Giải Trình Về Việc Nộp Hồ Sơ Hưu Trí Chậm

--- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Bảo Hiểm Xã Hội Năm 2022
 • Văn Bản Hợp Nhất Một Số Điều Của Luật Thuế Gtgt
 • Văn Bản Hợp Nhất Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi 2022
 • Văn Bản Hợp Nhất Bộ Luật Hình Sự
 • 40.thủ Tục Công Chứng Văn Bản Khai Nhận Di Sản
 • Giải Trình Về Việc Nộp Hồ Sơ Hưu Trí Chậm, Báo Cáo Giải Trình Cua Chi Bộ Về Việc Chậm Chuyển Đảng, Giải Trình Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Th, Báo Cáo Giải Trình Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Mẫu Đơn Giải Trình Việc Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Giai Trinh Ve Viec Cham Chuyen Dang Chinh Thuc, Báo Cáo Giải Trình Của Cấp ủy Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Giải Trình Về Việc Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Xem Mẫu Báo Cáo Giải Trình Về Việc Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Mẫu Giải Trình Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Báo Cáo Giải Trình Về Việc Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Giải Trinh Của Chi ủy Về Việc Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Báo Cáo Giải Trình Của Đảng Uỷ Về Việc Làm Thủ Tục Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Báo Cáo Giải Trình Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức Của Đảng ủy, Công Văn Giải Trình Về Việc Chậm Tiến Độ Thi Công, Mẫu Bản Giải Trình Của Đảng ủy Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức Cho Đảng Viên Dự Bị, Mẫu Biên Bản Giải Trình Châm Tiến Độ Công Trinh Xây Dựng, Giải Trình Chậm, Mẫu Giải Trình Chấm Bổ Sung Hồ Sơ, Mẫu Giải Trình Chậm Tiến Độ, Văn Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Bhxh, Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ, Giai Trinh Cham Tien Do, Ban Tuong Trinh Ve Viec Cham Chuyen Dang, Ban Giai Trinh Chuyen Dang Cham, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Mẫu Giải Trình Chuyển Đảng Chậm Của Chi Bộ, Don Giai Trinh Cham Chuyen Dang, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Nộp Tờ Khai Thuế , Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Giải Trình Chậm Hồ Sơ Huy Hiệu Đảng, Mẫu Biên Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ, Đơn Giải Trình Chuyển Đảng Chậm, Giải Trình Ve Chậm Chuyển Đảng, Báo Cáo Giải Trình Chuyển Đảng Chậm, Giai Trinh Nop Cham To Khai Thue, Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Bhxh, Giải Trình Chuyển Đảng Chậm, Mẫu Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ, Tờ Trình Về Việc Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công Dự án Du Lịch, Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Đơn Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Thức, Báo Cáo Giải Trình Chậm Hồ Sơ Chuyển Chính Thức, Mau Giai Trinh Chuyen Inh Hoat Dang Cham, Biên Bản Giải Trình Châm Tiến Độ Thi Công, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuếết Nập Đảng, Báo Cáo Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Chậm, Ban Giai Trinh Chăm Chuyen Chinh Thuc, Cong Van Giai Trinh Cham Nop To Khai Thue, Mẫu Biên Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Bản Tường Trình Việc Chậm Sinh Hoạt Đảng Muộn, Bản Tường Trình Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Mau Ban Tuong Trinh Ve Viec Cham Chuyen Dang Chinh Thuc, Tường Trình Về Việc Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm, Bản Tường Trình Về Việc Chuyển Sinh Hoạt Dảng Chậm, Mẫu Bản Tường Trình Về Việc Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm, Bản Tường Trình Về Việc Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Mau Ban Tuong Trinh Ve Viec Cham Chuyen Sinh Hiat Dang, Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Về Nơi Cư Trú Chậm, Báo Cáo Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Mẫu Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm, Don Giai Trinh Cham Chuyen Dang Chinh Thuc, Báo Cáo Giải Trình Của Cấp ủy Ve Chuyen Dang Chinh Thuc Cham, áo Cáo Giải Trình Cấp ủy Về Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Giải Trình Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Bản Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm, Báo Cáo Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm, Mẫu Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Bị Chậm, Đơn Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm, Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tò Khai Thuế Gtgt, Ban Giai Trinh Chuyen Dang Chinh Thuc Cham, Giải Trình Chậm Xét Chuyển Đảng Chính Thức, Bản Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Bao Cao Giai Trinh Vv Cham Chuyen Dang Chin H Thuc, Bao Cao Giai Trinh Chậm Chuyển Đảng Chinh Thuc, Ban Giải Trình Sinh Hoạt Đảng Chậm Muộn, 10 Bản Mẫu Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức , Mẫu Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Báo Cáo Giải Trình Về Chuyển Dảng Chính Thưc Chậm, Mẫu Đơn Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm, Báo Cáo Giải Trình Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Giai Trinh Chuyen Dang Chinh Thuc Cham, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Mẫu Giải Trình Nộp Lại Báo Cáo Tài Chínhchuyển Đảng Chính Thức Chậm, Giải Trình Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Giai Trinh Chuyen Sinh Hoat Dang Cham, Bài Cáo Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Công Văn Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Công Văn Giải Trình Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Bản Giải Trình Về Chhuyeenr Đảng Viên Chính Thức Cham, Biến Bản Giải Trình Chậm Chuyển Động Chính Thức,

  Giải Trình Về Việc Nộp Hồ Sơ Hưu Trí Chậm, Báo Cáo Giải Trình Cua Chi Bộ Về Việc Chậm Chuyển Đảng, Giải Trình Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Th, Báo Cáo Giải Trình Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Mẫu Đơn Giải Trình Việc Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Giai Trinh Ve Viec Cham Chuyen Dang Chinh Thuc, Báo Cáo Giải Trình Của Cấp ủy Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Giải Trình Về Việc Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Xem Mẫu Báo Cáo Giải Trình Về Việc Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Mẫu Giải Trình Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Báo Cáo Giải Trình Về Việc Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Giải Trinh Của Chi ủy Về Việc Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Báo Cáo Giải Trình Của Đảng Uỷ Về Việc Làm Thủ Tục Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Báo Cáo Giải Trình Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức Của Đảng ủy, Công Văn Giải Trình Về Việc Chậm Tiến Độ Thi Công, Mẫu Bản Giải Trình Của Đảng ủy Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức Cho Đảng Viên Dự Bị, Mẫu Biên Bản Giải Trình Châm Tiến Độ Công Trinh Xây Dựng, Giải Trình Chậm, Mẫu Giải Trình Chấm Bổ Sung Hồ Sơ, Mẫu Giải Trình Chậm Tiến Độ, Văn Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Bhxh, Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ, Giai Trinh Cham Tien Do, Ban Tuong Trinh Ve Viec Cham Chuyen Dang, Ban Giai Trinh Chuyen Dang Cham, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Mẫu Giải Trình Chuyển Đảng Chậm Của Chi Bộ, Don Giai Trinh Cham Chuyen Dang, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Nộp Tờ Khai Thuế , Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Giải Trình Chậm Hồ Sơ Huy Hiệu Đảng, Mẫu Biên Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ, Đơn Giải Trình Chuyển Đảng Chậm, Giải Trình Ve Chậm Chuyển Đảng, Báo Cáo Giải Trình Chuyển Đảng Chậm, Giai Trinh Nop Cham To Khai Thue, Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Bhxh, Giải Trình Chuyển Đảng Chậm, Mẫu Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ, Tờ Trình Về Việc Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công Dự án Du Lịch, Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Đơn Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Thức, Báo Cáo Giải Trình Chậm Hồ Sơ Chuyển Chính Thức, Mau Giai Trinh Chuyen Inh Hoat Dang Cham,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ
 • Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế
 • Mẫu Thông Báo Về Việc Bổ Sung, Giải Trình Hồ Sơ Nộp Dần Tiền Thuế, Tiền Chậm Nộp Tiền Thuế (Mẫu Số 03/ndan)
 • Lời Dẫn Độc Đáo Của Mc Tại Lễ Ra Mắt Sản Phẩm Mới
 • Thiết Kế Web Hải Phòng
 • Mẫu Thông Báo Về Việc Bổ Sung, Giải Trình Hồ Sơ Nộp Dần Tiền Thuế, Tiền Chậm Nộp Tiền Thuế (Mẫu Số 03/ndan)

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế
 • Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ
 • Giải Trình Về Việc Nộp Hồ Sơ Hưu Trí Chậm
 • Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Bảo Hiểm Xã Hội Năm 2022
 • Văn Bản Hợp Nhất Một Số Điều Của Luật Thuế Gtgt
 • Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu thông báo về việc bổ sung, giải trình hồ sơ nộp dần tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế ban hành kèm theo Thông tư số 156 /TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính

  Về việc bổ sung, giải trình hồ sơ nộp dần

  Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

  Căn cứ Điều 32 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

  Sau khi xem xét văn bản số … ngày…/../.. kèm theo hồ sơ đề nghị nộp dần tiền thuế nợ của…(tên người nộp thuế), MST, địa chỉ nhận thông báo:…

  Hồ sơ đề nghị nộp dần tiền thuế nợ của …(tên người nộp thuế) còn thiếu/chưa rõ ràng đối với những nội dung và tài liệu sau đây:

  Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo này, đề nghị … (tên người nộp thuế) bổ sung, giải trình các tài liệu nêu trên. Trường hợp … (tên người nộp thuế) không bổ sung hồ sơ thì cơ quan thuế sẽ không giải quyết đề nghị nộp dần tiền thuế nợ và thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định.

  Cơ quan thuế thông báo để … (tên người nộp thuế) được biết và thực hiện./.

  • Mẫu công văn xin xác nhận không nợ thuế mới nhất?
  • Công ty sản xuất phần mềm có được hưởng ưu đãi về thuế ?
  • Thủ tục khôi phục lại hoạt động của doanh nghiệp sau 5 năm bị đóng mã số thuế?
  • Mẫu bản kế hoạch kinh doanh
  • Bản giải trình khả năng đáp ứng đủ điều kiện của nhà đầu tư
  • Công ty nộp chậm thuế giá trị gia tăng (GTGT) có phải đóng phạt không ?
  • Về vấn đề kế toán doanh nghiệp?
  • Giải thể doanh nghiệp khi chưa thực hiện nghĩa vụ thuế ?
  • Tư vấn về thủ tục giải thể công ty liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài ?
  • Mẫu thông báo không thuộc trường hợp được xóa nợ tiền thuế (Mẫu số 07/XOANO)
  • Mẫu quyết định về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt (Mẫu số 06/XOANO)
  • Mẫu quyết định về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt (Mẫu số 05/XOANO)
  • Mẫu quyết định về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt (Mẫu số 04/XOANO)

  Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích?

  Bạn thấy nội dung này chưa ổn ở đâu?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lời Dẫn Độc Đáo Của Mc Tại Lễ Ra Mắt Sản Phẩm Mới
 • Thiết Kế Web Hải Phòng
 • Mẫu Bài Viết Giới Thiệu Sản Phẩm Hay Tăng 200% Doanh Số Bán Hàng
 • Tổng Hợp Mẫu Thư Ngỏ Chào Hàng Hay Nhất Theo Từng Ngành Hàng
 • Mẫu Bài Viết Giới Thiệu Sản Phẩm
 • Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Bhxh

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Hình Thức Và Thời Hạn Giải Trình Hành Vi Vi Phạm Hành Chính
 • Người Bị Khiếu Nại Giải Trình Bằng Văn Bản Trong 2 Ngày
 • Giải Trình Trong Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Về Quản Lý Bảo Vệ Rừng
 • Doanh Nghiệp Không Phải Gửi Văn Bản Giải Trình Cho Cơ Quan Thuế Quản Lý Trực Tiếp Về Hàng Hóa Bị Tổn Thất Do Thiên Tai, Dịch Bệnh, Hỏa Hoạn, Hư Hỏng.
 • Văn Bản Giải Trình Với Cơ Quan Thuế
 • Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Bhxh, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Bhxh, Mẫu Công Văn Giải Trình Bhxh, Công Văn Giải Trình Bhxh, Mẫu Biên Bản Giải Trình Châm Tiến Độ Công Trinh Xây Dựng, Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ, Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Mẫu Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Công Văn Giải Trình Về Việc Chậm Tiến Độ Thi Công, Cong Van Giai Trinh Cham Nop To Khai Thue, Biên Bản Giải Trình Châm Tiến Độ Thi Công, Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công Dự án Du Lịch, Mẫu Biên Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Mẫu Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Mẫu Công Văn Nộp Chậm Bhxh, Giai Trinh Cham Tien Do Thi Cong Cong Trinh, Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tò Khai Thuế Gtgt, Công Văn Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Công Văn Giải Trình Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Công Văn Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Mẫu (giải Trình Lý Do Không Tham Gia Bhxh Của Người Lao Động, Giải Trình Chậm, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ, Mẫu Giải Trình Chậm Tiến Độ, Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ, Giai Trinh Cham Tien Do, Giải Trình Về Việc Nộp Hồ Sơ Hưu Trí Chậm, Mẫu Giải Trình Chấm Bổ Sung Hồ Sơ, Văn Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ, Đơn Giải Trình Chuyển Đảng Chậm, Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Giải Trình Chuyển Đảng Chậm, Giải Trình Chậm Hồ Sơ Huy Hiệu Đảng, Mẫu Giải Trình Chuyển Đảng Chậm Của Chi Bộ, Báo Cáo Giải Trình Chuyển Đảng Chậm, Ban Giai Trinh Chuyen Dang Cham, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Mẫu Biên Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ, Giải Trình Ve Chậm Chuyển Đảng, Giai Trinh Nop Cham To Khai Thue, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Nộp Tờ Khai Thuế , Don Giai Trinh Cham Chuyen Dang, Báo Cáo Giải Trình Cua Chi Bộ Về Việc Chậm Chuyển Đảng, Mau Giai Trinh Chuyen Inh Hoat Dang Cham, Báo Cáo Giải Trình Chậm Hồ Sơ Chuyển Chính Thức, Đơn Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Thức, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuếết Nập Đảng, Báo Cáo Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Chậm, Ban Giai Trinh Chăm Chuyen Chinh Thuc, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Don Giai Trinh Cham Chuyen Dang Chinh Thuc, Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Báo Cáo Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Báo Cáo Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm, Báo Cáo Giải Trình Của Cấp ủy Ve Chuyen Dang Chinh Thuc Cham, Bao Cao Giai Trinh Chậm Chuyển Đảng Chinh Thuc, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm, Bản Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm, Mẫu Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Giai Trinh Chuyen Sinh Hoat Dang Cham, Bản Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Giải Trình Chậm Xét Chuyển Đảng Chính Thức, Mẫu Giải Trình Nộp Lại Báo Cáo Tài Chínhchuyển Đảng Chính Thức Chậm, Mẫu Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Bị Chậm, Giải Trình Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Th, Báo Cáo Giải Trình Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Đơn Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm, Báo Cáo Giải Trình Về Chuyển Dảng Chính Thưc Chậm, Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Về Nơi Cư Trú Chậm, Giải Trình Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Bao Cao Giai Trinh Vv Cham Chuyen Dang Chin H Thuc, Ban Giải Trình Sinh Hoạt Đảng Chậm Muộn, Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, áo Cáo Giải Trình Cấp ủy Về Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Giải Trình Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Đơn Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm, Ban Giai Trinh Chuyen Dang Chinh Thuc Cham, Mẫu Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Giai Trinh Chuyen Dang Chinh Thuc Cham, 10 Bản Mẫu Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức , Bài Cáo Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Giai Trinh Ve Viec Cham Chuyen Dang Chinh Thuc, Giải Trình Về Việc Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Báo Cáo Giải Trình Của Cấp ủy Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Xem Mẫu Báo Cáo Giải Trình Về Việc Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Mẫu Giải Trình Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Biến Bản Giải Trình Chậm Chuyển Động Chính Thức, Mẫu Giải Trình Chuyển Đảng Viên Chính Thức Chậm, Mẫu Đơn Giải Trình Việc Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Giải Trinh Của Chi ủy Về Việc Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Mẫu Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Viênn Chính Thức, Bao Cáo Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Động Viên Chậm, Báo Cáo Giải Trình Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Bản Giải Trình Về Chhuyeenr Đảng Viên Chính Thức Cham, Báo Cáo Giải Trình Về Việc Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Mau Bien Ban Phat Cham Thi Cong Cong Trinh, Tờ Trình Quên Chấm Công,

  Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Bhxh, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Bhxh, Mẫu Công Văn Giải Trình Bhxh, Công Văn Giải Trình Bhxh, Mẫu Biên Bản Giải Trình Châm Tiến Độ Công Trinh Xây Dựng, Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ, Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Mẫu Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Công Văn Giải Trình Về Việc Chậm Tiến Độ Thi Công, Cong Van Giai Trinh Cham Nop To Khai Thue, Biên Bản Giải Trình Châm Tiến Độ Thi Công, Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công Dự án Du Lịch, Mẫu Biên Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Mẫu Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Mẫu Công Văn Nộp Chậm Bhxh, Giai Trinh Cham Tien Do Thi Cong Cong Trinh, Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tò Khai Thuế Gtgt, Công Văn Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Công Văn Giải Trình Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Công Văn Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Mẫu (giải Trình Lý Do Không Tham Gia Bhxh Của Người Lao Động, Giải Trình Chậm, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ, Mẫu Giải Trình Chậm Tiến Độ, Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ, Giai Trinh Cham Tien Do, Giải Trình Về Việc Nộp Hồ Sơ Hưu Trí Chậm, Mẫu Giải Trình Chấm Bổ Sung Hồ Sơ, Văn Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ, Đơn Giải Trình Chuyển Đảng Chậm, Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Giải Trình Chuyển Đảng Chậm, Giải Trình Chậm Hồ Sơ Huy Hiệu Đảng, Mẫu Giải Trình Chuyển Đảng Chậm Của Chi Bộ, Báo Cáo Giải Trình Chuyển Đảng Chậm, Ban Giai Trinh Chuyen Dang Cham, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Mẫu Biên Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ, Giải Trình Ve Chậm Chuyển Đảng, Giai Trinh Nop Cham To Khai Thue, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Nộp Tờ Khai Thuế , Don Giai Trinh Cham Chuyen Dang, Báo Cáo Giải Trình Cua Chi Bộ Về Việc Chậm Chuyển Đảng, Mau Giai Trinh Chuyen Inh Hoat Dang Cham, Báo Cáo Giải Trình Chậm Hồ Sơ Chuyển Chính Thức, Đơn Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Thức, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuếết Nập Đảng,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Bhxh
 • Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Bảo Hiểm Xã Hội
 • #1 Mẫu Công Văn Giải Trình Chậm Đăng Ký Bhxh Cho Doanh Nghiệp
 • Khi Nào Cần Sử Dụng Dịch Vụ Giải Trình Khi Có Văn Bản Bhxh
 • Văn Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ
 • Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Bhxh

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Bhxh
 • Các Hình Thức Và Thời Hạn Giải Trình Hành Vi Vi Phạm Hành Chính
 • Người Bị Khiếu Nại Giải Trình Bằng Văn Bản Trong 2 Ngày
 • Giải Trình Trong Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Về Quản Lý Bảo Vệ Rừng
 • Doanh Nghiệp Không Phải Gửi Văn Bản Giải Trình Cho Cơ Quan Thuế Quản Lý Trực Tiếp Về Hàng Hóa Bị Tổn Thất Do Thiên Tai, Dịch Bệnh, Hỏa Hoạn, Hư Hỏng.
 • Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Bhxh, Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Bhxh, Công Văn Giải Trình Bhxh, Mẫu Công Văn Giải Trình Bhxh, Mẫu Biên Bản Giải Trình Châm Tiến Độ Công Trinh Xây Dựng, Mẫu (giải Trình Lý Do Không Tham Gia Bhxh Của Người Lao Động, Giải Trình Chậm, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ, Giải Trình Về Việc Nộp Hồ Sơ Hưu Trí Chậm, Mẫu Giải Trình Chậm Tiến Độ, Giai Trinh Cham Tien Do, Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ, Mẫu Giải Trình Chấm Bổ Sung Hồ Sơ, Văn Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ, Giai Trinh Nop Cham To Khai Thue, Giải Trình Ve Chậm Chuyển Đảng, Mẫu Biên Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ, Báo Cáo Giải Trình Chuyển Đảng Chậm, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Nộp Tờ Khai Thuế , Don Giai Trinh Cham Chuyen Dang, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Giải Trình Chuyển Đảng Chậm, Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Giải Trình Chậm Hồ Sơ Huy Hiệu Đảng, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Mẫu Giải Trình Chuyển Đảng Chậm Của Chi Bộ, Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ, Mẫu Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Ban Giai Trinh Chuyen Dang Cham, Đơn Giải Trình Chuyển Đảng Chậm, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuếết Nập Đảng, Đơn Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Thức, Báo Cáo Giải Trình Chậm Hồ Sơ Chuyển Chính Thức, Báo Cáo Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Chậm, Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công Dự án Du Lịch, Biên Bản Giải Trình Châm Tiến Độ Thi Công, Báo Cáo Giải Trình Cua Chi Bộ Về Việc Chậm Chuyển Đảng, Cong Van Giai Trinh Cham Nop To Khai Thue, Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Ban Giai Trinh Chăm Chuyen Chinh Thuc, Mẫu Biên Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Mau Giai Trinh Chuyen Inh Hoat Dang Cham, Mẫu Công Văn Nộp Chậm Bhxh, Mẫu Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Ban Giai Trinh Chuyen Dang Chinh Thuc Cham, Giải Trình Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, áo Cáo Giải Trình Cấp ủy Về Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm, Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tò Khai Thuế Gtgt, Bản Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm, Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Báo Cáo Giải Trình Của Cấp ủy Ve Chuyen Dang Chinh Thuc Cham, Bao Cao Giai Trinh Chậm Chuyển Đảng Chinh Thuc, Giải Trình Chậm Xét Chuyển Đảng Chính Thức, Mẫu Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Giai Trinh Chuyen Dang Chinh Thuc Cham, Báo Cáo Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Báo Cáo Giải Trình Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Don Giai Trinh Cham Chuyen Dang Chinh Thuc, Báo Cáo Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm, Đơn Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm, Giải Trình Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Bài Cáo Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Về Nơi Cư Trú Chậm, Mẫu Giải Trình Nộp Lại Báo Cáo Tài Chínhchuyển Đảng Chính Thức Chậm, Mẫu Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Bị Chậm, 10 Bản Mẫu Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức , Giai Trinh Chuyen Sinh Hoat Dang Cham, Bao Cao Giai Trinh Vv Cham Chuyen Dang Chin H Thuc, Mẫu Đơn Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm, Báo Cáo Giải Trình Về Chuyển Dảng Chính Thưc Chậm, Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Giải Trình Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Th, Ban Giải Trình Sinh Hoạt Đảng Chậm Muộn, Bản Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Công Văn Giải Trình Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Báo Cáo Giải Trình Của Cấp ủy Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Mẫu Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Viênn Chính Thức, Bao Cáo Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Động Viên Chậm, Công Văn Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Giải Trinh Của Chi ủy Về Việc Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Giải Trình Về Việc Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Giải Trình Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Bản Giải Trình Về Chhuyeenr Đảng Viên Chính Thức Cham, Mẫu Công Văn Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Xem Mẫu Báo Cáo Giải Trình Về Việc Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Biến Bản Giải Trình Chậm Chuyển Động Chính Thức, Giai Trinh Ve Viec Cham Chuyen Dang Chinh Thuc, Báo Cáo Giải Trình Về Việc Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Mẫu Giải Trình Chuyển Đảng Viên Chính Thức Chậm, Mẫu Đơn Giải Trình Việc Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Báo Cáo Giải Trình Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Giai Trinh Cham Tien Do Thi Cong Cong Trinh, Báo Cáo Giải Trình Của Đảng Uỷ Về Việc Làm Thủ Tục Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Báo Cáo Giải Trình Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức Của Đảng ủy, Bao Cáo Giải Trình Của Đảng ủy Xã Về Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Công Văn Giải Trình Về Việc Chậm Tiến Độ Thi Công, Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công,

  Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Bhxh, Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Bhxh, Công Văn Giải Trình Bhxh, Mẫu Công Văn Giải Trình Bhxh, Mẫu Biên Bản Giải Trình Châm Tiến Độ Công Trinh Xây Dựng, Mẫu (giải Trình Lý Do Không Tham Gia Bhxh Của Người Lao Động, Giải Trình Chậm, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ, Giải Trình Về Việc Nộp Hồ Sơ Hưu Trí Chậm, Mẫu Giải Trình Chậm Tiến Độ, Giai Trinh Cham Tien Do, Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ, Mẫu Giải Trình Chấm Bổ Sung Hồ Sơ, Văn Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ, Giai Trinh Nop Cham To Khai Thue, Giải Trình Ve Chậm Chuyển Đảng, Mẫu Biên Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ, Báo Cáo Giải Trình Chuyển Đảng Chậm, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Nộp Tờ Khai Thuế , Don Giai Trinh Cham Chuyen Dang, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Giải Trình Chuyển Đảng Chậm, Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Giải Trình Chậm Hồ Sơ Huy Hiệu Đảng, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Mẫu Giải Trình Chuyển Đảng Chậm Của Chi Bộ, Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ, Mẫu Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Ban Giai Trinh Chuyen Dang Cham, Đơn Giải Trình Chuyển Đảng Chậm, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuếết Nập Đảng, Đơn Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Thức, Báo Cáo Giải Trình Chậm Hồ Sơ Chuyển Chính Thức, Báo Cáo Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Chậm, Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công Dự án Du Lịch, Biên Bản Giải Trình Châm Tiến Độ Thi Công, Báo Cáo Giải Trình Cua Chi Bộ Về Việc Chậm Chuyển Đảng, Cong Van Giai Trinh Cham Nop To Khai Thue, Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Ban Giai Trinh Chăm Chuyen Chinh Thuc, Mẫu Biên Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Mau Giai Trinh Chuyen Inh Hoat Dang Cham, Mẫu Công Văn Nộp Chậm Bhxh, Mẫu Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Ban Giai Trinh Chuyen Dang Chinh Thuc Cham, Giải Trình Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, áo Cáo Giải Trình Cấp ủy Về Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm, Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tò Khai Thuế Gtgt,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Bảo Hiểm Xã Hội
 • #1 Mẫu Công Văn Giải Trình Chậm Đăng Ký Bhxh Cho Doanh Nghiệp
 • Khi Nào Cần Sử Dụng Dịch Vụ Giải Trình Khi Có Văn Bản Bhxh
 • Văn Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ
 • Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công
 • Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Nộp Tờ Khai Thuế

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Xử Lý Khi Quên Không Nộp Tờ Khai Thuế Gtgt
 • Cách Làm Bản Giải Trình Khai Bổ Sung Điều Chỉnh 01 Khbs
 • Mẫu Bản Tường Trình Mới Được Sử Dụng Nhiều Nhất 2022
 • Chuẩn Mực Kiểm Toán Số 580: Giải Trình Bằng Văn Bản
 • Hình Thức Của Các Giải Trình Bằng Văn Bản
 • Giai Trinh Nop Cham To Khai Thue, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Nộp Tờ Khai Thuế , Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Cong Van Giai Trinh Cham Nop To Khai Thue, Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tò Khai Thuế Gtgt, Mẫu Tờ Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế Gtgt, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuếết Nập Đảng, Mẫu Giải Trình Tờ Khai Thuế Gtgt, Mẫu Giải Trình Khai Bổ Sung Điều Chỉnh Thuế Tndn, Mẫu Giải Trình Khai Bổ Sung Điều Chỉnh Thuế Gtgt, Mẫu Biên Bản Giải Trình Châm Tiến Độ Công Trinh Xây Dựng, Giải Trình Chậm, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ, Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ, Mẫu Giải Trình Chậm Tiến Độ, Văn Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ, Mẫu Giải Trình Chấm Bổ Sung Hồ Sơ, Giai Trinh Cham Tien Do, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Bhxh, Giải Trình Về Việc Nộp Hồ Sơ Hưu Trí Chậm, Ban Giai Trinh Chuyen Dang Cham, Đơn Giải Trình Chuyển Đảng Chậm, Mẫu Giải Trình Chuyển Đảng Chậm Của Chi Bộ, Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ, Mẫu Biên Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ, Giải Trình Chậm Hồ Sơ Huy Hiệu Đảng, Mẫu Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Bhxh, Giải Trình Chuyển Đảng Chậm, Giải Trình Ve Chậm Chuyển Đảng, Don Giai Trinh Cham Chuyen Dang, Báo Cáo Giải Trình Chuyển Đảng Chậm, Báo Cáo Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Chậm, Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công Dự án Du Lịch, Mau Giai Trinh Chuyen Inh Hoat Dang Cham, Mẫu Biên Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Ban Giai Trinh Chăm Chuyen Chinh Thuc, Báo Cáo Giải Trình Chậm Hồ Sơ Chuyển Chính Thức, Biên Bản Giải Trình Châm Tiến Độ Thi Công, Đơn Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Thức, Báo Cáo Giải Trình Cua Chi Bộ Về Việc Chậm Chuyển Đảng, Giải Trình Chậm Xét Chuyển Đảng Chính Thức, Báo Cáo Giải Trình Về Chuyển Dảng Chính Thưc Chậm, Giải Trình Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Th, Giải Trình Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Bài Cáo Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm, Don Giai Trinh Cham Chuyen Dang Chinh Thuc, Báo Cáo Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm, Giai Trinh Chuyen Sinh Hoat Dang Cham, Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Mẫu Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Mẫu Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Bị Chậm, Giải Trình Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Báo Cáo Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Báo Cáo Giải Trình Của Cấp ủy Ve Chuyen Dang Chinh Thuc Cham, Giai Trinh Chuyen Dang Chinh Thuc Cham, 10 Bản Mẫu Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức , Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Về Nơi Cư Trú Chậm, Bao Cao Giai Trinh Chậm Chuyển Đảng Chinh Thuc, Đơn Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm, áo Cáo Giải Trình Cấp ủy Về Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Ban Giải Trình Sinh Hoạt Đảng Chậm Muộn, Mẫu Đơn Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm, Bản Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Bản Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm, Ban Giai Trinh Chuyen Dang Chinh Thuc Cham, Báo Cáo Giải Trình Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Giải Trình Nộp Lại Báo Cáo Tài Chínhchuyển Đảng Chính Thức Chậm, Bao Cao Giai Trinh Vv Cham Chuyen Dang Chin H Thuc, Giai Trinh Ve Viec Cham Chuyen Dang Chinh Thuc, Giải Trinh Của Chi ủy Về Việc Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Công Văn Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Biến Bản Giải Trình Chậm Chuyển Động Chính Thức, Mẫu Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Viênn Chính Thức, Mẫu Giải Trình Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Giải Trình Về Việc Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Xem Mẫu Báo Cáo Giải Trình Về Việc Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Mẫu Giải Trình Chuyển Đảng Viên Chính Thức Chậm, Mẫu Công Văn Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Mẫu Đơn Giải Trình Việc Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Bao Cáo Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Động Viên Chậm, Báo Cáo Giải Trình Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Báo Cáo Giải Trình Về Việc Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Bản Giải Trình Về Chhuyeenr Đảng Viên Chính Thức Cham, Báo Cáo Giải Trình Của Cấp ủy Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Công Văn Giải Trình Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Tra Cứu Giấy Nộp Tiền Thuế, Chậm Nộp Thuế, Mẫu Giải Trình Thuế, Mẫu Văn Bản Giải Trình Thuế, Văn Bản Giải Trình Thuế, Mẫu Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Công Văn Giải Trình Thuế,

  Giai Trinh Nop Cham To Khai Thue, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Nộp Tờ Khai Thuế , Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Cong Van Giai Trinh Cham Nop To Khai Thue, Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tò Khai Thuế Gtgt, Mẫu Tờ Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế Gtgt, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuếết Nập Đảng, Mẫu Giải Trình Tờ Khai Thuế Gtgt, Mẫu Giải Trình Khai Bổ Sung Điều Chỉnh Thuế Tndn, Mẫu Giải Trình Khai Bổ Sung Điều Chỉnh Thuế Gtgt, Mẫu Biên Bản Giải Trình Châm Tiến Độ Công Trinh Xây Dựng, Giải Trình Chậm, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ, Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ, Mẫu Giải Trình Chậm Tiến Độ, Văn Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ, Mẫu Giải Trình Chấm Bổ Sung Hồ Sơ, Giai Trinh Cham Tien Do, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Bhxh, Giải Trình Về Việc Nộp Hồ Sơ Hưu Trí Chậm, Ban Giai Trinh Chuyen Dang Cham, Đơn Giải Trình Chuyển Đảng Chậm, Mẫu Giải Trình Chuyển Đảng Chậm Của Chi Bộ, Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ, Mẫu Biên Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ, Giải Trình Chậm Hồ Sơ Huy Hiệu Đảng, Mẫu Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Bhxh, Giải Trình Chuyển Đảng Chậm, Giải Trình Ve Chậm Chuyển Đảng, Don Giai Trinh Cham Chuyen Dang, Báo Cáo Giải Trình Chuyển Đảng Chậm, Báo Cáo Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Chậm, Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công Dự án Du Lịch, Mau Giai Trinh Chuyen Inh Hoat Dang Cham, Mẫu Biên Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Ban Giai Trinh Chăm Chuyen Chinh Thuc, Báo Cáo Giải Trình Chậm Hồ Sơ Chuyển Chính Thức, Biên Bản Giải Trình Châm Tiến Độ Thi Công, Đơn Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Thức, Báo Cáo Giải Trình Cua Chi Bộ Về Việc Chậm Chuyển Đảng, Giải Trình Chậm Xét Chuyển Đảng Chính Thức, Báo Cáo Giải Trình Về Chuyển Dảng Chính Thưc Chậm, Giải Trình Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Th, Giải Trình Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Bài Cáo Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Chậm,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế
 • Mẫu Giải Trình Cơ Quan Thuế
 • Văn Bản Giải Trình Với Cơ Quan Thuế
 • Doanh Nghiệp Không Phải Gửi Văn Bản Giải Trình Cho Cơ Quan Thuế Quản Lý Trực Tiếp Về Hàng Hóa Bị Tổn Thất Do Thiên Tai, Dịch Bệnh, Hỏa Hoạn, Hư Hỏng.
 • Giải Trình Trong Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Về Quản Lý Bảo Vệ Rừng
 • Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Nộp Tờ Khai Thuế
 • Hướng Dẫn Xử Lý Khi Quên Không Nộp Tờ Khai Thuế Gtgt
 • Cách Làm Bản Giải Trình Khai Bổ Sung Điều Chỉnh 01 Khbs
 • Mẫu Bản Tường Trình Mới Được Sử Dụng Nhiều Nhất 2022
 • Chuẩn Mực Kiểm Toán Số 580: Giải Trình Bằng Văn Bản
 • Giai Trinh Nop Cham To Khai Thue, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Nộp Tờ Khai Thuế , Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Cong Van Giai Trinh Cham Nop To Khai Thue, Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tò Khai Thuế Gtgt, Mẫu Tờ Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế Gtgt, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuếết Nập Đảng, Mẫu Giải Trình Tờ Khai Thuế Gtgt, Mẫu Giải Trình Khai Bổ Sung Điều Chỉnh Thuế Tndn, Mẫu Giải Trình Khai Bổ Sung Điều Chỉnh Thuế Gtgt, Mẫu Biên Bản Giải Trình Châm Tiến Độ Công Trinh Xây Dựng, Giải Trình Chậm, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ, Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ, Mẫu Giải Trình Chậm Tiến Độ, Văn Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ, Mẫu Giải Trình Chấm Bổ Sung Hồ Sơ, Giai Trinh Cham Tien Do, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Bhxh, Giải Trình Về Việc Nộp Hồ Sơ Hưu Trí Chậm, Ban Giai Trinh Chuyen Dang Cham, Đơn Giải Trình Chuyển Đảng Chậm, Mẫu Giải Trình Chuyển Đảng Chậm Của Chi Bộ, Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ, Mẫu Biên Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ, Giải Trình Chậm Hồ Sơ Huy Hiệu Đảng, Mẫu Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Bhxh, Giải Trình Chuyển Đảng Chậm, Giải Trình Ve Chậm Chuyển Đảng, Don Giai Trinh Cham Chuyen Dang, Báo Cáo Giải Trình Chuyển Đảng Chậm, Báo Cáo Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Chậm, Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công Dự án Du Lịch, Mau Giai Trinh Chuyen Inh Hoat Dang Cham, Mẫu Biên Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Ban Giai Trinh Chăm Chuyen Chinh Thuc, Báo Cáo Giải Trình Chậm Hồ Sơ Chuyển Chính Thức, Biên Bản Giải Trình Châm Tiến Độ Thi Công, Đơn Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Thức, Báo Cáo Giải Trình Cua Chi Bộ Về Việc Chậm Chuyển Đảng, Giải Trình Chậm Xét Chuyển Đảng Chính Thức, Báo Cáo Giải Trình Về Chuyển Dảng Chính Thưc Chậm, Giải Trình Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Th, Giải Trình Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Bài Cáo Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm, Don Giai Trinh Cham Chuyen Dang Chinh Thuc, Báo Cáo Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm, Giai Trinh Chuyen Sinh Hoat Dang Cham, Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Mẫu Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Mẫu Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Bị Chậm, Giải Trình Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Báo Cáo Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Báo Cáo Giải Trình Của Cấp ủy Ve Chuyen Dang Chinh Thuc Cham, Giai Trinh Chuyen Dang Chinh Thuc Cham, 10 Bản Mẫu Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức , Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Về Nơi Cư Trú Chậm, Bao Cao Giai Trinh Chậm Chuyển Đảng Chinh Thuc, Đơn Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm, áo Cáo Giải Trình Cấp ủy Về Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Ban Giải Trình Sinh Hoạt Đảng Chậm Muộn, Mẫu Đơn Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm, Bản Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Bản Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm, Ban Giai Trinh Chuyen Dang Chinh Thuc Cham, Báo Cáo Giải Trình Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Giải Trình Nộp Lại Báo Cáo Tài Chínhchuyển Đảng Chính Thức Chậm, Bao Cao Giai Trinh Vv Cham Chuyen Dang Chin H Thuc, Giai Trinh Ve Viec Cham Chuyen Dang Chinh Thuc, Giải Trinh Của Chi ủy Về Việc Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Công Văn Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Biến Bản Giải Trình Chậm Chuyển Động Chính Thức, Mẫu Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Viênn Chính Thức, Mẫu Giải Trình Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Giải Trình Về Việc Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Xem Mẫu Báo Cáo Giải Trình Về Việc Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Mẫu Giải Trình Chuyển Đảng Viên Chính Thức Chậm, Mẫu Công Văn Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Mẫu Đơn Giải Trình Việc Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Bao Cáo Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Động Viên Chậm, Báo Cáo Giải Trình Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Báo Cáo Giải Trình Về Việc Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Bản Giải Trình Về Chhuyeenr Đảng Viên Chính Thức Cham, Báo Cáo Giải Trình Của Cấp ủy Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Công Văn Giải Trình Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Tra Cứu Giấy Nộp Tiền Thuế, Chậm Nộp Thuế, Mẫu Giải Trình Thuế, Mẫu Văn Bản Giải Trình Thuế, Văn Bản Giải Trình Thuế, Mẫu Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Công Văn Giải Trình Thuế,

  Giai Trinh Nop Cham To Khai Thue, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Nộp Tờ Khai Thuế , Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Cong Van Giai Trinh Cham Nop To Khai Thue, Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tò Khai Thuế Gtgt, Mẫu Tờ Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế Gtgt, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuếết Nập Đảng, Mẫu Giải Trình Tờ Khai Thuế Gtgt, Mẫu Giải Trình Khai Bổ Sung Điều Chỉnh Thuế Tndn, Mẫu Giải Trình Khai Bổ Sung Điều Chỉnh Thuế Gtgt, Mẫu Biên Bản Giải Trình Châm Tiến Độ Công Trinh Xây Dựng, Giải Trình Chậm, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ, Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ, Mẫu Giải Trình Chậm Tiến Độ, Văn Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ, Mẫu Giải Trình Chấm Bổ Sung Hồ Sơ, Giai Trinh Cham Tien Do, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Bhxh, Giải Trình Về Việc Nộp Hồ Sơ Hưu Trí Chậm, Ban Giai Trinh Chuyen Dang Cham, Đơn Giải Trình Chuyển Đảng Chậm, Mẫu Giải Trình Chuyển Đảng Chậm Của Chi Bộ, Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ, Mẫu Biên Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ, Giải Trình Chậm Hồ Sơ Huy Hiệu Đảng, Mẫu Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Bhxh, Giải Trình Chuyển Đảng Chậm, Giải Trình Ve Chậm Chuyển Đảng, Don Giai Trinh Cham Chuyen Dang, Báo Cáo Giải Trình Chuyển Đảng Chậm, Báo Cáo Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Chậm, Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công Dự án Du Lịch, Mau Giai Trinh Chuyen Inh Hoat Dang Cham, Mẫu Biên Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Ban Giai Trinh Chăm Chuyen Chinh Thuc, Báo Cáo Giải Trình Chậm Hồ Sơ Chuyển Chính Thức, Biên Bản Giải Trình Châm Tiến Độ Thi Công, Đơn Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Thức, Báo Cáo Giải Trình Cua Chi Bộ Về Việc Chậm Chuyển Đảng, Giải Trình Chậm Xét Chuyển Đảng Chính Thức, Báo Cáo Giải Trình Về Chuyển Dảng Chính Thưc Chậm, Giải Trình Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Th, Giải Trình Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Bài Cáo Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Chậm,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Giải Trình Cơ Quan Thuế
 • Văn Bản Giải Trình Với Cơ Quan Thuế
 • Doanh Nghiệp Không Phải Gửi Văn Bản Giải Trình Cho Cơ Quan Thuế Quản Lý Trực Tiếp Về Hàng Hóa Bị Tổn Thất Do Thiên Tai, Dịch Bệnh, Hỏa Hoạn, Hư Hỏng.
 • Giải Trình Trong Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Về Quản Lý Bảo Vệ Rừng
 • Người Bị Khiếu Nại Giải Trình Bằng Văn Bản Trong 2 Ngày
 • Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế

  --- Bài mới hơn ---

 • Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ
 • Giải Trình Về Việc Nộp Hồ Sơ Hưu Trí Chậm
 • Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Bảo Hiểm Xã Hội Năm 2022
 • Văn Bản Hợp Nhất Một Số Điều Của Luật Thuế Gtgt
 • Văn Bản Hợp Nhất Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi 2022
 • Các tình tiết giảm nhẹ khi nộp chậm tờ khai

  Căn cứ theo Điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, các tình tiết giảm nhẹ bao gồm:

  • Người vi phạm đã có hành vi ngăn chặn hậu quả hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả
  • Người vi phạm đã tự nguyện khai báo, tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện và xử lý vi phạm hành chính;
  • Vi phạm trong tình trạng bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người khác gây ra; vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng; vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;
  • Vi phạm do bị ép buộc hoặc bị lệ thuộc;
  • Người vi phạm là phụ nữ mang thai, người già yếu, người có bệnh hoặc khuyết tật làm hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình;
  • Vi phạm vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không do mình gây ra;
  • Vi phạm do trình độ lạc hậu.

  Mẫu công văn giải trình nộp chậm tờ khai thuế

  Căn cứ theo Điều 34 Thông tư 156/2013/TT-BCT, sau khi đã xác định được thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thì số ngày chậm nộp được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của hạn nộp tờ khai. Khi đó, doanh nghiệp phải tiến hành soạn thảo công văn giải trình về việc nộp chậm tờ khai thuế để hạn chế mức phạt chậm nộp.

  Biểu mẫu công văn giải trình nộp chậm tờ khai thuế gồm các thông tin sau đây:

  • Tên đơn vị;
  • Mã số thuế;
  • Địa chỉ doanh nghiệp;
  • Họ tên, chức vụ người đại diện doanh nghiệp;
  • Trình bày lý do chậm nộp để được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo Điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012.

  Mẫu công văn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế

  Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC, trường hợp người nộp thuế không có khả năng nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ thì được thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.

  Mẫu công văn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế gồm các thông tin sau:

  • Tên đơn vị;
  • Mã số thuế;
  • Địa chỉ doanh nghiệp;
  • Họ tên, chức vụ người đại diện doanh nghiệp;
  • Trình bày lý do đề nghị gia hạn như: thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ (có xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc công an xã, phường, thị trấn nơi phát sinh trường hợp được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế).

  Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

  Căn cứ theo Khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC, sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

  Hồ sơ khai bổ sung gồm:

  • Tờ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh;
  • Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS (trong trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh có phát sinh chênh lệch tiền thuế);
  • Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.

  Mẫu công văn điều chỉnh tiểu mục nộp thuế

  Mẫu công văn điều chỉnh tiểu mục nộp thuế được soạn thảo dựa trên Mẫu C1-07a/NS ban hành kèm theo Thông tư 19/2020/TT-BTC, cụ thể:

  Thông tin đề nghị điều chỉnh:

  • Cơ quan/cá nhân đề nghị điều chỉnh;
  • Mã số thuế/ CMND,Cơ quan thu thuế;
  • Địa chỉ;
  • Hình thức nộp tiền.

  Thông tin đã hạch toán gồm:

  • Mã số đối tương nộp thuế;
  • Nội dung nộp ngân sách nhà nước;
  • Mã TKKT: Liên hệ với cơ quan thuế;
  • Mã NDKT: Viết theo giấy nộp tiền vào NSNN;
  • Mã CQ thu: Liên hệ với cơ quan thuế;
  • Mã chương: Viết theo giấy nộp tiền vào NSNN;
  • Số tiền thuế đã nộp.

  Đề nghị điều chỉnh lại các nội dung nêu tại thông tin đã hạch toán (ghi cụ thể, chi tiết như phần thông tin đã hạch toán)

  Cần lưu ý, Số tiền tổng cộng ở mục thông tin đã khai báo và mục điều chỉnh không được chênh lệch với nhau.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Thông Báo Về Việc Bổ Sung, Giải Trình Hồ Sơ Nộp Dần Tiền Thuế, Tiền Chậm Nộp Tiền Thuế (Mẫu Số 03/ndan)
 • Lời Dẫn Độc Đáo Của Mc Tại Lễ Ra Mắt Sản Phẩm Mới
 • Thiết Kế Web Hải Phòng
 • Mẫu Bài Viết Giới Thiệu Sản Phẩm Hay Tăng 200% Doanh Số Bán Hàng
 • Tổng Hợp Mẫu Thư Ngỏ Chào Hàng Hay Nhất Theo Từng Ngành Hàng
 • Văn Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ

  --- Bài mới hơn ---

 • Khi Nào Cần Sử Dụng Dịch Vụ Giải Trình Khi Có Văn Bản Bhxh
 • #1 Mẫu Công Văn Giải Trình Chậm Đăng Ký Bhxh Cho Doanh Nghiệp
 • Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Bảo Hiểm Xã Hội
 • Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Bhxh
 • Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Bhxh
 • Giai Trinh Cham Tien Do, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ, Văn Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ, Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ, Mẫu Giải Trình Chậm Tiến Độ, Mẫu Biên Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ, Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ, Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Mẫu Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Mẫu Biên Bản Giải Trình Châm Tiến Độ Công Trinh Xây Dựng, Mẫu Biên Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công Dự án Du Lịch, Biên Bản Giải Trình Châm Tiến Độ Thi Công, Công Văn Giải Trình Về Việc Chậm Tiến Độ Thi Công, Giai Trinh Cham Tien Do Thi Cong Cong Trinh, Mẫu Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Giải Trình Chậm, Giải Trình Về Việc Nộp Hồ Sơ Hưu Trí Chậm, Mẫu Giải Trình Chấm Bổ Sung Hồ Sơ, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Bhxh, Giải Trình Ve Chậm Chuyển Đảng, Mẫu Giải Trình Chuyển Đảng Chậm Của Chi Bộ, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Ban Giai Trinh Chuyen Dang Cham, Giai Trinh Nop Cham To Khai Thue, Don Giai Trinh Cham Chuyen Dang, Giải Trình Chậm Hồ Sơ Huy Hiệu Đảng, Giải Trình Chuyển Đảng Chậm, Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Báo Cáo Giải Trình Chuyển Đảng Chậm, Đơn Giải Trình Chuyển Đảng Chậm, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Nộp Tờ Khai Thuế , Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Bhxh, Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Mau Giai Trinh Chuyen Inh Hoat Dang Cham, Báo Cáo Giải Trình Chậm Hồ Sơ Chuyển Chính Thức, Báo Cáo Giải Trình Cua Chi Bộ Về Việc Chậm Chuyển Đảng, Báo Cáo Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Chậm, Ban Giai Trinh Chăm Chuyen Chinh Thuc, Đơn Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Thức, Cong Van Giai Trinh Cham Nop To Khai Thue, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuếết Nập Đảng, Nội Dung Chính Trong Hướng Dẫn Đầu Tiên Về Giải Quyết Các Xung Đột Trong Chăm Sóc Người Bệnh , Giai Trinh Chuyen Dang Chinh Thuc Cham, Báo Cáo Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm, Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Giai Trinh Chuyen Sinh Hoat Dang Cham, Đơn Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm, Mẫu Đơn Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm, Mẫu Giải Trình Nộp Lại Báo Cáo Tài Chínhchuyển Đảng Chính Thức Chậm, Bản Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Bao Cao Giai Trinh Chậm Chuyển Đảng Chinh Thuc, Ban Giải Trình Sinh Hoạt Đảng Chậm Muộn, Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tò Khai Thuế Gtgt, Báo Cáo Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Báo Cáo Giải Trình Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm, Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Về Nơi Cư Trú Chậm, áo Cáo Giải Trình Cấp ủy Về Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Bản Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm, Mẫu Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Bị Chậm, Ban Giai Trinh Chuyen Dang Chinh Thuc Cham, Báo Cáo Giải Trình Của Cấp ủy Ve Chuyen Dang Chinh Thuc Cham, Giải Trình Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Th, 10 Bản Mẫu Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức , Mẫu Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Bao Cao Giai Trinh Vv Cham Chuyen Dang Chin H Thuc, Mẫu Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Don Giai Trinh Cham Chuyen Dang Chinh Thuc, Giải Trình Chậm Xét Chuyển Đảng Chính Thức, Báo Cáo Giải Trình Về Chuyển Dảng Chính Thưc Chậm, Giải Trình Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Bài Cáo Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Giải Trình Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Công Văn Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Mẫu Giải Trình Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Mẫu Đơn Giải Trình Việc Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Mẫu Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Viênn Chính Thức, Bản Giải Trình Về Chhuyeenr Đảng Viên Chính Thức Cham, Công Văn Giải Trình Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Giải Trình Chuyển Đảng Viên Chính Thức Chậm, Xem Mẫu Báo Cáo Giải Trình Về Việc Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Giải Trinh Của Chi ủy Về Việc Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Giải Trình Về Việc Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Giai Trinh Ve Viec Cham Chuyen Dang Chinh Thuc, Báo Cáo Giải Trình Của Cấp ủy Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Bao Cáo Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Động Viên Chậm, Biến Bản Giải Trình Chậm Chuyển Động Chính Thức, Mẫu Công Văn Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Báo Cáo Giải Trình Về Việc Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Báo Cáo Giải Trình Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Mẫu Giải Trình Tiến Độ, Giải Trình Tiến Độ, Giải Trình Tiến Độ Thi Công, Bien Ban Giai Trinh Cha Tien Do, Công Văn Giải Trình Tiến Độ,

  Giai Trinh Cham Tien Do, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ, Văn Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ, Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ, Mẫu Giải Trình Chậm Tiến Độ, Mẫu Biên Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ, Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ, Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Mẫu Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Mẫu Biên Bản Giải Trình Châm Tiến Độ Công Trinh Xây Dựng, Mẫu Biên Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công Dự án Du Lịch, Biên Bản Giải Trình Châm Tiến Độ Thi Công, Công Văn Giải Trình Về Việc Chậm Tiến Độ Thi Công, Giai Trinh Cham Tien Do Thi Cong Cong Trinh, Mẫu Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Giải Trình Chậm, Giải Trình Về Việc Nộp Hồ Sơ Hưu Trí Chậm, Mẫu Giải Trình Chấm Bổ Sung Hồ Sơ, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Bhxh, Giải Trình Ve Chậm Chuyển Đảng, Mẫu Giải Trình Chuyển Đảng Chậm Của Chi Bộ, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Ban Giai Trinh Chuyen Dang Cham, Giai Trinh Nop Cham To Khai Thue, Don Giai Trinh Cham Chuyen Dang, Giải Trình Chậm Hồ Sơ Huy Hiệu Đảng, Giải Trình Chuyển Đảng Chậm, Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Báo Cáo Giải Trình Chuyển Đảng Chậm, Đơn Giải Trình Chuyển Đảng Chậm, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Nộp Tờ Khai Thuế , Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Bhxh, Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Mau Giai Trinh Chuyen Inh Hoat Dang Cham, Báo Cáo Giải Trình Chậm Hồ Sơ Chuyển Chính Thức, Báo Cáo Giải Trình Cua Chi Bộ Về Việc Chậm Chuyển Đảng, Báo Cáo Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Chậm, Ban Giai Trinh Chăm Chuyen Chinh Thuc, Đơn Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Thức, Cong Van Giai Trinh Cham Nop To Khai Thue, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuếết Nập Đảng, Nội Dung Chính Trong Hướng Dẫn Đầu Tiên Về Giải Quyết Các Xung Đột Trong Chăm Sóc Người Bệnh , Giai Trinh Chuyen Dang Chinh Thuc Cham, Báo Cáo Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm, Giải Trình Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Giai Trinh Chuyen Sinh Hoat Dang Cham, Đơn Giải Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Chậm,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công
 • Mẫu Công Văn Giải Trình Truy Thu Bhxh 2022
 • Xác Minh Thời Gian Truy Thu Theo Biên Bản Kiểm Tra D04H
 • Công Văn Giải Trình Chậm Đăng Ký Bảo Hiểm Xã Hội
 • Mẫu Công Văn Giải Trình Bảo Hiểm Xã Hội
 • Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Bảo Hiểm Xã Hội

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Bhxh
 • Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Bhxh
 • Các Hình Thức Và Thời Hạn Giải Trình Hành Vi Vi Phạm Hành Chính
 • Người Bị Khiếu Nại Giải Trình Bằng Văn Bản Trong 2 Ngày
 • Giải Trình Trong Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Về Quản Lý Bảo Vệ Rừng
 • Đơn giải trình việc chậm đóng BHXH

  Việc chậm nộp bảo hiểm xã hội trong doanh nghiệp hiện do rất nhiều nguyên nhân gây ra như: Do kế toán sơ suất, bỏ sót không nộp BHXH cho nhân viên, do kế toán nghỉ việc, kế toán nghỉ thai sản… Trong những trường hợp này, doanh nghiệp phải gửi công văn giải trình chậm nộp lên cơ quan BHXH.

  Mẫu công văn giải trình nộp chậm bảo hiểm xã hội

  1. Mức phạt chậm đăng ký BHXH, BHTN

  Tùy theo mức độ vi phạm mà có các mức phạt khác nhau, bạn cần tìm hiểu để tránh trường hợp DN mình bị phạt.

  Mức phạt từ 500,000 – 1,000,000 trong trường hợp người lao động và doanh nghiệp:

  • Không tham gia BHXH theo quy định
  • Có tham gia BHXH nhưng không đúng mức

  Phạt tiền từ 12% – 15% tổng tiền phải đóng BHXH khi doanh nghiệp vi phạm:

  • Chậm đóng BHXH, BHTN.
  • Đóng bảo hiểm không đúng mức quy định.
  • Đóng không đủ số lượng nhân viên cần đóng BHXH, BHTN.

  Tuy nhiên, mức phạt không quá 75,000,000 đồng.

  Phạt tiền từ 18% – 20% tổng tiền phải đống BHXH trong trường hợp DN không đóng BHXH, BHTN cho toàn bộ nhân viên

  • Nộp tiền BHXH, BHTN chưa đóng hoặc chậm đóng.
  • Đóng tiền lãi của tiền bảo hiểm chưa đóng hoặc chậm đóng.

  2. Quy định lãi chậm đóng BHXH, BHYT và BHTN

  Về mức lãi chậm đóng BHXH, BHYT và BHTN, DN có thể tham khảo chi tiết Quyết định 60/2015/QĐTTg ngày 27/11/2015. Và được quy định cụ thể như sau:

  Lãi suất khi DN chậm nộp BHYT trên 30 ngày là: 2 lần lãi suất thị trường liên ngân hàng không kỳ hạn 9 tháng năm trước liền kề thời gian chậm đóng bảo hiểm. Nếu lãi suất năm trước liền kề không có kỳ hạn 9 tháng thù sử dụng lãi suất của kỳ hạn liền trước kỳ hạn 9 tháng.

  Lãi bị phạt do trốn, chậm đóng hoặc chiếm dụng tiền đóng, hưởng BHXH, BHYT trên 30 ngày: 2 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH, BHTN bình quân của năm trước liền kề (và được tính trên số tiền, thời gian chậm đóng).

  Trong trường hợp là 15 ngày đầu tháng 01 hằng năm, bạn sẽ nhận được thông báo lãi suất bình quân theo tháng trên cơ sở lãi suất bình quân từ BHXH Việt Nam.

  Đóng BHXH, BHYT là bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động, chính vì thế Doanh nghiệp nên hiểu rõ để việc trích và nộp bảo hiểm đúng theo quy định tránh bị trường hợp vi phạm. Nhưng nếu Doanh nghiệp bị chậm nộp hoặc không nộp bảo hiểm thì phải dùng mẫu công văn giải trình chậm nộp BHXH để được nộp bù và nộp phạt (nếu có).

  3. Mẫu công văn giải trình nộp chậm bảo hiểm xã hội

  Kính gửi: Bảo hiểm xã hội……………

  – Tên đơn vị:…………………………………………..

  – Mã số quản lý:…………………………..

  – Địa chỉ:…………………………..

  Nội dung:

  + Báo tăng mức lương đóng BHXH của ………………………….. năm

  + Báo tăng lao động thai sản tháng…………

  Lý do:

  Kế toán của công ty nghỉ thai sản, công ty chưa tuyển được người thay thế nên việc báo cáo bị chậm trễ

  Đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết theo quy định.

  Tên đơn vị:…………………

  Mã số: ………….

  --- Bài cũ hơn ---

 • #1 Mẫu Công Văn Giải Trình Chậm Đăng Ký Bhxh Cho Doanh Nghiệp
 • Khi Nào Cần Sử Dụng Dịch Vụ Giải Trình Khi Có Văn Bản Bhxh
 • Văn Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ
 • Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công
 • Mẫu Công Văn Giải Trình Truy Thu Bhxh 2022
 • Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Bảo Hiểm Xã Hội Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Bản Hợp Nhất Một Số Điều Của Luật Thuế Gtgt
 • Văn Bản Hợp Nhất Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi 2022
 • Văn Bản Hợp Nhất Bộ Luật Hình Sự
 • 40.thủ Tục Công Chứng Văn Bản Khai Nhận Di Sản
 • Chứng Thực Văn Bản Khai Nhận Di Sản Là Động Sản, Quyền Sử Dụng Đất
 • Mẫu số: D01b-TS (Ban hành kèm theo QĐ số:1111 /QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam)

  Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Quận Thanh Xuân

  – Tên đơn vị: Công ty TNHH Trần Liệu

  – Mã số quản lý: TI07081

  – Địa chỉ: Phòng 208-C30 Khu Tập thể Kim Giang – Kim Giang – Thanh Xuân – Hà Nội

  Nội dung:

  + Báo tăng mức lương đóng BHXH của Công ty TNHH Trần Liệu năm 2022

  + Báo tăng lao động thai sản tháng 02/2016

  Lý do:

  Kế toán của công ty nghỉ thai sản, công ty chưa tuyển được người thay thế nên việc báo cáo bị chậm trễ

  Hồ sơ gửi kèm:

  Mẫu D02-TS

  Đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết theo quy định.

  Tên đơn vị: Công ty TNHH Trần Liệu

  Mã số: TI07081

  DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ (Kèm theo công văn số: 03CV/2016 ngày tháng năm 2022)

  DOWNLOAD: Mẫu DB02 theo quyết định 959

  Hướng dẫn lập bảng kê hồ sơ mẫu DB02 (đi kèm)

  1. Mục đích: tổng hợp hồ sơ, giấy tờ của đơn vị, người tham gia làm căn cứ truy thu BHXH, BHYT, BHTN; cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT gửi kèm Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS) hoặc Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

  2. Trách nhiệm lập: đơn vị.

  3. Thời gian lập: khi có phát sinh.

  4. Căn cứ lập: các loại giấy tờ theo Phụ lục 02, 03.

  5. Phương pháp lập:

  * Chỉ tiêu hàng ngang:

  – Chỉ tiêu (1): ghi nội dung lập bảng kê (ví dụ: hồ sơ làm căn cứ truy thu BHXH, BHYT, BHTN hoặc hồ sơ làm căn cứ điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN).

  – Chỉ tiêu (2): ghi bảng kê nộp kèm theo [ví dụ: kèm theo danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS) hoặc kèm theo tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)].

  * Chỉ tiêu theo cột:

  – Cột 1: ghi số thứ tự.

  – Cột 2: ghi họ tên người tham gia điều chỉnh.

  – Cột 3: ghi số định danh của người tham gia điều chỉnh.

  – Cột 4: ghi tên, loại văn bản (Quyết định, HĐLĐ, Giấy xác nhận …).

  – Cột 5: ghi số hiệu văn bản (99/QĐ-UBND, 88/LĐTBXH-NCC …).

  – Cột 6: ghi ngày ban hành văn bản.

  – Cột 7: ghi cơ quan ban hành văn bản (UBND huyện, tỉnh hoặc Sở, ngành …; Công ty A …).

  – Cột 8: ghi nội dung trích yếu văn bản (V/v tuyển dụng, điều động, tăng lương; xác nhận người có công với cách mạng …).

  * Lưu ý: Trường hợp người tham gia không có giấy tờ nêu tại Phụ lục 02, 03 mà có giấy tờ khác chứng minh thì đơn vị nộp cho cơ quan BHXH để xem xét giải quyết, không ghi vào bảng kê này.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Trình Về Việc Nộp Hồ Sơ Hưu Trí Chậm
 • Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ
 • Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế
 • Mẫu Thông Báo Về Việc Bổ Sung, Giải Trình Hồ Sơ Nộp Dần Tiền Thuế, Tiền Chậm Nộp Tiền Thuế (Mẫu Số 03/ndan)
 • Lời Dẫn Độc Đáo Của Mc Tại Lễ Ra Mắt Sản Phẩm Mới
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100