Sách Giáo Khoa Tin Học Lớp 10

--- Bài mới hơn ---

 • Soạn Bài Sông Nước Cà Mau (Đoàn Giỏi)
 • Bài 19. Sông Nước Cà Mau
 • Soạn Bài Sông Nước Cà Mau (Chi Tiết)
 • Bài Văn Phân Tích Văn Bản Sông Nước Cà Mau
 • Soạn Bài Tôi Đi Học
 • Sách giáo khoa Tin học lớp 10

  Chương I

  một số khái niệm cơ bản của tin học

  C

  hương này trình bày một số kiến thức cơ bản, ban đầu về Tin học: các khái niệm thông tin và dữ liệu; cấu trúc và hoạt động của máy tính; bài toán và thuật toán; một số ứng dụng của Tin học và vị trí của Tin học trong sự phát triển của xã hội hiện nay.

  §1. Tin học là một ngành khoa học

  1. Sự hình thành và phát triển của Tin học

  Cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử loài người đã diễn ra tương đối nhanh. Chỉ trong khoảng thời gian từ năm 1890 đến năm 1920, điện năng, điện thoại, rađiô, ô tô và máy bay đã được phát minh và đưa vào phục vụ cuộc sống con người. Tiếp theo đó là sự ra đời của hàng loạt thành tựu khoa học và kĩ thuật khác, trong đó có máy tính điện tử.

  Từ lâu, con người đã quan tâm đến thông tin. Tuy nhiên, trước đây những kết quả đạt được chưa có tính hệ thống và chỉ mới xuất hiện rải rác ở một số lĩnh vực khoa học.

  Trong vài thập kỉ gần đây, xã hội loài người có sự bùng nổ về thông tin. Theo quan điểm truyền thống, ba nhân tố cơ bản của nền kinh tế là đất đai (bao gồm tài nguyên tự nhiên), nguồn lao động và vốn đầu tư. Ngày nay, ngoài ba nhân tố then chốt đó xuất hiện một nhân tố mới rất quan trọng, đó là thông tin  một dạng tài nguyên mới.

  Lịch sử phát triển xã hội loài người đang ở nền văn minh thứ ba. Sự hình thành và phát triển của mỗi nền văn minh gắn liền với một công cụ lao động mới: Đó là lửa  đối với nền văn minh nông nghiệp, là máy hơi nước  đối với nền văn minh công nghiệp, là máy tính điện tử ối với nền văn minh thông tin.

  Cùng với việc sáng tạo ra hệ thống công cụ mới, con người cũng tập trung trí tuệ từng bước xây dựng ngành khoa học tương ứng để đáp ứng những yêu cầu khai thác tài nguyên thông tin.

  Trong bối cảnh đó, ngành Tin học được hình thành và phát triển thành một ngành khoa học độc lập với các nội dung, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu riêng và ngày càng có nhiều ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động của xã hội loài người.

  Ngành Tin học có những đặc điểm tương tự như những ngành khoa học khác nhưng cũng có một số đặc thù riêng. Một trong những đặc thù đó là quá trình nghiên cứu và triển khai các ứng dụng không tách rời việc phát triển và sử dụng một công cụ lao động mới  máy tính điện tử.

  2. Đặc tính và vai trò của máy tính điện tử

  Trong giai đoạn đầu, máy tính xuất hiện như một trong nhiều công cụ lao động mới của con người với mục đích trợ giúp công việc tính toán thuần tuý. Lượng thông tin tích luỹ được ngày càng nhiều và càng đa dạng. Con người đã không ngừng cải tiến công cụ lao động này để đáp ứng nhu cầu lưu trữ, tìm kiếm và xử lí thông tin một cách có hiệu quả.

  Ngày nay, trên thế giới đang diễn ra quá trình tin học hoá nhiều lĩnh vực hoạt động của xã hội loài người. Máy tính nói chung và má

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tóm Tắt Văn Bản Sống Chết Mặc Bay Lớp 7
 • Bài 26. Sống Chết Mặc Bay
 • Soạn Bài Sống Chết Mặc Bay (Chi Tiết)
 • Soạn Bài Sống Chết Mặc Bay
 • Văn Bản Sọ Dừa Có Bao Nhiêu Sự Việc Chính Câu Hỏi 37126
 • Thể Thức Trình Bày Văn Bản Khoa Học

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Định Về Hình Thức Trình Bày Báo Cáo Tổng Kết Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Của Sinh Viên
 • Phong Cách Ngôn Ngữ Khoa Học Trang 45 Sbt Văn 12 Tập 1: Giải Câu 1, 2, 3,4,5,6…
 • Giáo Án Môn Ngữ Văn Khối 12
 • Tuần 5. Phong Cách Ngôn Ngữ Khoa Học
 • Soạn Bài Phong Cách Ngôn Ngữ Khoa Học Sbt Ngữ Văn 12 Tập 1
 • Mở đầu

  Hiện nay, các văn bản hướng dẫn hoặc quy định về cách trình bày văn bản khoa học ở Việt Nam, cũng như vấn đề quy tắc trình bày tham khảo khoa học, vẫn chưa có được sự thống nhất, chưa đạt được mức độ tương đối hoàn chỉnh về chi tiết và hợp lí về kĩ thuật (xét trong bối cảnh phát triển của công nghệ thông tin và khoa học). Vì vậy, trong phần này chúng tôi cố gắng tổng hợp lại tất cả các quy định còn rời rạc kia, và dựa theo tinh thần của văn bản hướng dẫn có hiệu lực pháp lí cao nhất tại Việt Nam về cách trình bày các loại văn bản hành chính dùng trong các cơ quan, tổ chức: Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT/BNV-VPCP do Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ ban hành ngày 06/05/2005.

  Phông chữ

  Phông chữ sử dụng để trình bày văn bản khoa học phải là các phông chữ tiếng Việt với kiểu chữ chân phương, bảo đảm tính trang trọng, nghiêm túc của văn bản. Bộ mã kí tự chữ Việt được sử dụng là bộ phông chữ tiếng Việt Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001.

  • Không dùng quá nhiều phông chữ và cỡ chữ cho tất cả các thành phần trong cùng một văn bản.
  • Nên dùng phông chữ không có chân (sans serif) cho các chương mục và chữ có chân (serif) cho bản văn.

  Các thành phần trong văn bản

  Trang bìa

  Thông thường, trang bìa và trang lót (hay bìa phụ) có nội dung giống nhau. Theo trình tự từ trên xuống có các thành phần sau:

  • tên tổ chức, cơ quan quản lí đề tài;
  • tên tác giả;
  • tên đề tài;
  • tên loại, cấp độ và số hiệu đề tài (nếu có);
  • tên người hướng dẫn khoa học;
  • địa danh và thời gian công bố tài liệu.

  Các trang nội dung

  Kể từ sau trang bìa và trang lót, các trang nội dung sẽ được chia thành nhiều chương mục tuỳ theo loại tài liệu và đặc thù chuyên ngành.

  Dựa theo cây mục tiêu áp dụng đối với tài liệu khoa học, các trang nội dung của một luận văn khoa học được chia thành các cấp chủ yếu sau đây:

  • mục: cấp đề mục lớn nhất trong mỗi chương, thể hiện cấu trúc vấn đề trình bày trong chương;
  • tiểu mục: cấp đề mục con liền dưới mục, nhằm chia nhỏ các vấn đề trong mỗi mục sao cho phù hợp với logic trình bày;
  • ý lớn: nếu trong mỗi tiểu mục có nhiều ý lớn thì phân chia ra thành các đề mục con liền dưới tiểu mục;
  • ý nhỏ: nếu trong mỗi ý lớn còn cần phân biệt ra nhiều ý nhỏ thì chia thành các đề mục con liền dưới ý lớn.

  Trong mỗi cấp đề mục, nội dung bản văn (body text) được trình bày thành các đoạn văn bản (paragraph) để diễn đạt các vấn đề chi tiết.

  Các thành phần khác được sử dụng kết hợp với các bản văn là các yếu tố chèn không có thuộc tính văn bản (text/texte) (hình ảnh, biểu đồ,…), các bảng biểu số liệu, các danh sách liệt kê (đánh số thứ tự hoặc đánh dấu kí hiệu), các biểu ghi cước chú và hậu chú…

  Mỗi trang văn bản có hai thành phần cung cấp thông tin nhận diện tài liệu là đầu trang và chân trang.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Cơ Sở Khoa Học Của Công Tác Quản Lý Môi Trường
 • “bàn Tay Nặn Bột” Trong Đọc
 • Đề Tham Khảo Môn Văn
 • Nên Hiểu Phong Cách Ngôn Ngữ Khoa Học Như Thế Nào?
 • Soạn Văn Bài: Phong Cách Ngôn Ngữ Khoa Học
 • 1.ngôn Ngữ Khoa Học Là Gì? Văn Bản Khoa Học Gồm Mấy Loại? 2.đặc Trưng

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Đặc Trưng Của Một Văn Bản Khoa Học
 • Phong Cách Ngôn Ngữ Khoa Học
 • Soạn Bài Kiều Ở Lầu Ngưng Bích
 • Kiều Ở Lầu Ngưng Bích
 • Đọc Hiểu Văn Bản Kiều Ở Lầu Ngưng Bích
 • Lời giải của Tự Học 365

  Giải chi tiết:

  1.*Ngôn ngữ khoa học là ngôn ngữ được dùng trong giao tiếp thuộc lĩnh vực khoa học, tiêu biểu là trong các văn bản khoa học.

  *Văn bản khoa học gồm ba loại chính: các văn bản khoa học chuyên sâu, các văn bản khoa học giáo khoa, các văn bản khoa học phổ cập.

  2.Đặc trưng của phong cách ngôn ngữ khoa học

  *Tính khái quát, trừu tượng

  -Đặc trưng này biểu hiện không chỉ ở nội dung khoa học mà cả ở các phương tiện ngôn ngữ, trước hết là các thuật ngữ khoa học.

  -Trong văn bản khoa học có sử dụng một số lượng lớn các thuật ngữ khoa học thuộc về lớp từ vựng khoa học chuyên ngành, không giống với từ ngữ thông thường được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày.

  -Tính khái quát, trừu tượng của phong cách ngôn ngữ khoa học còn thể hiện ở kết cấu của văn bản. Kết cấu đó phục vụ cho hệ thống các luận điểm khoa học từ lớn đến nhỏ, từ cấp độ cao đến cấp độ thấp, từ khái quát đến cụ thể (hoặc ngược lại).

  *Tính lí trí, logic

  -Từ ngữ trong các văn bản khoa học phần lớn là những từ ngữ thông thường, nhưng chỉ dùng được với một nghĩa. Trong văn bản khoa học, người ta không dùng từ đa nghĩa, không dùng từ theo nghĩa bóng và ít dùng các phép tu từ.

  -Câu văn trong văn bản khoa học là một đơn vị thông tin, đơn vị phán đoán logic. Mỗi câu thường tương đương với một phán đoán logic, nghĩa là được xây dựng từ hai khái niệm khoa học trở lên theo một quan hệ nhất định. Câu văn trong văn bản khoa học yêu cầu chính xác, chặt chẽ, logic.

  -Tính lí trí, logic cũng thể hiện ở việc cấu tạo đoạn văn, văn bản. Các câu, các đoạn trong văn bản phải được liên kết chặt chẽ và mạch lạc. Mối liên hệ giữa các câu, các đoạn, các phần phục vụ cho lập luận khoa học. Toàn bộ văn bản khoa học cũng thể hiện một lập luận logic, từ khâu đặt vấn đề, giải quyết vấn đề đến khâu kết luận.

  *Tính khách quan, phi cá thể

  -Nét phổ biến của ngôn ngữ khoa học là sử dụng ngôn ngữ khách quan, phi cá thể.

  -Ngôn ngữ trong văn bản khoa học, đặc biệt là văn bản khoa học chuyên sâu, văn bản khoa học giáo khoa, rất hạn chế sử dụng những biểu đạt có tính chất cá nhân.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tuần 18. Các Hình Thức Kết Cấu Của Văn Bản Thuyết Minh
 • Thế Nào Là Văn Thuyết Minh?
 • Đặc Điểm Và Tính Chất Của Văn Bản Thuyết Minh Là Gì? Cách Làm Bài Văn Thuyết Minh
 • Văn Thuyết Minh Là Gì, Phương Pháp Thuyết Minh, Cách Làm Bài Văn Thuyết Minh
 • Văn Bản Thuyết Minh Là Gì?
 • Dịch Thuật Văn Bản Khoa Học Kỹ Thuật Hay

  --- Bài mới hơn ---

 • Dịch Thuật Văn Bản Khoa Học Kỹ Thuật Nhanh Nhất
 • Dịch Thuật Văn Bản Khoa Học Kỹ Thuật Chuyên Ngành
 • Top 6 Việc Làm Part Time Tiếng Trung Dễ Kiếm Tiền Nhất Hiện Nay
 • Dịch Thuật Văn Bản Hành Chính Pháp Luật
 • Dịch Vụ Dịch Thuật Tài Liệu Chuyên Ngành Pháp Luật, Tòa Án
 • Published on

  1. 1. Dịch thuật văn bản khoa học kỹ thuật hay – Dịch tài liệu hoá chất – hóa học tốt giá rẻDịch thuật văn bản khoa học kỹ thuật hay – Dịch tài liệu hoá chất – hóa học tốt giá rẻDịch Vụ Dịch Thuật Tài Liệu Anh-Việt , Việt Anh http://idichthuat.com/Chính xác – Nhanh – Giá rẻ nhấtPhải chăng bạn đang cần?Bạn cần dịch một số tài liệu chuyên ngành, hợp đồng, chứng từ từ tiếng Việt sangtiếng Anh một cách chính xác để gửi cho đối tác nước ngoài?Bạn cần bản dịch của một bài báo, một cuốn sách, một bộ tiêu chuẩn, hay bất kỳtài liệu nào khác để phục vụ cho việc kinh doanh, học tập?Nhóm dịch thuật chuyên nghiệp: http://idichthuat.com/
  2. 2. Dịch thuật văn bản khoa học kỹ thuật hay – Dịch tài liệu hoá chất – hóa học tốt giá rẻTuy nhiên bạn lo lắng!Giá dịch vụ dịch thuật hiện tại quá cao!Tôi cần dịch nhanh và chắc chắn thời gian hoàn thành.Tài liệu chuyên ngành mà giao cho người khác dịch liệu có trọn ý?Dịch thuật văn bản khoa học kỹ thuật hay – Dịch tài liệu hoá chất – hóa học tốt giá rẻ http://idichthuat.com/ ra đời để giải quyết các vấnđề trên của bạnDịch vụ dịch thuật các loại tài liệu, văn bản, sáchbáo, tạp chí, đề án, báo cáo, luận văn… từ tiếng Anhsang tiếng Việt (và ngược lại) một cách chuyênnghiệp nhấtChuẩn dịch thuật viên tại idichthuat.com:Nhóm dịch thuật chuyên nghiệp: http://idichthuat.com/
  3. 4. Dịch thuật văn bản khoa học kỹ thuật hay – Dịch tài liệu hoá chất – hóa học tốt giá rẻMức giá dịch tài liệu duy nhất và tốt nhấtGiá thị trường: 50.000 VNĐ/trang (300 từ/trang)Giá tại chúng tôi 35.000 VNĐ/trang (400 từ/trang)+ Giá trên chưa bao gồm VAT (10%) nếu quý khách lấy hóa đơn.Quy trình đơn giản, nhanh chóng:Bước 1: Gửi yêu cầu: Khách hàng gửi file cần dịch (qua email) kèm theo yêu cầuvề thời gian hoàn thành.Bước 2: Đặt cọc:+ Đối với các loại tài liệu có độ khó cao và số lượng nhiều, khách hàng cần đặt cọc50% phí dịch vụ, chúng tôi sẽ tiền hành thực hiện và gửi kết quả thành từng phầncho khách hàng qua email. Khách hàng thanh toán phần chi phí còn lại trước khi nhậnphần kết quả cuối cùng.+ Có thể chia nhỏ gói công việc và thanh toán trước theo từng gói, tùy theo thỏathuận.+ Đối với các loại tài liệu ngắn, nhỏ (chi phí dưới 100,000đ), khách hàng cần thanhtoán trước 100% giá trị dịch vụ.Bước 3: Nhận bản dịch: Khách hàng kiểm tra bản dịch đã hoàn chỉnh và trongvòng 30 ngày, chúng tôi sẽ hỗ trợ miễn phí về các yêu cầu chỉnh sửa củabản dịch.Dịch thuật văn bản khoa học kỹ thuật hay – Dịch tài liệu hoá chất – hóa học tốt giá rẻNhóm dịch thuật chuyên nghiệp: http://idichthuat.com/

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dịch Thuật Chuyên Ngành Toán Học
 • Phần Mềm Dịch Tiếng Anh Chuyên Ngành Kế Toán
 • Dịch Tiếng Anh Chuyên Ngành Kế Toán
 • Nghĩa Của Từ Dịch Tài Liệu Kỹ Thuật
 • Những Phương Pháp Dịch Văn Bản Kỹ Thuật Cơ Bản
 • Các Đặc Trưng Của Một Văn Bản Khoa Học

  --- Bài mới hơn ---

 • Phong Cách Ngôn Ngữ Khoa Học
 • Soạn Bài Kiều Ở Lầu Ngưng Bích
 • Kiều Ở Lầu Ngưng Bích
 • Đọc Hiểu Văn Bản Kiều Ở Lầu Ngưng Bích
 • Soạn Bài Kiều Ở Lầu Ngưng Bích Ngắn Gọn Nhất
 • Kế đến, hệ thống thuật ngữ này còn là tên gọi cho một biến thể ngôn ngữ được ghi nhận có hai chiều.

  2.2.2. Ngữ vực

  Maths: Theorem; equation; map; variable; density; diameter; constant; solution; proportion….

  Regilion: Supme Being; trinity; Lucifer; Shiva; abode of the blessed; polytheism; Brahmanism; blasphemy; Karma; Great vehicle…

  b/ Thiếu kiến thức về chuyên môn (technicality). Tính chuyên môn cũng là đặc trưng quan trọng nhất của hệ thuật ngữ KH&KT. Tính chuyên môn được hiểu ở đây là mức độ chúng ta sử dụng các từ ngữ từ các ngành, nghề cụ thể theo một cách chính xác hơn. Gần đây ta thấy trên báo chí thường sử dụng từ “chim xệ cánh” thay cho một từ chỉ một bệnh trong y học là “xơ hóa cơ Delta” vốn được dùng trong giới y học. Rõ ràng xét từ góc độ chuyên môn, người dịch sẽ lúng túng với từ “phoneme” hơn là từ “sound”, với từ “pertussis” hơn là từ “whooping cough”.

  c/ Tính kết hợp các ngữ vực chuyên ngành: trong tiếng Anh phổ thông việc kết hợp từ vựng thường được đoán rất dễ dàng vì chúng rất tiêu biểu và phổ biến nhưng đối với ngôn ngữ chuyên ngành, một số kết hợp như vậy có vẻ như không đặc trưng lắm trong ngôn ngữ hàng ngày nhưng lại rất phổ biến trong ngữ vực chuyên ngành. Sinclair [1] cho rằng các cụm từ “dull highlights” và “vigorous depssions” có thể nghe lạ lẫm trong tiếng Anh thường ngày, nhưng lại là những kết hợp phổ biến trong lĩnh vực nhiếp ảnh và khí tượng học. Trong thống kê các sự kết hợp như “biased error” và “tolerable error” đều phổ biến và chấp nhận được. Các kết hợp nói trên có vẻ lạ lẫm trong giao tiếp Anh ngữ hàng ngày thì chắc chắn cũng là một khó khăn cho người dịch.

  d/ Tính đa nghĩa của từ khi kết hợp: Các từ có nhiều nghĩa khác nhau khi được kết hợp nhiều cách khác nhau cũng là một khó khăn cho người dịch. Từ “medicine” có 3 nghĩa: 1) y học/ ngành y; 2) thuốc uống; 3) nội khoa. Khi kết hợp với các động từ “to study” hoặc “to practise” thì mang nghĩa 1). Khi kết hợp với “to take” hoặc “to drink” thì mang nghĩa 2). Trường hợp từ “medicine” khi kết hợp với các tính ngữ “traditional/ conventional/ orthodox/ alternative…. thì nó có nghĩa là nền y học. Nếu nó đi với các từ “cough” hay ” herbal” lại có nghĩa thuốc thang, khi kết hợp với từ internal nó có nghĩa là nội khoa.

  e/ Các từ kỹ thuật hướng về sự vật và các từ khoa học hướng về quan niệm thường có nhiều nghĩa ở các ngành công nghệ cũng là một vấn đề trong dịch. Từ “module” có bốn nghĩa ở các chuyên ngành khác nhau. Các từ khác như “field”, “matrix”, “force”, “power” cũng có hơn một nghĩa trong nhiều lĩnh vực.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 1.ngôn Ngữ Khoa Học Là Gì? Văn Bản Khoa Học Gồm Mấy Loại? 2.đặc Trưng
 • Tuần 18. Các Hình Thức Kết Cấu Của Văn Bản Thuyết Minh
 • Thế Nào Là Văn Thuyết Minh?
 • Đặc Điểm Và Tính Chất Của Văn Bản Thuyết Minh Là Gì? Cách Làm Bài Văn Thuyết Minh
 • Văn Thuyết Minh Là Gì, Phương Pháp Thuyết Minh, Cách Làm Bài Văn Thuyết Minh
 • Định Nghĩa Văn Bản Khoa Học Tổng Giá Trị Của Khái Niệm Này. Đây Là Gì Văn Bản Khoa Học

  --- Bài mới hơn ---

 • Một Số Kinh Nghiệm Rèn Kỹ Năng Tạo Lập Văn Bản Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông
 • Bài Tiểu Luận Kỹ Năng Tạo Lập Văn Bản
 • Tuần 5. Phong Cách Ngôn Ngữ Khoa Học Tuan 5 Phong Cach Ngon Ngu Khoa Hoc Docx
 • Để Làm Văn Bản Nghị Luận Cần Những Kỹ Năng Và Kiến Thức Như Thế Nào?
 • Quản Lý Văn Thư Lưu Trữ Khoa Học Nhờ Phần Mềm Thông Minh
 • Do đó, một văn bản khoa học dựa trên việc sử dụng ngôn ngữ khoa học. Nó là một loại văn bản thu hút một ngôn ngữ rõ ràng, với một cú pháp không quá phức tạp và câu có thứ tự. Mục tiêu là thông tin không bị hiểu sai: các văn bản này, do đó, phải chính xác.

  Bất cứ ai viết một văn bản khoa học đều tránh các thuật ngữ mơ hồ bởi vì nó giả vờ rằng ý nghĩa của các từ của họ là không chính đáng, với một dấu hiệu duy nhất và ý nghĩa. Đó là lý do tại sao nó cố gắng giảm thiểu bất kỳ tính năng nào của tính chủ quan, làm nổi bật dữ liệu cụ thể về ý kiến.

  Mục đích là văn bản khoa học được hiểu bởi bất kỳ thành viên nào trong nhóm mà nó được đề cập. Nó khao khát phổ cập thông qua thuật ngữ cụ thể của nó, cho phép dịch chính xác và chính xác sang các ngôn ngữ khác mà không có chỗ để giải thích sai.

  Mặt khác, các văn bản khoa học trình bày các tuyên bố có thể được kiểm chứng (nghĩa là có thể kiểm tra được). Thông thường, chúng được sản xuất trong khuôn khổ của một cộng đồng khoa học để giao tiếp và chứng minh sự tiến bộ đạt được trong một cuộc điều tra . Nhờ các tạp chí của khoa học phổ biến, những nội dung này tiếp cận được nhiều người nhận hơn, mặc dù các ấn phẩm này thường sử dụng một loại ngôn ngữ khác gần với người đọc trung bình.

  Điều này cần phải nhạy cảm, theo một cách nào đó, nội dung của một văn bản khoa học phát sinh trước sự từ chối được khắc sâu về mặt văn hóa đối với kiến ​​thức chính xác và, tại sao không? Toán học, vật lý, thiên văn học, là những môn học có độ phức tạp thường được cảm nhận theo cách cường điệu, tạo ra một loại sợ hãi ở học sinh vì họ tin rằng họ sẽ không thể hiểu chúng.

  Theo nghĩa này, không thể phủ nhận rằng các văn bản kỹ thuật thuần túy không chú ý đến màu sắc của các dòng của họ, không tìm cách thể hiện kiến ​​thức hay ân cần mà thay vào đó dựa vào một mô hình tổ chức hiệu quả, cho rằng độc giả của họ sẽ tiếp cận họ khao khát học hỏi, giải quyết những nghi ngờ.

  Tùy thuộc vào chủ đề họ đang giải quyết, sách nội dung khoa học có thể bao gồm các bài tập ở cuối mỗi chương, khuyến khích người đọc đưa vào thực hành những gì họ đã học cho đến nay. Điều này đặc biệt hữu ích trong toán học và vật lý, và đại diện cho hành vi tự nhiên của bất kỳ ai quan tâm đến những vấn đề này: người đọc các văn bản khoa học muốn khám phá và thực hiện, lý thuyết hóa và thực hiện.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiêu Chuẩn Việt Nam Tcvn 4499:1988 Về Không Khí Vùng Làm Việc
 • Tiêu Chuẩn Việt Nam Tcvn 7365:2003 Về Không Khí Vùng Làm Việc
 • Giải Khoa Học Lớp 4 Vnen: Không Khí Bị Ô Nhiễm. Bảo Vệ Bầu Không Khí Trong Sạch
 • Về Vấn Đề Từ Và Thuật Ngữ Trong Văn Bản Khoa Học Kỹ Thuật
 • Khóa Kỹ Năng Soạn Thảo Và Trình Bày Văn Bản Chuẩn
 • Phương Pháp Soạn Thảo Văn Bản Khoa Học Kinh Tế

  --- Bài mới hơn ---

 • Công Cụ Soạn Thảo Văn Bản Cho Người Khiếm Thị
 • Bịt Kẽ Hở Trong Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức
 • Bài Giảng Soạn Thảo Văn Bản
 • Hướng Dẫn Chung Về Soạn Thảo Văn Bản
 • Hướng Dẫn Cách Lập Kế Hoạch Làm Việc Hiệu Quả Nhất
 • PHƯƠNG PHÁP SOẠN THẢO VĂN BẢN KHOA HỌC KINH TẾ

  7.1. Phương pháp viết tiểu luận

  7.1.1. Chọn đề tài

  Phương châm:

  -Tránh: chọn đề tài thật “kêu”, song: Lực bất tòng tâm, bơi trên bể kiến thức,

  quá mới lạ.

  -Nên: Chọn cái người ta đang cần đến, hướng đến, bàn đến. Tóm lại, tiện và

  lợi. Như vậy,đề tài tiểu luận phải thảo mãn ba yếu tố sau:

  .Tính thực tiễn

  .Tính tiên tiến

  .Phạm vi của đề tài (không gian, thời gian, kiến thức)

  Ví dụ:

  Đề tài “Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy của

  Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Thái Nguyên nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà

  trường trong giai đoạn hiện nay”.

  Phân tích đề tài

  Đề tài thỏa mãn ba yếu tố:

  -Tính thực tiễn (chất lượng đội ngũ cán bộ)

  -Tính tiên tiến (nhu cầu phát triển)

  -Phạm vi của đề tài( không gian: Khoa Công nghệ thông tin – ĐH Thái

  Nguyên ; Thời gian: Hiện nay)

  7.1.2. Cơ sở chọn đề tài

  Cách 1: Khảo sát trên phạm vi rộng nền kinh tế – xã hội, nguồn lực.

  Cách 2: Khảo sát trên phạm vi hẹp

  Cách 3: Trên cơ sở đề tài cũ tìm giải pháp mới.

  Ví dụ: “Sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn

  hiện nay”.

  (Đề tài có phạm vi rất rộng)

  -Đề tài: “Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty May 10”

  (Đề tài có phạm vi hẹp, nội bộ của một doanh nghiệp)

  -Đề tài: “Sắp xếp lại DNNN”.

  (Đề tài tìm giải pháp mới trên cơ sở giải pháp cũ).

  7.1.3. Đề cương cấu trúc của một tiểu luận

  *Phần mở đầu

  1.Lý do, cơ sở chọn đề tài

  -Nêu lý do chọn đề tài

  -Nêu cơ sở lý luận, khoa học cho việc nghiên cứu đề tài: Cơ sở thực tiễn…

  -Nêu cơ sở pháp lý

  2. Nhiệm vụ của đề tài

  -Đề tài nhằm giải quyết đề tài vấn đề gì? Hoặc nghiên cứu cơ sở lý luận của

  đề tài

  -Tìm hiểu thực trạng của vấn đề

  -Đề xuất biện pháp, giải pháp, kinh nghiệm để giải quyết vấn đề.

  3. Đối tượng của đề tài

  Đối tượng của đề tài là hiện tượng hay sự vật được nêu ra để xem xét trong

  quá trình thực hiện nghiên cứu.

  4. Phạm vi nghiên cứu

  Phạm vi nghiên cứu của đề tài tức là khu trú lại trên các phương diện thời

  gian, không gian, kiến thức (vấn đề) nghiên cứu.

  5. phương pháp nghiên cứu

  Xuất phát từ yêu cầu, mục đích, đặc điểm của từng đề tài mà chọn phương

  pháp nghiên cứu thích hợp.

  Có thể chọn các phương pháp sau:

  -Phương pháp nghiên cứu tài liệu

  -Phương pháp tổng kết kinh nghiệm

  -Phương pháp điều tra

  *Phần nội dung

  Phần nội dung được trình bày theo thể thức “chương mục”

  Chương I- Cơ sở lý luận của đề tài

  1.Một số khái niệm công cụ

  -Nếu là đề tài về quản lý thì phải nêu được khái niệm quản lý là gì?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Meresci: Kĩ Thuật Soạn Thảo Tài Liệu Khoa Học
 • Kế Hoạch Tổ Chức Cuộc Thi Soạn Thảo Văn Bản Năm 2022
 • Tin Học 10 Bài 14: Khái Niệm Về Soạn Thảo Văn Bản
 • Câu 1: Hệ Soạn Thảo Văn Bản Là 1 Phần Mềm Ứng Dụng Cho Phép Thực Hiện: A. Nhập Văn Bản. B. Sửa Đổi, Trình Bày Văn Bản, Kết Hợp Với Các Văn Bản Khác. C. Lưu Trữ
 • Quy Tắc Soạn Thảo Văn Bản
 • Dịch Thuật Văn Bản Khoa Học Kỹ Thuật Nhanh Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Dịch Thuật Văn Bản Khoa Học Kỹ Thuật Chuyên Ngành
 • Top 6 Việc Làm Part Time Tiếng Trung Dễ Kiếm Tiền Nhất Hiện Nay
 • Dịch Thuật Văn Bản Hành Chính Pháp Luật
 • Dịch Vụ Dịch Thuật Tài Liệu Chuyên Ngành Pháp Luật, Tòa Án
 • Nhận Dịch Các Loại Văn Bản Tiếng Lào Chuẩn Xác
 • Published on

  1. 1. Dịch thuật văn bản khoa học kỹ thuật nhanh nhất – Dịch thuật văn bản hoá chất – hóa học tốt giá rẻDịch thuật văn bản khoa học kỹ thuật nhanh nhất – Dịch thuật văn bản hoá chất – hóa học tốt giá rẻDịch Vụ Dịch Thuật Tài Liệu Anh-Việt , Việt Anh http://idichthuat.com/Chính xác – Nhanh – Giá rẻ nhấtPhải chăng bạn đang cần?Bạn cần dịch một số tài liệu chuyên ngành, hợp đồng, chứng từ từ tiếng Việt sangtiếng Anh một cách chính xác để gửi cho đối tác nước ngoài?Bạn cần bản dịch của một bài báo, một cuốn sách, một bộ tiêu chuẩn, hay bất kỳtài liệu nào khác để phục vụ cho việc kinh doanh, học tập?Nhóm dịch thuật chuyên nghiệp: http://idichthuat.com/
  2. 2. Dịch thuật văn bản khoa học kỹ thuật nhanh nhất – Dịch thuật văn bản hoá chất – hóa học tốt giá rẻTuy nhiên bạn lo lắng!Giá dịch vụ dịch thuật hiện tại quá cao!Tôi cần dịch nhanh và chắc chắn thời gian hoàn thành.Tài liệu chuyên ngành mà giao cho người khác dịch liệu có trọn ý?Dịch thuật văn bản khoa học kỹ thuật nhanh nhất – Dịch thuật văn bản hoá chất – hóa học tốt giá rẻ http://idichthuat.com/ ra đời để giải quyết các vấnđề trên của bạnDịch vụ dịch thuật các loại tài liệu, văn bản, sáchbáo, tạp chí, đề án, báo cáo, luận văn… từ tiếng Anhsang tiếng Việt (và ngược lại) một cách chuyênnghiệp nhấtChuẩn dịch thuật viên tại idichthuat.com:Nhóm dịch thuật chuyên nghiệp: http://idichthuat.com/
  3. 4. Dịch thuật văn bản khoa học kỹ thuật nhanh nhất – Dịch thuật văn bản hoá chất – hóa học tốt giá rẻMức giá dịch tài liệu duy nhất và tốt nhấtGiá thị trường: 50.000 VNĐ/trang (300 từ/trang)Giá tại chúng tôi 35.000 VNĐ/trang (400 từ/trang)+ Giá trên chưa bao gồm VAT (10%) nếu quý khách lấy hóa đơn.Quy trình đơn giản, nhanh chóng:Bước 1: Gửi yêu cầu: Khách hàng gửi file cần dịch (qua email) kèm theo yêu cầuvề thời gian hoàn thành.Bước 2: Đặt cọc:+ Đối với các loại tài liệu có độ khó cao và số lượng nhiều, khách hàng cần đặt cọc50% phí dịch vụ, chúng tôi sẽ tiền hành thực hiện và gửi kết quả thành từng phầncho khách hàng qua email. Khách hàng thanh toán phần chi phí còn lại trước khi nhậnphần kết quả cuối cùng.+ Có thể chia nhỏ gói công việc và thanh toán trước theo từng gói, tùy theo thỏathuận.+ Đối với các loại tài liệu ngắn, nhỏ (chi phí dưới 100,000đ), khách hàng cần thanhtoán trước 100% giá trị dịch vụ.Bước 3: Nhận bản dịch: Khách hàng kiểm tra bản dịch đã hoàn chỉnh và trongvòng 30 ngày, chúng tôi sẽ hỗ trợ miễn phí về các yêu cầu chỉnh sửa củabản dịch.Dịch thuật văn bản khoa học kỹ thuật nhanh nhất – Dịch thuật văn bản hoá chất – hóa học tốt giá rẻNhóm dịch thuật chuyên nghiệp: http://idichthuat.com/

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dịch Thuật Văn Bản Khoa Học Kỹ Thuật Hay
 • Dịch Thuật Chuyên Ngành Toán Học
 • Phần Mềm Dịch Tiếng Anh Chuyên Ngành Kế Toán
 • Dịch Tiếng Anh Chuyên Ngành Kế Toán
 • Nghĩa Của Từ Dịch Tài Liệu Kỹ Thuật
 • Dịch Thuật Văn Bản Khoa Học Kỹ Thuật Chuyên Ngành

  --- Bài mới hơn ---

 • Top 6 Việc Làm Part Time Tiếng Trung Dễ Kiếm Tiền Nhất Hiện Nay
 • Dịch Thuật Văn Bản Hành Chính Pháp Luật
 • Dịch Vụ Dịch Thuật Tài Liệu Chuyên Ngành Pháp Luật, Tòa Án
 • Nhận Dịch Các Loại Văn Bản Tiếng Lào Chuẩn Xác
 • Dich Van Ban Tieng Lao, Dịch Văn Bản Tiếng Lào, Dịch Thuật A2Z
 • Published on

  1. 1. Dịch thuật văn bản khoa học kỹ thuật chuyên ngành – Dịch tài liệu y học – y khoa tốt giá rẻDịch thuật văn bản khoa học kỹ thuật chuyên ngành – Dịch tài liệu y học – y khoa tốt giá rẻDịch Vụ Dịch Thuật Tài Liệu Anh-Việt , Việt Anh http://idichthuat.com/Chính xác – Nhanh – Giá rẻ nhấtPhải chăng bạn đang cần?Bạn cần dịch một số tài liệu chuyên ngành, hợp đồng, chứng từ từ tiếng Việt sangtiếng Anh một cách chính xác để gửi cho đối tác nước ngoài?Bạn cần bản dịch của một bài báo, một cuốn sách, một bộ tiêu chuẩn, hay bất kỳtài liệu nào khác để phục vụ cho việc kinh doanh, học tập?Nhóm dịch thuật chuyên nghiệp: http://idichthuat.com/
  2. 2. Dịch thuật văn bản khoa học kỹ thuật chuyên ngành – Dịch tài liệu y học – y khoa tốt giá rẻTuy nhiên bạn lo lắng!Giá dịch vụ dịch thuật hiện tại quá cao!Tôi cần dịch nhanh và chắc chắn thời gian hoàn thành.Tài liệu chuyên ngành mà giao cho người khác dịch liệu có trọn ý?Dịch thuật văn bản khoa học kỹ thuật chuyên ngành – Dịch tài liệu y học – y khoa tốt giá rẻ http://idichthuat.com/ ra đời để giải quyết các vấnđề trên của bạnDịch vụ dịch thuật các loại tài liệu, văn bản, sáchbáo, tạp chí, đề án, báo cáo, luận văn… từ tiếng Anhsang tiếng Việt (và ngược lại) một cách chuyênnghiệp nhấtChuẩn dịch thuật viên tại idichthuat.com:Nhóm dịch thuật chuyên nghiệp: http://idichthuat.com/
  3. 4. Dịch thuật văn bản khoa học kỹ thuật chuyên ngành – Dịch tài liệu y học – y khoa tốt giá rẻMức giá dịch tài liệu duy nhất và tốt nhấtGiá thị trường: 50.000 VNĐ/trang (300 từ/trang)Giá tại chúng tôi 35.000 VNĐ/trang (400 từ/trang)+ Giá trên chưa bao gồm VAT (10%) nếu quý khách lấy hóa đơn.Quy trình đơn giản, nhanh chóng:Bước 1: Gửi yêu cầu: Khách hàng gửi file cần dịch (qua email) kèm theo yêu cầuvề thời gian hoàn thành.Bước 2: Đặt cọc:+ Đối với các loại tài liệu có độ khó cao và số lượng nhiều, khách hàng cần đặt cọc50% phí dịch vụ, chúng tôi sẽ tiền hành thực hiện và gửi kết quả thành từng phầncho khách hàng qua email. Khách hàng thanh toán phần chi phí còn lại trước khi nhậnphần kết quả cuối cùng.+ Có thể chia nhỏ gói công việc và thanh toán trước theo từng gói, tùy theo thỏathuận.+ Đối với các loại tài liệu ngắn, nhỏ (chi phí dưới 100,000đ), khách hàng cần thanhtoán trước 100% giá trị dịch vụ.Bước 3: Nhận bản dịch: Khách hàng kiểm tra bản dịch đã hoàn chỉnh và trongvòng 30 ngày, chúng tôi sẽ hỗ trợ miễn phí về các yêu cầu chỉnh sửa củabản dịch.Dịch thuật văn bản khoa học kỹ thuật chuyên ngành – Dịch tài liệu y học – y khoa tốt giá rẻNhóm dịch thuật chuyên nghiệp: http://idichthuat.com/

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dịch Thuật Văn Bản Khoa Học Kỹ Thuật Nhanh Nhất
 • Dịch Thuật Văn Bản Khoa Học Kỹ Thuật Hay
 • Dịch Thuật Chuyên Ngành Toán Học
 • Phần Mềm Dịch Tiếng Anh Chuyên Ngành Kế Toán
 • Dịch Tiếng Anh Chuyên Ngành Kế Toán
 • Ngôn Ngữ Chuyên Ngành Nhìn Từ Góc Độ Phương Pháp Giao Tiếp Trong Khoa Học Và Tiếp Nhận Văn Bản Khoa Học

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Soạn Siêu Ngắn: Phong Cách Ngôn Ngữ Khoa Học
 • Hướng Dẫn Cách Sắp Xếp Các Chứng Từ Khoa Học Và Hợp Lý Trong Doanh Nghiệp
 • Cách Sắp Xếp Tủ Tài Liệu Văn Phòng Khoa Học Và Thẩm Mỹ
 • Cách Sắp Xếp Tài Liệu Nơi Công Sở Nhanh Chóng
 • Cách Sắp Xếp Hóa Đơn Chứng Từ Kế Toán Khoa Học
 • Trong quá trình đào tạo và tự đào tạo, cùng với toàn bộ các kiến thức về chuyên môn nhất định, người học cần nắm vững một lượng tối thiểu các kiến thức về lí luận và thực hành phong cách ngôn ngữ khoa học, cũng như ngôn ngữ chuyên ngành của mình. Hiện nay, ở Việt Nam, phong cách ngôn ngữ khoa học và ngôn ngữ chuyên ngành còn chưa được giảng dạy trong hầu hết các cơ sở đào tạo như một môn học chính khóa. Vấn đề này sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều khi công việc cần đến ngoại ngữ chuyên ngành, khi người làm chuyên môn cần nắm vững chuyên ngành của mình bằng tiếng nước ngoài và chuyển dịch được các kiến thức về chuyên ngành đó sang tiếng Việt một cách chính xác và đầy dủ.

  Cơ sở để nắm vững ngôn ngữ chuyên ngành cụ thể trong giao tiếp và tiếp nhận văn bản khoa học là phong cách ngôn ngữ khoa học. Trong hệ thống các phong cách ngôn ngữ chức năng tiếng Việt, phong cách ngôn ngữ khoa học chiếm vị trí đặc biệt quan trọng. Có thể nói rằng phong cách ngôn ngữ khoa học, ở dạng nói cũng như viết, hoạt động dưới dạng đặc thù của ý thức xã hội và tư duy một cách khách quan và khoa học dựa trên hệ thống các kiến thức cụ thể về con người, về xã hội và về thế giới vật chất. Phong cách ngôn ngữ khoa học và ngôn ngữ khoa học cụ thể tạo nên thế giới ngôn ngữ khác so với thế giới ngôn ngữ của khẩu ngữ tự nhiên. Mỗi khoa học cụ thể như toán học, sinh học, xã hội học, luật học v.v. đều tạo nên bức tranh riêng biệt về thế giới khoa học của mình và thể hiện sự lựa chọn các phương tiện ngôn ngữ cũng như kiểu loại văn bản khoa học nhất định một cách đặc thù.

  Ngoài những đặc trưng riêng biệt, phong cách ngôn ngữ khoa học thể hiện hàng loạt đặc điểm chung đối với tất cả các lĩnh vực khoa học khác nhau. Không phụ thuộc vào đối tượng mô tả, vào kiểu tư duy hoặc phương pháp nghiên cứu, phong cách ngôn ngữ khoa học được đặc trưng bởi các dấu hiệu ngoại ngôn ngữ như tính chính xác, trừu tượng, lôgíc và khách quan (theo M.N.Kozưna). Các đặc trưng này của phong cách ngôn ngữ khoa học ở các mức độ khác nhau được thể hiện cả trong các phong cách ngôn ngữ chức năng khác như hành chính – công vụ, chính luận – báo chí và thậm chí trong hàng loạt cách diễn trong khẩu ngữ tự nhiên. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng các dấu hiệu ngoại ngôn ngữ đã nêu đều cần thiết và bắt buộc đối với việc tạo lập văn bản khoa học và giao tiếp trong lĩnh vực khoa học.

  Việc nghiên cứu phong cách ngôn ngữ khoa học và các phương tiện ngôn ngữ kèm theo được thực hiện trong giao tiếp khoa học, trước hết, dựa trên cơ sở của sự chọn lựa. Việc chọn lựa này được thực hiện một cách liên tục, bởi văn bản khoa học là đối tượng chính trong hoạt động của quá trình đào tạo và tự đào tạo. Văn bản khoa học là kiểu văn bản đặc thù với hàng loạt hạn chế có tính nguyên tắc về từ vựng – ngữ nghĩa, với ngữ pháp đặc trưng và các dấu hiệu riêng về cấu trúc, thể loại v.v. Xét về mặt chức năng ngôn ngữ, văn bản khoa học khác với các thể loại văn bản hành chính và văn học về sự lựa chọn các phương tiện biểu đạt văn bản. Văn bản khoa học sử dụng tích cực các dạng thức và thủ thuật tư duy đặc biệt như loại suy và giả định, các công thức và hình vẽ mô tả. Có thể thấy rằng văn bản khoa học tuân thủ sự lựa chọn theo trình tự: S (chủ thể giao tiếp) – O (đối tượng mô tả) – R (địa chỉ giao tiếp). Ở đây, nhân tố chủ thể phần lớn xác định tổ chức tình thái của văn bản khoa học; nhân tố đối tượng mô tả thể hiện nội dung thông tin khoa học bao gồm cấu tạo của văn bản và sự lựa chọn các phương tiện ngôn ngữ đặc thù; nhân tố địa chỉ giao tiếp được phản ánh qua việc lựa chọn các dạng thức, thể loại văn bản và phong cách ngôn ngữ. Một văn bản khoa học bất kì đều có thể hàm chứa các yếu tố mang tính hội thoại công khai và tiềm ẩn. Như vậy, các thể loại văn bản, sự đa dạng về nội dung và phong cách ngôn ngữ của văn bản phụ thuộc vào nội dung giao tiếp chủ yếu của văn bản.

  Vấn đề chủ yếu trong chọn lựa là tường thuật khoa học. Trên thực tế, văn bản khoa học được tạo lập bởi một số hạn chế ngôn ngữ như cấu tạo chủ yếu bởi các danh từ, sử dụng từ loại ngôi thứ I số nhiều (chúng tôi, chúng ta), vô nhân xưng, bị động v.v. Sự chọn lựa được thực hiện trong việc sử dụng nhiều danh từ, cụm danh từ và ngữ định danh. Có thể nhận thấy rõ rằng chiếm tần số cao trong các văn bản khoa học là các từ và cụm từ mang nghĩa trừu tượng, danh động từ, trong đó số lượng các phương tiện liên kết cú pháp tăng một cách đáng kể.

  Đặc biệt quan trọng đối với giao tiếp khoa học là thuật ngữ chuyên ngành đòi hỏi các kiến thức về chuyên môn và nỗ lực đặc biệt của độc giả để có thể đọc và hiểu văn bản theo chuyên ngành nhất định. Sự chọn lựa được thể hiện ở việc cần thiết sử dụng các đoản ngữ đã được thuật ngữ hóa trong các văn bản khoa học. Như vậy, lựa chọn đúng các phương tiện ngôn ngữ cần thiết là điều kiện để tạo lập văn bản khoa học, và rộng hơn là điều kiện hoạt động của phong cách ngôn ngữ khoa học.

  Vấn đề quan trọng nhất để tổ chức ngôn từ khoa học và văn bản khoa học là tính hệ thống, là sự tổ chức toàn diện các phương tiện ngôn ngữ để tạo nên bức tranh thế giới có tính khoa học. Có thể nhận thấy rằng tính hệ thống được thể hiện trong mỗi phong cách chức năng của ngôn ngữ. Theo M.N.Kozưna, phong cách ngôn ngữ được tạo thành chính bởi hệ thống các phương tiện liên kết, trong tổng thể xác định các đặc trưng cho dạng lời, tạo ra đặc tính mà chúng ta cảm nhận theo trực giác, ví dụ như phong cách ngôn ngữ khoa học, phong cách ngôn ngữ hành chính, phong cách ngôn ngữ báo chí v.v. Tuy nhiên, không ở đâu, không trong bất kì phong cách ngôn ngữ nào mà tính hệ thống được thể hiện rõ nét và nghiêm ngặt như trong phong cách ngôn ngữ khoa học. Tính hệ thống của việc chọn lựa và tổ chức các phương tiện ngôn ngữ trong ngôn ngữ khoa học hoàn toàn tương ứng với các dấu hiệu ngoại ngôn ngữ của tính chính xác, trừu tượng, lôgích và khách quan. Do chịu các hạn chế theo truyền thống về việc sử dụng các phương tiện xúc cảm và biểu cảm, về lựa chọn các phương tiện hình thái và cú pháp, ngôn từ khoa học phải loại bỏ nhiều khả năng của ngôn ngữ toàn dân để tuân thủ tính hệ thống, lôgích rành mạch và chính xác nghiêm ngặt.

  Trong văn bản khoa học, mối quan hệ của các yếu tố được thể hiện một cách rõ ràng, từ được lặp lại, trật tự từ trung hòa, tính chuẩn mực về cấu trúc ngữ nghĩa, kết cấu và các đặc trưng khác của văn bản hoàn toàn tương ứng với các yêu cầu về tính hệ thống của một văn bản khoa học và chỉ thay đổi khi có yêu cầu của các khoa học riêng biệt.

  Trong các cơ sở đào tạo và nghiên cứu thuộc khối các lĩnh vực khoa học và công nghệ, ngôn ngữ được sử dụng là ngôn ngữ chuyên ngành. Cán bộ giảng dạy tiếng Anh hoặc ngoại ngữ tại các cơ sở đào tạo nói trên không chỉ đơn giản nghiên cứu phong cách ngôn ngữ khoa học, mà là nghiên cứu ngôn ngữ chuyên ngành.

  Nghiên cứu ngôn ngữ chuyên ngành là quá trình thực hành phong cách ngôn ngữ khoa học trong hệ thống sử dụng lĩnh vực kiến thức nhất định và chuyên ngành cụ thể. Trong lĩnh vực phương pháp luận nói riêng, đây là lĩnh vực dạy ngoại ngữ đảm bảo giao tiếp khoa học học đường và chuyên môn khi lĩnh hội các kiến thức chuyên ngành tại cơ sở đào tạo bằng ngôn ngữ được học.

  Đơn vị hành chức chủ yếu của quá trình dạy và học ngôn ngữ chuyên ngành là văn bản khoa học mà người học cần có kĩ năng đọc, hiểu, tái tạo và tạo lập. Vì vậy, vấn đề thực hành văn bản khoa học bao giờ cũng được bắt đầu từ phương pháp dạy và đọc hiểu. Một điều quan trọng khác về nắm vững ngôn ngữ chuyên ngành là khả năng nghe bài giảng hoặc nghe hiểu một vấn đề. Các kĩ năng đọc và nghe hiểu trong các lĩnh vực khoa học luôn mở ra con đường tiến tới nắm vững ngôn ngữ độc thoại và hội thoại chuyên ngành.

  1. Беляева Л.Н. Теория и практика перевода. Санкт-Петербург, 2003.

  2. Волхова З.Н. Научно-технический перевод. М., 2000.

  3. Жукова В.В. К вопросу об интенсификации процесса обучения взрослых иностранному языку (на материале английского языка). – с. 291 – 303. // Функциональные стили и преподавание иностранных языков. Отв. ред. М.Я. Цвиллинг. М., Наука, 1982. – 360 с.

  4. Метс Н.А. Особенности синтаксиса научного стиля речи и проблемы обучения иностранных учащихся. М., МГУ, 1979.

  5. Митрофанова О.Д. Научный стиль речи: проблемы обучения. М., 1985.

  6. Основы научной речи. Под ред. В.В.Химика, Л.Б.Волковой. М. – СПб, 2003, с.5.

  7. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. М., “Высшая школа”, 1983.

  8. Дао Хонг Тху. Характерные особенности перевода научного текста эпохи межъязыковой коммуникации – Прикладная лингвистика: новый век. Сб. научно-методических статей, вып.1, С-Петербург, 2006, с.48-55.

  9. Nguyễn Hữu Quỳnh. Tiếng Việt hiện đại. Hà Nội, Trung tâm biên soạn Bách khoa Việt Nam, 1994.

  10. Nguyễn Kim Thản và những người khác. Tiếng Việt trên đường phát triển. Nxb.KHXH, 1982.

  TS.Đào Hồng Thu

  Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, số tháng 4/2007.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Phân Tích : Phong Cách Ngôn Ngữ Khoa Học
 • Phần Mềm Latex Là Gì? Hướng Dẫn Sử Dụng Chi Tiết
 • Cách Viết Và Cấu Trúc Chi Tiết Một Bài Báo Khoa Học
 • Mẹo Quản Lý Hồ Sơ, Tài Liệu Cho Người Làm Hành Chính Văn Phòng
 • Mở Và Lưu Văn Bản Word
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100