Các Văn Bản Hành Chính Bằng Tiếng Anh

--- Bài mới hơn ---

 • Đoạn Văn Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh
 • Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh
 • 100 Đoạn Hội Thoại Tiếng Anh Giao Tiếp Hằng Ngày
 • Khóa Học Tiếng Anh Giao Tiếp Công Việc Đột Phá
 • Top 5 Phần Mềm Phát Âm Tiếng Anh Miễn Phí (Giọng Chuẩn)
 • Văn Bản Hành Chính Bằng Tiếng Anh, Các Văn Bản Hành Chính Bằng Tiếng Anh, Mẫu Văn Bản Hành Chính Bằng Tiếng Anh, Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Bằng Tiếng Anh, 4 Bảng Báo Cáo Tài Chính Bằng Tiếng Anh, Mẫu Bảng Niêm Yết Thủ Tục Hành Chính Cấp Xã, Mẫu Bảng Niêm Yết Thủ Tục Hành Chính, Báo Cáo Tài Chính Bằng Tiếng Anh, Báo Cáo Tài Chính Bằng Tiếng Hàn, Đọc Báo Cáo Tài Chính Bằng Tiếng Anh, Báo Cáo Tài Chính Bằng Tiếng Trung, Mẫu Bảng Niêm Yết Công Khai Thủ Tục Hành Chính, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh Hoàn Chỉnh, Tiếng Anh Văn Bản Hành Chính, Thủ Tục Hành Chính Tiếng Anh Là Gì, Văn Bản Hành Chính Tiếng Anh Là Gì, Văn Bản Hành Chính Tiếng Anh, Mẫu Văn Bản Hành Chính Tiếng Anh, Thủ Tục Hành Chính Tiếng Anh, Mẫu Số 5 Bảng Tổng Hợp Số Liệu áp Dụng Các Biện Pháp Xử Lý Hành Chính, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hành Chính, Dịch Văn Bản Hành Chính Sang Tiếng Anh, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hành Chính Nhân Sự, Giáo Trình Lý Luận Hành Chính Nhà Nước Học Viện Hành Chính, Tài Liệu Cân Băng Định Lượng Băng Tiếng Việt, Bảng Kiểm Điểm Bằng Tiếng Nhạt, Quản Lý Hành Chính Học Viện Hành Chính, Mẫu Hợp Đồng Tư Vấn Xây Dựng Bằng Tiếng Anh Tiếng Nhật, Tìm Hiểu Về Cưỡng Chế Hành Chính Và Biện Pháp Cưỡng Chế Hành Chính, Bảng Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Bằng Tiếng Anh, Bảng Cửu Chương Bằng Tiếng Anh, Báo Cáo Giải Trình Thi Hành Pháp Luật Về Xứ Lý Vi Phạm Hành Chính, Báo Cáo Kết Quả Thi Hành Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Môi Trường Của Bộ Tài Nguyên Môi Trườn, Các Hành Vi Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Dược Và Mức Xử Phạt, Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2021., Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của , Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Sử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Thi Hành án Dân Sự, Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Bản Tóm Tắt Bằng Ngôn Ngữ Đơn Giản Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính, Bản Tóm Tắt Bằng Ngôn Ngữ Đơn Giản Về Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính, Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2021, Tình Hình Ban Hành Văn Bản Hành Chính ở Địa Phương, Báo Cáo Kết Quả Thi Hành Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Môi Trường, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thi Hành Luật Tố Tụng Hành Chính 2021, Bài Tập Thực Hành Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Báo Cáo Tổng Kết Thi Hành Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Tham Luận Nâng Cao Công Tác Tài Chính Trong Hành Chính Sự Nghiệp, Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Cải Cách Hành Chính Ngành Tài Chính: Thành Tựu 2021 – Kế Hoạch 2021, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Tr, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định 438 Của Tổng Cục Chính Trị Trong Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị , Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong , Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Đơn Khởi Kiện Hành Vi Hành Chính, Ai Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Tiểu Luận Thủ Tục Hành Chính Thi Hành án Dân Sự, Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị …, Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Tài Chính Công Hướng Tới Gfmis, Luận Văn Tốt Nghiệp Trung Cấp Chính Trị Hành Chính, Tờ Trình Của Chính Phủ Về Dự án Luật Tố Tụng Hành Chính, Thủ Tục Hành Chính Qua Dịch Vụ Bưu Chính Công ích, Báo Cáo Tài Chính Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Mẫu Bảng Báo Giá Bằng Tiếng Anh, Hướng Dẫn Thi Hành án Hành Chính, Mẫu Đơn Khiếu Nại Hành Vi Hành Chính, Bài Thi Thực Hành Bằng C, Bài Thi Thực Hành Bằng B2, Bằng Tiếng Anh 4.5, Mẫu Thư Xin Lỗi Bằng Tiếng Anh, Nội Quy Lớp Học Bằng Tiếng Anh, 500 Mẫu Thư Bằng Tiếng Anh, 597 Mẫu Lá Thư Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Mời Họp Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Mời Hợp Tác Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Du Học Bằng Tiếng Anh, Mẫu Hóa Đơn Bằng Tiếng Anh, Mẫu Lc Bằng Tiếng Anh, Cv Mẫu Bằng Tiếng Anh, Bằng Tiếng Anh A, Bài Cv Mẫu Bằng Tiếng Anh, Bức Thư Mẫu Bằng Tiếng Anh, Mẫu Cv Bằng Tiếng Hàn, Bản Cv Mẫu Bằng Tiếng Anh, Tải Mẫu Cv Bằng Tiếng Anh, Mẫu Cv Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Đòi Nợ Bằng Tiếng Anh, Mẫu Cv Bằng Tiếng Anh Hay, Mục Lục Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Bằng Tiếng Anh,

  Văn Bản Hành Chính Bằng Tiếng Anh, Các Văn Bản Hành Chính Bằng Tiếng Anh, Mẫu Văn Bản Hành Chính Bằng Tiếng Anh, Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Bằng Tiếng Anh, 4 Bảng Báo Cáo Tài Chính Bằng Tiếng Anh, Mẫu Bảng Niêm Yết Thủ Tục Hành Chính Cấp Xã, Mẫu Bảng Niêm Yết Thủ Tục Hành Chính, Báo Cáo Tài Chính Bằng Tiếng Anh, Báo Cáo Tài Chính Bằng Tiếng Hàn, Đọc Báo Cáo Tài Chính Bằng Tiếng Anh, Báo Cáo Tài Chính Bằng Tiếng Trung, Mẫu Bảng Niêm Yết Công Khai Thủ Tục Hành Chính, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh Hoàn Chỉnh, Tiếng Anh Văn Bản Hành Chính, Thủ Tục Hành Chính Tiếng Anh Là Gì, Văn Bản Hành Chính Tiếng Anh Là Gì, Văn Bản Hành Chính Tiếng Anh, Mẫu Văn Bản Hành Chính Tiếng Anh, Thủ Tục Hành Chính Tiếng Anh, Mẫu Số 5 Bảng Tổng Hợp Số Liệu áp Dụng Các Biện Pháp Xử Lý Hành Chính, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hành Chính, Dịch Văn Bản Hành Chính Sang Tiếng Anh, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hành Chính Nhân Sự, Giáo Trình Lý Luận Hành Chính Nhà Nước Học Viện Hành Chính, Tài Liệu Cân Băng Định Lượng Băng Tiếng Việt, Bảng Kiểm Điểm Bằng Tiếng Nhạt, Quản Lý Hành Chính Học Viện Hành Chính, Mẫu Hợp Đồng Tư Vấn Xây Dựng Bằng Tiếng Anh Tiếng Nhật, Tìm Hiểu Về Cưỡng Chế Hành Chính Và Biện Pháp Cưỡng Chế Hành Chính, Bảng Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Bằng Tiếng Anh, Bảng Cửu Chương Bằng Tiếng Anh, Báo Cáo Giải Trình Thi Hành Pháp Luật Về Xứ Lý Vi Phạm Hành Chính, Báo Cáo Kết Quả Thi Hành Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Môi Trường Của Bộ Tài Nguyên Môi Trườn, Các Hành Vi Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Dược Và Mức Xử Phạt, Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2021., Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của , Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Sử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Thi Hành án Dân Sự, Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Bản Tóm Tắt Bằng Ngôn Ngữ Đơn Giản Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính, Bản Tóm Tắt Bằng Ngôn Ngữ Đơn Giản Về Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính, Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2021, Tình Hình Ban Hành Văn Bản Hành Chính ở Địa Phương,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Bản Hành Chính Bằng Tiếng Anh
 • Chuyển Đổi Văn Bản Thành Giọng Nói (Text To Speech)
 • Các Công Cụ Chuyển Văn Bản Viết Thành Giọng Nói Online Miễn Phí Hay Nhất
 • 5 Cách Dịch Văn Bản Cấp Tốc
 • Xem Bản Dịch Trên Facebook, Cách Dịch Ngôn Ngữ Sang Tiếng Việt Trên Fa
 • Văn Bản Hành Chính Bằng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Văn Bản Hành Chính Bằng Tiếng Anh
 • Đoạn Văn Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh
 • Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh
 • 100 Đoạn Hội Thoại Tiếng Anh Giao Tiếp Hằng Ngày
 • Khóa Học Tiếng Anh Giao Tiếp Công Việc Đột Phá
 • Văn Bản Hành Chính Bằng Tiếng Anh, Các Văn Bản Hành Chính Bằng Tiếng Anh, Mẫu Văn Bản Hành Chính Bằng Tiếng Anh, Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Bằng Tiếng Anh, 4 Bảng Báo Cáo Tài Chính Bằng Tiếng Anh, Mẫu Bảng Niêm Yết Thủ Tục Hành Chính Cấp Xã, Mẫu Bảng Niêm Yết Thủ Tục Hành Chính, Báo Cáo Tài Chính Bằng Tiếng Anh, Báo Cáo Tài Chính Bằng Tiếng Hàn, Đọc Báo Cáo Tài Chính Bằng Tiếng Anh, Báo Cáo Tài Chính Bằng Tiếng Trung, Mẫu Bảng Niêm Yết Công Khai Thủ Tục Hành Chính, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh Hoàn Chỉnh, Tiếng Anh Văn Bản Hành Chính, Thủ Tục Hành Chính Tiếng Anh Là Gì, Văn Bản Hành Chính Tiếng Anh Là Gì, Văn Bản Hành Chính Tiếng Anh, Mẫu Văn Bản Hành Chính Tiếng Anh, Thủ Tục Hành Chính Tiếng Anh, Mẫu Số 5 Bảng Tổng Hợp Số Liệu áp Dụng Các Biện Pháp Xử Lý Hành Chính, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hành Chính, Dịch Văn Bản Hành Chính Sang Tiếng Anh, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hành Chính Nhân Sự, Giáo Trình Lý Luận Hành Chính Nhà Nước Học Viện Hành Chính, Tài Liệu Cân Băng Định Lượng Băng Tiếng Việt, Bảng Kiểm Điểm Bằng Tiếng Nhạt, Quản Lý Hành Chính Học Viện Hành Chính, Mẫu Hợp Đồng Tư Vấn Xây Dựng Bằng Tiếng Anh Tiếng Nhật, Tìm Hiểu Về Cưỡng Chế Hành Chính Và Biện Pháp Cưỡng Chế Hành Chính, Bảng Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Bằng Tiếng Anh, Bảng Cửu Chương Bằng Tiếng Anh, Báo Cáo Giải Trình Thi Hành Pháp Luật Về Xứ Lý Vi Phạm Hành Chính, Báo Cáo Kết Quả Thi Hành Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Môi Trường Của Bộ Tài Nguyên Môi Trườn, Các Hành Vi Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Dược Và Mức Xử Phạt, Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2021., Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của , Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Sử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Thi Hành án Dân Sự, Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Bản Tóm Tắt Bằng Ngôn Ngữ Đơn Giản Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính, Bản Tóm Tắt Bằng Ngôn Ngữ Đơn Giản Về Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính, Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2021, Tình Hình Ban Hành Văn Bản Hành Chính ở Địa Phương, Báo Cáo Kết Quả Thi Hành Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Môi Trường, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thi Hành Luật Tố Tụng Hành Chính 2021, Bài Tập Thực Hành Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Báo Cáo Tổng Kết Thi Hành Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Tham Luận Nâng Cao Công Tác Tài Chính Trong Hành Chính Sự Nghiệp, Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Cải Cách Hành Chính Ngành Tài Chính: Thành Tựu 2021 – Kế Hoạch 2021, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Tr, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định 438 Của Tổng Cục Chính Trị Trong Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị , Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong , Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Đơn Khởi Kiện Hành Vi Hành Chính, Ai Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Tiểu Luận Thủ Tục Hành Chính Thi Hành án Dân Sự, Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị …, Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Tài Chính Công Hướng Tới Gfmis, Luận Văn Tốt Nghiệp Trung Cấp Chính Trị Hành Chính, Tờ Trình Của Chính Phủ Về Dự án Luật Tố Tụng Hành Chính, Thủ Tục Hành Chính Qua Dịch Vụ Bưu Chính Công ích, Báo Cáo Tài Chính Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Mẫu Bảng Báo Giá Bằng Tiếng Anh, Hướng Dẫn Thi Hành án Hành Chính, Mẫu Đơn Khiếu Nại Hành Vi Hành Chính, Bài Thi Thực Hành Bằng C, Bài Thi Thực Hành Bằng B2, Bằng Tiếng Anh 4.5, Mẫu Thư Xin Lỗi Bằng Tiếng Anh, Nội Quy Lớp Học Bằng Tiếng Anh, 500 Mẫu Thư Bằng Tiếng Anh, 597 Mẫu Lá Thư Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Mời Họp Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Mời Hợp Tác Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Du Học Bằng Tiếng Anh, Mẫu Hóa Đơn Bằng Tiếng Anh, Mẫu Lc Bằng Tiếng Anh, Cv Mẫu Bằng Tiếng Anh, Bằng Tiếng Anh A, Bài Cv Mẫu Bằng Tiếng Anh, Bức Thư Mẫu Bằng Tiếng Anh, Mẫu Cv Bằng Tiếng Hàn, Bản Cv Mẫu Bằng Tiếng Anh, Tải Mẫu Cv Bằng Tiếng Anh, Mẫu Cv Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Đòi Nợ Bằng Tiếng Anh, Mẫu Cv Bằng Tiếng Anh Hay, Mục Lục Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Bằng Tiếng Anh,

  Văn Bản Hành Chính Bằng Tiếng Anh, Các Văn Bản Hành Chính Bằng Tiếng Anh, Mẫu Văn Bản Hành Chính Bằng Tiếng Anh, Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Bằng Tiếng Anh, 4 Bảng Báo Cáo Tài Chính Bằng Tiếng Anh, Mẫu Bảng Niêm Yết Thủ Tục Hành Chính Cấp Xã, Mẫu Bảng Niêm Yết Thủ Tục Hành Chính, Báo Cáo Tài Chính Bằng Tiếng Anh, Báo Cáo Tài Chính Bằng Tiếng Hàn, Đọc Báo Cáo Tài Chính Bằng Tiếng Anh, Báo Cáo Tài Chính Bằng Tiếng Trung, Mẫu Bảng Niêm Yết Công Khai Thủ Tục Hành Chính, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh Hoàn Chỉnh, Tiếng Anh Văn Bản Hành Chính, Thủ Tục Hành Chính Tiếng Anh Là Gì, Văn Bản Hành Chính Tiếng Anh Là Gì, Văn Bản Hành Chính Tiếng Anh, Mẫu Văn Bản Hành Chính Tiếng Anh, Thủ Tục Hành Chính Tiếng Anh, Mẫu Số 5 Bảng Tổng Hợp Số Liệu áp Dụng Các Biện Pháp Xử Lý Hành Chính, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hành Chính, Dịch Văn Bản Hành Chính Sang Tiếng Anh, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hành Chính Nhân Sự, Giáo Trình Lý Luận Hành Chính Nhà Nước Học Viện Hành Chính, Tài Liệu Cân Băng Định Lượng Băng Tiếng Việt, Bảng Kiểm Điểm Bằng Tiếng Nhạt, Quản Lý Hành Chính Học Viện Hành Chính, Mẫu Hợp Đồng Tư Vấn Xây Dựng Bằng Tiếng Anh Tiếng Nhật, Tìm Hiểu Về Cưỡng Chế Hành Chính Và Biện Pháp Cưỡng Chế Hành Chính, Bảng Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Bằng Tiếng Anh, Bảng Cửu Chương Bằng Tiếng Anh, Báo Cáo Giải Trình Thi Hành Pháp Luật Về Xứ Lý Vi Phạm Hành Chính, Báo Cáo Kết Quả Thi Hành Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Môi Trường Của Bộ Tài Nguyên Môi Trườn, Các Hành Vi Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Dược Và Mức Xử Phạt, Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2021., Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của , Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Sử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Thi Hành án Dân Sự, Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Bản Tóm Tắt Bằng Ngôn Ngữ Đơn Giản Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính, Bản Tóm Tắt Bằng Ngôn Ngữ Đơn Giản Về Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính, Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2021, Tình Hình Ban Hành Văn Bản Hành Chính ở Địa Phương,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chuyển Đổi Văn Bản Thành Giọng Nói (Text To Speech)
 • Các Công Cụ Chuyển Văn Bản Viết Thành Giọng Nói Online Miễn Phí Hay Nhất
 • 5 Cách Dịch Văn Bản Cấp Tốc
 • Xem Bản Dịch Trên Facebook, Cách Dịch Ngôn Ngữ Sang Tiếng Việt Trên Fa
 • Công Việc Cộng Tác Viên Dịch Thuật Và Việc Làm Dịch Thuật Online Tại Nhà
 • Mẫu Văn Bản Hành Chính Bằng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Hành Chính Tiếng Anh
 • Văn Bản Hành Chính Tiếng Anh
 • Tiếng Anh Hành Chính Văn Phòng Những Câu Phổ Thông Nhất Bạn Phải Biết
 • Tư Vấn Mẫu Biên Bản Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính ?
 • Hàng Loạt Công Ty Bị Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về An Toàn Thực Phẩm
 • Văn Bản Hành Chính Bằng Tiếng Anh, Mẫu Văn Bản Hành Chính Bằng Tiếng Anh, Các Văn Bản Hành Chính Bằng Tiếng Anh, Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Bằng Tiếng Anh, 4 Bảng Báo Cáo Tài Chính Bằng Tiếng Anh, Mẫu Bảng Niêm Yết Thủ Tục Hành Chính, Mẫu Bảng Niêm Yết Thủ Tục Hành Chính Cấp Xã, Báo Cáo Tài Chính Bằng Tiếng Hàn, Báo Cáo Tài Chính Bằng Tiếng Anh, Đọc Báo Cáo Tài Chính Bằng Tiếng Anh, Báo Cáo Tài Chính Bằng Tiếng Trung, Mẫu Bảng Niêm Yết Công Khai Thủ Tục Hành Chính, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh Hoàn Chỉnh, Thủ Tục Hành Chính Tiếng Anh, Mẫu Văn Bản Hành Chính Tiếng Anh, Tiếng Anh Văn Bản Hành Chính, Văn Bản Hành Chính Tiếng Anh, Văn Bản Hành Chính Tiếng Anh Là Gì, Thủ Tục Hành Chính Tiếng Anh Là Gì, Mẫu Số 5 Bảng Tổng Hợp Số Liệu áp Dụng Các Biện Pháp Xử Lý Hành Chính, Dịch Văn Bản Hành Chính Sang Tiếng Anh, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hành Chính, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hành Chính Nhân Sự, Giáo Trình Lý Luận Hành Chính Nhà Nước Học Viện Hành Chính, Tài Liệu Cân Băng Định Lượng Băng Tiếng Việt, Bảng Kiểm Điểm Bằng Tiếng Nhạt, Quản Lý Hành Chính Học Viện Hành Chính, Mẫu Hợp Đồng Tư Vấn Xây Dựng Bằng Tiếng Anh Tiếng Nhật, Tìm Hiểu Về Cưỡng Chế Hành Chính Và Biện Pháp Cưỡng Chế Hành Chính, Bảng Cửu Chương Bằng Tiếng Anh, Bảng Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Bằng Tiếng Anh, Báo Cáo Giải Trình Thi Hành Pháp Luật Về Xứ Lý Vi Phạm Hành Chính, Các Hành Vi Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Dược Và Mức Xử Phạt, Báo Cáo Kết Quả Thi Hành Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Môi Trường Của Bộ Tài Nguyên Môi Trườn, Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2021., Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của , Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Sử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Thi Hành án Dân Sự, Bản Tóm Tắt Bằng Ngôn Ngữ Đơn Giản Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính, Bản Tóm Tắt Bằng Ngôn Ngữ Đơn Giản Về Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính, Tình Hình Ban Hành Văn Bản Hành Chính ở Địa Phương, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thi Hành Luật Tố Tụng Hành Chính 2021, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2021, Báo Cáo Kết Quả Thi Hành Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Môi Trường, Báo Cáo Tổng Kết Thi Hành Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính, Bài Tập Thực Hành Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Tham Luận Nâng Cao Công Tác Tài Chính Trong Hành Chính Sự Nghiệp, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Tr, Cải Cách Hành Chính Ngành Tài Chính: Thành Tựu 2021 – Kế Hoạch 2021, Quyết Định 438 Của Tổng Cục Chính Trị Trong Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị , Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong , Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Ai Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Tiểu Luận Thủ Tục Hành Chính Thi Hành án Dân Sự, Đơn Khởi Kiện Hành Vi Hành Chính, Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị …, Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Tài Chính Công Hướng Tới Gfmis, Tờ Trình Của Chính Phủ Về Dự án Luật Tố Tụng Hành Chính, Luận Văn Tốt Nghiệp Trung Cấp Chính Trị Hành Chính, Thủ Tục Hành Chính Qua Dịch Vụ Bưu Chính Công ích, Báo Cáo Tài Chính Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Mẫu Đơn Khiếu Nại Hành Vi Hành Chính, Hướng Dẫn Thi Hành án Hành Chính, Mẫu Bảng Báo Giá Bằng Tiếng Anh, Bài Thi Thực Hành Bằng C, Bài Thi Thực Hành Bằng B2, Mục Lục Bằng Tiếng Anh, Bức Thư Mẫu Bằng Tiếng Anh, Các Mẫu C.v Bằng Tiếng Anh Hay, Thư Mời Hợp Tác Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Bằng Tiếng Anh, Bằng Tiếng Anh Esl, Mẫu Đơn Cv Bằng Tiếng Anh, Mẫu Phụ Lục Bằng Tiếng Anh, Bản Cv Mẫu Bằng Tiếng Anh, Bằng Tiếng Anh C, Mẫu Yêu Cầu Báo Giá Bằng Tiếng Anh, Bằng Tiếng Anh B2, Bằng Tiếng Anh B1, Bằng Tiếng Anh B, Bằng Tiếng Anh A, Bản Cam Kết Bằng Tiếng Anh, Bằng Tiếng Anh 4.5, Gia Phả Bằng Tiếng Anh, Mẫu Hóa Đơn Bằng Tiếng Anh, Lá Thư Mẫu Bằng Tiếng Anh, Nội Quy Lớp Học Bằng Tiếng Anh, Mẫu Văn Bản Bằng Tiếng Anh,

  Văn Bản Hành Chính Bằng Tiếng Anh, Mẫu Văn Bản Hành Chính Bằng Tiếng Anh, Các Văn Bản Hành Chính Bằng Tiếng Anh, Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Bằng Tiếng Anh, 4 Bảng Báo Cáo Tài Chính Bằng Tiếng Anh, Mẫu Bảng Niêm Yết Thủ Tục Hành Chính, Mẫu Bảng Niêm Yết Thủ Tục Hành Chính Cấp Xã, Báo Cáo Tài Chính Bằng Tiếng Hàn, Báo Cáo Tài Chính Bằng Tiếng Anh, Đọc Báo Cáo Tài Chính Bằng Tiếng Anh, Báo Cáo Tài Chính Bằng Tiếng Trung, Mẫu Bảng Niêm Yết Công Khai Thủ Tục Hành Chính, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh Hoàn Chỉnh, Thủ Tục Hành Chính Tiếng Anh, Mẫu Văn Bản Hành Chính Tiếng Anh, Tiếng Anh Văn Bản Hành Chính, Văn Bản Hành Chính Tiếng Anh, Văn Bản Hành Chính Tiếng Anh Là Gì, Thủ Tục Hành Chính Tiếng Anh Là Gì, Mẫu Số 5 Bảng Tổng Hợp Số Liệu áp Dụng Các Biện Pháp Xử Lý Hành Chính, Dịch Văn Bản Hành Chính Sang Tiếng Anh, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hành Chính, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hành Chính Nhân Sự, Giáo Trình Lý Luận Hành Chính Nhà Nước Học Viện Hành Chính, Tài Liệu Cân Băng Định Lượng Băng Tiếng Việt, Bảng Kiểm Điểm Bằng Tiếng Nhạt, Quản Lý Hành Chính Học Viện Hành Chính, Mẫu Hợp Đồng Tư Vấn Xây Dựng Bằng Tiếng Anh Tiếng Nhật, Tìm Hiểu Về Cưỡng Chế Hành Chính Và Biện Pháp Cưỡng Chế Hành Chính, Bảng Cửu Chương Bằng Tiếng Anh, Bảng Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Bằng Tiếng Anh, Báo Cáo Giải Trình Thi Hành Pháp Luật Về Xứ Lý Vi Phạm Hành Chính, Các Hành Vi Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Dược Và Mức Xử Phạt, Báo Cáo Kết Quả Thi Hành Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Môi Trường Của Bộ Tài Nguyên Môi Trườn, Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2021., Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Bb Tiêu Hủy Tang Vật Vi Phạm Hành Chính Ban Hành Kèm Theo Thoòng Tư Số 34/2014/tt – Bca Ngày 15/8/20, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của , Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Sử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Thi Hành án Dân Sự, Bản Tóm Tắt Bằng Ngôn Ngữ Đơn Giản Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính, Bản Tóm Tắt Bằng Ngôn Ngữ Đơn Giản Về Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính, Tình Hình Ban Hành Văn Bản Hành Chính ở Địa Phương, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thi Hành Luật Tố Tụng Hành Chính 2021,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Là Gì? Ví Dụ?
 • Án Lệ Về Quyết Định Hành Chính Là Đối Tượng Khởi Kiện Vụ Án Hành Chính
 • Án Lệ Số 10/2016/al Về Quyết Định Hành Chính Là Đối Tượng Khởi Kiện Vụ Án Hành Chính
 • Án Lệ10: Đối Tượng Khởi Kiện Vụ Án Hành Chính
 • Án Lệ Số 10/2016/al Về Quyết Định Hành Chính Là Đối Tượng Khởi Kiện
 • Nghị Định Chính Phủ Trong Tiếng Tiếng Nhật

  --- Bài mới hơn ---

 • Từ Vựng Tiếng Trung Chủ Đề Chính Trị
 • Nghị Định Về Kê Khai Tài Sản Của Cán Bộ, Công Chức
 • Hoàn Thiện Dự Thảo Nghị Định Về Kiểm Soát Tài Sản, Thu Nhập
 • Sách Luật Thi Đua Khen Thưởng
 • Luật Số 39/2013/qh13 Về Thi Đua, Khen Thưởng
 • Ngày 22 tháng 5 năm 1993 Chính phủ ra Nghị định số 23/CP về việc thành lập Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia trên cơ sở tổ chức lại Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

  1993年5月22日、政府第23号決定により、社会科学院を改組して国家人文・社会科学センターTrung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc giaを設立。

  LASER-wikipedia2

  Điều này hơi gây shock một chút, vì chính phủ ta đang dựa vào đó để đáp ứng nghị định Kyoto và làm tất cả các việc như thế này.

  これはちょっとショックな事です 我々の政府というのは 京都議定書などの要件を満たすために 原子力発電所に頼っているのですから

  ted2019

  Năm 2000, nhân tiện đây, đó là một năm trước khi Enron sụp đổ, những chuyên gia thẩm định trung thực đã cùng nhau lập một bản kiến nghị van nài chính phủ hành động, và xin ngành công nghiệp hành động, để chấm dứt nạn gian lận trong thẩm định.

  2,000年は エンロンが破産する前の年でしたが 誠実な鑑定人たちが共同で 正式な請願書を提出し 連邦政府と産業界に 評価不正の疫病を 止めるための行動を 起こすことを求めました

  ted2019

  Cuốn Việt Nam Tân Từ Điển của Thanh Nghị định nghĩa “vương quốc” là “nước theo chế độ quân chủ”, tức một nước hay một chính phủ có vua hoặc nữ hoàng đứng đầu.

  ウェブスター・ニューワールド米語辞典」は,「kingdom(王国)」という言葉を,「王または女王を首長とする政府もしくは国」と定義しています。

  jw2019

  Walpole có nhiều thực quyền trong Nghị viện và George II có ít sự lựa chọn nhưng phải chấp nhận ông ta hay là nguy cơ mất ổn định trong Chính phủ.

  ウォルポールが議会で安定多数を確保したこともあり、ジョージ2世はウォルポールの留任か政情不安を選ぶしかなかった。

  LASER-wikipedia2

  Dù hội nghị này có ý định công khai là sửa đổi Các điều khoản Liên bang, nhưng ý định được nhiều người đề xướng ra hội nghị đưa ra, đứng đầu trong số đó có James Madison và Alexander Hamilton lại là bắt từ sự bắt đầu lập một chính phủ mới hơn là “sửa đổi” chính phủ đang tồn tại.

  当初は、連合規約の改定のみを意図していたとされるが、その提唱者達、とりわけ、中心となったジェームズ・マディソンとアレクサンダー・ハミルトンは、当初から現存する政府を「修正する」のではなく、新しい政府を創設することを意図していた。

  LASER-wikipedia2

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dịch Thuật Tiếng Nhật Văn Bản Luật, Hiến Pháp, Nghị Định, Thông Tư
 • Hiệp Ước Hoặc Nghị Định Thư Kyoto Là Gì?
 • Nghị Định Thư Kyoto Là Gì? – Vncpc
 • Quy Định Mới Về Chế Độ Hưu Trí Và Chính Sách Hưởng Lương Hưu Năm 2021
 • Văn Bản Hợp Nhất Có Phải Là Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật?
 • Tìm Luật Sư, Văn Phòng Luật Sư Giỏi, Danh Tiếng Về Đất Đai, Hôn Nhân, Hành Chính, Lao Động Tại Hà Nội.

  --- Bài mới hơn ---

 • Học Khối A Thi Ngành Luật Cần Chú Ý Gì?
 • Luật Sư Giỏi Chuyên Phân Chia Thừa Kế Tại Sài Gòn
 • Luật Sư Tại Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng
 • Văn Phòng Luật Sư Về Luật Lao Động
 • Luật Sư Ở Mỹ Bào Chữa Như Thế Nào?
 • TÌM LUẬT SƯ GIỎI, UY TÍN, TIN CẬY, NHIỀU KINH NGHIỆM TẠI HÀ NỘI VỀ ĐẤT ĐAI, DÂN SỰ, HÔN NHÂN GIA ĐÌNH, HÌNH SỰ, LAO ĐỘNG, HÀNH CHÍNH. Đường dây nóng: 0913 092 912 – 0982 69 29 12

  Các Dịch vụ Luật sư của chúng tôi về Đất đai, Nhà ở, Dân sự, Hôn nhân gia đình, Lao động, Kinh tế, Hành chính, Hình sự:

  A. DỊCH VỤ LUẬT SƯ TƯ VẤN, BẢO VỆ LIÊN QUAN TỚI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở.

  * Tư vấn Thủ tục, Hồ sơ Khiếu nại, Khởi kiện tranh chấp Đất đai, Nhà ở;

  *  Soạn thảo, hoàn Hồ sơ Khiếu nại, Khởi kiện tranh chấp Đất đai, Nhà ở;

  *  Luật sư Đại diện bảo vệ quyền lợi tranh chấp đất đai tại các quan Nhà nước;

  *  Luật sư tranh tụng Bảo vệ quyền lợi tranh chấp đất đai tại Tòa án các cấp.

  B. DỊCH VỤ LUẬT SƯ TƯ VẤN, BẢO VỆ LIÊN QUAN TỚI TRANH CHẤP HÔN NHÂN GIA ĐÌNH.

  » Tư vấn các quy định của pháp luật về chế độ tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng;

  » Tư vấn các quy định của pháp luật về thuận tình ly hôn, đơn phương ly hôn;

  » Tư vấn, soạn thảo đơn khởi kiện, hồ sơ khởi kiện vụ án đơn phương ly hôn, hồ sơ yêu cầu việc thuận tình ly hôn;

  » Tư vấn các quy định của pháp luật về chia tài sản chung khi ly hôn;

  » Tư vấn các quy định của pháp luật về quyền nuôi con, giành quyền nuôi con, cấp dưỡng;

  » Cử Luật sư tham gia tranh tụng bảo về quyền trẻ em, quyền nuôi con, quyền tài sản tại Tòa án;

  » Tư vấn các quy định về thi hành án.

  C. DỊCH VỤ LUẬT SƯ TƯ VẤN, BẢO VỆ LIÊN QUAN TỚI TRANH CHẤP DÂN SỰ, KINH TẾ, LAO ĐỘNG, HÀNH CHÍNH.

   Tư vấn các quy định của pháp luật về hồ sơ, trình tự, thủ tục giải quyết các tranh chấp về Dân sự, Lao động, Hành chính;

   Tư vấn, đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, trung gian hòa giải trong các tranh chấp về Dân sự, Lao động, Hành chính;

   Tư vấn, soạn thảo đơn khởi kiện, hoàn thiện hồ sơ khởi kiện tại Tòa án các tranh chấp về Dân sự, Lao động, Hành chính;

   Tư vấn, soạn thảo đơn khiếu nại, đơn yêu cầu, đề nghị, kiến nghị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết trong các tranh chấp về Dân sự, Lao động, Hành chính;

   Cử Luật sư tham gia tranh tụng tại Tòa án, Trọng tài để bảo vêh quyền và lợi ích hợp pháp trong các tranh chấp về Dân sự, Lao động, Hành chính.

  D. DỊCH VỤ LUẬT SƯ TRANH TỤNG ÁN HÌNH SỰ BÀO CHỮA CHO BỊ CAN, BỊ CÁO; BẢO VỆ CHO NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

  » Cử Luật sư Bào chữa cho bị can từ khi có Quyết định khởi tố Bị can, quá trình điều tra vụ án của cơ quan Cảnh sát điều tra;

  » Cử Luật sư Bào chữa cho bị can khi có Kết luận điều tra, hồ sơ vụ án được chuyển sang cơ quan Viện Kiểm sát thực hành quyền công tố;

  » Cử Luật sư tham gia tranh tụng tại Tòa án, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Bị cáo tại phiên Tòa xét xử cấp Sơ thẩm, Phúc thẩm, Giám đốc thẩm, Tái thẩm;

  » Tư vấn, trợ giúp pháp lý cho Bị can, Bị cáo, người nhà của Bị can, Bị cáo;

  » Tư vấn, soạn thảo Đơn kháng cáo án sơ thẩm, Đơn đề nghị Giám đốc thẩm, Tái thẩm án phúc thẩm, án sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật; soạn thảo đơn khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng; đơn thư kiến nghị, yêu cầu…

  Trân trọng.

  VPGD: P. 1503, Tòa nhà HH1 Phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa,

  Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

  Dây nói: 0243.7.673.930 * 0243.7.675.594 * 0982692912

  W: chúng tôi – luatsucovandoanhnghiep.vn

  E : [email protected] * [email protected]

  Hotline GĐ: 0913 092 912 – 0982 69 29 12 Luật sư Minh Bằng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luật Sư Giỏi Tại Chí Linh, Hải Dương Thuộc Công Ty Luật 24H
 • Văn Phòng Luật Sư Tư Vấn Luật Tại Thành Phố Thủ Dầu Một Tỉnh Bình Dương
 • Dịch Vụ Luật Sư Trọn Gói Tại Bình Dương I Dịch Vụ Luật Sư Giá Rẻ
 • Luật Sư Ở Thủ Dầu Một Bình Dương
 • Giới Thiệu Văn Phòng Luật Sư Lê Khanh
 • Xuất Khẩu Lao Động Nhật Bản Năm 2021 Uy Tín Chất Lượng

  --- Bài mới hơn ---

 • Luật Thực Tập Sinh Nhật Bản 2021
 • Hội Nghị Toàn Quốc Sơ Kết 7 Năm Thi Hành Luật Xuất Bản 2012
 • Sơ Kết 7 Năm Thực Hiện Luật Xuất Bản
 • Xuất Khẩu Lao Động Nhật Bản
 • Dự Thảo Hướng Dẫn Chưa Cho Người Nước Ngoài Nhập Cảnh Vì Lý Do Phòng, Chống Dịch Bệnh
 • Căn cứ pháp luật:

  • Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002;

  • Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

  • Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,

  • Nghị định 81/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2003 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động về Người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài

  • Nghị định 38/2020/NĐ-CP  ngày 03 tháng 4 năm 2021 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

  Số lượng người đi xuất khẩu lao động Nhật Bản mỗi năm

  • Trong số 142.860 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2021, thị trường Nhật Bản có 68.737 lao động (27.610 lao động nữ), Đài Loan: 60.369 lao động (19.273 lao động nữ), Hàn Quốc: 6.538 lao động (736 lao động nữ). , Ả Rập Xê Út: 1.920 nhân viên (1.679 lao động nữ), Romania: 1.319 nhân viên (49 lao động nữ), Malaysia: 1.102 nhân viên (634 lao động nữ), Algeria: 1.014 lao động nam, Kuwait: 794 nhân viên (01 lao động nữ); Macao: 263 nhân viên (247 lao động nữ); Singapore: 117 nhân viên (05 nhân viên nữ) và các thị trường khác.

  • Nhìn vào những con số thống kê trên, bạn sẽ thấy xuất khẩu lao động của Nhật Bản đang đi đầu, trở thành sự lựa chọn nghề nghiệp của nhiều người lao động.

  • Với lợi thế về tiền lương và nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn trong năm 2021, Nhật Bản tiếp tục giữ vị trí số 1, và số lượng lao động Việt Nam đăng ký sang Nhật Bản cũng tăng lên đáng kể.

  Đối tượng nào được đi xuất khẩu lao động Nhật Bản

  Anh Hoàng Tuấn (Lâm Đồng) hỏi: “Thưa luật sư, hiện nay tôi đang có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản tuy nhiên lại không hiểu rõ về những đối tượng đủ điều kiện để đi XKLĐ bên Nhật như thế nào? Luật sư có thể cho giải đáp giúp tôi được không ạ?”

  Điều kiện để được đi xuất khẩu lao động Nhật Bản

  Tiếp nối câu hỏi của anh Tuấn (Lâm Đồng) cũng như những băn khoăn, thắc mắc chung của nhiều người. Luật sư của chúng tôi xin chia sẻ những điều kiện cụ thể để được đi xuất khẩu lao động – Du học Nhật Bản như sau:

  Điều kiện về độ tuổi đi xuất khẩu lao động Nhật Bản

  Yêu cầu độ tuổi khi sang Nhật Bản làm việc ở nước ngoài là từ 18 đến 37 tuổi. Trong đó, độ tuổi dễ dàng sang Nhật Bản xuất khẩu kinh doanh nằm trong khoảng từ 19 đến 30 tuổi.

  Các đơn đặt hàng đòi hỏi kỹ năng cao và kinh nghiệm làm việc như may mặc, xây dựng và nông nghiệp sẽ lấy tuổi tối đa 37 tuổi.

  Tuy nhiên, tùy thuộc vào từng đơn hàng Nhật, ngành nghề, công việc và  tùy vào tay nghề, kinh nghiệm của người lao động mà biên độ tuổi có thể nới rộng hoặc thu hẹp. Ở từng ngành nghề khác nhau, chủ sử dụng lao động Nhật Bản lại có yêu cầu độ tuổi dành cho lao động khác nhau.

  Điều kiện trình độ, bằng cấp đi xuất khẩu lao động Nhật Bản

  Thông thường, để đủ điều kiện đi xuất khẩu lao động Nhật Bản, các đối tượng tham gia cần phải tốt nghiệp cấp II trở lên. Tuy nhiên hiện nay do nhu cầu tuyển dụng XKLĐ Nhật ngày càng lớn, phía Nhật cũng dần linh động và nới lỏng quy định về bằng cấp, trình độ hơn cho người tham gia chương trình TTS kỹ năng tại Nhật.

  Tùy vào tính chất công việc, và tùy từng đơn hàng mà yêu cầu về trình độ văn hóa của lao động của khác nhau. Hiện tại có 1 số ít đơn hàng cũng lấy lao động chỉ tốt nghiệp THCS. Tuy nhiên, phần lớn các đơn hàng đều yêu cầu ứng viên tốt nghiệp từ THPT, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học… Đặc biệt, với đơn hàng kỹ sư, kỹ thuật viên, lao động cần có trình độ chuyên môn cao mới có thể làm việc tại xí nghiệp Nhật được.

  Hầu hết các đơn đặt hàng như cơ khí, điện tử, ô tô, đơn đặt hàng trong các nhà máy, v.v. sẽ yêu cầu bằng tốt nghiệp trung học trở lên (trung học phổ thông – cấp III).

  Điều kiện về trình độ văn hóa khi tham gia chương trình thực tập sinh Nhật

  • Bằng cấp: tốt nghiệp THCS, THPT

  • Đào tạo tiếng Nhật sau trúng tuyển

  • Đào tạo tay nghề nếu đơn hàng có yêu cầu tay nghề, kinh nghiệm.

  • Điều kiện về trình độ văn hóa khi tham gia chương trình kỹ sư, kỹ thuật viên

  • Bằng cấp: tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên

  • Trình độ tiếng Nhật: từ N4 trở lên

  Điều kiện về ngoại hình đi xuất khẩu lao động Nhật Bản

  Tùy từng đơn hàng, tính chất công việc và tùy từng xí nghiệp Nhật mà yêu cầu về ngoại hình của lao động cũng chênh lệch nhau. Nhưng thông thường, điều kiện ngoại hình chung dành cho lao động đi làm việc tại Nhật sẽ là:

  • Nam cao từ 1m60, nặng từ 50 kg trở lên;

  • Nữ cao từ 1.50,  nặng từ 40kg trở lên.

  Một số đơn hàng cần sức khỏe, thể lực hay chiều cao của ứng viên sẽ có điều chỉnh khác nhau và điều này sẽ được thông báo cụ thể ở từng đơn hàng. Và thường các đơn hàng công xưởng sẽ yêu cầu về ngoại hình của lao động cao hơn so với các đơn hàng làm việc ngoài công trường.

  • Nhiều ngành nghề rất coi trọng điều kiện ngoại hình của người lao động. Người sử dụng lao động và công đoàn ở Nhật Bản thường trực tiếp phỏng vấn người lao động để lựa chọn ứng viên. Có những đơn đặt hàng yêu cầu tiêu chí cao hơn hoặc thấp hơn cho chiều cao 1-2 cm cho người lao động.

  • Đòi hỏi vẻ ngoài cân đối, không quá gầy hay quá béo

  Điều kiện về sức khỏe đi xuất khẩu lao động Nhật Bản

  Sức khỏe của lao động là một trong những tiêu chí mà đối tác Nhật xem xét kỹ lưỡng nhất trước khi quyết định lựa chọn bạn tham gia đơn hàng. Để đủ điều kiện sức khỏe đi xuất khẩu lao động Nhật Bản, thì sức khỏe của bạn cần đáp ứng được các tiêu chí như:

  Đạt chiều cao/cân nặng tối thiểu: 1m48/40kg đối với Nữ và 1m60/50kg đối với Nam;

  Không mắc các bệnh truyền nhiễm, các bệnh thuộc diện cấm nhập cảnh vào Nhật Bản (HIV,  viêm gan B, viêm phổi, giang mai, lậu…); Không được có hình xăm trên cơ thể; Không phải là người bị dị tật.

  Có giấy chứng nhận sức khỏe từ bệnh viện đủ điều kiện khám bệnh cho người đi xuất khẩu lao động, được cấp phép của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

  “Trước tình hình dịch Covid-19 hiện nay có nhiều khả năng các nước sẽ yêu cầu người nhập cảnh phải tiêm Vắc xin Covid-19 do đó nếu bạn có ý định đi Xuất khẩu lao động Nhật Bản hoặc các nước tốt nhất chấp hành nghiêm chỉnh việc tiêm Vắc xin Covid-19 vừa là phòng bệnh cho mình và đảm bảo an toàn dịch bệnh cho Cộng đồng”.

  Điều kiện về pháp lý để đi xuất khẩu lao động Nhật Bản

  Theo Điều 42, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài:

  Điều kiện để đi xuất khẩu lao động Nhật Bản theo hợp đồng với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài được quy định như sau: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Tự nguyện đi làm việc ở nước ngoài; Có ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức tốt;

  Đủ sức khỏe theo quy định của pháp luật Việt Nam và yêu cầu của nước tiếp nhận người lao động; Đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề và các điều kiện khác theo yêu cầu của nước tiếp nhận người lao động; Được cấp chứng chỉ về bồi dưỡng kiến thức cần thiết; Không thuộc trường hợp cấm xuất cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  Những trường hợp không đủ điều kiện pháp lý để đi xuất khẩu lao động Nhật Bản bao gồm:

  • Người có tiền án, tiền sự. Cho dù người đó đã mãn hạn tù (hết án, người bị án treo) cũng không thể đi XKLĐ Nhật;

  • Người bị hạn chế nhập cảnh vào Nhật Bản, người bị cấm xuất ra nước ngoài;

  Điều kiện tài chính đi xuất khẩu lao động Nhật Bản

  Để tham gia chương trình thực tập sinh tại Nhật, người lao động cần chuẩn bị đủ một nguồn tài chính nhất định để chi trả các khoản chi phí xuất khẩu lao động Nhật. Tùy vào từng đơn hàng, thời hạn hợp đồng, mức lương và công việc mà mức chi phí đi Nhật sẽ khác nhau.

  Thông thường, chi phí đi xuất khẩu lao động Nhật Bản làm việc sẽ phụ thuộc vào đơn hàng người lao động lựa chọn:

  • Đơn hàng 1 năm hoặc 3 năm.

  • Đơn đặt hàng làm việc trong nhà máy hoặc ngoài trời.

  • Đơn đặt hàng cho kỹ sư, thực tập sinh kỹ thuật hoặc y tá.

  Tiếp theo là các khoản phí khác như:

  • Chi phí khám sức khỏe.

  • Phí dịch vụ.

  • Phí đào tạo tiếng Nhật

  • Học phí dạy nghề (nếu có)

  Thực tế hiện nay thì chi phí cho người lao động muốn đi Xuất khẩu lao động Nhật Bản giao động từ 30.000.000 đến 130.000.000 (Tùy thuộc vào đơn hàng).

  Điều kiện tay nghề, kinh nghiệm làm việc đi xuất khẩu lao động Nhật Bản

  Không phải đơn hàng Nhật Bản nào cũng yêu cầu ứng viên phải có tay nghề hay kinh nghiệm làm việc. Và tùy từng đơn hàng, từng lĩnh vực công việc khác nhau mà những điều kiện về kinh nghiệm làm việc của lao động cũng sẽ khác nhau. Thường thì các đơn hàng về cơ khí, may mặc, hàn,… sẽ yêu cầu kinh nghiệm làm việc của ứng viên. Ngoài yếu tố kinh nghiệm làm việc, độ tuổi, ngoại hình, trình độ văn hóa,… phía tuyển dụng Nhật cũng rất chú trọng thái độ, cách cư xử của ứng viên khi tham gia phỏng vấn.

  Không cần kinh nghiệm:

  Nông nghiệp, chế biến thực phẩm, lắp ráp linh kiện điện tử, chế biến cơ khí…

  Kinh nghiệm cần thiết:

  Hàn, tiện CNC, may, lái xe máy xây dựng,

  Nếu bạn quan tâm đến một đơn đặt hàng nhất định, nhưng không đáp ứng các yêu cầu về kinh nghiệm và kỹ năng, vui lòng liên hệ 0763387788 để được tư vấn thêm.

  Điều kiện hồ sơ đi xuất khẩu lao động Nhật Bản

  Để hoàn thiện hồ sơ thủ tục sang Nhật Bản làm việc người lao động cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm:

  • Sơ yếu lý lịch có ảnh và có xác nhận của xã – phường (01 bản)

  • Giấy chứng nhận công an xã (xác nhận không có tiền án tiền sự) (01 bản sao)

  • Ảnh công chứng cmnd hoặc thẻ căn cước công dân; giấy khai sinh; sổ hộ khẩu, bằng tốt nghiệp (1 bản sao)

  • Ảnh chụp 4×6 (nền trắng, áo sơ mi trắng – cà vạt nam) (06 chiếc)

  Để xin visa, thực tập sinh cần chuẩn bị rất nhiều giấy tờ, cần chú ý rất nhiều giấy tờ quan trọng: Trong quá trình xin visa như thời gian làm việc của đại sứ quán, thời hạn xin visa. Tại đây, sẽ hướng dẫn chi tiết quá trình hoàn tất thủ tục xin visa một cách nhanh chóng và thuận tiện.

  Để xin visa làm việc dài hạn ở nước ngoài, thực tập sinh cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

  • Hộ chiếu (Nếu bạn không có hộ chiếu, bạn có thể làm điều đó tại cơ quan xuất nhập cảnh với mức phí 200.000 VND / người)

  • Tờ khai xin cấp visa

  • Ảnh chụp 4.5 x 4.5 (Ảnh mới không quá 3 tháng)

  •  Giấy chứng nhận tư cách lưu chú (Bản chính + Bản sao).

  •  Hợp đồng lao động gốc.

  •  Thông báo tuyển dụng

  • Giấy tiếp nhận tu nghiệp (Nếu có).

  Điều kiện khác để đi XKLĐ Nhật Bản

  Ngoài các điều kiện đi làm việc tại Nhật kể trên, tiêu chí quan trọng để bạn có thể tham gia chương trình TTS Nhật Bản chính là phải thể hiện thật tốt và thi đỗ đơn hàng đã đăng ký tham gia. Trong thời gian học tập và rèn luyện tại Việt Nam cho đến trước khi xuất cảnh, nếu có vi phạm nghiêm trọng hoặc xảy đến vấn đề bất khả kháng, bạn có thể bị loại khỏi chương trình này.

  Thời hạn đi xuất khẩu lao động Nhật Bản

  Bạn Mai (Quận 2, TP.HCM) hỏi: “Luật sư cho em hỏi, khi đã đáp ứng các điều kiện đi xuất khẩu lao động, du học Nhật Bản rồi thì thời hạn đi là mấy năm ạ?”

  Luật sư trả lời:

  Thực tế, chương trình XKLĐ Nhật Bản với visa thực tập sinh sẽ có thời hạn nhất định phụ thuộc vào thời hạn có hợp đồng. Hiện có chương trình đi XKLĐ 1 năm, 3 năm cho người lao động lựa chọn.

  Đối với các lao động chọn chương trình 1 năm, sau khi hoàn thành hợp đồng 1 năm bạn bắt buộc phải về nước và không có cơ hội quay lại Nhật với visa TTS. Trường hợp bạn tham gia các Đơn hàng đi Nhật 3 năm thì thời hạn kết thúc hợp đồng là 3 năm. Tuy nhiên thì đối với đơn hàng 3 năm, người lao động có thể gia hạn hợp đồng thêm 2 năm nữa. Do đó tổng cộng thời gian làm việc ở Nhật lên đến 5 năm.

  Những ngành nghề đi xuất khẩu lao động Nhật Bản

  Chị Nhung (Bình Dương) đặt câu hỏi: “Chào Luật sư tại chúng tôi sang năm tôi có ý định cho con tôi đi xuất khẩu lao động sang Nhật. Tuy nhiên tôi còn khá mơ hồ về những ngành nghề có thể đi XKLĐ sang bên đó. Vậy luật sư có thể giải đáp kỹ hơn về điều này không ạ?”

  Luật sư: Hiện nay đối tượng đi xuất khẩu lao động Nhật Bản sẽ được định hướng theo 10 ngành nghề bao gồm:

  • Ngành Cơ khí

  • Ngành Xây dựng

  • Ngành Chế biến thực phẩm

  • Ngành Nông nghiệp

  • Ngành Dệt may

  • Ngành Chế biến thủy sản

  • Ngành Lắp ráp linh kiện điện tử

  • Ngành Chăn nuôi bò sữa

  • Ngành Trồng nấm

  • Ngành Tiện phay CNC

  Những Công ty được đưa người đi xuất khẩu lao động Nhật Bản

  Anh Tiến Đạt (Vũng Tàu) có gửi câu hỏi về hòm thư chúng tôi như sau: “Luật sư ơi, hiện nay có rất nhiều công ty cung cấp dịch vụ đưa người đi sang Nhật Bản xuất khẩu lao động cũng như đi du học. Tuy nhiên tôi thấy nhiều người rơi vào tình trạng tiền mất, tật mang. Đã đóng khá nhiều tiền rồi nhưng đợi thời gian lâu không được đi, hoặc nếu có đi thì cũng không theo cam kết ban đầu của công ty. Luật sư có thể cho tôi biết hiện nay có những công ty nào được cấp phép của nhà nước đưa người đi xuất khẩu lao động ạ?”

  Luật sư:

  Để lựa chọn được công ty đưa người đi xuất khẩu lao động, du học Nhật Bản uy tín nhất, không qua môi giới anh có thể gọi điện trực tiếp để được luật sư tư vấn, phân tích những ưu – nhược điểm qua Hotline: 0778.738.886 (HN) – 0763.387.788 (TP.HCM)

  Thế nào được gọi là môi giới đi xuất khẩu lao động Nhật Bản

  Hiện nhiều người chưa hiểu rõ bản chất của việc môi giới đi xuất khẩu lao động – du học Nhật Bản là như thế nào. Luật sư tại chúng tôi xin giải thích rõ hơn về điều này như sau:

  Môi giới chính là người trung gian giữa người lao động và các công ty xuất khẩu lao động, công việc của môi giới là tìm kiếm người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động rồi giới thiệu cho các công ty đó. Những người này sẽ thu thêm của người lao động một khoản tiền gọi là “phí môi giới”.

  Môi giới XKLĐ có thể là một người làm tự do, cũng có thể là nhân viên của cơ quan tổ chức nào đó và cũng có thể chính là nhân viên trong công ty phái cử. Nói chung, bất kỳ ai cũng có thể làm môi giới XKLĐ được và đôi khi những người làm bộ phận tuyển dụng lao động đi XKLĐ trong chính các công ty XKLĐ cũng được coi là một dạng môi giới.

  Những rủi ro người đi xuất khẩu lao động Nhật Bản gặp phải

  “Luật sư ơi, cháu đang có ý định đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản nhưng đọc tin tức, báo chí có nhiều rủi ro quá nên cháu rất hoang mang. Luật sư có thể chỉ rõ hơn về những rủi ro thường gặp nhất khi quyết định sang Nhật làm việc không ạ?” (Bạn Thắng – Quận 1. TPHCM)

  Luật sư: Việc đi làm việc trong nước hay xuất khẩu lao động Nhật Bản tiềm ẩn khá nhiều rủi ro. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của chúng tôi trong suốt những năm làm nghề thì sẽ có những rủi ro phổ biến mà người lao động dễ gặp phải như sau:

  •  Bị lừa đảo của môi giới, cò mồi

  • Chi phí phát sinh gấp nhiều lần

  • Môi trường làm việc có thể khắc nghiệt

  • Công ty phá sản, ngừng hoạt động

  • Điều kiện sinh hoạt không cao

  Chi phí người đi xuất khẩu lao động Nhật Bản cần chuẩn bị

  Thưa luật sư, chi phí người đi xuất khẩu lao động – Du học Nhật Bản có đắt không ạ? Nếu tôi muốn đi thì phải chuẩn bị trước những loại chi phí gì? Cụ thể như thế nào ạ?”

  Luật sư trả lời: Những chi phí khi đi XKLĐ Nhật Bản mà bạn buộc phải nắm chắc bao gồm:

  1. Chi phí khám sức khỏe

  Bạn đi xuất khẩu lao động ở bất kỳ quốc gia nào đều phải khám sức khỏe. Đây là khâu đầu tiên nhưng cũng là khâu vô cùng quan trọng.

  Khám để kiểm tra tổng quát sức khỏe của bạn, xem bạn có đáp ứng được yêu cầu làm việc tại Nhật Bản hay không.

  Các bệnh viện đủ tư cách để khám sức khỏe đi nước ngoài sẽ do công ty xuất khẩu lao động chỉ định. Vì vậy nên bạn không nên tự ý đi khám để tránh tình trạng mất tiền nhưng không nhận được giấy khám hợp lệ.

  2. Chi phí học tạo nguồn

  Chi phí học nguồn là các khoản chi phí người lao động phải trả trước khi tham gia thi tuyển đơn hàng đi Nhật. Chi phí này bao gồm: tiền học tiếng Nhật cơ bản, tiền ăn ở và đi lại.

  Tùy vào công ty mà khoản tiền này sẽ được miễn phí hoặc bắt buộc. Thời gian đào tạo nguồn này kéo dài khoảng 5-7 ngày. Mục đích của việc đào tạo là giúp bạn tạo được ấn tượng tốt đẹp trước nhà tuyển dụng, tỉ lệ đỗ đơn sẽ cao hơn.

  3. Chi phí dịch vụ và môi giới

  Đây là khoản chi phí mà người lao động cần trả cho công ty xuất khẩu lao động để thực hiện hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài.

  Về khoản tiền môi giới, các công ty, doanh nghiệp xuất khẩu lao động chỉ được phép thu khoản tiền môi giới của người lao động trong trường hợp bên đối tác nước ngoài yêu cầu.

  4. Chi phí đào tạo tiếng Nhật sau khi trúng tuyển đơn hàng

  Sau khi qua vòng thi tuyển đơn, người lao động trúng tuyển sẽ được đào tạo tiếng Nhật. Thời gian đào tạo trung bình từ 4-6 tháng trước khi xuất cảnh.

  Qua khóa đào tạo này, người lao động sẽ học và rèn luyện tiếng Nhật, tiếp thu kiến thức văn hóa – xã hội và thích ứng dần với môi trường sống kiểu Nhật Bản.

  Người lao động trước khi sang Nhật đều phải học khóa học tiếng này. Đây là yêu cầu bắt buộc, cũng là điều kiện đủ để có thể đi xuất khẩu Nhật Bản.

  Chi phí cho khóa học sẽ bao gồm: học phí, tiền giáo trình, tài liệu, tiền ăn ở, tiền ký túc, tiền sinh hoạt phí hàng ngày,…

  5. Tiền cọc chống trốn( Hiện nay không có nữa)

  Những năm trước đây, đa số các công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản đều yêu cầu người lao động đặt cọc chống trốn. Tuy nhiên từ năm 2021 trở lại đây, khoản thu này đã được loại bỏ hoàn toàn.

  Điều này giúp người lao động tiết kiệm được một khoản tiền tương đối lớn. Tuy nhiên, không phải công ty nào cũng bỏ phí, một số công ty “có vấn đề” vẫn thu khoản phí này. Do đó, người lao động cần phải thật cẩn thận.

  6. Phí hồ sơ, dịch thuật

  Để đi xuất khẩu lao động Nhật Bản, người lao động phải tiến hành làm hồ sơ. Trong hồ sơ có các loại giấy tờ khác nhau, tất cả giấy tờ đều phải dịch thuật từ tiếng Việt sang tiếng Nhật. Công ty xuất khẩu lao động sẽ xử lý thay cho bạn.

  7. Visa, giấy tờ, vé máy bay

  Bên cạnh hồ sơ người lao động phải làm nhiều loại thủ tục, giấy tờ khác, trong đó có xin visa để xuất cảnh sang Nhật.

  Các thủ tục này sẽ do công ty phái cử hoàn thành giúp người lao động, chi phí của mỗi công ty cũng sẽ khác nhau.

  8. Phụ phí phát sinh ngoài

  Bên cạnh các khoản phí nêu trên trong nhiều trường hợp bạn phải đóng những chi phí phát sinh như: quần áo, đồng phục, vali,.. Đây là những chi phí trong quá trình học tiếng, tập huấn tay nghề.

  Người đi xuất khẩu lao động Nhật Bản cần chuẩn bị giấy tờ

  Nếu bây giờ tôi đi xuất khẩu lao động bên Nhật Bản thì tôi phải chuẩn bị những loại giấy tờ gì, Luật sư có thể giải đáp giúp tôi được không ạ?”

  Về phần hồ sơ hoàn chỉnh, người lao động sẽ phải chuẩn bị một bộ hồ sơ đi XKLD Nhật Bản gồm các giấy tờ như sau:

  Ảnh thẻ cỡ 3×4 và 4×6

  Sơ yếu lý lịch

  Giấy khai sinh, chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước, sổ hộ khẩu

  Bằng tốt nghiệp hoặc học bạ, chứng chỉ

  Giấy xác nhận hạnh kiểm (nhân sự)

  Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

  Giấy khám sức khỏe

  Bản cam kết của gia đình và thực tập sinh

  Hộ chiếu

  Liên hệ ngay tới Hotline 0778.738.886 (HN) – 0763.387.788 (TP.HCM) để được tư vấn chính xác và cụ thể về giấy tờ cần chuẩn bị để đi xuất khẩu lao động – Du học Nhật Bản.

  Quá trình phỏng vấn, học tiếng chuẩn bị đi

  xuất khẩu lao động

  Nhật Bản

  “Trình tự thủ tục về quá trình phỏng vấn, học tiếng để chuẩn bị đi xuất khẩu lao động Nhật Bản có phức tạp không, tôi cần phải thực hiện lần lượt theo những bước như thế nào?”

  Để được duyệt đi xuất khẩu lao động hoặc đi du học Nhật Bản bạn cần thực hiện theo trình tự 8 bước như sau:

  Bước 1: Sơ tuyển đầu vào đối với người lao động

  Các công ty xuất khẩu lao động tiến hành tuyển chọn lao động xem có phù hợp với đơn hàng ứng viên định ứng tuyển theo những tiêu chí chung như:

  – Ngoại hình

  – Thể lực

  – Sức khỏe

  – Bằng cấp

  – Độ tuổi

  – Ý thức, kỷ luật,…

  Bước 2: Khám sức khỏe

  Đủ điều kiện tham gia chương trình xuất khẩu lao động Nhật Bản khi bạn không mắc 1 trong 13 nhóm bệnh: Tim mach, hô hấp, tiêu hóa, nội tiết, thận và tiết niệu, thần kinh, tâm thần, cơ quan sinh dục, cơ xương khớp, da liễu và hoa liễu, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt.

  Bước 3: Đào tạo định hướng trước khi thi tuyển

  Thực tập sinh sẽ được tham gia một khóa đào tạo định hướng trong vòng 1 tháng về công việc làm tại Nhật.

  Nội dung đào tạo gồm:

  – Định hướng công việc phù hợp

  – Giới thiệu về văn hóa, tác phong làm việc của người Nhật

  – Hướng dẫn chuẩn bị phỏng vấn, thi tuyển

  – Đào tạo cơ bản về ngành nghề

  – Đào tạo căn bản tiếng Nhật phục vụ phỏng vấn, thi tuyển

  Bước 4: Thi tuyển, phỏng vấn trực tiếp

  Hầu hết các doanh nghiệp Nhật Bản đều cử người sang Việt Nam tuyển chọn trực tiếp lao động, đối với một số công ty không thu xếp được thời gian sang Việt Nam tuyển chọn thông thường vẫn giao phó lại cho nghiệp đoàn – cơ quan trực tiếp quản lý thực tập sinh kỹ năng trong thời gian làm việc 3 năm tại Nhật Bản.

  Tất cả ứng viên sẽ trải qua các bài test kỹ năng, tay nghề, IQ…Những bạn trúng tuyển sẽ được đào tạo nâng cao cả về kiến thức công việc, tiếng Nhật và tay nghề để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng.

  Bước 5: Đào tạo nâng cao

  Những thực tập sinh trúng tuyển sau bước 4 sẽ được học tập tiếp tại trung tâm đào tạo để nâng cao cả kiến thức lẫn tay nghề giúp đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của doanh nghiệp Nhật.

  Thời gian đào tạo dựa theo yêu cầu của xí nghiệp tiếp nhận Nhật Bản, thường trong khoảng 3-5 tháng.

  Bước 6: Xin visa/ thị thực Nhật Bản

  Doanh nghiệp tiếp nhận người lao động sẽ làm thủ tục nộp đơn xin cấp thị thực tại Đại sứ quán Nhật Bản theo dạng visa hoặc giấy phép lao động.

  Bước 7: Đặt vé và xuất cảnh

  Công ty sẽ hoàn tất các thủ tục đặt vé và xuất cảnh cho thực tập sinh

  Bước 8: Đào tạo sau khi nhập cảnh tại Nhật Bản

  • 1- 2 tuần: Người lao động khi sang Nhật trong tháng đầu tiên sẽ được hướng dẫn thích nghi với môi trường, sinh hoạt, đi lại, tàu xe, ngân hàng.

  • 2 – 6 tuần: Phía doanh nghiệp Nhật sẽ hướng dẫn lao động trong công việc, tiếp cận máy móc, trang thiết bị, an toàn lao động,…

  Tổng hợp biểu mẫu cần hoàn thiện cho việc xuất khẩu lao động Nhật Bản.

  Mẫu đơn số 1: ĐƠN XIN XÁC NHẬN DÂN SỰ

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ————–***————–

  ĐƠN XIN XÁC NHẬN DÂN SỰ

  Kính gửi: Công an phường (xã)…………………………………………………………….

  1. Tên tôi là:………………………………………………………………………………………………..

  Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………………….

  Thường trú tại:………………………………………………………………………………………………………………………………

  Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………………………..

  Nơi công tác:………………………………………………………………………………………………………..

  1. Họ và tên Bố:……………………………………………………………………………………………

  Thường trú tại:………………………………………………………………………………………………………………………

  Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………………………………

  Nơi công tác:……………………………………………………………………………………………….

  1. Họ và tên Mẹ:……………………………………………………………………………………..

  Thường trú tại:…………………………………………………………………………………………

  Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………….

  Nơi công tác:…………………………………………………………………………………………

  1. Họ tên vợ/chồng:…………………………………………………………………………………

  Thường trú tại:…………………………………………………………………………………………………………..

  Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………………………….

  Nơi công tác:……………………………………………………………………………………………………………………….

  Tôi xin đề nghị quý Công an phường (xã) xác nhận về nhân sự cho tôi trong thời gian thường trú tại địa phương không vi phạm tiền án, tiền sự tôi nghiêm chỉnh chấp hành những chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước và các quy định của Chính quyền địa phương.

  XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG

  (Nơi nhân sự có sổ hộ khẩu)

  …………….., ngày……..tháng……..năm……..

  NGƯỜI VIẾT ĐƠN

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  Mẫu đơn số 2: ĐƠN XIN XÁC NHẬN DÂN SỰ

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ĐƠN XIN XÁC NHẬN DÂN SỰ

  Kính gửi: Công an Phường (Xã)…(1)

  Quận (Huyện) … Tỉnh (Thành phố) …

  Ảnh

  (4 x 6cm)

  Tôi tên là: …

  Sinh ngày: …

  Số CMND/CCCD: …Cấp ngày: …Tại: …

  Địa chỉ thường trú: …

  Chỗ ở hiện nay: …

  Số điện thoại: …Fax: …

  Lý do xin xác nhận dân sự: Đề nghị Công an xã/phường/thị trấn xác nhận cho tôi về việc …(2) là đúng theo trình tự, thủ tục luật định và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian tôi sinh sống tại địa phương.

  Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cơ quan.

  XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN

  Công an Phường(Xã) …Quận(Huyện) …Tỉnh(Thành phố) …

  Xác nhận cho Ông(Bà) …

  Có hộ khẩu thườn trú tại…

  Chỗ ở hiện nay: …

  …,ngày…tháng…năm…

  NGƯỜI XIN XÁC NHẬN

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG (XÃ)

  (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

  Chú thích:

  (1): Ghi rõ cơ quan công an xã, phường, thị trấn (cấp xã). Ví dụ Công an xã A, Huyện B, Tỉnh C

  (2): Ghi rõ nội dung cần xin xác nhận dân sự. Ví dụ: Xác nhận về việc Tôi đã chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, tuân thủ pháp luật, bản thân luôn hoàn thành các nhiệm vụ địa phương giao, không vi phạm pháp luật và không có tiền án tiền sự trong thời gian tôi sinh sống tại địa phương.

  Mẫu: Tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

  Kính gửi: (1) ………………………………………………………………………………….

  Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:

  Dân tộc: ………………………………………………………………………… Quốc tịch:

  Nơi cư trú: (2)

  Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:

  Họ, chữ đệm, tên: ……………………………………………………………………………………………… Giới tính:

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Nơi sinh:

  Dân tộc:……………………………………………………………………..Quốc tịch:……………………………

  Giấy tờ tùy thân: (3)

  Nơi cư trú: (2)

  Nghề nghiệp:

  Trong thời gian cư trú tại

  …………………………….. từ ngày……….tháng………..năm ………….., đến ngày ………. tháng ………. năm(4)

  Tình trạng hôn nhân(5)………………………………………………………………………………………

  Mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: (6)……………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………………………

  Làm tại:…………………..,ngày ………. tháng ……… năm …………..

  Người yêu cầu

  (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

  Chú thích:

  (1) Ghi tên cơ quan đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

  (2) Trường hợp công dân Việt Nam cư trú trong nước thì ghi theo nơi đăng ký thường trú, nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

  Trường hợp công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài thì ghi theo địa chỉ thường trú hoặc tạm trú ở nước ngoài.

  (3) Ghi rõ thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế, số, cơ quan cấp, ngày cấp

  Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004.

  (4) Khai trong các trường hợp:

  – Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú ở nước ngoài hoặc trong thời gian cư trú tại Việt Nam, trước khi xuất cảnh;

  – Người đang có vợ/chồng yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong giai đoạn trước khi đăng ký kết hôn;

  – Người đã qua nhiều nơi thường trú khác nhau đề nghị xác nhận tình trạng hôn nhân tại nơi thường trú trước đây.

  (5) – Đối với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước thì ghi rõ tình trạng hôn nhân hiện tại: đang có vợ hoặc có chồng; hoặc chưa đăng ký kết hôn với ai; hoặc đã đăng ký kết hôn, nhưng đã ly hôn hay người kia đã chết.

  – Đối với công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh, thì khai về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian đã cư trú tại nơi đó

  Ví dụ:  Trong thời gian cư trú tại Hà Nam từ ngày…… tháng ….. năm ……… đến ngày …….. tháng ……. năm …….. chưa đăng ký kết hôn với ai.

  – Đối với công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài, có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú ở nước ngoài thì khai về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian cư trú tại nước đó

  Ví dụ: Trong thời gian cư trú tại CHLB Đức từ ngày ……. tháng ….. năm ……. đến ngày ….. tháng ……. năm …….. chưa đăng ký kết hôn với ai tại Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức.

  (6) Ghi rõ mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn thì phải ghi rõ kết hôn với ai (họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; giấy tờ tùy thân; nơi thường trú/tạm trú); nơi đăng ký kết hôn.

  Ví dụ: Để kết hôn với anh SIN JONG GUN, sinh ngày 15/01/1975, quốc tịch: Hàn Quốc, Hộ chiếu số 12345678, cư trú tại: Seoul, Hàn Quốc, đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền Hàn Quốc tại Hàn Quốc.

  Mẫu: Giấy khám sức khỏe năm 2021

  ……….. ……….

  ……….. ……….

  Số:    /GKSK-…. …..

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập – Tự do – Hạhn phúc

  GIẤY KHÁM SỨC KHỎE

  Họ và tên (chữ in hoa): ………….……………………………….………

  Giới:          Nam □          Nữ □      Tuổi:………………………….

  Số CMND hoặc Hộ chiếu: …………………….. cấp ngày……/…./…………..

  tại……………………………….

  Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………..…………

  ………………………………..…………………………..…………….…………

  Lý do khám sức khỏe:…………………………………………………………………….

  TIỀN SỬ BỆNH CỦA ĐỐI TƯỢNG KHÁM SỨC KHỎE

  1. Tiền sử gia đình:

            Có ai trong gia đình ông (bà) mắc một trong các bệnh: truyền nhiễm, tim mạch, đái tháo đường, lao, hen phế quản, ung thư, động kinh, rối loạn tâm thần,  bệnh khác:          a) Không     □;  b)  Có □; Nếu “có”, đề nghị ghi cụ thể tên bệnh:……………………………………………………………………………………………………………..

  2. Tiền sử bản thân: Ông (bà) đã/đang mắc bệnh, tình trạng bệnh nào sau đây không: Bệnh truyền nhiễm, bệnh tim mạch, đái tháo đường, lao, hen phế quản, ung thư, động kinh, rối loạn tâm thần, bệnh khác: a) Không       □;  b)  Có   □

  Nếu “có”, đề nghị ghi cụ thể tên bệnh:  ………………………………………….…………

  …………………………………………………..……………………………………………….

  3. Câu hỏi khác (nếu có):

  a) Ông (bà) có đang điều trị bệnh gì không? Nếu có, xin hãy liệt kê các thuốc đang dùng và liều lượng:

  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..…………..………….…………………….…

  b) Tiền sử thai sản (Đối với phụ nữ): …………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………….……………….

  Người đề nghị khám sức khỏe

  (Ký và ghi rõ họ, tên)

  I. KHÁM THỂ LỰC

  Chiều cao:  ………………………….cm;   Cân nặng: …………………… kg;   Chỉ số BMI: …………………………

  Mạch: ……………………lần/phút;        Huyết áp:……………….. /………………… mmHg

  Phân loại thể lực:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  II. KHÁM LÂM SÀNG

  Nội dung khám Họ tên, chữ ký của Bác sỹ

  1. Nội khoa

  a) Tuần hoàn: …………………………………………………………………………………………………………….

    Phân loại …………………………………………………………………………………………………………….

  b) Hô hấp:  Phân loại …………………………………………………………………………………………………………….

  c) Tiêu hóa: …………………………………………………………………………………………………………….

    Phân loại……………………………………………………………………………………………..

  d) Thận-Tiết niệu: …………………………………………………………………………………………………………….

    Phân loại……………………………………………………………………………………………..

  đ) Cơ-xương-khớp: …………………………………………………………………………………………………………….

    Phân loại …………………………………………………………………………………………….

  e) Thần kinh: …………………………………………………………………………………………………………….

    Phân loại …………………………………………………………………………………………………………….

  g) Tâm thần: …………………………………………………………………………………………………………….

    Phân loại …………………………………………………………………………………………………………….

  2. Ngoại khoa: ……………………………………………………………………………………..

    Phân loại …………………………………………………………………………………………………………….

  3. Sản phụ khoa:  ………………………………………………………………………………..

    Phân loại …………………………………………………………………………………………………………….

  4. Mắt:

  – Kết quả khám thị lực: Không kính:  Mắt phải:………….  Mắt trái:

                              Có kính:        Mắt phải: …………. Mắt trái:

  – Các bệnh về mắt (nếu có): …………………………………………………………………………………………….

  – Phân loại: …………………………………………………………………………………………………………….

  5. Tai-Mũi-Họng

  – Kết quả khám thính lực:

  Tai trái:    Nói thường:…………………….. m;    Nói thầm:………………………..m

  Tai phải:  Nói thường:…………………….. m;     Nói thầm:………………………..m

  – Các bệnh về tai mũi họng (nếu có):………………………………………………………

  – Phân loại: …………………………………………………………………………………………………………….

  6. Răng-Hàm-Mặt

  – Kết quả khám: + Hàm trên:…………………………………………………………………………………………….

                             + Hàm dưới: ………………………………………………………………………………………….

  – Các bệnh về Răng-Hàm-Mặt (nếu có)……………………………………………………………………………..

   loại:………………………………………………………………………………………………………………………………

  7. Da liễu: …………………………………………………………………………………………………………….

    Phân loại:…………………………………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  III. KHÁM CẬN LÂM SÀNG

  Nội dung khám Họ tên, chữ ký

  của Bác sỹ

  1. Xét nghiệm máu:

  a) Công thức máu: Số lượng HC: …………………………………………………………………………..

                                 Số lượng Bạch cầu: ………………………………………………………………………………..

                                          Số lượng Tiểu cầu:…………………………………………………………

  b) Sinh hóa máu: Đường máu: …………………………………………………………………

      Urê:…………………………………………………………… Creatinin:…………………………………………………

      ASAT (GOT):……………………………………   ALAT (GPT): …………………………………………

  c) Khác (nếu có):……………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………

  2. Xét nghiệm nước tiểu:

  a) Đường: ……………………………………………………………………………………………………………………

  b) Prôtêin: ……………………………………………………………………………………………………………………

  c) Khác (nếu có): …………………………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  3. Chẩn đoán hình ảnh:

  IV. KẾT LUẬN

  1. Phân loại sức khỏe:…………………. ……………………………………………………………………….

  2. Các bệnh, tật (nếu có): …………….. ………………………………………………………………………..

  …ngày… tháng… năm…

  NGƯỜI KẾT LUẬN

  (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

  Mẫu: GIẤY CAM KẾT CỦA GIA ĐÌNH VÀ THỰC TẬP SINH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ——-o0o——-

  GIẤY CAM KẾT CỦA GIA ĐÌNH VÀ THỰC TẬP SINH

  Kính gửi: Công ty (1)……………………………….…………………………………………

  Tên tôi là:…………..…………..………………………………Thực tập sinh

  Ngày tháng năm sinh: ……………..………… Giới tính: ……………..…….……………………

  Quê quán: ………………………..……………………………………………………………………

  Địa chỉ thường trú:………………….…………………………………………..……………………

  Nơi ở hiện tại: …………………………………………………………………..……………………

  Số CMTND:…………… Ngày cấp: …………………… Nơi cấp:………..………………………

  Nơi làm việc (2):…………………………….. Chức vụ (3):…………………….……………………

  Trình độ: …………………………… Chuyên ngành: …………….………….……………………

  Điện thoại liên hệ: …………………………………………..………….……….……………………

  Tên tôi là:…………..…………..…………………Bố của Thực tập sinh

  Ngày tháng năm sinh: ……………..………… Giới tính: ……………..…….……………………

  Quê quán: ………………………..……………………………………………………………………

  Địa chỉ thường trú:………………….…………………………………………..……………………

  Nơi ở hiện tại: …………………………………………………………………..……………………

  Số CMTND:…………… Ngày cấp: …………………… Nơi cấp:………..………………………

  Nơi làm việc (2):…………………………….. Chức vụ (3):…………………….……………………

  Trình độ: …………………………… Chuyên ngành: …………….………….……………………

  Điện thoại liên hệ: …………………………………………..………….……….……………………

  Tôi và Gia đình cam kết các nội dung sau đây (4):

  …………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………

  Nếu vi phạm những điều cam kết trên, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Công ty (5).

  …………., ngày …… tháng …… năm……….

  Gia đình thực tập sinh

  (Ký, ghi rõ họ tên)

  …………., ngày …… tháng …… năm……….

  Thực tập sinh

  (Ký, ghi rõ họ tên)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đính Chính Thông Tư Hướng Dẫn Luật Xuất Bản
 • Tiêu Hủy Xuất Bản Phẩm Vi Phạm Pháp Luật 2021
 • Tư Vấn Về Việc Xuất Bản Tạp Chí Của Doanh Nghiệp Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài.
 • Luật Xuất Bản Dành Cho Doanh Nghiệp
 • Xử Phạt Hành Chính Hành Vi Uống Bia Rượu Say Đánh Nhau, Gây Rối Trật Tự Công Cộng
 • Der Wille Von Präsident Ho Chi Minh Und 50 Jahre Umsetzung Seiner Anweisungen (Testament)

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Di Chúc Thừa Kế Tài Sản, Đất Đai. Hướng Dẫn Lập Bản Di Chúc Viết Tay, Đánh Máy Theo Mẫu
 • Thủ Tục Khai Nhận Di Sản Thừa Kế Theo Di Chúc
 • Thủ Tục Khai Nhận Di Sản Thừa Kế Theo Di Chúc Và Theo Pháp Luật. , Hãng Luật Anh Bằng
 • Mẫu Văn Bản Khai Nhận Di Sản Thừa Kế Theo Di Chúc
 • Mẫu Văn Bản Khai Nhận Di Sản Theo Di Chúc
 • Với hơn 700 tư liệu tiêu biểu, triển lãm giới thiệu toàn diện về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  22/08/2019 http://baochinhphu.vn/Van-hoa/Di-chuc-Chu-tich-Ho-Chi-Minh-va-50-nam-thuc-hien-loi-can-dan-cua-Nguoi/373483.vgp

  Từ 22/8 đến 20/9 , tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (31 Tràng Thi, Hà Nội) diễn ra triển lãm tư liệu “50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh ” trưng bày hơn 700 tư liệu tiêu biểu, giới thiệu toàn diện về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  Đây là hoạt động thiết thực nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm Ngày mất của Người (1969 – 2021); ôn lại, khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của bản Di chúc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đánh giá, tổng kết những thành tựu, bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Di chúc của Người.

  Đặc biệt, triển lãm giới thiệu nội dung những bút tích chỉnh sửa, bổ dung của Bác trong bản Di chúc thiêng liêng. Những bút tích Di chúc này gồm :

  Bản Di chúc đầu tiên với tiêu đề „Tuyệt đối bí mật” gồm 3 trang, do chính Người đánh máy, ở cuối đề ngày 15/5/1965. Đây là bản Di chúc hoàn chỉnh có chữ ký của Bác và bên cạnh có chữ ký của đồng chí Lê Duẩn, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng; bản bút tích Bác viết năm 1968, bổ sung thêm một số đoạn, trong đó có đoạn mở đầu và đoạn nói „về việc riêng” đã viết trong bản năm 1965, và viết thêm một số đoạn; cuối cùng là một bản viết tay năm 1969, viết lại toàn bộ đoạn mở đầu Di chúc…

  Phát biểu của Thủ tướng tại chiêu đãi kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại chiêu đãi kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, diễn ra tối 29/8.

  29/08/2019 http://baochinhphu.vn/Cac-bai-phat-bieu-cua-Thu-tuong/Phat-bieu-cua-Thu-tuong-tai-chieu-dai-ky-niem-74-nam-Quoc-khanh-nuoc-Cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-Viet-Nam/374121.vgp

  Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

  Thưa Ngài Trưởng Đoàn Ngoại giao, các vị Đại sứ, Đại biện, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội,

  Thưa các vị khách quý và các bạn,

  Thay mặt Chính phủ và Nhân dân Việt Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý và các bạn đến dự chiêu đãi trọng thể kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Chúng ta đang vui sống thanh bình trong những ngày thu, nắng vàng dịu nhẹ của thủ đô Hà Nội. Nhưng đúng thời khắc mùa thu này 74 năm trước, trên mọi con phố Hà Nội ngập tràn không khí sôi nổi, hào hùng của người dân đứng lên giành độc lập và lời thề “độc lập” cũng chính là khát vọng về độc lập, tự do đã vang lên từ trái tim của mỗi người dân Việt Nam khi Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ kính yêu long trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945.

  5 thông điệp mang tính thời đại trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành ” bảo vật quốc gia” để lại muôn đời sau. Bản văn chứa đựng 5 vấn đề mà Bác đã gói gọn trong “mấy lời để lại .

  https://news.zing.vn/5-thong-diep-mang-tinh-thoi-dai-trong-di-chuc-cua-chu-tich-ho-chi-minh-post981166.html

  chủ tịch hồ chí minh https://news.zing.vn/ch%E1%BB%A7%2Dt%E1%BB%8Bch%2Dh%E1%BB%93%2Dch%C3%AD%2Dminh-tin-tuc.html

  Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho toàn Đảng, toàn dân là bản văn chỉ có 1.000 từ nhưng Bác công phu chuẩn bị 4 năm liền. Năm 1965 khi tròn 75 tuổi, Bác khởi thảo lần đầu tiên và sửa lần cuối vào tháng 5/1969, khi Người 79 tuổi. Bốn tháng sau, Bác vĩnh biệt nhân dân về cõi vĩnh hằng.

  ghi lại lời của GS Hoàng Chí Bảo – nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, phân tích những thông điệp lớn trong bản Di chúc mà đến nay vẫn còn nguyên giá trị, tính thời sự và thời đại.

  Cận cảnh Bút tích, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Hơn 700 tư liệu tiêu biểu, giới thiệu toàn diện về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày tại Thư viện quốc gia Việt Nam.

  28/08/2019 https://news.zing.vn/can-canh-but-tich-di-chuc-cua-chu-tich-ho-chi-minh-post983550.html

  Triển lãm tư liệu ” 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh ” trưng bày hơn 700 tư liệu tiêu biểu, giới thiệu toàn diện về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh đang diễn ra tại Thư viện quốc gia Việt Nam.

  ông Ra mắt sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng 4 thứ tiếng

  Sáng ngày 28/8, triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cuộc đời và sự nghiệp từ tài liệu lưu trữ Việt Nam và quốc tế” khai mạc tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phủ Chủ tịch.

  28/08/2019 https://news.zing.vn/ra-mat-sach-ve-chu-tich-ho-chi-minh-bang-4-thu-tieng-post983728.html

  Sự kiện này do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam, Lưu trữ quốc gia Mỹ, Cơ quan Lưu trư trữ Liên bang Nga, Tổng cục Lưu trữ Pháp phối hợp với Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức.

  Phát biểu tại khai mạc triển lãm Nguyễn Văn Công – Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch – cho biết: „ Triển lãm là một hoạt động hết sức thiết thực và có ý nghĩa nhằm nghiên cứu, tìm hiểu, lưu giữ và lan tỏa di sản Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và tôn vinh những di sản vĩ đại của Người. Càng có ý nghĩa hơn khi Triển lãm được tổ chức tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là nơi Người đã sống và làm việc trong suốt 15 năm cuối đời (1954 – 1969) và cũng là nơi Người đã trút hơi thở cuối cùng vĩnh biệt đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế„.

  Nhân dịp này, xuất phát từ nội dung của triển lãm, Ban tổ chức đã phối hợp với Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản sách Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cuộc đời và sự nghiệp từ tài liệu lưu trữ Việt Nam và quốc tế với 4 thứ tiếng Việt, Anh, Nga, Pháp. Sách dày 200 trang khổ 20,5 x 23,5 cm, được bố cục 3 phần: Phần 1: Quê hương và gia đình; Phần 2: Người thanh niên yêu nước, người chiến sĩ cách mạng, vị lãnh tụ thiên tài; Phần 3: Bản Di chúc thiêng liêng – Sự kết tinh tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  Viết Tuyên ngôn Độc lập là lúc hạnh phúc nhất trong đời Hồ Chí Minh

  Theo Đại tướng Võ Nguyên Giáp, niềm vui rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt Chủ tịch Hồ Chí Minh khi viết Tuyên ngôn Độc lập. Đó là những ngày vui nhất trong cuộc đời của Người.

  https://news.zing.vn/viet-tuyen-ngon-doc-lap-la-luc-hanh-phuc-nhat-trong-doi-ho-chi-minh-post873815.html

  Bản Tuyên ngôn Độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước công chúng tại quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Câu chuyện Người soạn thảo bản tuyên ngôn lịch sử đọc trong ngày Quốc khánh được kể lại ở một số cuốn sách.

  GS.TS 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

  https://tuoitre.vn/50-nam-thuc-hien-di-chuc-chu-tich-ho-chi-minh-e444.htm . https://tuoitre.vn/di-chuc-bac-ho.html – https://tuoitre.vn/megastory.htm

  Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Như ngọn đuốc soi đường cho dân tộc https://tuoitre.vn/megastory.htm

  https://tuoitre.vn/di-chuc-cua-chu-tich-ho-chi-minh-nhu-ngon-duoc-soi-duong-cho-dan-toc-20190514112848222.htm

  10/07/2019 https://thuvienbinhphuoc.org.vn/tuyen-truyen/di-chuc-cua-chu-tich-ho-chi-minh-nhu-ngon-duoc-soi-duong-cho-dan-toc-10091.html

  Hoàng Chí Bảo (nguyên ủy viên Hội đồng lý luận trung ương) – người có hơn 40 năm nghiên cứu và 27 năm chia sẻ các câu chuyện về cuộc đời, tư tưởng, sự nghiệp của Bác Hồ – nói nếu tính từ ngày Bác viết bản di chúc đầu tiên, „số tuổi ” Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay đã là 54.

  Theo những tài liệu lịch sử ghi lại, Bác đã tự tay đánh máy bản di chúc đầu tiên vào ngày . Khi hoàn thành bản di chúc, Bác đề cuối dòng ngày . Năm ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh mừng sinh nhật 75 tuổi.

  Dẫn câu Nhân sinh thất thập cổ lai hy của nhà thơ đời Đường (Trung Quốc) Đỗ Phủ, Bác nói mình thuộc vào lớp người „ xưa nay hiếm„. Dù tự nhận „ tinh thần vẫn sáng suốt, thân thể vẫn khỏe mạnh„, Bác tự đặt câu hỏi: „ Ai đoán biết tôi sẽ sống và phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng mấy năm mấy tháng nữa?”.

  Thế nên, „ Tôi để lại mấy lời này, chỉ nói tóm tắt vài việc thôi” như một lý do Bác giải thích cho việc bắt tay viết di chúc.

  Lần sửa thứ nhất năm 1968, Bác viết bổ sung một số đoạn. Người viết lại đoạn mở đầu và đoạn nói „ về việc riêng” đã viết trong bản năm 1965, và viết thêm một số đoạn khác.

  Đó là các đoạn nói về những công việc cần làm sau khi cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta hoàn toàn thắng lợi, như: chỉnh đốn lại Đảng, chăm sóc đời sống của các tầng lớp nhân dân, miễn thuế nông nghiệp một năm cho các hợp tác xã nông nghiệp, xây dựng lại thành phố và làng mạc, khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa, củng cố quốc phòng, chuẩn bị thống nhất đất nước.

  Trong đó đoạn viết về chỉnh đốn lại Đảng và chăm sóc đối với thương binh, Bác viết rồi lại gạch chéo. Đoạn nói về xây dựng lại đất nước, phát triển kinh tế, văn hóa, chuẩn bị thống nhất đất nước, Bác gạch dọc ở bên trái ngoài lề.

  Lần thứ hai, Bác sửa di chúc vào ngày , bốn năm sau khi tự đánh máy bản đầu tiên. Thời điểm này vào khoảng bốn tháng trước khi Bác đi xa mãi mãi. Người viết lại toàn bộ đoạn mở đầu của di chúc.

  Ngày , Bác qua đời. Bộ Chính trị quyết định công bố Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bản công bố chính thức chủ yếu dựa theo bản Bác viết năm . Trong đó có một số đoạn được bổ sung hoặc thay thế bằng những đoạn tương ứng Người viết năm 1968 và 1969.

  Bản chính thức này lấy nguyên văn đoạn mở đầu Bác viết năm 1969. Phần giữa, từ đoạn nói về Đảng đến hết đoạn nói về phong trào Cộng sản thế giới, là nguyên văn bản Bác viết năm 1965.

  Trong đoạn „về việc riêng „, năm 1965 Bác dặn dò việc tang và viết về hỏa táng, dặn để lại một phần tro xương cho miền Nam. Đến năm 1968, Bác viết lại đoạn này, dặn để tro vào ba hộp sành, cho Bắc, Trung, Nam mỗi miền một hộp. Ngoài ra Bác bổ sung một đoạn nói về cuộc đời của bản thân.

  Đoạn Bác viết về bản thân năm 1968 được giữ nguyên văn trong bản công bố, trừ đoạn nói về hỏa táng. Đoạn cuối cùng trong Di chúc được Bác viết từ năm 1965 và cả hai lần sửa sau đó Người đều không sửa lại hoặc viết thêm.

  Bộ Chính trị () khẳng định bản Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh đã công bố bảo đảm trung thành với bản gốc. Và việc chọn bản di chúc Bác viết năm 1965 để công bố là đúng đắn vì là bản duy nhất được viết hoàn chỉnh, có chữ ký của Bác và bên cạnh có chữ ký chứng kiến của ông Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng lúc đó.

  Trong bản đã công bố, các đoạn đều lấy nguyên văn bản gốc, chỉ sửa lại một câu. Đó là năm 1965 Bác viết: „ Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể sẽ kéo dài mấy năm nữa” thì bản công bố chính thức sửa lại thành: „ Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn kéo dài„.

  Trước đây chưa công bố đoạn Bác viết về yêu cầu hỏa táng. Bộ Chính trị (khóa III) cho rằng cần thiết phải giữ gìn thi hài của Bác để sau này đồng bào cả nước, nhất là miền Nam, bạn bè quốc tế có điều kiện tới viếng Bác, thể hiện tình cảm sâu đậm với Người.

  Vì lẽ đó, chúng ta đã xin phép Bác về điểm này được làm khác với lời Bác dặn. Đó cũng là thể theo nguyện vọng, tình cảm của nhân dân.

  Toàn văn bản Di chúc chính thức công bố của Chủ tịch Hồ Chí Minh đang dùng hiện nay:

  Cuốn sách ảnh gồm Sách ảnh 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Với gần 400 bức ảnh sinh động, phong phú, được tuyển chọn từ nhiều nguồn, trong nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, sách ảnh ‚50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) ‚ là nén tâm nhang thành kính dâng lên Người.

  13/08/2019 https://tuoitre.vn/sach-anh-50-nam-thuc-hien-di-chuc-cua-chu-tich-ho-chi-minh-20190813163015369.htm

  Cuốn sách ảnh 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) do Nhà xuất bản Thông Tấn (Thông tấn xã Việt Nam), Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp biên soạn, xuất bản nhân dịp 50 năm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  3 phần. Phần thứ nhất có tựa đề „Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Một văn kiện lịch sử” giới thiệu tới bạn đọc bút tích Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh – một văn kiện có ý nghĩa lịch sử, có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc.

  Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (văn bản gốc Bác Hồ viết từ ngày 10-5-1965 đến ngày 19-5-1969) là một trong số các bảo vật quốc gia, hiện được lưu giữ tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng.

  Cuốn sách ảnh 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) dày 280 trang, là sách song ngữ Việt – Anh, được in 4 màu trên giấy couché, bìa in giấy couché matt 250gr/m2, giá bìa 390.000 đồng .

  Tổng công ty Phát hành bộ tem và bộ lịch đặc biệt về Bác Hồ

  Bộ tem ‚50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2021)‚ và bộ lịch ‚Bác Hồ sống mãi với non sông Việt Nam’ được phát hành vào chiều 27-8 tại Hà Nội.

  27/08/2019 https://tuoitre.vn/phat-hanh-bo-tem-va-bo-lich-dac-biet-ve-bac-ho-20190827170429924.htm

  27/08/2019 http://baochinhphu.vn/Van-hoa/Phat-hanh-dac-biet-bo-tem-va-bo-lich-ve-Bac-Ho/373878.vgp

  27/08/2019 http://baotanghochiminh.vn/phat-hanh-bo-tem-dac-biet-50-nam-thuc-hien-di-chuc-chu-tich-ho-chi-minh-1969-2019-va-bo-lich-bac-ho-song-mai-voi-non-song-viet-nam.htm

  27/08/2019 http://www.vnpost.vn/en-us/bai-viet/chi-tiet/id/91459/key/le-phat-hanh-dac-biet-bo-tem-50-nam-thuc-hien-di-chuc-chu-tich-ho-chi-minh-va-bo-lich-bac-ho-song-mai-voi-non-song-viet-nam

  Nhân kỷ niệm 50 năm toàn Đảng, toàn dân thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 – 2/9/2019), ngày 27/8 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2021)” và ” Bác Hồ sống mãi với non sông Việt Nam “.

  Với ngành Bưu điện, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được tôn vinh đặc biệt và là đề tài được khai thác nhiều nhất trên lĩnh vực tem bưu chính.

  Bộ tem ” Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)” thể hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đang ngồi làm việc với câu trích cuối cùng trong Bản Di chúc ” …Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh..,”, và hình ảnh Cờ đỏ sao vàng, nhà sàn trong Phủ Chủ tịch tạo cảm giác gần gũi, sâu lắng. Blốc tem thể hiện sự thống nhất và phát triển của đất nước qua hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đang bắt nhịp bài ca Kết đoàn cùng cờ Đảng và các thành tựu của đất nước từ khi thống nhất, đổi mới, hội nhập và phát triển.

  Bộ tem ” Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) ” gồm 01 mẫu và 1 blốc do họa sĩ Trần Thế Vinh thiết kế. Tem có giá mặt và blốc được cung ứng trên mạng lưới bưu chính công cộng từ ngày 27/8/2019 đến 30/6/2021.

  lò xo gồm 7 tờ, mỗi tờ (thể hiện 2 tháng) là một hình ảnh đặc biệt về Bác Hồ kèm theo 1 lời trích phù hợp với hình ảnh trên lịch.

  Trang bìa thể hiện hình ảnh Bác Hồ vẫy tay chào với lời trích” Không có gì quý hơn độc lập tự do“.

  Tháng 1-2 là hình ảnh là hình ảnh Bác Hồ thăm trường Đảng Nguyễn Ái Quốc với lời trích: Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự Đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại. Muốn đạt mục đích, thì phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư.

  Tháng 3-4 là hình ảnh Bác Hồ ở Khu Gang thép Thái Nguyên. Lời trích: Để làm ra gang thép tốt thì người công nhân và cán bộ phải tôi luyện tinh thần cách mạng, lập trường giai cấp và ý thức làm chủ cho cứng rắn như thép, như gang.

  Tháng 5-6 thể hiện hình ảnh Bác Hồ đọc báo (Bác Hồ với văn hóa văn nghệ). Lời trích: Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy.

  Tháng 7-8 có hình ảnh Bác Hồ với lực lượng Hải quân (Bác Hồ với công tác biển đảo). Lời trích: Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó.

  Tháng 9-10: Bác Hồ với học sinh trường Trưng Vương (Bác Hồ với ngành giáo dục). Lời trích: Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em.

  Tháng 11-12: Bác Hồ với lực lượng Vũ trang Nhân dân. Lời trích: Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

  Việc phát hành cuốn lịch có thể được tiến hành theo yêu cầu và mong muốn của từng ngành để bổ sung cho phù hợp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Di Chúc Bằng Văn Bản Có Giá Trị Như Di Chúc Được Công Chứng Hoặc Chứng Thực
 • Di Chúc Bằng Văn Bản Có Chứng Thực Tại Ubnd Xã Phường Có Hợp Pháp Không?
 • Di Chúc Bằng Văn Bản Không Có Công Chứng Hoặc Chứng Thực Có Giá Trị Pháp Lý Không?
 • Mẫu Di Chúc Bằng Văn Bản Có Công Chứng
 • Di Chúc Bằng Văn Bản Có Hiệu Lực Như Công Chứng, Chứng Thực
 • Mẫu Đơn Đăng Ký Bảo Hộ Thương Hiệu Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Đăng Ký Bảo Hộ Độc Quyền Sản Phẩm Hiệu Quả Nhất Năm 2021
 • Kinh Nghiệm Đăng Ký Nhãn Hiệu Độc Quyền Thương Hiệu
 • Mẹo Đăng Ký Nhãn Hiệu Mật Ong Thành Công Và Nhanh Chóng Năm 2021
 • Logo Được Bảo Hộ Là Như Thế Nào?
 • Cách Phân Loại Nhóm Sản Phẩm Dịch Vụ Đăng Ký Nhãn Hiệu
 • Đăng ký bảo hộ thương hiệu là cách tốt nhất để bảo vệ thương hiệu của bạn tránh những hành vi xâm phạm. Tuy nhiên hiện nay rất nhiều cá nhân, đơn vị chưa có sự quan tâm đúng mức đến vấn đề này.

  Có rất nhiều nội dung liên quan đến đăng ký thương hiệu. Trong phạm vi bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu các chủ thể nào có quyền đăng ký và bạn hiểu mẫu đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu là gì?

  Những chủ thể có quyền đăng ký thương hiệu

  Tổ chức hoặc cá nhân tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp có quyền đăng ký  nhãn hiệu hàng hoá, dịch vụ do mình sản xuất hoặc kinh doanh;

  Tổ chức hoặc cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu do mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm tương ứng và không phản đối việc nộp đơn nói trên;

  Đối với nhãn hiệu tập thể, quyền nộp đơn thuộc về tổ chức, cá nhân đại diện cho tập thể các cá nhân hoặc chủ thể khác cùng tuân theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tương ứng.

  Quyền nộp đơn, kể cả đơn đã nộp, có thể được chuyển giao cho cá nhân hoặc các chủ thể khác thông qua văn bản chuyển giao quyền nộp đơn.

  Bạn có biết mẫu đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu là gì?

  Mẫu đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu hay nói cách khác là tờ khai đăng ký nhãn hiệu là mẫu tờ khai được tổ chức, cá nhân gửi tới cục sở hữu trí tuệ về việc khai đăng ký nhãn hiệu. Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu được ban hành kèm theo Thông tư 01/2007/TT-BKHCN của Bộ Kế hoạch và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

  Mẫu đơn đăng kỹ bảo hộ thương hiệu là tài liệu đặc biệt quan trọng, không thể thiếu trong bộ hồ sơ đăng ký thương hiệu. Bạn cần khai đầy đủ, rõ ràng và chính xác những thông tin yêu cầu trong mẫu tờ khai.

  Một số lưu ý khi điền thông tin trong tờ khai đăng ký thương hiệu

  Phần mô tả nhãn hiệu trong Tờ khai phải làm rõ khả năng phân biệt của nhãn hiệu, trong đó phải chỉ rõ từng yếu tố cấu thành của nhãn hiệu và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu. Nếu nhãn hiệu có chứa từ ngữ không phải là tiếng Việt, thì phải ghi rõ cách phát âm (phiên âm ra tiếng Việt) và nếu từ ngữ đó có nghĩa, thì phải dịch nghĩa ra tiếng Việt.

  Danh mục hàng hoá và dịch vụ mang nhãn hiệu trong Tờ khai phải phù hợp với phân nhóm theo Bảng Phân loại Quốc tế về hàng hoá và dịch vụ (Nice 9).

  Mẫu nhãn hiệu gắn trong Tờ khai cũng như các Mẫu nhãn hiệu khác được trình bày rõ ràng với kích thước không được vượt quá khuôn khổ (80 x 80) mm, và khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất không được nhỏ hơn 15 mm.

  Trên đây là những thông tin quan trọng về mẫu đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu là gì. Nếu cần hỗ trợ, tư vấn về quá trình đăng ký, bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Làm Cách Nào Để Đăng Ký Nhãn Hiệu Quốc Tế?
 • Hướng Dẫn Điền Mẫu Đơn Đăng Ký Nhãn Hiệu Của Cục Sở Hữu Trí Tuệ
 • Lệ Phí Đăng Ký Nhãn Hiệu Thương Hiệu Độc Quyền Tại Thị Trường Việt Nam
 • Lối Đi Nào Cho Thủ Tục Bảo Hộ Logo Thương Hiệu Hiệu Quả Nhất?
 • Làm Sao Để Tự Tính Phí Đăng Ký Bảo Hộ Nhãn Hiệu Của Mình Chính Xác?
 • Lối Đi Nào Cho Thủ Tục Bảo Hộ Logo Thương Hiệu Hiệu Quả Nhất?

  --- Bài mới hơn ---

 • Lệ Phí Đăng Ký Nhãn Hiệu Thương Hiệu Độc Quyền Tại Thị Trường Việt Nam
 • Hướng Dẫn Điền Mẫu Đơn Đăng Ký Nhãn Hiệu Của Cục Sở Hữu Trí Tuệ
 • Làm Cách Nào Để Đăng Ký Nhãn Hiệu Quốc Tế?
 • Mẫu Đơn Đăng Ký Bảo Hộ Thương Hiệu Là Gì?
 • Hướng Dẫn Đăng Ký Bảo Hộ Độc Quyền Sản Phẩm Hiệu Quả Nhất Năm 2021
 • Các thương hiệu nổi tiếng hiện tại đều làm rất tốt ở khâu bảo hộ logo thương hiệu. Vì vậy, dù họ có hoạt động tại bất kỳ thị trường nào dưới bất kỳ hình thức nào thì người tiêu dùng cũng luôn có sự lựa chọn chính xác nhắm đến các sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa mà thương hiệu này cung cấp. Để có thể phát triển thương hiệu của riêng mình từng bước đứng vững trên thị trường, bạn chắc chắn không thể bỏ qua thủ tục hết sức đặc biệt này!

  Bảo hộ logo thương hiệu – nước cờ hiệu quả cho mọi doanh nghiệp

  Để khẳng định được thương hiệu của mình trên thị trường, ngoài việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa chất lượng với giá thành hợp lý, bạn còn phải cạnh tranh với hàng loạt các yếu tố khác đến từ doanh nghiệp đối thủ.

  Khách hàng chỉ có thể nhận diện thương hiệu của bạn thông qua logo nhãn hiệu bạn sử dụng, vì vậy có thể nói đây chính là tài sản trí tuệ có giá trị hết sức quan trọng không thể đong đếm được.

  Một điểm đáng lưu ý nữa, một khi đã nắm trong tay văn bằng bảo hộ logo thương hiệu độc quyền, bạn có thể thương mại hóa loại tài sản này thông qua các hợp đồng chuyển nhượng, nhượng quyền (Franchise) thương hiệu. Nhờ đó, thương hiệu của bạn sẽ ngày một phát triển và lớn mạnh.

  Ví dụ điển hình cho trường hợp này chính là “ông trùm cà phê” Trung Nguyên, sở hữu hàng nghìn cơ sở nhượng quyền trên toàn quốc, Trung Nguyên hiện là một tượng đài vững chãi hầu như không thể sụp đổ trong nền kinh tế Việt Nam hiện tại!

  Cách thức tiến hành thủ tục bảo hộ logo thương hiệu theo quy định của pháp luật

  Để có thể bảo hộ logo thương hiệu của mình, bạn cần phải tiến hành thủ tục đăng ký tại theo quy định tại luật Sở hữu trí tuệ. Theo đó, bạn sẽ chuẩn bị hồ sơ đăng ký bao gồm một số giấy tờ bắt buộc sau:

  • Mẫu nhãn hiệu thương hiệu cần được bảo hộ trên thị trường
  • Các mô tả cụ thể về yếu tố cần được bảo hộ trong nhãn hiệu thương hiệu
  • Các giấy tờ pháp lý của chủ sở hữu nhãn hiệu thương hiệu

  Sau đó, Phan Law sẽ giúp bạn tiến hành tất cả các thủ tục cần thiết còn lại với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền! Là một trong những đơn vị đại diện sở hữu trí tuệ hàng đầu Việt Nam cùng hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hộ tài sản sở hữu công nghiệp; Phan Law tự tin sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho thương hiệu của bạn khi muốn xây dựng nên lá chắn pháp lý tại bất kỳ thị trường nào!

  Bạn có thể tự mình tham khảo các thông tin về bảo hộ thương hiệu độc quyền thông qua những bài chia sẻ trên website; hoặc liên hệ ngay với Phan Law thông qua số tổng đài tư vấn để các chuyên viên pháp lý chuyên nghiệp của Phan Law có cơ hội được hỗ trợ, tư vấn tất cả các vấn đề vướng mắc của bạn!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Làm Sao Để Tự Tính Phí Đăng Ký Bảo Hộ Nhãn Hiệu Của Mình Chính Xác?
 • Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Đăng Ký Nhãn Hiệu Quốc Tế Là Gì?
 • Những Lưu Ý Làm Thủ Tục Đăng Ký Nhãn Hiệu Mới Nhất Theo Pháp Luật Việt Nam
 • Thuật Ngữ Đăng Ký Nhãn Hiệu Tiếng Anh Là Gì?
 • Phí Đăng Ký Nhãn Hiệu Sản Phẩm Hiện Nay Là Bao Nhiêu?
 • Thuật Ngữ Đăng Ký Nhãn Hiệu Tiếng Anh Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Lưu Ý Làm Thủ Tục Đăng Ký Nhãn Hiệu Mới Nhất Theo Pháp Luật Việt Nam
 • Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Đăng Ký Nhãn Hiệu Quốc Tế Là Gì?
 • Làm Sao Để Tự Tính Phí Đăng Ký Bảo Hộ Nhãn Hiệu Của Mình Chính Xác?
 • Lối Đi Nào Cho Thủ Tục Bảo Hộ Logo Thương Hiệu Hiệu Quả Nhất?
 • Lệ Phí Đăng Ký Nhãn Hiệu Thương Hiệu Độc Quyền Tại Thị Trường Việt Nam
 • Gần đây một thuật ngữ có vẻ khá phổ biến và được nhắc đến khá nhiều trong giới kinh doanh chính là đăng ký nhãn hiệu tiếng anh. Đã có rất nhiều chủ nhãn hiệu đã và thực hiện công tác này nhưng bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận vẫn còn chưa am hiểu nhiều về vấn đề này.

  Có thể trước đây họ đã từng biết đến đăng ký nhãn hiệu nhưng chưa thể hiểu được việc đăng ký nhãn hiệu tiếng anh là gì hay mục đích của việc đăng ký này là như thế nào. Chính vì vậy mà một phần các doanh nghiệp còn khá mơ hồ về định nghĩa cũng như tầm quan trọng của đăng ký nhãn hiệu tiếng anh trong hoạt động kinh doanh.

  Phân biệt nhãn hiệu và nhãn hiệu được bảo hộ trong tiếng anh

  Nhãn hiệu – Brand được hiểu là một dấu hiệu có thể nhìn thấy được một cách thông thường. Là sự kết hợp giữa các yếu tố như hình ảnh, ký tự, chữ viết, biểu tượng với một hoặc nhiều màu sắc khác nhau.

  Chức năng chính cả một nhãn hiệu chính là khả năng phân biệt giữa các sản phẩm đến từ các nhà cung cấp khác nhau. Tất cả những điều đó được gọi chung là nhãn hiệu và tiếng anh định nghĩa là Brand. Tuy nhiên đến những yếu tố đó đã trải qua một quy trình xác lập quyền sở hữu trí tuệ thì được xem là một nhãn hiệu được bảo hộ.

  Lúc này thuật ngữ Brand không được dùng để định nghĩa mà sẽ thay thế bằng “ Trademark ”. Việc một nhãn hiệu được xem là trademark thì không có bất cứ một sự tác động nào đến từ các chủ thể khác có thể diễn ra nếu không có sự đồng ý của chủ sở hữu theo giấy chứng nhận của trademark đó.

  Tầm quan trọng của việc đăng ký nhãn hiệu tiếng anh là gì ?

  Nếu với một quy trình nhằm biến Brand thành Trademark có phạm vi trong một quốc gia sở tại thì đó được gọi là đăng ký nhãn hiệu thông thường. Nhưng với việc đăng ký nhãn hiệu bằng tiếng anh thì được hiểu là việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại một thị trường, một đất nước khác, ngoài phạm vi lãnh thổ của đất nước sở tại.

  Việc đăng ký này có chức năng quan trọng là giúp cho nhãn hiệu đó xuất hiện và được phép kinh doanh, hoạt động dưới sự giám hộ của pháp luật sở hữu trí tuệ tại quốc gia đó.

  Đây là hoạt động bắt buộc đối với một nhãn hiệu muốn phát triển ra thị trường quốc tế một cách chính đáng. Quy trình đăng ký nhãn hiệu bằng tiếng anh này sẽ là một phần trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp theo định hướng mở rộng phạm vi kinh doanh.

  Có lẽ lúc này bạn cũng đã hiểu được phần nào về việc đăng ký nhãn hiệu tiếng anh là gì và tầm quan trọng thực sự mà việc làm này mang lại. Với việc nền kinh tế thị trường phát triển theo xu hướng hội nhập thì việc đăng ký nhãn hiệu lại trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

  Và tất nhiên không một chủ doanh nghiệp nào chỉ mong muốn nhãn hiệu của mình gói gọn trong phạm vi một quốc gia duy nhất. Chính vì vậy mà giá trị của việc đăng ký nhãn hiệu tiếng anh chính là những gì bạn đang mong đợi. Đây cũng là một trong những vấn đề mà Phan Law Vietnam thường xuyên hỗ trợ cho khách hàng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phí Đăng Ký Nhãn Hiệu Sản Phẩm Hiện Nay Là Bao Nhiêu?
 • Khi Nào Nên Đăng Ký Nhãn Hiệu Sản Phẩm Độc Quyền?
 • Những Lợi Ích To Lớn Của Việc Đăng Ký Nhãn Hiệu Ở Việt Nam
 • Bạn Đã Biết Cách Đăng Ký Nhãn Hiệu Online Chưa?
 • Đơn Đăng Ký Nhãn Hiệu Quốc Tế Và Một Số Lưu Ý
 • Tin tức online tv