiện chủ trương thí điểm của Trung ương; khuyến khích mô hình, cách làm mới, hiệu quả. Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; tìm tòi, đổi mới, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, ngành, lĩnh vực do mình phụ trách. 

6. Giữ vững nguyên tắc, dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ kế cận. Chủ động, tích cực phát hiện, thu hút, trọng dụng người có đức, có tài, khát khao cống hiến. Bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp của Đảng, vì lợi ích quốc gia-dân tộc. 

7. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng. Mẫu mực về đạo đức, lối sống. Thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành. 

8. Nghiêm túc thực hành tự phê bình và phê bình; thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh; không tranh công đổ lỗi. Dũng cảm nhận khuyết điểm và trách nhiệm. Chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ.

Điều 3. Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống: 

1. Chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bản vị. Lợi dụng tập thể để né tránh trách nhiệm hoặc lấy danh nghĩa tập thể thực hiện mục đích cá nhân. Nói không nhất quán, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít.

2. Độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân. Định kiến với người góp ý, phê bình. Trực tiếp, mượn danh hoặc cung cấp tài liệu cho người khác để nói, viết, đăng tin, bài sai sự thật nhằm đề cao tập thể, cá nhân mình hoặc hạ thấp uy tín của tập thể, cá nhân khác trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội.

3. Chủ trì tham mưu, ban hành cơ chế, chính sách trái chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng hoặc gây thiệt hại đối với lợi ích của Nhà nước, tập thể và công dân.

4. Chạy hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy phiếu tín nhiệm. Can thiệp không đúng thẩm quyền, trách nhiệm, trái quy định vào công tác cán bộ; đề bạt, bổ nhiệm, bố trí cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, nhất là đối với người nhà, người thân.

5. Tham nhũng, hối lộ dưới mọi hình thức; tặng quà, nhận quà vì vụ lợi. Can thiệp không đúng thẩm quyền, trách nhiệm, trái quy định vào công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; đối với việc đề xuất, cho chủ trương, thẩm định, phê duyệt, đấu thầu, chỉ định thầu các dự án, đề án kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh; đấu giá đất đai, tài sản Nhà nước. 

6. Lãng phí công quỹ, tài sản, phương tiện, nhân lực và thời gian làm việc. Tổ chức đoàn đi công tác ở trong và ngoài nước không đúng thành phần, thời gian và nội dung yêu cầu công việc. Sống, sinh hoạt, tiêu dùng, giải trí xa hoa, lãng phí. 

7. Lợi dụng doanh nghiệp hoặc để doanh nghiệp lợi dụng nhằm vụ lợi. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín để sử dụng, vay, mượn tiền, tài sản, phương tiện của tổ chức, cá nhân trái quy định. 

8. Để vợ (chồng), bố, mẹ, con, anh chị em ruột lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của mình để vụ lợi. Để vợ (chồng), con đẻ, con nuôi sống xa hoa, phô trương, lãng phí hoặc sa vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định và định kỳ báo cáo Ban Chấp hành Trung ương. Các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các quy định nêu gương; gắn việc thực hiện Quy định với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên và lấy phiếu tín nhiệm theo quy định. Kịp thời xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm để làm gương cho cấp dưới.

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Quy định. 

3. Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

Quy định này được phổ biến đến Chi bộ.

Đơn Giá Công Ích Đô Thị Bà Rịa Vũng Tàu / 2023

Đơn giá công ích đô thị Bà Rịa Vũng Tàu

Đơn giá công ích đô thị Bà Rịa Vũng Tàu ngày 04 tháng 6 năm 2018

Ngày 04/6/2018 UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu công bố Đơn giá công ích đô thị Bà Rịa Vũng Tàu gồm:

Quyết định 1441/QĐ-UBND công bố đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị

Quyết định 1442/QĐ-UBND Công bố đơn giá duy trì hệ thông thoát nước đô thị

Quyết định 1443/QĐ-UBND Công bố đơn giá duy trì hệ thông cây xanh đô thị

Quyết định 1444/QĐ-UBND Công bố đơn giá bổ sung công tác trồng cây xanh đô thị

Quyết định 1445/QĐ-UBND Công bố đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn

Quyết định 1446/QĐ-UBND Công bố đơn giá bổ sung công tác thu gom; Vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Căn cứ xây dựng Đơn giá công ích đô thị Bà Rịa Vũng Tàu năm 2018

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXD ngày 14/7/2015 của Bộ Lao động thương binh xã hội. Hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn Nhà nước

Quyết định 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng ; Công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Căn cứ các quyết định về công ích đô thị gồm : Quyết định số 591/QĐ-BXD, Quyết định số 592/QĐ-BXD; Quyết định số 593/QĐ-BXD, Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/5/2014

Căn cứ Quyết định số 2482/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; Về việc công bố hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương dịch vụ công ích trên địa bàn

Hướng dẫn cập nhật Đơn giá công ích đô thị Bà Rịa Vũng Tàu ngày 04/6/2018 trên phần mềm dự toán Eta

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo Quyết định 373/QĐ-UBND ngày 8/2/2018 Xem Tại đây

Đơn giá lắp đặt Bà Rịa Vũng Tàu năm 2018 theo Quyết định số 374/QĐ-UBND Xem Tại đây

Đơn giá Khảo sát xây dựng Bà Rịa Vũng Tàu theo Quyết định 375/QĐ-UBND Xem Tại đây

Số điện thoại hỗ trợ, mua hàng : Duy Eta 0965 635 638

Fanpage phần mềm dự toán Eta : https://www.facebook.com/phanmemeta.net/

Bà Rịa Vũng Tàu Sắp Ban Hành Quy Định Tách Thửa Trên Địa Bàn Tỉnh / 2023

Việc ban hành quy định mới về tách thửa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là để thay thế cho Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, sau một thời gian áp dụng Quyết định 23/2017/QĐ-UBND đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc; trong đó nổi cộm lên tình trạng cá nhân phân lô, tách thửa với quy mô diện tích lớn để bán trong điều kiện chưa đảm bảo về giao thông và điều kiện hạ tầng.

Dự thảo quy định mới về tách thửa đất gồm 8 Điều, trong đó quy định rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, điều kiện để thực hiện việc tách thửa, diện tích tối thiểu sau khi tách thửa, các trường hợp không được tách thửa…

Theo đó, những nội dung quy định mới thay đổi so với Quyết định 23 như: bổ sung quy định về việc tiếp giáp với đường giao thông của các thửa đất sau khi tách thửa đối với đất nông nghiệp phù hợp với quy hoạch “Thửa đất thuộc khu vực quy hoạch đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sau khi tách thửa phải ít nhất một cạnh tiếp giám với đường giao thông.

Trường hợp hình thành đường giao thông mới khi tách thửa (nếu có), người sử dụng đất phải được UBND tỉnh cấp huyện chấp thuận bản vẽ xin phép hình thành đường giao thông; việc cấp phép hình thành đường giao thông, thi công hạ tầng kỹ thuật, kết nối đồng bộ với đường giao thông hiện hữu, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng được thực hiện trước khi lập thủ tục tách thửa”.

Theo UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cơ bản thống nhất nội dung dự thảo nêu trên, tuy nhiên UBND tỉnh đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung hoàn chỉnh dự thảo theo góp ý tại cuộc họp để trình xin ý kiến Thường trực UBND tỉnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Xây dựng phối hợp Sở Giao thông Vận tải có hướng dẫn và tập huấn cho các địa phương về phương án bản vẽ tổng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật đối với quy mô diện tích đất lớn hơn 2.000m2 tại thành phố Vũng Tàu và lớn hơn 5.000m2 tại các huyện, thị xã, thành phố.