Văn Bản Pháp Luật Ngành Điện

--- Bài mới hơn ---

 • Bản Tin Thông Tin, Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Về Y Tế Số 6/2019
 • Đẩy Mạnh Phổ Biến Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Và Tuyên Truyền Ngăn Ngừa Tội Phạm Trong Ngành Y Tế Quảng Ninh
 • Hệ Thống Một Số Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Về An Toàn Thực Phẩm Do Ngành Y Tế Quản Lý
 • Văn Bản Pháp Luật Tỉnh Hưng Yên
 • Văn Bản Pháp Luật Về Bảo Hiểm Y Tế
 • Văn Bản Pháp Luật Ngành Điện, Khung Pháp Lý Ngành Điện, Văn Bản Pháp Luật Ngành Y Tế, Tiếng Anh Chuyên Ngành Pháp Luật, Kế Hoạch Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật Ngành Bhxh Năm 2021, Từ Điển Pháp Luật, Từ Điển Pháp Luật, Từ Điển Luật Học Của Bộ Tư Pháp Pdf, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Thủ Tục Chuyển Đổi Người Đại Diện Pháp Luật, Đại Diện Theo Pháp Luật Của Công Ty Cổ Phần, Thủ Tục Thay Đổi Người Đại Diện Theo Pháp Luật, Đại Diện Theo Pháp Luật Của Doanh Nghiệp, Quyết Định Bổ Nhiệm Người Đại Diện Pháp Luật, Quyết Định Bổ Nhiệm Người Đại Diện Theo Pháp Luật, Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm Người Đại Diện Theo Phap Luật, Quyết Định Về Việc Thay Đổi Người Đại Diện Theo Pháp Luật Của Doanh Nghiệ, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Danh Bạ Điện Thoại Ngành Điện, Văn Bản Pháp Luật Môn Học Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật, Văn Bản Đề Nghị Của Doanh Nghiệp Do Đại Diện Theo Pháp Luật Của Doanh Nghiệp Ký Tên Và Đóng Dấu (mẫu, Văn Bản Đề Nghị Của Doanh Nghiệp Do Đại Diện Theo Pháp Luật Của Doanh Nghiệp Ký Tên Và Đóng Dấu (mẫu, Văn Bản Đề Nghị Của Doanh Nghiệp Do Đại Diện Theo Pháp Luật Của Doanh Nghiệp Ký Tên Và Đóng Dấu (mẫu, Giải Pháp Ngành Dệt May, Báo Cáo Kết Quả Qua Giám Sát Việc Tuân Thủ Hiến Pháp Và Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Xã, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Tiếng Anh Chuyên Ngành Pháp Lý, Vấn Đáp Ngành Điện, Báo Cáo Ngành Điện, Gso Ngành Điện, Từ Điển Ngành May, Đồ án 1 Ngành Điện Tử, Đồ án 1 Ngành Điện, Giải Thích Câu Tục Ngiải Pháp Chủ Yêu Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đẩng, Nhà Nươc…, Sống Và Làm Việc Theo Hiến Pháp Và Pháp Luật, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Chuyên Ngành Pháp Y, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Biện Pháp Xử Lý Văn Bản Pháp Luật Khiếm Khuyết, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Nào Dưới Đây Có Hiệu Lực Pháp Lý Cao Nhất, Am Hiểu Ngành Điện Khó, Mẫu Cv Xin Việc Ngành Điện, Tài Liệu Ngành Điện, Bài Giảng Ngành Điện, Mẫu Báo Cáo Thực Tập Ngành Điện, Trợ Giá Chéo Ngành Điện, Mẫu Báo Cáo Thực Tập Ngành Cơ Điện Tử, Báo Cáo Thực Tập Ngành Điện, Thực Tập Ngành Điện, Từ Điển Chuyên Ngành Hóa Học, Từ Điển Chuyên Ngành, Từ Điển Chuyên Ngành ô Tô, Quy Phạm Ngành Điện, Từ Điển Chuyên Ngành Y, Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Ngành Điện, Danh Bạ Điện Thoại Ngành Y Tế Hà Nội, Báo Cáo Ngành Điện Việt Nam 2021, Tiếng Anh Chuyên Ngành Điện Tử, Từ Điển Xây Dựng Chuyên Ngành, Danh Bạ Điện Thoại Ngành Y Tế Cà Mau, Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Ngành Điện, Tiếng Anh Chuyên Ngành Cơ Điện, Từ Tiếng Anh Chuyên Ngành Điện, Từ Điển Anh Việt Chuyên Ngành, Tiếng Anh Chuyên Ngành Điện, Am Hiểu Ngành Nhiệt Điện Khí, Đề Tài Thực Tập Chuyên Ngành Điện Tử, Đồ án 1 Ngành Điện Tử Viễn Thông, Báo Cáo Thực Tập Ngành Điện Lạnh, Từ Điển Chuyên Ngành Luyện Kim, Hãy Kể Tên Các Đại Diện Của Ngành Ruột Khoang, Ngành Điện Công Nghiệp, Từ Điển Chuyên Ngành Sinh Học, Từ Điển Tiếng Anh Chuyên Ngành ô Tô, Triển Vọng Ngành Điện, Từ Điển Chuyên Ngành Kế Toán, Danh Bạ Điện Thoại Ngành , Từ Điển Chuyên Ngành Xây Dựng, Từ Điển Tiếng Anh Chuyên Ngành Oto, Chuyên Ngành Thương Mại Điện Tử, Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Nhân Trắc Học Ngành May, Tiếng Anh Chuyên Ngành Điện Nước, Mỗi Ngày 10 Từ Tiếng Anh Chuyên Ngành Điện, Danh Bạ Điện Thoại Ngành 2021, Tiếng Anh Chuyên Ngành Điện Lạnh, Giáo Trình Anh Văn Chuyên Ngành Điện, Báo Cáo Thực Tập Ngành Điện Công Nghiệp, Danh Bạ Điện Thoại Ngành Y Tế Việt Nam, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hệ Thống Điện, Danh Ba Dien Thoai Nganh Duong Sat, Danh Bạ Điện Thoại Ngành Giáo Dục Hà Nội, Đề Tài Thực Tập Chuyên Ngành Thương Mại Điện Tử, Từ Điển Tiếng Anh Chuyên Ngành âm Nhạc,

  Văn Bản Pháp Luật Ngành Điện, Khung Pháp Lý Ngành Điện, Văn Bản Pháp Luật Ngành Y Tế, Tiếng Anh Chuyên Ngành Pháp Luật, Kế Hoạch Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật Ngành Bhxh Năm 2021, Từ Điển Pháp Luật, Từ Điển Pháp Luật, Từ Điển Luật Học Của Bộ Tư Pháp Pdf, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Thủ Tục Chuyển Đổi Người Đại Diện Pháp Luật, Đại Diện Theo Pháp Luật Của Công Ty Cổ Phần, Thủ Tục Thay Đổi Người Đại Diện Theo Pháp Luật, Đại Diện Theo Pháp Luật Của Doanh Nghiệp, Quyết Định Bổ Nhiệm Người Đại Diện Pháp Luật, Quyết Định Bổ Nhiệm Người Đại Diện Theo Pháp Luật, Mẫu Giấy Quyết Định Bổ Nhiệm Người Đại Diện Theo Phap Luật, Quyết Định Về Việc Thay Đổi Người Đại Diện Theo Pháp Luật Của Doanh Nghiệ, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Danh Bạ Điện Thoại Ngành Điện, Văn Bản Pháp Luật Môn Học Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật, Văn Bản Đề Nghị Của Doanh Nghiệp Do Đại Diện Theo Pháp Luật Của Doanh Nghiệp Ký Tên Và Đóng Dấu (mẫu, Văn Bản Đề Nghị Của Doanh Nghiệp Do Đại Diện Theo Pháp Luật Của Doanh Nghiệp Ký Tên Và Đóng Dấu (mẫu, Văn Bản Đề Nghị Của Doanh Nghiệp Do Đại Diện Theo Pháp Luật Của Doanh Nghiệp Ký Tên Và Đóng Dấu (mẫu, Giải Pháp Ngành Dệt May, Báo Cáo Kết Quả Qua Giám Sát Việc Tuân Thủ Hiến Pháp Và Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Xã, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Tiếng Anh Chuyên Ngành Pháp Lý, Vấn Đáp Ngành Điện, Báo Cáo Ngành Điện, Gso Ngành Điện, Từ Điển Ngành May, Đồ án 1 Ngành Điện Tử, Đồ án 1 Ngành Điện, Giải Thích Câu Tục Ngiải Pháp Chủ Yêu Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đẩng, Nhà Nươc…, Sống Và Làm Việc Theo Hiến Pháp Và Pháp Luật, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Chuyên Ngành Pháp Y, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Biện Pháp Xử Lý Văn Bản Pháp Luật Khiếm Khuyết, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Nào Dưới Đây Có Hiệu Lực Pháp Lý Cao Nhất, Am Hiểu Ngành Điện Khó, Mẫu Cv Xin Việc Ngành Điện, Tài Liệu Ngành Điện,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Bản Pháp Luật Về Xây Dựng Nông Thôn Mới
 • 7. Thủ Tục Đề Nghị Xử Lý Xóa Hoặc Khoanh Nợ Cho Các Trường Hợp Hộ Vay Vốn Xóa Đói Giảm Nghèo Mất Khả Năng Thanh Toán.
 • Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Xóa Đói Giảm Nghèo
 • Văn Bản Pháp Luật Về Xóa Đói Giảm Nghèo
 • Văn Bản Pháp Luật Về Xây Dựng
 • Nên Đăng Ký Nhãn Hiệu Ở Đâu Đối Với Các Thương Hiệu Cá Nhân?

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẹo Để Đi Đăng Ký Bảo Hộ Giải Pháp Hữu Ích Hiệu Quả
 • Mẹo Để Đăng Ký Bảo Hộ Thương Hiệu Logo Thành Công Và Nhanh Chóng
 • Giá Vàng 18K Ngọc Thẫm Hôm Nay
 • Gia Vang Doji Tai Da Nang
 • Giá Vàng Trong Nước Sáng Nay 9999
 • Nhìn chung, trên thực tế các tổ chức và doanh nghiệp sẽ chú ý đến vấn đề bảo hộ tài sản sở hữu trí tuệ của mình hơn rất nhiều so với các chủ sở hữu là cá nhân. Thực tế này dẫn đến hậu quả là các thương hiệu cá nhân thường sẽ bị cạnh tranh khốc liệt, mất thương hiệu… Đặt ra câu hỏi chung cho các chủ sở hữu là phải đăng ký nhãn hiệu ở đâu đối với các thương hiệu cá nhân của mình?

  Những điều cần biết về Thương hiệu cá nhân.

  Trước khi xác định đăng ký nhãn hiệu ở đâu, bạn cần biết thương hiệu cá nhân khác với thương hiệu tổ chức như thế nào? Về cơ bản thương hiệu cá nhân và thương hiệu tổ chức đều là đối tượng được bảo hộ theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ về bảo hộ tài sản sở hữu công nghiệp. Điểm khác biệt duy nhất chính là chủ sở hữu văn bằng bảo hộ độc quyền cũng như cách thức chuyển nhượng, sang nhượng lại quyền sở hữu của loại tài sản khá đặc biệt này.

  Đối với thương hiệu cá nhân thường lĩnh vực kinh doanh là nhỏ lẻ tuy nhiên yêu cầu uy tín rất cao trên thị trường để có thể tồn tại và phát triển. Một số ngành nghề sử dụng thương hiệu cá nhân có thể kể đến như: Spa, chăm sóc sắc đẹp, quần áo, may mặc, rượu…

  Đối với những ngành này, bạn cần cân nhắc kỹ trong việc chọn lựa nhóm sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa sử dụng nhãn hiệu thương hiệu của mình trong bảng phân loại Nice 11 của tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới khi quyết định hồ sơ thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thương hiệu.

  Phải tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu ở đâu đối với thương hiệu cá nhân?

  Cục Sở hữu trí tuệ là cơ quan nhà nước duy nhất có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp. Vì vậy, bạn không cần phân vân các thông tin ảo trên thị trường về đăng ký nhãn hiệu ở đâu. Ngoài Cục sở hữu trí tuệ, bạn có thể nộp đơn thông qua:

  • Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh
  • Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng
  • Các đơn vị đại diện sở hữu công nghiệp hợp lệ được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận và cấp phép.

  Hiện tại, ngoài cách nộp đơn trực tiếp tại các cơ quan có thẩm quyền, bạn có thể nộp đơn thông qua hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ, hoặc nộp đơn thông qua cách gián tiếp như gửi bưu điện. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin thông qua trang website của Phan Law để biết thêm chi tiết về vấn đề này nhé!

  Để không phải phân vân tiến hành đăng ký nhãn hiệu ở đâu cho tiện lợi, phù hợp và chính xác nhất; bạn có thể đồng hành cùng Phan Law. Chúng tôi là đơn vị đại diện sở hữu trí tuệ chuyên nghiệp, tự tin có thể hỗ trợ bạn bảo vệ hoàn hảo thương hiệu cá nhân của mình trên thị trường, dù bạn ở bất kỳ đâu.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Điều Cần Biết Về Phí Đăng Ký Logo Độc Quyền Năm 2021
 • Những Điều Cần Biết Khi Đăng Ký Nhãn Hiệu Ở Nước Ngoài
 • Những Căn Cứ Để Đăng Ký Nhãn Hiệu Tại Mỹ
 • Những Điều Cần Biết Về Thủ Tục Bảo Hộ Logo Công Ty Năm 2021
 • Mức Độ Quan Trọng Của Thủ Tục Bảo Hộ Logo Theo Quy Định
 • Những Điều Cần Biết Về Thủ Tục Bảo Hộ Logo Công Ty Năm 2021

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Căn Cứ Để Đăng Ký Nhãn Hiệu Tại Mỹ
 • Những Điều Cần Biết Khi Đăng Ký Nhãn Hiệu Ở Nước Ngoài
 • Những Điều Cần Biết Về Phí Đăng Ký Logo Độc Quyền Năm 2021
 • Nên Đăng Ký Nhãn Hiệu Ở Đâu Đối Với Các Thương Hiệu Cá Nhân?
 • Mẹo Để Đi Đăng Ký Bảo Hộ Giải Pháp Hữu Ích Hiệu Quả
 • Thủ tục bảo hộ logo công ty năm 2021 vẫn là một trong những thủ tục được nhiều chủ sở hữu quan tâm. Bất kể bạn là chủ sở hữu dưới hình thức cá nhân, doanh nghiệp hay tổ chức thì đều phải xây dựng lá chắn pháp lý bảo vệ song song với các hoạt động xây dựng, phát triển thương hiệu. Để tìm hiểu kỹ hơn vấn đề này, Phan Law xin được chia sẻ các thông tin pháp lý cần thiết ngay trong bài viết dưới đây, bạn có thể tham khảo thật kỹ nhé!

  Bảo hộ logo công ty năm 2021 yêu cầu những vấn đề nào?

  Khi quyết định tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định để bảo hộ logo công ty của mình khi hoạt động kinh doanh thực tế trên thị trường, bạn nên bắt đầu từ việc phân loại nhóm ngành sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa sử dụng logo công ty theo bảng phân loại nhóm Nice 11 của tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới Wipo.

  Tiếp theo đó, bạn phải thực hiện các bước kiểm tra trước khả năng bảo hộ của logo công ty bạn bởi pháp luật thông qua các biện pháp nghiệp vụ. Việc kiểm tra trước khả năng được bảo hộ của logo công ty sẽ giúp bạn có thể thực hiện thủ tục này một cách hiệu quả, hợp lý và tiết kiệm tối đa chi phí đăng ký bảo hộ. Ngoài ra, tìm hiểu và tham khảo ý kiến chuyên gia nếu công ty có hoạt động trên nhiều lĩnh vực cũng là một lựa chọn sáng suốt.

  Cuối cùng, bạn cần phải theo sát tiến độ thẩm định tại Cục Sở hữu trí tuệ để đảm bảo kịp thời phản hồi, phúc đáp các công văn yêu cầu của Cục.

  Hồ sơ bảo hộ logo công ty năm 2021 theo quy định của Pháp Luật

  Hồ sơ bảo hộ logo công ty năm 2021 yêu cầu chủ đơn đăng ký phải chuẩn bị trước các giấy tờ pháp lý sau:

  • Đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền theo mẫu ban hành của Cục Sở hữu trí tuệ
  • Mẫu logo công ty cần bảo hộ trên thị trường
  • Giấy tờ pháp lý của chủ sở hữu công ty, giấy tờ chứng minh quyền nộp đơn hợp pháp của chủ đơn
  • Chứng từ nộp phí và lệ phí đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ

  Khi tiến hành nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ, hồ sơ đăng ký bảo hộ của bạn sẽ trải qua quá trình thẩm định xét duyệt kéo dài khoảng 14 tháng đến 18 tháng với các bước cụ thể như sau:

  • Thẩm định đơn đăng ký bảo hộ: thẩm định hình thức của đơn đăng ký có đúng theo mẫu Cục, các nội dung điền trong đơn có phù hợp với những giấy tờ kèm theo và đảm bảo độ trung thực…
  • Công bố đơn hợp lệ
  • Thẩm định nội dung: thẩm định khả năng được bảo hộ của logo công ty đăng ký
  • Cấp văn bằng bảo hộ và công báo lên trang công khai về nhãn hiệu

  Để biết thêm chi tiết về cách thức bảo hộ logo công ty, bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết trên website của Phan Law hoặc gọi ngay đến số tổng đài tư vấn pháp lý để được hỗ trợ nhanh chóng và chuyên nghiệp nhất!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mức Độ Quan Trọng Của Thủ Tục Bảo Hộ Logo Theo Quy Định
 • Mục Đích Của Việc Đăng Ký Bảo Hộ Thương Hiệu
 • Cách Phân Loại Nhóm Sản Phẩm Dịch Vụ Đăng Ký Nhãn Hiệu
 • Logo Được Bảo Hộ Là Như Thế Nào?
 • Mẹo Đăng Ký Nhãn Hiệu Mật Ong Thành Công Và Nhanh Chóng Năm 2021
 • Tin tức online tv