Tờ Trình Có Phần Kính Gửi Không

--- Bài mới hơn ---

 • 3 Câu Thơ Có Hình Ảnh Chiếc Xe Không Kính
 • Luyện Tập Làm Văn Bản Đề Nghị Và Báo Cáo Luyen Tap Lam Van Ban De Nghi Bao Cao Ppt
 • Bài Giang Điện Tử Tiet 126127 Luyen Tap Lam Van Ban De Nghi Bao Cao Ppt
 • Tổng Hợp Các Mẫu Báo Cáo Công Việc Hàng Ngày Cho Nhân Viên 2022
 • Cách Viết Báo Cáo Công Việc Hàng Ngày Gây Ấn Tượng Với Sếp
 • Tờ Trình Có Phần Kính Gửi Không, Phân Tích Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính, Phân Tích 3 Khổ Thơ Cuối Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính, Mẫu Tờ Trình Có Kính Gửi Không, Tờ Trình Có Kính Gửi Không, Hãy Giải Thích Quy Luật Lan Truyền Xung Thần Kinh Trên Sợi Thần Kinh Không Có Bao M, Người Lái Xe Cố Tình Vi Phạm Luật Giao Thông Đường Bộ, Không Phân Biệt Làn Đường, Vạch Phân Làn, Hãy Phân Tích Đường Đi Của Xung Thần Kinh Trong Phản Xạ Đó, Báo Cáo Kết Quả Hoạt Đông Kinh Doanh Của Công Ty Cổ Phần Kinh Đô, Phân Tích ưu Thế Của Kinh Tế Hàng Hóa So Với Kinh Tế Tự Nhiên, Kinh Tế Lượng Trong Phân Tích Và Dự Báo Kinh Tế Xã Hội, Đâu Là Phần Mềm Bản Tín Không Trả Phí, Hóa Đơn Phần Mềm Có Thuế Không, Bài Thơ Xe Không Kính, Phân Tích ô Nhiễm Không Khí, Như Ta Đã Thấy Gdp Không Phản ánh Được Đầy Đủ Đáp án, 9 Bài Thơ Tiểu Đội Xe Không Kính, Văn 9 Bài Thơ Tiểu Đội Xe Không Kính, Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính, Mẫu Thông Báo Có Kính Gửi Không, Văn 9 Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính, Khổ 6 Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính, Khổ 7 Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính, Không In Được Báo Cáo Thuế Từ Phần Mềm Htkk, Nhận Định Nào Sau Đây Không Đúng Mức Phản ứng, Phân Tích ô Nhiễm Môi Trường Không Khí, “công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt”, Truyện Cười Quả Bí Khổng Lồ Phê Phán Điều Gì, Nguyên Tố Nào Không Phản ứng Trực Tiếp Với Clo, Quy Định Về Phân Loại, Phân Cấp Công Trình Xây Dựng, Nội Dung Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính, 3 Câu Thơ Có Hình ảnh Chiếc Xe Không Kính, Soạn Văn 9 Bài Thơ Tiểu Đội Xe Không Kính, Nội Dung Bài Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính, Văn 9 Bài Thơ Tiểu Đội Xe Không Kính Violet, Tuyển Tập Truyện Kinh Dị Không Lời, Như Ta Đã Thấy Gdp Không Phản ánh Được Đầy Đủ Chính Chất, Báo Cáo Tài Chính Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt, Tính Cách Có Quyết Định Số Phận Không, Phương Trình Hóa Học Của Phản ứng Nào Sau Đây Thuộc Loại Phản ứng Thế, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Không Xác Định Thời Hạn, Kế Hoạch Kinh Doanh Điều Hoà Không Khí, Văn Bản Xác Nhận Không Nợ Thuế Của Hộ Kinh Doanh Cá Thể, Văn Bản Xác Nhận Không Nợ Thuế Hộ Kinh Doanh Cá Thể, Học Thuyết Nào Cho Thấy Nguyên Tử Không Phải Là Phần Tử Nhỏ Nhất Của Vật C, Trong Sơ Đồ Khối Của Một Máy Thu Thanh Vô Tuyến Đơn Giản Không Có Phận Nào Sau Đây?, Không Phân Biệt Đối Xử Dựa Trên Tình Trạng Khuyết Tật, Quan Niệm Không Đúng Về Kinh Tế Thị Trường, Quan Niệm Nào Không Đúng Về Kinh Tế Thị Trường, Văn Bản Đề Nghị Xác Nhận Không Nợ Thuế Hộ Kinh Doanh, Định Luật Nào Sau Đây Không áp Dụng Được Trong Phản ứng Hạt Nhân, Công Ty Cổ Phần Và Quá Trình Cổ Phần Hoá ở Việt Nam, Phương án Nào Không Phải Là Đặc Điểm Của Sự Lan Truyền Xung Thần Kinh, Định Nghĩa Nào Sau Đây Về Tăng Trưởng Kinh Tế Là Không Đúng, Giáo Trình Kinh Tế Thương Mại Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Phần Lề Đường Có Được Sử Dụng Cho Các Phương Tiện Giao Thông Qua Lại Hay Không, Trong Sơ Đồ Khối Của Một Máy Phát Thanh Dùng Vô Tuyến Không Có Bộ Phận Nào Dưới Đây?, Hãy Chứng Minh Kinh Tế Nước Ta Trong Các Thế Kỷ X – Xv Phát Triển Không Đều, Như Ta Đã Thấy Gdp Không Phản ánh Được Đầy Đủ Chất Lượng Cuộc Sống Hay Mức Độ Phát Triển, Phương án Nào Không Phải Là Đặc Điểm Truyền Xung Thần Kỉnh Trên Sợi Trục Kh, Công Ty Cổ Phần Kinh Đô, Mau Số 02/uq-cn Danh Cho Các Thành Vien Ho Gia Dinh, Ho Kinh Doanh, To Chức Khác Khong Có Tư Cách Ph, Quan Niệm Khác Nhau Về Đối Tượng Nghiên Cứu Của Kinh Tế Chính Trị Không Thay Đổi, Mẩu Số 02/uq-cn( Dành Cho Các Hộ, Thành Viên Trong Gia Đình,hộ Kinh Doanh,tổ Chức Khac Không Co Tư C, Kinh Tế Thị Trường Không Phải Là Cái Riêng Của Chủ Nghĩa Tư Bản Mà Là Thành Tựu Chung Của Nhân Loại, Mẩu Số 02/uq-cn( Dành Cho Các Hộ, Thành Viên Trong Gia Đình,hộ Kinh Doanh,tổ Chức Khac Không Co Tư C, Mau Số 02/uq-cn Danh Cho Các Thành Vien Ho Gia Dinh, Ho Kinh Doanh, To Chức Khác Khong Có Tư Cách Ph, Phân Tích Kinh Doanh, Công Ty Cổ Phần Kinh Đô Miền Bắc, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Xây Dựng Phần Mềm, Phan Tich Chi Tieu Kinh Te, Phân Tích Kinh Tế Dược, Báo Cáo Tài Chính Công Ty Cổ Phần Kinh Đô, Phương Trình 6nco2 + 5nh2o (c6h10o5)n + 6no2 Là Phản ứng Hoá Học Chính Của Quá Trình, Hãy Phân Tích Đường Đi Của Xung Thần Kinh, Báo Cáo Tài Chính Công Ty Cổ Phần Kinh Đô 2022, Phân Tích Mô Hình Kinh Doanh Trà Sữ Ten Ren, Phân Tích Mô Hình Kinh Doanh, Phân Tích 5 Bài Học Kinh Nghiệm Lớn Của Đảng, Phân Tích ưu Thế Và Khuyết Tật Của Nền Kinh Tế Thị Trường, Phân Tích ưu Điểm Của Hộ Kinh Doanh, Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Dịch Vụ Hà Đô , Mẫu Đơn Đăng Ký Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần, Phân Tích Rủi Ro Trong Kinh Doanh, Phần 3 : Noi Dung Ke Hoach Kinh Doanh, Cac Gio Kinh Phungvu Giao Phan Vinh, Báo Cáo Tài Chính Công Ty Cổ Phần Kinh Đô Năm 2022, Phân Tích ưu Điểm Của Công Cụ Kinh Tế, “phân Tích ưu Điểm Của Hộ Kinh Doanh, Phân Tích Môi Trường Kinh Doanh, Phân Tích Tổng Kết Kinh Nghiệm, Giấy Uỷ Quyền (dành Cho Các Thành Viên Hộ Gia Đình, Hộ Kinh Doanh, Tổ Chức Khác Không Có Tư Cách Phá, Giấy ủy Quyền Dành Cho Các Thành Viên Hộ Gia Đình, Hộ Kinh Doanh, Tổ Chức Khác Không Có Tư Cách, Giấy ủy Quyền ( Dành Cho Các Hộ Gia Đình, Kinh Doanh, Tổ Chức Khác Không Có Tư Cách Pháp Nhân), Giấy Uỷ Quyền (dành Cho Các Thành Viên Hộ Gia Đình, Hộ Kinh Doanh, Tổ Chức Khác Không Có Tư Cách Phá, Ngô Thị Tuyết Mai, Nguyễn Như Bình (2016), Giáo Trình Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế, Nxb Đh Kinh Tế Quốc, Ngô Thị Tuyết Mai, Nguyễn Như Bình (2016), Giáo Trình Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế, Nxb Đh Kinh Tế Quốc , Bài Thuyết Trình Tiếng Anết Trình Sáng Kiến Kinh Nghiệm Mầm Non, Học Hỏi Và Phát Triển Môn Phân Tích Kinh Doanh, Biểu Mẫu Đăng Ký Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần,

  Tờ Trình Có Phần Kính Gửi Không, Phân Tích Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính, Phân Tích 3 Khổ Thơ Cuối Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính, Mẫu Tờ Trình Có Kính Gửi Không, Tờ Trình Có Kính Gửi Không, Hãy Giải Thích Quy Luật Lan Truyền Xung Thần Kinh Trên Sợi Thần Kinh Không Có Bao M, Người Lái Xe Cố Tình Vi Phạm Luật Giao Thông Đường Bộ, Không Phân Biệt Làn Đường, Vạch Phân Làn, Hãy Phân Tích Đường Đi Của Xung Thần Kinh Trong Phản Xạ Đó, Báo Cáo Kết Quả Hoạt Đông Kinh Doanh Của Công Ty Cổ Phần Kinh Đô, Phân Tích ưu Thế Của Kinh Tế Hàng Hóa So Với Kinh Tế Tự Nhiên, Kinh Tế Lượng Trong Phân Tích Và Dự Báo Kinh Tế Xã Hội, Đâu Là Phần Mềm Bản Tín Không Trả Phí, Hóa Đơn Phần Mềm Có Thuế Không, Bài Thơ Xe Không Kính, Phân Tích ô Nhiễm Không Khí, Như Ta Đã Thấy Gdp Không Phản ánh Được Đầy Đủ Đáp án, 9 Bài Thơ Tiểu Đội Xe Không Kính, Văn 9 Bài Thơ Tiểu Đội Xe Không Kính, Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính, Mẫu Thông Báo Có Kính Gửi Không, Văn 9 Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính, Khổ 6 Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính, Khổ 7 Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính, Không In Được Báo Cáo Thuế Từ Phần Mềm Htkk, Nhận Định Nào Sau Đây Không Đúng Mức Phản ứng, Phân Tích ô Nhiễm Môi Trường Không Khí, “công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt”, Truyện Cười Quả Bí Khổng Lồ Phê Phán Điều Gì, Nguyên Tố Nào Không Phản ứng Trực Tiếp Với Clo, Quy Định Về Phân Loại, Phân Cấp Công Trình Xây Dựng, Nội Dung Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính, 3 Câu Thơ Có Hình ảnh Chiếc Xe Không Kính, Soạn Văn 9 Bài Thơ Tiểu Đội Xe Không Kính, Nội Dung Bài Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính, Văn 9 Bài Thơ Tiểu Đội Xe Không Kính Violet, Tuyển Tập Truyện Kinh Dị Không Lời, Như Ta Đã Thấy Gdp Không Phản ánh Được Đầy Đủ Chính Chất, Báo Cáo Tài Chính Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt, Tính Cách Có Quyết Định Số Phận Không, Phương Trình Hóa Học Của Phản ứng Nào Sau Đây Thuộc Loại Phản ứng Thế, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Không Xác Định Thời Hạn, Kế Hoạch Kinh Doanh Điều Hoà Không Khí, Văn Bản Xác Nhận Không Nợ Thuế Của Hộ Kinh Doanh Cá Thể, Văn Bản Xác Nhận Không Nợ Thuế Hộ Kinh Doanh Cá Thể, Học Thuyết Nào Cho Thấy Nguyên Tử Không Phải Là Phần Tử Nhỏ Nhất Của Vật C, Trong Sơ Đồ Khối Của Một Máy Thu Thanh Vô Tuyến Đơn Giản Không Có Phận Nào Sau Đây?, Không Phân Biệt Đối Xử Dựa Trên Tình Trạng Khuyết Tật, Quan Niệm Không Đúng Về Kinh Tế Thị Trường, Quan Niệm Nào Không Đúng Về Kinh Tế Thị Trường, Văn Bản Đề Nghị Xác Nhận Không Nợ Thuế Hộ Kinh Doanh,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Trình Bày Nơi Nhận Trong Văn Bản Hành Chính
 • 10 Mẫu Báo Cáo Được Sử Dụng Nhiều Nhất
 • Mẫu Báo Cáo Thực Tập Chuẩn Cho Sinh Viên Tham Khảo
 • Canh Lề Báo Cáo Chuẩn, Đánh Mục Lục Tự Động Trong Báo Cáo
 • Soạn Bài Văn Bản Báo Cáo Lớp 7
 • Kính Gửi Quý Khách Sắp Nhập Cảnh, Tái Nhập Cảnh Nhật Bản

  --- Bài mới hơn ---

 • Chính Sách Xuất Nhập Cảnh Và Lưu Trú Của Nhật Bản Bị Soi Xét
 • Quy Định Pháp Luật Về Xuất Cảnh, Nhập Cảnh Của Công Dân Việt Nam
 • Những Chú Ý Về Visa
 • Nhật Bản Thông Qua Luật Quản Lý Xuất Nhập Cảnh Sửa Đổi. Ước Tính Tiếp Nhận Tối Đa 340 Nghìn Lao Động Nước Ngoài Trong Vòng 5 Năm.|日本で働きたい外国人の仕事探し・就職・転職支援メディア「Jopus」
 • Hội Nghị Tập Huấn Chuyên Sâu Luật Xuất Cảnh, Nhập Cảnh Của Công Dân Việt Nam; Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Nhập Cảnh, Xuất Cảnh, Quá Cảnh, Cư Trú Của Người Nước Ngoài Tại Việt Nam
 • Đã cập nhật ngày 12,19/03/2021

  02,28/06/2021

  16/07/2021

  (1)  Chế độ Residence Track và Business Track căn cứ vào [Biện pháp từng bước hướng tới việc tái mở cửa đi lại quốc tế] v.v. trong thời gian này (※) bao gồm thủ tục xin cấp visa và việc nhập cảnh mới của người nước ngoài theo chế độ này không được chấp nhận.

  ※Căn cứ vào Đối sách của Biện pháp biên giới mới được quyết định ngày 18/03/2021, các đối sách tạm dừng áp dụng mà trước đây dự kiến thực thi cho đến khi có thông báo dỡ bỏ tuyên bố tình trạng khẩn cấp đã được quyết định là tiếp tục có hiệu lực trong thời gian này.

  (3)  Trước đó, tất cả những người nhập cảnh và về nước từ Việt Nam được yêu cầu phải ở lại địa điểm cách ly chỉ định (hạn chế chỗ ở được đảm bảo bởi trạm kiểm dịch) trong vòng 3 ngày sau khi nhập cảnh và phải tham gia xét nghiệm vào ngày thứ 3 kể từ sau khi nhập cảnh, tuy nhiên từ 0 giờ ngày 18/07/2021 với những người được phán quyết là âm tính theo như xét nghiệm tại lúc nhập cảnh thì sẽ không phải cách ly tại địa điểm cách ly được Trưởng ban kiểm dịch chỉ định và không phải tham gia xét nghiệm 3 ngày sau khi nhập cảnh mà sẽ được cách ly tại nhà 14 ngày sau khi nhập cảnh.

  (4) Tất cả những người nhập cảnh vào Nhật Bản trong thời gian này đều phải nộp Giấy chứng nhận xét nghiệm trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh, trường hợp không xuất trình được Giấy chứng nhận xét nghiệm thì sẽ không được phép nhập cảnh Nhật bản căn cứ theo Luật Kiểm dịch. Trường hợp không xuất trình Giấy chứng nhận xét nghiệm trước khi lên máy bay tại nước xuất phát thì sẽ bị từ chối cho lên máy bay.

  Hơn nữa, tất cả những người nhập cảnh trong thời gian này, ngoài việc thực hiện xét nghiệm khi nhập cảnh còn được yêu cầu cam kết các hạng mục phòng dịch các loại,

  (Thông tin tham khảo)

      https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C104.html

  +  Cơ sở y tế có thể xét nghiệm PCR cần thiết để về Nhật Bản (Website của Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam)

      https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20210109PCR.html

  +  Về việc xuất trình Giấy chứng nhận xét nghiệm (Website của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản)

     https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

  (Địa chỉ liên hệ)

  +  Cửa sổ tiếp nhận trao đổi về Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (COVID-19) thuộc Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (Tăng cường kiểm dịch).

      Gọi từ trong nước Nhật Bản: 0120-565-653

      Gọi từ nước ngoài: +81-3-3595-2176 (Tiếng Nhật, Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc)

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đến Các Cá Nhân Có Nguyện Vọng Nhập Cảnh Vào Việt Nam
 • Cập Nhật Chính Sách Xuất Nhập Cảnh Của Các…
 • Những Điểm Mới Đáng Lưu Ý Của Luật Xây Dựng Sửa Đổi Năm 2022
 • Sách Luật Xây Dựng (Sửa Đổi, Bổ Sung) Năm 2022
 • Xây Nhà Nuôi Yến Có Cần Phải Xin Phép Không?
 • Soạn Văn Bài: Văn Bản Báo Cáo

  --- Bài mới hơn ---

 • Dàn Ý Phân Tích Truyện Bánh Chưng Bánh Giày, Chi Tiết, Dễ Hiểu
 • Soạn Bài Bánh Chưng Bánh Giầy Lớp 6 Ngắn Gọn
 • Kể Lại Chuyện Bánh Chưng Bánh Giầy Bằng Lời Văn Của Em
 • Cảm Nhận Khi Đọc Bài Ca Côn Sơn Của Nguyễn Trãi.
 • Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Bài Ca Côn Sơn
 • Soạn văn bài: Văn bản báo cáo 1.5 (30%) 2 votes Soạn văn bài: Văn bản báo cáo I. Đặc điểm của văn bản báo cáo 1. Đọc các văn bản SGK 2. Trả lời các câu hỏi a. Viết báo cáo để tổng hợp trình bày về tình hình, sự việc và các kết quả đạt được của một cá nhân hay một tập thể. b. Báo cáo cần phải chú ý …

  I. Đặc điểm của văn bản báo cáo

  1. Đọc các văn bản SGK

  2. Trả lời các câu hỏi

  a. Viết báo cáo để tổng hợp trình bày về tình hình, sự việc và các kết quả đạt được của một cá nhân hay một tập thể.

  b. Báo cáo cần phải chú ý những yêu cầu sau:

  • Về hình thức trình bày: trang trọng, rõ ràng và sáng sủa theo một số quy định sẵn.

  • Về nội dung: không nhất thiết phải trình bày đầy đủ tất cả nhưng cần chú ý các mục sau: Báo cáo với ai? Báo cáo về việc gì? Kết quả như thế nào?

  c. Một số trường hợp cần viết báo cáo:

  • Lớp trưởng báo cáo kết quả xếp loại thi đua của lớp trong tháng.

  • Bí thư báo cáo về buổi sinh hoạt chi đoàn của lớp

  • Tình hình học tập của lớp khi kết thúc năm học.

  Câu 3: Tình huống phải viết báo cáo:

  • Tình huống a: cần viết văn bản đề nghị.

  • Tình huống b: cần viết báo cáo.

  • Tình huống c: cần viết đơn xin nhập học.

  II. Cách làm văn bản báo cáo

  1. Tìm hiểu cách làm văn bản báo cáo

  a. Các mục trong cả hai văn bản báo cáo được trình bày theo thứ tự:

  • (1) Quốc hiệu và tiêu ngữ

  • (2) Địa điểm, ngày tháng làm báo cáo

  • (3) Tên văn bản: Báo cáo về nội dung gì

  • (4) Nơi nhận báo cáo

  • (5) Người (tổ chức) báo cáo

  • (6) Nêu sự việc, lí do và kết quả đã làm được

  • (7) Chữ kí và họ tên người báo cáo

  – Hai văn bản báo cáo trên giống nhau về cách trình bày các mục và khác nhau ở nội dung cụ thể.

  – Những mục quan trọng, cần chú ý trong hai câu văn bản báo cáo trên là: (3), (4), (5), (6).

  b. Cách làm một báo cáo là tuân thủ theo 7 mục như câu a, và cần lưu ý:

  – Trình bày cần trang trọng, rõ ràng và sáng sủa.

  – Nội dung không nhất thiết phải trình bày đầy đủ tất cả, nhưng cần chú ý các mục (5), (4), (3), (6).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Soạn Bài Luyện Tập Làm Văn Bản Đề Nghị Báo Cáo
 • Hướng Dẫn Đọc Và Phân Tích Báo Cáo Tài Chính (2021)
 • Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Tài Chính
 • Nội Dung Của Bản Báo Cáo Tài Chính
 • Báo Cáo Tiến Độ Thi Công Dự Án
 • Văn Bản Báo Cáo Ngữ Văn 7

  --- Bài mới hơn ---

 • Soạn Bài Văn Bản Báo Cáo (Chi Tiết)
 • Download Mẫu Văn Bản Báo Cáo Công Việc Hàng Tháng, Tuần, Ngày
 • Soạn Bài Bánh Chưng, Bánh Giầy
 • Soạn Bài Bánh Chưng, Bánh Giầy (Chi Tiết)
 • Soạn Bài Bánh Chưng Bánh Giầy
 • – Báo cáo thường là bản tổng hợp trình bày về tình hình, sự việc và các kết quả đạt được của một cá nhân hay tập thể.

  – Bản báo cáo cần trình bày trang trọng, rõ ràng và sáng sủa theo một số mục quy định sẵn. Nội dung không nhất thiết phải trình bày đầy đủ tất cả nhưng cần chú ý các mục sau:

  • Báo cáo của ai?
  • Báo cáo với ai?
  • Báo cáo về việc gì?
  • Kết quả như thế nào?

  Hướng dẫn soạn bài Văn bản báo cáo ngữ văn 7

  I. Đặc điểm của văn bản báo cáo

  . Đọc các văn bản trong trang 133, 134 SGK Ngữ văn 7 tập 2.

  a) Viết báo cáo để làm gì?

  b) Báo cáo cần phải chú ý những yêu cầu gì về nội dung và hình thức trình bày?

  c) Em đã viết báo cáo lần nào chưa? Hãy dẫn ra một số trường hợp cần viết báo cáo trong sinh hoạt và học tập ở trường, lớp em.

  Trả lời câu hỏi trang 134 Ngữ văn 7 tập 2

  a) Mục đích của viết báo cáo là để tổng hợp trình bày về tình hình, sự việc và các kết quả đạt được của một cá nhân hay một tập thể.

  b) Báo cáo cần phải chú ý những yêu cầu sau:

  + Về hình thức trình bày: trang trọng, rõ ràng và sáng sủa theo một số quy định sẵn.

  + Về nội dung: không nhất thiết phải trình bày đầy đủ tất cả nhưng cần chú ý các mục sau: Báo cáo với ai? Báo cáo về việc gì? Kết quả như thế nào?

  c) Một số trường hợp cần viết báo cáo:

  + Lớp trưởng báo cáo kết quả xếp loại thi đua của lớp trong tháng.

  + Bí thư báo cáo về buổi sinh hoạt chi đoàn của lớp

  + Tình hình học tập của lớp khi kết thúc năm học.

  Câu 3: Trong các tình huống sau đây, tình huống nào phải viết báo cáo?

  a) Sắp tới nhà trường sẽ tổ chức đi tham quan một di tích lịch sử nổi tiếng theo tinh thần tự nguyện, tất cả các bạn trong lớp đều muốn tham gia.

  b) Gần cuối năm học, Ban Giám hiệu cần biết tình hình học tập, sinh hoạt và công tác của lớp trong hai tháng cuối năm.

  c) Do bố mẹ thay đổi nơi công tác, em phải chuyển đến học một trường tại chỗ ở mới.

  Trả lời:

  Tình huống phải viết báo cáo: b)

  Các tình huống còn lại:

  + Tình huống a) cần viết văn bản đề nghị.

  + Tình huống c) cần viết đơn xin nhập học.

  Trả lời câu hỏi trang 135 SGK Ngữ văn 7 tập 2

  II. Cách làm văn bản báo cáo 1. Tìm hiểu cách làm văn bản báo cáo

  a) Hãy đọc hai văn bản báo cáo trên và xem các mục trong văn bản được trình bày theo thứ tự nào. Cả hai văn bản có những điểm gì giống và khác nhau?

  Những phần nào là quan trọng, cần chú ý trong cả hai văn bản báo cáo?

  b) Từ văn bản trên, hãy rút ra cách làm một văn bản báo cáo.

  Trả lời:

  a) Các mục trong cả hai văn bản báo cáo được trình bày theo thứ tự:

  (1) Quốc hiệu và tiêu ngữ

  (2) Địa điểm, ngày tháng làm báo cáo

  (3) Tên văn bản: Báo cáo về nội dung gì

  (4) Nơi nhận báo cáo

  (5) Người (tổ chức) báo cáo

  (6) Nêu sự việc, lí do và kết quả đã làm được

  (7) Chữ kí và họ tên người báo cáo

  – Hai văn bản báo cáo trên giống nhau về cách trình bày các mục và khác nhau ở nội dung cụ thể.

  – Những mục quan trọng, cần chú ý trong hai câu văn bản báo cáo trên là: (3), (4), (5), (6).

  b) Cách làm một báo cáo:

  – Tuân thủ theo 7 mục như câu a).

  – Trình bày cần trang trọng, rõ ràng và sáng sủa.

  – Nội dung không nhất thiết phải trình bày đầy đủ tất cả, nhưng cần chú ý các mục (5), (4), (3), (6).

  2. Dàn mục một văn bản báo cáo

  – Lưu ý mẫu văn bản khá cố định, tuy nhiên cũng cần thấy rằng không nhất thiết phải trình bày đầy đủ như trên.

  – Văn bản phải chú ý: Báo cáo của ai? Với ai? Về việc gì? Kết quả như thế nào?

  3. Lưu ý

  a) Tên văn bản cần viết chữ in hoa, khổ chữ to.

  b) Trình bày văn bản báo cáo cần sáng sủa, cân đối: các phần quốc hiệu và tiêu ngữ, tên văn bản, nơi nhận và nội dung báo cáo, mỗi phần cách nhau 2 – 3 dòng; không viết sát lề giấy, không để phần trên và phần dưới trang giấy có khoảng trống quá lớn.

  III. Soạn bài Văn bản báo cáo Luyện tập

  Câu 1. Sưu tầm và giới thiệu trước lớp một văn bản báo cáo nào đó (chỉ ra các nội dung, hình thức, phần, mục được trình bày trong văn bản đó).

  Trả lời:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2022

  BÁO CÁO Về kết quả của phong trào Đôi bạn cùng tiến

  Kính gửi: Ban giám hiệu trường THCS Phan Chu Trinh.

  Hưởng ứng phong trào Đôi bạn cùng tiến do Nhà trường tổ chức, lớp 7A chúng em đã tích cực tham gia và đã thu được kết quả như sau:

  Về học tập: điểm Tổng kết cuối học kì, 100% các bạn đạt được điểm trung bình trở lên. Trong đó, 25% đạt điểm giỏi, 70% đạt điểm khá, 5% đạt điểm trung bình khá và không có điểm yếu.

  Về thái độ: Thực hiện tốt nội quy nhà trường, đi học đúng giờ, giữ trật tự trong lớp, các bạn hăng say phát biểu ý kiến. Trong lớp đặc biệt có đôi bạn Vũ Hồng Hà và Phạm Minh Hưng có nhiều điểm tiến bộ vượt bậc.

  Với việc duy trì phong trào trên, năm học này cả lớp sẽ phấn đấu đạt 100% các bạn có học lực khá.

  Thay mặt tập thể lớp 7A

  Lớp trưởng

  Nguyễn Ái Nhân

  Câu 2​​​​​​​. Nêu và phân tích các lỗi cần tránh khi viết một văn bản báo cáo.

  Trả lời:

  Các lỗi cần tránh khi viết một văn bản báo cáo:

  – Tên văn bản viết chữ thường

  – Về hình thức: Các phần trong báo cáo trình bày không cân đối, tối nghĩa

  – Về nội dung: Các kết quả báo cáo không được nêu rõ ràng với các số liệu chi tiết, cụ thể mà chỉ nói chung chung.

  -/-

  Chúc các em đạt được kết quả tốt nhất!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Soạn Bài Văn Bản Báo Cáo
 • Bài Thơ Bánh Trôi Nước
 • Soạn Bài Bánh Trôi Nước (Chi Tiết)
 • Phân Tích Bài Thơ “bánh Trôi Nước” Của Hồ Xuân Hương
 • Soạn Bài : Bánh Trôi Nước
 • Soạn Bài Văn Bản Báo Cáo

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Bản Báo Cáo Ngữ Văn 7
 • Soạn Bài Văn Bản Báo Cáo (Chi Tiết)
 • Download Mẫu Văn Bản Báo Cáo Công Việc Hàng Tháng, Tuần, Ngày
 • Soạn Bài Bánh Chưng, Bánh Giầy
 • Soạn Bài Bánh Chưng, Bánh Giầy (Chi Tiết)
 • Soạn bài Văn bản báo cáo

  I. Đặc điểm của văn bản báo cáo 1. Đọc các văn bản SGK 2. Trả lời các câu hỏi

  a. Viết báo cáo để tổng hợp trình bày về tình hình, sự việc và các kết quả đạt được của một cá nhân hay một tập thể.

  b. Báo cáo cần phải chú ý những yêu cầu sau:

  + Về hình thức trình bày: trang trọng, rõ ràng và sáng sủa theo một số quy định sẵn.

  + Về nội dung: không nhất thiết phải trình bày đầy đủ tất cả nhưng cần chú ý các mục sau: Báo cáo với ai? Báo cáo về việc gì? Kết quả như thế nào?

  c. Một số trường hợp cần viết báo cáo:

  + Lớp trưởng báo cáo kết quả xếp loại thi đua của lớp trong tháng.

  + Bí thư báo cáo về buổi sinh hoạt chi đoàn của lớp

  + Tình hình học tập của lớp khi kết thúc năm học.

  Câu 3: Tình huống phải viết báo cáo:

  + Tình huống a: cần viết văn bản đề nghị.

  + Tình huống b: cần viết báo cáo.

  + Tình huống c: cần viết đơn xin nhập học.

  II. Cách làm văn bản báo cáo 1. Tìm hiểu cách làm văn bản báo cáo

  a. Các mục trong cả hai văn bản báo cáo được trình bày theo thứ tự:

  + (1) Quốc hiệu và tiêu ngữ

  + (2) Địa điểm, ngày tháng làm báo cáo

  + (3) Tên văn bản: Báo cáo về nội dung gì

  + (4) Nơi nhận báo cáo

  + (5) Người (tổ chức) báo cáo

  + (6) Nêu sự việc, lí do và kết quả đã làm được

  + (7) Chữ kí và họ tên người báo cáo

  – Hai văn bản báo cáo trên giống nhau về cách trình bày các mục và khác nhau ở nội dung cụ thể.

  – Những mục quan trọng, cần chú ý trong hai câu văn bản báo cáo trên là: (3), (4), (5), (6).

  b. Cách làm một báo cáo là tuân thủ theo 7 mục như câu a, và cần lưu ý:

  – Trình bày cần trang trọng, rõ ràng và sáng sủa.

  – Nội dung không nhất thiết phải trình bày đầy đủ tất cả, nhưng cần chú ý các mục (5), (4), (3), (6).

  III. Luyện tập

  Câu 1: Sưu tầm và giới thiệu trước lớp một văn bản báo cáo nào đó (chỉ ra các nội dung, hình thức, phần, mục được trình bày trong văn bản đó).

  Gợi ý

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2022

  BÁO CÁO

  Về kết quả của phong trào Đôi bạn cùng tiến

  Kính gửi : Ban giám hiệu trường THCS Dịch Vọng.

  Hưởng ứng phong trào Đôi ban cùng tiến do Nhà trường tổ chức, lớp 7a2 chúng em đã tích cực tham gia và đã thu được kết quả như sau:

  Về học tập : điểm Tổng kết cuối học kì, 100% các bạn đạt được điểm trung bình trở lên. Trong đó, 25% đạt điểm giỏi, 70% đạt điểm khá, 5% đạt điểm trung bình khá và không có điểm yếu.

  Về thái độ: Thực hiện tốt nội quy nhà trường, đi học đúng giờ, giữ trật từ trong lớp, các bạn hăng say phát biểu ý kiến. Trong lớp đặc biệt có đôi bạn Hoàng Mạnh Hải và Vũ Duy Bắc có nhiều điểm tiến bộ vượt bậc.

  Với việc duy trì phong trào trên, năm học này cả lớp sẽ phấn đấu đạt 100% các bạn có học lực khá.

  Thay mặt tập thể lớp 7a2

  Lớp trưởng

  Nguyễn Thu Trang

  Câu 2: Nêu và phân tích các lỗi cần tránh khi viết một văn bản báo cáo.

  Gợi ý

  Các lỗi cần tránh khi viết một văn bản báo cáo:

  – Tên văn bản viết chữ thường.

  – Về hình thức: Các phần trong báo cáo trình bày không cân đối, tối nghĩa.

  – Về nội dung: Các kết quả báo cáo không được nếu rõ ràng với các số liệu chi tiết, cụ thể mà chỉ nói chung chung.

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Thơ Bánh Trôi Nước
 • Soạn Bài Bánh Trôi Nước (Chi Tiết)
 • Phân Tích Bài Thơ “bánh Trôi Nước” Của Hồ Xuân Hương
 • Soạn Bài : Bánh Trôi Nước
 • Soạn Bài Bánh Trôi Nước
 • Bài 30. Văn Bản Báo Cáo

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Yêu Cầu Của Việc Soạn Thảo Văn Bản
 • Bỏ Túi 7 Kỹ Năng Viết Báo Cáo Giúp Bạn Chuyên Nghiệp Hơn
 • Văn Bản Báo Cáo Sbt Ngữ Văn 7 Tập 2 Trang 103: Yêu Cầu Nào Trong Các Yêu Cầu Sau Không Phải Là Yêu
 • Soạn Văn 7 Vnen Bài 30: Văn Bản Báo Cáo
 • Cách Trình Bày Văn Bản Báo Cáo Chuẩn Mực
 • Kiểm tra bài cũ:

  Khi nào thì cần viết văn bản đề nghị?

  Hình thức và nội dung một văn bản đề nghị cần đảm bảo yêu cầu gì?

  TIếT 126

  VĂN BảN BáO CáO

  CéNG HßA X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

  Bắc Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2003.

  B¸O C¸O

  vÒ kết quả hoạt động chào mừng ngày 20 – 11

  Kính gửi : Ban Giám hiệu Trường THCS Trần Quốc Toản.

  Để thiết thực chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11, hưởng ứng đợt phát động thi đua làm nhiều việc tốt của Ban Giám hiệu nhà trường, trong tháng 11 vừa qua, lớp 7B đã có nhiều hoạt động đạt kết quả tốt, cụ thể là :

  Thay mặt lớp 7B

  Lớp trưởng

  (Kí và ghi rõ họ tên)

  CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

  D?c l?p – T? do – H?nh phỳc.

  Nam D?nh, ngy 08 thỏng 09 nam 2003.

  BáO CáO

  V? k?t qu? quyờn gúp ?ng h? cỏc b?n h?c sinh vựng lu l?t.

  Kớnh g?i : T?ng ph? trỏch D?i Tru?ng THCS Nguy?n Van Tr?i.

  Hu?ng ?ng phong tro quyờn gúp giỳp d? d?ng bo vựng lu l?t vu?t qua nh?ng khú khan do thiờn tai gõy ra, l?p 7C dó ti?n hnh quyờn gúp du?c m?t s? qu g?i cỏc b?n h?c sinh vựng lu l?t nhu sau :

  1, Qu?n ỏo : 6 b?.

  2, Sỏch v? : 12 b? sỏch giỏo khoa cu (l?p 6 ) v 30 quy?n v? h?c sinh.

  3,Ti?n: 100.000 d?ng.

  T?t c? cỏc b?n d?u dúng gúp, ?ng h?. Trong dú b?n Hong H l ngu?i ?ng h? nhi?u nh?t : 1 b? qu?n ỏo v 20.000 d?ng.

  Thay m?t l?p 7C

  L?p tru?ng

  (Kớ v ghi rừ h? tờn)

  Qua hai văn bản báo cáo trên em hãy cho biết viết báo cáo để làm gì?

  ? Để trình bày về tình hình, sự việc và các kết quả đạt được của một cá nhân hay tập thể.

  Báo cáo cần phải chú ý những yêu cầu gì về nội dung và hình thức trình bày?

  Hình thức: trình bày trang trọng, rõ ràng và sáng sủa theo một số mục quy định sẵn.

  Nội dung : Báo cáo của ai ? Báo cáo với ai? Báo cáo về việc gì ? Kết quả như thế nào ?

  Hãy nêu một số trường hợp cần viết báo cáo trong sinh hoạt và học tập ở trường,lớp em?

  Báo cáo sơ kết học kì I.

  Báo cáo công tác Đội.

  Báo cáo kết quả phong trào thi đua Chiến sĩ nhỏ Điện Biên

  Trong các tình huống sau đây tình huống nào phải

  viết báo cáo?

  Bắc Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2003.

  B¸O C¸O

  vÒ kết quả hoạt động chào mừng ngày 20 – 11

  Kính gửi : Ban Giám hiệu Trường THCS Trần Quốc Toản.

  Để thiết thực chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11, hưởng ứng đợt phát động thi đua làm nhiều việc tốt của Ban Giám hiệu nhà trường, trong tháng 11 vừa qua, lớp 7B đã có nhiều hoạt động đạt kết quả tốt, cụ thể là :

  Thay mặt lớp 7B

  Lớp trưởng

  (Kí và ghi rõ họ tên)

  CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

  D?c l?p – T? do – H?nh phỳc.

  Nam D?nh, ngy 08 thỏng 09 nam 2003.

  BáO CáO

  V? k?t qu? quyờn gúp ?ng h? cỏc b?n h?c sinh vựng lu l?t.

  Kớnh g?i : T?ng ph? trỏch D?i Tru?ng THCS Nguy?n Van Tr?i.

  Hu?ng ?ng phong tro quyờn gúp giỳp d? d?ng bo vựng lu l?t vu?t qua nh?ng khú khan do thiờn tai gõy ra, l?p 7C dó ti?n hnh quyờn gúp du?c m?t s? qu g?i cỏc b?n h?c sinh vựng lu l?t nhu sau :

  1, Qu?n ỏo : 6 b?.

  2, Sỏch v? : 12 b? sỏch giỏo khoa cu (l?p 6 ) v 30 quy?n v? h?c sinh.

  3,Ti?n: 100.000 d?ng.

  T?t c? cỏc b?n d?u dúng gúp, ?ng h?. Trong dú b?n Hong H l ngu?i ?ng h? nhi?u nh?t : 1 b? qu?n ỏo v 20.000 d?ng.

  Thay m?t l?p 7C

  L?p tru?ng

  (Kớ v ghi rừ h? tờn)

  1. Quốc hiệu và tiêu ngữ

  2. Địa điểm và ngày tháng làm văn bản báo cáo.

  3. Tên văn bản : Báo cáo về ..

  4. Nơi nhận báo cáo.

  5. Người (tổ chức) báo cáo.

  6. Nêu lí do, sự việc và các kết quả đã làm được.

  7. Chữ kí và họ tên người báo cáo.

  Lưu ý:

  Tên văn bản cần viết chữ in hoa, khổ chữ to.

  -Trình bày văn bản báo cáo cần sáng sủa, cân đối: các phần quốc hiệu, tiêu ngữ, tên văn bản, nơi nhận và nội dung báo cáo mỗi phần cách nhau 2-3 dòng; không viết sát lề giấy, không để phần trên và phần dưới trang giấy có khoảng trống quá lớn

  Tên người( tổ chức) báo cáo , nơi nhận báo cáo và nội dung báo cáo là những mục cần chú ý trong loại văn bản này.

  Các kết quả bao giờ cũng được nêu rõ ràng với các số liệu chi tiết, cụ thể, tránh tình trạng nói chung chung.

  Viết báo cáo để làm gì ?

  Bày tỏ nguyện vọng

  Muốn cho mọi người biết điều gì đó.

  Trình bày về tình hình, sự việc và kết quả đạt được.

  Để cho vui.

  Bài tập

  Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2011

  báO CáO

  Về kết quả của phong trào Đôi bạn cùng tiến

  Kính gửi :Ban giám hiệu trường THCS Phan Chu Trinh

  Hưởng ứng phong trào Đôi ban cùng tiến do Nhà trường tổ chức, lớp 7A chúng em đã tích cực tham gia và đã thu được kết quả như sau:

  1. Về học tập : điểm tổng kết cuối học kì, 100% các bạn đạt được điểm trung bình trở lên. Trong đó, 25% đạt điểm giỏi, 70% đạt điểm khá, 5% đạt điểm trung bình và không có điểm yếu.

  2.Về thái độ: Thực hiện tốt nội quy nhà trường, đi học đúng giờ, giữ trật từ trong lớp, các bạn hăng say phát biểu ý kiến. Trong lớp đặc biệt có đôi bạn Vũ Hồng Hà và Phạm Minh Hùng có nhiều điểm tiến bộ vượt bậc.

  Thay mặt tập thể lớp 7A

  Lớp trưởng

  Nguyễn Mỹ Linh

  luyện tập

  Sưu tầm và giới thiệu trước lớp một văn bản báo cáo nào đó (chỉ ra các nội dung, hình thức,phần, mục được trình bày trong văn bản đó.

  Nêu và phân tích các lỗi cần tránh khi viết một văn bản báo cáo

  Sai chính tả.

  Cần có đầy đủ các mục, các phần.

  Trình bày sáng sủa, sạch sẽ,.

  1. Khi nào cần viết văn bản báo cáo ?

  Khi cần trình bày tình hình một sự việc kết quả đạt được của cá nhân hay tập thể nào đó.

  Khi muốn truyền đạt những nội dung, yêu cầu từ cấp trên xuống

  Khi muốn đề xuất một sự việc nào đó mà chúng ta cần được giải quyết.

  Khi muốn xin nghỉ học

  Bài tập

  Bài tập:

  Đọc văn bản sau và cho biết

  Văn bản báo cáo sau đây mắc lỗi gì ?

  CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA việt nam

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ngày 29 tháng 3 năm 2014

  Kính gửi :Cô Tổng phụ trách Liên đội trường THCS Lê Văn Tám

  Hưởng ứng phong trào thi đua Chiến sĩ nhỏ Điện Biên chào mừng 60 năm giải phóng Điện Biên do Liên đội trường tổ chức, Chi đội 7A6 chúng em đã tích cực tham gia và thu được kết quả thi đua trong đợt 1 như sau:

  Về cá nhân: Vài bạn đã đạt nhiều công trình măng non : cụ thể là:

  1. Vũ Thu Hiền: 20 công trình.

  2. Trần Thành Đạt: 19 công trình

  3. Nguyễn Thu Hồng: 18 công trình

  4. Lê Thuý Hằng: 15 công trình

  Về tập thể lớp: rất nhiều công trình.

  Thay mặt Chi đội 7A6

  Chi đội trưởng

  ( kí tên) Nguyễn ái Nhân

  CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA việt nam

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Địa điểm, ngày 29 tháng 3 năm 2014

  Tên báo cáo

  Kính gửi :Cô Tổng phụ trách Liên đội trường THCS Lê Văn Tám

  Hưởng ứng phong trào thi đua Chiến sĩ nhỏ Điện Biên chào mừng 60 năm giải phóng Điện Biên do Liên đội trường tổ chức, Chi đội 7A6 chúng em đã tích cực tham gia và đã thu được kết quả thi đua trong đợt 1 như sau:

  Về cá nhân: Vài bạn đã đạt nhiều công trình măng non : cụ thể là:

  1. Vũ Thu Hiền: 20 công trình.

  2. Trần Thành Đạt: 19 công trình

  3. Nguyễn Thu Hồng: 18 công trình

  4. Lê Thuý Hằng: 15 công trình

  Về tập thể lớp: rất nhiều công trình.

  Thay mặt Chi đội 7A6

  Chi đội trưởng

  ( kí tên) Nguyễn ái Nhân

  CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA việt nam

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Hạ Long, ngày 29 tháng 3 năm 2014

  Kính gửi :Cô Tổng phụ trách Liên đội trường THCS Lê Văn Tám

  Hưởng ứng phong trào thi đua Chiến sĩ nhỏ Điện Biên chào mừng 60 năm giải phóng Điện Biên do Liên đội trường tổ chức, Chi đội 7A6 chúng em đã tích cực tham gia và đã thu được kết quả thi đua đợt 1 như sau:

  Về cá nhân: 04 bạn đã đạt nhiều công trình măng non :cụ thể là:

  1. Vũ Thu Hiền: 20 công trình.

  2. Trần Thành Đạt: 15 công trình

  3. Nguyễn Thu Hồng: 16 công trình

  4. Lê Thuý Hiền: 15 công trình

  Về tập thể lớp: 15 công trình.

  Thay mặt Chi đội 7A6

  Chi đội trưởng

  ( kí tên) Nguyễn ái Nhân

  BáO CáO

  Về kết quả của phong thi đua Chiến sĩ nhỏ Điện Biên

  3. Mục nào sau đây không phù hợp với văn bản báo cáo ?

  Quốc hiệu, tiêu ngữ

  Tên văn bản

  Thời gian viết đơn

  Cảm xúc của người viết.

  4. Điền vào chỗ chấm:

  Báo cáo thường là bản tổng hợp trình bày về ….., sự việc và các ….. đạt được của một cá nhân hay tập thể.

  Bản báo cáo cần trình bày ……, …… và ……. theo một số mục quy định sẵn. Nội dung không nhất thiết phải trình bày đầy đủ tất cả, nhưng cần chú ý các mục sau : Báo cáo…. ? Báo cáo….. ? Báo cáo về việc gì ?…………….. như thế nào ?

  Bài tập củng cố

  kết quả

  Thu được

  tình hình

  với ai

  của ai

  Kết quả

  sự việc

  quy củ

  mạch lạc

  sáng sủa

  trang trọng

  rõ ràng

  Hướng dẫn về nhà

  Học bài, làm bài tập trong vở bài tập

  Sưu tầm một số văn bản báo cáo.

  Chuẩn bị bài Ôn tập phần Tập làm văn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Soạn Bài Lớp 7: Văn Bản Báo Cáo Soạn Ngữ Văn
 • Soạn Bài Lớp 7: Luyện Tập Làm Văn Bản Đề Nghị Và Báo Cáo
 • Soạn Bài Văn Bản Báo Cáo Lớp 7 Ngắn Gọn
 • Soạn Bài Lớp 7: Văn Bản Báo Cáo
 • Báo Cáo Về Bắc Kỳ, Trung Kỳ Và Nam Kỳ (1924)
 • Chính Phủ Hướng Dẫn Triển Khai Hệ Thống Thông Tin Báo Cáo, Gửi Nhận Văn Bản Điện Tử

  --- Bài mới hơn ---

 • Ninh Bình Đẩy Mạnh Thực Hiện Gửi Nhận Văn Bản Điện Tử
 • Thí Điểm Gửi Nhận Văn Bản Điện Tử Có Ký Số Trong Nội Bộ Thay Văn Bản Giấy
 • Báo Cáo Nghiên Cứu Khoa Học ‘giải Pháp Ứng Dụng Chữ Ký Điện Tử Trong Quá Trình Gửi Và Nhận Văn Bản’
 • Sự Cần Thiết Ban Hành Thông Tư Quy Định Quy Trình Trao Đổi, Lưu Trữ, Xử Lý Tài Liệu Điện Tử, Các Chức Năng Cơ Bản Của Hệ Thống Quản Lý Tài Liệu Điện Tử Trong Quá Trình Xử Lý Công Việc Của Các Cơ Quan, Tổ Chức
 • Luận Văn: Quy Trình Ban Hành Văn Bản Hành Chính, Hay
 • Sáng 7/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị định 09/2019/NĐ-CP, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn triển khai Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

  Tại hội nghị, Văn phòng Chính phủ đã thông tin một số chuyên đề quan trọng. Trong đó, tập trung quán triệt việc thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước, chuẩn hoá chế độ báo cáo và triển khai Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; quán triệt việc gửi, nhận văn bản điện tử theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg và triển khai kết nối, tích hợp dịch vụ công trực tuyến của các Bộ, ngành, địa phương với Cổng dịch vụ công quốc gia theo Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và việc xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

  Báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ gửi nhận văn bản điện tử, xử lý văn bản trên môi trường điện tử, triển khai kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và triển khai chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định 09/2019/NĐ-CP…

  Bên cạnh đó, các địa biểu cũng kiến nghị Chính phủ sớm ban hành, hướng dẫn chi tiết việc xử lý văn bản trên môi trường điện tử để tạo sự thống nhất, đồng bộ; nghiên cứu giải pháp lưu trữ hồ sơ, bảo mật thông tin; hướng dẫn các đơn vị, địa phương vận dụng kinh phí đầu tư hạ tầng…

  Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thông tin, dự kiến, Văn phòng sẽ tổ chức khai trương Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ trong tháng 3/2020.

  Do đó, đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ gửi, nhận văn bản điện tử, xử lý văn bản trên môi trường điện tử, triển khai kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và chuẩn hóa chế độ báo cáo, xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. Đặc biệt, cần thực hiện tốt công tác chuẩn hóa số liệu, dữ liệu báo cáo để chuyển sang bảng, biểu thống kê trong gửi, nhận, xử lý văn bản điện tử.

  Đề nghị các địa phương cùng với Văn phòng Chính phủ tổ chức tuyên truyền thông tin sâu rộng để người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trực tuyến, hướng tới Chính Phủ điện tử, Chính quyền điện tử.

  Đến nay, cả nước có 95/95 đơn vị đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử ở 2 cấp chính quyền với Trục liên thông văn bản quốc gia. Trong đó, có 65 đơn vị kết nối thông qua nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp bộ, cấp tỉnh, 30 đơn vị kết nối trực tiếp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản quốc gia. Văn phòng Chính phủ đang triển khai kết nối với Văn phòng Quốc hội, Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia triển khai thử nghiệm kết nối tới các doanh nghiệp đã đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia (ngày 12/3/2019), tính đến ngày 04/02/2020, đã có gần 1,25 triệu văn bản, trong đó có khoảng 298.000 văn bản gửi và 945.000 văn bản nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

  Dương Chiến

  Các tin đã đưa

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tài Liệu Một Số Biện Pháp Góp Phần Thực Hiện Tốt Việc Lưu Trữ Văn Bản Điện Tử Ở Trường Tiểu Học Phong Thạnh Đông
 • Quy Chế Tiếp Nhận, Xử Lý, Phát Hành Và Quản Lý Văn Bản Điện Tử
 • Triển Khai Ứng Dụng Chữ Ký Số Trong Văn Bản Điện Tử
 • Bộ Y Tế Sẽ Nâng Cấp Hệ Thống Quản Lý Văn Bản Điện Tử Và Điều Hành
 • Chính Phủ Thí Điểm Không Gửi Bản Giấy Với Các Văn Bản Điện Tử Đã Ký Số
 • Báo Cáo Rà Soát Văn Bản

  --- Bài mới hơn ---

 • Thông Tư Về Rà Soát Văn Bản
 • Báo Cáo Kết Quả Rà Soát Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
 • Hướng Dẫn Rà Soát Văn Bản Qppl
 • Nghị Định Mới Về Rà Soát Văn Bản
 • Bài 3: Tổ Chức Và Truy Cập Trên Internet
 • Tra Soá, Đơn Tra Soát, Mẫu Tra Soát , Thư Tra Soát, Báo Cáo Rà Soát Văn Bản, Muẫ Tra Soát, Văn Bản Tra Soát, Tra Soát, Tra Soát Mb, Mẫu Báo Cáo Rà Soát Văn Bản, Mẫu Báo Cáo Rà Soát, Yêu Cầu Tra Soát, Tra Soát Về Thẻ Atm, Mẫu Yêu Cầu Tra Soát Vietcombank, Công Văn Rà Soát, Thông Tư Rà Soát, Biểu Mẫu Rà Soát Văn Bản, Thông Tư Về Rà Soát Văn Bản, Tra Soát Bidv, Thủ Tục Bầu Ban Kiểm Soát, Thủ Tục Kiểm Soát, Tra Soát Tài Khoản, Đề Nghị Tra Soát , Phiếu Tra Soát, Mẫu Tra Soát Bidv, Lenh Tra Soat, Mau 16 Tra Soat Vietinbank, Mẫu Báo Cáo Rà Soát Chính Trị Nội Bộ, Mẫu Báo Cáo Rà Soát Văn Bản Qppl, Giấy Tra Soát, Mẫu Biên Bản Rà Soát, Mẫu Lệnh Tra Soát, Mẫu Phiếu Rà Soát Văn Bản, Mẫu Rà Soát Văn Bản Qppl, Mau Thư Tra Soat Bidv, Mẫu Tra Soát Nh Viettinbank, Kiểm Soát Hồ Sơ, Mẫu Yêu Cầu Tra Soát Bidv, Tra Soát Vietinabnk, Tra Soát Vietinbank, Báo Cáo Kết Quả Rà Soát Hộ Nghèo, Tra Soat Vietcombank, Mẫu Thư Tra Soát Vietcombank, Báo Cáo Kết Quả Rà Soát Văn Bản Qppl, Kiểm Soát, Kiểm Soát Nội Bộ, Báo Cáo Ban Kiểm Soát, Báo Cáo Tài Chính Soát Xét Là Gì, 8 Thủ Tục Kiểm Soát, 7 Thủ Tục Kiểm Soát Hồ Sơ,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tư Vấn Hướng Dẫn Cách Viết Giấy Ủy Quyền Đúng Luật ?
 • Tổng Hợp Các Trường Hợp Ủy Quyền Phải Lập Thành Văn Bản
 • Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia Môn Văn Số 184
 • Đề Luyện Thi Thpt Quốc Gia
 • Kỹ Thuật Soạn Thảo Văn Bản
 • Soạn Văn 7: Văn Bản Báo Cáo

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Mẫu Văn Bản Báo Cáo Lớp 7
 • Công Văn 272/bdu2 Năm 2022 Báo Cáo Đột Xuất Tình Hình Vay, Trả Nợ Nước Ngoài Của Doanh Nghiệp Không Được Chính Phủ Bảo Lãnh Do Ngân Hàng Nhà Nước Chi Nhánh Tỉnh Bình Dương Ban Hành
 • Mẫu Báo Cáo Tường Trình Sự Việc
 • Soạn Bài Văn Bản Báo Cáo (Siêu Ngắn)
 • Soạn Văn Lớp 7: Văn Bản Báo Cáo
 • Soạn Văn 7: Văn bản báo cáo

  Soạn Văn lớp 7 Văn bản báo cáo

  Soạn Văn Văn bản báo cáo

  được VnDoc sưu tầm, hy vọng tài liệu này sẽ giúp quý thầy cô và các bạn học sinh sẽ có thêm nhiều tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập. Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình THCS.

  Soạn Văn: Văn bản báo cáo

  Đặc điểm của văn bản báo cáo

  a. Viết báo cáo để tổng hợp trình bày về tình hình, sự việc và các kết quả đạt được của cá nhân hay tập thể.

  b. Báo cáo cần chú ý:

  – Về nội dung: Nhất thiết phải có các mục: Báo cáo của ai? Báo cáo với ai? Báo cáo về việc gì? Kết quả như thế nào?

  – Về hình thức: Trang trọng, sáng sủa theo một số quy định.

  c. Một số trường hợp cần viết báo cáo:

  – Lớp trưởng báo cáo về tình hình mất trật tự trong lớp qua một tuần học.

  – Lớp trưởng báo cáo về công tác thực hiện vệ sinh môi trường của lớp.

  3. Các tình huống cần viết:

  a. Văn bản đề nghị

  b. Báo cáo

  c. Đơn xin nhập học

  Cách làm văn bản báo cáo

  1. Tìm hiểu cách làm văn bản báo cáo

  a. Các mục trong văn bản báo cáo được trình bày theo thứ tự:

  (1) Quốc hiệu tiêu ngữ

  (2) Địa điểm, thời gian làm báo cáo

  (3) Tên văn bản

  (4) Nơi nhận báo cáo

  (5) Người báo cáo

  (6) Lí do, sự việc, kết quả báo cáo

  (7) Chữ kí, họ tên người làm báo cáo

  – Hai văn bản chỉ khác nhau ở tên báo cáo, người nhận, người gửi, và nội dung báo cáo. Còn lại các mục khác là giống nhau.

  – Phần quan trọng nhất là: Người nhận, người làm báo cáo, nội dung báo cáo.

  b. Cách làm một văn bản báo cáo:

  – Trình bày đầy đủ các mục ở trên.

  – Hình thức ngắn gọn, sáng sủa, trang trọng, rõ ràng.

  2. Dàn mục một văn bản báo cáo

  3. Lưu ý

  Luyện tập 1. Sưu tầm văn bản báo cáo:

  2. Các lỗi cần tránh khi viết văn bản báo cáo: Tránh trình bày quá dài dòng, khó hiểu. Nên thực hiện đầy đủ các mục của văn bản báo cáo.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Sườn Kế Hoạch Kinh Doanh Bản Full
 • (Tải Miễn Phí) Bảng Mẫu Kế Hoạch Công Việc Hàng Ngày, Tuần
 • Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Năm
 • Mẫu Báo Cáo Tổng Kết Cuối Năm 2022
 • Hãy Báo Cáo Kết Quả Học Tập, Lao Động Của Tổ Em Trong Tháng Qua
 • Soạn Bài: Văn Bản Báo Cáo

  --- Bài mới hơn ---

 • Giúp Em Học Tốt Ngữ Văn Lớp 7 Tập Hai
 • Mẫu Báo Cáo Công Việc Theo Tháng, Tuần, Ngày
 • Pháp Luật Và Văn Bản Quy Phạm Nội Bộ
 • Phần Mềm Quản Lý Văn Bản Nội Bộ Chuyên Nghiệp Hàng Đầu Tại Việt Nam
 • Email Nội Bộ Là Gì? Gửi Bản Tin Email Nội Bộ Cho Doanh Nghiệp Hiệu Quả?
 • a) Viết báo cáo để làm gì?

  b) Báo cáo cần phải chú ý những yêu cầu gì về nội dung và hình thức trình bày?

  c) Em đã viết báo cáo lần nào chưa? Hãy dẫn ra một số trường hợp cần viết báo cáo trong sinh hoạt và học tập ở trường, lớp em.

  a) Viết báo cáo để trình bày về tình hình, sự việc và các kết quả đã làm được của một cá nhân hay một tập thể.

  b) Chú ý:

  • Về nội dung: phải nêu rõ Ai viết?, ai nhận?, nhận về việc gì và kết quả ra sao.
  • Về hình thức: phải đúng mẫu, sáng sủa, rõ ràng.

  c) Viết báo cáo khi em sơ kết học kì I, tổng kết phong trào thi đua học tốt trong tháng 11.

  a) Hãy đọc hai văn bản báo cáo trên và xem các mục trong văn bản được trình bày theo thứ tự nào. Cả hai văn bản có những điểm gì giống nhau và khác nhau?Những phần nào là quan trọng, cần chú ý trong cả hai văn bản báo cáo?

  (Gợi ý: Muốn xác định được cần trả lời một số câu hỏi: Báo cáo với ai? Ai báo cáo? Báo cáo về vấn đề gì? Báo cáo để làm gì?)

  b) Từ hai văn bản trên, hãy rút ra cách làm một văn bản báo cáo.

  a)

  • Thứ tự:
   • Quốc hiệu và tiêu ngữ
   • Địa điểm, ngày tháng làm báo cáo
   • Tên văn bản: Báo cáo về nội dung gì
   • Nơi nhận báo cáo
   • Người (tổ chức) báo cáo
   • Nêu sự việc, lí do và kết quả đã làm được
   • Chữ kí và họ tên người báo cáo
  • Hai văn bản báo cáo trên giống nhau về cách trình bày các mục và khác nhau ở nội dung cụ thể.
  • Những phần quan trọng của văn bản báo cáo:
   • Báo cáo với ai? (Tổng phụ trách Đội Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Ban Giám hiệu Trường Trần Quốc Toản.
   • Người báo cáo: (Lớp trưởng)
   • Báo cáo để làm gì? (để nhà trường biết).

  b) Cách làm một báo cáo là tuân thủ theo 7 mục như câu a, và cần lưu ý

  • Trình bày cần trang trọng, rõ ràng và sáng sủa.
  • Nội dung không nhất thiết phải trình bày đầy đủ tất cả, nhưng cần chú ý các mục
   • Tên văn bản: Báo cáo về nội dung gì
   • Nơi nhận báo cáo
   • Người (tổ chức) báo cáo
   • Nêu sự việc, lí do và kết quả đã làm được

  Sưu tầm và giới thiệu trước lớp một văn bản báo cáo (chỉ ra các nội dung, hình thức, phần, mục được trình bày trong văn bản đó).

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BÁO CÁO Về kết quả của phong trào đội bạn cùng tiến

  Kính gửi: Ban giám hiệu trường THCS Phan Chu Trinh

  Hưởng ứng phong trào Đôi bạn cùng tiến do Nhà trường tổ chức, lớp 7A chúng em đã tích cực tham gia và đã thu được kết quả như sau:

  a. Về học tập: điểm tổng kết cuối học kì 100% các bạn đạt được điểm trung bình trở lên. Trong đó có 25% đạt điểm giỏi, 70% đạt điểm khá, 5% đạt điểm trung vình khá và không có điểm yếu.

  b. Về thái độ: Thực hiện tốt nội quy nhà trường. Đi học đúng giờ, giữ trật tự trong lớp, các bạn hăng say phát biểu ý kiến. Trong lớp đặc biệt có đôi bạn Vũ Huy Hà và Pham Minh Hưng có nhiều điểm tiết bộ vượt bậc.

  Với việc duy trì phong trào trên, năm học này cả lớp sẽ phấn đấu đạt 100% các bạn có học lực khá.

  Thay mặt tập thể lớp 7A

  Lớp trưởng

  Nguyễn Ái Nhân

  Nêu và phân tích các lỗi cần tránh khi viết một văn bản báo cáo.

  • Thiếu một trong các mục
   • (1) Quốc hiệu và tiêu ngữ.
   • (2) Địa điểm làm báo cáo và ngày tháng.
   • (3) Tên văn bản: Báo cáo về…
   • (4) Nơi nhận báo cáo.
   • (5) Người (tổ chức) báo cáo.
   • (6) Nêu lí do, sự việc và các kết quả đã làm được.
   • (7) Kí tên.
  • Tên báo cáo không viết chữ in hoa.
  • Các phần trong báo cáo không rõ ràng, cân đối và sáng sủa.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kỹ Thuật Trình Bày Văn Bản Hành Chính Là Gì?
 • Phê Bình Văn Bản Là Gì?
 • Nguồn Gốc Của Văn Bản Là Gì
 • Thông Báo Là Gì? Mẫu Thông Báo Và Hướng Dẫn Cách Viết Thông Báo?
 • Thông Báo Là Gì? Các Loại Thông Báo?
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100