Văn Bản 486 Sở Xây Dựng Vĩnh Phúc

--- Bài mới hơn ---

 • Đơn Giá Nhân Công Xây Dựng Tạm Thời Trên Địa Bàn Tỉnh Vĩnh Phúc
 • Hướng Dẫn Lập Dự Toán Vĩnh Phúc Năm 2022
 • Xây Dựng Mô Hình Trồng Rau An Toàn Tại Vĩnh Phúc.
 • Công Tác Tham Mưu Xây Dựng Văn Bản Của Chi Cục Giám Định Xây Dựng
 • Vĩnh Phúc: Chi Cục Giám Định Xây Dựng Tăng Cường Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng
 • Văn Bản 486 Sở Xây Dựng Vĩnh Phúc, Sở Xây Dựng Vĩnh Phúc 2022, Nội Dung Đề án 01 Của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Nội Dung Của Để án 01 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Xây Dựng Mô Hình Trồng Rau An Toàn Tại Vĩnh Phúc., Văn Bản Số 486/sxd-ktvlxd Đơn Giá Nhân Công Xây Dựng Tỉnh Vĩnh Phúc, City Light Vĩnh Yên Vĩnh Phúc, Đề án 01 Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc, Tms Đầm Cói Vĩnh Phúc, Đề án Số 01 Của Tỉnh Vĩnh Phúc, Thủ Tục Làm Hộ Chiếu Vĩnh Phúc, Đề án 01 Của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Đề án 01 Củ Tinh ủy Vĩnh Phúc, Đề án Số 01 Của Tỉnh Uỷ Vĩnh Phúc, Đề án 01 Tỉnh Vĩnh Phúc, Đề án 01 Của Tỉnh Vĩnh Phúc, Đề án 01 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Quyết Định Sở Nội Vụ Vĩnh Phúc, Doanh Nghiệp Vĩnh Phúc, Đề án Số 01 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Ubnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Tài Nguyên Môi Trường Vĩnh Phúc, Danh Sách Khách Sạn Vĩnh Phúc, Ubnd Tỉnh Vĩnh Phúc Danh Bạ, Danh Bạ Điện Thoại Vĩnh Phúc, Đề án 01 Vĩnh Phúc Tinh Giảm Viên Chế, Số Điện Thoại Riêng Của Cán Bộ Vĩnh Phúc, Sở Tài Nguyên Môi Trường Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết 38 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Kiến Trúc CqĐt Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 5 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Danh Bạ Điện Thoại Tỉnh Vĩnh Phúc, Hướng Tuyến Điện Kcn Bá Thiện Vĩnh Phúc, ề án Số 01-Đa/tu, Ngày 30/11/ 2022 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Văn Bản Số 349/stc-qlgcstcdn Ngày 28/02/2020 Của Sở Tài Chính Vĩnh Phúc, Đơn Đăng Ký Dự Tuyển Viên Chức Vĩnh Phúc, Cơ Cấu Tổ Chức Của Sở Tài Nguyên Môi Trường Tỉnh Vĩnh Phúc, Danh Bạ Điện Thoại Sở Tài Nguyên Môi Trường Vĩnh Phúc, Danh Sách Đại Biểu Quốc Hội Tỉnh Vĩnh Phúc, Danh Bạ Điện Thoại Ubnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Số Điện Thoại Giám Đốc Doanh Nghiệp Tại Vĩnh Phúc, Đề án Số 01-Đa/tu, Ngày 30 Tháng 11 Năm 2022 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Về Sắp Xếp Tổ Chức, Danh Sách Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Tỉnh Vĩnh Phúc, Cầu Nối Chuyển Giao Tiến Bộ Khoa Học Và Công Nghệ Tại Vĩnh Phúc, Danh Bạ Điện Thoại Sở Tài Nguyên Môi Trường Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghiên Cứu Phát Triển Năng Lượng Mặt Trời Trên Địa Bàn Tỉnh Vĩnh Phúc, Báo Cáo Tình Hình Kinh Tế – Xã Hội Tỉnh Vĩnh Phúc Năm 2022, Quyết Định Khen Thưởng Điển Hình Tiên Tiến Cho Cán Bộ, Giáo Viên Tỉnh Vĩnh Phúc, Đề án 01 Tỉnh Vĩnh Phúc Về Tinh Giảm Biên Chế, Đề án 01 Của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Về Tinh Giản Biên Chế, Đề án 01 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Tinh Giảm Cán Bộ , Tài Liệu Sinh Kế Người Khmer Tại Xã Vĩnh Hải, Huyện Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng, Uận Văn Tài Liệu Sinh Kế Người Khmer Tại Xã Vĩnh Hải, Huyện Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng, Luận Văn Sinh Kế Người Khmer Tại Xã Vĩnh Hải, Huyện Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng, Noi Dung Quy Đinh 784 Tỉnh ủy Tra Vinh, Nội Dung Quy Định 784 Của Tỉnh ủy Trà Vinh, Nội Dung Văn Bản Quy Định 784 Của Tỉnh ủy Trà Vinh, Luận Văn Tài Liệu Sinh Kế Người Khmer Tại Xã Vĩnh Hải, Huyện Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng, Nội Dung Quy Định 2400 Của Tỉnh ủy Trà Vinh, Tác Động Của Tín Dụng Vi Mô Đến Thu Nhập Và Chi Tiêu Của Người Nghèo Tại Tỉnh Trà Vinh, “sử Dụng Quỹ Phúc Lợi”, Quy Chế Sử Dụng Qũy Phúc Lợi, Văn Bản Hướng Dẫn Sử Dụng Quỹ Phúc Lợi, “quy Chế Quản Lý Sử Dụng Quỹ Phúc Lợi”, Nội Dung Bài ông Giuốc Đanh Mặc Lễ Phục, Quy Chế Sử Dụng Quỹ Khen Thưởng Phúc Lợi, “quy Chế Quản Lý Sử Dụng Quỹ Khen Thưởng Phúc Lợi”, “quy Định Về Sử Dụng Quỹ Khen Thưởng Phúc Lợi, Hướng Dẫn Sử Dụng Giảm Cân Phục Linh, Cẩm Nang Xây Dựng Hạnh Phúc Gia Đình, Mô Hình Xây Dựng Nhà Nước Phúc Lợi Xã Hội ở Thụy Điển, Quan Niệm Nào Sau Đây Không Đúng Khi Nói Về Hạnh Phúc, Báo Cáo Tham Luận Xây Dựng Gia Đình Hạnh Phúc, Bài Tham Luận Xây Dựng Gia Đình Hạnh Phúc, Quan Niệm Nào Không Đúng Khi Nói Về Hạnh Phúc, Định Nghĩa Nào Sau Đây Đầy Đủ Và Đúng Nhất Về Hạnh Phúc, Quan Niệm Nào Dưới Đây Không Đúng Khi Nói Về Hạnh Phúc, Phương án Sử Dụng Vốn Phục Vụ Nhu Cầu Hoạt Động Kinh Doanh, Bqp Quy Định Kiểu Mẫu Trang Phục Thường Dùng Của Sĩ Quan, Phuong An Su Dung Von Phuc Vu Nhu Cau Hoat Dong San Xuất Kinh Doanh, Một Số Giải Pháp Khắc Phục Lỗi Chính Tả Của Người Sử Dụng Tiếng Việt, – Giải Pháp Xây Dựng Đảng Bộ, Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh Hoặc Củng Cố, Khắc Phục Cơ Sở Yếu Kém;, Bản Cam Kết Xây Dựng Phong Cách Người Cand Bản Lĩnh Nhân Văn Vì Nhân Dân Phục Vụ, Xay Dung Hinh Anh Nguoi Chien Si Cand Nhan Van Vi Nhan Dan Phuc Vu, Bản Cam Đoan Xây Dựng Phong Cách Người Cand Bản Lĩnh Nhân Văn Vì Nhân Dân Phục Vụ, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Phong Cách Người Cand Bản Lĩnh, Nhân Văn, Vì Nhân Vân Phục Vụ Của Trinh Sát H, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Phong Cách Người Cand Bản Lĩnh, Nhân Văn, Vì Nhân Vân Phục Vụ Của Trinh Sát H, Xay Dung Nguoi Cand Nhan Van,vi Nhan Dan Phuc Vu, Nội Dung Bài Người Cầm Quyền Khôi Phục Uy Quyền, Tham Luận Xây Dựng Phong Cách Người Công An Nhân Dân Bản Lĩnh Nhân Văn Vì Nhân Dân Phục Vụ, Bản Kiểm Điểm Xây Dựng Phong Cách Người Công An Nhân Dân Bản Lĩnh Nhân Văn Vì Nhân Dân Phục Vụ, Bài Tham Luận Xây Dựng Phong Cách Người Công An Nhân Dân Bản Lĩnh Nhân Văn Vì Nhân Dân Phục Vụ, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Phong Cách Người Công An Nhân Dân Bản Lĩnh Nhân Văn Vì Nhân Dân Phục Vụ, Bản Đăng Ký Xây Dựng Phong Cách Người Công An Nhân Dân Bản Lĩnh Nhân Văn Vì Nhân Dân Phục Vụ, Bản Cam Đoan Xây Dựng Phong Cách Người Công An Nhân Dân Bản Lĩnh Nhân Văn Vì Nhân Dân Phục Vụ, Xây Dựng Phong Cách Người Công An Nhân Dân Bản Lĩnh Nhân Văn Vì Nhân Dân Phục Vụ, Bản Cam Kết Xây Dựng Phong Cách Người Công An Nhân Dân Bản Lĩnh Nhân Văn Vì Nhân Dân Phục Vụ, Vũ Thị Vinh,

  Văn Bản 486 Sở Xây Dựng Vĩnh Phúc, Sở Xây Dựng Vĩnh Phúc 2022, Nội Dung Đề án 01 Của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Nội Dung Của Để án 01 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Xây Dựng Mô Hình Trồng Rau An Toàn Tại Vĩnh Phúc., Văn Bản Số 486/sxd-ktvlxd Đơn Giá Nhân Công Xây Dựng Tỉnh Vĩnh Phúc, City Light Vĩnh Yên Vĩnh Phúc, Đề án 01 Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc, Tms Đầm Cói Vĩnh Phúc, Đề án Số 01 Của Tỉnh Vĩnh Phúc, Thủ Tục Làm Hộ Chiếu Vĩnh Phúc, Đề án 01 Của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Đề án 01 Củ Tinh ủy Vĩnh Phúc, Đề án Số 01 Của Tỉnh Uỷ Vĩnh Phúc, Đề án 01 Tỉnh Vĩnh Phúc, Đề án 01 Của Tỉnh Vĩnh Phúc, Đề án 01 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Quyết Định Sở Nội Vụ Vĩnh Phúc, Doanh Nghiệp Vĩnh Phúc, Đề án Số 01 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Ubnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Tài Nguyên Môi Trường Vĩnh Phúc, Danh Sách Khách Sạn Vĩnh Phúc, Ubnd Tỉnh Vĩnh Phúc Danh Bạ, Danh Bạ Điện Thoại Vĩnh Phúc, Đề án 01 Vĩnh Phúc Tinh Giảm Viên Chế, Số Điện Thoại Riêng Của Cán Bộ Vĩnh Phúc, Sở Tài Nguyên Môi Trường Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết 38 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Kiến Trúc CqĐt Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 5 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Danh Bạ Điện Thoại Tỉnh Vĩnh Phúc, Hướng Tuyến Điện Kcn Bá Thiện Vĩnh Phúc, ề án Số 01-Đa/tu, Ngày 30/11/ 2022 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Văn Bản Số 349/stc-qlgcstcdn Ngày 28/02/2020 Của Sở Tài Chính Vĩnh Phúc, Đơn Đăng Ký Dự Tuyển Viên Chức Vĩnh Phúc, Cơ Cấu Tổ Chức Của Sở Tài Nguyên Môi Trường Tỉnh Vĩnh Phúc, Danh Bạ Điện Thoại Sở Tài Nguyên Môi Trường Vĩnh Phúc, Danh Sách Đại Biểu Quốc Hội Tỉnh Vĩnh Phúc, Danh Bạ Điện Thoại Ubnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Số Điện Thoại Giám Đốc Doanh Nghiệp Tại Vĩnh Phúc, Đề án Số 01-Đa/tu, Ngày 30 Tháng 11 Năm 2022 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Về Sắp Xếp Tổ Chức, Danh Sách Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Tỉnh Vĩnh Phúc, Cầu Nối Chuyển Giao Tiến Bộ Khoa Học Và Công Nghệ Tại Vĩnh Phúc, Danh Bạ Điện Thoại Sở Tài Nguyên Môi Trường Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghiên Cứu Phát Triển Năng Lượng Mặt Trời Trên Địa Bàn Tỉnh Vĩnh Phúc, Báo Cáo Tình Hình Kinh Tế – Xã Hội Tỉnh Vĩnh Phúc Năm 2022, Quyết Định Khen Thưởng Điển Hình Tiên Tiến Cho Cán Bộ, Giáo Viên Tỉnh Vĩnh Phúc,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Các Văn Bản Quan Trọng Có Hiệu Lực Trong Tháng 6 Năm 2022
 • Hướng Dẫn Xây Dựng Kế Hoạch Công Tác Năm Học 2022
 • Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân Vững Mạnh, Tạo Nền Tảng Vững Chắc Tăng Cường Sức Mạnh Quốc Phòng
 • Hội Nghị Sơ Kết 10 Năm Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân Giai Đoạn 2009
 • Tiếp Tục Đẩy Mạnh Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân Trong Tình Hình Mới
 • Hướng Dẫn Lập Dự Toán Theo Văn Bản Số 486 /sxd – Ktvlxd Ngày 27/02/2020 Của Sở Xây Dựng Tỉnh Vĩnh Phúc

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Sở Xây Dựng Vĩnh Phúc Thực Hiện Quy Định Của Pháp Luật Về Nhà Ở
 • Hướng Dẫn Dự Toán Quảng Ninh Theo Đơn Giá 438/sxd/kt&vlxd
 • Đơn Giá Nhân Công Tỉnh Quảng Ninh Năm 2022 Theo Quyết Định 3691/qđ
 • Hướng Dẫn Một Số Vướng Mắc Về Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Trật Tự Xây Dựng
 • Sở Y Tế Bắc Giang
     1. Văn bản áp dụng.

  Căn cứ Văn bản số 486 /SXD – KTVLXD ngày 27/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng tạm thời  và hướng dẫn xác định đơn giá xây  dựng  công  trình  trên  địa  bàn  tỉnh Vĩnh Phúc;

     1. Hướng dẫn áp dụng trên phần mềm dự toán Escon

  1. Tổng hợp các nội dung chính căn cứ theo văn bản hướng dẫn:

  1/ Sử dụng hệ thống định mức ban hành tại Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc ban hành hệ thống định mức năm 2022 để lập dự toán, dự thầu.

  2/ Áp dụng mức lương nhân công ban hành tại Văn bản số 486 /SXD – KTVLXD ngày 27/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc.

  3/ Áp dụng Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

  4/ Mẫu biểu THKP Hạng mục, THKP Công trình (Tổng dự toán), Chiết tính dự thầu áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

  1. Áp dụng các văn bản hướng dẫn trên phần mềm dự toán Escon:

  1/ Menu CÔNG CỤ.

  – Cập nhật lại Định mức xây dựng để sử dụng định mức theo TT10/2019/TT-BXD.

  – Lưu ý:

  + Khi địa phương nơi công trình bạn cần lập dự toán ban hành bộ đơn giá mới, bạn thao tác tương tự để tải về bộ dữ liệu đơn giá địa phương cần sử dụng.

  2/ Menu TIÊN LƯỢNG.

  1. Lựa chọn phương pháp lập dự toán.

  1. Lựa chọn dữ liệu sử dụng.

  – Lưu ý:

  + Các bộ định mức theo TT10/2019-BXD có đuôi TT05_2016 chỉ sử dụng đối với các địa phương áp dụng định mức xây dựng mới nhưng nhân công vẫn tính theo TT05/2016-BXD (2 nhóm nhân công xây lắp).

  2/ Menu GIÁ VẬT TƯ

  a. Sheet GIÁ VẬT TƯ

  – Tại nút Chọn định mức máy lựa chọn TT11/2019/TT-BXD để tính toán giá ca máy và thiết bị thi công cho công trình.

  – Lưu ý:

  + Lựa chọn TT11/2019-HSCN05 chỉ sử dụng đối với các địa phương áp dụng định mức máy theo TT11/2019-BXD nhưng nhân công máy sẽ tính toán theo TT05/2016-BXD.

  b. Sheet GIÁ NHÂN CÔNG

  – Chọn bảng hệ số Thông tư 15-2019-TT-BXD (1) để xác định cách tính nhân công.

  – Lựa chọn Tỉnh/TP Vĩnh Phúc (2), Quận/Huyện/Thành Phố .. (3) .. nơi công trình cần lập dự toán và ấn Đồng ý (4) để xác nhận áp mức lương tính toán theo hướng dẫn.

   

  c. Sheet PT MÁY

  – Tại nút Chọn bảng nguyên giá chọn Thông tư 11-2019. Ấn xác nhận (Yes) khi phần mềm hiện thông báo để sử dụng nguyên giá máy theo TT11/2019-BXD tính toán giá ca máy và thiết bị thi công.

  3/ Menu TỔNG HỢP KINH PHÍ HẠNG MỤC (THKPHM)

  a. Chọn mẫu Tổng hợp kinh phí hạng mục (mẫu chiết tính dự thầu).

  – Thông thường khi áp dụng định mức để lập dự toán, dự thầu sẽ áp dụng loại Mẫu trực tiếp như trong ảnh.

  b. Tra cứu hệ số

  – Đánh dấu các Hạng mục cần tra hệ số giống nhau (2).

  – Lựa chọn việc đánh dấu Tự động tính hệ số … hoặc Nhập giá trị Gxd trước thuế trong tổng mức đầu tư được duyệt để phần mềm tự động tra hệ số (3).

  – Ấn Đồng ý để xác nhận các lựa chọn (5).

  4/ Hệ thống menu và các sheet khác.

  – Thao tác sử dụng không có sự thay đổi so với trước đây.

  Website: https://dutoan.cic.com.vn/

  Hỗ trợ kỹ thuật

  Điện thoại liên lạc

  Mail

  Mr Thìn

  0986 261 777

  [email protected]

  Mr Quang

  0967 33 1369

  0908 366 986

  [email protected]

  Mr Thái

  0939 261 463

  [email protected]

  Trân trọng!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân Của Tỉnh Vững Mạnh
 • Quân Khu 2 – Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân Vững Mạnh, Góp Phần Thực Hiện Thắng Lợi Nhiệm Vụ Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới
 • Quân Khu 2 – Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân Trên Quê Hương Đất Tổ
 • Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân Gắn Với Nền An Ninh Nhân Dân Vững Mạnh
 • Hướng Dẫn Sở Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh Quản Lý Sử Dụng Nhà Thuộc Sở Hữu Nhà Nước
 • Xây Dựng Mô Hình Trồng Rau An Toàn Tại Vĩnh Phúc.

  --- Bài mới hơn ---

 • Công Tác Tham Mưu Xây Dựng Văn Bản Của Chi Cục Giám Định Xây Dựng
 • Vĩnh Phúc: Chi Cục Giám Định Xây Dựng Tăng Cường Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng
 • Dần Khẳng Định Chất Lượng Các Công Trình Xây Dựng Qua Công Tác Kiểm Tra Nghiệm Thu Công Trình Đưa Vào Sử Dụng
 • Văn Bản Hướng Dẫn Về Cấp Giấy Phép Xây Dựng
 • Cấp Giấy Phép Xây Dựng
 • Xây Dựng Mô Hình Trồng Rau An Toàn Tại Vĩnh Phúc., Văn Bản 486 Sở Xây Dựng Vĩnh Phúc, Nội Dung Đề án 01 Của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Sở Xây Dựng Vĩnh Phúc 2022, Nội Dung Của Để án 01 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Văn Bản Số 486/sxd-ktvlxd Đơn Giá Nhân Công Xây Dựng Tỉnh Vĩnh Phúc, Báo Cáo Tình Hình Kinh Tế – Xã Hội Tỉnh Vĩnh Phúc Năm 2022, City Light Vĩnh Yên Vĩnh Phúc, Quyết Định Khen Thưởng Điển Hình Tiên Tiến Cho Cán Bộ, Giáo Viên Tỉnh Vĩnh Phúc, Xây Dựng Mô Hình Kế Toán Quản Trị Chi Phí Trong Các Doanh Nghiệp, Mô Hình Xây Dựng Nhà Nước Phúc Lợi Xã Hội ở Thụy Điển, Tms Đầm Cói Vĩnh Phúc, Đề án 01 Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc, Thủ Tục Làm Hộ Chiếu Vĩnh Phúc, Đề án 01 Tỉnh Vĩnh Phúc, Đề án 01 Của Tỉnh Vĩnh Phúc, Đề án Số 01 Của Tỉnh Uỷ Vĩnh Phúc, Đề án 01 Của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Đề án 01 Củ Tinh ủy Vĩnh Phúc, Đề án 01 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Đề án Số 01 Của Tỉnh Vĩnh Phúc, Đề án Số 01 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Doanh Nghiệp Vĩnh Phúc, Quyết Định Sở Nội Vụ Vĩnh Phúc, Sở Tài Nguyên Môi Trường Vĩnh Phúc, Ubnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Tài Nguyên Môi Trường Tỉnh Vĩnh Phúc, Số Điện Thoại Riêng Của Cán Bộ Vĩnh Phúc, Danh Bạ Điện Thoại Vĩnh Phúc, Ubnd Tỉnh Vĩnh Phúc Danh Bạ, Đề án 01 Vĩnh Phúc Tinh Giảm Viên Chế, Danh Sách Khách Sạn Vĩnh Phúc, Báo Cáo Sơ Kết 2 Năm Thực Hiện Chuyển Hóa Địa Bàn Trọng Điểm Phức Tạp Về Trật Tự An Toàn Xã Hội, Nghị Quyết 38 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Cơ Cấu Tổ Chức Của Sở Tài Nguyên Môi Trường Tỉnh Vĩnh Phúc, Văn Bản Số 349/stc-qlgcstcdn Ngày 28/02/2020 Của Sở Tài Chính Vĩnh Phúc, Danh Bạ Điện Thoại Tỉnh Vĩnh Phúc, ề án Số 01-Đa/tu, Ngày 30/11/ 2022 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Kiến Trúc CqĐt Tỉnh Vĩnh Phúc, Đơn Đăng Ký Dự Tuyển Viên Chức Vĩnh Phúc, Hướng Tuyến Điện Kcn Bá Thiện Vĩnh Phúc, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 5 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Danh Sách Đại Biểu Quốc Hội Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Danh Bạ Điện Thoại Ubnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Danh Bạ Điện Thoại Sở Tài Nguyên Môi Trường Vĩnh Phúc, Số Điện Thoại Giám Đốc Doanh Nghiệp Tại Vĩnh Phúc, Danh Bạ Điện Thoại Sở Tài Nguyên Môi Trường Tỉnh Vĩnh Phúc, Cầu Nối Chuyển Giao Tiến Bộ Khoa Học Và Công Nghệ Tại Vĩnh Phúc, Đề án Số 01-Đa/tu, Ngày 30 Tháng 11 Năm 2022 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Về Sắp Xếp Tổ Chức, Danh Sách Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Tỉnh Vĩnh Phúc, Xay Dung Hinh Anh Nguoi Chien Si Cand Nhan Van Vi Nhan Dan Phuc Vu, Nghiên Cứu Phát Triển Năng Lượng Mặt Trời Trên Địa Bàn Tỉnh Vĩnh Phúc, – Giải Pháp Xây Dựng Đảng Bộ, Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh Hoặc Củng Cố, Khắc Phục Cơ Sở Yếu Kém;, Dựa Vào Quy Luật Của Các Số Trong Hình A Và Hình B Hãy Điền Số Thích Hợp Vào ô Trống Trong Hình C, Xây Dựng Mô Hình Trồng Rau Sạch, Dựng Mô Hình Trong Etabs, Tiềm Lực Chính Trị Tinh Thần Trong Nội Dung Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân Có Vai Trò Như Thế Nào, 2. Trong Những Năm Qua, Thầy/cô Đã Lựa Chọn Những Hình Thức Nào Để Giáo Dục An Toàn Giao Thông, Hình, 2. Trong Những Năm Qua, Thầy/cô Đã Lựa Chọn Những Hình Thức Nào Để Giáo Dục An Toàn Giao Thông, Hình, Trong Những Năm Qua, Thầy/cô Đã Lựa Chọn Những Hình Thức Nào Để Giáo Dục An Toàn Giao Thông, Hình Th, Trong Những Năm Qua, Thầy/cô Đã Lựa Chọn Những Hình Thức Nào Để Giáo Dục An Toàn Giao Thông, Hình Th, 2. Trong Những Năm Qua, Thầy/cô Đã Lựa Chọn Những Hình Thức Nào Để Giáo Dục An Toàn Giao Thông, Hình, Xay Dung Hinh Anh Chien Si Csgt Trong Long Nhan Dan, Báo Cáo Tình Hình Xây Dựng Cốt Cán Phong Trào Trong Các Tôn Giáo, Vận Dụng Các Hình Thức Đối Thoại Trong Doanh Nghiệp, ứng Dụng Giải Bài Toán Hình, Đề án Xây Dựng Và Phát Triển Mạng Lưới Y Tế Cơ Sở Trong Tình Hình Mới, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Thế Trận An Ninh Nhân Dân Trong Tình Hình Mới, Đề án 01 Tỉnh Vĩnh Phúc Về Tinh Giảm Biên Chế, Đề án 01 Của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Về Tinh Giản Biên Chế, Nội Dung Nghị Quyết Số 28-nq/tw Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Nội Dung Nghioj Quyết Số 28 Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới, Tình Hình Sử Dụng Thuốc Trong Điều Trị Viêm Loét Dạ Dày Tá Tràng, Khảo Sát Tình Hình Sử Dụng Thuốc Trong Điều Trị Viêm Loét Dạ Dày Tá Tràng, Đề án 01 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Tinh Giảm Cán Bộ , Tỷ Lệ Nhóm Vũng, Vịnh Phân Loại Theo Chỉ Tiêu Hình Thái, Quy Chuẩn An Toàn Trong Xây Dựng, An Toàn Trong Dùng Thuốc Đối Với Trẻ Nhỏ, An Toàn Lao Đông Trong Xây Dựng, Quy Phạm An Toàn Trong Xây Dựng, Sử Dụng Pos Trong Thanh Toán Thẻ, Quy Định An Toàn Trong Xây Dựng, Phục Hình, Giáo Trình Tin Học ứng Dụng Trong Kế Toán, An Toàn, Môi Trường Và Sức Khỏe Trong Xây Dựng, Quy Phạm Kỹ Thuật An Toàn Trong Xây Dựng, Quy Phạm Kỹ Thuật An Toàn Trong Xây Dựng Mới Nhất, Vận Dụng Bảy Nguyên Tắc Dạy Tốt Trong Giảng Dạy Môn Học Kiểm Toán, Toàn Văn Quy Định 784 Của Tỉnh ủy Trà Vinh, Uận Văn Tài Liệu Sinh Kế Người Khmer Tại Xã Vĩnh Hải, Huyện Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng, Luận Văn Sinh Kế Người Khmer Tại Xã Vĩnh Hải, Huyện Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng, Tài Liệu Sinh Kế Người Khmer Tại Xã Vĩnh Hải, Huyện Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng, Nội Dung Quy Định 784 Của Tỉnh ủy Trà Vinh, Nội Dung Văn Bản Quy Định 784 Của Tỉnh ủy Trà Vinh, Noi Dung Quy Đinh 784 Tỉnh ủy Tra Vinh, Luận Văn Tài Liệu Sinh Kế Người Khmer Tại Xã Vĩnh Hải, Huyện Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng, Luận Văn Phục Hình Răng Hàm Mặt, Báo Cáo Tình Hình Tôn Giáo Phức Tạp,

  Xây Dựng Mô Hình Trồng Rau An Toàn Tại Vĩnh Phúc., Văn Bản 486 Sở Xây Dựng Vĩnh Phúc, Nội Dung Đề án 01 Của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Sở Xây Dựng Vĩnh Phúc 2022, Nội Dung Của Để án 01 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Văn Bản Số 486/sxd-ktvlxd Đơn Giá Nhân Công Xây Dựng Tỉnh Vĩnh Phúc, Báo Cáo Tình Hình Kinh Tế – Xã Hội Tỉnh Vĩnh Phúc Năm 2022, City Light Vĩnh Yên Vĩnh Phúc, Quyết Định Khen Thưởng Điển Hình Tiên Tiến Cho Cán Bộ, Giáo Viên Tỉnh Vĩnh Phúc, Xây Dựng Mô Hình Kế Toán Quản Trị Chi Phí Trong Các Doanh Nghiệp, Mô Hình Xây Dựng Nhà Nước Phúc Lợi Xã Hội ở Thụy Điển, Tms Đầm Cói Vĩnh Phúc, Đề án 01 Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc, Thủ Tục Làm Hộ Chiếu Vĩnh Phúc, Đề án 01 Tỉnh Vĩnh Phúc, Đề án 01 Của Tỉnh Vĩnh Phúc, Đề án Số 01 Của Tỉnh Uỷ Vĩnh Phúc, Đề án 01 Của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Đề án 01 Củ Tinh ủy Vĩnh Phúc, Đề án 01 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Đề án Số 01 Của Tỉnh Vĩnh Phúc, Đề án Số 01 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Doanh Nghiệp Vĩnh Phúc, Quyết Định Sở Nội Vụ Vĩnh Phúc, Sở Tài Nguyên Môi Trường Vĩnh Phúc, Ubnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Tài Nguyên Môi Trường Tỉnh Vĩnh Phúc, Số Điện Thoại Riêng Của Cán Bộ Vĩnh Phúc, Danh Bạ Điện Thoại Vĩnh Phúc, Ubnd Tỉnh Vĩnh Phúc Danh Bạ, Đề án 01 Vĩnh Phúc Tinh Giảm Viên Chế, Danh Sách Khách Sạn Vĩnh Phúc, Báo Cáo Sơ Kết 2 Năm Thực Hiện Chuyển Hóa Địa Bàn Trọng Điểm Phức Tạp Về Trật Tự An Toàn Xã Hội, Nghị Quyết 38 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Cơ Cấu Tổ Chức Của Sở Tài Nguyên Môi Trường Tỉnh Vĩnh Phúc, Văn Bản Số 349/stc-qlgcstcdn Ngày 28/02/2020 Của Sở Tài Chính Vĩnh Phúc, Danh Bạ Điện Thoại Tỉnh Vĩnh Phúc, ề án Số 01-Đa/tu, Ngày 30/11/ 2022 Của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Kiến Trúc CqĐt Tỉnh Vĩnh Phúc, Đơn Đăng Ký Dự Tuyển Viên Chức Vĩnh Phúc, Hướng Tuyến Điện Kcn Bá Thiện Vĩnh Phúc, Nghị Quyết Kỳ Họp Thứ 5 HĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Danh Sách Đại Biểu Quốc Hội Tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị Quyết Số 56/2016/nq-hĐnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Danh Bạ Điện Thoại Ubnd Tỉnh Vĩnh Phúc, Danh Bạ Điện Thoại Sở Tài Nguyên Môi Trường Vĩnh Phúc, Số Điện Thoại Giám Đốc Doanh Nghiệp Tại Vĩnh Phúc, Danh Bạ Điện Thoại Sở Tài Nguyên Môi Trường Tỉnh Vĩnh Phúc, Cầu Nối Chuyển Giao Tiến Bộ Khoa Học Và Công Nghệ Tại Vĩnh Phúc,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Lập Dự Toán Vĩnh Phúc Năm 2022
 • Đơn Giá Nhân Công Xây Dựng Tạm Thời Trên Địa Bàn Tỉnh Vĩnh Phúc
 • Văn Bản 486 Sở Xây Dựng Vĩnh Phúc
 • Tổng Hợp Các Văn Bản Quan Trọng Có Hiệu Lực Trong Tháng 6 Năm 2022
 • Hướng Dẫn Xây Dựng Kế Hoạch Công Tác Năm Học 2022
 • Hướng Dẫn Sở Xây Dựng Vĩnh Phúc Thực Hiện Quy Định Của Pháp Luật Về Nhà Ở

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Dự Toán Quảng Ninh Theo Đơn Giá 438/sxd/kt&vlxd
 • Đơn Giá Nhân Công Tỉnh Quảng Ninh Năm 2022 Theo Quyết Định 3691/qđ
 • Hướng Dẫn Một Số Vướng Mắc Về Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Trật Tự Xây Dựng
 • Sở Y Tế Bắc Giang
 • Sách Quy Định Mới Về Công Tác Y Tế Trường Học
 • Theo quy định của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ, Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP (điểm a khoản 2 Điều 7, điểm c khoản 1 Điều 13 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD) thì nhà đầu tư có quyền sử dụng đất hợp pháp nộp hồ sơ năng lực đến Sở Xây dựng để báo cáo UBND cấp tỉnh công nhận nhà đầu tư làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở. Sau khi nhà đầu tư được công nhận làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thì chủ đầu tư làm thủ tục đề nghị chấp thuận đầu tư và tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt triển khai thực hiện dự án phát triển nhà ở.

  Theo quy định tại khoản 3 Điều 80 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (gọi tắt là Nghị định số 99/2015/NĐ-CP) thì trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành các bước lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2015) mà chưa ban hành văn bản lựa chọn chủ đầu tư thì tiếp tục thực hiện các bước lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định của Nghị định này.

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 156 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 thì: Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực.

  Như vậy, theo báo cáo của Sở Xây dựng Vĩnh Phúc thì UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã công nhận Công ty cổ phần Vinaconex2 làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở sinh thái – Vinaconex 2 tại phường Đồng Xuân – thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và chấp thuận đầu tư dự án nêu trên theo các quy định của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành trước thời điểm Nghị định số 99/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

  Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

  BXD_129-BXD-QLN_14012021_signed.pdf

   

  Trung tâm Thông tin

  Nguồn: Công văn 129/BXD-QLN.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Lập Dự Toán Theo Văn Bản Số 486 /sxd – Ktvlxd Ngày 27/02/2020 Của Sở Xây Dựng Tỉnh Vĩnh Phúc
 • Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân Của Tỉnh Vững Mạnh
 • Quân Khu 2 – Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân Vững Mạnh, Góp Phần Thực Hiện Thắng Lợi Nhiệm Vụ Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới
 • Quân Khu 2 – Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân Trên Quê Hương Đất Tổ
 • Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân Gắn Với Nền An Ninh Nhân Dân Vững Mạnh
 • Vĩnh Phúc: Chi Cục Giám Định Xây Dựng Tăng Cường Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng

  --- Bài mới hơn ---

 • Dần Khẳng Định Chất Lượng Các Công Trình Xây Dựng Qua Công Tác Kiểm Tra Nghiệm Thu Công Trình Đưa Vào Sử Dụng
 • Văn Bản Hướng Dẫn Về Cấp Giấy Phép Xây Dựng
 • Cấp Giấy Phép Xây Dựng
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Xin Cấp Phép Xây Dựng Nhà Ở
 • Mẫu Biên Bản Vi Phạm Về Xây Dựng
 • (Xây dựng) – Vĩnh Phúc được Bộ Xây dựng đánh giá là một trong những tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình. Có thể nói, hầu hết những công trình xây dựng trên địa bàn đều đảm bảo về chất lượng cũng như phù hợp với kiến trúc, quy hoạch của tỉnh. Có được kết quả đó, là do Chi cục Giám định xây dựng (Sở Xây dựng Vĩnh Phúc) đã nỗ lực đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát từ đó giúp cho chất lượng các công trình luôn đảm bảo, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.

  Công tác giám định chất lượng xây dựng được Chi cục thực hiện nghiêm túc

  Ông Nguyễn Công Minh – Chi Cục trưởng Chi cục Giám định xây dựng cho biết: Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn cần có những giải pháp để công tác kiểm tra, giám định chất lượng xây dựng ngày càng chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Thuận lợi trong công tác kiểm tra, giám sát chất lượng công trình xây dựng trong thời gian qua là nhờ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng tương đối đầy đủ, chặt chẽ. Chi cục Giám định xây dựng cùng các phòng ban chuyên môn của Sở Xây dựng Vĩnh Phúc đã tham mưu Giám đốc Sở trình UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành một số văn bản quy phạm như: Quyết định Số 11/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phân cấp thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình và ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc; Dự thảo Quyết định ban hành quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Dự thảo Quyết định ban hành quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

  Bên cạnh đó, Chi cục còn tham mưu cho ban Giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc ban hành một số văn bản hướng dẫn như: Văn bản số 1835/SXD-CCGĐ XD ngày 06/6/2017 về việc đảm bảo an toàn công trình công sở, nhà ở, công trình xây dựng trong mùa mưa bão năm 2022; Văn bản số 2339/SXD-CCGĐ ngày 10/7/2017 về việc kiểm tra rà soát chất lượng các công trình cột ăng ten trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Văn bản số 2333/SXD-CCGĐ ngày 10/7/2017 về việc hướng dẫn về điều kiện khởi công công trình, công tác quản lý tiến độ thi công chi tiết và hồ sơ quản lý chất lượng công trình xây dựng; Văn bản số 1633/SXD-CCGĐ ngày 23/5/2017 về việc hướng dẫn xác định dự toán chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

  Ông Nguyễn Công Minh – Chi Cục trưởng Chi cục Giám định xây dựng Vĩnh Phúc.

  Mặt khác, công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế, thẩm định dự toán đề cương kiểm định đánh giá chất lượng công trình đã được Chi cục Giám định chất lượng xây dựng chú trọng thực hiện theo sự chỉ đạo của Sở Xây dựng Vĩnh Phúc, theo đó Chi cục Giám định xây dựng đã thẩm định 65 dự án, công trình với tổng mức đầu tư trình thẩm định là 807.443.334.894 đồng, giá trị sau thẩm định là 725.141.122.796 đồng với tỷ lệ giảm trung bình là 10,19%..

  Song song với các hoạt động kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, công tác kiểm tra, rà soát các đơn vị tư vấn trên địa bàn tỉnh cũng được Chi cục triển khai quyết liệt và đạt được kết quả cao. Trong năm 2022, thực hiện Kế hoạch số 4414/SXD-CCGĐ ngày 30/12/2016 và Kế hoạch số 2357/SXD-CCGĐ ngày 10/7/2017 của Sở Xây dựng Vĩnh Phúc về việc kiểm tra điều kiện năng lực hoạt động hoạt động xây dựng của các đơn vị tư vấn đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc , Chi cục đã tiến hành kiểm tra với tổng số 107 đơn vị….

  Các dự án được kiểm tra, giám sát nghiêm túc góp phần phát triển kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc.

  Tỉnh Vĩnh Phúc đang tiến gần đến thành phố trực thuộc Trung ương với đòi hỏi hạ tầng cơ sở phải hoàn thiện, đồng bộ hơn nữa nên công tác xây dựng luôn được coi trọng, đồng nghĩa với chất lượng công trình phải đảm bảo bền vững, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội lâu dài. Vì vậy, trong thời gian tới Chi cục Giám định xây dựng sẽ tăng cường siết chặt quản lý chất lượng công trình thông qua công tác kiểm tra, giám sát các dự án, công trình. Đồng thời, Chi cục sẽ chỉ đạo, hướng dẫn các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu thi công thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật qua đó giúp cho chất lượng các công trình đảm bảo phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế của Vĩnh Phúc phát triển và giàu mạnh.

  Tuyết Tuyết

  Theo

  Link gốc:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Tác Tham Mưu Xây Dựng Văn Bản Của Chi Cục Giám Định Xây Dựng
 • Xây Dựng Mô Hình Trồng Rau An Toàn Tại Vĩnh Phúc.
 • Hướng Dẫn Lập Dự Toán Vĩnh Phúc Năm 2022
 • Đơn Giá Nhân Công Xây Dựng Tạm Thời Trên Địa Bàn Tỉnh Vĩnh Phúc
 • Văn Bản 486 Sở Xây Dựng Vĩnh Phúc
 • Đơn Giá Nhân Công Xây Dựng Tạm Thời Trên Địa Bàn Tỉnh Vĩnh Phúc

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Lập Dự Toán Vĩnh Phúc Năm 2022
 • Xây Dựng Mô Hình Trồng Rau An Toàn Tại Vĩnh Phúc.
 • Công Tác Tham Mưu Xây Dựng Văn Bản Của Chi Cục Giám Định Xây Dựng
 • Vĩnh Phúc: Chi Cục Giám Định Xây Dựng Tăng Cường Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng
 • Dần Khẳng Định Chất Lượng Các Công Trình Xây Dựng Qua Công Tác Kiểm Tra Nghiệm Thu Công Trình Đưa Vào Sử Dụng
 • Ngày 27/02/2020, Sở Xây dựng ban hành Văn bản số 486/SXD-KTVLXD về công bố đơn giá nhân công xây dựng tạm thời và hướng dẫn xác định đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

  Theo đó, đơn giá nhân công xây dựng tạm thời để áp dụng trong việc lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh. Đơn giá nhân công xây dựng tạm thời có thời hạn áp dụng đến thời điểm đơn giá nhân công xây dựng xác định theo Thông tư số 15/2019/TT-BXD được công bố.

  Đơn giá nhân công xây dựng tạm thời trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được xác định như sau:

  (Vùng II gồm: Thành phố Vĩnh Yên, thành phố Phúc Yên, huyện Bình Xuyên và huyện Yên Lạc; Vùng III gồm các huyện còn lại của tỉnh Vĩnh Phúc)

  Cũng tại Văn bản số 486/SXD-KTVLXD, Sở Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo các nội dung như sau

  Xác định giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng: Xác định theo quy định tại Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng, trong đó: Chi phí nhiên liệu, năng lượng được xác định theo giá công bố hiện hành của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Chi phí nhân công điều khiển máy được xác định theo đơn giá nhân công tạm thời như trên; Nguyên giá máy, thiết bị thi công được xác định bằng nguyên giá tham khảo ban hành kèm theo định mức ca máy quy định tại Thông tư 11/2019/TT-BXD.

  Xác định đơn giá xây dựng công trình: Xác định trên cơ sở định mức xây dựng quy định tại Thông tư số 10/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng, trong đó: Giá vật liệu xây dựng xác định trên cơ sở khảo sát thị trường và giá vật liệu xây dựng được UBND tỉnh giao Sở Xây dựng công bố; Đơn giá nhân công xây dựng xác định theo đơn giá tạm thời nêu trên; Giá ca máy và thiết bị thi công xác định theo Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

  Trong quá trình thực hiện, trường hợp công tác xây dựng có sử dụng nhóm nhân công chưa được công bố hoặc gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về UBND tỉnh qua Sở Xây dựng để được hướng dẫn thực hiện hoặc phối hợp đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết./.

  Minh Hiển

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Bản 486 Sở Xây Dựng Vĩnh Phúc
 • Tổng Hợp Các Văn Bản Quan Trọng Có Hiệu Lực Trong Tháng 6 Năm 2022
 • Hướng Dẫn Xây Dựng Kế Hoạch Công Tác Năm Học 2022
 • Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân Vững Mạnh, Tạo Nền Tảng Vững Chắc Tăng Cường Sức Mạnh Quốc Phòng
 • Hội Nghị Sơ Kết 10 Năm Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân Giai Đoạn 2009
 • Đơn Giá Xây Dựng Tỉnh Vĩnh Phúc Năm 2022 Theo Quyết Định 35/qđ

  --- Bài mới hơn ---

 • Tp Hồ Chí Minh Triển Khai Quy Định Mới Về Cấp Giấy Phép Xây Dựng
 • Tp. Hồ Chí Minh: Quy Định Cấp Giấy Phép Xây Dựng Có Gì Mới?
 • Tp.hcm: Cấp Phép Xây Dựng Theo Quy Định Mới
 • #1 Bảng Giá Đất Tỉnh Vĩnh Phúc Giai Đoạn 2022
 • Kỹ Năng Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định Quản Lý Của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Xã, Phường
 • Ngày 05/01/2019 UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022. Làm cơ sở để lập và thẩm tra các công trình xây dựng sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

  Đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022 theo Quyết định 35/QĐ-UBND

  Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022 theo Quyết định 35/QĐ-UBND ngày 5/1/2019 gồm:

  • Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng ( sửa đổi và bổ sung )
  • Đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu công trình xây dựng
  • Đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng

  Cơ sở xác định Đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022 theo Quyết định 35/QĐ-UBND

  • Căn cứ Quyết định số 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017 của Bộ Xây dựng. Công bố định mức dự toán công trình – Phần Xây dựng công tác gạch không nung
  • Quyết định số 1169/QĐ-BXD ngày 14/11/2017 của Bộ Xây dựng. Công bố định mức dự toán công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu công trình

  Quyết định 2249/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Phúc

  Căn cứ theo Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

  Đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022 theo Quyết định 35/QĐ-UBND là phần bổ sung đơn giá từ Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022

  Lập mới hoàn toàn bộ đơn giá thí nghiệm vật liệu tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022

  Đơn giá sửa chữa tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022 theo Quyết định 35/QĐ-UBND

  Đơn giá sửa chữa công trình tỉnh Vĩnh Phúc theo Quyết định 35/QĐ-UBND. Thay thế cho đơn giá năm 2022 theo Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh VĨnh Phúc

  Đơn giá được xây dựng với mức lương cơ sở đầu vào là Lnc = 2.100.000 đồng/tháng

  Bảng giá ca máy thi công xây dựng được xác định theo Quyết định số 1134/QĐ-BXD. Vẫn áp dụng bảng giá ca máy tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022 làm cơ sở để lập

  Cập nhật đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022 theo Quyết định 35/QĐ-UBND trên Dự toán Eta

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sóc Sơn: Cần Nghiêm Trị Hành Vi Coi Thường Pháp Luật Tại Xã Đức Hòa
 • Huyện Sóc Sơn Công Bố Quyết Định Nhân Sự Trưởng Các Ban Đảng
 • Quyết Định Của Ubnd Huyện Sóc Sơn Liệu Có Đúng?
 • Bảng Giá Đất Tỉnh Sóc Trăng 2022
 • Quyết Định 691 Của Ubnd Tỉnh Sơn La
 • Vụ Nhận Hối Lộ Ở Vĩnh Phúc: Xem Xét Kỷ Luật Chánh Thanh Tra Bộ Xây Dựng

  --- Bài mới hơn ---

 • Vụ Nhận Hối Lộ Ở Vĩnh Tường: Sẽ Tiếp Tục Kỷ Luật Chánh Thanh Tra Bộ Xây Dựng Và Nhiều Cán Bộ
 • Yêu Cầu Ly Hôn Do Vi Phạm Luật Hôn Nhân Gia Đình Thủ Tục Thế Nào?
 • Hồ Ngọc Hà Bị Pháp Luật ‘sờ Gáy’ Vì Phạm Luật Hôn Nhân Gia Đình?
 • Khởi Kiện Chồng Vi Phạm Chế Độ Hôn Nhân 1 Vợ, 1 Chồng ?
 • Ông Nguyễn Bá Cảnh Bị Đề Nghị Cách Hết Chức Vụ Trong Đảng
 • UB Kiểm tra TƯ kết luận, nguyên Chánh Thanh tra, Chánh Thanh tra và hàng loạt cán bộ của Bộ Xây dựng vi phạm đến mức phải xem xét kỷ luật.

  Tại kỳ họp thứ 43 kết thúc hôm qua, UB Kiểm tra TƯ đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó có việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Thanh tra Bộ Xây dựng.

  ‘Hậu quả rất nghiêm trọng’

  Theo UB Kiểm tra TƯ, Đảng ủy Thanh tra Bộ Xây dựng đã vi phạm Quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ, trong quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên và trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, để một số cán bộ, đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật, nhận hối lộ trong quá trình thanh tra tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

  Ông Phạm Gia Yên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chánh Thanh tra và ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy Thanh tra Bộ Xây dựng.

  Ông Vũ Chí Cương, đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng Phòng Phòng, chống tham nhũng và ông Bùi Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra chịu trách nhiệm người đứng đầu khi đơn vị có cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

  UB Kiểm tra TƯ cũng kết luận bà Nguyễn Thị Kim Anh, Phó bí thư chi bộ Phòng Phòng, chống tham nhũng; ông Đặng Hải Anh, cán bộ Phòng Thanh tra xây dựng 2; bà Nguyễn Thị Kim Liên, cán bộ Phòng Thanh tra xây dựng 3 đã vi phạm rất nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quá trình thanh tra tại huyện Vĩnh Tường.

  “Vi phạm của Đảng ủy Thanh tra Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2022 – 2022 và các cán bộ nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, của Bộ Xây dựng và ngành Thanh tra, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét kỷ luật”, UB Kiểm tra TƯ kết luận.

  Trước đó, tại quyết định số 100 ngày 5/4/2019 của Thanh tra Bộ Xây dựng công bố nội dung thanh tra theo chuyên ngành tại huyện Vĩnh Tường. Đoàn thanh tra gồm 6 người do bà Nguyễn Thị Kim Anh làm trưởng đoàn bắt đầu thanh tra từ ngày 10/4/2019, diễn ra trong 45 ngày.

  Thời điểm bị bắt quả tang nhận hối lộ vào ngày 12/6/2019, đoàn này chưa kết thúc thời hạn thanh tra.

  Vụ việc này sau đó bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Bà Kim Anh và ông Hải Anh vẫn bị tạm giữ. Bà Nguyễn Thùy Linh (SN 1994), cán bộ Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra cũng bị khởi tố để điều tra về cùng hành vi nhận hối lộ.

  Các thành viên còn lại được tại ngoại, nhưng vẫn phải đến CQĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc khi có lệnh triệu tập, trong đó có em ruột bà Kim Anh là Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1977).

  UB Kiểm tra TƯ đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật nguyên Bí thư Thành ủy chúng tôi Lê Thanh Hải và nguyên Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bộ Xây Dựng Sẽ Kỷ Luật Về Chính Quyền Với Cán Bộ Thanh Tra Sai Phạm
 • Xem Xét Kỷ Luật Cán Bộ Thanh Tra Bộ Xây Dựng Nhận Hối Lộ
 • Xem Xét Kỷ Luật Nhiều Lãnh Đạo, Cán Bộ Thanh Tra Bộ Xây Dựng
 • Quy Định Về Tạm Giữ Xe Vi Phạm Giao Thông ? Thời Gian Tạm Giữ Phương Tiện
 • Công Chức Vi Phạm Luật Giao Thông Xử Lí Như Thế Nào?
 • Văn Phòng Luật Sư Vĩnh Phúc Uy Tín

  --- Bài mới hơn ---

 • Luật Sư Tư Vấn Luật Hôn Nhân Gia Đình Tại Quận 1 Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Luật Sư Tại Thành Phố Hạ Long, Quảng Ninh
 • Văn Phòng Luật Tại Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
 • Luật Sư Tại Thành Phố Quy Nhơn
 • Luật Sư Tại Thành Phố Quảng Ngãi
 • Bạn đang tìm Văn phòng luật sư tại Vĩnh Phúc để yêu cầu tư vấn về Luật doanh nghiệp và các lĩnh vực pháp luật khác. Hãy liên hệ với Luật An Bình, nơi tập hợp đội ngũ luật sư giỏi tại Vĩnh Phúc.

  Trong những năm qua Luật An Bình đã tư vấn và thực hiện thủ tục thành lập công ty, thay đổi giấy phép kinh doanh, tư vấn thực hiện thủ tục đầu tư và cung cấp các dịch vụ pháp lý khác cho hơn 10.000 lượt khách hàng trong và ngoài nước.

  Với đội ngũ luật sư giỏi tại Vĩnh Phúc, chuyên viên tư vấn năng động, nhiệt tình trong công việc. Luật An Bình cam kết mang đến cho bạn những gói dịch vụ pháp lý với chất lượng tốt nhất.

  1) Tư vấn luật doanh nghiệp.

  a) Tư vấn thành lập công ty

  Xem Thêm: (Tư vấn thành lập công ty cổ phần; thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên; thành lập doanh nghiệp tư nhân; thành lập công ty hợp danh; thành lập Hợp tác xã…)

  b) Tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh

  c) Tư vấn thành lập chi nhánh công ty

  d) Tư vấn và hỗ trợ thành lập văn phòng đại diện

  đ) Tư vấn thành lập địa điểm kinh doanh (Địa điểm kinh doanh trực thuộc công ty; Địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh công ty)

  e) Tư vấn tái cơ cấu doanh nghiệp, chia tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

  a) Tư vấn mua bán, chuyển nhượng nhà đất

  b) Tư vấn, hướng dẫn thủ tục tặng cho nhà đất

  c) Tư vấn hướng dẫn thủ tục thế chấp quyền sử dụng đất

  d) Tư vấn hướng dẫn thủ tục cho thuê nhà và quyền sử dụng đất.

  e) Tư vấn khai nhận di sản thừa kế là quyền sử dụng đất

  f) Tư vấn quy định về bồi thường giải phòng mặt bằng

  f) Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai

  g) Tư vấn chuyển đổi mục đích sử dụng đất

  h) Tư vấn Luật Kinh doanh Bất động sản

  i) Tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuê 49 năm cho doanh nghiệp.

  a) Tư vấn vấn đại diện thực hiện dịch vụ thành lập công ty cho tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư 100% vốn tại Việt Nam (Thành lập công ty cho nhà đầu tư Hàn Quốc; nhà đầu tư Nhật Bản; nhà đầu tư Trung Quốc; nhà đầu tư Malaisya…,)

  b) Tư vấn và thực hiện dịch vụ thành lập công ty liên doanh giữa nhà đầu tư nước ngoài với nhà đầu tư Việt Nam

  c) Tư vấn xin cấp và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

  d) Tư vấn và thực hiện dịch vụ thành Chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam.

  b) Tư vấn kê khai thuế; Tư vấn lập báo cáo tài chính; Tư vấn thủ tục vay vốn, đáo hạn ngân hàng.

  a) Tư vấn và đại diện cho khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa; đăng ký bảo hộ sáng chế; đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp; bảo hộ bản quyền tác giả…,

  b) Tư vấn và đại diện thực hiện thủ tục đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm.

  c) Tư vấn và cung cấp dịch vụ công bố chất lượng sản phẩm.

  a) Luật sư tham gia bào chữa, tranh tụng giải quyết các vụ án hình sự; dân sự; kinh doanh thương mại; hành chính; lao động; hôn nhân gia đình.

  b) Luật sư tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp.

  c) Luật sư tham gia giải quyết các vụ việc khác theo yêu cầu của khách hàng; Soạn thảo di chúc; Soạn thảo hợp đồng; Soạn đơn khởi kiện; Đơn khiếu nại; Soạn thảo các văn bản, tài liệu khác.

  Luật sư:  Vũ Trường Hùng – 0915 101 880

  – Thủ tục thành lập công ty tại vĩnh phúc

  – Thủ tục thành lập công ty cổ phần

  – Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên

  – Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

  – Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

  – Thủ tục thành lập chi nhánh công ty

   

   

   

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luật Sư Tại Thành Phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
 • Văn Phòng Luật Sư Hóc Môn
 • Luật Sư Mỹ
 • Luật Sư Ở Mỹ Bào Chữa Như Thế Nào?
 • Văn Phòng Luật Sư Về Luật Lao Động
 • Văn Phòng Luật Sư Giỏi Tại Vĩnh Phúc

  --- Bài mới hơn ---

 • Luật Sư Giỏi Tại Vĩnh Phúc Những Nét Nổi Bật
 • Top 10 Luật Sư Giỏi Và Nổi Tiếng Nhất Tại Thành Phố Hồ Chí Minh 2022
 • Thủ Tục Mua Bán Nhà
 • Mẫu Đơn Tranh Chấp Đất Đai
 • Luật Sư Giỏi Tại Quận 9
 • Văn Phòng Luật sư giỏi tại Vĩnh Phúc. Công ty Luật Bình Minh hân hạnh được phục vụ quý khách hàng thân yêu. Với bề dày kinh nghiệm nhiều năm, chúng tôi tự hào mang đến khách hằng những dịch vụ luật tốt nhất hiện nay.

  Đội ngũ Văn phòng luật sư giỏi tại Vĩnh Phúc đông đảo, trình độ và kinh nghiệm giỏi, tận tâm nhiệt tình trong công việc, thường xuyên được bồi dưỡng kiến thức luật, cập nhật những văn bản pháp luật mới nhất

  Chúng tôi cung cấp cho khách hàng những dịch vụ pháp lý đa dạng và tiện ích. Thế mạnh của Công ty tư vấn doanh nghiệp, các vấn đề pháp lý của luật doanh nghiệp; đặc biệt là dự án đầu tư xây dựng, tư vấn, soạn thảo các hợp đồng…. Qua nhiều năm hoạt động, Công ty đã được các doanh nghiệp, cá nhân và các cơ quan nhà nước đánh giá rất cao về tính chuyên nghiệp cũng như chất lượng dịch vụ pháp lý của Công ty.

  Hiểu được những khó khăn và nhu cầu của khách hàng ngày một nhiều về tư vấn luật, hỗ trợ luật không chỉ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc mà còn ở rất nhiều tỉnh khác, chúng tôi luôn luôn có mặt và giải quyết từ a-z cho các bạn nhanh gọn chuyên nghiệp chính vì vậy chúng tôi luôn nhận được sự tin tưởng và sự thân mến của tất cả các khách hàng kể cả những khách hàng khó tính nhất cũng hài lòng khi được chúng tôi phục vụ.

  I. TÌM CÔNG TY, VĂN PHÒNG LUẬT SƯ GIỎI TẠI VĨNH YÊN VĨNH PHÚC?

  Luật sư tại thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc: Liên hệ Văn phòng luật sư tại thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Công ty Luật tại thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Luật sư giỏi, uy tín tại thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc để được tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng để bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho bạn tại thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc qua số điện thoại: 0964.188.080

  • Làm sao tìm thuê Luật sư giỏi tại thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc không?
  • Luật sư tại thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc có thể tham gia trực tiếp để giải quyết vụ việc cho khách hàng được không?
  • Danh sách Luật sư tại thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc?
  • Văn Phòng Luật sư giỏi, Luật sư uy tín tại thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc?
  • Thuê Luật sư tại thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc có thể giúp thắng kiện hay không?
  • Chi phí thuê Luật sư tại thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc như thế nào?
  • Chi phí thuê Luật sư tại thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc có đắt không?
  • Luật sư có thể hỗ trợ gì cho khách hàng tại thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc?
  • Cần thuê Luật sư tại thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc?
  • Cách thuê Luật sư tại thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc?

  Một số người có kinh nghiệm tiếp xúc với Luật sư Vĩnh Phúc còn có yêu cầu thuê Luật sư giải quyết các vụ việc cụ thể như: Luật sư đất đai tại thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc; Luật sư ly hôn tại thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc; Luật sư tư vấn lao động tại thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc; Văn phòng Luật sư tư vấn tại thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

  Tuy nhiên, bạn sẽ không phải lo lắng về các câu hỏi nêu trên khi đến với chúng tôi, bạn sẽ được đội ngũ các Luật sư, chuyên gia pháp lý giỏi, có uy tín, kinh nghiệm thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam tư vấn, hỗ trợ pháp lý và trực tiếp tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bạn trên phạm vi cả nước và ở nhiều lĩnh vực, cụ thể như:

  5. Luật sư Ly hôn: Luật sư ly hôn tại thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc sẽ tư vấn cho bạn cách soạn thảo Đơn ly hôn, Hồ sơ ly hôn, tư vấn Thủ tục ly hôn; tham gia tố tụng làm việc với Tòa án để bảo vệ cho bạn trong vụ án ly hôn khi có tranh chấp về tài sản, giành quyền nuôi con, nghĩa vụ cấp dưỡng, nghĩa vụ thanh toán nợ,…

  6. Luật sư chuyên về Hợp đồng: Luật sư chuyên về hợp đồng tại thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc sẽ tư vấn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cho bạn trong quá trình giải quyết các tranh chấp về tất cả các loại hợp đồng như: Hợp đồng kinh tế; Hợp đồng dân sự; Hợp đồng lao động, Hợp đồng tín dụng, thế chấp..

  7. Luật sư tư vấn tại thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc: Ngoài Luật sư tranh tụng chúng tôi còn có các Luật sư chuyên hỗ trợ thực hiện các thủ tục thành lập, thay đổi, giải thể, sáp nhập doanh nghiệp; Luật sư sở hữu trí tuệ; Luật sư chuyên về giấy phép như Vệ sinh an toàn thực phẩm, Phòng cháy chữa cháy, … có chất lượng và thời hạn giải quyết nhanh chóng, chi phí thấp.

  Ngoài việc tư vấn, hỗ trợ pháp lý nêu trên trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của bạn và quy định của pháp luật chúng tôi sẽ cử Luật sư tại thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc nhận đại diện theo ủy quyền thay mặt bạn giải quyết toan bộ các vấn đề pháp lý phát sinh nhằm đảm bảo tối đa chất lượng, hiệu quả công việc và tiết kiệm thời gian cho bạn.

  II. TÌM ĐỊA ĐIỂM VĂN PHÒNG LUẬT SƯ GIỎI TẠI PHÚC YÊN VĨNH PHÚC?

  Bạn đang gặp thắc mắc về luật đất đai?

  Bạn đang khó khăn trong việc giải quyết chanh chấp đất đai tài sản?

  Bạn đang kinh doanh nhưng bạn chưa nắm rõ luật kinh doanh thương mại?

  Bạn đang sống tại Phúc yên và bạn muốn tìm một công ty nhờ sự vấn của các luat su gioi o phuc yen vinh phuc để được tư vấn và hỗ trợ để giải đáp những thắc mắc?

  Chúng tôi Bình Minh luôn luôn khẳng định được đẳng cấp và thương hiệu riêng của chính mình với bề dày kinh nghiệm hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn luật, hỗ trợ luật sư, tư vấn thành lập công ty doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc, giải quyết tranh chấp, hoàn thành thủ tục hồ sơ…công với đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm chuyên sâu kiến thức giỏi năng động trong công việc được đào tạo bài bản chuyên nghiệp tận tình và chăm sóc khách hàng chu đáo

  Bên cạnh đó chúng tôi còn hợp tác liên kết với nhiều công ty luật lớn khác trên khắp cả nước để hỗ trợ cho nhau tốt nhất nhằm đảm bảo phục vụ khách hàng một cách tốt nhất có lợi nhất cho khách hàng. với đội ngũ luat su gioi chuyen nghiep tai phuc yen vinh phuc chúng tôi rất tự hào được phục vụ quý khách hàng thân yêu từ a-z.

  Mỗi khách hàng khi đến với chúng tôi luôn là một thượng đế luôn luôn nhận được sự tư vấn dễ hiểu và tìm ra cách giải quyết hợp lý nhất về mặt pháp lý cùng như hợp lý mặt kinh phí, sự tin tưởng của khách hàng chính là mục tiêu và động lực để cho chúng tôi ngày một cố gắng để hoàn thiện hơn để có thể đồng hành cùng các bạn đi đến nhiều thành công hơn nữa.

  III. LUẬT SƯ GIỎI TƯ VẤN THỦ TỤC LY HÔN TẠI YÊN LẠC VĨNH PHÚC

  Thủ tục ly hôn là một quy trình bắt buộc để chấm dứt về mặt pháp lý quan hệ hôn nhân theo quy định của pháp luật.

  Hồ sơ ly hôn

  Hồ sơ làm thủ tục ly hôn là tổng hợp các giấy tờ chứng minh về quan hệ hôn nhân, quan hệ nhân thân, giấy tờ tùy thân nộp kèm theo đơn ly hôn cho tòa án yêu cầu giải quyết việc ly hôn.

  – Đơn ly hôn (đơn ly hôn thường theo mẫu của từng Tòa);

  – Giấy đăng ký kết hôn;

  – 01 Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu của hai vợ chồng;

  – 01 Bản sao có chứng thực CMND/hộ chiếu của hai vợ chồng;

  – Giấy khai sinh của con (bản sao);

  – Các tài liệu, chứng cứ khác chứng minh tài sản chung như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ); đăng ký xe; sổ tiết kiệm… (bản sao).

  Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ ly hôn

  Đối với trường hợp thuận tình ly hôn: Tòa án nhân dân quận/ huyện nơi một trong các bên thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn.

  Đối với trường hợp ly hôn đơn phương: nộp hồ sơ ly hôn tại Tòa án nhân dân quận/ huyện nơi bị đơn cư trú hoặc làm việc

  Đối với các vụ án ly hôn có yếu tố nước ngoài (đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài) thì Tòa án nhân dân cấp Tỉnh/thành phố có thẩm quyền xét xử.

  Hình thức nộp hồ sơ ly hôn

  Người khởi kiện gửi hồ sơ ly hôn kèm theo tài liệu, chứng cứ mà mình hiện có đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng các phương thức sau đây:

  – Nộp trực tiếp tại Tòa án

  – Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính

  Ngày khởi kiện là ngày đương sự nộp đơn khởi kiện tại Tòa án hoặc ngày được ghi trên dấu của tổ chức dịch vụ bưu chính nơi gửi.Trường hợp không xác định được ngày, tháng, năm theo dấu bưu chính nơi gửi thì ngày khởi kiện là ngày đương sự gửi đơn tại tổ chức dịch vụ bưu chính. Đương sự phải chứng minh ngày mình gửi đơn tại tổ chức dịch vụ bưu chính; trường hợp đương sự không chứng minh được thì ngày khởi kiện là ngày Tòa án nhận được đơn khởi kiện do tổ chức dịch vụ bưu chính chuyển đến.Trường hợp người khởi kiện gửi đơn khởi kiện bằng phương thức gửi trực tuyến thì ngày khởi kiện là ngày gửi đơn.

  Trình tự thực hiện

  Bước 1: Người yêu cầu nộp đơn lên Tòa án có thẩm quyền;

  Bước 2: Tòa án xem xét, kiểm tra hồ sơ, nếu còn thiếu thì yêu cầu bổ sung;

  Bước 3: Thông báo đóng tạm ứng án phí, lệ phí;

  Bước 4: Nộp biên lai tạm ứng án phí và tòa án thụ lý vụ án;

  Bước 5: Tòa án thông báo, triệu tập các bên và tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định để đưa ra Bản án hoặc Quyết định về việc giải quyết yêu cầu ly hôn.

  Đối với trường hợp ly hôn thuận tình cần xác định là đã thống nhất vấn đề gì trong các vấn đề về quan hệ vợ chồng, quyền nuôi con, cấp dưỡng, tài sản.

  Hai vấn đề về quan hệ vợ chồng, quyền nuôi con thì phải giải quyết cùng nhau. Tài sản có thể tự thỏa thuận hoặc tách ra thành một vụ án độc lập sau khi đã ly hôn.

  Có thể yêu cầu Tòa án nơi làm việc của Bị đơn giải quyết khi không xác định được nơi cư trú của bị đơn.

  IV. LUẬT SƯ GIỎI UY TÍN CHUYÊN NGHIỆP TẠI TAM ĐẢO VĨNH PHÚC

  – Luật sư hình sự tại huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc tiến hành tư vấn, hỗ trợ soạn thảo đơn tố giác, đơn trình báo, đơn tố cáo với đầy đủ nội dung và căn cứ pháp lý. Hướng dẫn, hỗ trợ thu thập tài liệu, chứng cứ gửi kèm đơn tố giác đến cơ quan Công an để đề nghị xử lý hành vi vi phạm pháp luật hình sự.

  Luật sư tư vấn hình sự giỏi tại huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc tham gia hỗ trợ bạn trong quá trình làm việc với cơ quan Công an để giải quyết tin báo tội phạm. Tư vấn, đưa ra phương án tốt nhất để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho bạn khi bị Công an triệu tập, mời lên làm việc.

  – Tư vấn, hỗ trợ người tố cáo, tố giác trong quá trình làm việc với cơ quan Công an.

  – Luật sư tư vấn hình sự tại huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc sẽ tư vấn cho người bị tố cáo, tố giác, bị can bị khởi tố trong vụ án hình sự.

  – Hỗ trợ, tham gia các buổi hỏi cung bị can cùng với Điều tra viên để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho bị can trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự.

   Luật sư đất đai giỏi, uy tín tại huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

  Luật sư đất đai giỏi, uy tín, giàu kinh nghiệm tại huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc sẽ tiến hành tư vấn, đưa ra phương án có lợi nhất và tham gia tố tụng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bạn trong các vụ án tranh chấp về đất đai, nhà ở.

  Luật sư chuyên về đất đai tại huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc tiến hành tư vấn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai như: Xin cấp sổ đỏ lần đầu tại huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc, cấp đổi giấy chứng nhận, chuyển đổi, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất, khai nhận di sản thừa kế là quyền sử dụng đất,…

   Luật sư doanh nghiệp giỏi, uy tín tại huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

  Hiện nay với đội ngũ Luật sư chuyên về doanh nghiệp giỏi, giàu uy tín, kinh nghiệm, chúng tôi thực hiện việc tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng tại huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc với những dịch vụ cụ thể như:

  Tư vấn miễn phí Luật doanh nghiệp

  Dịch vụ thành lập Doanh nghiệp tư nhân tại huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

  Dịch vụ thành lập Công ty Hợp danh tại huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

  Dịch vụ thành lập Công ty TNHH Một thành viên tại huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

  Dịch vụ thành lập Công ty TNHH Hai thành viên trở lên tại huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

  Dịch vụ thành lập Công ty Cổ phần tại huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

  Dịch vụ thành lập Công ty có vốn nước ngoài tại huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

  Dịch vụ thành lập, mở chi nhánh Công ty tại huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

  Dịch vụ Đăng ký hộ kinh doanh cá thể….

  Dịch vụ hỗ trợ xin cấp các loại Giấy phép tại huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc như: Phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy phép lao động,..

  V. TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ GIỎI TẠI VĨNH PHÚC CỦA CÔN TY LUẬT BÌNH MINH LÀM ĐỐI TÁC?

  __”BÌNH MINH NIỀM TIN CỦA MỌI NGƯỜI”__

  Có thâm niên khá lâu hơn 10 năm kể từ ngày thành lập cho đến bây giờ.

  Đội ngũ luat su gioi chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm là những người am hiểu hiểu sâu về luật pháp có trình độ chuyên môn cao được đào tạo qua trường lớp.

  Được nhiều người yêu mến và đặt niềm tin vì chúng tôi mang lại những lợi ích thiết thực nhất cho khách hàng.

  Là một trong những công ty luật lớn tại tỉnh Vĩnh Phúc có nhiều khách hàng và hợp tác với nhiều công ty uy tín.

  Đội ngũ nhân viên hỗ trợ tư vấn chăm khách hàng tận tình chu đáo, chuyên nghiệp tận tình, phục vụ 24/24 cả các ngày lễ.

  Luôn luôn lấy tiêu chí khách hàng là số 1 đây là mục tiêu và động lực để chúng tôi cố gắng mỗi ngày.

  Luôn luôn cập nhật không ngừng học hỏi những kiến thức mới trau dồi năng cao kiến thức kỹ năng, biết lắng nghe khiêm tốn, chịu khó học hỏi những cái hay để không bị tụt lùi với thời đại.

  Thông tin liên hệ: CÔNG TY LUẬT BÌNH MINH Số 39 Phan Văn Trác, Khu đô thị Chùa Hà Tiên, phường Liên Bảo, Tp.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Hotline: 0964.188.080 – 0936.235.238 – 0384.202.888 Email: [email protected]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luật Sư Giỏi Tại Đà Nẵng, Công Ty Luật Sư Giỏi Tại Đà Nẵng
 • Văn Phòng Luật Sư Tại Đà Nẵng
 • Văn Phòng Luật Sư Giỏi Tại Gò Vấp
 • Văn Phòng Luật Sư Giỏi Hcm Uy Tín Tại Hồ Chí Minh
 • Văn Phòng Luật Sư Tốt Hcm, Văn Phòng Luật Sư Giỏi Tp. Hồ Chí Minh
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100