Top 12 # Xem Nhiều Nhất Văn Bản Nghị Luận Lớp 6 Mới Nhất 6/2023 # Top Like | Athena4me.com

4 Văn Bản Nghị Luận Lớp 7

Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Dàn ý Bài Văn Nghị Luận Đề Suy Nghĩ Từ Truyện Ngụ Ngôn Đẽo Cày Giữa Đường, Bai Tham Luan Cong Tac Phoi Hop Theo Nghi Dinh 03 Va Nghi Đinh 133 Cua Chinh Phủ, Bài Văn Mẫu Nghị Luận Xã Hội, Dàn Bài Văn Nghị Luận 8, Dàn Bài Văn Nghị Luận Lớp 8, Dàn ý Nghị Luận Về Tệ Nạn Xã Hội, Bài Văn Mẫu Nghị Luận Lớp 9, ôn Tập Văn Nghị Luận, Bài Văn Mẫu Nghị Luận Lớp 7, Bài Văn Mẫu Nghị Luận, Dàn Bài Văn Nghị Luận Văn Học, Dàn ý Nghị Luận Văn Học Lớp 9, Dàn ý Nghị Luận Văn Học Lớp 11, Dàn ý Nghị Luận Văn Học, Bài Văn Mẫu Nghị Luận Xã Hội Lớp 11, Bài Văn Mẫu Nghị Luận Xã Hội Lớp 12, Đề Bài Nghị Luận Xã Hội Lớp 11, Đề Bài Nghị Luận Xã Hội Lớp 12, Bài Văn Nghị Luận ước Mơ Của Em, Bài Văn Nghị Luận ước Mơ, Đề Bài Nghị Luận Xã Hội Lớp 9, Bài Văn Nghị Luận 9, Bài Văn Nghị Luận 8, Bài Văn Nghị Luận 7, Bài Văn Nghị Luận 12, Dàn Bài Văn Nghị Luận, Dàn ý Nghị Luận Xã Hội, Dàn ý Nghị Luận Về ước Mơ, Bài Nghị Luận Về ước Mơ, Bài Văn Mẫu Nghị Luận Xã Hội Lớp 9, Dàn ý Một Bài Văn Nghị Luận, Bài Văn Mẫu Lớp 9 Nghị Luận Xã Hội, Bài Tóm Tắt Văn Bản Nghị Luận, Dàn ý Bài Văn Nghị Luận Văn Học, Dàn ý Bài Văn Nghị Luận, Văn Mẫu Nghị Luận 7, Văn Nghị Luận Lớp 7 Chớ Nên Tự Phụ, Nghị Luận Văn 9, Nghị Luận Văn Học 8, Văn Mẫu Nghị Luận Lớp 7, Văn Mẫu Nghị Luận Văn Học 11, Văn Nghị Luận Lớp 7, Dàn ý Bài Nghị Luận Xã Hội, Nghị Luận Văn Học 9, Văn Mẫu Nghị Luận Xã Hội, Dàn ý Bài Nghị Luận Văn Học, Văn Mẫu Nghị Luận Xã Hội Lớp 12, Dàn ý Bài Văn Nghị Luận Xã Hội, Dàn ý Bài Văn Nghị Luận Xã Hội Lớp 11, ôn Tập Văn Nghị Luận Lớp 7, Tóm Tắt ôn Tập Văn Nghị Luận, Tóm Tắt Văn Bản Nghị Luận, Dàn Bài Văn Nghị Luận Xã Hội, Dàn ý Làm Bài Văn Nghị Luận, Dàn ý 1 Bài Văn Nghị Luận, Văn Bản Nghị Luận, Dàn ý 1 Bài Văn Nghị Luận Văn Học, Văn Bản Nghị Luận Về Vấn Đề Xả Rác, Dàn ý 1 Bài Văn Nghị Luận Xã Hội, 4 Văn Bản Nghị Luận Lớp 7, Văn Mẫu Nghị Luận 12, Nghị Luận Văn 8, Dàn ý Bài Văn Nghị Luận Xã Hội Lớp 9, Văn Mẫu Nghị Luận Xã Hội 12, Dàn Bài Bài Văn Nghị Luận Xã Hội, Nghi Luan Ve Van De Xa Rac Bua Bai, Bài ôn Tập Văn Nghị Luận, Các Đề Nghị Luận Xã Hội Thi Hsg Lớp 9, Dàn Bài Nghị Luận, Nghị Luận, Dàn Bài Nghị Luận Văn Học, Nghị Luận Bài 2 Đứa Trẻ, Văn Mẫu Nghị Luận Văn Học 12, 1 Số Văn Bản Nghị Luận, Bài Nghị Luận Số 1 Lớp 11, 2 Văn Bản Nghị Luận, Dàn Bài Nghị Luận Về Tệ Nạn Xã Hội, Các Đề Nghị Luận Xã Hội, Dàn Bài Một Bài Văn Nghị Luận, Dàn Bài Bài Văn Nghị Luận, Dàn Bài 1 Bài Văn Nghị Luận Xã Hội, Dàn Bài 1 Bài Văn Nghị Luận, Nghị Luận Xã Hội, Bài Tập Làm Văn Nghị Luận Xã Hội, Bài Tập Làm Văn Nghị Luận Số 7 Lớp 8, Bài Tập Làm Văn Nghị Luận Số 6 Lớp 8, Mẫu Bài Văn Nghị Luận Xã Hội, Bài Tập Làm Văn Nghị Luận Lớp 8, Bài Tập Làm Văn Nghị Luận Lớp 7, Các Bài Tập Làm Văn Nghị Luận Xã Hội, Văn Nghị Luận, Bài Mẫu Văn Nghị Luận Lớp 7, Bài Văn Mẫu Nghị Luận Văn Học, Văn Nghị Luận Lớp 7 Học Học Nữa Học Mãi, Dàn ý Văn Nghị Luận Xã Hội, Nghị Luận Văn 10, 2 Bài Văn Nghị Luận,

Nghị Quyết Kết Luận Của Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Lần Thứ Tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa Xii, Nghị Quyết Kết Luận Hội Nghị Trung ương 4 Khóa Xii, Dàn ý Bài Văn Nghị Luận Đề Suy Nghĩ Từ Truyện Ngụ Ngôn Đẽo Cày Giữa Đường, Bai Tham Luan Cong Tac Phoi Hop Theo Nghi Dinh 03 Va Nghi Đinh 133 Cua Chinh Phủ, Bài Văn Mẫu Nghị Luận Xã Hội, Dàn Bài Văn Nghị Luận 8, Dàn Bài Văn Nghị Luận Lớp 8, Dàn ý Nghị Luận Về Tệ Nạn Xã Hội, Bài Văn Mẫu Nghị Luận Lớp 9, ôn Tập Văn Nghị Luận, Bài Văn Mẫu Nghị Luận Lớp 7, Bài Văn Mẫu Nghị Luận, Dàn Bài Văn Nghị Luận Văn Học, Dàn ý Nghị Luận Văn Học Lớp 9, Dàn ý Nghị Luận Văn Học Lớp 11, Dàn ý Nghị Luận Văn Học, Bài Văn Mẫu Nghị Luận Xã Hội Lớp 11, Bài Văn Mẫu Nghị Luận Xã Hội Lớp 12, Đề Bài Nghị Luận Xã Hội Lớp 11, Đề Bài Nghị Luận Xã Hội Lớp 12, Bài Văn Nghị Luận ước Mơ Của Em, Bài Văn Nghị Luận ước Mơ, Đề Bài Nghị Luận Xã Hội Lớp 9, Bài Văn Nghị Luận 9, Bài Văn Nghị Luận 8, Bài Văn Nghị Luận 7, Bài Văn Nghị Luận 12, Dàn Bài Văn Nghị Luận, Dàn ý Nghị Luận Xã Hội, Dàn ý Nghị Luận Về ước Mơ, Bài Nghị Luận Về ước Mơ, Bài Văn Mẫu Nghị Luận Xã Hội Lớp 9, Dàn ý Một Bài Văn Nghị Luận, Bài Văn Mẫu Lớp 9 Nghị Luận Xã Hội, Bài Tóm Tắt Văn Bản Nghị Luận, Dàn ý Bài Văn Nghị Luận Văn Học, Dàn ý Bài Văn Nghị Luận, Văn Mẫu Nghị Luận 7, Văn Nghị Luận Lớp 7 Chớ Nên Tự Phụ, Nghị Luận Văn 9, Nghị Luận Văn Học 8, Văn Mẫu Nghị Luận Lớp 7, Văn Mẫu Nghị Luận Văn Học 11, Văn Nghị Luận Lớp 7, Dàn ý Bài Nghị Luận Xã Hội, Nghị Luận Văn Học 9, Văn Mẫu Nghị Luận Xã Hội, Dàn ý Bài Nghị Luận Văn Học, Văn Mẫu Nghị Luận Xã Hội Lớp 12,

Soạn Bài Tóm Tắt Văn Bản Nghị Luận Lớp 11

SOẠN BÀI TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN LỚP 11

II. Cách tóm tắt văn bản nghị luận

Câu 1 (trang 117 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2):

Vấn đề nghị luận của văn bản được thể hiện qua chính luận đề và phần mở đầu của đoạn trích: Xã hội luân lí thật trong nước ta tuyệt nhiên không ai biết đến.

Câu 2 (trang 117 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2):

“Về luân lí xh ở nước ta” là một bài văn chính luận mẫu mực của nhà chí sĩ yêu nước PCT, thông qua bài này, tác giả đã thể hiện được dũng khí của một người yêu nước:

Có thể phát hiện ra vấn đề cần nghị luận này trong phần mở bài, đặc biệt là phần kết của đoạn trích, cũng chư ý khái quát của các đoạn văn trong phần thân bài.

Câu 3 (trang 117 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2):

Để cho người đọc thấy được chủ đích của mình, tác giả đã đưa ra nhiều luận điểm để minh chứng cho điều đó:

Câu 4 (trang 117 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2):

Để làm sáng tỏ cho các luận điểm, tác giả đã đưa ra rất nhiều luận cứ: để làm nổi bật tình trạng đen tối của xã hội Việt Nam:tác giả đã nêu các luận cứ đối lập giữa Việt Nam và âu châu.

Chỉ ra thực trạng xã hội Việt Nan đen tối về luân lí:

Luyện tập Tóm tắt văn bản nghị luận

Câu 1 (trang 118 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2):

a)Chủ đề nghị luận:Bàn về đặc trưng tổng thể của đất nước Indonesia.

b)Chủ đề nghị luận:nói về tài năng của Xuân Diệu trong việc nghiên cứu, phê bình VH.

Câu 2 (trang 118 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2):

a.Vấnđề nghị luận: Tình trạng sử dụng nguồn nước ngọt không hợp lý và tình trạng nguồn nước ngày càng bị cạn kiệt và ô nhiễm.

b.Mục đích nghị luận: nhằm nhắc nhở mọi người nhân thức giá trị và tầm quan trọng của tài nguyên nước èkêu gọi mọi người hãy tiết kiệm và tránh làm ô nhiễm nguồn nước.

c.Các LĐ chính:

LĐ 1:Đặt vấn đề: nước là tài sản quý báu nhưng đang bị hủy hoại và lãng phí nhiều nhất.

LĐ 2: Tài nguyên nước trong tương lai sẽ không đáp ứng đủ cho yêu cầu của đ/s con người.

LĐ 3:Tình trạng khan hiếm và ô nhiễm môi trường nước trên thế giới.

LĐ 4: Lời kêu gọi của LHQ về việc bảo vệ nguồn nước ngọt, chống ô nhiễm môi trường.

Nguồn Internet

Chu Đê Các Văn Bản Nghị Luận Trung Đại Lớp 8

“Đại Việt không nơi nào hơn được nơi này. Núi là vạt áo che, sông là dải đai thắt, sau lưng là sông nước, trước mặt là biển, địa thế hùng mạnh mà hiếm, rộng mà dài, có thể là nơi vua ở hùng tráng, ngôi báu vững bền.” (Ngô Sĩ Liên – Đại Việt Sử Kí Toàn Thư)

– Vừa là ban bố quyết định vừa là lời phủ dụ yên dân. Kết thúc bằng câu hỏi tu từ cho thấy Lý Công Uẩn là một vị vua thấu tình đạt lí.Ngoài ra nó còn mang tính chất đối thoại, trao đổi tạo ra sự đồng cảm giữa mệnh lệnh của nhà vua đối với thần dân. “Trẫm muốn dựa vào sự thuận lợi ấy để định chỗ ở. Các khanh nghĩ thế nào?”III. Tổng kết1. Nghệ thuật

– Sơ đồ lập luậnIII. Tổng kếtNghệ thuật

– Sơ đồ lập luậnNêu những lần dời đô của các triều đại lớn trong lịch sửQuyết định dời đôPhân tích những ưu điểm thuận lợi của vùng đất Đại La

* Thể loại: Hịch là thể van nghị luận thời xưa, được vua chúa, tướng lĩnh một phong trào dùng để cổ động, thuyết phục, hoặc kêu gọi đấu tranh chống thù trong giặc ngoài. Kết cấu chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, dẫn chứng thuyết phục. Thường được viết theo thể van biền ngẫu.So sánh thể Chiếu – Hịch – Thuộc thể văn nghị luận, kết cấu chặt chẽ, lập luận sắc bén, có thể viết bằng van xuôi, van vần. – Dều dùng để ban bố công khai do vua, tướng lĩnh biên soạn.– Hịch: dùng để cổ vũ, thuyết phục, kêu gọi, động viên khích lệ tinh thần quân sĩ chống kẻ thù cũng có khi khuyên nhủ, răn dạy thần dân và người dưới quyền.GiốngKhác– Chiếu: dùng để ban bố mệnh lệnh.

* Hoàn cảnh sáng tác: HÞch t­íng sÜ cã tªn chữ H¸n lµ “Dô ch­ tì t­íng hÞch văn”. Ra ®êi tr­íc cuéc kh¸ng chiÕn chèng M”ng – Nguyªn lÇn thø hai (năm (1285). 3 phầnPhần 1: ” Từ đầu … còn lưu tiếng tốt”: Nêu gương các trung thần nghĩa sĩ trong sử sách.Phần 2: + Đoạn 1: Từ “Huống chi… cũng vui lòng”: Lột tả sự ngang ngược của kẻ thù và tâm trạng của tác giả + Đoạn 2: Từ ” Các ngươi … phỏng có được không? “.Phân tích phải trái, làm rõ đúng sai.Phần 3: Phần còn lại: Nhiệm vụ cấp bách, khích lệ tinh thần chiến đấu.

Lợi ích: Chống được ngoại xâm, còn nướccòn nhà, tiếng thơm để đời Chủ tướng nghiªm kh¾c phê ph¸n lèi sèng cÇu an, hưëng l¹c, thê ¬, v” tr¸ch nhiÖm của các tướng lĩnh đồng thời khuyên nhủ các quân sĩ của mình phải nêu cao tinh thÇn tù gi¸c, tÝch cùc rÌn luyÖn võ nghệ, ý chÝ; s½n sµng chiÕn ®Êu, hi sinh vì ®Êt n­íc, vì dân tộc để chuộc lỗi lầm. 1. Nghệ thuật : Đây là một áng văn chính luận, sự kết hợp lập luận chặt chẽ, sắc bén lời văn thống thiết, có sức lôi cuốn mạnh. 2. Nội dung: phản ánh tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, thể hiện qua lòng căm thù giặc, ý chí quyết chiến quyết thắng kẻ thù xâm lược.III. Tổng kếtSƠ ĐỒ TƯ DUY* Học thuộc lòng và viết một đoạn van trỡnh bày cảm nhận của em về lòng yêu nước của tác giả qua đoạn: “Ta thường tới b?a . ta cũng vui lòng.”* Chuẩn bị bài : Nu?c D?i Vi?t ta, Bn lu?n v? phộp h?c

Soạn Bài Tóm Tắt Văn Bản Nghị Luận Lớp 11 Ngắn Gọn

Hướng dẫn các bạn soạn bài Tóm tắt văn bản nghị luận trong chương trình sách giáo khoa Văn lớp 11 ngắn gọn đơn giản

Để hiểu được mục đích, yêu cầu của việc tóm tắt văn bản nghị luận và đồng thời vận dụng nó một accsh hiệu quả chúng ta cùng đi tìm hiểu bài tóm tắt văn bản nghị luận. Trong bài này vforum sẽ hướng dẫn bạn soạn bài Tóm tắt văn bản nghị luận một cách ngắn gọn nhất.

I. Mục đích, yêu cầu của việc tóm tắt văn bản nghị luân 1. Mục đích Tóm tắt văn bản nghị luận là trình bày lại một cách ngắn gọn nội dung của văn bản nghị luận gốc theo một mục đích đã định trước. Việc lựa chọn thông tin đưa vào văn bản tóm tắt bao giờ cũng phụ thuộc vào mục đích của công việc tóm tắt. Trước tiên, việc tóm tắt giúp người đọc hiểu được bản chất của văn bản. Văn bản tóm tát còn là nguồn tài liệu tiện dụng trong nhiều trường hợp khác nhau. Ngoài ra, thông qua việc tóm tắt, người đọc nắm chắc các thao tác đọc văn bản, có dịp rèn luyện tư duy và cách diễn đạt.

Có thể nói, nhân tố hàng đầu chi phối toàn bộ việc tóm tắt văn bản là mục đích giao tiếp. Tuy nhiên, văn bản tóm tắt vẫn phải phản ánh trung thực văn bản gốc. Để đạt được yêu cầu này, khi tóm tắt, cần chú ý các điểm sau: – Văn bản tóm tắt phải phản ánh trung thành các tư tưởng, luận điểm của văn bản gốc, không được xuyên tạc hoặc tự ý thêm những điểm không có trong văn bản gốc. – Diễn đạt ngắn gọn, súc tích, loại bỏ những thông tin không phù hợp với mục đích tóm tắt.

II. Cách tóm tắt văn bản nghị luậnĐọc văn bản Về luân lí xã hội ở nước ta của Phan Châu Trinh (Ngữ văn 11, tập hai) và trả lời các câu hỏi sau: 1. Vấn đề được đem ra bàn bạc (nghị luận) là gì? Dựa vào đâu mà anh (chị) biết được điều đó? 2. Mục đích viết văn bản này của nhà chí sĩ Phan Châu Trinh là gì? Phần nào trong văn bản thể hiện rõ nhất điều này? 3. Để dẫn người đọc đến mục đích ấy, tác giả đã trình bày những luận điểm nào? Hãy tìm các câu thể hiện rõ nhất những luận điểm ấy. 4. Hãy tìm các luận cứ làm sáng tỏ cho từng luận điểm trong bài viết của tác giả. 5. Trình bày các luận điểm, luận cứ bằng lời văn minh. 6. Đối chiếu với văn bản gốc và mục đích, yêu cầu tóm tắt để kiểm tra, hoàn chỉnh bản tóm tắt.1. Vấn đề được đem ra bàn bạc (nghị luận) là Xã hội luân lí thật trong nước ta tuyệt nhiên không ai biết đến. Biết được điều đó dựa vào luận đê và mở đầu của đoạn trích 2. Mục đích viết văn bản này của nhà chí sĩ Phan Châu Trinh là nhằm thể hiện ý chí của một người yêu nước.Phần trong văn bản thể hiện rõ nhất điều này là phần mở bài và phần kết bài của đoạn trích. 3. Để dẫn người đọc đến mục đích ấy, tác giả đã trình bày những luận điểm nào và các câu thể hiện rõ nhất những luận điểm ấy là:– Khác với châu Âu, dân Việt Nam không có luân lí xã hội (không biết đoàn thể, không trọng công ích). – Nguyên nhân của tình trạng trên là do sự suy đồi của giai cấp phong kiến thống trị từ vua đến quan, từ quan đến sĩ tử. – Muốn Việt Nam tự do, độc lập, trước hết dân Việt Nam phải có đoàn thể, cần truyền bá tư tưởng tiến bộ (coi trọng lợi ích của đất nước, của người khác, bênh vực nhau và cùng nhau đòi công bằng xã hội).