Xử Lý Văn Bản Hành Chính Sai

--- Bài mới hơn ---

 • Văn Bản Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
 • Sách Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
 • Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Những Công Việc Quan Trọng Cần Nắm Bắt
 • Tiểu Luận Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
 • Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính
 • Giáo Trình Lý Luận Hành Chính Nhà Nước Học Viện Hành Chính, Quản Lý Hành Chính Học Viện Hành Chính, Tìm Hiểu Về Cưỡng Chế Hành Chính Và Biện Pháp Cưỡng Chế Hành Chính, Các Hành Vi Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Dược Và Mức Xử Phạt, Báo Cáo Giải Trình Thi Hành Pháp Luật Về Xứ Lý Vi Phạm Hành Chính, Báo Cáo Kết Quả Thi Hành Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Môi Trường Của Bộ Tài Nguyên Môi Trườn, Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2022., Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của , Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của, Sử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Thi Hành án Dân Sự, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Tình Hình Ban Hành Văn Bản Hành Chính ở Địa Phương, Báo Cáo Kết Quả Thi Hành Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Môi Trường, Bài Tập Thực Hành Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2022, Báo Cáo Tổng Kết Thi Hành Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thi Hành Luật Tố Tụng Hành Chính 2022, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Tham Luận Nâng Cao Công Tác Tài Chính Trong Hành Chính Sự Nghiệp, Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Cải Cách Hành Chính Ngành Tài Chính: Thành Tựu 2022 – Kế Hoạch 2022, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Tr, Quyết Định 438 Của Tổng Cục Chính Trị Trong Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị , Khoa Luân Mon Quan Ly Hanh Chinh Nha Nuoc Lop Trung Cấp Chinh Tri, Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong , Ai Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Tiểu Luận Thủ Tục Hành Chính Thi Hành án Dân Sự, Đơn Khởi Kiện Hành Vi Hành Chính, Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị …, Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Tài Chính Công Hướng Tới Gfmis, Luận Văn Tốt Nghiệp Trung Cấp Chính Trị Hành Chính, Tờ Trình Của Chính Phủ Về Dự án Luật Tố Tụng Hành Chính, Báo Cáo Tài Chính Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Thủ Tục Hành Chính Qua Dịch Vụ Bưu Chính Công ích, Mẫu Đơn Khiếu Nại Hành Vi Hành Chính, Hướng Dẫn Thi Hành án Hành Chính, Báo Cáo Tài Chính Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp, Văn Bản Hành Chính Hoàn Chỉnh, Ngày 28/02/2018, Bộ Chính Trị Ban Hành Quy Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính, Ngày 28/02/2018, Bộ Chính Trị Ban Hành Quy Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính , Quản Lý Tài Chính Trong Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước, Thủ Tục Hành Chính Làm Gì, Thủ Tục Hành Chính Một Cửa, Thủ Tục Hành Chính Là, Thủ Tục Hành Chính Kho Bạc, Thủ Tục Hành Chính Là Gì, Thủ Tục Hành Chính Khi Ly Hôn, Thủ Tục Hành Chính Mới, Văn Bản Hành Chính Lớp 6, Thủ Tục Hành Chính Là Gì Ví Dụ, Yêu Cầu Của Một Văn Bản Hành Chính, Thủ Tục Hành Chính Lào Cai, Yêu Cầu Văn Bản Hành Chính, Thủ Tục Hành Chính Là Gì Nêu 01 Ví Dụ, Thủ Tục Hành Chính Kon Tum, Thủ Tục Hành Chính Mua Bán Nhà Đất, Xử Lý Văn Bản Hành Chính Sai, Một Số Văn Bản Hành Chính Mẫu, Một Số Văn Bản Hành Chính, Mẫu Văn Bản Hành Chính Cấp Xã, 6 Thủ Tục Hành Chính, Mẫu Văn Bản Hành Chính Mới, Mẫu Văn Bản Hành Chính Pdf, Thủ Tục Hành Chính ở Cấp Xã, Văn Bản Hành Chính Van 7, án Hành Chính 08, Thủ Tục Hành Chính Mức Độ 3 4, Thủ Tục Hành Chính Mức Độ 3, Quy ước Văn Bản Hành Chính, Thủ Tục Hành Chính Mức Độ 2, Văn Bản Hành Chính Về Đất Đai, Vai Trò Của Văn Hóa Hành Chính, Mẫu Văn Bản Hành Chính, Văn Bản Hành Chính Ví Dụ, Thủ Tục Hành Chính Mức Độ 2 Là Gì, Mức Độ 3 Thủ Tục Hành Chính, Thủ Tục Hành Chính Nội Bộ, Thủ Tục Hành Chính Kết Hôn, Văn Bản Hành Chính, Các Văn Bản Hành Chính Cấp Xã, Tải Mẫu Văn Bản Hành Chính, Các Bài Văn Bản Hành Chính, “hành Chính Học”, Bộ Thủ Tục Hành Chính Đề án 30, Ngữ Văn 7 Văn Bản Hành Chính, Đề án 30 Thủ Tục Hành Chính, Văn Bản Hành Chính Đơn, Văn Bản Hành Chính Gồm, Văn Bản Hành Chính Là, Các Văn Bản Hành Chính Lớp 7,

  Giáo Trình Lý Luận Hành Chính Nhà Nước Học Viện Hành Chính, Quản Lý Hành Chính Học Viện Hành Chính, Tìm Hiểu Về Cưỡng Chế Hành Chính Và Biện Pháp Cưỡng Chế Hành Chính, Các Hành Vi Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Dược Và Mức Xử Phạt, Báo Cáo Giải Trình Thi Hành Pháp Luật Về Xứ Lý Vi Phạm Hành Chính, Báo Cáo Kết Quả Thi Hành Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Môi Trường Của Bộ Tài Nguyên Môi Trườn, Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2022., Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của , Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của, Sử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Thi Hành án Dân Sự, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Tình Hình Ban Hành Văn Bản Hành Chính ở Địa Phương, Báo Cáo Kết Quả Thi Hành Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Môi Trường, Bài Tập Thực Hành Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2022, Báo Cáo Tổng Kết Thi Hành Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thi Hành Luật Tố Tụng Hành Chính 2022, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Tham Luận Nâng Cao Công Tác Tài Chính Trong Hành Chính Sự Nghiệp, Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Cải Cách Hành Chính Ngành Tài Chính: Thành Tựu 2022 – Kế Hoạch 2022, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Tr, Quyết Định 438 Của Tổng Cục Chính Trị Trong Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị , Khoa Luân Mon Quan Ly Hanh Chinh Nha Nuoc Lop Trung Cấp Chinh Tri, Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong , Ai Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Tiểu Luận Thủ Tục Hành Chính Thi Hành án Dân Sự, Đơn Khởi Kiện Hành Vi Hành Chính, Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị …, Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Tài Chính Công Hướng Tới Gfmis, Luận Văn Tốt Nghiệp Trung Cấp Chính Trị Hành Chính, Tờ Trình Của Chính Phủ Về Dự án Luật Tố Tụng Hành Chính, Báo Cáo Tài Chính Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Thủ Tục Hành Chính Qua Dịch Vụ Bưu Chính Công ích, Mẫu Đơn Khiếu Nại Hành Vi Hành Chính, Hướng Dẫn Thi Hành án Hành Chính, Báo Cáo Tài Chính Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp, Văn Bản Hành Chính Hoàn Chỉnh, Ngày 28/02/2018, Bộ Chính Trị Ban Hành Quy Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính, Ngày 28/02/2018, Bộ Chính Trị Ban Hành Quy Định Số 126-qĐ/tw Quy Định Một Số Vấn Đề Về Bảo Vệ Chính ,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Bản Hành Chính Sai Thể Thức
 • Nhận Xét Về Đặc Điểm Ngôn Ngữ Của Văn Bản Hành Chính (Trên Ngữ Liệu Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu)
 • Thủ Tục Hành Chính Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
 • Nội Quy Tiếp Công Dân Có Phải Là Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật?
 • Mẫu Văn Bản Hành Chính Quyết Định 1913/qđ
 • Văn Bản Hành Chính Sai Thể Thức

  --- Bài mới hơn ---

 • Xử Lý Văn Bản Hành Chính Sai
 • Văn Bản Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
 • Sách Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
 • Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Những Công Việc Quan Trọng Cần Nắm Bắt
 • Tiểu Luận Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
 • Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của , Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của, Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Bài Tập Thực Hành Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính, Báo Cáo Thực Tập Văn Thư Hành Chính, Văn Bản Hành Chính Bị Sai Thể Thức, Bài Tập Thực Hành Lập Báo Cáo Tài Chính, Các Yếu Tố Thể Thức Văn Bản Hành Chính, Báo Cáo Thực Tập Hành Chính, Bài Tập Thực Hành Báo Cáo Tài Chính, Văn Bản Hành Chính Sai Thể Thức, Bài Tập Thực Hành Làm Báo Cáo Tài Chính, Thể Thức Văn Bản Hành Chính 2013, Báo Cáo Thực Tập Hành Chính Văn Phòng, Thể Thức Văn Bản Hành Chính 2022, Báo Cáo Thực Tập Hành Chính Nhân Sự, Thể Thức Văn Bản Hành Chính 2011, Báo Cáo Thực Tế Môn Luật Hành Chính Đối Với Cấp Xã, Hình Thức Văn Bản Hành Chính, Báo Cáo Thực Tập Công Tác Hành Chính Văn Thư, Thông Tư 01 Thể Thức Văn Bản Hành Chính, Mẫu Báo Cáo Thực Tập Hành Chính Sự Nghiệp, Thể Thức Văn Bản Hành Chính 2014, Mẫu Báo Cáo Thực Tập Hành Chính Văn Phòng, Báo Cáo Thực Tập Luật Hành Chính, Chỉnh Hình Nhi Thực Hành , Báo Cáo Thực Hành Khảo Sát Đặc Tính Chỉnh Lưu Của Điôt, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Kỷ Luật Kỷ Cương Hành Chính, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nhiệm Vụ Cải Cách Hành Chính, Báo Cáo Thực Hiện Kỹ Luật, Kỹ Cương Hành Chính, Chỉnh Hình Nhi Thực Hành , Mẫu Báo Cáo Thực Tập Học Viện Hành Chính, Thể Thức Văn Bản Hành Chính Moi Nhat, Báo Cáo Thực Tập Học Viện Hành Chính, Mẫu Viết Báo Cáo Thực Tập Hành Chính, Mẫu Báo Cáo Thực Tập Sinh Viên Hành Chính, Báo Cáo Thực Tập Hành Chính Văn Phòng Tại Công Ty, Báo Cáo Thực Tập Văn Thư Hành Chính Tại Bệnh Viện, Báo Cáo Thực Tập Hành Chính Văn Phòng Tai Ubnd, Báo Cáo Thực Tập Luật Hành Chính Việt Nam, Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật Hành Chính, Thủ Tục Hành Chính Lý Luận Và Thực Tiễn, Hướng Dẫn Trình Bày Thể Thức Văn Bản Hành Chính, Ví Dụ Thủ Thục Hành Chính Đa Dạng Phưc Tạp, Bản Cam Kết Thực Hiện Kỷ Luật Kỷ Cương Hành Chính, Chỉnh Hình Nhi Thực Hành , Thông Tư Hướng Dẫn Thể Thức Và Kỹ Thuật Trình Bày Văn Bản Hành Chính, Kết Quả Thực Hiện Một Cửa Trong Giải Quyết Thủ Tục Hành Chính., Văn Bản Hành Chính Có Đặc Điểm Gì Về Mục Đích Nội Dung Và Hình Thức Trình Bày, Thuc Trang Va Giai Phap Ve Cai Cach Hanh Chinh Tai Dia Phuong,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhận Xét Về Đặc Điểm Ngôn Ngữ Của Văn Bản Hành Chính (Trên Ngữ Liệu Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu)
 • Thủ Tục Hành Chính Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
 • Nội Quy Tiếp Công Dân Có Phải Là Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật?
 • Mẫu Văn Bản Hành Chính Quyết Định 1913/qđ
 • Văn Bản Hành Chính Quản Lý Nhà Nước
 • Văn Bản Hành Chính: Muôn Hình Kiểu Sai

  --- Bài mới hơn ---

 • Một Số Sai Sót Thường Gặp Trong Việc Lập Biên Bản Vi Phạm Hành Chính
 • Đặc Điểm Ngôn Ngữ Văn Bản Hành Chính Và Các Lỗi Thường Gặp (Qua Ngữ Liệu Khảo Sát Tại Huyện Quảng Xương Thanh Hóa) Luận Văn Thạc Sỹ Ngữ Văn
 • Văn Bản Hành Chính Thông Thường Có Mấy Loại
 • Soạn Văn 8 Vnen Bài 31: Văn Bản Thông Báo
 • Xác Định Hiệu Lực Thi Hành Của Văn Bản ?
 • Theo một điều tra của Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức cuối năm 2007, từ các bộ, ngành trung ương đến các địa phương, tỷ lệ sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản so với quy định còn khá phổ biến.

  Theo kết quả kiểm tra, trong số 26 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Bộ Kế hoạch & Đầu tư có số văn bản sai quy định của Thông tư 55 nhiều nhất (50 văn bản). Tiếp theo là Bộ Xây dựng (35 văn bản) và Bộ Tư pháp (30 văn bản). Bốn hội đồng nhân dân và 53 ủy ban nhân dân cấp tỉnh có 146 văn bản sai quy định của Thông tư 55.

  Thông tư liên tịch Bộ Nội vụ – Văn phòng Chính phủ, số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ( Thông tư 55) ban hành năm 2005, quy định về thể thức trình bày văn bản, trong đó hướng dẫn về kỹ thuật trình bày văn bản bao gồm khổ giấy, kiểu trình bày, định lề trang văn bản, vị trí trình bày các thành phần thể thức, font chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và các chi tiết trình bày khác v.v… được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị vũ trang nhân dân.

  Đến năm 2009, tình hình có cải thiện nhưng vẫn không khó để tìm ra những văn bản hành chính sai quy định.

  Về khách quan, phần lớn cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước hiện nay đều được học qua các khóa về quản lý nhà nước, là chuyên viên, chuyên viên chính. Về lý thuyết, họ nắm bắt cơ bản các quy định về soạn thảo văn bản hành chính, hiệu lực của các loại văn bản, cũng như cách ban hành, lưu, sao, nhận văn bản v.v…

  Tuy nhiên, trong thực tế, vẫn còn khá phổ biến tình trạng văn bản hành chính còn những sai sót về thể thức, không tuân thủ những quy định sơ đẳng theo Thông tư 55. Nếu đưa vào mục “dọn vườn” thì có không ít cái để dọn.

  Đó là chưa kể, về nội dung, nhiều văn bản câu chữ rườm rà, tối nghĩa, không tuân thủ theo một trình tự nào cả. Văn bản hành chính thì hành văn như văn nói, sử dụng nhiều mỹ từ, từ thừa, từ địa phương. Các danh từ riêng lúc viết hoa, khi lại không.

  Hoặc ngẫu hứng lên, có người lại viết hoa vô tội vạ những từ không cần viết hoa. Có những đoạn văn bản dài dằng dặc mà không có lấy một dấu phẩy hay chấm phẩy, đọc đến hết hơi mà chưa có chỗ để dừng!

  Một tồn tại không thể không nhắc đến là lỗi chính tả. Cho dù người soạn thảo văn bản có trình độ đại học, trên đại học để xảy ra lỗi chính tả cũng không phải là cá biệt. Đó là chưa kể tình trạng râu ông nọ cắm cằm bà kia, thể hiện sự tắc trách, quan liêu của người soạn văn bản.

  Chẳng hạn, có văn bản từ một cơ quan trung ương gửi cho địa phương X, mặc dù đã là thành phố trực thuộc trung ương từ lâu nhưng vẫn vô tư ghi là tỉnh X. Hoặc nơi “kính gửi” đề là UBND Tỉnh A nhưng cuối văn bản lại “đề nghị Tỉnh B giải quyết”.

  Thậm chí có trường hợp đem tên của chủ tịch tỉnh này gắn cho một tỉnh khác lân cận. Công nghệ thông tin được ứng dụng nhiều, kéo theo kỹ thuật cắt dán được ứng dụng rộng rãi, chỉ vì sự chủ quan, cẩu thả mà người ta làm cho văn bản trở thành tối nghĩa, thiếu nghiêm túc, hiệu lực không cao.

  Rõ ràng, phải có người, có cơ quan chuyên thẩm tra, thổi còi những văn bản sai. Thực tế, văn bản quy phạm pháp luật đã có Sở Tư pháp thẩm định. Nhưng nếu căn cứ vào kết quả điều tra ở trên thì, ở Trung ương, Bộ Tư pháp cũng có tới 30 văn bản sai so với Thông tư 55.

  Thiết nghĩ, cải cách về văn bản hành chính cũng là một khâu quan trọng trong công tác cải cách hành chính đang rất được Đảng và Nhà nước quan tâm. Một bộ máy nhà nước chuyên nghiệp và hiện đại không thể xem nhẹ vấn đề này.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Kiểu Lỗi Thường Gặp Trong Văn Bản Báo Cáo Tiếng Việt
 • Văn Bản Hành Chính Do Cơ Quan Nhà Nước Ban Hành Sai Thể Thức Có Bị Mất Hiệu Lực?
 • Giật Mình Vì Lỗi Sơ Đẳng Trong Văn Bản Hành Chính
 • Văn Bản Hành Chính Thông Thường Gồm Những Loại Nào
 • Văn Bản Hành Chính Bao Gồm Những Thành Phần Gì
 • Những Lỗi Sai Cơ Bản Trong Soạn Thảo Văn Bản

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Tổ Hợp Phím Tắt Thông Dụng Trong Word
 • Khắc Phục Lỗi Unikey Không Gõ Được Tiếng Việt
 • Cách Sửa Lỗi Unikey Không Gõ Được Tiếng Việt Có Dấu Trên Máy Tính, Lap
 • Cần Làm Gì Khi Không Gõ Được Tiếng Việt Trong Word
 • Bài Tập Đọc Hiểu Văn Bản Lớp 8
 • Tôi đã may mắn được biên tập một cuốn sách nhỏ tầm 80 trang từ nhiều tác giả gửi về. Trong quá trình biên tập, tôi phát hiện ra nhiều lỗi cơ bản trong soạn thảo ở các bài viết. Bản thân tôi cũng không tránh khỏi sai sót, hoặc do không để ý, hoặc do chính mình cũng không biết mình sai (tức là từ trước tới nay tôi vẫn sai như thế). Hôm nay, tôi chia sẻ bài này mong đóng góp chút hiểu biết của mình để giúp các bạn có bài soạn thảo đẹp hơn, đúng hơn và chất lượng hơn:

  – Nhiều bài viết, do thói quen mà các bạn không căn lề hai bên, do đó trông bài cứ “nhôm nhoam” hai bên lề, xấu và mất thẩm mỹ vô cùng;

  – Theo quy định soạn thảo tiếng Việt, mỗi đoạn văn cần thụt đầu dòng 1 tab, tuy vậy nhiều bài không làm như vậy mà không thụt theo kiểu soạn thảo tiếng Anh (trong khi bạn đang soạn thảo tiếng Việt);

  – Khổ giấy mặc định của word 2007, 2010, 2013 là Letter, trong khi các bạn lại soạn thảo để in ra văn bản khổ A4, do đó, nhiều bạn không để ý điều này, khi in bài ra không được như mong muốn;

  – Các ký tự tiếng Việt khi gắn liền với một số nào đó để làm ký hiệu (tên lớp, phòng,…) sẽ khó soạn thảo, ví dụ bạn soạn D7QL4 thay vì Đ7QL4 vì không soạn được ký tự Đ. Để khắc phục lỗi này, các bạn soạn giữa Đ và 7QL4 là dấu cách rồi sau đó xóa bỏ dấu cách đó là xong (Đ 7QL4, xóa bỏ cách sẽ được Đ7QL4);

  – Kiểu giãn dòng của Word mặc định là multiple, khi soạn tiếng Việt, dấu của một số từ sẽ bị mờ, ví dụ như từ “mỗi” thì dấu ngã sẽ mờ mất, để khắc phục, các bạn có thể chọn Exactly 18 hoặc 1.5 lines;

  – Nhiều bạn sai chính tả tiếng Việt, nhầm lẫn tr với ch, l với l, s với x,… Để khắc phục, các bạn có thể tra từ điển tiếng Việt online để có được chính tả đúng theo yêu cầu;

  – Khi liệt kê danh sách theo thứ tự gạch đầu dòng, cuối các phần được liệt kê là dấu chấm phẩy, đến phần liệt kê cuối cùng mới chấm hết, nhiều bạn quên điều này;

  – Nhiều bạn soạn thừa dấu cách, chẳng hạn: “Quản trị nhân lực là khoa học và nghệ thuật.”: Chữ “nhân lực” thừa một dấu cách, cần loại bỏ;

  – Sau các dấu mở ngoặc kép, mở ngoặc đơn và trước dấu đóng ngoặc kép, đóng ngoặc đơn là viết liền (không dấu cách). Ví dụ: Viết sai: “Quản trị nhân lực là khoa học và nghệ thuật.” ( theo sách giáo trình ). Cần sửa thành: “Quản trị nhân lực là khoa học và nghệ thuật.” (theo sách giáo trình).;

  – Câu văn sẽ chưa kết thúc nếu chưa có dấu câu. Ví dụ: Theo Tố Hữu “Thơ là điệu tâm hồn đi tìm các tâm hồn đồng điệu.”.. Câu văn này viết đúng, đã hết câu và có chấm hết câu, nếu chỉ chấm hết câu bên trong mà sau dấu đóng ngoặc kép lại không chấm hết câu thì câu bên ngoài chưa được tính là đã hết câu;

  – Dấu chấm lửng đi sau từ cuối cùng, không có dấu cách trước đó. Ví dụ: Mẹ ơi! Con… con… đói! Nếu viết sai sẽ là: Mẹ ơi! Con … con … đói!;

  – Bảng thì có tên bảng, sơ đồ thì có tên sơ đồ, nhiều bạn quên điều này;

  – Sau dấu hai chấm, phảy, chấm phảy, chấm,… là dấu cách rồi mới viết tiếp, không được viết liền sau các dấu đó;

  – Đầu câu, đầu đoạn văn viết hoa. Nhiều bạn, đầu câu hay đoạn văn là một số nào đó nên không viết hoa. Ví dụ viết sai: Sớm nay, gió thổi hiu hiu. 1 chiếc thuyền sắp rời bến trong sương mờ.;

  – Số năm (5) đứng một mình ghi là năm, nếu sau chữ số khác thì ghi là lăm. Ví dụ: Có năm con ngan, mười lăm con vịt.;

  – Theo nguyên tắc, chữ y chỉ đứng một mình, sau phụ âm khác là i, tuy nhiên, nguyên tắc này có thể đã bị xóa bỏ bởi nhiều văn bản chính thức vẫn để nguyên âm y sau phụ âm. Ví dụ các từ ký, tỷ lệ,…;

  – Các từ viết tắt cần được quy định trước thì mới viết, trừ các từ phổ biến được quy định sẵn trong văn bản hành chính là UBND, HĐND,…, không tùy tiện viết tắt;

  – Các cụm từ được đặt cho tên một đơn vị nào đó cần viết hoa chữ cái đầu. Ví dụ: Ban Chấp hành Hội Phụ nữ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ký Nháy Là Gì? Người Ký Nháy Chịu Trách Nhiệm Như Thế Nào?
 • Hình Thức Ký Tắt, Ký Nháy, Ký Chính Thức Theo Quy Định Của Pháp Luật
 • Cách Sử Dụng Ký Nháy/ký Tắt, Ký Chính Thức
 • Nguyên Tắc Ký Nháy, Ký Tắt, Ký Chính Thức Chuẩn Nhất Bạn Cần Biết
 • Ký Nháy Là Gì? Trách Nhiệm Của Người Ký Nháy
 • Cv Bản Cứng: Tuyệt Đối Tránh Lỗi Sai Chính Tả

  --- Bài mới hơn ---

 • Định Danh Cv Bản Cứng Là Gì? Điều Bạn Cần Làm Khi Nộp Cv Bản Cứng
 • Cv Bản Cứng Là Gì? Từ A Đến Z Về Những Chú Ý Cho Bạn
 • Cv Bản Cứng Là Gì? Đâu Là Cách Tạo Ấn Tượng Với Nhà Tuyển Dụng
 • File Cứng Là Gì? Sự Khác Biệt Giữa File Cứng Và File Mềm
 • Kỹ Năng Cứng Là Gì? Hướng Dẫn Cách Rèn Luyện Kỹ Năng Cứng
 • CV bản cứng là hồ sơ khi xin việc bằng văn bản được in ra theo yêu cầu của nhà tuyển dụng. Một số lưu ý nhất định phải nhớ khi nộp CV bản cứng mà ứng viên cần nhớ?

  CV là một trong những giấy tờ quan trọng khi ứng viên đi xin việc. Thông thường, các ứng viên sẽ được yêu cầu gửi CV thông qua thư điện tử để được xét duyệt vòng hồ sơ. Khi đã vượt qua vòng hồ sơ tiến vòng phỏng vấn ứng viên đó sẽ được yêu cầu mang hồ sơ đầy đủ đến tham dự phỏng vấn. Đa số trong hồ sơ cần có sẽ có CV bản cứng.

  CV bản cứng là gì?

  CV là từ viết tắt của thuật ngữ Curriculum Vitae trong tiếng Anh. Đây là một giấy tờ không thể thiếu trong bộ hồ sơ xin việc của bạn. Đây chính là công cụ giúp ứng viên và nhà tuyển dụng có thể hiểu nhau một cách dễ dàng hơn.

  Thông thường, nhà tuyển dụng sẽ yêu cầu bạn gửi CV ứng tuyển qua địa chỉ email. Tuy nhiên có không ít đơn vị tuyển dụng, trong đó đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước hoặc các tập đoàn lớn khi mời ứng viên tới phỏng vấn thường yêu cầu bạn nộp lại một bộ hồ sơ xin việc bản được in bằng giấy. Và trong đó chắc chắn phải có bản CV cá nhân của bản thân bạn.

  Vậy để có được bản CV dưới dạng in giấy cần làm những gì? Bạn chỉ cần in file hồ sơ bản mềm của bạn bằng máy in lên giấy A4 là đã có thể có bản CV cứng để bạn nộp lại cho doanh nghiệp tuyển dụng.

  CV bản cứng bao gồm những gì?

  Với các bản CV in ra giấy, các ứng viên cũng cần phải đảm bảo rằng thông tin của CV cần có đầy đủ những phần cơ bản như:

  • Thông tin cá nhân
  • Bằng cấp, trình độ học vấn.
  • Kỹ năng nghề nghiệp
  • Mục tiêu công việc
  • Kinh nghiệm làm việc….

  Điểm khác biệt giữa cv bản cứng và cv bản mềm

  CV tuy chỉ là một thành phần của bộ hồ sơ xin việc. Tuy nhiên nó lại góp phần quyết định việc bạn có gây được ấn tượng với sếp tương lai của mình hay không. Có thể nhiều người đã nắm rõ được điểm khác biệt của các dạng CV. Tuy nhiên với những ứng viên mới tốt nghiệp thì điểm khác biệt của CV bản cứng và CV bản mềm vẫn còn là điều rất mơ hồ.

  CV bản mềm: Thuận tiện

  Có thể nói, với CV bản mềm, sự thuận tiện và tiết kiệm thời gian được đặt lên hàng đầu khi nó giúp cho cả nhà tuyển dụng tìm hiểu được năng lực của ứng viên một cách nhanh chóng và dễ dàng.

  CV bản cứng: Lịch sự, chuyên nghiệp

  Nếu CV bản mềm được coi là bước khởi đầu để bạn ứng tuyển, CV dưới dạng in ra giấy lại là một yêu cầu được khá nhiều doanh nghiệp cần khi ứng viên được hẹn phỏng vấn. Và yêu cầu của một bản CV cứng cũng có phần khắt khe hơn so với CV bản mềm. Đặc biệt là với ảnh đại diện khi bạn cần có một tấm ảnh chân dung với phong thái chuyên nghiệp được dán ngay ngắn vào các vị trí quy định.

  Bên cạnh 2 loại CV trên thì CV viết tay cũng được một số ứng viên sử dụng. Nhưng số lượng này là không nhiều khi nó khá mất thời gian để hoàn thiện. Do đó, nhiều người thường sử dụng CV bản in để tiết kiệm thời gian nhanh chóng

  Cách tạo mẫu CV bản cứng chuyên nghiệp

  Chỉ với các bước đơn giản sau, bạn đã có thể sở hữu được một cv cá nhân bản cứng để sẵn sàng cho buổi phỏng vấn xin việc trước mắt:

  • Bước 2: Tạo tài khoản, đăng nhập để bắt đầu chỉnh sửa thông tin trên mẫu CV của mình.

  • Bước 3: Điền thông tin cá nhân, kinh nghiệm làm việc, mục tiêu nghề nghiệp, bằng cấp, kỹ năng… vào từng mục tương ứng có sẵn trên CV.
  • Bước 4: Kiểm tra lại các lỗi chính tả, cách trình bày, sau đó ấn Lưu và Download mẫu cv xin việc về máy tính.

  Chú ý gì khi được yêu cầu nộp CV bản cứng

  Nếu thấy trong thông tin tuyển dụng, nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên cần có CV xin việc bản cứng thì bạn cần phải chú ý những điều sau:

  Kiểm tra lỗi chính tả, font chữ kỹ càng

  Trong quá trình thực hiện việc in ấn CV bạn cần phải kiểm tra lại một lần nữa về font chữ, chính tả trong Cv của mình. Điều cấm kị đối với một CV xin việc chính là lỗi font chữ và sai chính tả. Điều này sẽ khiến bạn lập tức bị loại. Bởi vì lúc này bạn đã có ấn tượng về sự thiếu chuyên nghiệp trong mắt nhà tuyển dụng.

  Ảnh cá nhân phải rõ ràng

  Hãy chú ý tới ảnh cá nhân của bạn nếu như nộp CV bản cứng. Trước khi tiến hành in, bạn cần phải lựa chọn một bức ảnh thật rõ ràng để khi in không bị nhòe. Hoặc bạn có thể dán ảnh cá nhân của mình vào bản CV cũng là cách thức tốt để CV của bạn đạt chất lượng tối đa.

  Chuẩn bị giấy tờ đi kèm đầy đủ

  Trong hồ sơ xin việc, dù được được yêu cầu hay không, nhưng khi tham gia phỏng vấn bạn cũng nên có một bản CV bản cứng.

  Bên cạnh đó cần phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết khác như:

  • Sơ yếu lí lịch tự thuật (photo công chứng);
  • Chứng minh thư/ căn cước công dân (photo công chứng);
  • Đơn xin việc;
  • Bằng cấp, chứng chỉ bản photo công chứng;
  • Giấy khám sức khỏe…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Là Gì? Phân Tích Khái Niệm Vbqppl
 • Tổng Hợp Các Tổ Hợp Phím Tắt Cực Kì Hữu Dụng Trong Word
 • Tổng Hợp Phím Tắt Trong Word, Phím Nóng Microsoft Word 2022, 2022, 201
 • 5 Tổ Hợp Phím Tắt Trên Máy Tính Mà Bạn Cần Phải Nhớ
 • Phím Tắt Ctrl V, Ctrl C, Ctrl X Là Gì? Copy, Paste, Cut Trong Word, Wi
 • Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Doanh Nghiệp Khi Mắc Các Lỗi Này

  --- Bài mới hơn ---

 • Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính (Phần I)
 • Cách Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính
 • Lạm Dụng Dấu Mật Trong Các Văn Bản Hành Chính Nhà Nước
 • Nghị Quyết 351/2017/ubtvqh14 Quy Định Thể Thức Kỹ Thuật Trình Bày Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật 2022
 • Văn Bản Hành Chính Nhà Nước Là Gì
 • Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp không thể tránh khỏi việc mắc phải một số những lỗi sai. Và có nhiều lỗi sẽ bị xử lý vi phạm hành chính.

  Lỗi sai về kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

  Đối với những doanh nghiệp mới thành lập, cần phải tiến hành kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cần tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, có không ít những doanh nghiệp mắc phải lỗi kê khai này. Đối với lỗi kê khai này, sẽ có nhiều hình thức mà doanh nghiệp mắc phải.

  Có những trường hợp doanh nghiệp kê khai không đầy đủ thông tin cần thiết trong hồ sơ. Có những trường hợp, doanh nghiệp cố tình kê khai thông tin giả, làm giả hồ sơ của doanh nghiệp. Những trường hợp làm sai về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đều sẽ bị xử lý vi phạm hành chính.

  Theo Khoản 1, Điều 24, Nghị định 50/2016NĐ/CP đã quy định về mức xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm này. Xử phạt 10 đến 15 triệu đồng đối với các doanh nghiệp vi phạm.

  Vi phạm về giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  Khi bạn tiến hành đăng ký thay đổi nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hoặc một số giấy tờ như giấy văn phòng đại diện, giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh… Khi bạn đổi nội dung trong những giấy này đều sẽ có thời hạn nộp. Các doanh nghiệp có trách nhiệm nộp lại những giấy thay đổi này theo đúng quy định của pháp luật.

  Tuy nhiên, có không ít trường hợp các doanh nghiệp nộp lại giấy đăng ký sửa đổi quá thời hạn quy định. Nếu doanh nghiệp vi phạm những lỗi này, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

  Dựa vào Khoản 1, Điều 25, Nghị định 50/2016NĐ/CP đã quy định về mức độ xử phạt hành chính đối với hành vi này.

  • Khi doanh nghiệp nộp muộn từ 1 đến 30 ngày. Xử phạt 1 triệu đến 5 triệu đồng khi doanh nghiệp vi phạm những hành vi này.
  • Khi doanh nghiệp nộp muộn từ 31 đến 90 ngày. Xử phạt hành chính từ 5 đến 10 triệu đồng
  • Khi doanh nghiệp nộp muộn từ 91 ngày trở lên. Mức xử phạt hành chính cho từ 10 triệu đén 15 triệu đồng cho hành vi này.

  Xử phạt vi phạm hành chính khi vi phạm công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

  Có không ít các doanh nghiệp không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn về thông tin đăng ký doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cần phải công bố trên Công thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  Trường hợp doanh nghiệp vi phạm những điều này, sẽ bị xử phạt hành chính. Dựa vào Khoản 1, Điều 26, Nghị định 50/2016NĐ/CP đã quy định về mức vi phạm này. Doanh nghiệp bị xử phạt hành chính từ 1 triệu đến 2 triệu đồng khi vi phạm.

  Doanh nghiệp vi phạm những quy tắc thành lập doanh nghiệp

  Khi thành lập doanh nghiệp, vì chưa hiểu rõ Luật doanh nghiệp, nhiều công ty đã vi phạm phải những quy tắc thành lập doanh nghiệp. Một số những vi phạm và mứ phạt hành chính như sau:

  • Khi thành lập, doanh nghiệp không tuyển đủ thành nhân lực theo đúng quy định. Các cổ đông không đủ số lượng tối thiểu theo quy định trong 6 tháng liên tục. Trường hợp này xử lý vi phạm hành chính từ 2 triệu đến 5 triệu đồng. Theo Khoản 1, Điều 28, Nghị định 50/2016NĐ/CP.
  • Doanh nghiệp đã kết thúc thời hạn hoạt động và chưa gia hạn. Nhưng vẫn cố tình hoạt động bình thường. Mức vi phạm này phạt hành chính từ 5 triệu đến 10 triệu đồng. Quy định trong Khoản 2, Điều 28, Nghị định 50/2016NĐ/CP.
  • Khi đăng ký góp vốn điều lệ nhưng sau đó lại không nộp đủ. Nhưng doanh nghiệp lại không tiến hành thay đổi số vốn điều lệ với cơ quan đăng ký kinh doanh. Trường hợp vi phạm phạt hành chính từ 10 triệu đến 20 triệu đồng. Quy định trong Khoản 3, Điều 28, Nghị định 50/2016NĐ/CP.
  • Doanh nghiệp cố tình định giá tài sản góp vốn không đúng với giá trị thực tế; Khi đã bị thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh nhưng vẫn cố tình kinh doanh; Hoạt động kinh doanh dạng doanh nghiệp nhưng lại không đăng ký kinh doanh. Những vi phạm này sẽ bị phạt hành chính từ 20 triệu đến 30 triệu đồng. Quy định trong Khoản 4, Điều 28, Nghị định 50/2016NĐ/CP.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vui Lòng Giúp Em Một Số Câu Hỏi Nhận Định Đúng Sai Và Giải Thích. Xin Chân Thành Cảm Ơn!
 • Soạn Bài: Tìm Hiểu Chung Về Văn Bản Hành Chính
 • Soạn Bài Lớp 7: Tìm Hiểu Chung Về Văn Bản Hành Chính
 • Viết Văn Bản Hành Chính Lớp 7
 • Tìm Hiểu Chung Về Văn Bản Hành Chính
 • Giật Mình Vì Lỗi Sơ Đẳng Trong Văn Bản Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Bản Hành Chính Do Cơ Quan Nhà Nước Ban Hành Sai Thể Thức Có Bị Mất Hiệu Lực?
 • Một Số Kiểu Lỗi Thường Gặp Trong Văn Bản Báo Cáo Tiếng Việt
 • Văn Bản Hành Chính: Muôn Hình Kiểu Sai
 • Một Số Sai Sót Thường Gặp Trong Việc Lập Biên Bản Vi Phạm Hành Chính
 • Đặc Điểm Ngôn Ngữ Văn Bản Hành Chính Và Các Lỗi Thường Gặp (Qua Ngữ Liệu Khảo Sát Tại Huyện Quảng Xương Thanh Hóa) Luận Văn Thạc Sỹ Ngữ Văn
 • Dư luận vừa qua phát hoảng với công văn của ông Bùi Danh Liên – Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô-tô Hà Nội (Công văn số 18/2013/HH-CV ngày 10/6/2013) gửi Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và UBND TP.Hà Nội đề nghị hoãn việc điều chuyển phương tiện nhằm giảm tải cho Bến xe Mỹ Đình nhưng với “lưu ý” hết sức ngô nghê:

  “Ngoài ra cũng cần phải lưu ý đến các mối quan hệ: Thái Bình là quê của 1 Phó Thủ tướng, 1 Bộ trưởng, 2 Thứ trưởng Công an; Nam Định là quê của 1 Phó Thủ tướng, 3 Bộ trưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó ban Kinh tế Trung ương…”.

  Lưu ý này của công văn nhằm “nhắc nhở” TP.Hà Nội “cân nhắc” việc giảm tải bến xe, nhưng ngay lập tức bị dư luận “ném đá” vì lồng ghép chuyện cá nhân vào việc chung, ảnh hưởng đến uy tín của những lãnh đạo cao cấp và trên hết là một văn bản không thể “chứa” những nội dung, ngôn từ tối kỵ như vậy, chẳng ăn nhập gì với nội dung văn bản.

  Mặc dầu người ký đã ngay lập tức rút lại công văn này nhưng dư luận vẫn chưa thôi băn khoăn vì sao ở cương vị Chủ tịch một hiệp hội, ông Liên lại có thể ký một văn bản khó tin đến như vậy?. Sự ra đời chớp nhoáng của văn bản cũng đủ khiến dư luận đặt nghi ngờ và hiểu sai rằng: Hà Nội sẽ khó có thể thực hiện Kế hoạch giảm tải Bến xe Mỹ Đình chỉ vì “vướng quê” của một số lãnh đạo?.

  TS Lê Hồng Sơn – Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

  Trước đó, Bộ Xây dựng cũng tức tốc rút lại công văn đã trót ký, gửi tới UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có lưu ý rất phi thực tế: “Không xây dựng các công trình theo hướng nhại kiến trúc cổ điển Pháp – Châu Âu”.

  Lý do rút cũng vì bị dư luận chỉ trích về việc chỉ đạo thiếu chuẩn, không làm rõ thế nào là “nhại” cổ và hơn hết là phi thực tế khi kiến trúc luôn có sự phát huy các giá trị gắn bó giữa hiện đại và truyền thống.

  Thực trạng việc ban hành văn bản, đặc biệt là Văn bản hành chính thông thường (như: công văn, thông báo, báo cáo, tờ trình), các loại giấy (giấy mời, giấy đi đường, giấy ủy nhiệm, giấy nghỉ phép…), các loại phiếu (phiếu gửi, phiếu báo, phiếu trình …) vấp lỗi về ngôn từ, nội dung diễn đạt đã không còn xa lạ.

  Có văn bản, người soạn thảo dùng cả những từ “lóng” như “xe dù”, “bến cóc”, “bảo kê”, “phe vé”. Đây là những từ do một nhóm người sử dụng lâu thành quen và không được định nghĩa chính thức trong Từ điển tiếng Việt. Việc dùng những từ này trong văn bản mặc nhiên là thừa nhận những cái chưa chính thức và gây phản cảm, thiếu tôn trọng người đọc văn bản. Hay có những công văn được viết như diễn văn khai mạc…

  Tại một báo cáo về tình hình chính tả văn bản do Viện Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Hà Nội và Công ty VieGrid công bố mới đây cho thấy, tỷ lệ lỗi chính tả trong văn bản tiếng Việt đã ở mức báo động, vượt quá cao so với tiêu chuẩn.

  Khu vực chính quyền địa phương và các cơ quan thuộc Bộ cũng có tỷ lệ lỗi chính tả khá cao. Đặc biệt, có đơn vị có tỷ lệ lỗi gần 40% như Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm với những lỗi phổ biến là dùng sai từ (các từ sai phổ biến như: bổ xung, sử lý, xử dụng, sáng lạn, cọ sát, thăm quan…).

  Các quyết định hành chính bị Tòa án có thẩm quyền tuyên bố hủy bỏ hiệu lực một phần hoặc toàn bộ thường do mắc lỗi vi phạm về hình thức văn bản.

  Tại… đánh máy

  Hiện vẫn chưa có chế tài xử lý những trường hợp ban hành văn bản thiếu “chuẩn” như nêu trên. Theo một cán bộ pháp chế Bộ Công an thì chỉ có thể “truy” trách nhiệm cho người viết, đánh máy sai câu, sai chữ và cắt thi đua cuối năm, còn nội dung sai thì rất khó bắt lỗi vì thường soạn thảo những văn bản như quyết định có quan điểm tập thể. Thậm chí, nếu ban hành văn bản sai thì cũng không xử lý được vì chưa có chế tài xử lý.

  Có lẽ bởi vậy mà Hiệp hội Vận tải ô tô Hà Nội và Bộ Xây dựng sau khi rút các văn bản của mình đều giải thích và đổ tại lỗi kỹ thuật khâu đánh máy cho xong chuyện. “Đầu tiên tôi thảo công văn rồi đi vắng và sau đó người soạn thảo đưa thêm đoạn thông tin ấy vào”, là giải thích của ông Bùi Danh Liên về nội dung lưu ý quê quán của nhiều quan chức cao cấp trong công văn lạ đời của mình.

  Bộ Xây dựng cũng vin cớ “in ấn có sai sót” để rút lại chỉ đạo không xây nhà “nhại” kiến trúc Pháp cổ. Cách đây chưa lâu, Bộ Công an ban hành một Thông tư với nhiều lỗi dẫn chiếu điều khoản văn bản khác không khớp và cũng cho rằng đó là “lỗi kỹ thuật”.

  Những giải thích như vậy không đủ sức thuyết phục và nó chỉ giải quyết được việc cho xong chuyện. Dù văn bản đã bị rút bỏ nhưng hậu quả của việc ban hành những văn bản “lạ” kiểu như trên thì vô cùng lớn, đó là đánh mất niềm tin của người dân vào sự quản lý bằng pháp luật của các cơ quan, đơn vị và trong công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng cán bộ.

  Với những văn bản hành chính cá biệt, ứng xử của những người ban hành văn bản sai cũng không mấy thiện chí. Theo Luật sư Ngọc Hà, thực tiễn cho thấy đối với những văn bản do UBND các cấp ban hành trái thẩm quyền, trái pháp luật do lỗi vô ý, khi phát sinh tranh chấp, khiếu nại hoặc khởi kiện thì người có thẩm quyền, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thường có thái độ thiện chí hợp tác với Luật sư, lắng nghe và tiếp thu ý kiến tư vấn chuyên môn của Luật sư và cơ quan giải quyết như Tòa án để sẵn sàng sửa sai, khắc phục hậu quả kịp thời.

  Còn đối với những văn bản do UBND các cấp ban hành trái thẩm quyền, trái pháp luật do lỗi cố ý thì người có thẩm quyền, cơ quan nhà nước có thẩm quyền lại có thái độ bảo thủ, né tránh trách nhiệm và luôn tìm mọi cách bảo lưu quan điểm đến cùng, không thừa nhận sai lầm đã phạm phải dẫn đến tình trạng khiếu nại, tố cáo, khởi kiện kéo dài gây ra thêm thiệt hại, mệt mỏi, bức xúc cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp.

  Tiếng “lóng” vào văn bản

  Không khó để tìm thấy những từ “lóng” như: xe dù, bến cóc, bảo kê, phe vé… xuất hiện ngày một nhiều trong một số văn bản của ngành Giao thông công chính.

  Đây là những từ do một nhóm người sử dụng lâu thành quen và không được định nghĩa chính thức trong Từ điển tiếng Việt.

  Việc dùng những từ này trong văn bản mặc nhiên là thừa nhận những cái chưa chính thức và gây phản cảm, thiếu tôn trọng đối với người nhận, đọc văn bản

  Ngành nào sai chính tả nhiều nhất?

  Tại một báo cáo về tình hình chính tả văn bản do Viện Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Hà Nội và Công ty VieGrid công bố mới đây cho thấy, tỷ lệ lỗi chính tả trong văn bản tiếng Việt đã ở mức báo động, vượt quá cao so với tiêu chuẩn.

  Khu vực chính quyền địa phương và các cơ quan thuộc Bộ cũng có tỷ lệ lỗi chính tả khá cao. Đặc biệt, có đơn vị có tỷ lệ lỗi gần 40% như Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm với những lỗi phổ biến là dùng sai từ (các từ sai phổ biến như: bổ xung, sử lý, xử dụng, sáng lạn, cọ sát, thăm quan…)

  Theo Thanh Quý – Tuấn Anh (Pháp luật Việt Nam)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Bản Hành Chính Thông Thường Gồm Những Loại Nào
 • Văn Bản Hành Chính Bao Gồm Những Thành Phần Gì
 • Một Số Mẫu Văn Bản Hành Chính Thông Dụng
 • Đặc Điểm Văn Bản Hành Chính Công Vụ
 • Mẫu Văn Bản Hành Chính Tiếng Anh
 • Văn Bản Hành Chính Do Cơ Quan Nhà Nước Ban Hành Sai Thể Thức Có Bị Mất Hiệu Lực?

  --- Bài mới hơn ---

 • Một Số Kiểu Lỗi Thường Gặp Trong Văn Bản Báo Cáo Tiếng Việt
 • Văn Bản Hành Chính: Muôn Hình Kiểu Sai
 • Một Số Sai Sót Thường Gặp Trong Việc Lập Biên Bản Vi Phạm Hành Chính
 • Đặc Điểm Ngôn Ngữ Văn Bản Hành Chính Và Các Lỗi Thường Gặp (Qua Ngữ Liệu Khảo Sát Tại Huyện Quảng Xương Thanh Hóa) Luận Văn Thạc Sỹ Ngữ Văn
 • Văn Bản Hành Chính Thông Thường Có Mấy Loại
 • Thưa Luật sư, vừa rồi tôi bị Công an giao thông phường X xử phạt vì hành vi đi vào đường ngược chiều. Tuy nhiên trong quyết định xử phạt, tôi thấy phần số của văn bản có ghi là số: 212c/QĐ-XPVPHC. Tôi cho rằng quyết định này là sai thể thức nên sẽ không có hiệu lực. Tôi rất mong Luật sư sẽ làm rõ giúp tôi vấn đề này. Cảm ơn Luật sư.

  Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Hành chính

  Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 8 Thông tư số 01/2011/TT-BNV, chúng tôi đồng ý rằng Quyết định xử phạt của Công an giao thông phường X số 212c/QĐ-XPVPHC đã vi phạm về thể thức đối với văn bản hành chính, cụ thể là Số của văn bản vì sử dụng ký tự chữ latin “c” bên cạnh các số ả rập “212”.

  “Điều 8. Số, ký hiệu của văn bảna) Số của văn bản

  Số của văn bản là số thứ tự đăng ký văn bản tại văn thư của cơ quan, tổ chức. Số của văn bản được ghi bằng chữ số Ả-rập, bắt đầu từ số 01 vào ngày đầu năm và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm”.

  Tuy nhiên, chúng tôi cũng lưu ý, không có quy định nào ghi nhận việc sai thể thức sẽ làm mất hiệu lực của văn bản hành chính. Trên thực tế, thông thường, văn bản hành chính hết hiệu lực khi nội dung công việc được điều chỉnh trong văn bản đã hoàn thành hoặc hiệu lực của văn bản được quy định chính trong văn bản đó.

  Dẫn chiếu Khoản 3 Điều 18 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV của Bộ Nội vụ về công tác văn thư thì đối với: “Văn bản đã phát hành nhưng có sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày, thủ tục ban hành phải được đính chính bằng văn bản hành chính của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản”. Vì vậy, trong trường hợp này, để khắc phục sai sót trong Quyết định xử phạt số 212c/QĐ-XPVPHC, Công an giao thông phường X có thể ban hành văn bản đính chính lại nội dung số văn bản cho phù hợp.

  Và việc Công an giao thông phường X ban hành văn bản mới đính chính lại nội dung số văn bản thì việc đính chính đó cũng không làm mất hiệu lực của Quyết định xử phạt số 212c/QĐ-XPVPHC. Dẫn chiếu sang quy định về hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật thì văn bản bị đính chính cũng không bị mất hiệu lực sau khi được đính chính. Cụ thể, Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 quy định:

  “Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp sau đây:1. Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản;2. Được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật mới của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó;3. Bị bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

  4. Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành, văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực”.

  Rất mong nhận được sự hợp tác!

  Trân trọng./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giật Mình Vì Lỗi Sơ Đẳng Trong Văn Bản Hành Chính
 • Văn Bản Hành Chính Thông Thường Gồm Những Loại Nào
 • Văn Bản Hành Chính Bao Gồm Những Thành Phần Gì
 • Một Số Mẫu Văn Bản Hành Chính Thông Dụng
 • Đặc Điểm Văn Bản Hành Chính Công Vụ
 • Hướng Dẫn Sửa Đổi Biên Bản, Quyết Định Xử Phạt Hành Chính Ban Hành Sai

  --- Bài mới hơn ---

 • Xử Phạt Hành Chính Sai Thì Có Lập Biên Bản Lại Không, Thời Hiệu Tính Như Thế Nào?
 • Quy Trình Ra Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính ?
 • Các Bước Ra Quyết Định
 • Quy Định Về Lập Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Và Thời Hạn Ra Quyết Định Xử Phạt Hành Chính?
 • Sẽ Siết Chặt Quy Trình Ban Hành Quyết Định Hành Chính?
 • Câu hỏi: Tháng 12/2018 UBND xã A lập Biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Nam đã có hành vi xây dựng không có giấy phép mà theo quy định phải có giấy phép (quy định tại Điểm a khoản 5 Điều 15 Nghị định 139). Sau khi lập biên bản UBND xã A đã gửi cho UBND huyện B xử phạt theo thẩm quyền và UBND huyện B đã ra quyết định xử phạt ông Nguyễn Văn Nam với mức phạt tiền 15.000.000 đồng và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Ông Nguyễn Văn Nam đã chấp hành quyết định xử phạt.

  Quá trình rà soát hồ sơ để tổ chức cưỡng chế thì phát hiện một số sai sót như sau:

  1. Đất của ông Nam xây dựng là đất cây xanh nên UBND xã lập Biên bản vi phạm hành chính căn cứ vào điểm a khoản 5 Điều 15 Nghị định 139 là không phù hợp mà phải lập vào điểm a khoản 7 Điều 15 Nghị định 139 “Xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch được duyệt”.

  2. Việc lập Biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nam không phù hợp theo quy định tại Nghị định 97.

  Vậy để giải quyết vụ việc trên xin ý kiến tư vấn Blog chúng tôi như sau:

  1. Có được thu hồi và hủy bỏ biên bản vi phạm hành chính do xã A đã lập hay không? Nếu không hủy được thì giải quyết như thế nào?

  2. Quyết định xử phạt người nộp phạt đã chấp hành mức phạt tiền, tuy nhiên nếu áp dụng vào điểm a khoản 7 Điều 15 Nghị định 139 thì sẽ thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh vì mức phạt từ 50.000.000-60.000.000. Do đó, việc UBND xã A thu hồi và hủy bỏ Biên bản vi phạm hành chính đã lập có phù hợp không? Hướng xử lý như thế nào?

  Rất mong nhận được phản hồi của anh. Trân trọng cảm ơn

  Decuongtuyentruyen.com trả lời bạn như sau:

  1. Có được thu hồi và hủy bỏ biên bản vi phạm hành chính do xã A đã lập hay không? Nếu không hủy được thì giải quyết như thế nào?

  Biên bản vi phạm hành chính thì không thể hủy được vì biên bản vi phạm hành chính chỉ được lập 01 lần theo khoản 3 Điều 6 Nghị định 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều Luật xử lý vi phạm hành chính.

  Nếu phát hiện có sai sót trong biên bản vi phạm hành chính như: Xác định không đúng hành vi, đối tượng,..thì người có thẩm quyền xử phạt tiến hành xác minh tình tiết vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 59 Luật xử lý vi phạm hành chính.

  Điều 59. Xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính 1. Khi xem xét ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trong trường hợp cần thiết người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm xác minh các tình tiết sau đây: a) Có hay không có vi phạm hành chính; b) Cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính, lỗi, nhân thân của cá nhân vi phạm hành chính; c) Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ; d) Tính chất, mức độ thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra; đ) Trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 65 của Luật này; e) Tình tiết khác có ý nghĩa đối với việc xem xét, quyết định xử phạt. Trong quá trình xem xét, ra quyết định xử phạt, người có thẩm quyền xử phạt có thể trưng cầu giám định. Việc trưng cầu giám định được thực hiện theo quy định của pháp luật về giám định. 2. Việc xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính phải được thể hiện bằng văn bản.

  Mẫu biên bản xác minh thực hiện theo mẫu 15 của Nghị định 97/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

  2. Quyết định xử phạt người nộp phạt đã chấp hành mức phạt tiền, tuy nhiên nếu áp dụng vào điểm a khoản 7 Điều 15 Nghị định 139 thì sẽ thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh vì mức phạt từ 50.000.000-60.000.000. Do đó, việc UBND xã A thu hồi và hủy bỏ Biên bản vi phạm hành chính đã lập có phù hợp không? Hướng xử lý như thế nào?

  Như đã trả lời ở trên thì không thu hồi, hủy bỏ biên bản vi phạm hành chính mà lập biên bản xác minh tình tiết vi phạm hành chính, trong biên bản xác minh nêu rõ hành vi và điều khoản vi phạm. Sau khi lập biên bản xác minh nếu thẩm quyền xử phạt thuộc Chủ tịch UBND cấp tỉnh thì có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính do ban hành sai thẩm quyền, sai nội dung theo điều 6b Nghị định 81/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi .

  Mẫu hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo mẫu số 36 Nghị định 97/2017/NĐ-CP.

  Tóm lại, nếu phát hiện có sai sót trong quá trình lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt thì không hủy bỏ biên bản vi phạm hành chính mà lập biên bản xác minh tình tiết vi phạm hành chính, hủy quyết định xử phạt đã ban hành, sau đó ban hành hoặc trình người có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (nếu còn thời hạn, thời hiệu) hoặc quyết định áp dụng biện pháp buộc khắc phục hậu quả.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Về Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Bị Hủy Bỏ Trong Trường Hợp Nào?
 • Ra Quyết Định Sai, Phải Bị Kỷ Luật
 • Ra Quyết Định Hành Chính Sai, Cơ Quan Nhà Nước Phải Bồi Thường Cho Ai ?
 • Tải Mẫu Quyết Định Đưa Vụ Án Ra Xét Xử Cho Hội Đồng Xét Xử
 • Quyết Định Đưa Vụ Án Ra Xét Xử Phúc Thẩm Trong Tố Tụng Hành Chính
 • Văn Bản Hành Chính Là Gì? Các Loại Văn Bản Hành Chính?

  --- Bài mới hơn ---

 • Thuật Ngữ Văn Bản Hành Chính
 • Văn Bản Hợp Nhất Số 04/vbhn
 • Văn Bản Hợp Nhất Số 04 Bộ Xây Dựng
 • Văn Bản Hợp Nhất Số 04 Điều Lệ Trường Mn
 • Luật Cán Bộ, Công Chức
 • Văn bản hành chính là lọai văn bản thường dùng trong cơ quan nhà nước để truyền đạt những nội dung và yêu cầu nào đó từ cấp trên xuống hoặc bày tỏ những ý kiến, nguyện vọng của cá nhân hay tập thể tới các cơ quan và người có quyền hạn để giải quyết.

  Văn bản hành chính được biết đến là loại văn bản rất quen thuộc, thường gặp trong cuộc sống hiện nay. Tuy nhiên, khi nhắc đến văn bản hành chính khá nhiều nhưng nhiều người thực sự hiểu loại văn bản này là gì?

  Văn bản hành chính là những văn bản mang tính quy phạm hành chính nhà nước. Văn bản hành chính có nhiều vài trò khác nhau, có thể là thông báo, truyền đạt thông tin từ tổ chức, cá nhân, cơ quan nhà nước này đến một hay nhiều tổ chức, cá nhân khác.

  Văn bản hành chính cũng có thể dung để cụ thể hóa những văn bản pháp quy, giải quyết những công việc cụ thể trong quá trình quan lý, điều hành một cơ quan, tổ chức.

  Hàng ngày, chúng ta tiếp xúc với rất nhiều văn bản như quyết định của cơ quan nhà nước như quyết định nâng lương, quyết định xử lý luật lao động, thông báo cuộc họp, thư mời cuộc họp… Căn cứ vào nội dung và hình thức của các văn bản đó, ta có thể phân loại nó thành văn bản hành chính.

  Văn bản hành chính gồm mấy loại?

  Để Quý vị hiểu thêm về bản hành chính là gì, nhận diện được loại văn bản này, chúng tôi xin đưa ra những thông tin về các loại văn bản hành chính.

  Văn bản hành chính là một trong những loại văn bản được sử dụng phổ biến nhất hiện nay, đây là văn bản mang tính thông tin quy phạm nhà nước, giải quyết những vụ việc trong quá trình quản lý nhà nước. Văn bản hành chính được chia thành hai loại chính là văn bản hành chính cá biệt và văn bản hành chính thông thường.

  – Văn bản hành chính thông thường

  + Văn bản không có tên loại: Loại văn bản này thường được thể hiện dưới dạng thư gửi hoặc công văn của cơ quan nhà nước đến các cá nhân, tổ chức, ở phần đầu của văn bản sẽ không có tên gọi. Đây cũng là cách để phân biệt thư gửi, công văn với các loại văn bản hành chính khác (Ví dụ như Công văn mời họp, Công văn trả lời, Công văn yêu cầu…).

  + Văn bản có tên loại: Văn bản có tên loại cũng là loại văn bản hành chính nhằm mục đích thông tin, cụ thể hóa các quy định pháp quy hoặc thông báo của cơ quan nhà nước đến các cá nhân, cơ quan, tổ chức khác trong xã hội. Tuy nhiên, văn bản có tên loại thì ở phần đầu của văn bản sẽ có tên gọi của văn bản.

  Vì dụ một số văn bản có tên loại như sau:

  Báo cáo: Dùng để trình bày về một sự việc đã diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định, thường được dung trong việc báo cáo của cấp dưới đến lãnh đạo, cấp trên. (Ví dụ như báo cáo công việc tuần, báo cáo tháng, báo cáo quý…).

  Biên bản: Là loại văn bản hành chính dung để ghi chép lại những sự việc đã xảy ra tại một thời điểm nào đó để làm minh chứng giải quyết những công việc về sau. (Vì dụ như Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Biên bản làm việc nhóm, Biên bản nghiệm thu…).

  – Văn bản hành chính cá biệt

  Văn bản hành chính cá biệt là loại văn bản dung để thể hiện các quyết định của cơ quan quản lý hành nhà nước cấp trên hoặc quy định quy phạm hành chính nhà nước để giải quyết các công việc cụ thể như quyết định cá biệt, chỉ thị cá biệt, nghị quyết cá biệt.

  Văn bản hành chính có đặc điểm gì?

  Như chúng tôi đã trình bày ở trên, văn bản hành chính là loại văn bản thường dùng để truyền đạt những nội dung và yêu cầu nào đó từ cấp trên xuống hoặc bày tỏ những ý kiến, nguyện vọng của cá nhân hay tập thể tới các cơ quan và người có quyền hạn để giải quyết

  Từ nội dung trên có thể thấy, văn bản hành chính cần có những nội dung bắt buộc như sau::

  – Nội dung Quốc hiệu và tiêu ngữ: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam/Độc lập Tư do Hạnh phúc

  – Thông tin Địa điểm và ngày tháng làm văn bản: Ví dụ: Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2022

  – Thông tin Họ tên, chức vụ của người nhận hay tên cơ quan nhận văn bản: Kính gửi Ông Nguyễn Văn A – Chủ tịch UBND Huyện X

  – Thông tin Họ tên, chức vụ của người gửi hay tên cơ quan, tập thể gửi văn bản: Thông tin người đại diện cho cơ quan gửi

  – Nội dung thông báo , đề nghị báo cáo: Ghi rõ ràng nội dung cần báo cáo hoặc thông báo là gì

  – Chữ kí và họ tên người gửi văn bản: Người đừng đầu ký tên và đóng dấu vào văn bản hành chính

  Thẩm quyền ban hành văn bản hành chính?

  Trước khi đi đến việc tìm hiểu về thẩm quyền ban hành của văn bản hành chính, thì chúng tôi sẽ đi tìm hiểu để giải đáp cho câu hỏi văn bản hành chính là gì?

  Văn bản hành chính là một loại văn bản thuộc hệ thống các loại văn bản do Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành. Văn bản này có tính thông tin quy phạm của Nhà nước và truyền tải một cách cụ thể hóa trách nhiệm thực hiện và thi hành các văn bản pháp quy khác, việc ban hành văn bản nhằm thực hiện giải quyết các công việc có trong khâu quản lý.

  Hay hiểu đơn giản thì văn bản hành chính là văn bản sử dụng nhằm mục đích để truyền tải những thông tin, nội dung hay yêu cầu bất kỳ nào đó từ cấp trên đưa xuống hay là văn bản thể hiện ý kiến, quan điểm cá nhân của bản thân hoặc một tập thể nào đó tới người hay cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết.

  Khi tìm hiểu về văn bản hành chính chúng ta sẽ thấy các đặc điểm nổi trội của loại văn bản này có thể kể đến như: Đặc điểm của văn bản hành chính nói chung

  + Chủ thể ban hành văn bản hành chính là các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội với thẩm quyền và chức năng rất khác nhau trong hệ thống các cơ quan quản lý và các tổ chức xã hội.

  + Văn bản tác nghiệp hành chính chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số các loại văn bản cần thiết phải soạn thảo, ban hành của các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội.

  + Nội dung truyền đạt của văn bản hành chính chủ yếu là thông tin quản lý mang tính hai chiều: theo chiều dọc từ trên xuống (các văn bản cấp trên chuyển xuống cấp dưới) và từ dưới lên (các văn bản từ cấp dưới chuyển lên cấp trên); theo chiều ngang gồm các văn bản trao đổi giữa các cơ quan ngang cấp, ngang quyền.

  + Ngôn ngữ và văn phong trong văn bản tác nghiệp hành chính vừa mang tính chất khách quan, trực tiếp, cụ thể, rõ ràng; vừa mang tính ngắn gọn, chính xác, đầy đủ.

  Như vậy dựa vào đặc điểm của văn bản chúng ta có thể thấy rõ cơ quan có thẩm quyền ban hành. Thẩm quyền ban hành là tất cả các cơ quan, tổ chức nhà nước đều có thẩm quyền ban hành văn bản hành chính.

  Chức năng văn bản hành chính?

  Với văn bản hành chính thì hiện nay, loại văn bản này được chia thành 2 loại đó là:

  – Văn bản hành chính thông thường

  – Văn bản hành chính cá biệt

  Với Văn bản hành chính cá biệt, thì đây là phương tiện thể hiện các quyết định quản lý của cơ quan quản lý hành chính nhà nước có thẩm quyền trên cơ sở những quy định chung, quyết định quy phạm của cơ quan nhà nước cấp trên hoặc quy định quy phạm của cơ quan mình nhằm giải quyết các công việc cụ thể. Bao gồm: Quyết định cá biệt; Chỉ thị cá biệt; Nghị quyết cá biệt.

  Với Văn bản hành chính thông thường là những văn bản mang tính thông tin điều hành nhằm thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật khác hoặc dùng để giải quyết các công việc cụ thể, phản ánh tình hình, giao dịch, trao đổi, ghi chép công việc trong cơ quan, tổ chức. Hệ thống loại văn bản này rất đa dạng và phức tạp có thể kể đến như:

  – Văn bản không có tên loại như Công văn đôn đốc, công văn trả lời, công văn mời họp, công văn giải thích, công văn yêu cầu, công văn kiến nghị, công văn chất vấn.

  Văn bản có tên loại như: Thông báo, báo cáo, biên bản, tờ trình, đề án, chương trình, kế hoạch, hợp đồng, giấy đi đường…

  Dù thuộc loại văn bản hành chính thông thường hay văn bản hành chính cá biệt thì chức năng chính của văn bản là cụ thể hóa văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn cụ thể các chủ trương, chính sách của nhà nước, hỗ trợ cho quá trình quản lý hành chính nhà nước và thông tin pháp luật.

  Mẫu văn bản hành chính 2022

  Thông thường, một văn bản hành chỉnh sẽ gồm các thông tin:

  – Có Quốc hiệu và tiêu ngữ xuất hiện trong văn bản.

  – Có thông tin về địa điểm, thời gian văn bản này được tạo ra.

  – Có thông tin về họ tên, chức vụ của người gửi văn bản hoặc là tên của cơ quan, tập thể thực hiện việc gửi đi văn bản này.

  – Có thông tin về nội dung của văn bản đó, thể hiện điều gì.

  – Có chữ ký và xác nhận của cá nhân hay tập thể gửi đi văn bản đó.

  GIẤY MỜI

  DỰ ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022-2023

  Chi bộ xã Tân Khánh trân trọng kính mời:

  – Đại diện thường trực huyện ủy;

  – Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách lĩnh vực Ban tổ chức Huyện ủy;

  – Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ;

  – Các bí thư Chi bộ trực thuộc huyện ủy;

  Tới dự: Đại hội chi bộ nhiệm kỳ năm 2022-2023 của đảng bộ xã Tân Khánh

  Chủ trì: đồng chí bí thư xã Trần Hồng Thanh

  Thời gian: bắt đầu vào lúc 14h ngày 29/01/2021

  Địa điểm: trụ sở chính uỷ ban nhân dân xã Tân Khánh, huyện Vụ bản, tỉnh Nam Định.

  Kính mong sự có mặt của quý đại biểu/.

  Tải (Download) mẫu văn bản hành chính 1 – Giấy mời

  Tải (Download) mẫu văn bản hành chính 2 – Nghị quyết

  Các loại văn bản hành chính

  + Văn bản hành chính nhà nước:

  Văn bản hành chính nhà nước hay chính là văn bản quản lý hành chính nhà nước, đây là văn bản được thể hiện dưới dạng ngôn ngữ viết, do chủ thể quản lí Hành chính Nhà nước có thẩm quyền ban hành theo hình thức, thủ tục do pháp luật quy định nhằm thực thi pháp luật, quản lí điều hành và giải quyết những công việc cụ thể phát sinh trong đời sống xã hội.

  Về hình thức, văn bản quản lí Hành chính Nhà nước có rất nhiều thể loại khác nhau, gồm; Nghị quyết, nghị định, quyết định, chỉ thị, thông tư, lệnh, kiến nghị, yêu cầu, văn bản pháp quy phụ, công văn, thông báo, công điện….

  Mỗi loại văn bản này được ban hành bởi những chủ thể khác nhau, trong những trường hợp xác định và để những mục tiêu quản lí khác nhau nhưng đều có những nét tuơng tự nhau về cơ cấu.

  Cơ cấu văn bản quản lí Hành chính Nhà nước là cách thức trình bày văn bản theo kiểu dáng nhất định, có tác dụng giúp cho việc xác lập nội dung của văn bản được thuận lợi.

  Đồng thời góp phần tạo nên tính logic cho nội dung văn bản; đảm bảo tính chính thể, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa hình thức với nội dung văn bản, tạo sự thống nhất về hình thức văn bản cho hệ thống cơ quan Nhà nước nói chung và cho mỗi chủ thể quản lí Hành chính Nhà nước nói riêng làm tiền đề cho việc xây dụng và sử dụng mẫu văn bản và nếu xác định cơ cấu hợp lí thì sẽ tạo tính mĩ quan cần thiết cho văn bản, đảm bảo sự nghiêm trang của hoạt động quản lí Hành chính Nhà nước.

  + Văn bản hành chính thông dụng:

  Văn bản hành chính thông dụng là Loại văn bản chứa đựng các văn bản có tính chất thông tin về việc điều hành những văn bản có tính quy phạm về pháp luật khác.

  Bên cạnh đó, văn bản này còn được sử dụng để nhằm mục đích giải quyết các nhiệm vụ cụ thể, thể hiện sự phản ánh về tình hình thực tế các giao dịch hay các công việc trao đổi, ghi chép những công việc diễn ra trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể nhất định.

  Như ở hướng dẫn trên chúng tôi có đề cập thì Văn bản hành chính thông dụng được chia làm 2 loại sau đây:

  – Văn bản có tên gọi: Đây là văn bản mà thông qua tên gọi sẽ thể hiện được nội dung của loại văn bản đó.

  + Văn bản báo cáo: Nhằm mục đích dùng để trình bày sự việc một cách rõ ràng nhất để người nghe có thể hiểu và nắm bắt được tình hình diễn ra và kết quả sự việc. Có thể kể đến như báo cáo tuần, báo cáo tổng kết tháng,…

  + Văn bản biên bản: Dùng để ghi chép lại nội dung những gì đã xảy ra để làm căn cứ và bằng chứng xác thực về sau. Ví dụ như biên bản bàn giao hay biên bản nghiệm thu,…

  + Văn bản thông báo: Được sử dụng để truyền tải, truyền đạt một thông điệp gì đó cho mọi người đều biết để có thể thực hiện đúng với những quy định sắp được thi hành.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Soạn Bài: Hoàng Lê Nhất Thống Chí
 • Phân Tích Văn Bản Hoàng Lê Nhất Thống Chí
 • Hoàng Lê Nhất Thống Chí
 • Tóm Tắt Văn Bản Hoàng Lê Nhất Thống Chí Hồi Thứ 14 Của Ngô Gia Văn Phái
 • Soạn Bài Hoàng Lê Nhất Thống Chí (Hồi Thứ Mười Bốn)
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100