Top 6 # Xem Nhiều Nhất Văn Bản Pháp Luật Không Phù Hợp Mới Nhất 6/2023 # Top Like | Athena4me.com

Văn Bản Pháp Luật Không Phù Hợp

Văn Bản Pháp Luật Không Phù Hợp, Văn Bản Pháp Luật Không Có Tính Khả Thi, Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Không Đi Vào Đời Sống, Những Văn Bản Pháp Luật Không Đi Vào Đời Sống, Nghị Quyết Có Phải Là Văn Bản Pháp Luật Không, Không Ngừng Hoàn Thiện Luật Pháp Về Tôn Giáo, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Văn Bản Pháp Luật Môn Học Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật, Vì Không Chú Ta Nên Đã Không Tuân Thủ Luật Lệ, Bản Cam Kết Có Giá Trị Pháp Lý Không, Báo Cáo Kết Quả Qua Giám Sát Việc Tuân Thủ Hiến Pháp Và Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Xã, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Giải Thích Câu Tục Ngiải Pháp Chủ Yêu Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đẩng, Nhà Nươc…, Sống Và Làm Việc Theo Hiến Pháp Và Pháp Luật, Công Văn Có Giá Trị Pháp Lý Không, Biên Bản Có Giá Trị Pháp Lý Không, Giấy Cam Kết Có Giá Trị Pháp Lý Không, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Biện Pháp Xử Lý Văn Bản Pháp Luật Khiếm Khuyết, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Nào Dưới Đây Có Hiệu Lực Pháp Lý Cao Nhất, Khái Niệm Chính Sách Pháp Luật Và Hệ Thống Chính Sách Pháp Luật, Chuyên Đề 7 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian, Chuyên Đề Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian, Khung Pháp Lý Cho Các Không Gian Sáng Tạo Tại Việt Nam, Đề Kiểm Tra Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian, Ngữ Pháp Không Những Mà Còn Trong Tiếng Nhật, Văn Bản Pháp Luật Là Gì Có Mấy Loại Văn Bản Pháp Luật, Hãy Kể Tên Một Số Món ăn Được Chế Biến Bằng Phương Pháp Không Sử Dụng Nh, Quy Trình Kỹ Thuật Của Liệu Pháp Gen Không Có Bước Nào Sau Đâyrăng Hàm Mặt, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm Thư Viện Pháp Luật, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Khoa Luật Đhqghn, Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật,pháp Luật Trong Quân Đội, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Giám Định Tư Pháp, 12 Phương Pháp Khích Lệ Nhân Viên Tiền Không Làm Được, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Số 80/2015/qh13, Quản Trị Công Ty Luật Theo Pháp Luật Việt Nam, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Học Phần Luật Kinh Doanh, Chương Trình Khung Pháp Luật Đại Cương Đại Học Luật Hà Nội, Văn Bản Pháp Luật Hiến Pháp, Văn Bản Pháp Luật Có Giá Trị Pháp Lý Cao Nhất, Hãy Chứng Minh Một Khoa X Thuộc Đại Học Quốc Gia Y Không Có Tư Cách Pháp Nhân, Một Số Phương Pháp Số Cơ Bản Giải Bài Toán Quy Hoạch Phi Tuyến Không Ràng Buộc, Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật Luật Lao Động, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 2015, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Đại Học Luật Hà Nội, Dự Thảo Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Cách Đối Tượng Địa Lý Trên Bản Đồ Không Được Biểu Hiện Bằng Phương Pháp Nào, Phương Pháp Tự Nghiên Cứu Học Tập Để Không Ngừng Nâng Cao Trình Độ Kiến Thức Cho Cán Bộ Đảng Viên, Đề Thi Môn Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật Trường Đại Học Luật Hà Nội, Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật 1996, Luật Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật, Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật Đại Học Luật Hà Nội, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Điều 4 Luật Ban Hành Văn Bản Pháp Luật, Vai Trò Của Luật Sư:luật Sư Bảo Vệ Quyền Và Lợi ích Hợp Pháp Cho Nguyên Đơn, Giấy ủy Quyền ( Dành Cho Các Hộ Gia Đình, Kinh Doanh, Tổ Chức Khác Không Có Tư Cách Pháp Nhân), Luật ô Nhiễm Không Khí, Kỷ Luật Không Nước Mắt, Giấy ủy Quyền Danh Cho Các Thành Viên Hộ Gia Đình Kinh Doanh,tổ Chức Không Có Tư Cách Pháp Nhân, Không Có Định Luật Bảo Toàn, Bộ Luật Hình Sự Không Có Hiệu Lực Hồi Tố, Bộ Luật Dân Sự 33/2005 Còn Hiệu Lực Không, Bộ Luật Hình Sự Có Hiệu Lực Hồi Tố Không, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Tăng Cường Quản Lý, Giáo Dục Chấp Hành Kỷ Luật; Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Vi Phạm Pháp Luật Và Vi Phạm K, Bài Tham Luận Về Quản Lý Rèn Luyện Kỷ Luật , Chấp Hành Pháp Luật Trong Quân Đội, Luật Giao Thông Không Có Bằng Lái, Luật Giao Thông Không Chính Chủ, Luật Giao Thông Không Bằng Lái, Luật Giao Thông Không Xi Nhan, Luật Giao Thông Xe Không Chính Chủ, Luật Giao Thông Lái Xe Không Chính Chủ, Có Vi Phạm Luật Giao Thông Không, 22 Điều Luật Marketing Không Thể Thiếu, Luật Giao Thông Bắt Xe Không Chính Chủ, Luật Giao Thông Hàng Không, Luật Giao Thông Phạt Xe Không Chính Chủ, Không Vi Phạm Luật Giao Thông Đường Bộ, Không Ký Biên Bản Vi Phạm Luật Giao Thông, Không Tuân Thủ Luật Giao Thông Tiếng Anh Là Gì, Luật Giao Thông Không Mang Giấy Tờ Xe, Luật Giao Thông 2020 Không Đội Mũ Bảo Hiểm, Kỷ Luật Không Nước Mắt Theo Cách Mẹ Nhật, Luật Giao Thông Xe Không Chính Chủ 2020, Dự Luật Di Trú Mỹ Mới Con Có Quốc Tịch Không Còn Bảo Lãnh Được Cha Mẹ Và A, Không Chấp Hành Luật Giao Thông, Luật Giao Thông 2020 Xe Không Chính Chủ, Luật Giao Thông 2020 Về Xe Không Chính Chủ, Giấy Cam Kết Không Vi Phạm Luật Giao Thông,

Văn Bản Pháp Luật Không Phù Hợp, Văn Bản Pháp Luật Không Có Tính Khả Thi, Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Không Đi Vào Đời Sống, Những Văn Bản Pháp Luật Không Đi Vào Đời Sống, Nghị Quyết Có Phải Là Văn Bản Pháp Luật Không, Không Ngừng Hoàn Thiện Luật Pháp Về Tôn Giáo, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Văn Bản Pháp Luật Môn Học Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật, Vì Không Chú Ta Nên Đã Không Tuân Thủ Luật Lệ, Bản Cam Kết Có Giá Trị Pháp Lý Không, Báo Cáo Kết Quả Qua Giám Sát Việc Tuân Thủ Hiến Pháp Và Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Xã, Quy Định Pháp Luật Về Khiếu Nại Là Cơ Sở Pháp Lý Để Công Dân Thực Hiện Qu, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Giải Thích Câu Tục Ngiải Pháp Chủ Yêu Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đẩng, Nhà Nươc…, Sống Và Làm Việc Theo Hiến Pháp Và Pháp Luật, Công Văn Có Giá Trị Pháp Lý Không, Biên Bản Có Giá Trị Pháp Lý Không, Giấy Cam Kết Có Giá Trị Pháp Lý Không, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Biện Pháp Xử Lý Văn Bản Pháp Luật Khiếm Khuyết, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Pháp Luật, Văn Bản Pháp Luật Nào Dưới Đây Có Hiệu Lực Pháp Lý Cao Nhất, Khái Niệm Chính Sách Pháp Luật Và Hệ Thống Chính Sách Pháp Luật, Chuyên Đề 7 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian, Chuyên Đề Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian, Khung Pháp Lý Cho Các Không Gian Sáng Tạo Tại Việt Nam, Đề Kiểm Tra Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian, Ngữ Pháp Không Những Mà Còn Trong Tiếng Nhật, Văn Bản Pháp Luật Là Gì Có Mấy Loại Văn Bản Pháp Luật, Hãy Kể Tên Một Số Món ăn Được Chế Biến Bằng Phương Pháp Không Sử Dụng Nh, Quy Trình Kỹ Thuật Của Liệu Pháp Gen Không Có Bước Nào Sau Đâyrăng Hàm Mặt, Nghị Định Kiểm Tra Xử Lý Kỷ Luật Trong Thi Hành Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm , Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm Thư Viện Pháp Luật, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Khoa Luật Đhqghn, Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật,pháp Luật Trong Quân Đội, Dự Thảo Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Giám Định Tư Pháp, 12 Phương Pháp Khích Lệ Nhân Viên Tiền Không Làm Được, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Số 80/2015/qh13, Quản Trị Công Ty Luật Theo Pháp Luật Việt Nam, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Đang Có Hiệu Lực Pháp Luật Là, Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Học Phần Luật Kinh Doanh, Chương Trình Khung Pháp Luật Đại Cương Đại Học Luật Hà Nội, Văn Bản Pháp Luật Hiến Pháp,

Để Văn Bản Pháp Luật Phù Hợp Với Cuộc Sống

Để Văn Bản Pháp Luật Phù Hợp Với Cuộc Sống, Sống Và Làm Việc Theo Hiến Pháp Và Pháp Luật, Báo Cáo Kết Quả Cuộc Thi Tìm Hiểu Pháp Luật, Chi Tiết Thể Lệ Cuộc Thi Nước Và Cuộc Sống, Quan Niệm Thế Nào Là Cuộc Sống Đáng Sống, Văn Bản Pháp Luật Song Ngữ, Những Văn Bản Pháp Luật Không Đi Vào Đời Sống, Trắc Nghiệm Pháp Luật Và Đời Sống, Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Không Đi Vào Đời Sống, 2 Câu Thơ Hay Về Cuộc Sống, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Bài Dự Thi Rừng Là Cuộc Sống Của Tôi, Cuộc Sống Quanh Em, Cuộc Sống Quanh Em Lớp 7, Cẩm Nang Cuoc Song, Sổ Tay Kế Hoạch Cuộc Sống, Cuộc Sống Thanh Cao, Trích Dẫn Về Cuộc Sống, 20 Trích Dẫn Hay Về Cuộc Sống, Sách Cảm ơn Cuộc Sống Một Lần Nữa, Kỹ Năng Cuộc Sống, Đề Tài Cuộc Sống Quanh Em, Trích Dẫn Cuộc Sống, Những Câu Thơ Hay Về Cuộc Sống, Sách Cảm ơn Cuộc Sống, Tuyển Tập Thơ Hay Về Cuộc Sống, Định Nghĩa Cuộc Sống, Chất Lượng Cuộc Sống ở Phụ Nữ, Truyện ý Nghĩa Về Cuộc Sống, Truyện Ngắn Sóng Gió Cuộc Đời, Tóm Tắt 1 Câu Chuyện Xảy Ra Trong Cuộc Sống, Truyện Ngắn Về Cuộc Sống, Cuộc Sống Thanh Cao Của Người, Truyện Quà Tặng Cuộc Sống, Mĩ Thuật 7 Đề Tài Cuộc Sống Quanh Em, Bí Quyết Đơn Giản Hóa Cuộc Sống, Sách ý Nghĩa Cuộc Sống, Chính Sách Y Tế Và Cuộc Sống, Sách Quà Tặng Cuộc Sống, Quan Niệm Của Em Về Cuộc Sống, Nội Dung Bài Vẽ Về Cuộc Sống An Toàn, Đề Bài Bảo Vệ Môi Trường Là Bảo Vệ Cuộc Sống Của Chúng Ta, Sống Một Cuộc Sống Dư Dật, Đề Xuất Giải Pháp Bảo Vệ Bờ Cửa Sông Ven Biển Cửa Sông Cái Lớn, Em Hãy Chứng Minh Bảo Vệ Rừng Là Bảo Vệ Cuộc Sống, Bài Giảng âm Thanh Trong Cuộc Sống, Chiến Thắng Trò Chơi Cuộc Sống, Truyện Tranh ý Nghĩa Cuộc Sống, Chiến Thắng Trò Chơi Cuộc Sống Pdf, Truyện Ngắn Quà Tặng Cuộc Sống, 4 Nguyên Tắc Vàng Trong Cuộc Sống, Truyện Cổ Tích Quà Tặng Cuộc Sống, Truyện ý Nghĩa Trong Cuộc Sống, Tuyển Tập Truyện Quà Tặng Cuộc Sống, Dàn ý Bài Văn Bàn Về Thắng Và Bại Khôn Và Dại Trong Cuộc Sống , Các Câu Truyện Thiêu Nhi Noi Ve Các Đồ Vật Trong Cuộc Sống, Những Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Cuộc Sống, Đôi Khi Cuộc Sống Dường Như Muốn Cố Tình, Những Bài Thuyết Trình Hay Về Cuộc Sống, Nguyên Lý âm Dương Trong Cuộc Sống, Một Số Nhân Tố Tác Động Đến Chất Lượng Cuộc Sống Đối Với Dân Cư, Đôi Khi Cuộc Sống Dường Như Muốn Cố Tình Đánh Ngã Bạn, Tuyển Tập Truyện Ngắn Quà Tặng Cuộc Sống, Bài Thuyết Trình Cuộc Sống Trong Thế Giới ảo, Chat Luong Cuoc Song Phu Nu Tuoi Man Kinh, Thông Tin Cuộc Sống Bằng Nhiều Thứ Tiếng, Dàn ý Về Cuọc Sống Của Người Dân Tây Bắc Trong Tác Phẩm Cợ Chồng A Phủ, Quan Niệm Của Em Về Cuộc Sống Hạnh Phúc, Hãy Kể Tên Hai Nguồn Điện Trong Thực Tế Cuộc Sống Mà Em Biết, 8 Điều Đơn Giản Giúp Cuộc Sống Hạnh Phúc Hơn, Hãy Kể Tên 5 Trường Hợp Dùng Máy Cơ Đơn Giản Trong Cuộc Sống Mà Em Biết, Chiến Thắng Trò Chơi Cuộc Sống Adam Khoo, Bài Dự Thi Tuyên Truyền Đưa Nghị Quyết Của Đảng Vào Cuộc Sống, Nghiên Cứu Đào Tạo Song Ngữ Cấp Tiểu Học: Góc Nhìn Người Trong Cuộc, Học Thuyết âm Dương – Ngũ Hành Và ứng Dụng Của Nó Trong Cuộc Sống, Hãy Giải Thích Rằng Bảo Vệ Biển Là Bảo Vệ Cuộc Sống Của Chúng Ta, Tham Gia Tinh Nguyen Vi Cuoc Song Cong Dong, Tăng Trưởing Kinh Tế Cai Thiện Cuộc Sống Của Người Nghèo, Tiêu Chí Giao Tiếp Thể Hiện Văn Hóa ứng Xử Trong Cuộc Sống Hàng Ngày, Dàn Bài Chứng Minh Rằng Bảo Vệ Môi Trường Thiên Nhiên Là Bảo Vệ Cuộc Sống Của Con Người, Hãy Viết Bài Văn Nghị Luận: Bảo Vệ Môi Trường Thiên Nhiên Là Bảo Vệ Cuộc Sống Của Chúng Ta, Chung Minh Rang Bao Ve Moi Truong Thien Nhien La Bao Ve Cuoc Song Cua Con Nguoi, Luận Văn Tăng Trưong Kinh Tế Có Giúp Cai Thiện Cuộc Sống Của Người Nghèo, Như Ta Đã Thấy Gdp Không Phản ánh Được Đầy Đủ Chất Lượng Cuộc Sống Hay Mức Độ Phát Triển, Tham Luận Xung Kích Tình Nguyện Vì Cuộc Sống Cộng Đồng, Gợi ý Đáp án Cuộc Thi Tìm Hiểu Hiến Pháp, Pháp Luật Và Thực Hiện Pháp Luật Trong Nhà Nước Xhcnvn, Pháp Luật Về Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Với Pháp Luật Thương Mại, Tiểu Luận Pháp Luật Và Hệ Thống Pháp Luật Xhcn Việt Nam, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Bài Tham Luận Phụ Nữ Với Việc Cân Bằng Giữa Công Việc Và Cuộc Sống, Chứng Minh Rằng Bảo Vệ Môi Trường Thiên Nhiên Là Bảo Vệ Cuộc Sống Của Chúng Ta, Hiện Tượng Đố Kị Trong Cuộc Sống Đã Có Từ Xưa. Thời Tam Quốc Có Danh Tướng Đông Ngô Là Chu Du, Nổi, Hiện Tượng Đố Kị Trong Cuộc Sống Đã Có Từ Xưa. Thời Tam Quốc Có Danh Tướng Đông Ngô Là Chu Du, Nổi , Chứng Minh Rằng Bảo Vệ Môi Trường Thiên Nhiên Là Bảo Vệ Cuộc Sống Con Người., Tham Luan Thanh Nien Tham Gia Tinh Nguyen Vi Cuoc Song Cong Dong, Em Hãy Chứng Minh Rằng Bảo Vệ Rừng Là Bảo Vệ Cuộc Sống Của Chúng Ta, Hãy Chứng Minh Việc Bảo Vệ Rừng Là Bảo Vệ Cuộc Sống Của Chúng Ta,

Để Văn Bản Pháp Luật Phù Hợp Với Cuộc Sống, Sống Và Làm Việc Theo Hiến Pháp Và Pháp Luật, Báo Cáo Kết Quả Cuộc Thi Tìm Hiểu Pháp Luật, Chi Tiết Thể Lệ Cuộc Thi Nước Và Cuộc Sống, Quan Niệm Thế Nào Là Cuộc Sống Đáng Sống, Văn Bản Pháp Luật Song Ngữ, Những Văn Bản Pháp Luật Không Đi Vào Đời Sống, Trắc Nghiệm Pháp Luật Và Đời Sống, Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Không Đi Vào Đời Sống, 2 Câu Thơ Hay Về Cuộc Sống, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Bài Dự Thi Rừng Là Cuộc Sống Của Tôi, Cuộc Sống Quanh Em, Cuộc Sống Quanh Em Lớp 7, Cẩm Nang Cuoc Song, Sổ Tay Kế Hoạch Cuộc Sống, Cuộc Sống Thanh Cao, Trích Dẫn Về Cuộc Sống, 20 Trích Dẫn Hay Về Cuộc Sống, Sách Cảm ơn Cuộc Sống Một Lần Nữa, Kỹ Năng Cuộc Sống, Đề Tài Cuộc Sống Quanh Em, Trích Dẫn Cuộc Sống, Những Câu Thơ Hay Về Cuộc Sống, Sách Cảm ơn Cuộc Sống, Tuyển Tập Thơ Hay Về Cuộc Sống, Định Nghĩa Cuộc Sống, Chất Lượng Cuộc Sống ở Phụ Nữ, Truyện ý Nghĩa Về Cuộc Sống, Truyện Ngắn Sóng Gió Cuộc Đời, Tóm Tắt 1 Câu Chuyện Xảy Ra Trong Cuộc Sống, Truyện Ngắn Về Cuộc Sống, Cuộc Sống Thanh Cao Của Người, Truyện Quà Tặng Cuộc Sống, Mĩ Thuật 7 Đề Tài Cuộc Sống Quanh Em, Bí Quyết Đơn Giản Hóa Cuộc Sống, Sách ý Nghĩa Cuộc Sống, Chính Sách Y Tế Và Cuộc Sống, Sách Quà Tặng Cuộc Sống, Quan Niệm Của Em Về Cuộc Sống, Nội Dung Bài Vẽ Về Cuộc Sống An Toàn, Đề Bài Bảo Vệ Môi Trường Là Bảo Vệ Cuộc Sống Của Chúng Ta, Sống Một Cuộc Sống Dư Dật, Đề Xuất Giải Pháp Bảo Vệ Bờ Cửa Sông Ven Biển Cửa Sông Cái Lớn, Em Hãy Chứng Minh Bảo Vệ Rừng Là Bảo Vệ Cuộc Sống, Bài Giảng âm Thanh Trong Cuộc Sống, Chiến Thắng Trò Chơi Cuộc Sống, Truyện Tranh ý Nghĩa Cuộc Sống,

Nội Dung Của Tất Cả Các Văn Bản Pháp Luật Đều Phải Phù Hợp, Không Được Trái Hiến Pháp Thể Hiện Đặc Trưng Nào Sau Đây Của Pháp Luật?

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

Văn bản nào sau đây không phải là văn bản quy phạm pháp luật?

Các dân tộc ở Việt Nam đều bình đẳng về văn hóa, giáo dục được hiểu là

Nguyên tắc nào sau đây không phải là nguyên tắc trong giao kết hợp đồng lao động?

Pháp luật là khuôn mẫu chung, được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi người

Các cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa

Tôn giáo là một hình thức

Người nào có hành vi đánh người gây thương tích nhẹ thì phải chịu trách nhiệm

Các cá nhân hoặc tổ chức trái pháp luật khi

Bình đẳng giữa các tôn giáo được hiểu là

Bình đẳng giữa vợ và chồng được hiểu là vợ, chồng

B (18 tuổi, đã có 1 tiền án về hành vi cướp tài sản) rủ T(16 tuổi) cùng thực hiện hành vi cướp tài sản

Nội dung của tất cả các văn bản pháp luật đều phải phù hợp, không được trái Hiến pháp thể hiện đặc trưng nào sau đây của pháp luật?

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do

Các cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào quy định của pháp luật để ra các quyết định làm phát sinh

Mọi hành vi xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của công dân đều

Trong quyền bình đẳng giữa các dân tộc, khái niệm dân tộc được hiểu là

Thực hiện pháp luật là gì?

Trong cùng một điều kiện như nhau, công dân hưởng quyền và nghĩa vụ như nhau, nhưng mức độ sử dụng các quyền

Mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ kinh tế, từ việc lựa chọn ngành nghề, địa điểm kinh doanh, lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự đối với những

Người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao được nhà nước và người sử dụng lao động ưu đãi

Xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe của người khác là hành vi

Trong mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức thì pháp luật có vai trò là

Hành vi xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của công dân thì

Hành vi vô ý làm chết người là hành vi

Người có hành vi xâm phạm các quan hệ lao động, công vụ nhà nước do pháp luật lao động, pháp luật hành chính bảo vệ thì phải chịu trách nhiệm

Ai cũng có quyền bắt người trong trường hợp nào sau đây?

Có mấy loại trách nhiệm pháp lí?

Pháp luật là hệ thống

Khi thấy C rớt xuống ao và kêu cứu, do ghét C từ trước nên A dù bơi rất giỏi nhưng đã không cứu

Bạo lực học đường là hành vi

Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo được hiểu là

Một trong những đặc trưng cơ bản của pháp luật là

Cha mẹ có quyền

Người có năng lực trách nhiệm pháp lí là người

Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí là được hiểu là bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải

Trách nhiệm pháp lí là nghĩa vụ mà các cá nhân hoặc tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi

Bình đẳng trong quan hệ tài sản riêng giữa vợ và chồng được hiểu là

Khắc Phục Trường Hợp Giao Hàng Hóa Không Phù Hợp Với Hợp Đồng

Theo Luật sư tư vấn Luật Thương mại, trong trường hợp giao hàng hóa không phù hợp với hợp đồng bên bị vi phạm có thể áp dụng các chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng hoặc các chế tài bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm nếu đủ điều kiện.

Chào Luật sư, tôi là chủ một doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội, chúng tôi có ký hợp đồng mua hàng hóa với công ty A. Hai bên thỏa thuận trong hợp đồng là bên công ty A sẽ bán 2 chiếc ô tô chở khách 24 chỗ chưa qua sử dụng cho công ty tôi. Nhưng đến lúc nhận hàng, tôi phát hiện hai chiếc ô tô công ty A giao là xe đã qua sử dụng và chỉ có 20 chỗ không giống như mẫu xe chúng tôi đã thỏa thuận và đã từ chối nhận hàng. Vậy thưa luật sư, trong trường hợp cách khắc phục như thế nào ạ?

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Thái An, để giải đáp thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được tư vấn luật như sau:

 Căn cứ Điều 39, Luật Thương mại 2005, trong trường hợp hợp đồng không có quy định cụ thể thì các trường hợp hàng hóa được xem là không phù hợp với hợp đồng bao gồm:

– Hàng hóa không phù hợp với mục đích sử dụng thông thường của các hàng hoá cùng chủng loại.  Chẳng hạn như mục đích sử dụng thông thường của các loại xe khách là để kinh doanh dịch vụ vận tải vận chuyển hành khách;

-  Hàng hóa không phù hợp với bất kỳ mục đích  nào mà bên mua đã cho bên bán biết hoặc bên bán phải biết vào thời điểm giao kết hợp đồng;

– Hàng hóa không bảo đảm chất lượng như chất lượng của mẫu hàng hoá mà bên bán đã cho bên mua biết trước đó;

– Hàng hóa  không được bảo quản, đóng gói theo cách thức thông thường đối với loại hàng hoá đó hoặc không theo cách thức thích hợp để bảo quản hàng hoá trong trường hợp không có cách thức bảo quản thông thường.

Vậy trong trường hợp trên, bạn có thể viện dẫn quy định hàng hóa không đảm bảo chất lượng như mẫu hàng hóa mà bên bán đã thông báo trước đó và có quyền từ chối nhận 2 chiếc xe ô tô khách.

  Trách nhiệm của hai bên trong trường hợp giao hàng hóa không phù hợp với hợp đồng

  Căn cứ Điều 40, Luật Thương mại 2005, nếu hai bên không có thỏa thuận nào khác, trách nhiệm đối với hàng hóa giao không phù hợp với hợp đồng sẽ được xác định như sau:

  – Bên bán sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ khiếm khuyết nào của hàng hóa mà bên mua đã biết hoặc phải biết vào thời điểm giao kết hợp đồng;

  – Trừ trường hợp trên, bên bán phải chịu trách nhiệm đối với bất cứ khiếm khuyết nào của hàng hóa đã có trước thời điểm chuyển rủi ro cho bên mua, ngay cả khi khiếm khuyết được phát hiện sau thời điểm chuyển rủi ro;

  – Sau thời điểm chuyển rủi ro, bên bán sẽ chịu trách nhiệm đối với khiếm khuyết của hàng hóa nếu do bên bán vi phạm hợp đồng.

  Vậy trong trường hợp của bạn, bên bán sẽ phải chịu trách nhiệm đối với 2 chiếc ô tô khách không phù hợp với hợp đồng vì lỗi này phát sinh xuất phát từ bên bán đã không tuân thủ hợp đồng khi giao 2 chiếc ô tô đã quan sử dụng và chủng loại khác.

   Khắc phục trường hợp giao hàng không phù hợp với hợp đồng

   Căn cứ Điều 41, Luật Thương mại 2005, trong trường hợp hai bên có thỏa thuận, nếu hợp đồng chỉ quy định thời hạn giao hàng mà không xác định cụ thể thời điểm giao hàng mà bên bán giao hàng trước thời hạn giao hàng, thì bên bán vẫn được khắc phục khiếm khuyết của hàng hóa trong thời gian còn lại.

   Vậy nếu trong hợp đồng giữa công ty bạn và công ty A có quy định thời hạn giao hàng nhưng không quy định thời điểm, đồng thời bên bán giao hàng trước thời hạn thì bên công ty A vẫn còn một khoản thời gian nhất định để giao hàng đúng với hợp đồng. Trong thời gian này nếu, có thiệt hại hoặc bất lợi gì thì công ty bạn có quyền yêu cầu khắc phục bất lợi.

   Trong trường hợp bên bán đã giao hàng đúng thời điểm giao hàng quy định trong hợp đồng, bên bạn có thể áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng theo quy định của Điều 297, Luật Thương mại 2005 ” trường hợp bên vi phạm giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ kém chất lượng thì phải loại trừ khuyết tật của hàng hóa, thiếu sót của dịch vụ hoặc giao hàng khác thay thế, cung ứng dịch vụ theo đúng hợp đồng”. Trong thời hạn thực hiện buộc thực hiện đúng hợp đồng, bên bạn có thể áp dụng thêm chế tài phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại.

   Nếu bạn còn bất gì điều gì băn khoăn, hãy liên hệ với Luật Thái An!