Top 14 # Xem Nhiều Nhất Văn Bản Mẫu Đại Hội Chi Đoàn / 2023 Mới Nhất 11/2022 # Top Like | Athena4me.com

Kịch Bản Đại Hội Chi Đoàn / 2023

KỊCH BẢN CHI TIẾT ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN 12A1Nhiệm kỳ 2016 ( 2017

ĐỀ MỤCNỘI DUNG THỰC HIỆNNGƯỜI THỰC HIỆN

Tập trung Đại biểu, ổn định tổ chức, văn nghệ chào mừng.

Người tổ chức điều hành

Chào cờĐã đến giờ làm việc tôi xin trân trọng kính mời các vị khách quý, các vị đại biểu và toàn thể đại hội đứng dậy làm lễ chào cờ :– Nghiêm ! Chào cờ , chào !(đợi 5 giây)– Quốc ca ! Tiến quân ca– Đoàn ca ! Thanh niên làm theo lời Bác (vừa hát vừa vỗ tay) – Kính mời các vị khách quý, các vị đại biểu an tọa.Đ/c:Sơn

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu-Nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu khách quý đã về dự Đại hội chi đoàn 12A1 nhiệm kỳ 2015- 2016 ngày hôm nay.– Kính thưa các quý vị đại biểu!– Thưa các đồng chí đoàn viên trong chi đoàn!Được sự đồng ý nhất trí của BCH Đoàn trường, chi đoàn 12A1 tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2015- 2016 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới và bầu ra một ban chấp hành có đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo chi đoàn. Tới dự Đại hội chi đoàn hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu. Có: + Cô Bùi Thị Vui Đại diện BCH Đoàn Trường+ Thầy Trần Quang Khánh GVCN Lớp Đến dự Đại hội còn có em Nguyễn Thanh Bình và em Bui Hương Giang đại biểu đại diện cho chi đoàn 10A6 và 38 đồng chí đoàn viên trong chi đoàn, Đề nghị Đại hội chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh và chào mừng các quý vị đại biểu.

Bầu đoàn chủ tịch– Kính thưa toàn thể Đại hội! Để điều hành Đại hội hôm nay, ban tổ chức xin mời Đại hội chúng ta tiến hành bầu đoàn chủ tịch. Theo dự kiến của ban tổ chức, Đại hội chúng ta sẽ bầu đoàn chủ tịch với số lượng 3 đồng chí. Nếu Đại hội nhất trí với số lượng đoàn chủ tịch là 3 đồng chí, xin mời Đại hội cho biểu quyết bằng hình thức giơ tay. – Xin hỏi có đồng chí nào đồng ý? (đợi giơ tay xong). – Xin hỏi có đồng chí nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác? (đợi 5 giây).Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% về số lượng đoàn chủ tịch là 03 đồng chí. Xin cảm ơn Đại hội. Tiếp theo xin mời Đại hội giới thiệu đoàn chủ tịch (đợi vài giây xem có ai giới thiệu không). Theo dự kiến chúng tôi xin giới thiệu các đồng chí có tên sau trong đoàn chủ tịch. 1. Đồng chí: Bùi Thị Tâm2. Đồng chí: Bùi Minh Nguyệt3. Đồng chí: Bùi Thị VinhNếu Đại hội nhất trí các đồng chí có tên trên trong đoàn chủ tịch thì xin Đại hội cho biểu quyết bằng hình thức giơ tay(giơ tay biểu quyết). – Xin hỏi có đồng chí nào đồng ý? (đợi giơ tay xong). – Xin hỏi có đồng chí nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác? (đợi 5 giây).Như vậy Đại hội đã nhất trí cao danh sách đoàn chủ tịch Đại hội như trên. Xin trân thành cảm ơn Đại hội và xin kính mời đoàn chủ tịch lên vị trí làm việc để tiếp tục điều hành Đại hội.

Đoàn chủ tịch điều hành

Giới thiệu Ban thư ký.Kính thưa Đại hội, để ghi lại biên bản Đại hội và giúp cho Đoàn chủ tịch điều hành đại hội, đoàn chủ tịch xin giới thiệu ban thư ký Đại hội gồm các đồng chí sau: 1. Đồng chí: Bùi Thị Huệ ( Trưởng Ban)2. Đồng chí: Bùi Thị HậuĐ/c:Tâm

Mẫu Biên Bản Đại Hội Đoàn / 2023

Biên bản đại hội chi đoàn mới nhất

Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu biên bản đại hội đoàn mà chúng tôi sưu tầm được và đăng tải. Nội dung của đại hội đoàn là để bầu ra ban chấp hành đoàn nhiệm kỳ mới, bầu ra các cán bộ Đoàn, đoàn viên, có năng lực để đưa chi đoàn tiến lên. Mời các bạn tham khảo.

Mẫu biên bản đại hội Đoàn 2020

1. Mẫu biên bản đại hội Đoàn số 1

BIÊN BẢN Đại hội chi đoàn – lớp nhiệm kỳ……..

Đại hội chi đoàn – lớp ………. nhiệm kỳ …… đã làm việc … giờ … đến … giờ … ngày … tháng … năm …….

Đại hội có mặt … đoàn viên trên tổng số … đoàn viên được triệu tập.

Khách mời gồm có … đồng chí (ghi rõ họ tên và chức danh từng người):

Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch đại hội gồm … đồng chí:

Đoàn Thư ký gồm … đồng chí.

Đại hội đã bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm … đồng chí; do đồng chí ……. làm Trưởng ban.

Đại hội đã biểu quyết công nhận … đồng chí đủ tư cách đại biểu, có … đại biểu bị bác bỏ tư cách, vì …………. (nếu có), có … đại biểu vắng mặt (lý do).

Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ…… và phương hướng công tác nhiệm kỳ ………. do đồng chí………….trình bày trước đại hội.

– Về tổng kết nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, có … đồng chí phát biểu ý kiến, với các nội dung như sau (tóm tắt từng loại ý kiến):

+…………………..

+…………………..

– Đại hội đã biểu quyết các vấn đề sau (ghi rõ từng vấn đề, số phiếu hoặc tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành tại đại hội):

+…………………..

+…………………..

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành chi đoàn, Ban Cán sự lớp nhiệm kỳ 2015 – 2016.

BCH chi đoàn nhiệm kỳ ………. gồm … đồng chí, đồng chí ………… đã trúng cử Bí thư (nếu có). BCS lớp nhiệm kỳ ………. gồm … đồng chí, đồng chí ………… đã trúng cử Lớp trưởng (nếu có).

Có biên bản kiểm phiếu kèm theo.

III. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội với … đoàn viên tán thành và … đoàn viên không tán thành, có văn bản kèm theo.

Đại hội bế mạc hồi … giờ …, ngày … tháng … năm……….

2. Mẫu biên bản đại hội Đoàn số 2

Nội dung cơ bản của Mẫu biên bản đại hội đoàn như sau:

NHIỆM KỲ ……..

Vào lúc ………… ngày ………………….

Tại Hội trường A, …………………………

BCH Đoàn đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ ………… với nội dung như sau:

1. Thành phần tham dự:

– Đoàn cấp trên:

– Lãnh đạo:

– Đoàn viên tham dự: …….. đồng chí trên tổng số đoàn viên chi đoàn ………. tỷ lệ %

2. Thành phần điều khiển đại hội:

– Chủ tọa (chủ trì đại hội): Đ/c …………….

– Thư ký đại hội: Đ/c …………………

3. Nội dung văn kiện:

a. Những vấn đề góp ý cho báo cáo hoạt động và báo cáo kiểm điểm:

b. Những vấn đề góp ý cho phương hướng hoạt động và chỉ tiêu:

4. Nhân sự:

a. Góp ý cho đề án nhân sự, biểu quyết đề án:

– Ý kiến đóng góp:

– Ứng cử, đề cử:

– Biểu quyết rút tên khỏi danh sách bầu cử

c. Bầu tổ bẩu cử và tiến hành bầu cử:

– Tổ bầu cử gồm:

+ …………………..Trưởng ban

+…………………..Ủy viên

+…………………..Thư ký

d. Công bố kết quả trúng cử gồm các đồng chí với số phiếu: ……….

5. Thông qua Nghị quyết đại hội, biểu quyết Nghị quyết

– Kết quả biểu quyết: ……../ ………. tỷ lệ ……….%

6. Bế mạc Đại hội:

Biên bản đại hội kết thúc vào lúc ……………ngày ………………

Kịch Bản Đại Hội Chi Đoàn Giáo Viên / 2023

Mẫu kịch bản đại hội chi đoàn

Để đại hội chi đoàn giáo viên được diễn ra thành công tốt đẹp thì không thể thiếu được một kịch bản hay. chúng tôi xin gửi tới bạn đọc mẫu kịch bản đại hội chi đoàn giáo viên để bạn đọc cùng tham khảo và có thể xây dựng được một kịch đại hội riêng cho trường mình.

Kịch bản đại hội chi đoàn

1. Kịch bản đại hội chi đoàn giáo viên số 1

Chiếu hình ảnh hoạt động

Tập dợt phần chào cờ, hát Quốc ca, Đoàn ca và sinh hoạt phần nội quy của Đại hội. Trưởng Đoàn đại biểu các đơn vị báo cáo số lượng Đại biểu dự Đại hội cho Ban Thẩm tra tư cách (Đ/c …………)

Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội xin trân trọng kính mời tất cả các đồng chí đại biểu còn ở bên ngoài vào hội trường để Đại hội chính thức được bắt đầu.

– Đã đến giờ tiến hành Đại hội, kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu ổn định vị trí để Đại hội được bắt đầu.

– Nhiệt liệt chào đón các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu đến dự Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ………………………………..

– Kính mời các đồng chí lãnh đạo và toàn thể đại biểu đứng lên để làm lễ chào cờ.

Nghiêm! Chào cờ … Chào … Quốc ca … Đoàn ca. Thôi! Nghi thức chào cờ kết thúc.

Mời các đồng chí lãnh đạo và toàn thể đại biểu ngồi

Không mặc niệm

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Kính thưa Đại hội.

Thực hiện Kế hoạch số …………… về việc chỉ đạo Đại hội…….., Kế hoạch số …………….của Ban Chấp hành Đoàn trường ……………. về việc tổ chức Đại hội Đại biểu (đoàn viên) Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ………… Sau thời gian chuẩn bị với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, đảm bảo công khai dân chủ. Hôm nay, được sự thống nhất của Ban Thường vụ Quận Đoàn và Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Chấp hành Đoàn trường tổ chức Đại hội …………………………………..

Đó chính là lý do của Đại hội ngày hôm nay.

Kính thưa Đại hội!

– Về dự Đại hội hôm nay, Đại hội vui mừng được đón tiếp và trân trọng giới thiệu sự hiện diện của:

+ Về phía lãnh đạo BTV Quận Đoàn, xin trân trọng giới thiệu:

Đồng chí ……………………………………………………………………..

Đồng chí ……………………………………………………………………..

+ Về phía Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường xin trân trọng giới thiệu:

Đồng chí ……………………………………………………………………..

Đồng chí ……………………………………………………………………..

Đồng chí ……………………………………………………………………

Đồng chí ……………………………………………………………………..

Xin trân trọng giới thiệu các thầy cô chi đoàn giáo viên, các anh chị nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường (nếu có) và sự hiện diện của …… bạn đại biểu đại diện cho …. Đoàn viên của trừơng cùng về dự Đại hội ngày hôm nay.

Một lần nữa xin nhiệt liệt chào mừng.

2. Bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. (nếu đại hội đại biểu)

Kính thưa Đại hội!

Nhằm thực hiện công tác thẩm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội theo quy định của Điều lệ Đoàn. Ban Chấp Đoàn ….., lần thứ …., nhiệm kỳ ……….giới thiệu dự kiến số lượng và nhân sự Ban thẩm tra tư cách Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Đoàn …………… cụ thể như sau:

* Số lượng thành viên Ban Thẩm tra tư cách đại biểu là 03 đồng chí có tên sau:

1. 2. 3.

– Xin ý kiến Đại hội! (dừng 5 giây và hướng về Đại biểu).

– Nếu Đại hội không có ý kiến, xin cho biểu quyết.

+ Đại biểu nào thống nhất số lượng và danh sách thành viên Ban thẩm tra tư cách Đại biểu là 03 đồng chí với danh sách nêu trên xin cho biểu quyết bằng cách giơ tay. (dừng 5 giây). Cảm ơn các đại biểu.

+ Đại biểu nào không thống nhất hoặc có ý kiến khác xin cho biểu quyết bằng cách giơ tay. (dừng 5s) Không có!

– Như vậy 100% Đại biểu dự Đại hội thống nhất số lượng và danh sách Ban thẩm tra tư cách Đại biểu là 03 đồng chí có tên trên.

– Xin cảm ơn Đại hội.

Kính thưa Đại hội!

Để đảm bảo cho việc điều hành trong suốt quá trình Đại hội. Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2017 – 2018 giới thiệu dự kiến số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội …………….., cụ thể như sau:

* Số lượng thành viên Đoàn chủ tịch là 03 đồng chí có tên sau:

1. Đồng chí 2. Đồng chí 3. Đồng chí

– Xin ý kiến Đại hội! (dừng 5 giây và hướng về Đại biểu).

– Nếu Đại hội không có ý kiến, xin cho biểu quyết.

+ Đại biểu nào thống nhất số lượng và danh sách thành viên Đoàn chủ tịch là 03 đồng chí với danh sách nêu trên xin cho biểu quyết bằng cách giơ tay. (dừng 5 giây). Cảm ơn các đại biểu.

+ Đại biểu nào không thống nhất hoặc có ý kiến khác xin cho biểu quyết bằng cách giơ tay. (dừng 5s) Không có!

– Như vậy 100% Đại biểu dự Đại hội thống nhất số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch là 03 đồng chí có tên trên.

– Xin cảm ơn Đại hội.

Kính thưa Đại hội!

Nhằm giúp cho Đoàn chủ tịch ghi nhận lại diễn biến, nội dung và kết quả Đại hội, Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ ……… dự kiến số lượng và danh sách đoàn thư ký Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí …………., cụ thể như sau:

* Về số lượng thành viên Đoàn thư ký là 02 đồng chí có tên sau:

1. Đồng chí 2.

Xin ý kiến Đại hội! Có đồng chí nào đề cử hoặc tự ứng cử vào Đoàn thư ký Đại hội? (dừng 5 giây và hướng về Đại biểu).

– Nếu Đại hội không có ý kiến, xin cho biểu quyết.

+ Đại biểu nào thống nhất số lượng và danh sách dự kiến Đoàn Thư ký vừa thông qua, xin cho biểu quyết bằng cách giơ tay (dừng 5s). Cám ơn các đại biểu.

+ Đại biểu nào không thống nhất hoặc có ý kiến khác xin cho biểu quyết bằng cách giơ tay. (dừng 5s) Không có!

– Như vậy 100% Đại biểu thống nhất số lượng và danh sách Đoàn thư ký gồm 02 đồng chí có tên trên. Xin cảm ơn Đại hội.

(Chờ Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký lên đầy đủ) (Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký lên đầy đủ làm động tác cúi chào)

Đề nghị Đại hội cho 1 tràng pháo tay để chào đón Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội.

5. Báo cáo thẩm tra tư cách Đại biểu dự Đại hội (nếu có)

Tiếp theo chương trình, kính mời đồng chí …………. Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội báo cáo trước Đại hội kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội. Kính mời đồng chí!

Được sự tín nhiệm của Đại hội, thay mặt Ban thẩm tra tư cách Đại biểu tôi xin báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh …………………cụ thể như sau:

(Đọc báo cáo theo mẫu)

Kính thưa Đại hội!

– Đến với đại hội ngày hôm nay, Ban tổ chức xin trân trọng ghi nhận và cảm ơn những món quà và lẵng hoa tươi thắm của …… gửi tới chúc mừng Đại hội.

– Xin kính mời ……. lên trao và xin mời ……. lên nhận hoa/ quà.

– Xin Đại hội chúng ta cho một tràng pháo tay.

– (Các bạn vỗ tay xong thì nói): Xin cám ơn các đ/c.

6. Diễn văn khai mạc đại hội

Tiếp tục chương trình, xin trân trọng kính mời đồng chí ………. lên thông qua diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ………………………………….. Trân trọng kính mời đồng chí!

(Đọc diễn văn khai mạc Đại hội)

2. Kịch bản đại hội chi đoàn giáo viên số 2

KỊCH BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN TRƯỜNG ……… NHIỆM KÌ ……… 1- Ổn định tổ chức, diểm danh đoàn viên.

Đề nghị các đồng chí ổn định để Đại hội bắt đầu làm việc.

Đã đến giờ tổ chức Đại hội, xin kính mời quý vị đại biểu và các đồng chí đoàn viên đứng dậy làm lễ chào cờ.

– Nghiêm (Hát Quốc ca)

– Đoàn ca

Xin kính mời các Đại biểu và các đồng chí an tọa.

2- Tuyên bố lý do – Giới thiệu Đại biểu:

Kính thưa các quý vị Đại biểu!

Thưa toàn thể Đại hội!

– Căn cứ vào Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; căn cứ Kế hoạch năm …… của Ban Thường vụ Đoàn xã ……………….. về tổ chức Đại hội chi đoàn trực thuộc.

Hôm nay, được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đoàn xã …………., Chi bộ, BGH trường …………., Ban Chấp hành Chi đoàn tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ ……….. Đại hội của chúng ta có 3 nhiệm vụ chính:

– Thứ nhất: Kiểm điểm và báo có tổng kết hoạt động đoàn nhiệm kỳ ………….

– Thứ ba: Bầu ra Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ ……………..

– Với tinh thần đó, thay mặt ban tổ chức tôi xin được tuyên bố khai mạc Đại hội chi đoàn …………….. nhiệm kỳ ………….. (vỗ tay)

Về dự Đại hội Chi đoàn T……… hôm nay, T/M BTC tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các vị Đại biểu khách quí.

Về phía Đoàn xã: có

1. Đồng chí

Đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng!

2. Đồng chí

Đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng!

Về phía nhà trường: có:

1. Cô

Đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng!

2. Cô

Đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng!

3. Cô

Đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng!

4. Thầy

Đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng!

Và đặc biệt là sự có mặt của đông đủ các đồng chí đoàn viên giáo viên trường ………………… Đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng!

3- Thông qua Chương trình làm việc, nội quy Đại hội:

Tiếp theo chương trình thay mặt Ban tổ chức tôi xin thông qua Chương trình, Nội quy Đại hội.

1- Ổn định tổ chức

2- Chào cờ- Quốc ca – Đoàn ca

3- Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu

4- Thông qua chương trình và nội quy đại hội

5- Giới thiệu đoàn chủ tịch, đoàn thư kí. Mời đoàn chủ tịch và thư kí lên làm việc

6- Báo cáo tổng kết và bản tự kiểm

7- Báo cáo phương hướng hoạt động nhiệm kì tới

9- Mời đại diện đoàn xã, Ban giám hiệu lên phát biểu

10- Báo cáo đề án nhân sự BCH Chi đoàn nhiệm kì ……….; biểu quyết số lượng BCH; số lượng để bầu BCH; ứng cử, đề cử và thông qua danh sách bầu

11- Bầu ban kiểm phiếu

12- Tiến hành bầu cử

13- Đại hội giải lao

14- Công bố kết quả kiểm phiếu

15 -Bế mạc đại hội

Xin hỏi Đại hội, có đồng chí nào không nhất trí với chương trình Đại hội, cho ý kiến. Vâng xin cảm ơn các đồng chí.

Để Đại hội chi đoàn ……….. nhiệm kỳ ……… thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội xây dựng nội quy của Đại hội như sau:

1. Đoàn chủ tịch do Đại hội bầu ra, là cơ quan điều hành công việc của Đại hội, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số, các thành viên Đoàn chủ tịch được giao nhiệm vụ cụ thể.

2. Thư ký Đại hội do Đại hội bầu ra, có nhiệm vụ ghi chép đầy đủ, trung thực diễn biến Đại hội, ý kiến của Đại biểu, tổng hợp và thông qua nghị quyết trước Đại hội.

3. Đại biểu dự Đại hội đúng thời gian, địa điểm, trang phục gọn gàng, chấp hành nội quy Đại hội. Nếu vắng mặt phải báo cáo và được sự đồng ý của đoàn chủ tịch Đại hội.

4. Trong Đại hội giữ trật tự, chú ý nghe báo cáo và ý kiến phát biểu, đồng thời chuẩn bị ý kiến tham luận. Đại biểu không nghe điện thoại trong Đại hội và tắt máy điện thoại hoặc để điện thoại ở chế độ rung.

7. Quá trình diễn ra Đại hội có việc gì cần thiết, đột xuất xảy ra phải kịp thời báo cáo, khi được Đoàn chủ tịch Đại hội cho phép mới tiến hành giải quyết.

4- Giới thiệu Đoàn Chủ Tịch và tổ Thư ký.

Theo tinh thần trong phiên ĐH trù bị, để tiếp tục chương trình ĐH, tôi xin trân trọng giới thiệu các Đ/c trong đoàn chủ tịch gồm những đồng chí sau:

1. Đồng chí ………………………. -Bí Thư

2. Đồng chí ……………………… – Phó Bí thư

3. Đồng chí ……………………… – Ủy viên

Xin ý kiến Đại hội!

+ Đồng chí nào nhất trí 03 đ/c có tên nêu trên tham gia Đoàn chủ tịch cho biểu quyết bằng giơ tay. Vây Đại hội 100% nhất trí. Xin cám ơn các đồng chí

Để giúp Đoàn chủ tịch ghi lại toàn bộ diễn biến Đại hội, Ban tổ chức dự kiến giới thiệu 01 đồng chí trong ban thư kí là: Đồng chí ……………………….

Xin ý kliến Đại hội! Đồng chí nào nhất trí đồng chí có tên nêu trên là Thư ký Đại hội cho biểu quyết bằng giơ tay. Như vây Đại hội biểu quyết 100% nhất trí. Xin Cám ơn các đồng chí.

5- Báo cáo tổng kết và phương hướng

Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đồng chí ……………………… thay mặt BCH Chi đoàn nhiệm kỳ ……………………… lên trình bày Báo cáo tổng kết và bản dự thảo phương hướng của chi đoàn trong nhiệm kỳ tới. Xin kính mời đồng chí.

Kính thưa các đồng chí:

Năm học vừa qua, chi đoàn nhà trường đã có những đóng góp tích cực trong các phong trào học tập rèn luyện, thi đua, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà trường. Những đóng góp đó đã được trình bày trong báo cáo. Song bên cạnh đó, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên của chi đoàn không thể tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Tại Đại hội này, chúng ta mong muốn được nghe ý kiến đóng góp của các đồng chí sao cho hoạt động công tác Đoàn thực sự chất lượng, hiệu quả hơn, ngày càng thu hút được sự tham gia nhiệt tình của đông đảo đoàn viên thanh niên.

Xin mời ý kiến phát biểu của các đồng chí.

Kính thưa các vị đại biểu

Thưa toàn thể Đại hội.

Đầu tiên tôi xin trân trọng giới thiệu đ/c ……………………… với bản tham luận: “Làm thế nào để nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi trong nhà trường” . Xin kính mời đ/c.

Xin cám ơn ý kiến phát biểu của đ/c. chúng tôi sẽ tiếp thu và bổ sung vào bản báo báo cáo để bản báo cáo được hoàn chỉnh hơn.

Tiếp theo, Xin mời đ/c ……………………… với bản tham luận “Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh”. Xin kính mời đ/c.

Kính thưa đại hội, công tác chủ nhiệm có vai trò vô cùng quan trọng đối với việc giáo dục học sinh, phải làm thế nào để làm tốt công tác chủ nhiệm, sau đây xin mời ý kiến tham luận của đồng chí ………………………. Xin kính mời đ/c.

Xin cám ơn ý kiến phát biểu của đ/c

Xin cám ơn ý kiến phát biểu của đ/c

Đại hội đã được nghe những ý kiến phát biểu đóng góp vào Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ ………………………, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ ……………………… và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành. Vì thời gian có hạn đại biểu nào có thêm ý kiến xin gửi cho Đoàn chủ tịch bằng văn bản.

7- Mời Đại bểu xã, Ban giám hiệu nhà trường phát biểu:

Kính thưa các đ/c đại biểu, thưa toàn thể Đại hội.

Trong những năm qua, chi đoàn giáo viên trường ……………………… luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo. Về dự với Đại hội hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c: ………………………………………………………………………………………………………….. ..

Lên phát biểu ý kiến, chỉ đạo đại hội! Xin trân trọng kính mời đ/c!

Tiếp theo xin trân trọng kính mời cô ………………………- Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường lên phát biểu ý kiến chỉ đạo. Xin trân trọng kính mời đ/c!

Thay mặt các đ/c đoàn viên thanh niên chi đoàn, xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban chấp hành Đoàn xã ………………………, Ban chi ủy, Ban giám hiệu nhà trường. Thay mặt đoàn viên chi đoàn, chúng tôi xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo và xin hứa sẽ đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Xin chân thành cảm ơn và kính chúc thầy và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc.

(Vỗ tay)

8. Tuyên bố hết nhiệm kỳ: tiếp theo xin mời đ/c chúng tôi mặt cho ban chấp hành chi đoàn cũ lên đọc bản kiểm điểm nhiệm kỳ và tuyên bố hết nhiệm kỳ

……….: Kính thưa các vị đại biểu , thưa các đồng chí đại hội chi đoàn nhiệm kì 2014-2016 đã bầu ra 3 đồng chí gồm:

1. Đ/c ……………………… làm bí thư

2. Đ/c ……………………… – Phó bí thư

3. Đ/c ………………………-Uỷ viên

Các đồng chí trong ban chấp hành đã cùng nhau đoàn kết, phân chia nhiệm vụ và đã lãnh đạo chi đoàn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ nhiệm kì ………………………, bên cạnh đó vẫn tồn tại một số khuyết điểm như lãnh đạo hoạt động liên đội chưa sâu sát. Hi vọng ban chấp hành mới sẽ phát huy mặt mạnh và khắc phục tồn tại để nhiệm kì ……………………… đạt nhiều kết quả cao. Thay mặt cho BCH nhiệm kỳ ……………………… tôi xin tuyên bố hết nhiệm kỳ.

9. Trình bày đề án nhân sự BCH:

Kính thưa các đồng chí Đại biểu!

Thưa toàn thể Đại hội!

10- Tiến hành bầu BCH Chi đoàn nhiệm kỳ ………………………:

(Đ/c ……………………… (Trưởng ban):

Ban kiểm phiếu làm các thủ tục bầu cử:

– Đọc nguyên tắc, thể lệ bầu cử. ( Đ/c trưởng ban).

– Phát phiếu bầu

– Sau khi các đồng chí đã bỏ phiếu xong ban kiểm phiếu đếm và công bố số phiếu thu về trước đại hội.)

11- Giải lao tại chỗ: 05 phút

12- Công bố kết quả bầu cử:

Tiếp theo chương trình, xin mời đồng chí ……………………… – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả bầu cử BCH Chi đoàn nhiệm kỳ ………………………

13- Xin ý kiến Đại hội về kết quả bầu cử do ban kiểm phiếu đã báo cáo.

Vừa qua Đại hội đã nghe đồng chí ……………………… – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ ……………………….

– Xin ý kiến Đại hội

+ Đồng chí nào nhất trí với kết quả bầu cử cho biểu quyết giơ tay.

– Đồng chí nào không nhất trí hay có ý kiến khác cho ý kiến. (không có đ/c nào). xin cảm ơn các đ/c. Như vậy là đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% với kết quả làm việc của Ban Bầu cử

Đ/c (Bí thư mới)……………………….: (Đứng tại bục) (Chủ động lên thay mặt hứa)

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội .

Thay mặt Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ ………………………, xin cám ơn sự tín nhiệm của các đồng chí đại biểu dự Đại hội. Chúng tôi xin hứa sẽ đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, cùng với tập thể đoàn viên chi đoàn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. Xin cảm ơn Đại hội.

15- Báo cáo dự thảo Nghị quyết Đại hội:

Tiếp theo chương trình xin mời đồng chí ……………………… – Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản Đại hội.

16 – Bế mạc

Kính thưa các quý vị Đại biểu!

Thưa toàn thể Đại hội.

Sau một buổi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội chi đoàn ……………………… đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ ……………………… với tinh thần nghiêm túc, trí tuệ, dân chủ đoàn kết và đổi mới. Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ ……………………… của chúng ta đã thành công tốt đẹp.

Đại hội cũng đã sáng suốt lựa chọn được 03 đồng chí có đủ năng lực vào Ban Chấp hành khóa mới của chi đoàn, tiếp tục lãnh đạo chi đoàn ngày càng phát triển.

Thay mặt cho Ban chấp hành Chi đoàn ………………………, cho phép tôi được tiếp thu ý kiến và cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi của Ban Thường vụ Đoàn xã ………………………, Chi bộ, BGH trường ……………………… đã mang lại thành công tốt đẹp cho Đại hội ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt BTC Đại hội tôi xin cảm ơn sự có mặt của các đại biểu về dự và giành cho Đại hội một tình cảm chân thành sâu sắc.

Thay mặt Đại hội tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ ……………………….

Kính chúc các quý vị Đại biểu sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt. Chúc toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, không ngừng phấn đâí, rèn luyện để đạt kết quả cao nhất trong năm học ……………………….

Xin trân trọng cảm ơn! (Vỗ tay)

Kính thưa toàn thể Đại hội, Đại hội của chúng ta đến đây đã hoàn thành.

Xin kính mời các đ/c đứng dậy làm lễ chào cờ.

Nghiêm! (không hát Quốc ca) -Thôi

Chương Trình Đại Hội Chi Đoàn / 2023

MỘT SỐ CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ CHO ĐẠI HỘI CHI ĐOÀNNhiệm kỳ: 2013-20141- Chọn một học sinh dẫn chương trình (Chọn một đoàn viên nói to, lưu loát, truyền cảm, không nằm trong đoàn thư ký, đoàn chủ tịch). Để làm công việc: ổn định tổ chức, chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu và giới thiệu Đoàn chủ tịch lên điều hành đại hội.2- Dự kiến nhân sự:– Số lượng: Nên giới thiệu từ 3-5 người để bầu ra BCH gồm 3 người gồm 1 bí thư, 1 phó BT, 1 uỷ viên (đối với chi đoàn có 9 ĐV trở lên). – Tiêu chuẩn: Là đoàn viên đoàn TNCS Hồ Chí Minh, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác đoàn và phong trào thanh niên, học lực TB trở lên, hạnh kiểm khá trở lên, nhanh nhẹn, đạo đức tốt, có nhiều thành tích trong học tập, lao động…– Giới thiệu nhân sự cho BCH khóa mới cần đảm bảo tính kế thừa, ưu tiên nhân sự là người trong BCH khóa cũ.3- Phân công viết báo cáo tổng kết và phương hướng:– Người viết báo cáo tổng kết (Khối 11 và 12) và phương hướng là bí thư chi đoàn khoá cũ (hoặc bí thư lâm thời). Riêng khối 10 chỉ viết phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2013-2014 ( có mẫu tham khảo).– Các bản báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động phải được GVCN lớp duyệt trước sau đó BTV đoàn trường duyệt.4- Phân công viết tham luận: Phân công cụ thể như sau:Đ/c: Nguyễn Văn A: viết về học tậpĐ/c: Nguyễn Văn B: viết về nề nếpĐ/c: Nguyễn Văn C: viết về các hoạt động của đoàn……..5- Phân công chuẩn bị hòm phiếu, phiếu bầu cử.– Cử học sinh chuẩn bị hòm phiếu.– Cử học sinh chuẩn bị phiếu bầu (đóng dấu treo của đoàn trường).6- Phân công tiểu ban hậu cần.– Chuẩn bị, tiếp tân, nước uống cho đại biểu, bánh kẹo, hoa quả (nếu có).– Cuối buổi ở lại quét dọn phòng học, tắt điện, quạt, kê dọn…7- Phân công văn nghệ – Chọn 3-5 tiết mục văn nghệ.8- Phân trang trí.– Chọn 1 người chữ đẹp, biết kẻ, vẽ để trang trí bảng.– Chọn 2 người trang trí cờ tổ quốc, cờ đoàn, ảnh Bác (hoặc huy hiệu đoàn, cử người mang khăn trải bàn, hoa tươi, trang trí).Lưu ‎ý: + Cờ tổ quốc cờ đoàn mượn ở văn phòng đoàn trường.+ Đoàn viên tham dự Đại hội phải mang áo đoàn đối với khối 11,12 + Các chi đoàn căn cứ vào thời gian để đưa ra chương trình Đại hội cho phù hợp với Chi đoàn mình.+ Sau Đại hội nộp về văn phòng đoàn:Các loại văn bản ( báo cáo tổng kết và phương hướng, biên bản kiểm phiếu, phiếu bầu, biên bản đại hội, nghị quyết đại hội ).Danh sách trích ngang BCH chi đoàn nhiệm kỳ 2013-2014.Danh sách trích ngang đại biểu đi dự đại hội Đoàn trường.

BTV

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI TRÙ BỊ( Đại Hội Chi Đoàn …………………………… – Nhiệm kỳ: 20….-20….).

*Thời gian: …… giờ, ngày …..tháng …… năm ………*Địa điểm: …………….. Trường THPT Phan Bội Châu.*Thành phần: …………………………………….

CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ

A-Đề cử đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban kiểm phiếu .Dự kiến đoàn chủ tịch:Đ/c: : .Đ/c: : Đ/c: : . Dự kiến đoàn thư ký:Đ/c: : .Đ/c: : B – Thông qua danh sách ứng cử, đề cử Danh sách ứng cử, đề cử gồm các đồng chí sau:

1

2

3

4

5

C/ Thông qua phương hướng công tác đoàn nhiệm kỳ: 20…. -20……D/ Tập nghi lễ: Chào cờ, Quốc ca, đoàn ca: Đ/c MC

Lưu ý: + Chi đoàn có thể sử dụng 15 phút đầu giờ để Đại hội trù bị.

+ Mục C, D có thời gian thì triển khai trong chi đoàn.ĐOÀN TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU CHI ĐOÀN………

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI