Văn Bản Giải Trình Thuế

--- Bài mới hơn ---

 • Kinh Nghiệm Giải Trình Số Liệu Thuế
 • #1 Mẫu Công Văn Giải Trình Thuế
 • Kinh Nghiệm Trình Bày Bài Giới Thiệu Bản Thân Theo Mẫu
 • Cách Viết Mẫu Thư Tự Giới Thiệu Bản Thân Gây Ấn Tượng Bạn Cần Biết
 • Những Đoạn Văn Giới Thiệu Về Bản Thân Bằng Tiếng Anh
 • Mẫu Văn Bản Giải Trình Thuế, Mẫu Giải Trình Thuế, Văn Bản Giải Trình Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Gửi Chi Cục Thuế, Mẫu Giải Trình âm Thuế Gtgt, Mẫu Giải Trình Cơ Quan Thuế, Mẫu Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Công Văn Giải Trình Thuế, Mẫu Bảng Giải Trình Thuế, Mẫu Đơn Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Giải Trình Thuế Gtgt, Mẫu Công Văn Giải Trình Thuế Gtgt, Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Nộp Tờ Khai Thuế , Mẫu Công Văn Giải Trình Cơ Quan Thuế, Mẫu Giải Trình Tờ Khai Thuế Gtgt, Giai Trinh Nop Cham To Khai Thue, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Cách Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Quyết Toán Thuế, Cong Van Giai Trinh Cham Nop To Khai Thue, Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tò Khai Thuế Gtgt, Mẫu Giải Trình Khai Bổ Sung Điều Chỉnh Thuế Tndn, Mẫu Giải Trình Khai Bổ Sung Điều Chỉnh Thuế Gtgt, Vận Dụng Quy Trình Nghiên Cứu Thuế Trong Việc Hoạch Định Thuế, Giáo Trình Kế Toán Thuế Và Báo Cáo Thuế, Nghị Quyết Bổ Sung Một Số Giải Pháp Về Thuế, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Mẫu Tờ Trình Nộp Thuế, Tờ Trình Gửi Chi Cục Thuế, Tờ Trình Xin Gia Hạn Nộp Thuế, Mẫu Tờ Trình Xin Thuê Đất, Quy Trình 438 Của Tổng Cục Thuế, Quy Trình 746 Kiểm Tra Thuế, Quy Trình Kiểm Tra Thuế, Giáo Trình Thuế, Mẫu Tờ Trình Kiểm Tra Thuế, Quy Trình Hoàn Thuế, Mẫu Tờ Trình Cơ Quan Thuế, Quy Trình 490 Về Cưỡng Chế Nợ Thuế, Mẫu Biểu Quy Trình Đăng Ký Thuế, Giáo Trình Thuế 1 Đại Học Kinh Tế, Quy Trình Hoàn Thuế Tncn, Báo Cáo Thuế Công Trình Xây Dựng, Bài Thuyết Trình Về Bid Thue Chi Bộ Giỏi, Mẫu Từ Trình Xin Kinh Phí Thuê Trụ Sở Làm Việc, Tờ Trình Về Dự án Luật Quản Lý Thuế (sửa Đổi), Tờ Trình Xin Giảm Tiền Thuê Nhà, Mẫu Biên Bản Giải Trình Châm Tiến Độ Công Trinh Xây Dựng, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai , Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai, Mẫu Giải Trình Giải Thể Chi Đoàn, Giáo Trình Thuế 1 Lê Xuân Quang, Quy Trình Quyết Toán Thuế Tncn, Xem Quá Trình Đóng Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Mẫu Tờ Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế Gtgt, Tờ Trình Xin Xác Nhận Hoàn Thành Nghĩa Vụ Thuế, Hướng Dẫn Thực Hiện Thuế Suất Thuế Nhập Khẩu ưu Đãi, Hướng Dẫn Sử Dụng Nộp Thuế Điện Tử Dành Cho Người Nộp Thuế, Công Văn Gửi Thuế Về Việc Xin Chốt Thuế Chuyển Quận, Dự Thảo Nghị Định Gia Hạn Thời Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Nghị Định Gia Hạn Thời Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Mẫu Đơn Xin Khai Và Nộp Thuế Gtgt Vãng Laii Và Nộp Thuế Gtgt Vãng Lai Gửi Cục Thuế Địa Phương. 2. H, Mẫu Đơn Xin Khai Và Nộp Thuế Gtgt Vãng Laii Và Nộp Thuế Gtgt Vãng Lai Gửi Cục Thuế Địa Phương. 2. H, Nghị Định Gia Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Tiêu Chí Đánh Giá Rủi Ro Về Thuế Của Cơ Quan Thuế, Giấy Đề Nghị Gia Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Mẫu Giấy Đề Nghị Gia Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Mẫu Đơn Xin Khai Và Nộp Thuế Thuế Gtgt Vãng Lai, Tra Cứu Giấy Nộp Tiền Thuế, Chậm Nộp Thuế, Giải Bài Tập Lập Trình C, Đơn Giải Trình, Mẫu Giải Trình Báo Cáo, Mẫu Đơn Giải Trình, Mẫu Giải Trình Chi Phí, Văn Bản Yêu Cầu Giải Trình, Bản Giải Trình, Đơn Giải Trình Trễ Hạn, Tờ Trình Xin Giải Thể Chi Bộ, Mẫu Đơn Xin Giải Trình, Mẫu Văn Bản Giải Trình, Đơn Yêu Cầu Giải Trình, Mẫu Cv Giải Trình, Mẫu Giải Trình, Giải Trình, Mẫu Văn Bản Báo Cáo Giải Trình, Tờ Trình Giải Thể Chi Bộ, Mẫu Thư Giải Trình, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Của Chi Bộ, Đơn Xim Giai Trinh, Mẫu Giải Trình Mất Hóa Đơn, Làm Báo Cáo Giải Trình, Báo Cáo Giải Trình Là Gì, Mẫu Văn Bản Yêu Cầu Giải Trình, Văn Bản Giải Trình, Báo Cáo Giải Trình Của Chi Bộ, Mẫu Báo Cáo Giải Trình,

  Mẫu Văn Bản Giải Trình Thuế, Mẫu Giải Trình Thuế, Văn Bản Giải Trình Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Gửi Chi Cục Thuế, Mẫu Giải Trình âm Thuế Gtgt, Mẫu Giải Trình Cơ Quan Thuế, Mẫu Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Công Văn Giải Trình Thuế, Mẫu Bảng Giải Trình Thuế, Mẫu Đơn Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Giải Trình Thuế Gtgt, Mẫu Công Văn Giải Trình Thuế Gtgt, Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Nộp Tờ Khai Thuế , Mẫu Công Văn Giải Trình Cơ Quan Thuế, Mẫu Giải Trình Tờ Khai Thuế Gtgt, Giai Trinh Nop Cham To Khai Thue, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Cách Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Quyết Toán Thuế, Cong Van Giai Trinh Cham Nop To Khai Thue, Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tò Khai Thuế Gtgt, Mẫu Giải Trình Khai Bổ Sung Điều Chỉnh Thuế Tndn, Mẫu Giải Trình Khai Bổ Sung Điều Chỉnh Thuế Gtgt, Vận Dụng Quy Trình Nghiên Cứu Thuế Trong Việc Hoạch Định Thuế, Giáo Trình Kế Toán Thuế Và Báo Cáo Thuế, Nghị Quyết Bổ Sung Một Số Giải Pháp Về Thuế, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Mẫu Tờ Trình Nộp Thuế, Tờ Trình Gửi Chi Cục Thuế, Tờ Trình Xin Gia Hạn Nộp Thuế, Mẫu Tờ Trình Xin Thuê Đất, Quy Trình 438 Của Tổng Cục Thuế, Quy Trình 746 Kiểm Tra Thuế, Quy Trình Kiểm Tra Thuế, Giáo Trình Thuế, Mẫu Tờ Trình Kiểm Tra Thuế, Quy Trình Hoàn Thuế, Mẫu Tờ Trình Cơ Quan Thuế, Quy Trình 490 Về Cưỡng Chế Nợ Thuế, Mẫu Biểu Quy Trình Đăng Ký Thuế, Giáo Trình Thuế 1 Đại Học Kinh Tế, Quy Trình Hoàn Thuế Tncn, Báo Cáo Thuế Công Trình Xây Dựng, Bài Thuyết Trình Về Bid Thue Chi Bộ Giỏi, Mẫu Từ Trình Xin Kinh Phí Thuê Trụ Sở Làm Việc, Tờ Trình Về Dự án Luật Quản Lý Thuế (sửa Đổi),

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Bản Giới Thiệu Nhân Sự
 • Văn Bản Giới Thiệu Sản Phẩm Mới
 • Mẫu Giấy Giới Thiệu Năm 2022
 • Mẫu Giấy Giới Thiệu Công Ty Hay Và Chuẩn Nhất Hiện Nay
 • Đơn Giải Trình Với Cơ Quan Công Tác
 • Mẫu Văn Bản Giải Trình Thuế

  --- Bài mới hơn ---

 • Báo Cáo Giải Trình Sai Phạm Xây Dựng Không Đúng So Với Quy Hoạch Chi Tiết
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Năm 2022 Và Cách Viết Đơn Đề Nghị, Đơn Kiến Nghị ?
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Trình
 • Quy Trình Quản Lý Văn Bản
 • Quy Trình Giải Quyết Văn Bản Q Quy Trinh Giai Quyet Vb Doc
 • Mẫu Giải Trình Thuế, Mẫu Văn Bản Giải Trình Thuế, Văn Bản Giải Trình Thuế, Mẫu Giải Trình Thuế Gtgt, Công Văn Giải Trình Thuế, Mẫu Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Bảng Giải Trình Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Gửi Chi Cục Thuế, Mẫu Đơn Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Giải Trình Cơ Quan Thuế, Mẫu Giải Trình âm Thuế Gtgt, Mẫu Công Văn Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Nộp Tờ Khai Thuế , Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Thuế Gtgt, Giai Trinh Nop Cham To Khai Thue, Cách Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Giải Trình Tờ Khai Thuế Gtgt, Mẫu Công Văn Giải Trình Cơ Quan Thuế, Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Cong Van Giai Trinh Cham Nop To Khai Thue, Mẫu Công Văn Giải Trình Quyết Toán Thuế, Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tò Khai Thuế Gtgt, Mẫu Giải Trình Khai Bổ Sung Điều Chỉnh Thuế Gtgt, Mẫu Giải Trình Khai Bổ Sung Điều Chỉnh Thuế Tndn, Vận Dụng Quy Trình Nghiên Cứu Thuế Trong Việc Hoạch Định Thuế, Giáo Trình Kế Toán Thuế Và Báo Cáo Thuế, Nghị Quyết Bổ Sung Một Số Giải Pháp Về Thuế, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Mẫu Tờ Trình Nộp Thuế, Tờ Trình Gửi Chi Cục Thuế, Tờ Trình Xin Gia Hạn Nộp Thuế, Mẫu Tờ Trình Xin Thuê Đất, Quy Trình 746 Kiểm Tra Thuế, Mẫu Tờ Trình Kiểm Tra Thuế, Quy Trình 438 Của Tổng Cục Thuế, Giáo Trình Thuế, Quy Trình 490 Về Cưỡng Chế Nợ Thuế, Quy Trình Kiểm Tra Thuế, Quy Trình Hoàn Thuế, Mẫu Tờ Trình Cơ Quan Thuế, Bài Thuyết Trình Về Bid Thue Chi Bộ Giỏi, Mẫu Biểu Quy Trình Đăng Ký Thuế, Tờ Trình Về Dự án Luật Quản Lý Thuế (sửa Đổi), Báo Cáo Thuế Công Trình Xây Dựng, Giáo Trình Thuế 1 Đại Học Kinh Tế, Tờ Trình Xin Giảm Tiền Thuê Nhà, Quy Trình Hoàn Thuế Tncn, Mẫu Từ Trình Xin Kinh Phí Thuê Trụ Sở Làm Việc, Mẫu Biên Bản Giải Trình Châm Tiến Độ Công Trinh Xây Dựng, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai , Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai, Mẫu Giải Trình Giải Thể Chi Đoàn, Quy Trình Quyết Toán Thuế Tncn, Mẫu Tờ Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế Gtgt, Giáo Trình Thuế 1 Lê Xuân Quang, Xem Quá Trình Đóng Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Tờ Trình Xin Xác Nhận Hoàn Thành Nghĩa Vụ Thuế, Hướng Dẫn Thực Hiện Thuế Suất Thuế Nhập Khẩu ưu Đãi, Dự Thảo Nghị Định Gia Hạn Thời Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Công Văn Gửi Thuế Về Việc Xin Chốt Thuế Chuyển Quận, Hướng Dẫn Sử Dụng Nộp Thuế Điện Tử Dành Cho Người Nộp Thuế, Nghị Định Gia Hạn Thời Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Mẫu Đơn Xin Khai Và Nộp Thuế Gtgt Vãng Laii Và Nộp Thuế Gtgt Vãng Lai Gửi Cục Thuế Địa Phương. 2. H, Mẫu Đơn Xin Khai Và Nộp Thuế Gtgt Vãng Laii Và Nộp Thuế Gtgt Vãng Lai Gửi Cục Thuế Địa Phương. 2. H, Tiêu Chí Đánh Giá Rủi Ro Về Thuế Của Cơ Quan Thuế, Giấy Đề Nghị Gia Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Mẫu Giấy Đề Nghị Gia Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Tra Cứu Giấy Nộp Tiền Thuế, Chậm Nộp Thuế, Nghị Định Gia Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất, Mẫu Đơn Xin Khai Và Nộp Thuế Thuế Gtgt Vãng Lai, Mẫu Giải Trình Chi Phí, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Của Chi Bộ, Đơn Giải Trình, Báo Cáo Giải Trình Là Gì, Thu Giai Trinh, Mẫu Giải Trình Báo Cáo, Tờ Trình Xin Giải Thể Chi Bộ, Mẫu Văn Bản Giải Trình, Làm Báo Cáo Giải Trình, Mẫu Cv Giải Trình, Văn Bản Yêu Cầu Giải Trình, Đơn Xim Giai Trinh, Mẫu Giải Trình, Mẫu Đơn Giải Trình, Mẫu Văn Bản Yêu Cầu Giải Trình, Mẫu Văn Bản Báo Cáo Giải Trình, Mẫu Thư Giải Trình, Tờ Trình Giải Thể Chi Bộ, Mẫu Giải Trình Mất Hóa Đơn, Báo Cáo Giải Trình Của Chi Bộ, Mẫu Giải Trình Tạm ứng, Giải Trình Đầu Tư, Văn Bản Giải Trình, Đơn Yêu Cầu Giải Trình, Đơn Giải Trình Trễ Hạn, Giải Bài Tập Lập Trình C, Giải Trình,

  Mẫu Giải Trình Thuế, Mẫu Văn Bản Giải Trình Thuế, Văn Bản Giải Trình Thuế, Mẫu Giải Trình Thuế Gtgt, Công Văn Giải Trình Thuế, Mẫu Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Bảng Giải Trình Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Gửi Chi Cục Thuế, Mẫu Đơn Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Giải Trình Cơ Quan Thuế, Mẫu Giải Trình âm Thuế Gtgt, Mẫu Công Văn Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Nộp Tờ Khai Thuế , Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Thuế Gtgt, Giai Trinh Nop Cham To Khai Thue, Cách Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Giải Trình Tờ Khai Thuế Gtgt, Mẫu Công Văn Giải Trình Cơ Quan Thuế, Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Cong Van Giai Trinh Cham Nop To Khai Thue, Mẫu Công Văn Giải Trình Quyết Toán Thuế, Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tò Khai Thuế Gtgt, Mẫu Giải Trình Khai Bổ Sung Điều Chỉnh Thuế Gtgt, Mẫu Giải Trình Khai Bổ Sung Điều Chỉnh Thuế Tndn, Vận Dụng Quy Trình Nghiên Cứu Thuế Trong Việc Hoạch Định Thuế, Giáo Trình Kế Toán Thuế Và Báo Cáo Thuế, Nghị Quyết Bổ Sung Một Số Giải Pháp Về Thuế, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Mẫu Tờ Trình Nộp Thuế, Tờ Trình Gửi Chi Cục Thuế, Tờ Trình Xin Gia Hạn Nộp Thuế, Mẫu Tờ Trình Xin Thuê Đất, Quy Trình 746 Kiểm Tra Thuế, Mẫu Tờ Trình Kiểm Tra Thuế, Quy Trình 438 Của Tổng Cục Thuế, Giáo Trình Thuế, Quy Trình 490 Về Cưỡng Chế Nợ Thuế, Quy Trình Kiểm Tra Thuế, Quy Trình Hoàn Thuế, Mẫu Tờ Trình Cơ Quan Thuế, Bài Thuyết Trình Về Bid Thue Chi Bộ Giỏi, Mẫu Biểu Quy Trình Đăng Ký Thuế, Tờ Trình Về Dự án Luật Quản Lý Thuế (sửa Đổi), Báo Cáo Thuế Công Trình Xây Dựng, Giáo Trình Thuế 1 Đại Học Kinh Tế, Tờ Trình Xin Giảm Tiền Thuê Nhà, Quy Trình Hoàn Thuế Tncn,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Bản Giải Trình Tiến Độ Thực Hiện Dự Án Đầu Tư Và Văn Bản Đăng Ký Vốn Góp, Mua Cổ Phần (Phần Vốn Góp)
 • Thủ Tục Thanh Lý Hàng Tồn Kho Khi Giải Thể
 • Giải Trình Bán Lẻ Hàng Hóa
 • Xử Lý Hàng Tồn Kho Quá Nhiều So Với Thực Tế
 • Mẫu Văn Bản Giải Trình Hàng Hết Hạn Sử Dụng
 • Văn Bản Giải Trình Với Cơ Quan Thuế

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Giải Trình Cơ Quan Thuế
 • Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế
 • Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Nộp Tờ Khai Thuế
 • Hướng Dẫn Xử Lý Khi Quên Không Nộp Tờ Khai Thuế Gtgt
 • Cách Làm Bản Giải Trình Khai Bổ Sung Điều Chỉnh 01 Khbs
 • Văn bản giải trình với cơ quan thuế

  Mẫu văn bản giải trình với cơ quan thuế

  CƠ QUAN…………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Số:…………………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  …….. ngày……tháng…… năm……….

  CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

  (V/v:……………………………………………)

  Kính gửi: CHI CỤC THUẾ …………………………………………

  Tên doanh nghiệp:…………………………………………………………………………..

  Người đại diện theo pháp luật:………………………, Chức vụ:…………………………………………………………………………………..

  Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………..

  Điện thoại:……………………………………………., Fax:…………………………………………………………………………………..

  Mã số thuế:…………………………………………………………………………

  Ngành nghề kinh doanh:…………………………………………………………………………….

  Nội dung giải trình

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Chúng tôi xin cam kết nội dung trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  Xin trân trọng kính chào!

  Nơi nhận: Người viết tường trình

  CHI CỤC THUẾ…………. ( Ký và ghi rõ họ tên)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Doanh Nghiệp Không Phải Gửi Văn Bản Giải Trình Cho Cơ Quan Thuế Quản Lý Trực Tiếp Về Hàng Hóa Bị Tổn Thất Do Thiên Tai, Dịch Bệnh, Hỏa Hoạn, Hư Hỏng.
 • Giải Trình Trong Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Về Quản Lý Bảo Vệ Rừng
 • Người Bị Khiếu Nại Giải Trình Bằng Văn Bản Trong 2 Ngày
 • Các Hình Thức Và Thời Hạn Giải Trình Hành Vi Vi Phạm Hành Chính
 • Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Bhxh
 • Công Văn Giải Trình Thuế Tncn

  --- Bài mới hơn ---

 • 11 Cách Giúp Kế Toán Làm Giảm Hàng Tồn Kho Ảo
 • Cách Xử Lý Hàng Tồn Kho
 • Mẫu Công Văn Giải Trình, Đề Nghị, Thông Báo Cập Nhất
 • Hướng Dẫn Viết Bài Giới Thiệu Công Ty
 • Mẫu Giấy Giới Thiệu Công Ty
 • Đăng bởi: – 21/06/2019 –

  Lượt xem:

  437

  Công ty cổ phần

  Số : 01/2019

  V/v: giải trình theo thông báo số 47465.0106117008/TB-CT-TH

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

   

  Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2022

   

  CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

          Kính gửi: Chi Cục thuế 

  Đơn vị: Công ty Cổ Phần

  Địa chỉ Số

  MST :

  SĐT:

  Sau khi nhận được thông báo số 47465.0106117008/TB-CT-TH ngày 05/03/2019 của Chi cục thuế ……. thông báo về việc có sự sai lệch giữa hồ sơ quyết toán thuế TNCN và báo cáo tài chính năm 2022 của đơn vị nộp cơ quan thuế có chênh lệch giữa tổng thu nhập chịu thuế TNCN thấp hơn số chi trả người lao động ( mã số 03 trên báo cáo luân chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp) cụ thể:

  Tng thu nhp chu thuế (đ)

  Tiền chi trả cho người lao động (đ)

  Chênh lệch (đ)

  2,381,769,233

  2,602,475,031

  220,705,798

  Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra đối chiếu và xác nhận có sự chênh lệch là do.

  Năm 2022 tiền chi trả cho người lao động tại công ty Cổ Phần ….. là 2.602.475.031đ

  Gồm có :

  1. Thu nhập chịu thuế TNCN là 2.381.769.233đ

  2. Tiền ăn ca : 234.850.000đ = 593.000 x 12 tháng x 33 người

  Khoản chi tiền ăn ca là khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN theo TT111/2013/TT-BTC “ tiền ăn ca <680.000đ không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN” do vậy chúng tôi không thể hiện khoản thu nhập tiền ăn ca vào chỉ tiêu tổng thu nhập chịu thuế TNCN.

  Đây chính là lý do tại sao có sự chênh lệch giữa 2 chỉ tiêu này mà Quý cơ quan thuế đã đề cập ở trên.

   

  Nơi nhận                                                                                             Trân Trọng Kính Báo  

  BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

  Những câu hỏi thường gặp khi sử dụng phần mềm vacom

  hướng dẫn làm tài khoản ngân hàng dành cho  doanh nghiệp tại bất cứ ngân hàng nào của việt nam

  Bảng giá hóa đơn điện tử M-invoice

  Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng hóa đơn điện tử M-invoice

  Mẫu hóa đơn điện tử M-invoice

  Hướng dẫn điều chỉnh giảm thuế suất trên hóa đơn M-invoice

  Bảng giá dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

  Thủ tục xin cấp lại dấu pháp nhân do bị mất hoặc bị hỏng 

  Đại lý thuế là gì? điều kiện để thành lập đại lý thuế

  Quy chế công ty, tại sao doanh nghiệp cần phải soạn thảo quy chế riêng cho công ty

  Công văn giải trình BHXH

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Công Văn Giải Trình Thuế Thu Nhập Cá Nhân Khi Có Sai Sót
 • Trách Nhiệm Giải Trình Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Cách Tạo Văn Bản Trên Ipad Nhanh Chóng Bằng Ứng Dụng Pages
 • Tổng Hợp Các Phần Mềm Đọc File Pdf Miễn Phí Tốt Nhất
 • Top 10 Phần Mềm Dọc File Pdf Miễn Phí
 • #1 Mẫu Công Văn Giải Trình Thuế Mới Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Kinh Nghiệm Trình Bày Bài Giới Thiệu Bản Thân Theo Mẫu
 • Cách Viết Mẫu Thư Tự Giới Thiệu Bản Thân Gây Ấn Tượng Bạn Cần Biết
 • Những Đoạn Văn Giới Thiệu Về Bản Thân Bằng Tiếng Anh
 • 10 Mẫu Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh (Cực Chất)
 • Viết Thư & Giới Thiệu Bản Thân Khi Phỏng Vấn ☑
 • Cơ sở pháp lý

  Nguyên nhân dẫn đến phải giải trình với cơ quan thuế

  Việc giải trình của tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính về thuế được quy định tại Điều 23 Thông tư 166/2013/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về thời hạn, thủ tục giải trình vi phạm hành chính về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành như sau:

  Đối với trường hợp giải trình bằng văn bản: tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính thuế phải gửi văn bản giải trình cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thuế trong thời hạn không quá 05 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính. Trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp thì người có thẩm quyền xử phạt có thể gia hạn thêm không quá 05 ngày theo đề nghị của tổ chức, cá nhân vi phạm. Trường hợp, người có thẩm quyền xử phạt đồng ý gia hạn giải trình cho tổ chức, cá nhân vi phạm thì phải thể hiện bằng văn bản.

  Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính về thuế tự mình hoặc ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của mình thực hiện giải trình bằng văn bản.

  Đối với trường hợp giải trình trực tiếp: cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính thuế phải gửi văn bản yêu cầu được giải trình trực tiếp đến người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính về thuế.

  Theo đó, trường hợp phải giải trình với cơ quan thuế gồm: Tổ chức, cá nhân có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn bị xử phạt theo tỷ lệ phần trăm (%) quy định tại Điều 107 Luật quản lý thuế; Hành vi trốn thuế bị xử phạt theo số lần thuế trốn theo quy định tại Điều 108 Luật quản lý thuế; Hành vi không trích chuyển tiền trong tài khoản của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế quy định tại Điều 114 Luật quản lý thuế bị lập biên bản vi phạm hành chính về thuế. Tổ chức, cá nhân vi phạm có quyền giải trình trực tiếp hoặc bằng văn bản với người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

  Mẫu công văn giải trình thuế

  CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

  (V/v: ………………………)

  Kính gửi: CHI CỤC THUẾ ………………………

  Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………………………………….

  – Người đại diện theo pháp luật: ……………………………………… – Chức vụ: ……………………………………

  – Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………………………..

  – Điện thoại: ……………………………………………….. fax: ………………………………………………………………….

  TẢI MẪU CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH VỚI CƠ QUAN THUẾ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kinh Nghiệm Giải Trình Số Liệu Thuế
 • Văn Bản Giải Trình Thuế
 • Văn Bản Giới Thiệu Nhân Sự
 • Văn Bản Giới Thiệu Sản Phẩm Mới
 • Mẫu Giấy Giới Thiệu Năm 2022
 • Mẫu Công Văn Giải Trình Gửi Chi Cục Thuế

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Thư Mời Hợp Tác Kinh Doanh Năm 2022
 • 13 Mẫu Thiệp Mời Sự Kiện Tuyệt Đẹp Trong Microsoft Word
 • Lời Mời Tham Gia Tiệc Sinh Nhật Hay, Hài Hước
 • Mẫu Thiệp Mời Sinh Nhật
 • Tải Mẫu Giấy Mời Và Một Số Lưu Ý Khi Viết Giấy Mời Chuẩn Nhất!
 • Mẫu Công Văn Giải Trình Gửi Chi Cục Thuế, Công Văn Giải Trình Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Cơ Quan Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Thuế Gtgt, Mẫu Công Văn Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Quyết Toán Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Cong Van Giai Trinh Cham Nop To Khai Thue, Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tò Khai Thuế Gtgt, Mẫu Giải Trình Thuế, Mẫu Văn Bản Giải Trình Thuế, Văn Bản Giải Trình Thuế, Mẫu Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Bảng Giải Trình Thuế, Mẫu Giải Trình Cơ Quan Thuế, Mẫu Đơn Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Giải Trình Thuế Gtgt, Mẫu Giải Trình âm Thuế Gtgt, Giai Trinh Nop Cham To Khai Thue, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Mẫu Giải Trình Tờ Khai Thuế Gtgt, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Nộp Tờ Khai Thuế , Cách Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Mẫu Giải Trình Khai Bổ Sung Điều Chỉnh Thuế Tndn, Mẫu Giải Trình Khai Bổ Sung Điều Chỉnh Thuế Gtgt, Báo Cáo Thuế Công Trình Xây Dựng, Giai Trinh Cham Tien Do Thi Cong Cong Trinh, Mẫu Biên Bản Giải Trình Châm Tiến Độ Công Trinh Xây Dựng, Công Văn Giải Trình Về Việc Chậm Tiến Độ Thi Công, Mẫu Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Vận Dụng Quy Trình Nghiên Cứu Thuế Trong Việc Hoạch Định Thuế, Công Văn Giải Trình, Tải Mẫu Công Văn Giải Trình, Báo Cáo Giải Trình Về Công Tác Cán Bộ, Mẫu Công Văn Giải Trình, Công Văn Yêu Cầu Giải Trình, Mẫu Công Văn Yêu Cầu Giải Trình, Mẫu Giải Trình Công Nợ, Mẫu Công Văn Giải Trình Hóa Đơn, Mẫu Công Văn Giải Trình Mất Mẫu Dấu, Công Văn Gửi Thuế Về Việc Xin Chốt Thuế Chuyển Quận, Mẫu Công Văn Giải Trình Về Môi Trường, Công Văn Giải Trình Tiến Độ, Công Văn Giải Trình Với Hải Quan, Mẫu Công Văn Giải Trình Về Việc Mất Mẫu Dấu, Công Văn Giải Trình Bhxh, Công Văn Giải Trình Bảo Hiểm, Công Văn Giải Trình Hàng Hóa, Mẫu Công Văn Giải Trình Với Hải Quan, Tờ Trình Xin Giải Thể Công Đoàn, Mẫu Công Văn Giải Trình Hóa Đơn Bỏ Trốn, Mẫu Công Văn Giải Trình Kê Khai Sai, Mẫu Công Văn Giải Trình Bhxh, Mẫu Công Văn Giải Trình Mất Giấy Tờ, Mẫu Đơn Giải Trình Công Việc, Mẫu Công Văn Giải Trình Gửi Bảo Hiểm, Giải Trình Tiến Độ Thi Công, Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Lại Bctc, Mẫu Giải Trình Công Việc, Mẫu Công Văn Giải Trình Sự Việc, Mẫu Công Văn Giải Trình Hải Quan, Mẫu Công Văn Giải Trình Bảo Hiểm Xã Hội, Bài Giải Địa Chất Công Trình, Mẫu Tờ Trình Xin Giải Thể Công Đoàn, Mẫu Tờ Trình Giải Thể Công Đoàn Cơ Sở, Tờ Trình Xin Giải Thể Công Đoàn Cơ Sở, Giáo Trình Kế Toán Thuế Và Báo Cáo Thuế, Mẫu Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Công Văn Giải Trình Với Ngân Hàng, Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ, Mẫu Công Văn Giải Trình Quyết Toán, Tờ Trình Giải Quyết Công Việc, Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Mẫu Tờ Trình Giải Quyết Công Việc, Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Bhxh, Báo Cáo Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công Dự án Du Lịch, Biên Bản Giải Trình Châm Tiến Độ Thi Công, Mẫu Phiếu Trình Giải Quyết Công Việc, Mẫu Biên Bản Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Quy Trình Giải Quyết Công Việc Văn Phòng Ubnd, Mẫu Công Văn Giải Trình Nguyên Vật Liệu Chênh Lệch, Công Văn Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Công Văn Giải Trình Nguyên Nhân Không Có Xuất Tờ Khai, Mẫu Công Văn Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Công Văn Giải Trình Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Trình Bày Hiêir Biết Của Em Về Cong Tác Pctn ở Việt Nam Trong Những Năm Gần Đây.hãy Đề Xuất Các Giải, Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Sở Dĩ Được Thực Hiện Bởi Giai Cấp Công Nhân Vì: A. Là Một Gi, Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Sở Dĩ Được Thực Hiện Bởi Giai Cấp Công Nhân Vì: A. Là Một Gi, Nghị Quyết Bổ Sung Một Số Giải Pháp Về Thuế, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Của Bộ Công An Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn, Thông Tư Số 77/2012/tt-bca Ngày 28/12/2012 Của Bộ Công An Về Quy Trình Điều Tra, Giải Quyết Tai Nạn , Công Văn Doanh Nghiệp Giải Trình Cơ Quan Hải Quan, Bài Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Cộng Đại Số, Bài 4 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Cộng, Công Văn Giải Trình Cơ Quan Hải Quan, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Công Văn Trả Lời Miễn Thuế Của ủy Ban Sông Mê Công,

  Mẫu Công Văn Giải Trình Gửi Chi Cục Thuế, Công Văn Giải Trình Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Cơ Quan Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Thuế Gtgt, Mẫu Công Văn Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Quyết Toán Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Cong Van Giai Trinh Cham Nop To Khai Thue, Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tò Khai Thuế Gtgt, Mẫu Giải Trình Thuế, Mẫu Văn Bản Giải Trình Thuế, Văn Bản Giải Trình Thuế, Mẫu Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Bảng Giải Trình Thuế, Mẫu Giải Trình Cơ Quan Thuế, Mẫu Đơn Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Giải Trình Thuế Gtgt, Mẫu Giải Trình âm Thuế Gtgt, Giai Trinh Nop Cham To Khai Thue, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Mẫu Giải Trình Tờ Khai Thuế Gtgt, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Nộp Tờ Khai Thuế , Cách Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Mẫu Giải Trình Khai Bổ Sung Điều Chỉnh Thuế Tndn, Mẫu Giải Trình Khai Bổ Sung Điều Chỉnh Thuế Gtgt, Báo Cáo Thuế Công Trình Xây Dựng, Giai Trinh Cham Tien Do Thi Cong Cong Trinh, Mẫu Biên Bản Giải Trình Châm Tiến Độ Công Trinh Xây Dựng, Công Văn Giải Trình Về Việc Chậm Tiến Độ Thi Công, Mẫu Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ Thi Công, Vận Dụng Quy Trình Nghiên Cứu Thuế Trong Việc Hoạch Định Thuế, Công Văn Giải Trình, Tải Mẫu Công Văn Giải Trình, Báo Cáo Giải Trình Về Công Tác Cán Bộ, Mẫu Công Văn Giải Trình, Công Văn Yêu Cầu Giải Trình, Mẫu Công Văn Yêu Cầu Giải Trình, Mẫu Giải Trình Công Nợ, Mẫu Công Văn Giải Trình Hóa Đơn, Mẫu Công Văn Giải Trình Mất Mẫu Dấu, Công Văn Gửi Thuế Về Việc Xin Chốt Thuế Chuyển Quận, Mẫu Công Văn Giải Trình Về Môi Trường, Công Văn Giải Trình Tiến Độ, Công Văn Giải Trình Với Hải Quan, Mẫu Công Văn Giải Trình Về Việc Mất Mẫu Dấu, Công Văn Giải Trình Bhxh, Công Văn Giải Trình Bảo Hiểm,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Đơn Giải Trình Với Cơ Quan Thuế
 • Ôn Thi Vào 10 Môn Văn: Đoạn Trích “cảnh Ngày Xuân” (“truyện Kiều”
 • Bài 6. Cảnh Ngày Xuân
 • ✅ Cảnh Ngày Xuân (Trích Truyện Kiều)
 • Soạn Bài Cảnh Ngày Xuân (Trích Truyện Kiều)
 • Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế

  --- Bài mới hơn ---

 • Công Văn Giải Trình Chậm Tiến Độ
 • Giải Trình Về Việc Nộp Hồ Sơ Hưu Trí Chậm
 • Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Bảo Hiểm Xã Hội Năm 2022
 • Văn Bản Hợp Nhất Một Số Điều Của Luật Thuế Gtgt
 • Văn Bản Hợp Nhất Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi 2022
 • Các tình tiết giảm nhẹ khi nộp chậm tờ khai

  Căn cứ theo Điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, các tình tiết giảm nhẹ bao gồm:

  • Người vi phạm đã có hành vi ngăn chặn hậu quả hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả
  • Người vi phạm đã tự nguyện khai báo, tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện và xử lý vi phạm hành chính;
  • Vi phạm trong tình trạng bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người khác gây ra; vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng; vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;
  • Vi phạm do bị ép buộc hoặc bị lệ thuộc;
  • Người vi phạm là phụ nữ mang thai, người già yếu, người có bệnh hoặc khuyết tật làm hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình;
  • Vi phạm vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không do mình gây ra;
  • Vi phạm do trình độ lạc hậu.

  Mẫu công văn giải trình nộp chậm tờ khai thuế

  Căn cứ theo Điều 34 Thông tư 156/2013/TT-BCT, sau khi đã xác định được thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thì số ngày chậm nộp được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của hạn nộp tờ khai. Khi đó, doanh nghiệp phải tiến hành soạn thảo công văn giải trình về việc nộp chậm tờ khai thuế để hạn chế mức phạt chậm nộp.

  Biểu mẫu công văn giải trình nộp chậm tờ khai thuế gồm các thông tin sau đây:

  • Tên đơn vị;
  • Mã số thuế;
  • Địa chỉ doanh nghiệp;
  • Họ tên, chức vụ người đại diện doanh nghiệp;
  • Trình bày lý do chậm nộp để được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo Điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012.

  Mẫu công văn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế

  Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC, trường hợp người nộp thuế không có khả năng nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ thì được thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.

  Mẫu công văn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế gồm các thông tin sau:

  • Tên đơn vị;
  • Mã số thuế;
  • Địa chỉ doanh nghiệp;
  • Họ tên, chức vụ người đại diện doanh nghiệp;
  • Trình bày lý do đề nghị gia hạn như: thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ (có xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc công an xã, phường, thị trấn nơi phát sinh trường hợp được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế).

  Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

  Căn cứ theo Khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC, sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

  Hồ sơ khai bổ sung gồm:

  • Tờ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh;
  • Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS (trong trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh có phát sinh chênh lệch tiền thuế);
  • Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.

  Mẫu công văn điều chỉnh tiểu mục nộp thuế

  Mẫu công văn điều chỉnh tiểu mục nộp thuế được soạn thảo dựa trên Mẫu C1-07a/NS ban hành kèm theo Thông tư 19/2020/TT-BTC, cụ thể:

  Thông tin đề nghị điều chỉnh:

  • Cơ quan/cá nhân đề nghị điều chỉnh;
  • Mã số thuế/ CMND,Cơ quan thu thuế;
  • Địa chỉ;
  • Hình thức nộp tiền.

  Thông tin đã hạch toán gồm:

  • Mã số đối tương nộp thuế;
  • Nội dung nộp ngân sách nhà nước;
  • Mã TKKT: Liên hệ với cơ quan thuế;
  • Mã NDKT: Viết theo giấy nộp tiền vào NSNN;
  • Mã CQ thu: Liên hệ với cơ quan thuế;
  • Mã chương: Viết theo giấy nộp tiền vào NSNN;
  • Số tiền thuế đã nộp.

  Đề nghị điều chỉnh lại các nội dung nêu tại thông tin đã hạch toán (ghi cụ thể, chi tiết như phần thông tin đã hạch toán)

  Cần lưu ý, Số tiền tổng cộng ở mục thông tin đã khai báo và mục điều chỉnh không được chênh lệch với nhau.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Thông Báo Về Việc Bổ Sung, Giải Trình Hồ Sơ Nộp Dần Tiền Thuế, Tiền Chậm Nộp Tiền Thuế (Mẫu Số 03/ndan)
 • Lời Dẫn Độc Đáo Của Mc Tại Lễ Ra Mắt Sản Phẩm Mới
 • Thiết Kế Web Hải Phòng
 • Mẫu Bài Viết Giới Thiệu Sản Phẩm Hay Tăng 200% Doanh Số Bán Hàng
 • Tổng Hợp Mẫu Thư Ngỏ Chào Hàng Hay Nhất Theo Từng Ngành Hàng
 • Văn Bản Yêu Cầu Giải Trình

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Văn Bản Yêu Cầu Giải Trình
 • Văn Bản Yêu Cầu Được Giải Trình
 • Giải Trình Vi Phạm Hành Chính Áp Dụng Trong Trường Hợp Nào?
 • Ban Giám Đốc Và Các Cấp Quản Lý Được Yêu Cầu Giải Trình Bằng Văn Bản
 • Quy Định Về Giải Trình Đối Với Hành Vi Vi Phạm Hành Chính
 • Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Mẫu Biên Bản Giải Trình Châm Tiến Độ Công Trinh Xây Dựng, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai , Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai, Mẫu Giải Trình Giải Thể Chi Đoàn, Mẫu Đơn Xin Giải Trình, Mẫu Giải Trình Tạm ứng, Bản Giải Trình, Giải Trình, Tờ Trình Xin Giải Thể Chi Bộ, Mẫu Đơn Giải Trình, Văn Bản Giải Trình, Giải Bài Tập Lập Trình C, Giải Trình Đầu Tư, Mẫu Giải Trình, Mẫu Cv Giải Trình, Mẫu Giải Trình Chi Phí, Báo Cáo Giải Trình , Mẫu Văn Bản Yêu Cầu Giải Trình, Đơn Yêu Cầu Giải Trình, Báo Cáo Giải Trình Của Chi Bộ, Mẫu Văn Bản Giải Trình, Đơn Xim Giai Trinh, Mẫu Văn Bản Báo Cáo Giải Trình, Mẫu Thư Giải Trình, Mẫu Giải Trình Mất Hóa Đơn, Mẫu Giải Trình Báo Cáo, Báo Cáo Giải Trình Đơn Tố Cáo, Đơn Giải Trình Trễ Hạn, Làm Báo Cáo Giải Trình, Báo Cáo Giải Trình Là Gì, Tờ Trình Giải Thể Chi Bộ, Đơn Giải Trình, Văn Bản Yêu Cầu Giải Trình, Thu Giai Trinh, Báo Cáo Giải Trình Mẫu, Mẫu Giải Trình Dự án Đầu Tư, Mẫu Báo Cáo Giải Trình, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Của Chi Bộ, Mẫu Văn Bản Giải Trình Thuế, C Giải Phương Trình Bậc 2, Giải Bài Tập Phương Trình Mặt Cầu, Báo Cáo Giải Trình Số Liệu, Giải Phương Trình 7+2x=22-3x, Báo Cáo Giải Trình Sự Việc, Công Văn Giải Trình, Mẫu Tờ Trình Giải Quyết Chế Độ, Báo Cáo Giải Trình Thanh Tra, Giải Trình Chậm, Mẫu Văn Bản Giải Trình D01b Ts, Mẫu Công Văn Giải Trình Mất Mẫu Dấu, Báo Cáo Giải Trình Sinh Con Thứ 3, Giải Phương Trình 6 ẩn, Mau To Trinh Giai The Chi Doan, Báo Cáo Đồ án Giải Thuật Và Lập Trình, Báo Cáo Giải Trình Sai Phạm, Báo Cáo Giải Trình Sau Thanh Tra, Giải Phương Trình 7-3x=9-x, Mẫu Văn Bản Yêu Cầu Được Giải Trình, Báo Cáo Giải Trình Cá Nhân, Báo Cáo Giải Trình Đảng ủy, Mẫu Văn Bản Giải Trình Sự Việc, Mẫu Giải Trình Công Nợ, Mẫu Tờ Trình Xin Giải Thể Chi Đoàn, Báo Cáo Giải Trình Tiếng Anh, Đơn Giải Trình Thu Nhập, Giải Phương Trình 7x-3/x-1=2/3, Đơn Giải Trình Cá Nhân, Biên Bản Giải Trình, Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Trình, Giải Phương Trình 9x-7i 3(3x-7u), Giải Phương Trình 8.3^x+3.2^x=24.6^x, Mẫu Đơn Giải Trình Sự Việc, Mẫu Giấy Giải Trình, Tờ Trình Xin Giải Thể Chi Đoàn, Tải Mẫu Công Văn Giải Trình, Giải Hệ Phương Trình ôn Thi Vào 10, Giải Phương Trình 8(x+1/x)^2+4(x^2+1/x^2)^2-4(x^2+1/x^2)(x+1/x)^2=(x+4)^2, Giải Phương Trình 8, Báo Cáo Giải Trình Vụ Việc, Đề Bài Giải Phương Trình Bậc 2, Giải Phương Trình (8x-4x^2-1)(x^2+2x+1)=4(x^2+x+1), Mẫu Giải Trình Báo Cáo Tài Chính, Giải Phương Trình 7-(2x+4)=-(x+4), Mẫu Tờ Trình Giải Tán Chi Đoàn, Báo Cáo Giải Trình Về Công Tác Cán Bộ, Mẫu Giải Trình 01/khbs, Mẫu Công Văn Yêu Cầu Giải Trình, Giải Phương Trình 7x+21=0, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Của Chi Bộ Về Sinh Con Thứ 3, Đơn Giãi Trình Sự Việc, Giải Bài Tập Phương Trình Bậc Hai Một ẩn, Hệ Phương Trình ôn Thi Đại Học Có Lời Giải, Mẫu Tờ Trình Giải Ngân, Văn Bản Giải Trình Thuế, Văn Bản Yêu Cầu Được Giải Trình, Giải Trình Sai Giá Trị Hàng, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Của Người Bị Tố Cáo, To Trinh Giai The Chi Doan Co So, Mẫu Giải Trình Tiến Độ,

  Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Mẫu Biên Bản Giải Trình Châm Tiến Độ Công Trinh Xây Dựng, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai , Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai, Mẫu Giải Trình Giải Thể Chi Đoàn, Mẫu Đơn Xin Giải Trình, Mẫu Giải Trình Tạm ứng, Bản Giải Trình, Giải Trình, Tờ Trình Xin Giải Thể Chi Bộ, Mẫu Đơn Giải Trình, Văn Bản Giải Trình, Giải Bài Tập Lập Trình C, Giải Trình Đầu Tư, Mẫu Giải Trình, Mẫu Cv Giải Trình, Mẫu Giải Trình Chi Phí, Báo Cáo Giải Trình , Mẫu Văn Bản Yêu Cầu Giải Trình, Đơn Yêu Cầu Giải Trình, Báo Cáo Giải Trình Của Chi Bộ, Mẫu Văn Bản Giải Trình, Đơn Xim Giai Trinh, Mẫu Văn Bản Báo Cáo Giải Trình, Mẫu Thư Giải Trình, Mẫu Giải Trình Mất Hóa Đơn, Mẫu Giải Trình Báo Cáo, Báo Cáo Giải Trình Đơn Tố Cáo, Đơn Giải Trình Trễ Hạn, Làm Báo Cáo Giải Trình, Báo Cáo Giải Trình Là Gì, Tờ Trình Giải Thể Chi Bộ, Đơn Giải Trình, Văn Bản Yêu Cầu Giải Trình, Thu Giai Trinh, Báo Cáo Giải Trình Mẫu, Mẫu Giải Trình Dự án Đầu Tư, Mẫu Báo Cáo Giải Trình, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Của Chi Bộ, Mẫu Văn Bản Giải Trình Thuế, C Giải Phương Trình Bậc 2, Giải Bài Tập Phương Trình Mặt Cầu, Báo Cáo Giải Trình Số Liệu, Giải Phương Trình 7+2x=22-3x, Báo Cáo Giải Trình Sự Việc, Công Văn Giải Trình, Mẫu Tờ Trình Giải Quyết Chế Độ, Báo Cáo Giải Trình Thanh Tra, Giải Trình Chậm, Mẫu Văn Bản Giải Trình D01b Ts,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiểu Luận Cách Thức Yêu Cầu Thực Hiện Nghĩa Vụ Bảo Lãnh Trong Bảo Lãnh Ngân Hàng
 • Mẫu Giấy Yêu Cầu Thực Hiện Nghĩa Vụ Bảo Lãnh (Mẫu Số 06/ndan)
 • Mẫu Văn Bản Yêu Cầu Thực Hiện Nghĩa Vụ Bảo Lãnh
 • Văn Bản Yêu Cầu Thực Hiện Nghĩa Vụ Bảo Lãnh
 • Thực Hiện Nghĩa Vụ Bảo Lãnh
 • Mẫu Giải Trình Cơ Quan Thuế

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế
 • Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Nộp Tờ Khai Thuế
 • Hướng Dẫn Xử Lý Khi Quên Không Nộp Tờ Khai Thuế Gtgt
 • Cách Làm Bản Giải Trình Khai Bổ Sung Điều Chỉnh 01 Khbs
 • Mẫu Bản Tường Trình Mới Được Sử Dụng Nhiều Nhất 2022
 • Mẫu Đơn Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Giải Trình Cơ Quan Thuế, Cách Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Cơ Quan Thuế, Mẫu Văn Bản Giải Trình Thuế, Văn Bản Giải Trình Thuế, Mẫu Giải Trình Thuế, Mẫu Giải Trình âm Thuế Gtgt, Mẫu Giải Trình Thuế Gtgt, Mẫu Bảng Giải Trình Thuế, Công Văn Giải Trình Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Gửi Chi Cục Thuế, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Thuế Gtgt, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Nộp Tờ Khai Thuế , Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Mẫu Giải Trình Tờ Khai Thuế Gtgt, Giai Trinh Nop Cham To Khai Thue, Cong Van Giai Trinh Cham Nop To Khai Thue, Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Quyết Toán Thuế, Mẫu Tờ Trình Cơ Quan Thuế, Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tò Khai Thuế Gtgt, Tờ Trình Về Dự án Luật Quản Lý Thuế (sửa Đổi), Mẫu Giải Trình Khai Bổ Sung Điều Chỉnh Thuế Gtgt, Mẫu Giải Trình Khai Bổ Sung Điều Chỉnh Thuế Tndn, Công Văn Doanh Nghiệp Giải Trình Cơ Quan Hải Quan, Công Văn Giải Trình Cơ Quan Hải Quan, Giải Trình Hải Quan, Mẫu Công Văn Giải Trình Hải Quan, Công Văn Giải Trình Với Hải Quan, Mẫu Công Văn Giải Trình Với Hải Quan, Công Văn Gửi Thuế Về Việc Xin Chốt Thuế Chuyển Quận, Vận Dụng Quy Trình Nghiên Cứu Thuế Trong Việc Hoạch Định Thuế, Tiêu Chí Đánh Giá Rủi Ro Về Thuế Của Cơ Quan Thuế, Đồng Chí Hãy Trình Bày Những Nội Dung, Giải Pháp Cơ Bản Của Đảng , Nhà Nước Ta Về Quản Lý Và Bảo Vệ, Giáo Trình Kế Toán Thuế Và Báo Cáo Thuế, Trình Bày Quan Điểm Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Cách Mạng Giải Phóng Dân Tộc Của Đảng Về Đối Tác, Đối Tư, Trình Bày Quan Điểm Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Cách Mạng Giải Phóng Dân Tộc Của Đảng Về Đối Tác, Đối Tư, Yêu Cầu Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân Trong Giai Đoạn Hiệnnay, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Đảng Lãnh Đạo Giải Quyết Mối Quan Hệ Giữa Độc Lập Dan Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội Giai Đoạn 19, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Nghị Quyết Bổ Sung Một Số Giải Pháp Về Thuế, Quy Chế ưu Đãi Thuế Quan Phổ Cập Của Eu, Quy Chế ưu Đãi Thuế Quan Phổ Cập (gsp) Của Eu, Hóa Đơn Mua Của Cơ Quan Thuế, Báo Cáo Thuế Quận 7, Quy Chế ưu Đãi Thuế Quan Phổ Cập, Thủ Tục Mua Hóa Đơn Của Cơ Quan Thuế, Quy Chế ưu Đãi Thuế Quan Phổ Cập Gsp, Quản Lí Thuế, Noi Dung Quan Diem Giai Phap Quan Ly Bao Ve Chu Quyen Bien Gioi Quoc Gia, Thông Tư Quản Lý Thuế, Mẫu Công Văn Gửi Cơ Quan Thuế, Mẫu Đăng Ký Hóa Đơn Tự In Với Cơ Quan Thuế, Văn Bản Hướng Dẫn Về Quản Lý Thuế, Luật Quản Lsi Thuế, Báo Cáo Tài Chính Nộp Cơ Quan Thuế, Báo Cáo Tài Chính Gửi Cơ Quan Thuế, Luật Quản Lý Thuế, Hướng Dẫn Về Quản Lý Thuế, Luật Quản Lý Thuế Số 78, Bộ Tiêu Chí Quản Lý Rủi Ro Về Thuế, Điều 110 Luật Quản Lý Thuế, Góp ý Dự Thảo Luật Quản Lý Thuế Sửa Đổi, Góp ý Dự Thảo Luật Quản Lý Thuế, Điều 80 Luật Quản Lý Thuế, Dự Thảo Luật Quản Lý Thuế, Điều 85 Luật Quản Lý Thuế, Luật Quản Lý Thuế 2022, Nội Dung Sửa Đổi Luật Quản Lý Thuế, Văn Bản Hướng Dẫn Về Quản Lý Thuế Tncn, Điều 106 Luật Quản Lý Thuế, Trắc Nghiệm Quản Lý Thuế, Điều 42 Luật Quản Lý Thuế, Điều 7 Luật Quản Lý Thuế, Điều 108 Luật Quản Lý Thuế, Dự Thảo Luật Quản Lý Thuế Sửa Đổi, Quy Dinh Quan Dieu Tri Cham Soc Giai Quyet Chinh Sach Doi Voi Quan Nhan Cnvc Bi Benh Hiem Ngheo, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Dự Thảo Luật Quản Lý Thuế Sửa Đổi 2022, Mẫu Giấy ủy Quyền Làm Việc Với Cơ Quan Thuế, Dự Thảo Luật Quản Lý Thuế Mới Nhất, Báo Cáo Tài Chính Đã Được Xác Nhận Của Cơ Quan Thuế, Dự Thảo Luật Quản Lý Thuế 2022, Điều 106 Luật Quản Lý Thuế 2022, Dự Thảo Luật Quản Lý Thuế Sửa Đổi 2022, Dự Thảo Luật Quản Lý Thuế 2022, Luật Quản Lý Thuế Số 78/2006/qh11, Mẫu Biểu Đăng Ký Tài Khoản Với Cơ Quan Thuế, Hiệp Định ưu Đãi Thuế Quan Cept, Giấy Đề Nghị Cơ Quan Thuế Xác Minh, Giấy Mời Hội Thảo Góp ý Luật Quản Lý Thuế, Thuê Viết Tiểu Quản Lý Cấp Phòng, Hiệp ước Chung Về Thuế Quan Và Mậu Dịch, Danh Bạ Điện Thoại Chi Cục Thuế Quận 3,

  Mẫu Đơn Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Giải Trình Cơ Quan Thuế, Cách Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Với Cơ Quan Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Cơ Quan Thuế, Mẫu Văn Bản Giải Trình Thuế, Văn Bản Giải Trình Thuế, Mẫu Giải Trình Thuế, Mẫu Giải Trình âm Thuế Gtgt, Mẫu Giải Trình Thuế Gtgt, Mẫu Bảng Giải Trình Thuế, Công Văn Giải Trình Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Gửi Chi Cục Thuế, Mẫu Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Giải Trình Chậm Nộp Tờ Khai Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Thuế Gtgt, Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Nộp Tờ Khai Thuế , Mẫu Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Mẫu Giải Trình Tờ Khai Thuế Gtgt, Giai Trinh Nop Cham To Khai Thue, Cong Van Giai Trinh Cham Nop To Khai Thue, Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế, Mẫu Công Văn Giải Trình Quyết Toán Thuế, Mẫu Tờ Trình Cơ Quan Thuế, Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tò Khai Thuế Gtgt, Tờ Trình Về Dự án Luật Quản Lý Thuế (sửa Đổi), Mẫu Giải Trình Khai Bổ Sung Điều Chỉnh Thuế Gtgt, Mẫu Giải Trình Khai Bổ Sung Điều Chỉnh Thuế Tndn, Công Văn Doanh Nghiệp Giải Trình Cơ Quan Hải Quan, Công Văn Giải Trình Cơ Quan Hải Quan, Giải Trình Hải Quan, Mẫu Công Văn Giải Trình Hải Quan, Công Văn Giải Trình Với Hải Quan, Mẫu Công Văn Giải Trình Với Hải Quan, Công Văn Gửi Thuế Về Việc Xin Chốt Thuế Chuyển Quận, Vận Dụng Quy Trình Nghiên Cứu Thuế Trong Việc Hoạch Định Thuế, Tiêu Chí Đánh Giá Rủi Ro Về Thuế Của Cơ Quan Thuế, Đồng Chí Hãy Trình Bày Những Nội Dung, Giải Pháp Cơ Bản Của Đảng , Nhà Nước Ta Về Quản Lý Và Bảo Vệ, Giáo Trình Kế Toán Thuế Và Báo Cáo Thuế, Trình Bày Quan Điểm Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Cách Mạng Giải Phóng Dân Tộc Của Đảng Về Đối Tác, Đối Tư, Trình Bày Quan Điểm Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Cách Mạng Giải Phóng Dân Tộc Của Đảng Về Đối Tác, Đối Tư, Yêu Cầu Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân Trong Giai Đoạn Hiệnnay, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Đảng Lãnh Đạo Giải Quyết Mối Quan Hệ Giữa Độc Lập Dan Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội Giai Đoạn 19, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Nghị Quyết Bổ Sung Một Số Giải Pháp Về Thuế, Quy Chế ưu Đãi Thuế Quan Phổ Cập Của Eu, Quy Chế ưu Đãi Thuế Quan Phổ Cập (gsp) Của Eu, Hóa Đơn Mua Của Cơ Quan Thuế,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Bản Giải Trình Với Cơ Quan Thuế
 • Doanh Nghiệp Không Phải Gửi Văn Bản Giải Trình Cho Cơ Quan Thuế Quản Lý Trực Tiếp Về Hàng Hóa Bị Tổn Thất Do Thiên Tai, Dịch Bệnh, Hỏa Hoạn, Hư Hỏng.
 • Giải Trình Trong Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Về Quản Lý Bảo Vệ Rừng
 • Người Bị Khiếu Nại Giải Trình Bằng Văn Bản Trong 2 Ngày
 • Các Hình Thức Và Thời Hạn Giải Trình Hành Vi Vi Phạm Hành Chính
 • Kinh Nghiệm Giải Trình Số Liệu Thuế

  --- Bài mới hơn ---

 • #1 Mẫu Công Văn Giải Trình Thuế
 • Kinh Nghiệm Trình Bày Bài Giới Thiệu Bản Thân Theo Mẫu
 • Cách Viết Mẫu Thư Tự Giới Thiệu Bản Thân Gây Ấn Tượng Bạn Cần Biết
 • Những Đoạn Văn Giới Thiệu Về Bản Thân Bằng Tiếng Anh
 • 10 Mẫu Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh (Cực Chất)
 • Việc giải trình số liệu thuế xải ra khi công ty chúng tôi làm việc hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng từ năm 2004 và đã được kiểm tra quyết toán thuế đến hết năm 2009. Cuối năm 2022, công ty nhận được quyết định kiểm tra thuế niên độ 2010-2014.

  Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra ra biên bản truy thu lần đầu hơn 32 triệu tiền thuế GTGT giai đoạn 2010-2011, lý do hóa đơn mua của các doanh nghiệp bỏ địa điểm kinh doanh, trong khi thực tế tất cả các nghiệp vụ phát sinh của công ty là có thật và các doanh nghiệp này bỏ địa điểm kinh doanh vào các thời điểm sau đó. Đồng thời đoàn kiểm tra loại hơn 1 tỷ tiền chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của doanh nghiệp với lý do chi phí không có hóa đơn chứng từ và không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhưng thực tế các khoản chi phí này gồm 640 triệu tiền khấu trừ BHXH, BHYT, BHTN từ 2009 trở về trước, đây là chi phí hoàn toàn có thật, có đầy đủ chứng từ nhưng kế toán cũ đã sai sót khi treo lên chi phí trả trước và đến 2010 công ty phát hiện thì các thời điểm trước đó đã được kiểm tra thuế, công ty đã xử lý đưa vào chi phí trong kỳ 2010; các khoản chi bị loại còn gồm các chi phí thực tế của công ty cho nhân viên đi du lịch, mua quà trung thu tặng khách hàng mà các khoản này hoàn toàn có thật, có đầy đủ chứng từ đồng thời doanh nghiệp cũng đã chủ động xuất toán trước khi xác định thu nhập chịu thuế theo đúng quy định.

  Không đồng ý với các kết luận này, Doanh nghiệp quyết định gửi ý kiến giải trình số liệu thuế

  , khiếu nại số liệu. Kết quả cuối cùng doanh nghiệp không phải đóng truy thu thêm đồng nào tiền thuế.

   Biên bản xác nhận số liệu kiểm tra ngày 08/01/2018 về hóa đơn của DN bỏ trốn.

  Đoàn kiểm tra đã đưa ra kết luận Công ty có mua hóa đơn của các Doanh nghiệp bỏ địa điểm với tổng doanh số 324.384.810 đồng, VAT tương ứng 32.438.480 đồng theo danh sách chi tiết đi kèm.

  Tuy nhiên Công ty đã tiến hành tra cứu thông tin và phát hiện thời điểm các doanh nghiệp này có thông báo bỏ địa điểm kinh doanh và bị khóa MST sau thời điểm 2 bên giao dịch mua bán từ 1-8 năm sau đó.

  Căn cứ vào mục 2.2 Công văn 7333/BTC-TCT ngày 24 tháng 06 năm 2008 quy định như sau:

  ” 2.2. Trường hợp cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh bỏ trốn để kê khai khấu trừ thuế GTGT, tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN mà thời điểm mua hàng hóa, dịch vụ phát sinh trước ngày xác định cơ sở kinh doanh bỏ trốn theo thông báo của cơ quan thuế và cơ quan thuế hoặc các cơ quan chức năng khác chưa đủ căn cứ để kết luận đó là hóa đơn bất hợp pháp thì cơ quan thuế phải thực hiện kiểm tra xác định đúng có hàng hóa, dịch vụ mua vào và yêu cầu cơ sở kinh doanh chứng minh và chịu trách nhiệm trước pháp luật việc mua bán là có thật, có hợp đồng mua bán, văn bản chứng từ thanh lý hợp đồng (nếu có), phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, chứng từ thanh toán tiền; hàng hóa, dịch vụ mua vào của cơ sở bỏ trốn được sử dụng để phục vụ hoạt động kinh doanh đã bán ra và đã kê khai thuế, có hạch toán kế toán đầy đủ, đúng quy định thì cơ sở kinh doanh được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn mua hàng đó và tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.”

  è Doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn mua hàng đó và tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với các hóa đơn trên.

  Do trên mẫu văn bản làm việc của cơ quan thuế, mục ý kiến của người nộp thuế rất ít dòng, không đủ để Doanh nghiệp ghi ý kiến. Vì vậy Doanh nghiệp đã phản hồi ý kiến giải trình số liệu thuế kèm theo văn bản.

   Biên bản xác nhận số liệu ngày 09/01/2018 về loại chi phí xác định thuế TNDN.

  Đoàn kiểm tra đã đưa ra các kết luận:

  “1. Vấn đề hóa đơn bất hợp pháp:

  Đoàn kiểm tra chốt lại vấn đề không chấp nhận tính vào chi phí và không chấp nhận khấu trừ đối với các hóa đơn nêu trong biên bản thứ nhất.

   Vấn đề chi phí quản lý doanh nghiệp
   Năm 2010: Đoàn kiểm tra xác định chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2010 qua kiểm tra là 949.353.556 đồng, giảm 694.649.770 đồng đối với:

  Khoản hạch toán chi phí trả trước không có hóa đơn chứng từ theo quy định số tiền 640.220.440 đồng.

  Khoản chi hỗ trợ CBCNV không được quy định cụ thể trong hợp đồng lao động số tiền: 18.959.231 đồng.

  Nội dung giải trình số liệu thuế của DN như sau:

   Với kết luận về vấn đề hóa đơn bất hợp pháp: Doanh nghiệp không đồng ý với nội dung ” Không chấp nhận tính vào chi phí và không chấp nhận khấu trừ đã nêu ở biên bản trước đó (ngày 08/01/2018), lý do, Doanh nghiệp đã giải trình số liệu thuế tại công văn số 180201/CV01.
   Với kết luận về vấn đề chi phí quản lý doanh nghiệp:

  +) Doanh nghiệp không đồng ý với kết luận: Khoản chi phí trả trước không có hóa đơn chứng từ theo quy định số tiền 640.220.440 đồng. Lý do, Các khoản chi phí này phát sinh trước năm 2010 đã được đoàn kiểm tra trước chấp nhận. (DN đính kèm biên bản kiểm tra)

  Khoản chi này gồm: Chi phí tham quan Phan Thiết 15.950.000, Chi phí mua bánh trung thu tặng khách hàng 3.420.000. Hai khoản chi này là chi phí kế toán có thực của doanh nghiệp. Doanh nghiệp đã hoạch toán đầy đủ vào sổ sách kế toán và đồng thời đã xuất toán khoản chi phí này trước khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp theo đúng quy định. Thể hiện trên chỉ tiêu B1- Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế TNDN 182.339.739đ trên tờ khai Quyết toán thuế TNDN 2010 (DN đính kèm chi tiết bảng kê xuất toán)

  Khoản chi này gồm: Lệ phí trước bạ và cấp biển số xe 10.740.000 đồng. Ngày 14/01/2011 Doanh nghiệp tiến hành làm lại giấy tờ xe công ty và thực hiện đóng lệ phí trước bạ và phí cấp biển số xe. Các khoản chi phí này có đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định.

  Khoản chi nộp quỹ phòng chống lụt bão năm 2011 là 1.200.000 đồng. Đây là khoản chi nộp quỹ phòng, chống lụt bão thực hiện theo thông báo số 124/QPCLB-Q-8 Về việc thu quỹ phòng, chống lụt bão đối với doanh nghiệp năm 2011. Căn cứ Điều 2 Quyết định số 3378/QĐ-UBND ngày 07/07/2011, Doanh nghiệp được hoạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN khoản chi phí này. (DN đã đính kèm chứng từ nộp tiền, thông báo 124/QPCLB-Q-8 Về việc thu quỹ phòng, chống lụt bão đối với doanh nghiệp năm 2011)

  Khoản chi còn lại liên đến nội dung mục 1, Doanh nghiệp đã giải trình số liệu thuế trước đó.

  Mẫu văn bản của cơ quan thuế không đủ để ghi ý kiến nên Doanh nghiệp tiếp tục đính kèm văn bản giải trình

   Biên bản kiểm tra thuế trước khi ra quyết định truy thu, phạt thuế.

  Biên bản này nội dung chủ yếu là tổng hợp lại của các nội dung trên các biên bản làm việc trước đó.

  Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

  Biên tập: Nguyễn Thị Dung

  Luật Sư hướng dẫn: Luật sư Thuận

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Bản Giải Trình Thuế
 • Văn Bản Giới Thiệu Nhân Sự
 • Văn Bản Giới Thiệu Sản Phẩm Mới
 • Mẫu Giấy Giới Thiệu Năm 2022
 • Mẫu Giấy Giới Thiệu Công Ty Hay Và Chuẩn Nhất Hiện Nay
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100