Top 11 # Xem Nhiều Nhất Văn Bản Em Bé Thông Minh Có Mấy Đoạn Mới Nhất 6/2023 # Top Like | Athena4me.com

Em Bé Thông Minh Em Be Thong Minh Ppt

GIÁO ÁN: Ngữ văn Lớp 6GV: L�m Th? Kim Tuy?nKIỂM TRA MIỆNG1/ Truyện “Thạch Sanh” thuộc phương thức biểu đạt nào? a/ Biểu cảm b/ Tự sự c/ Miêu tả d/ Nghị luận KIỂM TRA MIỆNG2/ Nêu ý nghĩa của các chi tiết: Tiếng đàn thần và niêu cơm thần (6đ) * Tiếng đàn thần: Mơ ước về công lý, đại diện cho cái thiện cảm, cái ác và tinh thần yêu chuộng và hòa bình của nhân dân. (3đ) * Niêu cơm thần: Tượng trưng cho tấm lòng nhân đạo, tư tưởng hòa bình của nhân dân ta (3đ) TIẾT:25+26EM BÉ THÔNG MINHEM BÉ THÔNG MINHI. Đọc – Tìm hiểu chú thích:�1/ Đọc.EM BÉ THÔNG MINHI. Đọc – Tìm hiểu chú thích:�1/ Đọc.2/ Em bé thông minh là truyện cổ tích về nhân vật thông minh, đề cao trí khôn dân gian, trí khôn kinh nghiệm, tạo được tiếng cười vui vẻ, hồn nhiên, chất phác mà không kém phần thâm thúy của nhân dân trong đời sống hằng ngày.3/ Giải từ khó.

EM BÉ THÔNG MINHB? C?C:a) M? truy?n: Vua sai quan di kh?p noi tìm ngu?i t�i gi?i gi�p nu?c. (T? d?u .. l?i l?c.)b) Th�n truy?n: “M?t hơm .. l�ng gi?ng.” – Em b� gi?i c�u d? c?a quan; – Em b� gi?i c�u d? vua l?n th? nh?t, th? hai; – Em b� gi?i c�u d? c?a S? gi? nu?c ngồi.c) K?t truy?n: Ph?n cịn l?i – Em b� tr? th�nh tr?ng nguy�n. Em xác định bố cục truyện?EM BÉ THÔNG MINHII. Đọc – Hiểu văn bản:1. Nội dung:�* Những thử thách đối với em bé.-L?n 1: Chi tiết nào trong truyện cho biết em bé rất thông minh?Trải qua 4 lần thử thách.EM BÉ THÔNG MINHL?n 1:– N�y, l�o kia! Tr�u c?a l�o c�y m?t ng�y du?c m?y du?ng?– Th? xin h?i ơng c�u n�y d�. N?u ơng tr? l?i d�ng ng?a c?a ơng di m?t ng�y du?c m?y bu?c, tơi s? cho ơng bi?t tr�u c?a cha tơi c�y m?t ng�y du?c m?y du?ng?

Lời thử thách của vua đối với dân làng ra sao ở lần 2?EM BÉ THÔNG MINHDân làng lo laéng, baøn baïc nhöng khoâng coù caùch giaûi quyeát.-Em bé cho đây laø lôïi loäc cuûa vua ban, daân laøng taän höôûng, coøn laïi 1 con traâu vaø 1 thuùng neáp laøm loä phí leân ñöôøng ñeán kinh ñoâ. Trước lời thử thách đó dân làng làm gì?Sự việc như thế em bé – con nhà thợ cày suy nghĩ gì?-Thế sao làng chúng con lại có lệnh trên bắt nuôi ba con trâu đực cho đẻ thành chín con để nộp đức vua? Giống đực thì làm sao mà đẻ được ạ!EM BÉ THÔNG MINHL?n 3:Qua hơm sau, khi hai cha con dang an com ? qu�n, b?ng cĩ s? gi? nh� vua mang t?i m?t con chim s?, v?i l?nh b?t h? ph?i d?n th�nh ba c? th?c an.Em b� nh? cha l?y cho mình m?t c�i kim may r?i dua cho s? gi?, b?o: – Ơng c?m l?y c�i n�y v? t�u d?c vua xin r�n cho tơi th�nh m?t con dao d? x? th?t chim.Nhà vua đã đưa ra thử thách gì với em ở lần 3 này? 60GIÂYHỌC SINH THẢO LUẬNH?T TH?I GIAN? Nêu nhận xét về sự chiến thắng của em bé ở lần 3 này? Thái độ của vua ra sao?

Phục hắn, ban thưởng cho hai cha con rất hậu.Lần sau luôn khó hơn lần trước, tài trí thông minh tuyệt vời của em bé.

HẾT TIẾT 1HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC Ở NHÀ�-Theo em, những cách giải ấy lý thú ở chỗ nào? – Ý nghĩa truyện ?– Sưu tầm truyện có nội dung giống truyện em bé thông minhChúc các em có tiết học vui, bổ ích và lý thú.EM BÉ THÔNG MINH(Tiết 2)EM BÉ THÔNG MINHL?n 4:Nu?c l�ng gi?ng sai s? dua sang m?t c�i v? ?c v?n r?t d�i, r?ng hai d?u, d? l�m sao x�u m?t s?i ch? m?nh xuy�n qua du?ng ru?t ?c.

Lần 4 Sứ thần thách đố điều gì?EM BÉ THÔNG MINHEm bé hát lên một câu: Tang tình tang! Tính tình tangBắt con kiến càng buộc chỉ ngang lưng Bên thời lấy giấy mà bưngBên thời bôi mỡ, kiến mừng kiến sang Tang tình tang ….Rồi bảo: -Cứ theo cách đó là xâu được ngay!Khi không giải được câu đố của sứ thần, triều đình nhớ tới em bé.Em bé có kế sách gì?EM BÉ THÔNG MINHQuả nhiên con kiến càng đã xâu được sợi chỉ xuyên qua đường ruột ốc hộ cho nhà vua trước con mắt thán phục của sứ giả láng giềng.EM BÉ THÔNG MINH– Trí thông minh của em bé bộc lộ qua cách giải đố:-L?n 1:Gi?i c�u d? b?ng c�ch d? l?i t�n quan ? d?y t�n quan v�o th? bí.-L?n 2:Gi?i c�u d? b?ng t�i bi?n b�c ? nh� vua t? nĩi ra di?u phi l� c?a di?u ki?n ơng dua ra.-L?n 3:Gi?i c�u d? b?ng c�ch d? l?i ? nh� vua ph?c t�i.-L?n 4:Gi?i d? b?ng kinh nghi?m d�n gian (th?c t? d?i s?ng) EM BÉ THÔNG MINH2. Nghệ thuật: – Dùng câu đố thử tài- tạo ra tình huống thử thách để nhân vật bộc lộ ra tài năng, phẩm chất.– Cách dẫn dắt sự việc cùng với mức độ tăng dần của những câu đố và cách giải đố tạo nên tiếng cười hài hước.Truyện sử dụng nghệ thuật nào?3. Ý nghĩa văn bản:

– Truyện đề cao trí khôn dân gian, kinh nghiệm đời sống dân gian.– Tạo ra tiếng cười.Ngoài ý nghĩa đề cao trí thông minh, truyện còn mang ý nghĩa nào khác?III. Luyện tập.

Soạn Bài Em Bé Thông Minh

Soạn bài Em bé thông minh

Bố cục:

– Đoạn 1 (Từ đầu … lỗi lạc): Vua sai quan tìm người tài.

– Đoạn 2 (tiếp … láng giềng): Những thử thách chứng tỏ sự thông minh của cậu bé.

– Đoạn 3 (còn lại): Cậu bé làm trạng nguyên.

Hướng dẫn soạn bài

Câu 1 (trang 74 sgk ngữ văn 6 tập 1)

Hình thức sử dụng câu đố trong để thử tài nhân vật khá phổ biến trong truyện cổ tích. Tác dụng:

– Tạo ra những tình huống thú vị, li kì để phát triển câu chuyện

– Mang lại sự hấp dẫn cho truyện kể

– Là tình huống để nhân vật bộc lộ trí thông minh và khả năng của mình.

Câu 2 (trang 79 sgk ngữ văn 6 tập 1)

Sự mưu trí của em bé được thể hiện qua 4 lần:

– Lần 2: Dùng chính lí lẽ của nhà vua để vua thừa nhận sự phi lí của mình

– Lần 3: Đố lại nhà vua

– Lần 4: Dùng kinh nghiệm dân gian để giải đố

⇒ Những cách lý giải của em bé thông minh rất hóm hỉnh, lý thú khi:

+ Làm cho người ra câu đố tự nhìn thấy sự phi lý của câu đố

+ Khéo léo chuyển thế bí sang cho người đố

+ Sử dụng kiến thức thực tế để giải đố, khiến người chứng kiến và người nghe thán phục trí tuệ hơn người của em.

Câu 4 (trang 74 sgk ngữ văn 6 tập 1)

Ý nghĩa truyện em bé thông minh:

– Truyện đề cao giá trị của trí tuệ, ca ngợi sự thông minh, nhanh nhẹn của con người.

– Trí thông minh phải được đúc rút từ kinh nghiệm cuộc sống và vận dụng trực tiếp vào đời sống.

– Truyện tạo ra nhiều tình huống hóc búa, li kì

Luyện tập

Bài 1 (trang 74 sgk ngữ văn 6 tập 1)

Kể diễn cảm truyện

Bài 2 (trang 74 sgk ngữ văn 6 tập 1)

Sưu tầm các câu chuyện em bé thông minh từ tập truyện Thần đồng đất Việt.

Bài giảng: Em bé thông minh – Cô Trương San (Giáo viên VietJack)

Bài giảng: Em bé thông minh – Cô Nguyễn Ngọc Anh (Giáo viên VietJack)

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Soạn Bài Em Bé Thông Minh (Chi Tiết)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1 Trả lời câu 1* (trang 74 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Hình thức dùng câu đố để thử tài nhân vật có phổ biến trong truyện cổ tích không? Tác dụng của hình thức này? Trả lời:

Dùng câu đố để thử tài nhân vật là chi tiết rất phổ biến trong truyện dân gian nói chung, truyện cổ tích nói riêng. Hình thức này có tác dụng sau:

– Tạo ra thử thách để nhân vật bộc lộ tài năng, phẩm chất.

– Tạo tình huống cho cốt truyện phát triển

– Gây hứng thú hồi hộp cho người nghe.

Câu 2 Trả lời câu 2 (trang 74 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Sự mưu trí thông minh của em bé trong truyện Em bé thông minh được thử thách qua mấy lần? Lần sau có khó hơn lần trước không? Vì sao? Trả lời:

* Sự mưu trí, thông minh của em bé được thử thách qua bốn lần:

– Lần 2: Đáp lại thử thách của vua đối với dân làng – nuôi ba con trâu đực sao cho chúng đẻ thành chín con trong một năm để nộp cho vua.

– Lần 3: Cũng là thử thách của vua – từ một con chim sẻ làm thành ba mâm cỗ thức ăn.

– Lần 4: Câu đố thử thách của sứ thần nước ngoài – xâu một sợi chỉ mảnh qua ruột con ốc vặn rất dài.

* Sự thử thách lần sau khó khăn hơn lần trước, vì:

– Tính chất oái oăm của câu đố cũng tăng lên.

Câu 3 Trả lời câu 3 (trang 74 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Trong mỗi lần thử thách, em bé đã dùng những cách gì để giải những câu đố oái oăm? Theo em, những cách ấy lí thú ở chỗ nào? Trả lời:

* Trong mỗi lần thử thách, em bé đã dùng những cách rất thông minh để giải đố:

– Lần 2: Để vua tự nói ra sự vô lí, phi lí của điều mà vua đã đố.

– Lần 3: Cũng bằng cách đố lại.

– Lần 4: Dùng kinh nghiệm đời sống dân gian.

* Những cách giải đố của cậu bé thông minh, lí thú ở chỗ:

– Đẩy thế bí về phía người ra câu đố, lấy “gậy ông đập lưng ông”.

– Làm cho những người ra câu đố tự thấy cái vô lí, phi lí của điều mà họ nói.

– Những lời giải đố đều không dựa vào sách vở, mà dựa vào kiến thức đời sống.

– Làm cho người ra câu đố, người chứng kiến và người nghe ngạc nhiên vì sự bất ngờ, giản dị và rất hồn nhiên của những lời giải.

Câu 4 Trả lời câu 4 (trang 74 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Hãy nêu ý nghĩa của truyện Em bé thông minh. Trả lời:

Truyện Em bé thông minh có các ý nghĩa sau:

– Đề cao trí thông minh dân gian.

– Ý nghĩa mua vui, hài hước.

Câu chuyện cổ tích Em bé thông minh đề cao phẩm chất trí tuệ của con người, cụ thể là người lao động nghèo. Đó là trí thông minh được đúc rút từ hiện thực cuộc sống vô cùng phong phú. Những người nông dân khi xưa tuy không mấy ai được cắp sách đến trường nhưng những kinh nghiệm, những kiến thức họ có được là nhờ có cuộc đời, trường học của họ là trường đời.

Luyện tập

Hãy kể một câu chuyện ” Em bé thông minh ” mà em biết

Truyện trạng Quỳnh

Lúc Quỳnh còn là học trò nhà nghèo, phải ra đền Sòng xin cấy rẽ. Đền Sòng quê ông là nơi thờ Bà Chúa Liễu nổi tiếng rất linh thiên, không ai là không kinh sợ. Chúa Liễu có nhiều ruộng và bà cũng cho cấy rẽ để lấy lợi. Lần ấy, Quỳnh vào đền khấn mượn đất xong thì khấn quẻ âm dương hỏi Chúa là bà lấy gốc hay lấy ngọn trong vụ thu hoạch tới. Lần đầu Chúa bảo lấy ngọn, thế là vụ ấy Quỳnh trồng khoai lang. Đến khi khoai đã có củ, đào khoai xong, Quỳnh đem hết củ về nhà còn bao nhiêu dây khoai Quỳnh đem để đền bà chúa.

Lần thứ hai, xin âm dương, Chúa đòi lấy gốc để ngọn cho Quỳnh. Mùa ấy Quỳnh liền trồng lúa. Đến mùa gặt, Quỳnh cắt hết bông và đem gốc rạ trả cho Bà Chúa!

Chúa Liễu hai lần bị Quỳnh lừa, tức giận lắm xong đã trót hứa rồi, không biết làm thế nào được. Lần thứ ba, Quỳnh đến xin thì Chúa bảo lấy cả gốc lẫn ngọn, còn khúc giữa cho Quỳnh, Quỳnh giả vờ kêu ca:

– Chị lấy thế em còn gì được nữa !

Khấn đi khấn lại mãi, Chúa nhất định không nghe, Quỳnh về trồng ngô, đến kỳ bẻ ngô bao nhiêu bắp Quỳnh giữ lại, còn ngọn với gốc Quỳnh đem nộp cho Chúa.

Chúa mắc mưu Quỳnh ba lần, đòi lại ruộng, song trong ba vụ ấy, Quỳnh đã kiếm cũng được cái vốn kha khá rồi.

Vua nước láng giềng muốn kéo quân sang xâm lược nhưng trước hết muốn thử xem nước ta có người tài hay không bèn cho sứ giả mang sang một chiếc vỏ ốc vặn thật dài và đố xâu sợi chỉ qua. Tất cả triều đình không ai giải được lại tìm đến cậu bé. Với trí thông minh khác người, lại sống gần gũi với thực tế, cậu bé vừa chơi vừa giải đố, kết quả là tránh được cho đất nước một cuộc chiến tranh. Nhà vua thấy thế bèn xây dinh thự ngay cạnh hoàng cung để cậu ở cho tiện việc hỏi han đồng thời phong cho cậu làm Trạng nguyên.

Bố cục Bố cục: 3 đoạn

– Đoạn 1 (Từ đầu … đến ” lỗi lạc “): Vua sai quan đi khắp nơi tìm người tài giỏi giúp nước.

– Đoạn 2 (Tiếp theo … đến ” láng giềng “): Sự mưu trí, thông minh của em bé qua các lần thử thách.

– Đoạn 3 (Còn lại): Em bé trở thành trạng nguyên.

ND chính

Truyện đề cao trí thông minh, trí khôn dân gian (qua hình thức giải những câu đố và vượt qua những thử thách oái ăm). Tạo ra tiếng cười vui vẻ và hồn nhiên trong đời sống hằng ngày.

chúng tôi

Soạn Bài Em Bé Thông Minh, Trang 74 Sgk Ngữ Văn 6

Không chỉ hướng dẫn trả lời các câu hỏi ở trong SGK Ngữ văn từ câu 1 đến câu 4 mà tài liệu soạn bài Em bé thông minh còn hướng dẫn tóm tắt truyện ngắn và luyện tập nhằm giúp các em học sinh dễ dàng hiểu bài và làm bài tốt nhất.

SOẠN BÀI EM BÉ THÔNG MINH, ngắn 1

Hình thức dùng câu đố thử tài là hình thức phổ biến trong truyện cổ tích.

Mạng lại hiệu quả cho việc thể hiện cá tính, phẩm chất của nhân vật và hình thành phát triển cốt truyện lên cao trào

Trí thông minh của em bé thông minh được thể hiện qua 4 lần

+Giải câu đố của vua khiến ngài tin ở tài năng của cậu bé

+Tình huống yêu cầu dùng dao xẻ thịt chim khiến vua khâm phục

+ Giải được câu đố của sử giả nước láng giềng giúp nhà vua mừng rỡ

Mỗi lần độ khó lại tăng lên. Vì tác giả muốn cho thấy sự thông minh của cậu bé còn thể hiện ở bản lĩnh và tài năng thực sự

Trong những lần giải đố, em bé dã dùng cách đưa ra tình huống giả sử tương tự, hoặc hỏi lại câu đố khiến mọi người khâm phục hay ở câu hỏi cuối cậu bé dùng chính bài học dân gian để giải.

Những cách ấy thú vị ở chỗ người nghe sẽ tự suy ra câu trả lời từ chính hiểu biết của mình, hoặc áp dụng chính những hiểu biết của dân gian. Được thể hiện một cách hài hước, dí dỏm, vui vẻ

Truyện là lòng ca ngợi trí thông mình, bản lĩnh của nhân dân. Khẳng định giá trị của túi khôn dân gian trong cuộc sống hằng ngày đồng thời mang lại tiếng cười sảng khoái, vui vẻ

Một số câu chuyện em bé thông minh tương tự: Trạng Hiền, Trạng Quỳnh, ….

SOẠN BÀI EM BÉ THÔNG MINH, ngắn 2

Bài đang học Soạn bài Sự việc và nhân vật trong văn tự sự trang 38 SGK Ngữ Văn 6 tập 1

Xem tiếp các bài soạn để học tốt môn Ngữ Văn lớp 6

https://thuthuat.taimienphi.vn/soan-bai-em-be-thong-minh-37939n.aspx – Soạn bài Chữa lỗi dùng từ, phần tiếp theo, Ngữ Văn 6– Soạn bài Luyện nói kể chuyện bài 7, Ngữ Văn 6