Top 17 # Xem Nhiều Nhất Văn Bản Pháp Luật Bắc Ninh / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Athena4me.com

Bắc Ninh: Nâng Cao Chất Lượng Soạn Thảo, Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật / 2023

Ngày 1/7/2016, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành. Để triển khai có hiệu quả Luật mới, nhằm sớm đưa luật vào cuộc sống, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức các hội nghị quán triệt, phổ biến Luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp ở cấp tỉnh, huyện, xã.

Ông Nguyễn Đình Định, Trưởng phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh cho biết: Nhằm sớm đưa luật mới vào thực thi, từ quý III năm 2016 và trong năm 2017, thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp phối hợp với Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật- Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu về công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp cho đại diện các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Văn phòng và Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; đội ngũ công chức làm công tác pháp chế tại các Sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh. Nhờ vậy, chất lượng tham mưu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương theo quy định mới của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 được nâng cao.

Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật và các văn bản pháp luật mới ban hành được tổ chức hồi tháng 10/2016.

Tính từ ngày 1/7/2016 đến ngày 31/10/2017, HĐND và UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành 85 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 55 quyết định và 30 nghị quyết. Thực tế, Luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật có nhiều quy định mới, yêu cầu rất cao về chuyên môn, mang tính chuyên nghiệp về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Tuy nhiên, theo đánh giá của ông Định, các yêu cầu đánh giá tác động của chính sách trong Nghị định 34 mang tính nguyên tắc, quy định chung chung, nhiều tiêu chí định tính, chưa có hướng dẫn cụ thể phương pháp, công cụ đánh giá… nên rất khó thực hiện. Trong khi đội ngũ người làm công tác xây dựng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương chủ yếu làm công tác chuyên môn thuần túy, chưa có nghiệp vụ, kinh nghiệm và kỹ năng trong công tác này.

Nhằm tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương, ông Định cho rằng, cần sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 theo hướng đơn giản và thực chất hơn, phù hợp với nguyên tắc phân cấp, phân quyền theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và năng lực thực tế của người làm công tác công tác xây dựng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật ở các địa phương hiện nay. Đồng thời, thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng xây dựng chính sách, phân tích chính sách; đánh giá tác động của chính sách; nghiệp vụ thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ, công chức ở các địa phương.

Phó Chánh Văn Phòng Ubnd Tỉnh Bắc Ninh Ra Văn Bản Trái Luật / 2023

Lá đơn có nhiều nội dung bịa đặt của cổ đông Nguyễn Thị Nhung

Về lá đơn đứng danh cổ đông Nguyễn Thị Nhung, Dương Quốc Tuấn gửi UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị “Xem xét thẩm quyền đề nghị thực hiện dự án của Công ty Tây Hồ” nội dung đề cập: Bà Nhung chiếm 22.29% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, còn ông Tuấn chiếm 1,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Theo đơn trình bày: bà Nhung, ông Tuấn được biết Công ty Tây Hồ đang thực hiện dự án nhà ở xã hội trên khu đất tại Khu đô thị mới Quế Võ I với suất đầu tư 300 tỷ đồng và dự án mở rộng hạ tầng khu đô thị mới Quế Võ I trên tổng diện tích khoảng 28ha với tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng. Đối với chiếu Điều lệ công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp, ông Tuấn bà Nhung cho rằng, hai dự án trên phải thông qua đại hội đồng cổ đông, song họ chưa được biết và chưa đồng thuận. Vì vậy “chúng tôi đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và các ngành chức năng xem xét, trước khi cấp phép cho Công ty Tây Hồ thực hiện hai dự án trên yêu cầu Công ty Tây Hồ phải thông qua đại hội đồng cổ đông và thông qua nghị quyết để phê duyệt chủ trương đầu tư thực hiện hai dự án…”.

Theo lãnh đạo Công ty Tây Hồ, đề nghị trên là không thể chấp nhận bởi hai người nêu trên không có đủ cổ phần có quyền biểu quyết, hơn nữa gửi đơn thư như vậy là vi phạm chính điều lệ của công ty. Họ cũng hoàn toàn không phải không biết chủ trương triển khai hai dự án vì chủ trương này đã có từ trước khi họ trở thành cổ đông.

Đơn thư khiếu tố gửi tràn lan, theo lãnh đạo Công ty Tây Hồ là chỉ nhằm phá rối, cản phá việc UBND tỉnh Bắc Ninh giao đất lại cho Công ty, không nhằm mục đích của cổ đông chân chính là giúp doanh nghiệp triển khai dự án để phát triển.

Công văn chỉ đạo trái luật của UBND tỉnh Bắc Ninh do ông Nguyễn Nhân Thắng ký

Công văn nêu rõ: UBND tỉnh Bắc Ninh nhận được đơn đề nghị xem xét thẩm quyền thực hiện dự án của Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ do bà Nguyễn Thị Nhung – cổ đông của công ty đứng tên. Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo số 232/KHĐT-DN ngày 21-5-2018, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Một điều khá lạ lùng nữa là công văn được gửi kèm theo đơn đề nghị xem xét thẩm quyền thực hiện dự án của Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ do bà Nguyễn Thị Nhung – cổ đông của công ty đứng tên.

Văn bản yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

Như vậy, với các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn trên, nhìn sơ bộ cũng đủ thấy sự việc giao đất lại cho doanh nghiệp sẽ bị kéo dài ít nhất một tháng chỉ để xử lý một lá đơn vu vơ, đồng nghĩa với doanh nghiệp lại bị câu giờ, bị gây khó sau nhiều năm rơi vào cảnh bị “hành” như vậy.

Doanh nghiệp phản ứng sau văn bản chỉ đạo “mù luật”

Phía Công ty Tây Hồ đã có phản ứng dữ dội với văn bản nêu trên. Cụ thể ngày 8-6-2018, ông Phan Việt Anh, Phó Tổng giám đốc Công ty Tây Hồ đã có văn bản số 248/CV-CT gửi UBND tỉnh Bắc Ninh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh. Văn bản “giải trình” nêu rõ: “Thực hiện nghị quyết của Công ty, chúng tôi đã đề xuất chủ trương, kế hoạch đầu tư xây dựng khu đô thị mới Quế Võ và năm 2006 được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt, giao làm chủ đầu tư Khu đô thị mới Quế Võ với quy mô 58,14ha. UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đã cấp giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Tây Hồ.

Công văn phản bác của Công ty Tây Hồ

Tại thời điểm cổ phần hóa, thành lập Công ty Tây Hồ và đại hội đồng cổ đông đã thông qua nghị quyết, quyết định việc đầu tư vào dự án Khu đô thị mới Quế Võ, bà Nguyễn Thị Nhung chưa phải là cổ đông của công ty. Năm 2010, công ty Tây Hồ ký hợp đồng thuê doanh nghiệp của bà Nguyễn Thị Nhung thực hiện một phần việc tại dự án thì bà Nhung mới nhận chuyển nhượng một phần rất nhỏ cổ phần để trở thành cổ đông của Công ty Tây Hồ. Tới đầu năm 2018, bà Nhung tiếp tục thu gom cổ phần và hiện giữ khoảng 22% cổ phần tại công ty theo ghi nhận tại danh sách cổ đông ngày 16-4-2018″.

Theo văn bản giải trình, Công ty Tây Hồ ghi nhận, mọi định hướng phát triển công ty về đầu tư, kinh doanh phải được đại hội đồng cổ đông của công ty thông qua trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014. Cổ đông Nguyễn Thị Nhung đã luôn thực hiện quyền cổ đông tại các kỳ họp đại hội đồng cổ đông và gần đây nhất trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 8-5-2017, 100% cổ đông của công ty Tây Hồ, trong đó có cổ đông Nguyễn Thị Nhung đã biểu quyết, thông qua định hướng phát triển của công ty trong năm và những năm tiếp theo.

“Không những vậy, với số lượng 22% cổ phần hiện đang nắm giữ tại Công ty Tây Hồ, cổ đông Nguyễn Thị Nhung cũng chưa sở hữu đủ số lượng cổ phần để có quyền quyết định hoặc phủ quyết nghị quyết cuộc họp đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật” – công văn của Công ty Tây Hồ khẳng định.

Không dừng ở đó, theo lãnh đạo Công ty Tây Hồ, bà Nhung còn vi phạm nghiêm trọng chính điều lệ công ty khi gửi đơn thư khiếu nại đến UBND tỉnh Bắc Ninh và các Sở, ngành.

Theo quy định tại Điều 161 Luật Doanh nghiệp 2014, mọi cổ đông đều có quyền nêu kiến nghị, yêu cầu trả lời, yêu cầu giải trình xử lý vi phạm đối với thành viên HĐQT, Giám đốc, Tổng giám đốc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của công ty. Nếu Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của cổ đông thì cổ đông có quyền khiếu nại, tố cáo tại cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan bảo vệ pháp luật, hoặc khởi kiện tại Tòa án….khi phát hiện những người này vi phạm pháp luật và có các vi phạm khác làm tổn hại, xâm phạm đến quyền và lợi ích của cổ đông công ty.

Tranh chấp nếu có thì đây là vấn đề trong nội bộ giữa cổ đông Công ty và Hội đồng quản trị Công ty, không phải thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chức năng là UBND tỉnh Bắc Ninh, các Sở, ngành tỉnh Bắc Ninh.

Như vậy, qua giải trình của Công ty Tây Hồ đã cho thấy bà Nguyễn Thị Nhung đã gửi một lá đơn với nhiều nội dung bịa đặt, vô căn cứ (như đã biết và biểu quyết chủ trương đầu tư lại viết đơn nói không được biết, không đồng thuận; không đủ cổ phần biểu quyết lại nói có quyền biểu quyết); vi phạm chính điều lệ công ty về việc giải quyết khiếu nại. Thế nhưng, không hiểu dựa vào đâu, chưa có xác minh, thẩm tra, chưa nắm vững bản chất vụ việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư vẫn tham mưu UBND tỉnh thụ lý đơn, bắt doanh nghiệp giải trình.

Bức xúc về việc UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành văn bản chỉ đạo không đúng, do ông Nguyễn Nhân Thắng ký, Công ty Tây Hồ cho rằng, việc cổ đông Nhung có đơn yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh xem xét thẩm quyền thực hiện các dự án đầu tư, sau đó lãnh đạo tỉnh này chỉ đạo và các sở ngành vào cuộc kiểm tra, làm rõ, yêu cầu doanh nghiệp giải trình, cung cấp hồ sơ…kéo dài cả tháng trời là một công vụ trái pháp luật, không phù hợp chức năng quản lý Nhà nước của UBDN tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, không phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

Việc Sở Kế hoạch và Đầu tư ra yêu cầu buộc công ty Tây Hồ phải giải trình, cung cấp tài liệu để làm rõ thông tin theo đơn yêu cầu trái luật của bà Nhung còn vi phạm quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp được hiến định tại Điều 33 Hiến pháp 2013. Những việc làm trên, theo doanh nghiệp, còn vi phạm nghiêm trọng Luật Doanh nghiệp, cụ thể gồm Điều 7 về “quyền của doanh nghiệp”, điều 208 về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước”, Điều 209 về thẩm quyền của cơ quan đăng ký kinh doanh.

Vậy sai sót của ông Nguyễn Nhân Thắng là do thiếu hiểu biết pháp luật hay do Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo sai, ông Thắng chỉ là người thừa lệnh ký văn bản?

Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong sự việc này đến đâu, việc tham mưu sai là do yếu kém trong hiểu biết pháp luật hay do bị chi phối bởi một động cơ nào khác? UBND tỉnh Bắc Ninh có nên thu hồi văn bản chỉ đạo trái luật nói trên?

Trong các số báo tới, chúng tôi sẽ làm việc với các cơ quan chức năng và UBND tỉnh Bắc Ninh để làm rõ sự việc.

Quản Lý Văn Bản Và Điều Hành Tỉnh Bắc Ninh Cho Android / 2023

Quản lý văn bản và điều hành tỉnh Bắc Ninh là phần mềm giúp quản lý và xử lý công việc hàng ngày của cán bộ tỉnh Bắc Ninh và là phần mềm nội bộ.Phần mềm quản lý văn bản và điều hành giúp cho các cán bộ đang làm việc tại các sở ban ngành, các huyện, xã đọc và xử lý các văn bản làm việc.1.2 Mô tả chung về phần mềmHệ thống quản lý hồ sơ công việc là sản phẩm phần mềm thực hiện việc quản lý và vận hành quy trình xử lý công việc trong cơ quan, giúp cho cán bộ xử lý và tác nghiệp nhanh chóng, thuận lợi hơn.Hệ thống được xây dựng nhằm giải quyết bài toán quản lý tài liệu, văn bản, các quá trình xử lý cũng như quy trình thực hiện được phần mềm hỗ trợ để đáp ứng các nhiệm vụ tác nghiệp của cán bộ trong cơ quan.1.3 Mục đích ứng dụng phần mềmPhần mềm được sử dụng nhằm nâng cao hiệu suất làm việc của cán bộ, viên chức nhà nước trong việc luân chuyển và xử lý tài liệu, văn bản trong tỉnh Bắc Ninh. Giúp cho việc quản lý, điều hành, tác nghiệp thuận lợi và nhanh chóng. Tiến tới tham gia vào chính phủ điện tử theo chủ trương của nhà nước.2. Các nhóm người sử dụng2.1 Văn thưTrong các cơ quan, tổ chức, văn thư là nhóm chuyên trách các công việc như tiếp nhận các công văn, tài liệu, các loại giấy tờ bao gồm cả đơn do người dân gửi lên. Công việc này trên hệ thống được thực hiện theo trình tự: Tiếp nhận, đăng ký văn bản đến, chuyển lên cho lãnh đao cơ quan để có ý kiến chỉ đạo, xử lý.Các chức năng trong hệ thống bao gồm:* Tiếp nhận văn bản, hồ sơ* Trình lãnh đạo phê duyệt* Phân phát các tài liệu, công văn* Gửi văn bản đích danh2.2 Chuyên viênChuyên viên là các thành viên trong các phòng của một cơ quan, đây là nhóm đông đảo nhất và chịu trách nhiệm thực hiện công việc nhiều nhất từ lãnh đạo giao xuống. Mỗi chuyên viên sẽ có năng lực và nghiệp vụ chuyên môn khác nhau để giải quyết các công việc cụ thể của cơ quan.Trong hệ thống, chuyên viên sẽ thực hiện các chức năng xử lý chuyên môn trước khi gửi và sau khi nhận nhiệm vụ được giao từ lãnh đạo cấp trên.Các chức năng trong hệ thống bao gồm:* Tạo văn bản dự thảo* Trình duyệt* Tạo hồ sơ công việc* Gửi văn bản đích danh2.3 Lãnh đạo phòngLãnh đạo phòng là bộ phận trưởng các phòng trong các cơ quan, bộ phận này sẽ có trách nhiệm giao việc, giám sát cũng như quản lý đối với chuyên viên trong phòng mình. Trong hệ thống, cơ cấu cũng được phân chia như vậy. Chuyên viên sẽ nhận nhiệm vụ và báo cáo kết quả lên lãnh đạo phòng.Các chức năng trong hệ thống bao gồm:* Chuyển bút phê* Tạo hồ sơ công việc* Cất văn bản* Duyệt phiếu trình* Sửa văn bản dự thảo2.4 Lãnh đạo cơ quanLãnh đạo cơ quan là nhóm người lãnh đạo cao nhất của một sở cơ quan. Mọi công việc của cơ quan đều được nhóm này quyết định và chỉ đạo xuống các cấp bên dưới để thực hiện. Trong hệ thống ứng dụng, nhóm này chủ yếu giám sát các thông tin xử lý và chỉ đạo xuống bên dưới cũng như nhận các báo cáo từ dưới lên.Các chức năng trong hệ thống bao gồm:* Bút phê, chỉ đạo* Duyệt, ký tên cho văn bản

Thông Tin Liên Hệ 37 Công Ty, Văn Phòng Luật Sư Tại Bắc Ninh / 2023

57313

Luật sư tiêu biểu được đề xuất cho bạn] Để tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc. Trước khi tìm đến văn phòng luật sư bà con vui lòng LIÊN HỆ trước chúng tôi qua Tổng đài 1900.0197 hoặc Ls. Nguyễn Văn Thoáng () để được tư vấn kịp thời và nhận ngay những lời khuyên hữu ích về vấn đề pháp lý cần giải quyết.

Danh sách công ty luật, văn phòng luật sư tại Bắc Ninh

CÔNG TY LUẬT TNHH SAO SÁNG – CHI NHÁNH BẮC NINH

Địa chỉ: Số 1, đường Kinh Bắc 82, Khu Y Na, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh Mã số thuế: 0109179725-001

Văn phòng sư tư vấn miễn phí ở Bắc Ninh

Ngoài ra, bà con cũng có thể liên hệ Tổng đài vấn pháp luật 1900.0197 để được đội ngũ Luật sư tư vẫn miễn phí Luatsu24h tại Bắc Ninh hỗ trợ tư vấn pháp luật miễn phí qua zalo hoặc gửi câu hỏi đến luật sư tư vấn thông qua hòm thư điện tử hoidap@phapluat.edu.vn.

Đoàn luật sư tỉnh Bắc Ninh

Ngày 12/5/2019, tại Bắc Ninh, Đoàn luật sư tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Đại hội lần thứ VI (nhiệm kỳ 2019 – 2024) với sự có mặt 45/56 luật sư thành viên được triệu tập tham dự. Đại hội đã nhất trí bầu Luật sư Nguyễn Thế Uyên tiếp tục làm Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bắc Ninh. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn luật sư tỉnh Bắc Ninh đã tham gia tổng số vụ việc là 2953 vụ, tăng 783 vụ việc so với nhiệm kỳ trước. Các vụ việc Luật sư tham gia thụ lý giải quyết đã tăng đều ở các lĩnh vực hình sự, dân sự, kinh tế, lao động, hôn nhân gia đình, hành chính. Đặc biệt là tham gia đầy đủ 537 vụ án hình sự chỉ định phải có luật sư theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Địa chỉ: Số 8 đường Phù Đổng Thiên Vương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Số điện thoại: 1900.0197

Chủ nhiệm đoàn: Luật sư Nguyễn Thế Uyên (nhiệm kỳ 2019 – 2024)

Danh sách luật sư Bắc Ninh

TTTên tổ chức/họ tên Luật sưĐịa chỉChức vụ 1

CÔNG TYLUẬT TTHH SỐ 1 BẮC NINH

Đường Nguyễn Cao, khu Hòa Đình, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

10

Vũ Nghị Lực

5CÔNG TY LUẬT TNHH A7

Số 28 Ngô Miễn Thiệu, phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh

(Tạm ngừng hoạt động 31/12/2017) 6

CÔNG TYLUẬT TNHHTÙNG BÁCH DIỆP

Số 319 đường

Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh

4VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THẾ GIA

80, Nguyễn Gia Thiều, phường Suối Hoa,

TP. Bắc Ninh

5VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HẢI KHÁNH

Khu 3, phường Đại Phúc,

TP. Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh

6VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TÂN XUÂN

Đường Chu Văn An (Kinh Bắc 63) phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh

Đoàn Cảnh Hoàng

Đoàn Luật sư Hà Nội

Trưởng Chi nhánh

4

CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT TNHH JUSTITIA & CỘNG SỰ TẠI BẮC NINH

Lô số 08-N4, đường Lý Nhân Tông, phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh

Nguyễn Bình An

Đoàn Luật sư Đồng Nai

Trưởng Chi nhánh

8

CHI NHÁNHCÔNG TY LUẬT QUỲNH NHƯ

Số 50, phố Phó Đức Chính, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Phạm Tiến Quyển

Đoàn Luật sư Bắc Ninh

Trưởng

Chi nhánh

CHƯA THAM GIA TỔ CHỨC

Bắc Ninh là tỉnh có diện tích nhỏ nhất Việt Nam, thuộc Đồng bằng sông Hồng và nằm trên Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Tỉnh Bắc Ninh có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm có: Thành phố Bắc Ninh, Thị xã Từ Sơn, huyện (6) Gia Bình, Lương Tài, Quế Võ, Thuận Thành, Tiên Du, Yên Phong.